Typologi. - Kystvann STATUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Typologi. - Kystvann STATUS"

Transkript

1 Typologi - Kystvann STATUS 10. februar

2 TYPOLOGI Grunnleggende prinsipp innen vanndirektivet er teorien om at Fysiske og kjemiske (saltholdighet) faktorer setter rammen for hva slags biologisk liv eller produksjon som er mulig i en vanntype Like fysio-kjemiske forhold, innen samme biogeografiske region skal, i prinsippet, inneholde de samme artene i lik sammensetning lik samfunnsstruktur. 10. februar

3 Hierarkisk inndeling av overflatevann i nedbørsfelt VANN- FOREKOMST En fjord, en avgrenset del av en fjord, et sund eller del av en kyststrekning kan være en vannforekomst. Vannforekomsten skal brukes til å beskrive vannkvalitet, inkl. økologisk tilstand og belastninger. Vannforekomstene skal grupperes under en Vanntypen Annex II 1.1(ii) 2005 TYPE Sjøvann Vanntyper defineres etter fysiske og kjemiske faktorer gitt i direktivet. Typene skal kategoriseres under en vannkategori Annex II 1.1(i) KATEGORI Vannkategorier er definert i VRD: - elv - innsjø - overgangsvann - kystvann - kunstig vannforekomst - sterkt modifisert vannforekomst som igjen skal tilhøre et nedbørfeltdistriktet Annex II 1.1(i) DISTRIKT Overflatevann (ferskt og marint) skal gruppers og forvaltes i nedbørfeltdistrikt Distriktene defineres av myndighetene. Artikkel 3(1) Moy et al februar

4 Veien videre WFD Annex II gir beskrivelse av hvordan en skal bestemme vanntypene. WFD CIS-veiledere (innen WGs) Både for overgangsvann og kystvann Norge har bare kystvann (pt.) 10. februar

5 System A Fast typeinndeling Økoregion Type Kystvann Beskrivelse Barentshavet Norskehavet Nordsjøen Østersjøen Nordatlanteren Middelhavet (vist på Map B i Annex XI) Basert på midlere årlig salinitet < 0,5 ferskvann 0,5 til <5 oligohalin 5 til <18 mesohalin 18 til <30 polyhalin 30 til <40 euhalin Basert på midlere dyp Grunt vann < 30m Mellomdypt 30 til 200m Dypt vann >200m 10. februar

6 System B Alternativ karakterisering Obligatoriske faktorer Valgfrie faktorer Kystvann Fysiske og kjemiske faktorer som bestemmer karaktertrekk ved kystvannet og følgelig den biologiske samfunnsstruktur og sammensetning. Lengdegrad Breddegrad Tidevannsforskjell Saltholdighet Strømhastighet Bølgeeksponering Oppholdstid (i lukkede bukter) Midlere vanntemperatur Vannmiksing Turbiditet Midlere substratsammensetning Vanntemperaturvariasjon 10. februar

7 Vektlegging Faktorer i foreslått benyttet i typifiseringsarbeidet. Obligatoriske faktorer Lengde - breddegrad stedfesting av geografisk område, økoregioner hvis relevant Tidevannsamplitude mikro tidevann <1 m meso tidevann 1-5 m makro tidevann >5 m Salinitet freskvann < 0.5 oligohalin 0,5 til 5-6 mesohalin 5-6 til polyhalin til 30 euhalin høyere enn 30 Valgfrie faktorer Bølgeeksponering ekstremt eksponert svært eksponert eksponert moderat eksponert beskyttet svært beskyttet Dyp grunt < 30m intermediatært 30-50m dypt >50m Miksing permanent fullstendig mikset delvis stratifiert permanent stratifiert Andel tidevannsflate liten < 50 % stor > 50 % Oppholdstid kort dager moderat lang Substrat hardbunn (stein, blokker, rullestein) sand-grus mudder blandet sediment Strømhastighet svak <1 knop Varighet av isdekke moderat sterk irregulær kort middels lang uker måneder til år 1knop to 3 knop > 3 knop < 90 dager 90 til 150 dager > 150 dager 10. februar

8 TYPOLOGI (Moy et al. 2003) Fjordkatalogen + Regine nedbørsfelt Biogeografisk region Barentshavet Norskehavet Nordsjøen Skagerrak Salinitet i overflaten Euhalin >30 Polyhalin Mesohalin 18-5 Oligohalin 5-0,5 Tidevann < > 1m Bølgeeksponering Eksponert Moderat eksponert Beskyttet Dyp < > 30m Oppholdstid på bunnvann Dager Uker Måneder og år Miksing i vannsøylen Fullstendig mikset Delvis lagdelt Permanent lagdelt Strømhastighet Svak <1 knop Moderat 1knop to 3 knop Sterk > 3 knop Andre faktorer kan i tillegg benyttes ved behov Andel av tidevannsflate, Isforhold, Substrat 10. februar

9 Økoregioner Ba - Barentshavet Nh- Norskehavet Ns-Nordsjøen Sk- Skagerrak 10. februar

10 Vanntyper Hvordan passer WFDs indekser og EQR inn? 9 typer 10. februar

11 Vanntyper Barentshavet 5 1 Åpen eksponert kyst 2 Moderat eksponert kyst/fjord 3 Beskyttet kyst/fjord 4 Ferskvannspåvirket fjord 5 Sterkt ferskv.påvirket fjord 6 Oksygenfattig fjord 7 Strømrike sund 8 Oksygenfattig ferskvannsp.fj 9 Spesielle VF/poller Norskehavet 5 (10) Loppa 70 N, 21 30'E Stadt 62 N, 5 E Nordsjøen 5 (10) Lindesnes 58 N 7 E Skagerrak 4? februar

12 Makroalger 2 indekser - i forskjellige regioner Nedre voksegrense Fjæresamfunn 10. februar

13 Økoregioner og vanntyper februar

14 Økoregioner og vanntyper 2012 G B H N M S 10. februar

15 Vanntyper og karakterisika Vanntyper: 1. Eksponert kyst - 2. Moderat eksp. Kyst/fjord 3. Beskyttet Kyst/fjord 4. Ferskvannspåvirket fjord Hovedegenskaper Høy eksponeringsgrad Moderat eksponeringsgrad Beskyttet Indre deler av fjorder med moderat til lav saltholdighet 5. Sterkt ferskvannpåvirket fjord Indre deler av fjorder lav saltholdighet Andre viktige faktorer tidevann og lysregime 10. februar

16 Grunnlag for inndeling i vanntyper B G 1-5 Lys Mørketid Dag/Natt H N Høy eksponeringsgrad Moderat eksponeringsgrad Beskyttet 4 Indre deler av fjorder med moderat til lav saltholdighet Tidevann >1m <1m M 5 Indre deler av fjorder lav saltholdighet S 1-3, 5 Regioner VANNTYPER 10. februar

17 Vann-nett og typologi (NVE-L. Stalsberg) 10. februar

18 Takk for oppmerksomheten 10. februar

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett

6.3. Kystvann. Hvilke vanntyper skal overvåkes? Basisovervåking, stasjonsnett 6.3. Kystvann Hvilke vanntyper skal overvåkes? Kystvann ble opprinnelig inndelt (typifisert) i 23 vanntyper (figur 6-4 fra Moy m. fl. 2003). De viktigste faktorene som typologien er basert på er: eksponeringsgrad,

Detaljer

Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1975

Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1975 Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune sommeren 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1975 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse i Førresfjorden i Tysvær kommune

Detaljer

Nr. 49/412 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. oktober 2008

Nr. 49/412 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. oktober 2008 Nr. 49/412 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/49/61 av 30. oktober 2008 om fastsettelse av verdiene for klassifisering i medlemsstatenes overvåkingssystem som følge

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen

Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Utredning 2005-2 Nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen Forslag til overvåkingselementer, lokalisering av områder og kostnadsoverslag Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr

Detaljer

Vannforekomst Drammensfjorden

Vannforekomst Drammensfjorden RAPPORT LNR 5496-2007 Vannforekomst Drammensfjorden Nødvendige undersøkelser for å fullkarakterisere Drammensfjorden 1 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6749-2014. Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. Vannforskriften. Del 2- Høyangsfjorden

RAPPORT L.NR. 6749-2014. Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. Vannforskriften. Del 2- Høyangsfjorden RAPPORT L.NR. 6749-2014 Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. Vannforskriften. Del 2- Høyangsfjorden Norsk institutt for vannforskning Hovedkontor NIVA Region

Detaljer

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet Utkast til forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Enningdalsvassdraget Haldenvassdraget

Detaljer

FAGGRUNNLAG FOR ÅLEGRAS (Zostera marina) I NORGE

FAGGRUNNLAG FOR ÅLEGRAS (Zostera marina) I NORGE 1 FAGGRUNNLAG FOR ÅLEGRAS (Zostera marina) I NORGE Utarbeidet av Harvig Christie NIVA, Frithjof Moy HI, Eli Rinde NIVA Kommentar og kvalitetsikret av Professor Stein Fredriksen UiO Forord (DN) Sammendrag

Detaljer

Karakterisering av vassdragene i Bergen A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 771

Karakterisering av vassdragene i Bergen A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 771 R Karakterisering av vassdragene i Bergen A P P O R T Rådgivende Biologer AS 771 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Karakterisering av vassdragene i Bergen FORFATTERE: Geir Helge Johnsen, Annie Elisabeth

Detaljer

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 RAPPORT L.NR. 6697-2014 Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 Foto: Jan Magnusson, NIVA. 1 Forord Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk

Detaljer

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010 Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 21 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1342 Rådgivende Biologer AS RAPPORT

Detaljer

Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor?

Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor? Kobling mellom databasene Vannmiljø og Vann-Nett. Hva finner jeg hvor? KLIF 21.09.2011 - Leif Nilsen Kort om Vannmiljø og Vann-Nett. Store kartbaserte databaser som driftes sentralt Web-basert grensesnitt

Detaljer

Havsul 4, Eide og Averøy kommuner

Havsul 4, Eide og Averøy kommuner Havsul 4 AS Konsekvensutredning for Havsul 4 Eide og Averøy kommuner Tema: Utarbeidet av: Rådgivende Biologer AS Rapport 851 Makrellterne Havsul 4 Eide og Averøy kommuner Rådgivende Biologer AS RAPPORT

Detaljer

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99)

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Tiårsrapport (1990 99) ISBN 82-577-4196-5 Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under Miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning,

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Høring «Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021» og «Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021»

Høring «Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021» og «Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021» Høringssvar-Sognefjorden Vel 2015.03.31 Til Vassregion Sogn og Fjordane Høring «Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021» og «Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion

Detaljer

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden Rapport fra ekspertgruppe oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet.

Detaljer

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering TA-nummer: 1658/1999 ISBN-nummer: 82-7655-174-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...6

Detaljer

2016-2021. ROOF REPORT Overordnet kapittel for den regionale vannforvaltningsplanen for Finnmark vannregion og grensevassdragene

2016-2021. ROOF REPORT Overordnet kapittel for den regionale vannforvaltningsplanen for Finnmark vannregion og grensevassdragene ROOF REPORT Overordnet kapittel for den regionale vannforvaltningsplanen for Finnmark vannregion og grensevassdragene Høringsforslag 01.10.2014 Vannområdene Tana, Neiden og Pasvik i Finland og Norge 2016-2021

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

NNI-Rapport 335. Deponering av tunnelmasser i Liavann, Bergen. Vurdering av konsekvenser for økosystem og biologisk mangfold

NNI-Rapport 335. Deponering av tunnelmasser i Liavann, Bergen. Vurdering av konsekvenser for økosystem og biologisk mangfold NNI-Rapport 335 Deponering av tunnelmasser i Liavann, Bergen. Vurdering av konsekvenser for økosystem og biologisk mangfold Arnold Håland og Åge Simonsen NNI-Rapport 335 Bergen, februar 2013 NNI NNI -

Detaljer

Høringsfrist: 23. juni 2011

Høringsfrist: 23. juni 2011 Vannregionmyndighet i vannregion Finnmark Finnmark fylkeskommune overtok 1.jaunar 2010 rollen som vannregionmyndighet for vannregion Finnmark. Denne oppgaven har tidligere vært lagt til Fylkesmannen i

Detaljer

Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten Barentshavet

Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten Barentshavet Fisken og havet, nummer 6-2002 Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten Barentshavet Lars Føyn, Cecilie H. von Quillfeldt og Erik Olsen (red.) H A V F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T I N

Detaljer

Fiske i Sør En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak

Fiske i Sør En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak Fiske i Sør En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak Rapport av April 2013 fra Arbeidsgruppen Fiske i Sør nedsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 1.2 Begrepsavklaringer...

Detaljer

Fiske i Sør En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak

Fiske i Sør En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak Fiske i Sør En situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak Rapport av April 2013 fra Arbeidsgruppen Fiske i Sør nedsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 1 Innhold Kapittel 1 Innledning...5 1.2 Begrepsavklaringer...6

Detaljer

Konsekvensutredning for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredning for Transekt Skagerrak 1 Konsekvensutredning for Transekt Skagerrak 2 Forord Denne konsekvensutredningen for Transekt Skagerrak er den første i sitt slag, sammen med en liknende for Lopphavet. Den er utarbeidet på oppdrag fra

Detaljer

Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.

Høringsdokumentene for endring av tillatelse for Atlantos AS er gjennomgått av Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy. Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY post@averoy.kommune.no Kommentar til utlagt søknad fra Atlantos AS om tillatelse til å etablere nytt anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbueaure

Detaljer

SAM e-rapport. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: e-rapport nr. 7-2013

SAM e-rapport. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: e-rapport nr. 7-2013 SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni-Research ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: e-rapport nr. 7-2013 Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 Stian Ervik Kvalø Ragni

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6669-2014. Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og vannkvalitet i planlagte kanaler og bassenger

RAPPORT L.NR. 6669-2014. Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og vannkvalitet i planlagte kanaler og bassenger RAPPORT L.NR. 6669-2014 Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og vannkvalitet i planlagte kanaler og bassenger Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet

Detaljer