Dokumentasjonsrapport fra kampanjen Vintersyklist søkes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjonsrapport fra kampanjen Vintersyklist søkes"

Transkript

1 Dokumentasjonsrapport fra kampanjen Vintersyklist søkes SLF Lillestrøm og omegn, v/ Carsten Wiecek Lillestrøm, SLF L - rapport side 1

2 Kjære syklist, kjære leser! Takk for at du tar deg tid til å lese dokumentasjonsrapporten fra kampanjen Vintersyklist søkes! Helt siden SLF Lillestrøm og omegn ble stiftet våren 2011 har lokallaget vært opptatt av sykkelgleden og de mange positive sider ved syklingen. Da er det en glede at også våre 13 vintersyklister som sjekket sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn i januar mars 2013 oppgir sykkelgleden som hovedmotivasjon for vintersyklingen. Vi håper at også du og flere vil ha glede av denne rapporten selv om ikke alle funn er like gledelige Vi har bevisst valgt betegnelsen dokumentasjonsrapport. Vi ser på kampanjen Vintersyklist søkes som en slags pilotstudie, og ønsker å ha minst like mye fokus på metoden som på resultatene. Derfor inneholder denne rapporten etter noe bakgrunnsinfo i kapittel 1 først og fremst en beskrivelse av vår fremgangsmåte og metodikk samt våre vintersyklister i kapitel 2 3 samt et veldig omfattende vedlegg (med diverse dokumenter som ble brukt før og under kampanjen). Innholdsmessige funn, dvs hvordan våre vintersyklister bedømmer sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn beskrives bare eksempelvis i kapitel 4 (men dokumenteres i sin helhet i vedlegg 10). Kapitel 5 inneholder avslutningsvis noen få ord om veien videre. Vi hadde gleden av å samarbeide med sykkeleksperter i andre norske kommuner, særlig i Lillehammer og Nedre Glomma (der det ble kjørt lignende og større kampanjer i samme tidsperiode). Vi har også prøvd å legge til rette for at våre funn kan sammenlignes med andre kommuner/ undersøkelser. Vi mener at Vintersyklist søkes er et godt eksempel på en vellykket brukerundersøkelse, og håper at kampanjen vil inspirere flere til å gjennomføre lignende kampanjer. Vi ønsker å takke alle som har bidratt med tanker og info slik at vi kunne gjennomføre kampanjen. Vi takker særlig Karl Blad (Gävle kommun i Sverige), Roar Skotvoll (Lillehammer kommune), Anne Skauen (Fredrikstad kommune) og våre lokale samarbeidspartnere Frode Hofseth (Skedsmo kommune) og Stig (fra Stig s verksted på Strømmen). Last but not least takker vi våre engasjerte vintersyklister for innsatsen under kampanjen! Ansvarlig for innholdet i denne rapporten er undertegnende som herved ber om tilgivelse for ev små- og skrivefeil. Ta gjerne kontakt ved spørsmål og/eller kommentarer! Lillestrøm, Carsten Wiecek Styreleder SLF Lillestrøm og omegn SLF L - rapport side 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Fremgangsmåte og metodikk 3. Våre vintersyklister 4. Kaldt men bra om vintersykling 5. Veien videre Vedlegg Vedlegg 1 - Info om undersøkelsen Syklist i egen by 2012 Vedlegg 2 - Nyhetsbrev Vedlegg 3 - Pressemelding Vedlegg 4 - Avisartikkel og Facebook info Vedlegg 5 - Prosjektbeskrivelse Vedlegg 6 - Avtale Vedlegg 7 - Bruksanvisning Vedlegg 8 - Loggbok fra vintersyklist (mal) Vedlegg 9 - Spørreskjema Vedlegg 10 - Spørreskjema (svar) Vedlegg 11 - Været som var Vedlegg 12 - Referanser Alle bilder og tabeller i rapporten ble tatt/ lagt av forfatteren (hvis ikke andre kilder er oppgitt). Bildene er ikke nummerert og det er oftest ikke oppgitt hvor bildet ble tatt, men alle bilder er fra Skedsmo kommune og viser situasjonen vinteren 2012/13. Bildet på forsiden viser kommunens rødmalte sykkelfelt i Alexander Kiellands gate den SLF L - rapport side 3

4 1. Bakgrunn Syklistenes Landsforening (SLF) har de siste årene gjentatte ganger gjennomført store undersøkelser for å kartlegge hva lokale syklister selv synes om å være syklist i sin egen by. På alle disse brukerundersøkelser i 2008, 2010 og 2012 fikk Lillestrøm gode resultater. Senest høsten 2012 ble sykkelbyen Lillestrøm i brukerundersøkelsen Syklist i egen by for tredje gang kåret til Norges beste sykkelby. Men samtidig fikk Skedsmo kommune i den samme undersøkelsen kritikk for dårlig vintervedlikehold (jf vedlegg 1). Vanskelige sykkelforhold om vinteren er dessverre ikke noe som bare finnes i Skedsmo eller på Romerike. Tidligere undersøkelser dokumenterer at de fleste syklister her i landet velger å sette bort sykkelen når vinteren kommer (mens mange flere fortsetter å sykle i Sverige og Finland der vinteren er like kald og snørik). Ved siden av utbyggingen av nye sykkelanlegg anser Statens vegvesen derfor tilrettelegging for sykling på eksisterende trafikkarealer og bedre drift og vedlikehold i samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner (som) de viktigste virkemidlene for økt sykling og mener at vinterdriften er særlig viktig 1. Men hvordan er virkeligheten på norske sykkelveger, f eks i hovedstaden? I slos Serviceerklæring for brøyting og strøing av kommunale veier 2 kunne vi prosjektperioden lese at sykkelveier og sykkelfelt som er definert som hovedsykkelvei skal brøytes og strøs. De andre sykkelveiene/-feltene vil bli benyttet til snølagring. Planlagt snølagring på sykkelveger og det spørs om situasjonen er så veldig annerledes i Skedsmo, når vi mottar følgende tilbakemelding fra én av våre egne vintersyklister: Når man bruker sykkelfelt på Strømmen som deponi for snø, er det vel ikke meningen at man skal sykle? Hva sier plandokumenter fra Skedsmo om vintersyklingen? I Hovedplan for sykkelbyen Lillestrøm/ Strømmen 3 kan vi lese følgende om vintervedlikehold: Vedlikehold generelt er et viktig virkemiddel for å øke sykkelbruken. Dette gjelder spesielt for vintersykling. Det bør settes kvalitetskrav til strøing og brøyting. Brøyting av gang/sykkelveier må prioriteres om vinteren, og grusen må feies bort tidlig om våren, når mange tar syklene fram. 1 Statens vegvesen (2012a): Nasjonal sykkelstrategi sats på sykkel Grunnlagsdokument for NTP , side 5 2 slo kommune (2012): Serviceerklæring for brøyting og strøing av kommunale veier 3 Skedsmo kommune/ Statens vegvesen region øst (2005): Sykkelbyen Lillestrøm/ Strømmen. Hovedplan. SLF L - rapport side 4

5 I samme hovedplan leser vi at Lillestrøm/ Strømmen har en konsentrert bebyggelse innenfor sykkelavstand fra sentrum. Topografien er sykkelvennlig uten store høydeforskjeller. TØI har påpekt at det generelt bør være potensial for overføring av prosent av alle bilreiser (i hovedsak bilreiser under 5 km). Slike reiser utgjør 41 prosent av alle bilreisene i Skedsmo. Sykkelandelen i Skedsmo er i dag på 6,2 prosent og en overføring av 10 prosent av de korte bilreisene til sykkel vil kunne bety fordobling av sykkelbruken til 14 prosent. Ut fra dette foreslås at et konkret mål for sykkelbyen Lillestrøm/ Strømmen er at sykkelbruken skal øke til 14 prosent. For å kunne oppnå denne målsettingen, er det er viktig at man drøfter tiltak vennevnte kommunale hovedplan er fra 2005 og vi lyktes dessverre ikke med å få innsyn i mer aktuelle plandokumenter fra Skedsmo kommune 4. I Skedsmo kommune ligger måltallet altså på 14 %. Ifølge Nasjonal sykkelstrategi er målet å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til 8 % på landsbasis, mens sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal minst dobles. Men dagens nivå er mye lavere i hele landet, også i Lillestrøm og omegn og særlig om vinteren. Kommunens hovedplanen fra 2005 nevner f eks en sykkelandel på 1 % for vinteren 2001/02. Formålet med kampanjen Vintersyklist søkes og denne dokumentasjonsrapporten er først og fremst å få økt fokus og oppmerksomhet rundt tema vintersykling. Vi håper at slik fokus på sikt vil medføre økt innsats fra kommunens side, og at dette vil kunne bidra til en økt sykkelandel - også om vinteren. Men hvordan konkret skal sykkelandel på 14 % oppnås i Skedsmo kommune? Hvilke tiltak kreves og hvordan identifiserer man disse tiltakene? På de neste sidene presenterer vi én metode til å få mer kunnskap om hva lokale syklister selv mener skal til for å bedre sykkelforholdene om vinteren. 4 Vårt brev av der vi ba Skedsmo kommune om nyere tall med mer er fortsatt ubesvart (jf SLF L - rapport side 5

6 2. Fremgangsmåte og metodikk Hvordan får man kontakt med dagens brukere og får motivert dem til å bli med i en slik brukerundersøkelse? Mens SLF i sine nasjonale brukerundersøkelser Syklist i egen by har fokus på organisasjonens egne medlemmer, så ønsket vi en bredere tilnærming. Vi ønsket å komme i kontakt med vanlige lokale syklister, ikke bare de spesiell interesserte. Vi har selvfølgelig informert våre egne medlemmer via mail og nyhetsbrev (jf vedlegg 2). Men samtidig har vi lagt ut informasjon på våre lokale nettsider og send pressemelding til lokalavisene (jf vedlegg 3). Skedsmo kommune hadde allerede blitt kontaktet noen måneder tidligere, bl a i form av et brev med 10 tips til å bli en enda bedre sykkelby der vi bl a hadde fokus på bedre tilrettelegging for vintersykling : Lillestrøm hadde med avstand de beste resultater i undersøkelsen Syklist i egen by. Men det er tre aspekter der Lillestrøm fikk dårligere resultater enn andre sykkelbyer i Norge, og veldikehold av sykkelanleggene om vinteren oppleves av mange som problematisk i Lillestrøm sykkelby. SLF Lillestrøm og omegn har allerede februar 2012 arrangert vintersykkeldag i samarbeid med lokal sykkelbutikk i Lillestrøm. Suksessen gjentas lørdag Denne gangen gjerne i samarbeid med kommunen. I tillegg planlegger SLF Lillestrøm og omegn halvdagsseminar om vinterdrift i samarbeid med lokallagene fra slo og Bærum trolig den i slo. gså her håper vi at representanter fra Skedsmo kommune vil være tilstede og at kommunen har fokus på vedlikehold av sykkelveier om vinteren. I andre kommuner er det sykkelveier som måkes først Dessverre ble det ikke noe halvdagsseminar om vintersykling i november. Derimot hadde vi i midten av desember 2012 rekruttert en gruppe engasjerte vintersyklister som ville bli med i prosjektet. Vi hadde allerede under sykkelkonferansen i Trondheim i september 2012 blitt inspirert av erfaringer Gävle kommun som informerte om kampanjen Vintercyklisten 5. Med litt start- og veghjelp fra både Gävle og Lillehammer kommune ble det utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse og avtale (jf vedlegg 5-6) og den var det 13 vintersyklister som forpliktet seg til å - sykle minst to dager i uka til og fra arbeid eller skole i vintersesongen føre loggbok og gi jevnlig tilbakemelding på sykkelnett og vedlikehold per mail til Vintersyklistene fikk utdelt sykkellykt og refleksvest fra SLF ved signering av denne avtalen. Alle deltakere skulle også bli invitert til et avsluttende evalueringsmøte og være med i trekningen av en sykkelgave ved slutten av kampanjen! SLF L forpliktet seg også til videreformidle vintersyklistenes erfaringer (anonymisert) i en sluttrapport til Skedsmo kommune i april jf og for mer info fra Gävle kommun: SLF L - rapport side 6

7 Vintersyklistene ble informert at ev spørsmål i prosjektperioden kunne avklares ved å kontakte vårt lokallag og/eller overingeniør Frode Hofset i planavdelingen i Skedsmo kommune. Vintersyklistene fikk også tilsendt ukentlige mail fra lokallaget som dekket det meste av informasjonsbehovet. På denne måten ble vintersyklistene nok så tidlig i undersøkelsen varslet at erfaringene skulle oppsummeres ved hjelp av en avsluttende spørreundersøkelse. Spørreskjemaet og alle svar finnes i vedlegget ved slutten av denne rapporten. Skjemaet ble utarbeidet på bakgrunn av tidligere erfaringer i SLF og Gävle kommun og i samarbeid med Fredrikstad kommune. Vi brukte da bevisst den samme femdelte skalaen som SLF bruker i andre undersøkelser for å kunne sammenligne våre funn. Syklistene ble bedt om å vurdere ulike aspekter ved vintersykling ved hjelp av karakter der f eks meget tilfreds tilsvarte karakter 5 og meget utilfreds karakter 1. Resultatene fra undersøkelsen Syklist i egen by 6 vises i vedlegg 1 og tabellen nedenfor. Lillestrøm ble 2012 kåret til landets beste sykkelby med et gjennomsnitt på 3,71 foran Kristiansand (3,50) og Kongsberg (3,40), mens sykkelbyen på siste plass fikk bare karakteren 2,02. Men på spørsmålet Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)? fikk Lillestrøm i denne undersøkelsen altså bare karakteren 2,76. Kristiansand, Molde, Tønsberg, Skien, Hamar og Bodø hadde bedre resultater på vintervedlikehold enn Lillestrøm. Spørsmål i undersøkelsen Syklist i egen by Lillestrøm 7 - Hva synes du om veldikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)? 2, Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)? 2, Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet? 3, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren? 3, Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)? 3, Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler? 3, Er du tilfreds med antallet sykkelparkeringsstativ? 3, Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene? 3, Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel? 4, Hvordan synes du forholdene er for sykling? 4, Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler? 4,30 Tabell 1: Resultater fra undersøkelsen Syklist i egen by 2012 (Lillestrøm, sortert etter karakter) 6 jf også Syklistenes landsforening (SLF, 2009): Vurdering av sykkelforholdene i 20 norske byer. SLF L - rapport side 7

8 3. Våre vintersyklister Mens Skedsmo kommune tidligere forgjeves hadde prøvd å få til slik prosjekt (jf facebook info i vedlegg 4), hadde SLF L ingen problemer å komme i kontakt med engasjerte vintersyklister - og langt fra alle var medlemmer i SLF ved oppstart i kampanjen. Svar på spørsmål 1-4 i spørreskjemaet viser at både menn og kvinner (31 %) deltok i brukerundersøkelsen, mange av dem med flere års erfaring som vintersyklist. Flerparten var ikke medlem i SLF og det var aldersgruppen år dominerte (69 %). Selv om dette trolig er et realistisk bilde av den vanlige vintersyklisten så hadde det vært ønskelig å få med seg flere yngre syklister ved en ev gjentagelse av kampanjen Ett av satsingsområdene i SLF L er tema barn og sykling. Etter det vi vet har kommunen ingen konkret data på område, men det er vel god grunn til å anta at sykkelandelen blant barn og unge ikke ligger særlig høyere enn for de voksne syklister i kommunen. Spørsmål 5-14 i spørreundersøkelsen skulle gi svar på hvor, hvorfor og hvor mye våre deltakere syklet i prosjektperioden: - hovedmotivasjon til vintersyklingen var egen helse og sykkelglede (hver for seg nevnt av 85 % av alle deltakere, tett fulgt av miljøhensyn og praktiske grunner) - neste alle vintersyklister syklet i Skedsmo kommune (jf kart og oversikt nedenfor) og like mange syklet minst 3 ganger per uke (92 %) - men antall kilometer i hele kampanjen varierte fra km - når vintersyklistene valgte annen fremkomstmiddel så ble det oftest bilen - vintersyklistene var veldig fornøyd med eget utstyr og anbefaler først og fremst piggdekk, sykkellykt og hjelm SLF L - rapport side 8

9 Skedsmo 92,31 Fet 23,08 Lørenskog 23,08 slo 23,08 Rælingen 15,38 Andre kommune (Sørum) 7,69 Kart 1: Kommuner som var med i kampanjen og andel syklister som syklet i den enkelte kommunen (kart fra : 4. Kaldt men bra om vintersyklingen Kaldt men bra, slik kommenterte én av våre vintersyklister værforholdene under kampanjen og dette beskriver trolig ikke bare været (jf vedlegg 11 med en detaljert oversikt over det faktiske været som var). Vintersyklistene var fornøyd med både vær- og lysforholdene i prosjektperioden - og også med kampanjen som sådan. Men hva med vintervedlikeholdet av sykkelvegnettet? Fra og med spørsmål 15 skulle våre vintersyklister vurdere mange forskjellige aspekter rundt vintersyklingen i Lillestrøm og omegn. En detaljert oversikt over alle svarene finnes som sagt i vedlegg 10. På de neste sidene skal vi belyse noen få aspekter - med mange bilder og noen få ord. På denne måten håper vi å kunne dokumentere at slike brukerundersøkelser kan produsere konkrete grunnlagsdata for gode kommunale planer og oppfølgingstiltak. SLF L - rapport side 9

10 For å kunne sammenligne våre funn med resultater i SLF sin store undersøkelse Syklist i egen by, valgte vi som nevnt den samme femdelte skalaen der syklistene kunne vurdere ulike aspekter ved vintersykling (karakter 3 tilsvarer her middels). I tabellen nedenfor har vi sortert alle de 29 spørsmål der vintersyklisten skulle vurdere ulike forhold (inkl sin deltakelse i denne undersøkelsen) etter karakter. Det som står nederst i tabellen nedenfor ble vurdert mest kritisk (her: fremkommeligheten på sykkelfelt), mens det som står øverst fikk de beste tilbakemeldinger (her: kontakten med SLF under kampanjen) Hvordan synes du kontakten med SLF har fungert under kampanjen? 4, Hvor trygg eller utrygg følte du deg som vintersyklist - gang- og sykkelveger 4, Hvor trygg eller utrygg følte du deg som vintersyklist sykkelveger 4, Hvordan opplever du at helsen din har blitt påvirket av deltakelse under kampanjen? 4, Hvordan opplevde du værforholdene under kampanjen? 3, Hvor tilfreds var du med gatebelysningen under kampanjen? 3, Hvor trygg eller utrygg følte du deg som vintersyklist - alt i alt 3, Hvordan synes du fremkommeligheten var med sykkel sykkelveger 3, Hvor trygg eller utrygg følte du deg som vintersyklist fortau 3, Hvordan synes du fremkommeligheten var med sykkel - gang- og sykkelveger 3, Hvordan synes du totalt sett forholdene for sykling var under kampanjen? 3, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren - gang- og sykkelveger 3, Hvordan vurderer du tidspunktet og hyppighet for brøyting og strøing? 3, Hvordan synes du fremkommeligheten var med sykkel - alt i alt 3, Vegmyndighetene tester i noen få kommuner en "barveg-strategi" (svart asfalt)? Hva synes du om dette? 3, Hvordan synes du snøbrøyting totalt sett har fungert? 3, Hvordan synes du strøing totalt sett har fungert? 3, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren - alt i alt 3, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren - sykkelveger 3, Hvordan synes du fremkommeligheten var med sykkel - blandet trafikk 3, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren - blandet trafikk 3, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren fortau 2, Hvordan har snøbrøyting vært ivaretatt ved sykkelparkeringene? 2, Hvor trygg eller utrygg følte du deg som vintersyklist sykkelfelt 2, Hvordan synes du fremkommeligheten var med sykkel fortau 2, Hvor trygg eller utrygg følte du deg som vintersyklist - blandet trafikk 2, Hvordan synes du at saltingen har fungert? 2, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren sykkelfelt 2, Hvordan synes du fremkommeligheten var med sykkel sykkelfelt 2,13 Tabell 2: Vintersyklistens vurderinger av ulike forhold under kampanjen Vintersyklist søkes Det er hyggelig at vintersyklistene var mest fornøyd med kontakten med vårt lokallag under kampanjen. Allikevel hadde vi heller ønsket oss bedre resultater på spørsmål om trygghet og fremkommelighet på sykkelfelt eller andre deler av sykkelvegnettet. Men det kom vel ikke som noe overraskelse at vintersyklister er kritiske når det gjelder vintervedlikehold av sykkelfelt. Bildene på neste side sier mer enn tusen ord. Mange bilder viser syklister ved siden av sykkelfeltet, eller hvitkledde sykkelfelt helt uten syklister SLF L - rapport side 10

11 venfor vises rødmalte sykkelfelt i Lillestrøm slik de blir presentert på kommunens hjemmeside 7 og slik de oppleves om vinteren Når kommunens presentasjon av sykkelvegnettet og virkeligheten ligger såpass langt fra hverandre, er det vel heller ikke overraskende at syklistene ikke alltid følger kommunens anbefaling at syklistene bør ned fra fortauet, jf bildene fra samme Alexander Kiellands gate nedenfor. Eller gjelder anbefalingen bare i sommerhalvåret? Bildene på neste side viser at også sykkelfelt i Adolph Tidemands gate preges av samme vinterstandard. Mens sykkelfeltet her ikke er særlig brukbar for syklister om vinteren, fungerer disse som korttidsparkeringsplass hele året. Dessverre er det ikke sikkert at sykkelfeltet i Adolph Tidemands gate er så mye mer brukbart når våren kommer og snøen endelig blir borte. Man kan nesten tro at vegmyndighetene bevisst plasserer snøen på sykkelfeltet, for å unngå at syklistene skader seg pga huller i asfalten (jf bildene øverst til høyre på neste side). 7 jf - bildet er tatt av samme sykkelfelt i Alexander Kiellands gate i Lillestrøm den SLF L - rapport side 11

12 også i Storgata og Nittedalsgata er situasjonen den samme. Syklistene her velger gjerne kjørebanen eller fortauet. Ifølge én av våre vintersyklister er sykkelfelt i Storgata vanskelig å brøyte, totalt ubrukbart om vinteren (fordi vegen/ sykkelfeltet skråner så mye). SLF L - rapport side 12

13 Tabellen nedenfor dokumenterer at sykkelfelt om vinteren får dårlige karakterer 16 - Hvordan synes du fremkommeligheten var med sykkel på sykkelfelt? 2, Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren på sykkelfelt? 2, Hvor trygg eller utrygg følte du deg som vintersyklist på sykkelfelt? 2,67 Tabell 3: Vurdering av fremkommelighet, vedlikehold og trygghet på sykkelfelt At dårlige forhold på sykkelfelt lett går utover den opplevde tryggheten og den faktiske sikkerheten bekrefter sitatet nedenfor. På spørsmålet om vintersyklisten hadde opplevd trafikkfarlige situasjoner under kampanjen var svaret: Ja, i Storgata og Fetveien syklet jeg i veibanen ved dårlig forhold på sykkelveg/felt/fortau (spesielt ubehagelig på glatt føre). Men dette gjelder ikke bare på sykkelfelt. gså på gang- og sykkelveger påvirker dårlig vintervedlikehold syklistenes trygghetsopplevelse og trafikksikkerhet, jf bildene og utdrag fra loggboka til en annen vintersyklist nedenfor 8 : Selv om det hadde snødd mer enn 10 cm dagen før, var det helt perfekte forhold på vei fra Kjeller opp mot Skedsmokorset, særlig langs Kirkeveien. Gang og sykkelvegen langs denne riksveien var brøytet og hadde en liten snødekke på ca 1-2 cm som var perfekt å sykle allerede tidlig på dagen På ettermiddagen samme dag syklet jeg fra Lillestrøm til Strømmen på gang- og sykkelveg langs Strømsveien Selv om det nå hadde gått mange flere timer siden snøen hadde kommet, var situasjonen langs denne fylkesveien mye verre. Mellom Nitelva og Sagdalen togstasjon var det helt håpløst å sykle. Gang- og sykkelvegen var ikke brøytet i det hele tatt. Mellom Strandveien og Engaveien var gang- og sykkelvegen delvis redusert til en bredde på ca 1 meter. Denne delen av sykkelvegen var i tillegg plassert nærmest kjørebanen, dvs som syklist ble man passert av biler i høy fart og måtte virkelig ha god balanseevne. Veldig ubehagelig og ikke helt ufarlig å sykle der (jeg syklet faktisk noen meter på kjørebanen, men det var heller ikke noe gøy ). Etter Sagdalen togstasjon (på vei mot Strømmen) var bildet et annet igjen. Her var gang- og sykkelvegen veldig godt preparert. Hvordan er det mulig at en del av strekingen langs den sammen (fylkes-)vei er så dårlig, mens det noen hundre meter videre er helt perfekte forhold? 8 Fra loggboka til en av våre vintersyklister, datert SLF L - rapport side 13

14 På bildene ovenfor vises en annen aspekt av vintersyklingen på gang- og sykkelveger: Snømengden ved siden av gang- og sykkelveger kan ha veldig ulik effekt. På bildet til venstre sikrer faktisk snøveggen at bilene ikke parkeres på gang- og sykkelveg i Lillestrøm (om sommeren er denne gang- og sykkelvegen betraktelig smalere). Men på bildet til høyre er det samme type snøvegg som gjør det nesten umulig for vintersyklisten å komme seg ut av gangog sykkelvegen (her ved Skedsmo kirke på Skedsmokorset). Vintersyklistene våre etterlyser følgelig større bevissthet av brøytemannskaper for syklister og mener at følgende tiltak kunne påvirke flere personer til å sykle om vinteren: brøyte godt i gangveier og overgang gangvei/ annen vei og husk at man brøyter for flere enn bilene Brøyting av sykkelveger påvirker altså ikke bare tryggheten, men har også stor betydning for fremkommeligheten. Dette blir veldig synlig på bildene nedenfor som er tatt i to av kommunens blindgater i Lillestrøm og på Skedsmokorset. Her kan man virkelig komme opp i et uføre. Den fysiske utformingen av bommen får stor betydning for brøytingen. I enkelte tilfeller medfører den manglende brøytingen innerst inne i blindgata at vintersyklisten velger en lengre omvei. SLF L - rapport side 14

15 Et annet eksempel på god fysisk løsning og godt fungerende vintervedlikehold i en blindgate i Lillestrøm vises nedenfor. Generelt sett så er det er imponerende å se hvor mange forskjellige maskiner som brukes til vintervedlikehold på de ulike deler av sykkelvegnettet, og oftest gjøres det en god jobb. Spesielt ønsker vi å skryte av vintervedlikehold av gang og sykkelvegen langs Rv 22 som ifølge vår lokale vintersyklist fra Fet kommune bør være forbilde for vintervedlikehold av sykkelanlegg om vinteren. Etter det vi vet er det PEAB som er entreprenør her. SLF L - rapport side 15

16 Men når det er sagt så kunne det gjerne brøytes enda tidligere 9. For å sitere en av våre vintersyklister: Det holder ikke at det nesten alltid er brøytet. En må kunne stole på at det alltid er brøytet, helt fram til kl Det er også en del områder der kvaliteten ikke er like bra, f eks ved underganger. Det virker slik at vegmyndighetene mangler passende verktøy/ maskiner og at det derfor ikke brøytes/ strøs like bra som på andre deler av sykkelvegnettet. Bildene nedenfor til venstre viser et eksempel fra Kjeller. Her var det speilglatt og uten piggdekk helt umulig å sykle. Bildet til høyre viser deler av gang- og sykkelvegen ved Kjellervolla skole som trafikkeres hver dag av veldig mange gående og noen få syklende skoleelever. gså her var det over lengre perioder isglatt Med slike sykkelforhold er det ingen overraskelse at våre vintersyklister bruker selv og anbefaler piggdekk som for andre som vil sykle om vinteren. Vi antar at den positive innstillingen og bruk av piggdekk medfører også at de fleste vintersyklister er kritiske mot salting (som medfører vanskelig kjøreforhold og skader sykkelen samt miljøet). Det er flere aspekter som f eks sykkelparkeringen som ikke ble kommentert her. Den interesserte leseren bes om å se nærmere på svarene i vedlegg 10. Her viser vi særlig til vintersyklistenes anbefalinger av tiltak som kunne påvirke flere personer til å velge sykkel som fremkomstmiddel om vinteren og tips om konkrete steder i kommunen der det skulle utføres fysiske tiltak for å bedre sykkelforhold om vinteren samt andre kommentarer og/eller konkrete anbefalinger til vegmyndighetene, jf svar på spørsmål jf Statens vegvesen (2010b): Standard for drift og vedlikehold. Håndbok 111 SLF L - rapport side 16

17 5. Veien videre Vi håper at vi med denne rapporten kunne styrke interessen for tematikken vintersyklingen. Den neste vinteren kommer nok så fort og kanskje det arrangeres en ny og større kampanje om vintersykling i Lillestrøm og omegn? Det var sykkelgleden og fokus på egen helse som var hovedmotivasjon for årets vintersyklister. Det sies at delt glede er dobbelt glede, og folkehelsa er etter det vi vet et tema det jobbes mye med i disse dager i Skedsmo kommune... Men med en såpass lav sykkelandel om vinteren, kreves det vel flere tiltak til å få flere til å sykle i vinterhalvåret. Bildene nedenfor viser at det finnes uten tvil nok av utfordringer og med dette et stort utviklingspotensial, dersom man virkelig ønsker å øke sykkelandelen i den kalde årstiden. Uavhengig av tematikken så mener vi at denne dokumentasjonsrapporten dokumenterer tydelig at brukerundersøkelser som Vintersyklist søkes er en god metode som kan bidra til økt kunnskap om hvordan lokale sykkelforhold oppleves av dagens brukere. Nesten alle våre vintersyklister kommer til å sykle minst like mye neste vinter og er villige til å bli med på lignende undersøkelser. Dette virker etter vår mening svært lovende. Vi mener derfor at en kommune som ønsker å øke sykkelandelen (også i den kalde årstiden) skulle vurdere å kjøre flere lignende brukerundersøkelser. SLF Lillestrøm og omegn er gjerne med på veien videre for å bedre sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn. Vi takker for oppmerksomheten så langt, og ønsker alle syklister god tur uansett årstid! SLF L - rapport side 17

18 Vedlegg Vedlegg 1: Info om undersøkelsen Syklist i egen by 2012 Vedlegg 2 - Nyhetsbrev Vedlegg 3 - Pressemelding Vedlegg 4 Avisartikkel og Facebook info Vedlegg 5 - Prosjektbeskrivelse Vedlegg 6 - Avtale Vedlegg 7 - Bruksanvisning Vedlegg 8 - Loggbok fra vintersyklist (mal) Vedlegg 9 - Spørreskjema Vedlegg 10 - Spørreskjema (svar) Vedlegg 11 - Været som var Vedlegg 12 - Referanser SLF L - rapport side 18

19 Vedlegg 1: Info om undersøkelsen Syklist i egen by 2012 (tidligere publisert på Stor nasjonal sykkelundersøkelse: Lillestrøm vinner for tredje gang De ti beste norske sykkelbyene blir stadig bedre enn de andre byene. g Lillestrøm er på topp. - God innsats over tid gjør at de ti beste norske sykkelbyen stadig får bedre forhold og mer fornøyde syklister, sier Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening. rganisasjonen står bak den omfattende undersøkelsen om sykkelforholdene. Sykkelundersøkelsen «Syklist i egen by» er en temperaturmåling på hvordan forholdene egentlig er for syklister i Norge. g kommuner som legger til rette for syklister får tydelig betalt i undersøkelsen. Totalt sett viser undersøkelsen at forholdene er i bedring mange steder, men at de ti beste sykkelbyene stadig får større forsprang på de andre. Best i alt - Lillestrøm befester posisjonen som beste byen for syklister, og vi vet at det stadig jobbes med forbedringer, sier Rune Gjøs, som mener Lillestrøm ligger i front innen tilrettelegging for sykkel i Norge. Han viser til rødmalte sykkelveier, sykkelteller og sykkelpumper, samt sykkelboks, fremskutt stopplinje for syklister i veien og flere sykkelstativer. I tillegg arrangerer kommunen sykkelfestival. Bare en ting trekker ned og det er vintervedlikeholdet. Her er det flere andre byer som er bedre Trygghet og framkommelighet Spørsmålene i undersøkelsen handler om hvordan forholdene er for sykling, om hvor trygge de føler seg på sykkelen, om framkommelighet, standarden på veiene, vedlikehold både sommer og vinter, sykkelparkeringsstativ, parkering og frakt av sykkel i forbindelse med kollektivreiser. De beste byene i undersøkelser er også der hvor antall syklende er høyest. I disse byene er det summen av innsats som har gjort utslaget. Her er det både gode sykkelveier, godt vedlikehold, bra vinterdrift og andre tiltak som sykkelparkering og annen tilrettelegging. Norges beste sykkelbyer er: 1. Lillestrøm 2. Kristiansand 3. Kongsberg 4. Tønsberg 5. Kolbotn 6. Hamar 7. Sandefjord 8. Stavanger 9. Drammen 10. Sandnes FAKTA M UNDERSØKELSEN: Undersøkelsen «Syklist i egen by» er gjennomført av Syklistenes Landsforening. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år og det er syklistene selv som kjenner forholdene godt som svarer på undersøkelsen. Syklistene blir bedt om å svare om hvordan de opplever sykkelforholdene i sin by. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i I 2012 deltok over 1500 syklister. Alle resultatene offentliggjøres under Den nasjonale sykkelkonferansen 18. september. Tidligere vinner av undersøkelsen «Syklist i egen by» 2008 Lillestrøm 2010 Lillestrøm Følgende kommuner deltok i undersøkelsen SLF L - rapport side 19

20 For ytterligere kommentarer, kontakt: Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs, mobil eller informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, Hulda Tronstad Nydal RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN «Syklist i egen by» 2012 Spørsmål* Snitt Lillestrøm 4,19 3,87 4,06 3,85 3,35 3,81 2,76 3,88 3,94 4,30 2,83 3,71 2 Kristiansand 3,96 3,81 3,96 3,52 3,46 3,57 3,52 3,19 3,54 3,46 2,47 3,50 3 Kongsberg 3,57 3,93 3,57 3,57 3,21 3,86 2,57 3,21 3,43 3,86 2,62 3,40 4 Tønsberg 3,58 3,56 3,61 3,22 2,97 3,39 2,95 3,42 3,44 3,13 2,63 3,26 5 Kolbotn 3,75 3,86 3,89 3,53 3,17 3,39 2,60 2,91 3,13 3,10 2,45 3,25 6 Hamar 3,76 3,76 3,66 3,38 3,03 3,34 2,93 2,86 3,24 2,97 2,46 3,22 7 Sandefjord 3,48 3,64 3,80 3,36 2,56 3,28 2,58 3,08 3,29 2,96 2,43 3,13 8 Stavanger 3,25 3,37 3,45 3,08 2,52 3,17 2,67 3,00 3,12 2,84 2,41 2,99 9 Drammen 3,37 3,37 3,50 2,83 2,54 2,93 2,24 3,11 3,20 3,09 2,43 2,96 10 Sandnes 3,35 3,23 3,31 2,98 2,44 3,12 2,58 3,02 3,22 3,20 2,14 2,96 11 Asker 3,14 3,30 3,43 2,70 2,11 3,03 2,45 3,39 3,61 3,18 2,18 2,96 12 Porsgrunn 3,15 3,30 3,35 3,20 2,50 3,05 2,63 2,75 2,75 3,10 1,94 2,88 13 Arendal 3,20 3,50 3,25 3,15 2,60 3,05 2,45 2,75 2,68 2,50 2,45 2,87 14 Skien 2,90 3,17 3,20 2,93 2,33 3,33 2,93 2,68 2,85 2,64 2,19 2,83 15 Sandvika 3,07 3,20 3,27 2,73 2,25 3,02 2,44 2,81 3,05 2,71 2,17 2,79 16 Trondheim 3,05 3,34 3,17 2,73 2,10 3,07 2,18 2,74 3,03 2,55 2,20 2,74 17 Hønefoss 3,11 3,21 3,26 3,00 2,21 2,84 2,28 2,39 2,50 2,79 2,56 2,74 18 Molde 2,63 3,19 3,00 3,00 2,13 3,38 3,00 2,56 2,63 2,13 2,38 2,73 19 Bodø 2,95 3,14 3,24 2,62 2,21 3,33 2,83 2,46 2,74 2,24 2,05 2,71 20 Larvik 2,60 3,13 2,47 2,80 1,87 2,87 2,43 2,85 3,00 3,00 2,64 2,69 21 Lillehammer 2,75 3,21 2,83 2,17 2,13 2,38 2,05 2,48 2,67 2,92 3,05 2,60 22 Mandal 2,75 2,83 2,67 2,33 2,00 2,33 1,92 2,92 3,25 3,40 2,20 2,60 23 slo 2,51 2,91 2,73 2,49 1,64 2,92 1,96 2,75 2,98 2,56 2,30 2,52 24 Fredrikstad 2,53 2,93 2,69 2,38 1,93 2,43 2,14 2,44 2,74 2,82 2,50 2,50 25 Sarpsborg 2,53 3,05 2,74 1,84 1,63 2,21 1,89 2,47 2,72 2,56 2,53 2,38 26 Tromsø 2,40 2,91 2,77 2,09 1,83 2,55 2,17 2,36 2,49 1,93 2,40 2,36 27 Bergen 2,33 2,91 2,51 2,41 1,62 2,94 2,02 2,22 2,52 2,16 2,17 2,35 28 Haugesund 2,73 3,08 2,58 2,19 1,62 2,42 2,08 2,04 2,24 2,00 2,25 2,29 29 Moss 2,10 2,45 2,28 2,38 1,55 2,38 1,86 2,30 2,50 2,79 1,96 2,23 30 Ålesund 1,81 2,52 2,10 1,48 1,48 2,00 1,67 2,15 2,57 2,00 2,40 2,02 * spørsmålene som ble besvart med svaralternativene fra meget bra (5) til meget dårlig (1) 1. Hvordan synes du forholdene er for sykling? 2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler? 3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel? 4. Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)? 5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet? 6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren? 7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)? 8. Er du tilfreds med antallet sykkelparkeringsstativ? 9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene? 10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler? 11. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)? SLF L - rapport side 20 2,81

21 Vedlegg 2 - Nyhetsbrev E - NYHETSBREV SLF L Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn Vintersyklist søkes! Lillestrøm ble 2012 igjen kåret til Norges beste sykkelby i brukerundersøkelsen Syklist i egen by, men fikk samtidig dårlige tilbakemeldinger fra lokale syklister når det gjelder sykkelforhold om vinteren. I samarbeid med Skedsmo kommune søker SLF Lillestrøm og omegn derfor nå 10 vintersyklister som i perioden januar mars 2013 sykler minst to dager i uka til og fra arbeid/ skole, fører loggbok og gir jevnlig tilbakemelding på sykkelnett. Dette er brukermedvirkning! Alle deltakere får utdelt lykt og refleksvest ved oppstart (jf prosjektbeskrivelsen). Ta kontakt ved spørsmål! ppstart er , påmelding så fort som mulig, helst før ! Vinterabonnement på treningssenter tilbys sannsynligvis også fra januar SLF Lillestrøm og omegn jobber i disse dager med detaljene av en avtale om et kortvarig vinterabonnement for SLF medlemmer på lokale treningssentre i Skedsmo! I tillegg til utendørs vintersykling kan alle SLF medlemmer forberede seg innendørs til den nye sykkelsesongen. Vi håper å ha avtalen på plass i god tid før jul, så følg med og sjekk våre medlemsfordeler på Ta gjerne med venner som ikke er SLF medlem til treningssenteret. De kan bli SLF medlemmer der og da - og få umiddelbart det samme gode tilbudet Norsk Brompton klubb ble stiftet av medlemmer fra SLF Bodø, Fredrikstad og Lillestrøm og omegn på Dovrebanen etter deltakelsen på årets nasjonale sykkelkonferanse i Trondheim. Hvis du kjenner den spesielle sykkelgleden og frihetsfølelsen som en Brompton gir deg, så sjekk gjerne våre vennlige vedtekter! Det finnes ingen medlemsavgift eller noen andre forpliktelser, bare muligheter til å dele sykkelgleden med andre Bromptonauter på origami-turer og/eller ved å delta på andre sykkelarrangementer (som f eks på sykkelfestivalen i Lillestrøm). Ta kontakt ved ev spørsmål og/ eller meld deg inn i Norsk Brompton klubb med en gang! SLF L SLF L - rapport side 21

22 Vedlegg 3 - Pressemelding PRESSE SLF Lillestrøm og omegn MELDING SLF Lillestrøm og omegn inviterer i samarbeid med Skedsmo kommune og Anton sport til vintersykkeldag og kampanjen Vintersyklist søkes i perioden januar mars Bakgrunn I brukerundersøkelsen Syklist i egen by ble Lillestrøm i 2012 for tredje gang kåret til Norges beste sykkelby. Men samtidig fikk byen dårlig tilbakemelding fra lokale syklister når det gjelder sykkelforhold om vinteren (jf vårt brev til rådmann med 10 tips til å bli en enda bedre sykkelby). Generelt sett så er det fire av fem syklister her i landet som velger å sette bort sykkelen på vinteren, mens halvparten fortsetter å sykle i Sverige og Finland der vinteren er like kald og snørik. Økt sykkelandel om vinteren forutsetter blant annet at vintervedlikeholdet av sykkelfelt og sykkelveier forbedres. SLF Lillestrøm og omegn ønsker flere vintersyklister på veiene og vil derfor sette fokus på tema vintersykling. Med oss har vi gode samarbeidspartnere som Skedsmo kommune og Anton sport. Vintersykkeldag For andre gang i 2012 arrangerer SLF Lillestrøm og omegn vintersykkeldag i samarbeid med sykkelbutikk Anton sport i Lillestrøm. På lørdag, kl får våre medlemmer får ekstra gode priser denne dagen (25 % rabatt på sykkelvarer tiltenkt vintersesongen). Man kan egentlig alltid sykle snø og kulde er ikke et stort problem, så lenge man har riktig utstyr. Piggdekk, lys og varme hender er det viktigste for en sikker og behagelig sykling. gså en representant fra Skedsmo kommune vil være tilgjengelig for å informere om drift av sykkelveinettet om vinteren mm. Ved interesse sykler vi også en liten tur sammen rundt den lille byrunden i Lillestrøm! Vintersyklist søkes SLF Lillestrøm og omegn gjennomfører i samarbeid med Skedsmo kommune kampanjen "Vintersyklist søkes ". Vi inviterer 10 vintersyklister til å teste sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn - nå i vintersesongen! Planlagt prosjektperiode er januar - mars 2013, men syklister som ønsker å bli med kan melde seg allerede nå! Vi ønsker oss vintersyklister i alle aldre og gjerne bosatt i forskjellige deler i Skedsmo kommune. Vintersyklister bes om å rapportere jevnlig til SLF Lillestrøm og omegn som da videreformidler rapportene til kommunen. Alle deltakere får utdelt lykt og refleksvest ved oppstart. Mer info fås i prosjektbeskrivelsen, ved å sende mail til eller ved å kontakte overingeniør Frode Hofset i planavdelingen i Skedsmo kommune (tlf ) og/eller nestleder og pressekontakt i SLF Lillestrøm og omegn Bjørn R. Bergersen (mobil ). Se også vedlagte e-nyhetsbrev! Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn SLF L - rapport side 22

23 Vedlegg 4 Avisartikkel og Facebook info Figur 1a-c: Facebook Sykkelbyen Lillestrøm (datert 08./ (jf og Romeriksposten nr 39, desember 2012 ( Vedlegg 5 Prosjektbeskrivelse SLF L - rapport side 23

24 Vintersyklister søkes Prosjektbeskrivelse SLF Lillestrøm og omegn gjennomfører i samarbeid med Skedsmo kommune kampanjen "Vintersyklist søkes". Vi inviterer 10 vintersyklister til å teste sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn i januar - mars Vi ønsker oss vintersyklister i alle aldre og gjerne bosatt i forskjellige deler i Skedsmo kommune. Vintersyklister bes om å rapportere jevnlig til SLF Lillestrøm og omegn som da videreformidler syklistenes rapporter til kommunen. Alle deltakere får utdelt lykt og refleksvest ved oppstart og blir invitert til et evalueringsmøte ved slutten av prosjektperioden. Mer info fås nedenfor, ved å sende mail til og ved å ringe nestleder og pressekontakt i SLF Lillestrøm og omegn Bjørn R. Bergersen (mobil ) eller overingeniør Frode Hofset i planavdelingen i Skedsmo kommune (tlf ). Selv om Lillestrøm i brukerundersøkelsen Syklist i egen by ble kåret til Norges beste sykkelby, har kommunen fått dårlig tilbakemelding fra lokale syklister i Lillestrøm og omegn når det gjelder sykkelforhold om vinteren. Her har sykkelbyen/ kommunen trolig et stort forbedringspotensial og dette ønsker vi å dokumentere i prosjektet Vintersyklist søkes! Men vanskelige sykkelforhold om vinteren er dessverre ikke noe som bare finnes i Skedsmo eller på Romerike. I Norge er det fire av fem syklister som velger å sette bort sykkelen når vinteren kommer (mens halvparten fortsetter å sykle i Sverige og Finland der vinteren er like kald og snørik). Økt sykkelandel om vinteren forutsetter blant annet at vintervedlikeholdet av sykkelfelt og sykkelveier forbedres. SLF Lillestrøm og omegn ønsker flere vintersyklister på veiene og vil derfor sette fokus på tema vintersykling (jf også vårt brev til rådmann med 10 tips til å bli en enda bedre sykkelby). Vi synes det er veldig bra at Skedsmo kommune er med i prosjektet og viser på denne måten at resultatene fra brukerundersøkelsen tas på alvor! Med varme klær og en vinterklar sykkel med piggdekk, godt lys etc, er det ingen grunn til å parkere sykkelen for vinteren. Vi håper derfor å kunne vinne 10 vintersyklister som vil teste sykkelforholdene i Skedsmo i januar mars 2013! Interesserte syklister som ønsker å bli med kan melde seg på ved å sende mail til Syklistene som ender opp som deltagere vil få utdelt lys og refleks og vil være med i trekningen av en sykkelgave ved slutten av kampanjen! Vi ber våre 10 vintersyklister om å - sykle minst to dager i uka til og fra arbeid eller skole i vintersesongen føre loggbok og gi jevnlig tilbakemelding på sykkelnett og vedlikehold per mail til SLF L - rapport side 24

25 Hvem kan delta? Vi ønsker oss syklister i alle aldre (minstealder 16 år og forutsatt at syklistens foresatte samtykker ), menn og kvinner og gjerne personer som hittil har valgt å parkere sykkelen om vinteren. Men også du som allerede er vintersyklist og ønsker å bidra med tilbakemeldinger til oss på hva som fungerer bra og dårlig er hjertelig velkommen! Tidsplanen: Frist for påmelding (via e-post) Utvalgte deltakere kontaktes (via e-post) Bekreftelse fra deltakere (via e-post) Møte/ markering foran Skedsmo rådhus ppstart vintersyklistprosjekt* Avslutning av kampanjen April 2013 Avslutnings- og evalueringsmøte** * ved behov ev oppfølgingsmøte/r i prosjektperioden ** trolig samme dag som årsmøtet i SLF L Hvis du vil bli med eller har spørsmål send mail til Ved påmeldingen trenger vi følgende opplysninger om deg: - navn - alder - mail- og postadresse - litt info om reiserute og avstand jobb/skole samt om du har erfaring/ ingen erfaring som vintersyklist Mvh Styret i SLF Lillestrøm og omegn SLF L - rapport side 25

26 Vedlegg 6 Avtale Vintersyklist søkes SLF Lillestrøm og omegn AVTALE mellom mellom SLF Lillestrøm og omegn og vintersyklist (navn) SLF Lillestrøm og omegn (SLF L) gjennomfører i samarbeid med Skedsmo kommune kampanjen "Vintersyklist søkes" og har i denne sammenhengen invitert 10 vintersyklister til å teste sykkelforholdene i Lillestrøm og omegn i januar - mars Vintersyklistene forplikter seg til å - sykle minst to dager i uka til og fra arbeid eller skole i vintersesongen føre loggbok og gi jevnlig tilbakemelding på sykkelnett og vedlikehold per mail til (SLF L kan ikke ta imot rapporter på annen måte -vintersyklister uten egen mailadresse må sende inn sine rapporter via mail av en annen person) Vintersyklistene kan avklare ev spørsmål i prosjektperioden ved å sende mail til SLF L eller ved å ringe nestleder i SLF L Bjørn R. Bergersen (mobil ) eller overingeniør Frode Hofset i planavdelingen i Skedsmo kommune (tlf ). Vintersyklistene får utdelt sykkellykt og refleksvest fra SLF ved signering av denne avtalen, vil bli invitert til et avsluttende evalueringsmøte og være med i trekningen av en sykkelgave ved slutten av kampanjen! SLF L videreformidler i april 2013 vintersyklistenes erfaringer (anonymisert) i en sluttrapport til Skedsmo kommune. Lillestrøm, den for styret i SLF L Vintersyklist* * syklister under 18 år må ha samtykke/ signatur fra foreldre/ foresatte SLF L - rapport side 26

27 Vedlegg 7 Bruksanvisning Velkommen som deltaker i kampanjen Vintersyklist søkes! Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn Her kommer litt mer informasjonen om gjennomføringen av prosjektet. Vennligst send kort svar per mail til at du har mottatt og lest denne teksten! Ta gjerne kontakt ved ev spørsmål! 1. Alle som innen har signert avtalen om å sykle minst to dager i uka til og fra arbeid eller skole i vintersesongen , føre loggbok og gi jevnlig tilbakemelding på sykkelnett og vedlikehold per mail er velkommen som deltakere i kampanjen! Det er selvfølgelig mulig å trekke seg fra deltakelsen når som helst ved å sende en kort begrunnelse per mail til Men vi håper at alle våre vintersyklister kan gjennomføre hele kampanjen (ved sykdom eller andre hindringer kan du gjerne ta det litt roligere i deler av prosjektperioden) 2. Uansett så har din sikkerhet og trivsel første prioritet. Du må aldri utsette deg for noe risiko, sykle på veier/ tidspunkter der du ellers ikke ville gjøre det, bare for å kunne rapportere dine erfaringer som vintersyklist! Hvis du oppdager sykkelveger som ikke driftes skikkelig, særlig når dette medfører fare for deg/ andre (myke) trafikanter, så ber vi deg om å ringe 175 (jf også og/eller ta kontakt med tilsvarende kommune. Vi håper selvfølgelig at du kommer godt og trygt gjennom vinteren (men dersom du skulle oppleve farlige situasjoner, blir skadet osv. så er dette også en veldig viktig tilbakemelding)! 3. Det er første gang at SLF Lillestrøm og omegn gjennomfører kampanjen Vintersyklist søkes og vi er derfor veldig fleksible med tanke på gjennomføringen og rapportering. Men fordi hele kampanjen er basert på frivillig innsats, har vi også begrenset med ressurser. Derfor må alle erfaringer/ rapporter sendes per mail til (vi kan ikke ta imot muntlige rapporter). Ved ev spørsmål kan du også ringe nestleder og pressekontakt i SLF Lillestrøm og omegn Bjørn R. Bergersen (mobil ) eller overingeniør Frode Hofset i planavdelingen i Skedsmo kommune (tlf ). 4. Du kan formulere deg akkurat som du vil, men husk at dine tilbakemeldinger skal danne grunnlag for en (anonymisert) rapport som SLF L sender Skedsmo kommune (og trolig også nabokommunen Fet og Rælingen) i april 2013 (ved behov skal vi informere deltakere underveis om status i kampanjen og/eller sende statusrapporter eller andre beskjed til kommunen/e). Alle vintersyklister får tilsendt utkast av sluttrapporten med mulighet til å kommentere særlig egne tilbakemeldinger (også i prosjektperioden er alle vintersyklister invitert til å komme med generelle innspill). 5. Bakgrunn for kampanjen er at Skedsmo kommune (sykkelbyen Lillestrøm) fikk kritikk fra lokale syklister i brukerundersøkelsen Syklist i egen by - når det gjelder vintersyklingen! Dette ønsker vi å konkretisere. Kampanjen har en klar målsetning. Vi ønsker økt fokus på vintersykling for å kunne identifisere handlingsbehov, ev foreslå konkrete tiltak for så øke sykkelandelen i Lillestrøm og omegn (også om vinteren)! Vintersyklistene inviteres derfor til å formulere egne ønsker i sine rapporter (selv om prosjektperioden starter først etter jul )! SLF L - rapport side 27

28 6. Vintersyklingen er i fokus i denne kampanjen! Her er det nærliggende å tenke på føre (f eks mengde snø som ligger på sykkelvei/felt) og å oppgi hvor fornøyd/ misfornøyd man som vintersyklist er med brøyting/ drift. Men som vintersyklist kan du gjerne også kommentere andre aspekter som f eks belysningen av sykkelvei/ veibanen, samspill med andre trafikanter, betydning av eget utstyr (lys, piggdekk osv). Generelt sett så er sikkerhet, trygghetsfølelse, fremkommelighet og komfort viktige kriterier for syklister året rundt, og vi håper å kunne belyse alle disse aspekter i sluttrapporten vår. 7. Vintersyklisten må gjerne sende inn egne bilder om vinterforhold i Lillestrøm og omegn (disse må ikke våre tatt i perioden januar-mars 2013, dvs kan være eldre). Men vi må ha tilleggsinfo om sted og tidspunkt (så konkret som mulig) der bildene ble tatt! Ellers så kan bildene maksimalt brukes som illustrasjonsbilde, og har mindre verdi for å dokumentere konkrete forhold/ behov og kreve tilsvarende tiltak. 8. Det forutsettes ikke at vintersyklisten skiller mellom kommunale, fylkes- og/ eller riksveier i sine rapporter. Men det er svært ønskelig å få konkrete tilbakemeldinger - gjerne med gateadresse til steder der vintersyklisten opplevde/ observerte hendelser/ forhold (f eks brøyting var mye dårligere på strekning Kongens gt enn på resten av sykkelveien, eller sykkelfeltet var ubrukbart på store mengder snø/is fra kjørebanen, måtte derfor sykle på fortau, valgte annen strekning langs ). I enkelte saker kan det være veldig viktig å oppgi konkret tidspunkt Vintersyklisten kan også gjerne tilføre konkrete anbefalinger/ tiltak til å forbedre situasjonen! 9. Det er ønskelig at kampanjen dekker store deler av området i Lillestrøm og omegn og alle elementer i sykkelvegnettet, dvs vi ønsker tilbakemeldinger ang sykkelforhold på sykkelveg, gang og sykkelveg, sykkelfelt, blandet trafikk i kjørebanen og/eller fortau. Det er også interessant å få info om vintersyklisten bevisst velger (bort) et eller flere alternative former i sykkelvegnettet pga manglende sikkerhet, fremkommelighet osv. Her kan det være særlig interessant å få tilbakemeldinger ang den faktiske tilstand av de mange sykkelfeltene (=syklistenes kjørefelt i kjørebanen). 10. Jevnlig tilbakemelding på sykkelnett og vedlikehold defineres individuelt av den enkelte vintersyklist og er bl a avhengig av antall turer per uke, turens lengde, trase osv. Det kan også føres statistikk over antall kilometer syklet per uke. Det kan også være veldig innholdsrik/ meningsfylt å rapportere ingenting, dvs at vintersyklisten ombestemte seg, brukte kollektiv/ bil istedenfor sykkel pga dårlige forhold Her kan det gjerne nevnes at det kom mye snø, var for kaldt osv (vi legger ved statistikk over værforhold fra i vår sluttrapport, dvs eksakt temperatur må ikke nødvendigvis rapporteres). SLF L - rapport side 28

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Tusen takk for at du deltok

Detaljer

DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES

DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES Nedenfor vises data fra 40 spørsmål i spørreundersøkelsen

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn gratulerer Skedsmo kommune med de gode resultater i sykkelundersøkelsen Syklist i egen by 2012

SLF Lillestrøm og omegn gratulerer Skedsmo kommune med de gode resultater i sykkelundersøkelsen Syklist i egen by 2012 Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no Til rådmannen i Skedsmo, m/ kopi til ordfører og varaordfører Lillestrøm, 8. oktober 2012 SLF Lillestrøm

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Årsmelding Styrevirksomhet. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for kalenderåret 2012.

Årsmelding Styrevirksomhet. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for kalenderåret 2012. lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom Årsmelding 2012 Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for kalenderåret 2012. Styrevirksomhet Syklistenes Landsforening

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til sykkeltur langs Nebbenrunden

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til sykkeltur langs Nebbenrunden lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom www.facebook.com/slfloo Til rådmannen og ordføreren i Skedsmo kommune Lillestrøm, 19. juli 2014 SLF Lillestrøm og omegn inviterer til sykkeltur langs

Detaljer

DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE 2014

DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE 2014 lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom www.facebook.com/slfloo DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tid: onsdag 26. mars 2014 kl 19 (selve årsmøte starter ca kl 19.30) Sted: Kulturpuben i Kirkegate

Detaljer

ÅRSMELDING Bakgrunn. Interimstyret. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011 til mars 2012.

ÅRSMELDING Bakgrunn. Interimstyret. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011 til mars 2012. Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no ÅRSMELDING 2011 Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Vintersyklingskampanje Nedre Glomma 2013

Vintersyklingskampanje Nedre Glomma 2013 Vintersyklingskampanje Nedre Glomma 2013 Sykkelbyen Nedre Glomma Samarbeidsprosjekt: Dobling av sykkelandelen gjennom fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid. (2012 2016) Vedtatt prosjektplan:

Detaljer

En vintersyklists drøm

En vintersyklists drøm En vintersyklists drøm Om tiltak for mer vintersykling Richard Liodden Sanders Syklistenes Landsforening i Trondheim Gladbudskap! Sats på sykling også vinterstid Svært populært Koster lite - utrolig lønnsomt

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn konkretiserer forslag om samarbeid mellom BaneNOR, NSB og Skedsmo kommune ang gratis parkering på sykkelhotell

SLF Lillestrøm og omegn konkretiserer forslag om samarbeid mellom BaneNOR, NSB og Skedsmo kommune ang gratis parkering på sykkelhotell lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom www.facebook.com/slfloo Til BaneNOR, v/ leder stab stasjoner May-Liss Daljord (m/ kopi til varaordfører i Skedsmo kommune, sekretariatet i SLF og Romerikes

Detaljer

1. Hvilken by bor du i?

1. Hvilken by bor du i? 1. Hvilken by bor du i? 10 100, 9 8 7 6 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 2. Alder 10 9 8 7 6 33,3% 26,7% 20, 20, 0, Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Over 70 år

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 2013

Protokoll fra årsmøtet 2013 lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom Protokoll fra årsmøtet 2013 Tid: Tirsdag 16. april 2013 kl 19.00-2030 Sted: Velferden i Kjerulfsgate 34 i Lillestrøm Til stede: 9 stemmeberettigede

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Status 2017 26.04.2017 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? - Bakgrunn: Sandefjord ble valgt som Sykkelby i 2005 Målet var å øke sykkelbruken betydelig i løpet av kort

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Nye mål for sykkelandel i byer

Nye mål for sykkelandel i byer Nye mål for sykkelandel i byer - hvordan jobbe for å nå disse målene? Samling for sykkelbyene i Region sør Kongsberg 25. oktober Solveig Hovda, Statens vegvesen, Region sør Nye mål for sykkelandeler Fra

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER 31.12.2014 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD FORORD s. 4 1. SYKKELTRAFIKK Sykkelreisenes andel av alle reiser Gjennomsnittlig reiselengde Sykkelandelen i norske

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

VINTERSYKLINGSSENTER. Roser i kinnene og først på jobb

VINTERSYKLINGSSENTER. Roser i kinnene og først på jobb VINTERSYKLINGSSENTER Roser i kinnene og først på jobb Is Med gode piggdekk får du kontroll på isen. Snø Elsykkelen hjelper deg gjennom snøen. Kulde På tråsykkel blir du svett, og begynner fort å fryse,

Detaljer

Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk

Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk Suksesskriterier for høy sykkelandel Sammenhengende og godt utbygget nett Kvalitet på vedlikehold og drift Sykkelkultur og sosial

Detaljer

NTP Nasjonal sykkelstrategi

NTP Nasjonal sykkelstrategi NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12.-13. oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan

Detaljer

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum 2017-2020 Bakgrunn og organisering Det vises til «Intensjonsavtale for prosjektet Sykkelbyen Elverum» mellom Statens vegvesen, Hedmark fylkesavdeling og Elverum kommune

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Sykkel i Bypakke Nord-Jæren

Sykkel i Bypakke Nord-Jæren Sykkel i Bypakke Nord-Jæren Sykkelfaggruppens organisering 1 representant fra hver part SVV Koordineringsansvar internt Kun faggruppe, men andre organisasjoner må involveres etter hvert Startet i juni

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Slik gjør de i andre land

Slik gjør de i andre land Sykkelbynettverket Kurs i planlegging av sammenhengende nett Kristiansand 3. - 4. mai 2011 Slik gjør de i andre land Erfaringer fra noen europeiske byer og et lite blikk på USA Trond Berget Syklistenes

Detaljer

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer?

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? Frokostseminar Urbanet 09.12.2014 Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? 09. 12. 2014 Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet i NTP Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen:

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

10-2013. Sykkelbyen Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen

10-2013. Sykkelbyen Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen 10-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Sykkelbyen Asker Strømpeforum Rørfornying i Drammen Flomsikring i Munchen Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Sykkelbyen Asker Asker kommune

Detaljer

RAPPORT. Drammen 06.05.14. Region sør Drammen kontorsted 16.05.14

RAPPORT. Drammen 06.05.14. Region sør Drammen kontorsted 16.05.14 RAPPORT Drammen 06.05.14 Region sør Drammen kontorsted 16.05.14 Sammendrag: 06.mai 2014 arrangerte Statens vegvesen i samarbeid med Buskerudbysekretariatet et seminar om forholdet mellom drift og vedlikehold

Detaljer

Sluttrapport for Bærum Deltakelse i Sykle til jobben Omfatter både aktivitetsrapport og resultater fra brukerundersøkelse

Sluttrapport for Bærum Deltakelse i Sykle til jobben Omfatter både aktivitetsrapport og resultater fra brukerundersøkelse Sluttrapport for Bærum Deltakelse i Sykle til jobben 2017 Omfatter både aktivitetsrapport og resultater fra brukerundersøkelse Stadig flere blir med i Norges eldste og største aktivitetskampanje 2016 2017

Detaljer

Planlegging for gåing og sykling

Planlegging for gåing og sykling 08.09.2017 Planlegging for gåing og sykling Definisjoner Gående Gående, fotgjenger, person som beveger seg til fots i trafikken (trafikant). Etter trafikkreglene regnes også den som går på ski eller rulleski,

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim NKF- samling 04.12.2013 Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Sykkelarbeid i Region vest Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Tema: Nasjonal transportplan(ntp): Rutevise utredninger 2018-2050 Sykkeltilbudet langs riksveg i Region vest

Detaljer

Hvordan får vi flere til å sykle?

Hvordan får vi flere til å sykle? Hvordan får vi flere til å sykle? Signe Gunn Myre Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region sør Kilder: TØI Helsedepartementet Ajzen & Fishbein Statens vegvesen Å velge sykkel framfor bil Hvordan

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Å sykle er en storartet måte å komme seg fra et sted du er og til et sted du har lyst å være! Jim Wagenwoord

Å sykle er en storartet måte å komme seg fra et sted du er og til et sted du har lyst å være! Jim Wagenwoord Å sykle er en storartet måte å komme seg fra et sted du er og til et sted du har lyst å være! Jim Wagenwoord Utfordringene: Inaktivitet, trafikkinfarkt, forurensing og parkeringskaos I sykling kan ingen

Detaljer

Sykkelbyprosjektet i Region sør

Sykkelbyprosjektet i Region sør Hvorfor, hva og hvordan? Sykkelbyprosjektet i Region sør Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan Bymiljøavtaler i de store byene Foto: Signe Gunn Myre 01.12.2015 Sykkelbysamling Fevik Strategisk hovedplan

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015 Foto: Marit Espeland Sykkelbynettverket - Region vest 6.-7. mai 2015 Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator, Statens vegvesen Vegdirektoratet 29.01.2016 Nasjonal

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

RAPPORT. Vintersyklist 2013

RAPPORT. Vintersyklist 2013 RAPPORT Vintersyklist 2013 1 Innholdsfortegnelse Samarbeidsprosjektet Nedre Glomma Sykkelby s 3 Bakgrunn s 3 Potensialet for økt sykling i Nedre Glomma s 4 Helsegevinst ved at flere sykler s 4 Trafikksikkerhet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Torstein Bremset, seniorrådgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid Temaer Den nye tilskuddsordningen Regler og håndbøker skal vurderes Pilotprosjekter Ny rapport om før- og etterundersøkelser

Detaljer

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Agenda Hypoteser om hvordan planlegging og infrastruktur påvirker hvem som

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Trondheim 4. oktober 2016 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Møteplass for å: Presentere

Detaljer

Etablering av sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater i Oslo

Etablering av sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater i Oslo Etablering av sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater i Oslo Resultater fra førundersøkelsen - mai 2011 Kurs i Sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12. oktober

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Pressemelding. Budsjettforslaget for vegvedlikeholdet i Trondheim 2011 saboterer miljøpakkens mål.

Pressemelding. Budsjettforslaget for vegvedlikeholdet i Trondheim 2011 saboterer miljøpakkens mål. Pressemelding Trondheim, 28. oktober 2010 Budsjettforslaget for vegvedlikeholdet i Trondheim 2011 saboterer miljøpakkens mål. Budsjettforslaget som ble lagt frem i går innebærer en fortsettelse av dagens

Detaljer

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide

Detaljer

Foto: Knut Opeide Gående

Foto: Knut Opeide Gående Gående 1 Syklende Trygt fram hele året? Ingrid Rindal Øvsteng, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2 Jeg vil si noe om: Mål Prinsipper og bakgrunn Utfordringer Bodø Foto: Tom Melby 3 BILDE AV GOD DRIFT. Hva

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Temaer Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen Nye kriterier for toveis sykling

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. Seminar vegdrift 11.11.2013. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. Seminar vegdrift 11.11.2013. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim Seminar vegdrift 11.11.2013 Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid

Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet. Nasjonalt sykkelarbeid Sykkelkurs i Kristiansand Torstein Bremset, Vegdirektoratet Nasjonalt sykkelarbeid - Takk for at du sykler! Foto: Reidun Instanes Foto: Bente Tovik Stor medieinteresse Mye om «reversed toll money» på internasjonale

Detaljer

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide

Universell utforming. Trygt fram hele året. Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst. Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Ingrid Øvsteng

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Målene Nå-situasjonen Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Den nye tilskuddsordningen Nye studier om

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 6 Gjennomsnittlig

Detaljer

Velkommen til årsmøte. Syklistenes Landsforening i Trondheim

Velkommen til årsmøte. Syklistenes Landsforening i Trondheim Velkommen til årsmøte Syklistenes Landsforening i Trondheim Sak 1: Styrets beretning 2014 Syklistenes Landsforening i Trondheim Arbeidsprogram 2014 Strategisk samarbeid: Opprettholde gode forbindelser

Detaljer

Syklistenes verdsetting av tid hvordan planlegge for framtidens syklister? v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016

Syklistenes verdsetting av tid hvordan planlegge for framtidens syklister? v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016 Syklistenes verdsetting av tid hvordan planlegge for framtidens syklister? v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016 FoU-prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i norske byer»

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017

Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017 Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017 Byplan Handlingsplan sykkel 2017-36 Saksprotokoll fra formannskapets behandling i møte 23.05.17: Bakgrunn for handlingsplanen

Detaljer

Nasjonal sykkelpolitikk. Slik får vi flere til å sykle. Syklistenes Landsforening

Nasjonal sykkelpolitikk. Slik får vi flere til å sykle. Syklistenes Landsforening Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelpolitikk Sykkel er et alternativ og en konkurrent til andre transportmidler på distanser opp til 10 15 km. På korte turer er sykkelen like rask som bil og kollektivtransport.

Detaljer

Trygt fram hele året. Universell utforming BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst

Trygt fram hele året. Universell utforming BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst Universell utforming Trygt fram hele året Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, region øst BILDE AV GOD DRIFT. Hva ser dere her? 1 FotoFoto: Ida Harildstad Foto: Ingrid Øvsteng Nasjonal Transportplan Gang-

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Foto: Reidun Instanes Nytt fra Vegdirektoratet Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark NVF Stipend Rapport Tittel: Sykkelstudietur til Danmark Danmark / 2.9. - 7.9.2006 Ingve Lygre Undheim Forord I forbindelse med prosjektoppgaven som inngår i 9. semester av mastergradstudiet på NTNU i Trondheim

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

opplevelser på alvor?

opplevelser på alvor? Tar vi syklistenes opplevelser på alvor? Trond Berget Sykkelbyne0verket Kurs i Sykkelplanlegging Kris8ansand, 6. november2014 Flere syklister! NTP 2014-23: Dobbelt så mange syklister! Trafikkveksten i

Detaljer

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Forord For første gang foreligger det et sykkelregnskap for Kristiansandsregionen. Formålet med å utarbeide et sykkelregnskap er å evaluere og synliggjøre

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14 Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Bakgrunn: Nasjonal Transportplan gav i forrige periode Statens vegvesen i oppgave om

Detaljer