Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2013, 73. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Harald Danielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2013, 73. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke. Foto: Harald Danielsen"

Transkript

1 Helg i bygda Foto: Harald Danielsen Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2013, 73. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

2 HELG I BYGDA Helg Hl ib bygda - Nr 2/2013 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Gjøran Berg Onsøyen, Aase Fjeldal, Bente Brandsæter, Knut Engen og Kjell Arne Morland, redaktør. Bankgiro: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg TELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Åshild Brenne Kateket Sonja Bruholt Menighetspedagog Svanhild Christofie Hafnor Sandberg Diakon Tone Njøs Krk.verge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Magnus Noreen Organist Randi Vik Døren står åpen for alle! Av Kristin Mørreaunet Teksten som Kristin Mørreaunet preket over da hun ble ordinert til prest (se neste side), hadde et alvorlig tema, nemlig kampen for å komme inn gjennom den trange dør. Men det forhindret ikke at hun avsluttet på denne innbydende måten: Noe av det største ved å bli prest, synes jeg er at jeg skal få lov til å døpe mennesker. I dåpen blir kjernen i den kristne troen synlig: Det er Gud som handler, og mennesket tar imot. Når vi ser at et barn blir døpt, blir det så tydelig at det ikke er egne gjerninger som bærer oss frem til det nye livet, barnet blir selv båret. Og det minner oss om at sånn skal vi skal få leve våre liv med Gud. Som små barn i trygghet og tillit. Det er lite som minner om kamp i dåpen. Men i Bibelen kan vi lese hvordan Jesus kjempet. For de svake, de utstøtte, de som andre holdt nede. Jesus kjempet for rettferdighet. Han kjempet mot fristelser i ørkenen. Og han kjempet da han hadde kommet frem til Jerusalem. I Getsemanehagen ba han til Gud om å få slippe det som lå foran hvis det var mulig. Han var tynget til døden av sorg. Likevel sto han kampen ut. Han gav sitt liv og vant over døden. Dermed åpnet han døren for alle mennesker, og døren er stor nok for de som kommer med tomme hender. Når vi fødes inn i det nye livet med Kristus i dåpen, så fødes vi inn i et fellesskap med ham. Og hans kamp for rettferdighet blir vår kamp. Når han får plass i livene våre så vokser Jesu kamp i oss. Den handler om å gi Jesu kjærlighet plass mellom oss. Om å gjøre det som er godt, fordi det gode hører Guds rike til. At døren er trang, betyr ikke at det ikke er god plass når man først kommer gjennom. Jesus sa til mannen som kom til ham Mennesker fra øst, vest, nord og sør, skal komme og sitte til bords i Guds rike. Vi skal ikke spekulere i hvor mange eller få som blir frelst, men det høres jo ut som det blir mange. Fra hele verden. Døren står åpen for alle. LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Layout: Magnhild Nordbø Trykk: PK Trykk Kristin ved døpefonten på ordinasjonsdagen 2

3 For første gang i historien? HELG I BYGDA Melhusbygg ordinerte Melhusbygg i Melhus kirke Av Kjell Arne Morland Det er alltid en stor begivenhet når en ny prest ordineres til tjeneste i kirken. På søndag 24. februar var begivenheten helt spesiell: Biskop Tor Singsås kunne fortelle at det i år var 35 år siden han selv ble ordinert til prestetjeneste i Melhus kirke av biskop Godal. Nå stod han i samme kirke og ordinerte Kristin Mørreaunet til å bli prest! Nesten 200 var til stede i kirken selv om det var vinterferie, og over halvparten av dem ble etterpå med på stor kirkekaffe på Bedehuset med kakebord og taler. Både biskopen og Kristin Mørreaunet er vokst opp i Melhus. Kristin ble ikke døpt i Melhus kirke, for hun var den første som ble døpt i Vassfjell-kapellet etter at det ble bygget. Men hun har vokst opp i bygda og er konfirmert i kirka her. Sin første prestetjeneste skal hun gjøre i Frosta og Åsen i Nord-Trøndelag, så derfor var også en stor gruppe fra disse menighetene til stede. I sin tale til Kristin sa biskopen at det er mange trøndere som har store gudsopplevelser i naturen, der de blir slått av storheten og aner at det står en skaper bak. Vi spurte Kristin om hva det var som fikk henne til å velge et langt teologistudium for å bli prest, og hvordan hun likte studiene. Hun svarte: Valget om å bli prest var noe som vokste frem over lengre tid. Farmor og farfar var vel de første som lanserte ideen da jeg var tenåring. Men jeg begynte ikke å tenke tanken for alvor før jeg var ferdig med en Bachelorgrad i ungdomsarbeid på Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Da var ikke veien til prestetjenesten så lang lenger. Jeg har stortrivdes som student! Teologi er spennende! En prest har som privilegium å få bringe ut budskapet om hvem denne Gud er, slik at han ikke lenger er taus, men slik at vi kan vite hvem han er. Biskopen gikk til alteret, tok nattverdvin og nattverdbrød i hendene og sa: Dette skal du få lov til å dele ut blant trøndere. Her lar Gud seg gripe! Han gir seg selv til oss i bibelordet og nattverden. Du skal få holde det aller helligste i hendene dine og dele det ut. Vær raus! Gi brødet og vinen og velsignelsen til alle som vil ha. Til Kristi bord kan alle komme, også svikerne! Da biskop Tor Singsås hadde lagt stolaen på skuldrene til Kristin, klappet hele kirken fordi vi hadde fått en ny prest! Kolbrandstad Stavkyrkje Åpningstider sommeren 2013 Også i år blir Kolbrandstad stavkirke åpen sju søndager i løpet av sommeren. Som før med guiding, kaffe og kakesalg fra klokka 1200 til 1500, og følgende datoer: 30. juni, 7. juli, 14. juli, 21. juli, 28. juli, 4. august og 11. august. Stavkirkelaget ønsker alle hjertelig velkommen! Det er også gudstjenester 16 juni og 18 august, se guds-tjenestelista. 3

4 HELG I BYGDA Nytt fra daglig leder: Kurt Rylandsholm Kirkevalget september, samme dato som stortingsvalget, skal det velges nye medlemmer til Flå, Horg og Melhus menighetsråd for perioden Disse menighetene er med i en prøveordning der halve rådet skal velges hvert 2. år. For Flå skal det velges 4, Horg 4, og Melhus 3 faste medlemmer for 4 år. Det skal i tillegg velges 5 vara for 2 år. Kandidatlistene blir offentliggjort senest i begynnelsen av august. Det vil være mulig å forhåndsstemme på kirkekontoret. Stemmerett har hvert medlem av Den norske kirke som bor i sognet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år. Man kan ikke stemme i mer enn ett sogn. Ved å stille til valg og stemme ved valget kan du påvirke din lokale menighet og kirkens videre arbeid. Mer informasjon om Kirkevalget 2013 kommer senere. Du kan også lese mer om valget på Parkering ved Melhus kirke For å sikre fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ved Melhus kirke, er det bestemt at veien mellom kirkegården og gamle E6 (nærmeste vei rett øst for kirkegården) er gang- og sykkelvei. Skilt som indikerer dette står rett sør for kirkegårdens driftsbygning, og ved nordenden av kirkegården. Dette medfører bl.a. at plassen og veien mellom kirken og Prestegårdslåna er parkeringsfri sone. Slik praksisen har vært med parkering ved kirken, har besøkende i forbindelse med gudstjenestelige handlinger og arrangement ofte sperret tilkomsten for utrykningskjøretøy. Dette er uheldig, og vil i ytterste konsekvens kunne medføre fare for tap av liv og helse. Parkeringsforbudet inkluderer veien og plassen utenfor portalen. Unntaket er fire parkeringsplasser mot vest som vil være forbeholdt personer med bevegelseshemming, samt kirkelige ansatte. Disse plassene blir skiltet. For å kunne benytte disse reserverte plassene, må det fremlegges godkjent bevis som ligger synlig i kjøretøyet. Det vil være tillatt kjøre til portalen for å sette av og/eller hente personer som har redusert bevegelighet. Det er imidlertid ikke lov å parkere kjøretøyet uten godkjent bevis. En ber om at besøkende til kirken, kirkegården og Prestegårdslåna vil respektere den nye ordningen, og rette seg etter skiltene som er satt opp. Dugnad på kirkegårdene Melhus kirkelige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har lagt til rette for, og/eller vært med på dugnadene på kirkegårdene i kommunen. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en meningsfull måte kan komme sammen å gjøre en innsats for fellesskapet. Tusen takk. Konfirmasjon i Flå 2014 Siden den vanlige helga for konfirmasjon faller på samme helg som 17. mai i 2014, så har vi i Flå funnet ny dato for konfirmasjon dette året: Det blir Kristi himmelfartsdag 29.mai Bussturer 2013 Arrangeres av diakoniutvalgene. Meld dere på i god tid for å sikre plass. Hølonda og Melhus menigheter onsdag 14.august. Tur til historiske steder i nedre Melhus og Kvål. kl Hølonda Helsehus kl Melhus skysstasjon Vi besøker bl. a. Velte, Kottum, Rakbjørg, Lete, Hollum, Skjetne, Gimse, Tranmæl og Rimol kl Haugen gård, Kvål. Varm lunsj og kaffe. kl Kvål, Skjerdingstad, Gravråk, Søberg kl Melhus skysstasjon kl Hølonda Helsehus Pris: kr 300 for hele turen. Påmelding innen tirsdag 6. august til Melhus kirkekontor eller Hølonda helsehus. Flå og Horg menigheter torsdag 22.august Rundtur i Melhus og Hølonda kl Hovin S-lag, Lundamo vegkro (tidligere), Bruatunet. kl Prix Flå / Flå eldresenter. Vi kjører via Løvsetbakkan, Gimse, Brekkåsen. Videre til Korsvegen. Besøk og omvisning på skimuseum og foto-museum, Hølonda kirke og deretter ned Tømmesdalen. ca Hovin S-lag ca Flå (prix). Det blir servert formiddagsmat og middag. Harald Langås er guide. Pris kr Påmelding innen 15. august til kirkekontoret. Flå eldresenter Andakter onsdager kl : 8. og 22. mai 5. og 19. juni 3.,17. og 31. juli 14.og 28. august 11. og 25. september Treff torsdager kl : 16 mai, 13 juni og 19 september 4

5 HELG I BYGDA Konfirmanttida id kan bli en døråpner til mye fint. Av Kjell Arne Morland Det er altfor mange unge som ikke blir med på kristne aktiviteter etter konfi rmasjonen. Det skyldes ikke mangel på fi ne tilbud! Det fi nnes ungdomsklubber både i Melhus og i Flå, og det skal komme ungdomsfestival på Hølonda. Dessuten fi nnes det også mange andre tilbud både i Melhus og utover landet. Vi har intervjuet to ungdommer som har vært med på fem ulike ting som de vil fortelle om. Martine Grønning er 17 år. Hun var konfirmant i Horg for to år siden, og går nå på Helse og oppvekst på KVT i Trondheim. Hun er ikke av dem som har hatt mye kontakt med kirken opp gjennom årene, men hun har likevel fått med seg mye de siste to årene: - Du har vært med på lederkurs, hva er det og hvordan fant du på det? - Jeg fikk vite om det av ei venninne. Det var på Bedehuset her i Melhus, og vi var 2 unge fra Horg og 2 fra Soknedal. Da lærte vi mye om å være leder. Vi hadde det også koselig sammen, blant annet var vi på bowling. - Vil du anbefale det til andre? - Absolutt! Det var lærerikt, og jeg lærte også mye om meg selv. - Så var du leder etterpå? - Ja, først på Tårnagenthelg sammen med barn fra tredje trinn. De ble delt inn i grupper og ble kjent med kirka si. Og så har jeg vært med på to konfirmant-leirer. Det var spen- nende og morsomt. Jeg lærte mye. Jeg hadde ansvar for gruppe og mye kontakt med konfirmantene. - Hvem kan være leder? - Det er viktigst at du bryr deg om andre, at du er omtenksom og ikke sur. Det er ikke så viktig at man er aktiv bedehusgjenger. Det er en flott erfaring å ta med seg videre. - Så har jeg hørt at du også har vært med på Ung-domstinget, hva er det? - Det er en årlig samling av ungdom fra mange menigheter i hele Trøndelag. Vi er ca unge som samles ei helg på hotell, og også biskopen er med. I fjor var vi på Frosta, i år på Selbu. Vi snakker sammen om viktige temaer. I år hadde vi temaer som mobbing og toleranse. Dessuten drøftet vi hvordan gudstjenestene kan bli mer interessante for ungdom. Kelvin Løvås er 16 år og ble konfirmert for to år siden i Melhus kirke. Han går nå på Katta i Trondheim på Musikk, dans og drama. I år har han vært med som leder for KRIK- konfirmantene i Melhus. - Du har vært med på noe som heter Impuls, hva er det? - Det er en kristen konferanse for ungdom i Midt-Norge. Det er en tilsvarende i Stavanger i slutten av januar hvert år, og så denne i Trondheim i starten av februar. Da samles ungdom til inspirasjon, lovsanger, og mye program og seminarer om kristendom, livet og litt av hvert. - Hvordan kom du på å dra dit? - Det var venner som dro meg med. Det har vært flott å bli kjent med andre der. Det er fantastisk fint når 5 mange unge kristne kan være åpne overfor hverandre. - De to siste somrene har du vært med på Action. Hva er det? - Det er en sommerleir på ei snau uke der over 1000 ungdom samles i Bø i Telemark. Om morgenene er det store møter med sang og forkynnelse. Så kan vi velge mellom 35 ulike sportsgrupper om formiddagene. Ettermiddagene kan vi tilbringe i Bø Sommerland, eller gjøre ulike aktiviteter på et miljøtorg. Om kveldene er det store møter i teltet, og vi kan også gå omkring mellom teltene og få nye venner. - Vil du anbefale andre å dra på slike leirer? - Det har vært kjempeflott å få være med! Så dersom det kan la seg kombinere med sommerjobb, drar jeg gjerne tilbake i sommer.

6 HELG I BYGDA Alle trenger noen å snakke med av og til, noe annet ville vært helt utenkelig Dersom du ønsker noen å snakke med, ta kontakt med oss, og vi kan avtale et møte med deg enten på Støren kirkekontor eller der du bor. Tlf E-post: kr. 300 pr. samtaletime Vi tilbyr også kurs og temakvelder Resultat fra KN-aksjonen 2013 Flå: kr Horg: kr Hølonda: kr Melhus: kr Tusen takk til alle konfirmanter og frivillige medhjelpere for en fantastisk innsats den 19. mars. Konfirmantene var særdeles dyktige og blide selv om det var bitende kaldt ute. Flå, Hølonda og Melhus hadde en nedgang i år, mens Horg hadde en framgang fra i fjor. Tendensen på landsbasis er at det har vært en nedgang, sammenlignet med fjorårets rekordår. Tusen takk til alle som bidro med innsats og giverglede! Kirkens trosopplæring skal være for alle! Av Bente Brandsæter Det fi nnes mange barn og unge som sliter med funksjonshemninger. Det skal ikke hindre dem i å få hjelp til kristen tro i kirken. Alt vi arrangerer skal ved behov ta hensyn til barn og unge med alle slags forutsetninger. Nesten hvert eneste år har vi særegne opplegg for konfi rmanter. I år har vi hatt det for to konfirmanter: Joar fra Melhus og Pål Einar fra Hølonda som begge har sterke bistandsbehov. De har hatt egne samlinger sammen med kateketen i kirka, og de har vært med på deler av det som de andre har, for eksempel konfirmantleiren. Vi spurte mødrene til dem begge om hva de syntes om opplegget de ble tilbudt, og fikk følgende svar: Joar bor i Melhus Han skal konfirmeres i Melhus kirke sammen med over 100 andre flotte ungdommer. Han har stor glede av sangen og musikken i kirka, og han synes kirkeklokkene er spennende. Sonja har brukt tid til å gjøre ham kjent i kirkerommet, og med alt som finnes der. Mor ble først skeptisk da hun fikk se pensum konfirmantene skulle gjennom,men det har ikke bydd på problemer å få en personlig plan. Opplegget ble tilpasset Joars behov, og alt er lagt tilrette, slik at han kan delta, og forstå hva som skjer. På Joar Pål Einar 6 konfirmantleiren hadde Joar med seg mor, og personlig assistent. Det var en selvfølge at Joar skulle konfirmeres i kirka, og mor synes at konfirmasjonstiden for sønnen har vært en positiv opplevelse så langt. Pål Einar bor på Hølonda I familien Kvåle er det tradisjon at barna døpes og konfirmeres i kirka. Det var derfor aldri tvil om at også Pål Einar skulle få dette tilbudet. For familien ble det et positivt møte med kirkekontoret, hvor de ble møtt med forståelse, og vilje til å tilrettelegge undervisningen. De får selv velge de aktivitetene de mener Pål Einar har utbytte av. Informasjon og kommunikasjon med hjemmet skjer mest via . Pål Einar liker sang og musikk, og han har allerede prøvd den hvite kappen han skal ha på seg på konfirmasjongudstjenesten. Mor oppfordrer foreldre som er i samme situasjon som henne, til å ta kontakt med kirkekontoret og gjøre avtaler for sin konfirmant.

7 Alle, alle vil vi ha med! Av Sonja Bruholt Barnas hjørne HELG I BYGDA I Menighetene i Melhus holder vi nå på å lage trosopplæringsplaner som skal hjelpe oss å gi en sammenhengende opplæring fra barna blir døpt som små barn, til de blir myndige. Denne planen skal gjelde for absolutt alle som blir døpt. «Alle» betyr alle; uavhengig av interesser, fysisk og mental styrke eller handicap, allergier, språk eller hva det måtte være som gjør at man vanligvis defineres eller definerer seg utenfor begrepet «normal/vanlig». Vi er opptatt av at foreldre ikke må tenke at «dette gjelder nok ikke mitt barn fordi.» Det avgjørende er at foreldre forteller oss om hvilke utfordringer dette barnet har, enten det nå er at barnet sitter i rullestol, Moses blir reddet Andre Mosebok 2 gjenfortalt av Desmond Tutu Mirjam så moren legge babybroren i en kurv som fløt på elven. Mirjam kikket nervøst etter soldatene. Det hadde gått mange år etter at Josef og brødrene hans døde. En dårlig Farao styrte Egypt. Han hadde tvunget Josefs etterkommere, som ble kalt Hebreere, til å bli slaver, og nå hadde han bestet at alle nyfødte hebreergutter skulle drepes. Moren til Mirjam gråt da hun dyttet kurven ut i sivet. «Pass på ham,» sa hun. Mirjam fulgte stille etter kurven som fløt nedover elven. Babybroren begynte å gråte. Mirjam gispet da hun fikk se datteren til Farao som akkurat da kom for å bade i elven. Ville hun gi babyen til soldatene? Datteren til Farao løftet babyen opp og vugget ham i armene sine. «Stakkars liten. Det må være en av hebreerbabyene,» hvisket hun. «Han trenger en mor.» Mirjam kom fram fra sivet og sa: «Jeg vet om en hebreerkvinne som kan passe barnet for deg» hun hentet moren deres. Datteren til Farao ga babyen tilbake til moren og sa: «Når han er gammel nok, skal du ta ham med til palasset, så kan jeg oppdra ham som en prins. Jeg vil gi ham navnet Moses, siden jeg dro fra opp fra vannet.» er døv, har adhd eller er veldig sjenert eller engstelig. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at akkurat ditt barn skal få den trosopplæring som hun eller han har rett på. Noen ganger er det utfordrende, men den utfordringen er det jobben vår å ta. Det avgjørende er at vi vet. Så fortell oss! Det gjorde foreldrene til guttene som i år er konfirmanter i Melhus og Hølonda (se intervju). Når vi lager et opplegg som er lagt opp etter deres forutsetninger, har de også utbytte av trosopplæring og konfirmantunder-visning. Så ta kontakt hvis du tenker at ditt barn har enekstra utfordring! Velkommen! Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet nederst? 7

8 HELG I BYGDA Takk! Nedre Melhus helse og omsorg Buen omsorgssenter, hjemmetjenesten og avd. Jarlsbu/Gimsebu takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Gyda Bjørgan`s og Ola Nordaune`s begravelser. Buen omsorgssenter, hjemmetjenesten Nedre Melhus takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Alf Konrad Strømsli`s begravelse. Horg/Flå helse og omsorg Avd. Midttun takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Kjersti Anshus`s begravelse. Hjemmetjenesten takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Hans Refseth`s og Laila Ler`s begravelser. Horg/Flå helse og omsorg takker hjertelig takk for mottatt pengegave i forbindelse med Oddleif Horghagen`s og Bjørg Eggen`s begravelser. Hølonda helse og omsorg Hølonda helsehus avd. Kåret takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Jenny Skjerdingstad`s begravelse. Hjemmesykepleien og Hølonda helsehus avd. Kåret takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Toralf Hammerås`s begravelse. Hølonda helsehus takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Jenny Sunnset`s begravelse. Horg kirke 26. mai kl Christian Bjørnstøl Eirin Anita Bordal Ruben Ekseth Bye Lars Ole Wollan Eggen Markus Engen Preben Gustavsen Korina Holthe Gøran Leander Hovin Hans Hovin Amalie Fagerland Kalvå Joakim Kolstad Åshild Engen Moen Aina Hepsø Rosmo Simen Fillingsnes Røhr Marcus Bjørnsvik Sunnset Horg kirke 26. mai kl Julie Hervik Bagger Theresa Reitan Helgemo Mats Helmersen Gunn Berit Krogstad Silje Smemo Krogstad Ørjan Krogstad Jim Martin Hovin Landsem Siv Ingrid Lund Simen Martinsen Tonje Myklebust Marit Hage Olsen Robert Presthus Mari Emilie Rønning Jon Ola Storrø Adrian Sæther Erlend Melum Terning Andreas Wekre Prosjektkor 2014 Musikk i Melhus kirke søker korsangere til Prosjektkor Vi skal fremføre Mozarts messe i c-moll («Grosse Messe») i april Korøvelsene starter høsten 2013, og vil foregå to torsdager i måneden i Melhus kirke. «Grosse Messe» er fra 1782/1783, og den er det første av Mozarts to kjente, ufullendte messeverk. For to år siden fremførte vi det andre «Requiem» med Prosjektkor 2011 for et stort publikum i Melhus kirke og Vår Frue kirke. «Grosse Messe» er skrevet for dobbeltkor (åtte-stemmig), orkester og fire sangsolister, og er et musikalsk mesterverk. Orkesteret vil bestå av musikere fra blant annet Trondheim Symfoniorkester og Musikkonservatoriet i Trondheim. For informasjon og påmelding, kontakt kantor Bjørn Vevang på telefon eller e-post 8

9 HELG I BYGDA Konfirmanter 2013 Melhus kirke 19. mai kl Erika Selnes Asbølmo Jørgen Marino Bergeng Johannes Konstad Brevik Ørjan Brurud Adrian Risvik Buseth Stine Sleppen Bye Birgit Vingen Ekren John Ivar Forsetløkken Ingrid Gimse Emil Skrødal Grinde Mathias Kilsti Hals Vilde Jønland Kamilla Rindal Krogstad Vebjørn Rindal Krogstad Guro Kregnes Per Johan Skei Laukøy Magnus Love Jørgen Busklein Løvseth Thomas Riseth Ingebjørg Eggen Skarbøvik Joar Skaget Stokkan Steffen Sund Stian Eduardo Stokhaug Sæther Signe Berg Vårvik Håkon Winje Eskild Jonatan Krumsvik Aanesen Melhus kirke 19. mai kl Erik Brækken Elise Storvold Davidsen Sigrid Sletvold Flakne Therese Wulff Gjønnes Rune Ree Gunleiksrud Sophia Shirin Hall Une Adeline Haugen Per Kristian Hammervold Hinsværk Jakob Aune Høvik Mariell Sæther Haabeth Natalie Wahl Johansen Erlend Næss Kjøsen Håkon Kusslid Maiken Langaunet Terese Skeie Lian Andreas Loholt Mari Knutsen Lystad Martin Mosand Lisa Winsjansen Restad Magnus Gaasø Rimolsrønning Stine Elise Rånes Julie Simonsen Vighild Ambjørg Stølhaug Natalie Johansen Sørgård Ola Myrmo Tranmæl Jenny Østerås Melhus kirke 26. mai kl Malin Anthonsen Mathias Aune Stian Barstad Mari Saksgård Bendheim Ådne Bergsmyr Arvid Bjørnbeth Kristine Friberg Erlend Voll Grande Pia Hammer Sofie Strøm Jensen Lone Johansen Jonas Thorkildsen Johansen Magnus Nideng Jørgen Antonsen Reppe Vegard Rytter Peter Sagdahl Silje Langørgen Solberg Tommy Solem Frida Stevik Armand Storler Gudrun Storsveen Sæta Andrea Toset Joacim Uddu Sofie Mariell Lyngen Vårhus Natalie Aalberg Lars Åsrønning Melhus kirke 26. mai kl Maiken Bakke Jonas Duesten Blokkum Marie Digre Caroline Cicilie Eggen Ingrid Syrstad Engen Julian Ellefsen Jørgen Ellefsen Ola Gimse Estenstad Anniken Løvseth Fagerdal Adrian Alterskjær Folstadli Andreas Almås Gustad Jørgen Størdal Gravråk Malin Haugen Ingrid Havdal Janis Hårstad Martine Kjartansdottir Jenny Storflor Mjøen Amalie Rudolfsen Håvard Rundhaug Andreas Berg Rønning 9 Maren Annette Saksvik Ellen Vinje Sandvik Ola Selvaag Solbakken Joakim Gundersen Strand Linda Gundersen Strand Emilie Tøndel Maren Lund Vingen Anders Vuttudal Vibeke Sundin Aasen Hølonda kirke 2. juni, kl Ruben Ødegaard Berg Vilde Buklev Jørgen Almås Flisen Ina Næve Fossum Morten Grande Fuglås Ingrid Gaustad Adrian Hammerås Mette Hoel Daniel Huskic Joakim Kjøsen Pål Einar Stubsjøen Kvåle Marit Konstad Marit Lufall Thomas Andre Mo Steffen Olsen Aron Reitan Robert Rolandsen Peter Henrik Schulze Kristine Stenset Sondre Sunnset Line Sølberg Jonas Unsgård Mads Ørjan Vuttudal Erik Ysland Ine Sjøbakk Åmot Flå kirke 19. mai kl Tilla Celine Helgemo Aune Martin Gravråk Eggen Marthe Gravråk Eggen Marielle Hindenes Sondre Rolseth Holthe Ådne Rolseth Holthe Pål Inge Hugdal Morten Jusnes Mellingen Petter Søreng Nordhaug June Folstadli Saltvik Simen Stensås Isak Lufall Telebond

10 Slekters gang Melhus sokn Døpte: Emely Viggen, døpt i Orkdal kirke Liam Arntsen-Staven, døpt i Åfjord kirke Marie Bolme Emil Engan Martinsen Mie Helen Lium Bjørkvik døpt i Ramsvik kirke Sabrina Vinje Kubilius Ingrid Agledal Heggvik Oliver Grande Jacobsen Nikolai Myhre Smistad John-Leo Alexander Dahlshaug-Bakke Emma Sofie Fuglås Marie Voldsund Jens Erik Langmo, døpt i Buvik kirke Alexandra Reiten Løseth Alexander Taraldhagen Døde: Åse Gunvor Kottum f Frank Hov f. 1964, begravet på Soknedal kirkegård Ole Hermann Øverås f Ola Nordaune f Margrethe Streitlien f Kåre Reinhardt Ljøkjell f. 1932, begravet på Flå kirkegård HELG I BYGDA Horg sokn Døpte: Synne Breden Holthe Viktor Forseth Peder Røvik Eggen Håvard Odden-Rimol Vida Gerhardsen, døpt i Momyrstua i Åfjord Vigde: Marthe Volden og Recep Fidan Døde: Ola G. Krogstad f Hans Refseth f Oddleif Alfred Horghagen f Laila Alvilde Ler f Petter I. Nordtømme f Bjørg Eggen f Bjørn Terje Rogstad f Britt-Lise Bustad f Hølonda sokn Døde: Toralf Hammerås f Jenny Othelie Skjerdingstad f Begravet på Melhus kirkegård Jenny Sunnset f Flå sokn Døpte: Erik Stensås Ellen Marie Stensås Kajsa Ekseth Natalie Havdal Vigde: Laila Kristiansen og Ola Øyvind Gotheim Havdal Døde: Kjersti Anshus f. 1920, begravet på Soknedal kirkegård Kjell Jenssen f Sigrid Jønland f John Anders Gaustad f Miljøtipset: Velg miljømerkede produkter Blir det mange handleturer i sommer? Å velge varer med svanemerket er en av de enkleste måtene vi kan ta miljøhensyn på. Disse er produsert med mindre bruk av energi og kjemikalier, og skal være blant de minst miljøbelastende varene i sin kategori. Du kan finne svanemerket på rengjøringsmidler, kosmetikk og hudpleie (for eksempel solkremer!), toalett- og tørkepapir, bleier, batterier og byggevarer og en rekke andre produkter. Les mer på mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17, 1-5 Gudstj. v/hodne Dåp. Ofring: Menighetsarbeidet Enkel kirkekaffe 12. mai Søndag før pinse Joh 16, Horg kirke kl 1100 Samtalegudstj. v/brenne Ofring: Menighetsarbeidet Gudstj. v/flø. Dåp Nattverd. Ofring: Misjonsalliansen. Enkel kirkekaffe Onsdag 15. mai Hølonda kirke kl Samtalegudstj. v/morland Fredag 17. mai Luk 17, Flå kirke kl Festgudstj. v/brenne Ofring: Menighetsarb. Horg kirke kl Festgudstj. v/brenne. Ofring: BUA Hølonda kirke kl Festgudstj.v/Morland Ofring: Barnegospelkoret Melhus kirke kl Festgudstj. v/flø Ofring: Menighetsarb. 19. mai - Pinsedag Joh 14, Flå kirke kl Konfirmasjon v/brenne Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne Ofring: Menighetsarb., trosoppl. Melhus kirke kl Konfirmasjon v/bruholt og Hodne Ofring: Menighetsarb. trosoppl. Melhus kirke kl Dåpsgudstj. v/espen Aarseth Organist Kirsten Grimstad 20. mai - 2 pinsedag Joh 14, Horg kirke kl Høytidsgudstj. v/brenne. Nattverd. Ofring: Kirkens bymisjon

11 Hølonda kirke kl Høytidsgudstj. v/hodne. Nattverd Ofring: Israelsmisjonen Skyss: Jofrid Øyen, tlf mai - Treenighetssøndag Luk 24, Horg kirke kl Konfirmasjon v/brenne Ofring: Konfirmantarbeidet Horg kirke kl Konfirmasjon v/brenne Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland Ofring: Menighetsarb., trosoppl. Melhus kirke kl Konfirmasjon v/morland. Dåp. Ofring: Menighetsarb., trosoppl. 2. juni 2 søndag i treenighetstiden Joh 3, 1-13 Hølonda kirke kl Konfirmasjon v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarb. Gudstj. v/hodne. Dåp. Ofring: Menighetsarb. Enkel kirkekaffe Torsdag 6. juni Melhus kirke kl Formiddagstreff Samarbeid med Buen og Kroa Melhus pensjonistkor 9. juni 3 søndag i treenighetstiden Mark 10, Flå kirke kl Gudstj. v/brenne. Nattverd Ofring: Misjonsprosjektet Horg kirke kl Gudstj. v/brenne. Nattverd. Ofring: Bara Gudstj. v/biskop Tor Singsaas Dåp. 50-årskonfirmanter Torsdag 13. juni Hølonda kirke kl Eldres kirkedag. Samarbeid med Hølonda helsehus Kirkeskyss: Kåre Krokhaug, tlf / HELG I BYGDA Gudstjenester 16. juni 4 søndag i treenighetstiden Matt 9, Kolbrandstad stavkyrkje kl Gudstj. v/hodne. Ofring: Stavkyrkje-laget. Skyss: Grete Oliv Kjøsen, tlf Gudstj. v/morland. Dåp. Nattverd. Ofring: Sykepleiernes misjonsring Enkel kirkekaffe 23. juni 5 søndag i treenighetstiden Matt 18, Flå kirke kl Gudstj. v/brenne Ofring: Menighetsarbeidet Nyplassen kl Gudstj. v/morland i samarbeid med Meldal St. Olavskneppet kl v/morland 30. juni Aposteldagen 6 søndag i treenighetstiden Mark 3, Horg kirke kl Gudstj. v/brenne 50-årskonfirmanter Gudstj. v/hodne Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Enkel kirkekaffe 7. juli 7 søndag i treenighetstiden Mark 5, Hølonda kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd Ofring: Helg i bygda Gudstj. v/brenne. Dåp. Nattverd Ofring: Ung kirkesang 14. juli 8 søndag i treenighetstiden Mark 12, Flå kirke kl Gudstj. v/hodne. Nattverd Ofring: Helg i bygda 11 Horg kirke kl Gudstj. v/hodne Nattverd. Ofring: Diakoniarb. 21. juli 9 søndag i treenighetstiden Luk 6, Gudstj. v/hodne. Dåp Nattverd. Ofring: Menighetsarb. 28. juli 10 søndag i treenighetstiden Mark 11, Hølonda kirke kl Gudstj. v/morland. Nattverd Ofring: Menighetsarbeidet Gudstj. v/morland. Dåp. Nattverd Ofring: Menighetsarb. 4. august Flå kirke kl Horg kirke kl august 18. august Kolbrandstad stavkyrkje kl august Flå kirke kl Horg kirke kl Melhus bedehus kl september 15 søndag i treenighetstiden Hølonda kirke kl årskonfirmanter 8. september Flå kirke kl Horg kirke kl september Hølonda kirke kl september Flå kirke kl Horg kirke kl september Hølonda kirke kl 11.00

12 Full distribusjon Vi tilbyr og tilrettelegger alle typer arrangement som åremålslag, minnesamvær, konfirmasjon og lignende. Sandmoflata 3, 7072 Heimdal, tlf , mail: Tlf Tlf Autorisert regnskapsførerselskap tlf.: Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: Her er det ledig annonseplass for deg som ønsker å markedsføre deg og din bedrift i Melhus og som samtidig vil være med å sørge for at Helg i Bygda kan utgis fire ganger også i Bladet har ingen inntekter utenom gaver og sponsing fra annonsørene. Hovin 9-20 (18) Lundamo 9-22 (20) Ler 7-23 (9-20) Søndag: 10-22

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Jårasprinten Startliste Gutter 10 år. Gutter 9 år. Gutter 8 år. Jenter 10 år

Jårasprinten Startliste Gutter 10 år. Gutter 9 år. Gutter 8 år. Jenter 10 år Gutter 10 år 201 Martin Næve IL Leik 12.00.30 202 Magnus Øyen Rindal IL 12.01.00 203 Andreas Sundal Byåsen IL 12.01.30 204 Lars Wangen Orkdal IL 12.02.00 205 Ole Einar Bruaset Svorkmo/NOI 12.02.30 206

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

MelhusBanken Skifestival

MelhusBanken Skifestival Resultater sprint J8 Plass Start nr Løper Uplassert 152 Hedda Lium Melhus IL Uplassert 153 Ingeborg Adolfsen Melhus IL Uplassert 154 Sofie Tjelle Wulff Børsa IL-ski Uplassert 155 Stine Halvorsen Strindheim

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting G11-12 Nybeg 102 Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 11:33:00 101* 12 G10 Nybeg og yngre 104 Felix Kristian Jonsson Espnes Skaun IL 11:35:00 102* 14 105 Jonas Uv Værnes Rennebu IL 11:36:00 103* 15

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

Ramsjørennet skiskyting

Ramsjørennet skiskyting Ramsjøen Arena 05.02.207 G-2 Nybeg +0,3+ km Alexander Tjønna Trondhjems Skiskyttere 203 09:28 2 Eivind Næve Leik, IL 202 09:54 00:26 3 Karl Petter Antonsen Skaun IL 204 0:00 00:32 4 Sondre Aune Trondhjems

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting Ramsjøen Arena 06.02.206 G-2 Nybeg Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 02 :2 Fullførte: Påmeldte: Startende: G0 Nybeg og yngre Christoffer F Johansen Skaun IL 07 5:38 Felix Stormyr Jonassen Skaun

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2015

TrønderLyn-rennet 2015 Felles 7 år 1 km fri Markus Almås Byåsen IL 8 04:44 David Enlid Kant Støren Sportsklubb 6 04:30 Ingeborg Flatberg Strindheim IL 10 08:30 Jonatan Kolstad Eggen Klæbu IL 5 05:00 Filip Bjørgen Leinslie Lundamo

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Meldalsmesterskap 2016

Meldalsmesterskap 2016 Meldalsmesterskap 206 3.03.206 Gutter 5 år og yngre Gimnes, Birk Anda IL Dalguten 2 Halgunset, Jonas IL Dalguten Kalstad, Andreas Rikstad Meldal IL 2 Kalstad, Erling Rikstad Meldal IL 23 Kjøren, Noah IL

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Jårasprinten Offisiell resultatliste

Jårasprinten Offisiell resultatliste Jårasprinten 207 5.0.207 Gutter 0 år Ole Einar Bruaset Svorkmo/NOI 205 05:55 Håkon Bøklep Bøfjord IL 208 04:26 Sebastian Børset Rindal IL 0 05:03 Mats Hoston Fjellmann IL 206 05:43 Martin Næve IL Leik

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Byåsen IL klubbmesterskap. Resultatliste 15. sep 2015

Byåsen IL klubbmesterskap. Resultatliste 15. sep 2015 G-02-05 60 m (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 33,0 G-02-05 Lengde (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 0,86 0,43 0,50 0,86 G-02-05 Liten Ball (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 1,90 G-06

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2016

TrønderLyn-rennet 2016 Felles 6 år 1 km fri 1 Carmen Marie Raphaug Teksten Leik, IL 12:00:30 1001* 2 Julie Næve Evjen Lillestrøm 12:01:00 1002* 3 Victoria Sand Strindheim IL 12:01:30 1003* 4 Tore Hilstad Nor, IL 12:02:00 1004*

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn

Klubbmesterskap Langrenn Klubbmesterskap 23.03.207 Gutter 3 år 300 m Haakon Bachke-Solem 20 05: Fullførte: Påmeldte: Startende: Jenter 4 år 300 m DNS Kari Fjelldal By 202 Fullførte: 0 Påmeldte: Startende: 0 Gutter 4 år 300 m Ludvik

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

Riksaasen Anniken Sofie Vågå IL 4:18: Spilker Live Augusta Byåsen Il 5:15: Keiserås Haugen Frida Melhus Il 6:31:20 1

Riksaasen Anniken Sofie Vågå IL 4:18: Spilker Live Augusta Byåsen Il 5:15: Keiserås Haugen Frida Melhus Il 6:31:20 1 1 Rensfjellrennet 24.03 2012. Resultatliste Kvinner K17-18 1 1731 Riksaasen Anniken Sofie Vågå IL 4:18:18 1 2 101 Spilker Live Augusta Byåsen Il 5:15:50 1 3 210 Keiserås Haugen Frida Melhus Il 6:31:20

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

MelhusBanken Skifestival

MelhusBanken Skifestival Resultater sprint J8 Plass Start nr Løper uplassert 148 Helene Hovdal Klæbu IL - Ski uplassert 150 Karianne Sundset Klæbu IL - Ski uplassert 151 Nora Lium Melhus IL - Ski uplassert 152 Filippa Høyden Dehlin

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Midt-Norsk rulleskicup

Midt-Norsk rulleskicup G 12 år 1 km 1 Sondre Weiseth Tiller IL 5 02:04,5 00:00,0 2 Morten Skaanes Strindheim IL 4 02:15,9 00:11,4 3 Thomas Venn Fagerli 3 02:22,1 00:17,6 4 Ørjan Nergaard 6 02:35,1 00:30,6 G 11 år 1 km 1 Ole

Detaljer

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011 G8 60m Halvor Sæther Byåsen IL 12,6 Johannes Fosshaug Antonsen IL Yrjar 11,8 Håkon Rønne Leksvik IL 12,4 Oskar Fenstad Kvithyll Stadsbygd IL 12,0 Simon Hermstad Simonsen Stadsbygd IL 13,8 Erik Dybvik Stadsbygd

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

MelhusBanken Skifestival

MelhusBanken Skifestival Resultater sprint J8 Løper Uplassert 182 Vilde Fjorden Ree Støren Sportsklubb - Ski Uplassert 181 Ane Skar Jonsvatnet IL - Ski Resultater sprint G8 Løper Uplassert 185 Stian Lillebudal Leik, IL - Ski Uplassert

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Berg menighet!

Velkommen som konfirmant i Berg menighet! NN m/foresatte Adresse Halden 28.06.2014 Velkommen som konfirmant i Berg menighet! Nå er det sommer og ferie, men om noen ganske få uker starter konfirmantåret opp. Alle vi som jobber med konfirmanter

Detaljer