Velkommen til Hapro. The difference to your electronics

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Hapro. The difference to your electronics"

Transkript

1 Velkommen til Hapro The difference to your electronics LEAN FORUM INNLANDET 8 SEPTEMBER 2011

2 Forretningsidé Hapro skal dekke kundens behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering

3 Fakta om Hapro Etablert: 1973 Aksjekapital: 1,8 mill. kr. Egenkapital: 312 mill.kr. Antall ansatte: 608 Omsetning 2010: 818 mill. kr. Bygg: m²

4 Organisasjonskart ADM.DIR. Erik Lundbekk ADM.SEKRETÆR Anne Åserud STAB Leder: Gisle Berget Økonomi IT Kvalitet Personal Eiendomsforvaltning ELECTRONICS Leder: Erik Lundbekk Marked Produksjon Logistikk Teknologi YRKESKVALIFISERING Leder: Knut Nordby Veiledning Kurs/utdanning Sykefraværsoppfølging Rekruttering SERVICE Leder: Cecilie S. Alm Arenaer Kantine Vaktmestere Eksterne tjenester

5 Nøkkeltall 2010 (2009) Omsetning: 818 mill. kr (875) Årsresultat: 13 mill. kr (15) Antall årsverk: 560 (566) Egenkapital: 312 mill. kr (299) Investeringer: 32 mill. kr (38)

6 Omsetning

7 Kunde Tjenestetilbud - Elektro Kunde Industrialisering Logistikk Produksjon Test Service Distribusjon

8 Industrialisering Prototypproduksjon Komponenttilpassing Produktoptimalisering Innfasing av nye prosjekter God sporbarhet God testdekningsgrad

9 Logistikk Innkjøp av komponenter - ansvar for pris, leveranser og avtaler. Oppfølging og utvikling av leverandører - måling av servicegrad. Samarbeide med norske og internasjonale leverandører. Prognostisering av komponentbehov. Overvåking av komponentmarkedet. Sikre leveranser ut fra kundenes behov. Kanban-avrop mot leverandører. Ordreplanlegging. Varemottak, lagerhåndtering og klargjøring for produksjon. Bruker strekkoder og datafangst.

10 Produksjon Automatisk komponent montering Manuell montering Mekanisk sammenstilling Testing

11 Test Boundary scan Functional test In-circuit test Slutt-test

12 Service Analyse av utstyret Analysering av feil årsak Feilretting Oppgradering Test

13 Distribusjon Pakking Varetransport Direkte utskiping

14 Hapro-fortrinn Fleksibilitet - Produksjonskompetanse innen et bredt teknologisk område - Erfaren stab som kan møte kundenes krav - Effektive beslutningssystemer Nærhet - Våre viktigste kunder er i nabolaget - Kultur Kvalitet - Veletablerte rutiner og raske tilbakemeldinger - Aktiv innen kvalitetsforbedring

15 Våre ambisjoner Være attraktiv og profesjonell overfor kunder, medarbeidere, eiere og samfunn Være store i Europa som elektronikkprodusent- og i allianse med de beste Være størst og best på verdiskapende yrkeskvalifisering i Norge Være det naturlige valget for kunder, medarbeidere, leverandører og andre interessenter

16 Hapro uten tak

17 AREAL Electronics (Mohagen) : m2 YK/Service (Brandbu) : 4000 m2 Eksternt leid : 2000 m2 Tomteareal : 75 mål

18 Lean historikk 2001: Oppstart av Lean i AKI-avdelingen. Mars 2007: Oppstart (5S) i avdeling 102. Okt. 2007: VSA Tiger i avdeling 103. Mars 2008: Lean kurs for Ledergruppa Nov. 2008: Kaizen Event i avdeling : Oppstart målstyring. 2010: Oppstart av Lean i Stabs-avdelingene og lederskapsutvikling for alle ledere

19 Avd. AKI 2001: Oppstart av SMED 2004: Mål: Redusere indre omstillingstid med 30 % første halvår, og redusere med ytterligere 20 % siste halvår, samt produsere minimum 95 % feilfrie kort. Vi nådde målene! I denne avd. ligger også de tyngste investeringene.

20

21 Omstillingstid i dag Små og mellomstore kort 15 til 30 min. Store kort 30 til 60 min. Family-oppsett på 5 til 15 produkter samtidig en omstillig.

22 Erfaringer: Operatørene var mer positive til Lean enn forventet. Viktig å starte opp med 5S før de andre Lean verktøyene. Selv om SMED har mange felles elementer med 5S, kunne vi oppnådd raskere og bedre resultater med å gjøre 5S først. Ha realistiske (del-)mål som blir nådd gir motivasjon.

23 Avd. 102 Eksempel på 5S Før 5 S Etter 5 S

24 Arbeidsbord (før 5S)

25 Arbeidsbord (etter 5S)

26 Erfaringer: Etablere forbedringsgrupper tidlig, med tydelige ansvarsområder (også for fellesområder). Prioritere forbedringsforslagene som kommer inn ikke sette i gang med for mye og gi tilbakemelding på det vi ikke gjennomfører. Støttefunksjoner ikke klare manglet kunnskap om Lean Klare roller innad i forbedringsgruppene.

27 Avd. 106 Kaizen FORBEDRING BESTE PRAKSIS PROSESS NAVN: Problem Prosesstid er høyere enn takttid Før Kaizen Operasjon Søyle Kart DATO: Avd. Leder Laget av Revidert Forslag Splitte prosessene Resultat Splittet og balansert prosesstiden opp mot takttid (kundens krav), og bedre standarisering. Etter Kaizen PROSESS NAVN: Operasjon Søyle Kart DATO: Avd. Leder Laget av Revidert 4 4 TAKT Tid Syklus tid Operatør # TAKT Tid Syklus tid Operatør #

28 Kaizen FORBEDRING BESTE PRAKSIS Problem Manglende system på verktøy og materiell Før Kaizen Forslag Innføre 5S Resultat Alt som ikke er i bruk er fjernet, og det som benyttes har fått oppmerkede plasser Etter Kaizen

29 Kaizen FORBEDRING Problem Manglende kontroll på materiell flyt og 5S, manglet EPL på jordtest Forslag 5S, EPL og oppmerking BESTE PRAKSIS Resultat 5S innført, dedikert plass til jordtest, samt EPL. Oppmerkede plasser til inn, ut og maks. Før Kaizen Etter Kaizen

30 Kaizen FORBEDRING BESTE PRAKSIS Problem Ikke standard på test plasser (3 forskjellige oppsett) Før Kaizen Forslag 5S og standardisering av plassene Resultat Det skal lages rack til plassene som er standardisert Etter Kaizen?

31 Kaizen FORBEDRING Problem Forslag Resultat Bak panel er satt inn i prosess Bak panel er ikke i prosess, ingen regelmessig produksjon, stort lager BESTE PRAKSIS Fjerning av stort bufferlager, og færre håndteringer, JIT Før Kaizen Etter Kaizen

32 Erfaringer: Kaizen Event gir store endringer på kort tid. Krever mye ressurser og god planlegging. De som deltok på Kaizen Event syntes at videre kontinuerlig forbedring gikk for sakte. Viktig å avklare forventning til etterarbeid.

33 Forbedringsprosjekt Codec avd 103 Avdelingen før Avdelingen etter

34 Fra Batch Til Linje

35 Innføring av målstyring på linje nivå Overflødig verktøy etter sortering og systematisering

36 Varer inn før Varer inn nå

37 Resultat Økt kompetanse Økt involvering (gjennom deltakelse i prosjekt og forbedrings grupper) Redusert varer i arbeid 50 % (fjernet 100 m med hyller til mellomlagring) Økt effektivitet på sammenstilling med ca 20%

38 Stabsavdelingene VSA i Logistikkavdelingene nå-status fremtidsbilde

39 Erfaringer: Motivasjon og fremdrift mer utfordrende enn produksjon, fordi det er mindre visuelt og ofte gjemt inne i en pc. Flere individuelle måter å jobbe på vanskelig å bli enig om en felles standard. Utfordring å finne gode måltall, og en riktig måte å måle disse på.

40 Lean Organisering Strategisk lederforum 1. Gang i kvartalet. Jørgen, Käth, Vidar + Kjetil (kontakt 104) Lean Office Avdelingsledere + Gudbrand fra Logistikk 1. Gang i mnd (Avd. Leder Møte) Øyvind (Opplæring) Lean kontakt 190 Bjørn-Inge (Test leder) Lean kontakt 106 Arnfinn Prosjektleder Lean kontakt 107 Rino (Kvalitets. Ing.) Lean kontakt 102 Kjetil S (System ansv.) Lean kontakt 501 Ingvild Bjørkerot (arbeidsleder) Lean kontakt 113 Lean Kontakt 194 Koordineringsmøte og samarbeid på tvers av avdelinger (ukentlig sammen med Lean Office) Avd grupper Avd grupper Avd grupper Avd grupper Avd grupper Avd grupper

41 KOSTNADER SERVICE KVALITET MENNESKER Formel-oppdatering: /JØU S SIKKERHET P PERSONAL K KVALITET L LEVERANSE E EFFEKTIVITET FOKUS MÅLSTYRING 104 NÆRVÆR YIELD LEV.PRESISJON PRODUKTIVITET FORBEDRINGER FEILKORT I KR GJ.LØPSTID VIA I DG. LØNNSANDEL Sist oppdatert: /JØU OPPFØLGING KONTROLL TILTAK SIKKER PRODUKSJON LEDIG PLASS P A D C Kontroll-smiley LEDIG PLASS ESD - sko ESD - t est R eklamasjo ner STATUS DB

42 Hapro Produksjons System - HPS

43 Kompetanseheving 48 personer på LEAN-opplæring hos SAAB Nå er ca 150 personer kjørt gjennom på Lean Lab. Industrilederskolen for Arbeidsledere og Teamledere. Grunnopplæring i LEAN Production, av TPM Team. Kurs i målstyring, av TPM Team og Lean Office. Kurs i Standardisert arbeidsblad og balansering, av TPM Team og Lean Office. Trening i tidsstudier og balansering på, av Lean Office. Våre egne Leanressurser er helt avgjørende Lederskapsutvikling for alle med personalansvar

44 Tilbakeblikk (Hva kunne vi gjort annerledes?) Visjon / Mål Kompetanse Motivasjon Ressurser Handlingsplan Forandring Startet med 5s, uten at vi var tydelige på hensikt. Fokuserte mye på kompetanse blant operatører, men kanskje for lite på ledere (resulterte i at vi ikke hadde et eierforhold til prosessen på alle ledernivåer). Hvis vi ikke ser hensikten så er det også vanskelig å finne motivasjon i en ellers travel hverdag. Vanskelig å få aksept og forståelse for å prioritere ressurser til langsiktig forbedringsarbeid, når presset på produksjonen øker. Hadde gode planer på kortsiktige prosjekter, men lite fokus på det langsiktige (selvgående forbedringsgrupper).

45 Veien videre Øke fokuset igjen på de grunnleggende prinsippene som 5S, synlig ledelse og standardisert arbeidssett. Fortsette på vår interne Lederskapsutvikling for ALLE ledere. Fokusere på viktigheten av team og forbedringsgrupper, slik at det å tenke forbedring av prosesser blir en naturlig del av hverdagen for ALLE. Fortsette jobben med vårt eget produksjonssystem (HPS), som skal beskrive vår måte å drive Lean arbeidet på (The Hapro Way).

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia LEAN Introduksjon 2009 TPM Team Scandinavia TPM Team Scandinavia Norges ledende spesialistselskap innen Lean som tilbyr tjenester til bedrifter som vil utvikle sin virksomhet slik at de på best mulig måte

Detaljer

Hvordan lykkes med prosesser for kontinuerlig forbedring i din bedrift?

Hvordan lykkes med prosesser for kontinuerlig forbedring i din bedrift? Hvordan lykkes med prosesser for kontinuerlig forbedring i din bedrift? Miniseminar i Verdal Industripark: PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Tor Giæver Markedsdirektør Introduksjon fakta

Detaljer

Ja, vi kan.. Sluttrapport LEAN produksjon 2012 VIK ØRSTA AS. Med støtte frå Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, HF

Ja, vi kan.. Sluttrapport LEAN produksjon 2012 VIK ØRSTA AS. Med støtte frå Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, HF Ja, vi kan.. Sluttrapport LEAN produksjon 2012 VIK ØRSTA AS Med støtte frå Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, HF Innhald 1. Bakgrunn for LEAN prosjektet 2. Prosjektutgifter og søknad om støtte 3. Hovedmål

Detaljer

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering Årsrapport 2012 Senter for yrkeskvalifisering 2 Hapro Årsrapport 2012 Nyskaping for et framtidig samfunn! Hapros bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon,

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Lean introduksjon 2008 TPM Team Scandinavia Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Mål Riktig kvalitet Lavest kostnad Høy sikkerhet Høy moral Korteste ledetid JIT JIDOKA

Detaljer

Innhold Hva er egentlig Lean? Hvordan skape en forbedringskultur? Leanhuset Kundeverdier Sløsing- hvordan oppnå en slank produksjon De fem

Innhold Hva er egentlig Lean? Hvordan skape en forbedringskultur? Leanhuset Kundeverdier Sløsing- hvordan oppnå en slank produksjon De fem Hans Ole Dyrseth Innhold Hva er egentlig Lean? Hvordan skape en forbedringskultur? Leanhuset Kundeverdier Sløsing- hvordan oppnå en slank produksjon De fem Lean-prinsippene Forbedringer på arbeidsstedet

Detaljer

Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen

Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen Innhold Virksomhetens behov for ledelsesverktøy og ledelsesprosesser Kort introduksjon til LEAN og Six Sigma Hvordan få gjennomført de de riktige omstillingene

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innføring av Lean i KSMV

Innføring av Lean i KSMV Innføring av Lean i KSMV Innføring av Lean ved et mekanisk verksted innen oljeteknologi-industrien - revisjon av oppstartfasen, resultater oppnådd og veien videre. Jonas Eriksrud Daniel Meisler Veileder

Detaljer

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Helse Vest og Nord Oppsummering av sluttrapport 07. sept 2012 1 Innholdsfortegnelse 1) Programkontorets oppsummering 1.1 Overordnet gjennomføring

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016

Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016 Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016 Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LEAN MANAGEMENT LEAN UTENFOR NÆRINGSLIVET: Kan revolusjonere offentlig drift Les mer side 18 KONTINUERLIG FORBEDRING BYGG OG ANLEGG: BIM gjør Lean enda bedre

Detaljer

Sluttrapport. Lean i kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus versjon 1.1

Sluttrapport. Lean i kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus versjon 1.1 Sluttrapport Lean i kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus versjon 1.1 1 Status for gjennomføringen av prosjektet Gjennomgang av resultater Styring, struktur og ledelse Veien videre Appendix: Tiltak igangsatt

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Strategisk utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst

Strategisk utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst Strategisk utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst Versjon 1.0, 04. februar 2013 Innkjøps- og logistikkfunksjonen skal levere profesjonelle støttetjenester som sikrer kjernevirksomheten varer

Detaljer

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013

Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013 Prosjektveiviseren.no Introduksjonsdag 12. februar 2013 v/ Seniorrådgiver Arve Sandvoll Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Agendapunkter Introduksjon - forventninger Prosjektveiviseren

Detaljer

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn!

VÅRE BRANSJER. VÅR VISJON Nyskaping for et framtidig samfunn! Årsrapport 2014 Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk og mekatronikk, og er også blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Våre fasiliteter og høyteknologiske utstyr,

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

PERSONAL, OPPLÆRING, HMS utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019

PERSONAL, OPPLÆRING, HMS utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 PERSONAL, OPPLÆRING, HMS utfordringer, utviklingstrekk og styrings i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK Utviklingstrekk Hvordan kan Bamble kommune framstå som en attraktiv

Detaljer