INE-S900R BRUKERHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INE-S900R BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 KUN FOR BRUK I BIL R NO Avansert navistasjon INE-S900R BRUKERHÅNDBOK Les før du bruker dette utstyret.

2

3 Brukanvisning FORHOLDSREGLER Har du spørsmål til noe i håndboken eller i navigasjonssystemet, må du ta kontakt med din lokale Alpine-autoriserte navigasjonsforhandler før du bruker navigasjonssystemet. VIKTIG INFORMASJON. LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. Dette produktet er beregnet på å gi sikre instrukser for hver sving på veien for å få deg til ønsket destinasjon. Les følgende forholdsregler for å være sikker på at du bruker navigasjonssystemet på korrekt måte. Dette produktet er ikke en erstatning for din egen sunne fornuft. Ruteforslag som gis av navigasjonssystemet, kan aldri erstatte lokale trafikkreguleringer eller din personlige vurdering og/eller kunnskap om hvor det er trygt å kjøre. Du må ikke følge ruteforslagene hvis navigasjonssystemet ber deg om å foreta en utrygg eller ulovlig manøver, setter deg i en utrygg situasjon eller fører deg inn i et område som du anser som utrygt. Bare se på skjermen når det er nødvendig og trygt. Hvis det er nødvendig å se lenge på skjermen, må du stoppe kjøretøyet på en/et trygg og lovlig måte og sted. Ikke legg inn destinasjon, endre innstillinger eller bruk funksjoner som krever at du ser lenge på skjermen mens du kjører. Stopp på en trygg og lovlig måte og sted før du prøver å få tilgang til systemet. Hvis du bruker navigasjonssystemet til å finne/dirigeres til en nødhjelpstjeneste, må du ta kontakt med tjenesten for å kontrollere og bekrefte tilgjengeligheten før du kjører dit. Ikke alle leverandører av nødhjelpstjenester, som politi- og brannstasjoner, sykehus og klinikker, er med i databasen. Bruk din egen vurdering og evne til å spørre om retningen i disse situasjonene. Kartdatabasen på mediene (SD-minnekortet) den er lagret på, har de ferskeste kartdataene som var tilgjengelig på produksjonstidspunktet. På grunn av endringer av gater og strøk, kan det være situasjoner der navigasjonssystemet ikke greier å føre deg til ønsket destinasjon. I disse tilfellene må du bruke din egen vurdering. Kartdatabasen er designet for å foreslå ruter. Den tar ikke hensyn til hvor relativt trygg den foreslåtte ruten er, eller faktorer som kan påvirke tiden du trenger for å nå destinasjon. Systemet tar ikke hensyn til stengte veier eller veiarbeid, veiegenskaper (dvs. veidekke, stigning eller fall, vekt- og høyderestriksjoner osv.), trafikkorker, værforhold eller andre faktorer som kan påvirke tryggheten eller tiden på kjøringen. Bruk din personlige vurdering dersom navigasjonssystemet ikke er i stand til å gi deg en alternativ rute. Det kan oppstå situasjoner der navigasjonssystemet kan vise feil posisjon for bilen. Bruk din egen kjørevurdering i denne situasjonen og ta hensyn til de gjeldende kjøreforholdene. Vær oppmerksom på at i denne situasjonen vil navigasjonssystemet vanligvis korrigere bilens posisjon automatisk, men det kan oppstå tilfeller der du må korrigere posisjonen selv. I så fall må du stoppe bilen på en trygg og lovlig måte og sted før du prøver å gjøre det. Forsikre deg om at volumet på enheten står på et nivå som gjør at du kan høre trafikken og utrykningskjøretøyer. Hvis du kjører uten å være i stand til å høre lyder utenfra kan det føre til en ulykke. Du må forsikre deg om at eventuelle andre personer som skal bruke navigasjonssystemet, leser disse forholdsreglene og følger instruksene nøye. Punkter du bør merke deg for sikker bruk Les denne brukerhåndboken nøye før du bruke denne platen og systemkomponentene. De inneholder instrukser om hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte. Alpine kan ikke holdes ansvarlig for problemer som oppstår fordi instruksene i denne håndboken ikke følges. Denne håndboken bruker forskjellige bildesymboler for å vise deg hvordan du bruker produktet trygt, og for å gjøre deg oppmerksom på mulige farer som skyldes eventuell feiltilkobling og bruk. Meningen av disse bildesymbolene forklares under. Det er viktig at du fullt ut forstår betydningen av bildesymbolene fullt ut for å bruke denne håndboken og systemet på korrekt måte. ADVARSEL Det er farlig å bruke systemet mens du kjører. Brukere bør stoppe kjøretøyet før de bruker programvaren. Veiforholdene og -reglene har forrang foran informasjonen som kartvisningen inneholder: Under kjøring må du observere de faktiske trafikkrestriksjonene og forholdene. Denne programvaren er kun beregnet for bruk i INE-S900R. Den kan og må ikke brukes sammen med med annen maskinvare. ADVARSEL Dette symbolet betyr en viktig instruks. Hvis du ikke tar hensyn til det, kan det føre til alvorlig personskade eller død. DU MÅ IKKE BRUKE NOEN FUNKSJON SOM TAR DIN OPPMERKSOMHET VEKK FRA KJØRING AV BILEN. Enhver funksjon som krever langvarig oppmerksomhet, må bare utføres etter at bilen står helt stille. Stans alltid bilen på et trygt sted før du utfører disse funksjonene. Unnlater du å gjøre dette, kan det skje en ulykke. SMÅ GJENSTANDER, SOM SKRUER, MÅ HOLDES UTENFOR REKKEVIDDE AV BARN. Hvis de svelges kan det føre til alvorlig personskade. Hvis de svelges, må lege oppsøkes umiddelbart. SE MINST MULIG PÅ SKJERMEN UNDER KJØRING. Dette kan forstyrre føreren slik at han ikke ser hva som skjer foran bilen, og en ulykke kan oppstå. 1-NO

4 IKKE FØLG RUTEFORSLAG HVIS NAVIGASJONSSYSTEMET BER DEG OM Å UTFØRE EN MANØVER SOM ER UTRYGG ELLER ULOVLIG, ELLER SOM FØRER DEG TIL EN UTRYGG SITUASJON ELLER OMRÅDE. Dette produktet er ikke en erstatning for din egen sunne fornuft. Ruteforslag som gis av dette systemet kan aldri erstatte lokale trafikkreguleringer eller din personlige vurdering eller kunnskap om hvor det er trygt å kjøre. HOLD VOLUMET PÅ ET NIVÅ SOM LAR DEG HØRE LYDER UTENFRA NÅR DU KJØRER. Høyt volum som blokkerer lyder som for eksempel nødsirener eller trafikkvarsler (togoverganger osv.), kan være farlig og føre til ulykke. HVIS VOLUMET I BILEN ER HØYT, KAN DET OGSÅ FØRE TIL HØRSELSSKADE. FORSIKTIG Dette symbolet betyr en viktig instruks. Hvis du ikke tar hensyn til det, kan det føre til personskade eller betydelige materielle skader. STOPP BRUK ØYEBLIKKELIG HVIS DET OPPSTÅR ET PROBLEM. Hvis ikke kan det føre til personskade eller skade på produktet. Returner det til en autorisert Alpine-forhandler eller nærmeste Alpine Service Centre for reparasjon. MÅ IKKE DEMONTERES ELLER ENDRES. Hvis du gjør det, kan det føre til en ulykke, brann eller elektrisk støt. BRUKES KUN I BILER MED TOLVVOLTS NEGATIV JORDING. (Kontakt forhandleren din hvis du ikke er sikker). Unnlater du å gjøre dette, kan det føre til brann osv. KONTROLLER AT SIKRINGEN DU BYTTER TIL, HAR KORREKT AMPERE. Unnlater du å gjøre dette, kan det føre til brann eller elektrisk støt. IKKE BLOKKER VENTILER ELLER RADIATORPANELER. Dette kan føre til at varme samler seg opp inne i enheten, og resultere i brann. BRUK DETTE PRODUKTET SAMMEN MED MOBILE 12V-APPLIKASJONER. Annen bruk enn det den er beregnet for kan føre til brann, elektrisk støt eller annen skade. IKKE PLASSER HENDER, FINGRE ELLER FREMMEDLEGEMER I SPREKKER ELLER ÅPNINGER. Det kan føre til personskade eller skade på produktet. 2-NO

5 FORHOLDSREGLER Rengjøre produktet Rengjør produktet med jevne mellomrom med et mykt og tørt tøystykke. Hvis du ønsker å fjerne vanskeligere flekker, kan du fukte tøystykket, men bare med vann. Andre væsker kan løse opp malingen eller skade plastikken. Temperatur Sørg for at temperaturen innvendig i kjøretøyet ligger på mellom +45 C og 0 C før du slår på enheten. Kondens Kondens kan føre til forstyrrelser på plateavspillingen. Hvis dette skjer, må du ta platen ut av spilleren og vente i ca. en time mens fuktigheten fordunster. Skadd plate Ikke prøv å spille av knekte, skjeve eller skadde plater. Avspilling av en ødelagt plate kan føre til alvorlige skader på avspillingsmekanismen. Vedlikehold Hvis du har problemer, må du ikke prøve å reparere enheten på egenhånd. Returner enheten til en autorisert Alpine-forhandler eller nærmeste Alpine Service Station for vedlikehold. Prøv aldri følgende Ikke grip eller ta ut platen mens den trekkes tilbake inn i spilleren av den automatiske lademekanismen. Ikke prøv å sette en plate inn i enheten når enheten er slått av. Nye plater For å unngå at CD-en setter seg fast, vises "Unable to read Disc." hvis plater med ujevne overflater settes inn, eller hvis platen setter i på gal måte. Hvis en ny plate løses ut rett etter at den er satt inn, kan du føle med fingeren rundt innsiden av det sentrale hullet og ytterkanten av platen. Hvis du føler humper eller ujevnheter, kan dette føre til at platen ikke registreres korrekt i spilleren. For å fjerne ujevnhetene må du glatte ut innsiden av hullet med en kulepenn eller lignende instrument, og deretter sette inn platen på nytt. Sentralt hull Ujevnheter Sentralt hull Installasjonssted Sørg for at INE-S900R ikke installeres på et sted der den kan utsettes for: Direkte sollys og varme Høy luftfuktighet og mye vann Ekstreme mengder med støv Ekstreme vibrasjoner Korrekt behandling Ikke mist platen på bakken. Hold platen slik at det ikke settes fingeravtrykk på overflaten. Ikke klistre tape, papir eller klebeetiketter på platen. Ikke skriv på platen. KORREKT Ny plate Utside (ujevnheter) UKORREKT KORREKT Sette inn plater Du kan bare ha én plate om gangen i spilleren. Ikke prøv å sette inn flere plate samtidig. Kontroller at du setter inn platen med forsiden opp. Hvis du setter inn platen på gal måte, vil "Unable to read Disc." vises på spilleren. Hvis "Unable to read Disc." fortsatt vises på spilleren selv om platen har blitt satt inn korrekt, må du trykke NULLSTILL-bryteren med et skarpt objekt, for eksempel en kulepenn. Hvis du spiller av en plate mens du kjører på en ujevn vei, vil kanskje musikken hoppe, men dette vil ikke føre til skraper på platen eller skade på spilleren. Rengjøring av platen Fingeravtrykk, støv eller urenheter på platens overflate kan føre til at DVD-spilleren hopper. Vanligvis bør du bare rengjøre platen ved å tørre av overflaten fra sentrum mot kanten med et rent, tørt tøystykke. Hvis overflaten er svært skitten, kan du fukte et rent, tørt tøystykke i en oppløsning med et mildt, nøytralt rensemiddel før du rengjør platen med det. Plater med uvanlige former Bruk bare runde plater på denne enheten, og bruk aldri plater med spesielle former. Bruk av plater med spesielle former kan føre til skade på mekanismen. 3-NO

6 Platetilbehør På markedet finnes det varierende utstyr som beskytter platens overflate og forbedrer lydkvaliteten. Det meste av dette utstyret har imidlertid innvirkning på platens tykkelse og/eller diameter. Bruk av slikt utstyr kan skape problemer. Vi anbefaler at du ikke bruker slikt utstyr på plater som spilles av i INE-S900R. Plater som kan spilles av på denne enheten Avspillbare plater Platene som er listet opp nedenfor, kan spilles av på enheten. Merke (logo) Innhold Platestørrelse Gjennomsiktig lag Platestabilisator DVD-video Lyd + video 12 cm* Et spøkelsesbilde vises på skjermen i en kort periode etter at du har slått av systemet. Dette er en effekt som er særegen for LCD-teknologien og er normalt. Under kalde temperaturforhold kan skjermen midlertidig miste kontrasten. Etter en kort oppvarmingsperiode vil den gå tilbake til normalt igjen. Noen av funksjonene i denne enheten er vanskelige å bruke. Derfor ble det ansett som nødvendig å plassere disse funksjonene i et spesialskjermbilde. Slik begrenses bruken av disse funksjonene til når kjøretøyet er parkert. Dette sikrer at føreren fokuserer på veibanen og ikke på INE-S900R. Slik trygges sikkerheten til føreren og passasjerene. Bilen må være parkert og parkeringsbremsen aktivert for at prosedyren som er beskrevet i brukerhåndboken, skal kunne følges. Hvis du prøver å utføre disse funksjonene når du kjører, vil følgende advarsel komme opp: "Ingen drift under kjøring - for din sikkerhet.". INE-S900R trekker noe strøm selv når enheten er slått av. Hvis strømbryterledningen (tenningsledningen) for INE-S900R er koblet direkte til den positive (+)-terminalen av kjøretøyets batteri, kan batteriet utlades. Du kan montere en SPST-bryter (Single-Pole, Single-Throw) (selges separat) for å forenkle denne prosedyre. Deretter kan du enkelt sette den i AV-posisjon når du forlater kjøretøyet. Skru SPST-bryteren tilbake til PÅ før du bruker INE-S900R. Mer informasjon om tilkobling av SPST-bryteren finner du i "Tilkoblingsdiagram for SPST-bryter (selges separat)" (side 139). Hvis tenningsledningen er slått av, må du koble fra batteriterminalen hvis kjøretøyet står ubrukt over et lengre tidsrom. Musikk-CD Lyd 12 cm DivX Lyd + video 12 cm * Tolags DVD-kompatibel De formaterte platene nedenfor kan avspilles på enheten. CD-format MP3-format ("mp3") WMA-format ("wma") AAC-format ("m4a") DVD-video -format DivX-format ("avi", "divx") ASF-format ("asf") CD-R/ CD-RW DVD-R/ DVD-RW DVD+R/ DVD+RW Plater som ikke er ferdigstilt ("finalised"), kan ikke avspilles. 4-NO

7 Plater som ikke kan avspilles DVD-RAM, CD-ROM (utenom MP3/WMA/AAC-filer), Video-CD, foto-cd osv. DualDisc Enheten er ikke kompatibel med DualDisc. Bruk av DualDisc kan føre til svikt i enheten og til skade på platen når platen settes inn/løses ut. Dobbeltsidig DVD Enheten er ikke kompatibel med dobbeltsidig DVD. Bruk av dobbeltsidig DVD kan føre til svikt i enheten og til skade på platen når den settes inn/løses ut. DVD-regionnummer (avspillbart regionnummer) DVD-spilleren vil spille av alle plater som har 2 (eller alle) som regionnummer. DVD-er med annet regionnummer enn de som står oppført nedenfor, kan ikke spilles av på denne DVD-spilleren. Bruke CD-er (CD/CD-R/CD-RW) Hvis du bruker uspesifiserte CD-er, kan ikke korrekt resultat garanteres. Du kan spille bare av CD-R (CD-Recordable) / CD-RW (CD-ReWritable) som har blitt tatt opp på lydenheter. Du kan også spille av CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA/ AAC-formaterte lydfiler. Følgende plater vil kanskje ikke kunne avspilles på enheten: Ødelagte plater, plater med fingeravtrykk, plater som har vært utsatt for ekstreme temperaturer eller sollys (f.eks. fordi de har blitt liggende lenge i bilen eller enheten), plater som er spilt inn under ustabile forhold, eller som man har forsøkt å overskrive, og kopibeskyttede CD-er som ikke samsvarer med bransjestandarden for CD-er. Bruk plater med MP3/WMA/AAC-filer skrevet i et format som er kompatibelt med denne enheten. Nærmere opplysninger finner du i sider 63 og 64. For kunder som bruker CD-R/CD-RW-plater Hvis en CD-R/CD-RW-plate ikke kan spilles av, kontroller om den siste innspillingen har blitt ferdigstilt (finalised). Ferdigstill CD-R/CD-RW-platen om nødvendig, og prøv å spille den av på nytt. Tips for å lage dine egne CD-er INE-S900R spiller av DVD-video, Audio CD og DivX, og har en innebygget MP3/WMA/AAC-dekoder. Følgende informasjon er beregnet på å hjelpe deg med å lage dine egne CD-er med musikk (enten Audio CD eller MP3/WMA/ AAC-kodede CD-R/RW-filer). Hva er forskjellen mellom Audio CD og MP3/WMA/AAC CD? Audio CD er det samme formatet som kommersielle CD-er som du kjøper i butikken (også kjent som CD-DA). MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) er en datafil som bruker en komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen*. Multisession CD-R/CD-RW: Når et opptak har blitt stoppet, regnes dette som en "session". Hvis platen ikke er ferdigstilt (finalised), kan ytterligere data legges til. Når disse ytterligere dataene har blitt spilt inn, blir CD-en en "multisession CD". Bare den siste "session" av en "multisession DATA"-formatert plate kan spilles av, avhengig av skriveprogramvaren som brukes til å formatere platen. Korrekt formaterte MP3/WMA/AAC-plater: Bruk ISO9660-formatting for å sikre korrekt avspilling. Du kan bruke standard ISO-navn Level 1 (8.3 DOS standard), Level 2 (32 karakterer) eller Joliet (lange Windows-filnavn) for navngiving av filnavn*. * Se brukerhåndboken for ytterligere informasjon. Om behandling av CD-er (CD/CD-R/CD-RW) Ikke berør overflaten. Ikke utsett platen for direkte sollys. Ikke kleb fast klistremerker eller etiketter. Rengjør platen hvis den er støvete. Sørg for at platen en glatt og flat. Ikke bruk kommersielt tilgjengelig plateutstyr. Ikke la platen ligge i bilen eller i enheten i lang tid. Ikke utsett platen for direkte sollys. Varme og fuktighet kan skade platen og gjøre slik at den ikke kan spilles av. 5-NO

8 Bruk av DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW Enheten er kompatibel med plater som er spilt inn i standard DVD-video-format. Merk at plater som ikke er ferdigstilt (behandlet for å kunne avspilles på "playback-only"-dvd-spillere), ikke kan avspilles på denne DVD-spilleren. Noen plater kan kanskje ikke avspilles, avhengig av innspillingsenhet og plateformat. Plater eller filer som tar i bruk kopibeskyttelse, vil kanskje ikke kunne spilles av. Noen innspillingssystemer kan kanskje ikke formatere kopierte filer på korrekt måte for å muliggjøre avspilling. I følgende tilfeller vil platene kanskje ikke kunne spilles av på denne enheten: Platene er spilt inn på enkelte DVD-skrivere, platene er uregelmessige, skadde eller skitne, DVD-spillerens pickuplinse er skitten, eller det har oppstått kondens inne i enheten. Følg alle advarsler som gjelder for DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW-platene. Ikke fest klistremerker, segl eller tape til etikettsiden på DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW. Sammenlignet med vanlige plater, tar DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW mer skade av varme, fuktighet og direkte sollys. Hvis platen f.eks. ligger lenge i en bil, kan den ta skade, slik at den ikke kan spilles av på denne enheten. Driftstemperaturen under avspilling av plater må ligge innenfor følgende område: DVD-R/DVD-RW: 25 ~ +70 C DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55 C Terminologi for CD/DVD Tittel Hvis DVD-en er programmert med titler, utgjør disse de største inndelingsenhetene for informasjonen som er spilt inn på platen. Kapittel Hver tittel kan også deles inn i mindre enheter som kalles kapitler. Dette kan være spesifikke scener eller musikkutvalg. Beskytte USB-tilkoblingen Bare ipod/iphone eller USB-minne kan kobles til enhetens USB-tilkobling. Ved bruk av andre USB-produkter kan det ikke garanteres at enheten fungerer korrekt. Hvis du bruker USB-tilkobling, må du bare bruke den medfølgende tilkoblingskabelen sammen med enheten. USB-hub støttes ikke. USB-minne med påslått skrivebeskyttelse virker kanskje ikke korrekt. Enheten vil kanskje ikke fungere, eller noen funksjoner vil ikke kunne brukes, avhengig av den tilkoblede USB-minneenheten. Lydfiler som skal avspilles på enheten, må være av formatet MP3/WMA/AAC. Navn på artist/sang osv. vil kunne vises, men bokstavene vil kanskje ikke kunne vises korrekt. FORSIKTIG Alpine anerkjenner ikke noe form for ansvar for tapte data osv. som skyldes bruk av dette produktet. Behandling av USB-minne Enheten kan kontrollere en minnelagringsenhet som støtter USB Mass Storage Class (MSC)-protokoll. Avspillbare formater for lydfiler er MP3, WMA og AAC. Det garanteres ikke at USB-minnet fungerer. USB-minnet brukes i henhold til vilkårene i avtalen. Les brukerhåndboken for USB-minnet nøye. Unngå bruk eller oppbevaring på følgende steder: Steder i bilen som er eksponert mot direkte sollys eller høye temperaturer. Steder der platene kan utsettes for høy fuktighet eller etsende stoff. Plasser USB-minnet på et sted der det ikke vil komme i veien for føreren. USB-minnet vil kanskje ikke fungere korrekt ved høy eller lav temperatur. Bruk bare sertifisert USB-minne. Merk at til og med sertifisert USB-minnet kanskje ikke vil fungere korrekt, avhengig av dets tilstand. Enheten vil kanskje ikke spilles av eller vise korrekt, avhengig av innstillingene for USB-minnetype, minnets tilstand eller kodingsprogramvare. Filer beskyttet av DRM (Digital Rights Management) kan ikke spilles av på denne enheten. Dette inkluderer AAC-formaterte filer kjøpt fra itunes Store og WMA eller andre filer med en eller annen form for copyrightbeskyttelse. Det kan ta noe tid før avspillingen starter fra USB-minnet. Hvis USB-minnet inneholder en annen som ikke er lydfil, kan det ta lang tid før avspillingen/søket av filen starter. Enheten kan spille av "mp3"-, "wma"- eller "m4a"-filendelser. Ikke legg filendelsene ovenfor til andre filer enn lyddata. Slike andre filer vil ikke bli gjenkjent. Den resulterende avspillingen kan inneholde støy som kan skade høyttalere og/eller forsterkere. Det anbefales at du sikkerhetskopierer viktige data til en PC. Ikke fjern USB-enheten mens avspillingen pågår. Endre KILDE til noe annet enn USB, og ta deretter USB-enheten ut for å forhindre mulig skade på minnet. 6-NO

9 Contents Brukanvisning FORHOLDSREGLER VIKTIG INFORMASJON. LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET Punkter du bør merke deg for sikker bruk... 1 ADVARSEL... 1 FORSIKTIG... 2 FORHOLDSREGLER... 3 Plater som kan spilles av på denne enheten... 4 Komme i gang Innledning Navigasjonssystemer GPS (Global Positioning System) Gyroskop/fartsmåler Navigasjonsterminologi Egenskaper Før du tar systemet i bruk Om dette navigasjonssystemet Plassering av kontroller Slå systemet på Systemets første oppstart Grunnleggende bruk Slå strømmen av eller på Sette inn / løse ut en plate Sette inn platen Ta ut platen Bruke front AUX IN-terminalen Justere volumet Justere volumet i lyd-/bildemodusen Justere volumet til Nav-veiledningen Justere volumet på lydguiden (Beep) Redusere volumet raskt Bytte mellom NAVIGASJON-meny og LYD/BILDE-meny Pekefunksjon Vindufunksjoner Slik ser NAVIGASJON-vinduet ut Slik ser LYD/BILDE-vinduet ut Bytte til info- vindu Endre størrelse på vinduet Velge et element i en liste Bruke skjermtastaturet Taste inn tegn Taste inn tall Slå av skjerm Stille inn klokkevisning Navigasjon Grunnleggende funksjoner Slik viser du et navigasjonsskjermbilde Kart over gjeldende kjøretøyposisjon (uten rute) Punktvisning Vise ønsket sted Rulle kartet Vise kartet med den aktuelle kjøretøyposisjonen Endre kartskalaen Endre kartorientering Endre kartmodus Om skjermbildet med manøverlisten Vise POI-ikon Om soner med rushtidsavgift Om dynamisk ruteveiledning Hvis dynamisk ruteveiledning er satt til Manuell Hvis dynamisk ruteveiledning er satt til Auto Finne destinasjonen Søke etter en destinasjon/rute Viser menyskjermbildet for destinasjonen Vise fra kartskjermbildet Vise fra skjermbildet for navigasjonsmenyen Funksjon for landvalg Finne ved hjelp av adresse Finne et interessepunkt (POI) Finne et sted ved hjelp av veikryss Finne nærmeste interessepunkt (POI) Finne ved hjelp av postnummer Finne ved hjelp av koordinater NO

10 Finne en destinasjon ved hjelp av adresseboken Finne et sted ved hjelp av destinasjonslogg Finne en destinasjon ved hjelp av hjemmet Finne en destinasjon ved å rulle kartvisningen Finne fasiliteter i nærheten av det spesifiserte stedet ved å rulle kartvisningen Finne en destinasjon ved hjelp av POI-ikon Bekreft destinasjon Bytt metode Angi som aktuell posisjon Lagre som Adressebok Lagre som Hjem Legge til et veipunkt Ruteveiledning Veiledningsvisning Veiledning i veikryss Veiledning for på-/avkjøringsrampe til motorvei Grenseveiledning Retningslinjevisning Taleveiledning Eksempler på stemmeveiledning frem til destinasjonen Eksempler på stemmeveiledning ved ankomst til destinasjon/veipunkt/ fergehavn/biltog Gjenta stemmeveiledningen Personlig POI-veiledning Rediger rute Viser skjermbildet Rediger rute Slette veipunkt Sortere veipunkter automatisk Sortere veipunkter manuelt Vis rutesammendrag Bytt metode Start demo Omdirigere rute Rekalk Slette rute Redigeringsfunksjon Viser skjermbildet Rediger adresse Redigere adresseboken Slette oppføring i adressebok Slette alle oppføringer fra adresseboken Endre navn Endre ikon Visningsinnstillinger for ikon Endre plassering Endre telefonnummer Redigere Hjem Slette Siste destinasjon Slette hele destinasjonsloggen TMC-funksjon Om TMC-informasjon Vise informasjon om trafikkforstyrrelser Lyd/bilde Grunnleggende bruk Velge kilde Vise hovedskjermbildet for lyd-/videokilde Slå av lyd-/videokilde Radio Lytte til radioen Forhåndsinnstille stasjoner manuelt Forhåndsinnstille stasjoner automatisk Gå inn på forhåndsinnstilte stasjoner RDS-funksjon Radiomottak av AF (alternative frekvenser) På eller Av Motta trafikkinformasjon automatisk Motta trafikkinformasjon manuelt PTY-radiosøk (Programme Type) Prioriter nyheter Vise radiotekst CD/MP3/WMA/AAC Avspilling Gjenta avspilling Tilfeldig avspilling (M.I.X.) Tilfeldig avspilling (stokk sanger) (M.I.X. alle) NO

11 Velge mapper (gjelder MP3/WMA/AAC) Søke fra CD-tekst Fil-/mappenavnsøk (gjelder MP3/WMA/AAC) Om MP3/WMA/AAC DVD Spille av en plate Hvis et menyskjermbilde vises Inntasting via det numeriske tastaturet Viser toppmenyskjermbildet Vise menyskjermbildet Viser skjermbildet for menyfunksjoner Stoppe avspilling (Pre Stop) Stoppe avspillingen Spole forover/bakover Finne begynnelsen av kapitlene /filene Avspille stillbilder (pause) Avspilling bilde-for-bilde fremover/ bakover Avspilling i sakte kino Velge mapper Gjenta avspilling Søke ved hjelp av tittelnummer Søke direkte ved hjelp av kapittelnummer Søke etter ønsket videofil Endre vinkel Bytte lydspor Veksle tekstspråk (teksting) Veksle fra platemenyen Veksle mellom visningsmoduser Om DivX Om ASF ipod/iphone (ekstrautstyr) Avspilling Søke etter ønsket musikkfil Søke ved hjelp av artistnavn Søke etter ønsket videofil Opp-/nedfunksjon Gjenta avspilling Tilfeldig avspilling (stokking) Tilfeldig avspilling (stokk alle) USB-minne Avspilling Tilleggsenheter (ekstrautstyr) Fungerende tilleggsenheter Betjene en ekstern DVD-veksler Endre til modus for ekstern DVD-veksler Om betjeningsskjermbildet for DVD-veksler Betjene mobil digital TV-mottaker (DVB-T) Endre til modus for mobil digital TV-mottaker (DVB-T) Om DVB-T-betjeningsskjermbildet Andre nyttige funksjoner Håndsfri telefonkontroll Om håndsfri telefon Hvordan koble til en BLUETOOTH-kompatibel enhet (paring) Koble mobiltelefonen fra enheten Bruke mobiltelefonen Koble til en BLUETOOTH-kompatibel enhet Koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen Oppdatere enhetsinformasjonen om BLUETOOTH Slette den registrerte BLUETOOTH-enheten Fjerne enhetsinformasjon Fjerne all enhetsinformasjon Besvare et anrop Justere volumet Legge på telefonrøret Anrop Slå et nummer i samtalelogg Taste inn et telefonnummer for å foreta et anrop Slå et nummer i telefonboken Foreta et anrop ved hjelp av bare ett trykk Ringe igjen Ringe fra bekreftelsesskjermbildet Betjening under samtale NO

12 Endre stemmeutgangssignalet Justere snakkevolumet Toneoppringingsfunksjon Telefonbokfunksjon Overføre telefonboken Synkronisere telefonboken Endre tegnkoden for telefonboken Slette oppføringene i telefonboken Legge inn et telefonnummer som kan ringes med ett trykk Alfabetsøkefunksjon Samtalelogg Foreta et anrop ved hjelp av samtalelogg Slette samtaleloggen Brukeroppsett Funksjoner i brukeroppsett Oppsett for automatisk mottak av anrop Stille inn visning av hvem som ringer Stille inn Vis hemmelig data Stille inn passkoden for visning av hemmelige data Slette automatisk lagring av samtaleloggen Betjening av bakre kamera (ekstrautstyr) Slå bakre kamera På og Av Oppsett Generelt oppsett Generelt oppsett Dimmeroppsett Stille inn belysningsstyrke Justere bakgrunnsbelysning Justere tastebelysningen Skjermoppsett Stille inn rulling Stille inn bakgrunnsfarge Stille inn menyfarge Voluminnstilling Lydguidefunksjon (beep) Volumjustering for Nav-veiledning Kontrollere veiledningsvolum Automatisk volumjustering Innstillinger for visning bakfra Stille inn bakre kamera Skjerminnstilling for retningslinje til bakre kamera Juster retningslinjene for bakre kamera Juster bildekvaliteten for skjermbildet av bakre kamera Systemoppsett Velg Språk Stille inn tastaturet Stille inn enheter (km/m eller mile/yard) Bytte kalenderens datovisning Still klokke Stille inn klokkevisning Stille inn sommertid Stille inn tidssone Installasjonsoppsett Installasjonskontroll Stille inn sikkerhetskode Justere pekepanel Justere kalibrering av kjøretøyposisjon Stille inn type hastighetspuls Formatere SD-minnekortet Initialisere systemet Gjenopprett standard innstillinger Navigasjonsoppsett Funksjoner i Navigasjonsoppsett Kartoppsett Stille inn kartfarge Stille inn dags-/nattvisning Justere 3D-visningsvinkel Stille inn visning av navnet på neste gate Stille inn visning av retningslinje Stille inn visning av sporingspunkt Stille inn Motorvei-modus Justere merket for kjøretøyposisjon Oppsett for interessepunkt Stille inn visning av POI-ikon Stille inn visningskategori for POI-ikon Stille inn visningsikon for adressebok Oppsett Veiledning Stille inn Grenseveiledning Visning av beregnet Ankomsttid Stille inn Ankomsttid Stille inn Veiledning i veikryss Stille inn gjennomsnittsfart Avbryte lyd-/bildeskjermbildet Ruteoppsett Stille inn Dynamisk ruteveiledning RDS-TMC-oppsett Visningsinnstillinger for Pil for trafikkforstyrrelse Visningsinnstillinger for TMC-ikon Landinnstilling Stasjonsinnstilling NO

13 Aktivere betalings-tmc Lagrer valg av region Personal POI-oppsett Oppdatere sikkerhetskameradata Slette sikkerhetskameradata Visningsinnstillinger for ikonet for sikkerhetskameradata Visningsinnstillinger for sikkerhetskameradata Oppdatere egendefinerte POI-data Redigere egendefinerte POI-data Slette egendefinerte POI-data Visningsinnstillinger for ikonet for egendefinerte POI-data Lagre egendefinerte POI-data i USB-minne Lagre sporingspunkt i USB-minne Navigasjonsinformasjon Vise GPS-status Vise informasjon om versjonen Lydoppsett Funksjoner i lydoppsett AUX-oppsett Stille inn primær bakre AUX Justere lydnivå for bakre AUX Stille inn sekundær AUX Stille inn front AUX Justere lydnivå for Front AUX Radiooppsett Justere kildens signalnivåer Innstilling for PI-søk Motta regionale (lokale) RDS-stasjoner Stille inn PTY31-mottak (nødsending) DVD-oppsett Endre språkinnstillinger Stille inn menyspråk Stille inn lydspråk Stille inn tekstspråk Endre innstilling for landskode Stille inn aldersgrense (foreldresperre) Endre passkode Stille inn menyhoppfunksjonen Vise DivX -plateinformasjon Stille inn modus for TV-skjermen Stille inn nedmiksermodus Nullstiller DVD-oppsett Telefonoppsett Funksjoner i telefonoppsett Endre enhetsinformasjon Redigere enhetsnavn Redigere enhetspasskode BLUETOOTH-oppsett Stille inn søkemodus Lydoppsett Funksjoner i lydoppsett Justere balanse/toning Juster bassnivå Justere diskantnivå Justere subwoofernivå Stille inn styrkeregulering Slå Defeat AV eller PÅ Visuelt oppsett Funksjoner i visuelt EQ-oppsett Lagre og hente frem justeringsverdier for bildekvaliteten Opplysninger Aktuell posisjon eller spor fluktuerer Fluktuasjon for GPS-posisjonering er uaksepterbar høy Fluktuasjon av GPS-satellitter Andre fluktuasjoner Om DVD-er Liste over språkkoder Liste over landskoder I tilfelle problemer Hvis denne meldingen vises Spesifikasjoner LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE (Microsoft) LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE (NAVTEQ) SELSKAPSMERKER NO

14 Installasjon og tilkoblinger Advarsel Forsiktig Forholdsregler Installasjon Tilkoblinger Systemeksempel NO

15 Komme i gang Innledning Navigasjonssystemer Navigasjonssystemet bruker tre ulike sensorenheter til å fastsette den aktuelle plasseringen og spore kjøretøyets bevegelser. Disse tre enhetene er: en GPS-mottaker (Global Positioning System) som mottar digitale signaler fra GPS-satellitter som fastsetter kjøretøyets aktuelle posisjonen, et gyroskop som fastsetter i hvilken retning kjøretøyet svinger, og en fartsmålersensor som fastsetter hvor langt kjøretøyet har forflyttet seg. Siden systemet omfatter et gyroskop og en fartsmåler, kan det vise kjøretøyets posisjon og spore dets bevegelser selv i områder der GPS-signalet er blokkert. Alle kartdataene ligger på et uttakbart SD-minnekort. Systemet integrerer den unike kartdatabasen med sensorenhetene og planlegger automatisk en rute når en destinasjon er lagt inn. Når du kjører, veileder navigasjonssystemet deg langs ruten med bildesymboler og verbale meldinger. Todimensjonal posisjonering Hvis GPS-satellittmottaket ikke er optimalt, kan posisjoneringen utføres i to dimensjoner: bredde og lengde. I sistnevnte tilfelle kan ikke høyden fastsettes. Derfor kan mindre posisjoneringsavvik forekomme under tredimensjonal posisjonering. Det kan forekomme forsinkelser før kjøretøyets aktuelle posisjon vises Bestemmelsen av kjøretøyets aktuelle posisjon starter når tenningsnøkkelen vris til ACC- eller PÅ-posisjon. Første gang nøkkelen vris til ACC- eller PÅ-posisjon, forekommer det vanligvis en forsinkelse på ett eller to minutter før kjøretøyets aktuelle posisjon kan vises. Feil i forhold til kjøretøyets faktiske posisjon Hvis det mottas GPS-signaler fra fire eller flere satellitter, kan tredimensjonal posisjonering (høyde, bredde og lengde) utføres. I dette tilfellet kan feilmarginen være innenfor området 30 til 200 meter. Hvis GPS-signaler bare kan mottas fra tre satellitter, kan bare todimensjonal posisjonering (bredde og lengde) utføres, samtidig øker feilmarginen noe. Hvis det bare kan mottas GPS-signaler fra to eller færre satellitter, er det ikke mulig å posisjonere kjøretøyet via GPS. I tillegg til den iboende GPS-feilmarginen, kan også feilfrekvensen øke hvis det amerikanske forsvarsministeriet bevisst endrer nøyaktigheten. Steder der det er enkelt å motta GPS-signaler De optimale stedene for mottak av GPS-signaler er steder med god utsikt der signalene ikke blokkeres av høye bygninger, trær eller andre objekter. Gyroskop/fartsmåler Nøyaktigheten av høydevisningen kan variere kraftig, siden systemet beregner høyden bare ved hjelp av GPS-signaler. I motsetning til høydemålingen er kartposisjonen mye mer presis på grunn av beregningsmetoder basert på tre typer inndata: 1) GPS-signaler, 2) fartssignaler fra kjøretøyet og 3) systemets innebygde elektroniske gyrosignaler. Gyroskopet er en sensor for nøyaktig måling av vinkelen for retningsendringer i biler eller andre bevegende legemer. Gyroskoper brukes i treghetsnavigasjonssystemer for rutefly og skip. I dette navigasjonssystemet gjør gyroskopet sammen med fartsmåleren det mulig å vise kjøretøyets posisjon selv på steder der GPS-signalene kan være blokkerte. GPS (Global Positioning System) Systemet mottar signaler fra tre eller flere GPS-satellitter (som drives av det amerikanske forsvarsministeriet - United States Department of Defense) som kretser med en høyde på kilometer og måler bilens posisjon baser på trianguleringsprinsipper. Posisjoneringen er mulig hvis systemet mottar signaler fra mer enn tre GPS-satellitter. GPS-posisjoneringssystemet bruker både tredimensjonal og todimensjonal posisjonering. Tredimensjonal posisjonering Hvis GPS-satellittmottaket er godt, kan posisjoneringen utføres i tre dimensjoner: bredde, lengde og høyde. Retning Kjørelengde 13-NO

16 Angående bilens posisjoneringsnøyaktighet ved første bruk Det er ikke mulig å innhente nøyaktige målinger fra gyroskop/ fartsmåler før du har samlet inn enkelte data under kjøring. Bilens posisjon kan ikke vises korrekt etter første installasjon uten at systemet har fått informasjon om eventuelle tidligere endringer (dekkbytte osv.). Feilmarginen mellom sensorinformasjonen og GPS-dataene (beregnet på grunnlag av kjøretøyposisjonen) analyseres/revurderes løpende, noe som fører til en gradvis økning i systemets nøyaktighet. Målingen er konstant selv om GPS-signalene ikke kan mottas, slik man unngår å måtte "fylle inn tomrommene" kun ved hjelp av gyrosensoren. Navigasjonsterminologi Navigasjon Navigasjonssystemet viser og sporer kjøretøyets posisjon og bevegelser på en rullende kartvisning. Når en destinasjon er angitt, beregner navigasjonssystemet raskt en rute og veileder deg langs ruten med bildesymboler og verbale meldinger. Adressebok Steder som du besøker ofte, kan lagres i adresseboken og merkes av på kartet. Systemet kan lagre opptil 200 punkter. Du kan legge til ikoner i de markerte stedene slik at systemet også viser ikonene på kartet. Markering Motorveipreferanse Når du søker etter ruter i navigasjonssystemet, kan du bytte mellom ruter som gir førsteprioritet til motorveier, og de som gir prioritet til vanlige veier. Hvis du spesifiserer motorveipreferanser, søker navigasjonssystemet automatisk etter en rute som prioriterer motorveier, og veileder deg langs denne ruten. Aktuell kjøretøyposisjon Den aktuelle kjøretøyposisjonen indikeres med en pil i en sirkel Aktuell kjøretøyposisjon Karttilpasning Siden GPS-navigasjonen har en feilmargin på ca. 30 m til 200 m, kan det hende at kjøretøyets posisjon beregnes på en slik måte at resultatet er at kjøretøyet ikke befinner seg på veien. Karttilpasningen korrigerer denne feilen automatisk, slik at posisjonen vises på veien. Reisemål Kartpunktet hvor du befinner deg, spesifiseres og vises med destinasjonsikonet. Du kan konfigurere én destinasjon og fire veipunkter for én og samme reise. Rute Når en destinasjon er lagt inn, beregner navigasjonssystemet automatisk en rute og viser den med blått på kartet Rute (blå) Destinasjonsikon 14-NO

17 Egenskaper Stor, berøringsfølsom skjerm Enheten er utstyrt med berøringsfølsom skjerm. Du betjener enheten ved å peke på skjermen. Du kan også betjene den ved hjelp av en fjernkontroll (selges separat). 18 valgbare språk Du kan velge et av de 18 språkene for enheten. Automatisk ruteberegning Velg destinasjonen, og navigasjonssystemet tar seg av resten. Systemet søker automatisk etter ruten du trenger. Stemmeveiledning i sanntid En veiledningsstemme informerer deg om avstanden og retningen før ruten endrer seg. Tidspunktene for veiledningene er tilpasset veiforholdene. <NAV>-knappen lar deg repetere den siste stemmeveiledningen ved hjelp av et knappetrykk. Det vil kanskje ikke gis stemmeveiledningen hvis kjøretøyets aktuelle posisjon er for nær destinasjonen. Kartzooming Du kan skalere kartvisningen i tolv størrelser. Tredimensjonal kartvisning Du kan også vise et tredimensjonalt kart i fugleperspektiv. Innebygget gyroskop og fartsmålere Gyroskopet som måler retning, og fartspulssensoren som registrerer avstand, leverer data som lar kjøretøyposisjonen og retningen vises selv på steder der GPS-signalene ikke kan mottas, for eksempel mellom høye bygninger eller i tunneler. Innebygget RDS-TMC-mottaker Trafikkinformasjon i sanntid fra TMC-kanaler (Traffic Message Channel) mottas automatisk. I tilfelle trafikkork eller trafikkrestriksjoner osv. vil du informeres av en stemme og gjennom visuell veiledning. TMC-trafikkinformasjon sendes allerede i Østerrike, Andorra, Belgia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Spania, Frankrike, Liechtenstein, Storbritannia, Italia, Luxembourg, Monaco, Norge, Nederland, San Marino og Vatikanet. RDS-TMC-informasjonen vil kanskje ikke mottas, avhengig av FM-radiomottak og TMS-servicevilkår. DVD med klare bilder Systemet kan spille av DVD-video lagret med høy oppløsning og i høykvalitets lydformat. DivX -modus og ASF-modus støttes. MP3/WMA/AAC-spiller Du kan spille av CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW eller USB-minne. ipod/iphone-tilkobling Du kan koble til ipod/iphone ved hjelp av kabel (ekstrautstyr, selges separat), og spille av sanger og video i ipod/iphone. Flere destinasjoner Du kan konfigurere én destinasjon og fire veipunkter i en hvilken som helst rekkefølge for én og samme reise. Zoom av veikryss (automatisk kartzoom) Når du nærmer deg veikryss og skjæringspunkter, kan kartvisningen automatisk zoome inn for å vise en mer detaljert og praktisk visning. Dette betyr at du ikke behøver å peke på på zoom-knappene. Tast navnene på interessepunktene inn direkte Tast bare inn navnet på interessepunktet (du behøver ikke å taste inn bynavnet) for å søke etter ruten til interessepunktet. Advarsel om sikkerhetskamera Funksjonen lar deg motta en advarsel når du nærmer deg sikkerhetskamera. Du har selv ansvar for å kontrollere om denne funksjonen er lovlig i landet der du bruker den. Dynamisk ruteveiledning Når du følger en rute du har konfigurert, søker denne funksjonen kontinuerlig etter alternative ruter for å optimere reisetiden. Dynamisk ruteveiledning utføres på grunnlag av TMC-hendelser (Traffic Message Channel - trafikkinformasjon) (ulykker, trafikkork osv.). Det vises en melding som informerer deg om at det har blitt utført et rutesøk for å unngå et berørt distrikt på en spesiell dag, uke eller tidspunkt, og om at omturspunktet fastsettes automatisk. Omtur rundt soner med rushtidsavgift Områder i for eksempel London der det har blitt innført rushtidsavgift (congestion tax), vises med en annen farge (på skala under 2 km). Du kan også søke etter omtur rundt områder med rushtidsavgift. 15-NO

18 Før du tar systemet i bruk Om dette navigasjonssystemet Systemet leveres med et SD-minnekort som allerede er satt inn i systemet. SD-minnekortet inneholder en nødvendige data, for eksempel kartdata. Vanligvis behøver du ikke å ta ut SD-minnekortet. Hvis SD-minnekortet av en eller annen grunn svikter, kan du ta kontakt med nærmeste Alpine-forhandler. Ikke sett inn SD-minnekortet i en annen enhet, for eksempel en datamaskin. Det kan føre til skader på data. Plassering av kontroller 0 NAV Viser skjermbildet med den aktuelle posisjonen. Når systemet gir ruteveiledning, kan du gjenta stemmeveiledningen ved å trykke knappen <NAV>.! NULLSTILL-bryter Enhetens system Front AUX IN-terminal Kobler en bærbar musikkavspiller osv. til systemet. Nærmere opplysninger finner du i "Bruke front AUX INterminalen" (side 18). # Plateindikator Lyset slukkes hvis du setter inn en plate. Grensesnittboks for fjernkontrollen (ekstrautstyr) Enheten kan betjenes ved hjelp av kjøretøyets sekundære radiokontroller. Til dette kreves en Alpine-grensesnittboks for fjernkontroll (ekstrautstyr). Nærmere opplysninger får du hos Alpine-forhandleren. Kan styres med fjernkontroll Enheten kan styres med en Alpine-fjernkontroll (RUE-4202, ekstrautstyr). Noen funksjoner kan benyttes i lyd-/bildemodus. Nærmere opplysninger får du hos Alpine-forhandleren. Rett fjernkontrollens (ekstrautstyr) sender mot fjernkontrollsensoren. 1 -knapp Løser ut en plate. 2 Platespor 3 Skjerm 4 Fjernkontrollsensor/dimmersensor Rett fjernkontrollens (RUE-4202, ekstrautstyr) sender mot fjernkontrollsensoren innenfor en avstand på to meter. Noen funksjoner kan benyttes i lyd-/bildemodus. Registrerer lysstyrken inne i bilen. 5 (VOL.) Øker volumet i lyd-/bildemodus. 6 DEMP Hvis du aktiverer denne funksjonen, reduseres volumnivået øyeblikkelig med 20 db. 7 (VOL.) Reduserer volumet i lyd-/bildemodus. 8 SOURCE/PWR Viser lyd-/bildeskjermbildet. Hvis audio-/videoskjermbildet allerede vises, endres kilden. Enheten slås av hvis du holder knappen nede i over tre sekunder. 9 MENY Viser skjermbildet. Hvis systemet er i navigasjonsmodus, vises NAVIGASJON-skjermbildet. Hvis systemet er i lyd-/ bildemodus, vises LYD/BILDE-skjermbildet. Om knappebeskrivelsene som er brukt i brukerhåndboken Brukerhåndboken bruker firkantparenteser til å vise navnet på knapper du kan peke på (f.eks. [Destinasjon]) og vinkelparenteser til å vise navnet på knapper på selve enheten (f.eks. <MENU>). 16-NO

19 Slå systemet på I Alpine-navigasjonssystemet vises åpningsskjermbildet automatisk når tenningsnøkkelen vris til ACC eller PÅ. Systemets første oppstart Sørg for å trykke RESET-bryteren når du bruker enheten for første gang, etter bytte av bilbatteri osv. 1 Når systemet brukes for første gang, vises både språkvalgmenyen og viktig informasjon med tittelen "Ansvarsfraskrivelse" på samme skjerm. Du kan velge mellom 18 språk. Pek på [ ] eller [ ] for å rulle i listen, og velg deretter ønsket språk. 1 Slå enheten av. 2 Ta av dekselet. RESET-bryter Etter at språket er valgt, vises den viktige informasjonen på hvert språk. Sørg for å lese den viktige informasjonen. 3 Trykk RESET-bryteren med en kulepenn eller lignende spiss gjenstand. 2 Etter at du har lest den viktige informasjonen, kan du peke på [OK]. Radioskjermbilde vises. Noen av enhetens funksjoner kan ikke brukes når kjøretøyet er i bevegelse. Sørg for å stoppe kjøretøyet på et trygt sted og aktivere parkeringsbremsen før du utfører funksjonene. 17-NO

20 Grunnleggende bruk Slå strømmen av eller på Bruke front AUX IN-terminalen Du kan enkelt koble en bærbar musikkavspiller til inngangen på frontpanelet. Det kreves en adapterkabel (standard RCA til 3,5" miniphonoplugg eller 3,5" til 3,5" mini-phonoplugg, ekstrautstyr). Du kan også spille av video hvis du kobler til med en AV-kabel (firepols mini AV-plugg til 3-RCA, ekstrautstyr). 1 Fjern dekselet fra front AUX IN-terminalen. 1 Vri tenningsnøkkelen til ACC- eller PÅ-posisjon. Systemet slår seg automatisk på. Etter at det er påslått, vises først åpningsskjermbildet og deretter modusskjermbildet (kartskjermbilde, radioskjermbilde osv.). Når systemet er på, vises modusskjermbildet som ble sist vist før tenningen ble slått av. Hvis for eksempel skjermbildet for navigasjonsmodusen vises når du slår tenningen av, vises dette skjermbildet på nytt når du slår tenningen på igjen. 2 Hvis du ønsker å slå systemet av, må du trykke inn knappen <SOURCE/PWR> og den nede i over tre sekunder. Systemet er slått av. Enheten slås på ved å trykke på en hvilken som helst knapp på enheten, bortsett fra (Løs ut). Sette inn / løse ut en plate Front AUX IN-terminal 2 Koble til en bærbar musikkavspiller osv. ved hjelp av adapterkabel (ekstrautstyr). Firepols mini AV-plugg Enheten godtar følgende pinnekonfigurasjon for firepols AVminiplugg: Lyd V (hvit) Lyd H (rød) Jording Video (gul) Sette inn platen 1 Sett inn platen med etikettsiden opp. Platespor Sjekk pinnekonfigurasjonen nøye før bruk av dette produktet. Avhengig av kabelen vil det kanskje ikke komme bilde og/eller lyd. Justere volumet Du kan justere volumet med knappen på selve enheten eller på oppsettskjermbildet. Hvis du trykker inn platen til et bestemt punkt, trekkes den automatisk inn i enheten. Enheten starter avspillingen av platen. Ikke berør platens overflate direkte med fingrene. Før du setter inn eller fjerner platen, må du alltid vri tenningsnøkkelen til ACC eller PÅ. Du kan ikke ta ut eller sette inn platen med tenningsnøkkelen vridd til AV. Ta ut platen 1 Pek på < >. Når platen er delvis løst ut, kan du ta den ut. Hvis platen ikke løses ut ved å trykke < >, kan du trykke < > og holde nede knappen i minst ti sekunder. Justere volumet i lyd-/bildemodusen 1 Pek på < > eller < >. : Skrur opp volumet. : Skrur ned volumet. Navi MIX-nivå: Lydvolumet under navigasjonsveiledningen kan stilles inn ved å justere lydvolumet mens navigasjonsveiledningen fortsetter. Når navigasjonsveiledningen er fullført, gjenopprettes det tidligere lydvolumet og det tidligere skjermbildet. Hvis navigasjonen for eksempel kobles inn når volumet er lavere en innstillingsnivået, vil volumet under navigasjonsveiledningen stilles tilbake til det aktuelle lyttevolumet. (Lydvolumet øker ikke når navigasjonsveiledningen kobles inn.) Justere volumet til Nav-veiledningen Justere på oppsettskjermbildet. Nærmere opplysninger finner du i "Volumjustering for Nav-veiledning" (side 92). 18-NO

21 Justere volumet på lydguiden (Beep) Justere på oppsettskjermbildet. Nærmere opplysninger finner du i "Lydguidefunksjon (beep)" (side 92). Redusere volumet raskt Hvis du aktiverer lyddempingsfunksjonen, reduseres volumet øyeblikkelig med 20 db. 1 Trykk <MUTE> for å aktivere DEMP-modusen. Lydnivået vil reduseres med ca. 20 db, og "Mute" blinker på skjermen. 2 Hvis du trykker <MUTE> en gang til, stilles lyden tilbake til tidligere nivå. Bytte mellom NAVIGASJON-meny og LYD/BILDE-meny 1 Pek på <MENU>. NAVIGASJON-menyskjermbildet eller LYD/ BILDE-menyskjermbildet vises. I navigasjonsmodus vises NAVIGASJON-menyskjermbildet. I lyd-/bildemodus vises LYD/BILDE-menyskjermbildet. I brukerhåndboken tar navigasjonsinstruksjonene utgangspunkt i at NAVIGASJON-menyskjermbildet vises når <MENU>-knappen trykkes. Dessuten tar lyd-/bildeinstruksjonene utgangspunkt i at LYD/BILDE-menyskjermbildet vises når <MENU>-knappen trykkes. Pekefunksjon Du kan betjene systemet ved hjelp av pekepanelet på skjermen. Pek lett på knappen med fingertuppen, slik at du ikke skader skjermen. Hvis du trykker en knapp uten at du får noen reaksjon, kan du ta fingeren vekk fra skjermen og prøve på nytt. Knapper som ikke er aktive, vises med svak farge. Vanlige knapper : Går tilbake til forrige skjermbilde. Denne knappen vil kanskje kunne avbryte funksjonen som utføres på skjermen. : Lukk vinduet. Vindufunksjoner Systemet bruker vinduer på kartskjermbildet og LYD/ BILDE-hovedskjermbildet. I NAVIGASJON-modus vises LYD/BILDE-vinduet, slik at du kan utføre enkle funksjoner i LYD/BILDE-modus. I LYD/BILDE-modus vises skjermbildet med aktuell posisjon. Dessuten kan du endre til Informasjons- vindu for å vise klokken/ kalenderen. 2 Hvis du vil endre til NAVIGASJON-skjermbildet,må du peke på [NAVIGATION]-kategorien. Hvis du vil endre til LYD/BILDE-skjermbildet,må du peke på [AUDIO/VISUAL]-kategorien. Slik ser NAVIGASJON-vinduet ut Pek på [NAVIGATION]- kategorien. Pek på [AUDIO/ VISUAL]-kategorien. 1 Klokkeskjerm 2 Navnet på neste veiledningspunkt* 3 Ikon for gjeldende posisjon 4 Retning 5 Avstanden til neste veiledningspunkt* 6 Svingeretning ved neste veiledningspunkt* * Vises kun hvis systemet gir veiledning. Hvis et 3D-kart vises, endres det automatisk til 2D/Retning opp-visning. Hvis du peker på <MENU> på MENY-skjermbildet, bytter systemet mellom NAVIGASJON-menyskjermbildet og LYD/ BILDE-menyskjermbildet. 19-NO

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO SR1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO SR1500 i bruksanvisningen

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer