Obbligatorisk oppgave 2 Slektsdatabase

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obbligatorisk oppgave 2 Slektsdatabase"

Transkript

1 Obbligatorisk oppgave 2 Slektsdatabase 5602 Databaser Gruppenavn LEK Lars- Martin Hejll Eirik Simensen Krister Moen H2011

2 Oppgave 1 Begrepsmessig datamodell (E/R- diagram) E/R- Diagram Physical modell For bedre oppløsning og størrelse se vedlagt filer E/R- Diagram.jpg, PD- E/R- Diagram.jpg og E/R- modell.cdm

3 Forretningsregler: 1) Alle personopplysninger er begrenset til mellom 1500 og tallet I oppgaveteksten er det oppgitt at det er lite sannsynlig at personer født før 1500 er nevnt i norske kirkebøker. Direktør Emanual Desperados har gitt føringer for at det ikke skal være mulig å registrer personer født etter 1900 av personvernhensyn. 2) Dødfødt i Begravelse tabell skal være Boolean (YES/NO) Default verdi No 3) Kjønn i person tabell, lovlige verdier: Mann eller Kvinne 4) Obligatoriske felter. Færrest mulig for å godta evt. mangefulle/svake opplysninger. Forutenom primærnøkler er Kjønn, fornavn, etternavn, fødselsdato og fødested (livskonstanter som alltid er tilgjengelige) satt til obligatoriske felter. (vi redigerte til dette etter importering til access. 5) Personnummeret skal være 1,3,5,7 eller 9 for kvinner og 2,4,6,8, eller 0 for menn. 6) Sivilstatus har kun fire betegnelser "ugift", "gift", "enke" og "enkemann" 7) I tabellen Begravelse skal PNR_Far oppgis vis den døde er et barn (18år) og PNR_Brud/brudgom oppgis som verge vis den døde var gift. 8) Dødsdato mindre enn begravelsesdato 9) Konfirmasjonsdato minst 12 år større en fødselsdato 10) Fødselsdato mindre en dødsdato 11) Fødselsdato mindre en dåpsdato 12) Barns fødselsdato minst 15 år større enn foreldrenes fødselsdato 13) Oppdatere sivilstatus og nytt bosted etter at en vielse er registrert 14) Innhenting av Pnr_Far og Pnr_Mor (Pnr_Verge) automatisk når PNR blir registrert ved hendelsene Konfirmasjon, Dåp og begravelse.

4 Oppgave 2 Normalisering Vielse (VielseDato, VielseSted, ParretsNyeBosted, BrudgomFornavn, BrudgomEtternavn, Brudgom Fødselssted, Brudgom FødselsDato, Brudgom Bosted, Brudgom Sivilstatus, BrudFornavn, BrudEtternavn, BrudFødselssted, BrudFødselsdato, BrudBosted, BrudSivilstatus) Funksjonelle avhengigheter: BrudFornavn, BrudEtternavn, BrudgomFornavn, BrudgomEtternavn, VielsesDato à <alle kolonner> BrudFornavn, BrudEtternavn à BrudFødselsdato, BrudFødested BrudFornavn, BrudEtternavn, VielsesDato à BrudSivilstatus BrudFornavn, BrudEtternavn, VielsesDato à BrudBosted BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn à BrudgommFødselsdato, Brudgomm Fødested BrudgommFornavn, BrudEtternavn, VielsesDato à BrudgommSivilstatus, BrudgommFornavn, BrudEtternavn, VielsesDato à BrudgommBosted BrudFornavn, BrudEtternavn, BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn, Vielsesdato à Vielsessted BrudFornavn, BrudEtternavn, BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn, Vielsesdato à Parrets nye Bo BrudFornavn, BrudEtternavn, BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn, à VielsesDato Tabellstruktur: 2NF Ingen Anttributter er partielt avhengig av primærnøkkelen Vielse (VielseDato, VielseSted, BrudgomFornavn, BrudgomEtternavn, BrudFornavn, BrudEtternavn) Brud (Brudfornavn, BrudEtternavn, Brudfødselsdato, BrudFødested) Brudgomm (BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn, BrudgommFødselsdato, BrudgommFødested) BrudBosted ( BrudFornavn, BrudEtternavn, VielsesDato, BrudBosted) BrudgommBosted (BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn, VielsesDato, BrudgommBosted)

5 BrudSivilstand (BrudFronavn, BrudEtternavn, Vielsesdato, BrudSivilstan BrudgommSivilstand ( BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn, Vielsesdato, BrudgommSivilstand) Parets nye bosted ( BrudFornavn, BrudEtternavn, BrudgommFornavn, BrudgommEtternavn, Parets nye Bosted) Tabellstruktur: B/C med fornuftig utforming Vielse ( VielseDato, VielseSted, BrudFornavn* BrudEtternavn*, BrudgommFornavn*, BrudgommEtternavn*) Person (Fornavn, Etternavn Fødselsdato, Fødested) Bosted (Dato, Fornavn*, Etternavn*, Bosted) Sivilstand (Dato, Fornavn*, Etternavn*, Sivilstand) Burd og Brudgomm kunne med fordel bli identifisert med PersonNr. Sted kunne med fordel bli fremednøkkel mot en sted tabell. Dette ville ført til en slik tabell: Vielse ( Dato, Sted, BrudPNr*, BrudgommPNr*) PNr (PNr, Fornavn, Etternavn, Fødselsdato, Fødested) Bosted (Dato, PNr*, Sted) Sivilstand (Dato, PNr*, Sivilstand) Oppgave 3 Access- database Indekser: Vi oprette Indekser i tabellen Person i atributtene Fornavn og Etternavn. Vi indeksert disse atributtene for å gjøre person søkefunksjonen mer effektiv. Vi tillot duplisering med tanke på at fler personer kan ha det samme navnet. Forretningsregler: 1) Alle personopplysninger er begrenset til mellom 1500 og tallet >=# # And <# # I oppgaveteksten er det oppgitt at det er lite sannsynlig at personer født før 1500 er nevnt i norske kirkebøker. Direktør Emanual Desperados har gitt føringer for at det ikke skal være mulig å registrer personer født etter 1900 av personvernhensyn. 2) Dødfødt i Begravelse tabell Is Not Null Or "No" Or "Yes" Default verdi er her satt til No 3) Kjønn i person tabell (lovlige verdier) Is Not Null Or "Mann" Or "Kvinne"

6 4) Obligatoriske felter. Færrest mulig for å godta evt. mangefulle/svake opplysninger. Forutenom primærnøkler er Kjønn, fornavn, etternavn, fødselsdato og fødested (livskonstanter som alltid er tilgjengelige) satt til obligatoriske felter. 5) Personnummeret skal være 1,3,5,7 eller 9 for kvinner og 2,4,6,8, eller 0 for menn. IIf(([Kjønn]="Mann");[PNR] Mod 2=1;IIf(([Kjønn]="Kvinne");[PNR] Mod 2=0)) 6) Sivilstatus har kun fire betegnelser "ugift", "gift", "enke" og "enkemann" Is Null Or "gift" Or "ugift" Or "enke" Or "enkemann" 7) I tabellen Begravelse skal PNR_Far oppgis vis den døde er et barn (18år) og PNR_Brud/brudgom oppgis som verge vis den døde var gift. 8) Dødsdato mindre enn begravelsesdato 9) Konfirmasjonsdato minst 12 år større en fødselsdato 10) Fødselsdato mindre en dødsdato 11) Fødselsdato mindre en dåpsdato 12) Barns fødselsdato minst 15 år større enn foreldrenes fødselsdato 13) Oppdatere sivilstatus og nytt bosted etter at en vielse er registrert 14) Innhenting av Pnr_Far og Pnr_Mor (Pnr_Verge) automatisk når PNR blir registrert ved hendelsene Konfirmasjon, Dåp og begravelse. En fellesnevner for noen av de forretningsreglene som ikke lot seg implementere, grunner i at kolonnene betingelsene strekker seg over flere tabeller. Valg i forbindelse med generering av databasen Vi valgte å samle alle livskonstanter i tabellen Person. Her samlet vi i tillegg informasjon om foreldre ved hjelp av egenkoplinger. Det ble opprettet fire entiteter for de fire forskjellige hendelsene, Dåp, konfirmasjon, Vielse og begravelse. Hendelsen flytting implementerte vi ved hjelp av entiteten Bosted, som igjen er en svak entitet mot entiteten Person. På denne måten fikk vi også tilknyttet den tidsvarierende opplysningen, bosted mot person. For den tidsvarierende opplysningen sivilstand (Eksteskapelig status) ble det opprette en svak entitet (sivilstand) mot entiteten person. Vi har ikke åpnet for skilsmisse, men har tillat fornyelse av ekteskap. Vi opprettet to entiteter (Sted og Matrikkel) for å definere sted, ved en hendelse og ved flytting/bosted. Entiteten Matrikkel er svak mot entiteten Sted.

7 I tabellen Begravelse opprettet vi attributten P.nrVerge for å være fleksibel for både ektefelle og far. Øvrige oppgaver Oppgave1 Vi startet utviklingen av den begrepsmessige datamodellen med penn og papir og satt opp ulike forslag til entiteter og attributter. Vi oppdaget fort at informasjonen ble omfattende. Vi byttet ut penn og papir med tavle og kritt slik at hele ER- Modellen ble vist på en tavle. På denne måten ble det mer oversiktlig og hele gruppen kunne delta med innspill. Når modellen begynte å bli ferdigstilt, overførte vi modellen til Power Designer. I Power Designer møtte vi utfordringer med tanke på relasjoner. Disse utfordringene førte til at vi flere ganger måtte vende tilbake til tavlen. Etter flere forsøk (9) ble vi fornøyd med modellen. Oppgave 2 På denne oppgaven valgte vi også å bruke tavle, for å få oversikt over tabellen Vielse som var utgangspunktet. Vi startet med å definere alle mulige avhengigheter utfra tabellen Vielse. Vi oppdaget at tabellen inneholdt flere funksjonelle avhengigheter og ingen transitive avhengigheter. Normaliseringsprosessen ble startet ved 2NF, og så over til Boyce- Codd normalform med en mer fornuftig utforming. Vi forbeholdt oss retten til å endre noen attributter og entiteter for å optimalisere tabellen. Oppgave 3 Se Valg i forbindelse av generering av databasen Oppgave 4 I Access- applikasjonen valgte vi først å lage en hoved- meny. I hovedmenyen opprettet vi knapper for å registrere hendelsene Dåp, Konfirmasjon, Vielse og Begravelse. I tillegg laget vi en knapp Personer som åpner en ny meny, hvor en ny person kan legges til, slettes, endres eller søkes etter. Det ble opprettet en knapp for forhåndsvisning og utskrift av en kirke rapport som viser alle hendelser som har foregått i en spesiell Kirke. Bruker skriver her inn fra dato og til dato for de ulike hendelsenene som har forgått i en kommune i en spesiell Kike. Til slutt ble det opprettet en Avslutt knapp for å avslutte Access. For at Sindre skal kunne briljere med en utlegning om sub typer og makro programmering på den årlige høstgrøtfesten i binge lokalet på krok- ryggen, la vi med en kort innføring i dette (PDF/Latex).

LabOra Menighet! Lykke til som LabOra-bruker!

LabOra Menighet! Lykke til som LabOra-bruker! LabOra Menighet! Vi ønsker deg til lykke med valget av LabOra Menighet. Vi er overbevist om at du her har fått et verktøy som blir til stor nytte i ditt administrative arbeide i kirken. LabOra Menighet

Detaljer

INTRODUKSJON... 1 KAPITTEL 1 REGISTRER DIN FØRSTE PERSON... 2 KAPITTEL 2 LAGRE DINE DATA... 10 KAPITTEL 3 SKRIVE INN DIN NESTE PERSON...

INTRODUKSJON... 1 KAPITTEL 1 REGISTRER DIN FØRSTE PERSON... 2 KAPITTEL 2 LAGRE DINE DATA... 10 KAPITTEL 3 SKRIVE INN DIN NESTE PERSON... INTRODUKSJON... 1 KAPITTEL 1 REGISTRER DIN FØRSTE PERSON... 2 KAPITTEL 2 LAGRE DINE DATA... 10 KAPITTEL 3 SKRIVE INN DIN NESTE PERSON... 12 KAPITTEL 4 SØK I DATABASEN... 16 KAPITTEL 5 RETTELSER I DINE

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

DIS-Norge Databehandling i slektsforskning

DIS-Norge Databehandling i slektsforskning Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Før man starter opp 3. Registrering 4. Private gravplasser 5. Oppdatering av kirkegårder 6. Minnesmerker 7. Fotografering 8. Innsending av materialet 9. Rettigheter

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

MIN SIDE GIVEROPPFØLGING MENIGHET

MIN SIDE GIVEROPPFØLGING MENIGHET GIVEROPPFØLGINGSMODUL. EN INNFØRING. VERSJON.3.19.03.15 Oppfølging av avtalemenigheter i Den norske kirke. v John Martin Bore Tilgang: Send epost til Tindra@nms.no INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 1 Hensikt

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Del 1: ER-modellering og databaseteori

Del 1: ER-modellering og databaseteori Del 1: ER-modellering og databaseteori (a) ER-modellering Oppgavens del 1a er delt i tre deler. I første del skal det lages et ER-diagram for databasen til firmaet Sjokoladeland. Deretter skal det lages

Detaljer

Software for glucose data management. Brukerhåndbok

Software for glucose data management. Brukerhåndbok Software for glucose data management Brukerhåndbok Innhold Grunnleggende informasjon...2 Ikoner...3 Hjemmeside...5 Overføring av data...7 Utskrift...7 Import/ Eksport...8 Legg til pasient...8 Funksjoner...12

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

DIS-Norge Databehandling i slektsforskning

DIS-Norge Databehandling i slektsforskning Versjon: 4-1 Dato: 05.11.2008 Innholdsfortegnelse Innledning Før man starter opp Registrering Private gravplasser Oppdatering av kirkegårder Minnesmerker Fotografering Innsending av materialet Rettigheter

Detaljer

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens PÅLOGGING: Logg deg inn på Verktøykassa i KlubbenOnline: I venstremenyen på siden til Verktøykassa finnes linken til lisens. Klikk på linken, og

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer