Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark Sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag"

Transkript

1 Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige databaser og mindre flerbrukerdatabaser. Det har et intuitivt brukergrensesnitt som egner seg for sluttbrukere og til opplæring. Access er også et integrert utviklingsverktøy for programmering av databaseapplikasjoner med menyer, skjermbilder og rapporter, og støtte for databasespråket SQL. Det er mulig å utvikle enkle databaseapplikasjoner uten programmeringserfaring. Grunnleggende funksjonalitet i Access blir forklart, med vekt på definisjon av tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter, samt enkel makroprogrammering. Framstillingen er basert på norsk utgave av Access Mesteparten av stoffet er imidlertid gyldig også for eldre versjoner. Se [Viescas 2003] for en grundig innføring i bruk av Access, og for dokumentasjon. Eksempeldatabasen Hobbyhuset.mdb kan lastes ned fra Innhold 1 Grunnleggende bruk Åpne, lage og lukke databaser Databasevinduet Få hjelp Tabeller Ajourhold av data Lage nye tabeller Spørringer Lage spørringer i utformingsvisning Lage spørringer med SQL Spørringer mot flere tabeller Skjemaer Lage skjemaer med veivisere Modifisere skjemaer Håndtere en-til-mange forhold i skjemaer Mengdefunksjoner i delskjemaer Tilpasse Access til en applikasjon... 11

2 2 5 Rapporter Lage rapporter med veiviser Delene i en rapport Makroer og moduler Makroer til kommandoknapper Generelt om makroer Søkeskjemaer Rapportstyring Veivisere og VisualBasic Samordne Access med andre programmer Import og eksport av data Lage flettebrev med Word Automatisere Excel fra Access Begreper Oppgaver Litteratur Grunnleggende bruk 1.1 Åpne, lage og lukke databaser Access ligger på Start-menyen. Hvis det er opprettet en snarvei vil det også ligge et ikon formet som en nøkkel på skrivebordet. Vi bruker menyvalget Fil/Ny for å opprette en ny database, og må oppgi katalog og filnavn. Access-databaser blir lagret i mdb-filer, for eksempel Hobbyhuset.mdb. Ved å dobbeltklikke en mdb-fil i filbehandleren vil Access starte og databasen bli åpnet. Det er kun mulig å jobbe med én database av gangen. Menyvalget Fil/Avslutt lukker den aktive databasen og avslutter Access. Access vil automatisk sørge for at registrerte data blir lagret underveis i arbeidet. 1.2 Databasevinduet Som andre Office-programmer består brukergrensesnittet til Access av en menylinje, en eller flere verktøylinjer, en statuslinje og det vi kan kalle for arbeidsområdet, se Figur 1. Når vi jobber med en database vil databasevinduet bli vist i arbeidsområdet. Hjelp-systemet er plassert til høyre, men kan flyttes og også løftes ut som et eget vindu. En Access-database kan inneholde flere typer av databaseobjekter: Tabeller blir brukt for å lagre data. Ved å åpne en tabell kan vi legge til nye data, og redigere eller slette eksisterende data. Spørringer henter ut data fra en eller flere tabeller. Det er også mulig å lage spørringer som definerer nye tabeller, eller som setter inn, oppdaterer eller sletter data fra en eksisterende tabell. 2

3 3 Skjemaer er skjermbilder tilpasset en bestemt arbeidsoperasjon. Vi kan lage skjemaer som forenkler registrering av data i en tabell, skjemaer for å søke etter data, og skjemaer som lar brukeren styre utskrift av rapporter. Rapporter presenterer data hentet fra tabeller/spørringer på papir. Sider (tenk nettsider) gjør databaser tilgjengelig på internett. Makroer og moduler blir brukt av programmerere for å lage spesialtilpassede applikasjoner. Figur 1 Brukergrensesnittet i Access 1.3 Få hjelp Hjelp-systemet blir aktivert ved å klikke spørsmålstegnet helt til høyre på menylinjen. Velg Innholdsfortegnelse for å lese dokumentasjonen vist i Figur 1. Access kan koble til hjelpesider på internett med utfyllende informasjon. Det er også mulig å søke på nøkkelord fra tekstboksen helt oppe til høyre i skjermbildet. Funksjonstasten F1 gir kontekstsensitiv hjelp, det vil si hjelp tilpasset en konkret situasjon. Det kan være lurt å trykke F1 hvis man har påbegynt en operasjon og står fast. 2 Tabeller Data blir lagret i tabeller. En database vil som regel bestå av flere tabeller. Figur 2 viser en tabell som inneholder data om varelageret til en bedrift, slik den blir vist i Access. 3

4 4 Hver enkelt rad i tabellen inneholder data om et vareslag. Egenskaper ved varene, som for eksempel betegnelse og pris, er lagret i hver sine kolonner. Enhver kolonne har et navn, vist som overskrift til kolonnen. Alle verdiene i en bestemt kolonne er av samme datatype: Kolonnen VNr inneholder heltall, kolonnen Betegnelse tekst og kolonnen Pris kronebeløp. Figur 2 Tabellen Vare 2.1 Ajourhold av data For å jobbe med en tabell må man først åpne den. Sørg for at kategorien Tabeller er vist i databasevinduet. Klikk eventuelt i boksene til venstre. Dobbeltklikk tabellen, eller merk tabellen og klikk Åpne øverst i databasevinduet. Access viser tabellen på skjermen. Vi kan forflytte oss i tabellen, endre, slette og legge til data. Navigere: Piltaster og rullesjakter (scrollbar) kan brukes for å forflytte seg på vanlig måte. Det er også mulig å gå direkte til et felt ved pek-og-klikk. For tabeller med mange rader kan ikke alle bli vist samtidig. Nederst i tabellvinduet står det hvor mange rader det er i tabellen og hvilken rad som er aktiv. Her er det også knapper for å gå til første, forrige, neste og siste rad. Endre: Klikk i verdien og rediger på vanlig måte. Legge til en ny rad: Klikk på den lille pilen merket med en stjerne nederst i tabellvinduet, eller gå til siste kolonne i siste rad og trykk Enter-tasten. Slette en rad: Merk raden ved å klikke i den grå firkanten til venstre for raden. Trykk Delete-tasten. Slette mange rader: Merk radene og trykk Delete-tasten. Sammenhengende rader merkes ved å dra-og-slippe fra den første raden til den siste. Ved å holde nede Ctrltasten er det mulig å merke rader som ikke er sammenhengende. Sortere: Merk en kolonne ved å klikke i kolonneoverskriften og velg en av knappene Sorter stigende/sorter synkende på verktøylinjen. Søke: Merk en kolonne og velg knappen Søk (kikkerten) på verktøylinjen. Skriv inn søkekriteriet i dialogvinduet som blir vist. Filtrere: Ved å merke en tekst og klikke knappen Filtrere etter merking (sjakten med et lyn) vil kun rader som matcher den merkede teksten bli vist. Dette er kun et midlertidig filter; de øvrige radene blir ikke slettet. Prøv for eksempel å filtrere med hensyn på kategori 14 i tabellen over. 4

5 5 Endre bredden på kolonner: Dra-og-slipp fra høyre kant i kolonneoverskriftene. Skjule og vise kolonner: Velg Format/Vis kolonner og kryss av for aktuelle kolonner. Å skjule en kolonne er ikke det samme som å slette en kolonne. Kun visningen blir endret. 2.2 Lage nye tabeller For å opprette en ny tabell må kategorien Tabeller være aktiv i databasevinduet. Velg deretter Ny øverst i databasevinduet. Det er mulig å lage tabeller på flere måter. Vi forklarer bruk av Utformingsvisning, som er den mest generelle teknikken. Access viser et linjeark for å definere kolonnene i tabellen, se Figur 3. Hver kolonne blir definert på en egen linje. Skriv inn navnet på kolonnen under Feltnavn 1 og velg datatype fra nedtrekkslisten. Til høyre er det plass til å skrive inn en kort forklaring (fritekst) på hva slags data kolonnen skal inneholde. Figur 3 Tabelldefinisjon I nedre del av vinduet er det mulig å definere andre egenskaper verdiene i kolonnen skal ha. Nøyaktig hvilke egenskaper som det er mulig å styre avhenger av hvilken datatype som er valgt. Feltstørrelse: Maksimalt antall tegn i tekststrenger. Standardverdi: Denne verdien blir automatisk satt inn når nye rader blir lagt til, og er nyttig hvis en bestemt verdi forekommer svært ofte. Valideringsregel: Her kan man skrive inn en betingelse som alle verdier i kolonnen skal tilfredsstille, for eksempel <10000 for kolonnen Pris. Access vil sjekke betingelsen og gi feilmelding hvis bruker skriver inn en verdi som bryter betingelsen. 1 Access bruker begrepet felt om det vi kaller kolonne. 5

6 6 Obligatorisk: Kolonnen må alltid fylles ut. Indeksert: Settes for kolonner vi søker ofte i. Indekser gjør at tabellen tar større plass, men søk vil gå hurtigere. Alle tabeller bør ha en primærnøkkel. En primærnøkkel er en kolonne, eller en kombinasjon av kolonner, som unikt identifiserer en rad i tabellen. For varetabellen vil VNr være velegnet, fordi alle varer har et varenummer og det ikke finnes to varer med samme varenummer. Primærnøkkel for en tabell blir definert ved å merke kolonnen(e) og klikke knappen merket Angi primærnøkkel på verktøylinjen. Kolonner merkes ved klikk i firkanten til venstre på linjen der kolonnen er definert. Ved å holde nede Ctrl-tasten er det mulig å merke flere linjer (aktuelt for sammensatte primærnøkler). Primærnøkler kan fjernes ved menyvalget Vis/Vis indekser. Merk linjen med indeksnavn PrimaryKey og trykk Delete-tasten. 3 Spørringer Tabeller kan inneholde mange tusen rader. Det oppstår dermed et behov for å kunne søke i, filtrere, ordne og gruppere data. Noen typiske arbeidsoppgaver mot eksempeltabellen: Finn ut hvor mye Dvergtuja koster. Vis alle varer i kategori 14 som koster under 300 kroner. Lag en prisliste for busker sortert på pris. Finn ut hvor mange vareslag det er i hver kategori. Vi bruker spørringer for å løse slike oppgaver. Spørringer er en kategori i databasevinduet og kan bygges opp visuelt, eller med spørrespråket SQL. En spørring er et program som henter data fra en eller flere tabeller og produserer et spørreresultat. I Access utfører man spørringer ved å dobbeltklikke, eller eventuelt merke og velge Åpne. Et spørreresultat ser ut som en tabell, og noen spørreresultater kan redigeres som tabeller. Det som egentlig skjer er imidlertid at man oppdaterer den underliggende tabellen. 3.1 Lage spørringer i utformingsvisning Velg kategori Spørringer og klikk Ny. Som for tabeller er det flere teknikker, og igjen forklarer vi bruk av utformingsvisning. Access viser først et dialogvindu der vi velger hvilke tabeller som spørringen skal hente data fra. Merk aktuelle tabeller og klikk Legg til. Tabellene som er valgt blir vist øverst i vinduet. Den nedre delen har et antall linjer som blir brukt for å definere hva spørringen skal gjøre: Felt: Hvilke kolonner er nødvendige for å definere spørringen? Alle kolonner som skal med i utskriften må i hvert fall være med. Det kan også være bruk for en kolonne selv om den ikke skal vises fram, for eksempel for å definere en betingelse. Tabell: Fra hvilke(n) tabell(er) skal data hentes? Sorter: I hvilken rekkefølge skal data presenteres? Merk kolonnen(e) og velg mellom stigende eller synkende sortering. Vis: Kryss av for de kolonnene som skal med i utskriften. Vilkår: Hvilke rader skal være med? Her skriver man betingelser. Alle betingelsene må være oppfylt for at raden skal bli tatt med. 6

7 7 eller: For å ta med rader som oppfyller betingelse 1 eller betingelse 2, skriver man førstnevnte under Vilkår og sistnevnte på linjen merket eller. Figur 4 Spørring i utformingsvisning Følgende oppskrift viser konstruksjon av en spørring som viser busker (kategori 14) til under 300 kroner stykket. Utskriften skal være sortert på betegnelse. 1. Lag en ny spørring basert på varetabellen som forklart over. 2. Dobbeltklikk kolonnene VNr, Betegnelse, Pris, Antall og KatNr. Legg merke til at kolonnene dukker opp på linjen Felt. 3. Klikk i linjen Sorter under Betegnelse og velg Stigende. 4. Klikk i linjen Vilkår under KatNr og skriv inn betingelsen Klikk i linjen Vilkår under Pris og skriv inn betingelsen < Fjern avkryssing under KatNr på linjen Vis. Skjermbildet skal se ut som i Figur 4. Utfør spørringen ved å klikke på Utfør (rødt utropstegn) på verktøylinjen. Ble resultatet som forventet? Lukk spørreresultatet og gi spørringen navnet BilligeBusker. Åpne spørringen i utformingsvisning. Flytt betingelsen <300 ned til linjen merket eller. Utfør spørringen på nytt. Tenk over forskjellen på og og eller! 3.2 Lage spørringer med SQL Enhver spørring bygget opp i utformingsvisning kan bli vist som SQL-kode. Omvendt kan man skrive SQL-kode og så se spørringen i utformingsvisning. Når en spørring er åpnet kan man veksle mellom de forskjellige visningene i nedtrekkslisten ved siden av knappen helt til venstre på menylinjen. Eksempelspørringen i Figur 4 svarer til følgende SQL-spørring: SELECT Vare.VNr, Vare.Betegnelse, Vare.Pris, Vare.Antall FROM Vare WHERE Vare.KatNr=14 AND Vare.Pris<300 7

8 8 ORDER BY Vare.Betegnelse ASC Etter FROM står navnet på tabellen som spørringen leser fra, etter SELECT står navnet på kolonnene som skal vises, etter WHERE står betingelsen som velger hvilke rader som skal med, og etter ORDER BY står det hvilke kolonner som styrer sorteringen av resultatet. Ved å kombinere SQL-koding og visuell programmering lærer man begge metoder bedre. 3.3 Spørringer mot flere tabeller Figur 5 viser tabellene i en database for lagerstyring og salg i det såkalte relasjonsvinduet. Tabellen Kunde inneholder en rad for hver av bedriftens kunder. Enhver kunde er tildelt et unikt løpenummer KNr, som er primærnøkkel i tabellen. Tabellen Ordre inneholder en rad for hver ordre bedriften mottar. Hver ordre blir påført et kundenummer. Linjen som er trukket mellom tabellene illustrerer dette forholdet. Symbolet påført linjen nærmest Ordre og 1- tallet påført linjen nærmest Kunde viser at det er et en-til-mange forhold mellom kunder og ordre: Hver kunde kan ha mange ordre, mens en ordre tilhører nøyaktig én kunde. Vi sier også at kolonnen KNr i Ordre er en fremmednøkkel mot tabellen Kunde. Figur 5 Relasjonsvinduet Fremmednøkler blir ofte benyttet for å koble tabeller i spørringer. La oss lage en liste som viser ordrene til hver kunde. Lag en ny spørring og legg til de to tabellene. Vis KNr, Etternavn, OrdreNr og OrdreDato. Sorter på Etternavn, og utfør spørringen. Legg merke til at hver kunde blir koblet med sine ordre. Gå tilbake til utformingsvisning. Merk linjen mellom tabellene, trykk Delete-tasten og utfør spørringen på nytt. Spørreresultatet inneholder nå langt flere rader: Enhver kunde blir koblet med enhver ordre! Med 50 kunder og 5000 ordrer vil spørreresultatet inneholde rader, hvorav de fleste er meningsløse (faktisk !). De fleste databaser vil bestå av mange tabeller, og det er ofte et behov for å kombinere data fra flere tabeller. Det er viktig å koble tabellene riktig. Se for eksempel Kapittel 4 i [Kristoffersen] for en grundig forklaring. 8

9 9 4 Skjemaer 4.1 Lage skjemaer med veivisere Den enkleste måten å lage et skjema på er å bruke en veiviser. Det finnes veivisere for flere typer av skjemaer. Noen av veiviserne krever kun at brukeren oppgir hvilken tabell skjemaet skal jobbe mot og genererer deretter skjemaet automatisk. Figur 6 Registreringsskjema Vi beskriver nå en av de enkleste måtene. Merk kategorien Skjemaer i databasevinduet og velg Ny. Bruk veiviseren Autoskjema: Kolonne og velg tabellen Vare fra nedtrekkslisten. Access genererer skjemaet og viser det på skjermen! Lukk vinduet og gi skjemaet navnet Vareregistrering. Resultatet blir omtrent som i Figur Modifisere skjemaer Det er mulig å tilpasse et skjema som er generert av en veiviser. Åpne Vareregistrering i utformingsvisning. Høyreklikk etiketten merket VNr og velg deretter Egenskaper fra hurtigmenyen. Velg kategori Format i egenskapsarket. Access viser en liste med de visuelle egenskapene til etiketten. Prøv å endre noen av egenskapene, for eksempel Bakgrunnsfarge. Lukk egenskapsarket for å se effekten av endringen. Kontroll er en samlebetegnelse på tekstbokser, etiketter, kommandoknapper, listebokser med flere. Det er mulig å endre egenskapene til flere kontroller av gangen. Trekk opp et rektangel med musen (klikk-hold-og-trekk) som overlapper de aktuelle kontrollene. Alle kontrollene skal da bli merket. Høyreklikk og endre egenskaper på vanlig måte. Med denne teknikken kan man for eksempel endre bakgrunnsfargen til samtlige etiketter, og dermed oppnå et konsistent brukergrensesnitt. Alle tekstboksene i skjemaet over viser data fra den underliggende tabellen. Dette kalles generelt for bundne kontroller. Det er også mulig å vise fram avledede data. En ubundet kontroll inneholder en formel, bygget opp fra funksjoner og data fra andre kontroller. Vi kan for eksempel legge til en tekstboks som viser pris inklusive merverdiavgift. Sett egenskapen Kontrollkilde til følgende formel: =[Pris]*1.25 9

10 10 Det er her antatt at den bundne tekstboksen som inneholder pris uten merverdiavgift har navn Pris. Merk at Access krever at formelen starter med et likhetstegn. Radene i en tabell er ordnet i den rekkefølgen data blir registrert. Det er imidlertid enkelt å lage et skjema som viser radene sortert med hensyn på en av kolonnene. Anta vi ønsker å modifisere skjemaet for vareregistrering i Figur 6 slik at varene blir sortert med hensyn på Betegnelse: 1. Start med å lage en spørring som sorterer radene i tabellen skjemaet jobber mot. 2. Gå deretter inn i egenskapsarket til skjemaet (boksen øverst i venstre hjørne), og endre egenskapen Postkilde i kategorien Data slik at den inneholder navnet på spørringen. 4.3 Håndtere en-til-mange forhold i skjemaer Det er ofte naturlig å lage skjemaer som viser data fra to tabeller som inngår i et en-til-mange forhold. Hoved/del-skjema er en enkel og nyttig teknikk. Oppskriften under lager et skjema som viser én kunde av gangen påført alle ordrene til denne kunden: 1. Lag et skjema for kunder ved hjelp av veiviser Autoskjema: Kolonne og et skjema for ordre ved hjelp av veiviser Autoskjema: Tabell. 2. Åpne kundeskjema i utformingsvisning og velg Vis/Verktøykasse. Sørg for at tryllestaven (øverst til høyre i verktøykassa) er aktiv og velg Delskjema fra verktøypaletten. Trekk ut et rektangel nederst i skjemaet. Gjør rektangelet stort nok til å vise ordreskjemaet. 3. Velg Bruk et eksisterende skjema og merk ordreskjemaet. 4. Velg Vis Ordrer for hver post i Kunde ved hjelp av KNr. Dette definerer hvordan skjemaene skal kobles. De to skjemaene er synkronisert i den forstand at navigering til neste kunde medfører at innholdet i delskjemaet blir oppdatert. Delskjemaet viser altså til enhver tid ordre som hører til kunden i hovedskjemaet. En-til-mange forhold kan alternativt bli håndtert ved å basere skjemaer på spørringer. I stedet for å vise en kunde med tilhørende ordre kan forholdet betraktes fra mange-siden. Det vil vise hver enkelt ordre påført kundeinformasjon. Lag en spørring som kobler kunder og ordre, og lag et skjema mot denne spørringen med en veiviser som forklart tidligere. Samme type skjema kan også lages ved oppslag. I stedet for å lage en spørring som kobler kunder og ordre kan skjemaet for hver ordre hente inn kundeinformasjon ved hjelp av en funksjon DLookUp: Lag et ordreskjema frmordre basert på tabellen Ordre. Legg til en ubundet tekstboks Navn for å vise etternavnet til kunden. Sett egenskapen Kontrollkilde for tekstboksen til en formel som gjør bruk av funksjonen DLookUp. Formelen blir som følger: =DLookUp( "Etternavn"; "Kunde"; "KNr=Forms![frmOrdre]![KNr]" ) Notasjonen Forms![frmOrdre]![KNr] blir brukt for å referere til kontroller. Forms angir samlingen av alle åpne skjemaer i den aktive databasen, frmordre er navnet på ett av disse skjemaene, og KNr er en av kontrollene i skjemaet frmordre. Vi navigerer altså nedover i et hierarki. Det er for øvrig også mulig å referere til bestemte egenskaper ved en kontroll med denne notasjonen. 10

11 11 Access har innebygget mekanismer for håndtering av en-til-mange forhold. Særlig nyttig er bruk av kombinasjonsbokser og fremmednøkler. Lovlige varekategorier er lagret i tabellen Kategori. Kolonnen KatNr i varetabellen er en fremmednøkkel mot denne tabellen. Ved registrering av nye varer kan brukeren velge kategori fra tabellen Kategori i stedet for å skrive inn med fritekst. Dette forhindrer skrivefeil, og brukeren slipper å huske på at kategori 14 er busker. Oppskrift: Sørg for at tryllestaven er aktiv og legg til en kombinasjonsboks. Access starter en veiviser. Velg tabell Kategori, ta med både KatNr og Navn, sørg for at nøkkelkolonnen blir skjult og velg at verdien skal lagres i KatNr. Veiviseren ordner resten. Man kan spesifisere at KatNr alltid skal bli vist som en kombinasjonsboks (i alle skjemaer og også direkte i tabellen). Åpne varetabellen i utformingsvisning og merk kolonnen KatNr. Velg Oppslag og sett Vis kontroll til Kombinasjonsboks. Sett Radkildetype til Tabell/Spørring og velg kategoritabellen i Radkilde. Bundet kolonne skal være et tall som identifiserer KatNr. 4.4 Mengdefunksjoner i delskjemaer Et skjema består av en detaljdel, topptekst/bunntekst på side (for skjemaer med flere sider) og topptekst/bunntekst skjema. Sistnevnte er nyttige når man skal lage delskjemaer. Veiviseren for hoved/delskjema setter Visningsmåte for delskjemaet til Kontinuerlige skjemaer. Det betyr at brukeren vil se flere rader av gangen. Hvis man ønsker å oppsummere detaljdata i bunnen av delskjemaet er det mulig å legge inn en formel i skjemaets bunntekst. Anta vi skal lage et ordreskjema med tabellen Ordrelinje som datagrunnlag i et delskjema. PrisPrEnhet er en kolonne i Ordrelinje, og vi ønsker å vise gjennomsnittspris for varene (til en ordre) nederst i delskjemaet. Legg til en ubundet tekstboks i bunnteksten av delskjemaet. Sett Kontrollkilde for tekstboksen til formelen =Avg(PrisPrEnhet). 4.5 Tilpasse Access til en applikasjon Det kan være hensiktsmessig å skjule noen av de generelle funksjonene i Access, og i stedet tilby brukeren et mer spesialisert grensesnitt. Vi forklarer noen av teknikkene som blir brukt. Vi kan få Access til automatisk å åpne et bestemt skjema ved oppstart av en gitt database: Velg Verktøy/Oppstart og sett inn aktuelt skjema under Vis skjema/side. Det er også mulig å tilpasse selve menysystemet. Bruk menyvalg Verktøy/Tilpass: Velg Verktøylinjer og klikk Ny. Gi menylinjen navnet MinMenylinje. En ny tom menylinje skal bli vist på skjermen. Klikk Egenskaper og sett Type til Menylinje. Legg merke til at det også er mulig å lage egne verktøylinjer og hurtigmenyer. Kopier noen av de innebygde menyene ved å holde ned Ctrl-tasten og trekke-og-slippe ned i den nye menylinjen. Prøv for eksempel å kopiere Fil, Rediger og Vis. Velg Verktøy/Oppstart og merk den nye menylinjen i nedtrekkslisten Menylinje. Lukk databasen og åpne den igjen for å se effekten. Menyvalg for å åpne egne skjemaer og rapporter kan legges inn på egendefinerte verktøylinjer og menyer. Se for eksempel Alle skjemaer under kategorien Kommandoer. 11

12 12 5 Rapporter Rapporter blir brukt for å presentere informasjon. Vanligvis ønsker vi å skrive ut rapporter, men det er også mulig å forhåndsvise rapporter på skjermen. 5.1 Lage rapporter med veiviser Den enkleste måten å lage en rapport på er å bruke en veiviser. Merk kategorien Rapporter i databasevinduet og klikk Ny. Merk en tabell eller spørring og bruk Rapportveiviser. Systemet viser en serie med dialogvinduer: 1. Velg hvilke kolonner som skal være med. Flytt en og en kolonne, eller alle på en gang, med knappene midt i vinduet. Kolonner kan fjernes igjen med knappene som peker mot venstre. 2. Velg gruppenivå. Anta vi har valgt varetabellen og vil beregne gjennomsnittspriser for varene i hver enkelt kategori. Da grupperer vi med hensyn på kolonnen KatNr: Merk kolonnen og flytt den til høyre vindu med pilknappen midt i vinduet. 3. Angi sortering. Velg Betegnelse for å sortere varene på varenavn innen hver kategori. I nedre del av vinduet er det en knapp merket Alternativer for sammendrag. Klikk denne, og velg Gjs (Gjennomsnitt) for kolonne Pris. 4. Velg utforming. Prøv noen forskjellige varianter. 5. Velg stil. Prøv igjen noen forskjellige varianter. 6. Gi rapporten et navn og velg Fullfør. Rapporten vil bli forhåndsvist, og kan deretter bli skrevet ut. Figur 7 viser et utsnitt av hvordan rapporten kan bli seende ut. Figur 7 Rapport laget med veiviser 5.2 Delene i en rapport Rapporter laget med en veiviser kan senere tilpasses. Begynn med en enklest mulig rapport som forklart over, men uten gruppering på kategori. Merk den nye rapporten i databasevinduet og klikk Utformingsvisning. Access viser hvordan rapporten er bygget opp: 12

13 13 Topptekst i rapport: Overskrift som kun kommer på første side. Topptekst på side: Overskrifter som gjentas på hver side. Her er det vanlig å sette inn kolonneoverskrifter. Detalj: Beskriver hva som skal stå på hver enkelt linje i rapporten. Dette vil typisk være referanser til kolonner i underliggende tabell/spørring. Bunntekst på side: Her er det vanlig å sette inn sidenummer og dato. Bunntekst i rapport: Avsluttende tekst på siste side. For øvelsens skyld: Legg til en etikett i hver av rapportens ulike deler. Dette gjøres ved å velge fra verktøypaletten på samme måte som for skjemaer. Gi etikettene en tekst som gjør at de er lette å kjenne igjen, for eksempel Topptekst rapport. Forhåndsvis rapporten! Legg merke til plassering og antall forekomster av de forskjellige etikettene. Enkle rapporter er altså delt inn i tre nivåer: Rapport, Side og Detalj. I tillegg kan de ha ett eller flere Gruppenivåer. Rapporten vist i Figur 7 vil ha et ekstra nivå mellom Side og Detalj merket med navnet på grupperingskolonnen, og viser altså områder Topptekst for KatNr og Bunntekst for KatNr. Det er mulig å legge inn kalkulerte verdier i rapporter på samme måte som for skjemaer. La oss utvide varerapporten med priser inklusive merverdiavgift (mva). Legg inn en tekstboks i detaljdelen, og skriv inn formelen =[PrisPrEnhet]*1.25 i egenskap Kontrollkilde. 6 Makroer og moduler En instruksjon er en beskjed til Access om å utføre en bestemt operasjon, for eksempel å åpne et skjema, slette en rad i en tabell, eller skrive ut en rapport. En makro er en sekvens av instruksjoner. Makroer brukes til å automatisere vanlige arbeidsoppgaver. 6.1 Makroer til kommandoknapper For å illustrere bruk av makroer skal vi lage et skjema som kun består av én kommandoknapp. Når brukeren klikker på knappen skal ordreskjemaet laget tidligere bli åpnet. Dette skal vi gjøre ved å knytte en makro til knappen. Start med å lage makroen: Velg kategorien Makroer i databasevinduet og klikk Ny. Access viser makrovinduet, se Figur 8. Velg instruksjonen ÅpneSkjema i nedtrekkslisten Handling, og deretter det ferdiglagede skjemaet frmordre under Skjemanavn lenger ned i vinduet. Lukk vinduet og gi makroen navnet ÅpneSkjemaMakro. Kolonnene Makronavn og Betingelse blir ikke vist som standard. De kan slås av og på fra Vismenyen, og er ikke nødvendige i dette eksemplet. 13

14 14 Figur 8 Makro for å åpne et skjema Lag så skjemaet: Velg kategori Skjema og klikk Ny. Velg Utformingsvisning uten å knytte til noen tabell. Access lager et tomt skjema. Sørg for at tryllestaven i paletten er slått av, og lag en kommandoknapp i skjemaet. Høyreklikk knappen og velg Egenskaper fra hurtigmenyen: Endre Tittel under kategori Format til Åpne ordreskjema. Sett VedKLikk under kategori Hendelse til makroen ÅpneSkjemaMakro. Sjekk at kommandoknappen gjør det den skal. Skjemaet er en begynnelse på det som kan bli en hovedmeny, hvor brukeren kan velge å åpne forskjellige skjemaer og rapporter. 6.2 Generelt om makroer Makrospråket er bygget opp fra ca. 50 instruksjoner. Figur 9 viser noen av de mest brukte. En makro er en sekvens av instruksjoner. En makrogruppe er en samling av navngitte makroer. Instruksjon AngiVerdi GåTilKontroll GåTilPost KjørBasicKode KjørSQL Lukk MeldingsBoks SkrivUt Beskrivelse Sette en verdi inn i en kontroll Flytte fokus til en bestemt kontroll Gå til første, forrige, neste, siste eller ny rad Utføre en VisualBasic funksjon Utføre en SQL-setning Lukke det aktive vinduet Vise en meldingsboks på skjermen Skrive ut det aktive vinduet 14

15 15 SpørPåNytt SøkEtterPost Timeglass ÅpneRapport ÅpneSkjema ÅpneSpørring ÅpneTabell Oppdatere datagrunnlaget for et skjema Gå til første rad som oppfyller en betingelse Vise et timeglass på skjermen når bruker må vente Åpne en rapport for forhåndsvisning eller utskrift Åpne et skjema Utføre en spørring og vise spørreresultatet Åpne en tabell for redigering Figur 9 Noen instruksjoner i makrospråket Makroer kan for eksempel brukes til å erstatte de innebygde navigasjonsknappene med egne kommandoknapper: 1. Lag en makro som utfører instruksjonen GåTilPost med Post satt til Neste. 2. Legg til en kommandoknapp uten veiviser. 3. Sett knappens VedKlikk-egenskap til makroen laget i steg Merk knappens Bilde-egenskap og klikk knappen merket med tre prikker. Velg bilde som heter GåTilNeste1 fra listen. For å beholde oversikten er det nyttig å samle makroer i makrogrupper. Første steg er å tildele makroer navn. Velg først Vis/Makronavn, se Figur 8. Navnet på en makro skal skrives inn i kolonnen Makronavn på første linje i makroen (ÅpneOrdreSkjema i figuren). Vi kan nå legge inn flere makroer, for eksempel en makro for å åpne hvert enkelt skjema i databasen. For å referere til en blant flere makroer i en makrogruppe setter vi sammen navn på makrogruppen med navn på makroen. Eksempel: ÅpneSkjemaMakro.ÅpneOrdreSkjema. 6.3 Søkeskjemaer Det kan være ønskelig å utvide et registreringsskjermbilde med søkemuligheter. La oss si vi har et skjema AnsattSkjema bundet til en tabell Ansatt med en kolonne Etternavn, og vil bygge ut med søkemuligheter på etternavn. 1. Legg til en ubunden tekstboks EtternavnSøk i skjemaet. 2. Lag en spørring som henter ut alle kolonner fra Ansatt og som inneholder følgende betingelse: WHERE Etternavn = Forms![AnsattSkjema]![EtternavnSøk] Spørringen henter altså det brukeren har skrevet inn i tekstboksen og bruker dette for å filtrere data. 3. Utfør makroen SpørPåNytt etter oppdatering av tekstboksen. 4. Sett skjemaets Postkilde til spørringen laget i steg 2. Et problem nå er at WHERE-betingelsen ikke slår til når tekstboksen er tom, noe som er tilfellet i det skjemaet blir åpnet. Forsøk å endre betingelsen til: WHERE Etternavn LIKE Forms![AnsattSkjema]![EtternavnSøk] & '*' 15

16 16 Det vi har gjort er altså å bruke en spørring som datagrunnlag for et skjema, la spørringen ta en parameter hentet fra skjemaet (EtternavnSøk), og beregne datagrunnlaget på nytt hver gang brukeren skriver inn en ny søkeverdi. Spørringer danner et filter på den underliggende tabellen. Vi kan også bruke filtrering i det vi åpner et skjema. Anta vi har laget et registreringsskjema for kunder og vil ha en kommandoknapp som åpner et eget skjema med ordrene som hører til denne kunden: Lag kommandoknappen og knytt makroen ÅpneSkjema til VedKlikk-egenskapen. Sett parameteren WHERE-betingelse til: KNr = Forms![Kundeskjema]![KNr] Her er det antatt at Kundeskjema er det aktive registreringsskjemaet, og at det inneholder en kontroll med navn KNr. 6.4 Rapportstyring Det er mulig både å forhåndsvise og skrive ut rapporter fra et skjema med instruksjonen ÅpneRapport. I en rapportmeny kan man lage to knapper for hver rapport: Forhåndsvis rapport og Skriv ut rapport. Det er likevel bedre å la brukeren velge rapport fra en liste, og deretter velge forhåndsvisning eller utskrift. Denne formen for rapportstyring lar seg programmere med makroer. Anta vi har laget tre rapporter, la oss si Rapport1, Rapport2 og Rapport3. Lag så et tomt skjema, aktiver tryllestaven og lag en alternativgruppe med navn AltGruppe. Skriv inn Rapport 1, Rapport 2 og Rapport 3 i listen for etikettnavn. Velg standardverdi hvis en av rapportene vil bli skrevet ut oftere enn de andre. Gi selve alternativgruppen navnet AltGruppe. Lagre skjemaet med navn UtskriftsDialog. Lag deretter en makro med tre linjer: Hver linje skal inneholde instruksjonen ÅpneRapport (for hver av de tre rapportene). Fyll ut Rapportnavn og sett Visningsmåte til Forhåndsvisning. Sett Betingelse til [AltGruppe]=1 for rapport 1, og tilsvarende for de to andre. Dette gir altså tre instruksjoner med hver sin betingelse. Lagre makroen med navn VisRapporter. Gå tilbake til skjemaet UtskriftsDialog og legg til en knapp merket Forhåndsvisning. Knytt makroen du har laget til knappens egenskap VedKlikk. Utvid til slutt med en knapp for å produsere utskrift til papir. Framgangsmåten blir lik, men Visningsmåte settes til Utskrift i stedet for Forhåndsvisning. I et skjema for rapportstyring er det ofte behov for å lese inn parametere fra brukeren, for eksempel for å bestemme fradato og tildato for tidsrommet rapporten skal hente data fra. 1. Lag en parameterspørring som produserer grunnlaget for rapporten. Fradato og tildato blir parametere. 2. Legg til tekstbokser for fradato og tildato i dialogvinduet for rapportstyring. 3. Modifiser spørringen ved å erstatte parameterene med referanser til tekstboksene i dialogvinduet. WHERE-betingelsen blir typisk som følger, der txtfradato og txttildato er navnet på tekstboksene og Dato er navnet på en kolonne i tabellen spørringen henter data fra: WHERE Dato >= Forms![UtskriftsDialog]![txtFradato] AND Dato <= Forms![UtskriftsDialog]![txtTildato] 16

17 Veivisere og VisualBasic Alle typer av kontroller kan lages med veivisere. Åpne vareskjemaet i utformingsvisning, sørg for at tryllestaven er aktiv i verktøypaletten og lag en kommandoknapp. Access starter en veiviser i tre steg: 1. Velg kategori Postnavigering og operasjon Gå til neste post. 2. Bestem utseende på knappen. Standardforslaget fra Access er et bilde av en høyrevendt pil. 3. Gi knappen et navn. Dette er kun et internt navn, som blant annet blir brukt for å referere til knappen fra en makro. Gi knappen et meningsfullt navn, for eksempel GåTilNeste. Fullfør og lukk skjemaet. Veiviseren genererer et lite program som utfører navigasjon til neste post, og setter egenskapen VedKlikk under kategori Hendelse til å referere dette programmet. Det er mulig å få se den genererte programkoden. Merk linjen VedKlikk og klikk i den lille knappen merket med tre prikker til høyre for Hendelsesprosedyre. Access starter et delsystem som heter Visual Basic for Applications (VBA). Dette systemet inneholder blant annet en editor for å skrive programmer i språket Visual Basic. Eksempelkoden vil se omtrent slik ut: Private Sub GåTilNeste_Click() On Error GoTo Err_GåTilNeste_Click DoCmd.GoToRecord,, acnext Exit_GåTilNeste_Click: Exit Sub Err_GåTilNeste_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_GåTilNeste_Click End Sub Bruk menyvalget File/Close and return to Microsoft Access for å lukke VBA. 7 Samordne Access med andre programmer I en organisasjon er data som regel produsert med en rekke forskjellige verktøy og lagret i flere formater. Ordresystemet med data om varer, kunder og bestillinger blir kanskje ajourholdt i et databasesystem. Regnskapsdata kan være lagt inn i et regneark. Brev blir laget med en tekstbehandler. Det oppstår dermed et behov for å samordne data laget med forskjellige verktøy. 7.1 Import og eksport av data Vi beskriver først hvordan Excel regneark kan importeres til Access. Anta regnearket har samme struktur som databasetabellen vi skal importere til, og at den første raden i regnearket inneholder kolonnenavn. Velg Fil/Hent eksterne data/importer. Sett Filtype til Excel og velg regnearkfilen. En veiviser blir startet. Pass på å krysse av for at første rad inneholder overskrifter (kolonnenavn), og velg riktig tabell for lagring. Hvis alt gikk bra gir Access beskjed om hvor mange rader som ble importert. 17

18 18 I og med at regneark allerede er strukturert i rader og kolonner er import av slike datasett som regel enkel. Tekstfiler er generelt mindre strukturert og kan kreve noe manuelt arbeid i forkant. Følgende er et eksempel på en tekstfil som lar seg importere automatisk til Access: "VNr";"Betegnelse";"Pris";"KatNr";"Antall";"Hylle" "10820";"Dukkehår, hvitt";kr 46,50;13;106;"E12" "10822";"Dukkehår, lys brunt";kr 46,50;13;0;"E12" "10830";"Nisseskjegg, 30 cm";kr 57,50;13;42; Hver rad er lagret på en linje i tekstfilen og semikolon er brukt som skilletegn mellom verdier. Tekstverdier er omsluttet av doble apostrofer. Den første linjen inneholder kolonnenavn. Import gjøres også her fra menyvalg Fil/Hent eksterne data/importer, men Filtype settes til Tekstfiler. I veiviseren må man blant annet krysse av for at første rad inneholder overskrifter og definere semikolon som skilletegn. Eksport av data gjøres ved å merke en tabell eller spørring i databasevinduet og velge Fil/Eksporter. Velg filnavn og filtype, for eksempel Excel regneark eller tekstfiler. 7.2 Lage flettebrev med Word Tenk at en bedrift skal sende ut tilbudsbrev til sine kunder. Kundedata er lagret i en database. Alle brevene skal være like bortsett fra kundens navn og adresse i brevhodet. Flettebrev er en teknikk for å automatisere denne prosessen. Man tar utgangspunkt i et Word-dokument (brevteksten) og setter inn såkalte flettefelt. Et flettefelt er en referanse til kolonnenavn i databasetabellen. En egen Word-kommando vil til slutt masseprodusere dokumentet og automatisk sette inn data om hver kunde. Start Word og lag et tilbudsbrev med plass til kundens navn og adresse øverst på arket. Lag også en overskrift: Kjære. Her skal kundens fornavn inn. Start fletting fra Verktøy-menyen. Word åpner en veiviser der man blant annet kan koble til en Access-database og velge tabell. Vi velger kundetabellen. Etter tilkobling vil kolonnenavnene fra tabellen bli vist på en egen verktøylinje. Plasser markøren øverst i brevet og sett inn flettefeltene Fornavn og Etternavn adskilt av et blankt tegn. Sett inn flettefeltet Adresse på linjen under. Flytt markøren til etter overskriften Kjære og sett inn Fornavn. Når vi starter selve flettingen vil Word kombinere brevmalen med data fra Access-tabellen, slik at vi får ett brev til hver kunde. Resultatet kan lagres i et nytt dokument, eller skrives ut. Veiviseren for å lage flettebrev kan også startes fra Access, menyvalg Verktøy/Officekoblinger. Fra denne menyen kan man også enkelt overføre tabelldata til et Excel regneark. 7.3 Automatisere Excel fra Access Anta vi har en spørring som heter SalgPrKategori og et skjema med en kommandoknapp med navn TilExcel. Spørreresultatet inneholder to kolonner Navn og Salg som inneholder henholdsvis navnet på en kategori og samlet salg for denne kategorien. Hvis vi knytter prosedyren under til hendelsen VedKlikk vil Access starte Excel, opprette en ny arbeidsbok og sette inn spørreresultatet i kolonne A og B i Ark1. Deretter blir det generert et kakediagram som viser salg pr. kategori. Arbeidsboken med diagrammet vil vises på skjermen, men lagres ikke automatisk. 18

19 19 Private Sub TilExcel_Click() Dim ExcelObj As New Excel.Application Dim bok As Excel.Workbook Dim ark As Excel.Worksheet Dim diagram As ChartObject Dim rs As Recordset Dim i As Integer ' Start Excel med en ny arbeidsbok og velg Ark1 ExcelObj.Visible = True Set bok = ExcelObj.Workbooks.Add Set ark = bok.worksheets("ark1") ' Åpne spørring SalgPrKategori i aktiv database Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SalgPrKategori") ' Sett bredde på kolonne A og B ark.columns("a:b").columnwidth = 14 i = 1 ' Initialiserer en tellevariabel ' Behandle hver rad i spørreresultatet Do ark.cells(i, 1) = rs!navn ' Kategori i kolonne 1 ark.cells(i, 2) = rs!salg ' Salg i kolonne 2 i = i + 1 rs.movenext ' Hent neste rad Loop Until rs.eof ' Gjenta til slutten (EOF=End Of File) ' Nå er regnearket fylt med datagrunnlaget ' Lag et nytt diagram og gjør det aktivt Set diagram = ark.chartobjects.add(156, 0, 500, 300) diagram.activate ' Diagrammet skal være et kakediagram diagram.chart.charttype = xl3dpieexploded diagram.chart.chartarea.border.linestyle = xlnone 19

20 20 ' Diagrammet skal hente data fra kolonne A og B diagram.chart.seriescollection.add _ Source:=bok.Sheets("Ark1").Range("A1:B" & i - 1) ' Gir diagrammet en overskrift diagram.chart.hastitle = True diagram.chart.charttitle.text = "Salg pr kategori" ' Gir diagrammet en forklaring (fargene til kategoriene) diagram.chart.legend.position = xllegendpositionbottom ' Går til celle A1 ark.cells(1, 1).Activate End Sub 8 Begreper Database, databasehåndteringssystem, MDB-fil Menylinje, verktøylinje, statuslinje, arbeidsområde, databasevindu Databaseobjekt: tabell, spørring, skjema, rapport, side, makro, modul Tabell, feltstørrelse, valideringsregel, standardverdi, obligatorisk, indeksert, primærnøkkel, fremmednøkkel Spørring, spørreresultat, betingelse, sortering Relasjonsvindu, forhold Veiviser Skjema, kontroll, egenskap Rapport, sidenivå, detaljnivå, gruppenivå Makro, instruksjon, makrogruppe, betingelse VisualBasic, funksjon Import, eksport Flettebrev, flettefelt 9 Oppgaver 1. Ta utgangspunkt i databasen til Hobbyhuset. a. Lag en spørring som viser alle kunder sortert på etternavn. b. Lag en spørring som viser alle varer i kategori 3 som koster mer enn 100 kr. c. Lag en spørring som viser alle ordre påført navn på kunden. Tips: Bruk to tabeller. 20

Microsoft Access 2010

Microsoft Access 2010 Microsoft Access 2010 Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige databaser

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Access 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Access. Endre skjermstørrelsen,

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Utvikling av PDF-skjema med OOo

Utvikling av PDF-skjema med OOo Utvikling av PDF-skjema med OOo med OpenOffice.org 2.0 Brukerveiledning laget av www.kursing.no i samarbeid med Møre og Romsdal fylke. Illustrasjon 1: PDF-skjema laget med OpenOffice.org Writer OpenOffice.org

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015 Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon 0.1 29/06/2015 Innhold Innhold... 2 1 Introduksjon... 3 2 Brukerroller... 3 3 Grensesnitt Kommune/Søker... 3 3.1 Startside... 3 3.2 Opprette og redigere ny

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Spørringer mot flere tabeller

Spørringer mot flere tabeller Spørringer mot flere tabeller Kartesisk produkt / kryssprodukt/krysskobling Likekoblinger INNER JOIN syntaks Generelle koblinger Egenkoblinger Ytre koblinger Union, snitt og differanse Mer om gruppering

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Ny generell påmelding fra Agrando

Ny generell påmelding fra Agrando Ny generell påmelding fra Agrando Hva er nytt? Mye er nytt. Dette er det viktigste: Påmeldingen er nå delt mellom to moduler. 1. «Oppsett av påmelding». Denne modulen settes inn på menigheten/fellesrådets

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister Brukerveiledning for elektronisk registreringsskjema for fødsler utviklet av Medisinsk fødselsregister (Programversjon 2.0.0) Versjon 1.0.1 Navn Dato Skrevet av: Ingvei Seliussen 22.09.06 Side 1 av 14

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Word 2007 Store dokumenter

Word 2007 Store dokumenter Word 007 Store dokumenter Agenda Word vinduet Word vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre dokumenter Skrive ut dokumenter Egenskaper for dokumentet Endre attributter for dokumentet Word vinduet Office

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Opus Systemer AS 2015

Opus Systemer AS 2015 2015 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Prislister 1.1 1.2 1.3... 4 Ny prisliste... 6 Lag ny prislinje... 7 Endre/Slette prislinje 3 Stikkordsregister 0 Prislister 3 1 Prislister For å koble

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench 21 MYSQL WORKBENCH 207 >>21 Datamodellering i MySQL Workbench I dette kapittelet vil du lære hvordan man lager datamodeller i MySQL Workbench hvordan man overfører en modell til MySQL I tillegg til å være

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Kort innholdsfortegnelse

Kort innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse Modul 4: Regneark... 15 Oppgaver til modul 4... 74 Modul 5: Database... 111 Oppgaver til modul 5... 168 Modul 6: Presentasjon... 193 Oppgaver til modul 6... 242 5 Detaljert innholdsfortegnelse

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU

5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU 5XQH.MHOYLN )URQW3DJHRJGDWDEDVHU Gyldendal Norsk Forlag ASA 2000 Dette materiellet er ment som et tillegg til læreboken FrontPage 2000 ISBN 82-05-26370-1. Tillegget bør leses i sammenheng med kapittel

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer