// Innhold. // Jobbe og bo i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "// Innhold. // Jobbe og bo i Norge"

Transkript

1 Jobbe og bo i Norge

2 // Jobbe og bo i Norge // Innhold Fakta om Norge 3 Kultur 6 Arbeidsmarkedet 8 Hvordan finne en jobb 10 Sjekkliste 14 Arbeidsledighet og sosialforsikring 16 (Folketrygden) Arbeidsbetingelser 18 Skolesystemet 22 Bomuligheter 24 Nyttig lesning om Norge 25 CV/søknad 26

3 SVALBARD JAN MAYEN Ny-Ålesund Eggøya Olonkinbyen Longyearbyen Barentsburg Polarsirkelen Fakta om Norge // Norge er et land med mye uberørt natur som gir rike muligheter for friluftsliv og sportslige utfordringer. Geografi Norge strekker seg over 1750 km, mellom 58 og 71 grader nord. Det er et land med store avstander. Hvis du tenker deg en akse på det sørligste punktet i landet og snur det 180 grader på kartet, vil den andre enden rekke helt ned til midten av Italia. På det bredeste måler landet 420 km fra øst til vest, og på det smaleste bare 6 km. Med et område på totalt kvadratkilometer, er Norge det sjuende største landet i Europa, med grense til Sverige, Finland og Russland. Norge har en usedvanlig lang kystlinje med omkring øyer, der bare er bebodd. Norge er et land med mange fjell. Fra innlandsfjellene og fjellplatåene faller landskapet bratt ned mot kysten. De vestlige områdene kjennetegnes av bratte fjell og dype daler. I vest finner du fjordene som skjærer seg dypt inn i landet. Disse er egentlig forlengelser av dalene under vann. I øst finner du åser og brede daler. En fjerdedel av landet er dekket av skog, og omkring fire prosent er dyrket mark. Øyene Svalbard og Jan Mayen tilhører også Norge. 3

4 // Jobbe og bo i Norge Befolkning Landet har 4,87 millioner innbyggere. Omkring har utenlandsk bakgrunn. De største gruppene fra Europa kommer fra Polen, Sverige, Tyskland og Danmark. Blant innvandrere fra land utenfor Europa kommer de fleste fra Pakistan, Irak, Vietnam og Somalia. Innbyggertall (Seks største byene, 1. januar 2010) Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Klima I Norge har vi fire årstider: vår, sommer, høst og vinter. En kombinasjon av fuktighet, vestlige vinder og den varme Golfstrømmen gir et mye mildere klima enn man ellers kan forvente i et land så langt nord. Det er store klimavariasjoner i Norge. Tem peraturene kan falle til minus grader Celsius om vinteren og komme opp i pluss 30 grader Celsius om sommeren. Nord for polarsirkelen er det midnattsol om sommeren, mens det er begrenset dagslys om vinteren. Meteorologisk Institutt Postboks 43, Blindern Niels Henrik Abels vei 40 N-0313 Oslo Tlf:

5 Språk Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet med dansk og svensk. Norsk har to skriftspråkvarianter, bokmål og nynorsk. Bokmål og nynorsk er formelt likestilte, men bokmål er mest brukt. Nynorsk brukes av ca 10-15% av befolkningen, mest på Vestlandet og i offisiell språkbruk, i litteratur, teater og kringkasting. Kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk er vanligvis en forutsetning for å få jobb i Norge. I enkelte bransjer som byggebransjen, jordbruk, fiske industri og hotell- og restaurantbransjen kan det være tilstrekkelig med gode engelsk kunnskaper. Det finnes noen bedrifter hvor engelsk er konsernspråk, for eksempel innen oljeindustrien. Du bør undersøke muligheten for å lære norsk i hjemlandet ditt. Sjekk om den norske ambassaden har en oversikt over norskkurs. I Norge kan du få informasjon om norskkurs ved servicekontoret i kommunen du bor i. Dersom du har opphold etter EØS-regelverket eller er nordisk statsborger, og ønsker å delta på norsk opplæring, må du betale selv. Se også for informasjon om norskkurs og regelverk. Universitetene og private språkskoler tilbyr også norskkurs. Du finner adressene til disse skolene på (søk på «språkskoler»). Den største organ isas jonen som tilbyr språkunder vis ning i hele landet er folkeuniversitetet, se: 5

6 // Jobbe og bo i Norge Kultur // Norge er en ung nasjon med en lang historie. I årenes løp har skikkene og tradisjonene våre smeltet sammen med impulser og påvirkninger utenfra. De fleste nordmenn liker imidlertid fremdeles å være i nær kontakt med det uberørte landskapet som har en rik flora og fauna. Vinteridrett er spesielt populært i Norge, og det er mange som hevder at vi er «født med ski på beina». Det er store variasjoner i det folk forbinder med norsk historie og kultur. Noen vil nevne vikingene eller samene, mens andre vil peke på internasjonalt kjente forfattere, komponister, idrettsfolk og musikere som Henrik Ibsen, Edvard Grieg, Ole Gunnar Solskjær og a-ha. Hva er så Norge? Norge er mer enn uberørt natur: ekspedisjonene til Thor Heyerdahl, røykelaks, lutefisk, stavkirker, bunad (nasjonaldrakten), 17. mai (nasjonal dagen), reinsdyrkjøtt, olje og oljeplattformer, midnattssol, nordlys, skigåing og brunost. Norge er et spredt befolket land der det meste er velorganisert. Det betyr at rutetidene for tog, buss og ferjer er pålitelige, flyavgangene er i rute, butikker, museer og attraksjoner åpner når de skal, og at offentlig informasjon vanligvis er riktig og oppdatert. Den norske forretningskulturen er uformell sammenlignet med flere andre europeiske land. Vi har vanligvis en flat organisasjon og tiltaler ofte sjefen med hans/hennes fornavn. Norske arbeidsgivere forventer at arbeidstakerne tar initiativ og ansvar for sin egen jobb. // Morsomt om Norge og nordmenn Du vet at du har vært for lenge i Norge når Du begynner å tro at hvis det ikke hadde vært for Norges innsats, ville verden sannsynligvis bryte sammen ganske snart. Du kjøper kun din egen drikke, selv når du er sammen med flere. Du blir ikke overrasket om de som går foran deg ikke holder oppe døren for deg. Når en fremmed på gaten smiler til deg, tenker du at: a. Han er full b. Han er gal c. Han er amerikaner d. Han er alle disse tingene Du mener det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær. Det er vanlig å spise lunsj kl og middag kl Du kan tilberede fisk på fem forskjellige måter uten å koke den. Du tilbringer all din fritid ute i naturen, uansett vær. «Ut på tur, aldri sur!» Du pynter deg til sosiale anledninger og bruker hverdagsklær på jobben. 6

7 7

8 // Jobbe og bo i Norge Arbeidsmarkedet // Arbeidsledigheten i Norge har vært blant de laveste i Europa i flere år. I april 2010 registrerte Arbeidsog velferdsforvaltningen (NAV) en arbeidsledighet på 3,2 prosent. Norge opplevde en oppgangskonjunktur i 2006 og I slutten av 2008 ble også Norge rammet av den globale finans krisen, og 2009 var preget av flere permitteringer og økende ledighet. Etterspørselen etter arbeidskraft varierer i ulike sektorer. Sysselsettingsstrukturen varierer mye fra fylke til fylke. Offentlige tjenester og fiskerinæringen er dominerende sektorer i den nordlige delen av Norge, mens industrien sysselsetter en stor del av befolkningen i kystfylkene i Sør-Norge. I byer som Oslo, Bergen og Trondheim arbeider mange innen finans- og forretningstjenester. De regionale forskjellene er mindre i andre bransjer, for eksempel i byggebransjen. Mer informasjon om arbeidsmarkedet i Norge finner du hos: NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) NAV EURES (European Employment Services) Her vil du også finne faktaark om følgende bransjer: Olje Fisk Bygg og anlegg Helse Maritim sektor Turisme Transport Verftsindustrien Du finner også arbeidsmarkeds statistikk hos Statistisk Sentralbyrå: På den europeiske jobbmobilitets portalen finner du oppdatert informasjon om arbeids markedet i Norge på flere språk. Du finner arbeidsmarkedsstatistikk hos Statistisk Sentralbyrå: 8

9 9

10 // Jobbe og bo i Norge Hvordan finne en jobb // EØS-avtalen (avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) gjør det mulig for jobbsøkere, studenter og selvstendig næringsdrivende samt deres familiemedlemmer fra andre EU/ EØS-land å bosette seg, arbeide og studere i Norge. Jobbsøking fra utlandet Enkelte deler av NAV (den norske arbeidsog velferdsforvaltningen) sine tjenester er tilgjengelig fra utlandet. Arbeidsformidlingene i alle EU/EØS-landene samarbeider om å utveksle informasjon om arbeids- og levevilkår gjennom det europeiske nettverket EURES (European Employment Services). EURES har en database over ledige stillinger i EU/EØSområdet, se: Det lokale arbeidskontoret i hjemlandet ditt vil kunne henvise deg til nærmeste EURES-rådgiver i din region for informasjon om ledige stillinger i Norge. Internett De fleste ledige stillinger i Norge annonseres på internett. er Norges største database over ledige stillinger. Her kan du søke etter ledige stillinger, registrere din CV og legge inn et permanent søk etter stillinger. Tjenesten er på norsk. Du kan også finne ledige stillinger i Norge på flere språk, på Mange bedrifter har sin egen hjemmeside på internett. På disse internettsidene kan det hende du finner ledige stillinger som ikke annonseres andre steder. Bruk «gule sider» til å finne adresser: Se også etter ledige stillinger i Norge på arbeidsmarkedsetatens nettsider i hjemlandet ditt. NAV Servicesenter EURES Du kan ringe NAV Servicesenter på telefon: (mandag-fredag, til 18.00) for å forhøre deg om ledige stillinger. Det er en fordel om du har tenkt igjennom hvilken type jobb du ser etter, og hvor i Norge du vil flytte til, før du kontakter NAV Servicesenter. Her kan du også få informasjon om NAV EURES sine tjenester, og hjelp til å finne EURES-rådgivere. Du kan kontakte NAV Servicesenter EURES på e-post: EURES-rådgivere NAV EURES og EURES-rådgiverne i Norge kan gi deg informasjon om arbeidsmarkedet, hvordan søke jobb og om arbeidsog levevilkår. I Norge er EURES en del av NAV. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte NAV EURES i regionen der du søker arbeid. Du finner adressen til EURES rådgiverne på «find EURES adviser», eller på Du kan også komme i kontakt med en EURES rådgiver via NAV Servicesenter EURES. Åpne jobbsøknader I Norge er det også et «grått marked» når det gjelder ledige stillinger. Dette betyr ledige stillinger som ikke er registrert eller annonsert noen steder. Hvis du vil fange opp disse stillingene, kan det være en idé å sende ut åpne jobbsøknader til aktuelle bedrifter. Det er viktig å følge opp åpne søknader med en telefonsamtale i etterkant. Hvis du vil sende en åpen søknad, kan du søke etter adresser til bedrifter på «gule sider» på internett. Adressen er: I enkelte bransjer kan det oppfattes positivt å møte opp personlig i bedrifter og spørre om jobb. Husk å ta med deg CV (Curriculum Vitae) på norsk eller engelsk med attester og vitnemål. Forsikre deg om at du snakker med en i bedriften som har ansvaret for rekruttering. 10

11 Media Mange norske aviser annonserer ledige stillinger. Den største riksdekkende avisen når det gjelder stillingsannonser er Aftenposten. De fleste stillingene finner du på Alle stillingene som annonseres i norske aviser, registreres også hos NAV ( ) og på internett: Oversikt over norske aviser finner du på: www. norske-aviser.com. Fagforeninger Fagforeninger er gode informasjonskilder. Det kan hende fagforeninger i ditt land samarbeider med søster organisasjonene i Norge. I Norge er det vanlig å være medlem av en fagforening, og det kan være viktig i forbindelse med forhandlinger om lønn og andre arbeidsforhold. Enkelte fagforbund utgir fagtidsskrifter. Her kan du finne ledige stillinger innen din bransje. Det er valgfritt om du vil være fagorganisert. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er den største hovedorganisasjonen for flere fagforbund. De kan gi deg en oversikt over forskjellige fagforbund, avhengig av hvilken bransje du arbeider i. UNIO er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. UNIO har mange medlemmer innen undervisning, sykepleie og politi. Akademikerne er en annen hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller høyskole. YS Yrkesorganisasjonenes Fellesforbund er en hovedorganisasjon for arbeidstakere og består av 23 forbund som dekker de fleste sektorer i arbeidslivet. LO Youngsgt. 11, N-0181 Oslo Tlf: Faks: Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6, N-0160 Oslo Tlf: Faks: YS Brugata 19, N-0186 Oslo Tlf: Faks: UNIO Stortingsgata 2, N-0158 Oslo Tlf: Faks:

12 // Jobbe og bo i Norge Jobbsøking i Norge NAV Hos NAV kan du få informasjon om blant annet: Ledige stillinger Overføring av dagpenger til og fra Norge Utdanningsmuligheter i Norge Hvordan søke jobb Hvordan registrere deg som jobbsøker Arbeidsmarkedssituasjonen Rettigheter og plikter som arbeidsledig i Norge I de fleste Nav kontorene kan du også bruke telefonen til å ringe til arbeidsgivere, bruke en datamaskin til å skrive CV/søknad, søke etter ledige stillinger på internett og kopiere vitnemål og attester. Disse tjenestene er gratis. Private rekrutteringsbyråer Du kan registrere deg hos private rekrutterings byråer. Rekrutteringsbyråene spesial iserer seg ofte innen bestemte bransjer og yrker. Du finner dem på «gule sider» på internett: (søk på «rekruttering» eller «vikartjenester»). Alle som driver med utleie av arbeidskraft i Norge (bemanningsforetak) skal være registrert hos Arbeidstilsynet. I Enhetsregisteret på Arbeidstilsynets nettsider kan man søke etter foretak og få bekreftet om det er et godkjent bemanningsforetak, se Nettverk Det er svært viktig å bruke dine personlige kontakter og nettverk når du ser etter jobb. Når du gjør det, er sjansene for å få en jobb mye større fordi folk som allerede kjenner deg, vet at du ser etter arbeid. På denne måten vil du også få muligheten til å fange opp ledige stillinger på det «grå markedet». Mange bruker sosiale nett steder for å bygge opp nettverk i forbindelse med foretningsforbindelser og jobbmuligheter. Å bli medlem i en klubb, forening eller en frivillig organisasjon er også en god måte å skaffe seg et nettverk på. Sommerjobber I Norge finner du de annonserte sommerjobbene på internett. Se: (bruk søkeordet «sommer» eller «ferie» i fritekstfeltet) og Mange sommerjobber annonseres allerede i februar, så vær tidlig ute! Etablering av egen virksomhet Hvis du vil starte ditt eget firma i Norge, finner du nyttig informasjon på: De har også en telefontjeneste kalt «Narvikstelefonene»: På finner du informasjon om hva du bør tenke over før du starter en bedrift, og svar på de vanligste spørsmålene knyttet til registrering av bedriften. Du kan også kontakte Næringsetaten i kommunen du vil bosette deg i. De gir deg informasjon om hvordan du går frem. NAV Servicesenter EURES Postboks 354 N-8601 Mo i Rana Tlf: E-post: 12

13 13

14 // Jobbe og bo i Norge Sjekkliste ved flytting til Norge // Statsborgere fra EU/EØS-land kan oppholde seg i Norge for å lete etter arbeid i inntil seks måneder. Her er en sjekkliste over ting du må huske på, og over nødvendige forberedelser før du flytter til Norge. Vær klar over at ulike regler kan gjelde hvis du regnes som bosatt i Norge, pendler eller er utleid gjennom et utenlandsk foretak. Ta kontakt med ansvarlig myndighet for nærmere informasjon i forhold til din situasjon. Det er viktig at du tar med deg pass/ gyldig ID-kort, vitnemål og attester (helst på norsk eller engelsk). Selv om du er i Norge bare for å forhøre deg om arbeid, kan du bli bedt om å fremlegge bevis på økonomiske midler, både til oppholdet og til hjemreisen. Kontakt EURES i hjemlandet ditt, de har informasjon om formaliteter før du reiser til Norge. De vil også kunne hente informasjon om ledige stillinger i Norge fra den europeiske jobbmobilitetsportalen: Finn ut om det kreves en spesiell godkjenning for ditt yrke i Norge. (Du finner mer informasjon i avsnittet om utdanning). Avtal med tidligere arbeidsgivere eller kolleger i hjemlandet ditt om å oppgi dem som referanser. Norske arbeidsgivere ønsker vanligvis å kontakte dem. Det er en fordel om referansene du opp gir snakker engelsk eller et skandinavisk språk. Norske arbeidsgivere krever ofte tilfredsstillende norskkunnskaper. I noen bransjer kan du klare deg med engelsk. (Du finner mer informasjon i avsnittet om språk.) Kontakt ditt lokale arbeids- trygde- og skattekontor for å finne ut hvordan det å reise til Norge vil påvirke din skatte- og stønadssituasjon, og sørg for at du får de aktuelle skjemaene. Du kan også kontakte den norske ambassaden i hjemlandet ditt for å få flere råd før du reiser til Norge. Du finner adresser her: Opphold og arbeid Er du EØS-borger og har gyldig identitetskort eller pass, har du oppholdsrett i tre måneder i Norge. Det samme gjelder dine familiemedlemmer som selv er EØSborgere. Hvis du ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder, må du ha et oppholdsgrunnlag og du må registrere deg hos politiet. Da må du ha gyldig identitetskort eller pass, og for øvrig dokumentere at du ikke kommer til å være en byrde for offentlige velferdsordninger. Er du arbeidstaker må du i tillegg legge ved ansettelsesbevis eller arbeidskontrakt. Du kan også registrere deg på nettet elek t ronisk, se Deretter møter du opp hos nærmeste politikontor eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Etter at du har registrert deg, vil du få et registreringsbevis. Dette beviset utstedes gratis. Det kan være egne regler for statsborgere fra Bulgaria og Romania som ønsker å arbeide i Norge. Ta kontakt med en norsk utenriksstasjon i hjemlandet ditt, Utlendingsdirektoratet (UDI) eller et politikammer i Norge. Mer informasjon om oppholdsrett og registreringsordningen finner du på flere språk hos Utlendingsdirektoratet. Hvis du vil ha adresser til politikamre, se: Hvis du vil ha informasjon om norske utenriksstasjoner, se: 14

15 Registrering ved flytting Alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet eller til utlandet, plikter å gi melding til skattekontoret. Avhengig av lengden på oppholdet vil skattekontoret gi deg enten et midlertidig D-nummer eller et personnummer. Hvis du vil ha mer informasjon og adresser, se: Skatt Når du skal jobbe for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge. Ta med deg arbeidskontrakten og passet ditt til skatte kontoret der du bor, og søk om skatte kort. Etter at du har blitt tildelt et personnummer eller et D-nummer, vil du få utskrevet et skattekort, som du må levere til arbeids giveren din. For mer informasjon og adresser, se: Sosialforsikring Innmelding i Folketrygden går gjennom arbeidsgiver. Du vil imidlertid finne mye nyttig informasjon angående sykepenger, barnetrygd, pensjon osv på Hvis du har rett til barnetrygd, må du søke om dette direkte hos ditt lokale NAVkontor. Toll Brosjyren «Flytte til Norge» gir et sammen drag av den viktigste informasjonen du bør kjenne til. Denne brosjyren samt informasjon om innførsel av og regis t reringsavgift på motorkjøretøy er tilgjengelig på alle tollstasjoner og på internett. Hvis du skal innføre bil til Norge, må du betale toll og avgifter. Det finnes også regler for midlertidig bruk av utenlandsk registrert kjøretøy i Norge. Hvis du vil ha regler i forbindelse med innførsel av bil, innbo, kvoter, mat, dyr osv, se tollvesenets internettsider på eller kontakt Tollvesenets infosenter, på tlf: 03012, tlf: fra utlandet eller på e-post Bankkonto Hvis du vil åpne en bankkonto, må du kontakte en bank for informasjon og råd. For å åpne en konto i bank, må du ha med deg pass, passfoto og ditt fødselsnummer eller D-nummer. Sjekk gjerne med flere banker for å få de beste vilkårene. Europeisk helsetrygdkort Du kan henvende deg til Helfo for å søke om et europeisk helsetrygdkort, som du trenger i tilfelle sykdom under reiser til andre EU-/EØS-land. For mer informasjon og adresser, se: eller kontakt Helfo Servicesenteret, tlf: , eller fra utlandet. Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) Schweigaardsgate 17, N-0191 Oslo Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks 8108 Dep., N-0032 Oslo Tlf: Informasjonstjeneste for søkere: Hausmannsgate 21, Oslo Tlf: ( ) Politi (Oslo politidistrikt) Grønlandsleiret 44, N-0190 Oslo Tlf: / Utlendingsavdelingen, publikumsekspedisjonen Schweigaards gate 15 B, N-0032 Oslo Tlf:

16 // Jobbe og bo i Norge Arbeidsledighet og sosial forsikring (Folketrygden) // Når du er ansatt i Norge, dekkes du av det norske sosialforsikringssystemet Folketrygden. Alle som arbeider og betaler skatt i Norge er pliktig medlem i Folketrygden. Folketrygdavgiften betales i form av skatt, og utgjør 7,8 % (per april 2010) av personinntekten. Arbeidsgiveren trekker ditt bidrag til Folketrygden fra lønnen din. Personer som ikke jobber i Norge, men har opphold i ett år eller mer, blir også automatisk medlem av Folketrygden. Du har rettigheter og plikter gjennom Folketrygden som for eksempel: Alderspensjon, uførepensjon, yrkesskade, barnetrygd, arbeidsledighet, svangerskaps- og foreldrepenger. Dagpenger fra et annet EU/EØS-land mens du søker jobb i Norge (E-303) Arbeidsledige som har rett til dagpenger i hjemlandet i minst fire uker før avreise, kan søke om å få dagpengene overført og utbetalt i Norge. Kontakt det lokale arbeidskontoret i hjemlandet ditt, og fortell at du har til hensikt å søke arbeid i Norge. Du må fylle ut et standardskjema, som så videresendes til arbeidskontoret i rett tid før avreise. Hvis du kvalifiserer til utbetaling av dagpenger i et annet land, får du utstedt en E-303-attest før du reiser til Norge. Denne attesten sikrer utbetaling av dine dagpenger i opptil tre måneder. Når du kommer til Norge, må du ta med deg dette dokumentet og registrere deg hos nærmeste lokale NAV-kontor innen sju dager etter avreise fra hjemlandet. Pass på at du har med tilstrekkelig med penger til oppholdet i Norge, da det kan ta tid før pengene utbetales første gang. Lovverket fastslår at hvis du registrerer deg senere enn sju dager etter avreise fra hjemlandet, beregnes dagpengene fra registreringsdatoen ved NAV-kontoret i Norge. Vær forberedt på å følge nye regler og prosedyrer. Du vil være nødt til å overholde norsk lovgivning, rapporterings krav og andre prosedyrer som gjelder for Norge. Dersom du ikke finner jobb i Norge innen utgangen av E303-perioden, må du reise tilbake til hjemlandet for å beholde din rett til dagpenger der. Overføring av rettigheter fra et annet EU/EØS-land (E-301) Hvis du blir arbeidsledig i Norge og ikke oppfyller kravene til dagpenger her, kan du be om at eventuelle opp arbeidede rettig heter i et annet EU/EØS-land overføres til Norge. I slike tilfeller trenger du en E-301 attest fra landet du jobbet i de tre siste årene. Kravet om dagpenger må fremsettes hos nærmeste NAV-kontor. Dersom du skal forlate Norge og trenger en E-301 attest herfra, kan du henvende deg til ditt lokale NAV-kontor for å få søknadsskjema. Du kan også få informasjon om E-301 hos NAV EØS Dagpenger. Dagpenger i Norge Hvis du blir arbeidsledig, må du straks melde deg hos ditt lokale NAV-kontor og søke om dagpenger, forutsatt at du har opp arbeidet deg slike rettigheter. Du kan få mer informasjon fra NAV. Du kan registrere deg som arbeidssøker via internett på Vær oppmerksom på at denne tjenesten bare er på norsk, og at du trenger et norsk personnummer, evt. D-nummer og en adresse i Norge. Hvis du blir permittert fra jobben, må du snarest kontakte nærmeste lokale NAVkontor for å få informasjon om rettigheter til dagpenger ved permittering. 16

17 Sosialforsikring (Folketrygden) EØS-bestemmelser koordinerer de lovbestemte rettighetene til sosialforsikring i de forskjellige landene for å sikre kontinuerlig dekning. Hovedmålet med bestemmelsene er å sikre at du ikke fratas rettigheter du har krav på. Hvis du er arbeidstaker i Norge har du (og som regel, din nærmeste familie) gjennom Folketrygden krav på de samme rettighetene som norske statsborgere. Du kan ha rett til støtte i forbindelse med blant annet sykdom, svangerskap og fødsel, barn, uføretrygd og alderspensjon. I Norge har vi en «fastlege ordning» som gir alle bosatte innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Hvis du vil ha informasjon om fastlegeordningen samt registrering, se Du kan også ringe fastlegekontoret i fylket ditt på telefon: Kontakt ditt lokale NAV-kontor hvis du vil ha mer informasjon om Folketrygden, eller se Du kan også ringe NAV Servicetelefon for informasjon på norsk, engelsk og polsk: Tlf: Pensjon De som har arbeidet i to eller flere EU/ EØS-land, kan opparbeide seg rett til pensjon i hvert land. Se for mer informasjon, eller henvende deg til NAV Internasjonalt. Yrkesskade I Norge gjelder lov om yrkesskadeforsikring. Det betyr at du skal være forsikret gjennom arbeidsgiver i forhold til ulykker på arbeidsplassen. Hvis det oppstår ulykker i forbindelse med arbeidet, må du (eller arbeids giveren) kontakte myndighetene gjennom Arbeidstilsynet. (Se kapittel om arbeidsbetingelser) HELFO Servicesenteret Servicetelefon: Tlf: fra utlandet Fastlegetelefonen: NAV EØS Dagpenger EEA Administration Postuttak E, N-2201 Kongsvinger Tlf: (man-fre: 08:00 15:30) Faks: NAV Internasjonalt Postboks 8138 Dep. N-0033 Oslo Besøksadresse: Langkaia 1 Tlf: (man-fre: 08:00 15:30) Faks:

18 // Jobbe og bo i Norge Arbeidsbetingelser // Du har rett til samme lønns- og arbeidsbetingelser som norske arbeidstakere når du er ansatt i Norge. Arbeidskontrakt Du har rett til en skriftlig arbeidskontrakt uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig. Sørg for at du er kjent med alle vilkår og betingelser i forbindelse med jobben. Forsikre deg om at du fullt ut forstår hva kontrakten fastsetter. Finn ut hvordan og hvor ofte du vil få lønn, les nøye gjennom vilkårene for å si opp stil lingen og andre punkter som er relevante for arbeidet. På finner du et eksempel på en standard arbeidskontrakt. Et arbeidsforhold begynner normalt med en prøvetid, som bekreftes i en skriftlig kontrakt. Lengden på prøvetiden må avtales på forhånd, og maksimal varighet er seks måneder. I løpet av prøvetiden kan kontrakten avsluttes av deg eller arbeidsgiveren med normalt 14 dagers varsel. Arbeidstiden i Norge er opptil 40 timer per uke, dvs. gjennomsnittlig åtte timer om dagen fem dager i uken. For grupper med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skiftarbeidere, er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid. De fleste kontorer har arbeidstid fra til Arbeids tiden kan variere avhengig av bransje, noen starter kl og andre kl Arbeid utover 40 timer i uken regnes som overtid, og skal kompenseres med et tillegg på minst 40 % når arbeidstakeren blir pålagt overtid. Det er imidlertid ikke noe lovfestet krav om overtidsbetaling for personer i ledende stillinger. Regler for overtid finner du hos Arbeidstilsynet. Lønn Det er i utgangspunktet opp til deg og din arbeidsgiver å bli enige om lønnen din. Det er innført minstelønn i noen bransjer, som for eksempel innen byggfag og skipsog verftsindustrien. I mange tilfeller foreligger det avtaler mellom fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner. Gjennom medlemskap i et fagforbund kan du få lønnen fastsatt gjennom en tariffavtale. Du finner en lønnstatistikk innen ulike yrkesgrupper på internett, se: Arbeidsmiljøloven Norge har en arbeidsmiljølov i forbindelse med rettigheter og plikter til arbeidstakere og arbeidsgivere. Hensikten med loven er å beskytte arbeidstakere mot fysisk eller psykisk skade, å sørge for et akseptabelt arbeidsmiljø og å sikre gode arbeidsforhold for alle. Den er oversatt til engelsk, og kan bestilles via Arbeidstilsynets nettsider. Du finner brosjyrene «Arbeidsmiljøloven for alle» og «Velkommen som arbeidstaker i Norge» på flere språk hos Arbeidstilsynet. Hvis du opplever problemer i forbindelse med arbeidet, bør du alltid først diskutere problemene med dine overordnede. Hvis dette ikke nytter, kan du snakke med verneombudet, tillitsvalgt eller fagforbundet. Hvis det fremdeles ikke blir funnet en løsning, kan du kontakte Arbeidstilsynet for råd og hjelp. Arbeidstilsynets informasjonstjeneste Tlf:

19 19

20 // Jobbe og bo i Norge Ferie I henhold til ferieloven har arbeidstakere rett til 21 dager ferie hvert år. De fleste arbeids takere har imidlertid rett til 25 dager ferie. Dette er ennå ikke lovfestet, men det er en avtale mellom partene i arbeidslivet som et resultat av lønnsoppgjøret. Arbeids takere over 60 år har rett til én ferieuke ekstra. Feriepenger Feriepenger må opptjenes året før ferien skal avvikles. Dersom du ikke har vært i jobb året før, kan du likevel ha rett til ferie, men ikke rett til feriepenger (dvs. ferie uten lønn). Feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavviklingen. Du har ikke krav på vanlig lønn i stedet for feriepenger i ferien. Feriepengene beregnes ut fra det du har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. På lønnslippen din kan du se hvor mye feriepenger du har opparbeidet (feriepengegrunnlaget). Feriepengene utgjør 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 %. Hvis du omfattes av en tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 %, og for arbeidstakere over 60 år er den 14,3 % (2010). Hvis ansettelsesforholdet opphører, utbetales opptjente feriepenger sammen med siste lønnsutbetaling. «Veileding for arbeids- og ferieloven» på flere språk finner du på Arbeidstilsynets internettsider, se: Du kan også ta kontakt med et fagforbund for å få mer informasjon. Skatt Norge har inngått bilaterale skatteavtaler med de andre EU/EØS-landene for å unngå dobbeltbeskatning. Skattesystemet er omfattende. Når du arbeider for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt her. Du kan få mer informasjon fra det lokale skattekontoret. Arbeidsgiveren er forpliktet til å trekke skatt fra lønnen før du får den utbetalt. Det lokale skattekontoret i Norge utsteder skattekort, som du må levere til arbeidsgiveren så raskt som mulig. Skattekortet angir hvor mange prosent du skal betale i skatt. Hvis du begynner å arbeide uten skattekort, er arbeidsgiveren forpliktet til å trekke 50 % skatt. Dette er vanligvis mer enn det du må betale i henhold til skattekortet. Det overskytende vil bli tilbakebetalt til deg året etter. På lønnslippen din kan du se hvor mye du har betalt i skatt hver måned. Hvor mye skatt du skal betale, avhenger av hvor mye du tjener og hvilke fradrag du har, men som en tommelfingerregel kan man si at skatten utgjør omkring 1/3 av lønnen din. Avgift til Folketrygden er inkludert i skatten din. På skatteetatens internettsider finner du et «skatteberegningsprogram» (bare på norsk). 20

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

tips til deg som vil jobbe i utlandet

tips til deg som vil jobbe i utlandet tips til deg som vil jobbe i utlandet IKONER: Kan du tenke deg jobberfaring fra utlandet? Vil du ha nye impulser, nye arbeidskollegaer og oppleve en annerledes arbeidskultur? Det er flere måter å gjøre

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer