Porsgrunn Døves Sport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn Døves Sport"

Transkript

1 SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport På vei til Storøy. Vi venter på båt, som skal kjøre oss over. Valle. Mørke skyer i bakgrunnen. Det er like før vi drar ut til Jomfruland. Års- melding 2011

2 Side 2 Porsgrunn Døves Sport Org.nr Informasjonsblad nr (I forbindelse med årsmøtet) Kontoradresse: Porsgrunn Døves Sport Tordenskioldsgt PORSGRUNN E-post: Hjemmeside: velg:pds Foreningens leder: Einar Hartveit, Medlem av: Telemark Idrettskrets Porsgrunns Idrettsråd 1: Formål: Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Vedtatt av idrettstyret PORSGRUNN DØVES SPORT Stiftet Årsmelding for 2011 Innkalling til det 35. årsmøte Lørdag 4. februar 2012 i Døves Hus kl Årsmøtets oppgaver. Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding. 5. Behandle idrettslagets regnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. - ny lovnorm for idrettslag. Vedlegg 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg a) leder og nestleder b) 2 styremedlem og 1 varamedlem. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. d) 1 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomite med 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Vel møtt!! Ta med denne beretningen på årsmøtet. Etter årsmøtet har vi medlemsmøte og diskuterer hva vi skal jobbe med i Kvelden avsluttes med sosialt samvær. Styret

3 Side 3 1. Styret fra : Årsmelding for 2011 Styret har i perioden bestått av: Leder Egil Allan Martinussen t.o.m Einar Hartveit f.o.m Sekretær/kasserer Bjørn Egil Hammerlund Styremedlem Mette Kari Hjelen Varamedlem Øyvind Haugom Revisor Ove S. Hjelen Bjørn Egil Hammerlund har vært ansvarlig for økonomien. Klubben er registrert i Brønnøysundregistrene, Bjørn Egil Hammerlund er oppført som kontaktperson der. Klubben er også registrert i frivillighetsregisteret og mottar støtte fra grassrotandelen fra Norsk Tipping. 2. Oppmenn Bowling Medhjelper Ove S. Hjelen Einar Hartveit 3. Møtevirksomhet Årsmøtet ble holdt Ekstra ordninært årsmøte: Valgte leder Egil Allan Martinussen trakk seg fra alle verv 28.mars og det ble innkalt til ekstra ordinært årsmøte 14.april. Styremøter: Det ble holdt 5 (4) styremøter og 29 (13) saker ble behandlet. Styremedlemmene har hatt jevnlig kontakt med hverandre mellom styremøtene. Medlemsmøter: Det er holdt 1 medlemsmøte 14.4 etter ekstra ordninært årsmøte. 4. Medlemmer Pr var det 24 (22) medlemmer fordelt på 14 (13) menn og 10 (9) kvinner. 2 (2) har meldt seg inn i perioden. Alle over 19 år. Det er gitt blomstergave til medlemmer som fylte år: Bjørn Arnesen 70 år og Ove Hje- Medlemsoversikt: Under 19 år og 2011 Menn Kvinner 19 år eldre 2010 Pr Innmeldte Pr

4 Side 4 len 50 år. 5. Medlemstilslutning Telemark Idrettskrets Porsgrunns Idrettsråd 6. Representasjon 12.2: Klubben har gitt gave til Telemark Døveforening 90 års jubileum : Vi var påmeldt til NDI generalforsamling, men måtte melde avbud. 4.8: Kjell Ivar Mesics ga en gave fra oss ved hans deltagelse på International Deaf bowling i Lathi, Finland. 7. Blad Klubben abonnerer på bladet: Friidrett. 8. Grenland cup i bowling, Porsgrunn, 18.juni Porsgrunn Døves Sport var teknisk arrangør av dette døve mesterskapet i bowling. Turneringen foregikk på Down Town Bowling i Porsgrunn og samlet bowlingvenner fra Sør-Norge. Vi fikk tilskudd fra Helsedepartementet til denne samlingen. Grenland cup Premier BUFetat tilskudd Down Town Bowling Annen finansiering: Norges Bowlingforb gebyr 720 Startkontingent Bowling for døve, gebyr 60 Andre arrangement kostn Lokalleie TeDf 750 Sum kostnader Sum inntekter Denne samlingen er veldig populær blant deltagerne og turistene. 9. Porsgrunn Døves Sport, 35 år Klubben har markert sine 35 år i løpet av året. På årsmøtet 5. februar serverte vi jubileumsbløtkake. Under Grenland Cup i bowling fikk alle deltagere en liten suvenir, 2 kulepenner, påtrykt Porsgrunn Døves Sport. På festen til Grenland Cup lørdag 18. juni fikk klubben kr 350,- fra Trondheim DIL - og kr 500,- fra Oscar Nilsen. På weekend turen september, til Gautefall ble klubbens første leder Torstein Bernås invitert. 10. Bowling resultater fra vår deltagelse Sammenlignet mot årene før er ikke årets resultat noe å skryte av. Ingen 1. og 2. plass ble oppnådd, bare 6 3. plasser. Følgende 5 samlinger var vi representert: januar, Nyttårscup, Oslo: Deltagere: Einar Hartveit, Egil Allan Martinussen, Kjell Ivar Mesics og Øyvind Haugom.

5 Side 5 Egil fikk 3. plass mars, DM, Hamar: Deltagere: Einar Hartveit, Egil Allan Martinussen og Kjell Ivar Mesics. Einar og Egil fikk 3.plass i doble. Einar 3. plass i single. I stegfinalen fikk Einar 3. plass. 18.juni, Grenland Cup, Porsgrunn: Deltagere: Einar Hartveit, Egil Allan Martinussen, Kjell Ivar Mesics, Torger Maldal og Øyvind Haugom. Egil kom på 3. plass. 8. august, Internasjonal Deaf bowling, Finland: Kjell Ivar Mesics deltok oktober, Trøndercup, Trondheim: Einar Hartveit, Egil Allan Martinussen, Kjell Ivar Mesics og Øyvind Haugom deltok. Einar kom på 3. plass. I stegfinalen kom Einar på 4. plass. 11. Mosjonsidrett At klubben satser på mosjonsidrett har gjort at vi har fått økt medlemsmassen de siste årene. 2 nye medlemmer i 2011 og 2 nye medlemmer i 2010 skyldes alene at vi har prøvd oss med tilbud til de som ønsker å komme ut med en lettere form for mosjon. Tilbudet vårt har vært: Jomfrulandtur ble foretatt 9. juni og samlet 12 deltagere. Her fikk vi tilskudd fra Helsedirektoratet. En flott tur med masse av vind og sol. Selv om tunge regnbyger lurte i nærheten. Det ble brukt privat båter. Opplegget var et spleiselag mellom Telemark Døveforening og LSHDB Telemark. Dagstur til Størøy 20. august. Flere av våre medlemmer hadde fulgt med på Farmen på TV2. Derfor var det naturlig for oss å legge en dagstur til stedet hvor Farmen ble spilt inn i Bamble. Klubben har ikke hatt utgifter til dette opplegget og deltagerne kjøpte billett gjennom Telemarksreiser. Gautefall weekend tur september samlet 20 personer. Deltagerne bestemte selv hvordan de ville bruke tiden. Noen dro til Treungen, mens andre gikk i fjellet i nærområdet. Vi fikk ingen støtte til dette arrangementet som er blitt betalt over klubbens kasse. Dette arrangementet var et spleiselag med LSHDB Telemark. 12. Sosialt bowlingstreff med 3 samlinger Porsgrunn Døves sport har i 2011 prøvd ut et nytt opplegg med sosiale bowlingtreff. Vi Resultat for vår deltagelse 1. plass 2. plass 3. plass januar, Nyårscup, Oslo mars, DM, Hamar juni, Grenland Cup, Porsgrunn 1 4. august, Internasjonal, Finland oktober, Trøndercup, Trondheim 1 Antall premier ( ) ( )

6 Side 6 fikk tilskudd fra Helsedirektoratet til dette. Selv om vår tanke var å rekrutere flere medlemmer til bowling, kan en si at forsøket ikke var vellykket. Det lå mye administrativt arbeide bak og vi kommer derfor ikke til å gjenta dette. 1. samling ble holdt 8. januar og samlet 12 deltagere. 2. samling var 29. oktober med 13 deltagere og siste 26. november med 5 deltagere. 13. Økonomi Økonomien er god. For første gang fikk vi tilskudd fra Idrettsforbundet om momskompensasjon. Budsjettet for 2012 er det samme som for Inntekter og utgifter balanserer bra, og ga oss et overskudd på kr 834, Informasjonsvirksomhet PDS bruker plass på Telemark Døveforenings hjemmeside. Oppsettet er enkelt, og bildegalleri og beretninger vil du finne der. Adressen er velg 2 PDS. Når det gjelder resultatlister for bowling, ligger de fleste resultater under deafbowlingnorway (Bowling for døve i Norge). 15. Sluttord Året startet litt turbulent med en ny leder som ikke var vant til hvordan klubben vår drev. Derfor måtte vi ha et ekstra ordinært årsmøte hvor avgåtte leder Einar Hartveit tok på seg oppgaven å lede klubben videre. Klubben har markert sitt 35 års virker med bløtkake, utdeling av penn med påtrykt logo. Vi har forsøkt oss på sosiale bowlingtreff med blandet resultat og som ikke blir videreført. Høstturen til Gautefall var vellykket og vår første leder Torstein Bernås var med oss. Dette satte vi stor pris på. Takk for innsatsen i Porsgrunn, 13. januar 2012 Einar Hartveit Mette Kari Hjelen Bjørn E Hammerlund Leder styremedlem sekretær/kasserer

7 Side 7 5: Årsregnskap for 2011 / 8: Budsjett 2012 Porsgrunn Døves Sport Resultat Budsjett Resultat Inntekter Porsgrunn Kommune 1 438, SHD: Ferie-og velferd , Momskompensasjon 1 508, Norsk Tipping; Grasrotandelen 3 379, Døveidrettens Fond Stevneinntekter , Egenandel: Mosjonsidrett 9 700, Mottatte gaver 3 850, Medlemskontingent 4 800, Andre inntekter , Sum inntekter , Kostnader Startkontingenter , Stevneutgifter, Grenland Cup , Medlemssamlinger 2 003, Annen deltagelse 6 202, Mosjonidrett 1 000, Sosial bowlingsamling 6 026, Weekendtur Gautefall , Tidsskrifter 310, Oppmerksomhet 787, Administrasjon 1 309, Deafbowlingnorway - webside Sum utgifter , Driftsresultat 765, Finansinntekter Renteinntekter 69, Sum finansinntekter 69, Årsresultat 834,48 650

8 Side 8 Balanse Resultat 2011 Resultat 2010 Eiendeler: Andre fordringer 1 067, Kontanter - 4 Bank , Sum eiendeler , Egenkapital og gjeld: Egenkapital pr , Driftsresultat 834, Egenkapital pr , Kortsiktig gjeld Egenkapital pr , Porsgrunn 4. januar 2012 Einar Hartveit Bjørn Egil Hammerlund Ove Hjelen Leder Kasserer Revisor Styret 10: Valg a) Valg leder Leder Einar Hartveit... b) Valg på styremedlemmer og varamedlemmer: Styremedlem Bjørn Egil Hammerlund... Mette Kari Hjelen... Varamedlem Øyvind Haugom... c) Valg revisor: Revisor Ove S. Hjelen... d) Oppmenn: Bowling Ove S. Hjelen... Medhjelper Einar Hartveit... e) Valgkomite: Odd Paulsen... Einar Hartveit...

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2011 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2011 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00

Døves Telenytt. I N... 1 feb...a../lllars. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Døves Telenytt I N... 1 feb...a../lllars Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 11. mars 2011 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg,~v møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøte 6. mars 2014 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3: Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Årsmøte tirsdag 5. februar 2013 Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2013 Styret ønsker velkommen

Detaljer

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til

Døves Telenytt. Hyggekveld m/pizza Lørdag 4. mars kl. 18.00 Entre kr 30,- Etter årsmøtet samles vi til Døves Telenytt nr. 1-2006 Døves Telenytt Nr. 1 februar 2006 Det innkalles med dette til årsmøte i: TELEMARK DØVEFORENING Lørdag 4. mars 2006, kl. 12.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 5. mars 2015 Bergen Døvesenter kl. 18.00

Årsmøte 5. mars 2015 Bergen Døvesenter kl. 18.00 Årsmøte 5. mars 2015 Bergen Døvesenter kl. 18.00 SAKSLISTE Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3: Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte 2012 Onsdag 21. mars kl. 18.30

Årsmøte 2012 Onsdag 21. mars kl. 18.30 Årsmøte 2012 Onsdag 21. mars kl. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. T.rmlnllsten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt I Nr. 1 februar/anan Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter 2: Beretninger 3: Regnskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 Liv og røre på klubbmesterskapet SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I HEDRUM O-LAG 26. JANUAR 2011 KL 18.30 PÅ ÅSHALL 1. Åpning 2. Godkjenning 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Årsmelding

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. september 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Nr 1/2015 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 45 DAGSORDEN: 1. ÅPNING PROTOKOLLKOMITE 3. BERETNING FOR 2014 4.

Nr 1/2015 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 45 DAGSORDEN: 1. ÅPNING PROTOKOLLKOMITE 3. BERETNING FOR 2014 4. Nr 1/2015 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 45 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon: 70 14 62 64 E-post: post@mrdf.no Hjemmeside:

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

SKIPTVET MOTORAKTIVITETSKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE

SKIPTVET MOTORAKTIVITETSKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE SKIPTVET MOTORAKTIVITETSKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE Styret i Skiptvet motoraktivitetsklubb ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte på klubbhuset i Fjellshagen Torsdag 16. februar 2012 kl. 18.30 Agenda:

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøtet av 31. august 2015 Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen møterom 1A (2. etg. inngang 4) og begynner kl. 18.00. Saksliste 1. Godkjenne

Detaljer