INE-S900R BRUKERHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INE-S900R BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 KUN FOR BRUK I BIL R NO Avansert navistasjon INE-S900R BRUKERHÅNDBOK Les før du bruker dette utstyret.

2

3 Brukanvisning FORHOLDSREGLER Har du spørsmål til noe i håndboken eller i navigasjonssystemet, må du ta kontakt med din lokale Alpine-autoriserte navigasjonsforhandler før du bruker navigasjonssystemet. VIKTIG INFORMASJON. LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. Dette produktet er beregnet på å gi sikre instrukser for hver sving på veien for å få deg til ønsket destinasjon. Les følgende forholdsregler for å være sikker på at du bruker navigasjonssystemet på korrekt måte. Dette produktet er ikke en erstatning for din egen sunne fornuft. Ruteforslag som gis av navigasjonssystemet, kan aldri erstatte lokale trafikkreguleringer eller din personlige vurdering og/eller kunnskap om hvor det er trygt å kjøre. Du må ikke følge ruteforslagene hvis navigasjonssystemet ber deg om å foreta en utrygg eller ulovlig manøver, setter deg i en utrygg situasjon eller fører deg inn i et område som du anser som utrygt. Bare se på skjermen når det er nødvendig og trygt. Hvis det er nødvendig å se lenge på skjermen, må du stoppe kjøretøyet på en/et trygg og lovlig måte og sted. Ikke legg inn destinasjon, endre innstillinger eller bruk funksjoner som krever at du ser lenge på skjermen mens du kjører. Stopp på en trygg og lovlig måte og sted før du prøver å få tilgang til systemet. Hvis du bruker navigasjonssystemet til å finne/dirigeres til en nødhjelpstjeneste, må du ta kontakt med tjenesten for å kontrollere og bekrefte tilgjengeligheten før du kjører dit. Ikke alle leverandører av nødhjelpstjenester, som politi- og brannstasjoner, sykehus og klinikker, er med i databasen. Bruk din egen vurdering og evne til å spørre om retningen i disse situasjonene. Kartdatabasen på mediene (SD-minnekortet) den er lagret på, har de ferskeste kartdataene som var tilgjengelig på produksjonstidspunktet. På grunn av endringer av gater og strøk, kan det være situasjoner der navigasjonssystemet ikke greier å føre deg til ønsket destinasjon. I disse tilfellene må du bruke din egen vurdering. Kartdatabasen er designet for å foreslå ruter. Den tar ikke hensyn til hvor relativt trygg den foreslåtte ruten er, eller faktorer som kan påvirke tiden du trenger for å nå destinasjon. Systemet tar ikke hensyn til stengte veier eller veiarbeid, veiegenskaper (dvs. veidekke, stigning eller fall, vekt- og høyderestriksjoner osv.), trafikkorker, værforhold eller andre faktorer som kan påvirke tryggheten eller tiden på kjøringen. Bruk din personlige vurdering dersom navigasjonssystemet ikke er i stand til å gi deg en alternativ rute. Det kan oppstå situasjoner der navigasjonssystemet kan vise feil posisjon for bilen. Bruk din egen kjørevurdering i denne situasjonen og ta hensyn til de gjeldende kjøreforholdene. Vær oppmerksom på at i denne situasjonen vil navigasjonssystemet vanligvis korrigere bilens posisjon automatisk, men det kan oppstå tilfeller der du må korrigere posisjonen selv. I så fall må du stoppe bilen på en trygg og lovlig måte og sted før du prøver å gjøre det. Forsikre deg om at volumet på enheten står på et nivå som gjør at du kan høre trafikken og utrykningskjøretøyer. Hvis du kjører uten å være i stand til å høre lyder utenfra kan det føre til en ulykke. Du må forsikre deg om at eventuelle andre personer som skal bruke navigasjonssystemet, leser disse forholdsreglene og følger instruksene nøye. Punkter du bør merke deg for sikker bruk Les denne brukerhåndboken nøye før du bruke denne platen og systemkomponentene. De inneholder instrukser om hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte. Alpine kan ikke holdes ansvarlig for problemer som oppstår fordi instruksene i denne håndboken ikke følges. Denne håndboken bruker forskjellige bildesymboler for å vise deg hvordan du bruker produktet trygt, og for å gjøre deg oppmerksom på mulige farer som skyldes eventuell feiltilkobling og bruk. Meningen av disse bildesymbolene forklares under. Det er viktig at du fullt ut forstår betydningen av bildesymbolene fullt ut for å bruke denne håndboken og systemet på korrekt måte. ADVARSEL Det er farlig å bruke systemet mens du kjører. Brukere bør stoppe kjøretøyet før de bruker programvaren. Veiforholdene og -reglene har forrang foran informasjonen som kartvisningen inneholder: Under kjøring må du observere de faktiske trafikkrestriksjonene og forholdene. Denne programvaren er kun beregnet for bruk i INE-S900R. Den kan og må ikke brukes sammen med med annen maskinvare. ADVARSEL Dette symbolet betyr en viktig instruks. Hvis du ikke tar hensyn til det, kan det føre til alvorlig personskade eller død. DU MÅ IKKE BRUKE NOEN FUNKSJON SOM TAR DIN OPPMERKSOMHET VEKK FRA KJØRING AV BILEN. Enhver funksjon som krever langvarig oppmerksomhet, må bare utføres etter at bilen står helt stille. Stans alltid bilen på et trygt sted før du utfører disse funksjonene. Unnlater du å gjøre dette, kan det skje en ulykke. SMÅ GJENSTANDER, SOM SKRUER, MÅ HOLDES UTENFOR REKKEVIDDE AV BARN. Hvis de svelges kan det føre til alvorlig personskade. Hvis de svelges, må lege oppsøkes umiddelbart. SE MINST MULIG PÅ SKJERMEN UNDER KJØRING. Dette kan forstyrre føreren slik at han ikke ser hva som skjer foran bilen, og en ulykke kan oppstå. 1-NO

4 IKKE FØLG RUTEFORSLAG HVIS NAVIGASJONSSYSTEMET BER DEG OM Å UTFØRE EN MANØVER SOM ER UTRYGG ELLER ULOVLIG, ELLER SOM FØRER DEG TIL EN UTRYGG SITUASJON ELLER OMRÅDE. Dette produktet er ikke en erstatning for din egen sunne fornuft. Ruteforslag som gis av dette systemet kan aldri erstatte lokale trafikkreguleringer eller din personlige vurdering eller kunnskap om hvor det er trygt å kjøre. HOLD VOLUMET PÅ ET NIVÅ SOM LAR DEG HØRE LYDER UTENFRA NÅR DU KJØRER. Høyt volum som blokkerer lyder som for eksempel nødsirener eller trafikkvarsler (togoverganger osv.), kan være farlig og føre til ulykke. HVIS VOLUMET I BILEN ER HØYT, KAN DET OGSÅ FØRE TIL HØRSELSSKADE. FORSIKTIG Dette symbolet betyr en viktig instruks. Hvis du ikke tar hensyn til det, kan det føre til personskade eller betydelige materielle skader. STOPP BRUK ØYEBLIKKELIG HVIS DET OPPSTÅR ET PROBLEM. Hvis ikke kan det føre til personskade eller skade på produktet. Returner det til en autorisert Alpine-forhandler eller nærmeste Alpine Service Centre for reparasjon. MÅ IKKE DEMONTERES ELLER ENDRES. Hvis du gjør det, kan det føre til en ulykke, brann eller elektrisk støt. BRUKES KUN I BILER MED TOLVVOLTS NEGATIV JORDING. (Kontakt forhandleren din hvis du ikke er sikker). Unnlater du å gjøre dette, kan det føre til brann osv. KONTROLLER AT SIKRINGEN DU BYTTER TIL, HAR KORREKT AMPERE. Unnlater du å gjøre dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt. IKKE BLOKKER VENTILER ELLER RADIATORPANELER. Dette kan føre til at varme samler seg opp inne i enheten, og resultere i brann. BRUK DETTE PRODUKTET SAMMEN MED MOBILE 12V-APPLIKASJONER. Annen bruk enn det den er beregnet for kan føre til brann, elektrisk støt eller annen skade. IKKE PLASSER HENDER, FINGRE ELLER FREMMEDLEGEMER I SPREKKER ELLER ÅPNINGER. Det kan føre til personskade eller skade på produktet. 2-NO

