Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.fengsel.ringerike.net"

Transkript

1 Kriminalomsorgen Ringerike fengsel Produktkatalog 1

2 Innholdsfortegnelse Visjon og hovedmål 3 Forord 4-6 Arbeidsbord JG Stål 11 Baderomsinnredning 32 Barnemøbelsett 9 Blindhengsle 11 Blomsterkasse Ringerike 10 Blomsterkasse stål og plast 10 Brevholder 12 Cafebord og stoler 16 Diverse informasjon 26 Dreide stolper 17 Dørskilt i tre 12 Entrehylle 19 Fakkelboksholder 18 Fakkelboksholder troll 18 Familiekøye 24 Fat for maling 12 Frokostbrikker på stativ 12 Fuglemater 21 Garasjekrok 14 Garderobekroker 14 Graverte og freste skilter 13 Grill med stativ 18 Hjørne pyntekloss 24 Hjørneskap 8 Husnummerskilt 11 Hylleknekt 12 Isboksholder 12 Jimmyboks 12 Juicekartongholder 12 Julenisse med lykt 21 Juletrefot 21 Kaffefilterholder 12 Kiste 21 Kjøkken 7 Kjøkkeninnredning 34 Knaggrekke i tre 14 Knaggrekke med stålknagger 14 Komfyr barnemodell 9 Kontaktinformasjon Siste Krydderhylle 8 Liten krakk 23 Liten vegghylle med knekter 22 Lysekrone 19 Lysestake 19 Melboks 23 Nøkkelskap 23 Parkbenk 17 Pipepynt 11 Postkasse i heltre 25 Postkasse i kryssfiner 25 Postkasse i stål 25 Presentasjon av maskinpark Presentasjon av verkstedene 27 Produksjon til faste kunder mekanisk 33 Produksjon til faste kunder trevare 35 Propanskap 25 Runebox 12 Sagkrakk 17 Seng i stål 11 Serveringsbrett 20 Sittebenk 15 Skjærefjøl buet profilert 20 Skjærfjøl buet topp 20 Slagbenk 22 Smørboksholder 12 Snapsskap 8 Speilramme 23 Spisebord 15 Spisestuestol 15 Staffeli 24 Stearinlys 18 Stylter 9 Søppelkasse 10 Taburett 15 Utebenk 16 Utebenk med tak 16 Utemøbelsett 16 Utfreste rekkverksbord 17 Vedkasse 14 Vedovn for badestamp 19 Vegghylle liten med skuffer 22 Vegghylle stor med skuffer 22 Veggskap 8 Verktøytavler og kroker 10 Vugge 24 Vugge barnemodell 9 2

3 Visjon RINGERIKE FENGSEL - TRYGGHET OG VEKST Kriminalomsorgens hovedmål: "Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbryteren kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster" Ringerike fengsels hovedoppgave er å skape samfunnstrygghet. Som det vil fremgå av hovedmålet er det to innfallsvinkler på denne problemstillingen, henholdsvis: Sikre samfunnet mot overgrep og ny kriminalitet under den tiden domfelte/innsatte er vårt ansvar. Med andre ord sette vedkommende kriminalitetsmessig ut av sirkulasjon under den tiden vedkommende eksempelvis befinner seg i fengsel. Forebygge ny kriminalitet etter løslatelsen ved, å legge forholdene til rette for at lovbryteren skal kunne tilpasse seg samfunnets krav. Ovennevnte innebærer at fengselet skal bestrebe seg på å ivareta innsattes livskvalitet og utviklingsbehov - innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer. 3

4 Verdier og prinsipper Kriminalomsorgen er en del av samfunnets maktapparat. Som stort lukket fengsel, med landets høyeste sikkerhetsnivå, representerer Ringerike fengsel en av de mest inngripende deler av dette systemet. Det er derfor viktig at våre beslutninger forankres i et humant og demokratisk verdigrunnlag. Stortingsmelding nr. 27's verdifundament skal danne grunnlag for våre langsiktige mål, så vel som for den daglige yrkesutøvelse på alle plan, hvilket er søkt ivaretatt i anstaltens virksomhetsidé. Kriminalomsorgens verdier: Strafferettslige reaksjoner skal gjennomføres på en for samfunnet betryggende måte. Domfelte skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet Fullbyrdingen skal bygge på individuelle behov og forutsetninger og støtte domfeltes vilje til å bryte med kriminaliteten. Straffelovgivning, rettspraksis og fullbyrding bygger på humanitet, rettssikkerhet og likebehandling. Kriminalomsorgens prinsipper: Kriminalomsorgen er en del av samfunnets maktapparat. Offentligheten skal sikres innsyn og informasjon. Domfelte skal sikres de rettigheter alle borgere har etter lovgivningen. Domfelte skal ikke pålegges andre begrensninger eller fullbyrde under strengere forhold enn det som følger av sanksjonene. Domfelte skal sikres en tilfredsstillende fullbyrdingsstandard. Kriminalomsorgen skal stimulere domfeltes vilje til å ta ansvar for sitt eget liv. Dagliglivet i fengslene skal preges av aktivt samvirke. De tilsatte er kriminalomsorgens viktigste ressurs. Kriminalomsorgens administrative og organisatoriske ordninger skal sikre en optimal ressursanvendelse.. 4

5 Endrings- og reintegreringsarbeid Endrings- og reintegreringsarbeid er en fellesbetegnelse på de tiltakene som kriminalomsorgen tar i bruk overfor innsatte for å realisere målet om å forebygge fremtidig kriminalitet og bidra til et sosialt levesett i det åpne samfunnet. Virkemidlene består blant annet av motivasjonsarbeid, programmer, miljø- og nettverksarbeid, samtaler og opplæring. Kartlegging ved innsettelse Alle domsinnsatte, og etter hvert varetektsinnsatte, vil få tilbud om en kartleggingssamtale med en sosialkonsulent som har dette som sitt arbeidsområde. Kartleggingssamtalen vil gi et bilde av den innsattes historie, nå-situasjon og behov for tiltak og bistand videre på ulike livsområder som bolig, skole/arbeid, økonomi, nettverk og lignende. Kontaktbetjentordningen Den innsatte vil etter få dager få oppnevnt en kontaktbetjent. Kontaktbetjentordningen er en del av fengselsbetjentens allsidige rolle. Den enkelte fengselsbetjent er kontaktbetjent for 2-4 innsatte. Oppgaven består i å støtte og motivere de innsatte til å arbeide målrettet med sitt opphold i fengselet og med forberedelse til løslatelse. I dette arbeidet skal kontaktbetjenten fungere som et bindeledd intern i fengselet og til eksterne etater. Kartleggingen, og resultatene av denne, danner utgangspunktet for hva den innsatte og kontaktbetjenten skal fokusere på. Framtidsplanlegging Ut fra kartlagte behov, og i samarbeid med kontaktbetjent, kan den innsatte konkretisere sine mål ved å nedfelle disse i en framtidsplan. I tillegg til at framtidsplanen gir en oversikt over mål sier den også noe om hvilke tiltak som skal til for å nå målene, når tiltakene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for hva. Profesjonelle samtaler Å arbeide med endring innebærer kommunikasjonskompetanse. Motiverende samtale er en metode som benyttes i kriminalomsorgen. Det er en målsetting at alle ansatte skal inneha denne kompetansen innen En profesjonell samtale er preget av empati og forståelse, evne til å fastsette realistiske kort-og langsiktige mål, kartlegge handlingsmønstre og gjennomføre samtaler som bidrar til måloppnåelse. Miljøarbeid Daglige rutiner, aktiviteter, gjøremål og hendelser skal bevisst og konsekvent anvendes til læring av sosiale ferdigheter, problemløsning, mestring og utvikling av alternativer til uhensiktsmessige handlings-og reaksjonsmønstre. Påvirkningsprogrammer Motivasjons-og endringsprogrammene skal lære innsatte ferdigheter som skal til for å mestre et liv uten kriminalitet. De fleste programmene er teoretisk forankret innenfor den kognitive handlingsrettede metodikken. Det vil si at de skal styrke evnen til konstruktiv og kritisk tenking, og til erkjennelse. Programmene er bygd opp som kurs og strekker seg over et gitt antall uker. De forskjellige programmene retter seg mot bestemte målgrupper. Temaene i programmene kan være sosial kompetanse, livsmestring, rusmisbruk, empati, sinnekontroll, kommunikasjonsferdigheter, stressmestring, samliv m.m.. 5

6 Fritids-, kultur- og bibliotektilbud Formålet med disse tilbudene er opprettholdelse av hverdagskvalitet samt at innsatte skal få erfaring med andre aktiviteter og kulturuttrykk enn hva de er vant med ute. De innsatte gis et utvalg av fritidstilbud så som diverse hobbygrupper og matlagingskurs, ulik fysisk trening inne og ute, diverse småkurs, forberedelse av høytider (eks. juleverksted) osv. Det arrangeres kulturelle kvelder med for eksempel teaterforestilinger eller konserter. I fengselets bibliotek kan de innsatte låne bøker, filmer og musikk. Skole i fengselet Hønefoss videregående skole har ansvaret for fengselsundervisningen og tilbyr: Grunnskole Grunnkurs videregående skole o Allmenne og økonomisk/administrative fag o Trearbeidsfag o Mekaniske fag Individuell selvstudie Engelsk/norsk og botrening Arbeidsdrift Arbeidsdriften er den aktivitet som dominerer hverdagen til de innsatte. Arbeidet skal være kvalifiserende og kunnskapsgivende, og det skal være et samspill mellom arbeidsdrift, skole og programvirksomhet. Innsatte i Ringerike fengsel som ikke er opptatt med skole eller programvirksomhet er arbeidsplassert med henholdsvis: Økonomiarbeid, hvilket omfatter alle arbeidsoppdrag som er knyttet til direkte drift av fengselet, så som renhold, vaskeri, kjøkken, vedlikehold og lignende Produksjonsarbeid som omfatter trevareverksted, mekanisk verksted, samt noe småindustri. Produksjonsverkstedene gir de innsatte opplæring i bruk av moderne produksjonsutstyr og erfaring i å stå i normalt produksjonsarbeid - lik det man vil møte ute. I den grad dette er praktisk mulig, søker man å tilpasse arbeidsoppgavene individuelt med utgangspunkt i den enkelte innsattes evne og kapasitet. Det er produkter fra disse verkstedene som presenteres i denne katalogen. 6.

7 Kjøkkenproduksjon Kjøkken i malt MDF med freste profiler i dørene Kjøkkeninnredning i heltre furu eller MDF plater. Alle deler på kjøkkenet lages i heltre eller MDF Produseres etter mål som ønskes av kunden Leveres ubehandlet, lakkert eller malt Benkplater leveres i heltre eller plastlaminat Bestillingsvare.. 7

8 Veggskap Leveres i heltre furu ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 65 x 67 x 26 Nr Hjørneskap Leveres i heltre furu ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 48 x 48 x 68 Nr Krydderhylle Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 50 x 77 x 21 Nr Snapsskap Leveres i heltre furu ubehandlet og malt Mål : 27 x 36 x 11 Endret utseende Nytt bilde kommer Nr

9 Barnemøbelsett Leveres i ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : Bord 50 x 50 x 44 - Stol 28 x 28 x 58 Nr Komfyr barnemodell Leveres i furu ubehandlet eller malt Mål : 55 x 42 x 42 Nr Endret utseende Nytt bilde kommer Vugge barnemodell For dukker Leveres i heltre furu eller malt Mål : 50 x 30 x 35 Nr Stylter Leveres i heltre furu Mål : 4 x 4 x 150 / 30 Nr

10 Blomsterkasse "Mette" Smijern med plast kasse Mål : 18 x 50 og 18 x 70 Nr Blomsterkasse Ringerike Leveres i furu ubehandlet, malt eller beiset Mål : 70 x 70 x 60 Nr Avfallskurv Leveres i pulverlakkert stål Mål: Diameter =32- H= 60 cm Nr Verktøytavle og verktøyholdere Leveres i pulverlakkert stål Diverse størrelser på plater 3 forskjellige holdere 10

11 Pipepynt i pulverlakkert stål Mål : ca 70 x 60 x 0,3 Nr Heks på sopelime Nr Hjort Nr Værhane Husnummerskilt Universalbrakett for pipepynt Nr Mål : 55 x 30 x 1 Blindhengsle Nr Mål : 20 cm høyde Leveres i pulverlakkert stål Nr Mål : 28 x 14 x 0,3 Leveres i pulverlakkert stål Stålseng Nr Mål : 200 x 120 x 90 Leveres i pulverlakkert stål Arbeidsbord JG Nr med spennklosser Leveres i pulverlakkert stål 11

12 Dette er våre standard småprodukter. Har du andre produkter du ønsker å få laget kontakt oss for pristilbud Skilt for maling Mange forskjellige fasonger Leveres i heltre furu eller MDF Mål : 25 x 11 x 1,6 Nr Nr Juicekartongholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 12 x 13 x 8,5 Nr andre Smørboksholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 16 x 8 x 12 Hylleknekt Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 14 x 25 x 2 Nr Endret utseende Nytt bilde kommer Nr Nr Isboksholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 23 x 23 x 9 Kaffefilterholder bord Leveres i ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 22 x 14 x 5 Brevholder Leveres i heltre furu. ubehandlet, lakkert og malt Mål : 27 x 19 x 10 Kaffefilterholder vegg Leveres i ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 22 x 23 x 5 Nr og Jimmyboks Leveres i kryssfiner bjerk ubehandlet Diverse størrelser og mønster Nr Nr Runebox Leveres i heltre furu ubehandlet 3 størrelser 12 Nr Fat for maling Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 2 x 48 og 2 x 62 Andre størrelser etter bestilling Nr og Frokostbrikker med stativ Leveres i furu heltre med soyaolje Mål : 16 x 32 x 11 6 stk brikker og stativ Nr

13 Freste skilter Utføres i tre Største høyde 100 cm - Største lengde 300 cm - Logoer kan skannes inn og freses For spesialskilter kontakt oss for pris og løsning Graverte skilter Utføres i metall, tre og plast Største dimensjon 20 x 30 cm Logoer kan skannes inn og freses Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr

14 Garderobekrok "Tvilling" Type: Lakkert stål med trekuler Mål : 33 x 14 m/3 knagger 1,2, 3 og 4 knagger Nr Knaggrekke stålbøyler Leveres i stål og tre lakkert Mål : 41 x 16 x 6-5 knagger 33 x 16 x 6-4 knagger 25 x 16 x 6-3 knagger Stålknagger kan også selges løst Leveres elforsinket Nr Garasjekrok Leveres i stål svartlakkert Mål : 20 x 29 x 2 Nr Vedkasse Leveres i furu ubehandlet Mål : 70 x 55 x Nr

15 Spisebord Leveres i heltre furu Ubehandlet, lakkert, oljet og malt Mål : 90 x 200 x 72 Bestillingsvare ( Leveres i flere str.) Nr Sittebenk Leveres i heltre furu Ubehandlet, lakkert,oljet og malt Mål : 42 x 200 x 45 Bestillingsvare ( Leveres i flere str.) Nr Spisestuestol Leveres i heltre furu Ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 42 x 42 x 96 3 ulike mønstre i ryggen Bestillingsvare / Lagervare Nr Taburett Leveres i heltre furu Ubehandlet, oljet, lakkert og malt Mål : 35 x 35 x 45 Nr

16 Utebenk med bordtak Utførelse i trykkimpregnert furu Mål : 250 x 200 x 180 Leveres i lengde 140 og 180 cm Bestillingsvare/Lagervare Nr Utebenk Leveres i trykkimpregnert furu Mål : 200 x 70 x 140 Leveres i lengde 140 og 180 cm Bestillingsvare / Lagervare Nr Cafesett 2 stoler og bord Leveres i stål understell og tre i setet Leveres ubehandlet og kirsebærbeiset Mål : Bord 60 cm diameter Nr Utemøbler sett 2 stoler, 3 seter og bord Leveres i furu ubehandlet Leveres uten puter Nr

17 Dreide stolper Leveres i ubehandlet furu Mål : 6 x 80 Bestillingsvare Nr Utfreste rekkverksbord Leveres i furu eller gran ubehandlet Mål : 17 x 80 x 2 Bestillingsvare (Lages også etter mål) Nr Sagkrakk Leveres i furu / gran Mål : 65 x 90 x 67 Nr Parkbenken 2004 Leveres med stål lakkert understell Furu impregnert sete og rygg Mål : Lengde 180 cm Nr

18 Grill m/ stativ, hjul og arbeidsbord Type: "Party" med bord i heltre bøk Mål : 89 x 91 x 47 Nr Fakkelboksholder Leveres i stål pulverlakkert Mål : 15 x 15 Leveres med fakkelboks Nr Fakkelboksholder troll Leveres i stål pulverlakkert Mål : 32 x 24 x 25 Leveres med fakkelboks Leveres flatpakket i gaveeske Nr Hånddyppede stearinlys Leveres i flere farger Mål : 2 x 30 cm Nr

19 Entrehylle "Jorun" Leveres i pulverlakkert stål med heltre bøkelister Mål : 25 x 25 L= 50, 75 eller 100 Nr Lysekrone "Månelys" Leveres i pulverlakkert stål Mål : 50 x 80 Nr Lysestake "Månelys" Leveres i pulverlakkert stål Mål : 25 x 30 x 7 Nr Vedovn for badestamp Leveres i Rustfritt stål Nr

20 Skjærfjøl buet topp profilert kant Leveres i furu ubehandlet Mål : 30 x 50 x 2 Nr Skjærfjøl buet topp Leveres i furu ubehandlet Mål : 15 x 50 x 2 Nr Endevedfjøl Leveres i matoljebehandlet furu Diverse størrelser tykkelse 40 mm Nr flere Serveringsbrett Leveres i Furu ubh., lakkert og malt Mål : 55 x 35 x 8 Nr Endret utseende Nytt bilde kommer 20

21 Kiste med / uten beslag Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 76 x 42 x 48 Bestillingsvare / Lagervare Nr Fuglemater "Leif" Leveres i pulverlakkert stål Mål : 14 x 20 x 14 Nr Juletrefot Leveres i stål lakkert Mål : 31 x 31 x 26 Nr Julenisse med lykt Leveres i kryssfiner ferdig malt Fot og lykt medfølger Mål : 35 x 56 x 1,5 Nr

22 Slagbenk Leveres i furu ubehandlet, lakkert, malt Mål : 200 x 80 x 50 Leveres i lengde 150, 175, 200 og 250 Nr Vegghylle liten med 2 skuffer Leveres i furu ubehandlet eller malt Mål : 77 x 38 x 21 Nr Vegghylle stor med 2 skuffer Leveres i furu ubehandlet eller malt Mål : 112 x 93 x 20 Nr Liten vegghylle med 2 knekter Leveres i furu ubehandlet Mål : 20 cm høyde, 14 cm dybde 3 lengder 50, 75 og 100 cm Nr

23 Speilramme Leveres i furu ubehandlet Leveres med / uten speil Mål : 76 x 130 x 7 Bestillingsvare/Lagervare Nr Nøkkelskap med magnetlås Leveres i ubehandlet, lakkert og malt Mål : 20 x 30 x 10 Endret utseende Nytt bilde kommer Nr Liten krakk gammel type Leveres i heltre furu ubh. lakkert eller malt Mål : 60 x 35 x 20 Nr Melboks Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 25 x 30 x 51 Nr

24 Vugge Diverse produkter Mål : 45 x 70 x 55 Leveres i furu heltre ubehandlet, lakkert eller malt Nr Staffeli Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : Nr Familiekøye Leveres i heltre furu ubehandlet Mål : 200 x 150/75 x 180 Nr Hjørne pyntekloss For bruk med gulv og taklister Mål : 3,5 x 3,5 x 15 Nr

25 Propanskap Leveres i pulverlakkert stål Mål : 75 x 105 x 50 Nr Postkasse i stål Leveres med postkasseskilt Leveres i pulverlakkert stål Mål : 25 x 33 x 12 Nr Postkasse Leveres i impregnert furu Mål : 28 x 38 x 16 Nr Postkasse Leveres i bjørk kryssfiner ubehandlet / malt Mål : 35 x 48 x 15 Andre mål på bestilling Nr

26 Denne katalogen inneholder et vesentlig utvalg av produkter som produseres ved Ringerike fengsels arbeidsdrift. Nytt i denne utgaven av katalogen er en presentasjon av verkstedene og hvilke typer produkter som kan produseres der. De produkter som ikke er merket med noe spesielt er normalt lagervare. Leveringstider på bestillingsvarene vil variere etter hva slags produkt det er. Det tas forbehold om at produkter som normalt skal være på lager kan være utsolgt og derfor har noe leveringstid. Produktene er nummerert og du vil finne disse igjen i prislisten som leveres separat. Prisene kan også finnes på vår internettside: Vi tar forbehold om skrivefeil i mål og beskrivelse av produktene. 26 Ønsker du å bestille varer over nettet, kan du sende en E-post til en av våre ansatte og denne vil bli ekspedert så raskt som mulig. Har du spørsmål vedrørende produkter du ønsker å få produsert så send en E-post, skriv et brev eller ring oss. Alle adresser og telefonnummer finner du på baksiden av katalogen.

27 Presentasjon av våre verksteder Mekanisk verksted Ansatte: Personalet ved verkstedet består av en verksmester som leder for verkstedet og 4 verksbetjenter som er arbeidsledere for de innsatte. Alle ansatte har fagbrev innen sitt fagområde og en bred arbeidserfaring fra mekanisk industri og verksteder. De er i tillegg kurset /utdannet innen fengselsfaglige oppgaver blant annet gjennom verksbetjentutdanning som gjennomføres ved Kriminalomsorgens utdanningssenter i Oslo. Produksjon: Man har helt siden oppstarten i 1997 forsøkt å skape en så variert produksjon som mulig, og da har produkter for salg i vårt fengselsutsalg vært en kanal. Verkstedet er som man kan se i vår maskinparkoversikt utstyrt med en meget variert og oppdatert maskinpark. Vi mener selv at vi er blant de mest komplette mekaniske verkstedene rent utstyrsmessig i vårt nærområde. Flere av våre maskiner er CNC styrte, og vi har i tillegg programvare for å motta tegninger pr. e-post, som vi bearbeider og videresender til våre styrte maskiner. Hovedtyngden av produksjonen er underleveranser i store serier til industrien, for eksempel understell til bord, skoleinventar og montering av halvfabrikata til ferdige produkter, for eksempel redskaper til hagebruk. Vi lager også tegningsunderlag for egne produkter og evt eksterne der dette er nødvendig. Det er utarbeidet egne kvalitetsikringsystemer som skal bidra til mest mulig rasjonell og sikker produksjon. Verkstedet har også moderne utstyr for skiltgravering (metall, tre og plast). Det produseres også en del produkter for salg i fengselsutsalget, så som verktøyskap, smijernsprodukter o.l. Verkstedet tar også på seg separate lakkeringsoppdrag. Vi har i tillegg et like velutstyrt trevareverksted vegg i vegg, og vi samarbeider i dag på veldig mange produkter som består av tre og stål. Vi påtar oss oppdrag for eksterne kunder på lik linje med annen mekanisk industri. Vi er alltid åpne for forespørsler, og vi er aldri lenger unna enn en telefon eller e-post. Trevareverksted Trevareverkstedet disponerer moderne maskiner, og kan derfor ta på seg både store og små oppdrag innen produksjon av spisebord, benker, stoler, kjøkkeninnredning, skap og vegghyller. Verkstedet har i hovedsak privatkunder i sin kundekrets og vi produserer både for lager og etter bestilling. Av verkstedets maskiner kan nevnes de vanlige standardmaskiner, 5 spindlet moulding samt 2 stk CNC styrte maskiner som freser, borer, og kapper. Verkstedet produserer en lang rekke produkter som selges i vårt utsalg. Bilder av noen av disse produktene kan sees på vår hjemmeside. Her kan det også bestilles produkter dersom dette er ønskelig. Vi er godkjent som opplæringsbedrift for inntak av lærlinger. Innsatte gis opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og forestår produksjonen fra begynnelse til ferdig produkt. Bilder av våre 2 CNC styrte maskiner for fresing av store treskilt ser du lenger bak i katalogen. Adresse for nedlasting av prisliste på alle produkter og for kjøkken 27

28 Presentasjon av maskinpark Dreiebenk CNC DAEWOO PUMA 12 L Dreielengde 1000 mm Største diameter Ø480 mm Motor 22 KW Bakdokke Maskineringssenter Supermax Bordstørrelse 840 x 420 mm Motor 5,5 KW 20 verktøy Plateskjæremaskin Maksimum platestørrelse 1250 x 2500 mm Plasmaskjærer gass Programmeres med egen software Sveiseavdeling MIG - MAG - TIG 2 punktsveisemaskiner 28

29 Platesaks Guifil Klippelengde 3000 mm Maks platetykkelse 10 mm Motorisert bakanslag med forvalg Manuell fresemaskin Spesifikasjon Arbeidsområde 1100 x KW motor Digital Graveringsmaskin Gravograph Graverer plast, metall og tre Største hele platestørrelse A4 Programmeres med egen software Bandsag MEP 320 SXI Stillbar Halvautomat Rullebord 29

30 Manuell dreiebenk Charles CH 430 Sving over vange 430 mm Senteravstand 2000 mm Fagor digital Motor 5,5 KW Kantpresse Guifil Bøyelengde 3075 mm Presskraft 160 tonn Multidyne Rørbøyer Jutec 5000 Rørdiameter 6-50 mm Største rørlengde 4500 mm Programmeres med egen software Universalsaks GEKA HYD 80/150 S Presskraft 80 tonn Klipper Rundt, firkant, vinkel og flatt 30

31 Pulverlakkering 2 stk. manuelle pulverpistoler Max emnestørrelse 1200 x 1200 x 2000 mm Vask før pulverlakkering Vaskemaskin Max emnestørrelse 1200 x 1200 x 2000 mm Alkalisk avfetting og jernfosfatering Trevareverkstedet CNC Fresemaskin Biesse Rover 346 Arbeidsområde 3500 x 1100 mm Freser, borer og kapper Trevareverkstedet CNC Fresemaskin Biesse Rover 13 Arbeidsområde 1600 x 800 mm Freser, borer og kapper 31

32 Bad levert til kunde: Vi leverte baderomsinnredningen ubehandlet og kunden fikk selv overflatebehandlet innredningen 32.

33 Presentasjon av produkter fra Mekanisk verksted produsert på bestilling fra diverse kunder Dette viser et utvalg av hva vi kan ta på oss av oppdrag. Spesialprodukter etter kundens ønske kan vi ta på oss dersom det er kapasitet i verkstedet til disse oppdragene. For spesialoppdrag kontakt oss for pris og løsning 33

34 Kjøkken levert til kunde. 34 Vi leverte kjøkkeninnredningen ubehandlet og kunden fikk selv overflatebehandlet innredningen.

35 Presentasjon av produkter produsert på bestilling fra diverse kunder Dette viser hva vi kan ta på oss av oppdrag. Det vil være noe leveringstid på disse produktene Spesialprodukter etter kundens ønske kan vi ta på oss dersom det er kapasitet i verkstedet til disse oppdragene. For spesialoppdrag kontakt oss for pris og løsning 35

36 Kontaktinformasjon Dersom du ønsker å bestille noe fra verkstedene eller har andre spørsmål, kan vi kontaktes på følgende måter. Postadresse : Ringerike fengsel Postboks Tyristrand Besøksadresse : Ringerike fengsel Justisveien 3533 Tyristrand Internettadresse : På denne webadressen finner du priser på mange av produktene i denne kataqlogen. Utsalget / Lageret : Verksbetjent Vidar Jenshagen og verksbetjent Harald Johansen Telefon Verksmester mekanisk Hans Hoem Telefon Faks E-post Verksmester trevare Tore Kjemperud Telefon Faks E-post Driftssjef Jens Petter Gasmann (Gjelder begge verksteder) Telefon Faks E-post Vårt utsalg som ligger rett ved inngangen til fengslet er åpent på torsdager fra kl til kl I tillegg er det vanlig at vi har lørdagsåpent de 3-4 siste lørdagene før jul og de 2 siste lørdagene før påske 36

www.ringerikefengsel.no Produktkatalog

www.ringerikefengsel.no Produktkatalog Kriminalomsorgen Ringerike fengsel www.ringerikefengsel.no Produktkatalog 1 Innholdsfortegnelse Baderomsinnredning 32 Barnemøbelsett 9 Blindhengsle 11 Blomsterkasse Ringerike 10 Brevholder 12 Diverse informasjon

Detaljer

ENDRINGSARBEID I ÅPNE FENGSLER BASTØY FENGSEL HASSEL FENGSEL BERG FENGSEL BERGEN FENGSEL, AVDELING OSTERØY

ENDRINGSARBEID I ÅPNE FENGSLER BASTØY FENGSEL HASSEL FENGSEL BERG FENGSEL BERGEN FENGSEL, AVDELING OSTERØY ENDRINGSARBEID I ÅPNE FENGSLER BASTØY FENGSEL HASSEL FENGSEL BERG FENGSEL BERGEN FENGSEL, AVDELING OSTERØY KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRUS OSLO 2002 Copyright: Kriminalomsorgens utdanningssenter

Detaljer

En Veileder. Kriminalomsorgen

En Veileder. Kriminalomsorgen En Veileder Høsten 2010 ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom NAV Vestfold, NAV Tønsberg, Sem fengsel og Velle Utvikling om å prøve ut Avklaringskurs for innsatte i Sem fengsel. Med forankring

Detaljer

Fra fengsel til bolig

Fra fengsel til bolig Fra fengsel til bolig Erfaringer fra bosetting av gjengangere K R I M I N A L O M S O R G E N FORORD Prosjektet «Bosetting av prøveløslatte fra TOG 1»ble avsluttet i mai 2008 etter to års finansiering

Detaljer

Innhold FORORD. bolig». Flere prosjekter i kommuner, Kriminalomsorgen

Innhold FORORD. bolig». Flere prosjekter i kommuner, Kriminalomsorgen FORORD Prosjektet «Bosetting av prøveløslatte fra TOG 1» ble avsluttet i mai 2008 etter to års fi nansiering med kompetansetilskudd fra Husbanken. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet underveis og i etterkant,

Detaljer

Etikkogmoral på en utfordrende yrkesarena

Etikkogmoral på en utfordrende yrkesarena KRUS håndbok Etikkogmoral på en utfordrende yrkesarena Egil Larsen (red.) Kriminalomsorgens utdanningssenter OSLO 2001 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter Boks 6138 Etterstad 0602 Etterstad krus@krus.no

Detaljer

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 Kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 1 Forord Strategien og handlingsplanen for arbeidsdriften som nå foreligger er et produkt av en lang prosess. En arbeidsgruppe

Detaljer

Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften

Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter (kortversjon) Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften I arbeidsgruppas mandat og i Stortingsmelding nr. 37 Straff som virker (2007 og

Detaljer

Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen

Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8 Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen Denne rapporten er utgitt av Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen N-0319 Oslo http://www.diakonhjemmet.no

Detaljer

Om rusfri soning og rehabilitering. Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel

Om rusfri soning og rehabilitering. Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel Om rusfri soning og rehabilitering Håndbok for rustiltaket i Trondheim fengsel Stig Brevik, Hrønn Thorisdottir Mai 2007 Innhold: 1. Forord 3 2. Rammer for rustiltaket 4-7 2.1 Fengsel som arena 4 2.2 Lokalisering

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo Oslo kommune Utdanningsetaten Grønland voksenopplæringssenter Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo 2013-2017 Innholdsfortegnelse Forord 4 Sammendrag 5 1.0 Innledning 7 1.1 Organisering av

Detaljer

TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan

TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan FYLKESPLANFOROPPLÆRING INNENFORKRIMINALOMSORGEN TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan Forord LÆRINGFORLIVET Utdanning er et gode, men utdanningsgodene er ikke likt fordelt. Utdanning må ikke bare sees

Detaljer

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter 1 Innhold Innhold... 2 1 Om rapporten... 7 2 Sammendrag og oppsummering av tiltak... 8 2.1 Forslag til strategiplan... 14 3 Gruppas mandat... 21

Detaljer

BERGEN FENGSELS OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK I BERGEN FENGSEL 4.-6. NOVEMBER 2014

BERGEN FENGSELS OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK I BERGEN FENGSEL 4.-6. NOVEMBER 2014 Kriminalomsorgen Bergen fengsel Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo U. off 13 oll. Deres ref: Vår ref: Dato: 201419464-5 16.03.2015 BERGEN FENGSELS OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER

Detaljer

Hassel fengsel 2004. En brukerorientert undersøkelse av en virksomhetsteoretisk praksis. Marit Sjølie Øiestad

Hassel fengsel 2004. En brukerorientert undersøkelse av en virksomhetsteoretisk praksis. Marit Sjølie Øiestad Hassel fengsel 2004 En brukerorientert undersøkelse av en virksomhetsteoretisk praksis Marit Sjølie Øiestad Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 2005 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Detaljer

1. Innledning... 3 1.1 Ansvarsforhold og organisering... 3 1.2 Mandat og arbeidsgruppe... 4

1. Innledning... 3 1.1 Ansvarsforhold og organisering... 3 1.2 Mandat og arbeidsgruppe... 4 Fylkesplan for opplæring innenfor kriminalomsorgen 2010-2012 INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Ansvarsforhold og organisering... 3 1.2 Mandat og arbeidsgruppe... 4 2. Lovgrunnlag og styringsdokumenter...

Detaljer

KUNNSKAP DELTAKELSE SELVSTENDIGHET. for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Buskerud 2010 2014. Utkast pr. 11.11.09

KUNNSKAP DELTAKELSE SELVSTENDIGHET. for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Buskerud 2010 2014. Utkast pr. 11.11.09 KUNNSKAP DELTAKELSE SELVSTENDIGHET for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Buskerud 2010 2014 Utkast pr. 11.11.09 2 Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Buskerud 2010-2014 INNHOLD Forord 4

Detaljer

Driftsplan Furuly ungdomsbolig

Driftsplan Furuly ungdomsbolig Driftsplan Furuly ungdomsbolig Juni 2011 Utgave 2, revidert januar 2013 Innholdsfortegnelse DRIFTSPLAN FURULY REVISJONSDATO: 2012-09-22...3 1. ORGANISASJON...3 1.2 Definisjoner...3 1.3 Målgruppen...3 1.4

Detaljer

Realkompetansevurdering som metode i opplæringen innenfor kriminalomsorgen

Realkompetansevurdering som metode i opplæringen innenfor kriminalomsorgen Realkompetansevurdering som metode i opplæringen innenfor kriminalomsorgen Nasjonal status 2007/2008 Realkompetansevurdering som metode i opplæringen innenfor kriminalomsorgen Av Camilla Alfsen, Åge Hanssen

Detaljer

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I FREDRIKSTAD

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I FREDRIKSTAD PROSJEKT FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I FREDRIKSTAD 2009 2010 CHRISTINE NYGÅRD Virksomhet for rus-, psykiatri-, bolig- og flyktningarbeid 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGEN av dette. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, programmer mv. samt ulike kombinasjoner uheldige skadevirkninger

Detaljer

Å rsplan Bjerkealle en Kanvas-barnehage 2012-2015

Å rsplan Bjerkealle en Kanvas-barnehage 2012-2015 Å rsplan Bjerkealle en Kanvas-barnehage 2012-2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Oppbygging og innhold i Årsplanen... 4 2. LITT OM BJERKEALLÉEN KANVAS- BARNEHAGE... 4 2.1 Barnehagen... 4

Detaljer

INNHOLD. Innledning s. 3. Barnehagens personale. Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4. Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage

INNHOLD. Innledning s. 3. Barnehagens personale. Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4. Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage INNHOLD Innledning s. 3 Barnehagens personale Lover og rammer o Utvidet kristen formålsparagraf s. 4 Satsingsområde for Bogafjell åpne barnehage Foreldrenes rolle Barns medvirkning s.5 Omsorg, lek og læring

Detaljer

KRUS-katalog 2008 Oslo, oktober 2008

KRUS-katalog 2008 Oslo, oktober 2008 KRUS-katalog 2008 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Oslo, oktober 2008 INNHOLD Innhold Direktørens forord...5 Om KRUS...7 Kurssenteret...8 Mat og miljø...8 Bruk av kurssenteret...8 Om kurskatalogen...9

Detaljer

PLAN FOR OPPLÆRING I KRIMINALOMSORGEN ØSTFOLD PERIODEN 2011-2016. estring angfold muligheter

PLAN FOR OPPLÆRING I KRIMINALOMSORGEN ØSTFOLD PERIODEN 2011-2016. estring angfold muligheter PLAN FOR OPPLÆRING I KRIMINALOMSORGEN ØSTFOLD PERIODEN 2011-2016 estring angfold muligheter Innhold Kart over Østfold Hilsen fra Opplæringssjefen 3 Mandat og organisering av arbeidet 4 Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Detaljer

Evaluering av tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering JOAR SANNES, KARIN GUSTAVSEN OG GEIR MØLLER

Evaluering av tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering JOAR SANNES, KARIN GUSTAVSEN OG GEIR MØLLER Evaluering av tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering JOAR SANNES, KARIN GUSTAVSEN OG GEIR MØLLER TF-rapport nr. 247 2009 TF-rapport Tittel: Evaluering av tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering TF-rapport

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Årsmelding 2012 Kirkens Sosialtjeneste, Jarlegården Oppfølgingssenter

Årsmelding 2012 Kirkens Sosialtjeneste, Jarlegården Oppfølgingssenter Årsmelding 2012 Kirkens Sosialtjeneste, Jarlegården Oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltakerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet og

Detaljer

ÅRSPLAN HEIANE BARNEHAGE 2014/15. Åpenhet Likeverd - Profesjonalitet

ÅRSPLAN HEIANE BARNEHAGE 2014/15. Åpenhet Likeverd - Profesjonalitet ÅRSPLAN HEIANE BARNEHAGE 2014/15 1 INNHOLDLSFORTEGNELSE Foreldremedvirkning s3 Danning gjennom omsorg lek og læring s.4 Barns medvirkning s.6 Fagområdene s.7 Planlegging, dokumentasjon og vurdering s11

Detaljer