Industriens arbeid med energiplaner og energieffektivisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industriens arbeid med energiplaner og energieffektivisering"

Transkript

1 Industriens arbeid med energiplaner og energieffektivisering Hans Jacob Mydske, daglig leder New Energy Performance AS Verdens standardiseringsdag 2009 Standard Norge - Lysaker, 14. oktober 2009

2 Enovas visjon Enova har en visjon om at norsk industri skal være best i verden på energieffektivitet, og at alle norske bedrifter innen 2015 skal ha en klar definert plan for miljøvennlig og effektiv drift (= energiledelse).

3 Energiledelse Energiledelse sikrer målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid i retning av redusert energibruk og klimautslipp Energiledelse bidrar til at energisparetiltak blir identifisert og gjennomført Energiledelse er i ferd med å bli en egen fagdisiplin I noen land er det krav om energiledelse for store bedrifter

4 Forpliktelse forankret hos toppledelsen Energiledelse Kostnad +5% Første varige energibesparelse 0-5% Adferdstiltak først deretter investeringer -10% -15% Energieffektivisering blir bedriftskultur -20% -25% Investering År 3

5 Energiledelse i norsk industri Treforedlingsindustrien i Norge har energiledelse (SS ) som følge av en frivillig avtale mellom industri og myndigheter (PFE-programmet) Ca 300 store bedrifter med konsesjon fra SFT får nå i henhold til IPPC-direktivet pålegg om å ta i bruk beste praksis, herunder det å innføre energiledelse. Øvrig industri har i varierende grad elementer av energiledelse på plass som følge av bla Bransjenettverkets rådgivningstjeneste ( ) Enovas støtteordinger

6 Stort energipotensial Stort energipotensial avdekket i Enova rapport (2007:6) Mange svært lønnsomme og enkle tiltak Størst barrierer knyttet til: Usikkerhet med hensyn på besparelse /lønnsomhet Mangel på investeringskapital Manglende kompetanse om muligheter De minste bedriftene opplever barrierene sterkest Bedrifter som har innført aktiv energiledelse opplever mindre usikkerhet og har i større grad gjennomført tiltak

7 Samlet sparepotensial for næringsmiddelindustrien Samlet sparepotensial er beregnet til GWh/år Dette tilsvarer 30%* av energibruken i næringene Totalt er det beregnet en besparelse på 633 GWh elektrisitet, noe som utgjør 28% av forbruket av prioritert kraft Termisk besparelse er beregnet til 668 GWh eller 32% av forbruket. Danske studier har vist et energisparepotensiale på 30-48% for ulike næringsmiddelbransjer kanskje innen rekkevidde også for norsk industri?

8 Energi i fokus Energi i fokus er et nettverksprosjekt som skal bidra til å realisere bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter innenfor kjøttbransjen, bakerinæringen, bryggerinæringen, fôr og kornbransjen Energiledelse står sentralt i prosjektet Prosjektperiode: Budsjettramme: 3,5 millioner kroner Kontraktspartnere: Enova, NEPAS, Norsk Energi og Jarl Westergård

9 Tilbud til bedriftene 1. Gratis bedriftsbesøk Tilbud om gratis bistand fra rådgiver til å identifisere energisparetiltak. Begrenset til 60 bedriftsbesøk à 10 timer 2. Nettverkssamlinger Forum for felles læring, nettverkssamarbeid og erfaringsutveksling. Minst tre nettverkssamlinger planlegges 3. Benchmarking Tilbud om årlig konfidensiell web-basert benchmarking (www.enova.no/industrinettverk)

10 Bedriftsbesøk Tilbud om besøk av rådgiver fra ressursgruppen Kartlegge energisparetiltak samt stimulere til innføring av energiledelse og gjennomføring av tiltak Forpliktelser med hensyn til etablering av energisparemål og handlingsplan, samt rapporering av gjennomførte tiltak Allokerte ressurser: 60 bedriftsbesøk à 10 timer 21 bedrifter har så langt meldt sin interesse for bedriftsbesøk og 11 bedriftsbesøk er gjennomført

11 Kvalitativ måling av energiledelse I forbindelse med bedriftsbesøkene kartlegges prestasjonsnivået på 9 sentrale suksessfaktorer innenfor energiledelse Bedriften utfordres også til å sette seg mål for hvilket nivå den ønsker å oppnå Nivå 4 tilsvarer ansalgsvis NS EN I. Ledelsens evaluering H. Overvåkning og kontroll G. Innkjøp og prosjektering F. Drift og kontroll A. Energipolitikk Status Mål B. Kartlegging C. Mål og handlingsplan D. Organisasjon og utdannelse E. Kommunikasjon og beskrivelse

12 Nettverkssamlinger Minst tre nettverkssamlinger innenfor hver bransje Forum for felles læring, nettverkssamarbeid og erfaringsutveksling Intern og ekstern ekspertise kobles inn etter behov Første nettverkssamling gjennomføres oktober Bla informasjon om NS EN16001.

13 Benchmarking og resultatmåling Bruker Industrinettverkets web-portal for årlig rapportering av energibruk, produksjonsvolum og gjennomførte energisparetiltak med besparelse og investeringskostnad Data gir samtidig grunnlag for nasjonale benchmarkanalyser Tilbud om internasjonal web-basert benchmarking for kjøttbransjen, bakeribransjen og bryggerinæringen Markedsarbeid har gitt 40 nye bedrifter til Industrinettverket

14 Benchmarking asfaltverk

15 Benchmarking gartneri

16 Nøkkeltall Industrinettverket 2008 Sp esifikk energ i Veid snitt lavest Enhet Asfaltverk kwh/tonn Bakerier 0,97 0,32 kwh/kg brød Bryggerier kwh/hl ølekvivalenter Ferrolegering KWh/tonn Fiskefôr kwh/tonn Fiskeindustri - hvitfisk kwh/tonn Fiskeindustri - landbasert oppdrett kwh/tonn Fiskeindustri - pelagisk kwh/tonn Fiskeindustri - slakteri kwh/tonn Gartnerier kwh/m² dyrket areal Kjøttbearbeidende industri kwh/tonn slakt og foredlet Kraftfôr kwh/tonn Korntørking 1,67 1,09 kwh/kg avdampet vann Meieriindustrien 0,98 0,34 kwh/veid produksjon Mekanisk industri kwh/m² oppvarmet areal Møbelindustri kwh/m² oppvarmet areal Primæraluminium 16,1 15,1 MW h/tonn Sildemelindustrien kwh/tonn råstoff Støperiindustrien - jern & stålstøperier kwh/tonn godt gods Støperiindustrien metallstøperier kwh/tonn godt gods Treforedlingsindustrien papir & papp kwh/tonn Treforedlingsindustrien TMP kwh/tonn Trelast - sagbruk med høvleri kwh/m³ trelast Trelast - sagbruk uten høvleri kwh/m³ trelast Vaskerier og renserier kwh/tonn tørt tøy

17 Partnere fra 19 europeiske land utvikler en webbasert verktøykasse med modeller og verktøy for benchmarking og energiledelse tilpasset SMB Bransjer i fokus så langt: Kjøttbearbeidende Bryggerier Vaskerier Bakerier Meierier Tekstil Løsningen er foreløpig tetstet av 60 pilotbedrifter Besøk:

18 Benchmark resultat Eksempel: Spesifikk energibruk (kvantitativt)

19 Benchmark resultat Eksempel: Prestasjonsnivå for energiledelse (kvalitativt)

20 Håndbok i energiledelse En håndbok oppsummerer metoder og verktøy for trinnvis iverksetting av energiledelse. Håndboken innholder bla: -Maler - Sjekklister - Eksempler Håndboken er oversatt til norsk og kan lastes ned fra og

21 All energibruk medfører miljøkonsekvenser. Den kwh som ikke brukes er mest miljøvennlig! Takk for oppmerksomheten!