Lånekassen, Modulisprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lånekassen, Modulisprosjektet"

Transkript

1 Lånekassen, Modulisprosjektet Erfaringer med regler og bruk av regelverktøyet InRule Jon N. Didriksen, Computas AS no.linkedin.com/in/jndidriksen Computas AS

2 Modulis-prosjektet Modulis Statens Lånekasses fornyingsprosjekt Fornyelse av portefølje av kjernesystemer Automatisert og manuell saksbehandling, bankløsning, kundefront, lærestedsportal aktive kunder, søknader i året, studenter får støtte årlig Startet 2008 (CapGemini, Software Innovation) Omorganisert 2011 (bl.a. + Computas) Løsning for tildeling av støtte - skal i produksjon 28/4. En vanlig dag på Modulis-prosjektet

3 "Tildeling"- av lån og stipender.net, Biztalk Nettsøknad InRule (regeltjenester) Validator 360 (saksbehandling, saksarkiv) Høyere utdanning Videregående oppl- Basisrettigheter Etterbehandling Saksbehandling Stipend/lån Ekstralån sommertermin Skolepengelån del 3 Utdanningslån del 3 Omgjøringslån Utdanningsstipend Forsørgerstipend del 3 Støtterett med ungdomsrett Støtterett uten ungdomsrett Reisestipend del 3 Reiselån del 3 - Utland Reiselån norske studiesentre Reisestipend del 3 - Norden Reisestipend del 3 - Utland - Innenlandsdel Reisestipend - Utland (utlandsdel) Reiselån - Utland Skolepengelån Skolepengestipend Tilleggsstipend Grunnstipend Utstyrsstipend Bostipend Forsørgerstipend Del 2 Utdanningslån del 2 Skolepengelån del 2 Reisestipend del 2 Reisestipend del 2 - Norden Reisestipend del 2 - Utland - Innenlandsdel Språkstipend Foreldrestipend Ekstrastipend funksjonshemmete Fullstipend funksjonshemmete Flyktningstipend Sykestipend Skolepengestipend internasjonale skoler Startstipend for kvotestudenter Reisestipend kvoteordning

4 Regler hva vil vi oppnå? Regler som Gir søkeren det han/hun har krav på Trenger ikke vite om/søke på forskjellige ytelser Søker kun stipend/stipend og maks lån/stipend og begrenset lån Beregner lån og stipender Gir forståelige forklaringer til kunde Automatisk generert med forklaringer, spesielt hvorfor avslag på enkeltytelser Gir meldinger/til saksbehandler Ukurantmeldinger, f.eks. " Sivilstand kan ikke være samboer med felles barn i perioder der det ikke er registrert noe barn regnet fra tre uker før fødsel" Vedlikeholdbarhet Årlige forskriftsendringer 4 Computas AS

5 Regelkilde: forskriftene KAPITTEL 17 BOSTIPEND 17-1 Ikke-behovsprøvd bostipend Det gis bostipend som tilskudd til bokostnader med kr per måned når søkeren oppfyller vilkårene i Bostipendet blir ikke behovsprøvd etter kapittel 21 og Vilkår for bostipend Søker som ikke bor hos foreldrene, får bostipend når reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er tre timer eller mer samlet per dag, eller avstanden er 40 km eller mer. Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor BEHOVSPRØVINGSTABELLEN foreldrehjemmet på grunn av andre særlige forhold. Fradrag i kr Lånesats Lånesats 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn per måned hjemmeb. borteb. Enkeltvis ikke veldig komplekse regler, men: - mange typer ytelser - enkelte avhengigheter mellom ytelsene - behovsprøving - kundens status kan endre seg underveis (flytter, gifter seg, får barn, endrer studiebelastning ) Computas AS

6 Regelkilde: Interne regler "Regelpoetene" formulerer Lånekassens egne regler: Tolkning/presisering av forskriftene Intern praksis, saksbehandling Tekster (meldinger og forklaringer til saksbehandler og søker) Beskrevet i regneark, mange hundre rader (regler) x ca. 40 kolonner (egenskaper, klassifisering, status, tekster...) Veldig grundig spesifisert Veldig god tilgjengelighet av fageksperter + erfarne saksbehandlere Essensielt for et vellykket prosjekt! Kanskje overspesifisert ("bordet fanger"), litt lite deltakelse fra utviklere i utforming av reglene Mange ulike aspekter kombinert i én regel 6 Computas AS

7 Eksempel rett til bostipend Kan brytes ned i enkeltregler på forskjellige måter (f.eks. alt i en regel), men ønsker byggeklosser som er - oversiktlige - gjenbrukbare (eks: rett til bostipend benyttes videre: beregning av bostipend, beregning av utdanningslån) - symbolske (skjule detaljer om datastrukturer etc.) - handler om én beslutning 7 Computas AS

8 InRule - regelflyt Tidligere ofte utfordring å implementere flyt og rekkefølge i regelverktøy Bra å kunne skille mellom flyt og regler 8 Computas AS

9 InRule - regler 9 Computas AS

10 InRule - vokabular Funksjon + høynivå-uttrykk Også klassifikasjoner 10 Computas AS

11 Enhetstesting Enkelt å lage nye tester ved små endringer/tillegg i felles datagrunnlag Robust i forhold til skjemaendringer Testing er ekstra viktig ved kompleks logikk. Inrule testverktøy, enhetstester, testscenarier. 11 Computas AS

12 Periodehåndtering Søkerens "status" endres Flytter hjemmefra, gifter seg, får barn, endrer studiebelastning Endrer hvilke ytelser søker kan få (f.eks. bostipend halve semester fordi flyttet hjemmefra) Endrer beløp på ytelse (høyere forsørgerstipend fordi fått ett barn til) Løsning: Deler opp i perioder med konstant status, beregner isolert for hver periode + etterbehandling Enkelt å legge til nye regler trenger ikke tenke på statusendringer Skiller generell periodelogikk fra regelens egentlige innhold 12 Computas AS

13 Versjonering Årlige forskriftsendringer følger studieåret (dvs. fra 16/8) Få endringer fra år til år Satser (f.eks. beløp og inntektsgrenser) i database med gyldighetsperiode Versjonering av enkeltregler (tidligere hele regeltjeneste) Dynamisk aktivering av riktig versjon, basert på datofelt i input 13 Computas AS

14 Erfaringer og anbefalinger - organisering og arbeidsmåte Samarbeidet med fagekspertene Tett samarbeid, ikke "dokument-handover" Lett tilgjengelig, bør være del av prosjektet Del opp i overkommelige bolker Ikke vannfall Regelen er ikke ferdig spesifisert før den er implementert og testet i sammenheng I tillegg: Lengre, generelle designaktiviteter (f.eks. periodehåndtering) Tenk forvaltning fra starten Tilgjengelig kompetanse (faglig, teknisk) også etter at prosjekter er slutt Vedlikeholdbarhet, versjonering Dokumentasjon, referanse til forskrift e.l. 14 Computas AS

15 Erfaringer og anbefalinger verktøy og verktøyvalg Fagpersoner skriver/vedlikeholder reglene selv Det skjer ikke! Høynivå-definisjon av regler er viktig, men ikke på bekostning av utvikler-støtte (resonnering, "infrastruktur") Men: Nyttig å tilgjengeliggjøre sentral logikk i form av beslutningstabeller o.l. InRule Regelverktøy gir vedlikeholdbar forretningslogikk Ja, viktig å skille forretningslogikk fra annen kode Men viktig å jobbe med struktur Gode høynivå-features, men for umodent og begrenset 15 Computas AS

16 Erfaringer og anbefalinger integrasjon av regelverktøy Typisk regelverktøy "lukket boks", alt løses internt (modell, regler, funksjoner..) Alltid et behov for en viss "infrastruktur" (utvidelser, traversering/oppslag i tabell, funksjoner ), men ikke alltid god nok støtte i verktøyet Vanskelig å tilpasse domenemodell Løsning1: Pre-prosessere tilpasse modellen for å minimalisere behovet internt Løsning2: Bruke åpen løsning regelverktøy som integrert modul, ikke separat, lukket tjeneste. Eks: Open source-verktøy (Drools) Computas' rule enige (Frame Solutions, "saksbehandlingsrammeverk") Regeltjeneste Modell Regler Infrastruktur 16 Computas AS

17 Modulis-prosjektet oppsummering Veldig spennende prosjekt Dele ut penger / sørge for at studenter kan studere Gi gode forklaringer til søker og saksbehandler Kombinasjon av funksjonelt og teknisk Viktig å skille ut forretningslogikk riktig å bruke regelverktøy Viktig: Tenke forvaltning helt fra start! 17 Computas AS

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Lånekassen Rådgiverseminar 22.10.2013 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

FAFO. Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån RAPPORT. Dag Odnes MARS 1986 NR. 57

FAFO. Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån RAPPORT. Dag Odnes MARS 1986 NR. 57 FAFO RAPPORT MARS 1986 NR. 57 Dag Odnes Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån FAFO Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon lilletorget 1, 0184 Oslo 1 Telefon 02/40 14

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer