KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold"

Transkript

1 KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning... 4 Innloggingsbildet... 4 Hovedmeny: tre spillmodi... 5 Spillmodus Standard... 6 Finn maken... 7 Matche Par... 7 Memory... 8 Spillmodus Autopilot... 8 Spillmodus Statistikk/Toppskåre Statistikk Toppskåre Beskrivelse av Valg menyen Brukeradministrasjon Generelle innstillinger Figurer i Finn maken, Matche Par og Memory Styring Resultater Pedagogiske og psykologiske begreper i KonZen KonZen et visuelt treningsprogram KonZen 2.0 et nyttig verktøy i klassen KonZen 2.0 en støtte for spesifikke lærevansker (for dysleksi) KonZen 2.0 et lærings og treningsprogram (for autisme) Læringsmessige betraktninger for veilederen Vanlige spørsmål (FAQs) Nettverks installasjon Prosjekt... 25

2 KJÆRE KUNDE Takk for at du har kjøpt et LifeTool program. Denne manualen inneholder viktig informasjon og verdifulle tips slik at det blir lett for deg å bruke programmet. Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt med din programvareforhandler. Vi håper at du vil trives med dette programmet. Copyright LifeTool programmene er utstyrt med kopibeskyttelse. Programmet kan bare brukes i samsvar med rettslig bindende vilkårene i lisensavtalen. Det er ulovlig å kopiere programmet til et annet medium. Uten skriftlig tillatelse fra LifeTool kan ingen deler av programmet eller dokumentene reproduseres, lånes ut, leies ut eller gis videre, uansett måten eller mediet (elektronisk el. mekanisk) det skjer på. Microsoft er et registrert varemerke; MS-Windows er et varemerke for Microsoft Corporation. Andre varemerker eller produktnavn er registrerte varemerker for sine respektive eiere. Lisensregler for LifeTool programvare Singel lisens Kjøp av en enkelt lisens tillater kjøring av programmet på én datamaskin. Etter en enkel installasjon vil programmet kun kjøre når den originale CD-ROM-en står i stasjonen. Det er forbudt å kopiere programmet. Det er imidlertid lov å installere og bruke et singel lisensprogram på så mange datamaskiner en vil forutsatt at den originale CD-ROM-en står i stasjonen. Parallell bruk av singel lisensprogrammet på mer enn en datamaskin er deriot ikke i tråd med LiftTools copyright bestemmelser. Lisens for 2 og 5 datamaskiner På ordrer med 2 eller 5 lisenser vil 2 eller 5 CD-ROM-er av det bestilte programmet bli levert og lisensiert til ordre adressen. Installasjonen og lisensreglene tilsvarer reglene for en enkelt lisens. Flere lisenser Kjøp av flere lisenser tillater installasjon og kjøring på så mange pc-er som en har lisenser for på ordre adressen. Men bare én flerbrukerlisens av et program tillates benyttet på en registrert ordre adresse. Ved en flerbrukerlisens leveres programmet på et lagringsmedium sammen med en lisensieringskode spesielt for installasjon på bestillingsadressen. Ved hjelp av koden kan hele innholdet i programmet installeres på de aktuelle datamaskinene eller på en server, slik at programmet kan brukes parallelt på det antall datamaskiner en ønsker via lokalt Intranett. Installasjon av flerbrukerlisensen på andre steder enn ordre adressen er ikke tillatt. Aksess via Internett er heller ikke tillatt. Spesialbestemmelse Generelt er lærere og veiledere autorisert til å bruke alle LifeTool programvarelisenser på sin hjemmeadresse for å forberede materiale for elever og andre brukere. Dette unntaket gjelder ikke for elever eller klienter. 2 / 25

3 Innledning KonZen 2.0 er oppfølgeren til et tidligere populært program som het Kon-Zen. (Ikke levert i Norge.) Med tre tilgjengelige spilltyper - Finn maken, Matche Par og Memory øves ferdighetene i optisk differensiering, posisjon i rommet, korttidshukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon opp slik at de blir bedre etter hvert. Programmet skiller seg ut på grunn av sine mange innstillingsmuligheter og vanskelighetsgrader, og er beregnet for barn, unge og voksne som ønsker å forbedre sine visuelle og kognitive ferdigheter. Konzen v.2.0 har 3 spillmodi: Standard (der alle innstillinger er tilgjengelige), Autopilot (med forhåndsdefinerte nivåer som justerer seg automatisk etter ferdigheten til spilleren), Statistikk / Toppskåre: (forhåndsdefinert vanskelighetsgrad med grafisk evaluering og toppskåre lister, slik at spillerne kan konkurrere med hverandre). Hva er nytt i versjon 2.0? helt ny grafisk utforming av programmet tre ulike spillemodi: Standard (alle innstillinger tilgjengelige), Autopilot (automatisk justering av vanskelighetsgrad) og Statistikk / Toppskåre (konkurrere med hverandre) flere innstillingsmuligheter, f.eks. bakgrunnslyder og forstyrrende lyder bedre skjermbilder, med visualisering av arbeidstid og tilbakemeldinger muligheter for å bruke berøringsskjermer og øyestyring bedre resultatadministrering med protokoll og statistikk nettverksstøtte: Innstillingene for brukerne og resultatene kan lagres i en nettverkssti 3 / 25

4 Brukerveiledning Innloggingsbildet Etter installasjon og oppstart av programmet vil du først komme til innloggingsskjermen. Her kan du velge spiller (bruker). Merk: Begge startskjermene kan hoppes over med et enkelt klikk. Merk: Hvis du velger LifeTool brukeren vil ingen resultater eller innstillinger bli lagret. Den profilen er lagd for testformål og kan brukes flere ganger i nettverksmiljø. Merk: Portrettet av den aktive brukeren vil bli vist i en grønn ramme. I et nettverksmiljø vil denne brukeren vil være låst, og vises med en grå ramme på alle de andre datamaskinene. Klikk på verktøyknappen for å komme til Valg menyen. Du kan sette opp en ny brukerprofil og velge et portrett for den. Du kan også bruke egne bilder. For mer informasjon om brukeradministrasjon og de mange innstillingsmulighetene henviser vi til kapitlet Beskrivelse av Valg menyen. 4 / 25

5 Hovedmeny: tre spillmodi KonZen 2.0 tilbyr tre forskjellige spillmodi: Standard: Denne spillemodusen tilbyr en rekke innstillingsmuligheter og nivåer (vanskelighetsgrader). Autopilot: Her er det forhåndsdefinerte vanskelighetsgrader. Velg figurer i Valg menyen og nivået tilpasses ferdighetene til spilleren automatisk. Statistikk/ Toppskåre: Her vil du finne hele 24 forskjellige forhåndsdefinerte nivåer, og resultatene av disse øvelsene blir kartlagt for å vise framgangen i treningen. Videre kan du se en resultatliste slik at du kan konkurrere med andre spillere. Menylinja har følgende valgmuligheter: Klikk på denne knappen eller trykk på F2 for å komme til Valg menyen og gjøre innstillinger for spillet og tilpasse programmet til den enkeltes behov. (Se også eget kapittel annet sted i manualen.) Klikk på denne knappen eller trykk på Esc for å komme tilbake til startskjermen for å velge en annen bruker eller avslutte programmet. Trykk på F12 for å låse eller åpne menylinja. Hvis menylinja er låst kan du kun velge funksjoner via tastaturet. 5 / 25

6 Klikk på denne knappen eller trykk på F6 for å åpne protokollen som gir oversikt over resultatene i det pågående spillet. Trykk på F11 for å skrive ut protokollen og statistikken. Spillmodus Standard KonZen 2.0 tilbyr de tre spillene Finn maken (åpne kort), Matche Par og Memory (som Finn maken, men kortene snus etter en fastsatt tid) : 6 / 25

7 Finn maken Ett kort vises i panelet øverst og skjules deretter (Velg: Visningstid). Etter en viss tid (Husketid) vil et sett med kort bli presentert nederst. Målet med spillet er å gjenkjenne det viste kortet og å klikke på det. Du får bare et forsøk. Matche Par Et sett med kort vises. Målet med spillet er å finne to like kort og å velge dem ved å klikke. De valgte kortene flyttes opp i panelet der du kan sjekke valget på ny. Et nytt klikk på kortene flytter dem tilbake til deres tidligere posisjoner. Klikk på OK knappen for å bekrefte valget ditt. 7 / 25

8 Memory Ett kort vises i panelet øverst og skjules (Velg: Visningstid). Etter en viss tid (Velg: Husketid) vil et sett med kort bli presentert nederst. Målet med spillet er å gjenkjenne det sist viste kortet og å klikke på det. Du får bare et forsøk. Velg figurer: Vennligst se det tilhørende kapitlet Beskrivelse av Valg menyen i denne manualen. Spillmodus Autopilot 8 / 25

9 Denne spillmodusen tilbyr de samme tre spillene som spillmodus Standard. I motsetning til den forrige justerer maskinen seg løpende til dine ferdigheter i spillmodus Autopilot: Hvis du er ferdig med en runde (dvs. ti oppgaver) uten å gjøre feil, vil du automatisk gå videre til neste nivå. Hvis du gjør mer enn fem feil vil du bli satt tilbake til forrige nivå. I alle andre tilfeller vil du forbli på det aktive nivå. Du kan velge figurer som skal brukes i spillmodus Autopilot i Valg menyen. Individuelle justeringer kan ikke gjøres her, for nivåene er forhåndsdefinert for figurene som velges. I tillegg til standard figurene kan du også velge et Moro nivå her. Moro nivået inneholder figurer av typen Wingdings og Webdings. Merk: Prøv å lage noen øvelser på egen hånd i spillmodus Standard! Bruk denne knappen eller trykk på F6 for å åpne protokollen og vise fullførte nivåer. Merk: Bytt til en annen oversikt ved hjelp av knappene i Menylinja. 9 / 25

10 Spillmodus Statistikk/Toppskåre Statistikk Her vil du finne 24 forhåndsdefinerte nivåer med ulike vanskelighetsgrader, og resultatene av disse vil vises grafisk. Dermed får du en rask oversikt over resultatene av de nyeste spillene og kan lett se forbedringer i ytelsen. Du kan starte et spill ved å klikke på en av de tre spill ikonene: Klikk her eller trykk på F3 eller F4 for å justere vanskelighetsgraden. Trykk på F11 for å skrive ut grafene som vises. 10 / 25

11 Toppskåre Klikk på denne knappen eller trykk på F10 for å komme til Toppskåre listene. Det er en toppskåre liste med de fem beste resultatene for hver vanskelighetsgrad og type spill. Dermed kan du sammenligne ferdighetene dine med andre spillere. Den totale spilletida består av Den faktiske spilletida pluss "straffetid": Hver feil blir vurdert til et antall straffesekunder (avhengig av vanskelighetsgraden) Klikk her eller trykk på F3 eller F4 for å justere vanskelighetsgraden. Du kan starte et spill ved å klikke på et av de tre spille ikonene. Hvis du blir blant de fem beste vil resultatet ditt bli inkludert i den tilhørende toppskåre lista. 11 / 25

12 Beskrivelse av Valg menyen Gå til Hovedmenyen og klikk på verktøysymbolet eller F2. Brukeradministrasjon Her kan du sette opp en egen profil for hver bruker med individuelle innstillinger og resultater. Klikk på Ny for å opprette en ny bruker. Klikk på Rediger for å endre navn og standard innstillinger. Klikk på Slett for å fjerne en brukerprofil. Her kan du velge et portrett for en spiller og ev. bruke egne bilder om du vil. Merk: Den forhåndsdefinerte profilen LifeTool er spesiell og kan ikke endres. Heller ikke endringer i innstillinger eller resultater vil bli lagret her. Generelle innstillinger Trykk for å fortsette: Hvis dette alternativet blir valgt vil neste øvelse bare starte etter trykk på pila som vises øverst til høyre i skjermbildet. Dette alternativet kan være nyttig for å studere resultatene av den siste øvelsen. Vis gjenværende tid / øvelser: Her kan du velge om du vil se gjenværende tid og øvelser illustrert på skjermen. Alternativet skifter når du velger mellom Antall øvelser og Spilletid (Grønne felter til høyre) Vis poeng: Her kan du velge om du vil se samlet poengsum på skjermen. Opptil ti øvelser kan velges og poengene blir vist som små kort. Hvis flere øvelser er valgt, eller hvis en spilletid er satt, vil antall poeng bli vist sammen med en graf som viser riktige / gale svar (grønn / rød søyle). Hurtig spill: Her kan du slå av bevegelsen av kortene for å øke hastigheten på spillet. Vis bakgrunnsbilde: Her kan du velge om du vil vise bakgrunnsbilde eller ikke. Vis animasjon: Du kan velge å slå på eller av belønningsanimasjonen på slutten av en runde med øvelser. 12 / 25

13 Kun for spillmodus Standard Antall øvelser: Velg et tall eller skriv inn en verdi opp til 999 via tastaturet. Spilletid: Angi en verdi for lengden på spillet (Valg eller tast inn opptil 99 minutter). Antall gjenværende oppgaver eller minutter vises i programmet som et sektordiagram med nedtelling. Forstyrrende lyd og forstyrrende Intervall: Som en ekstra utfordring kan du aktivere en forstyrrende lyd (gong) som vil vise seg av og til under spillet. Lyden kan slås av under spillet ved å klikke på Gong knappen. Bakgrunnslyd: Her kan du velge en bakgrunnslyd eller slå den av. Dette alternativet brukes for å trene opp konsentrasjonen under vanskeligere forhold. Kun for spillmodus Autopilot Velg figurer: Her kan du velge figurer for hvert av de tre spillene. Merk: Her kan du tilbakestille nivåene på alle spill og alle typer figurer. 13 / 25

14 Figurer i Finn maken, Matche Par og Memory Bare spillmodusen Standard tilbyr et stort antall innstillingsmuligheter for figurene som skal benyttes, og som kan settes opp separat for hvert spill. Figurer: Først velger du den aktuelle figuren på venstre side av skjermen. Du kan velge mellom: enkle geometriske former, sirkler delt i halvdeler, firedeler, åttedeler og sekstendeler, bokstaver og tall. Når du har gjort dette valget kan du definere flere detaljer for enkle geometriske former, bokstaver og tall. (Du kan for eksempel definere hvilke bokstaver som skal brukes.) Kort: Her kan du angi hvor mange kort som skal vises i spillet. For enkelte spillere kan det være nyttig å bare velge ett kort i starten, for å vise de grunnleggende funksjonene i spillet og gi en følelse av prestasjon. Velg farger: Her må du velge hvilke farger som skal brukes ved generering av figurer for spillene. Minst en farge må velges. Sifre (bare gyldig for bokstaver og tall): Her kan du bestemme hvor mange bokstaver eller tall som skal vises på ett kort (1 til 5). Skrifttype (kun gyldig for bokstaver og tall): Velg en skrifttype. Tips: Skrifttyper som består av symboler som Wingdings eller Webdings er svært godt egnet til denne typen trening. Segmenter (kun gyldig for sirkler delt i fire, åtte eller sekstendeler): Her kan du velge hvor mange av segmentene som skal være farget (1 til 16). Visningstid (kun for spillet Memory): Flytt glidebryteren for å angi hvor lang tid kortet skal vises. Husketid (kun for spillet Memory): Flytt glidebryteren for å angi tida mellom visningen av kortet øverst og visningen av de valgte kortene nederst. Viktig merknad: Hvis innstillingene er uforenlig med forutsetningene i enkelte av øvelsene vises et informasjonsvindu. I så fall må du endre innstillingene i spillet til forhåndsvisningen dukker opp igjen i øverste høyre hjørne av skjermen. 14 / 25

15 Styring På denne siden kan du gjøre en rekke innstillinger for styring av programmet. Enheter for styring Velg input styringsenhet. Du har følgende valgmuligheter: Mus: Velg dette alternativet hvis du arbeider med en vanlig mus eller en alternativ museenhet som tillater venstre museklikk. Pekeskjerm: Velg dette hvis du bruker en berøringsskjerm eller interaktiv tavle. Skanning: Bruk dette alternativet til å styre programmet med brytere. Dveling: Bruk dette valget hvis du arbeider med en museenhet som ikke har venstre museklikk, for eksempel via hode- eller øyestyringssystemer. Tobii: Bruk dette valget hvis du arbeider med et Tobii øyestyringssystem. De ulike innstillingsalternativene blir vist i henhold til den valgte enheten. Musestyring Dra&Slipp eller Klikk-Dra-Klikk: Ved Dra&sSipp må musetasten holdes nede mens en figur flyttes. Med Klikk-Dra-Klikk valget kan du flytte figurene uten å holde musetasten nede. Mus - Tidsinnstillinger (gjelder også for berøringsskjerm og skanning) Holdetid: Holdetida bestemmer hvor lenge en bryter må holdes nede før klikket utføres. Vi anbefaler å bruke denne innstillingen for brukere som har en tendens til å gjøre korte, utilsiktede klikk (for eksempel på grunn av cerebral parese). Skjelveforsinkelses tid (blokkering): I dette tilfellet vil ikke hvert klikk gi et gyldig signal til programmet. Etter at en bryter trykkes forblir programmet låst i den valgte forsinkelsestida. Vi anbefaler å bruke dette alternativet for brukere som har vansker med å klikke bare en gang, og har en tendens til å klikke flere ganger på rad (for eksempel på grunn av utilsiktet skjelving). Merk: Hvis en av de to tidsinnstillingene (Hold eller Skjelveforsinkelse) velges, vil det tilhørende ikonet vises øverst i høyre hjørne av skjermbildene for å minne deg om de valgte innstillingene. Mus Musepeker valg Velg ønsket peker fra lista og deretter størrelsen. For å synes bedre kan du ev. velge at musepekeren skal blinke. Mus Mus hastighet Velg hastigheten på musepeker bevegelsen og test den i testfeltet. 15 / 25

16 Skanning - Input modi 1-Bryter modus Skannerammen (markøren) vil gå automatisk fra ett valgfelt til det neste. Trykk på mellomrom, Enter eller venstre museknapp vil velge den markerte figuren. Skannehastigheten kan justeres ved å sette Skannetid (som bestemmer hvor lenge rammen skal bli i et valgt felt). 2- Bryter modus Skannerammen (markøren) flytter seg ikke automatisk, men flyttes framover ved å trykke Enter, høyre pil eller høyre museknapp. Trykk på mellomrom eller venstre musetast vil velge den markerte figuren. 3- Bryter modus Skannerammen (markøren) flyttes framover ved å trykke på høyre pil eller høyre musetast. Den går bakover ved trykk på venstre pil eller midtre musetast. Trykk på Mellomrom, Enter eller venstre musetast vil velge den markerte figuren. Hørbar skanning Hvis denne velges spilles en lyd for hvert valgte felt. Funksjonen er ment for brukere med synsskader. Oversikt over kontrolltastene i Skannemodus Mus Velg tast Venstre Høyre 1-bryter modus Venstre (VMT) 2-bryter modus Venstre Høyre (HMT) 3-bryter modus Venstre Midtre (MMT) Høyre Tastatur Velg tast Venstre Høyre 1- bryter modus Mellomrom, Enter 2- bryter modus Mellomrom høyre pil, Enter 3- bryter modus Mellomrom, Enter venstre pil høyre pil Obs: Når du bruker en mus med 3 taster (eller en tilsvarende input enhet) må standard tildelingen av tastene være (innstillingene settes opp via musedriveren): venstre musetast (VMT): venstre klikk midtre musetast (MMT): midt klikk høyre musetast (HMT): høyre klikk De følgende innstillingene er de samme for alle tre skannemodi (1 -, 2 - og 3-bryter modus). (I Forhåndsvisnings ruta kan du se de valgte innstillingene.): Rammevalg: Velg Tykkelse og Farge på skannerammen. 16 / 25

17 Flere innstillingsmuligheter for skannetider: Gå til første objekt er ikke aktivert ennå : Velg denne hvis du vil at skannerammen skal gå tilbake til den første figuren på skjermen etter et valg. Dobbel dveletid er ikke aktivert ennå: Hvis du velger denne vil dveletida på den første figuren i en skannesyklus bli fordoblet. Bruk av eksterne brytere: Tastaturemulatorer, museemulatorer, eller museenheter og koblingsbokser som er spesielt tilrettelagt med egnede jack plugger kan brukes til å koble til eksterne brytere. Forhandleren din vil ev. kunne hjelpe deg med dette. Crick USB eller Blekkspruten koblingsbokser er gode alternativer. Dvele Visning: Her kan du velge om musepekeren skal være synlig eller usynlig, eller om du vil ha en visuell timer (en fyllingsindikator med eller uten musepeker) som viser tida som gjenstår før klikket blir akseptert. Dvele Ramme oppsett: Hvis du vil kan en ramme vises rundt den valgte figuren. Velg linjetykkelse og farge på rammen. Dvele Tid: Her kan du velge hvor lenge pekeren skal bli stående på en figur før klikket blir utført. Hvis dveletida er satt til null, blir standard LifeTool Software klikket deaktivert. Bruk denne innstillingen til å arbeide med klikk på din individuelle input enhet. Automatisk Pause (for dveling og Tobii input modi): Hvis dette valget er aktivert vil klikkefunksjonen bli stanset ved hver ny øvelse, slik at brukeren har tid til å få oversikt over skjermen før hun reagerer. For å virke igjen må pausen deaktiveres ved å velge den tilsvarende tasten (Fortsett tasten). 17 / 25

18 Resultater Programmet vil vise alle (ferdige) øvelser for hver bruker og med resultatene i ei liste. Du kan skrive ut, eksportere (til Excel regneark) eller slette denne lista. Merk: Ved å klikke på papirkurven slettes lista og oppføringene i Statistikk delen. I dette skjermbildet kan du også slette oppføringer i Toppskåre listene (papirkurven). 18 / 25

19 Pedagogiske og psykologiske begreper i KonZen 2.0 Konzen 2.0 er basert på etablerte pedagogiske og psykologiske prinsipper. Visuelt konsept: Det ledende prinsipp i den grafiske implementeringen var å oppnå et klart skjermbilde og samtidig et tiltrekkende design. Unødvendige og forstyrrende elementer er eliminert og spesialeffekter er redusert til et minimum. Bakgrunnsbilder kan fjernes om nødvendig (i Valg menyen). Dette er spesielt nyttig for personer med redusert sansefunksjon og oppmerksomhet. Merk: I tillegg har vi anstrengt oss for å gjøre programmet like godt egnet for barn, unge og voksne. Dermed vil det også være attraktivt for voksne med særskilte behov, som kanskje ikke er interessert i å arbeide med mer barnslige design. Akustisk konsept: Her er vi også ledet av prinsippet om at mindre er mer. Programmet presenterer seg veldig rolig, og lydeffekter brukes til å støtte og ikke til å distrahere eller skremme. Merk: I spillmodus "Standard" kan bakgrunns- og forstyrrende lyder aktiveres i Valg menyens "Generelle innstillinger". Ideen er å gi rom for opplæring av konsentrasjonen under realistiske (forstyrrende) forhold. Tallrike valgmuligheter: Læring er gøy, men bare hvis du lykkes. Ved hjelp av de mange innstillingsmulighetene kan programmet tilpasses ferdighetene til de enkelte brukerne. Dermed kan du sikre at programmet verken spør for mye eller for lite. Personer med lærevansker vil dra nytte av denne steg for steg tilnærmingen. Motivasjon: Motivasjon er nøkkelen til vellykket læring. To forskjellige protokoller (skjemaer) kan skrives ut for å belønne spillerne. For spillere som liker å konkurrere med hverandre er 72 toppskåre lister tilgjengelige. Motoriske ferdigheter: En stor musepeker og ganske store figurer letter bruken av programmet. All input kan reduseres til et enkelt klikk. Det er aldri nødvendig å holde nede musetasten og bevege musa på samme tid (Dra & dropp). Det letter håndteringen for brukere med nedsatt motorikk og brukere av alternative museenheter. Om nødvendig kan programmet også brukes med én, to eller tre brytere via skannemodus. 19 / 25

20 KonZen et visuelt treningsprogram Øvelsene i programmet er alle visuelle: Finn en gitt figur i et sett (Finn maken) Finn identiske mønstre i et sett (Matche Par) Husk og finn en figur som vises en kort tid og deretter skjules (Memory). Disse kognitive ferdighetene er veldig viktig i dagliglivet: Skille mellom ulike bokstaver (b eller d, p eller g), Gjenkjenne figurer og personer, Huske skriftlig informasjon (telefonnumre, priser etc.). Vanskeligheter med visuelle oppgaver kan ofte skjule seg bak mangel på konsentrasjon og oppmerksomhet. Derfor kan slike øvelser bidra til å øke både periodene med og evnen til konsentrasjon og oppmerksomhet. Det er imidlertid fortsatt en rekke andre årsaker til konsentrasjonsvansker. Det er nyttig å søke psykologisk råd og spore disse årsakene via egnede profesjonelle testmetoder. KonZen 2.0 et nyttig verktøy i klassen Oppsettet av brukeradministrasjonen via innloggingsskjermen forenkler bruken av programmet i klassen. På grunn av de mange innstillingsmulighetene og de spesielle styringsalternativene som kan lagres separat for hver bruker, er programmet svært godt egnet for å brukes i inkluderende undervisning. Spillmodus "Statistikk / Toppskåre" passer godt for å gi brukere mulighet til å konkurrere med hverandre. Ulike typer skjemaer (protokoller), evalueringer, tabeller og toppskåre lister gir en ekstra motiverende faktor. Spesielle oppgaver er tilgjengelig for opplæring i tall og bokstaver. Programmet kan tilbys som oppfølgende aktivitet for barn med dårlig konsentrasjonsevne. Av erfaring har vi lært at varige forbedringer bare kan oppnås ved regelmessige treningsøkter. KonZen 2.0 en støtte for spesifikke lærevansker (for dysleksi) Figurene i Konzen 2.0 gir et bredt spekter av muligheter og kan derfor brukes for ulike behov. De enkle geometriske figurene er lagd for små barn, men er også egnet for personer med visuelle eller psykiske funksjonsnedsettelser mv. Sirkler delt inn i halvdeler, firedeler osv. passer perfekt til å trene opp romfølelse: skille mellom venstre og høyre, opp og ned, inne og ute osv.. Disse oppgavene er spesielt nyttige for barn med spesifikke lærevansker (dysleksi). Bokstaver og tall kan brukes til å konsolidere oppnådd eller tilegne seg ny kunnskap og kan derfor lett brukes i klassen. Muligheten for å bruke spesielle skrifttyper (for eksempel Wingdings fonten) ble tatt med for å øke motivasjonen og gleden ved å gjøre øvelsene. 20 / 25

21 KonZen 2.0 et lærings og treningsprogram (for autisme) Oppsettet av brukeradministrasjonen med innloggingsskjermen forenkler bruken av programmet ved barnehager og hos terapeuter som jobber med ulike klienter. Spillmodus Statistikk / Toppskåre gir mulighet for å illustrere læringsforløpet. Spillmodus Autopilot har den fordelen at nivået på vanskelighetsgraden justeres automatisk, og derfor alltid passe for brukeren. Dette er spesielt viktig for autistiske personer siden det reduserer inngrepene fra veilederen til et minimum. I mange tilfeller vil spillmodus Standard fortsatt være den mest nyttige i terapeutisk arbeid. Det er kun denne spillmodusen som tillater individuell justering av oppgavene (antall eller spilletid, figurer som brukes, vanskelighetsgrad osv.), og krever konstant tilsyn. Læringsmessige betraktninger for veilederen De følgende betraktningene vil hjelpe deg å bruke programmet riktig i løpet av kort tid: Gjør deg kjent med de viktigste funksjonene i programmet før du begynner å arbeide med brukeren / klienten. Trykk på F2 i Hovedmenyen for å komme til Valg menyen og prøve ut forskjellige innstillinger. Ikke bekymre deg, du kan ikke ødelegge noe. I begynnelsen bør du jobbe sammen med brukeren / klienten slik at du kan forklare de ulike funksjonene og gripe inn når hjelpen trengs. Samarbeid kan generelt være mer gunstig enn å jobbe alene. Du er treneren som vet hvor støtten trengs, og mer sosial ros vil styrke brukerens / klientens selvtillit. Forklar funksjonene i skjemaene og toppskårelistene for barnet / klienten slik at det blir en ekstra ansporing til å bruke programmet. 21 / 25

22 Vanlige spørsmål (FAQs) Tastene virker ikke eller fungerer ikke alltid. Hva kan grunnen være? Kanskje du har satt en dveletid eller skjelvetid (blokkeringstid). Det betyr at du må holde tastene nede en lengre tid eller at du må vente en stund mellom to klikk. Gå tilbake til Hovedmenyen (enklest ved å trykke på ESC) og sjekk om de respektive ikonene vises på venstre side av skjermen. For mer informasjon og spørsmål vennligst se 22 / 25

23 Nettverks installasjon Flere typer lisenser er tilgjengelige for dette LifeTool programmet (singel lisenser, lisenser for 2 eller 5 pc-er, og flerbrukerlisenser). Alle kan installeres i nettverk. Vær imidlertid oppmerksom på: Med singel lisenser og lisenser for 2 og 5 pc-er kan progammet kun kjøres med original CD-en stående i CD-stasjonen. Dette gjelder ikke for flerbrukerlisenser. Hvis du installerer programmet på en frittstående datamaskin, eller intet nettverk er tilgjengelig, anbefaler vi ikke at du velge nettverksinstallasjonen (rødt X) (Standard). Nettverks installasjonsvalget: Grønn hake anbefales kun for erfarne databrukere eller administratorer. Installasjons modi Sentral installasjon (server): Installasjonsprosedyren trengs kun å utføres én gang. Vedlikehold trengs kun å utføres én gang. Programoppdateringer trengs kun å utføres én gang - på den pc-en der programmet ble installert. Alle datamaskiner som kjører programmet må ha lesetilgang til den sentrale mappen som inneholder installasjonen. For å starte programmet bør hver datamaskin ha en snarvei. Videre må original CD-en stå i CD-stasjonen ved singel lisenser og lisenser for 2 eller 5 datamaskiner. Start av programmet kan ta noe lengre tid hvis det er en server installasjon. Lokal installasjon Programmet må installeres på hver klient lokalt. Vedlikeholdet er mer tidkrevende: Oppdateringer må installeres på hver klient. Med lisenser for 1, 2 eller 5 datamaskiner må CD-en stå i CD-stasjonen. Mindre belastning på nettverket. Sti informasjon UNC stier og Miljøvariabler kan brukes i input feltene som er beskrevet nedenfor. Vennligst sørg for at variablene fins på klientene når du arbeider med miljøvariabler. Utvidelsen av miljøvariablene gjøres på klientene. Miljøvariabler på serveren blir ikke tatt hensyn til. Spesifiseringen av stier (baner) er valgfri. Følgende stier kan spesifiseres: UserDataPath: Dette er stien for å lagre brukerdata som er oppgitt i programmet. Lese og Skrive rettigheter for de tilhørende Windows brukerkontoene er nødvendig. Hvis Skrive rettigheter ikke er tilgjengelig vil dataene for brukeradministreringen bli 23 / 25

24 lagret på klientens datamaskin. For en sentral brukeradministrasjon må den samme nettverksstien brukes i alle installasjoner. MediaPath (ikke tilgjengelig i alle programmer): Dette er stien for å lagre brukerens egne data (bilder, lyder, tekster osv.) som benyttes i programmet. Både Lese og Skrive rettigheter trengs for å lage nytt innhold eller gjøre endringer i programmet. For å kunne bruke dataene i programmet trengs kun Lese tilgang for den tilhørende Windows brukerkontoen. PasswordPath (ikke tilgjengelig i alle programmer): Dette er stien for å lagre passordet som trengs for tilgang til Brukeradministreringen i Valg menyen. Både lese og skrive rettigheter trengs for å endre passordet. Passordet kan settes tilbake (resettes) ved å slette filen program.pwd. Derfor anbefaler vi å kun gi Lese tilgang til denne mappen for alle ikke-administrative brukerkontoer. Sti innstillingene kan endres om nødvendig. Det gjør du ved å endre de korresponderende oppføringene i filen <Installasjonsmappe> \ bin \ program.ini. 24 / 25

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer