Informasjonsmøte 7. nov Østre Grimsøy ØGVA BA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsmøte 7. nov 2007. Østre Grimsøy ØGVA BA"

Transkript

1 Informasjonsmøte 7. nov 2007 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA

2 AGENDA Orientering om Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag Tidsplaner Spørsm rsmål l og svar Eventuelt Avslutte senest kl. 2100

3 Hvorfor vann- og avløpslag pslag? Stiftet etter oppdrag fra Velforeningen Unngå bakterier i drikkevannet Unngå å forurense grunnvannet Øke trivselen året rundt med KOMMUNALT vann og avløp

4 Valg av selskapsform Samvirkeselskap/andelslag (BA) Denne selskapsformen er i første f rekke aktuell for dem som starter selskap, interesseorganisasjon eller andelslag sammen med andre, og er kjennetegnet ved at den tar sikte på p å dekke deltakernes nytte. Samvirkeselskap/andelslag (BA) skiller seg fra andre selskapsformer ved at den er brukereid,, brukerstyrt og har brukernytte som formål. Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til det andelsinnskuddet de har gjort i selskapet (på samme måte m som aksjeselskap).

5 Andelslag (BA) forts Hvem som helst kan starte et BA i form av samvirke, men eierne / foretaket må m respektere de ulovfestede samvirkeprinsippene for å unngå at virksomheten reelt er et AS. Selskapet skal registreres som "Annet selskap med begrenset ansvar (BA)" i Foretaksregistret hvis enheten driver næringsvirksomhet. n Brønn nnøysundregisterene foretar en konkret rettslig vurdering og fatter vedtak om selskapet, med formål l og vedtekter, er i samsvar med gjeldende prinsipper, praksis og lovbestemmelser for registrering av selskap med begrenset ansvar uten å være aksjeselskap.

6 Prinsipper for styrearbeidet Ivareta medlemmenes interesser Etikk Solidaritet Kvalitet Langsiktighet Samarbeid med kommunen Samarbeid med andre vann- og avløpslag

7 Status hva er gjort: Stiftet og registrert ØGVA BA i enhetsregisteret i Brønn nnøysund Utarbeidet vedtekter Avtale med grunneier Opprettet Bankkonto Avholdt møte m med de fastboende Innhentet anbud på p forprosjekt

8 Litt om vedtektene 1 av 6 2. FORMÅL (1) Laget har som formål å anlegge, drifte og administrere et vann og avløpsanlegg for lagets medlemmer. Anlegget omfatter pumpestasjon(er) ) med buffertank og tilknytningsledning til kommunalt avløpsanlegg og felles avløpsledninger med kummer og stikkledninger til hyttevegg til medlemmenes eiendommer. (2) Laget har ikke økonomisk gevinst som formål. Laget skal ikke utdele utbytte.

9 Litt om vedtektene 2 av 6 3. MEDLEMSKAP (1) Laget er åpent for innmelding fra festere/eiere av eiendommer som naturlig sogner til gårdsnummer g 1131, bruksnummer 5. (2) Lagets medlemmer eier hver sin like andel av avløpsanlegget dog slik at medlemmer direkte tilknyttet pumpestasjonen også eier en lik andel av øvrige felles ledningsnett.

10 Litt om vedtektene 3 av 6 8. ANDELSKAPITAL (1) Hvert medlem tegner en andel på p kr ,- (titusenkroner). Andelen(e) innbetales på p lagets bankkonto. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. (2) Andelskapitalen betales ikke tilbake ved utmelding.

11 Litt om vedtektene 4 av 6 9. ØKONOMI (1) Hvert medlem er ansvarlig for en lik andel av lagets drifts- og vedlikeholdskostnader. (2) De som er med på p å dele anleggskostnadene av hovedutbygging vil få en lik andel til betaling av den totale anleggskostnad. Styret bestemmer tidsfrist for innbetaling av anleggskost for hovedutbyggingen.

12 Litt om vedtektene 5 av 6 (3) For senere tilkommende medlemmer vil det påløpe p pe en tilleggsavgift på p 30 prosent i forhold til medlemmenes andel av anleggskost i forbindelse med hovedutbyggingen. Opprinnelig anleggskost indeksreguleres hvert år r etter indeksen året før. f Som startdato brukes datoen for ferdigstillelse av hovedutbyggingen. Stikkledning frem til nærmest mulige tilkoblingspunkt må m også bekostes av det nye medlemmet.

13 Litt om vedtektene 6 av 6 (6) Lagets driftskostnader betales av lagets medlemmer. Etter styrets fastsettelse betales det bidrag til dekning av lagets driftskostnader, herunder slik at det bygges opp en egenkapital til uforutsette kostnader. Mislighold av lagets regelverk og manglende innbetaling av pålagte årlige driftstilskudd gir styret mulighet til å stenge medlemmets tilknytting til anlegget.

14 Noen mål m l for utbyggingen Helårsdrift IKKE komunal standard 100 års levetid Bygge riktig - lave driftskostnader

15 Hva leverer ØGVA BA Ledning for vann- og avløp p frem til hyttevegg Eventuell minipumpestasjon/kvern Tilbakefyll og reetablering

16 Hva må m den enkelte gjøre selv Eventuell hulltaking i yttervegg Tømming og fjærning av tette tanker og kummer All rørlegging r rlegging under/inni bygninger Eventuelt rom til minipumpestasjon inkludert fremføring ring av strøm Eventuell fjerning av plattinger og terrasser

17 Hva må m den enkelte gjøre selv, forts... Ta ned og sette opp eventuelle gjerder som må m fjernes for bygging av for egen stikkledning Reetablering av grønt nt-arealer etter egen stikkledning Reetablering av murer etc. etter egen stikkledning

18 Miljøhensyn Unngår r lange traseer i strandsonen Unngår r traseer som vil fjerne randsonevegetasjon Sette krav til entreprenør r i utbyggingsfasen Traseer oppå bakken Borehull gjennom fjell Nedgravde pumpestasjoner uten overbygg og luftutslipp

19 Videre arbeid Informasjonsmøte (dagens møte) m Sende ut tilbud om medlemskap Kontakte de vannlag(hytteeiere) ) som det vil være v naturlig for ØGVA og samarbeide med

20 Tidsplaner (kommunen) Nytt brev sendes ut til hytteeierene Jobb ut på p anbud januar 2008 Oppstart sommeren 2008 Ferdigstillelse av pumpestasjonene på p Grimsøy y og Løkkevika L estimert vinteren 2008/2009

21 Tidsplaner ØGVA Tilbud om medlemskap, februar 08 Prosjektering av vårt v anlegg, mars 08 Anbudsinnbydelse, april 08 Siste frist for å betale anleggskost for hovedutbyggingen, juli 08 Oppstart anleggsarbeid, høsten h 2008

22 Spørsm rsmål? Og svar...??

23 Eventuelt

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer 985695458 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer