Sterke bånd i Kenya. Røde Kors. NM i Gatefotball til Drammen. Generalsekretæren har ordet. Aidskonferanse i Washington

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterke bånd i Kenya. Røde Kors. www.rodekors.no/buskerud. NM i Gatefotball til Drammen. Generalsekretæren har ordet. Aidskonferanse i Washington"

Transkript

1 avisa Røde Kors BUSKERUD Nr Sterke bånd i Kenya Buskerud Røde Kors har mange gode venner i Nyeri i Kenya, takket være et samarbeidsprosjekt som har vart siden Organisasjonsutvikling står sentralt, gjensidig bistand og råd utveksles, aktiviteter utøves og det knyttes mange vennskapsbånd og ikke å forglemme armbånd. Disse gir en god inntekt til Røde Kors-arbeidet i Nyeri. Les mer side 6 og 7 NM i Gatefotball til Drammen Les mer side 8 Generalsekretæren har ordet Les mer side 8 Aidskonferanse i Washington Les mer side 12

2 2 RØDE KORS avisa BUSKERUD Svein Jacobsen distriktsleder Buskerud Røde Kors ANSVARLIG Utgiver: Buskerud Røde Kors Post- og besøksadresse: Tollbugt. 52, 3044 Drammen Kontortid: Man-fre Telefon: TELEFAX: Direktenummer: Mari-Ann Morken Tlf Geir Nese Tlf Jorunn Høgeli Tlf Are Hauger Tlf Snart er det jul En lang høst er over og med den, Røde Kors-årets travleste tid. Både kurshelger og tillitsvalgtsamlingen på Geilo har gitt oss nye kunnskaper og økt entusiasme for arbeidet i Røde Kors. Nå står julen for døren og de aller fleste av oss kan nyte noen vel fortjente feriedager sammen med familie og venner. Men noen må også være i beredskap om noe dramatisk skulle skje. Hjelpekorpsene har en viktig vaktfunksjon og skal være utrykningsklare på kort varsel. De siste par årenes hendelser har også vist at det kan bli behov for et vesentlig supplement fra omsorgsaktivitetene våre. Både 22. juli, orkanene på Vestlandet og andre hendelser forteller hvor viktig det er at hver enkelt av våre frivillige er forberedt på å yte en innsats om noe ekstraordinært inntreffer. Jeg understreker at Røde Kors først og fremst er en beredskapsorganisasjon, som til og med er godkjent av Kongen i statsråd som humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid. Barne- og ungdomsaktivitetene er i vekst. Dette er fremtidens Røde Korsere. En hver organisasjon har en særlig plikt til å engasjere unge rundt sitt verdigrunnlag. Oppstarten av BARK (Barnas Røde Kors) på Gol hvor 40 barn møtte frem og RØFF (Røde Kors friluftsliv og førstehjelp) i Nedre Eiker er gledelige eksempler på oppstart av aktiviteter som berører våre fremtidige støttepilarer. Nå har vi BARK-aktiviteter i ni av våre 20 foreninger og det nyetablerte RØFF-tilbudet er igangsatt i fem av foreningene. I Nedre Eiker er det etablert et samarbeid med speiderne til gjensidig nytte og glede. Dette er aktiviteter og kontakter jeg håper smitter til alle lokalforeningene i fylket vårt. En liten gruppe har vært i Nyeri i Kenya og drøftet hvordan vårt samarbeid kan videreføres og videreutvikles. Nyeri Røde Kors har blant annet ansvaret for fjellredningen på Mount Kenya, Afrikas høyeste fjell etter Kilimanjaro. Buskerud har lange tradisjoner på fjellredning, slik vi ligger med ansvar for hjelpekorpsaktivitet på store deler av Hardangervidda. Å omsette denne kunnskapen om opplæring og materiell til forholdene i Afrika er en krevende oppgave, som også må løses i dyp respekt for den detaljviten våre afrikanske venner sitter inne med. Gjensidig organisasjonsutvikling er et annet viktig tema som har fokus i samarbeidsavtalen. Statsbudsjettet for 2013 kom i oktober og heldigvis uten de helt store overraskelsene. Røde Kors får mye av sine frie disponible inntekter fra den såkalte tippenøkkelen en ordning som ble etablert i forbindelse med avviklingen av spilleautomatene i Norge. Og prognosene til Norsk Tipping indikerer at bidraget vi får i 2013 vil være av noenlunde samme størrelsesorden som i år. Automatforliket ble inngått i 2002 og det er viktig å minne dagens politikere på denne overenskomsten mellom Staten og de frivillige organisasjonene. Inntektene fra tippeoverskuddet er helt avgjørende for slagkraften og styrken til Røde Kors som humanitær organisasjon. Buskerud fylkeskommune har, som eneste fylke i landet, vedtatt å legge leksehjelpsordningen i videregående skoler ut på anbud innenfor en total ramme på kroner. Røde Kors har vært alene om å ha dette tilbudet til elever som trenger leksehjelp og/eller et sosialt kontaktnett. Men vi har hele tiden hevdet at vi ikke kan garantere at vi til en hver tid kan stille med velkvalifiserte ulønnede hjelpere. Dette gjorde at lokalforeningene i Ringerike og Hole og på Kongsberg ikke fant å kunne videreføre leksehjelpen og at bare Drammen Røde Kors var robuste nok til å tilby slike tjenester. Resultatet var imidlertid at tilbudet fra Drammen ble avvist, fordi de ikke kunne dekke hele fylket. Slik kan hele leksehjelpen bli en salderingspost på fylkesbudsjettet. De skadelidende blir elevene og særlig de som strever med integreringen i det norske samfunnet. Vi vil imidlertid vurdere om og hvordan vi fortsatt kan hjelpe elever som sliter, selv om den økonomiske støtten blir borte. Til slutt vil jeg ønske alle lesere både aktive frivillige, støttemedlemmer og alle andre som leser Røde Kors-avisen en flott jul og et godt nytt år. Og hvis du tilhører kategorien «alle andre», så husk at vi har plass til deg, som leksehjelper, besøksvenn, hjelpekorpser, barne- eller ungdomsleder, flyktningguide, kafévert, delegat eller visitor i fengslene eller rett og slett som økonomisk bidragsyter til en av våre 20 lokalforeninger. Vakttelefoner Røde Kors Buskerud 2012/2013 Ved behov for bistand i akutte nødsituasjoner; kontakt 113 (ambulanse) og/eller 112 (politi). Jane Grøtting Tlf Marit Brekke Svendsen Tlf Webside: «Avisa s» opplag: ANSVARLIG REDAKTØR: Jorunn Høgeli Trykking: Nr1 Trykk AS Annonser OG LAYOUT: Media Direct Norge AS Gråterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tlf.: Service- og informasjonstelefoner: Norges Røde Kors informasjonssentral på Golsfjellet i påsken Buskerud Røde Kors distriktssentral på Golsfjellet i påsken Skredgruppen Buskerud Røde Kors-telefonen for barn og ungdom Vegmeldingssentralen 175 Politi/redningssentral 112 Ambulanse Hallingdalsområdet: Ål Røde Kors hjelpekorps Vats Røde Kors hjelpekorps Hovet og Hol Røde Kors hjelpekorps Geilo Røde Kors hjelpekorps Gol og Hemsedal Røde Kors hjelpekorps Nesbyen Røde Kors hjelpekorps Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps Flå Røde Kors hjelpekorps Ringeriksområdet: Sigdal Røde Kors hjelpekorps Krødsherad Røde Kors hjelpekorps Ringerike Røde Kors hjelpekorps Modum Røde Kors hjelpekorps Kongsbergområdet: Flesberg Røde Kors hjelpekorps Kongsberg Røde Kors hjelpekorps Øvre Eiker Røde Kors hjelpekorps Drammensområdet: Drammen Røde Kors hjelpekorps Lier Røde Kors hjelpekorps Hurum Røde Kors hjelpekorps Nedre Eiker Røde Kors hjelpekorps

3 RØDE KORS avisa BUSKERUD 3 Ensomheten tar ikke juleferie Mange i dagens samfunn opplever ensomhet, og det er både unge og gamle. De mangler noen å snakke med og kan ofte føle seg isolert. Av: Norges Røde Kors For mange er julen den tiden på året hvor mange kjenner litt ekstra på det på å være alene. Julen er knyttet til selskapelighet og tid til å tilbringe tid med familie og venner. For de som ikke har et nettverk rundt seg, kan derfor julen føles ekstra utfordrende. En av fire sier de er ensomme - En undersøkelse fra Røde Kors og Ipsos-MMI fra mai viser at nesten hver fjerde nordmann er plaget av ensomhet. Selv om vi som samfunn blir stadig rikere på materielle goder er det fortsatt mange som blir stående utenfor og alene, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. Mange sliter med psykiske problemer, rusproblemer eller de kommer fra et annet land og har store problemer med å bli en del av vårt samfunn. Andre kan ha en alvorlig sykdom, uten et nettverk som kan støtte en, holde en i hånda i vanskelige perioder av livet. Mens alt tilsynelatende er vakkert på samfunnets overflate, er fattigdommen stor rundt om i hele landet: Ikke nødvendigvis fattigdom på penger, men alle de problemene mennesker sliter med når de er og føler seg utenfor. Frykter at ensomhet blant unge øker Røde Kors er bekymret for høy ensomheten blant unge. Ensomheten blant unge øker. I den yngste aldergruppen oppgir tre av ti at de skjuler sin ensomhet, og mange oppgir usikkerhet og redsel som en av hovedårsakene. - Dette merker vi også gjennom våre aktiviteter lokalt i Norge. Samtidig ser vi at stadig flere unge blir uføre på bakgrunn av psykiske lidelser. Her kan ensomhet være en medvirkende faktor, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. Støtt Røde Kors sin innsamling for arbeidet Over hele landet arbeider Røde Kors og Røde Kors Ungdom med aktiviteter for blant annet unge og ensomme, og vi ønsker å få i gang flere aktiviteter. Men dette trenger vi mer midler til. Vi håper derfor at mange vil støtte oppunder innsamlingsaksjonen Ensomheten tar ikke juleferie!. avslutter Åsne Havnelid. Slik kan du bidra til julens innsamling Sende sms: <besøk> til 2272 (50 kr) Konto: Starte din egen innsamlingsaksjon: se minaksjon.rodekors.no Se For mange er julen den tiden på året hvor mange kjenner litt ekstra på det på å være alene. Foto: Margrethe Myhrer Han har noe han vil si, men har ingen å si det til En av fire i Norge sier de er ensomme. Mange har bare seg selv å prate med. Derfor besøker frivillige i Røde Kors eldre og ensomme rundt i landet. Med din hjelp kan Røde Kors besøke flere. Send besøk til 2272 og gi 50 kroner. rodekors.no

4 4 RØDE KORS avisa BUSKERUD (Foto: Olav Saltbones/Røde Kors) Læring etter 22. juli 2011 Av: Are Hauger Terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli medførte en betydelig innsats fra Røde Kors. Åtte distrikter var involvert i den umiddelbare innsatsen etter angrepene, mens samtlige distrikter var i beredskap eller etablerte aktiviteter til støtte for de pårørende, overlevende eller lokalsamfunn etter hendelsene. Den interne evalueringen i Røde Kors ble lagt frem i vår, og evalueringen peker på forskjellige forhold som vi kan bli bedre på for å være bedre rustet i fremtiden. Det har blitt arbeidet med dette på alle nivåer i organisasjonen. Et konkret tiltak som er iverksatt er innføringen av grunnkurs i psykososial førstehjelp, som Landsstyret i Røde Kors har vedtatt skal være en obligatorisk del for alle frivillige og ansatte. Kursets hensikt er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted. Kurset gir innsikt, styrker ferdigheter og formidler en rekke råd og tips som setter deltakerne i stand til å yte god psykososial førstehjelp. Andre tiltak som er en direkte følge av etterarbeidet er arbeidet med å oppdatere og videreutvikle beredskapsplanene på alle nivåer, slik at Røde Kors står bedre rustet til å håndtere ekstraordinære hendelser i fremtiden. Det er særlig styrking av beredskapen blant omsorgsfrivillige og Røde Kors Ungdom som har hatt og vil ha fokus i tiden som kommer. Hva er RØFF? Gjennom deltakelse i Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) skal ungdommene få: - Minneverdige år gjennom mestrings- og naturopplevelser, i fellesskap og samarbeid med andre. - Opplæring og trening på friluftslivs- og førstehjelpsferdigheter som kan gi livslang glede og nytte. - Tro på egne evner og trygghet til å ta ansvar, gjennom praktisk øving, ledertrening og instruktørerfaringer. - Se verdien av fysisk aktivitet og egentrening for (både fysisk- og psykisk) overskudd til å tåle påkjenninger i hverdagen. En ivrig gjeng bestående av RØFF`ere og speidere fra Nedre Eiker. Voksne ledere er godt å ha, og vi ser i andre rekke fra venstre Arne Brenden, Robert Jonassen (nr. 3), Roy Attermann Frandsen (nr. 5) og Pål Gravdal (lengst til høyre). (Foto: Nedre Eiker Røde Kors). Spennende samarbeid i Nedre Eiker Den nystartede RØFF-gruppa i Nedre Eiker Røde Kors har innledet et spennende samarbeid med Speiderne i Mjøndalen og har allerede hatt flere felles samlinger. Av: Are Hauger -RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp) er et tilbud til ungdom mellom 13 og 17 år. Når aktiviteten RØFF ble lansert fra Norges Røde Kors tenkte jeg at dette var noe å satse på for oss i Nedre Eiker, sier leder for hjelpekorpset, Pål Gravdahl. Speiderne har et noe større aldersspenn, fra småspeidere som starter opp i ca. 9 års alder og opp til man blir Rover ved 16 års alder. Men dette er ingen hindring i forhold til å samarbeide med Røde Kors Røff. Det var leder i Nedre Eiker Røde Kors hjelpekorps, Pål Gravdahl og troppsleder Robert Jonassen i Mjøndalen MSK Speidergruppe som kom på ideen om et samarbeid mellom de to gruppene. Begge har fokus på friluftsliv og det å klare seg selv i naturen. Mål a) Røde Kors RØFF skal være en attraktiv aktivitet for ungdom som ønsker friluftsliv og aktiv livsstil som del av fritiden. b) Røde Kors RØFF skal være ledende i opplæring og realistisk øving innen førstehjelp og redning for ungdom år. c) Deltakerne i Røde Kors RØFF skal bli i stand til å ta vare på seg selv og andre ute i naturen, og i dagliglivet. d) Røde Kors RØFF skal bidra til å skape ansvarsbevisste ungdommer med evne til å hjelpe, og vilje til å handle. Friluftsliv og førstehjelp Roy Atterman Frandsen er leder for RØFF-gruppa i Nedre Eiker Røde Kors og han forteller at de på sine samlinger fokuserer på førstehjelp og forskjellige friluftsaktiviteter. Målet er alltid at man skal lære noe om hvordan man skal klare seg i naturen, enten i form av hva man kan spise, hvordan man bør kle seg, hva man bør ha i sekken, eller hva man skal gjøre hvis uhellet er ute. Det er også viktig å ha det gøy, så lek og moro er også en stor del av det å være med på samlinger og turer. I års alderen er det mange av ungdommene som av ulike grunner gir seg med idrett. RØFF er et tilbud som ikke fokuserer på konkurranse, men snarere på samarbeid og mestring. Det å bruke kroppen og være i fysisk aktivitet er en viktig del av det vi driver med, men vi legger ikke vekt på å skape vinnere, slik det gjøres innenfor idretten. Det å oppleve mestring og få være med å hjelpe andre er hovedfokuset, sier Roy. Kreativitet og ledelse Et annet aspekt ved RØFF er at ungdommene selv skal være delaktige i ledelsen av aktiviteten. Målet er at ungdommene selv planlegger og gjennomfører aktiviteter som turer og aktivitetskvelder, og at de voksne lederne kun er til stede som en sikkerhet. På denne måten får man prøvd sine kreative sider og smakt litt på ledelse allerede i ung alder. Roy forteller også at RØFF skal være et tilbud som ikke skal koste mange penger for de som er med. Innenfor idretten er det ofte behov for mye utstyr og spesialbekledning som gjerne koster mange penger. I tillegg er medlemskontingenter kostbart og det kreves gjerne at foreldre stiller opp på mange dugnader eller andre ting for at barna skal få være med på aktiviteten. En av hovedideene bak RØFF er at alle skal ha mulighet til å være med, selv om familien har dårlig økonomi, eller av forskjellige grunner ikke har anledning til å stille opp på dugnader og liknende. Det er ikke krav om at man er medlem i Røde Kors for å være med i RØFF, men ungdommene oppfordres til å tegne medlemskap. Prisen for medlemskap er for tiden 60 kroner pr. år for barn (0-12) og 150 kroner pr. år for ungdom (13-25). Turutstyr er også kostbart, men Røde Kors sitter på en del utstyr som deltakerne får låne gratis. Det vil imidlertid være behov for mer utstyr og bekledning og Nedre Eiker Røde Kors er på jakt etter sponsorer i det lokale næringslivet som kan bidra til at aktiviteten skal bli endra bedre for ungdommene som blir med. Det dreier seg ikke bare om pengestøtte, men også gaver i form av telt, soveposer, liggeunderlag, turmat, kokeutstyr og så videre. Vi håper det lokale næringslivet kan se verdien av et samarbeid med RØFF, sier Roy Atterman Frandsen. Aktiv Eiker, som er et prosjekt i regi av kommunene Nedre og Øvre Eiker har også vært i kontakt med Røde Kors for å få til et samarbeid med RØFF. Det er spennende saker på gang og de forskjellige aktørene kan sammen jobbe for å nå et felles mål, nemlig å aktivisere ungdom på en positiv og lærerik måte.

5 Økt innsats for barn og unge i Røde Kors RØDE KORS avisa BUSKERUD 5 Røde Kors har i mange år hatt ulike aktivitetstilbud til barn og unge, noe som etter hvert har gitt oss en god innsikt i deres situasjon og ulike behov i dagens samfunn. Dette dannet utgangspunktet for ønsket om å få kartlagt hvilke omsorgsutfordringer som preger barn og unges oppvekst i Norge i dag. Av: Mari-Ann Morken / Norges Røde Kors Telemarksforsknings rapport viser blant annet at barn som vokser opp i familier med lav tilknytning til arbeidslivet og som har helseutfordringer, sjelden eller aldri deltar i sosiale aktiviteter på lik linje med sine klassekamerater. De har sjelden råd til å delta i bursdagsselskaper eller etter skoletidaktiviteter. Ensomhet blant unge er økende, og det samme er tallet på unge uføre under 30 år. Rapporten peker på betydningen av sosial inkludering i tidlig alder for å redusere risikoen for sosial eksklusjon senere. Det er derfor helt nødvendig å legge til rette for et helhetlig tilbud som gir trygge arenaer som ikke bare inkluderer barna, men også familien. Myndighetene har hovedansvaret for barns levevilkår, men Telemarksforskning presiserer frivillige organisasjoners rolle som en viktig aktør med nødvendig tilgang til disse gruppene. Røde Kors har sett at tidlig innsats er svært viktig, og ønsker derfor å være en pådriver for at barns rettigheter blir fulgt opp. Det må gjøres mer blant annet for å redusere frafallet i videregående skole, det må satses mer på psykisk helse og bedre oppfølgingen innen rus blant ungdom. Barn og unges oppvekstvilkår avhenger i stor grad i hvilken kommune de vokser opp i. I kommuner med stramme budsjetter er det ofte det forebyggende arbeidet for barn og unge som blir skadelidende, og mange av Røde Kors-aktivitetene fungerer i dag som møteplasser for barn og unge. Dette er viktig med tanke på inkludering, nettverksbygging og til identitetsskapende arbeid. I Buskerud Røde Kors har vi i dag leksehjelpsaktiviteter i fire lokalforeninger, Barnas Røde Kors i ni foreninger og RØFF (Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv) i sju foreninger. I tillegg har vi flyktningguide og vaffellag som også inkludererer barna sammen med voksne. På landsbasis har Røde Kors også et nasjonalt dialogtilbud med Røde Korstelefonen for barn og unge (tlf ), samt nettstedet hvor trygge voksne besvarer henvendelser. For å kunne dekke behovene for møteplasser, er det et stort behov for frivillige som kan bidra! Har du litt ekstra tid, og har lyst til å være med å bidra? Sjekk ut med din lokale Røde Kors-forening, eller gå inn på Kilde: Telemarkforskning, start/detalj.asp?nyhet_id=483&merket=2 Øvre Eiker-gjengen lager seg avdelingsflagg (Foto: Buskerud Røde Kors) Sommerleir med Barnas Røde Kors Ett av tiltakene Røde Kors i Buskerud gjør for å skape gode møteplasser for barn og unge, hvor trygghet, mestring og nettverksbygging står i fokus, er å ha lokale barneaktiviteter. Årets store høydepunkt for oss som er med i Barnas Røde Kors (BARK) er sommerleiren i slutten av juni. Av: Geir Nese / Marit Brekke Svendsen I år møttes vi for niende år på rad, på Skinnesmoen i Krødsherad. 58 barn og 24 voksne fikk fine sommerdager sammen. Skinnesmoen har hatt en liten oppgradering siden fjorårets leir og fått nytt kjøkkenhus og spiseplass under tak, noe vi satte stor pris på. I år var det deltagere fra Barnas Røde Kors i Drammen, Krødsherad, Modum, Ringerike og Hole, Røyken, Øvre Eiker og Ål, så deltakerne var godt spredt fra ulike deler av Buskerud. På formiddagen hadde vi aktiviteter, vi laget vårt eget avdelingsflagg, farget diverse klær med batikk, dekorerte tallerkener/ kopper, laget vennskapsbånd med Kino Himo, lærte om førstehjelp, livlinekasting, skadesminking og kanopadling - for å nevne noe. Det ble også tid til bading og leik på stranda selv om vannet føltes ganske kaldt. Årets utflukt gikk til Langedrag med buss. Her fikk vi se blant annet ulv, gaupe og elg, og vi fikk kost med hester, kaniner og geiter. Da vi kom tilbake fra en flott tur, hadde vi hatt besøk av sterk kastevind i leiren, og et av de store teltene til Ringerike og Hole BARK hadde tatt seg en flytur på egenhånd og måtte pakkes sammen. Men Røde Kors er jo en beredskapsorganisasjon, så det løste seg greit, siden alle i teltet fikk husly i naboteltene. Under leiren hadde vi også en liten skogbrann ikke langt unna. Denne ble heldigvis raskt slukket. Kveldene ble avsluttet med kinoforestillinger, eller frileik Både unger og dyr koste seg på Langedrag (Foto: Buskerud Røde Kors) og besøk i hverandres leirer for de som heller ville det. En ting er sikkert, at uansett hvor man gikk og hva man holdt på med, så var det bare blide ansikter å se. Det planlegges ny leir sommeren I Buskerud har Røde Kors til vanlig BARK-aktiviteter i Krødsherad, Gol og Hemsedal, Lier, Modum, Ringerike og Hole, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker og Ål. Høres dette spennende ut kan du kontakte Røde Kors på tlf eller din lokale forening.

6 6 RØDE KORS avisa BUSKERUD Distriktssamarbeid Buskerud Røde Kors har siden 2005 hatt et samarbeidsprosjekt med Nyeri Red Cross i Kenya - et distrikt som kan sammenlignes med vårt fylke. Nyeri er en by på størrelse med Oslo og den ligger omkring tre timers kjøring nord for hovedstaden Nairobi, hvor Kenya Red Cross har sitt hovedkontor. Stein Åge Øvereng i samtale med noen av de frivillige i fjellgruppa ved Mount Kenya. Her planlegges innholdet i instruktørkurset som frivillige fra Buskerud Røde Kors skal holde for fjellgruppa neste høst. Det er inngått avtale om gjensidige råd og bistand for å utvikle hverandres organisasjoner og aktiviteter. I løpet av disse avtaleårene har det vært en rekke visitter, hvor delegasjoner fra Buskerud har besøkt Nyeri og vice versa. Siste gjenvisitt til Nyeri var i høst, og fire personer; Merethe Larsen Husby (leder i internasjonalt utvalg i Buskerud Røde Kors), Jorunn Høgeli (info-medarbeider fra distriktskontoret), Stein Øvereng (fjellgruppa og reisekoordinator) og Ida-Marie Moen Venåsen (Ringerike og Hole Røde Kors Ungdom) reiste ned til våre Røde Kors-venner. Formålet med turen var å gjøre opp status i avtalearbeidet, bringe klarhet i en del punkter i forbindelse med at Buskerud Røde Kors skal hjelpe vår søsterforening med å skaffe et kjøretøy, besiktige et nytt drivhusprosjekt, se på mulig samarbeidsarenaer for Røde Kors Ungdom og legge videre planer for neste år. Samarbeidet avsluttes i Under fremmed himmel for samme sak Det hender vi møter mennesker som gjør at vi føler en sterk gjenkjennelse. Vi møter noen vi synes vi kan identifisere oss med. Kanskje liker de den samme musikken som oss, kanskje elsker de å lage mat, kanskje møter de oss på det åndelige plan eller kanskje har de det samme brennende engasjement for noe de tror på. Buskerud-delegasjonen foran distriktskontoret i Nyeri. F.v. Ida-Marie Moen Venåsen, Merete Larsen Husby, Stein Åge Øvereng og Jorunn Høgeli. På besøk i en leir for internt fordrevne flyktninger. Her bodde tre små barn i et lite skur, og de tviholdt på de små bamsene Merete ga dem. Av: Jorunn Høgeli Foto: Jorunn Høgeli Slike møter kan skje i nabolaget, på jobben, på et kurs ja hvor som helst. De kan til og med oppstå på et helt annet kontinent, under fjerne himmelstrøk. Under Buskerud Røde Kors` gjenvisitt til Kenya i oktober, så opplevde vi igjen denne gjenkjennelsen. Etter å ha vært på reise mer enn et halvt døgn, og etter å ha landet et sted langt hjemmefra, hvor lyder og lukter er annerledes, hvor innbyggerne ser annerledes ut enn de fleste her hjemme og hvor samfunnet består av så store kontraster at det nesten er vanskelig å fatte fant vi altså mennesker som vier sin tid til akkurat det samme som vi i Røde Kors her i Norge gjør og som forholder seg til den samme historien og det samme verdigrunnlaget som oss. Gledelig gjensyn Etter sikkerhetsbrief og et interessant møte med Kenya Red Cross på deres hovedkontor, kjørte vi til Nyeri hvor det ble et gledelig gjensyn med Røde Kors-ansatte og frivillige. Daglig leder Cecilia Wanjiru møtte oss stolt med sin struttende babymage, og styremedlem David Kariuki innviet oss i et spennende ukeprogram. I løpet av første møtedag hos Nyeri Red Cross gjennomgikk vi en rapport fullspekket av gode aktiviteter og spennende behovsrettede tiltak som er igangsatt. Det har vært en stor utvikling i distriktet siden forrige visitt, noe som var svært gledelig å se. Nyeri Red Cross Youth formidler budskapet om seksuell helse på en energisk, levende og engasjert måte via rollespill, sang og dans. Røde Kors Ungdom Er det noen som imponerer i Nyeri, så er det de frivillige ungdommene i Røde Kors. De deltar som frivillige i nesten alle Røde Kors-aktivitetene i Nyeri og er en svært operativ gruppe. De er aktive innen blodgivning, undervisning i Røde Kors-verdier og holdninger på skoler og barnehjem, akutt bistand ved skader, brann og ulykker, sortering og utdeling av brukte klær til de som trenger det, seksuell helseopplysning formidlet via flotte rollespill, sang og dans og en rekke andre tiltak. Ungdommene samles flere ganger i uken for å skolere seg innen ulike temaer, danse og ha det gøy og lage mat og spise sammen. Det var en positiv og smilende gjeng vi møtte i Nyeri, og de holdt en forrykende oppvisning for oss, fulgt av en rytmesans som man lett kunne misunne dem.

7 Fengsel Vi fikk befare flere aktiviteter og besøkte blant annet et lokalt fengsel, G.K. King`ong`o Prison, hvor Røde Kors holder ulike kurs om holdninger, verdier, valg og konsekvenser, livsmestring, seksuell helseopplysning, konflikthåndtering, førstehjelp og flere relevante temaer. Vi møtte takknemlige innsatte som levde under svært kummerlige forhold, men som så at den kunnskapen de fikk ville være nyttig videre i livet. Fengselet hadde en kvinneavdeling, hvor også flere små barn vokste opp, og en egen avdeling for menn. Røde Kors hadde med såper til de innsatte, som mangler det meste av hygieneartikler. De mannlige fangene opptrådte for oss med sang, dans og rollespill, hvor de presenterte humanitære budskap innen de ulike temaene de var kurset i. Det var imponerende å se hvor uttrykksfullt og levende de formidlet, hvor rytmisk de sang og danset og hvor stolte de var av å ha fått denne kunnskapen. Brann Programmet neste dag ble endret, da Røde Kors fikk en beredskapssituasjon og måtte rykke ut til den brannrammede gutteskolen Giakanja Boys High School. De hadde bistått med førstehjelp og akutte tiltak om natten, og vi fikk være med tilbake dagen etter med ulltepper, såpe og nødvendige artikler til drøyt 70 gutter som hadde mistet det lille de hadde av klær, sko, skolebøker og personlige eiendeler. Etter nok et branntilløp neste natt, viste det seg dessverre at brannen var påsatt og èn elev og to utenforstående ble pågrepet. Skolen ble stengt på ubestemt tid. Det oppstår fort misunnelse i et land hvor noen får gå på skole og andre ikke. Tumaini Childrens Home Vi besøkte også et kristent barnehjem, hvor 120 foreldreløse gutter og jenter mellom fem og tretti år bodde. De gikk på offentlige skoler i nærheten, og gjorde lekser og hjalp til på barnehjemmet om ettermiddagen og i helgene. De dyrket egne grønnsaker, holdt bygningene rene, hadde felles måltider og gudstjenester og så ut som de hadde det bra. Nyeri Red Cross var inne og underviste en del i ulike emner, og de bisto også med brukte klær som lokale givere hadde donert. Ida sammen med noen av barna på barnehjemmet. De synes det var stas å bli fotografert. Denne blide jenta møtte vi på barnehjemmet. Hun var strålende fornøyd etter å ha fått drops, kjeks og noen brukte klær fra Røde Kors. Flere av de innsatte hadde deltatt på kurs med Røde Kors, og formidler humanitære budskap gjennom rollespill, sang og dans. De hadde også eget «husband» som hadde snekret et trommesett. Fire drivhus er foreløpig satt opp på Narumoru Shamba. Her dyrkes sunne grønnsaker og flere nødstilte får tilbud om å arbeide her. Drivhusprosjekt Et nytt og spennende prosjekt som Nyeri Red Cross har igangsatt, er at de setter opp store drivhus på 8x24 meter, hvor sunne grønnsaker (blant annet bønner, mais, tomater og løk) kan dyrkes. Drivhusene monteres i nærheten av en elv, og store vanntanker fordeler vann i dryppledninger ut til hver enkelt plante. Nyeri Red Cross har foreløpig fire drivhus i gang, men ønsker seg totalt 10. Buskerud Røde Kors arbeider nå for å se på muligheten for bistand bl.a. i form av sponsorer, som kan hjelpe dem til å ferdigstille sitt prosjekt. Det koster omkring NOK ,- pr. drivhus inklusiv montering, planter/frø til første avling, samt vedlikeholdsservice. Nyeri Red Cross selger grønnsakene, og etter å ha betalt lønn, nye planter/frø osv. så sitter de igjen med ca. 60 % inntekt som går til å drifte det lokale Røde Kors-arbeidet. Nyeri Red Cross gir også fattige, hiv-smittede og aidssyke, samt internt fordrevne flyktninger arbeid i drivhusene og på åkerlandet rundt, slik at disse kan klare å forsørge seg og familiene sine. Fjellredning Et kjent prosjekt vi støttet i mange år, er fjellgruppa, som bedriver guiding og fjellredning i Mount Kenya. Gruppa er nå godt etablert, og Buskerud Røde Kors har bistått med en del utstyr, samt vært hos gruppa og holdt kurs innen førstehjelp og fjellredning. De har også besøkt oss i Norge og fått ny kunnskap, samtidig som vi har lært av deres erfaringer. Et nytt kurs skreddersys i disse dager, og en gjeng fra fjellgruppa i Buskerud skal ned for å holde instruktøropplæring neste høst. Da kan disse igjen lære opp nye frivillige og bli enda mer selvhjulpne. Fjellgruppa guider også i andre fjellområder når det ikke er sesong rundt Mount Kenya, og de lager også smykker og andre souvernirer som gir kjærkomne inntekter til arbeidet. Hudsykdom Røde Kors i Nyeri bistår også i behandlingen av fattige som er rammet av den grusomme hudsykdommen Tungiasis, som forårsakes av sandloppa Tunga penetrans. Denne holder til i jordgulvene i de kummerlige boligene og kryper inn under huden på føttene til de som bor der. Loppa legger egg og etter hvert blir det larver som spiser seg vei. Det er smertefullt, gir diarè, feber, muskelsmerter og oppkast og kan på sikt være invalidiserende. Tungiasis har blitt et økende problem, og av de ca svært fattige som bor i Nyeri, er rundt 600 personer rammet. I Kenya er det nå snart like mange som er rammet av dette som av HIV/Aids og det har utviklet seg til å bli et stort problem. Vi var med Røde Kors ut på oppdrag, hvor de behandlet personer på et enkelt forsamlingshus. RØDE KORS avisa BUSKERUD 7 I dette lille lokalet blir personer behandlet for hudsykdommen Tungiasis som forårsakes av den såkalte «jigger flea». Fotbad, utklemming av larver og egg, salve og et middel til å strø på gulvet i boligen, samt i sokker og sko, kan helbrede denne grusomme lidelsen. Noen av barna var også hardt rammet. Nærbilde av foten til en av pasientene som var hardt rammet. Når eggene er lagt under huden, klekkes de og larvene spiser seg vei. Flere hadde nesten ikke tær igjen på føttene og både unge og gamle var rammet. Videre planer Under oppsummeringsmøtet med våre venner i Nyeri, var det gledelig å kunne fortelle at Buskerud Røde Kors ser stor framgang i alle igangsatte tiltak innen vårt distriktssamarbeid, og vi er svært imponert over alt de får til med de ressursene de har til rådighet. Vi kan hjelpe Det som utmerker seg mest for å kunne drifte aktivitetene på en mer effektiv og rasjonell måte, er behovet for en bil. Dette har vært diskutert over lengre tid, og Buskerud Røde Kors har sagt ja til å bidra med støtte. Vi har nå utarbeidet andelsbevis som selges til våre lokalforeninger og øvrige som ønsker å bidra blant privatpersoner og næringsliv i fylket vårt. Bilen trengs til alle aktivitetene Nyeri og regionen bedriver, og er i dag et stort savn. I tillegg er det stort behov for støtte til de nevnte drivhusene, slik at de kan utvide dette prosjektet. Etter opplevelsesrike dager under Afrikas sol, med mange sterke inntrykk - var det godt å få bekreftet at vår søsterforening i Nyeri er en sterk, oppegående og aktiv forening som både oppdager, hindrer og lindrer nød i sitt lokalmiljø. Røde Kors-prinsippene står like sterkt der som her og dedikerte frivillige og ansatte har det samme humanitære fokuset. Vi er ETT Røde Kors og gjensidig samhandling gir resultater! Kunne du tenke deg å støtte Nyeris kjøp av bil eller flere drivhus? Vennligst ta kontakt med leder i internasjonalt utvalg i Buskerud Røde Kors, Merete Larsen Husby, tlf , e-post eller Geir Nese, ved distriktskontoret tlf , e-post: for detaljert informasjon. Vi har også igangsatt en elektronisk innsamling til bil her: roede-kors/innsamling. aspx?col= Denne lenken finner du også på vår Facebookside «Buskerud Røde Kors».

8 8 RØDE KORS avisa BUSKERUD Generalsekretær Åsne Havnelid har ordet: Vi møter fremtiden med flere frivillige Trygge og kompetente frivillige som gjør en personlig innsats er Røde Kors sin store styrke. Skal vi tilfredsstille forventningene samfunnet har til oss, må vi fortsette å fokusere på rekruttering og opplæring. Samtidig må vi gjøre terskelen for å være frivillige så lav som mulig. Derfor har vi et variert kurstilbud som gir god opplæring, tilpasset de ulike behovene og aktivitetene. Foto: Olav Saltbones/Røde Kors v: Åsne Havnelid, generalsektretær Røde Kors For å ta godt vare på dem som trenger oss mest, må vi ha tilstrekkelig med frivillige hender. Det har vi ikke i dag, heller ikke i Buskerud hvor behovet for flere frivillige er stort innen alle Røde Kors sine aktiviteter. Men vi må ikke bare ha flere frivillige, vi må ha dyktige frivillige som er trygge i sine roller og som er forberedt på å møte sårbare mennesker. Det får vi kun om vi gir dem god oppfølging og relevant opplæring. Derfor er kursing av frivillige og utvikling av frivillige ledere og tillitsvalgte svært viktig for Røde Kors. Samtidig må vi legge til rette for at det blir enkelt å bidra. Organisasjonen har i høst hatt en spennende gjennomgang på nettopp dette: Hvordan kan vi kombinere fokuset på opplæring med tidsknappheten folk opplever? Hvordan kan vi sikre at det er enkelt å bli frivillig i Røde Kors, samtidig som høy kompetanse ivaretas? Vokser som mennesker Vi har i dag opplæringstilbud innen alle våre aktiviteter, samt innen organisasjon og ledelse. I tillegg har vi kurs for dem som ønsker å være kursholdere. Vi får gode tilbakemeldinger på våre opplæringstilbud for frivillige. Kursene gir god innsikt, tar opp relevante samfunnstrender og gir kunnskap som deltakerne også drar nytte av utenfor sin rolle i Røde Kors. At kursene er inspirerende og fulle av læring, bør derfor i seg selv motivere til kursdeltakelse. Noen opplever kursene som tidkrevende, og dette jobber vi med å forbedre gjennom blant annet å ta i bruk nye metoder. Vi har nå laget introduksjonskurset vårt som et e-læringskurs (tar 1 time mot 3 timer som vanlig kurs) slik at de frivillige kan velge når de tar kurset. Vi vil også vurdere om andre kurs egner seg i elektroniske formater. Vi må også ta høyde for at de frivillige har forskjellige ønsker og kompetansebehov. Derfor skiller vi blant annet mellom hva som er obligatorisk, og hva som er ekstratilbud samtidig som vi sørger for at de blir frivillig i en aktivitet som passer for dem. Bedre på mangfold For å møte fremtidens omsorgsutfordringer - som blant annet gir seg utslag i økt ensomhet og utenforskap - må vi ikke bare har flere frivillige, vi må også øke mangfoldet blant våre frivillige slik at vi får kompetanse fra andre kulturer og språk. Vi trenger frivillige i alle aldre, fra ulik etnisk bakgrunn, fra ulike samfunnslag og av begge kjønn. Først da gjenspeiler vi mangfoldet i befolkningen og står rustet til å avdekke og møte de viktigste humanitære behovene i årene fremover. Til slutt; Tusen takk til alle dere som er frivillige i Røde Kors i Buskerud. Dere gjør virkelig en forskjell for mange av dem som trenger dere dere gir HÅP. Og til dere som vil være med å bidra i lokalmiljøet, meld dere som frivillige i deres lokale Røde Kors-forening, og søk dere til våre flotte introduksjons- og opplæringstilbud. Jeg kan love at dere får mye tilbake. Gatefotballen i Drammen mot nye spennende utfordringer Gjennom snart to år nå har Drammen Røde Kors, i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Blå Kors i Drammen, gitt et ukentlig lavterskel fotballtilbud til mennesker som til tider faller utenfor den organisert idrettsverdenen. Gutta på benken: To av initiativtakerne til å få NM i gatefotball til Drammen; f.v. Jon Peter Wium, daglig leder i Drammen Røde Kors og Christian Hollie, leder av fotballgruppa i Drammen Røde Kors. (Foto. Jorunn Høgeli). Pssst.. Aktiviteten nattevandring har blitt evaluert nasjonalt. Dette er den nest største omsorgsaktiviteten i Røde Kors, etter besøkstjenesten. I Buskerud har den sitt tyngdepunkt i Hallingdal (Nes, Gol og Hemsedal og Ål), samt i Øvre Eiker. Av: Jon Peter Wium Når det er sagt, så er det ikke noe i veien med konkurranseinstinktet. Årets deltagelse i NM i Gatefotball i Tromsø, ga en hederlig femteplass, og smaken på mer moro. For en av våre spillere gikk turen helt til VM i gatefotball i Mexico, der et lag på syv spillere endte som Europas tredje beste lag, og en tjuende plass totalt av femtito lag/nasjoner. Det er Frelsesarmeen som er eier av Gatefotball i Norge, og det er de som tildeler og administrere NM-arrangementer. I 2013 arrangeres NM i Gatefotball i Drammen. I samarbeid med de ovennevnte aktører, samt Frelsesarmeen i Drammen, har Drammen Røde Kors tatt hovedansvaret for å invitere til idrettsglede på høyt nivå midt i Drammen sentrum lørdag 8. og søndag 9. juni. Vi forventer stor deltagelse, og planleggingen er i gang. Ønsker du å bidra med din tid denne flotte sommerhelgen i 2013 ( sol er bestilt), er det bare å si i fra. Det er mange oppgaver, og vi trenger kreative og ivrige sjeler. Du kan selvfølgelig følge forberedelsen på fjesboken vår Drammen Røde Kors og selv komme med tanker og idèer.

9 Fortsatt stort behov for nye blodgivere i Buskerud I motsetning til mange andre livsviktige legemidler kan blod hverken kjøpes eller fremstilles kunstig. Mange kan i dag ikke overleve uten blodoverføring - disse er avhengig av hjelp fra medmennesker. Det å gi blod tar en halv time - og foregår under nøye overvåking. Av: Norges Røde Kors / Are Hauger De fleste mennesker vil ikke trenge mye blod i løpet av sitt liv. Men noen trenger mye, kanskje opptil 200 poser i løpet av en skade/operasjon. Derfor er det viktig å ha nok givere - og at blodbankene har nok blod på lageret sitt. I Buskerud er det fire steder hvor du kan gi blod; sykehusene i Drammen, Ringerike og Kongsberg, samt Hallingdal sjukestugu på Ål. RØDE KORS avisa BUSKERUD 9 Konkurranse?? Hvor godt kjenner du til Røde Kors i Buskerud? Svarene på nedenstående spørsmål finner du i denne avisen. Fyll ut svarslippen nedenfor og send den til: Buskerud Røde Kors, Tollbugata 52, 3044 Drammen innen fredag 11. januar Vinneren får en fin premie i posten. Vinneren av konkurransen i juni-avisa 2012 ble; Laila Trulsen fra Drammen. Premie er sendt i posten. Vi gratulerer! 1. Hvor mange prosent av dagens hiv-smittede i verden er unge? a) 40 % b) 20 % c) 30 % 2. Når arrangeres NM i Gatefotball i Drammen i 2013? a)1.-2. juni b)8.-9. juni c)nm skal være i Tromsø Hvem trenger blod? Ulykker Også trafikkulykker krever mye blod. Blodbankene må derfor til enhver tid ha en stor blodbeholdning, og tilgang til mennesker som kalles inn på kort varsel. Operasjoner De store fremskrittene innen hjerteog leverkirurgi ville vært umulig uten blodgivernes innsats. Kreftsykdommer Blod og blodkomponenter inngår som en viktig del av behandlingen ved forskjellige former for kreft. Til leukemipasienter brukes spesielt konsentrat av blodplater. Blodplatekonsentrat må lages av nytappet blod. Blodsykdommer Bløderne mangler en eller flere koagulasjonsfaktorer i sitt blod. Uten denne faktoren kan det oppstå alvorlige blødninger. Blodbankene fremstiller koagulasjonsfaktorer av ditt blod. Ditt blod gjør det mulig å behandle disse pasientene. Brannskader Ettersom brannskader ofte kan være nokså omfattende, er brannskadeavdelingene storforbrukere av blod. En eneste pasient kan trenge blod fra mer enn 100 blodgivere. Fødende og nyfødte Blodbankene har til enhver tid flere hundre poser blod i beredskap til kompliserte fødsler. Det kan være livsviktig med utskifting av blod på nyfødte. Blodbankene må alltid ha blod i beredskap - også for mange andre sykdommer, skader og andre akutt-tilstander. Hvem kan gi blod? Hovedregelen er at alle friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere og eventuelt gi blod til fylte 70 år. Nye blodgivere kan aksepteres inntil 65 års alder etter vurdering av lege. Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer Blodbanken hver giver nøye. Når du skal gi blod fyller du ut et skjema for blodgivere om din helse og blir intervjuet av en bioingeniør, sykepleier eller lege. Kontroll ved en blodgivning er ingen fullstendig helsesjekk, så dersom du pleier å gå til lege for kontroll av helsen din, bør du fortsette med det. Blodbanken må være sikre på at blodet ikke overfører infeksjonssykdommer. Ved hver givning blir du derfor spurt om du har vært i situasjoner med økt risiko for smitte med HIV eller hepatitt. I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod. Derfor er det også restriksjoner på føde- og oppvekststed. Du finner mer informasjon om det å gi blod på nettsiden 3. Hva koster et Røde Kors-medlemskap for ungdom år? a)150 kroner b)60 kroner c)300 kroner 4. Hvem har RØFF i Nedre Eiker innledet et samarbeid med? a)aktiv Eiker b)speideren c)4h 5. Hva er navnet på det nye kurset som ble innført for alle frivillige og ansatte i Røde Kors etter 22. juli-hendelsene i fjor? a)grunnkurs beredskap b)grunnkurs psykisk førstehjelp c)grunnkurs psykososial førstehjelp 6. Hva heter flyktningen som Jan-Henrik Bjørhall har som kontraktsdeltaker i år? a)daniel b)afrat c)zelalem 7.Hvilket nummer sender du sms til hvis du vil støtte årets juleaksjon i Røde Kors? a)2272 b)2120 c) Hvor mange steder kan du gi blod i Buskerud? a)3 b)5 c)4 9.Hva kalles den fryktede sandloppa i Kenya som forårsaker en alvorlig hudsykdom på føttene? a)møll b)tungi c)tunga penetrans 10.Hvor mange lokalforeninger tilbyr BARK-aktivitet i Buskerud? a)3 b)9 c)8 Spørsmål Pssst.. Læringsopplegget om Henry (en kul liten tøydokke, oppkalt etter Røde Kors grunnlegger Henry Dunant) er utviklet av Rogaland Røde Kors i samarbeid med Laerdal Medial AS. Det er beregnet på barnehagebarn 3-6 år og fokuserer på kjennskap til og bevisstgjøring rundt humanitet/hjelpevilje, enkel førstehjelp og Røde Kors-verdier. Henry befinner seg også i Sigdal, og han og Margarethe Ramstad kommer gjerne på besøk til din barnehage. Svar (a, b, c) Navn Adresse: Postnr./sted: Alder:

10 10 RØDE KORS avisa BUSKERUD Mangfold i Røde Kors Det er viktig for en organisasjon som Røde Kors å ha med tillitsvalgte og frivillige med ulik kulturbakgrunn. Bare slik kan vi speile befolkningen og de ulike områdene vi skal bistå med humanitære tiltak. Røde Kors har utviklet et eget mangfoldskurs, som nå er en del av vår opplæringsplan. Av: Jorunn Høgeli Kurset ble avholdt for første gang i Buskerud i forbindelse med den store tillitsvalgtsamlingen på Geilo i begynnelsen av november. Ca. 100 personer deltok på kurset. Kurset tar opp problemstillinger fra det daglige inkluderingsarbeidet og utfordringer knyttet til dem. Fokus er rettet mot inkluering av etniske minoriteter som frivillige, tillitsvalgte og/eller ansatte i Røde Kors. I tillegg diskuteres det generelt mangfold, for å sikre at organisasjonen vår ivaretar kjønnsfordeling, legger til rette for at mennesker med ulike funksjonshemminger kan delta og at vi rekrutterer ulike mennesketyper som sammen kan utgjøre gode team. Møt noen av de som utgjør vår blandede etniske bukett i Buskerud Røde Kors, Ana Maria, Parviz og Shurika. Vi har spurt dem om følgende: 1. Hva er ditt opprinnelsesland? 2. Når kom du til Norge? 3. Hva er ditt første minne fra ditt nye hjemland Norge? 4. Hvorfor ble du en del av Røde Kors? 5. Hvordan har du blitt møtt i organisasjonen? 6. Hva er viktig for deg å få til i Røde Kors? 7. Hvorfor tror du det er så få personer med etnisk minoritetsbakgrunn blant tillitsvalgte og ansatte i Buskerud Røde Kors? 8. Hva vil du gjøre for å fremme flere inkluderingsstiltak? Ana Maria Silva-Harper (52) Lokalforeningsleder i Drammen Røde Kors 1. Jeg kommer fra Venezuela. 2. Jeg kom i Det er et flott minne. Jeg kom først på ferie på sommeren, det var varmt og deilig og folk var åpne og hyggelige. Jeg dro tilbake fra ferie og kom tilbake til den kalde vinteren. Jeg trodde jeg hadde kommet til annet land. Folk var ikke så åpne og lette å komme i kontakt lenger. Folk forandret seg med årstiden. Mange overså meg og snakket ikke til meg. Jeg hadde nesten følelsen av å være usynlig. Det var litt av et sjokk. 4. Jeg var på jakt etter noe internasjonalt for å føle gjenkjennbarhet. Røde Kors utmerket seg og var det første jeg tenkte på. Jeg kjente organisasjonen litt fra før. Første gang jeg kom til Norge, kom jeg til Trondheim. Fulgte med litt og var med litt i noe som het Ladies Club. Når jeg flyt-tet til Drammen tok jeg etter et par år kontakt med Røde Kors, etter å ha engasjert meg i Minoritetsrådet i byen. Jeg har alltid ment at den beste integrering skjer ved å engasjere seg i en organisasjon lokalt. 5. Jeg har blitt møtt på en strålende måte. Kan nesten ikke beskrive det. Jeg var jo politiker og leder av Minoritetsrådet fra før, og kjente en del folk. Jeg hadde hatt litt kontakt med Røde Kors via disse vervene, men har nå møtt mange nye mennesker og fått et enda større nettverk. Jeg møter mange ulike personer i hverdagen min, og er stolt av å si at jeg er en del av Røde Kors. 6. Det er viktig for meg å vite at jeg representerer en organisasjon som er åpen og inkluderende, som alle kan føle seg velkommen i og en del av. Viktig at alle blir møtt med respekt og likeverd ift. etnisitet, alder, kjønn osv. Viktig å få til at alle i organisasjonen opplever samme påvirkningsmulighet og at alle kjenner våre mål, verdier og planer. 7. Jeg tror ikke vi er flinke nok til å spørre blant annet blant våre deltakere i ulike aktiviteter. At jeg sitter som leder, tror jeg også kan åpne noen dører. Jeg har stort nettverk blant ulike minoritetsgrupper. Vi må prøve å få flere inn i lederverv og få ballen til å rulle. Vi har begynt, men kan nok bli mye flinkere. Alle skal ikke bli ledere med èn gang, men alle kan få ulike oppgaver og starte med enkle ting. Mange kan gå fra deltakere til frivillige i ulike Røde Kors-aktiviteter. 8. Jeg synes det er viktig å se på alle mennesker som ressurser også innvandrere som nylig har kommet til Norge. Ved å gi en hjelpende hånd, kan vi risikere å lære mye og få mye godt tilbake - også ved at de blir frivillige på sikt. En titt i opplæringshjørnet: *Distriktets kurshelg på Kongsberg ble gjennomført i oktober, hvor 55 personer deltok på kursene Grunnkurs omsorg og Grunnkurs psykososial førstehjelp. Evalueringsskjemaene forteller at kurshelgen ble lærerik og nyttig, og vi takker alle for et godt engasjement. *Nytt Temakurs for leksehjelperne er klart, og Kongsberg Røde Kors v/ole Heiberg var førstemann ut i Buskerud til arrangere kurset i november. *I sommeravisen fortalte vi om ivrige besøkstjenesteledere som hadde vært på skoleringsdag for å lære seg å holde nytt temakurs for besøksvennene. Nå har de ligget i planleggingsgropa og 15. januar tilbys kurset i Ringerike og Hole Røde Kors, mens det blir kurs i Modum 21. februar. Begge kursene arrangeres som et samarbeid mellom Krødsherad, Modum, Sigdal og Ringerike og Hole Røde Kors og det er Inger Dahl Jokerud, Gulveig Nordalen, Margarethe Ramstad og Elsa Tenold som er drivkreftene bak disse tre-timerskursene. *Buskerud Røde Kors arrangerer to store kurshelger pr. år (vår og høst). Neste kurshelg er mars Nærmere info via våre nettsider og via din lokalforening. *Heidi Solli Winger og Trine-Annette Wollertsen er skolert som nye kursholdere for Grunnkurs omsorg. Kjell Sævre fra Flå er skolert som kurholder for Grunnkurs psykososial førstehjelp. Kjell og Heidi deltok som kursholdere på Kongsberg i oktober og har også kursholdererfaring fra tidligere Røde Kors-kurs. Vi ønsker de nye kursholderne for kurs i Røde Kors Skolen velkommen inn i kursholdergjengen. *Øivind Granlund fra Øvre Eiker har bidratt som kursholder innen introduksjonskurset og Grunnkurs organisasjon i Buskerud. Han kan også påta seg å holde Temakurs Mangfold, Grunnkurs ledelse og Grunnkurs psykososial førstehjelp.

11 RØDE KORS avisa BUSKERUD 11 Parviz Salimi (38) Ansatt flyktningguidekoordinator i Ringerike og Hole Røde Kors 1. Jeg kommer fra Kurdistan. 2. Jeg kom i Det var vanskelig å finne et sted å bo, for vi kom 10 personer samlet. Vi bodde i et gammelt hus i begynnelsen, fullt av fuktighet og sikringsskapet fungerte ikke. Kommunen vi kom til hadde liten erfaring med å ta imot flyktninger og innvandrere og det var ingen enkel periode. 4. Jeg har fått mye hjelp av Røde Kors tidligere, siden jeg bodde i en flyktningleir i 19 år (tre år i telt, og så et lite hus av leire). Jeg kjente litt til organisasjonen og hadde lyst til å gi noe tilbake. Jeg søkte jobb og fikk en stilling i Røde Kors. Jeg mente også at jeg kunne bidra i forhold til mine egne erfaringer. 5. Jeg ble møtt veldig varmt og veldig bra. Pga. Røde Kors har jeg fått et enormt nettverk i dag. Det var den første organisasjonen jeg ble aktiv i, og nå har jeg engasjert meg i mange flere frivillige organisasjoner. Jeg kan ikke redde verden, men jeg tror jeg kan bidra med litt for veldig mange. 6. Jeg brenner nok mest for det humanitære arbeidet vårt og det at vi er aktive inn mot flyktninger og asylsøkere i Norge og mot flyktninger i utlandet. Røde Kors er stor og velkjent og kan derfor ha stor innflytelse, også fra hver vår lille lokalforeninger her i Norge. 7. Jeg tror det er flere årsaker. Mange innvandrere forstår ikke behovet for Røde Kors i Norge siden det er trygt her og ikke fattigdom. Røde Kors har heller ikke vært flinke til å prioritere å gi innvandrere og flyktninger informasjon og rekruttere. Mange har rett og slett ikke blitt spurt. Noen synes det er vanskelig pga. språket, men vi må også huske at vi har mange språkmektige som har vært i Norge lenge. Mange er også høyt utdannet men disse har ikke Røde Kors klart å rekruttere. Bare her i Ringerike bor det nå folk fra 122 ulike nasjoner og i Drammen fra 145 nasjoner. Her er det mange ressurser å hente. 8. Innvandrere må engasjeres mer og være mer aktive i organisasjoner, ellers føler jeg ikke de er godt inkludert. Språket er viktig, men dette alene er ikke nok. Nettverk og frivillig arbeid er noe av det viktigste. Jeg har selv tatt initiativet til flere flerkulturelle aktiviteter her i Ringerike og Hole Røde Kors, og tror det har hatt positive ringvirkninger slik at de blir kjent med oss og får lyst til å være med. Jeg har også innkalt mange til dugnad og ulike aktiviteter, men det er viktig å ta vare på dem, bruke dem til de oppgavene de mestrer uansett hvilket ståsted de er på. De må følges opp og holdes varme. Tror også vi burde sette inn flere ressurser på å tenke rekruttering mot etniske minoritetsgrupper, som kan invitere til ulike arrangementer, oppsøke ulike kulturgrupper,informere og oversette. Shurika Abdulle(28) Leder i Kongsberg Røde Kors Ungdom (for tiden delvis i svangerskapspermisjon) 1. Mitt fødeland er Somalia. 2. Jeg kom i Det må være den danske halal-salamipølsa på brødskive. Det var helt nytt for meg og jeg synes det smakte forferdelig vondt. Det eneste pålegget vi hadde i starten var makrell i tomat og syltetøy, og så kjøpte vi denne salamien. Grøss! 4. Det var nok fordi jeg hadde lyst til å bli med i en frivillig organisasjon. Røde Kors var den mest internasjonale uten religiøs tilknytning. Det var fokus på noen prinsipper som var viktig for meg. 5. Jeg ble mottatt veldig varmt. Jeg har alltid følt meg hjemme her og jeg blir respektert. Mine meninger har alltid hatt en betydning og blitt hørt. Jeg har blitt kjent med mange og vi er som en stor familie. 6. Større forståelse og toleranse blant folk ift. det at vi er forskjellige. Få med flere folk inn i organisasjonen og skape gode nettverk bestående av mange ulike personer. 7. Før trodde jeg det var fordi folk ikke ville knytte seg til noe. Nå har jeg merket at nesten alle frivillige i Røde Kors Ungdom på Kongsberg hadde minoritetsbakgrunn, men før har det ikke vært ledere med etnisk bakgrunn. Nå som jeg har vært leder, har jeg dratt med meg folk jeg kjenner og det er lettere for folk å bli med når de ser at en med minoritetsbakgrunn er leder. 8. Da vil jeg rette meg direkte til folk, snakke med dem og ha en god prat. Presentere det Røde Kors står for, snakke om prinsippene og få folk til lå velge oss pga. det vi står for. Vi bør invitere folk fra introd.senter, asylmottak, skoler m.m. til f.eks. vaffellagene våre. Få de interesserte via enkle lavterskeltilbud, slik at de kan møte ulike mennesker, delta, få oppgaver og føle mestring. Trigge nysgjerrigheten. Det er også viktig med gode talspersoner og synlighet. Og så må Røde Kors tørre å fronte sakene sine og sette søkelys på humanitære utfordringer og vise at engasjement nytter for å gjøre en forskjell. *Ca 140 personer har meldt seg som frivillige til Buskerud Røde Kors via våre nettsider hittil i år. I tillegg er det rekruttert mange via andre arenaer rundt omkring i lokalforeningene. Pssst.. *Drøyt 200 frivillige har deltatt på introduksjonskurset til Røde Kors i år. Av disse er ca. 80 personer helt nye inn i organisasjonen. Deltakelsen på introduksjonskurs har vært stabil og god siden oppstarten av kurset i 2008, og dette kurset er inngangsporten for alle frivillige og ansatte i Røde Kors. Totalt 16 slike kurs avholdt i Kursene bekjentgjøres lokalt, samt på www. rodekors.no/buskerud og i vårt nyhetsbrev til alle frivillige. Nytt e-læringskurs (1 time) skal også snart lanseres for de som heller ønsker å benytte denne varianten. *Øvre Eiker Røde Kors planlegger å avholde instruktørkurs i Norsk Grunnkurs Førstehjelp. Følg med på foreningens Facebookside, distriktets nyhetsbrev BUskeruDSTIKKA eller ta kontakt med hjelpekorpset i Øvre Eiker dersom du ønsker å bli instruktør og avholde slike kurs for Røde Kors. Birgit Skarstein (23), mest kjent fra tv-serien «Ingen grenser», ble for noen år siden lam fra livet og ned. I november var hun gjest og foredragsholder på et åpent møte i regi av Krødsherad Røde Kors. Det ble en inspirerende, motiverende og tankevekkende kveld, hvor det å forholde seg til tingenes tilstand og se muligheter ut fra eget ståsted var hovedbudskapet. Omkring 90 tilhørere fikk gleden av å høre den unge jenta, som har et pågangsmot og en utstråling som til og med smitter via sms, forteller lokalforeningsleder Geir Waaler.

12 12 RØDE KORS avisa BUSKERUD Landsrådet i Røde Kors Ungdom, med artikkelforfatter og leder Charlott Nordström nummer tre fra høyre. (Foto: Øyvind Stedal/Røde Kors Ungdom) No one is helping to change the world like young people today. Michel Sidibe, administrerende director i UNAIDS Røde Kors Ungdom på aidskonferanse i Washington AIDS2012 ble avholdt i Washington, D.C i sommer. Røde Kors Ungdom var på plass og arbeidet for ung inkludering i hiv-saken. Av: Charlott Nordström, leder Landsråd Røde Kors Ungdom Denne sommeren ble den 19. internasjonale aidskonferansen arrangert i Washington DC, og Røde Kors Ungdom var én av to ungdomsorganisasjoner som fikk støtte til å delta fra Norge. Aidskonferansen er det største arrangementet i verden som samler spesialister på hiv-feltet. Ida Sofie Kikut Johanessen og Charlott Nordstrøm, var plukket ut til å representere Røde Kors Ungdom. Sammen med forskere, leger, aktivister, politikere, personer som lever med hiv, homofile, lesbiske og transpersoner, rusmisbrukere og sexarbeidere, kvinner, menn, kjønnsløse og ungdom fra alle kontinenter, arbeidet vi for et eneste mål å skape begynnelsen på slutten for hiv-epidemien. Mange unge med hiv Gjennom konferansen har arbeid for ungt lederskap og deltakelse for ungdom fremstått som noe av det viktigste vi arbeider med. 40 % av mennesker som lever med hiv i verden i dag er unge. De må få legge premissene for sin egen fremtid. Dessverre er det slik at ungdom sjelden har tilgang til fora der avgjørelser som angår dem besluttes. Eldre deltakere på konferansen gav sterkt inntrykk av at ungt lederskap er et satsningsfelt. Ungdom må inkluderes i arbeidet Dersom vi skal få en slutt på hiv-epidemien holder det ikke at ungdom bare er tilstede. Ungdom må inviteres til dialog, deltakelse og samarbeid. Ungdom som arbeider med hiv er kunnskaps- og initiativrike, og har et sterkt ønske om å bli inkludert i avgjørelser som angår dem. Vi vet at ungdom kan gjøre en forskjell og at ungdom kan ta lederrollen i arbeidet for å ende hivepidemien. Det er dagens ungdom som kan få en ende på stigmatisering og sosial eksklusjon av mennesker som lever med hiv i samfunnet vårt. Direktøren i UNAIDS tror på ungdommen No one is helping to change the world like young people today,sier Michel Sidibe, administrerende director i UN- AIDS. Michel Sidibé var sterkt opptatt av ungdoms rolle i arbeidet for å snu hiv epidemien. Han uttalte at dagens ungdom er den første generasjonen som virkelig har mulighet å endre måten vi forholder oss til hverandre og ser verden på. Vi er enige med Sidibé at hvis det er en generasjon som kan ende hiv-epidemien må det være vår. Sammen med tusenvis av ungdommer over hele verden står vi klare ved startstreken til å ta i mot fakkelen og løpe vår etappe i arbeidet for null smitteoverføring, null diskriminering og null aidsrelaterte dødsfall. Hvis vi får tilgang, blir anerkjent som samarbeidspartnere og behandlet som likeverdige, kan vi unge sammen være større enn aids. Fakta Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors. De bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse. De sier tydelig i fra når respekten for menneskeverdet blir krenket. Er du mellom 13 og 30 år? Bli med og gjør verden til et bedre sted. Det jobbes innenfor områdene seksuell helse, rollespillet På Flukt, regler i krig, når katastrofen rammer, aktiviteter på asylmottak og internasjonal ungomsutveksling. Les mer på I Buskerud har vi i dag ungdomsgrupper i Drammen, Kongsberg, Ringerike og Hole og i Modum.

13 RØDE KORS avisa BUSKERUD 13 I humanitetens tegn -Røde Kors er en organisasjon å leve med og vokse med. Innen Røde Kors finnes det tilbud for alle aldersgrupper. Det er muligheter for enhver som ønsker å gjøre en innsats. Røde Kors er også en viktig arena sosialt sett. Min erfaring er at personer innen Røde Kors-systemet er en egen type mennesker. De er genuint interessert i å hjelpe andre. Dette er et adelsmerke. Frivillig arbeid er flott og berikende. Min mening er at langt flere burde engasjere seg, sier Jan-Henrik Bjørhall. Av: Jorunn W. A. Aandahl Foto: Sigrid Marie Førsund Jan-Henrik Bjørhall er en kjent og kjær person i Røde Kors-miljøet. Han er leder av flyktningguiden i Drammen Røde Kors og han sitter som nestleder i distriktsrådet for omsorg. Jan-Henrik er av 1938-årgang og født i Oslo. Her snakker vi om en meget allsidig og usedvanlig aktiv mann. Det var tilfeldig at han valgte å engasjere seg i Røde Kors. Hjelpekorpset i Oslo ble beriket med Jan-Henriks sterke engasjement fra Han var lagleder, troppsjef, tjenestesjef og koordinator for sanitetstjenesten. Han forteller smilende at aktiviteten i Røde Kors etter hvert ble så markant, at han ble spurt om han ikke like gjerne kunne flytte sengen sin til Røde Kors-lokalet. Jan-Henrik har bodd i Drammen de siste femten årene, tidligere har han bodd i Oslo, i Skedsmo og i Ullensaker. Han er gift, har tre barn og fem barnebarn. I år 2000 ble han pensjonert, men fortsatte likevel som konsulent. Jan-Henrik omtaler Røde Kors som en hjertesak. Etter at han kjøpte hus i Spania, fikk han en personlig og lærerik opplevelse av hvordan det er å være til stede i et fremmed land, med lite kjennskap til språk og kultur. I en slik situasjon, føler man seg lett prisgitt andre mennesker. Etter denne sterke erfaringen, ble det naturlig for Jan-Henrik å dra parallellen til behovet for flyktningguider i Norge. Dermed var frøet sådd for hans engasjement som flyktningguide. I de siste tre årene har Jan-Henrik vært aktiv som flyktningguide i Drammen Røde Kors. Slik bidrar han til å gjøre integreringen smidigere for flyktninger som kommer til Norge. For Jan-Henrik (som i forbindelse med krigsutbruddet i Norge, selv opplevde å måtte flykte til Ringerike), er det å være til nytte i slike sammenhenger, svært meningsfylt. -Noen skjønner ikke hvorfor man gidder å arbeide gratis som frivillig. Men jeg opplever det å bidra som noe givende. Mange mennesker har behov for en håndsrekning, noen som stiller opp, noen som ser. Jeg tror på det å bekrefte andre mennesker. Det er viktig at vi nordmenn er gode rollemodeller. Vi kan lære mye av hverandres kulturbakgrunn, sier han. Det å være flyktningguide, er et slags arrangert vennskap, med positivt fortegn. Som flyktningguide, fungerer man som et bindeledd mellom flyktningen og lokalmiljøet. Man skriver en kontrakt med ett års varighet, men Jan-Henrik forteller at relasjonen slett ikke trenger å ta slutt etter kontraktens utløp. -Man kan ikke skru av et vennskap, sier han. Jan-Henrik Bjørhall snakker varmt om betydningen av at integrering skjer med respekt for enkeltmennesket. -Vi skal erkjenne at andres kultur har like stor verdi som vår egen, og akseptere at integreringen ikke kan skje kun på våre premisser. I motsatt fall kan konsekvensen bli at enkeltindividets kultur blir underkjent, selv om man som menneske er forankret i den, fremholder han engasjert. Jan-Henrik er en usedvanlig aktiv mann. Hans beste venns mor pleide å si følgende: If you want something done, ask a busy man. Jan-Henrik mener at man får tid til alt, og har som leveregel å ikke utsette ting. Ifølge hans erfaring, skaper utsettelse av gjøremål, bare dårlig samvittighet. Foruten stort engasjement i henhold til Røde Kors, er han aktiv innen fritidssysler som seiling, golf og veteranbiler. Reising med mål og mening er også viktig for Jan-Henrik. Han er en ivrig reisende, og har nylig besøkt blant annet Jordan, Syria, Israel, Palestina og Libanon. På sine reiser har han møtt mange flotte, stolte mennesker som har lært ham mye. Jan-Henrik har også vært politisk aktiv. I fire år satt han i Bydelsutvalget på Stovner. Han omtaler denne perioden som svært givende. Han satt også i styret i Norges første politisk sammensatte ungdomsfore-ning. Dette omtales som en spennende erfaring. Han er medlem av den humanitære organisasjonen Rotary, som bærer valgsproget Service above self. Han startet også en pasientforening, Norsk Cøliakiforening, som nærmer seg sitt 40 års jubileum i Jan-Henrik ønsker sterkere fokus på området Røde Kors omsorg. Han mener aktivitetene har en bredde som flere i samfunnet rundt oss, burde kjenne til. Jan-Henrik snakker også engasjert om seniorsatsing. Han ser for eksempel det å ta ansvar i nabolag og etablering av nabogrupper, som spennende og konstruktive initiativer. Vennskap er et viktig aspekt for Jan-Henrik. Han avslutter vår samtale med følgende ord: -Det er et hell å treffe et menneske som er hundre prosent din venn. Kan man gi en flyktning noe av den tryggheten, så har man lykkes. Lyst til å bli flyktingguide? Kontakt din lokalfrening, eller Geir Nese tlf Tanker fra ei ung jente (gjengitt med tillatelse) Hei Jeg var Russ i Jeg var vært i Norge i seks år nå. Årene jeg fikk på skolen var veldig krevende for meg. Jeg måtte lære å snakke og forstå norsk. Det ble verre da jeg begynte på videregående. Da jeg begynte på vg2, jeg ikke visste om leksehjelp. Det var mange elever som var der, fra ungdomsskoler, videregående og voksenopplaring. Der møtte jeg ei dame som heter Anne. Hun var veldig flink til å motivere oss til å gjøre lekser. Jeg trudde ikke dette skulle gå for meg, men Anne var hyggelig og flink til å få med folk. Kvar gang jeg var der, jeg fikk hjelp. Det er matte, engelsk, norske, kjemi osv. Når jeg fikk lekse eller oppgaver som jeg ikke forstår, jeg stresset ikke veldig. Jeg tenkte det skal vi fikse på leskehjelp. Det var så lett for meg å gjøre lekser med en som kunne fortelle eller forklare oppgaver på en enkel måte. Det var hjelpsomt. Jeg ble flink til å skrive artikkel på norsk og da var læreren min på skolen fornøyd og jeg husker han sa til meg du har blitt flink i norsk. Det var ikke bare meg som fikk hjelp, det var mange av oss. Vi besto mange av våre eksamner på grunn av leksehjelp. Vi var heldig vi som fikk folk som gjorde alt de kunne for å hjelpe oss til å få bra karakter. Jeg skal i all tid være takknemlig.

På lag med Røde Kors

På lag med Røde Kors avisa Røde Kors På lag med Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2012 Foto: Jorunn Høgeli Før handlet det om rus og kriminalitet. Nå handler det om familien, om jobben og om Røde Kors og fotball. Det er ingen skam

Detaljer

150 år i humanitetens tjeneste

150 år i humanitetens tjeneste www.rodekors.no/buskerud avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 2-2013 150 år i humanitetens tjeneste Foto: Jorunn Høgeli Røde Kors er en sprek og høyst oppegående humanitær bevegelse tross sine 150 år. Vi er humanitære,

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Hver gang vi møtes. Røde Kors. www.rodekors.no/buskerud. Profilert politiker inn i styret. De frivillige er gull verdt. Bruk hue

Hver gang vi møtes. Røde Kors. www.rodekors.no/buskerud. Profilert politiker inn i styret. De frivillige er gull verdt. Bruk hue avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2014 Hver gang vi møtes Kristian (89) og Sander (4 ½) er kompiser. Sander vil vise Kristian noe på telefonen til mamma, og Kristian følger med mens guttungen forklarer. De

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes Aktuelt: Verving og grasrot magasinet Urban fattigdom: Storbyene sliter Haiti: kolera rammer jordskjelvofrene opplæring: bamselegen med syskrinet 42010 Kronprinsesse Mette-Marit om: å bli sett møter med

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2013 Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2013 Det er lettere å bli kjent med hverandre når man gjør ting sammen. På to av ressurssentrene får ungdom verdifull arbeidserfaring

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA NORDLAND 117 års erfaring i å bry seg NR. 2 - DESEMBER 2013 Hva vi kan by på: En porsjon håp - les mer side 3 Fast bidragsyter til julekampanjen - les mer side 3 Hvorfor

Detaljer

Barn, unge og nærmiljø. Samværessted Myrsnipa trygghet for alle. Barnefattigdom og konsekvenser: Blir normalt å være utenfor

Barn, unge og nærmiljø. Samværessted Myrsnipa trygghet for alle. Barnefattigdom og konsekvenser: Blir normalt å være utenfor brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 9. årgang juni 2014 TEMA: Barn, unge og nærmiljø Samværessted Myrsnipa trygghet for alle Trygghet, forutsigbarhet og respekt står i sentrum når Line

Detaljer

Samarbeid er den rette vei

Samarbeid er den rette vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2012 Samarbeid er den rette vei Moteoppvisning mot ensomhet Første helg i mai var det moteoppvisning på Henris Kafé. Det var tredje gang at Henris kafé ble brukt

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Utgitt 1.november 2013, nr.11

Utgitt 1.november 2013, nr.11 Utgitt 1.november 2013, nr.11 Den nasjonale blodgiverkampanjen ble lansert i Tromsø 11.oktober. Målet var 250 nye blodgivere i Tromsø og 50 nye blodgivere i Harstad. 14-20.oktober var Mangfoldsuka, du

Detaljer

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria

TEMA: PÅ FLUKT. magasinet. Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria TEMA: PÅ FLUKT magasinet 32012 Amman, Jordan: Pappa er fortsatt i Syria Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer Lagrer musikk Spiller CD Spiller plater Spiller kassetter

Detaljer

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015 Nr 1 2015 HADDY NJIE OM: SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN Hvordan forsørger man tre små barn som papirløs mor? Mona har måttet lære svaret. Les hva småbarnsfar Petter Nyquist opplevde

Detaljer

En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte

En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte Et helt vanlig liv En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte Analysen er gjennomført for Norges Røde Kors av Intéra ResearchLab Sept.03-mars 04 Innhold Sammendrag 5 Bakgrunn og målsetting

Detaljer