Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag"

Transkript

1 Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag Håndbok for Austrått Håndball 1 av 28

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formålet med Håndboken Overordnet målsetning for Håndballavdelingen Målsetting for styreåret Lagfilosofi Sportslige lagregler Etikk/holdninger Deltakelse i turneringer Omberamming av kamper Drakter Organisasjonskart for Håndballavdelingen Dommere i klubben Innbetaling av kontingent Hjemmeside Forsterkeranlegg Definisjoner på Styreverv Lederen Nestleder Kasserer/Økonomiansvarlig Sekretær Sportslig Leder Materialforvalter Styrerepresentant 1 (kontingentansvarlig) Styrerepresentant 2 (dugnadsansvarlig) Ansvar for trener og oppmann Treneren Oppmann Spillere Sekretariat funksjonen Rogaland Håndballkrets sin internettside Uteblivelse av dommere Andre hallarrangementer Utgifter Forsikring Spillere Trenere og oppmenn Dugnader Felles dugnader Lag dugnader Drift av kiosk i hallen Lotterier i regi av NHF...19 Håndbok for Austrått Håndball 2 av 28

3 Vedlegg: 1. Styret og andre verv 2007/ Dommere, oppmenn, trenere og treningstider 2007/ Skjema for spillere på de enkelte lag Skjema for utgiftsrefusjon Brev til nye spillere og foresatte Instruks for dugnad i kiosk Instruks for sekretariat funksjonen...28 Håndbok for Austrått Håndball 3 av 28

4 1. Formålet med Håndboken Formålet med denne håndboken er: Å sikre enhetlig informasjon til Håndballavdelingens støtteapparat. Å sikre kontrollert gjennomføring av det arbeidet som utføres Å sikre at det arbeide som utføres i avdelingen tilfredsstiller relevante krav. Å sikre at de tillitsvalgte kjenner de oppgaver de har påtatt seg. Denne håndboken utfyller håndboka som er utarbeidet for hovedstyret. Håndbok for Austrått Håndball 4 av 28

5 2. Overordnet målsetning for Håndballavdelingen Overordnet målsetningen for Håndballavdelingen er: Å bedre det sosiale og sportslige nivået innen Håndballavdelingen Håndballavdelingen skal positivt og aktivt bidra til å gi interesserte barn og ungdom i bydelen et sportslig og sosialt tilbud. Det skal arbeides aktivt med å være representert med lag i alle aldersbestemte klasser. Det vil skape gode forutsetninger og miljø for økt satsning på de høyere aldersnivå. Vi må motivere til og gi tilbud innen utdanning av nåværende og framtidige trenere, dommere og ledere. Vi må være positivt holdningspåvirkende i vårt arbeid, både i forhold til spillere og foresatte. Å være en selvfinansierende avdeling under AIL. Å bruke de midler som avdelingen har til rådighet på en mest mulig hensiktsmessig måte. Å forbedre planleggingen og strukturen av håndballavdelingen og optimalisere organiseringen av Håndballavdeling. Å forbedre den interne kommunikasjon på alle plan og bedre informasjonen internt i Håndballavdeling. Å rette seg etter de lover og regler som er satt av Rogaland Håndballkrets i regi av Norges Håndballforbunds vedtekter Målsetting for styreåret Følgende mål er satt opp for styreåret: Etablere ensartet treningsopplegg for alle aldersgrupper Etablere langsiktige mål for håndballavdelingen Se på nye mulige inntektskilder 2.2. Lag filosofi Laget skal etablere et trygt og godt miljø som holder barna borte fra, og forebygger negative aktiviteter. Laget skal være lojalt overfor klubben, også når det gjelder dugnads- og sponsoravtaler. Laget skal, sammen med foresatte, delta i dugnadsaktiviteter som er til nytte for lag og klubb Sportslige lagregler Alle spillere til og med 12-års-klassen bør ha tilnærmet like mye spilletid i kampene, og ALLE spillere som er tatt ut til kamp skal ha spilletid. Topping av lag skal ikke forekomme før spillerne er i 15-årsklassen. Årsklasser ti og med 14- årsklassen bør holdes intakt, venner bør ikke skilles. Håndbok for Austrått Håndball 5 av 28

6 Alle spillere skal ha tilhørighet til et lag. Eventuelt utlån til andre lag er tillatt, men dette skal alltid være godkjent av treneren for det lag spilleren har tilhørighet til. Det laget spilleren tilhører har fortrinnsrett til bruk av spilleren. Utlån av spillere anses som positivt og skal derfor tilstrebes gjennomført Etikk/holdninger Spillere og lagledere skal holde orden over eget og klubbens utstyr. Spillere og lagledere skal vise respekt og toleranse overfor medspillere og motspillere. Spillere og lagledere skal god disiplin og oppførsel og utvise "fair-play". Spillere tillates ikke bruk av rusmidler. Spillere skal vise ærlighet overfor seg selv og andre. Spillere, lagledere og foresatte skal respektere dommer avgjørelser. Spillere, lagledere og foresatte skal være presis i forhold til avtaler. Lagledere skal vise rettferdighet. Lagledere skal være et forbilde. Lagledere skal ikke benytte rusmidler når de representerer klubben. Lagledere skal være lojale overfor klubben. Lagledere skal ikke la egne mål gå utover barna, barna er hovedobjektet. Foresatte skal ikke benytte rusmidler når de deltar sammen med klubben Deltakelse i turneringer Styret dekker påmeldingsavgifter til turneringer for 1 turnering pr. sesong uten søknad. Øvrige kostnader dekkes av det enkelte lag, og i prinsipp skal spillerne dekke kostnader for det støtteapparatet som skal være med på turneringen. Styret vil ta dette opp til ny vurdering innen utgangen av Omberamming av kamper Omberamming av kamp skal som hovedregel skje til egen treningstid. Dersom et annet lag også disponerer den aktuelle treningstiden, må dette først avklares med dem før en kamp endres Drakter Austrått Håndball skal sørge for at alle lag har kampdrakter som til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Farge på skjorte og shorts er mellom blå med Austrått-logo foran og nummer bak. Lagets oppmann har ansvar for oppbevaring og bruk av draktene, og å gi beskjed i god tid når draktene begynner å bli for små eller utslitte. Drakter bestilles som regel når høstsesongen starter. Materialforvalter bestiller kampdrakter og sørger for utdeling av disse. Etter siste kamp i sesongen samler oppmann inn alle drakter. Disse vaskes og legges etter nummer (husk shortsene) og leveres komplett, 13 stk, til materialforvalter. De som har sponsede drakter kan se bort fra dette. Nye drakter blir delt ut når høstsesongen starter. Austrått Håndball deler ikke ut drakter med spillerens navn bak på drakten. Drakten vil da bli regnet som personlig og dermed vil den ikke kunne bli brukt av andre spillere og andre lag. Håndbok for Austrått Håndball 6 av 28

7 Ønsker et lag draktsett med navn må de selv betale for dette. Det er anledning til å få sponsorer til dette, pass da på at det er penger igjen til å supplere ved nye spillere. Draktene skal allikevel bestilles gjennom materialforvalter. Dersom noen har sponsede drakter uten spillernavn som er blitt for små, kan disse kjøpes av klubben, og laget får en sum tilbake for draktsettet. Det må være komplett og i ok stand. Et draktsett forventes å vare i ca. 6 år. Ved draktlikhet benyttes overtrekksvester. Draktsett som kommer bort må erstattes av den enkelte spiller med kr 500;- 2.8 Organisasjonskart for Håndballavdelingen Årsmøtet Leder håndballstyret Kasserer/ Økonomiansvarlig Sekretær Sportslig leder Nestleder rep. hovedstyret Styremedlem 1 Kontingentansvarlig Styremedlem 2 Dugnadsansvarlig Materialforvalter Sportslig utvalg Kioskansvarlig Webansvarlig Oppmann Trener Tillitsvalgt Kaptein 2.9. Dommere i klubben Kravet fra Håndballkretsen er at vi skal stille med en dommer for hvert lag påmeldt fra og med 12-årsklassen og oppover, hvis ikke får vi bot for manglende dommere. Dommeransvarlig skal sette opp mål og utviklingsplan for hver sesong, vi ønsker å befeste vår posisjon som en ledende dommerklubb. Håndballavdelingen dekker håndballisens for elitedommere. Håndballavdelingen dekker drakter og annet nødvendig utstyr for dommerne. Håndbok for Austrått Håndball 7 av 28

8 2.10. Innbetaling av kontingent Alle spillere, trenere, oppmenn, dommere og styrets medlemmer skal være medlemmer i AIL. Kontingenten fastsettes av årsmøtet i Austrått Idrettslag. Kontingent må være betalt før kamper spilles. For spiller som starter opp om sommeren aksepteres innbetaling av halv kontingent Hjemmeside Håndballavdelingen har egen hjemmeside. Webansvarlig drifter denne, og tar imot bidrag fra dem som måtte ønske å gi innspill. Adressen er: Forsterkeranlegg AIL har speaker- og forsterkeranlegg av god kvalitet for bruk under kamper. Kontaktperson er sportslig utvalg. Håndbok for Austrått Håndball 8 av 28

9 3. Definisjoner på Styreverv 3.1. Leder Lederen i Håndballavdeling velges på årsmøtet for 1 år om gangen. Ansvaret som leder påligger helt frem til ny leder er valgt. Leders ansvar: Innkalle til og lede styremøter i avdelingen. Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte. Medvirke til at medlemstallet fra tidligere år opprettholdes. I samråd med økonomileder å fremlegge budsjett. Møte på Rogaland Håndballkrets` møter. Å være bindeledd mellom avdelingen og Rogaland Håndballkrets. Å være inspirator og organisator i styret. Den skal påvirke til økt engasjement og gjennomføring av Håndballavdelingens målsetning. Gjennomgå å godkjenne bilag etter avstemming mot kontoutskrift Oppdatere håndboken Søke om tildeling av halltid 3.2. Nestleder Nestleder i Håndballavdeling velges på årsmøtet for 2 år om gangen. Nestlederen er styrets representant til hovedstyret i idrettslaget. Nestleders ansvar: Stedfortreder for Leder i dennes fravær. Bistå Leder gjennom de oppgaver som er nødvendig for å sikre at avdelingen drives etter gjeldene regler Kontaktperson for Webansvarlig. Representere håndballavdelingen i Hovedstyret Håndbok for Austrått Håndball 9 av 28

10 3.3. Kasserer/Økonomiansvarlig Kasserer/Økonomiansvarlig velges for 2 år om gangen. Kasserer/Økonomiansvarligs ansvar: Å tilstrebe at avdelingen drives økonomisk tilfredsstillende etter de retningslinjer som budsjettene legger opp til. Å kontrollere at de bilag som bokføres tilhører Håndballavdelingen. I samsvar med leder å fremlegge budsjett for kommende sesong som anbefales og godkjennes av styret i desember. Holde løpende kontakt med de enkelte lags økonomisk ansvarlige. Motta regninger for betaling. Rapporterer til styret månedlig. Lage fakturagrunnlag ved behov Delta på møtene i AIL`s økonomigruppe. Sende inn overgangsskjema til Håndballforbundet Holde orden på sponsor-avtaler og at disse blir effektuert 3.4. Sekretær Sekretær velges for 2 år om gangen. Sekretærens ansvar: Sende ut innkalling til styremøter og reservere møterom Skrive referat på styremøter og fordele disse til styret, styrekontakter og Hovedstyret. Fordele inngående post til ansvarlige ledere. Bistå ved forefallende skrivearbeid. Ajourholde arkiv, herunder kopi av referat til Hovedstyret Utarbeidelse av årsrapport Påse at alle oppmenn leverer sesongrapport, å arkivere disse sammen med årsrapporten. Håndbok for Austrått Håndball 10 av 28

11 3.5. Sportslig Leder Sportslig Leder velges for 2 år om gangen. Sportslig Leders ansvar: Etablere sportslig utvalg Sammen med leder, være bindeledd mellom håndballavdelingen og kretsen. Ha løpende kontakt med alle trenere i avdelingen. Avholde informasjonsmøte for alle trenere og laglederne ved sesongstart. Gjenomgang av håndboken. Tilrettelegge trenerkurs etter behov. Dommeransvarlig Levere terminlister til alle lagene. Hjelpe til med å skaffe trenere til lagene etter behov. Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i avdelingen som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål. Innhente sportslige og sosiale målsetninger fra alle lag Holde sekretariatsutstyr i orden. Rapportere til styret om lag- og trenersituasjonen. Påmelding til serien og eventuelt trekking av lag Sette opp lister over sekretæriats-vakter Kontaktperson overfor kioskansvarlig, sette opp lister for kioskvakt samt å videreformidle disse listene til oppmenn. Settes opp 2 ganger i året Materialforvalter Materialforvalter velges for 2 år av gangen. Materialforvalters ansvar: Fremskaffe markedets beste avtaler på kjøp av utstyr til håndballavdelingens spillere og støtteapparat. Fremskaffe spilledrakter, medisinskrin, etc. i henhold til forespørsel fra de enkelte lag. Holde oversikt over avdelingens totale materialsituasjon. Ha tett samarbeid med kasserer for kontroll og oppfølging av bestillinger og utgifter i denne forbindelse. Utarbeide forslag til budsjett i samråd med trenere og oppmenn for de enkelte lag ut fra hvert enkelt lags behov for kommende sesong. Bidra med informasjon på trener- og oppmannsmøter. Håndbok for Austrått Håndball 11 av 28

12 3.7. Styrerepresentant 1 (kontingentansvarlig) Styrerepresentant 1 velges av styret for 2 år om gangen. Styrerepresentant 1 ansvarer: Styrerepresentanten møter på styremøtet en gang i måneden. Ha ansvar for igangsetting og gjennomføring av Årsavslutning i hallen. Ha ansvar for oppfølging av kontingentbetaling og gi løpende oppdateringer til ansvarlig i Hovedstyret i AIL. Ha ansvar for oppdatering av laglister og fordeling av disse innen styret 3.8. Styrerepresentant 2 (dugnadsansvarlig) Styrerepresentant 2 velges av styret for 2 år om gangen. Styrerepresentant 2 ansvar: Styrerepresentanten møter på styremøtet en gang i måneden. Være dugnadsansvarlig Fordele fellesdugnader til de enkelte lag gjennom oppmannen. Ansvarlig for NHF-lotteri Håndbok for Austrått Håndball 12 av 28

13 4. Ansvarsområde for trenere/oppmann/spillere 4.1. Trener Det skal være minimum en trener per lag. Trenerens ansvar: Kontaktperson mellom Sportslig leder og laget. Trene laget i henhold til de tildelte treningstider. Legge opp og gjennomføre treningsprogram. Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer). Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong Ansvarlig for lagets opptreden både på og utenfor banen. Ved års avslutning foreslå kandidater til innsatspokal. Gjelder fra 12-års lag og oppover Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere. Ved ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f. eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved en eventuell anfall/episode. Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Ved skade: kontakte foreldre og foresatte umiddelbart. Settes seg inn i NIF s retningslinjer Håndbok for Austrått Håndball 13 av 28

14 4.2. Oppmann Det skal være en oppmann per lag. Oppmann er invitert til å møte på styremøte, en gang i måneden. Oppmann velges for 1 år av gangen. Oppmannens ansvar: Bindeledd mellom laget og håndballavdelingens sportslige leder. Være ansvarlig for den ikke - sportslige driften av laget. Utlevert lag bag med lagets drakter og markeringsvester. Ved års avslutning skrive lagets sesongrapport, denne skal inneholde navn på trener, oppmann og spillere, og sendes til Sportslig utvalg Holde spillere og trenere orientert om kampene. Gi tilbakemelding til Trener om hvilke spillere som kan delta på kampene. I tilfelle omberamming av seriekamper er det oppmanns ansvar å organisere ny kamp. Innkreving av kontingent etter pålegg fra styrerepresentant. Holde oversikt over spillernes forsikrings innbetalinger. Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Sikre at sekretariat blir organisert ved hjemmekamper og at sekretariatet er kjent med oppgavene. Referer til eget skriv om sekretariat vakter. Samle lagets ledere, Oppmann, Foreldre/Styrekontakt og Trener og foreldre til regelmessige møter blant annet for å sikre god kommunikasjon, avklare turneringer etc. Intervall 2 ganger i året. Ha ansvaret for å skaffe folk til kiosken i hallen. Oppdatere Webansvarlig/sportslig utvalg Til enhver tid å holde laglister ajourført i henhold til mal i vedlegg. Leveres styrerepresentant etter hver oppdatering. Alle spillere skal være medlem i AIL. Det året spillerne fyller 13 år må de betale lisens, de betaler kun halv lisens i vårsesongen. Ny lisens kommer så i august for hele sesongen. Være ansvarlig for å fylle overgangsskjema ved spillerovergang til AIL. Kontingent til AIL dokumentert ved kvittering skal være innbetalt før skjema leveres økonomiansvarlig i styret. Overgangsskjema fås ved henvendelse til sportslig leder i styret. Oppmann for mini-, 8-, 9,10 og 11 års lag er ansvarlig for å skaffe dommere til hjemmekamper. Sportslig leder har oversikt over aktuelle dommere Spillere Skal møte til kamp og trening til avtalt tid Stille i treningstøy/riktig sko på trening Følge beskjeder som gis fra laglederne Yte full innsats på trening og kamper Være venner med alle på laget Kjefting/banning på trening/kamp er ikke tillatt Stille i kampdrakt og evt. AIL-overtrekksdrakt på kamp Langt hår skal være satt opp under kamp/trening Ringer, armbånd, øredobber o.l. som kan skade med- og motspiller skal tas av Tilbakelevere drakter ved avsluttet spilleforhold Håndbok for Austrått Håndball 14 av 28

15 5. Sekretariat funksjonen Sekretariatet skal bestå av tre (3) funksjonærer som stiller 30 min. før kampstart. Det skal stille en tidtaker, en sekretær samt en oppsynsvakt for å sikre at tilskuere og oppmenn/trenere oppfører seg slik vi ønsker. Oppsynsvakt skal bære gul vest. Oppsynsvakt skal også ta imot dommeren. Følgende skal kontrolleres og være i orden før kampstart: Kulepenner Fløyte Stoppeklokke Lovreglement Kamprapporter (hentes fra Internett) Dommerregning Skade meldingsskjema Oppkobling av tidtakerutstyret Den som skal være sekretær sørger for at kampprotokoll (kamprapport) foreligger ferdig utfylt før kampstart. Denne hentes nå ned fra Internett. Resultatet ringes inn til det på skjemaet angitte nummer, og faks til det på skjemaet angitte faksnummer. Begge funksjonærer er ansvarlig for å følge nøye med på hva som skjer på banen., hvem som scorer, gult kort, utvisninger, time out og stans av tid. Se også egen instruks for sekretariat Ved en eventuell lisenskontroll (på initiativ fra kretsen) skal sekretariatet føre kontroll med at spillere og dommer har betalt lisens (kvittering). Dette føres på kampprotokoll i henhold til retningslinjer og returneres kretsen umiddelbart.. Det skal ryddes i hallen og garderobene etter siste kamp. Alt boss skal i bossbøtter. Klokke settes på ladning hos tilsynsvakt. Stoler og bord settes i bomberom. Håndbok for Austrått Håndball 15 av 28

16 6. Rogaland Håndballkrets sin internettside Oppsett av kamper og skjemaer for hver kamp er nå lagt ut på web, og dette blir nå den viktigste kommunikasjonsformen fra Rogaland Håndballkrets og ut til klubbene. Her legges også ut opplysninger om dommere etc. og det bør være en regel at dette sjekkes når kamptidspunktet nærmer seg. Internettadressen er: Velg RHK's serier fra Terminlister oppe til venstre Velg deretter aktuell serie Velg deretter aktuell kamp Dobbelklikk deretter kampen og kampskjema kommer opp. 7. Uteblivelse av dommere Opp til og med 11-årsklassen er det hjemmelaget som skal skaffe dommer. Fra 12-årsklassen og oppover er det Rogaland Håndballkrets sitt ansvar. Det kan skje at dommere ikke møter opp som avtalt. Se vedlegg 2 i denne håndboka for nummer til dommere som kanskje kan hjelpe dere videre. Det er tillatt at det utpekes dommer blant de frammøtte i denne situasjonen. 8. Andre hallarrangementer Det er hallstyret som skal holde oversikten på andre hallarrangementer enn de som normalt disponerer hallen. Det skal være en oversikt i hallen som viser disse arrangementene slik at trening og lignende kan avlyses i forveien. Styret oppfordrer likevel oppmennene til å be om at foreldrene ved avlevering av barna til trening tar seg et minutt til å sjekke at det er trening, slik at oppmenn og trenerne slipper å fungere som barnevakter. 9. Utgifter Utgifter utbetales kun hvis medlemskontingent i AIL er betalt. Alle utgifter skal dokumenteres med vedlagte kvitteringer. Oppmann og trener får dekket utgifter inntil kr 1000, som utbetales ved sesongslutt. Max 2000 pr lag. Se eget skjema i vedlegg, dette sendes økonomiansvarlig i styret ved sesongslutt. Håndbok for Austrått Håndball 16 av 28

17 10. Forsikring Spillere Håndballavdelingen skal benytte seg av Norges Håndball Forbunds regler for bruk av lisens ved ulykkesforsikring. Mini-12 år: Forsikret gjennom NIFs barneforsikring Egenandel NOK som spiller selv må betale. 13 år - voksen: Forsikret gjennom LISE/LISE pluss forsikring Egenandel NOK som spiller selv må betale. For spillere i aldersklasser hvor forsikring kreves, anbefaler håndballavdelingen å tegne Lise pluss forsikringen. Skade på utstyr (f. eks briller) er ikke dekket av sportslig forsikring i NIFs eller LISE. Spiller må derfor benytte familiens/egen forsikring for eventuelle skade på utstyr. Alle lag har egne lags mapper med skademeldingsskjema. Gjør dere kjent med disse og hvordan de skal benyttes Trenere og oppmenn Håndballavdelingen holder ikke forsikring for trenere og oppmenn. Eventuelt behov for forsikring vurderes personlig av den enkelte. Håndballavdelingen dekker ikke skader som måtte oppstå i forbindelse med den enkeltes engasjement i Håndballavdelingen. Håndbok for Austrått Håndball 17 av 28

18 11. Dugnader Ved enhver dugnad skal det utnevnes en dugnads ansvarlig/foreldre/styrekontakt, som har ansvaret for gjennomføring av dugnaden og oppfølging av resultat/fakturering. Fellesdugnader skal fordeles slik at det ikke blir skjevfordelt på enkelte lag. Ved nye dugnader skal styret være klar på formidle om dette er en fellsdugnad eller en dugnad direkte for laget, eventuelt en deling med gitt andel til klubben og gitt andel til laget Felles dugnader Håndballgruppen har følgende fellesdugnader: Kiosk Sekretariat ved hjemmekamper NHL lotteriet Juletreinnsamling Nyttårs lotteri Diverse avhengig av tilgang på arbeid Oppmannen er ansvarlig for å skaffe personer fra sitt lag etter henvendelse fra styrerepresentanten Lag dugnader Midlene lagene erverver seg på dugnader skal benyttes til følgende formål: Turneringer Turer og treningsleirer Overtrekksdresser og annet utstyr dersom dette kjøpes felles til laget. Sosiale arrangement Bruk av midler ut over ovennevnte skal diskuteres mellom representanter innad i laget. Dugnadspenger skal settes inn på Håndballgruppens kontonr Bilag leverers økonomiansvarlig i styret, bilag må merkes med hvilket lag dette gjelder, og økonomiansvarlig i styret holder oversikt over disponible midler for det enkelte lag. Håndbok for Austrått Håndball 18 av 28

19 11.3. Drift av kiosk i hallen Kiosken driftes av egen kioskansvarlig. Sportslig er bindeleddet mellom styret og kioskansvarlig. Sportslig leverer lister til oppmenn med oversikt over hvilke helger de enkelte lag har ansvaret for kioskdriften. Oppmann fordeler tidspunkt til spillere/foresatte, se eget vedlegg. Se eget skriv for oppgaver i kiosken, denne skal legges ved innkalling til vakt. NB: Husk at kioskvakt skal rydde balkongen ved stengetid! Lotterier i regi av NHF Styrerepresentant 2, dugnadsansvarlig, er ansvarlig for gjennomføringen av lotterisalget i styret. Oppmann er ansvarlig for lotteriet ovenfor laget. Vis hensyn hold tidsfristen. AIL er pålagt å selge lodd for Håndballforbundet. AIL får tildelt en grunnkvote pr lag som ikke kan returneres. Derfor er det viktig at spillerne blir motivert til å selge alle loddene. Håndbok for Austrått Håndball 19 av 28

20 Vedlegg 1 - Styret 2007/2008: Leder: Jann Idar Johansen Nestleder: Anita Malmin Skretting Økonomiansvarlig Cissel Pedersen Styremedlem 1 Aasne Bjørnsen (kontingentansvarlig) Styremedlem 2 Inger Narvestad (dugnadsansvarlig) Materialforvalter Ståle Nødland Sportslig leder Even Soldal Jensen Sekretær Turid Grude Andre verv: Sportslig utvalg Tina Ølberg Mari Hassel Lien Webansvarlig Tom Atle Bjørnevik Kioskansvarlig Unni Raadlund Håndbok for Austrått Håndball 20 av 28

21 Vedlegg 2 Dommere, oppmenn, trenere og treningstider 2007/2008: Lag "stilling" Navn Adresse Telefon Mobil Mailadresse J 7-8 år Trener Tina Ølberg Kjeldehagen 13a G 7-8 år Trener Rune Haddeland Olinehagen J 9 år Trener Nils Arne Johnsen Breidablikk J 9 år Trener Tommy Skjæveland Vindhagen J 9 år Oppmann Anita M. Skretting Skarahødden J 9 år Oppmann Hege Stiegler Solliveien G 9 år Trener J 10 år Trener Ann Kjersti Haga J 10 år Oppmann Kjersti Follo Agatveien J 10 år Oppmann Kjetil Henden Skarahødden G 10 år Trener Christine Svendsen J 11 år Trener Anne Kathrine Svela Olinehagen J 11 år Oppmann Gro Iversen Olinehagen G 11 år Trener Even Soldal G 11 år Oppmann Hanne Eide Håbakneiken J 12 år Trener Sivert Haga Hebnes Skeistien 1A J 12 år Oppmann Siri Fonn Hoveveien J 12 år Oppmann Beate Rønneberg Skaarlia G 12 år Trener Rune Haddeland Olinehagen G 12 år Oppmann Solveig Hetland Kappelanveien J 13 år Trener J 13 år Oppmann Inger Narvestad Olinehagen Håndbok for Austrått Håndball 21 av 28

22 G 13 år Trener Finn Hugo Nessa J 14 år Trener Henning Solberg Gamle Austråttvei J 14 år Oppmann Arve Lunde Olinehagen G 14 år Trener Finn Hugo Nessa J 15 år 1 Trener Elmer Jacobsen J 15 år 1 Oppmann Aasne Bjørnsen Gravarstunet J 15 år 1 Oppmann Unni Raadlund Kløverveien 9a J 15 år 2 Trener Eirik Falch Kjeldehagen 13a J 15 år 2 Oppmann Anne Torunn Espedal Austhagen 4A G 15 år Trener Idar Rosland G 15 år Oppmann Arild Rønneberg J 16 år Trener J 16 år Trener Even Soldal J 17 år Dame Kjell Geir Tjøstheim Torvmyrveien 11A Frode Tufteland Austråttbanen Håndbok for Austrått Håndball 22 av 28

23 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG SØNDAG Mini J 7-8 år J 11 1 og 2 J12 1 og 2 mini G9/G11 Mini J 7-8 år J14 1 og 2/J11 1 og 2 J13/G12 J12 1 og 2 mini G9/G11 Mini J9 år J14 1 og 2/J11 1 og 2 J13/G12 J12 1 og 2/G10 J13 Mini J9 år/j J14 1 og 2 J13/G12 G10 J13 J G15/J15 1 J16/J15 1 J14 1 og 2 J16/J15 1 G G15/J15 1 J16/J15 1 J14 1 og 2 J16/J15 1 G13-14 G G15 J16/J15 1 J14 1 og 2 J16/J15 1 G13-14 G Volleyball J15 2/ G13-14 Volleyball J15 2 Volleyball G Volleyball J15 2/ G13-14 Volleyball J15 2 Volleyball J Volleyball J15 2/ G13-14 Volleyball G15 Volleyball J Volleyball J17/Dame Volleyball G15 Volleyball J Volleyball J17/Dame Volleyball J17/Dame Volleyball J Volleyball J17/Dame Volleyball J17/Dame Volleyball Volleyball Håndball Volleyball J17/Dame Volleyball Håndbok for Austrått Håndball 23 av 28

24 Vedlegg 3 Skjema for spillere på de enkelte lag AIL Håndball Lag: Sesong: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: Tel: Adresse: Postnr: Foresatte: Håndbok for Austrått Håndball 24 av 28

25 Vedlegg 4 Skjema for utgiftsrefusjon UTGIFTSREFUSJONSSKJEMA AIL HÅNDBALL LAG: NAVN: ADRESSE: POSTNR / STED: UTGIFTSART SUM SUM UTGIFTER KJØRING: Kampsted: Antall km: Antall biler: Sats pr km: : TOTALSUM: SIGNATUR: KONTORNUMMER: Håndbok for Austrått Håndball 25 av 28

26 Vedlegg 5 Brev til nye spillere og foresatte Til nye spillere og deres foresatte! Vi ønsker deg velkommen til oss i AIL Håndball! Det er vårt mål at du skal videreutvikle deg så vel sosialt som aktiv håndballspiller i et godt miljø hos oss. Vi forventer at du prioriterer å delta på trening, i kamper, i turneringer og på andre arrangement. Dine foresatte forventer vi vil stille på kamper, og kan kanskje også etter hvert være aktuelle for verv som oppmann eller styremedlem. Noen ganger trenger vi også hjelp til transport. Aktivitetene i Håndballavdelingen dekkes ikke inn gjennom medlemskontingenten. Derfor er avdelingen engasjert i noe dugnadsarbeid gjennom sesongen. Vi ser fram til at du og dine foresatte tar sin del av dette dugnadsarbeidet, som også bidrar sosialt ved at alle blir litt kjent med hverandre. Dette sikrer at vi får økonomi til å gjennomføre de sportslige og sosiale aktivitetene som er nedfelt i vår målsetting. Deltakelse på større turneringer vil nok likevel betinge at spillerne må betale en egenandel, men vi opplever også at spillerne selv gjennomfører dugnader for slike arrangement. Det er viktig at trener og oppmann blir informert om spesielle behov eller sykdommer, som f.eks. astma, diabetes, epilepsi, og at de blir forklart hva som må gjøres dersom det oppstår en situasjon i forbindelse med dette. Vi håper at du vil trives sammen med oss i AIL Håndball! Med vennlig hilsen Styret i AIL Håndball Håndbok for Austrått Håndball 26 av 28

27 Vedlegg 6 Instruks for drift av kiosk Åpning/stenging: 1 Første mann får kiosken låst opp av tilsynsvakten 2 Siste mann som forlater kiosken er ansvarlig for at den blir låst 3 Sjekk at alt lys er slukket og at kaffe trakter og komfyrer slått av 4 Sjekk at kioskluken står forsvarlig på plass og at begge dørene i kiosken er låst Renhold/orden: 4 Alle viser god hygiene og orden 5 Vask alle redskaper som har vært i bruk, kaffetrakter, gryter, benker og alle gulv i kiosken. Mopp lånes av tilsynsvakt 6 Alle bord på tribunen sjekkes at de er rene før publikum kommer 7 Tørk av bordene og stable stolene når dagen er slutt 8 Bossdunker på tribune og i gang må tømmes både under drift og ved dagens slutt 9 Vaskefiller/håndklær legges i vasken ved stengetid 10 Ta med alt boss og kast det i dunkene utenfor hallen Gå ifra kiosken slik du selv vil se den når du kommer! Kioskdrift: 11 Salg av brus, kaffe, pølser, vafler og snop til priser i henhold til prisliste 12 Lag som er ansvarlig for kiosken skal ha med seg 1 langpannekake, 40 boller (evt. skoleboller, skillingsboller) samt 1,5 l lapperøre og 1,5 l vaffelrøre. Noe av dette kan byttes ut mot frukt som selges oppskåret i beger. Spilles det mindre enn 3 kamper er det nok med en av delene. Det anbefales å sette opp eget kake- og kaffebord utenfor kiosken ved større arrangement. Dagbok: 13 Dagbok ligger i hyllen over vasken og skal brukes for å notere ned beskjeder til kioskansvarlig 14 Noter ned utsolgte varer, mangler, forslag til forandringer/forbedringer osv. Pengerutiner: 15 Når kiosken stenges telles pengene og kr ,- (kun mynter) legges som vekslepenger i kassen 16 Resten av dagsomsetningen telles opp og legges i konvolutt som limes igjen og putten i brevluken i veggen inn mot bakrommet. Husk å notere ned dato og arrangement/arrangør på konvolutten 17 Kassen settes inn på bakrommet Hvem kan betjene kiosken: 18 Det skal alltid være minst en person over 16 år tilstede i kiosken INGEN PENGER MÅ UTLEVERES TIL NOEN FOR DOMMERUTGIFTER OSV. SLIKE UTGIFTER VEDRØRER IKKE KIOSKDRIFTEN Ved problemer kan dere ta kontakt med tilsynsvakten eller kioskansvarlig. Hilsen kioskansvarlig Unni Raadlund tlf mail. Håndbok for Austrått Håndball 27 av 28

28 Vedlegg 7 - Instruks for sekretariatfunksjonen SEKRETARIAT I AUSTRÅTTHALLEN Ved håndballarrangement i Austråtthallen, er Austrått Håndball pålagt av kretsen, å stille sekretariat til rådighet under kampene. Alle lag vil være ansvarlig for dette. Og det vil bli sendt ut informasjon om når ditt lag skal ha sekretariatet Den dagen ditt lag er satt opp med ansvaret, er det ikke bare under egen kamp en skal sitte, men alle kampene denne dagen. Enkelte ganger kan det bli en del kamper, derfor kan det være smart at flere som tilhører laget, lærer seg denne kunsten. Vi ser helst at det er voksne som sitter i sekretariatet. Men under avvikling av aldersklassene 9 og 11, kan eldre spillere gjerne være med å ta i ett tak. En passende alder å begynne, kan være i 14/15 års alderen. Vi er alle avhengige av at når ditt lag er satt opp, stiller. Før en skal ha sekretariatet kan det være smart å sette seg inn i hvordan kampklokka fungerer. Og hvordan kamprapporter skal fylles ut. Er det usikkerhet om noe er det bare å ta kontakt med sportslig leder. Når ett arrangement er ferdig, skal resultatene fra aldersgruppene 13 og oppover, ringes inn til håndballkretsen umiddelbart etterpå. Alle kamprapportene, også for aldersgruppene 9 og 11, skal sendes håndballkretsen første virkedag etter kampene. Adressen står påført kamprapportene. Når ett arrangement er ferdig, skal vi gjøre hallen og garderobene klar for mopping. Det vil si at vi fjerner flasker, tøy som ligger igjen, papir og lignende før vi går hjem. Hilsen Sportslig utvalg! Håndbok for Austrått Håndball 28 av 28

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag

Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag Håndbok for håndballavdelingen i Austrått Idrettslag 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formålet med Håndboken... 4 Formålet med denne håndboken er:... 4 2. Overordnet målsetning for Håndballavdelingen... 4

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vår jobb er å sørge for at gjestende spillere, lagledelse, supportere og andre gjester, dommere og egne spillere, lagledelse og supportere får en fin

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag.

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag. Styremøte 04.12.14 Til stede: Sascha, Tina, Hanne, Mali, Anne og May-Britt. 1. Cup Serbia og Tyskland har skriftlig takket ja Norge Tysland, Serbia 99 98 på jentesiden. Samarbeid Norges håndballforbund,

Detaljer

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon:

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: Fra sesongen 2015-2016 spiller alle sine offisielle hjemmekamper i Nadderud Arena. Arenaen har to fulle spilleflater. Kampene går parallelt

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Innledning og bakgrunn Den enkelte klubb er ansvarlig for å arrangere hjemmekampene sine i egen hall. Hjemmearrangementer er en viktig inntektskilde for håndballgruppen

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Innhold Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering 1 Dette må gjøres på forhånd 2 Invitasjoner 2 Dugnadslister 2 Premier 2 Kampoppsett 2 Dommere

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Referat fra møte om Miniturneringene 2013 (Versjon: 2.0 - ENDELIG)

Referat fra møte om Miniturneringene 2013 (Versjon: 2.0 - ENDELIG) Referat fra møte om Miniturneringene 2013 (Versjon: 2.0 - ENDELIG) Møtet ble avholdt torsdag 14. februar kl 18.00-19.00 på Express klubbhus, Fevik. Tilstede fra representanter fra samtlige klubber: Jerv,

Detaljer

SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med:

SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med: SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med: Trygg/Lade Trond Freidig Klubber 2000 2001 2002 Årganger 1. Kontaktpersoner Følgende

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Å sikre enhetlig informasjon til I.L Havdur håndballs støtteapparat.

Å sikre enhetlig informasjon til I.L Havdur håndballs støtteapparat. 1. Forord Dette dokumentet er utarbeidet for trenere, lagledere og foreldre i I.L Havdur håndballavdelingen. Håndboka er ment som et oppslagsverk for alle som bidrar til lagene. Her vil en finne praktisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Før kamp: Ta med kamprapporter til kampene denne dagen (printes ut fra banedagboka på www.handball.no) Lån nøkkel og adgangskort til

Detaljer

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vår jobb er å sørge for at gjestende spillere, lagledelse, supportere og andre gjester, dommere og egne spillere, lagledelse og supportere får en fin

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball 2009 Kafèhåndboka Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball Her skal du finne svar på alt som omhandler kafèdriften, hvordan vi gjør ting i Sørreisa IL og hvilke oppgaver og ansvar du

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet Dokument ansvarlig(e): Navn Øyvind Tørlen Rolle Økonomiansvarlig styremedlem Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet 3.0 19.11.2015 Øyvind

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER

HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER Vedlegg Ansvar rigge hallen: Ansvar rydde hallen: Ansvar nøkler: Kioskkasse: Sekretariat: Dommerpenger: Kiosksalg: Utstyr i hallen: 1. Riggplan for Eikhallen

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Forberedelser FØR arrangementet: Skrive ut kamprapporter: Dette gjøres av klubben, kamprapportene ligger i kofferten. Kofferten står i det innerste rommet på kontoret i hallen. Oppmøte i hallen: Vi vil

Detaljer

Flint Tønsberg Håndball AL

Flint Tønsberg Håndball AL Flint Tønsberg Håndball AL 4. januar 2015 Oppgaveliste etter UU møte Økonomi i UU Oppg.nr.: 102 Utføres innen: 1. INFO Sondre foreslår at Janne har ans. For økonomi i UU Janne kan rapportere øk.status

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Agenda Styret & sportslig utvalg Spillerlister Utstyr/ web Banefordeling & omberamming av kamper Cuper, policy Dommeroppsett Nils Trener Herrer senior/ G16

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. INFO MØTE 2012 Dommere

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. INFO MØTE 2012 Dommere Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen INFO MØTE 2012 Dommere 1 1 AGENDA Dommerkontaktens oppgaver Fagsiden Kurs dommere observatører

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 01-2009 Dato...: Torsdag 5. mars 2009 Tid...: 19.30 23.00 Sted...: Lundby på Moan Deltakere..: Rune Eng, Anita N. Øien, Thor Granrud, Ivar Thoresen, Måna, Kirsti D. Reinertsen, Morønning

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag)

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) 1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker. 2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

INNSTRUKS KIOSK- OG HALLVAKT KLÆBUHALLEN. -alt for at alle skal lykkes i Klæbu håndball

INNSTRUKS KIOSK- OG HALLVAKT KLÆBUHALLEN. -alt for at alle skal lykkes i Klæbu håndball INNSTRUKS KIOSK- OG HALLVAKT KLÆBUHALLEN -alt for at alle skal lykkes i Klæbu håndball KIOSKVAKT - KAMPDAG Oppmann gjør avtale om overlevering av plastkasse med skrin, nøkkelkort og det dere trenger. Før

Detaljer

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver:

Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: VAKTINSTRUKSER FOR HALLVAKT Greverud hallen: Foreldrekontakt /Oppmann er dagens hovedansvarlig for hallens arrangement har følgende oppgaver: OPPGAVER FØR KAMPDAG: Ta kontakt til kasserer 4 dage før din

Detaljer

Greit å vite i Blindheim Idrettslag

Greit å vite i Blindheim Idrettslag Greit å vite i Blindheim Idrettslag Administrasjonen ønsker velkommen til en ny sesong, og benytter anledningen til å informere gamle og nye frivillige og aktive om følgende: Om oss Med rundt 1200 aktive,

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer