- Vi skal hei hverandre f. Coaching har blitt et viktig verktøy for de 400 lederne i meierigiganten TINE. 16 personal og ledelse 7-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Vi skal hei hverandre f. Coaching har blitt et viktig verktøy for de 400 lederne i meierigiganten TINE. 16 personal og ledelse 7-10"

Transkript

1 Sikke Næsheim (t.v) og Sonja Iversen har stor tro på coaching som et nyttig redskap i ledernes verktøykasse. - Vi skal hei hverandre f Coaching har blitt et viktig verktøy for de 400 lederne i meierigiganten TINE. Tekst og foto: Ole Alvik 16 personal og ledelse 7-10

2 Alle virksomheter over hele verden har den samme utfordringen: Hvordan skal vi få medarbeiderne våre til å yte sitt beste, slik at vi når våre mål? I TINE er løsningen å trene lederne i coaching. Vel, kanskje ikke hele løsningen, men i hvert fall i en slik grad at samtlige ledere, fra konsernsjefen til den nyansatte førstelinjelederen i produksjonen, får en grundig opplæring i hvordan de skal jobbe som coachende ledere. I tillegg har de utdannet 13 interne coacher som trår til ved behov over alt i virksomheten. Sonja Iversen, intern coach og seniorrådgiver i HR-avdelingen, er hovedansvarlig for coachingprosjektet i TINE. - Vårt mål er å skape en utviklingskultur der medarbeiderne blir oppmuntret til å se og bruke sine styrker. Ledere og medarbeidere skal spille hverandre gode. Vi heier på hverandre, slik at vi får mot til å være litt mer dristige og sette oss høyere mål enn vi ellers ville ha gjort, sier hun. e rem! Fem spennende år TINE har nådd en liten milepæl i sitt arbeid med coaching. Det hele startet for fem år siden, med de første coachingrundene rundt Sognsvann. Den gang med en ekstern coach, Ole Petter Ottersen, som turfølge og mest av alt for å finne ut mer om hva coaching egentlig var. Siden har de fortsatt med å bruke både eksterne coacher og utdannet sine egne. I Norge er det svært få virksomheter av TINEs størrelse som har satset så mye på coaching, men verken Sonja Iversen eller TINE ledelsen har kastet seg på coachingbølgen i blinde. Før 2005 hadde de snust litt på coaching som et supplement til ledertrening. Noen ledere hadde allerede fått tilbud om hjelp fra eksterne coacher, og et par medarbeidere hadde startet på et lengre løp for å bli interne coacher. Sist Personal og Ledelse skrev om coaching i TINE var i Da var prosjektet fortsatt på rullebanen. Målet var å gå fra prosjektfasen til å gjøre coaching til en del av selskapets kultur. Har de klart det? Sikke Næsheim, som er direktør for personal, kompetanse og virksomhetsstyring i TINE, mener at de har fått prosjektet på vingene - og holder seg der. personal og ledelse

3 Kvaliteten på TINE-produktene vi kjøper i butikkene er blant annet et resultat av hvordan ledelse utøves i virksomheten. (Foto: Ann Iren Ødeby) - For å skape en kultur for coachende lederstil har samtlige ledere, fra toppledelsen til nyansatte, gjennomgått opplæringsprogrammet i coaching. Videre er coaching integrert i hele kompetanseutviklingsprogrammet vårt, for eksempel i all lederopplæring, salgsskoler, trainee- og talentprogram, forteller hun. Coachingarbeidet i TINE har blitt lagt merke til også utenlands. I slutten av oktober reiser Sikke Næsheim og Sonja Iversen til Texas for å motta den internasjonale Prism Award-prisen, som deles ut av den internasjonale coachingføderasjonen ICF. Prisen har tidligere gått til blant annet NASA, IBM og BBC. Coachende lederstil Målet med coachingarbeidet er å skape en coachende lederstil. Men hva er egentlig en coachende lederstil? Sikke Næsheim som er direktør for personal, kompetanse og virksomhetsstyring i TINE. Veldig enkelt forklart: Hvis tradisjonell lederstil er å fortelle medarbeiderne hva de skal gjøre og hvordan, så er en coachende lederstil det motsatte. En coachende lederstil tar utgangspunkt i at alle mennesker har ressurser og skjulte talenter, og at de kan utnytte dette potensialet bedre med riktig ledelse. Dette kommer igjen virksomheten til gode. - En coachende lederstil gjør at du får frem mer kraftfulle løsninger, fordi det er flere enn deg som bidrar aktivt De første coachingsamtalene i TINE foregikk på turer rundt Sognsvann i Fortsatt hender det at de legger turen rundt det populære badevannet ved inngangen til Nordmarka i Oslo. (F.v) Sikke Næsheim og Sonja Iversen. til å finne dem. Når flere bidrar finner man alternative løsninger og nye måter å tenke på. Dermed blir vi ikke sittende fast i gamle mønstre, sier Sikke Næsheim. Den coachende lederen er bevisst på at han eller hun skal utvikle en atferd hos medarbeideren som gjør at de både vil og kan ta egne avgjørelser. Lederen må stille de gode spørsmålene, bidra til økt selvtillit, gi omsorg og samtidig utfordre til handling. - Istedenfor å fortelle medarbeideren hva han skal gjøre, vil en coachende leder spørre: Hvilke valgmuligheter ser du? Hvilke løsninger mener du er best? Hvordan vil du forplikte deg til å nå disse resultatene? Det betyr at medarbeideren i større grad tar ansvar både for å finne løsninger og for resultatet, innenfor de rammer som settes av lederen. En coachende lederstil innebæ- 18 personal og ledelse 7-10

4 Melk, brød og coaching Hva har norske meieribestyrere og amerikanske etterretningsagenter til felles? Begge bruker coaching som verktøy for å bli bedre ledere og bygge bedre organisasjoner. TeksT og foto: Ivar kvistum 18 personal og ledelse 3-08 coachin tine.indd :05:19 Coachene Kristin Teresa Eggen (t.v.) og Susana Isaacson møtes til coaching over en lunsj på en benk ved Sognsvann i Oslo. En naturskjønn illustrasjon på at coaching fungerer på tvers av organisasjoner, kunnskaper og erfaringer. personal og ledelse coachin tine.indd :05:22 To og et halvt år er gått siden sist Personal og Ledelse skrev om coachingprosjektet i TINE. I mellomtiden har de fortsatt prosessen med å skape en coachende lederstil i virksomheten. TINE har 400 rådgivere som jobber direkte mot bøndene. Disse har også fått opplæring i coaching. (Ill. foto: TINE) Sonja Iversen er hovedansvarlig for coachingprosjektet i TINE og selv en av interncoachene. rer at du i større grad lar andre slippe til med sin kompetanse. Som leder kan du ikke si fra deg ansvaret, men du deler det. Du delegerer, ikke abdiserer! sier Sonja Iversen. Men er ikke en coachende lederstil veldig tidkrevende? Det er tross alt enklere og raskere å forklare folk hva som skal gjøres og hvordan. - Jo, det er kanskje mer tidkrevende, men vi tror at vi får det igjen på kvaliteten, kreativiteten og engasjementet. Kompetente mennesker kjeder seg hvis de ikke får delta aktivt, sier Sonja Iversen. Interne coacher Kristin Tauland begynte i TINE i 1998 som trainee. Siviløkonomen er teamleder og en av de ferskeste interne coachene. At hun er intern coach betyr at hun har fått en langt mer omfattende coachingutdanning enn andre TINE-ledere. Hun ble ferdig utdannet i sommer etter et opplæringsløp på 2 ½ år, ved Adler International Learning i Toronto i Canada. Nå skal hun, i tillegg til sin egen lederjobb, bistå andre ledere i TINE. Ledere som ønsker å snakke med en coach tar kontakt med HR-avdelingen, og så velger HR-avdelingen ut en av interncoachene til å ta oppdraget. - Ledere i TINE får tilbud om intern coach når de trenger det. For eksempel hvis de er ny som leder, får større lederansvar eller står foran en omstillingsprosess. Coaching tilbys også til langtidssykmeldte og til seniorer som Kristin Tauland er teamleder for controllerne på konsern og akkurat ferdig med sin utdanning som interncoach. er på vei ut av yrkeslivet, forteller Tauland. Lederne kan også få tilbud om coach som et ledd i en utviklingsprosess, uten at de selv har bedt om det, men ingen blir påtvunget coach. - Det er viktig at den du coacher har et ønske om coaching, slik at det blir en positiv opplevelse, sier Kristin Tauland. Sonja Iversen er den av interncoachene som har lengst erfaring. - Det å være leder kan være ensomt. I samtalene med oss kan de ta opp ting personal og ledelse

5 TINE er representert over hele landet med sine eiere, ansatte, 44 meierianlegg, fem meieriterminaler og åtte produksjonsanlegg i annen virksomhet. Verdikjeden går hele veien fra gardbruker via fabrikk og butikk til forbruker. (Ill.foto: TINE) som de ellers ikke ville ha fortalt til noen, sier Sonja Iversen og fortsetter: - Jeg tror at mange opplever det som en styrke å kunne si at: Dette har jeg diskutert med coachen min. Det viser at beslutningen er skikkelig gjennomtenkt. Situasjonsbestemt Kristin Tauland er forholdsvis ny både som leder og intern coach. Hvordan opplever hun selv å bruke en coachende lederstil overfor sine medarbeidere? - Jeg må innrømme at når jeg springer fra møte til møte i en hektisk hverdag, så er det ikke alltid Kristin i et coachende modus som møter medarbeiderne. Men den coachende lederstilen er grunnlaget for hvordan jeg jobber som leder, sier hun. - En coachende lederstil virker, men det er ikke det eneste som virker. Man må se på coaching som ett av flere verktøy for å utøve ledelse. Å vite når man skal bruke en coachende lederstil kontra en mer tradisjonell lederstil kan noen ganger være utfordrende. Det er viktig med timing, sier hun. En coachende lederstil er med andre ord situasjonsbestemt. - Det handler om å se hva medarbeideren trenger akkurat nå. Noen ganger trenger de råd og støtte. Andre ganger Tine Heimdal. (Foto: TINE) vil jeg utfordre dem til å ta mer ansvar, utvikle seg videre og gå ut av sine egne komfortsoner. Da må jeg som ledere skape en ramme der de ønsker dette og da er jeg en coachende leder. Refleksjon gir læring Coachen hjelper den som coaches (coacheen) til å reflektere over sine tanker og handlinger. Coachen skal oppmuntre coacheen til å oppdage og utforske muligheter, men det er coacheen som selv skal finne frem til mål og løsninger. En definisjon på coaching som brukes i TINE er: Coaching handler fundamentalt sett om å bidra til endring som vil føre til ønskede resultater. Det vil si å bidra til bevegelse fra en nåværende tilstand til en mer ønskelig fremtidig tilstand. Det er en måte å jobbe med mennesker på som gjør dem mer kompetente og tilfresstilte, slik at de er bedre i stand til å bidra målrettet i sine organisasjoner og finne mening i det de gjør. 20 personal og ledelse 7-10

6 Forberedelsessamtale To dagers samling Individuell coaching Takk! Trenes i coachende lederstil Samtlige ledere i TINE har fått opplæring i coaching. Det er nødvendig for å skape en coachingkultur. Siden 2006 har samtlige av de rundt 400 lederne i TINE deltatt på det interne opplæringsprogrammet «Coaching i TINE». Konsernledelsen var blant de første som deltok. Kurset tilbys også til alle nye ledere i konsernet. På den måten får alle ledere et felles begrepsapparat og en felles forståelse for hva en coachende lederstil i TINE innebærer i praksis. I et konsern med nesten ansatte, og meieri- og produksjonsanlegg spredt rundt i hele landet, er grundig opplæring av lederne avgjørende for å skape en coachende kultur. Kurset tilbys også til alle nye prosjektledere, slik at de får den samme forståelsen for hva coaching er. Opplæringsprogrammet Kurset består av en forberedelsessamtale, en to dagers samling og ti timer med individuell coaching i etterkant. Forberedelsessamtalen er en samtale som hver av deltakerne har med en av TINEs 13 interne coacher. De snakker blant annet om lederens tidligere erfaringer med lederutvikling og forventninger til kurset, samt utfordringer de konkret kan jobbe med på kurset. Det øker motivasjonen og læringen på to dagers samlingen. På samlingen lærer de hva coaching er og øver på en coachende lederstil. Medaljen for lang og tro tjeneste Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik og tradisjonsrik påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Medaljen symboliserer at virksomheten setter pris på erfaring og stabilitet. Samtidig viser den at bedriften er en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og gode vekstvilkår for arbeidstakeren. Postboks 115, 2026 Skjetten Telefon: personal og ledelse

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 44 32 16 Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 Friminutt med Åsne Havnelid 24 Med ryggen i helspenn 38 Fulgte drømmen til Piemonte 44 Nytt fra Norden 48 I bokhylla 58 «Du må skape trygghet og utvikle det

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som Transition NEWS No. 3 Tema: Oppstart Omstilling Opphør AS3 nyanserer transisjonsbegrepet Side 4-5 Samboerne ble konkurrenter Side 6-7 Transisjonsledelse som vekstmedisin Side 8-9 Når empati blir til strategi

Detaljer

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent TOLK OG LITT TIL V/Inger Lise Vincent DØVBLINDETOLKROLLEN Som døvblindetolker står vi ofte ovenfor mange utfordringer. Vi har lært hva en tolks oppgave og rolle er, men det er så mye mer når komme ut i

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Leadership by Heart Coachutdannelse går over 10 måneder. Vi har som målsetning å sette deg i stand til å løfte andre igjennom deres utviklingsprosess.

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

IAvisa. Ringerike satser friskt Langtidsfriskt. NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 21, september 2009

IAvisa. Ringerike satser friskt Langtidsfriskt. NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 21, september 2009 IAvisa NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 21, september 2009 Ringerike satser friskt Langtidsfriskt Tekst og foto: Elin Kaafjeld 18. desember i fjor vedtok Ringerike kommune å satse på metoden Langtidsfrisk.

Detaljer

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon Innledning Innhold Formålet med denne boken er å gi råd og tips om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). MDI dreier seg om hvordan ledelse og ansatte kan samarbeide

Detaljer