5 FORHOLDSREGLER Rengjøre produktet Rengjør produktet med jevne mellomrom med et mykt og tørt tøystykke. Hvis du ønsker å fjerne vanskeligere flekker, kan du fukte tøystykket, men bare med vann. Andre væsker kan løse opp malingen eller skade plastikken. Temperatur Sørg for at temperaturen innvendig i kjøretøyet ligger på mellom +45 C og 0 C før du slår på enheten. Kondens Kondens kan føre til forstyrrelser på plateavspillingen. Hvis dette skjer, må du ta platen ut av spilleren og vente i ca. en time mens fuktigheten fordunster. Skadd plate Ikke prøv å spille av knekte, skjeve eller skadde plater. Avspilling av en ødelagt plate kan føre til alvorlige skader på avspillingsmekanismen. Vedlikehold Hvis du har problemer, må du ikke prøve å reparere enheten på egenhånd. Returner enheten til en autorisert Alpine-forhandler eller nærmeste Alpine Service Station for vedlikehold. Prøv aldri følgende Ikke grip eller ta ut platen mens den trekkes tilbake inn i spilleren av den automatiske lademekanismen. Ikke prøv å sette en plate inn i enheten når enheten er slått av. Nye plater For å unngå at CD-en setter seg fast, vises "Unable to read Disc." hvis plater med ujevne overflater settes inn, eller hvis platen setter i på gal måte. Hvis en ny plate løses ut rett etter at den er satt inn, kan du føle med fingeren rundt innsiden av det sentrale hullet og ytterkanten av platen. Hvis du føler humper eller ujevnheter, kan dette føre til at platen ikke registreres korrekt i spilleren. For å fjerne ujevnhetene må du glatte ut innsiden av hullet med en kulepenn eller lignende instrument, og deretter sette inn platen på nytt. Sentralt hull Ujevnheter Sentralt hull Installasjonssted Sørg for at INE-S900R ikke installeres på et sted der den kan utsettes for: Direkte sollys og varme Høy luftfuktighet og mye vann Ekstreme mengder med støv Ekstreme vibrasjoner Korrekt behandling Ikke mist platen på bakken. Hold platen slik at det ikke settes fingeravtrykk på overflaten. Ikke klistre tape, papir eller klebeetiketter på platen. Ikke skriv på platen. KORREKT Ny plate Utside (ujevnheter) UKORREKT KORREKT Sette inn plater Du kan bare ha én plate om gangen i spilleren. Ikke prøv å sette inn flere plate samtidig. Kontroller at du setter inn platen med forsiden opp. Hvis du setter inn platen på gal måte, vil "Unable to read Disc." vises på spilleren. Hvis "Unable to read Disc." fortsatt vises på spilleren selv om platen har blitt satt inn korrekt, må du trykke NULLSTILL-bryteren med et skarpt objekt, for eksempel en kulepenn. Hvis du spiller av en plate mens du kjører på en ujevn vei, vil kanskje musikken hoppe, men dette vil ikke føre til skraper på platen eller skade på spilleren. Rengjøring av platen Fingeravtrykk, støv eller urenheter på platens overflate kan føre til at DVD-spilleren hopper. Vanligvis bør du bare rengjøre platen ved å tørre av overflaten fra sentrum mot kanten med et rent, tørt tøystykke. Hvis overflaten er svært skitten, kan du fukte et rent, tørt tøystykke i en oppløsning med et mildt, nøytralt rensemiddel før du rengjør platen med det. Plater med uvanlige former Bruk bare runde plater på denne enheten, og bruk aldri plater med spesielle former. Bruk av plater med spesielle former kan føre til skade på mekanismen. 3-NO

6 Platetilbehør På markedet finnes det varierende utstyr som beskytter platens overflate og forbedrer lydkvaliteten. Det meste av dette utstyret har imidlertid innvirkning på platens tykkelse og/eller diameter. Bruk av slikt utstyr kan skape problemer. Vi anbefaler at du ikke bruker slikt utstyr på plater som spilles av i INE-S900R. Plater som kan spilles av på denne enheten Avspillbare plater Platene som er listet opp nedenfor, kan spilles av på enheten. Merke (logo) Innhold Platestørrelse Gjennomsiktig lag Platestabilisator DVD-video Lyd + video 12 cm* Et spøkelsesbilde vises på skjermen i en kort periode etter at du har slått av systemet. Dette er en effekt som er særegen for LCD-teknologien og er normalt. Under kalde temperaturforhold kan skjermen midlertidig miste kontrasten. Etter en kort oppvarmingsperiode vil den gå tilbake til normalt igjen. Noen av funksjonene i denne enheten er vanskelige å bruke. Derfor ble det ansett som nødvendig å plassere disse funksjonene i et spesialskjermbilde. Slik begrenses bruken av disse funksjonene til når kjøretøyet er parkert. Dette sikrer at føreren fokuserer på veibanen og ikke på INE-S900R. Slik trygges sikkerheten til føreren og passasjerene. Bilen må være parkert og parkeringsbremsen aktivert for at prosedyren som er beskrevet i brukerhåndboken, skal kunne følges. Hvis du prøver å utføre disse funksjonene når du kjører, vil følgende advarsel komme opp: "Ingen drift under kjøring - for din sikkerhet.". INE-S900R trekker noe strøm selv når enheten er slått av. Hvis strømbryterledningen (tenningsledningen) for INE-S900R er koblet direkte til den positive (+)-terminalen av kjøretøyets batteri, kan batteriet utlades. Du kan montere en SPST-bryter (Single-Pole, Single-Throw) (selges separat) for å forenkle denne prosedyre. Deretter kan du enkelt sette den i AV-posisjon når du forlater kjøretøyet. Skru SPST-bryteren tilbake til PÅ før du bruker INE-S900R. Mer informasjon om tilkobling av SPST-bryteren finner du i "Tilkoblingsdiagram for SPST-bryter (selges separat)" (side 139). Hvis tenningsledningen er slått av, må du koble fra batteriterminalen hvis kjøretøyet står ubrukt over et lengre tidsrom. Musikk-CD Lyd 12 cm DivX Lyd + video 12 cm * Tolags DVD-kompatibel De formaterte platene nedenfor kan avspilles på enheten. CD-format MP3-format ("mp3") WMA-format ("wma") AAC-format ("m4a") DVD-video -format DivX-format ("avi", "divx") ASF-format ("asf") CD-R/ CD-RW DVD-R/ DVD-RW DVD+R/ DVD+RW Plater som ikke er ferdigstilt ("finalised"), kan ikke avspilles. 4-NO

7 Plater som ikke kan avspilles DVD-RAM, CD-ROM (utenom MP3/WMA/AAC-filer), Video-CD, foto-cd osv. DualDisc Enheten er ikke kompatibel med DualDisc. Bruk av DualDisc kan føre til svikt i enheten og til skade på platen når platen settes inn/løses ut. Dobbeltsidig DVD Enheten er ikke kompatibel med dobbeltsidig DVD. Bruk av dobbeltsidig DVD kan føre til svikt i enheten og til skade på platen når den settes inn/løses ut. DVD-regionnummer (avspillbart regionnummer) DVD-spilleren vil spille av alle plater som har 2 (eller alle) som regionnummer. DVD-er med annet regionnummer enn de som står oppført nedenfor, kan ikke spilles av på denne DVD-spilleren. Bruke CD-er (CD/CD-R/CD-RW) Hvis du bruker uspesifiserte CD-er, kan ikke korrekt resultat garanteres. Du kan spille bare av CD-R (CD-Recordable) / CD-RW (CD-ReWritable) som har blitt tatt opp på lydenheter. Du kan også spille av CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA/ AAC-formaterte lydfiler. Følgende plater vil kanskje ikke kunne avspilles på enheten: Ødelagte plater, plater med fingeravtrykk, plater som har vært utsatt for ekstreme temperaturer eller sollys (f.eks. fordi de har blitt liggende lenge i bilen eller enheten), plater som er spilt inn under ustabile forhold, eller som man har forsøkt å overskrive, og kopibeskyttede CD-er som ikke samsvarer med bransjestandarden for CD-er. Bruk plater med MP3/WMA/AAC-filer skrevet i et format som er kompatibelt med denne enheten. Nærmere opplysninger finner du i sider 63 og 64. For kunder som bruker CD-R/CD-RW-plater Hvis en CD-R/CD-RW-plate ikke kan spilles av, kontroller om den siste innspillingen har blitt ferdigstilt (finalised). Ferdigstill CD-R/CD-RW-platen om nødvendig, og prøv å spille den av på nytt. Tips for å lage dine egne CD-er INE-S900R spiller av DVD-video, Audio CD og DivX, og har en innebygget MP3/WMA/AAC-dekoder. Følgende informasjon er beregnet på å hjelpe deg med å lage dine egne CD-er med musikk (enten Audio CD eller MP3/WMA/ AAC-kodede CD-R/RW-filer). Hva er forskjellen mellom Audio CD og MP3/WMA/AAC CD? Audio CD er det samme formatet som kommersielle CD-er som du kjøper i butikken (også kjent som CD-DA). MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) er en datafil som bruker en komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen*. Multisession CD-R/CD-RW: Når et opptak har blitt stoppet, regnes dette som en "session". Hvis platen ikke er ferdigstilt (finalised), kan ytterligere data legges til. Når disse ytterligere dataene har blitt spilt inn, blir CD-en en "multisession CD". Bare den siste "session" av en "multisession DATA"-formatert plate kan spilles av, avhengig av skriveprogramvaren som brukes til å formatere platen. Korrekt formaterte MP3/WMA/AAC-plater: Bruk ISO9660-formatting for å sikre korrekt avspilling. Du kan bruke standard ISO-navn Level 1 (8.3 DOS standard), Level 2 (32 karakterer) eller Joliet (lange Windows-filnavn) for navngiving av filnavn*. * Se brukerhåndboken for ytterligere informasjon. Om behandling av CD-er (CD/CD-R/CD-RW) Ikke berør overflaten. Ikke utsett platen for direkte sollys. Ikke kleb fast klistremerker eller etiketter. Rengjør platen hvis den er støvete. Sørg for at platen en glatt og flat. Ikke bruk kommersielt tilgjengelig plateutstyr. Ikke la platen ligge i bilen eller i enheten i lang tid. Ikke utsett platen for direkte sollys. Varme og fuktighet kan skade platen og gjøre slik at den ikke kan spilles av. 5-NO

8 Bruk av DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW Enheten er kompatibel med plater som er spilt inn i standard DVD-video-format. Merk at plater som ikke er ferdigstilt (behandlet for å kunne avspilles på "playback-only"-dvd-spillere), ikke kan avspilles på denne DVD-spilleren. Noen plater kan kanskje ikke avspilles, avhengig av innspillingsenhet og plateformat. Plater eller filer som tar i bruk kopibeskyttelse, vil kanskje ikke kunne spilles av. Noen innspillingssystemer kan kanskje ikke formatere kopierte filer på korrekt måte for å muliggjøre avspilling. I følgende tilfeller vil platene kanskje ikke kunne spilles av på denne enheten: Platene er spilt inn på enkelte DVD-skrivere, platene er uregelmessige, skadde eller skitne, DVD-spillerens pickuplinse er skitten, eller det har oppstått kondens inne i enheten. Følg alle advarsler som gjelder for DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW-platene. Ikke fest klistremerker, segl eller tape til etikettsiden på DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW. Sammenlignet med vanlige plater, tar DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW mer skade av varme, fuktighet og direkte sollys. Hvis platen f.eks. ligger lenge i en bil, kan den ta skade, slik at den ikke kan spilles av på denne enheten. Driftstemperaturen under avspilling av plater må ligge innenfor følgende område: DVD-R/DVD-RW: 25 ~ +70 C DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55 C Terminologi for CD/DVD Tittel Hvis DVD-en er programmert med titler, utgjør disse de største inndelingsenhetene for informasjonen som er spilt inn på platen. Kapittel Hver tittel kan også deles inn i mindre enheter som kalles kapitler. Dette kan være spesifikke scener eller musikkutvalg. Beskytte USB-tilkoblingen Bare ipod/iphone eller USB-minne kan kobles til enhetens USB-tilkobling. Ved bruk av andre USB-produkter kan det ikke garanteres at enheten fungerer korrekt. Hvis du bruker USB-tilkobling, må du bare bruke den medfølgende tilkoblingskabelen sammen med enheten. USB-hub støttes ikke. USB-minne med påslått skrivebeskyttelse virker kanskje ikke korrekt. Enheten vil kanskje ikke fungere, eller noen funksjoner vil ikke kunne brukes, avhengig av den tilkoblede USB-minneenheten. Lydfiler som skal avspilles på enheten, må være av formatet MP3/WMA/AAC. Navn på artist/sang osv. vil kunne vises, men bokstavene vil kanskje ikke kunne vises korrekt. FORSIKTIG Alpine anerkjenner ikke noe form for ansvar for tapte data osv. som skyldes bruk av dette produktet. Behandling av USB-minne Enheten kan kontrollere en minnelagringsenhet som støtter USB Mass Storage Class (MSC)-protokoll. Avspillbare formater for lydfiler er MP3, WMA og AAC. Det garanteres ikke at USB-minnet fungerer. USB-minnet brukes i henhold til vilkårene i avtalen. Les brukerhåndboken for USB-minnet nøye. Unngå bruk eller oppbevaring på følgende steder: Steder i bilen som er eksponert mot direkte sollys eller høye temperaturer. Steder der platene kan utsettes for høy fuktighet eller etsende stoff. Plasser USB-minnet på et sted der det ikke vil komme i veien for føreren. USB-minnet vil kanskje ikke fungere korrekt ved høy eller lav temperatur. Bruk bare sertifisert USB-minne. Merk at til og med sertifisert USB-minnet kanskje ikke vil fungere korrekt, avhengig av dets tilstand. Enheten vil kanskje ikke spilles av eller vise korrekt, avhengig av innstillingene for USB-minnetype, minnets tilstand eller kodingsprogramvare. Filer beskyttet av DRM (Digital Rights Management) kan ikke spilles av på denne enheten. Dette inkluderer AAC-formaterte filer kjøpt fra itunes Store og WMA eller andre filer med en eller annen form for copyrightbeskyttelse. Det kan ta noe tid før avspillingen starter fra USB-minnet. Hvis USB-minnet inneholder en annen som ikke er lydfil, kan det ta lang tid før avspillingen/søket av filen starter. Enheten kan spille av "mp3"-, "wma"- eller "m4a"-filendelser. Ikke legg filendelsene ovenfor til andre filer enn lyddata. Slike andre filer vil ikke bli gjenkjent. Den resulterende avspillingen kan inneholde støy som kan skade høyttalere og/eller forsterkere. Det anbefales at du sikkerhetskopierer viktige data til en PC. Ikke fjern USB-enheten mens avspillingen pågår. Endre KILDE til noe annet enn USB, og ta deretter USB-enheten ut for å forhindre mulig skade på minnet. 6-NO

9 Contents Brukanvisning FORHOLDSREGLER VIKTIG INFORMASJON. LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET Punkter du bør merke deg for sikker bruk... 1 ADVARSEL... 1 FORSIKTIG... 2 FORHOLDSREGLER... 3 Plater som kan spilles av på denne enheten... 4 Komme i gang Innledning Navigasjonssystemer GPS (Global Positioning System) Gyroskop/fartsmåler Navigasjonsterminologi Egenskaper Før du tar systemet i bruk Om dette navigasjonssystemet Plassering av kontroller Slå systemet på Systemets første oppstart Grunnleggende bruk Slå strømmen av eller på Sette inn / løse ut en plate Sette inn platen Ta ut platen Bruke front AUX IN-terminalen Justere volumet Justere volumet i lyd-/bildemodusen Justere volumet til Nav-veiledningen Justere volumet på lydguiden (Beep) Redusere volumet raskt Bytte mellom NAVIGASJON-meny og LYD/BILDE-meny Pekefunksjon Vindufunksjoner Slik ser NAVIGASJON-vinduet ut Slik ser LYD/BILDE-vinduet ut Bytte til info- vindu Endre størrelse på vinduet Velge et element i en liste Bruke skjermtastaturet Taste inn tegn Taste inn tall Slå av skjerm Stille inn klokkevisning Navigasjon Grunnleggende funksjoner Slik viser du et navigasjonsskjermbilde Kart over gjeldende kjøretøyposisjon (uten rute) Punktvisning Vise ønsket sted Rulle kartet Vise kartet med den aktuelle kjøretøyposisjonen Endre kartskalaen Endre kartorientering Endre kartmodus Om skjermbildet med manøverlisten Vise POI-ikon Om soner med rushtidsavgift Om dynamisk ruteveiledning Hvis dynamisk ruteveiledning er satt til Manuell Hvis dynamisk ruteveiledning er satt til Auto Finne destinasjonen Søke etter en destinasjon/rute Viser menyskjermbildet for destinasjonen Vise fra kartskjermbildet Vise fra skjermbildet for navigasjonsmenyen Funksjon for landvalg Finne ved hjelp av adresse Finne et interessepunkt (POI) Finne et sted ved hjelp av veikryss Finne nærmeste interessepunkt (POI) Finne ved hjelp av postnummer Finne ved hjelp av koordinater NO

10 Finne en destinasjon ved hjelp av adresseboken Finne et sted ved hjelp av destinasjonslogg Finne en destinasjon ved hjelp av hjemmet Finne en destinasjon ved å rulle kartvisningen Finne fasiliteter i nærheten av det spesifiserte stedet ved å rulle kartvisningen Finne en destinasjon ved hjelp av POI-ikon Bekreft destinasjon Bytt metode Angi som aktuell posisjon Lagre som Adressebok Lagre som Hjem Legge til et veipunkt Ruteveiledning Veiledningsvisning Veiledning i veikryss Veiledning for på-/avkjøringsrampe til motorvei Grenseveiledning Retningslinjevisning Taleveiledning Eksempler på stemmeveiledning frem til destinasjonen Eksempler på stemmeveiledning ved ankomst til destinasjon/veipunkt/ fergehavn/biltog Gjenta stemmeveiledningen Personlig POI-veiledning Rediger rute Viser skjermbildet Rediger rute Slette veipunkt Sortere veipunkter automatisk Sortere veipunkter manuelt Vis rutesammendrag Bytt metode Start demo Omdirigere rute Rekalk Slette rute Redigeringsfunksjon Viser skjermbildet Rediger adresse Redigere adresseboken Slette oppføring i adressebok Slette alle oppføringer fra adresseboken Endre navn Endre ikon Visningsinnstillinger for ikon Endre plassering Endre telefonnummer Redigere Hjem Slette Siste destinasjon Slette hele destinasjonsloggen TMC-funksjon Om TMC-informasjon Vise informasjon om trafikkforstyrrelser Lyd/bilde Grunnleggende bruk Velge kilde Vise hovedskjermbildet for lyd-/videokilde Slå av lyd-/videokilde Radio Lytte til radioen Forhåndsinnstille stasjoner manuelt Forhåndsinnstille stasjoner automatisk Gå inn på forhåndsinnstilte stasjoner RDS-funksjon Radiomottak av AF (alternative frekvenser) På eller Av Motta trafikkinformasjon automatisk Motta trafikkinformasjon manuelt PTY-radiosøk (Programme Type) Prioriter nyheter Vise radiotekst CD/MP3/WMA/AAC Avspilling Gjenta avspilling Tilfeldig avspilling (M.I.X.) Tilfeldig avspilling (stokk sanger) (M.I.X. alle) NO

11 Velge mapper (gjelder MP3/WMA/AAC) Søke fra CD-tekst Fil-/mappenavnsøk (gjelder MP3/WMA/AAC) Om MP3/WMA/AAC DVD Spille av en plate Hvis et menyskjermbilde vises Inntasting via det numeriske tastaturet Viser toppmenyskjermbildet Vise menyskjermbildet Viser skjermbildet for menyfunksjoner Stoppe avspilling (Pre Stop) Stoppe avspillingen Spole forover/bakover Finne begynnelsen av kapitlene /filene Avspille stillbilder (pause) Avspilling bilde-for-bilde fremover/ bakover Avspilling i sakte kino Velge mapper Gjenta avspilling Søke ved hjelp av tittelnummer Søke direkte ved hjelp av kapittelnummer Søke etter ønsket videofil Endre vinkel Bytte lydspor Veksle tekstspråk (teksting) Veksle fra platemenyen Veksle mellom visningsmoduser Om DivX Om ASF ipod/iphone (ekstrautstyr) Avspilling Søke etter ønsket musikkfil Søke ved hjelp av artistnavn Søke etter ønsket videofil Opp-/nedfunksjon Gjenta avspilling Tilfeldig avspilling (stokking) Tilfeldig avspilling (stokk alle) USB-minne Avspilling Tilleggsenheter (ekstrautstyr) Fungerende tilleggsenheter Betjene en ekstern DVD-veksler Endre til modus for ekstern DVD-veksler Om betjeningsskjermbildet for DVD-veksler Betjene mobil digital TV-mottaker (DVB-T) Endre til modus for mobil digital TV-mottaker (DVB-T) Om DVB-T-betjeningsskjermbildet Andre nyttige funksjoner Håndsfri telefonkontroll Om håndsfri telefon Hvordan koble til en BLUETOOTH-kompatibel enhet (paring) Koble mobiltelefonen fra enheten Bruke mobiltelefonen Koble til en BLUETOOTH-kompatibel enhet Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen Oppdatere enhetsinformasjonen om BLUETOOTH Slette den registrerte BLUETOOTH-enheten Fjerne enhetsinformasjon Fjerne all enhetsinformasjon Besvare et anrop Justere volumet Legge på telefonrøret Anrop Slå et nummer i samtalelogg Taste inn et telefonnummer for å foreta et anrop Slå et nummer i telefonboken Foreta et anrop ved hjelp av bare ett trykk Ringe igjen Ringe fra bekreftelsesskjermbildet Betjening under samtale NO

12 Endre stemmeutgangssignalet Justere snakkevolumet Toneoppringingsfunksjon Telefonbokfunksjon Overføre telefonboken Synkronisere telefonboken Endre tegnkoden for telefonboken Slette oppføringene i telefonboken Legge inn et telefonnummer som kan ringes med ett trykk Alfabetsøkefunksjon Samtalelogg Foreta et anrop ved hjelp av samtalelogg Slette samtaleloggen Brukeroppsett Funksjoner i brukeroppsett Oppsett for automatisk mottak av anrop Stille inn visning av hvem som ringer Stille inn Vis hemmelig data Stille inn passkoden for visning av hemmelige data Slette automatisk lagring av samtaleloggen Betjening av bakre kamera (ekstrautstyr) Slå bakre kamera På og Av Oppsett Generelt oppsett Generelt oppsett Dimmeroppsett Stille inn belysningsstyrke Justere bakgrunnsbelysning Justere tastebelysningen Skjermoppsett Stille inn rulling Stille inn bakgrunnsfarge Stille inn menyfarge Voluminnstilling Lydguidefunksjon (beep) Volumjustering for Nav-veiledning Kontrollere veiledningsvolum Automatisk volumjustering Innstillinger for visning bakfra Stille inn bakre kamera Skjerminnstilling for retningslinje til bakre kamera Juster retningslinjene for bakre kamera Juster bildekvaliteten for skjermbildet av bakre kamera Systemoppsett Velg Språk Stille inn tastaturet Stille inn enheter (km/m eller mile/yard) Bytte kalenderens datovisning Still klokke Stille inn klokkevisning Stille inn sommertid Stille inn tidssone Installasjonsoppsett Installasjonskontroll Stille inn sikkerhetskode Justere pekepanel Justere kalibrering av kjøretøyposisjon Stille inn type hastighetspuls Formatere SD-minnekortet Initialisere systemet Gjenopprett standard innstillinger Navigasjonsoppsett Funksjoner i Navigasjonsoppsett Kartoppsett Stille inn kartfarge Stille inn dags-/nattvisning Justere 3D-visningsvinkel Stille inn visning av navnet på neste gate Stille inn visning av retningslinje Stille inn visning av sporingspunkt Stille inn Motorvei-modus Justere merket for kjøretøyposisjon Oppsett for interessepunkt Stille inn visning av POI-ikon Stille inn visningskategori for POI-ikon Stille inn visningsikon for adressebok Oppsett Veiledning Stille inn Grenseveiledning Visning av beregnet Ankomsttid Stille inn Ankomsttid Stille inn Veiledning i veikryss Stille inn gjennomsnittsfart Avbryte lyd-/bildeskjermbildet Ruteoppsett Stille inn Dynamisk ruteveiledning RDS-TMC-oppsett Visningsinnstillinger for Pil for trafikkforstyrrelse Visningsinnstillinger for TMC-ikon Landinnstilling Stasjonsinnstilling NO

13 Aktivere betalings-tmc Lagrer valg av region Personal POI-oppsett Oppdatere sikkerhetskameradata Slette sikkerhetskameradata Visningsinnstillinger for ikonet for sikkerhetskameradata Visningsinnstillinger for sikkerhetskameradata Oppdatere egendefinerte POI-data Redigere egendefinerte POI-data Slette egendefinerte POI-data Visningsinnstillinger for ikonet for egendefinerte POI-data Lagre egendefinerte POI-data i USB-minne Lagre sporingspunkt i USB-minne Navigasjonsinformasjon Vise GPS-status Vise informasjon om versjonen Lydoppsett Funksjoner i lydoppsett AUX-oppsett Stille inn primær bakre AUX Justere lydnivå for bakre AUX Stille inn sekundær AUX Stille inn front AUX Justere lydnivå for Front AUX Radiooppsett Justere kildens signalnivåer Innstilling for PI-søk Motta regionale (lokale) RDS-stasjoner Stille inn PTY31-mottak (nødsending) DVD-oppsett Endre språkinnstillinger Stille inn menyspråk Stille inn lydspråk Stille inn tekstspråk Endre innstilling for landskode Stille inn aldersgrense (foreldresperre) Endre passkode Stille inn menyhoppfunksjonen Vise DivX -plateinformasjon Stille inn modus for TV-skjermen Stille inn nedmiksermodus Nullstiller DVD-oppsett Telefonoppsett Funksjoner i telefonoppsett Endre enhetsinformasjon Redigere enhetsnavn Redigere enhetspasskode BLUETOOTH-oppsett Stille inn søkemodus Lydoppsett Funksjoner i lydoppsett Justere balanse/toning Juster bassnivå Justere diskantnivå Justere subwoofernivå Stille inn styrkeregulering Slå Defeat AV eller PÅ Visuelt oppsett Funksjoner i visuelt EQ-oppsett Lagre og hente frem justeringsverdier for bildekvaliteten Opplysninger Aktuell posisjon eller spor fluktuerer Fluktuasjon for GPS-posisjonering er uaksepterbar høy Fluktuasjon av GPS-satellitter Andre fluktuasjoner Om DVD-er Liste over språkkoder Liste over landskoder I tilfelle problemer Hvis denne meldingen vises Spesifikasjoner LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE (Microsoft) LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE (NAVTEQ) SELSKAPSMERKER NO

14 Installasjon og tilkoblinger Advarsel Forsiktig Forholdsregler Installasjon Tilkoblinger Systemeksempel NO

15 Komme i gang Innledning Navigasjonssystemer Navigasjonssystemet bruker tre ulike sensorenheter til å fastsette den aktuelle plasseringen og spore kjøretøyets bevegelser. Disse tre enhetene er: en GPS-mottaker (Global Positioning System) som mottar digitale signaler fra GPS-satellitter som fastsetter kjøretøyets aktuelle posisjonen, et gyroskop som fastsetter i hvilken retning kjøretøyet svinger, og en fartsmålersensor som fastsetter hvor langt kjøretøyet har forflyttet seg. Siden systemet omfatter et gyroskop og en fartsmåler, kan det vise kjøretøyets posisjon og spore dets bevegelser selv i områder der GPS-signalet er blokkert. Alle kartdataene ligger på et uttakbart SD-minnekort. Systemet integrerer den unike kartdatabasen med sensorenhetene og planlegger automatisk en rute når en destinasjon er lagt inn. Når du kjører, veileder navigasjonssystemet deg langs ruten med bildesymboler og verbale meldinger. Todimensjonal posisjonering Hvis GPS-satellittmottaket ikke er optimalt, kan posisjoneringen utføres i to dimensjoner: bredde og lengde. I sistnevnte tilfelle kan ikke høyden fastsettes. Derfor kan mindre posisjoneringsavvik forekomme under tredimensjonal posisjonering. Det kan forekomme forsinkelser før kjøretøyets aktuelle posisjon vises Bestemmelsen av kjøretøyets aktuelle posisjon starter når tenningsnøkkelen vris til ACC- eller PÅ-posisjon. Første gang nøkkelen vris til ACC- eller PÅ-posisjon, forekommer det vanligvis en forsinkelse på ett eller to minutter før kjøretøyets aktuelle posisjon kan vises. Feil i forhold til kjøretøyets faktiske posisjon Hvis det mottas GPS-signaler fra fire eller flere satellitter, kan tredimensjonal posisjonering (høyde, bredde og lengde) utføres. I dette tilfellet kan feilmarginen være innenfor området 30 til 200 meter. Hvis GPS-signaler bare kan mottas fra tre satellitter, kan bare todimensjonal posisjonering (bredde og lengde) utføres, samtidig øker feilmarginen noe. Hvis det bare kan mottas GPS-signaler fra to eller færre satellitter, er det ikke mulig å posisjonere kjøretøyet via GPS. I tillegg til den iboende GPS-feilmarginen, kan også feilfrekvensen øke hvis det amerikanske forsvarsministeriet bevisst endrer nøyaktigheten. Steder der det er enkelt å motta GPS-signaler De optimale stedene for mottak av GPS-signaler er steder med god utsikt der signalene ikke blokkeres av høye bygninger, trær eller andre objekter. Gyroskop/fartsmåler Nøyaktigheten av høydevisningen kan variere kraftig, siden systemet beregner høyden bare ved hjelp av GPS-signaler. I motsetning til høydemålingen er kartposisjonen mye mer presis på grunn av beregningsmetoder basert på tre typer inndata: 1) GPS-signaler, 2) fartssignaler fra kjøretøyet og 3) systemets innebygde elektroniske gyrosignaler. Gyroskopet er en sensor for nøyaktig måling av vinkelen for retningsendringer i biler eller andre bevegende legemer. Gyroskoper brukes i treghetsnavigasjonssystemer for rutefly og skip. I dette navigasjonssystemet gjør gyroskopet sammen med fartsmåleren det mulig å vise kjøretøyets posisjon selv på steder der GPS-signalene kan være blokkerte. GPS (Global Positioning System) Systemet mottar signaler fra tre eller flere GPS-satellitter (som drives av det amerikanske forsvarsministeriet - United States Department of Defense) som kretser med en høyde på kilometer og måler bilens posisjon baser på trianguleringsprinsipper. Posisjoneringen er mulig hvis systemet mottar signaler fra mer enn tre GPS-satellitter. GPS-posisjoneringssystemet bruker både tredimensjonal og todimensjonal posisjonering. Tredimensjonal posisjonering Hvis GPS-satellittmottaket er godt, kan posisjoneringen utføres i tre dimensjoner: bredde, lengde og høyde. Retning Kjørelengde 13-NO

16 Angående bilens posisjoneringsnøyaktighet ved første bruk Det er ikke mulig å innhente nøyaktige målinger fra gyroskop/ fartsmåler før du har samlet inn enkelte data under kjøring. Bilens posisjon kan ikke vises korrekt etter første installasjon uten at systemet har fått informasjon om eventuelle tidligere endringer (dekkbytte osv.). Feilmarginen mellom sensorinformasjonen og GPS-dataene (beregnet på grunnlag av kjøretøyposisjonen) analyseres/revurderes løpende, noe som fører til en gradvis økning i systemets nøyaktighet. Målingen er konstant selv om GPS-signalene ikke kan mottas, slik man unngår å måtte "fylle inn tomrommene" kun ved hjelp av gyrosensoren. Navigasjonsterminologi Navigasjon Navigasjonssystemet viser og sporer kjøretøyets posisjon og bevegelser på en rullende kartvisning. Når en destinasjon er angitt, beregner navigasjonssystemet raskt en rute og veileder deg langs ruten med bildesymboler og verbale meldinger. Adressebok Steder som du besøker ofte, kan lagres i adresseboken og merkes av på kartet. Systemet kan lagre opptil 200 punkter. Du kan legge til ikoner i de markerte stedene slik at systemet også viser ikonene på kartet. Markering Motorveipreferanse Når du søker etter ruter i navigasjonssystemet, kan du bytte mellom ruter som gir førsteprioritet til motorveier, og de som gir prioritet til vanlige veier. Hvis du spesifiserer motorveipreferanser, søker navigasjonssystemet automatisk etter en rute som prioriterer motorveier, og veileder deg langs denne ruten. Aktuell kjøretøyposisjon Den aktuelle kjøretøyposisjonen indikeres med en pil i en sirkel Aktuell kjøretøyposisjon Karttilpasning Siden GPS-navigasjonen har en feilmargin på ca. 30 m til 200 m, kan det hende at kjøretøyets posisjon beregnes på en slik måte at resultatet er at kjøretøyet ikke befinner seg på veien. Karttilpasningen korrigerer denne feilen automatisk, slik at posisjonen vises på veien. Reisemål Kartpunktet hvor du befinner deg, spesifiseres og vises med destinasjonsikonet. Du kan konfigurere én destinasjon og fire veipunkter for én og samme reise. Rute Når en destinasjon er lagt inn, beregner navigasjonssystemet automatisk en rute og viser den med blått på kartet Rute (blå) Destinasjonsikon 14-NO

17 Egenskaper Stor, berøringsfølsom skjerm Enheten er utstyrt med berøringsfølsom skjerm. Du betjener enheten ved å peke på skjermen. Du kan også betjene den ved hjelp av en fjernkontroll (selges separat). 18 valgbare språk Du kan velge et av de 18 språkene for enheten. Automatisk ruteberegning Velg destinasjonen, og navigasjonssystemet tar seg av resten. Systemet søker automatisk etter ruten du trenger. Stemmeveiledning i sanntid En veiledningsstemme informerer deg om avstanden og retningen før ruten endrer seg. Tidspunktene for veiledningene er tilpasset veiforholdene. <NAV>-knappen lar deg repetere den siste stemmeveiledningen ved hjelp av et knappetrykk. Det vil kanskje ikke gis stemmeveiledningen hvis kjøretøyets aktuelle posisjon er for nær destinasjonen. Kartzooming Du kan skalere kartvisningen i tolv størrelser. Tredimensjonal kartvisning Du kan også vise et tredimensjonalt kart i fugleperspektiv. Innebygget gyroskop og fartsmålere Gyroskopet som måler retning, og fartspulssensoren som registrerer avstand, leverer data som lar kjøretøyposisjonen og retningen vises selv på steder der GPS-signalene ikke kan mottas, for eksempel mellom høye bygninger eller i tunneler. Innebygget RDS-TMC-mottaker Trafikkinformasjon i sanntid fra TMC-kanaler (Traffic Message Channel) mottas automatisk. I tilfelle trafikkork eller trafikkrestriksjoner osv. vil du informeres av en stemme og gjennom visuell veiledning. TMC-trafikkinformasjon sendes allerede i Østerrike, Andorra, Belgia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Spania, Frankrike, Liechtenstein, Storbritannia, Italia, Luxembourg, Monaco, Norge, Nederland, San Marino og Vatikanet. RDS-TMC-informasjonen vil kanskje ikke mottas, avhengig av FM-radiomottak og TMS-servicevilkår. DVD med klare bilder Systemet kan spille av DVD-video lagret med høy oppløsning og i høykvalitets lydformat. DivX -modus og ASF-modus støttes. MP3/WMA/AAC-spiller Du kan spille av CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW eller USB-minne. ipod/iphone-tilkobling Du kan koble til ipod/iphone ved hjelp av kabel (ekstrautstyr, selges separat), og spille av sanger og video i ipod/iphone. Flere destinasjoner Du kan konfigurere én destinasjon og fire veipunkter i en hvilken som helst rekkefølge for én og samme reise. Zoom av veikryss (automatisk kartzoom) Når du nærmer deg veikryss og skjæringspunkter, kan kartvisningen automatisk zoome inn for å vise en mer detaljert og praktisk visning. Dette betyr at du ikke behøver å peke på på zoom-knappene. Tast navnene på interessepunktene inn direkte Tast bare inn navnet på interessepunktet (du behøver ikke å taste inn bynavnet) for å søke etter ruten til interessepunktet. Advarsel om sikkerhetskamera Funksjonen lar deg motta en advarsel når du nærmer deg sikkerhetskamera. Du har selv ansvar for å kontrollere om denne funksjonen er lovlig i landet der du bruker den. Dynamisk ruteveiledning Når du følger en rute du har konfigurert, søker denne funksjonen kontinuerlig etter alternative ruter for å optimere reisetiden. Dynamisk ruteveiledning utføres på grunnlag av TMC-hendelser (Traffic Message Channel - trafikkinformasjon) (ulykker, trafikkork osv.). Det vises en melding som informerer deg om at det har blitt utført et rutesøk for å unngå et berørt distrikt på en spesiell dag, uke eller tidspunkt, og om at omturspunktet fastsettes automatisk. Omtur rundt soner med rushtidsavgift Områder i for eksempel London der det har blitt innført rushtidsavgift (congestion tax), vises med en annen farge (på skala under 2 km). Du kan også søke etter omtur rundt områder med rushtidsavgift. 15-NO

18 Før du tar systemet i bruk Om dette navigasjonssystemet Systemet leveres med et SD-minnekort som allerede er satt inn i systemet. SD-minnekortet inneholder en nødvendige data, for eksempel kartdata. Vanligvis behøver du ikke å ta ut SD-minnekortet. Hvis SD-minnekortet av en eller annen grunn svikter, kan du ta kontakt med nærmeste Alpine-forhandler. Ikke sett inn SD-minnekortet i en annen enhet, for eksempel en datamaskin. Det kan føre til skader på data. Plassering av kontroller 0 NAV Viser skjermbildet med den aktuelle posisjonen. Når systemet gir ruteveiledning, kan du gjenta stemmeveiledningen ved å trykke knappen <NAV>.! NULLSTILL-bryter Enhetens system Front AUX IN-terminal Kobler en bærbar musikkavspiller osv. til systemet. Nærmere opplysninger finner du i "Bruke front AUX INterminalen" (side 18). # Plateindikator Lyset slukkes hvis du setter inn en plate. Grensesnittboks for fjernkontrollen (ekstrautstyr) Enheten kan betjenes ved hjelp av kjøretøyets sekundære radiokontroller. Til dette kreves en Alpine-grensesnittboks for fjernkontroll (ekstrautstyr). Nærmere opplysninger får du hos Alpine-forhandleren. Kan styres med fjernkontroll Enheten kan styres med en Alpine-fjernkontroll (RUE-4202, ekstrautstyr). Noen funksjoner kan benyttes i lyd-/bildemodus. Nærmere opplysninger får du hos Alpine-forhandleren. Rett fjernkontrollens (ekstrautstyr) sender mot fjernkontrollsensoren. 1 -knapp Løser ut en plate. 2 Platespor 3 Skjerm 4 Fjernkontrollsensor/dimmersensor Rett fjernkontrollens (RUE-4202, ekstrautstyr) sender mot fjernkontrollsensoren innenfor en avstand på to meter. Noen funksjoner kan benyttes i lyd-/bildemodus. Registrerer lysstyrken inne i bilen. 5 (VOL.) Øker volumet i lyd-/bildemodus. 6 DEMP Hvis du aktiverer denne funksjonen, reduseres volumnivået øyeblikkelig med 20 db. 7 (VOL.) Reduserer volumet i lyd-/bildemodus. 8 SOURCE/PWR Viser lyd-/bildeskjermbildet. Hvis audio-/videoskjermbildet allerede vises, endres kilden. Enheten slås av hvis du holder knappen nede i over tre sekunder. 9 MENY Viser skjermbildet. Hvis systemet er i navigasjonsmodus, vises NAVIGASJON-skjermbildet. Hvis systemet er i lyd-/ bildemodus, vises LYD/BILDE-skjermbildet. Om knappebeskrivelsene som er brukt i brukerhåndboken Brukerhåndboken bruker firkantparenteser til å vise navnet på knapper du kan peke på (f.eks. [Destinasjon]) og vinkelparenteser til å vise navnet på knapper på selve enheten (f.eks. <MENU>). 16-NO

19 Slå systemet på I Alpine-navigasjonssystemet vises åpningsskjermbildet automatisk når tenningsnøkkelen vris til ACC eller PÅ. Systemets første oppstart Sørg for å trykke RESET-bryteren når du bruker enheten for første gang, etter bytte av bilbatteri osv. 1 Når systemet brukes for første gang, vises både språkvalgmenyen og viktig informasjon med tittelen "Ansvarsfraskrivelse" på samme skjerm. Du kan velge mellom 18 språk. Pek på [ ] eller [ ] for å rulle i listen, og velg deretter ønsket språk. 1 Slå enheten av. 2 Ta av dekselet. RESET-bryter Etter at språket er valgt, vises den viktige informasjonen på hvert språk. Sørg for å lese den viktige informasjonen. 3 Trykk RESET-bryteren med en kulepenn eller lignende spiss gjenstand. 2 Etter at du har lest den viktige informasjonen, kan du peke på [OK]. Radioskjermbilde vises. Noen av enhetens funksjoner kan ikke brukes når kjøretøyet er i bevegelse. Sørg for å stoppe kjøretøyet på et trygt sted og aktivere parkeringsbremsen før du utfører funksjonene. 17-NO

20 Grunnleggende bruk Slå strømmen av eller på Bruke front AUX IN-terminalen Du kan enkelt koble en bærbar musikkavspiller til inngangen på frontpanelet. Det kreves en adapterkabel (standard RCA til 3,5" miniphonoplugg eller 3,5" til 3,5" mini-phonoplugg, ekstrautstyr). Du kan også spille av video hvis du kobler til med en AV-kabel (firepols mini AV-plugg til 3-RCA, ekstrautstyr). 1 Fjern dekselet fra front AUX IN-terminalen. 1 Vri tenningsnøkkelen til ACC- eller PÅ-posisjon. Systemet slår seg automatisk på. Etter at det er påslått, vises først åpningsskjermbildet og deretter modusskjermbildet (kartskjermbilde, radioskjermbilde osv.). Når systemet er på, vises modusskjermbildet som ble sist vist før tenningen ble slått av. Hvis for eksempel skjermbildet for navigasjonsmodusen vises når du slår tenningen av, vises dette skjermbildet på nytt når du slår tenningen på igjen. 2 Hvis du ønsker å slå systemet av, må du trykke inn knappen <SOURCE/PWR> og den nede i over tre sekunder. Systemet er slått av. Enheten slås på ved å trykke på en hvilken som helst knapp på enheten, bortsett fra (Løs ut). Sette inn / løse ut en plate Front AUX IN-terminal 2 Koble til en bærbar musikkavspiller osv. ved hjelp av adapterkabel (ekstrautstyr). Firepols mini AV-plugg Enheten godtar følgende pinnekonfigurasjon for firepols AVminiplugg: Lyd V (hvit) Lyd H (rød) Jording Video (gul) Sette inn platen 1 Sett inn platen med etikettsiden opp. Platespor Sjekk pinnekonfigurasjonen nøye før bruk av dette produktet. Avhengig av kabelen vil det kanskje ikke komme bilde og/eller lyd. Justere volumet Du kan justere volumet med knappen på selve enheten eller på oppsettskjermbildet. Hvis du trykker inn platen til et bestemt punkt, trekkes den automatisk inn i enheten. Enheten starter avspillingen av platen. Ikke berør platens overflate direkte med fingrene. Før du setter inn eller fjerner platen, må du alltid vri tenningsnøkkelen til ACC eller PÅ. Du kan ikke ta ut eller sette inn platen med tenningsnøkkelen vridd til AV. Ta ut platen 1 Pek på < >. Når platen er delvis løst ut, kan du ta den ut. Hvis platen ikke løses ut ved å trykke < >, kan du trykke < > og holde nede knappen i minst ti sekunder. Justere volumet i lyd-/bildemodusen 1 Pek på < > eller < >. : Skrur opp volumet. : Skrur ned volumet. Navi MIX-nivå: Lydvolumet under navigasjonsveiledningen kan stilles inn ved å justere lydvolumet mens navigasjonsveiledningen fortsetter. Når navigasjonsveiledningen er fullført, gjenopprettes det tidligere lydvolumet og det tidligere skjermbildet. Hvis navigasjonen for eksempel kobles inn når volumet er lavere en innstillingsnivået, vil volumet under navigasjonsveiledningen stilles tilbake til det aktuelle lyttevolumet. (Lydvolumet øker ikke når navigasjonsveiledningen kobles inn.) Justere volumet til Nav-veiledningen Justere på oppsettskjermbildet. Nærmere opplysninger finner du i "Volumjustering for Nav-veiledning" (side 92). 18-NO

21 Justere volumet på lydguiden (Beep) Justere på oppsettskjermbildet. Nærmere opplysninger finner du i "Lydguidefunksjon (beep)" (side 92). Redusere volumet raskt Hvis du aktiverer lyddempingsfunksjonen, reduseres volumet øyeblikkelig med 20 db. 1 Trykk <MUTE> for å aktivere DEMP-modusen. Lydnivået vil reduseres med ca. 20 db, og "Mute" blinker på skjermen. 2 Hvis du trykker <MUTE> en gang til, stilles lyden tilbake til tidligere nivå. Bytte mellom NAVIGASJON-meny og LYD/BILDE-meny 1 Pek på <MENU>. NAVIGASJON-menyskjermbildet eller LYD/ BILDE-menyskjermbildet vises. I navigasjonsmodus vises NAVIGASJON-menyskjermbildet. I lyd-/bildemodus vises LYD/BILDE-menyskjermbildet. I brukerhåndboken tar navigasjonsinstruksjonene utgangspunkt i at NAVIGASJON-menyskjermbildet vises når <MENU>-knappen trykkes. Dessuten tar lyd-/bildeinstruksjonene utgangspunkt i at LYD/BILDE-menyskjermbildet vises når <MENU>-knappen trykkes. Pekefunksjon Du kan betjene systemet ved hjelp av pekepanelet på skjermen. Pek lett på knappen med fingertuppen, slik at du ikke skader skjermen. Hvis du trykker en knapp uten at du får noen reaksjon, kan du ta fingeren vekk fra skjermen og prøve på nytt. Knapper som ikke er aktive, vises med svak farge. Vanlige knapper : Går tilbake til forrige skjermbilde. Denne knappen vil kanskje kunne avbryte funksjonen som utføres på skjermen. : Lukk vinduet. Vindufunksjoner Systemet bruker vinduer på kartskjermbildet og LYD/ BILDE-hovedskjermbildet. I NAVIGASJON-modus vises LYD/BILDE-vinduet, slik at du kan utføre enkle funksjoner i LYD/BILDE-modus. I LYD/BILDE-modus vises skjermbildet med aktuell posisjon. Dessuten kan du endre til Informasjons- vindu for å vise klokken/ kalenderen. 2 Hvis du vil endre til NAVIGASJON-skjermbildet,må du peke på [NAVIGATION]-kategorien. Hvis du vil endre til LYD/BILDE-skjermbildet,må du peke på [AUDIO/VISUAL]-kategorien. Slik ser NAVIGASJON-vinduet ut Pek på [NAVIGATION]- kategorien. Pek på [AUDIO/ VISUAL]-kategorien. 1 Klokkeskjerm 2 Navnet på neste veiledningspunkt* 3 Ikon for gjeldende posisjon 4 Retning 5 Avstanden til neste veiledningspunkt* 6 Svingeretning ved neste veiledningspunkt* * Vises kun hvis systemet gir veiledning. Hvis et 3D-kart vises, endres det automatisk til 2D/Retning opp-visning. Hvis du peker på <MENU> på MENY-skjermbildet, bytter systemet mellom NAVIGASJON-menyskjermbildet og LYD/ BILDE-menyskjermbildet. 19-NO

Brukerhåndbok P1 MD-B100P

Brukerhåndbok P1 MD-B100P Brukerhåndbok P MD-B00P FORHOLDSREGLER Viktig informasjon Les dette nøye før du bruker dette produktet. Dette produktet er beregnet på å gi sikre instrukser for hver sving på veien for å få deg til et

Detaljer

OPEL CORSA. Infotainment System

OPEL CORSA. Infotainment System OPEL CORSA Infotainment System Innhold Touch & Connect... 5 CD 40 USB... 91 CD 30 / 30 MP3... 129 Mobiltelefonportal... 157 Touch & Connect Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. In-Car Audio Visual Navigation

BRUKERHÅNDBOK. In-Car Audio Visual Navigation BRUKERHÅNDBOK In-Car Audio Visual Navigation Vi setter pris på at du kjøpte denne mottakeren. Vennligst les gjennom denne håndboken for riktig bruk. Vi anbefaler at du etter å ha lest brukerhåndboken oppbevarer

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVH-X3600DAB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599630

Din bruksanvisning PIONEER AVH-X3600DAB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink... 5 R300 Color / R400 Color... 83 Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink Innledning...

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Innhold Navi 950 / CD 600... 5 CD 400... 75 Navi 950 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller... 29 Eksterne enheter... 32 Navigering...

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 73 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk F15 F25 Brukerveiledning no Norsk F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

OPEL AMPERA. Infotainment System

OPEL AMPERA. Infotainment System OPEL AMPERA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 17 CD-spiller... 23 Eksterne enheter... 26 Navigering... 36 Stemmegjenkjenning... 58 Telefon... 64 Stikkordregister... 76 4 Innledning

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569

Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 Brukerhåndbok PSP-N1004 7015569 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Norge. Brukerhåndbok, nettutgave

Norge. Brukerhåndbok, nettutgave Norge Brukerhåndbok, nettutgave LES DETTE FØR DU BRUKER GO!EXPLORE Sjekk at PSP -systemet har korrekt date and time/dato og tid og time zone/tidssone, og at systemprogramvaren er av versjon 3.90 eller

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

>>> INNHOLDSFORTEGNELSE

>>> INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning Innholdsfortegnelse >>NNHOLDSFORTEGNELSE L Innholdsfortegnelse 2 Sikkerhetsanvisning 5 Traffic Assist 7 Innholdet i denne bruksanvisningen 7 Bruk 7 Navigasjon 7 Telefon* 8 Pakke ut Traffic

Detaljer

DNN9250DAB DNN6250DAB TILKOBLET MONITOR MED DVD-MOTTAKER DNR8025BT. Hurtigstartguide

DNN9250DAB DNN6250DAB TILKOBLET MONITOR MED DVD-MOTTAKER DNR8025BT. Hurtigstartguide CONNECTED NAVIGATION SYSTEM DNN9250DAB DNN6250DAB TILKOBLET MONITOR MED DVD-MOTTAKER DNR8025BT Hurtigstartguide Du kan oppdatere systemet ved å koble til en USB-enhet som inneholder en oppdateringsfil.

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer