Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Vadsø Dato: Tidspunkt: 10:00 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å gi vararepresentanten beskjed om å delta på møtet. Nasjonalparkforvalter er tilgjengelig på telefon eller e-post Program for dagen: 10:00 11:30 Vår på Varangerhalvøya v/ nasjonalparkforvalter og SNO (Lysbilder m/ faglig påfyll om bl.a. følgende tema): - VM i kiting 2013, VAKE - Siste nytt om fjellreven - Bestandsregistrering av rovvilt 11:30-12:00 Lunsj 12:00 16:00 Styremøte Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 16/2013 ST 17/2013 ST 18/2013 ST 19/2013 ST 20/2013 ST 21/2013 ST 22/2013 RS 2/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av underskrivere Godkjenning av protokoll fra styremøte i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 5. mars 2013 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 3/ mars 2013 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 4/ april 2013 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 5/ april 2013 Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder 2012/ / / / /3452 ST 23/2013 Bestillingsdialog med SNO - Møte /3452 ST 24/2013 ST 25/2013 RS 3/2013 RS 4/2013 RS 5/2013 RS 6/2013 RS 7/2013 RS 8/2013 ST 26/2013 Fordeling av styrets uspesifiserte tiltaksmidler for 2013 Søknad om tillatelse til landing med helikopter i Varangerhalvøya nasjonalpark - Varjjat Sami Musea / Varanger Samiske Museum Tillatelse til bruk av snøskuter for frakt av varer og materialer til gamme i Varangerhalvøya nasjonalpark - Fredrik Ittelin - Vadsø kommune Utvidet virketid for tillatelse til kjøring med snøskuter i Varangerhalvøya nasjonalpark - Øst- Finnmark sivilforsvarskrets / FIG-Vadsø Innvilget søknad om endring av trasé for VAKE 2013 i Varangerhalvøya nasjonalpark Avslag på søknad om sjekkpunkt i Varangerhalvøya nasjonalpark - Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) Varanger Kite Club Orienteringer fra nasjonalparkforvalter på styremøte Referat fra møte 6. mars 2013 om de åpne hyttene i Varangerhalvøya nasjonalpark Eventuelt 2012/ / / / / / / /1227 Side 3

4 ST 16/2013 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet ST 17/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 18/2013 Valg av underskrivere Side 4

5 Utvalg: Møteprotokoll Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 15:30 Kiberg skole, Kiberg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ragnhild M. Aslaksen Ørjan Vevle Magnhild Mathisen Funksjon Leder Nestleder Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Svein Dragnes Lasse Haugom Ann-Solveig Sørensen Jarl Even Roska Funksjon MEDL MEDL MEDL MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Jørn S. Opdahl Eirin Tapio Fred Johnsen Møtte for Jarl Even Roska Svein Dragnes Ann-Solveig Sørensen Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Paul A. Nilsen Nasjonalparkforvalter Lutnæs Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 5

6 Saksliste Utvalgssaksnr ST 1/2013 ST 2/2013 ST 3/2013 ST 4/2013 ST 5/2013 ST 6/2013 ST 7/2013 ST 8/2013 ST 9/2013 ST 10/2013 ST 11/2013 ST 12/2013 ST 13/2013 ST 14/2013 RS 1/2013 ST 15/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av underskrivere Godkjenning av protokoll fra styremøte i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 6. desember 2012 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 10 / des Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 1/ januar 2013 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 2/ februar 2013 Klage på vilkår i tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med ettersanking av sau - Arnt Støme - Vardø kommune Søknad om inngjerding og bygging av skjå i Varangerhalvøya nasjonalpark - Arnt Oddvar Støme - Vardø kommune Søknad om organisert ferdsel i Varangerhalvøya nasjonalpark - Varanger Arctic Kite Enduro 2013 Søknad fra Universitetet i Tromsø om dispensasjon til snøskuterkjøring i forbindelse med forskning i Varangerhalvøya nasjonalpark Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av varer til hytta "Telebu" i Varangerhalvøya nasjonalpark - Vardø Sportsfisker og Jegerforening - Vardø kommune Delegering av myndighet fra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre til nasjonalparkforvalter ved sakshandling etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel 2012/ / / / / / / / / /4624 Forvaltningsplan - status og fremdrift 2013/664 Orienteringssak: Kopi av brev - søknad om etablering av nasjonalparksenter i Nesseby kommune Eventuelt 2013/65 Side 6

7 ST 1/2013 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Vedtak 6 styremedlemmer er tilstede, 3 faste representanter og 3 vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig. ST 2/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Vedtak Innkalling og saksliste er godkjent. Ved fremtidige styremøter i Vardø kommune på vinterstid må møtestart utsettes til klokka 11:00, slik at representantene fra Båtsfjord kan starte derfra på morgenen og likevel rekke frem til møtene i tide. ST 3/2013 Valg av underskrivere Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Vedtak Jørn Stefan Opdahl og Eirin Tapio er valgt som underskrivere. ST 4/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 6. desember 2012 Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Side 7

8 Vedtak Protokollen er godkjent. ST 5/2013 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte des Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Vedtak Protokollen er godkjent. ST 6/2013 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 1/ januar 2013 Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Vedtak Protokollen er godkjent. ST 7/2013 Godkjenning av protokoll for arbeidsutvalgsmøte 2/ februar 2013 Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Vedtak Protokollen er godkjent, etter korreksjon av en skrivefeil i siste linje på side 2 (Vadsø rettes til Vardø) Side 8

9 ST 8/2013 Klage på vilkår i tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med ettersanking av sau - Arnt Støme - Vardø kommune Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i forvaltningsloven 33 andre ledd endrer Varangerhalvøya nasjonalparkstyre sitt vedtak datert , ved at følgende tilleggsvilkår oppheves: «Statens naturoppsyn (SNO) i Vadsø ved Arne Petter Sarre (mob ) eller Alfred Ørjebu (mob ) skal varsles på telefon før hver kjøretur.» ST 9/2013 Søknad om inngjerding og bygging av skjå i Varangerhalvøya nasjonalpark - Arnt Oddvar Støme - Vardø kommune Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i 3 punkt 1.3 bokstav e i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og naturmangfoldlovens 48 avslår Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søknaden til Arnt Støme om inngjerding og bygging av skjå med samlegjerde på gnr 3, bnr 28 i Komagdalen i Vardø kommune. ST 10/2013 Søknad om organisert ferdsel i Varangerhalvøya nasjonalpark - Varanger Arctic Kite Enduro 2013 Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Side 9

10 Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark 3 punkt 5.2 gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre Varanger Kite Club tillatelse til å arrangere Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark for inntil 50 deltakere (25 lag) i uke 15 i Tillatelsen gis på følgende vilkår: Den røde linjen på de vedlagte kartene angir grensen for hvor langt inn i nasjonalparken det er lov til å seile under arrangementet. Sørøst for Falkfjellet er det tegnet inn en rød linje til i kartet. Sammen med den røde linjen vest og nord for Falkfjellet danner denne linjen en korridor som det er tillatt å seile i mellom Falkfjellet og Holmfjellet. Inntil 2 hundespann kan benyttes 1 gang tur/retur opp til sjekkpunktet på Falkefjellet etter trasé som er inntegnet med sort på de vedlagte kartene. Oversikt over rennleder(e) med telefonnummer og e-postadresse skal sendes til Statens naturoppsyn (SNO) i Vadsø ved Arne-Petter Sarre på e-postadressen: innen 15. mars Søker skal ta kontakt med Statens naturoppsyn lokalt ved Arne-Petter Sarre ( ) eller Alfred Ørjebu ( ) i forkant av arrangementet. Nasjonalparkforvalter og / eller Statens naturoppsyn kan om nødvendig endre grenser og traséer, og i ytterste konsekvens forby kiting gjennom hele eller deler av området. Søker plikter å følge disse anvisningene. Søker skal ta kontakt med reinbeitedistrikt 6/5D ved distriktsleder Frank Inge Sivertsen ( ) i forkant av arrangementet for å avklare hvor eventuelle reinflokker er, og forhøre seg om eventuelle hensyn som må tas i forhold til reindrift. Kiting i nærheten av reinflokker skal unngås. Dyrelivet og spesielt fjellrev skal ikke forstyrres unødig. Dersom noen av deltakerne skulle observere fjellrev underveis på turen ber vi om tilbakemelding med kartangivelse på observasjonen(e). Nasjonalparkforvalter og / eller Statens naturoppsyn skal være med på informasjonsmøtet for deltakerne i forkant av arrangementet, for å gi informasjon til lagene i forhold til ferdselen i nasjonalparken. Side 10

11 ST 11/2013 Søknad fra Universitetet i Tromsø om dispensasjon til snøskuterkjøring i forbindelse med forskning i Varangerhalvøya nasjonalpark Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i naturmangfoldloven 48 gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre dispensasjon til Universitetet i Tromsø til kjøring med snøskutere i forbindelse med forskning i Varangerhalvøya nasjonalpark i perioden mars Dispensasjonen gjelder Rolf Anker Ims og Nigel Yoccoz fra Universitetet i Tromsø til bruk av en snøskuter i Vestre Jakobselv-området, og for Siw Killengreen og John- Andre Henden fra Universitetet i Tromsø til bruk av en snøskuter i Komagdalen-/ Sandfjorddalen-området. I tillegg gjelder dispensasjonen for Emil Ruge og John-Arne Kristiansen, som er innleid fra Universitetet i Tromsø, til bruk av to snøskutere for å kjøre ned forskningsutstyr fra Komagdalen og Sandfjorddalen og samtidig kjøre inn forsyninger til Hubehytta i Komagdalen Dispensasjonen er gyldig på følgende vilkår: Dispensasjonen skal medbringes under kjøring. All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig. Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark. Leting etter nye fjellrevhi og sjekking av kjente hi skal skje i samarbeid med Statens naturoppsyn i Vadsø ved Alfred Ørjebu og Arne Petter Sarre. ST 12/2013 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av varer til hytta "Telebu" i Varangerhalvøya nasjonalpark - Vardø Sportsfisker og Jegerforening - Vardø kommune Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Side 11

12 Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i verneforskriftens 3 punkt 6.3 bokstav f gis Vardø sportsfisker og jegerforening tillatelse til maksimalt tre 3 turer med snøskuter, for transport av varer til hytta Telebu / Telegrafhytta i Sandfjordddalen i Båtsfjord kommune. Kjøringen til og fra hytta skal skje langs traséen som er inntegnet med rødt på vedlagt kart. Tillatelsen gjelder for Øyvind Jørgensen og Leif Magnus Wold. Tillatelsen er gyldig til og med 1. mai Tillatelsen er gyldig på følgende vilkår: Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark. Tillatelse etter motorferdselloven må være innhentet fra Båtsfjord kommune. Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan viskes ut. Kjøreseddelen må medbringes i felt sammen med dette brevet i tilfelle kontroll. Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten. All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig. ST 13/2013 Delegering av myndighet fra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre til nasjonalparkforvalter ved sakshandling etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 12

13 Vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre delegerer myndighet til å fatte vedtak i saker som behandles etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel til nasjonalparkforvalter. Delegeringen omfatter 3 punkt 5.2 og 6.3 i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark/várnjárgga álbmotmeahcci, 3 punkt 4.2 og 5.2 i verneforskriften for Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/biezavuona-oardduvuona suodjemeahcci, og 5 punkt 1, 4, 7 og 8 i verneforskriftene for Syltefjorddalen naturreservat/oarddu luondumeahcci. Vedtak som fattes av nasjonalparkforvalter skal være i tråd med etablert forvaltningspraksis for disse verneområdene. ST 14/2013 Forvaltningsplan - status og fremdrift Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Vedtak Presentasjonen fra nasjonalparkforvalter om status, videre arbeid og prosess, og fremdrift med forvaltningsplanen er tatt til orientering. RS 1/2013 Orienteringssak: Kopi av brev - søknad om etablering av nasjonalparksenter i Nesseby kommune ST 15/2013 Eventuelt Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra Ingen saker ble meldt inn under eventuelt. Side 13

14 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30-14:45 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ragnhild M. Aslaksen Ørjan Vevle Funksjon Leder Nestleder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Svein Dragnes Funksjon Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Eirin Tapio Møtte for Svein Dragnes Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Paul A. Nilsen Nasjonalparkforvalter Lutnæs Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 14

15 Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon til kjentmannskjøring med snøskuter mars 2013 i Varangerhalvøya nasjonalpark - Øst-Finnmark sivilforsvarskrets / FIG-Vadsø 2013/94 ST 7/2013 Søknad om dispensasjon til kjentmannskjøring med snøskuter mars 2013 i Varangerhalvøya nasjonalpark - Øst-Finnmark sivilforsvarskrets / FIG-Vadsø Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt, med følgende tilleggsvilkår: Før kjøringen starter skal distriktssekretær Svein Roska (tlf ) i reinbeitedistrikt 6 kontaktes for å få informasjon om hvor det eventuelt befinner seg rein langs den tillatte traséen. Vedtak Med hjemmel i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark 3 punkt 6.3 a gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre tillatelse til Øst-Finnmark sivilforsvarskrets til kjøring med snøskuter i Varangerhalvøya nasjonalpark 16. og 17. mars Tillatelsen gjelder for FIG-Vadsø ved Odd Erik Rønning, Sigurd Richardsen og Aina Abrahamsen. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: Det er kun tillatt å kjøre langs traséene som er merket med sort på vedlagte kart. All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet (spesielt fjellrev) og eventuelle reinflokker skal ikke forstyrres. Dersom noen av deltakerne observerer fjellrev eller snøugle ber vi om tilbakemelding med kartangivelse på observasjonen(e). Snøskuterne som benyttes skal være tydelig merket med Sivilforsvarets logo. Etter kjøringen skal det sendes en rapport til nasjonalparkstyret som beskriver resultatene/utbyttet av turen, inkludert en beskrivelse av hvor og hvordan sambandet/repeateren fungerte. Side 15

16 Sammen med rapporten skal det sendes inn GPS-tracklogger fra samtlige skutere som deltar i kjentmannskjøringen til nasjonalparkstyrets postmottak: Side 16

17 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 12:00-12:45 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ragnhild M. Aslaksen Ørjan Vevle Funksjon Leder Nestleder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Svein Dragnes Funksjon Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Eirin Tapio Møtte for Svein Dragnes Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Paul A. Nilsen Nasjonalparkforvalter Lutnæs Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 17

18 Saksliste Utvalgssaksnr ST 8/2013 ST 9/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om tillatelse til kjøring med snøskuter i Varangerhalvøya nasjonalpark - Vadsø Beitelag - Vadsø kommune Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter samt tillatelser til oppsett og vinterlagring av oppsynstelt i Varangerhalvøya nasjonalpark - Komagvær jeger- og fiskeforening - Båtsfjord og Vardø kommuner 2013/ /981 ST 8/2013 Søknad om tillatelse til kjøring med snøskuter i Varangerhalvøya nasjonalpark - Vadsø Beitelag - Vadsø kommune Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Behandling Arbeidsutvalget gikk enstemmig i mot nasjonalparkforvalters innstilling til vedtak. Vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre avslår søknaden til Vadsø beitelag om dispensasjon til kjøring med snøskuter for sporing av jerv i Varangerhalvøya nasjonalpark. Begrunnelsen er at rovviltregistreringer er en oppgave som er lagt til Statens naturoppsyn. ST 9/2013 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av varer og utstyr til hytte og oppsynstelt i Varangerhalvøya nasjonalpark - Komagvær jeger- og fiskeforening - Vardø kommune Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 18

19 Vedtak Vedtak 1): Med hjemmel i verneforskriftens 3 punkt 6.3 f gis Komagvær Jeger og Fiskeforening tillatelse til maksimalt seks 6 - turer med snøskuter, for transport av utstyr og brensel til foreningens oppsynshytte ( Porthytta ), langs traséen som er tegnet inn på kartet nedenfor. Tillatelsen gjelder til og med 4. mai til Tillatelsen gjelder Roy Hosen og én hjelpemann (to skutere i følge regnes som to turer). Tillatelsen gis på følgende vilkår: Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan viskes ut. Kjøreseddelen må medbringes i felt sammen med dette brevet i tilfelle kontroll. Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten. Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark. Tillatelse etter motorferdselloven må være innhentet fra Vardø kommune. All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig. Vedtak 2): Med hjemmel i verneforskriftens 3 punkt 1.3 g gis Komagvær Jeger- og fiskeforening tillatelse til oppsett av et telt til oppsynsformål ved Rævskarkulpen i Komagdalen i Båtsfjord kommune (under gnr 20 bnr 1) i perioden 10. juli til 15. september Tillatelsen gis på følgende vilkår: Nødvendige tillatelser etter annet lovverk skal være innhentet. Tiltaket skal ikke medføre skade, slitasje, forsøpling eller forurensing av naturmiljøet. Tiltaket skal ikke medføre ulempe for andre brukere av området. Vedtak 3): Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gis Komagvær Jeger og Fiskeforening tillatelse til vinterlagring av foreningens oppsynstelt ved Rævskarkulpen i Komagdalen i Båtsfjord kommune (under gnr 20 bnr 1) i perioden 2. april 2013 til 9. juli 2013 og 16. september juli Tillatelsen gis på følgende vilkår: Teltet skal lagres så diskret som mulig i terrenget. Side 19

20 Nødvendige tillatelser etter annet lovverk skal være innhentet. Tiltaket skal ikke medføre skade, slitasje, forsøpling eller forurensing av naturmiljøet. Tiltaket skal ikke medføre ulempe for andre brukere av området. Vedtak 4): Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gis Komagvær Jeger og Fiskeforening tillatelse til én 1 - tur med to 2 - snøskutere, for transport av brensel og utstyr til foreningens oppsynstelt ved Rævskarkulpen i Komagdalen i Båtsfjord kommune (under gnr 20 bnr 1), langs traséen som er tegnet inn på kartet nedenfor. Tillatelsen gjelder til og med 4. mai til Tillatelsen gjelder Roy Hosen og én hjelpemann Tillatelsen gis på følgende vilkår: Det skal meldes fra om at kjøring skal finne sted per telefon eller SMS i forkant av turen til Statens naturoppsyn ved Arne-Petter Sarre på telefon eller Alfred Ørjebu på telefon Snøskuterfører er pliktig til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra Statens naturoppsyn når det gjelder kjørerute. Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark. Tillatelse etter motorferdselloven må være innhentet fra Båtsfjord og Vardø kommuner. All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig. Side 20

21 Kart som viser plassering av Porthytta og oppsynsteltet, og tillatte traséer for kjøring til hytta og teltet. Side 21

22 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00-09:15 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ragnhild M. Aslaksen Funksjon Leder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Ørjan Vevle Svein Dragnes Funksjon Nestleder Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Mona Wrengsted Eirin Tapio Møtte for Ørjan Vevle Svein Dragnes Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Paul A. Nilsen Nasjonalparkforvalter Lutnæs Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 22

23 Saksliste Utvalgssaksnr ST 10/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Klage på avslag på søknad om sjekkpunkt i Varangerhalvøya nasjonalpark - Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) Varanger Kite Club 2012/4385 ST 10/2013 Klage på avslag på søknad om sjekkpunkt i Varangerhalvøya nasjonalpark - Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) Varanger Kite Club Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Behandling Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i 33 i forvaltningsloven opphever Varangerhalvøya nasjonalparkstyre sitt avslag til Varanger Kite Club datert Med hjemmel i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark 3 punkt 5.2 gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre tillatelse til Varanger Kite Club til å ha sjekkpunkt innenfor nasjonalparkens grenser ved Bergebyvann, på UTM koordinat / , i perioden april Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre tillatelse til Varanger Kite Club til å kjøre inntil ti -10 turer med snøskuter for opp- og nedrigging av sjekkpunktet i perioden april Tillatelsen gis på følgende vilkår: Sjekkpunktet skal ikke medføre skade, slitasje, forsøpling eller forurensing av naturmiljøet. Sjekkpunktet skal ikke medføre ulempe for andre brukere av området. Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark. Tillatelse etter motorferdselloven må være innhentet fra Nesseby kommune. Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan viskes ut. Kjøreseddelen må medbringes i felt sammen med dette brevet i tilfelle kontroll. Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten. Side 23

24 All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig. Når snøskuterne ikke benyttes til opp- og nedrigging av sjekkpunktet, skal de være parkert utenfor nasjonalparken. Det skal settes opp skilt utenfor nasjonalparken som viser hvor besøkende med snøskuter skal parkere. Side 24

25 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Vàrnjàrgga Àlbotmeahccestriva Statens Hus 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16188 NAT-NP-KT Arkivkode: Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder Det vises til innmeldte behov for midler til forvaltning, informasjons-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i verneområder innenfor Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Vàrnjàrgga Àlbotmeahccestriva sitt ansvarsområde, for Følgende midler kan disponeres til drift og tiltak innenfor deres ansvarsområder: Fellesadministrative Driftsutgift tjenester sekretatiat Driftsutgifter for utvalgene Midler - forvaltningsplaner OFF. STYRENAVN Lønn til forvalter Bestillingdialog Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Nærmere spesifisering av tildelingen av midler gjennom SNOs bestillingsdialog følger i vedlegg 1. Midlene blir overført til styrene via fylkesmannen som er regnskapsansvarlig, og er forutsatt benyttet til følgende formål: Lønn forvalter og felles administrative tjenester: Lønn til forvalterstilling, inkluderer også alle sosiale utgifter. Felles administrative tjenester utføres av Fylkesmannen og skal dekke faktiske utgifter til arkiv, forværelse, personalarbeid etc. Midlene disponeres av fylkesmannen. Drift av sekretariatet: Driftsposten dekker faste utgifter til kontorhold, reiseutgifter, telefon, porto, kontorrekvisita, og ev andre administrative kontorutgifter. Midlene disponeres i samarbeid mellom fylkesmannen og styret. Driftsutgifter for utvalgene Reise- og møtegodtgjøring for forvaltningsstyret og arbeidsutvalget, samt reiseutgifter for rådgivende utvalg. Midlene disponeres av styret. Forvaltningsplan Utgifter til arbeid med forvaltningsplanene, midlene kan benyttes til dekning av utgifter i forbindelse med nødvendige registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc. Der behov for slike midler er meldt inn over bestillingsdialogen, har DN sørget for å overføre innmeldingene til riktig budsjettpost. Midlene disponeres av styret. Besøksadresse: Brattørkaia 15 Postadresse: Postboks 5672 Sluppen N-7485 Trondheim Telefon: Telefaks: Videokonf: Side 25 Internett: E-post: Saksbehandler: Kirsten Thyrum Telefon:

26 Bestillingsdialog Tiltaks-/investeringsmidler i nasjonalparker og andre større verneområder i tråd med forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokumenter. Midlene skal gå til tiltak som er nødvendig for å ta vare på verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til informasjon, skjøtsels-, og tilretteleggingstiltak. mv. Midlene tildeles gjennom overføringer til fylkesmannen og disponeres av styrene, eller til lokalansatt ved SNO, dette framkommer av spesifiseringene som er gjort i vedlegg 1. Der tildelingen er gjort som pott til styret (v/fm) eller lokalansatt SNO, må styret velge hvilke av de innmeldte tiltak som skal gjennomføres, ut fra prioriteringslisten og tilgjengelige ressurser. De uspesifiserte tiltaksmidlene tildeles etter samme fordelingsnøkkel som i Disse midlene går i år over post , noe som framgår av vedlegg 1, og er j fr statsbudsjettet avsatt til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i tråd med forvaltningsplaner for de enkelte verneområder. Rapportering: : Av hensyn til nasjonal statistikk og rapportering ber vi om at rapportering på bruk av midlene gjøres i tråd med Notat opplegg for gjennomføring av bestillingsdialogen mellom FM/nasjonalpark-/verneområdestyrer og SNO for Forutsetninger for utbetalingen: Det gjøres oppmerksom på at DN og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene. Det gjøres videre oppmerksom på at DN helt eller delvis kan kreve utbetalte midler tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for bruken av midlene bortfaller. Med hilsen Direktoratet for naturforvaltning Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur Berit Lein Direktør, avdeling for naturbruk og vern Reidar Andersen Direktør, Statens naturoppsyn Vedlegg 1: Bestillingsdialogskjema Kopi til: Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku Fylkkamánni Statens hus 9815 Vadsø Side 26 2

27 Tildeling tiltaksmidler post Bestiller Verneområde Beskrivelse Oppfølging av tidligere tiltak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Varangerhalvøya - nasjonalpark Oppsetting av infotavler om verneområdene på 5 steder: Seidafjellet og ved de fire kommunenes turistinfo langs Ja, tiltaket er en del av det pågående Álbotmeahccestivra hovedveiene (utgifter til festestag, mørtel etc. samt arbeidstimer til engasjerte deltidsoppsyn). informasjons- arbeidet i/rundt parken. Forankring i Skjøtsels- eller Pri Økonomisk ansvarlig Omsøkt beløp Vurdering iht forv.plan (Styret eller SNO -lokalt) postformål Ja 1 SNO-lokalt Tildeles beløp Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya - nasjonalpark Opprydding/fjerning av søppel med helikopter fire steder i parken: 1) Langryggvanna 2) Suoidneoaivvit 3) N for Gjelhaugane 4) Jakobselvkroken Ja, tiltaket er en del av det pågående oppryddings- arbeidet i parken. Ja 2 Styret Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Persfjorden-Syltefjorden - landskapsvernområde Forsterket innsats av deltidsoppsynet som er engasjert i de nordvestre delene av Varangerhalvøya NP (Ordoområdet, som er mye brukt av folk), i Syltefjorden NR og i Persfjorden-Syltefjorden LVO. En del av de omsøkte midlene skal gå til leie av båt/båtskyss, som er den eneste praktiske måten å komme seg til de mest avsidesliggende delene av Persfjorden-Syltefjorden - landskapsvernområde. Deltidsoppsyn har vært engasjert også tidligere år, men har pga mangel på båtskyss ikke hatt oppsyn i de avsidesliggende områdene av LVO. Varangerhalvøya - nasjonalpark Oppsyn med helikopter i multebærtida i sårbare våtmarksområder Ja, tiltaket er en del av oppsynets pågående fokus på ulovlig barmarkskjøring. Nei 3 SNO-lokalt Nei 4 SNO-lokalt Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya - nasjonalpark SNO-lokalt Tildeles som pott for gjennomføring av prioriterte tiltak Uspesifiserte tiltaksmidler Uspesifiserte tiltaksmidler Styret Uspesifiserte tiltaksmidler Syltefjorddalen - naturreservat Side 27

28 Side 28 file://pdfkonverter/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Side 1 av Fra: Kari Killi Dato: :47:34 Til: FMFI Postmottak Kopi: FMFI Postmottak Tittel: Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder Vår ref.: 2012/ Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Denne oversendelsen vil kun bli sendt elektronisk. Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Direktoratet for naturforvaltning gjøres til Med hilsen Kari Killi Olsen konsulent avdeling for naturbruk og vern Mob.: Direktoratet for naturforvaltning Tlf.:

29 Bestillingsdialog med SNO - Møte Formål: Planlegging av oppgaver og tiltak i verneområder for Hovedpunkter: 1) Gjennomgang av bestillingsskjema (B og C) og tildelte midler 2) Planlegging av tiltak (B og C-skjema): - Ansvarsfordeling; herunder økonomisk ansvarlig - Framdrift - Rapportering - Metodikk - Andre forhold og formaliteter knyttet til tiltakene (planarbeid, prosjektering, kontraktering, godkjenning, ettersyn, drift etc) POSTADRESSE: STATENS HUS 9815 VADSØ BESØKSADRESSE: STATENS HUS, DAMSVN VADSØ TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: Side 29

30 Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2013 Forv.myndighet/styre: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre Kontaktperson: Paul A. N. Lutnæs Telefon: SNO lokalt: Vadsø (Arne-Petter Sarre og Tana (Åshild Bye) Telefon: og (dersom man velger å samle innspill til flere SNO lokalt i samme bestillingsskjema før opp flere navn og telefonnr her) Bestillinger fra forvatningsmyndighet på SNO s personellressurser ut over SNOs kjerneoppgaver (fylles ut avforvaltn.myndighet) Bestillingsnummer (fylke + nummer + år) Prioritet Kategori 1-3 og evt frist for oppdrag Hvis verneområde ID-nr. for området (Naturbase) Navn på område/ lokalitet Vadsø VV Varangerhalvøya NP Beskrivelse av oppdrag Oppdrag knyttet til kiteaktivitet: 1) Registrering av kiteaktivitet, med særlig fokus på områder med aktivitet av fjellrev og snøugle, og mulige konsekvenser av kitingen for disse artene. Veiledning i felt om hensynsfull ferdsel med kite. 2) Tilstedeværelse under kite-mesterskapet «VAKE» (veiledning, registrering av mulige konsekvenser for fjellrev og snøugle, se til at vilkårene for dispensasjonen til løpet blir overholdt) Anslått tidsbruk i ukeverk Kryss av hvis behov for egen rapport 2 Ja SNO sin rapportering av oppdraget (SNO fyller ut etter utført arb.) SNO sine forslag til videre oppfølging, eventuelle oppgaver som ikke er utført (fylles ut etter utf. arb.) Side 30 1

31 Vadsø VV Varangerhalvøya NP Vadsø VV Varangerhalvøya NP Vadsø VV Persfjorden Syltefjorden LVO Vadsø VV og VV000024XX Verneområdeloggen Varangerhalvøya NP og Syltefjorddalen NR Registrering og fotodokumentasjon av flyvraket ved Aldocohka. Fullføre utbedring av sti mellom P-plass i Komag og Portbrua. Registrering av sauebeite og andre påvirkninger på Finnmarkssvineblom, og påvirkningenes konsekvenser for planten. 0,4 Ja 0,4 1 Ja Registrere skilting (som ikke er omsøkt) langs Syltefjordelva. 0,4 Ja Underskrift/evt sign forv.myndighet:.. 2 Side 31

32 Tildeling tiltaksmidler post Bestiller Verneområde Beskrivelse Oppfølging av tidligere tiltak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Varangerhalvøya - nasjonalpark Oppsetting av infotavler om verneområdene på 5 steder: Seidafjellet og ved de fire kommunenes turistinfo langs Ja, tiltaket er en del av det pågående Álbotmeahccestivra hovedveiene (utgifter til festestag, mørtel etc. samt arbeidstimer til engasjerte deltidsoppsyn). informasjons- arbeidet i/rundt parken. Forankring i Skjøtsels- eller Pri Økonomisk ansvarlig Omsøkt beløp Vurdering iht forv.plan (Styret eller SNO -lokalt) postformål Ja 1 SNO-lokalt Tildeles beløp Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya - nasjonalpark Opprydding/fjerning av søppel med helikopter fire steder i parken: 1) Langryggvanna 2) Suoidneoaivvit 3) N for Gjelhaugane 4) Jakobselvkroken Ja, tiltaket er en del av det pågående oppryddings- arbeidet i parken. Ja 2 Styret Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Persfjorden-Syltefjorden - landskapsvernområde Forsterket innsats av deltidsoppsynet som er engasjert i de nordvestre delene av Varangerhalvøya NP (Ordoområdet, som er mye brukt av folk), i Syltefjorden NR og i Persfjorden-Syltefjorden LVO. En del av de omsøkte midlene skal gå til leie av båt/båtskyss, som er den eneste praktiske måten å komme seg til de mest avsidesliggende delene av Persfjorden-Syltefjorden - landskapsvernområde. Deltidsoppsyn har vært engasjert også tidligere år, men har pga mangel på båtskyss ikke hatt oppsyn i de avsidesliggende områdene av LVO. Varangerhalvøya - nasjonalpark Oppsyn med helikopter i multebærtida i sårbare våtmarksområder Ja, tiltaket er en del av oppsynets pågående fokus på ulovlig barmarkskjøring. Nei 3 SNO-lokalt Nei 4 SNO-lokalt Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra Varangerhalvøya - nasjonalpark SNO-lokalt Tildeles som pott for gjennomføring av prioriterte tiltak Uspesifiserte tiltaksmidler Uspesifiserte tiltaksmidler Styret Uspesifiserte tiltaksmidler Syltefjorddalen - naturreservat Side 32

33 VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE VÁRNJÁRGGA ÁLBOTMEAHCCESTIVRA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Paul A. Nilsen Lutnæs Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra 24/ Fordeling av styrets uspesifiserte tiltaksmidler for 2013 Forvalters tilrådning Varangerhalvøya nasjonalparkstyre fordeler de uspesifiserte tiltaksmidlene for 2013, som ble tildelt av Direktoratet for naturforvaltning i brev datert , slik mellom de ulike tiltakene: Tiltak Kostnad 1) Tilretteleggingstiltak ) Informasjonstiltak ) Profilering ) Tiltak/samarbeid med lokalmiljøer/ lokale organisasjoner ) Helikopterbefaring m/ SNO for styret ) Kunnskapsinnhenting SUM Nærmere beskrivelse av tilrådningen: 1) 10 til merkestikker i tre til skuterløypene i nasjonalparken (Øvre Flintelv Ordo og Komagvær Antonvann), og 20 til mindre tilretteleggingstiltak. 2) Plakater/brosjyrer om hensynsfull ferdsel ifht. dyreliv og reindrift, og evnt. andre mindre informasjonstiltak. Side 33

34 3) Profileringsartikler til utdeling på møter/arrangementer, og evnt. bekledning til styremedlemmene. 4) Mindre beløp til spleiselag med lokale organisasjoner / miljøer som gjennomfører tiltak eller arrangementer i / ved verneområdene, for eksempel utmarkslaget i Vestre Jakobselv og organisasjoner som drifter de åpne hyttene i nasjonalparken. 5) En dags helikopterbefaring i begynnelsen av august for å synfare aktuelle problemstillinger for forvaltningen. Arne-Petter Sarre fra SNO blir med som kjentmann. 6) To alternativer: a) Naturtypekartlegging i ett eller to av de mest trafikkerte og/eller sårbare områdene, som vil gi bedre grunnlag for å sette bevaringsmål i forvaltningsplanen. Komagdalen er mest aktuell, og dersom det er midler til flere områder er sone A i nasjonalparken og Syltefjorddalen også aktuelle. b) Spleiselag med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og evnt. flere om forskning på hvordan fjellreven påvirkes av kiting. Dette forutsetter at DN og evnt. flere er interessert i å være med på et spleiselag. Det er flere grunner for å tilrå en så stor andel av tiltaksmidlene på kunnskapsinnhenting i For å lage en god forvaltningsplan er det viktig å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag. Dette gjelder særlig når bevaringsmålene skal formuleres i planen. Nasjonalparkstyret har heller ikke planlagt noen store/kostbare tiltak for 2013, og dermed vil det være rom for å sette av en del midler til kunnskapsinnhenting. DN har dessuten signalisert at det fra og med 2014 vil bli en ny fordelingsnøkkel for styrenes uspesifiserte tiltaksmidler. Så langt har Varangerhalvøya kommet godt ut av fordelingen på grunn av sitt store areal, men det er ikke sikkert at det vil være tilfelle fra og med neste år. Hvis tildelingene blir en del mindre fremover, er det ikke sikkert at det vil være midler til kunnskapsinnhenting i årene som kommer. Side 34

35 VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE VÁRNJÁRGGA ÁLBOTMEAHCCESTIVRA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/906-0 Saksbehandler: Paul A. Nilsen Lutnæs Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/várnjárgga álbmotmeahccestivra 25/ Søknad om tillatelse til landing med helikopter i Varangerhalvøya nasjonalpark - Varjjat Sami Musea / Varanger Samiske Museum Forvalters tilrådning Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre dispensasjon til Varanger samiske museum til to 2 landinger med helikopter i Varangerhalvøya nasjonalpark, henholdsvis 2. og 5. september Tillatelsen er gyldig på følgende vilkår: Landing skal skje på landingspunktet på Noiddiidčearru/Kjøpmannskjølen som vises på kartvedlegget i søknaden. All flygning til og fra landingspunktet skal foregå i en høyde på over 300 meter over bakken. Dersom værforholdene gjør at flygning ikke lar seg gjennomføre på de to fastsatte datoene, kan flygningene forskyves innen samme uke. Før flygning finner sted skal Statens naturoppsyn ved Arne-Petter Sarre (telefon: ) eller Alfred Ørjebu (telefon: ) kontaktes. Søker er pliktig til å følge anvisning fra Statens naturoppsyn når det gjelder valg av landingssted dersom det skulle oppstå forhold som tilsier at kartfestet landingspunkt kommer i konflikt med trua og/eller sårbare arter. Før flygning finner sted skal reinbeitedistrikt 6/5D ved Frank Inge Sivertsen (telefon: ) kontaktes for å innhente informasjon om eventuelle hensyn som må tas til reindriften i området. Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. Tillatelse etter motorferdselsloven må være innhentet fra Båtsfjord, Vadsø og Vardø kommuner. Etter endt feltsesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til Varangerhalvøya nasjonalparkstyre. Side 35

36 Søknaden Varanger samiske museum søker om tillatelse til to landinger med helikopter på Noiddiidčearru/Kjøpmannskjølen i forbindelse med en arkeologisk befaring/registrering av fangstanlegg og tilhørende kulturminner. Personene som skal delta skal settes av med helikopter på et angitt landingspunkt (se kartvedlegget i søknaden), og hentes opp på det samme punktet tre dager senere. I søknaden er omsøkte landingsdatoer 26. august og 29. august 2013, men museet har i en e-post til nasjonalforvalter informert om at de aktuelle dagene er 2. og 5. september De søker også om at landingene kan forskyves en dag eller to innefor samme uke, hvis værforholdene gjør det nødvendig. Regelverket Søknaden er behandlet etter verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og naturmangfoldsloven (NML). Motorferdselsloven gjelder i tillegg, men den har kommunene myndighet på. Verneforskriften Formålet med vernet er beskrevet i verneforskriftens 2, hvor det i paragrafens første ledd står: Formålet med Varangerhalvøya nasjonalpark er å bevare et stort og i det vesentlige urørt naturområde, tilnærmet fritt for tekniske inngrep, som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-norge med spesielle landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag, et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner Forskriftens 3 punkt 6.1. gir et generelt forbud mot motorferdsel: Motorferdsel i nasjonalparken er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter. I 3 punkt 6.2 gis det en del direkte unntak fra dette forbudet, mens 3 punkt 6.3 åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en del kjøreformål. Flyvingen som Varanger samiske museum søker om kommer ikke inn under noen av disse bestemmelsene. Saken må derfor behandles som en søknad om dispensasjon fra vernevedtaket, og vurderes etter naturmangfoldlovens 48. Naturmangfoldsloven 48 - dispensasjon fra vernevedtak Naturmangfoldloven (heretter kalt NML) trådde i kraft 1. juli Alle eksisterende verneforskrifter som ble opprettet med hjemmel i den gamle naturvernloven skal fortsatt gjelde, jamfør NML 77. Likevel gjelder NML 48 i stedet for den generelle dispensasjonsbestemmelsen i gjeldende verneforskrifter, og i første ledd av 48 står det: Side 36

37 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Denne bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Forvaltningsmyndigheten skal nøye vurdere konsekvensene av en dispensasjon, for eksempel om andre kan tenkes å søke dispensasjon på samme grunnlag. 7 - prinsipper for offentlig beslutningstaking: Naturmangfoldlovens 7 sier at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I lovens 8 står det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jamfør 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter NML 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter NML 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. Vurdering av saken Naturverdiene i Varangerhalvøya nasjonalpark Varangerhalvøya er den mest arktisk pregete delen av Fastlands-Norge. Plantelivet er særpreget som følge av at halvøya er et møtested for arter fra det nordlige Arktis, det østlige Sibir og mer sørlige planter. De små lauvskogene i området er blant de nordligste i verden. Kalkrikt fjell og jordsmonn nord i området gir frodige lommer med sjeldne arter, som varangervalmue, finnmarkssvineblom, svalbardsnømure og kalkarve. Dyrelivet er sparsomt over store deler av de sentrale fjellområdene. Imidlertid har myrområdene, og særlig i Unjárga/Nesseby kommune, stor verdi for fuglelivet. Ingen steder i Norge er det observert flere sædgjess på en gang utenom trekket, og dverggås kan opptre sporadisk. Halvøya er blant de aller viktigste områdene i landet for både fjellrev og snøugle, som begge er utrydningstruete. Innlandsisen under de siste istidene har ligget fastfrosset over store deler av halvøya, og dermed i liten grad endret landskapet. Halvøya består i hovedsak av fjellvidder, og vegetasjonsløse blokkhav (earru) dominerer store deler av de høyereliggende platåene. Blokkhavene antas å være svært gamle, fra før siste istid. Isbreen har lagt Side 37

38 igjen omkring tre tusen særegne såkalte ringmorener, som ellers er kjent fra bare et fåtall andre steder i verden. Søk i databasene Naturbase og Artskart viser at nasjonalparken er leve- og yngleområde for en rekke trua og sårbare arter. Varangerhalvøya er ikke minst et svært viktig leveområde for den fåtallige og sårbare fjellreven. I følge Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin rapport NINA Rapport 767 Fjellrev i Norge. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev var det 34 kjente fjellrevhi på Varangerhalvøya i De fleste av hiene ligger innenfor nasjonalparkens grenser. I følge Statens naturoppsyn (SNO) var om lag 10 av disse aktive i Overvåkingsprogrammet påviste imidlertid ingen ynglinger i fjor. Hiene finnes i all hovedsak i de høyereliggende områdene av parken, men noen finnes også nærmere kysten. Forstyrrelser ved fjellrevhi bør unngås hele året, men arten er mer sårbar fra pardanning og parring (mars-april) og frem til ungene forlater hiet utpå høstparten. Snøugla er en annen truet art som kan dukke opp på Varangerhalvøya allerede i januar. Hvis det er nok smågnagere kan den hekke i verneområdene fra månedsskiftet mai-juni og utover. Påvirkningen fra det omsøkte tiltaket på naturmiljøet Vi vet at helikopterflyvning, og da spesielt lavtflyving, vil medføre en god del støy og skremselseffekt. Dette kan forstyrre dyrelivet, fuglelivet, og reinen i området. Imidlertid er tidspunktet for landingene såpass sent i sesongen at forstyrrelsen fra flyvningen/landingene vil være mindre problematisk i forhold til årets ynglings-/hekke- /kalvingssesong. Bruk av helikopter vil heller ikke gi skader på terreng eller vegetasjon i motsetning til bruk av barmarkskjøretøy. Forstyrrelsene som flyvningen forårsaker vil være av forbigående og relativt kortvarig art. Såfremt det holdes en høyde på over 300 meter over bakken ved flyvning vil skremselseffekten reduseres vesentlig. For snøuglas del vil eventuelle årsunger være på vingene og den aktuelle flyvningen er vurdert til å være relativt uproblematisk for arten. Vurdering av om det omsøkte tiltaket skal få dispensasjon Ut i fra det som er nevnt over, mener vi at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om mulige virkninger på naturmiljøet, og dermed kommer ikke naturmangfoldlovens 9 til anvendelse. På det nåværende tidspunkt vet man imidlertid ikke hvor eventuelle ynglinger av fjellrev, snøugle eller andre truete arter vil være. Av den grunn pålegges søker å kontakte Statens naturoppsyn (SNO) i forkant av flygningene i nasjonalparken. SNO har dermed mulighet til å anvise et nytt landingspunkt dersom omsøkt landingssted skulle komme i konflikt med trua og sårbare arter De to landingene representerer en forbigående forstyrrelse, og vil ikke bidra nevneverdig til den samlede belastningen i området. Ut i fra de resonnementene som er nevnt over, og med de hensyn og vilkår som knyttes til kjøringen, vurderer vi at den omsøkte kjøringen ikke vil være i strid med verneformålet. De øvrige verneverdiene vil heller ikke bli påvirket nevneverdig. Dermed er vilkårene oppfylt for at dispensasjon fra 48 i naturmangfoldloven kan innvilges. Vi vurderer at dispensasjonen ikke vil skape presedens av betydning, siden vi ikke forventer mange søknader av denne typen fra andre aktører i fremtiden. Side 38

39 Samiske kulturminner er en del av verneformålet i nasjonalparken, og vi vurderer at en kartlegging og dokumentasjon av disse vil være til nytte for fremtidig forvaltning av området. Søker ber om mulighet til å kunne forskyve de aktuelle datoene med en eller to dager innenfor samme uke, i tilfelle værforholdene på de planlagte dagene gjør flyvning vanskelig. Vi ser ingen problemer med dette så lenge SNO holdes oppdatert på hvilke dager landingene skal skje. Angående 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver), kommer den først til anvendelse når det omsøkte tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet. Ut i fra resonnementene over, mener vi at kjøringen ikke vil medføre skade. Dermed er ikke 11 aktuell i dette tilfellet. Når det gjelder 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), mener vi at denne er tatt hensyn til gjennom de vilkårene som knyttes til vedtaket. Side 39

40 Fredrik Ittelin 9802 VESTRE JAKOBSELV DERES REF: DERES DATO: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: VÅR DATO: PAUL A. NILSEN LUTNÆS 2013/ TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VARER OG MATERIALER TIL GAMME I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK - FREDRIK ITTELIN - VADSØ KOMMUNE Vi viser til deres søknad datert Saken er behandlet av nasjonalparkforvalter, som i sak 13/2013 i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er delegert myndighet til å fatte vedtak i saker som behandles etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel. Nasjonalparkstyrets vedtak Med hjemmel i verneforskriftens 3 punkt 6.3 bokstav g og f gis Fredrik Ittelin og hans nærmeste familie tillatelse til maksimalt seks 6 turer med snøskuter, for frakt av varer, utstyr og materialer til hans gamme (erklæringsnummer ) ved Nerslåtta i Jakobselvdalen i Vadsø kommune. Kjøringen til og fra gammen skal skje langs kjøresporet som vises på vedlagte flyfoto. Tillatelsen er gyldig til og med 4. mai Tillatelsen er gyldig på følgende vilkår: Kjøring med to snøskutere i følge regnes som to turer, likeledes regnes tre snøskutere i følge som tre turer osv. Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark. Tillatelse etter motorferdselloven må være innhentet fra Vadsø kommune. Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan viskes ut. POSTADRESSE: VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE FYLKESMANNEN I FINNMARK STATENS HUS 9815 VADSØ BESØKSADRESSE: DAMSVEIEN VADSØ TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: Side 40

41 Kjøreseddelen må medbringes i felt sammen med dette brevet i tilfelle kontroll. Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten. All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig. Klageadgang Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningslovens 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes via nasjonalparkstyret jamfør forvaltningslovens 32. Søknaden Fredrik Ittelin søker om å få kjøre 10 turer med snøskuter til egen gamme som står på Nerslåtta i Jakobselvkroken i Vadsø kommune. Gamma ligger cirka 200 meter innenfor nasjonalparkgrensa. Formålet med kjøringen er transport av materialer og annet utstyr til reparasjon av gammen, og kjøring av brensel. Vi etterspurte flere opplysninger til søknaden i vårt brev datert , og Ittelin gav disse til nasjonalparkforvalter på et møte Arne-Petter Sarre fra Statens naturoppsyn i Vadsø var også med på dette møtet. På møtet opplyste Ittelin at materialene som skulle fraktes til VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 2 Side 41

42 gamma med snøskuter var bordplanker til reparasjon av innervegger og gulv i gamma. Målene på gamma er ca 3 x 3 meter. Videre opplyste han at gamma skulle repareres utvendig til sommeren, med torv fra området. Regelverket Søknadene er behandlet etter verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og naturmangfoldsloven. Motorferdselsloven gjelder i tillegg, men den har kommunen myndighet på. Verneforskriften Formålet med vernet er beskrevet i verneforskriftens 2, hvor det i paragrafens første ledd står: Formålet med Varangerhalvøya nasjonalpark er å bevare et stort og i det vesentlige urørt naturområde, tilnærmet fritt for tekniske inngrep, som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-norge med spesielle landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag, et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner Forskriftens 3 punkt 6.1. gir et generelt forbud mot motorferdsel: Motorferdsel i nasjonalparken er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter. I 3 punkt 6.2 gis det en del direkte unntak fra dette forbudet, mens 3 punkt 6.3 bokstav a i åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en del kjøreformål. I søkers tilfelle er det 3 punkt 6.3. bokstav f og g som kommer til anvendelse. Naturmangfoldsloven 7 - prinsipper for offentlig beslutningstaking: Naturmangfoldlovens 7 sier at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I lovens 8 står det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jamfør 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter NML 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter NML 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 3 Side 42

43 Vurdering av saken Naturverdiene i Varangerhalvøya nasjonalpark Varangerhalvøya er den mest arktisk pregete delen av Fastlands-Norge. Plantelivet er særpreget som følge av at halvøya er et møtested for arter fra det nordlige Arktis, det østlige Sibir og mer sørlige planter. De små lauvskogene i området er blant de nordligste i verden. Kalkrikt fjell og jordsmonn nord i området gir frodige lommer med sjeldne arter, som varangervalmue, finnmarkssvineblom, svalbardsnømure og kalkarve. Dyrelivet er sparsomt over store deler av de sentrale fjellområdene. Imidlertid har myrområdene, og særlig i Unjárga/Nesseby kommune, stor verdi for fuglelivet. Ingen steder i Norge er det observert flere sædgjess på en gang utenom trekket, og dverggås kan opptre sporadisk. Halvøya er blant de aller viktigste områdene i landet for både fjellrev og snøugle, som begge er utrydningstruete. Innlandsisen under de siste istidene har ligget fastfrosset over store deler av halvøya, og dermed i liten grad endret landskapet. Halvøya består i hovedsak av fjellvidder, og vegetasjonsløse blokkhav (earru) dominerer store deler av de høyereliggende platåene. Blokkhavene antas å være svært gamle, fra før siste istid. Isbreen har lagt igjen omkring tre tusen særegne såkalte ringmorener, som ellers er kjent fra bare et fåtall andre steder i verden. Naturmangfoldloven 8, 10 og 9 Søk i databasene Naturbase og Artskart viser at nasjonalparken er leve- og yngleområde for en rekke trua og sårbare arter. Varangerhalvøya er ikke minst et svært viktig leveområde for den fåtallige og sårbare fjellreven. I følge Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin rapport NINA Rapport 767 Fjellrev i Norge. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev var det 34 kjente fjellrevhi på Varangerhalvøya i De fleste av hiene ligger innenfor nasjonalparkens grenser. I følge Statens naturoppsyn (SNO) var om lag 10 av disse aktive i Overvåkingsprogrammet påviste imidlertid ingen ynglinger i fjor. Hiene finnes i all hovedsak i de høyereliggende områdene av parken, men noen finnes også nærmere kysten. Forstyrrelser ved fjellrevhi bør unngås hele året, men arten er mer sårbar fra pardanning og parring (mars-april) og frem til ungene forlater hiet utpå høstparten. Snøugla er en annen truet art som kan dukke opp på Varangerhalvøya allerede i januar. Hvis det er nok smågnagere kan den hekke i verneområdene fra månedsskiftet mai-juni og utover. I naturbase er området vest for gamma registrert som en viktig hekkelokalitet for flere trua og sårbare fuglearter. Vi vurderer det likevel slik at den omsøkte kjøringen er forsvarlig, siden den vil foregå i en periode hvor fuglene ikke er i området. Kjøring med motorisert kjøretøy vil medføre en del støy som kan virke forstyrrende på dyre- og fugleliv. Ferdsel med beltekjøretøy på snødekket mark vil imidlertid ikke gi skader på planteliv og terreng i samme grad som ved kjøring på barmark. VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 4 Side 43

44 Kjøringen som Ittelin søker om går cirka 200 meter inn i nasjonalparken. Omfanget av kjøringa vurderes derfor som liten, og forstyrrelsen vil være forbigående. Vi mener derfor at denne kjøringen ikke bidrar vesentlig til den samlete belastningen på økosystemet i området. Ut i fra det som er nevnt over, mener vi at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om mulige virkninger på naturmiljøet, og dermed kommer ikke naturmangfoldlovens 9 til anvendelse. Angående 11 i naturmangfoldsloven, kommer den først til anvendelse når det omsøkte tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet. Ut i fra resonnementene over, mener vi at kjøringen ikke vil medføre skade. Dermed er ikke 11 aktuell i dette tilfellet. Vurdering av om søknaden skal innvilges På bakgrunn av resonnementene ovenfor, vurderer vi at kjøring med snøskuter til gamma kan tillates. Når det gjelder antall turer som skal innvilges, er forvaltningspraksis for frakt av varer med snøskuter til lovlig oppsatte hytter å gi inntil seks turer per sesong, etter verneforskriftens 3 punkt 6.3 f. Det er vurdert slik at seks turer dekker det normale behovet en hytteeier vil ha for å frakte opp varer/forsyninger slik som for eksempel ved og gass, samt andre varer til normalt vedlikehold av en hytte. Til gammer er det vanlig å gi et lavere antall turer enn det som gis til hytter. Dette er fordi det normalt sett vurderes å være et lavere behov for frakt av varer til gammer sammenliknet med hytter, og praksisen har vært å gi tre turer etter 3 punkt 6.3 f. Gammer ligger ofte i fjerntliggende utmarksområder, som gjerne er viktige viltområder. Dette er også et argument for å være mer restriktiv på motorferdsel til og fra gammer. Videre har det vært praksis for å gi inntil seks turer for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeider på hytter etter verneforskriftens 3 punkt 6.3 g. Gamma til Ittelin er i følge ham selv cirka 3 x 3 meter, altså vesentlig mindre enn de fleste hytter. Dermed er det rimelig å anta at transportbehovet også er mindre. Reparasjonene som skal utføres er også begrenset til skifting av innvendige bordplanker. Vi vurderer derfor at tre turer burde dekke behovet for transport av materialer. På sommeren kan man følge et tydelig kjørespor helt frem til gammen (se flyfoto ovenfor). Vi ser det som hensiktsmessig at dette kjøresporet også benyttes som trasé på vinterføre. Denne traséen er etter vår vurdering den mest skånsomme for å unngå skader på vegetasjonen. Konklusjon Etter en vurdering av verneforskriftens og naturmangfoldlovens bestemmelser, og med bakgrunn i gjeldende forvaltningspraksis, mener vi det er grunnlag for å gi søker tillatelse til totalt seks turer med snøskuter på de vilkår som er nevnt i vedtaket. Når det gjelder naturmangfoldslovens 12, mener vi at denne er tatt hensyn til i dette tilfellet. Antallet turer er forholdsvis lavt, og kjøringen skal skje langs en kort og definert trasé som er vurdert å være den mest skånsomme for å unngå skader på vegetasjonen. VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 5 Side 44

45 Informasjon om regelverk i forbindelse med reparasjon av gammer i nasjonalparken Siden Ittelin på møtet den forklarte hva slags reparasjoner som skulle utføres på gamma til sommeren, er det naturlig å informere om noen punkter i verneforskriften som kan bli aktuelle i forhold til det: - Vedlikehold av eksisterende bygning er tillatt, men dersom gamma skal utvides må dette søkes om til nasjonalparkstyret. Det samme gjelder dersom det i fremtiden skulle bli behov for å bygge opp gammen på nytt etter eventuell brann eller naturskade. - Dersom det skal tas ut torv inne i nasjonalparken til reparasjon av gamma, må dette søkes om til nasjonalparkstyret. - Det er ikke tillatt å så eller plante nye plantearter i nasjonalparken. - Eventuell kjøring på barmark i forbindelse med restaurering av gamma må søkes om til nasjonalparkstyret. Med hilsen Paul A. Nilsen Lutnæs nasjonalparkforvalter Vedlegg: Kjøreseddel Kopi til: Vadsø kommune Postboks Vadsø Reinbeitedistrikt 6/5D v/frank Inge Sivertsen, Rasengveien TANA Statens naturoppsyn Vadsø Damsveien Vadsø Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 Vadsø Finnmarkseiendommen Postboks Vadsø VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 6 Side 45

46 KJØRESEDDEL sak 2013/600 Kjøreseddelen er kun gyldig sammen med nasjonalparkstyrets vedtak i saken. Før start på hver tur skal dato og signatur påføres i tabellen under. Det skal brukes kulepenn/tusj som ikke kan viskes vekk Dato Signatur 1. tur 2. tur 3. tur 4. tur 5. tur 6. tur VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 7 Side 46

47 Øst-Finnmark sivilforsvarskrets Pb KIRKENES DERES REF: DERES DATO: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: VÅR DATO: PAUL A. NILSEN LUTNÆS 2013/ UTVIDET VIRKETID FOR TILLATELSE TIL KJØRING MED SNØSKUTER I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK - ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSKRETS / FIG-VADSØ Vi viser til deres tillatelse datert , og til samtaler med Odd Erik Rønning i FIG Vadsø 18. og På grunn av dårlig vær den fikk ikke FIG Vadsø hentet ned sambandsrepeateren fra Grythaugen som planlagt, men ønsker å hente den ned så fort værforholdene tillater det. Saken er behandlet av nasjonalparkforvalter, som i sak 13/2013 i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er delegert myndighet til å fatte vedtak i saker som behandles etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel. Nasjonalparkstyrets vedtak Med hjemmel i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark 3 punkt 6.3 a gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre tillatelse til Øst-Finnmark sivilforsvarskrets til kjøring med snøskuter i Varangerhalvøya nasjonalpark 19. mars Tillatelsen gjelder for FIG-Vadsø ved Odd Erik Rønning, Sigurd Richardsen og Aina Abrahamsen, på de samme vilkårene som i tillatelsen datert POSTADRESSE: VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE FYLKESMANNEN I FINNMARK STATENS HUS 9815 VADSØ BESØKSADRESSE: DAMSVEIEN VADSØ TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: Side 47

48 Når det gjelder vurderingene av det omsøkte tiltaket, viser vi tillatelsen datert Klageadgang Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningslovens 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes via nasjonalparkstyret jamfør forvaltningslovens 32. Med hilsen Paul A. Nilsen Lutnæs nasjonalparkforvalter Kopi til: Vadsø kommune Postboks Vadsø Båtsfjord kommune Hindberggt Båtsfjord Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vardø kommune Kirkeg Vardø Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 Vadsø Statens naturoppsyn Vadsø Damsveien Vadsø Reinbeitedistrikt 6/5D v/frank Inge Sivertsen, Rasengveien TANA VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 2 Side 48

49 Varanger Kite club Myrkroken VADSØ DERES REF: DERES DATO: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: VÅR DATO: PAUL A. NILSEN LUTNÆS 2012/ INNVILGET SØKNAD OM ENDRING AV TRASÉ FOR VAKE 2013 I VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Vi viser til deres søknad datert , til vår tillatelse datert , og til møtet mellom nasjonalparkforvalter og Varanger Kite Club Saken er behandlet av nasjonalparkforvalter, som i sak 13/2013 i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er delegert myndighet til å fatte vedtak i saker som behandles etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel. Nasjonalparkstyrets vedtak Med hjemmel i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark 3 punkt 5.2 endrer Varangerhalvøya nasjonalparkstyre det tillatte området for kiting under Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) 2013 mellom Komagdalen og nasjonalparkgrensen i øst. De røde linjene på kartet nedenfor angir den korridoren hvor det er tillatt å seile mellom Komagdalen og nasjonalparkgrensen i øst under arrangementet. Det gis også tillatelse til å ha et sjekkpunkt i denne korridoren på punktet / (UTM sone 36W). For øvrig gjelder de samme vilkårene som står i vår tillatelse datert POSTADRESSE: VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE FYLKESMANNEN I FINNMARK STATENS HUS 9815 VADSØ BESØKSADRESSE: DAMSVEIEN VADSØ TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: Side 49

50 Kart som viser tillatt korridor (mellom de røde linjene) mellom Komagdalen og nasjonalparkgrensen i øst. Søknaden Varanger Kite Club søker om å få endret det tillatte området for kiting mellom Komagdalen og østover under VAKE 2013, og å ha et sjekkpunkt i dette omsøkte området. Begrunnelsen for søknaden er at det omsøkte området er den beste seilingsleden, som vil holde deltakerne utenom potensielt farlige områder. Det omsøkte området og sjekkpunktet ble benyttet under VAKE i 2012, men ved en feiltakelse søkte klubben om feil område og sjekkpunkt for Vurdering av søknaden Nasjonalparkforvalter har drøftet søknaden med SNO i Vadsø. Det er lite sannsynlig at det omsøkte området og sjekkpunktet vil få større konsekvenser for fjellrev eller naturmiljøet forøvrig enn det området som ble tillatt av nasjonalparkstyret i tillatelsen datert Av den grunn kan søknaden innvilges. For øvrig viser vi til nasjonalparkstyrets vurderinger i tillatelsen datert VARANGERHALVØYA NASJONALPARKSTYRE/ VÁRNJÁRGGA ÁLBMOTMEAHCCESTIVRA SIDE 2 Side 50

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å gi vararepresentanten

Detaljer

Møteprotokoll. t-k D. Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30 09:10

Møteprotokoll. t-k D. Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30 09:10 Møteprotokoll Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30 09:10 Følgende faste medlemmer møtte Navn Funks on Ragnhild M. Aslaksen

Detaljer

PROTOKOLL FOR KONSTITUERENDE STYREMØTE DEN 28. FEBRUAR 2012

PROTOKOLL FOR KONSTITUERENDE STYREMØTE DEN 28. FEBRUAR 2012 Rergaden - SYlle~ landskageromra Sylterprddalen naturreservat Varangerhalvøya nasjonalparkstyre DERES REF: DERES DATO: SAKSBEHANDLER ARKIVKODE: VAR DATO: HANNE HENRIKSEN 2012/901 28.02.2012 PROTOKOLL FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Besøksadresse Damsveien Vadsø

Besøksadresse Damsveien Vadsø Postadresse Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815 Vadsø Besøksadresse Damsveien 1 9800 Vadsø Kontakt Sentralbord: +47 78 95 03 00 Direkte: +47 78 95 03 59 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Dispensasjon til motorferdsel på barmark i forbindelse med sauehold - Varangerhalvøya Nasjonalpark Bjørn Tore Søfting m.fl

Dispensasjon til motorferdsel på barmark i forbindelse med sauehold - Varangerhalvøya Nasjonalpark Bjørn Tore Søfting m.fl Postadresse Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815 Vadsø Besøksadresse Damsveien 1 9800 Vadsø Kontakt Sentralbord: +47 78 95 03 00 Direkte: +47 78 95 03 59 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møteinnkalling Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Avgjørelse per e-post/ Telefonmøte ved behov 25.04.2016 Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: E-post Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Delvis innvilget tillatelse til motorferdsel på barmark i forbindelse med sauehold - Varangerhalvøya Nasjonalpark Torhild Gjølme

Delvis innvilget tillatelse til motorferdsel på barmark i forbindelse med sauehold - Varangerhalvøya Nasjonalpark Torhild Gjølme Postadresse Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815 Vadsø Besøksadresse Damsveien 1 9800 Vadsø Kontakt Sentralbord: +47 78 95 03 00 Direkte: +47 78 95 03 59 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen Møteinnkalling Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen 03.07.2014 Tidspunkt: Styrets medlemmer bes svare på mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Varangerhalvaya nasjonalparkstyre v/ Arbeidsutvalget PROTOKOLL FOR MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27. JANUAR Dato: 27. januar 2012.

Varangerhalvaya nasjonalparkstyre v/ Arbeidsutvalget PROTOKOLL FOR MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27. JANUAR Dato: 27. januar 2012. : landskapevernområde SYMorddSen nalurreservid Varangerhalvaya nasjonalparkstyre v/ Arbeidsutvalget DERES REF: DERES DATO: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: VAR DATO: HANNE HENRIKSEN 20121391 09.022012 PROTOKOLL

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Trondheim, 23.02.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12497 Saksbehandler: Inger Anne Ryen Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 14:00-15:00 Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget

Detaljer

Møteprotokoll. Ronny Wilhelmsen. Øyvind Lindbäck Jorunn H. Mikkelsen

Møteprotokoll. Ronny Wilhelmsen. Øyvind Lindbäck Jorunn H. Mikkelsen Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 12.02.16 Tidspunkt: 12:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Kari Lene Olsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den

Møteprotokoll Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den Vår dato: 23.01.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Møteprotokoll Arbeidsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Tor Reidar Boland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 12.07.2017 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på fmnobgr@fylkesmannen.no. Vararepresentanter får innkallinga

Detaljer

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: -1- Saksliste Utvalgssaksnr AU 6/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Møteinnkalling Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Avgjørelse per e-post/ Telefonmøte ved behov Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: 10-11.2.2016 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: Kl

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: Kl Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: Kl. 17.45. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41470437. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefon Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent)

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent) Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Kjell-Børge Freiberg Arild Pettersen Inga Anita Marthinussen Grete

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Lucas Dominicus Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Sakspapirer sendes ut 21. april, med svarfrist 26. april 2015. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Sakspapirer sendes ut 21. april, med svarfrist 26. april 2015. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møteinnkalling Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: Sakspapirer sendes ut 21. april, med svarfrist 26. april 2015 Styremedlemmer som ikke har mulighet til å delta på møtet melder

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00 Møteprotokoll Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Arild Pettersen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Besøksadresse Damsveien Vadsø

Besøksadresse Damsveien Vadsø Postadresse Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815 Vadsø Besøksadresse Damsveien 1 9800 Vadsø Kontakt Sentralbord: +47 78 95 03 00 Direkte: +47 78 95 03 59 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteprotokoll. Lyngsalpan verneområdestyre Møteprotokoll Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYNGEN Anni

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 35/2014 03.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 35/2014 03.08.2014 STABBURSDALEN NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/2904-0 Saksbehandler: Karoline Salmila Dato: 28.07.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 35/2014 03.08.2014 Saksfremlegg

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 14:10 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Kontorbygg, Polar Park Salangsdalen Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Saker sendt ut og behandlet av styret på e-post.

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Saker sendt ut og behandlet av styret på e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Saker sendt ut og behandlet av styret på e-post. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST ST Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Vitar AS v/ Anne Marit Olsen Saksbehandler Ronny

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer