Vannkvalitet utenfor den norske boksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannkvalitet utenfor den norske boksen"

Transkript

1 Fremtidens smoltproduksjon oktober Vannkvalitet utenfor den norske boksen Hvilke muligheter kan radikale innovasjoner skape for den norske oppdrettsnæringen? Asbjørn Drengstig, Daglig leder/partner i AqVisor AS

2 Innhold Presentasjon av AqVisor AS Vår erfaring med «ut av boksen» prosjekter Oppdrett i et norsk perspektiv Oppdrett i et globalt perspektiv Presentasjon av ulike innovasjonsprosjekter Oppdrett i kunstig sjøvann Aquaponics et kinderegg? Oppdrett med bruk av alternative varmekilder Oppdrett ombord i bulkbåter AkvaParker Trender i konsumentadferd, teknologi og produksjonsmetoder Oppsummering og konklusjon

3 Om AqVisor Partnerbasert rådgivingsselskap etablert i 2012 Partnere med bred erfaring fra oppdrett Merdoppdrett, jorddamoppdrett, RAS og FTS Marine, ferskvanns- og brakkvannsarter Lang erfaring fra nasjonale og internasjonale forskningsog bistandsprosjekter, samt kapitalisering og kommersialisering av selskap Kjernekompetanse er engineering, 3D visualisering, prosjektering, vannkvalitet, produksjonsplanlegging

4 Vår erfaring med «ut av boksen» prosjekter Utvikling av nye arter og nye teknologier «Blå by» og «Grønne tak» Intensivering av oppdrett i tropiske områder Overføring av i-landsteknologi til u-land Oppdrett i kunstig sjøvann Aquaponics Oppdrett basert på geotermisk varme og spillvarmekilder Oppdrett ombord på skip Climate-Compatible-Development (CCD) Samlokalisering - AkvaParker

5 Oppdrett i et norsk perspektiv Globalt ledende på laks Produserer over 1,3 millioner tonn/år Stort sett alle nye marine arter har mislykkes, men vi har visjoner. Utdrag fra regjeringens sjømatmelding 2013 Det har lenge vært et politisk mål å legge til rette for kommersialisering av andre arter (og teknologier??) Kommersialisering av nye arter er et langsiktig og ressurskrevende arbeid, ofte for krevende for en aktør.. Vanskelig for enkeltaktører å tilegne seg tilstrekkelig økonomisk gevinst som følge av FoU arbeid.. Følgelig er det ikke rasjonelt for private næringsaktører å ta fatt på et slikt arbeid alene.. Rammevilkår: Er komparative fortrinn godt nok for fremtidens akvakulturproduksjon? Er det behov for å stimulere til innovasjoner basert på konkurransefortrinn?

6 Oppdrett i et globalt perspektiv Totalproduksjonen i akvakultur er på over 66,63 millioner tonn/år (FAO 2014) Kina er største produsent med over 41,1 millioner tonn/år (FAO 2014) Dominert av landbasert oppdrett Asia produserer over 58,9 millioner tonn/år Over 90% av global produksjon (FAO 2014) Ca. 200 ulike akvatiske organismer under kultivering Norge spiller bare en rolle for 2 3 av dem

7 Oppdrett i kunstig sjøvann Aquaculture Anywhere (AA) Lager kunstig sjøvann «Catch of the day» Levende og ferske produkter Oppdrett av varmtvannsarter i minusgrader Nullutslipp Nært markedet (i markedet) Enklere og mer kostnadseffektiv logistikk Mulighet for å hente en «merpris» hos kunde Økologisk produksjon Høy risiko høy avkastning Høyverdiprodukter som kan dekke innovasjonsog produksjonskostnader Etablert vellykket kommersiell produksjon av tropiske reker i biofloc (BFT) system på høglandet 1 time utenfor Madrid Vellykket test i liten skala i klart vann med Europeisk hummer

8 Aquaponics en blågrønn «cross-over» Aquaponics kombinerer fiskeoppdrett med resirkulering og planteproduksjon i vannkultur Bærekraft og biosikkerhet Lokal matproduksjon ferske produkter Nisjeprodukter kan bli lønnsomme Utnytter alle næringsstoffer Våtkompostering og flokkulering Energiøkonomisering Bobleveksthus 100% lukkede anlegg Anlegg kan etableres nærmest hvor som helst i verden Fisk, grønnsaker og energi Alt i ett konsept kinderegget Første pilotanlegg ble etablert på Evje Norges første forskningsstasjon ble etablert i Grimstad

9 Oppdrett med bruk av alternative energikilder Utnytte geotermiske varmekilder Utnytte spillvarmekilder Foreløpig begrenset bruk Utnytte muligheter for å lage biogass Bruk av energi fra eget restråstoff Ubehandlet fiskeslam eller fiskeslam som behandles i biogassanlegg vil ha lignende egenskaper som husdyrgjødsel (kvalitetsklasse1) Utnytte vind- og solenergi Alternative energikilder: Kompenserer at produksjonen ligger lengre fra markedet Bidrar til at nisjeprodukter blir mer lønnsomme Pilotprosjekt for oppdrett av hummer med bruk av geotermiske varmekilder på Island Tidlige fase

10 Oppdrett ombord på bulkbåter Utnytte større skip til oppdrett Oppdrett i mobile enheter gir flere fordeler: Unngår lus og rømming Produksjon i internasjonalt farvann Levering nærmeste havn Prosessering og bearbeiding under transport Tyrkiske M / S Sapanca ble ombygd og produksjon igangsatt med kapasitet på 4800 tonn regnbueørret per år Kan koste men et mulig alternativ til offshore teknologier Komparative fortrinn er borte

11 Gas turbine AkvaParker Samlokalisering for å skape synergier Aquapolis blå byer Lavterskeltilbud for nye gründere Lokaler til leie med nødvendig infrastruktur og støtteapparat Dele på felles infrastrukturkostnader Reduserer kapitalterskelen for nye arter AkvaPark Innovasjon Etablerings, FoU, prøve og feilefasen AkvaPark Produksjon Storskala produksjon Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater supply Grow out Production of fertilizer WWTP Methane production Heat pump Adm Gate Smolt Hatchery Grading Store Processing Lobster Sea urchins Veterinary Tech. service senter Lab Veterinary Oxygen Bilde: Google Aquaponics Seaweed, algae, mussels

12 Utviklingstrender i konsumentadferd Fremtidens konsumenter vil ha stor fokus på og krav til: Miljø og bærekraftig produksjon Matvaresikkerhet og dyrevelferd Konsumenter etterspør i økende utstrekning informasjon knyttet til: Opprinnelse Produksjonsstandarder og biosikkerhet Logistikk og ferskhet Eksklusive produkter vs. matauk: Økende global levestandard vil øke etterspørsel etter sunne høyverdiprodukter Økende global befolkningsvekst vil øke etterspørselen etter nye proteinkilder Innpakking og tilberedning Ferdigprodukter og «ready to eat» Lokale råvarer og «laget fra bunn»

13 Utviklingstrender i teknologisektoren Stadig strengere produksjonskrav på de fleste kontinent: Stimulerer normalt til innovasjon, men: Teknologileverandører har lav avkastning Industrilokomotivene: Viser større interesse for deltagelse i innovative løsninger og teknologier Satser på større og større enheter Tilgjengelige lokaliteter blir færre Fremtidens akvakulturproduksjon: Store anlegg for industrielle arter (land og sjø) Små (semi-)lukkede og lokale oppdrettsanlegg Utnytte råstoff på lavere trofiske nivåer (fôr/mat) «Non-feed» teknologier Samlokalisering - akvaparker Timberfish Ltd. Bilde: Google Kilde: Google

14 Utviklingstrender i produksjonsmetoder Næringens hurtige vekst stagnerer Mer kunnskap og mer innovasjon er nødvendig for å opprettholde veksten Økende forståelse og interesse for nye konsepter globalt Verdens høyeste vertikale hage? Clearpoint Residencies i Sri Lanka under bygging Change of industry Utnytte flere lokaliteter Redusere miljøbelastning Øke utnyttelsen av ikke-fornybare stoffer som f.eks. fosfor Øke den globale bærekraften til oppdrett Effektivisere ressursbruk (eks. fôringredienser) Nærhet til markedet -> redusere transport -> redusere CO 2 utslipp Redusere vannforbruk Bedre utnyttelse av fôrressurser Økt fokus på rensesystemer og teknologiutvikling

15 Oppsummering Norsk laksenæring er et globalt ledende industrilokomotiv Har grunnlag til å utvikle radikale innovasjoner, ny kunnskap og bærekraftig teknologi for å industrialisere nye arter En doblet eller tredoblet vekst i Norge eller globalt er ikke mulig med dagens teknologier Viktig å kunne møte nye krav til bærekraft, vekst og fra forbrukere Økt fokus på radikale innovasjoner vil medføre: Nye forretningsmuligheter i andre arter og tilgang på nye lokaliteter Økt investering i bedrifter som utvikler ny teknologi og ny kunnskap Økt lønnsomhet gjennom større bredde av arter i oppdrett Kommersialisering av nye arter krever at ny teknologi og nye konsepter utvikles noe lakseoppdrettsnæringen kan dra nytte av Fremtidig vekst må baseres på nye innovasjoner Økt norsk og global bærekraft og akvakulturproduksjon

16 Konklusjon Fremtidens akvakulturproduksjon vil bli en «trade-off» mellom land som utvikler bærekraftig teknologi og kompetanse med land som har naturressurser og arbeidskraft som er konkurransedyktig på global basis

17 Takk for oppmerksomheten! Pessimisten ser vanskeligheter i enhver mulighet. Optimisten ser muligheter i enhver vanskelighet. Winston Churchill

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

Behovsstudie for AquaPark Rogaland. Interesseidentifisering og kartlegging av mulige lokaliteter

Behovsstudie for AquaPark Rogaland. Interesseidentifisering og kartlegging av mulige lokaliteter Behovsstudie for AquaPark Rogaland Interesseidentifisering og kartlegging av mulige lokaliteter 2010 Tittel: Behovsstudie for AquaPark Rogaland. Interesseidentifisering og kartlegging av mulige lokaliteter.

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS A. Drengstig (Hobas), M. Bergslien (Biomarin Vekst), A. Berge (Havbrukskompaniet) & A. Bergheim Forundersøkelse Ressurssenter for landbasert oppdrett Rapport IRIS - 2008/274 Prosjektnummer: 7156014, akt.

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Sammendrag Havbruksnæringen har økt kraftig i Norge siden 1970-tallet, og er per i dag verdens

Detaljer

Sluttrapport: Fagsamlinger med fokus på Norsk Ishavsrøye

Sluttrapport: Fagsamlinger med fokus på Norsk Ishavsrøye Sluttrapport: Fagsamlinger med fokus på Norsk Ishavsrøye Utarbeidet av Bioforsk Nord Holt og Confidentia AS November 2011 1 2 Sammendrag Hensikten med fagdagene var å sette fokus på sentrale problemstillinger

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon Rapport 32/2013 Utgitt juni 2013 Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon Audun Iversen, Otto Andreassen, Øystein Hermansen, Thomas A. Larsen og Bendik Fyhn Terjesen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

Grønn framtid - grønn vekst.

Grønn framtid - grønn vekst. Grønn framtid - grønn vekst. 1 Dette dokumentet er resultatet av et arbeid som pågikk fram mot Venstres landsmøte i Tromsø i 2015. I 2014 vedtok Venstres landsmøte at 2015-møtet skulle ha Kunnskap, klima

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Meld. St. 22. Verdens fremste sjømatnasjon. Melding til Stortinget (2012 2013)

Meld. St. 22. Verdens fremste sjømatnasjon. Melding til Stortinget (2012 2013) Meld. St. 22 (20122013) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (20122013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1... 10 1.2 Avgrensning... 11 2 Bærekraftig forvaltning av naturresseursene...

Detaljer

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge Underrapport Drømmeløftet Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge: Aase-Merete Remøy Andreas Sundby Benjamin A Øveraas Kjell Bruvoll Lieneke

Detaljer

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Nordisk merverdi for marin sektor En kompetent og lønnsom marin sektor har stor betydning for de nordiske landene både i forhold til

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 077/12 Fylkestinget 11.06.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 077/12 Fylkestinget 11.06.2012 Journalpost.: 12/10468 Fylkesrådet Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkestinget 11.06.2012 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 077/12 Fylkestinget 11.06.2012 Havbrukspolitikk for Nordland

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 2 Innhold 1. Utgangspunktet og utfordringene... 3 2. Mulighetene og løsningene... 7 3. Beslutningene og politikken... 12 4. Gjennomføring krever samarbeid... 14 3

Detaljer

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING

Grønn vekst. Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 2015 DEL 1: INNLEDNING 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Grønn vekst Notat fra det landsmøteforberedende utvalget til drøfting på fylkesårsmøtene i Venstre våren 01 DEL 1: INNLEDNING De neste 1 årene må verden, Norge og norske lokalsamfunn

Detaljer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer CREATE Miniscenarier HAVBRUK 2020 Miniscenarier for aktører og faktorer Tekster produsert i gruppearbeid ved Forskningsrådets Foresightsamling for Havbruk på Gardermoen 21. og 22. januar 2004. Trykkfeil

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE BRANSJENOTAT Hanne Skjæggestad og Thorolf Magnesen 2006 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for biologi Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Akvakultur. En blå-grønn framtid

Akvakultur. En blå-grønn framtid Akvakultur En blå-grønn framtid Kunnskapsbasert innovasjon Kunnskapsbasert innovasjon 3 Der det hele startet 6 Lakseoppdrett er god butikk 8 Science worldwide 10 Fisk kan spise trær 12 Kystsoneplanlegging

Detaljer

Sjømat 2025 hvordan skape verdens fremste havbruksnæring

Sjømat 2025 hvordan skape verdens fremste havbruksnæring Sjømat 2025 hvordan skape verdens fremste havbruksnæring Innhold Sammendrag... 4 1 Bakgrunn... 8 2 Økt sjømatproduksjon i Norge i et internasjonalt perspektiv... 9 3 Muligheter for utvikling av havbruksnæringen

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing UTKAST TIL HØRING 21. MAI 2010. www.maritim21.no

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing UTKAST TIL HØRING 21. MAI 2010. www.maritim21.no En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing UTKAST TIL HØRING 21. MAI 2010 www.maritim21.no Innhold 1 Hovedbudskap... 3 2 Innledning... 4 3 Metodisk tilnærming... 6 4 Anbefalinger... 7 4.1 Visjon...

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing www.maritim21.no Visjon: Norge - den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv 2 Innhold 1 Hovedbudskap

Detaljer

Prosjektrapport. Urban water shuttle «Zero Emission Fastgoing vessel»

Prosjektrapport. Urban water shuttle «Zero Emission Fastgoing vessel» Prosjektrapport Urban water shuttle «Zero Emission Fastgoing vessel» Nytt helelektrisk fartøyskonsept for passasjertransport på korte avstander og i bynære områder. VERSJON A DATO 2013-12-02 FORFATTER(E)

Detaljer