VOKSENPEDAGOGIKK, ER DET PRAKTISK DET? Studieforbundet Funkis, Oslo, 3. mars 2015 Sturla Bjerkaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOKSENPEDAGOGIKK, ER DET PRAKTISK DET? Studieforbundet Funkis, Oslo, 3. mars 2015 Sturla Bjerkaker sb@vofo.no"

Transkript

1 VOKSENPEDAGOGIKK, ER DET PRAKTISK DET? Studieforbundet Funkis, Oslo, 3. mars 2015 Sturla Bjerkaker

2 VOKSENPEDAGOGIKK OG VOKSNES LÆRING Læring finner alltid sted i møtet mellom nye impulser - og den viten, kunnskap eller forståelse som er etablert i forveien Jean Piaget ( )

3 Det skal handle om Voksenpedagogikk og voksnes læring teori og praksis Å være voksen Den voksne deltakeren Den voksne læreren - voksenlæreren Læringens organisering - kurset, læring i sosiale fellesskap

4 Hva omfatter fagfeltet voksnes læring? A. Folkeopplysning en tradisjon fra 1800-tallet B. Studiearbeid, studieringer en tradisjon fra 1930-tallet C. Voksenopplæring en tradisjon fra 1960-tallet D. Livslang læring en tradisjon fra 1970-tallet E. Etter- og videreutdanning en tradisjon fra 1980-tallet F. Kompetanseutvikling en tradisjon fra tallet G. Voksnes læring en tradisjon fra 2000-tallet

5 Hva er voksenpedagogikk? Læren om hvordan voksne lærer Vitenskapen om pedagogikk for voksne En pedagogikk som i innhold, organisering og utførelse passer voksne Den innsikt en må ha for å legge til rette for og gjennomføre voksnes læring En tverrfaglig vitenskap som inneholder både pedagogikk, historie, sosiologi og psykologi Også kalt andragogikk Og: «Hvordan gjør vi det, egentlig?» - didaktikk, undervisningslære, metodene

6

7 Andragogikk - voksenpedagogikk «Voksne lærer ikke på en annen måte enn barn og unge, men voksne har en livssituasjon og et annet erfaringsgrunnlag. De har en sekk med levd liv og erfaringer med seg i klasserommet. Men samtidig har de med seg forventninger til hvordan vi lærere skal utfylle vår rolle som lærere, og dette er gjerne forbundet med hvordan lærere tidligere har utført sin lærerrolle.» det er dette som på fint heter andragogikk. (Aase Rosenvold)

8 DIDAKTIKK Metode Veiledning Fag SOSIOLOGI Livslang læring Samfunn Kultur VOKSEN- PEDAGOGIKK (ANDRAGOGIKK) HISTORIE Tradisjon Folkelige bevegelser PSYKOLOGI Læringsprosess Individ, gruppe FILOSOFI Dannelse Folkeopplysning Dialog

9 Hva omfatter læring og kompetanse? kunnskaper ferdigheter holdninger Vite om Vurdere Analysere Strukturere Utføre Beherske Mestre Vurdere Mene Verdier Tenke (om) Vurdere Teori Formidling Dialog Praksis og teori Øvelse Sosialisering og teori Refleksjon

10 Tre former for (voksnes) læring Formell*) Ikkeformell Uformell Eksamen Kursbevis Organisert Organisert Ikke organisert *) Formal, non formal and informal)

11 Pedagogikk Forholdet mellom pedagogisk og voksenpedagogisk virksomhet Voksenpedagogikk Plikt Knyttet til obligatorisk skolegang Dressur Knyttet til oppdragelse Utdannelse og oppdragelse Frivillig Knyttet til lyst og interesse Motivasjon Voksne vil lære Dannelse og opplæring Innsyn og informasjon Knyttet til formidling Læring som isolert mål Generell læreplan Ny opplevelse Det vi lærer for første gang Innsikt og refleksjon Knyttet til dialog (Freire) Læring som middel for andre mål Overordnede mål, organisasjonsmål Gjenkjennelse Det vi lærer av erfaring

12 Hvem er voksen? Utdanningssystemets definisjon Omgivelsenes oppfatning Fysisk alder Mental alder Modenhet Jussens oppfatning

13 Hva vil det si å være voksen? Å være voksen er å inngå i en rolle der du får og tar ansvar også for andre enn bare deg selv. Hvordan påvirker det din evne til å lære?

14 Livets (lærings)faser og voksendom (Johan Fjord Jensen, ) Barn (1 12) barnehage, førskole, grunnskole Ungdom (13 18) videregående skole Første voksendom (19 30) jobb eller høyere utdanning, gryende ansvar Andre voksendom (31 45) familie, større ansvar, stabilt arbeid, eller ny læring Tredje voksendom (46 70) stabilitet eller stillstand, omskolering, ny læring Fjerde voksendom (71 ) seniorsurf, kunsthistorie og alderdom

15 Voksne vil Lære ut fra egne forutsetninger og ønsker Lære det som er meningsfylt og nyttig Lære ut fra behov her og nå, lære det man vil Lære ut fra at man er selektiv og kritisk Lære for å utvikle (formell) kompetanse Lære i eget tempo Lære for å få vurdert sin samlede kompetanse (realkompetanse) Lære for egne behov Lære for frivillighetens behov Lære for samfunnets behov

16

17 Fordeler og ulemper når voksne skal lære Fordeler Møter frivillig, deltar av lyst Er motivert og konsentrert Er disiplinert Tar ansvar Har klare mål og stiller krav Er jevnbyrdige Har erfaring Ulemper Har fordommer og ulik bakgrunn Har prestasjonsangst og lav selvtillit Er reservert og utrygge Er redde for andres mening Er låste i sine forestillingert Store nivåforskjeller Har høy alder og er upåvirkelige...

18 Beredskap for læring Den som er læringsvant, som gjennom livets ulike faser har deltatt i organisert læring i skolen, jobb eller foreningsliv - den som er kontinuerlig læringsaktiv, har en god beredskap for læring. Det gjelder å vedlikeholde læringsaktivitet gjennom hele livet, (men ikke alle gjør det, og vær klar over det )

19 Tenk på en lærer eller kursleder du har hatt og som du husker godt. Hva var det var ved ham/henne som gjorde inntrykk!

20 KURSLEDER OG DELTAKER

21 John Dewey ( ) Læreren blir en partner i læringsprosessen, som veileder deltakerne til uavhengig og selvstendig oppdage meningen med det som skal læres

22 Læreren må ha Faglig dyktighet (innhold) Pedagogiske evner (formidling, dialog) Sosiale egenskaper (menneskekunnskap, sensitivitet.)

23 Hva må vi vite om deltakerne? Deltakernes forkunnskaper og erfaringer Utdannelse? Hvilken? Når? Arbeid? Nå? Tidligere? Interesser? Hva ønsker du å lære? Hvordan kan kurset påvirke din situasjon, i arbeid eller fritid? Deltakernes forventinger Hva ønsker du å få ut av kurset? Hvilket mål har du? Emner du er spesielt interessert i? Ønsker om hvordan kurset legges opp? Ditt bidrag for å sikre godt utbytte av kurset? For- og etterarbeid Hvilken informasjon har du fått om kurset? Hva kunne du tenkt deg at du fikk vite mer om? Har du kursmateriell du kan bruke? Hvilke erfaringer har du med emnet? Har du spørsmål til kursleder/lærer? Spesielle ting du ønsker oppklart i starten? Praktiske forhold Spørsmål om tid, sted, kurslokale, metoder, servering? Spesielle behov for tilpasning eller universell utforming? Kjennskap til andre kursdeltakere?

24 Hvordan takle ulike deltakere 1 Den positivt støttende Til stor hjelp i diskusjonene. Bruk han/henne ofte, uten å overdrive. Bedreviteren «Besserwisser» La de andre deltakerne behandle hans/hennes teorier Pratmakeren Avbryt taktfullt. Begrens taletiden. Flere må få komme til orde Bruk pausene til å si i fra, da blir ingen hengt ut. Ironikeren Vil markere seg La ham til en viss grad gjøre det Den negative avvisende kritikeren Bli klar over hans/hennes kunnskaper og erfaringer. Spill på personens ambisjoner og forfengelighet. Den trege uinteresserte Få personen med i diskusjonen. La han/henne fortelle om sitt arbeid. La vedkommende gi eksepler på det som opptar mest. Sabotøren Havnet på feil kurs/møte, kanskje? Provokatøren Nesten en sabotør

25 Hvordan takle ulike deltakere 2 Den tilbakeholdne «Lirk» ham/henne med diskusjonen. Still lette og likestilte spørsmål. Vis til og verdsett hans/hennes innlegg. Drøft situasjonen i pausen. Kvarulanten Ta det rolig, ikke engasjer deg for mye. Ikke la vedkommende dominere. Vær strukturert og fast. Vitsemakeren Som «tøver» bort og bagatelliserer med humor Den utrettelige spørsmålstiller Som prøver å få deg til å gå i fellen, og kan spore av diskusjonen. La andre deltakere svare på/kommentere hans/hennes spørsmål. Den høyt hevede fagekspert og «verdensmester» Bruk jamen-metoden». Ikke kritiser. Ellers litt som bedreviteren. Unnasluntreren Som ignorerer oppgaver og hjemmearbeid Motstreberen Viser uvilje overfor det meste, også kurslederen

26 Ta hensyn til Nok og riktig lys Tilpass tempoet til målgruppen Stor nok skrift Vær var for støy Ta hensyn til syn og avstand Passe temperatur Er det luft igjen i rommet Ta pauser Snakk (passe) høyt, hørsel varierer Snakk tydelig og forståelig Ta hensyn til ulik oppfatningsevne

27

28 Minikurs for god kommunikasjon Se på den/de du snakker med/til Snakk én av gangen Unngå bakgrunns- eller sidestøy Ta hensyn til folk som hører dårlig Vær oppservant Bruk mikrofon når du forstår at det er nødvendig Og ikke minst: Vær en god lytter!

29 Voksenpedagogiske hensyn Ivareta voksnes erfaring Ivareta voksnes livssituasjon Ivareta kulturforskjeller Sørge for deltakermedvirkning (for læring) Ta hensyn til ulik alder og modenhet Ta hensyn til ulike sanser og «mottaksapparater» Formidle selvtillit og etablere trygghet

30 Metodemiks kan være bra Lærerstyrt og/eller deltakerstyrt læringsaktivitet? Lekser fornuftig eller ikke? Instruksjon og/eller dialog? Formidling og/eller veiledning? Forelesning og/eller gruppearbeid? Foredrag og/eller erfaringsutveksling? Bruk av hjelpemidler, bruke seg selv? Altså: Hvordan gjør vi det? Hvordan ønsker du å være som voksenlærer?

31 Voksne 1. vil lære noe, men ikke for mye 2. er voksne og ansvarlige, men vil ikke tape ansikt i undervisningen 3. tar læring alvorlig, men vil ikke kjede seg 4. legger vekt på innholdet, men husker formen 5. er motiverte for læring, men det er en personlig sak 6. kan lære, men ikke alle tror det 7. vil lære, fordi de har lyst 8. vil være selvstendige, men identifiserer seg lett med læreren (Bjarne Wahlgren, DPU)

32 Egenskaper ved den gode kursleder Engasjernede Inkluderende Gi mening Formidle verdier Se deltakerne Verdsetter deltakerne Stor erfaring Formidle trygghet Formidle troverdighet Ha fagkunnskap Ha humor, godt humør Være raus, by på seg selv Ta hensyn Huske tilrettelegging og universell utforming Passe på lys, hørsel, syn og tempo

33 Fire «lærerroller» (Learning 4 Sharing, NMR 2006) Lærer, formidler Representerer kunnskap og informasjon som formidles til deltakerne, entertainer Representerer organisering og retning av læringen, arbeidsleder Guide, veiviser Veileder, hjelper Representerer og byr på holdninger, støtte og assistanse, «skulptør» Representerer og frigjør evner og gjenskaper og utvikler kompetanse hos deltakerne, ferdigheter Instruktør trener

34 Takk for at dere hjalp til

Begreper i voksnes læring Definisjoner og forklaringer på noen sentrale begreper brukt i voksnes læring

Begreper i voksnes læring Definisjoner og forklaringer på noen sentrale begreper brukt i voksnes læring Begreper i voksnes læring Definisjoner og forklaringer på noen sentrale begreper brukt i voksnes læring Fagområdet voksnes læring har som andre områder sitt stammespråk og sine egne akronymer/forkortelser.

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Norskopplæring for voksne innvandrere

Norskopplæring for voksne innvandrere Norskopplæring for voksne innvandrere En undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by NOR-3930 Tom Ropjukwat Mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LUP-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 4, 1-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Litt om studieplanleggingens historie

Litt om studieplanleggingens historie STUDIEPLANVEILEDER Dette heftet er en veileder om studieplaner om hva studieplaner skal inneholde, hvilke standarder de bør følge og hvordan de kan kvalitetssikres. Heftet omtaler studieplaner som er regulert

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Takk for muligheten til å komme hit å snakke om dette som jeg er veldig opptatt av nemlig: «Hvordan fremme muntlig språklæring hos voksne som ikke er skriftkyndige?» Da vox spurte om jeg ville holde dette

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad Den voksne er sine erfaringer Hanne Guri Brønstad Masteroppgave i voksenpedagogikk Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 Forord

Detaljer