Samenes Venn. DSF solgt Hva nå i Karasjok? Se mer side 6 og 7. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. DSF solgt Hva nå i Karasjok? Se mer side 6 og 7. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2009 Årgang 84"

Transkript

1 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 84 DSF solgt Hva nå i Karasjok? Se mer side 6 og 7

2 2 Samenes Venn nr 3 09 Egen sørsamisk menighet Tekst: Jon Amundal har sakset fra infoblad om samisk menighet. Foto: Anne-Grethe Leine Bientie Fra 1.januar 2009 er en sørsamisk menighet et faktum. Utvalget for sørsamisk kirkeliv / Åarjelsaemien Gærhkoejielemen Moenehtse (ÅGM) har arbeidet med saken i snart 10 år, og nå er en kommet så langt at en slik menighet kan etableres. Menigheten har fått navnet samisk menighet i sørsamisk område Egen menighet knytter oss sammen Sigfred Jåma som er leder i ÅGM sier det slik om denne menighetsetableringen: Vi har lenge sett at vi Medlemmene i utvalg for sørsamisk kirkeliv / Åajelsaemien Gærhkoejielemen Moenehtse ÅGM Fra venstre: Aina Toven Malum, Lisa Marie Renfjell, Unni Dalåmo, Sigfred Jåma og Bierna Leine Bientie. (Aasta Granefjell er også medlem) trenger et forum, et nettverk som kan knytte oss sammen. Vi er et lite folk som er spredt over et stort geografisk område, og en sørsamisk menighet vil ta på alvor den særskilte bosetting sørsamene har. Ved å etablere en egen sørsamisk menighet vil kirken gå foran ved å bidra til at sørsamene kan få en enhet som knytter området sammen slik at fellesskapsfølelsen styrkes. Forholdet til lokalmenighetene Den som blir medlem i denne samiske menighet fortsetter å være medlem i lokalmenigheten der hun / han bor. Forholdet til lokalmenigheten blir uforandret. Det betyr at en vil stå fritt om en tar kontakt med stedets prest eller prest i samisk menighet når det for eksempel gjelder begravelse. Mange spørsmål ved etableringen Prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie, forteller at han har fått mange spørsmål i forbindelse med denne etableringen. Det er jo noe som er naturlig ettersom det er noe helt nytt, og jeg prøver jo å svare etter Leder i ÅGM, Sigfred Jåma (til venstre), sammen med biskop Tor Singsås beste evne, sier han. Noen lurer på om de kan bli medlemmer selv om de bor utenfor sørsamisk språkområde, mens andre forteller at de ikke står i samemanntallet og lurer på om de da kan bli medlemmer. Jeg prøver å svare på de forskjellige spørsmål ut fra de regler og retningslinjer som er laget for etableringen, og i utgangspunktet vil vi jo at flest mulig med noe samisk tilknytning skal få være med. avslutter Bientie. En del av Nidaros bispedømme Nidaros biskop vil føre tilsyn med virksomheten i samisk menighet i sørsamisk område. Det gjelder menighetsråd, prester og øvrige tilsatte. Der det sørsamiske språkområdet ligger i et annet bispedømme, skal tilsynet utøves i samråd med biskopen i det aktuelle bispedømme. Inntil det første menighetsråd er valgt, fungererer ÅGM (utvalget for sørsamisk kirkeliv) som menighetsråd. Vårsol Å sol, som strør tusen stjerner over snøen! Gode sol, som kaser eldglans over sjøen! - Sol, - som endå varmer opp vår gamle jord. Kor må din Skapar vera veldig, - mektig, - stor! Du sol, som smelter is, og bråner snøen vekk. Du, - som lager tørre åa om til livleg bekk! - Kle skog og mark og eng i sommarskrud -. Du vitnar om ein evig, - og allmektig Gud! Din varme, sol, kan vekkja liv i turre knopp. Du kan få spiren til å gro av molda opp -. - Og slik du livet fram frå vintersøvnen driv vil Herren vekkja oss or grav, - til evig liv Mørke skyer ofte vil ditt andlet gjømme -. Likevel vi veit, - du vil oss aldri glømme. Om vi ei alltid ser deg, veit vi du er der. - Slik og med Gud. Om vi ei ser, vi veit han ER! Å sol! Om vi som du Guds attglans kunne senda! All mørke tvilen om til lys og glede venda -. Gi oss, vår løynde Gud, ei sterk og dugleg tru! Lær oss alt vondt i verda om med kjærleik snu -. Gunvor Norum (frå diktsamlinga Doggdråpeblom og tankefrø)

3 I dette nr kan du LESE OM: Sørsamisk menighet 2 Vårsol, dikt 2 Salg av DSF 6 7 Julefest i Revda 8 9 Lyset fra Julestjernen 9 Vinterstevne i Kautokeino 10 Kanoleir i Pasvik 11 Mitt bønnesvar 11 Basar på Varhaug Vær derfor Gud undergitt 13 Nytt fra Sapmi 14 Vervekampanje 15 Forsidebildet er av DSF-anlegget. På lederplass Ordet lyser i kulde og mørke Også denne vinteren har jeg hatt den glede å være med på vinterstevnene i Karasjok og Kautokeino. Det er faktisk 29 år siden jeg var på Kautokeinostevnet for første gang, og det betyr nok at jeg holder på å bli en aldrende mann. Jeg kan imidlertid meddele følgende: Helt fra første stund ble jeg glad i den menneskelige og åndelige varme jeg møtte i de kristne samiske miljø. Også i år var folk glade over å kunne samles for å synge sine dyrebare og kjære salmer. Og framfor alt var det kjært å kunne sette seg ned for å lytte til Herrens levende ord. Mens vi var i Karasjok holdt sola på å krype over åskammen, og mørketida holdt på å gå mot slutten denne vinteren. Gradestokken viste bare noen få behagelige kuldegrader de fleste dagene. Da vi kom til Kautokeino, holdt sola på å stige noe høyere oppå himmelen, men der hadde vi til gjengjeld kuldegrader flere dager. Midt i alt dette opplevde vi Gudsordet som den store lyskilde og varmekilde på møtene. Troens folk i Finnmark hegner om Ordet som en dyrebar skatt, og de kjenner at Ordet gir lys, håp og trøst i en vanskelig tid. Mens vi er samlet på møtene, kommer vi ofte i samtale med flere av møtedeltakerne. Og noen av dem kan ha tungt å bære i hjem og familie. Da er det godt å få høre om den gode Gud og Far som har omsorg for oss i stort og smått. Og det er velgjørende å få høre om Ham som ikke har tenkt ulykkestanker med oss. Han har derimot tenkt fredstanker med oss. Han vil gi oss framtid og håp. Jer På Karasjok-stevnet hadde vi bønnesending gjennom Radio DSF en av kveldene. Det kom inn 12 anmodninger om forbønn, og det var en sterk opplevelse å sitte i studio og be for de mange personer, saker og forhold som var inne i bildet. Mange ba om hjelp til sine og andres legemlige plager, og flere ba om frelse for barn og andre familiemedlemmer. Vi kunne kjenne at Herren var nær med sin velsignelse, Samenes Venn nr nåde og kraft, og i forbindelse med bønnetimen fikk vi også gode hilsener fra mennesker som hadde blitt godt hjulpet av de bønner som ble bedt i forrige bønnesending. Ved avslutningen av tidligere bønnetimer har jeg flere ganger sagt følgende: Vi er kalt til å fortsette med apostlenes gjerninger, nemlig dette: Å forkynne Guds ord og be for syke. Like før jeg brøt opp fra Kautokeinostevnet var jeg på helsesenteret for å holde andakt for noen av beboerne. En eldre kvinne i rullestol ble trillet inn, og med en gang begynte hun å takke og prise Gud fordi det også i dag kom noen for å dele Guds ord med dem. Og da andakten var slutt, var hun fremdeles fylt av glede og takk. Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Salme 103,1-2. En av våre medarbeidere i Finnmark har sagt følgende: Dersom du er ute etter takknemlighet, skal du reise inn på Finnmarksvidda og dele Guds ord med folket der. Da vil du møte mange mennesker som takker Gud for det budskapet du har delt med dem. Personlig har jeg opplevd at dette er sant. Og samtidig tennes det en bønn om at Herren må gi oss flere arbeidere som kan gå ut i marken med Herrens dyrebare ord. For Kongens ærende har hast! Det knappes av på nådetiden. Snart kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Derfor gjelder det om å bringe så mange som mulig inn i Guds rikes fold før døren lukkes til. Kjære venn. Vil du være med å be om at gjerningen må lykkes, til sjelers frelse og bevarelse, og til ære for kirkens Herre. Magne Gamlemshaug

4 4 Samenes Venn nr 3 09 Rohkos Mária Lohpádusbeaivi Lukas 1, Čálli: Carl Johan Johnsen Ill.: Frode Kalleland Sámás: Rávdná Turi Henriksen Biibbal muitala má gga sajes oavdudaguid birra, muhto dán teavsttas gullat várra dan stuorámusa birra. Eatnasat darvánit dan oassái teavsttas go nieida ªaddá máná vuostái almmá ahte diehtá ovttage dievddus maidege, muhto dat ii leat stuorámus imaª. Ovddola amus lea go Ipmila agálaª Bárdni ªaddá olmmoωin. Ja Sátni ªattai olmmoωin ja ássagoπii min luhtte, cealká Johannes. Son guhte lei Ipmil ja lei álggus Ipmila luhtte, son ªattai olmmoωin (Johs.1,1-14). Dán erenoam᪠oavddu lea váttis jirpmiin fáhtet. Dat ahte Ipmila Bárdni divttii ieωas riegáduvvot buhtis nieiddas, lea duªªe oas᪠dán stuora oavdudagus. Áiggiid aπa leat boahtán gaωaldagat ja vuosteoaivilat dasa movt sáhttá buhtis nieiddas riegádeapmi dáhpáhuvvat. Ja stuorámus gaωaldat lei Márias alddis: Movt dat sáhttá dáhpáhuvvat go in leat...? Midjiide addojuvvo dat seamma vástádus maid son oa ui: Ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii. Nu lea gal, ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii. GaΩaldagat mat addet dutnje eahpádusa, vulget das makkárin don anát Ipmila. Son guhte ii oskko buotveagalaª Ipmilii gii lea almmustahttán ieωas midjiide profehtaid ja apoasttaliid bokte, son ii jáhke dán ge duohtan mii muitaluvvo Matteus ja Lukas evangeliumiin. Muhto son guhte osku Ipmilii, gii osku Biibbala leat Ipmila sátnin, son vuolida ieωas ja osku dasa mii Sánis muitaluvvo. Jus Ipmil lea buotveagalaª, de lea maiddái Jesusa ovddolaª riegádeapmi buhtis nieidda bokte duªªefal okta daid olu ja ovddolaª daguid gaskkas maid Ipmil lea dahkan. Dasgo ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii. Áicilis biibballohkki dovdá dáid sániid Boares testameanttas. Sánit leat váldon 1. Mosesgirjjis 18. kapihttalis mas mii gullat Ipmila lohpádusa Abrahamii. Ipmil lei Abrahamii lohpidan bártni. Dat lei daddjon má gga gearddi. Muhto ii mihkkege dáhpáhuvvan. Velá oktii boπii Ipmil Abrahama lusa, ja muitalii ahte Abraham galgá oaωωut bártni dan jagi. Muhto Sara boagustii go gulai dan sága. Soai han leigga ilá boarrásat máná oaωωut! Dasto Ipmil attii nana dáhkádusa: Ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii. Olu lohpádusat uvvo dán máná. Ipmila lohpádus Abrahamii lei ahte su sohka galggai ªaddat lohkameahttun dego almmi násttit. Su soga bokte galge máilmmi sohkagottit buressivdniduvvot. Dat lei Ipmila lohpádus. Muhto leago vejolaª dákkár lohpádusaid ollaªuhttit go eará guvlui orru buot manname? Ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii. Mii vuohttit oktiigullevaªvuoπa Ipmila lohpádusas Abrahamii ja Ipmila lohpádusas Máriai. Dál galggai ma emus ja stuorámus lohpádus ollaªuvvat: Lohpádus ahte buot máilmmi sohkagottit galge buressivdniduvvot Abraham sogas; Suttuid ándagassii addojupmi ja agálaª eallin buohkaide geat váldet vuostái Jesusa ja bidjet dorvvu sutnje. Sátni Ipmila buotveagalaªvuoπa birra ja lohpádusat leat ain rabas. Ii mihkkege leat veadjemeahttun Ipmilii, vaikko velá leage eanemus veadjemeahttun; Beastit suttolaª olbmuid dego mu. Geah a, don ªattat máná vuostái ja riegádahtát bártni ja bijat sutnje nama Jesus. Son ªaddá leat stuoris ja goh oduvvo Alimusa Bárdnin. Hearrá Ipmil addá sutnje su áh i Dávveda truvnno, ja son ráππe agála at Jahkoba soga, ja su gonagasriika ii noga goassege.

5 Andakt Maria Budskapsdag Samenes Venn nr Lukas 1, Ved Carl Johan Johnsen Ill. Frode Kalleland Bibelen har mange undere å fortelle oss om, men her står vi vel ovenfor det største av dem. Det merkeligste er ikke det som mange henger seg fast ved, nemlig at en jomfru skal bli med barn uten å ha vært sammen med en mann. Det virkelig store under er at Guds evige Sønn ble menneske. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, sier Johannes. Han som var Gud og som var hos Gud fra begynnelsen, han ble et menneske (Johs. 1,1-14). Det hele er så stort at det er vanskelig å fatte for tanken. At Guds Sønn lot seg føde av en jomfru, er bare en del av det store underet. Fødselen av jomfruen har opp gjennom historien reist mange spørsmål og innvendinger, ikke minst det spørsmålet som Maria kom med: Hvordan skal dette gå til? Og vi får det samme svaret som hun fikk: Ingen ting er umulig for Gud. Nei, ingenting er umulig for Gud. Svaret på alle dine tvilende spørsmål avhenger av hvilke tanker du gjør deg om Gud. Den som ikke tror på en allmektig Gud, som har åpenbart seg for oss gjennom profeter og apostler, tror selvsagt heller ikke at det er sant, det som Matteus og Lukas forteller. Men den som er kommet til tro på Gud, og som har tillit til Guds Ord i Bibelen, han bøyer seg for det som Ordet sier. Er Gud allmektig, så er jomfrufødselens under bare en av de mange og store underfulle gjerninger Gud har gjort. For ingenting er umulig for Gud. Den oppmerksomme bibelleser vil kjenne igjen disse ordene fra det Gamle Testamentet. De er hentet fra 1. Mosebok 18, hvor vi hører om Guds løfte til Abraham. Gud hadde lovet Abraham en sønn. Flere ganger var det sagt. Men ingenting skjedde. Så kom Gud enda en gang til Abraham, og denne gangen sa han at barnet skulle komme innen et år. Men Sara lo da hun hørte det. De var jo blitt for gamle til å få barn! Da kom den sterke forsikringen fra Gud: Ingenting er umulig for Gud. Det var så mye som var knyttet til dette barnet. Guds løfte til Abraham var at hans slekt skulle bli tallrik som stjernene på himmelen, og at i hans slekt skulle alle jordens slekter velsignes. Det hadde Gud lovet. Men er det da mulig at slike løfter kan oppfylles når så mye ser ut til å tale imot? Ingenting er umulig for Gud. Vi aner en sammenheng mellom Guds løfte til Abraham og Guds løfte til Maria. Nå skulle det siste og aller største i løftet bli oppfylt; Løftet om velsignelse for alle jordens slekter gjennom Abrahams slekt; Syndenes forlatelse og evig liv for alle som tar imot Jesus og stoler på ham. Ordet om Guds allmakt og løfter lyser ennå. Ingenting er umulig for Gud, selv det umuligste av alt; Å frelse en synder som meg. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.

6 6 Samenes Venn nr 3 09 DSF SOLGT HVA NÅ? Ved landsstyreformann Sven Sunnset og gen.sekr Magne Gamlemshaug Foto: Leif Petter Grønmo og Samemisjonens arkiv Vedtaket om at DSF skulle selges ble fattet av landstyret før landsmøtet siste sommer. På landsmøtet ble det fremmet forslag om å etablere et A/S som skulle omfatte alle NSM sine eiendommer. Dette forslaget fikk ikke tilslutning av landsmøtet. Høsten 2008 ble da DSF lagt ut til salgs gjennom en eiendomsmegler. Det kom et titalls forespørsler om eiendommen, men de fleste trakk seg underveis, eller de hadde ikke finansieringen i orden. En totalvurdering av megler tilsa at det ville være fornuftig å slå til nå. Det var kommet informasjon om at en gruppe venner av NSM kunne være interessert i å danne et A/S for å drive DSF videre. Gjennom årene etter at folkehøgskolen ble nedlagt, har underskuddet ved driften av DSF påført NSM en årlig kostnad på opp til en million kroner. Når dette sees i forhold til misjonens begrensede bruk av anlegget, fant landsstyret at løsningen måtte bli å selge. Det har tidligere vært gjort forsøk på å selge deler av anlegget, men ettersom det viste seg meget vanskelig å få godkjent en reguleringsplan for anlegget, var delesalg en løsning som ikke lot seg realisere. Nå vet vi at det er ulike meninger om salgsvedtaket, og sterke følelser har skapt et sterkt engasjement rundt dette. Dette er helt forståelig. Mange, både i nord og sør, har vist stort engasjement for NSM, og opplevd det å være på DSF som glede og velsignelse. Likevel var det etter hvert flere og flere som innså at kostnadene ved fortsatt drift var økonomisk uforsvarlig. Landstyret (LS) mener at det vil være mer tjenlig og mindre ressurskrevende å legge fremtidig virksomhet til mindre lokaler som er tilpasset de behov som NSM vil ha i fremtiden. LS- formannen har selv bodd på DSF i 13 år av sin barndom og ett år som voksen, og har mange gode opplevelser der. Vi må være takknemmelig for alt det positive som har vært gjort både på skolen og de mange institusjonene som etter hvert ble overtatt av stat og kommune. Vi må, i likhet med folket i nord, være glade for at velstandsutviklingen i samfunnet har gjort det unødvendig for NSM å drive institusjonene. Det var beklagelig at folkehøgskolen ikke lot seg drive videre, men vi må innse at bygningsmassen på DSF ikke er tjenlig i fremtiden. Vi må minnes det som står i Forkynneren om at alt har sin tid. Nå må vi se fremover. Det som var drivkraften ved starten av NSM i 1888 var å bringe evangeliet til samene på deres eget språk, og å drive diakonalt arbeid blant de mange nødlidende. Fremtidens arbeid blant samene vil være som indremisjonsarbeid i sør, men med den forskjell at arbeidet i samiske områder må være i samarbeid med samene med de forskjellene som samisk språk og kultur innebærer. Uavhengig av materiell standard, vil mennesket ha behov for å høre evangeliet til frelse. Om arbeidsformene må legges om og hvordan NSM sitt arbeid må forandres for å nå ut til flere med Guds ord, er noe vi nå må planlegge i samarbeid med våre ansatte i nord, med finnmarksrådet og andre som deler vår målsetting. Denne utfordringen gjelder alt kristent arbeid både i nord og sør, gjelder alle or-

7 Samenes Venn nr ganisasjoner og kirkesamfunn, ja det gjelder hele den kristne kirke over hele verden. De som stagnerer og er fornøyde med det som har vært, vil få problemer med å nå ut med evangeliet til nye grupper og generasjoner. Misjonsarbeidet er så viktig at vi må se framover og stå sammen om å fullføre oppdraget om å vinne mennesker for Guds rike. Landsstyret ber om forståelse for avgjørelser som er tatt, og ser fram til konstruktivt samarbeid om arbeidet både i Norge og på Kola. Gud velsigne oss alle til å lykkes i denne gjerningen. Sven Sunnset Vi tar med noen ord fra biskop Thor With (tidligere rektor på DSU/DSF) i forbindelse med at Den Samiske Folkehøgskole ble nedlagt og samtidig feiret 50 år i 1986 og tror det er viktige ord for oss alle: Litt historikk om DSF-anlegget 1936: Den samiske ungdomsskole åpnet men ikke i egne lokaler 1938: Det ble vedtatt å bygge egne lokaler, men krigen satte en stopper for arbeidet: 1951: Den samiske ungdomskoles nye lokaler innviet Flere branner på anlegget: 1964: Sløydbygningen brant ned til grunnen 1972: Hovedbygget brant ned 1973: Brann i kjøkkenbygget 1986: Skolen nedlagt 1988: Hovedbygget minus kjøkken og peisestue brant ned 1990: Bygningene gjenreist og innviet 1991: Igjen folkehøgskoledrift 2000/2001: Skolen nedlagt igjen 2009: DSF-anlegget solgt for 3,8 mill. kr. Selv om hjertet kan gråte ved det som ikke lengere er, så skal også hjertet glede seg over det som DSU/DSF har sådd av kunnskap, holdninger og opplevelser og av Livets Ord. Vi vet noe om hva dette arbeidsredskap har betydd for skarer av samisk ungdom. Vi vet også at Guds velsignelse er en arv som kan bæres i nye generasjoner. Så får takken for tjenesten bli den sterkeste tonen selv om hjertet kjenner vemod. Og takken fører til ny forbønn og ny giverglede for oppgaver som er like aktuelle i dag: Kristus til våre samiske brødre og søstre.

8 8 Samenes Venn nr 3 09 Vi nærmer oss påske, men likevel tar vi med litt om julefeiringen i menigheten i Revda. Denne menigheten er en frukt av Samemisjonens arbeid på Kola. Så er det viktig for oss alle å se julens gave og påskens seierherre. Diakon Natalia Djuzjilova tar oss med til julefeiring i Revda i tekst og bilder. Julefest i Den evangelisk-lutherske kirke Hellige Maria i Revda Kristi fødsel denne begivenhet utspant seg for 2009 år siden det kan vi lese om i Bibelen. I Det gamle testamentets bøker fortelles det om at Frelseren skal komme til jorden. I Det nye testamentet får vi vite om hvordan Jesus ble født, om Guds Frelsesplan, om Frelserens liv, Hans død og oppstandelse. Den 24. desember 2008 var vi, menigheten i kirken Hellige Maria på tettstedet Revda, samlet til ære for den vidunderlige begivenhet i livet til hvert troende menneske Jesu Kristi fødsel, og for å presentere julespillet som både barn og voksne deltok i. Gutten (Sasja Jakusjov) og bestemor (T.N. Sjumakova) kommer ut på scenen. Gutten gleder seg over festen og gavene. Bestemor sier henvendt til sitt barnebarn - Men vet du hva som var den første og aller viktigste gaven? I julespillet fortelles det om begivenhetene som fant sted den dagen Jesus ble født i Betlehem. Hovedrollene som Josef og Maria spilles av ekteparet Jakusjov. Keiser Herodes spilles av Lubov Stepanovna Babina, en stor familie som var en av de første som tok imot dåpen i vår menighet. Engelen ble spilt av Aleksander Mu-

9 Samenes Venn nr ravetsjenkov, Herodes tjener spilles av S.A. Gridnjeva, verten i herberget ble spilt av Nikolaj Majdanovitsj, vismennene av V.V. Gromova og T.N. Sjumakova, oppleser var Z.I. Makarova. Julespillet sluttet med barnebarnets ord: - Å! Nå forstår jeg hvem som er den aller viktigste gaven! Det er Jesus! Ja, for så høyt elsket Gud oss at han ikke ville at vi skulle gå fortapt. Så ble Guds sønn sendt til jorden som et lite barn for å bli verdens Frelser. Ludmilla Rosinova tar oss også med på julefeiring og tanker omkring den - her litt fra festen i Lovozero Lyset fra Julestjernen Alle mennesker møter julen forskjellig. De fleste, både troende og ikketroende, setter opp gran og pynter den. Kanskje det er fordi at dette treet året rundt forblir grønt og avgir en fin barnålsduft. Den forandrer verken sitt utseende eller sin indre struktur. Den kan stå som en legemliggjøring av Guds uforanderlige og endeløse kjærlighet til menneskene. Guds kjærlighet er den samme gjennom alle årstider, gjennom hele dagen og natten og til all tid. På toppen av juletreet skinner stjernen, slik som også Julestjernen ble tent for lang tid siden, og gir bud om vår Frelsers fødsel. Den er en av de underfulle tegn som Gud sendte akkurat den natten. Den 22. desember 2008 er Samemisjonens aktivitetssal pyntet med tente lys, girlander og alle dekorasjonene forteller om den forestående festen. Barn og voksne kom og gledet seg over lyset fra Julestjernen. Sammen med gruppen av barn og voksne som hadde forberedt julespillet, begav de seg av gårde på den underfulle reisen straks etter den fjerde vismann - på leting etter den Store Kongen. Helten i denne fortellingen begav seg i vei på en kamel, han solgte alle sine eiendeler og for pengene kjøpte han tre juveler safir, rubin og perle, som han skulle gi til Kongen. Gjennom hele reisen hastet Vasja videre slik at han ikke skulle komme for sent til Kongen, men hele tiden traff han på forskjellige vanskeligheter. Han traff syke, krøplinger, tiggere, slaver, soldater og de som sørget for småbarn. Og for å redde disse trengende menneskene, ble han nødt til å bruke opp alle sine juveler som var bestemt for Kongen. Med bedrøvet hjerte ropte vismannen til Gud, og Gud svarte han: Sannelig sier jeg deg: Alt du gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde du mot meg. Slik sluttet denne historien, men i hvert hjerte har den sin fortsettelse. Guds kjærlighet fortsetter å leve og virke inn på denne syndige verden, endre og forvandle den. Og vi, barn av Den Himmelske Far har alt i Kristus og dette lyset fra Julestjernen forblir lyset i våre liv.

10 10 Samenes Venn nr 3 09 Vinterstevnet i Kautokeino Tekst: Jon Amundal Foto: Samemisjonens arkiv I det dette nr av Samenes Venn går til trykkeriet er årets vinterstevne i Kautokeino akkurat avsluttet. Fungerende Finnmarksekretær, Alf Kristian Tellefsen, som har hatt ansvar for opplegget, sier at årets stevne i Kautokeino talte ca 50 møter (i løpet av 3 uker). Det betyr at det hver dag var 2 og 3 møter. Det er vel ikke mange steder som kan vise til maken, sier Tellefsen, og også dette året ble det flere møter enn de som sto på programmet. Og ikke minst har vi opplevd at vi kommer nær mennesker, de vil samtale om livets sorger og gleder, og de kommer på flere møter, avslutter han Inge Augestad, mangeårig driftsleder på DSF-anlegget, hadde også tatt turen til Finnmark for å være med på stevnet i Kautokeino. Han var med de første 10 dagene på stevnet her. Når vi ringer han på telefon, har han kommet tilbake til hjemplassen i Hardanger. Det var godt å være i Finnmark igjen, sier han, jeg var jo der i mange år, og har fått mange gode venner blant det samiske folk. Og så var det godt å få forkynne Guds ord. Jeg har jo vært med på Mange møter var husmøter i grendene mange stevner her før, og det er jo godt både å være litt kjent geografisk og det å kjenne en del av de som kommer på møtene. Tror også det betyr en del for de som kommer til møtene at predikanten ikke er helt ukjent. Enda mer enn her sør betyr det mye å være trygg på predikanten. Ellers kan Inge fortelle at det var mest husmøter han var med på. Og det synes han er en fin måte å samles på. Og som i de fleste sammenhenger ellers har også møtene her sin liturgi. Vi starter (som oftest ledet av tolken) med den gamle inngangsbønnen, og fortsetter med å framsi forsakelsen før vi synger en salme, sier Inge, og så er det predikantens tur. Og på de fleste møtene var han alene som predikant. Og det meste foregår på samisk under disse møtene, det er jo språket for de aller, aller fleste. Jeg kan jo lite samisk, sier Inge, men det går jo an å synge på samisk, selv og jeg forstår lite av det jeg synger. Jeg prøver jo å se litt på den norske teksten på forhånd slik at jeg vet hva jeg synger. Tolk for Inge det meste av tiden av Anders M. Sokki, ellers tolket også Ellen Sara Sandvik Moen noen av møtene. Og for å ta med siste del av liturgien, så er det slik at tolken ofte har en liten hilsen i avslutningen Inge Augestad og tolk Anders M Sokki av møtet. Og så må du ikke glemme at det synges mye, sier Inge, og når en kommer til den mer uformelle delen (kaffepausen) så synger en mer sanger og ikke så mye salmer. Ellers er det også slik at alle møter blir tatt opp av Radio DSF, og blir sendt både en og to ganger de påfølgende dager. Og det er ikke bare i skolesammenheng det er bra med repetisjon. Mange har sagt meg at når de har fått høre talen min et par ganger også på radioen, da først skjønner de den skikkelig, forteller Inge. Ellers kan han berette at Samemisjonens salg av DSF var et samtaleemne som gikk igjen på den uformelle delen av møtene. Mange syntes dette var trist, og Inge er redd det kan ha negative følger for misjonen. Men det som sitter aller mest igjen etter vinterstevnet i Kautokeino er takknemligheten hos folket over å få samles om Guds ord. Det var mange som ga gode håndtrykk og sa oss takk for at vi kom og forkynte Guds ord, avslutter Inge, - og jeg tror de mente det! NB! Vi håper å kommer tilbake med mer stoff fra Vinterstevnet i Kautokeino i neste nr av Samenes Venn.

11 Samenes Venn nr Kanoleir i Pasviks villmark! Sommaren 2009 ligg det an til kanoleir i Pasvik nasjonalpark for ungdom i alderen 15-20år. Kanoleiren som er i si tidlige planlegging, er eit samarbeidsprosjekt mellom Normisjon, Samemisjonen og Indremisjonsforbundet i Finnmark og Øytun folkehøgskole i Alta. Leiren vil være eit kortkurs knytta til Øytun, og er primært mynta på ungdom frå Finnmark. Men unge frå heile landet er velkomne Å få komma nær dei verkeleg ville element i Pasvik nasjonalpark, padle på stille vatn ein seinsommarkveld, kjenne gjedde og abbor bite på kroken, høyre vinden suse, tiuren som tek av mellom trærne og kanskje sjå bjørnespor er noko av det Pasvik kan by på. På leiren vil vi ha kano(n)bra ord for dagen, sjølvsagt i kanoen på vatn. Vatnet er vår kjelda til liv og det levande vatnet er Den Heilage Ande som veller fram og gjev evig liv. Bibeltimar i lavvo og ute i det fri, felleskap med ungdommar på din eigen alder og mange utrulege ting du enno ikkje har sett. For ein kan ikkje sjå Jesus, men føle Han! Dette blir heilt KANO(n)!! skal vi tru ungdommane Karsten Kristiansen, Eirin Sem Henriksen og Hans-Øivind S. Granerud i Alta (bildet). Dei vil gjerne vera med på leir i ei av Noregs siste villmarker og oppleve ein av våre storslåtte nasjonalparkar på nært hald. Dei gledar seg slik at dei knapt kunne vente med å setje seg i kanoen og tok dermed ein prøvetur på plenen i Alta. Let Jesus lead you er namnet på ein song som treff målet med det å lage kanoleir seier initiativtaker Magnar Hellesøy. Jesus er seierherren i våre liv og Han åleine er grunnen til at vi no ynskjer å arrangere kanoleir for ungdom i Aust-Finnmark. Mitt bønnesvar: Mor Teresa har et dikt (eller en bønn) som er slik: Å, Herre, jeg takker deg for sangen og for deg som er musikken i den. Å synge for deg får meg til å lytte til deg i min egen sang. Halleluja. Amen. Noen ganger svarer Gud på mine bønner ved at jeg blir bevisst på hva jeg synger i en sang eller en salme, og så er svaret i det. Men oftere kommer svaret ved et ord fra Bibelen. Hilsen Annie Sørensen, Tromsø Slik var det engang jeg gråt og ba for mine nærmeste. I bønnen formulerte jeg meg slik at blir ikke mine nærmeste bevart hos Deg, da er hele mitt livsverk mislykket. Med det samme falt blikket på et ord i Bibelen som lå åpen. Der sto det: Overlat hele ditt verk til Herren, så skal dine planer lykkes (Ordspr. 16, 3) Gud svarer svært direkte noen ganger

12 12 Samenes Venn nr 3 09 Basar på Varhaug Tekst og foto: Lisbeth Ravna Strømsnes Sted og tid: Varhaug Misjonshus kl 19 Vertsskap: Varhaug Samemisjonsforening Frammøte: Godt Taler: Willy Jess Sangere: Varhaug Musikklag, Willy Jess Økonomisk Ca kr til resultat: Norges Samemisjon I løpet av et år er det mange basarer i misjonshuset på Varhaug. En av disse er samemisjonsbasaren. Den er årviss i månedsskiftet januar-februar. Den samler godt med folk. Varhaug musikklag med spillende leder Solfrid Skretting Misjonsinformasjon Aslaug Dyngeland ønsket velkommen, og ga oss litt misjonsinformasjon, bl. a. om Inkerin Kirkko sitt arbeid blant barn og unge. Arbeidet i Finnmark kan innebære at misjonens folk oppsøker den ene. Det kan være langt mellom boplassene på vidda. Radio DSF er misjonens forlengede arm i indre Finnmark. Hun brakte oss en hilsen fra apostelen Peter. Den kan du lese i de fire første versene i det første brevet hans. Peter lovpriser Gud. Vi er født på ny til et levende håp, til en arv som alltid vil vare. Den venter på oss i himmelen. Jesus gjorde dette mulig da han døde og stod opp. Sang og musikk Varhaug Musikklag kommer på basaren år etter år. Vi fikk høre dem i flere omganger. Taleren, Willy Jess, Denne frøkena kom helt fra Kola for å være med på basar. Der hun sto hadde hun god utsikt til salen, og var kanskje like spent som Prøysens teddybjørn. Får jeg det godt der jeg havner? har som regel med seg trekkspillet der han ferdes, og han er flink til å spille og synge "for de små". Det var mange som plasserte seg selv i kategorien små. Willy bidro dessuten med utgangsmusikk. Guds alter og Guds hånd Slike karer som Willy er gode å ha i Guds rike. På kort varsel stilte han opp, da det ble nødvendig å gjøre endringer i oppsatt program. I kveld fikk vi høre om Guds alter, dette stedet der vi kan komme fram for Gud og legge fra oss det vi bærer på. Moses bygde et alter for Gud, og kalte det "Gud er mitt banner". Foreninga har gjort godt arbeid med å få gevinster. Det var mange fler gevinster enn du ser her. Silje og Karina var med bestemødrene sine på basar. De fikk jobben med å være gevinstbud.

13 Samenes Venn nr Mens basarfolket samlet gevinster og eiendeler for å gå hjem, spilte Willy Jess utgangsmusikk for oss. I den nyeste bibeloversettelsen står det "Gud er mitt hærmerke". Moses sier også at "en hånd er rakt ut fra Herrens trone. Han skal stride mot amalekittene fra slekt til slekt". 2. Mos. 17, Willy siterte David, som i flere salmer forteller hvordan Gud dro ham opp av dypt vann eller gjørme og ga ham fast grunn under føttene. Full konsentrasjon om trekningen. Fra venstre Gudrun Klausen, Marit Varhaug, Torny Randa, Aslaug Dyngeland og Gerd Marit Skrettingland Pause med mat, lodd og årer Denne programposten ble godt utnyttet. God tid til mat og drikke, småsnakk rundt bordene, avbrutt av åreselgere som gjerne ville bli kvitt årene sine. I to dager hadde foreningen sittet på en av stedets butikker med basarbøkene, men det var også muligheter for loddkjøp i pausen. Trekning Denne gikk greit unna. Det var mange og fine gevinster som skulle ut. Noen småjenter sprang på lette, kjappe føtter med gevinstene. Noen gikk tomhendt hjem, noen bar med seg litt, og noen gikk hjem med favnen full. Vinnerlykke er ujevnt fordelt. Varhaug Samemisjonsforening satt igjen med en pen sum de kunne sende til misjonen. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt slik står det skrevet i Guds ord. Mennesket tiltrekkes av det man tenker på og snakker om, og det er enten med lengsel eller frykt. Vi kjenner alle til loven om tiltrekningskraft. Denne loven gjelder likt både i den fysiske og i den åndelige verden. Vi kan ikke komme bort fra denne realiteten. Kristus kom inn i mitt liv, og lyset fra Julestjernen begynte å skinne også i mitt hjerte. Det lyser opp et hvert mørke, og med kjærlighet og ømhet leder Den Hellige Ånd arbeidet med å rense meg slik at jeg ikke lenger tilhører meg selv. Gjennom Ordet sier Han til meg: Hvis altså hele ditt legeme er lyst, og ikke har noen del som er mørk, da vil det være så helt opplyst som når lampen lyser på deg med strålende skinn. Jeg ønsker et slikt lys i meg, en slik ild, for å tenne hjerter og lede til Kristus. Jeg er ikke redd for å snakke om det, for han har gitt meg et kall til det.. Jeg har blitt klar over den barmhjertige tilgivelse og nåde som ble meg til del gjennom Herren Jesus Kristus. Jeg er ikke lenger den samme som jeg var før, men jeg har fått stor styrke gjennom Den Himmelske Far. Dette er vitnesbyrdet i mitt liv. Gjennom bønn, gjennom Hans Ord, har Gud arbeidet i meg og i min familie. Jeg ser hvordan klimaet i min familie har forandret seg. En gang sa Gud gjennom profeten Jesaja: Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Gjennom dette ordet viste Gud meg for tre år siden alt mørke som hadde lagt seg over meg og min familie, all forbannelse og synd som hadde rom. Og gjennom frukt som er omvendelsen verdig, som døperen Johannes sier, brast alt, og Den Hellige Ånd begynte å jobbe i fullt mål. Det som nå skjer i min familie, i min landsby, er svar på mine bønner og på deres, mine kjære brødre og søstre. Når du forstår at du tar del i den usynlige krigen og støter sammen med fienden, må du vite at det er nødvendig å føre et sunt åndelig liv og være klar over hvem du er i Kristus Jesus for å seire. Den som bruker sin myndighet i Kristus, vil kunne stå imot mørkets krefter! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. I kjærlighet Ludmilla Rosinova

14 14 Samenes Venn nr 3 09 Nytt fra Sápmi Antallet rovdyr truer reindriftsnæringen Både i Norge og Sverige er nå antallet rovdyr så stort at det truer reindriftsnæringen. Øje Danell, professor ved Sveriges landbruksuniversitet, sier at rovdyrtrusselen nå er akutt. Noe må gjøres nå ellers blir det en katastrofe for reindriftsnæringen, sier han. Svein Morten Eilertsen som er forsker ved Norsk viltskadesenter sier det slik: Når rovdyrene tar så mange rein, klarer ikke reineierne å holde tilstrekkelig store flokker, og det blir ganske enkelt for få avlsdyr. (Lennart Öhd) Bevilgning til sørsamisk og lulesamisk språk Arbeids- og inkluderingsdep. har økt bevilgningene til forskning på sørsamisk og lulesamisk språk. Begge disse språkene er minioritetsspråk også i samisk sammenheng, og de står på UNESCOs liste over sterkt truede språk. Ekstramidlene skal blant annet gå til stipendiatsstillinger på doktorgradsnivå. Både i lulesamisk og i sørsamisk miljø er det stor glede over disse midlene, og en håper at denne forskningen kan bidra til å utvikle språkene. Samisktalende på nødtelefon i Finnmark Brannsjefen i Karasjok har i brev til justis- og politidepartementet foreslått at det settes krav om at det til enhver tid er samisktalende operatør på 110-sentralen i Hammerfest. En opplever av og til at det skjer misforståelser på grunn av at sentralen ikke har samisktalende operatør på vakt, og videre at dyrebar tid går tapt før hjelpen kommer til rett adresse (NRK/Dan Robert Larsen) Samiskkurs på internett Universitet i Tromsø lanserer et nytt språkkurs på nettet, som gjør at du ved hjelp av en datamaskin og internett kan lære deg samisk. Dette læreverktøyet heter Oahpa! (på norsk: Lær! ), og er utviklet ved senter for samisk språkteknologi på Universitet i Tromsø. Det inneholder forskjellige språkøvelser glosetrening, grammatikkøvelser og oppgaver med dialog. Programmet er også tilpasset flere nivåer, og kan bl.a. brukes av samiskspråklige som vil øve seg på grammatikken og av personer som ikke kan samisk på forhånd. (www.nrk.no.kanal/nrk_ sami_radio/ ) Kongehuset.no på samisk I forbindelse med samefolkets dag 6. februar 09 lanserte Kongehuset en samisk utgave på sin hjemmeside. Det betyr at du fra denne datoen kan få med deg denne sidens nyheter også på samisk. Nytt kulturhus på Snåsa i samisk arkitektur? Det skal bygges nytt samisk kulturhus på Snåsa, og i den forbindelse utlyses det arkitektkonkurranse. Det er Statsbygg som snart skal utlyse en slik konkurranse, og i den forbindelse var det nylig en ide-debatt på Snåsa hotell. Der ble det bl.a reist spørsmål om hvordan samiske byggetradisjoner kan videreføres i forbindelse med bygging av et slikt kulturhus. (www.nrk.no/kanal/nrk_ sami_radio/ ) Krig mot løshunder Lensmannen i Kautokeino intensiverer jakten på løshunder som terroriserer bygdas befolkning. Vi konstaterer at dette har vært et omfattende problem i bygda over flere år, og dette er et problem vi vil til livs, sier lensmann Anette Smuk. Lensmannskontoret har tidligere varslet tiltak, men hundeeierne ser ikke ut til å ha tatt dette til etterretning. Lensmannen har både bur og hundefangerutstyr til rådighet. (www.sagat.no) Turiststier over Finnmarksvidda Den Norske Turistforening søker om å etablere ca 800 km merkede turiststier og et tjuetalls turistgammer på Finnmarksvidda. Leder i Kautokeino flyttsamelag, Nils Mathis Sara, liker dette svært dårlig, og mener det er et sterkt inngrep i reinbeiteområdene. Tore Turi i turistbedriften Ávzo Safari, Máze og lederen i Viddas Veidemann, Johan Anders Somby mener imidlertid det er et godt prosjekt. Eventuelle utfordringer må kunne løses i samarbeid, mener de. (www. sagat.no) Samiske barnehager svikter Samiske barnehager kommer dårlig ut i en doktorgradsavhandling som ser på det samisk innholdet i en barnehage i indre Finnmark og en ute ved kysten. De samiske barnehagene har enkelte samisk trekk, men de er ikke dominerende, sier Marianne Helene Storfjord, som står bak denne doktorgraden. Hensikten med en samisk barnehage er å styrke barnas samiske språk og identitet i trygge omgivelser. For å oppnå det må det samiske både høres og synes i barnehageverdenen. Det siste er ikke minst viktig. Kravet til samisk språk kan bli så sterkt at det ekskluderer store grupper samiske barn. (www. sagat.no)

15 Samenes Venn nr Vervekampanje Samenes Venn! BLI LESER AV SAMENES VENN! Prøv bladet resten av 2009 for kr 100,- eller resten av for kr 350,- Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 83 Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh. 1, 9) NB! Blant nye abonnenter som bestiller for 2009 og 2010 trekker vi 20 stk som får CD med fam. Gamlemshaug (Syng for Herren / Lávlot Hearrái). Du er med i trekning når du har betalt kr 350, og trekning foretas 1. september. VERV NYE ABONNENTER! Du kan hjelpe oss å verve nye abonnenter, og de du verver kan velge mellom de to alternativene som er angitt ovenfor. Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 84 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 84 Vervepremier: Alle som verver minst 3 nye 2009/2010 (eller 5 nye for resten av 2009) får CD med fam Gamlemshaug (verdi 200 kr). Alle som verver minst 5 nye 2009/2010 får velge en av disse bøkene: 1. GLANSEN AV LIVET (Arven fra Trygve Bjerkreim) av Asbjørn Kvalbein (verdi 349 kr). 2. HIMMELTONAR Dikt av Haldis Reigstad med maleri av Odd Dubland (verdi 298 kr). Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 84 De som verver minst 5 nye 2009/2010 er dessuten med i trekning på tur fra Karasjok til Kola-halvøya (hjelpesending og opplevelser). Verdi på en slik tur er ca kr (ansatte i Norges Samemisjon er ikke med i denne trekningen). Da sier vi bare: SETT I GANG! DSF solgt Hva nå i Karasjok? Se mer side 6 og 7 Samenes Venn Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Jon Amundal ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Vestre Kanalkai Trondheim Tlf Fax: E-post: Internett: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 280,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: Norges Samemisjon er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Sven Sunnset 4588 Kvås Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS

16 B-PostAbonnement Retur: Norges Samemisjon, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim Se opp Trett, og ikke så lite mismodig, gikk jeg en middag hjemover etter flere timers forskjellige husbesøk rundt om i menigheten. Det hadde vært så stengt, syntes jeg. Hyggelige hadde nok de fleste vært, men ikke mer. Enkelte hadde jeg inntrykk av snakket meg meget etter munnen, andre viste temmelig stor likegyldighet, og noen var bare opptatt av å diskutere. Entredøren hadde de nok åpnet, men ikke hjertedøren. Og hva ble det så igjen av det alt sammen? En prest går ikke på husbesøk for moro skyld, han har et viktig budskap å bringe. Som jeg gikk der i mine egne tanker, ble jeg plutselig stoppet av en stang tvers over fortauet. På stangen hang det et trekantet lyseblått skilt med hvite bokstaver. Uvilkårlig måtte jeg lese det: Se opp! Blikkenslager Ohnsrud arbeider på taket, sto det. Flere ganger måtte jeg lese det. To små ord ble så levende prentet inn i sjelen min den dagen, så jeg siden aldri har glemt det: Se opp! En strålende liten hverdagspreken midt på fortauet, en preken som jaget alt mismot langt bort. Det var som en frisk vind hadde feiet alle de tunge skyene vekk og fått solen til å skinne igjen. Se opp! Det er jo selve hemmeligheten. De så opp til Ham og de strålte av glede. Da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Men de så Ham, selv om syner og store opplevelser forsvant. Og så de bare opp og fikk se Ham, så hadde de nok. Hvorfor slår du blikket ned? I den svarte asfalten du går på, eller i støvet i veien, finner du ingen hjelp. Men der oppe der er hjelpen, for der er Gud. Derfor, kjære, setter Gud en stang med et lite skilt på tvers over det fortauet du skal gå på i dag, og på skiltet står to små ord: Se opp! Av H. E. Wisløff fra boka Solstreif på veien, Lutherstiftelsen forlag Gjengitt med tillatelse Oslo Krets Kretsmøte i Sjømannskirken på Bygdøy lørdag 25. april fra kl Samemisjonsvenner fra hele kretsen er velkommen! Påskemøter Trøndelag 8.4: Åfjord, Sørdalen bedehus kl 19. Basar. Petter Skansen. 9.4: Verran, Sela fjellkirke kl. 14. Petter Skansen 12.4: Hegra Øverbygdens bedehus kl 19. Magne Gamlemshaug Trøndelag Krets Påskeleir for barn i alderen 9 13 år på Skaugdalen skole i tiden 4. 6.(7.) april. Pris: 520 kr (søsken 470 kr pr pers) Påmelding til Norges Samemisjon, Trøndelag krets, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim Tlf E-post:

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer