AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING"

Transkript

1 AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

2 AK28s KLUBB UTVIKLING Innholdsfortegnelse AK28s IDE & VISJON... 2 AK28s VISJON SENIOR... 2 AK28s VISJON JUNIOR... 2 AK28 HAR SOM MÅL... 3 AK28s HOVEDSTRATEGI... 4 AK28s SOSIALE MILJØ... 6 AK28s UTDANNINGS MILJØ... 9 AK28s KONKURRANSE MILJØ

3 AK28s IDE & VISJON AK28 vil skape vinnere på alle nivåer! AK28s VISJON SENIOR AK28 skal ha et tilbud til håndballspillere som ønsker et sosialt miljø og som ønsker å drive idrett på et høyt nasjonalt senior nivå. AK28s VISJON JUNIOR AK28 skal lære barn og ungdom å ta ansvar, og gi dem følelsen av å oppnå resultater gjennom samarbeid. AK28 vil oppmuntre og legge til rette for at juniorlag skal delta i NHFs nasjonale serier for aldersgruppene 14 til 18 år. 2

4 AK28 HAR SOM MÅL Å bli en av Norges ledende klubber innen idretten håndball på junior og senior nivå, samt å følge de til enhver tid gjeldende regler og normer, satt av Norges håndballforbund og Norges idrettsforbund. Å bli en av Norges ledende klubber innen talentutvikling. Å legge til rette for og gi det enkelte medlem muligheten til å mestre seg selv og bli en vinner på trening, i konkurranse, sosialt på og utenfor banen, samt gjennom deltakelse i et fellesskap lære kunsten å bygge et vinnerlag. Å etablere og melde på lag, i alle årsklasser for jenter og gutter, i de lokale og regionale juniorseriene. Å etablere og melde på senior dame- og herrelag i de lokale, regionale og NHFs nasjonale serier hvis lag er kvalifisert. Å melde på og delta i NHFs nasjonale serier for aldersgruppene 16 til 18 år, samt NM for senior. Å melde på og delta med lag i nasjonale og skandinaviske eliteturneringer for junior- og seniorlag. Å arbeide for å få barn og ungdom til å drive aktiv idrett. Å forme dagens barn og ungdom til morgendagens ledere, trenere, utøvere og foreldre. Å sikre en forsvarlig og kvalitativ klubbdrift gjennom god forvaltning og sunn økonomi. 3

5 AK28s HOVEDSTRATEGI AK28 vil forme et idrettsmiljø som tilbyr medlemmene et høyt faglig utdanningsnivå, konkurranse/mestring tilpasset den enkelte utøver og lag, samt et positivt, spennende og sosialt miljø. AK28s utdanning av håndballspillerne skal preges av tålmodighet og langsiktighet. AK28 vil arbeide for å skape spillere som fremstår positivt i markedsføringen og er med på å øke populariteten til håndball, og på den måten påvirke de beste til å satse/ starte med håndball. AK28 vil gjennom aktiv idrett utvikle sosialt felleskap som fremmer vennskap mellom medlemmer og konkurrenter. AK28 vil, i hovedsak, hente ledere, trenere og dommere fra eget miljø og utdanne de til kvalifiserte ledere og trenere. AK28 vil søke ledere, trenere og dommere som står for faglig kvalitet, sosial trygghet og som evner å skape trivsel blant mennesker skape et positivt miljø! AK28 vil arbeide for å få de unge til å ta ansvar og bidra i roller som leder, trener og dommer. Gjennom dugnad er de ikke bare mottakere, men også skapere av egen klubb og personlighet. AK28 vil gjennomføre felles utdanning og koordinering av våre ledere, trenere, dommere, lag, utøvere og foreldre. AK28s hovedtrenere skal være over 18 år. AK28 vil arbeide for å få foreldre med i den daglige drift av AK28 som ledere, trenere, dommere, sjåfører, tilskuere, 4

6 faddere, foreldrekontakter, dugnadsarbeidere osv. Det synes naturlig at foreldre er med på å forme det miljøet barnet deres utvikler seg i, og dermed bidrar til å oppnå egne og AK28s målsettinger. Barn ønsker sine foreldre til stede i leken og aktiviteten. AK28 vil aktivt samarbeid med videregående skoler og idrettsfag. Dette for å kunne bygge opp et trenings- og konkurranseprogram tilpasset våre medlemmer og lags behov. Dette vil igjen bidra til redusert overbelastning og tidlig utbrenthet/frafall fra idretten. AK28 vil samarbeide med barne-, ungdoms- og videregående skole i deres utdanning av elever innenfor faget idrett. Som gjenytelse får AK28 låne instruktører og ledere til gjennomføring av idretten håndball, samt barneidretten. 5

7 AK28s SOSIALE MILJØ Miljø og sosial tilhørighet skaper forutsetninger for kvalitet Barn, unge og voksne trekkes til og ønsker å delta i aktiviteter hvor det er godt miljø, og man føler en sosial tilhørighet. Klubben bidrar med engasjerte og kvalifiserte trenere, noe som tilfører et utviklende og kvalitativt høyt innhold til aktivitetene. Når mennesker trives, føler de trygghet og tilhørighet, og ønsker dermed mer tid sammen. Klubben bidrar med mer trenings- og sosialtid, variert trenings- og kamptilbud, som igjen gir medlemmene økt innlæring og positiv utvikling innen håndball, samt økt livskvalitet. Helge Bjorvand Vi er fremtidens lag - laget som har et godt miljø Der motiverte mennesker trives Der alle er engasjert Der alle føler fellesskap og trygghet Som tar hensyn til hverandre Som utvikler selvtilliten Som tåler motgang og det å mislykkes Åke Jønson (Miljøet er viktig for at motiverte mennesker kan og skal trives. Alle skal føle engasjement, felleskap og trygghet, samt ta hensyn til hverandre, utvikle selvtillit, tåle motgang og mislykkethet). AK28 har et ansvar for medlemmene. AK28 er overbevist om at miljø skaper kvalitet. 6

8 Alle medlemmer skal tas vare på og utvikles i vårt miljø. Mennesker som trives vil delta på trening, og utvikles idrettslig og sosialt. AK28 må skape sosiale, utenom idrettslige aktiviteter. Skape arenaer for å bygge sterke og langsiktige sosiale bånd mellom klubbens medlemmer, og mellom klubb og dens medlemmer. Dette kan også gjennomføres mellom flere klubber og dens medlemmer, for å skape positive relasjoner mellom konkurrerende mennesker og klubber. AK28 ønsker at alle medlemmer Skaper en bevissthet om seg selv og sin påvirkning på andre, at de utvikler psykologisk innsikt og forståelse for egne og andres reaksjoner dette for å kunne fungere i et sosialt fellesskap. Tenker positiv om seg selv og andre, utvikler en realistisk egenvurdering, samt selvinnsikt og selvbilde. Skaper positive verdinormer. Hva er rett og hva er galt. Viser hensyn og respekt for trenere, dommere, foreldre, medspillere og andre medlemmer i klubben. Er ærlige og utvikler sunne holdninger. 7

9 TTT Trygghet Trivsel Tilhørighet Finne sin plass i organisasjonen/ laget bli en part av laget. Husk at det er de andre på laget/organisasjonen, som plasserer deg og gir deg din posisjon, men det du selv putter inn er avgjørende for din plassering. Du oppnår tilhørighet og plassering i gruppen gjennom dine evner, kunnskap, holdninger og motiver. Kameratskap - delta aktivt/bidra i kameratmiljøet for å utvikle laget/ kameratskapet på trening/ kamp/fritid. Ved deltakelse skaper man! Relasjonsbygging ta med inn i skole og arbeidsliv. Motorisk læring, idrettsprestasjoner og trivsel er i stor grad avhengig av sosiale faktorer som virker i idrettsmiljøet. AK28 vil skape et utvidet sosialt miljø gjennom Sone lag gir et utvidet sosialt nettverk. By og regionslag gir den enkelte respekt. Skolehåndball. Klubber samarbeider tettere om treningskamper og sosiale samlinger. Gutter og jenter sammen på turneringer interne fly og beach håndball turneringer. Felles arrangementer i nærområdet. 8

10 AK28s UTDANNINGS MILJØ DET VESENTLIGE VED LYKKEN ER IKKE RIKDOM OG NYTELSE, MEN AKTIVITET, DEN FRIE UTFOLDELSE AV EVNER, SAMT VENNSKAP MED GODE MENNESKER ARISTOTELES Man finner ikke all kunnskap i bøker, men også i samspill og aktivitet med andre mennesker. AK28 Vil utdanne barn og unge til å mestre individuelle fysiske og psykiske ferdigheter, samt tekniske ferdigheter. De skal også lære de taktiske og sosiale ferdighetene som må til for å kunne fungere/arbeide i et fellesskap. Vil gi medlemmene utfordrende og utviklende oppgaver. Alle skal få anledning til å utvikle seg og utnytte sine evner maksimalt. Vil at utdanningen skal styrke hele mennesket og ruste det til å takle fremtidige seire og nederlag. Konkurranse er sunt, når den drives ærlig og rettferdig. AK28s lagsplan, for lagene fra 8 til 18 år, vil danne den røde linje i klubbens utdanning. 9

11 AK28 vil fokusere på å utdanne alle klubbens spillere for å skape en stor bredde. Høy kvalitet på utdanningen vil resultere i en bred topp. Ha fokus på bredden - eneren vil alltid stikke hode over flokken. Alle skal ha anledning til å lære, alle kan lære, enkelte trenger litt mer tid til å lære. Alle er ikke kommet like langt i den mentale og kroppslige utvikling, så glem ikke at alle kan lære hvis de får tid og hjelp. På treningene vil vi alltid lære noe nytt og spennende en opplæring som gir alle en følelse av deltakelse, hvor alle er en del av et fellesskap, hvor det å lykkes og mestre blir en positiv opplevelse, som igjen skaper en lagfølelse og lyst til å konkurrere og vise hva vi har lært i kamp. Det vil bli stilt krav, men ikke uoppnåelige. AK28 vil bygge en topp treningskultur fra 8/10 år Møte kritikk/korreksjon positivt, løse problemer ikke skap dem. Skape glede og positive holdninger til spillet. Ungdommen elsker å trene barn elsker bevegelse og lek. En motivert, konsentrert og disiplinert utøver skaper et positivt miljø og et positivt fremmøte på trening og kamp, samt kommer på tiden. Motgang/nederlag gir oss kunnskap om våre svakheter og styrker, samt øker motivasjon til å søke kunnskap til forbedring. Bruker vi tilegnet kunnskap riktig i vår trening, vil det gi oss økt mulighet til en positiv utvikling mot det å bli en vinner. Hvordan man trener er viktigere en hva man trener på. Kvalitet = kunnskap - erfaring engasjement. Et positivt, variert, allsidig og lærerikt treningsmiljø gir spillerne lysten til å møtes ofte og trene mye. AK28 vil utvikle spillernes Fysisk og psykisk styrke for å kunne beherske og tilpasse seg spillet. Teknikk og taktisk forståelse for å oppnå en større glede av spillet. 10

12 Fart og kraft i spillet - vi skal vinne på fart, kraft og teknikk (Speed and Power). Egenart og tilpasse den et lagspill. Evne til å motstå ubehag og å overvinne vanskeligheter. Treningsvilje alltid å yte 110 % på trening og kamp og kreve 100 % av sine medspillere. Evne til å stille høye krav til kvalitet og intensitet. Lojalitet til treningsfremmøte. Forståelse av at det er viktigere å trene, enn å bli trent. UTDANNING Prioriterte detaljer må gjennomføres med optimal kvalitet. Resultatet gjenspeiler kvaliteten på prioritering og gjennomføring over tid. Gjennomføre det som er nødvendig for å vinne/oppnå fremtidens mål. Være sterk på prioriteringer. Tilpasse laget i spillets systemer. Kampene vinnes på treningene. Det du ikke klarer på treningen, klarer du heller ikke i kamp. Trening er kamp og kamp er trening. Sette seg prestasjonsmål og å gjennomføre prosessen mot målet. Det skal trenes fysisk, psykisk, teknisk og taktisk i alle faser, samt sosiale ferdigheter. «Hele mennesket» må trenes! Spillet krever 50 % av hjernen og 50 % av kroppen. Fungerer ikke den ene delen fungerer man ikke i spillet. Riktige holdninger, motivasjon, kunnskap og evner. Selvrealisering! Duellspill - offensiv og aggressiv, gjennombrudds hissig. «De tre muligheter». Grunnspill håndball. Øving gjør mester! Repetisjon Repetisjon Repetisjon! Repetisjon er helt nødvendig for å forbedre seg. Lære seg til å tåle repetisjoner, det er bare det som gjør deg sikker og god. 11

13 TEKNISKE FERDIGHETER Lekpreget trening for aldersgruppen 8 10 år Den motoriske gullalder er fra 7 til 12 år Hovedsakelig spillrelaterte aktiviteter preger alle alderstrinn Mye ballkontakt pr. spiller pr. treningsøkt for alle alderstrinn Det skal være moro å være på trening, og spillerne skal gå hjem med en god følelse. Teknisk trening involverer den enkelte og krever mange repetisjoner og situasjoner hvor man kan utvikle sitt tekniske register. TAKTISKE FERDIGHETER Gradvis innføring av taktiske begreper fra 10 års klassen Spissing av treningsopplegget fra 13 års alderen Mulighet for ferdighetsnivå og delte treningsgrupper fra 15 års alderen Etablere spesialtreningsgrupper fra 15 års alderen Der hvor det er praktisk mulig etter kamp og trening, skal trener gi en individuell positiv tilbakemelding til hver enkelt spiller der det positive i spillerens utvikling trekkes frem. Systemer i alle faser må drilles på trening laget må bli tryggere være mer tålmodige tempo skifte retningsendring balltempo - samarbeid m.m.. Taktisk trening involverer hele laget. Systemer skal grov-, fin koordineres og automatiseres. Til slutt opparbeides rutine hvor utøverne ser nye muligheter og legger trykk på de riktige punktene. Når laget behersker systemene, blir treneren overflødig. 12

14 SOSIALE FERDIGHETER Spillere opplever instruksjonen og den håndballfaglige veiledningen som gis av trenere og ledere i klubben som positiv. Spillerne forholder seg til hverandre, ledere, trenere, dommere og arrangører på en positiv måte. Topp resultater kan oppnås ved å utvikle: Kvalitetstreninger alle er med og til stede. Treningskvantitet økt mengde. Kvalitetskamper mot topp motstand. Kamp er trening og trening er kamp det er en sammenheng med hensyn til hva/hvor/hvem man trener på/mot og hva man klarer å utføre i kamp. Motiverte utøvere gjennom søken etter kunnskap til forbedring - utvikle seg til en vinner. Trenere med kunnskap om og lidenskap for håndball, som gleder seg hver dag til å overbringe denne kunnskap og lede laget frem til seier og mestring på hver trening og kamp. Men laget lykkes ikke uten at enhver er klar over at de, i tillegg til trener, er sin egen trener. AK28 vil ha fokus på planlegging, koordinering, samhandling og gjennomføring av fremtidig skole, kamp, trening, samlinger, representasjoner, fritid, venner og familie. Års-, periode-, uke-, dags- og økt planer settes opp sammen med spillere, foreldre, trenere, klubb ledelse, skole og NHF m/regioner. 13

15 Planlegging begrenser ikke kreativiteten den skaper forutsetning for det. Treningstid er en utfordring ikke et problem. AK28 må, i egen regi, tilby allsidighet gjennom varierte idrettsaktiviteter og «SUM» aktiviteter (Spenning, utfordring og mestring grunnlaget for all aktivitet). Dette bidrar til variasjon i trening og gir en frisk pust i en monoton/ensformig hverdag. Naturen som treningsarena - styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet. Gymsal styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet. Svømmehall - styrke, restitusjon, spenst se stup. Bryting og boksing forsvarstrening i håndball. Friidrettsbanen kast, spenst, hurtighet m.m.. Klatrevegg, sykkel, ski, squash, tennis, volleyball, basket, orientering, styrkerom, turn, tur i skog og mark m.m.. Aktivitet aktivitet aktivitet! Aktiviteten er det viktigste. Erfaringsmessig viser det seg at noen må gå foran for å skape den (en konge). Om det er en voksen, ungdom eller barn er uvesentlig, bare aktiviteten kommer i gang. Voksne kan introdusere aktiviteten/leken og invitere de unge med. Etterhvert overtar de unge aktiviteten selv og vi voksne må spørre om å få bli med. Dette er en seier for utviklingen. Vi blir glad når vi ser håndballspillere delta aktivt i andre aktiviteter (trening/konkurranse), som fotball, løp, styrke, svømming, sykkel, ski, skøyter, motor, musikk, leder i fritidsklubber, speider m.m.. Men håndball må være prioritet en! Vi blir glad når vi ser at de vi har skapt aktivitet for fortsetter å være aktive i voksen alder. 14

16 AK28s KONKURRANSE MILJØ Suksess er å gå fra nederlag til nederlag uten å miste entusiasmen. Winston Churchill Håndball er et krevende kreativt spill, skapt for hardt arbeidende mennesker. Et spill der den enkelte lærer å ta ansvar for egen utvikling og lede seg selv og andre. I felleskap å utvikle et lag, som arbeider mot et felles mål å vinne/seire! Helge Bjorvand AK28 vil Skape en sunn konkurranse tilpasset den enkelte på laget. Skape en forståelse for at trening er kamp og kamp er trening. Skape en forståelse for at den som trener mest og best, kjemper og løper mest, vil vinne mest. Utvikle spiller uten overdreven respekt for motstanderen, som opplever seg selv som like god individuelt og bedre enn de som lag. Utvikle spillere som har full fokus på kamp og sine oppgaver og roller. Utvikle spillere som tenker taktikk og utfører et lagspill ved å gjøre andre gode. Husk det er laget som vinner. Utvikle spillere som tørr og vil gjøre det uventede. Utvikle viljen til å kjempe og vise en offensiv/aggressiv holdning. Urædd! Utvikle evnen til å vise følelser, være seg selv og kunne mestre/kontrollere sine følelser. Utvikle selvtilliten og bevare den i press og nederlags situasjoner. 15

17 Utvikle evnen til å ta ansvar og bli en positiv vinner. Utvikle evnen til å takle seire og nederlag tåle suksess og fiasko. Utvikle evnen til å snu det negative om til positivt og lære av nederlag for å bli en vinner. Utvikle evnen til å ta på seg større oppgaver og nye utfordringer. Utvikle evnen til å være løsningsorientert. Utvikle evnen til å akseptere og respektere motstandere og dommere. Utvikle alle medlemmer til ambassadør for idretten og klubben. Gjennomføre treningskamper mot lokale junior- og seniorlag for, å skape venner. Bruke konkurransen som en motivasjonsfaktor i idrettsopplæringen. Planlegge for alles deltakelse i aktiviteten. Bidra til glede og skape lyst til å prestere. Målsetting for konkurransen må være forankret hos den enkelte spiller. Alle må være villig til å ta konsekvenser. Organisere ansvaret i laget riktig slik at spillerne utfordrer og utvikler hverandre. En lek - skapt av utøverne. AK28 vil utvikle og innføre et Seriespill som er tilpasset tidsklemmen. Divisjonsspill fra 13 eller 14 år region = 1 divisjon + 2 divisjon ved økt behov fylke /lokalt = 2, 3 divisjon se Danmark. Seriespill som gir de beste lagene muligheten til å vokse og gi de nest beste lagene muligheten til en positiv utvikling. Unngå frafall fra håndball. Seriespill med komprimerte helger se Aktivitets/Bring/Spar serie - 2 til 3 kamper pr. helg gir mer tid til de som vil satse på bylag/landslag osv. Gir mer tid til de som vil til Hovden. Samarbeid med nærmiljøet. Hvor det samarbeides om aktiviteter og konkurranser. Konkurransetilbud tilpasset topp, middels og svak. 16

18 Samarbeid mellom klubb, region, landslag og skole, som har til hensikt å legge til rette for spillere som vil satse. I dag har vi et system som brenner ut for mange for tidlig. System hvor det tenkes langsiktig i utviklingen av seriespill, cup, nasjonale og internasjonale spill og som ivaretar alles interesser; den som vil satse, den som vil trimme, den som vil være med sosialt, den som vil mestre og kun delta lokalt, den som vil vinne lokalt/regionalt, den som vil spille lokalt/regionalt og satse nasjonalt/internasjonalt. Legge til rette for arrangementer hvor man samler flest mulig av klubbens medlemmer, venner, familie, håndballvenner og sponsorer. Her er det viktig at barn får oppleve seniorkamper og gjennom en positiv opplevelse skape seg forbilder. Det er også viktig at seniorspillere ser på juniorkamper for derigjennom identifisere seg med klubbens junioravdeling og skape stolthet hos de unge de får vist seg frem for heltene. Dette skaper entusiasme i klubben og er vårt underholdningsbidrag til samfunnet og vårt samfunnsansvar. 17

SPORTSPLAN FOR IL TROND FOTBALL

SPORTSPLAN FOR IL TROND FOTBALL SPORTSPLAN FOR IL TROND FOTBALL 2010-2013 Innhold Side Innhold 2 Sportsplan for barne- og ungdomsfotball 2010-2013 3 IL Trond 4 Il Trond Fotballs visjon og verdier 5 Hvilke krav kan du stille til IL Trond

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE

SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE SPORTSLIG PLAN FOR GOLF-NORGE 1. INNLEDING 4 Hvorfor en sportslig plan? 6 Planens tre hoveddeler 8 Planens oppbygging 8 Hvem kan bruke sportslig plan? 9 Våre løfter 10 2. ALDERSRELATERT TRENING 12 Aktiv

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal

Detaljer

Sportsplan Stavanger hockey

Sportsplan Stavanger hockey Sportsplan Stavanger hockey 03.11.2012 INNHOLD Visjon og verdier... 2 Målsetting... 2 Konkrete målsettinger for Stavanger ishockey... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2012-2015):... 3 Det sportslige

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Sportsplan Staal Jørpeland IL

Sportsplan Staal Jørpeland IL Sportsplan Staal Jørpeland IL Side 1 Innhold: 1: Innledning 1.1 Sportsplan som arbeidsverktøy 2. Visjon, mål og verdier 2.2 Funksjoner i Staal 3.0 Staal IL 3.1 Staal IL, et fleridrettslag 3.2 Topp og bredde

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERKURSHEFTE Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERROLLEN Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene

Detaljer

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm sportsklubb SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet

Detaljer

Utviklingsplan for Nardo FK

Utviklingsplan for Nardo FK 2015 Utviklingsplan for Nardo FK Sportsplan for Nardo FK Nardo FK - "Fotball for alle» Trondheim 07/05/2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord VI I NARDO... 3 1. NARDO FK I NÆRMILJØET... 5 2. NARDO FK - EN HOLDNINGSSKAPER...

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

Sportsplan. Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball!

Sportsplan. Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball! 1 Sportsplan Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy i Ullern Fotball! 2 Ullern Fotball et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! 09 10 Dette er visjonen vi etterstreber,

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF

Aldersbestemt fotball i Holmen IF SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportsplan for Dahle Idrettslag

Sportsplan for Dahle Idrettslag Sportsplan for Dahle Idrettslag 1 Innhold 1 Innledning og innhold... 5 2 Sportslige visjoner og verdier... 5 2.1 Visjon... 5 2.2 Verdier... 5 2.3 Verdiene anvendt ift nivåpåmelding og inndeling av lag...

Detaljer