Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2013, 73. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Harald Danielsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2013, 73. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Harald Danielsen"

Transkript

1 Helg i bygda Foto: Harald Danielsen Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2013, 73. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

2 HELG I BYGDA Helg Hl ib bygda - Nr 2/2013 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Gjøran Berg Onsøyen, Aase Fjeldal, Bente Brandsæter, Knut Engen og Kjell Arne Morland, redaktør. Bankgiro: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg TELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Åshild Brenne Kateket Sonja Bruholt Menighetspedagog Svanhild Christofie Hafnor Sandberg Diakon Tone Njøs Krk.verge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Magnus Noreen Organist Randi Vik Døren står åpen for alle! Av Kristin Mørreaunet Teksten som Kristin Mørreaunet preket over da hun ble ordinert til prest (se neste side), hadde et alvorlig tema, nemlig kampen for å komme inn gjennom den trange dør. Men det forhindret ikke at hun avsluttet på denne innbydende måten: Noe av det største ved å bli prest, synes jeg er at jeg skal få lov til å døpe mennesker. I dåpen blir kjernen i den kristne troen synlig: Det er Gud som handler, og mennesket tar imot. Når vi ser at et barn blir døpt, blir det så tydelig at det ikke er egne gjerninger som bærer oss frem til det nye livet, barnet blir selv båret. Og det minner oss om at sånn skal vi skal få leve våre liv med Gud. Som små barn i trygghet og tillit. Det er lite som minner om kamp i dåpen. Men i Bibelen kan vi lese hvordan Jesus kjempet. For de svake, de utstøtte, de som andre holdt nede. Jesus kjempet for rettferdighet. Han kjempet mot fristelser i ørkenen. Og han kjempet da han hadde kommet frem til Jerusalem. I Getsemanehagen ba han til Gud om å få slippe det som lå foran hvis det var mulig. Han var tynget til døden av sorg. Likevel sto han kampen ut. Han gav sitt liv og vant over døden. Dermed åpnet han døren for alle mennesker, og døren er stor nok for de som kommer med tomme hender. Når vi fødes inn i det nye livet med Kristus i dåpen, så fødes vi inn i et fellesskap med ham. Og hans kamp for rettferdighet blir vår kamp. Når han får plass i livene våre så vokser Jesu kamp i oss. Den handler om å gi Jesu kjærlighet plass mellom oss. Om å gjøre det som er godt, fordi det gode hører Guds rike til. At døren er trang, betyr ikke at det ikke er god plass når man først kommer gjennom. Jesus sa til mannen som kom til ham Mennesker fra øst, vest, nord og sør, skal komme og sitte til bords i Guds rike. Vi skal ikke spekulere i hvor mange eller få som blir frelst, men det høres jo ut som det blir mange. Fra hele verden. Døren står åpen for alle. LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Layout: Magnhild Nordbø Trykk: PK Trykk Kristin ved døpefonten på ordinasjonsdagen 2

3 For første gang i historien? HELG I BYGDA Melhusbygg ordinerte Melhusbygg i Melhus kirke Av Kjell Arne Morland Det er alltid en stor begivenhet når en ny prest ordineres til tjeneste i kirken. På søndag 24. februar var begivenheten helt spesiell: Biskop Tor Singsås kunne fortelle at det i år var 35 år siden han selv ble ordinert til prestetjeneste i Melhus kirke av biskop Godal. Nå stod han i samme kirke og ordinerte Kristin Mørreaunet til å bli prest! Nesten 200 var til stede i kirken selv om det var vinterferie, og over halvparten av dem ble etterpå med på stor kirkekaffe på Bedehuset med kakebord og taler. Både biskopen og Kristin Mørreaunet er vokst opp i Melhus. Kristin ble ikke døpt i Melhus kirke, for hun var den første som ble døpt i Vassfjell-kapellet etter at det ble bygget. Men hun har vokst opp i bygda og er konfirmert i kirka her. Sin første prestetjeneste skal hun gjøre i Frosta og Åsen i Nord-Trøndelag, så derfor var også en stor gruppe fra disse menighetene til stede. I sin tale til Kristin sa biskopen at det er mange trøndere som har store gudsopplevelser i naturen, der de blir slått av storheten og aner at det står en skaper bak. Vi spurte Kristin om hva det var som fikk henne til å velge et langt teologistudium for å bli prest, og hvordan hun likte studiene. Hun svarte: Valget om å bli prest var noe som vokste frem over lengre tid. Farmor og farfar var vel de første som lanserte ideen da jeg var tenåring. Men jeg begynte ikke å tenke tanken for alvor før jeg var ferdig med en Bachelorgrad i ungdomsarbeid på Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Da var ikke veien til prestetjenesten så lang lenger. Jeg har stortrivdes som student! Teologi er spennende! En prest har som privilegium å få bringe ut budskapet om hvem denne Gud er, slik at han ikke lenger er taus, men slik at vi kan vite hvem han er. Biskopen gikk til alteret, tok nattverdvin og nattverdbrød i hendene og sa: Dette skal du få lov til å dele ut blant trøndere. Her lar Gud seg gripe! Han gir seg selv til oss i bibelordet og nattverden. Du skal få holde det aller helligste i hendene dine og dele det ut. Vær raus! Gi brødet og vinen og velsignelsen til alle som vil ha. Til Kristi bord kan alle komme, også svikerne! Da biskop Tor Singsås hadde lagt stolaen på skuldrene til Kristin, klappet hele kirken fordi vi hadde fått en ny prest! Kolbrandstad Stavkyrkje Åpningstider sommeren 2013 Også i år blir Kolbrandstad stavkirke åpen sju søndager i løpet av sommeren. Som før med guiding, kaffe og kakesalg fra klokka 1200 til 1500, og følgende datoer: 30. juni, 7. juli, 14. juli, 21. juli, 28. juli, 4. august og 11. august. Stavkirkelaget ønsker alle hjertelig velkommen! Det er også gudstjenester 16 juni og 18 august, se guds-tjenestelista. 3

4 HELG I BYGDA Nytt fra daglig leder: Kurt Rylandsholm Kirkevalget september, samme dato som stortingsvalget, skal det velges nye medlemmer til Flå, Horg og Melhus menighetsråd for perioden Disse menighetene er med i en prøveordning der halve rådet skal velges hvert 2. år. For Flå skal det velges 4, Horg 4, og Melhus 3 faste medlemmer for 4 år. Det skal i tillegg velges 5 vara for 2 år. Kandidatlistene blir offentliggjort senest i begynnelsen av august. Det vil være mulig å forhåndsstemme på kirkekontoret. Stemmerett har hvert medlem av Den norske kirke som bor i sognet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. Man kan ikke stemme i mer enn ett sogn. Ved å stille til valg og stemme ved valget kan du påvirke din lokale menighet og kirkens videre arbeid. Mer informasjon om Kirkevalget 2013 kommer senere. Du kan også lese mer om valget på Parkering ved Melhus kirke For å sikre fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ved Melhus kirke, er det bestemt at veien mellom kirkegården og gamle E6 (nærmeste vei rett øst for kirkegården) er gang- og sykkelvei. Skilt som indikerer dette står rett sør for kirkegårdens driftsbygning, og ved nordenden av kirkegården. Dette medfører bl.a. at plassen og veien mellom kirken og Prestegårdslåna er parkeringsfri sone. Slik praksisen har vært med parkering ved kirken, har besøkende i forbindelse med gudstjenestelige handlinger og arrangement ofte sperret tilkomsten for utrykningskjøretøy. Dette er uheldig, og vil i ytterste konsekvens kunne medføre fare for tap av liv og helse. Parkeringsforbudet inkluderer veien og plassen utenfor portalen. Unntaket er fire parkeringsplasser mot vest som vil være forbeholdt personer med bevegelseshemming, samt kirkelige ansatte. Disse plassene blir skiltet. For å kunne benytte disse reserverte plassene, må det fremlegges godkjent bevis som ligger synlig i kjøretøyet. Det vil være tillatt kjøre til portalen for å sette av og/eller hente personer som har redusert bevegelighet. Det er imidlertid ikke lov å parkere kjøretøyet uten godkjent bevis. En ber om at besøkende til kirken, kirkegården og Prestegårdslåna vil respektere den nye ordningen, og rette seg etter skiltene som er satt opp. Dugnad på kirkegårdene Melhus kirkelige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har lagt til rette for, og/eller vært med på dugnadene på kirkegårdene i kommunen. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en meningsfull måte kan komme sammen å gjøre en innsats for fellesskapet. Tusen takk. Konfirmasjon i Flå 2014 Siden den vanlige helga for konfirmasjon faller på samme helg som 17. mai i 2014, så har vi i Flå funnet ny dato for konfirmasjon dette året: Det blir Kristi himmelfartsdag 29.mai Bussturer 2013 Arrangeres av diakoniutvalgene. Meld dere på i god tid for å sikre plass. Hølonda og Melhus menigheter onsdag 14.august. Tur til historiske steder i nedre Melhus og Kvål. kl Hølonda Helsehus kl Melhus skysstasjon Vi besøker bl. a. Velte, Kottum, Rakbjørg, Lete, Hollum, Skjetne, Gimse, Tranmæl og Rimol kl Haugen gård, Kvål. Varm lunsj og kaffe. kl Kvål, Skjerdingstad, Gravråk, Søberg kl Melhus skysstasjon kl Hølonda Helsehus Pris: kr 300 for hele turen. Påmelding innen tirsdag 6. august til Melhus kirkekontor eller Hølonda helsehus. Flå og Horg menigheter torsdag 22.august Rundtur i Melhus og Hølonda kl Hovin S-lag, Lundamo vegkro (tidligere), Bruatunet. kl Prix Flå / Flå eldresenter. Vi kjører via Løvsetbakkan, Gimse, Brekkåsen. Videre til Korsvegen. Besøk og omvisning på skimuseum og foto-museum, Hølonda kirke og deretter ned Tømmesdalen. ca Hovin S-lag ca Flå (prix). Det blir servert formiddagsmat og middag. Harald Langås er guide. Pris kr Påmelding innen 15. august til kirkekontoret. Flå eldresenter Andakter onsdager kl : 8. og 22. mai 5. og 19. juni 3.,17. og 31. juli 14.og 28. august 11. og 25. september Treff torsdager kl : 16 mai, 13 juni og 19 september 4

5 HELG I BYGDA Konfirmanttida id kan bli en døråpner til mye fint. Av Kjell Arne Morland Det er altfor mange unge som ikke blir med på kristne aktiviteter etter konfi rmasjonen. Det skyldes ikke mangel på fi ne tilbud! Det fi nnes ungdomsklubber både i Melhus og i Flå, og det skal komme ungdomsfestival på Hølonda. Dessuten fi nnes det også mange andre tilbud både i Melhus og utover landet. Vi har intervjuet to ungdommer som har vært med på fem ulike ting som de vil fortelle om. Martine Grønning er 17 år. Hun var konfirmant i Horg for to år siden, og går nå på Helse og oppvekst på KVT i Trondheim. Hun er ikke av dem som har hatt mye kontakt med kirken opp gjennom årene, men hun har likevel fått med seg mye de siste to årene: - Du har vært med på lederkurs, hva er det og hvordan fant du på det? - Jeg fikk vite om det av ei venninne. Det var på Bedehuset her i Melhus, og vi var 2 unge fra Horg og 2 fra Soknedal. Da lærte vi mye om å være leder. Vi hadde det også koselig sammen, blant annet var vi på bowling. - Vil du anbefale det til andre? - Absolutt! Det var lærerikt, og jeg lærte også mye om meg selv. - Så var du leder etterpå? - Ja, først på Tårnagenthelg sammen med barn fra tredje trinn. De ble delt inn i grupper og ble kjent med kirka si. Og så har jeg vært med på to konfirmant-leirer. Det var spen- nende og morsomt. Jeg lærte mye. Jeg hadde ansvar for gruppe og mye kontakt med konfirmantene. - Hvem kan være leder? - Det er viktigst at du bryr deg om andre, at du er omtenksom og ikke sur. Det er ikke så viktig at man er aktiv bedehusgjenger. Det er en flott erfaring å ta med seg videre. - Så har jeg hørt at du også har vært med på Ung-domstinget, hva er det? - Det er en årlig samling av ungdom fra mange menigheter i hele Trøndelag. Vi er ca unge som samles ei helg på hotell, og også biskopen er med. I fjor var vi på Frosta, i år på Selbu. Vi snakker sammen om viktige temaer. I år hadde vi temaer som mobbing og toleranse. Dessuten drøftet vi hvordan gudstjenestene kan bli mer interessante for ungdom. Kelvin Løvås er 16 år og ble konfirmert for to år siden i Melhus kirke. Han går nå på Katta i Trondheim på Musikk, dans og drama. I år har han vært med som leder for KRIK- konfirmantene i Melhus. - Du har vært med på noe som heter Impuls, hva er det? - Det er en kristen konferanse for ungdom i Midt-Norge. Det er en tilsvarende i Stavanger i slutten av januar hvert år, og så denne i Trondheim i starten av februar. Da samles ungdom til inspirasjon, lovsanger, og mye program og seminarer om kristendom, livet og litt av hvert. - Hvordan kom du på å dra dit? - Det var venner som dro meg med. Det har vært flott å bli kjent med andre der. Det er fantastisk fint når 5 mange unge kristne kan være åpne overfor hverandre. - De to siste somrene har du vært med på Action. Hva er det? - Det er en sommerleir på ei snau uke der over 1000 ungdom samles i Bø i Telemark. Om morgenene er det store møter med sang og forkynnelse. Så kan vi velge mellom 35 ulike sportsgrupper om formiddagene. Ettermiddagene kan vi tilbringe i Bø Sommerland, eller gjøre ulike aktiviteter på et miljøtorg. Om kveldene er det store møter i teltet, og vi kan også gå omkring mellom teltene og få nye venner. - Vil du anbefale andre å dra på slike leirer? - Det har vært kjempeflott å få være med! Så dersom det kan la seg kombinere med sommerjobb, drar jeg gjerne tilbake i sommer.

6 HELG I BYGDA Alle trenger noen å snakke med av og til, noe annet ville vært helt utenkelig Dersom du ønsker noen å snakke med, ta kontakt med oss, og vi kan avtale et møte med deg enten på Støren kirkekontor eller der du bor. Tlf E-post: kr. 300 pr. samtaletime Vi tilbyr også kurs og temakvelder Resultat fra KN-aksjonen 2013 Flå: kr Horg: kr Hølonda: kr Melhus: kr Tusen takk til alle konfirmanter og frivillige medhjelpere for en fantastisk innsats den 19. mars. Konfirmantene var særdeles dyktige og blide selv om det var bitende kaldt ute. Flå, Hølonda og Melhus hadde en nedgang i år, mens Horg hadde en framgang fra i fjor. Tendensen på landsbasis er at det har vært en nedgang, sammenlignet med fjorårets rekordår. Tusen takk til alle som bidro med innsats og giverglede! Kirkens trosopplæring skal være for alle! Av Bente Brandsæter Det fi nnes mange barn og unge som sliter med funksjonshemninger. Det skal ikke hindre dem i å få hjelp til kristen tro i kirken. Alt vi arrangerer skal ved behov ta hensyn til barn og unge med alle slags forutsetninger. Nesten hvert eneste år har vi særegne opplegg for konfi rmanter. I år har vi hatt det for to konfirmanter: Joar fra Melhus og Pål Einar fra Hølonda som begge har sterke bistandsbehov. De har hatt egne samlinger sammen med kateketen i kirka, og de har vært med på deler av det som de andre har, for eksempel konfirmantleiren. Vi spurte mødrene til dem begge om hva de syntes om opplegget de ble tilbudt, og fikk følgende svar: Joar bor i Melhus Han skal konfirmeres i Melhus kirke sammen med over 100 andre flotte ungdommer. Han har stor glede av sangen og musikken i kirka, og han synes kirkeklokkene er spennende. Sonja har brukt tid til å gjøre ham kjent i kirkerommet, og med alt som finnes der. Mor ble først skeptisk da hun fikk se pensum konfirmantene skulle gjennom,men det har ikke bydd på problemer å få en personlig plan. Opplegget ble tilpasset Joars behov, og alt er lagt tilrette, slik at han kan delta, og forstå hva som skjer. På Joar Pål Einar 6 konfirmantleiren hadde Joar med seg mor, og personlig assistent. Det var en selvfølge at Joar skulle konfirmeres i kirka, og mor synes at konfirmasjonstiden for sønnen har vært en positiv opplevelse så langt. Pål Einar bor på Hølonda I familien Kvåle er det tradisjon at barna døpes og konfirmeres i kirka. Det var derfor aldri tvil om at også Pål Einar skulle få dette tilbudet. For familien ble det et positivt møte med kirkekontoret, hvor de ble møtt med forståelse, og vilje til å tilrettelegge undervisningen. De får selv velge de aktivitetene de mener Pål Einar har utbytte av. Informasjon og kommunikasjon med hjemmet skjer mest via . Pål Einar liker sang og musikk, og han har allerede prøvd den hvite kappen han skal ha på seg på konfirmasjongudstjenesten. Mor oppfordrer foreldre som er i samme situasjon som henne, til å ta kontakt med kirkekontoret og gjøre avtaler for sin konfirmant.

7 Alle, alle vil vi ha med! Av Sonja Bruholt Barnas hjørne HELG I BYGDA I Menighetene i Melhus holder vi nå på å lage trosopplæringsplaner som skal hjelpe oss å gi en sammenhengende opplæring fra barna blir døpt som små barn, til de blir myndige. Denne planen skal gjelde for absolutt alle som blir døpt. «Alle» betyr alle; uavhengig av interesser, fysisk og mental styrke eller handicap, allergier, språk eller hva det måtte være som gjør at man vanligvis defineres eller definerer seg utenfor begrepet «normal/vanlig». Vi er opptatt av at foreldre ikke må tenke at «dette gjelder nok ikke mitt barn fordi.» Det avgjørende er at foreldre forteller oss om hvilke utfordringer dette barnet har, enten det nå er at barnet sitter i rullestol, Moses blir reddet Andre Mosebok 2 gjenfortalt av Desmond Tutu Mirjam så moren legge babybroren i en kurv som fløt på elven. Mirjam kikket nervøst etter soldatene. Det hadde gått mange år etter at Josef og brødrene hans døde. En dårlig Farao styrte Egypt. Han hadde tvunget Josefs etterkommere, som ble kalt Hebreere, til å bli slaver, og nå hadde han bestet at alle nyfødte hebreergutter skulle drepes. Moren til Mirjam gråt da hun dyttet kurven ut i sivet. «Pass på ham,» sa hun. Mirjam fulgte stille etter kurven som fløt nedover elven. Babybroren begynte å gråte. Mirjam gispet da hun fikk se datteren til Farao som akkurat da kom for å bade i elven. Ville hun gi babyen til soldatene? Datteren til Farao løftet babyen opp og vugget ham i armene sine. «Stakkars liten. Det må være en av hebreerbabyene,» hvisket hun. «Han trenger en mor.» Mirjam kom fram fra sivet og sa: «Jeg vet om en hebreerkvinne som kan passe barnet for deg» hun hentet moren deres. Datteren til Farao ga babyen tilbake til moren og sa: «Når han er gammel nok, skal du ta ham med til palasset, så kan jeg oppdra ham som en prins. Jeg vil gi ham navnet Moses, siden jeg dro fra opp fra vannet.» er døv, har adhd eller er veldig sjenert eller engstelig. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at akkurat ditt barn skal få den trosopplæring som hun eller han har rett på. Noen ganger er det utfordrende, men den utfordringen er det jobben vår å ta. Det avgjørende er at vi vet. Så fortell oss! Det gjorde foreldrene til guttene som i år er konfirmanter i Melhus og Hølonda (se intervju). Når vi lager et opplegg som er lagt opp etter deres forutsetninger, har de også utbytte av trosopplæring og konfirmantunder-visning. Så ta kontakt hvis du tenker at ditt barn har enekstra utfordring! Velkommen! Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet nederst? 7

8 HELG I BYGDA Takk! Nedre Melhus helse og omsorg Buen omsorgssenter, hjemmetjenesten og avd. Jarlsbu/Gimsebu takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Gyda Bjørgan`s og Ola Nordaune`s begravelser. Buen omsorgssenter, hjemmetjenesten Nedre Melhus takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Alf Konrad Strømsli`s begravelse. Horg/Flå helse og omsorg Avd. Midttun takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Kjersti Anshus`s begravelse. Hjemmetjenesten takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Hans Refseth`s og Laila Ler`s begravelser. Horg/Flå helse og omsorg takker hjertelig takk for mottatt pengegave i forbindelse med Oddleif Horghagen`s og Bjørg Eggen`s begravelser. Hølonda helse og omsorg Hølonda helsehus avd. Kåret takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Jenny Skjerdingstad`s begravelse. Hjemmesykepleien og Hølonda helsehus avd. Kåret takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Toralf Hammerås`s begravelse. Hølonda helsehus takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Jenny Sunnset`s begravelse. Horg kirke 26. mai kl Christian Bjørnstøl Eirin Anita Bordal Ruben Ekseth Bye Lars Ole Wollan Eggen Markus Engen Preben Gustavsen Korina Holthe Gøran Leander Hovin Hans Hovin Amalie Fagerland Kalvå Joakim Kolstad Åshild Engen Moen Aina Hepsø Rosmo Simen Fillingsnes Røhr Marcus Bjørnsvik Sunnset Horg kirke 26. mai kl Julie Hervik Bagger Theresa Reitan Helgemo Mats Helmersen Gunn Berit Krogstad Silje Smemo Krogstad Ørjan Krogstad Jim Martin Hovin Landsem Siv Ingrid Lund Simen Martinsen Tonje Myklebust Marit Hage Olsen Robert Presthus Mari Emilie Rønning Jon Ola Storrø Adrian Sæther Erlend Melum Terning Andreas Wekre Prosjektkor 2014 Musikk i Melhus kirke søker korsangere til Prosjektkor Vi skal fremføre Mozarts messe i c-moll («Grosse Messe») i april Korøvelsene starter høsten 2013, og vil foregå to torsdager i måneden i Melhus kirke. «Grosse Messe» er fra 1782/1783, og den er det første av Mozarts to kjente, ufullendte messeverk. For to år siden fremførte vi det andre «Requiem» med Prosjektkor 2011 for et stort publikum i Melhus kirke og Vår Frue kirke. «Grosse Messe» er skrevet for dobbeltkor (åtte-stemmig), orkester og fire sangsolister, og er et musikalsk mesterverk. Orkesteret vil bestå av musikere fra blant annet Trondheim Symfoniorkester og Musikkonservatoriet i Trondheim. For informasjon og påmelding, kontakt kantor Bjørn Vevang på telefon eller e-post 8

9 HELG I BYGDA Konfirmanter 2013 Melhus kirke 19. mai kl Erika Selnes Asbølmo Jørgen Marino Bergeng Johannes Konstad Brevik Ørjan Brurud Adrian Risvik Buseth Stine Sleppen Bye Birgit Vingen Ekren John Ivar Forsetløkken Ingrid Gimse Emil Skrødal Grinde Mathias Kilsti Hals Vilde Jønland Kamilla Rindal Krogstad Vebjørn Rindal Krogstad Guro Kregnes Per Johan Skei Laukøy Magnus Love Jørgen Busklein Løvseth Thomas Riseth Ingebjørg Eggen Skarbøvik Joar Skaget Stokkan Steffen Sund Stian Eduardo Stokhaug Sæther Signe Berg Vårvik Håkon Winje Eskild Jonatan Krumsvik Aanesen Melhus kirke 19. mai kl Erik Brækken Elise Storvold Davidsen Sigrid Sletvold Flakne Therese Wulff Gjønnes Rune Ree Gunleiksrud Sophia Shirin Hall Une Adeline Haugen Per Kristian Hammervold Hinsværk Jakob Aune Høvik Mariell Sæther Haabeth Natalie Wahl Johansen Erlend Næss Kjøsen Håkon Kusslid Maiken Langaunet Terese Skeie Lian Andreas Loholt Mari Knutsen Lystad Martin Mosand Lisa Winsjansen Restad Magnus Gaasø Rimolsrønning Stine Elise Rånes Julie Simonsen Vighild Ambjørg Stølhaug Natalie Johansen Sørgård Ola Myrmo Tranmæl Jenny Østerås Melhus kirke 26. mai kl Malin Anthonsen Mathias Aune Stian Barstad Mari Saksgård Bendheim Ådne Bergsmyr Arvid Bjørnbeth Kristine Friberg Erlend Voll Grande Pia Hammer Sofie Strøm Jensen Lone Johansen Jonas Thorkildsen Johansen Magnus Nideng Jørgen Antonsen Reppe Vegard Rytter Peter Sagdahl Silje Langørgen Solberg Tommy Solem Frida Stevik Armand Storler Gudrun Storsveen Sæta Andrea Toset Joacim Uddu Sofie Mariell Lyngen Vårhus Natalie Aalberg Lars Åsrønning Melhus kirke 26. mai kl Maiken Bakke Jonas Duesten Blokkum Marie Digre Caroline Cicilie Eggen Ingrid Syrstad Engen Julian Ellefsen Jørgen Ellefsen Ola Gimse Estenstad Anniken Løvseth Fagerdal Adrian Alterskjær Folstadli Andreas Almås Gustad Jørgen Størdal Gravråk Malin Haugen Ingrid Havdal Janis Hårstad Martine Kjartansdottir Jenny Storflor Mjøen Amalie Rudolfsen Håvard Rundhaug Andreas Berg Rønning 9 Maren Annette Saksvik Ellen Vinje Sandvik Ola Selvaag Solbakken Joakim Gundersen Strand Linda Gundersen Strand Emilie Tøndel Maren Lund Vingen Anders Vuttudal Vibeke Sundin Aasen Hølonda kirke 2. juni, kl Ruben Ødegaard Berg Vilde Buklev Jørgen Almås Flisen Ina Næve Fossum Morten Grande Fuglås Ingrid Gaustad Adrian Hammerås Mette Hoel Daniel Huskic Joakim Kjøsen Pål Einar Stubsjøen Kvåle Marit Konstad Marit Lufall Thomas Andre Mo Steffen Olsen Aron Reitan Robert Rolandsen Peter Henrik Schulze Kristine Stenset Sondre Sunnset Line Sølberg Jonas Unsgård Mads Ørjan Vuttudal Erik Ysland Ine Sjøbakk Åmot Flå kirke 19. mai kl Tilla Celine Helgemo Aune Martin Gravråk Eggen Marthe Gravråk Eggen Marielle Hindenes Sondre Rolseth Holthe Ådne Rolseth Holthe Pål Inge Hugdal Morten Jusnes Mellingen Petter Søreng Nordhaug June Folstadli Saltvik Simen Stensås Isak Lufall Telebond

10 Slekters gang Melhus sokn Døpte: Emely Viggen, døpt i Orkdal kirke Liam Arntsen-Staven, døpt i Åfjord kirke Marie Bolme Emil Engan Martinsen Mie Helen Lium Bjørkvik døpt i Ramsvik kirke Sabrina Vinje Kubilius Ingrid Agledal Heggvik Oliver Grande Jacobsen Nikolai Myhre Smistad John-Leo Alexander Dahlshaug-Bakke Emma Sofie Fuglås Marie Voldsund Jens Erik Langmo, døpt i Buvik kirke Alexandra Reiten Løseth Alexander Taraldhagen Døde: Åse Gunvor Kottum f Frank Hov f. 1964, begravet på Soknedal kirkegård Ole Hermann Øverås f Ola Nordaune f Margrethe Streitlien f Kåre Reinhardt Ljøkjell f. 1932, begravet på Flå kirkegård HELG I BYGDA Horg sokn Døpte: Synne Breden Holthe Viktor Forseth Peder Røvik Eggen Håvard Odden-Rimol Vida Gerhardsen, døpt i Momyrstua i Åfjord Vigde: Marthe Volden og Recep Fidan Døde: Ola G. Krogstad f Hans Refseth f Oddleif Alfred Horghagen f Laila Alvilde Ler f Petter I. Nordtømme f Bjørg Eggen f Bjørn Terje Rogstad f Britt-Lise Bustad f Hølonda sokn Døde: Toralf Hammerås f Jenny Othelie Skjerdingstad f Begravet på Melhus kirkegård Jenny Sunnset f Flå sokn Døpte: Erik Stensås Ellen Marie Stensås Kajsa Ekseth Natalie Havdal Vigde: Laila Kristiansen og Ola Øyvind Gotheim Havdal Døde: Kjersti Anshus f. 1920, begravet på Soknedal kirkegård Kjell Jenssen f Sigrid Jønland f John Anders Gaustad f Miljøtipset: Velg miljømerkede produkter Blir det mange handleturer i sommer? Å velge varer med svanemerket er en av de enkleste måtene vi kan ta miljøhensyn på. Disse er produsert med mindre bruk av energi og kjemikalier, og skal være blant de minst miljøbelastende varene i sin kategori. Du kan finne svanemerket på rengjøringsmidler, kosmetikk og hudpleie (for eksempel solkremer!), toalett- og tørkepapir, bleier, batterier og byggevarer og en rekke andre produkter. Les mer på mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17, 1-5 Gudstj. v/hodne Dåp. Ofring: Menighetsarbeidet Enkel kirkekaffe 12. mai Søndag før pinse Joh 16, Horg kirke kl 1100 Samtalegudstj. v/brenne Ofring: Menighetsarbeidet Gudstj. v/flø. Dåp Nattverd. Ofring: Misjonsalliansen. Enkel kirkekaffe Onsdag 15. mai Hølonda kirke kl Samtalegudstj. v/morland Fredag 17. mai Luk 17, Flå kirke kl Festgudstj. v/brenne Ofring: Menighetsarb. Horg kirke kl Festgudstj. v/brenne. Ofring: BUA Hølonda kirke kl Festgudstj.v/Morland Ofring: Barnegospelkoret Melhus kirke kl Festgudstj. v/flø Ofring: Menighetsarb. 19. mai - Pinsedag Joh 14, Flå kirke kl Konfirmasjon v/brenne Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne Ofring: Menighetsarb., trosoppl. Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne Ofring: Menighetsarb. trosoppl. Melhus kirke kl Dåpsgudstj. v/espen Aarseth Organist Kirsten Grimstad 20. mai - 2 pinsedag Joh 14, Horg kirke kl Høytidsgudstj. v/brenne. Nattverd. Ofring: Kirkens bymisjon

11 Hølonda kirke kl Høytidsgudstj. v/hodne. Nattverd Ofring: Israelsmisjonen Skyss: Jofrid Øyen, tlf mai - Treenighetssøndag Luk 24, Horg kirke kl Konfirmasjon v/brenne Ofring: Konfirmantarbeidet Horg kirke kl Konfirmasjon v/brenne Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland Ofring: Menighetsarb., trosoppl. Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland. Dåp. Ofring: Menighetsarb., trosoppl. 2. juni 2 søndag i treenighetstiden Joh 3, 1-13 Hølonda kirke kl Konfirmasjon v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarb. Gudstj. v/hodne. Dåp. Ofring: Menighetsarb. Enkel kirkekaffe Torsdag 6. juni Melhus kirke kl Formiddagstreff Samarbeid med Buen og Kroa Melhus pensjonistkor 9. juni 3 søndag i treenighetstiden Mark 10, Flå kirke kl Gudstj. v/brenne. Nattverd Ofring: Misjonsprosjektet Horg kirke kl Gudstj. v/brenne. Nattverd. Ofring: Bara Gudstj. v/biskop Tor Singsaas Dåp. 50-årskonfirmanter Torsdag 13. juni Hølonda kirke kl Eldres kirkedag. Samarbeid med Hølonda helsehus Kirkeskyss: Kåre Krokhaug, tlf / HELG I BYGDA Gudstjenester 16. juni 4 søndag i treenighetstiden Matt 9, Kolbrandstad stavkyrkje kl Gudstj. v/hodne. Ofring: Stavkyrkje-laget. Skyss: Grete Oliv Kjøsen, tlf Gudstj. v/morland. Dåp. Nattverd. Ofring: Sykepleiernes misjonsring Enkel kirkekaffe 23. juni 5 søndag i treenighetstiden Matt 18, Flå kirke kl Gudstj. v/brenne Ofring: Menighetsarbeidet Nyplassen kl Gudstj. v/morland i samarbeid med Meldal St. Olavskneppet kl v/morland 30. juni Aposteldagen 6 søndag i treenighetstiden Mark 3, Horg kirke kl Gudstj. v/brenne 50-årskonfirmanter Gudstj. v/hodne Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Enkel kirkekaffe 7. juli 7 søndag i treenighetstiden Mark 5, Hølonda kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd Ofring: Helg i bygda Gudstj. v/brenne. Dåp. Nattverd Ofring: Ung kirkesang 14. juli 8 søndag i treenighetstiden Mark 12, Flå kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd Ofring: Helg i bygda 11 Horg kirke kl Gudstj. v/hodne Nattverd. Ofring: Diakoniarb. 21. juli 9 søndag i treenighetstiden Luk 6, Gudstj. v/hodne. Dåp Nattverd. Ofring: Menighetsarb. 28. juli 10 søndag i treenighetstiden Mark 11, Hølonda kirke kl Gudstj. v/morland. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Gudstj. v/morland. Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarb. 4. august Flå kirke kl Horg kirke kl august 18. august Kolbrandstad stavkyrkje kl august Flå kirke kl Horg kirke kl Melhus bedehus kl september 15 søndag i treenighetstiden Hølonda kirke kl årskonfirmanter 8. september Flå kirke kl Horg kirke kl september Hølonda kirke kl september Flå kirke kl Horg kirke kl september Hølonda kirke kl 11.00

12 Full distribusjon Vi tilbyr og tilrettelegger alle typer arrangement som åremålslag, minnesamvær, konfirmasjon og lignende. Sandmoflata 3, 7072 Heimdal, tlf , mail: Tlf Tlf Autorisert regnskapsførerselskap tlf.: Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: Her er det ledig annonseplass for deg som ønsker å markedsføre deg og din bedrift i Melhus og som samtidig vil være med å sørge for at Helg i Bygda kan utgis fire ganger også i Bladet har ingen inntekter utenom gaver og sponsing fra annonsørene. Hovin 9-20 (18) Lundamo 9-22 (20) Ler 7-23 (9-20) Søndag: 10-22

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 2/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON:

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2007 67. årgang Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 2 mai 2007 67. årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus

Detaljer

Helg i bygda. 17. mai i Melhus. Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. 17. mai i Melhus. Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad dfor Melhus prestegjeld 2/2014, 74. årgang 17. mai i Melhus Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 2/2014 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 1/2015 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2007 67. årgang Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Jesaia 9.2 Flå Horg

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Konfirmasjonen viktig familiefest

Konfirmasjonen viktig familiefest Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 2 2011) Konfirmasjonen viktig familiefest Hoeggen kirke: 95 konfirmanter i 6 konfirmasjonsgudstjenester Tempe kirke: 42 konfirmanter i 4

Detaljer

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd!

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd! Kvaløynytt Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Menighetsrådsvalget 2005: Bruk stemmeretten, Gi menigheten din et godt råd! Gi kirken et godt råd! Av Holger R. Raste Vi

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer 2 Sommer 2010 Hva blir følgene av en kommunesammenslåing for den kirkelige sektor? Kommunene Mosvik og Inderøy startet høsten 2009 prosessen fram mot en kommunesammenslåing

Detaljer

Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg

Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg 2015 Mars 59. årgang Nr. 1 Verdighet Givende og travel s 5 Kirketorsdag s 6 Å klippe håp s 8 REFLEKSJONER INNHOLD Bli lys s 2 Det nytter å gjøre noe s 2 Mellom

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 1 P Å S K E N 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Våren er konfirmasjonstid Mye skal skje før den store dagen Ta vel i mot konfirmantene når de kommer

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang www.as.kirken.no Prestens Kateketens hjørne Hva har Albert Åberg og jeg til felles? Jeg skal bare, er et

Detaljer