Obduksjon. Forberedelse, gjennomføring og tilbakemelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obduksjon. Forberedelse, gjennomføring og tilbakemelding"

Transkript

1 1 Obduksjon Forberedelse, gjennomføring og tilbakemelding Ivar Skjåk Nordrum dr. med. Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital Kurs TH : Obduksjon, dødsårsaker og ikke neoplastisk neuropatologi Trondheim Februar 2010

2 2 Foto: Harm-Gerd Blaas NTNU

3 3 Hvorfor obdusere? Kartlegge dødsårsaken Kartlegge andre forhold av betydning Kvalitetssikre diagnostikk og behandling Undervisning og forskning Korrektiv til dødsårsaksstatistikken

4 4 Stillebilde fra obduksjonsfilm (Nordrum/Eide)

5 5 Disposisjon 1. Læremidler 2. Forberedelse 3. Utvendig undersøkelse 4. Dødstidspunkt og postmortale forandringer 5. Inspeksjon og uttak. Organundersøkelse. Mål, vekt og snittuttak. Hjerte. 6. Demonstrasjon og rapportering

6 6 Læremidler

7 Ledsagende kompendium er tilgjengelig 7 Læremidler - film

8 30 april Læremidler Bøker

9 9 Læremidler Bøker

10 10 Læremidler - Bøker

11 11

12 12

13 13 Turku 1996

14 14 Læremidler - Steder Tor J. Eide Mike Kearney Nordlys 1990

15 15 Læremidler - Steder Charles S. Hirsch NYC Office of Chief Medical Examiner - Manhattan 2005

16 16 Læremidler - Kurs Sheffield 1988 Norge Obduksjon, dødsårsaker og ikke-neoplastisk neuropatologi (kurs holdt 1986, 1992, 1997 og 2010) Rettsmedisin for patologer 2010 (hvert 3. år) Utland The Sheffield Short Course on the Autopsy (årlig siden 1987) AFIP s Basic Forensic Pathology (hver høst)

17 17 Forberedelse

18 18 Foreberedelse 1. Opplæring av erfaren patolog bevarer en referansestandard. Fagansvarlig overlege? 2. Gjennomgang av rekvisisjon og klinisk journal sammen med superviserende overlege foran hver obduksjon (Standard prosedyre? Spesialtilpassing? Tilleggundersøkelse?) Problemstillingen gir strategien. Du må vite hva du skal se etter! Har du sett på relevante bilder? 3. Problemstillinger: a) Død på sykehus med entydig problemstilling, komplekst sykdomsbilde eller mulig komplikasjon til medisinsk prosedyre. b) Død utenfor sykehus som ikke blir rettslig obduksjon. c) Rettslige obduksjoner. 4. Målet er å sikre god kvalitet!

19 19

20 20 Utvendig undersøkelse

21 21 Kilde: Saukko P, Knight B. Knight s forensic pathology

22 22 Kilde: Saukko P, Knight B. Knight s forensic pathology

23 23 Kilde:

24 24 Datering av blåmerker Fargen endrer seg med tiden: blåfiolett blåbrun brungrønn grønn gul Gul farge tyder på at lesjonen er eldre enn 18 timer gammel. Makrofager med jernpigment sees først etter 2 døgn. Umulig å si om en blødning er ferskere enn 24 timer.

25 25 Fortil på øvre del av venstre legg er det en rekke uskarpt avgrensede opptil x cm store rødbrune misfargninger i huden svarende til ferske støtmerker, samt flere uregelmessig formede opp til x cm store hudavskrapninger hvor huden dels er rullet opp i overkant Foto: Nordrum

26 26 Foto: Nordrum

27 27 Forskjellen mellom sykehusobduksjon og rettslig obduksjon? To sider av samme sak. For å være en god rettspatolog må du kunne din patologi

28 28 Dødstidspunkt og postmortale forandringer

29 29 Kilde: Rognum TO (red). Lærebok i rettsmedisin

30 30 Tidlige postmortale forandringer Dødsflekker (postmortal hypostase, livores): Kommer vanligvis etter 0,5 til 2 timer Fiksert etter timer Dødsstivhet (rigor mortis): Kommer vanligvis 2-5 timer etter døden Maksimal timer etter døden Forsvinner gradvis etter 1 3 døgn Avkjøling (algor mortis): Romtemperatur etter ca. 1 døgn

31 31 Når inntrådte døden? Obs.: Tommelfingerregel!! Dersom kroppen varm og myk: mindre enn 3 timer siden Dersom kroppen varm og stiv: Dersom kroppen kald og stiv: Dersom kroppen kald og myk: 3 til 8 timer siden 8 til 36 timer siden over 36 timer siden

32 32 Døden inntrådte med 95 % sannsynlighet (eller i 95 av 100 tilfelle) for 7,5 12,5 timer (10 ± 2,5 t) forut for måletidspunktet Kilde: Henssge C et al: The estimation of the time since death in the early postmortem period. Arnold 2002.

33 33 Kalium (og hypoxantin) konsentrasjonen i øyevæske øker med postmortalt intervall. Den prediktive verdi er for svak til at konsentrasjonene kan brukes i enkelttilfelle til å fastslå dødstidspunktet med rimelig grad av sikkerhet Kilde: Lange Thomsen J (red): Nordisk lærebog i rettsmedicin. FADL 2008 Etter Madea et al. References for determining the time of death by potassium in vitrous humor. Forensic Sci Int. 1989; 40:

34 34 Inspeksjon og uttak Organundersøkelse Mål og vekt

35 35 = Morbid obesity Dersom 184 cm og: 65 kg = BMI kg = BMI kg = BMI 29, kg = BMI kg = BMI 38, kg = BMI 41,35

36 36 Hva må vi ta stilling til i vår obduksjonspraksis? 1. Hvordan vi skal ta ut organene og hvordan vi skal undersøke de? Skal vi undersøke alle? 2. Hvilke organer skal vi veie, hvordan og hvorfor? 3. Hvilke organer skal vi ta snitt fra, hvorledes og med hvilket formål?

37 37 Inspeksjon og uttak av organer 1. Før uttak: Inspeksjon. NB: Patologen begynner ikke arbeidet først når organblokka ligger på bordet. 2. Organene tas ut enten i en blokk (ad modum Letulle) eller i to blokker (hals/bryst og buk). NB: Det anbefales ikke å ta ut organene enkeltvis (ad modum Virchow) 3. Før blokkuttak anbefales: a)tarmene eksamineres in situ og tas ut. Skal de klippes opp? b) Testis tas ut via inguinalkanalen og undersøkes. Brystkjertlene skjæres i skiver fra innsiden. c) Hjertet kan med fordel inspiseres in situ før det tas ut. d) Hvordan er lungene tegn til emfysem?

38 38 Stillebilde fra obduksjonsfilm (Nordrum/Eide)

39 39 Stillebilde fra obduksjonsfilm (Nordrum/Eide)

40 40 Stillebilde fra obduksjonsfilm (Nordrum/Eide)

41 41 Hvilke organer skal vi undersøke? 1. Skal vi undersøke parathyroidea? Hva med hypofysen? Hva med femurmarg? Skal tarmene klippes opp? Klipper dere opp gallegangen? 2. Svar: Standard i Norge er vel at de tre førstenevnte organene ikke undersøkes med mindre sykehistorien tilsier det, eller at inspeksjon av tarm tilsier videre undersøkelse.

42 42 Om hjerte Dødsfall grunnet hjerte-kar sykdommer Dødsårsaker dødsfall hjerte/kar (46,3 % av alle dødsfall) Dødsårsaker dødsfall hjerte/kar (34,8 % av alle dødsfall) 2007 Ca er hjernekarsykdommer eller hjerneslag Nesten 4000 er annen hjertesykdom kode I30-I52 (Ikke iskemisk hjertesykdom)

43 43 Hjerte 1. Koronararteriene: a) Inspiser ostiene (normale avganger/forløp) b) Skjær karene på tvers (maks 5 mm tykke skiver) c) vurder stenosegrad (<1 mm lumen = signifikant stenose), se etter trombe/blødning i plakk og intramurale forløp. 2. Se for øvrig etter: trombe i auriklene, dilatasjon av venstre atrium, forandringer i fremre og bakre papillemuskel, om formen ovale er lukket. 3. Mål og vekt?: Aktuelle: a) hjertevekt b) omkrets av klaffer c) tykkelse av venstre ventrikkelvegg d) vekt av høyre og venstre ventrikkel.

44 44 Hjertevekter og mål 1. Hjertevekt: Hva er normalt?: a) 0,5 % av kroppsvekten? b) 300 g for menn, og 250 g for kvinner? c) Hjertevekten er en funksjon av bl.a. kjønn, høyde og vekt: Tabell i Finkbeiner: Mann 180 cm = 340 ± 40 g. Kvinne 180 cm = 300 ± 30 g 2. Tykkelse av venstre ventrikkelvegg: Er en funksjon av om hjertet har stoppet i systolen eller diastolen. Uegnet mål! 3. Høyre ventrikkel hypertrofi (hvv)? Fjern fettvev. Venstre ventrikkel (vv) inkluderer septum, mens høyre (hv) ikke gjør det. Dersom forholdet vv/hv er < 2/1 så er det tegn på hvv. (Foulton 1952)

45 45 Hjertevekt og mål

46 46 Hjertevekt

47 47 Forensic Sci Int Inklusjon: 684 rettslig obduksjoner som døde av skader med overlevelse < 1 time Ekskludert: De med makroskopiske og histologiske tegn til sykdom??????: De sier ikke noe om tidligere sykehistorie Resultat: Hjertevekt korrelerer positivt med BMI, alder, og hos menn med høyde

48 48

49 49 Anomal koronararterie

50 50 97% 89% 84% 84% 75% 50%

51 51 Patologi i hjertets ledningssystem AV-knutetumor Fibromuskulær dysplasi Foto: Nordrum

52 52 Myokarditt Lymfocytter + myocyte nekrose/degenerasjon Kilde:

53 53 Commotio cordis Kilde: Link MS et al. An experimental model of sudden death due to low-energy chest-wall impact (commotio cordis). N Engl J Med 1998; 338:

54 54 Organvekter Hvilke organer skal vi veie, hvordan og hvorfor? 1. Hvilke? Hjerne, thyroidea, hjerte, lunger, lever, milt og nyrer. 2. Hvordan? Hjerte veies etter oppklipping slik at det er tomt for blod. Lungene veies samlet eller hver for seg etter at hovedbronkiene er klippet i fra. 3. Hvorfor? Påvise sykdom (lungeødem, pneumoni, hjertehypertrofi etc). Referansemateriale.

55 55 Snittuttak (1/2) Hvilke organer skal vi ta snitt fra, hvorledes og med hvilket formål? 1. Royal College of Pathologists:.. from all major organs 2. Min erfaring: Hjerte, lunger, lever og nyrer pluss organer med oppgitt sykdom og/eller makroskopiske forandringer 3. Hvorledes? For eksempel fra ventrikkel septum: i frontalplanet, horisontalplanet eller sigittalplanet (obs kardiomyopati)?

56 56 Snittuttak (2/2) 4. Hvorfor? Stadfeste, dokumentere og tidfeste/presisere sykdom. Opplæring (referanseramme). 5. Hvor mange? Fra fire store lungelapper, et fra høyre ventrikkel og tre fra venstre ventrikkel merket, et fra lever, et fra hvert nyre? Skal den uerfarne i tillegg ta snitt fra thyroidea, milt, pankreas og binyre? Har man et program for biobanking? 5. Hvem skal skjære til/ legge vevet i blokker? Teknikeren eller obdusenten, eller skal man legge direkte i briketten?

57 57 Formalinfiksering og spesialundersøkelser (1/2) 1. Fiksere lungene? Perfusjonsfiksering ved emfysem og pneumokonioser? 2. Fiksere hjernen? Til obdusenten eller neuropatologen? Ved hvilke problemstillinger? 3. Fiksere hjerte? For uttak av hjertets ledningssystem. Ved koronarbypass kirurgi eller stenting etc. For bedre skjære Koronararteriene?

58 58 Formalinfiksering og spesialundersøkelser (2/2) 4. Pneumothorax? To metoder med kniv eller 50 kubikk sprøyte 5: Sjekk låvene ved tromboemboli til lungene? 6: Angiografi av koronararteriene?

59 59 Demonstrasjon, rapportering og dokumentasjon

60 60 Demonstrasjon 1. Gjennomgå funnene først med superviserende overlege 2. Skriv opp foreløpige dødsårsaker på tavla, og alle bifunn 3. Legg frem de viktigste organene 4. La kliniker fortelle sykehistorien 5. Demonstrer det viktigste først bifunn til slutt.

61 61 Foto: Nordrum

62 62 Foto: Nordrum

63 63 Foto: Nordrum

64 64 Dokumentasjon Nitrobluetetrazolium-behandling (NBT) Foto: Alfsen

65 65 Dokumentasjon Foto: Alfsen

66 66 A & D Underwood JCE, Cross SS. General and Systematic Pathology. Churchill Livingstone 2004

67 67 Denne sendes også til Dødsårsaksregisteret

68 68 Skal vi ha ett prosedyredokument om hvordan man utfører obduksjon og om hvordan opplæringen er? Hva har vi i dag? Eller skal vi bare ha muntlige tradisjoner og gammel sedvane?

69 69

70 70 Karene skjæres på tvers i tynne skiver. Fridissikeres, monteres på isopor, og dekalsinere?

71 71

72 72

73 73 Mange takk The Vitruvian Man by Leonardo da Vinci 1492

SObduaksjon n hetens øyeblikk Per Magnus Riseng Mari Vold 42

SObduaksjon n hetens øyeblikk Per Magnus Riseng Mari Vold 42 VViten Reportasje Dødsårsak Sannhetens øyeblikk I århundrer har de døde lært de levende om kropp og sykdom. Nå obduseres færre enn noen gang i Norge. Tekst Per Magnus Riseng Foto Mari Vold 42 a-magasinet

Detaljer

Historie, obduksjonsfrekvenser og (betydning)

Historie, obduksjonsfrekvenser og (betydning) 1 Historie, obduksjonsfrekvenser og (betydning) Ivar Skjåk Nordrum dr. med. Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU Avdeling for patologi og medisinsk

Detaljer

Prinsipper for oppsett av årsaker til død

Prinsipper for oppsett av årsaker til død 1 Prinsipper for oppsett av årsaker til død Ivar Skjåk Nordrum dr. med. Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU Avdeling for patologi og medisinsk genetikk,

Detaljer

Ordinær eksamen med sensorveiledning, MEDSEM10 høst 2008 Fredag 16.01.2009 kl. 09:00-14:00

Ordinær eksamen med sensorveiledning, MEDSEM10 høst 2008 Fredag 16.01.2009 kl. 09:00-14:00 Ordinær eksamen med sensorveiledning, MEDSEM10 høst 2008 Fredag 16.01.2009 kl. 09:00-14:00 Oppgavesettet består av 8 sider (pluss Legeerklæring om dødsfall skjema til oppgave 5) Viktige opplysninger: Eksamen

Detaljer

IS-1594 IS-2238. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer

IS-1594 IS-2238. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer IS-1594 IS-2238 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Dødsstedsundersøkelse

Dødsstedsundersøkelse 2015 Dødsstedsundersøkelse helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød Perioden 01.11.2010 31.12.2014 Torleiv Ole Rognum Lillian Bøylestad Dødsstedsundersøkelse helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. føflekkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. føflekkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder

Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder 1 Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer behandling av frossen skulder

Detaljer

Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller

Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller SØ-9110 Innhold 3 4 5-7 8-9 10-11 12-13 14 15 16 Forord Brystkreftsykdommen Behandlingsformer Mulige komplikasjoner etter operasjonen Oppfølging etter operasjonen

Detaljer

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING 2012 INNHOLD Side Forord 3 Bidragsytere 4 Generell del 5 Mamma 10 Munnhule og Øre-Nese-Hals 18 Nedre luftveier/lunger

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse

Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse Elin Skretting Lunde Sykehuspasientene Hjerte- og karsykdom vanligste årsak til innleggelse I løpet av 1990-tallet har antallet sykehusopphold økt for hele befolkningen. Mest markert er økningen blant

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 09. januar 2013 10-17 Nydalen allé, 37a. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 09. januar 2013 10-17 Nydalen allé, 37a. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 09. januar 2013 10-17 Nydalen allé, 37a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Ingun Sletnes Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

VEILEDER VED OBDUKSJON AV FOSTRE OG BARN

VEILEDER VED OBDUKSJON AV FOSTRE OG BARN VEILEDER VED OBDUKSJON AV FOSTRE OG BARN Illustrasjon: Gustav Vigeland: Foster Gustav Vigeland/BONO 2003 Foto: Aage Erichsen Veileder til bruk ved obduksjon av fostre og barn Mai 2004 Veilederen er utarbeidet

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

August 2010. Bioteknologiloven Undersøkelse om holdninger til etiske problemstillinger. Undersøkelse - bioteknologiloven

August 2010. Bioteknologiloven Undersøkelse om holdninger til etiske problemstillinger. Undersøkelse - bioteknologiloven August 2010 Bioteknologiloven Undersøkelse om holdninger til etiske problemstillinger Undersøkelse - bioteknologiloven Undersøkelsen bioteknologiloven Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Innledning...

Detaljer

pust VED LUNGEKREFT s. 5 «Kreftforskeren» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte

pust VED LUNGEKREFT s. 5 «Kreftforskeren» Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte pust mai 2010 I Lungekreftforeningen s. 5 «Kreftforskeren» VED LUNGEKREFT Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende eller andre interesserte 2 I PUST 1 2010 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Eksamen, MEDSEM5, grunnstudiet i medisin - våren 2009

Eksamen, MEDSEM5, grunnstudiet i medisin - våren 2009 Eksamen, MEDSEM5, grunnstudiet i medisin - våren 2009 Onsdag 17.06.09, kl. 09.00 14.00 kull V-07 Oppgavesettet består av _6_ sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: Norsk rettskrivningsordbok Hjerte/kar

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. gynekologisk kreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. gynekologisk kreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske

Detaljer

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjon fortsatt aktuelt? Obduksjonens betydning for registrering av dødsårsak

Detaljer

Avgjørelse i tilsynssak - brudd på helseforskningsloven

Avgjørelse i tilsynssak - brudd på helseforskningsloven Nasjonalt folkehelseinstitutt v/direktøren Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 2014/754 3 SUL 12. desember 2014 Avgjørelse i tilsynssak - brudd på helseforskningsloven

Detaljer

Om Brystkreft. Hva er brystkreft? Symptomer

Om Brystkreft. Hva er brystkreft? Symptomer Om Brystkreft Hva er brystkreft? Brystkreft er en ondartet sykdom som utgår fra celler (epitelcellene) i melkegangene eller melkekjertlene. Utviklingen skjer som regel trinnvis, ved forandringer (mutasjoner)

Detaljer

OM BRYSTKREFT. Hva er brystkreft?

OM BRYSTKREFT. Hva er brystkreft? OM BRYSTKREFT Hva er brystkreft? Brystkreft er en ondartet sykdom som utgår fra celler (epitelcellene) i melkegangene eller melkekjertlene. Utviklingen skjer som regel trinnvis, ved forandringer (mutasjoner)

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer