Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.fengsel.ringerike.net"

Transkript

1 Kriminalomsorgen Ringerike fengsel Produktkatalog 1

2 Innholdsfortegnelse Visjon og hovedmål 3 Forord 4-6 Arbeidsbord JG Stål 11 Baderomsinnredning 32 Barnemøbelsett 9 Blindhengsle 11 Blomsterkasse Ringerike 10 Blomsterkasse stål og plast 10 Brevholder 12 Cafebord og stoler 16 Diverse informasjon 26 Dreide stolper 17 Dørskilt i tre 12 Entrehylle 19 Fakkelboksholder 18 Fakkelboksholder troll 18 Familiekøye 24 Fat for maling 12 Frokostbrikker på stativ 12 Fuglemater 21 Garasjekrok 14 Garderobekroker 14 Graverte og freste skilter 13 Grill med stativ 18 Hjørne pyntekloss 24 Hjørneskap 8 Husnummerskilt 11 Hylleknekt 12 Isboksholder 12 Jimmyboks 12 Juicekartongholder 12 Julenisse med lykt 21 Juletrefot 21 Kaffefilterholder 12 Kiste 21 Kjøkken 7 Kjøkkeninnredning 34 Knaggrekke i tre 14 Knaggrekke med stålknagger 14 Komfyr barnemodell 9 Kontaktinformasjon Siste Krydderhylle 8 Liten krakk 23 Liten vegghylle med knekter 22 Lysekrone 19 Lysestake 19 Melboks 23 Nøkkelskap 23 Parkbenk 17 Pipepynt 11 Postkasse i heltre 25 Postkasse i kryssfiner 25 Postkasse i stål 25 Presentasjon av maskinpark Presentasjon av verkstedene 27 Produksjon til faste kunder mekanisk 33 Produksjon til faste kunder trevare 35 Propanskap 25 Runebox 12 Sagkrakk 17 Seng i stål 11 Serveringsbrett 20 Sittebenk 15 Skjærefjøl buet profilert 20 Skjærfjøl buet topp 20 Slagbenk 22 Smørboksholder 12 Snapsskap 8 Speilramme 23 Spisebord 15 Spisestuestol 15 Staffeli 24 Stearinlys 18 Stylter 9 Søppelkasse 10 Taburett 15 Utebenk 16 Utebenk med tak 16 Utemøbelsett 16 Utfreste rekkverksbord 17 Vedkasse 14 Vedovn for badestamp 19 Vegghylle liten med skuffer 22 Vegghylle stor med skuffer 22 Veggskap 8 Verktøytavler og kroker 10 Vugge 24 Vugge barnemodell 9 2

3 Visjon RINGERIKE FENGSEL - TRYGGHET OG VEKST Kriminalomsorgens hovedmål: "Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbryteren kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster" Ringerike fengsels hovedoppgave er å skape samfunnstrygghet. Som det vil fremgå av hovedmålet er det to innfallsvinkler på denne problemstillingen, henholdsvis: Sikre samfunnet mot overgrep og ny kriminalitet under den tiden domfelte/innsatte er vårt ansvar. Med andre ord sette vedkommende kriminalitetsmessig ut av sirkulasjon under den tiden vedkommende eksempelvis befinner seg i fengsel. Forebygge ny kriminalitet etter løslatelsen ved, å legge forholdene til rette for at lovbryteren skal kunne tilpasse seg samfunnets krav. Ovennevnte innebærer at fengselet skal bestrebe seg på å ivareta innsattes livskvalitet og utviklingsbehov - innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer. 3

4 Verdier og prinsipper Kriminalomsorgen er en del av samfunnets maktapparat. Som stort lukket fengsel, med landets høyeste sikkerhetsnivå, representerer Ringerike fengsel en av de mest inngripende deler av dette systemet. Det er derfor viktig at våre beslutninger forankres i et humant og demokratisk verdigrunnlag. Stortingsmelding nr. 27's verdifundament skal danne grunnlag for våre langsiktige mål, så vel som for den daglige yrkesutøvelse på alle plan, hvilket er søkt ivaretatt i anstaltens virksomhetsidé. Kriminalomsorgens verdier: Strafferettslige reaksjoner skal gjennomføres på en for samfunnet betryggende måte. Domfelte skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet Fullbyrdingen skal bygge på individuelle behov og forutsetninger og støtte domfeltes vilje til å bryte med kriminaliteten. Straffelovgivning, rettspraksis og fullbyrding bygger på humanitet, rettssikkerhet og likebehandling. Kriminalomsorgens prinsipper: Kriminalomsorgen er en del av samfunnets maktapparat. Offentligheten skal sikres innsyn og informasjon. Domfelte skal sikres de rettigheter alle borgere har etter lovgivningen. Domfelte skal ikke pålegges andre begrensninger eller fullbyrde under strengere forhold enn det som følger av sanksjonene. Domfelte skal sikres en tilfredsstillende fullbyrdingsstandard. Kriminalomsorgen skal stimulere domfeltes vilje til å ta ansvar for sitt eget liv. Dagliglivet i fengslene skal preges av aktivt samvirke. De tilsatte er kriminalomsorgens viktigste ressurs. Kriminalomsorgens administrative og organisatoriske ordninger skal sikre en optimal ressursanvendelse.. 4

5 Endrings- og reintegreringsarbeid Endrings- og reintegreringsarbeid er en fellesbetegnelse på de tiltakene som kriminalomsorgen tar i bruk overfor innsatte for å realisere målet om å forebygge fremtidig kriminalitet og bidra til et sosialt levesett i det åpne samfunnet. Virkemidlene består blant annet av motivasjonsarbeid, programmer, miljø- og nettverksarbeid, samtaler og opplæring. Kartlegging ved innsettelse Alle domsinnsatte, og etter hvert varetektsinnsatte, vil få tilbud om en kartleggingssamtale med en sosialkonsulent som har dette som sitt arbeidsområde. Kartleggingssamtalen vil gi et bilde av den innsattes historie, nå-situasjon og behov for tiltak og bistand videre på ulike livsområder som bolig, skole/arbeid, økonomi, nettverk og lignende. Kontaktbetjentordningen Den innsatte vil etter få dager få oppnevnt en kontaktbetjent. Kontaktbetjentordningen er en del av fengselsbetjentens allsidige rolle. Den enkelte fengselsbetjent er kontaktbetjent for 2-4 innsatte. Oppgaven består i å støtte og motivere de innsatte til å arbeide målrettet med sitt opphold i fengselet og med forberedelse til løslatelse. I dette arbeidet skal kontaktbetjenten fungere som et bindeledd intern i fengselet og til eksterne etater. Kartleggingen, og resultatene av denne, danner utgangspunktet for hva den innsatte og kontaktbetjenten skal fokusere på. Framtidsplanlegging Ut fra kartlagte behov, og i samarbeid med kontaktbetjent, kan den innsatte konkretisere sine mål ved å nedfelle disse i en framtidsplan. I tillegg til at framtidsplanen gir en oversikt over mål sier den også noe om hvilke tiltak som skal til for å nå målene, når tiltakene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for hva. Profesjonelle samtaler Å arbeide med endring innebærer kommunikasjonskompetanse. Motiverende samtale er en metode som benyttes i kriminalomsorgen. Det er en målsetting at alle ansatte skal inneha denne kompetansen innen En profesjonell samtale er preget av empati og forståelse, evne til å fastsette realistiske kort-og langsiktige mål, kartlegge handlingsmønstre og gjennomføre samtaler som bidrar til måloppnåelse. Miljøarbeid Daglige rutiner, aktiviteter, gjøremål og hendelser skal bevisst og konsekvent anvendes til læring av sosiale ferdigheter, problemløsning, mestring og utvikling av alternativer til uhensiktsmessige handlings-og reaksjonsmønstre. Påvirkningsprogrammer Motivasjons-og endringsprogrammene skal lære innsatte ferdigheter som skal til for å mestre et liv uten kriminalitet. De fleste programmene er teoretisk forankret innenfor den kognitive handlingsrettede metodikken. Det vil si at de skal styrke evnen til konstruktiv og kritisk tenking, og til erkjennelse. Programmene er bygd opp som kurs og strekker seg over et gitt antall uker. De forskjellige programmene retter seg mot bestemte målgrupper. Temaene i programmene kan være sosial kompetanse, livsmestring, rusmisbruk, empati, sinnekontroll, kommunikasjonsferdigheter, stressmestring, samliv m.m.. 5

6 Fritids-, kultur- og bibliotektilbud Formålet med disse tilbudene er opprettholdelse av hverdagskvalitet samt at innsatte skal få erfaring med andre aktiviteter og kulturuttrykk enn hva de er vant med ute. De innsatte gis et utvalg av fritidstilbud så som diverse hobbygrupper og matlagingskurs, ulik fysisk trening inne og ute, diverse småkurs, forberedelse av høytider (eks. juleverksted) osv. Det arrangeres kulturelle kvelder med for eksempel teaterforestilinger eller konserter. I fengselets bibliotek kan de innsatte låne bøker, filmer og musikk. Skole i fengselet Hønefoss videregående skole har ansvaret for fengselsundervisningen og tilbyr: Grunnskole Grunnkurs videregående skole o Allmenne og økonomisk/administrative fag o Trearbeidsfag o Mekaniske fag Individuell selvstudie Engelsk/norsk og botrening Arbeidsdrift Arbeidsdriften er den aktivitet som dominerer hverdagen til de innsatte. Arbeidet skal være kvalifiserende og kunnskapsgivende, og det skal være et samspill mellom arbeidsdrift, skole og programvirksomhet. Innsatte i Ringerike fengsel som ikke er opptatt med skole eller programvirksomhet er arbeidsplassert med henholdsvis: Økonomiarbeid, hvilket omfatter alle arbeidsoppdrag som er knyttet til direkte drift av fengselet, så som renhold, vaskeri, kjøkken, vedlikehold og lignende Produksjonsarbeid som omfatter trevareverksted, mekanisk verksted, samt noe småindustri. Produksjonsverkstedene gir de innsatte opplæring i bruk av moderne produksjonsutstyr og erfaring i å stå i normalt produksjonsarbeid - lik det man vil møte ute. I den grad dette er praktisk mulig, søker man å tilpasse arbeidsoppgavene individuelt med utgangspunkt i den enkelte innsattes evne og kapasitet. Det er produkter fra disse verkstedene som presenteres i denne katalogen. 6.

7 Kjøkkenproduksjon Kjøkken i malt MDF med freste profiler i dørene Kjøkkeninnredning i heltre furu eller MDF plater. Alle deler på kjøkkenet lages i heltre eller MDF Produseres etter mål som ønskes av kunden Leveres ubehandlet, lakkert eller malt Benkplater leveres i heltre eller plastlaminat Bestillingsvare.. 7

8 Veggskap Leveres i heltre furu ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 65 x 67 x 26 Nr Hjørneskap Leveres i heltre furu ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 48 x 48 x 68 Nr Krydderhylle Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 50 x 77 x 21 Nr Snapsskap Leveres i heltre furu ubehandlet og malt Mål : 27 x 36 x 11 Endret utseende Nytt bilde kommer Nr

9 Barnemøbelsett Leveres i ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : Bord 50 x 50 x 44 - Stol 28 x 28 x 58 Nr Komfyr barnemodell Leveres i furu ubehandlet eller malt Mål : 55 x 42 x 42 Nr Endret utseende Nytt bilde kommer Vugge barnemodell For dukker Leveres i heltre furu eller malt Mål : 50 x 30 x 35 Nr Stylter Leveres i heltre furu Mål : 4 x 4 x 150 / 30 Nr

10 Blomsterkasse "Mette" Smijern med plast kasse Mål : 18 x 50 og 18 x 70 Nr Blomsterkasse Ringerike Leveres i furu ubehandlet, malt eller beiset Mål : 70 x 70 x 60 Nr Avfallskurv Leveres i pulverlakkert stål Mål: Diameter =32- H= 60 cm Nr Verktøytavle og verktøyholdere Leveres i pulverlakkert stål Diverse størrelser på plater 3 forskjellige holdere 10

11 Pipepynt i pulverlakkert stål Mål : ca 70 x 60 x 0,3 Nr Heks på sopelime Nr Hjort Nr Værhane Husnummerskilt Universalbrakett for pipepynt Nr Mål : 55 x 30 x 1 Blindhengsle Nr Mål : 20 cm høyde Leveres i pulverlakkert stål Nr Mål : 28 x 14 x 0,3 Leveres i pulverlakkert stål Stålseng Nr Mål : 200 x 120 x 90 Leveres i pulverlakkert stål Arbeidsbord JG Nr med spennklosser Leveres i pulverlakkert stål 11

12 Dette er våre standard småprodukter. Har du andre produkter du ønsker å få laget kontakt oss for pristilbud Skilt for maling Mange forskjellige fasonger Leveres i heltre furu eller MDF Mål : 25 x 11 x 1,6 Nr Nr Juicekartongholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 12 x 13 x 8,5 Nr andre Smørboksholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 16 x 8 x 12 Hylleknekt Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 14 x 25 x 2 Nr Endret utseende Nytt bilde kommer Nr Nr Isboksholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 23 x 23 x 9 Kaffefilterholder bord Leveres i ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 22 x 14 x 5 Brevholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, lakkert og malt Mål : 27 x 19 x 10 Kaffefilterholder vegg Leveres i ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 22 x 23 x 5 Nr og Jimmyboks Leveres i kryssfiner bjerk ubehandlet Diverse størrelser og mønster Nr Nr Runebox Leveres i heltre furu ubehandlet 3 størrelser 12 Nr Fat for maling Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 2 x 48 og 2 x 62 Andre størrelser etter bestilling Nr og Frokostbrikker med stativ Leveres i furu heltre med soyaolje Mål : 16 x 32 x 11 6 stk brikker og stativ Nr

13 Freste skilter Utføres i tre Største høyde 100 cm - Største lengde 300 cm - Logoer kan skannes inn og freses For spesialskilter kontakt oss for pris og løsning Graverte skilter Utføres i metall, tre og plast Største dimensjon 20 x 30 cm Logoer kan skannes inn og freses Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr

14 Garderobekrok "Tvilling" Type: Lakkert stål med trekuler Mål : 33 x 14 m/3 knagger 1,2, 3 og 4 knagger Nr Knaggrekke stålbøyler Leveres i stål og tre lakkert Mål : 41 x 16 x 6-5 knagger 33 x 16 x 6-4 knagger 25 x 16 x 6-3 knagger Stålknagger kan også selges løst Leveres elforsinket Nr Garasjekrok Leveres i stål svartlakkert Mål : 20 x 29 x 2 Nr Vedkasse Leveres i furu ubehandlet Mål : 70 x 55 x Nr

15 Spisebord Leveres i heltre furu Ubehandlet, lakkert, oljet og malt Mål : 90 x 200 x 72 Bestillingsvare ( Leveres i flere str.) Nr Sittebenk Leveres i heltre furu Ubehandlet, lakkert,oljet og malt Mål : 42 x 200 x 45 Bestillingsvare ( Leveres i flere str.) Nr Spisestuestol Leveres i heltre furu Ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 42 x 42 x 96 3 ulike mønstre i ryggen Bestillingsvare / Lagervare Nr Taburett Leveres i heltre furu Ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 35 x 35 x 45 Nr

16 Utebenk med bordtak Utførelse i trykkimpregnert furu Mål : 250 x 200 x 180 Leveres i lengde 140 og 180 cm Bestillingsvare/Lagervare Nr Utebenk Leveres i trykkimpregnert furu Mål : 200 x 70 x 140 Leveres i lengde 140 og 180 cm Bestillingsvare / Lagervare Nr Cafesett 2 stoler og bord Leveres i stål understell og tre i setet Leveres ubehandlet og kirsebærbeiset Mål : Bord 60 cm diameter Nr Utemøbler sett 2 stoler, 3 seter og bord Leveres i furu ubehandlet Leveres uten puter Nr

17 Dreide stolper Leveres i ubehandlet furu Mål : 6 x 80 Bestillingsvare Nr Utfreste rekkverksbord Leveres i furu eller gran ubehandlet Mål : 17 x 80 x 2 Bestillingsvare (Lages også etter mål) Nr Sagkrakk Leveres i furu / gran Mål : 65 x 90 x 67 Nr Parkbenken 2004 Leveres med stål lakkert understell Furu impregnert sete og rygg Mål : Lengde 180 cm Nr

18 Grill m/ stativ, hjul og arbeidsbord Type: "Party" med bord i heltre bøk Mål : 89 x 91 x 47 Nr Fakkelboksholder Leveres i stål pulverlakkert Mål : 15 x 15 Leveres med fakkelboks Nr Fakkelboksholder troll Leveres i stål pulverlakkert Mål : 32 x 24 x 25 Leveres med fakkelboks Leveres flatpakket i gaveeske Nr Hånddyppede stearinlys Leveres i flere farger Mål : 2 x 30 cm Nr

19 Entrehylle "Jorun" Leveres i pulverlakkert stål med heltre bøkelister Mål : 25 x 25 L= 50, 75 eller 100 Nr Lysekrone "Månelys" Leveres i pulverlakkert stål Mål : 50 x 80 Nr Lysestake "Månelys" Leveres i pulverlakkert stål Mål : 25 x 30 x 7 Nr Vedovn for badestamp Leveres i Rustfritt stål Nr

20 Skjærfjøl buet topp profilert kant Leveres i furu ubehandlet Mål : 30 x 50 x 2 Nr Skjærfjøl buet topp Leveres i furu ubehandlet Mål : 15 x 50 x 2 Nr Endevedfjøl Leveres i matoljebehandlet furu Diverse størrelser tykkelse 40 mm Nr flere Serveringsbrett Leveres i Furu ubh., lakkert og malt Mål : 55 x 35 x 8 Nr Endret utseende Nytt bilde kommer 20

21 Kiste med / uten beslag Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 76 x 42 x 48 Bestillingsvare / Lagervare Nr Fuglemater "Leif" Leveres i pulverlakkert stål Mål : 14 x 20 x 14 Nr Juletrefot Leveres i stål lakkert Mål : 31 x 31 x 26 Nr Julenisse med lykt Leveres i kryssfiner ferdig malt Fot og lykt medfølger Mål : 35 x 56 x 1,5 Nr

22 Slagbenk Leveres i furu ubehandlet, lakkert, malt Mål : 200 x 80 x 50 Leveres i lengde 150, 175, 200 og 250 Nr Vegghylle liten med 2 skuffer Leveres i furu ubehandlet eller malt Mål : 77 x 38 x 21 Nr Vegghylle stor med 2 skuffer Leveres i furu ubehandlet eller malt Mål : 112 x 93 x 20 Nr Liten vegghylle med 2 knekter Leveres i furu ubehandlet Mål : 20 cm høyde, 14 cm dybde 3 lengder 50, 75 og 100 cm Nr

23 Speilramme Leveres i furu ubehandlet Leveres med / uten speil Mål : 76 x 130 x 7 Bestillingsvare/Lagervare Nr Nøkkelskap med magnetlås Leveres i ubehandlet, lakkert og malt Mål : 20 x 30 x 10 Endret utseende Nytt bilde kommer Nr Liten krakk gammel type Leveres i heltre furu ubh. lakkert eller malt Mål : 60 x 35 x 20 Nr Melboks Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 25 x 30 x 51 Nr

24 Vugge Diverse produkter Mål : 45 x 70 x 55 Leveres i furu heltre ubehandlet, lakkert eller malt Nr Staffeli Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : Nr Familiekøye Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 200 x 150/75 x 180 Nr Hjørne pyntekloss For bruk med gulv og taklister Mål : 3,5 x 3,5 x 15 Nr

25 Propanskap Leveres i pulverlakkert stål Mål : 75 x 105 x 50 Nr Postkasse i stål Leveres med postkasseskilt Leveres i pulverlakkert stål Mål : 25 x 33 x 12 Nr Postkasse Leveres i impregnert furu Mål : 28 x 38 x 16 Nr Postkasse Leveres i bjørk kryssfiner ubehandlet / malt Mål : 35 x 48 x 15 Andre mål på bestilling Nr

26 Denne katalogen inneholder et vesentlig utvalg av produkter som produseres ved Ringerike fengsels arbeidsdrift. Nytt i denne utgaven av katalogen er en presentasjon av verkstedene og hvilke typer produkter som kan produseres der. De produkter som ikke er merket med noe spesielt er normalt lagervare. Leveringstider på bestillingsvarene vil variere etter hva slags produkt det er. Det tas forbehold om at produkter som normalt skal være på lager kan være utsolgt og derfor har noe leveringstid. Produktene er nummerert og du vil finne disse igjen i prislisten som leveres separat. Prisene kan også finnes på vår internettside: Vi tar forbehold om skrivefeil i mål og beskrivelse av produktene. 26 Ønsker du å bestille varer over nettet, kan du sende en E-post til en av våre ansatte og denne vil bli ekspedert så raskt som mulig. Har du spørsmål vedrørende produkter du ønsker å få produsert så send en E-post, skriv et brev eller ring oss. Alle adresser og telefonnummer finner du på baksiden av katalogen.

27 Presentasjon av våre verksteder Mekanisk verksted Ansatte: Personalet ved verkstedet består av en verksmester som leder for verkstedet og 4 verksbetjenter som er arbeidsledere for de innsatte. Alle ansatte har fagbrev innen sitt fagområde og en bred arbeidserfaring fra mekanisk industri og verksteder. De er i tillegg kurset /utdannet innen fengselsfaglige oppgaver blant annet gjennom verksbetjentutdanning som gjennomføres ved Kriminalomsorgens utdanningssenter i Oslo. Produksjon: Man har helt siden oppstarten i 1997 forsøkt å skape en så variert produksjon som mulig, og da har produkter for salg i vårt fengselsutsalg vært en kanal. Verkstedet er som man kan se i vår maskinparkoversikt utstyrt med en meget variert og oppdatert maskinpark. Vi mener selv at vi er blant de mest komplette mekaniske verkstedene rent utstyrsmessig i vårt nærområde. Flere av våre maskiner er CNC styrte, og vi har i tillegg programvare for å motta tegninger pr. e-post, som vi bearbeider og videresender til våre styrte maskiner. Hovedtyngden av produksjonen er underleveranser i store serier til industrien, for eksempel understell til bord, skoleinventar og montering av halvfabrikata til ferdige produkter, for eksempel redskaper til hagebruk. Vi lager også tegningsunderlag for egne produkter og evt eksterne der dette er nødvendig. Det er utarbeidet egne kvalitetsikringsystemer som skal bidra til mest mulig rasjonell og sikker produksjon. Verkstedet har også moderne utstyr for skiltgravering (metall, tre og plast). Det produseres også en del produkter for salg i fengselsutsalget, så som verktøyskap, smijernsprodukter o.l. Verkstedet tar også på seg separate lakkeringsoppdrag. Vi har i tillegg et like velutstyrt trevareverksted vegg i vegg, og vi samarbeider i dag på veldig mange produkter som består av tre og stål. Vi påtar oss oppdrag for eksterne kunder på lik linje med annen mekanisk industri. Vi er alltid åpne for forespørsler, og vi er aldri lenger unna enn en telefon eller e-post. Trevareverksted Trevareverkstedet disponerer moderne maskiner, og kan derfor ta på seg både store og små oppdrag innen produksjon av spisebord, benker, stoler, kjøkkeninnredning, skap og vegghyller. Verkstedet har i hovedsak privatkunder i sin kundekrets og vi produserer både for lager og etter bestilling. Av verkstedets maskiner kan nevnes de vanlige standardmaskiner, 5 spindlet moulding samt 2 stk CNC styrte maskiner som freser, borer, og kapper. Verkstedet produserer en lang rekke produkter som selges i vårt utsalg. Bilder av noen av disse produktene kan sees på vår hjemmeside. Her kan det også bestilles produkter dersom dette er ønskelig. Vi er godkjent som opplæringsbedrift for inntak av lærlinger. Innsatte gis opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og forestår produksjonen fra begynnelse til ferdig produkt. Bilder av våre 2 CNC styrte maskiner for fresing av store treskilt ser du lenger bak i katalogen. Adresse for nedlasting av prisliste på alle produkter og for kjøkken 27

28 Presentasjon av maskinpark Dreiebenk CNC DAEWOO PUMA 12 L Dreielengde 1000 mm Største diameter Ø480 mm Motor 22 KW Bakdokke Maskineringssenter Supermax Bordstørrelse 840 x 420 mm Motor 5,5 KW 20 verktøy Plateskjæremaskin Maksimum platestørrelse 1250 x 2500 mm Plasmaskjærer gass Programmeres med egen software Sveiseavdeling MIG - MAG - TIG 2 punktsveisemaskiner 28

29 Platesaks Guifil Klippelengde 3000 mm Maks platetykkelse 10 mm Motorisert bakanslag med forvalg Manuell fresemaskin Spesifikasjon Arbeidsområde 1100 x KW motor Digital Graveringsmaskin Gravograph Graverer plast, metall og tre Største hele platestørrelse A4 Programmeres med egen software Bandsag MEP 320 SXI Stillbar Halvautomat Rullebord 29

30 Manuell dreiebenk Charles CH 430 Sving over vange 430 mm Senteravstand 2000 mm Fagor digital Motor 5,5 KW Kantpresse Guifil Bøyelengde 3075 mm Presskraft 160 tonn Multidyne Rørbøyer Jutec 5000 Rørdiameter 6-50 mm Største rørlengde 4500 mm Programmeres med egen software Universalsaks GEKA HYD 80/150 S Presskraft 80 tonn Klipper Rundt, firkant, vinkel og flatt 30

31 Pulverlakkering 2 stk. manuelle pulverpistoler Max emnestørrelse 1200 x 1200 x 2000 mm Vask før pulverlakkering Vaskemaskin Max emnestørrelse 1200 x 1200 x 2000 mm Alkalisk avfetting og jernfosfatering Trevareverkstedet CNC Fresemaskin Biesse Rover 346 Arbeidsområde 3500 x 1100 mm Freser, borer og kapper Trevareverkstedet CNC Fresemaskin Biesse Rover 13 Arbeidsområde 1600 x 800 mm Freser, borer og kapper 31

32 Bad levert til kunde: Vi leverte baderomsinnredningen ubehandlet og kunden fikk selv overflatebehandlet innredningen 32.

33 Presentasjon av produkter fra Mekanisk verksted produsert på bestilling fra diverse kunder Dette viser et utvalg av hva vi kan ta på oss av oppdrag. Spesialprodukter etter kundens ønske kan vi ta på oss dersom det er kapasitet i verkstedet til disse oppdragene. For spesialoppdrag kontakt oss for pris og løsning 33

34 Kjøkken levert til kunde. 34 Vi leverte kjøkkeninnredningen ubehandlet og kunden fikk selv overflatebehandlet innredningen.

35 Presentasjon av produkter produsert på bestilling fra diverse kunder Dette viser hva vi kan ta på oss av oppdrag. Det vil være noe leveringstid på disse produktene Spesialprodukter etter kundens ønske kan vi ta på oss dersom det er kapasitet i verkstedet til disse oppdragene. For spesialoppdrag kontakt oss for pris og løsning 35

36 Kontaktinformasjon Dersom du ønsker å bestille noe fra verkstedene eller har andre spørsmål, kan vi kontaktes på følgende måter. Postadresse : Ringerike fengsel Postboks Tyristrand Besøksadresse : Ringerike fengsel Justisveien 3533 Tyristrand Internettadresse : På denne webadressen finner du priser på mange av produktene i denne kataqlogen. Utsalget / Lageret : Verksbetjent Vidar Jenshagen og verksbetjent Harald Johansen Telefon Verksmester mekanisk Hans Hoem Telefon Faks E-post Verksmester trevare Tore Kjemperud Telefon Faks E-post Driftssjef Jens Petter Gasmann (Gjelder begge verksteder) Telefon Faks E-post Vårt utsalg som ligger rett ved inngangen til fengslet er åpent på torsdager fra kl til kl I tillegg er det vanlig at vi har lørdagsåpent de 3-4 siste lørdagene før jul og de 2 siste lørdagene før påske 36

www.ringerikefengsel.no Produktkatalog

www.ringerikefengsel.no Produktkatalog Kriminalomsorgen Ringerike fengsel www.ringerikefengsel.no Produktkatalog 1 Innholdsfortegnelse Baderomsinnredning 32 Barnemøbelsett 9 Blindhengsle 11 Blomsterkasse Ringerike 10 Brevholder 12 Diverse informasjon

Detaljer

Prisliste 2012. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

Prisliste 2012. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel 106646 Aviskurv ubehandlet 310,- 106647 Aviskurv Beiset / Malt 415,- 106648 Aviskurv lakkert 360,- 101772 Balansebrett 260,- 104459 Barnemodell kjøleskap heltre furu ubehandlet 735,- 106475 Barnemodell

Detaljer

Varenr. Varenavn Pris inkl.mva. Trevareverkstedet

Varenr. Varenavn Pris inkl.mva. Trevareverkstedet 106646 Aviskurv ubehandlet 310,- 106647 Aviskurv Beiset / Malt 415,- 106648 Aviskurv lakkert 360,- 101772 Balansebrett 260,- 104459 Barnemodell kjøleskap heltre furu ubehandlet 735,- 106475 Barnemodell

Detaljer

Varenr. Varenavn Pris inkl.mva.

Varenr. Varenavn Pris inkl.mva. 106646 Aviskurv ubehandlet 310,- 106647 Aviskurv Beiset / Malt 415,- 106648 Aviskurv lakkert 360,- 101772 Balansebrett 260,- 104459 Barnemodell kjøleskap heltre furu ubehandlet 735,- 106475 Barnemodell

Detaljer

Kriminalomsorgen. Ullersmo Fengsel. Produktkatalog 2015. Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel.

Kriminalomsorgen. Ullersmo Fengsel. Produktkatalog 2015. Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel. Kriminalomsorgen Ullersmo Fengsel Produktkatalog 2015 Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel. Innhold Kjøkken... 4 Kjøkken i heltre furu... 4 Overflatebehandling... 4 Mål... 4 Kjøkkenfronter...

Detaljer

Kriminalomsorgen Ullersmo Fengsel. Produktkatalog 2013. Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel

Kriminalomsorgen Ullersmo Fengsel. Produktkatalog 2013. Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel Kriminalomsorgen Ullersmo Fengsel Produktkatalog 2013 Produkter fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel Innhold Kjøkken... 5 Kjøkken i heltre furu... 5 Overflatebehandling... 5 Mål... 5 Kjøkkenfronter...

Detaljer

Prisliste Bord og benker 2015

Prisliste Bord og benker 2015 Trevareverkstedet L x B x Platetykkelse 105740 Sittebenk Furu ubehandlet L= 900 x 420 x 50 mm 1 250,- 105741 Sittebenk Furu ubehandlet L= 900 x 420 x 60 mm 1 385,- 105742 Sittebenk Furu ubehandlet L= 900

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

PRODUKTKATALOG KRIMINALOMSORGEN REGION NORD VERDAL FENGSEL. Tangenveien 42 Postboks 834. Trevareverksted Sveiseverksted

PRODUKTKATALOG KRIMINALOMSORGEN REGION NORD VERDAL FENGSEL. Tangenveien 42 Postboks 834. Trevareverksted Sveiseverksted PRODUKTKATALOG KRIMINALOMSORGEN REGION NORD VERDAL FENGSEL Besøkadresse: Postadresse: Tangenveien 42 Postboks 834 7650Verdal 7651 Verdal Trevareverksted Sveiseverksted Verksmester: Tlf. 74 07 30 34 Faks:

Detaljer

Produktbrosjyre TRONDHEIM FENGSEL

Produktbrosjyre TRONDHEIM FENGSEL Produktbrosjyre TRONDHEIM FENGSEL Tlf. sentralbord 73 82 60 00 Hovedfax 73 90 12 10 Tlf. verkstedkontor 73 82 60 63 Fax verksted 73 82 60 82 Tlf. verksmester mekanisk verksted 73 82 60 62 Tlf. verksmester

Detaljer

PRODUKTKATALOG KRIMINALOMSORGEN REGION NORD VERDAL FENGSEL. Tangenveien 42 Postboks 834. Trevareverksted Sveiseverksted

PRODUKTKATALOG KRIMINALOMSORGEN REGION NORD VERDAL FENGSEL. Tangenveien 42 Postboks 834. Trevareverksted Sveiseverksted PRODUKTKATALOG KRIMINALOMSORGEN REGION NORD VERDAL FENGSEL Besøkadresse: Postadresse: Tangenveien 42 Postboks 834 7650Verdal 7651 Verdal Trevareverksted Sveiseverksted Verksmester: Tlf. 74 07 30 34 Faks:

Detaljer

MEKANISK PRODUKSJON SKILT TREEMBALLASJE STANDARD- OG SPESIALTILPASSEDE PRODUKTER

MEKANISK PRODUKSJON SKILT TREEMBALLASJE STANDARD- OG SPESIALTILPASSEDE PRODUKTER MEKANISK PRODUKSJON SKILT TREEMBALLASJE STANDARD- OG SPESIALTILPASSEDE PRODUKTER GEVINST FOR ALLE PARTER Mindus er en moderne attføringsbedrift i Vest-Agder, etablert i 1974, som leverer kommersielle konkurransedyktige

Detaljer

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Vi har spesialisert oss på skreddersydde møbler og innredninger til hus og hytter, og leverer gode håndverksprodukter til en fornuftig pris. Møbler og innredninger

Detaljer

www.menova.no Postkassestativ Postkassestativ leveres i trehvit furu.

www.menova.no Postkassestativ Postkassestativ leveres i trehvit furu. 2013 Treprodukter Postkassestativ Postkassestativ leveres i trehvit furu. Materialdimensjon 28*120 lafteplank. Leveres med takoverbygg og shingel på taket. Vindskier foran og bak på stativet. Stativene

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN KRISTIANSAND FENGSEL

KRIMINALOMSORGEN KRISTIANSAND FENGSEL Treprodukter levert av snekkerverkstedet ved Kristiansand fengsel. Tinghuset Rådhusgata 34 4614 Kristiansand Tlf: 38120065 E-post: 8430.snekkerverksted@kriminalomsorg.no 1.0 Dukkehus inkl. innredning Pris

Detaljer

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak Strgjfl. 18. Arbeid, opplæring,

Detaljer

Produktkatalog Vadsø fengsel

Produktkatalog Vadsø fengsel 2008 fra mekanisk og snekkeravdeling Kjøkkenkrakk Størrelse: Høyde: 45 cm. Plate: 30x30 cm. : 1.1 Hjørnehylle 1.2 Langbenk Størrelse 120 cm 1.3 140 cm 1.4 160 cm 1.5 180 cm 1.6 200 cm 1.7 Kortbenk 1.8

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen SAMARBEIDSAVTALE. Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel og Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker, Stange og Vestre Toten

Detaljer

Varefakta. FDV-dokumentasjon for baderomsog kjøkkeninnredninger.

Varefakta. FDV-dokumentasjon for baderomsog kjøkkeninnredninger. Varefakta FDV-dokumentasjon for baderomsog kjøkkeninnredninger. VAREFAKTA Skrog til kjøkken. Melaminbelagte sponplater til skrog, dekksider, sokler og foringer. 16 mm sponkjerne med melamin i utførelsene

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Forord Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Etaten utøver derfor betydelig samfunnsmakt overfor enkeltindivider. Som alle andre som

Detaljer

Mekanisk produksjon - Ordreproduksjon med en avansert og moderne maskinpark innenfor: - Maskinering og dreiing - Laserskjæring - Platebearbeiding og

Mekanisk produksjon - Ordreproduksjon med en avansert og moderne maskinpark innenfor: - Maskinering og dreiing - Laserskjæring - Platebearbeiding og Mekanisk produksjon - Ordreproduksjon med en avansert og moderne maskinpark innenfor: - Maskinering og dreiing - Laserskjæring - Platebearbeiding og sveising Mekanisk produksjon Avansert produksjonsutstyr

Detaljer

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2015-2016

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2015-2016 PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2015-2016 Solid - Raus - Spenstig PRODUKT INFO: Møblene er produsert i Trondheim av kjernefuru fra midtnorske skoger, understell leveres ferdigmontert limt

Detaljer

Dreid treverk. Søyler Spiler Balustre Takåser

Dreid treverk. Søyler Spiler Balustre Takåser Dreid treverk Søyler Spiler Balustre Takåser Inngangsparti - Rekkverk Art. nr. 0418, 0705 Art. nr. 0424 Vi produserer søyler tilpasset ditt hus. Søylene er med på å skape det inntrykk og stil du vil gi

Detaljer

Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva

Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva Viktig informasjon: Prisene er for ferdig behandlet møbel i ensfarget heldekkende, beiset eller aldringsmalt utførelse. 20% tillegg for tofarget aldringsmalt. Frakt kommer

Detaljer

Prisliste kjøkken 2013

Prisliste kjøkken 2013 Kriminalomsorgen Ullersmo Fengsel Prisliste kjøkken 2013 Priser på kjøkkeninnredninger fra arbeidsdriften ved Ullersmo og Kroksrud fengsel Innhold Benkeskap... 3 Høyskap i standard høyde... 4 Overskap

Detaljer

arbeidspraksis i skjermet virksomhet

arbeidspraksis i skjermet virksomhet i n f o r m a s j o n A P S arbeidspraksis i skjermet virksomhet Havnøy Cafè og Catering Har du lyst til å jobbe med mat og ha hyggelige mennesker rundt deg, så er stedet Havnøy Cafè & Catering. Cafeen

Detaljer

Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger

Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger UTEMILJØ 2016 Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger snekkeriet.menova.no SNEKKERIET BENKER OG KRAKKER POSTKASSESTATIV / POSTKASSER AVFALLSKASSEHUS HUNDEHUS VARMEPUMPEHUS DREIDE PRODUKTER DREIDE

Detaljer

Garderobe SIDE. Van Esch garderobe: side 120 Knagger / benker: side 121 Boksgarderober: side 122 Garderobesystem: side 123

Garderobe SIDE. Van Esch garderobe: side 120 Knagger / benker: side 121 Boksgarderober: side 122 Garderobesystem: side 123 118 Van Esch garderobe: side 120 Knagger / benker: side 121 Boksgarderober: side 122 system: side 123 Hyller i furu: side 124 Benker i furu: side 124 r i furu: side 125 Lobby Hyller: side 126 i stål: side

Detaljer

Mekanisk produksjon - Ordreproduksjon med en avansert og moderne maskinpark innenfor: - Maskinering og dreiing - Laserskjæring - Platebearbeiding og

Mekanisk produksjon - Ordreproduksjon med en avansert og moderne maskinpark innenfor: - Maskinering og dreiing - Laserskjæring - Platebearbeiding og Mekanisk produksjon - Ordreproduksjon med en avansert og moderne maskinpark innenfor: - Maskinering og dreiing - Laserskjæring - Platebearbeiding og sveising Mekanisk produksjon Avansert produksjonsutstyr

Detaljer

Produktkatalog. Produktkatalogen inneholder kun et lite utvalg av våre produkter, katalogen blir kontinuerlig endret.

Produktkatalog. Produktkatalogen inneholder kun et lite utvalg av våre produkter, katalogen blir kontinuerlig endret. Produktkatalog Produktkatalogen inneholder kun et lite utvalg av våre produkter, katalogen blir kontinuerlig endret. Alle prisene er eks mva. og frakt. 1 Innholdsfortegnelse Side 2. Innholdsfortegnelse.

Detaljer

KJØPEHJELP Bordplater og ben

KJØPEHJELP Bordplater og ben KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Garderobe SIDE. Van Esch garderobe: side 48 Knagger / benker: side 49 Boksgarderober: side 50 Garderobesystem: side 50

Garderobe SIDE. Van Esch garderobe: side 48 Knagger / benker: side 49 Boksgarderober: side 50 Garderobesystem: side 50 46 Van Esch garderobe: side 48 Knagger / benker: side 49 Boksgarderober: side 50 system: side 50 Lave garderobeskap: side 51 system bjørk: side 51 system furu: side 52 Hyller furu: side 53 benk furu: side

Detaljer

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

LOM for hvile og inspirasjon. Verdt å vite. Arne Brimi kokken fra Lom. Spisegrupper. Sofagrupper/skap. Lang tradisjon høg kvalitet

LOM for hvile og inspirasjon. Verdt å vite. Arne Brimi kokken fra Lom. Spisegrupper. Sofagrupper/skap. Lang tradisjon høg kvalitet Spisegrupper LOM for hvile og inspirasjon Lom Møbelindustri AS ble etablert i Fabrikken ligger vakkert til i Lom en fjellbygd i Gudbrandsdalen De høyeste fjelltoppene i Norge finner du her Med Jotunheimen

Detaljer

Med 235 tonn i magasinet, er vi ladet for å motta din ordre.

Med 235 tonn i magasinet, er vi ladet for å motta din ordre. Platebearbeiding Med 235 tonn i magasinet, er vi ladet for å motta din ordre. IMS besitter kompetente medarbeidere og høyteknologiske maskiner. Dette gir oss et forsprang i markedet, og gjør at vi kan

Detaljer

deciso Deciso er formgitt med den skandinaviske designtradisjonen som grunnlag. Den er tilpasset for et moderne lederskap

deciso Deciso er formgitt med den skandinaviske designtradisjonen som grunnlag. Den er tilpasset for et moderne lederskap deciso deciso Deciso er formgitt med den skandinaviske designtradisjonen som grunnlag. Den er tilpasset for et moderne lederskap og har deretter fått en internasjonal touch. Det som gir Deciso den sterke

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Lekemøbler SIDE. Flexi reolsystem: side 130-131 Skjermvegger: side 131 Reoler i furu: side 131 Grande sandkasse: side 132

Lekemøbler SIDE. Flexi reolsystem: side 130-131 Skjermvegger: side 131 Reoler i furu: side 131 Grande sandkasse: side 132 128 Flexi reolsystem: side 130-131 Skjermvegger: side 131 Reoler i furu: side 131 Grande sandkasse: side 132 Oppbevaringsreol: side 132 Lyttekrokbenk: side 132 Hvilemadrasser: side 132 i furu: side 133

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

LEILIGHETENE MED 2 SOVEVÆRELSER ER UTSTYRT MED FØLGENDE:

LEILIGHETENE MED 2 SOVEVÆRELSER ER UTSTYRT MED FØLGENDE: LEILIGHETENE MED 2 SOVEVÆRELSER ER UTSTYRT MED FØLGENDE: Kjøkken innredning & hvitevarer Alle overflater er behandlet med materiale som tåler varme i henhold til tegningene. De øvre kjøkkenskapene er laget

Detaljer

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper

Oslo Fengsel MASH. Mangfoldig aktivisering som hjelper Oslo Fengsel MASH Mangfoldig aktivisering som hjelper Den historiske bakgrunnen for opprettelsen av MASH Fengselssykehuset ble nedlagt 1989 Psykiatrisk fagteam med personell som var ansatt på Dikemark

Detaljer

Har programvirksomheten en framtid?

Har programvirksomheten en framtid? Har programvirksomheten en framtid? JA!!! Programmer - utvikling 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Programmer, akkreditert i rødt 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Deltakere - utvikling Deltakere,

Detaljer

FRA INNGANGSSAMTALE TIL PRAKSISATTEST OG FAGBREV ved Åna Fengsel. Konferanse om aktivitetstilbud til innsatte april

FRA INNGANGSSAMTALE TIL PRAKSISATTEST OG FAGBREV ved Åna Fengsel. Konferanse om aktivitetstilbud til innsatte april FRA INNGANGSSAMTALE TIL PRAKSISATTEST OG FAGBREV ved Åna Fengsel Konferanse om aktivitetstilbud til innsatte 26 27 april Verdien av en verksbetjent i et tverrfaglig perspektiv. Og hvordan kan arbeidsdriften

Detaljer

Elevmøbler Bord SIDE. Duo elevbord: side 10 Unik elevbord: side 11 R-40 eksamensbord: side 12 Torco studiebord: side 12

Elevmøbler Bord SIDE. Duo elevbord: side 10 Unik elevbord: side 11 R-40 eksamensbord: side 12 Torco studiebord: side 12 8 Duo elevbord: side 10 Unik elevbord: side 11 R-40 eksamensbord: side 12 Torco studiebord: side 12 Tress bordsystem: side 13 Fus bord: side 14 Float: side 15 Global katerer: side 16 Grande kateter: side

Detaljer

prisliste Dreid treverk Stolte håndverkstradisjoner siden 1945

prisliste Dreid treverk Stolte håndverkstradisjoner siden 1945 prisliste Pr. OKT. 2011 Dreid treverk Stolte håndverkstradisjoner siden 1945 Vi LEIER UT FLAGGSTENGER TIL ULIKE ARRANGEMENT Referanser: OL - Lillehammer 1994 300 stk VM - Orientering Grimstad 60 stk Sørlandet

Detaljer

LISTVERK KATALOG. Aktiviteter, nyheter og tilbud thaugland.no

LISTVERK KATALOG. Aktiviteter, nyheter og tilbud thaugland.no LISTVERK KATALOG 2015 Aktiviteter, nyheter og tilbud thaugland.no Med riktig valg gir du varig glede til dine kunder! STØRST PÅ LISTVERK Vi har over 300 typer listverk på lager, og mange av disse er i

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN.

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Rundskriv Regiondirektøren, KRUS, KITT Nr.: Vår ref Dato KSF 3/2002 00/09340 D ViE/BM 08.11.2002 RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Vedlagt følger rundskrivet Retningslinjer

Detaljer

Ditt nye kjøkken til hytta, eller andre steder der du ønsker å leve det gode liv, skal ha kvaliteter som er forenlig med dine ønsker og behov.

Ditt nye kjøkken til hytta, eller andre steder der du ønsker å leve det gode liv, skal ha kvaliteter som er forenlig med dine ønsker og behov. det gode kjøkken Ditt nye kjøkken til hytta, eller andre steder der du ønsker å leve det gode liv, skal ha kvaliteter som er forenlig med dine ønsker og behov. Farger, skrog, fronter, løsningsvalg, individuell

Detaljer

www.kvande-nordvik.no Prisliste

www.kvande-nordvik.no Prisliste www.kvande-nordvik.no Prisliste Alle våre produkter leveres i alle våre overflatebehandlinger, (natur, lutet, syret olje, lys lakk, syret lakk, aldringsmalt) og kan kombineres etter eget ønske. Standardfargene

Detaljer

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6 MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline

Detaljer

BASIS - mye for pengene

BASIS - mye for pengene BASIS - mye for pengene OM BASIS KJØKKEN Alle våre Basis Kjøkken leveres flatpakket. Basis Kjøkken er enkle å montere, og jobben gjøres uten bruk av spesialverktøy. Du kan velge blant mange modeller og

Detaljer

Produkt katalog 2015

Produkt katalog 2015 Produkt katalog 2015 3 Hva vi driver med? Jo, nå skal du høre! Virksomheten Arbeid og Aktivitet er delt inn i tre tjenesteområder; Arbeid og Kvalifisering Psykisk helse og aktivitet Nærmiljøsenterne Mestring

Detaljer

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE I.P.P. Norge AS Smalvollveien 52, Alnabru 8,5 0667 OSLO 2,0 Tlf: 22 72 40 00 Faks: 22 72 40 01 post@ipp.no www.uteservering.no Prisliste pr. Januar 2005 OASIdehor SCREENS - ELEGANCE PRISLISTE pr. Januar

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger

Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger INTERIØR 2016 Skreddersøm og valgfrihet skaper varige løsninger snekkeriet.menova.no SNEKKERIET GARDEROBE WALK-IN SOVEROM BAD BOKHYLLE BORD SKJENK OG KOMMODE DREIDE PRODUKTER SPESIALLØSNINGER 5 7 9 11

Detaljer

Kvalitet og design. www.ncp.no

Kvalitet og design. www.ncp.no Bord Kvalitet og design NCP skal levere møbler med god kvalitet til konkurransedyktige priser. Våre produkter er tilgjengelige i de fleste tettsteder og byer i Norge, og i store deler av Skandinavia. Slik

Detaljer

Phone: Perforerte plater

Phone: Perforerte plater Phone: +47 31 28 78 88 E-mail: post@nisjemetall.no www.nisjemetall.no Perforerte plater 32 Nisjemetall AS leverer et stort spekter av perforerte plater. Fra verkslager skaffer vi raskt et stort utvalg

Detaljer

Prisliste - pr. 1. oktober 2008

Prisliste - pr. 1. oktober 2008 Prisliste - pr.. oktober 008 INNHOLDSFORTEGNELSE Hyllesystem Bærelist, hengeskinner... Elfa -hyller, knekter... 3 Melaminhyller, knekter... 4 Uttrekkbare buksehengere og kurvrammer... 5 Kurver, tilbehør...

Detaljer

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2017

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2017 PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2017 Nyhet! Trondhjemsbenken Beskrivelse Trondhjemsbenken fra snekker`n ved Stavne Arbeid og Kompetanse. Her har du ei meget robust sittegruppe utført i massiv

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Inventar Sokndal skole trinn III Sokndal kommune 1. KRAVSPESIFIKASJON OG PRISSKJEMA...2 1.1 Formål...2 1.2. Tegninger...2 2. KRAVSPESIFIKASJON...2 2.1. Kvalitet,

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Ekspertise &lidenskap Heltre, bambus &Corian samme tykkelse på I og midten av symbolet Innovasjon &stolte tradisjoner

Ekspertise &lidenskap Heltre, bambus &Corian samme tykkelse på I og midten av symbolet Innovasjon &stolte tradisjoner Ekspertise &lidenskap Heltre, bambus &Corian Innovasjon &stolte tradisjoner Corinor AS, Bergsjøvegen 31, N-2846 Bøverbru T +47 61 19 70 70 www.corinor.no 01.01.2015-1 Heltre brosjyre 29 4-5 Innovasjon

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Birgitte Langset Storvik, Bredtveit fengsel Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) 16 gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel,

Detaljer

Listverk og Interiør 2012/1

Listverk og Interiør 2012/1 Listverk og Interiør 2012/1 BARKEVIK Profilkart Listverk og Interiør 2012/1 Barkevik Bruk er en av landets mest moderne produsenter av listverk i heltre Strenge krav til råvarenes kvalitet, avansert teknisk

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGEN av dette. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, programmer mv. samt ulike kombinasjoner uheldige skadevirkninger

Detaljer

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 Kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 1 Forord Strategien og handlingsplanen for arbeidsdriften som nå foreligger er et produkt av en lang prosess. En arbeidsgruppe

Detaljer

LYKTER < 99 CM > < 72 CM > LYKT/FUGLEBUR M/TELYSHOLDER Høyde: 67 CM 21266 Kart:1. 2 LYKTER PÅ STATIV Høyde: 99 CM 21237 Kart:3

LYKTER < 99 CM > < 72 CM > LYKT/FUGLEBUR M/TELYSHOLDER Høyde: 67 CM 21266 Kart:1. 2 LYKTER PÅ STATIV Høyde: 99 CM 21237 Kart:3 Lykter 2012 LYKTER LYKT/FUGLEBUR M/TELYSHOLDER Høyde: 67 CM 21266 Kart:1 < 72 CM > < 99 CM > LYKT HJERTE I SØLV Høyde: 38 CM 2 1089 Kart: 3 2 LYKTER PÅ STATIV Høyde: 99 CM 21237 Kart:3 LYKT PÅ STATIV Høyde:

Detaljer

EICO AS 05 2009. EICO telefon +45 98823999 www.eico-as.no

EICO AS 05 2009. EICO telefon +45 98823999 www.eico-as.no VASKER KJØKKEN EICO AS 05 2009 Det taes forbehold om trykkfeil og endrede spesifikasjoner Alle priser oppgitt i denne katalogen er inkl. mva Katalogen tilsidesetter tidligere materiale EICO telefon +45

Detaljer

Katalog 2014. Trestokken Hobby TAR VIDERE. Side 1

Katalog 2014. Trestokken Hobby TAR VIDERE. Side 1 Katalog 2014 Trestokken Hobby TAR VIDERE Side 1 Velkommen til Trestokken Hobby Vi driver produksjon på Storekvina i Kvinesdal. Dette er en videreføring av produktene som tidligere ble produsert på Svindland.

Detaljer

FERDIGBEHANDLET LISTVERK PROFILKART

FERDIGBEHANDLET LISTVERK PROFILKART FERDIGBEHANDLET LISTVERK PROFILKART Standard mdf taklister skyggelist 21 x 33 x 3660 mm 21 x 44 x 3660 mm 41587122 41587130 taklist skrå 21 x 45 x 3660 mm 42060563 profilert taklist 15 x 44 x 3660 mm 15

Detaljer

Produktkatalog. Telefon: 33 33 54 80

Produktkatalog. Telefon: 33 33 54 80 Telefon: 33 33 54 80 Innhold F res everktøy P rofiler Overfres ere Trebor/trinnbor R illestål S agblad Hyls er/ringer etc. Vendeskjæ r P innefres er/s krubb 3 30 32 32 33 33 34 35 36 B or- og fresemaskiner

Detaljer

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Utnytt vår kompetanse og kapasitet alt fra serieproduksjon til spesialprodukter Skala Fabrikk er en spesialprodusent av produkter

Detaljer

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/2

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/2 PROFILKART Listverk og Interiør 2011/2 Barkevik Profilkart Listverk og Interiør 2011/2 Barkevik Bruk er en av landets mest moderne produsenter av listverk i heltre Strenge krav til råvarenes kvalitet,

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2016/ 2017 Nyhet! Trønderbenken. Foto: Merete Nygård. Solid - Raus - Spenstig

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2016/ 2017 Nyhet! Trønderbenken. Foto: Merete Nygård. Solid - Raus - Spenstig PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2016/ 2017 Nyhet! Trønderbenken Solid - Raus - Spenstig Foto: Merete Nygård PRODUKT INFO: Møblene er produsert i Trondheim av kjernefuru fra midtnorske skoger,

Detaljer

Bilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til CASE NT

Bilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til CASE NT ilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til SE NT-0030-15 Dette dokumentet inneholder beskrivelser av møbler i tilbudets case. Tegningene er kun illustrasjoner av hvordan et møbel kan være. Tilbudte møbler

Detaljer

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Hva skal jeg snakke om? Kriminalomsorgen og Oslo fengsel Bakgrunnen for balansert målstyring Hvordan var prosessen? Strategikartet og

Detaljer

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 Kompetanseutvikling Delmål 7 Arbeidsdriften skal tilbys kompetanseutvikling Tiltak; bl.a. Det er et mål at alle ansatte i arbeidsdriften

Detaljer

-DIN LEVERANDØR AV SPESIALTRELAST

-DIN LEVERANDØR AV SPESIALTRELAST -DIN LEVERANDØR AV SPESIALTRELAST Hallingsagkledning og Hallingsagpanel Hallingsag AS har siden starten i 2004 spesialisert seg på furu som råstoff. Vi produserer og sorterer materialer med margsiden som

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn Videregående Skole Vedlegg 2: Prisskjema inventar og utstyr Fløy A BYGG A A 101 VF/trapperom A 102 Korridor A 103 Personal kantine A 104 Kantine A 105 Kantine A 106 Korridor A 107 WC A 108 WC A 109 Bibliotekar A 110 Bibliotek

Detaljer

MDF lister. Side 1. Feielist 10x30mm 16-1403 Hvit folie NCS 0502y Glans 35 06-1403 Bøk folie 13-1403 Bjerk folie 17-1403 Eik folie

MDF lister. Side 1. Feielist 10x30mm 16-1403 Hvit folie NCS 0502y Glans 35 06-1403 Bøk folie 13-1403 Bjerk folie 17-1403 Eik folie Profilkatalog 2009 MDF lister Feielist 10x30mm 16-1403 Hvit folie NCS 0502y Glans 35 06-1403 Bøk folie 13-1403 Bjerk folie 17-1403 Eik folie Fotlist 12x44mm 05-1159 Hvit folie NCS 0500 Glans 15 16-1159

Detaljer

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Nasjonal dagskonferanse om arbeidsdriften 15. april 2015 Hva menes med tilbakeføring? Fellesbetegnelse på alle

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Leverandørens besvarelse Entreprise. Løst inventar del: B, BORD OG STOLER

Leverandørens besvarelse Entreprise. Løst inventar del: B, BORD OG STOLER 91.29.B.01 stol type 8, stablebar stol for konsertsal plan 1 200 stk for bruk i konsertsal + 40 stk for bruk i undrevisningsarealer. Stolen skal være av høy kvalitet, tilpasset offentlig bruk. Stolen skal

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET 2 `t e?`xkl' 2OOt FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen 2 1 JAK!1009 Postboks 8005 Dep. saksnr., 0030 OSIo AVD/KONTBF.H:

Detaljer

KJØPEHJELP ÄPPLARÖ. hagemøbler

KJØPEHJELP ÄPPLARÖ. hagemøbler KJØPEHJELP ÄPPLARÖ hagemøbler Tilpasset din livsstil og plassen ute Trenger du noe å ligge på når du soler deg på balkongen? Eller kanskje et bord til neste hagefest? Trenger du heller et sted hvor du

Detaljer

Velg din egen møbleringsstil

Velg din egen møbleringsstil Sjåk Møbler produsert etter gamle håndverkstradisjoner Fotograf: A. Solberg, Fotograf Henriksen, Karl Orud. Grafisk design og produksjon: 071508-09 www.hatlehols.no Skjåk Møbelindustri AS NO-2690 Skjåk

Detaljer

Meisland Trapp. www.meisland.no

Meisland Trapp. www.meisland.no Meisland Trapp www.meisland.no HÅNDVERK OG PRESISJON Høvelen. Selve symbolet på håndverk i tre. Vi har valgt å beholde høvelen som en del av vår logo, selv om vi selvfølgelig har tatt i bruk moderne teknologi

Detaljer

LEILIGHETENE MED ETT SOVEROM ER UTSTYRT MED FØLGENDE:

LEILIGHETENE MED ETT SOVEROM ER UTSTYRT MED FØLGENDE: LEILIGHETENE MED ETT SOVEROM ER UTSTYRT MED FØLGENDE: Kjøkken innredning & hvitevarer Alle overflater er behandlet med materiale som tåler varme i henhold til tegningene. De øvre kjøkkenskapene er laget

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Vadsø fengsel som en lærebedrift

Vadsø fengsel som en lærebedrift Workshop Lillestrøm 13.4.16 som en lærebedrift som en lærebedrift Først litt om 38,26 stillingshjemler. 33 innsatte på høy sikkerhet 6 innsatte på åpen avd. (lavere sikkerhet) Driften: Verkstedet har

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

SØYLER. Anton kort mønster art.nr dim sjt-1013 130 x 130 sjt-1014 180 x 180 sjt-1015 240 x 240. MERK: Alle heltre søyler vil sprekke.

SØYLER. Anton kort mønster art.nr dim sjt-1013 130 x 130 sjt-1014 180 x 180 sjt-1015 240 x 240. MERK: Alle heltre søyler vil sprekke. SØYLER Dreide og 4-kantige søyler til utendørs og innendørs bruk. Alle søyler kan leveres i heltre gran eller furu, laminert gran eller furu og laminert trykkimpregnert furu. Lengde på standard søyle:

Detaljer

KJØPEHJELP Bordplater og ben

KJØPEHJELP Bordplater og ben KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Vi gjør ønsker til virkelighet NORSK STANSEINDUSTRI AS. www.nsi.as

Vi gjør ønsker til virkelighet NORSK STANSEINDUSTRI AS. www.nsi.as Vi gjør ønsker til virkelighet NORSK STANSEINDUSTRI AS www.nsi.as Tradisjon erfaring kunnskap kompetanse utvikling Eidsvoll Pulverlakk-185x55.qxd 22-08-07 15:29 Side 1 Alt innen pulverlakkering av stål

Detaljer

LILLÅNGEN Baderomsmøbler

LILLÅNGEN Baderomsmøbler KJØPEHJELP LILLÅNGEN Baderomsmøbler VEDLIKEHOLD Tørk av med en ren klut fuktet i vann, eller mildt såpevann. Unngå rengjøringsmiddel som inneholder slipemidler. Alle våte flekker bør tørkes bort med en

Detaljer