DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 08. OG 09. MARS GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad Olav Johan Lystad, Knut Vik, Jan Erik Bjerklund, Unni Bjarkøy, Ole Hans Dyrhaug, Hugo Thoresen og Vidar Linnstad Fossmo. SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon Sak: 06/2012 Budsjettforslag 2014 DFSU legger hvert år frem et forslag til budsjett to år frem i tid. DFSU har gjennomgått budsjettforslag for 2014, og oversender det til Norges Skytterstyre for videre behandling. Sak: 07/2012 Årsmelding 2011 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, UNGDOMSUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2011

2 1. DFSU har i perioden hatt følgende sammensetning: LANDSDEL REPRESENTANT VARAREPRESENTANT Midt-Norge Olav Johan Lystad Kari Sofie Brøndbo Fiskum Leder Sørlandet Jan Erik Bjerklund Terje Høyland/Marianne Borgen valgt august 2011 Østlandet Morten Bjerknæs/Unni Ingrid Tveiten Bjarkøy valgt august 2011 Nord-Norge Ole Hans Dyrhaug Kurt Maurstad Vestlandet Knut Vik Stian Hellebust FO/Hærstaben Vidar Lindstad-Fossmo Ståle Larsen Heimevernet Hugo Thoresen 2. Uttakskomiteen for ungdomslandslaget har hatt følgende sammensetning: Kurt Arne Berglund, Generalsekretær DFS Engebret Mjøseng, Utdanningssjef DFS Nils Erik Røste Lundon, Ungdomskonsulent DFS 3. Utvalgets virksomhet DFSU har i 2011 hatt i alt 5 møter, og behandlet 20saker. I tillegg har utvalget hatt oppgaver i forbindelse med Nordisk Ungdomslandskamp og Landsskytterstevnet i Bodø. Utvalgets representanter har også deltatt på diverse kurs og samlinger i sine respektive landsdeler. 4. Nøkkeltall Klasse Endring til 2011 Aspirant 7309 Ikke klare Rekrutt 1881 Ikke klare Eldre 2195 Ikke klare Rekrutt Junior 2707 Ikke klare SUM Ikke klare 5. Samlagsstevnene År Klasse 15 m Felt Bane Totalt 2011 Aspirant Ikke klare Ikke klare Ikke klare Rekrutt Ikke klare Ikke klare Ikke klare Eldre Rekrutt Ikke klare Ikke klare Ikke klare Junior Ikke klare Ikke klare Ikke klare Sum Endring fra 10 (4340) Endring fra 09 (4745)

3 6. Landsdelskretsstevnet Antall deltakere i rekrutteringsklassene: Landsdelskrets Bane Felt Bane Felt Viken I Viken II Opplandskretsen Sørlandskretsen Hordakretsen Fjordane krets Mørekretsen Trønderkretsen Nord-Norge krets Sum Landsskytterstevnet 2011 Deltakerantall på baneskyting 100m År Rekrutt Eldre Junior Sum Rek Deltakerantall på finfelt År Rekrutt Eldre Junior Sum Rek Frafallsprosent LS År Rekrutt Eldre Junior Rek ,3 3,2 5, ,2 5,1 6,7 Vinnere baneskyting Klasse Navn Skytterlag Resultat Rekrutt Sverre Østerås Mære 350 Eldre Rekrutt Hans Erling Øien Byneset 350 Junior Thomas Finvåg Bjerkvik 350 Vinnere i finfelt Klasse Navn Skytterlag Resultat Rekrutt Jardar Aarekol Klepp 42/10 Eldre Rekrutt Sveinung Eide Torsnes 42/12 Hansen Junior Morgan Lindheim Drangedal 42/8

4 Samlagsskytingen 100m Rekrutt/Junior Nr Samlag Sum Deltakere 1. Telemark skyttersamlag 398 Miriam Bjerklund, ER 100 Sebastian Langbakk, ER 99 Morgan Lindheim, J Akershus skyttersamlag 3. Uttrøndelag skyttersamlag Per Øyvind Svarstad, J Benjamin Tingsrud Karlsen, R 99 Mats Andre Hansen, ER 100 Sofie Kolstad Claussen, J 99 Sina Busk, J Hans Erling Øien, ER 99 Adrian Santana Berg, ER 100 Svein Erik Bergehaug, J 98 Emil P. Storhaug, J Nordisk Ungdomslandskamp 2011 Dalgas skytesenter i Danmark Bane - finale NR. NAVN POENG 1. Eileen Torp Simon Kolstad Claussen Anne Ingeborg Sogn Øiom Katrine Idland Rut Bjerva 317 Lagskyting bane: 1. Norge Sverige Danmark 1220 Resultat feltskyting: NR. NAVN TREFF 1. Katrine Idland Anne Ingeborg Sogn Øiom Simon Kolstad Claussen Eileen Torp Rut Bjerva 21 Lagskyting felt: 1. Norge Sverige Danmark 93

5 9. Landskonkurransen i skoleskyting i 10/11 Antall 1158 deltakere Antall skoler 17 Lagkonkurransen Ungdomsskoler 15m 1. Rennebu ungdomsskole Gauldal 729 poeng 2. Voss ungdomskule Hardanger og 727poeng Voss 3. Dalsøyra skole Uttrøndelag 726 poeng Videregående skoler 15m 1. Meråker vgs Uttrøndelag 749 poeng Ungdomsskoler 100m 1. Nore Neset skule Hordaland 725 poeng 2. Søfteland ungdomsskole Hordaland 722 poeng 3. Vennesla ungdomsskole Agder 701poeng Videregående skoler 100m 1 Meråker videregående skole Uttrøndelag 750 poeng Kun en skole deltok Prosentkonkurransen Klasse 1 - skoler med til og med 100 elever 1. Snertingdal skole Opland 100 % 1. Dalsøyra Sogn Ytre 100 % 1. Sørli skole Namdal 100 % 1. Etnedal skule Valdres 100 % 1. Sørli skole Namdal 100 % Klasse 2 - skoler med 101 til 300 elever 1. Songdalen ungdomsskole 77,5 % 2. Nore Neset Ungdomsskul Hordaland 27,8 % 3. Søfteland Ungdomsskol Hordaland 22,9 % Klasse 3 - skoler med over 300 elever 1. Voss ungdomsskule Hardanger og 79,6 % Voss 2. Vennesla ungdomsskole Agder 22,0 % Klubben Det er nå 1814 medlemmer av 350-klubben. 350-klubben fikk 104 nye medlemmer i 2011.

6 11. Tilskudd for samlinger/skyteskoler i 2011 Samling for ungdomsskyttere 28 samlag har gjennomført samling 48 samlinger totalt, for til sammen 985 skyttere Følgende samlag har arrangert ungdomssamling 2010: Akershus, Aust-Agder, Drammen, Follo, Fosen, Gauldal, Telemark, Gudbransdal, Hallingdal, Hardanger og Voss, Hedmark, Hordaland, Inntrøndelag, Nordfjord, Nordmør, Nord-Østerdal, Ofoten, Opland, Rana, Ringerike, Romsdal, Salten, Sogn Indre, Solør, Sunnhordaland, Sunnmør, Troms, Uttrøndelag, Vest Agder, Vest-Finnmark, Vestfold og Vest-Telemark. Samling for førsteårs og nye seniorer 6 samlag har gjennomført samling 6 samlinger totalt, for til sammen 44 skyttere Følgende samlag har arrangert samling for førsteår og nye seniorer 2011: Hardanger og Voss, Nord Østerdal, Ringerike, Vest-Agder, Vest-Telemark og Østerdal. Kurs for instruktører 1 samlag har gjennomført kurs 2 samlinger totalt, for til sammen 17 instruktører 1 samlag har gjennomført instruktørkurs I, med til sammen 19 deltakere. Følgende samlag har arrangert instruktørkurs : Ofoten og Vestfold Kurs for ungdomsledere 2 samlag har gjennomført kurs 2 samlinger totalt, for til sammen 41 ledere Følgende samlag har arrangert ungdomslederkurs 2011: Ofoten og Sunnhordaland. Skyteskole 75 skytterlag har gjennomført skyteskole 770 deltakere.

7 12. Viktige vedtak/saker i DFSU 2011 DFSU støttet Nordfjord sitt forslag om kun cal 22 i rekruttklassen. Dette ble innført ifra 1/ DFSU jobbet også i 2011 mye med revidering av retningslinjene for Frifond. DFSU startet en grundig gjennomgang av arbeidet med en handlingsplan for rekrutteringsarbeidet. Dette skal i 2012 innarbeides i handlingsplan DFSU jobbet frem et nytt skyteskolekonsept. Dette ble presentert i desember DFSU jobber fortsatt aktivt med Aksjonsplan for rekruttering. Det jobbes også videre med å få aktivisert instruktørene i lagene. DFSU har i 2011 jobbet med et prosjekt for å rekruttere flere tillitsvalgte i DFS. DFSU oversender Årsmelding for 2011 til Norges Skytterstyre for videre behandling. Sak: 08/2012 Handlingplan for DFSU Saksopplysninger: DFSU har jobbet i flere møter med en handlingsplan for rekrutteringsarbeidet i Denne skal inn i DFS sin handlingsplan for samme periode. Planarbeidet ble sluttført, og oversendes administrasjonen til videre behandling. DFSU oversender til administrasjonen forslag til Handlingsplan

8 Sak: 09/2012 Ungdomsledertreff LS Saksopplysninger: DFSU fremstilte et ønske i forrige møte om å avholde en ungdomsledersamling under LS Drøfting: Hvis dette skal kunne gjennomføres må rammene og ansvarsforhold avklares så fort som mulig. Hvilke tema skal belyses? Er det noen case som vi ønskes å vise frem? Åpent forum? Hvor stort skal det være, og hvor skal det avholdes? Hvem inviteres, og hvordan? Osv? DFSU ønsker å invitere alle som er sitter som ungdomsledere, alle som er intereserte i ungdomsarbeidet til et Ungdomsledertreff under Landskytterstevnet i Voss. Det skal ha en varighet på intill 2,5 time, og skal være gratis å delta på. Program utarbeides i samarbeid med Ungdomskonsulenten, og invitasjon skal sendes alle lag i løpet av første uken i juni. Sak: 10/2012 Klasse Aspirant, nedre aldersgrense. Saksopplysninger: DFSU har behandlet denne saken flere ganger etter innspill ifra Rogaland skyttersamlag. Norges skytterstyre fjernet i sak 46/2011 den nedre aldersgrensen for klasse Aspirant. Drøfting: DFSU har flere ganger hatt klasse Aspirant oppe til diskusjon, og ser på denne klasse som en viktig inngangsport til skytesporten. DFSU har støttet utvidelse av klassen til 17 år, og åpningen for bruk av anlegg. I sak 46/2011 endret skytterstyret den nedre aldersgrensen for klassen. Etter skyttertingvedtak i 1999 har klasse Aspirant omfattet skyttere i alderen år. Dette stod slik urørt frem til Skytterstyret utvidet klassen til å omfatte til og med det året skytteren fyller 17 år. I sak 46/2011 ble den nye ordlyden Skyttere i denne klassen skal maksimum fylle 17 år i kalenderåret.

9 Dette gjør at det i prinsipp ikke er noen nedre aldersgrense for deltakelse på skytterstevner i DFS. Selv om det også står at det anbefales en nedre alder på 10 år, så har vi ikke noe reglement som regulerer dette. I Norges idrettsforbund har de et stort regelverk som omhandler konkurranseidrett holdt opp i mot alder. DFS er selvfølgelig ikke bundet til å følge NIF sine normer for barneidrett, men i det lys at DFS også profilerer seg gjennom å drive skyting som sport, så er det naturlig å se mot deres reglement. NIF sine bestemmelser om Barneidrett er slik: 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år. d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne* idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten. e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer. g) Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM og VM. h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten. * Åpne idrettsarrangement: Ikke krav til kvalifisering. Klasse Rekrutt ble med henblikk til NIF sitt reglement senket til 11 år, så Skyttertinget har ved flere anledninger sett til dette reglementet for å gjøre vedtak. I 1999 var også NIF sine regler brukt i argumentasjonen for klassestrukturen som den gang ble vedtatt. Klasse Aspirant skulle blant annet ikke rangeres, og alle skulle premieres likt. Når NIF skiller imellom lokale og regionale konkurranser, så er ikke dette helt sammenlignbart med DFS. Et åpent stevne i DFS kan ikke regnes som et lokalt arrangement, så lenge hvem som helst fra hele landet kan delta. Et klubbmesterskap, en kretskarusell eller lignende vil derimot være å betrakte som et lokalt stevne. Dette var også argumentene som av noen ble brukt i 1999 for å åpne for skyteaktivitet både i lagene, og på kretsnivå, føre fylte 10 år. Blant annet var det fra forslagsstiller Opland et ønske om at lagene kunne drive skyteaktivitet internt, og at lagets skyttere skulle kunne delta på kretskaruseller. Spørsmålet om nedre aldersgrense eller ikke bør også sees i lys av samfunnsutviklingen ellers. Sett i lys av hva som skjedde sommeren 2011, vil det kunne være direkte skadelig for DFS som organisasjon om vi får mye fokus på at vi driver skytekonkurranser for veldig unge barn.

10 Konklusjon: DFS bør etablere en nedre aldersgrense for konkurranseskyting. Setter DFS aldersgrensen i klasse Aspirant til 10 år, så er de fortsatt ett år lavere enn det NIF tillater på regionale konkurranser. På lagsplan anbefales en nedre aldersgrense 10 år. DFSU anbefaler Norges Skytterstyre om å gjøre følgende vedtak: Skytterboka punkt Klasse Aspirant, første setning endres fra: Skyttere i denne klasse skal maksimum fylle17 år i kalenderåret. Til: Skyttere i denne klassen skal minimum fylle 10 år i kalenderåret og maksimum 17 år. Sak: 11/2012 Feltskyting LS for klasse Rekrutt Saksopplysninger: Feltfigurene som benyttes under LS har redusert treffsone. Ifra 2012 kan Rekrutt klassen kun benytte cal.22. Drøfting: Selv om presisjonene på cal 22 er god nok til å få innertreff på feltfigurene som benyttes på LS, så er denne ammunisjonen en god del mer utsatt for vindavdrift. Erfaringene ifra vinterens feltstevner tyder på at det er vanskelig nok å treffe de ordinære feltfigurene når været blir noe varierende. Det kunne da være en tanke å la klasse rekrutt skyte på de ordinære feltfigurene innledningsvis under LS. For arrangørene utgjør ikke dette noe nevneverdig utfordring. Figurene har samme yttre mål, og arrangøren må uansett ha mange sett med figurer for å skifte ut slitt underveis. Det anbefales å ha figurer nok til å bytte i snitt etter hvert 4. lag. Utfordringen med å bytte figurer, og holde de fra hverandre, er rent administrativt. Det samme gjøres hvert år for militært NM. DFSU anbefaler Norges skytterstyre å gjøre følgende vedtak: Det benyttes ordinære feltfigurer i klasse Rekrutt under innledende skyting på LS Meldingssaker 1. Klasse Rekrutt og muligheten til å benytte 6,5mm 2. Sikkerhetsbestemmelsene

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 12.-13. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag 2014 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 8.-9. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNING Jarle

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 8. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Olav

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016. Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012

UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016. Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012 UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016 Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012 FORORD Forslaget til handlingsplanen for feltskyting for perioden 2012-2016 er utarbeidet av et Feltutvalg bestående

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer