AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING"

Transkript

1 AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

2 AK28s KLUBB UTVIKLING Innholdsfortegnelse AK28s IDE & VISJON... 2 AK28s VISJON SENIOR... 2 AK28s VISJON JUNIOR... 2 AK28 HAR SOM MÅL... 3 AK28s HOVEDSTRATEGI... 4 AK28s SOSIALE MILJØ... 6 AK28s UTDANNINGS MILJØ... 9 AK28s KONKURRANSE MILJØ

3 AK28s IDE & VISJON AK28 vil skape vinnere på alle nivåer! AK28s VISJON SENIOR AK28 skal ha et tilbud til håndballspillere som ønsker et sosialt miljø og som ønsker å drive idrett på et høyt nasjonalt senior nivå. AK28s VISJON JUNIOR AK28 skal lære barn og ungdom å ta ansvar, og gi dem følelsen av å oppnå resultater gjennom samarbeid. AK28 vil oppmuntre og legge til rette for at juniorlag skal delta i NHFs nasjonale serier for aldersgruppene 14 til 18 år. 2

4 AK28 HAR SOM MÅL Å bli en av Norges ledende klubber innen idretten håndball på junior og senior nivå, samt å følge de til enhver tid gjeldende regler og normer, satt av Norges håndballforbund og Norges idrettsforbund. Å bli en av Norges ledende klubber innen talentutvikling. Å legge til rette for og gi det enkelte medlem muligheten til å mestre seg selv og bli en vinner på trening, i konkurranse, sosialt på og utenfor banen, samt gjennom deltakelse i et fellesskap lære kunsten å bygge et vinnerlag. Å etablere og melde på lag, i alle årsklasser for jenter og gutter, i de lokale og regionale juniorseriene. Å etablere og melde på senior dame- og herrelag i de lokale, regionale og NHFs nasjonale serier hvis lag er kvalifisert. Å melde på og delta i NHFs nasjonale serier for aldersgruppene 16 til 18 år, samt NM for senior. Å melde på og delta med lag i nasjonale og skandinaviske eliteturneringer for junior- og seniorlag. Å arbeide for å få barn og ungdom til å drive aktiv idrett. Å forme dagens barn og ungdom til morgendagens ledere, trenere, utøvere og foreldre. Å sikre en forsvarlig og kvalitativ klubbdrift gjennom god forvaltning og sunn økonomi. 3

5 AK28s HOVEDSTRATEGI AK28 vil forme et idrettsmiljø som tilbyr medlemmene et høyt faglig utdanningsnivå, konkurranse/mestring tilpasset den enkelte utøver og lag, samt et positivt, spennende og sosialt miljø. AK28s utdanning av håndballspillerne skal preges av tålmodighet og langsiktighet. AK28 vil arbeide for å skape spillere som fremstår positivt i markedsføringen og er med på å øke populariteten til håndball, og på den måten påvirke de beste til å satse/ starte med håndball. AK28 vil gjennom aktiv idrett utvikle sosialt felleskap som fremmer vennskap mellom medlemmer og konkurrenter. AK28 vil, i hovedsak, hente ledere, trenere og dommere fra eget miljø og utdanne de til kvalifiserte ledere og trenere. AK28 vil søke ledere, trenere og dommere som står for faglig kvalitet, sosial trygghet og som evner å skape trivsel blant mennesker skape et positivt miljø! AK28 vil arbeide for å få de unge til å ta ansvar og bidra i roller som leder, trener og dommer. Gjennom dugnad er de ikke bare mottakere, men også skapere av egen klubb og personlighet. AK28 vil gjennomføre felles utdanning og koordinering av våre ledere, trenere, dommere, lag, utøvere og foreldre. AK28s hovedtrenere skal være over 18 år. AK28 vil arbeide for å få foreldre med i den daglige drift av AK28 som ledere, trenere, dommere, sjåfører, tilskuere, 4

6 faddere, foreldrekontakter, dugnadsarbeidere osv. Det synes naturlig at foreldre er med på å forme det miljøet barnet deres utvikler seg i, og dermed bidrar til å oppnå egne og AK28s målsettinger. Barn ønsker sine foreldre til stede i leken og aktiviteten. AK28 vil aktivt samarbeid med videregående skoler og idrettsfag. Dette for å kunne bygge opp et trenings- og konkurranseprogram tilpasset våre medlemmer og lags behov. Dette vil igjen bidra til redusert overbelastning og tidlig utbrenthet/frafall fra idretten. AK28 vil samarbeide med barne-, ungdoms- og videregående skole i deres utdanning av elever innenfor faget idrett. Som gjenytelse får AK28 låne instruktører og ledere til gjennomføring av idretten håndball, samt barneidretten. 5

7 AK28s SOSIALE MILJØ Miljø og sosial tilhørighet skaper forutsetninger for kvalitet Barn, unge og voksne trekkes til og ønsker å delta i aktiviteter hvor det er godt miljø, og man føler en sosial tilhørighet. Klubben bidrar med engasjerte og kvalifiserte trenere, noe som tilfører et utviklende og kvalitativt høyt innhold til aktivitetene. Når mennesker trives, føler de trygghet og tilhørighet, og ønsker dermed mer tid sammen. Klubben bidrar med mer trenings- og sosialtid, variert trenings- og kamptilbud, som igjen gir medlemmene økt innlæring og positiv utvikling innen håndball, samt økt livskvalitet. Helge Bjorvand Vi er fremtidens lag - laget som har et godt miljø Der motiverte mennesker trives Der alle er engasjert Der alle føler fellesskap og trygghet Som tar hensyn til hverandre Som utvikler selvtilliten Som tåler motgang og det å mislykkes Åke Jønson (Miljøet er viktig for at motiverte mennesker kan og skal trives. Alle skal føle engasjement, felleskap og trygghet, samt ta hensyn til hverandre, utvikle selvtillit, tåle motgang og mislykkethet). AK28 har et ansvar for medlemmene. AK28 er overbevist om at miljø skaper kvalitet. 6

8 Alle medlemmer skal tas vare på og utvikles i vårt miljø. Mennesker som trives vil delta på trening, og utvikles idrettslig og sosialt. AK28 må skape sosiale, utenom idrettslige aktiviteter. Skape arenaer for å bygge sterke og langsiktige sosiale bånd mellom klubbens medlemmer, og mellom klubb og dens medlemmer. Dette kan også gjennomføres mellom flere klubber og dens medlemmer, for å skape positive relasjoner mellom konkurrerende mennesker og klubber. AK28 ønsker at alle medlemmer Skaper en bevissthet om seg selv og sin påvirkning på andre, at de utvikler psykologisk innsikt og forståelse for egne og andres reaksjoner dette for å kunne fungere i et sosialt fellesskap. Tenker positiv om seg selv og andre, utvikler en realistisk egenvurdering, samt selvinnsikt og selvbilde. Skaper positive verdinormer. Hva er rett og hva er galt. Viser hensyn og respekt for trenere, dommere, foreldre, medspillere og andre medlemmer i klubben. Er ærlige og utvikler sunne holdninger. 7

9 TTT Trygghet Trivsel Tilhørighet Finne sin plass i organisasjonen/ laget bli en part av laget. Husk at det er de andre på laget/organisasjonen, som plasserer deg og gir deg din posisjon, men det du selv putter inn er avgjørende for din plassering. Du oppnår tilhørighet og plassering i gruppen gjennom dine evner, kunnskap, holdninger og motiver. Kameratskap - delta aktivt/bidra i kameratmiljøet for å utvikle laget/ kameratskapet på trening/ kamp/fritid. Ved deltakelse skaper man! Relasjonsbygging ta med inn i skole og arbeidsliv. Motorisk læring, idrettsprestasjoner og trivsel er i stor grad avhengig av sosiale faktorer som virker i idrettsmiljøet. AK28 vil skape et utvidet sosialt miljø gjennom Sone lag gir et utvidet sosialt nettverk. By og regionslag gir den enkelte respekt. Skolehåndball. Klubber samarbeider tettere om treningskamper og sosiale samlinger. Gutter og jenter sammen på turneringer interne fly og beach håndball turneringer. Felles arrangementer i nærområdet. 8

10 AK28s UTDANNINGS MILJØ DET VESENTLIGE VED LYKKEN ER IKKE RIKDOM OG NYTELSE, MEN AKTIVITET, DEN FRIE UTFOLDELSE AV EVNER, SAMT VENNSKAP MED GODE MENNESKER ARISTOTELES Man finner ikke all kunnskap i bøker, men også i samspill og aktivitet med andre mennesker. AK28 Vil utdanne barn og unge til å mestre individuelle fysiske og psykiske ferdigheter, samt tekniske ferdigheter. De skal også lære de taktiske og sosiale ferdighetene som må til for å kunne fungere/arbeide i et fellesskap. Vil gi medlemmene utfordrende og utviklende oppgaver. Alle skal få anledning til å utvikle seg og utnytte sine evner maksimalt. Vil at utdanningen skal styrke hele mennesket og ruste det til å takle fremtidige seire og nederlag. Konkurranse er sunt, når den drives ærlig og rettferdig. AK28s lagsplan, for lagene fra 8 til 18 år, vil danne den røde linje i klubbens utdanning. 9

11 AK28 vil fokusere på å utdanne alle klubbens spillere for å skape en stor bredde. Høy kvalitet på utdanningen vil resultere i en bred topp. Ha fokus på bredden - eneren vil alltid stikke hode over flokken. Alle skal ha anledning til å lære, alle kan lære, enkelte trenger litt mer tid til å lære. Alle er ikke kommet like langt i den mentale og kroppslige utvikling, så glem ikke at alle kan lære hvis de får tid og hjelp. På treningene vil vi alltid lære noe nytt og spennende en opplæring som gir alle en følelse av deltakelse, hvor alle er en del av et fellesskap, hvor det å lykkes og mestre blir en positiv opplevelse, som igjen skaper en lagfølelse og lyst til å konkurrere og vise hva vi har lært i kamp. Det vil bli stilt krav, men ikke uoppnåelige. AK28 vil bygge en topp treningskultur fra 8/10 år Møte kritikk/korreksjon positivt, løse problemer ikke skap dem. Skape glede og positive holdninger til spillet. Ungdommen elsker å trene barn elsker bevegelse og lek. En motivert, konsentrert og disiplinert utøver skaper et positivt miljø og et positivt fremmøte på trening og kamp, samt kommer på tiden. Motgang/nederlag gir oss kunnskap om våre svakheter og styrker, samt øker motivasjon til å søke kunnskap til forbedring. Bruker vi tilegnet kunnskap riktig i vår trening, vil det gi oss økt mulighet til en positiv utvikling mot det å bli en vinner. Hvordan man trener er viktigere en hva man trener på. Kvalitet = kunnskap - erfaring engasjement. Et positivt, variert, allsidig og lærerikt treningsmiljø gir spillerne lysten til å møtes ofte og trene mye. AK28 vil utvikle spillernes Fysisk og psykisk styrke for å kunne beherske og tilpasse seg spillet. Teknikk og taktisk forståelse for å oppnå en større glede av spillet. 10

12 Fart og kraft i spillet - vi skal vinne på fart, kraft og teknikk (Speed and Power). Egenart og tilpasse den et lagspill. Evne til å motstå ubehag og å overvinne vanskeligheter. Treningsvilje alltid å yte 110 % på trening og kamp og kreve 100 % av sine medspillere. Evne til å stille høye krav til kvalitet og intensitet. Lojalitet til treningsfremmøte. Forståelse av at det er viktigere å trene, enn å bli trent. UTDANNING Prioriterte detaljer må gjennomføres med optimal kvalitet. Resultatet gjenspeiler kvaliteten på prioritering og gjennomføring over tid. Gjennomføre det som er nødvendig for å vinne/oppnå fremtidens mål. Være sterk på prioriteringer. Tilpasse laget i spillets systemer. Kampene vinnes på treningene. Det du ikke klarer på treningen, klarer du heller ikke i kamp. Trening er kamp og kamp er trening. Sette seg prestasjonsmål og å gjennomføre prosessen mot målet. Det skal trenes fysisk, psykisk, teknisk og taktisk i alle faser, samt sosiale ferdigheter. «Hele mennesket» må trenes! Spillet krever 50 % av hjernen og 50 % av kroppen. Fungerer ikke den ene delen fungerer man ikke i spillet. Riktige holdninger, motivasjon, kunnskap og evner. Selvrealisering! Duellspill - offensiv og aggressiv, gjennombrudds hissig. «De tre muligheter». Grunnspill håndball. Øving gjør mester! Repetisjon Repetisjon Repetisjon! Repetisjon er helt nødvendig for å forbedre seg. Lære seg til å tåle repetisjoner, det er bare det som gjør deg sikker og god. 11

13 TEKNISKE FERDIGHETER Lekpreget trening for aldersgruppen 8 10 år Den motoriske gullalder er fra 7 til 12 år Hovedsakelig spillrelaterte aktiviteter preger alle alderstrinn Mye ballkontakt pr. spiller pr. treningsøkt for alle alderstrinn Det skal være moro å være på trening, og spillerne skal gå hjem med en god følelse. Teknisk trening involverer den enkelte og krever mange repetisjoner og situasjoner hvor man kan utvikle sitt tekniske register. TAKTISKE FERDIGHETER Gradvis innføring av taktiske begreper fra 10 års klassen Spissing av treningsopplegget fra 13 års alderen Mulighet for ferdighetsnivå og delte treningsgrupper fra 15 års alderen Etablere spesialtreningsgrupper fra 15 års alderen Der hvor det er praktisk mulig etter kamp og trening, skal trener gi en individuell positiv tilbakemelding til hver enkelt spiller der det positive i spillerens utvikling trekkes frem. Systemer i alle faser må drilles på trening laget må bli tryggere være mer tålmodige tempo skifte retningsendring balltempo - samarbeid m.m.. Taktisk trening involverer hele laget. Systemer skal grov-, fin koordineres og automatiseres. Til slutt opparbeides rutine hvor utøverne ser nye muligheter og legger trykk på de riktige punktene. Når laget behersker systemene, blir treneren overflødig. 12

14 SOSIALE FERDIGHETER Spillere opplever instruksjonen og den håndballfaglige veiledningen som gis av trenere og ledere i klubben som positiv. Spillerne forholder seg til hverandre, ledere, trenere, dommere og arrangører på en positiv måte. Topp resultater kan oppnås ved å utvikle: Kvalitetstreninger alle er med og til stede. Treningskvantitet økt mengde. Kvalitetskamper mot topp motstand. Kamp er trening og trening er kamp det er en sammenheng med hensyn til hva/hvor/hvem man trener på/mot og hva man klarer å utføre i kamp. Motiverte utøvere gjennom søken etter kunnskap til forbedring - utvikle seg til en vinner. Trenere med kunnskap om og lidenskap for håndball, som gleder seg hver dag til å overbringe denne kunnskap og lede laget frem til seier og mestring på hver trening og kamp. Men laget lykkes ikke uten at enhver er klar over at de, i tillegg til trener, er sin egen trener. AK28 vil ha fokus på planlegging, koordinering, samhandling og gjennomføring av fremtidig skole, kamp, trening, samlinger, representasjoner, fritid, venner og familie. Års-, periode-, uke-, dags- og økt planer settes opp sammen med spillere, foreldre, trenere, klubb ledelse, skole og NHF m/regioner. 13

15 Planlegging begrenser ikke kreativiteten den skaper forutsetning for det. Treningstid er en utfordring ikke et problem. AK28 må, i egen regi, tilby allsidighet gjennom varierte idrettsaktiviteter og «SUM» aktiviteter (Spenning, utfordring og mestring grunnlaget for all aktivitet). Dette bidrar til variasjon i trening og gir en frisk pust i en monoton/ensformig hverdag. Naturen som treningsarena - styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet. Gymsal styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet. Svømmehall - styrke, restitusjon, spenst se stup. Bryting og boksing forsvarstrening i håndball. Friidrettsbanen kast, spenst, hurtighet m.m.. Klatrevegg, sykkel, ski, squash, tennis, volleyball, basket, orientering, styrkerom, turn, tur i skog og mark m.m.. Aktivitet aktivitet aktivitet! Aktiviteten er det viktigste. Erfaringsmessig viser det seg at noen må gå foran for å skape den (en konge). Om det er en voksen, ungdom eller barn er uvesentlig, bare aktiviteten kommer i gang. Voksne kan introdusere aktiviteten/leken og invitere de unge med. Etterhvert overtar de unge aktiviteten selv og vi voksne må spørre om å få bli med. Dette er en seier for utviklingen. Vi blir glad når vi ser håndballspillere delta aktivt i andre aktiviteter (trening/konkurranse), som fotball, løp, styrke, svømming, sykkel, ski, skøyter, motor, musikk, leder i fritidsklubber, speider m.m.. Men håndball må være prioritet en! Vi blir glad når vi ser at de vi har skapt aktivitet for fortsetter å være aktive i voksen alder. 14

16 AK28s KONKURRANSE MILJØ Suksess er å gå fra nederlag til nederlag uten å miste entusiasmen. Winston Churchill Håndball er et krevende kreativt spill, skapt for hardt arbeidende mennesker. Et spill der den enkelte lærer å ta ansvar for egen utvikling og lede seg selv og andre. I felleskap å utvikle et lag, som arbeider mot et felles mål å vinne/seire! Helge Bjorvand AK28 vil Skape en sunn konkurranse tilpasset den enkelte på laget. Skape en forståelse for at trening er kamp og kamp er trening. Skape en forståelse for at den som trener mest og best, kjemper og løper mest, vil vinne mest. Utvikle spiller uten overdreven respekt for motstanderen, som opplever seg selv som like god individuelt og bedre enn de som lag. Utvikle spillere som har full fokus på kamp og sine oppgaver og roller. Utvikle spillere som tenker taktikk og utfører et lagspill ved å gjøre andre gode. Husk det er laget som vinner. Utvikle spillere som tørr og vil gjøre det uventede. Utvikle viljen til å kjempe og vise en offensiv/aggressiv holdning. Urædd! Utvikle evnen til å vise følelser, være seg selv og kunne mestre/kontrollere sine følelser. Utvikle selvtilliten og bevare den i press og nederlags situasjoner. 15

17 Utvikle evnen til å ta ansvar og bli en positiv vinner. Utvikle evnen til å takle seire og nederlag tåle suksess og fiasko. Utvikle evnen til å snu det negative om til positivt og lære av nederlag for å bli en vinner. Utvikle evnen til å ta på seg større oppgaver og nye utfordringer. Utvikle evnen til å være løsningsorientert. Utvikle evnen til å akseptere og respektere motstandere og dommere. Utvikle alle medlemmer til ambassadør for idretten og klubben. Gjennomføre treningskamper mot lokale junior- og seniorlag for, å skape venner. Bruke konkurransen som en motivasjonsfaktor i idrettsopplæringen. Planlegge for alles deltakelse i aktiviteten. Bidra til glede og skape lyst til å prestere. Målsetting for konkurransen må være forankret hos den enkelte spiller. Alle må være villig til å ta konsekvenser. Organisere ansvaret i laget riktig slik at spillerne utfordrer og utvikler hverandre. En lek - skapt av utøverne. AK28 vil utvikle og innføre et Seriespill som er tilpasset tidsklemmen. Divisjonsspill fra 13 eller 14 år region = 1 divisjon + 2 divisjon ved økt behov fylke /lokalt = 2, 3 divisjon se Danmark. Seriespill som gir de beste lagene muligheten til å vokse og gi de nest beste lagene muligheten til en positiv utvikling. Unngå frafall fra håndball. Seriespill med komprimerte helger se Aktivitets/Bring/Spar serie - 2 til 3 kamper pr. helg gir mer tid til de som vil satse på bylag/landslag osv. Gir mer tid til de som vil til Hovden. Samarbeid med nærmiljøet. Hvor det samarbeides om aktiviteter og konkurranser. Konkurransetilbud tilpasset topp, middels og svak. 16

18 Samarbeid mellom klubb, region, landslag og skole, som har til hensikt å legge til rette for spillere som vil satse. I dag har vi et system som brenner ut for mange for tidlig. System hvor det tenkes langsiktig i utviklingen av seriespill, cup, nasjonale og internasjonale spill og som ivaretar alles interesser; den som vil satse, den som vil trimme, den som vil være med sosialt, den som vil mestre og kun delta lokalt, den som vil vinne lokalt/regionalt, den som vil spille lokalt/regionalt og satse nasjonalt/internasjonalt. Legge til rette for arrangementer hvor man samler flest mulig av klubbens medlemmer, venner, familie, håndballvenner og sponsorer. Her er det viktig at barn får oppleve seniorkamper og gjennom en positiv opplevelse skape seg forbilder. Det er også viktig at seniorspillere ser på juniorkamper for derigjennom identifisere seg med klubbens junioravdeling og skape stolthet hos de unge de får vist seg frem for heltene. Dette skaper entusiasme i klubben og er vårt underholdningsbidrag til samfunnet og vårt samfunnsansvar. 17

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Verdens beste barneidrett? NAVN

Verdens beste barneidrett? NAVN Verdens beste barneidrett? NAVN NIFs visjon: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb

Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Klubbveileder for Horten Svømmeklubb Slik gjør vi det i klubben vår Horten svømmeklubbs medlemmer, foreldre, trenere og instruktører HS sin veileder er for alle som har noe med HS å gjøre - enten det er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB 8 Sider Innhold Innledning... 3 KIK Historie... 3 VISJON OG VERDIER... 3 MÅLSETTING... 4 Målsetting hockey... 4 Målsetting kunstløp... 4 KONKRETE MÅLSETTINGER

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten.

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten Ivaretakelse fra første pil En av vår idretts egenart er at vi får nybegynnere i alle aldre og at vår idrett kan utøves i nær sagt

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer

Hvordan utvikle prestasjonskulturen

Hvordan utvikle prestasjonskulturen Hvordan utvikle prestasjonskulturen i FK Vigør G 16? Stress i konkurransesituasjonen - hvordan takle stress / press sammen Bjørn Tore Johansen, FK Vigør KONKURRANSESITUASJONEN STRESS I IDRETT EUSTRESS

Detaljer

Mål- og handlingsplan

Mål- og handlingsplan handball.no Mål- og handlingsplan Region Nord 2016 2018 2 Mål- og handlingsplan 2016-2018 NHF Region Nord FORORD Vi opplever daglig engasjement og glede ved at barn, unge og voksne deltar i ulike aktiviteter

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK Versjon 1.2 1 VÅR VISJON ER Ved å spille hockey i Rosenborg skal barn og ungdom ha det artig, de skal trives, de skal oppleve spenningen, utfordringen og mestringen ved å trene

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis.

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis. Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis. Bakgrunn UT NBTF Vi ønsker selvstendige, kreative, positive og løsningsorienterte spillere som er høykompetente og velutdannede på det

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Vinnerlagets verdier

Vinnerlagets verdier Vinnerlagets verdier Være ærlig, åpen og respektere hverandre Gjøre hverandre gode Bli bedre, ikke kun delta Se muligheter Gi anerkjennelse og kreve anerkjennelse Gi 100% og kreve 100% Skape et sunt konkurranseklima

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Ansvarlig: Leder svømming og leder vannpolo Gjelder fra 28.08.13 Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Formål Formålet med disse levereglene er å tydeliggjøre de forventninger og krav som stilles

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Tanker rundt trening Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Stig Leganger-Hansen 29 år Startet svømmekarriere i Askøy Svømmeklubb i 1985 Var listefyll i NM-junior en gang, deltok på 50 b.fly

Detaljer

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben.

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben. Golf en aktivitet for alle livet ut helse natur sosialt - moro Hakadal Golfklubb bygger treningskompetanse Trener 1 i regi av NGF. Tiden er inne for at golf på samme måte som fotball, håndball og andre

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportslig plan

Sportslig plan Sportslig plan 2014-2018 Innledning JIF- Håndball presenterer nå en ny og oppdatert sportslig langtidsplan. JIF- Håndball er en viktig håndballklubb i regionen med ca. 130 aktive spillere. Planen er laget

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer

Foreldrevett - rytterforbundet

Foreldrevett - rytterforbundet Foreldrevett - rytterforbundet Verdigrunnlaget i Norges Idrettsforbund 9. Januar 2016 Mari Bjone rådgiver utviklingsavdelingen Mål for foredraget Idrettens verdigrunnlag- En bevisstgjøring om hva det betyr

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb

Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund. Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Lasse Hoel utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund Anne Lysvåg Vill i vann trener Asker Svømmeklubb Moro med svømming?? 3 Glad i vann? 12 85 Glad i vann Ikke glad i vann Svømmere Hvor gode er vi på å

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer