Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/5-6 Tid: Mandag 3. august 205 kl Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i første etasje, det akademiske kvarter. Det vil bli servert mat fra kl. 6:30. Møtet settes kl. 7:00 Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 9 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget , samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til organisasjonskonsulent Hege Andersen, senest tre dager før møtet. Dersom du ikke har anledning til å stille på møtet er du selv ansvarlig for å skaffe vara. Ved spørsmål, kontakt leder Johanne Vaagland. E-post: Mobil: Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Forslag til møteplan for SP 205/206 SP 02/5-6 Mandag 3. august (prinsipprogram vedtas) SP 03/5-6 Mandag 28. september (arbeidsprogram legges frem) SP 04/5-6 Mandag 23.november (budsjett for 206 vedtas) SP 05/5-6 Mandag 25.januar SP 06/5-6 Mandag 29.februar SP 07/5-6 Mandag 8. april SP 0/6-7 Mandag 26.mai (konstituerende møte SP ) * (* Møtedato er foreslått endret i sak SP26/5-6)

2 Forslag til dagsorden SP 3/5-6 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt., innmeldt av Arbeidsutvalget SP 4/5-6 Godkjenning av valgprotokoll for valg av fakultetsrepresentant fra Det juridiske fakultet til Studentparlamentet 205/206, innmeldt av Juridisk studentutvalg SP 5/5-6 Godkjenning av protokoll fra SP 0/5-6, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 6/5-6 Orienteringer Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 7/5-6 Orientering fra Studentombud Sylvi Leirvaag Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 8/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 9/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentant til SP-UiB-fondet, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 20/5-6 Suppleringsvalgfullmakt til Arbeidsutvalget, innmeldt av Arbeidsutvalget 2

3 SP 2/5-6 Prinsipprogram, innmeldt av Prinsipprogramkomiteen SP 22/5-6 Innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 23/5-6 Resolusjon: Meat-free day at the SiB canteens, innmeldt av Grønn Liste SP 24/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 25/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om ny strategi for Universitetsbiblioteket, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 26/5-6 Revidering av møteplan for SP , innmeldt av Arbeidsutvalget SP 27 /5-6 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 28/5-6 Møtekritikk Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 3

4 Forslag til dagsorden SP 3/5-6 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Hensikt:. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn:. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen... Studentparlamentet gjennomfører opprop..2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 4/5-6 Godkjenning av valgprotokoll for valg av fakultetsrepresentant fra Det juridiske fakultet til Studentparlamentet 205/206 Hensikt Godkjenne protokoll for valg av fakultetsrepresentant fra Det juridiske fakultet til Studentparlamentet for inneværende periode. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: - Protokoll fra allmøte arrangert av Juridisk studentutvalg, (Vedlegget blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet godkjenner den fremlagte valgprotokollen. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 5/5-6 Godkjenning av protokoll fra SP 0/5-6 4

5 Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: - Forslag til protokoll SP 0/5-6 (Vedlegget blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 0/5-6 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 6/5-6 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: - Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. - Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. - Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. Leder og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland Det har gått lang tid siden forrige orientering, så jeg skal prøve å holde meg til det viktigste, men det blir en noe lang orientering denne gangen. Hvis dere har utfyllende spørsmål så kan dere alltid kontakte meg på Etter konstituerende møte (SP0) kom vi rimelig kjapt i gang med overlapp, både felles med sittende og påtroppende AU, individuelt, og en felles overlapp med studentpolitikere på sørog vestlandet. Jeg hadde ferie i uke I slutten av juli var hele AU tilbake på kontoret. Tiden har vi blant annet brukt til å bli kjent med kontoret og hverandre, og august var vi på hyttetur i Kvamskogen. Der begynte vi å planlegge semesterstart og vår deltakelse i noen rebusløp - som dere kan se resultatet av her: https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=3 På hytteturen skrev vi også - på impuls - et svar til forbrukerøkonom Marianne Frønsdal som i BA kom med ti tips til en bedre studentøkonomi. Vi tenkte at vi kan komme på bedre tips en dette, og det gjorde vi. Innlegget slo an, og på facebooksiden vår har vi nådd ut til stykker med innlegget, og vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger. Innlegget kan 5

6 dere lese her: Studentombud 7. august startet endelig studentombudet i sin nye jobb. Hun vil bli å finne i Harald hårfagres gate, og kan nås på Det vil også bli opprettet en epostadresse som vil bli omtrent som dette: og denne vil vi spre til de nye studentene så snart den er på plass. Studentombudet deltok også på vår første lunsj med rektoratet dette semesteret. Semesterstart Semesterstart er alltid like kjekt etter å ha sittet på et fullstendig tomt studentsenter i noen uker. Tirsdag.08 sto vi på stand på studenttorget og delte ut omtrent 500 bærenett til studentene. Etter studenttorget var det velkomssteremoni i Nygårdsparken - som til tross for dårlig vær hadde ganske bra oppmøte. Etter seremonien var jeg også så heldig å få pratet en del med statsminister Erna Solberg angående saken til Karina Harkestad som flere av dere kanskje har hørt om. Students at Risk I høst tar UiB for første gang i mot studenter gjennom programmet Students at Risk som er initiert og satt i gang av SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (som Studentparlamentet UiB også er medlem av). Ordningen går kort sagt ut på at studenter som er utviste fra utdanningsinstitusjonen sin på grunn av politisk aktivisme kan få fullføre studiene sine ved utdanningsinstitusjoner i Norge. Hele ordningen er finansiert gjennom statsbudsjettet. UiB har tatt i mot 3 stykker, og 8. august fikk jeg og Tord møte studentene (https://www.facebook.com/spuib/photos/a / /?type=&theater). Disse studentene kommer dere nok til å se mer til i løpet av året. Les mer om ordningen her: Media I sommer kom det som vanlig en del oppslag i media om studentboliger og leiemarkedet. 2. juli var jeg på Nrk Hordaland om studentboliger, og samme innslag ble sendt på Nrk p samme ettermiddag. I tillegg har vi fått oppslag i blant annet BT: (http://www.bt.no/nyheter/lokalt/bergen-verstpa-studentboliger html?xtor=rss- 2&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed) og Khrono: (http://www.khrono.no/samfunn/205/07/manko-pa-3200-studentboliger-nadekning-pa-20-prosent) Mediearkivet vårt blir oppdatert fortløpende, og det kan dere følge med på her: NSO - avspark + ledersamling 6

7 august deltok jeg, Jin og Tord på NSOs sitt årlige avspark-arrangement for tillitsvalgte i organisasjonen. I tillegg deltok jeg på NSO sin ledersamling august, og NSOs første sentralstyremøte den 24. august. Oppstartsseminar Vi har også kommet godt i gang med planleggingen av oppstartsseminaret som finner sted september. I høst har vi bestemt oss for å prioritere å invitere studentutvalgslederne med på seminaret. Vi håper dette kan bidra til at vi får knyttet bedre kontakt mellom SP-UiB og SU. I skrivende stund er det 28 påmeldte til seminaret, og vi håper at det vil renne inn noen påmeldinger i siste liten. Økonomi: I tråd med punkt 4 i kontorreglementet vårt skal vi orientere Studentparlamentet om alle enkeltsummer over 5000 kroner. - I juni vedtok vi å bruke kroner til promoteringsmateriale til semesterstart. Vi kjøpte gensere og t-skjorter til 2700,- og nye flyers (på norsk og engelsk) til 2600,-. - Ny lampe til prosjektor på midtrommet: 5384,8,- - Annonse i Studentersamfunnets programblad: 6000,- - Oppstartsseminaret til Studentparlamentet: samlet budsjett på ,- Andre sentrale møter: Landsstyremøte 5 i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Styremøte i Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) Møte i likestillingskomiteen Møte i studentlederforumet, felles forum for ledere på UiB, HiB, NHH osv Planlegging av velkomstseremonien til UiB Felles overlapp med studentparlamentene på vest- og sørlandet Utdeling av Holbergprisen Styremøte i SAIH Likestillingskonferanse i Trondheim Første planleggingsmøte med det nye arbeidsutvalget Lunsj med rektoratet Møte med Per Kristian Knutsen og Marita Monsen i SiB Presenterte SP-UiB på juridisk fakultet Formøte før universitetsstyremøte med styrestudentene Møte med nye studentombud Lunsj med rektoratet og nye studentombud Nestleder, internasjonalt- og miljøansvarlig, Tord Lauvland Bjørnevik I denne orientering vil det først presenteres hva som har funnet sted på de forskjellige tidspunkt siden sist møte, og til slutt aktuelle saker for perioden. 7

8 Juni Arbeidet begynte forsiktig med både individuell og felles overlapp. Det var også felles overlapp med studentdemokratiene fra blant annet Agder, Stavanger, Stord-Haugesund og Volda. I løpet av måneden deltok jeg også på UiBs ledersamling på Solstrand Hotell i Os. Juli I juli tok jeg ut 3 uker ferie. I ukene jeg var på kontoret gikk mye tid til å sette seg inn i saker og dokumenter, da spesielt med hensyn på UiBs internasjonaliseringsarbeid. Det ble også brukt tid på å skrive pressemelding som respons på årets inntakstall fra Samordna opptak som ble publisert 7.juli. August Måneden ble startet med hyttetur med resten av AU. Hytteturen resulterte blant annet i et felles leserinnlegg som ble trykket i Bergens Avisen om tips for en «mindre håpløs studentøkonomi». De første ukene gikk mye til semesterstartsarbeid der jeg blant annet presenterte SP-UiB for de nye internasjonale studentene, deltok på UiBs Studenttorg og på rebusløpene til SV og HFs fadderuker august deltok jeg, sammen med Johanne og Jin på Norsk Studentorganisasjons Avspark for det nye studieåret. Sentrale saker for perioden: Endring av styringsmodell for Universitets- og høyskolesektoren Det ble rett før sommerferien utlyst en høring angående betydelige endringer i Universitetsog høyskoleloven angående hvordan utdanningsinstitusjoner driftes. Jeg har skrevet et høringssvar på dette som blir vurdert av Studentparlamentet på dette møtet. Students at risk Students at risk er en ordning som handler om at UiB gir studenter som har blitt utvist fra sitt studiested grunnet politisk aktivisme mulighet til å fullføre utdanningen sin ved UiB. UiB har for første gang tatt imot 3 studenter gjennom dette programmet. En student fra Tyrkia, en fra Swaziland og en fra Gambia. Johanne og meg har møtt de nye studentene sammen viserektor for internasjonale relasjoner, representanter fra studieadministrativ avdeling og en representant fra SAIH-Bergen. I møtet fikk vi blant annet høre studentenes historie og fått innspill på hvordan ordningen så langt har fungert for de nyankomne studentene. Læringsmiljø I denne måneden har læringsmiljøarbeidet spesielt dreiet seg om enkeltsaker som omhandler universell tilgang til utdanning, og om en sak som omhandler betryggende saksgang i anledning søknad om tilrettelagt undervisning og ved vedtak om ikke gjennomførte arbeidskrav. Sammen med resterende AU har jeg også utformet et utkast til høringssvar til Eiendomsavdelingens budsjett for 206, som blir vurdert i Studentparlamentet i førstkommende møte. 8

9 Fag- og forskningsansvarlig, Jin Sigve Mæland Den første måneden i Arbeidsutvalget var relativt rolig. Jeg startet med kontorvakt de to første ukene og hadde totalt null henvendelser. De første ukene gikk dermed med til lesning av ulike fag- og forskningsrapporter. De tre siste ukene i juli hadde jeg ferie. August var en veldig hektisk måned med ulike oppstartsseminar og et stort fokus på fadderuken. I tillegg til å betjene daglige gjøremål i AU er jeg også leder for HSU ut august. Arbeidsmengden har til tider vært stor men med god hjelp fra både AU og HSU har det gått fint. I perioden har følgende ting preget kalenderen: 25. juni: Møte i redaksjonskomiteen for infrastrukturutvalget august: Hyttetur med AU. 6. august: Sto på stand når UiB tok imot de internasjonale studentene august: Deltok på Avspark hos NSO. 0. august: Holdt tale for alle nye HF-studenter og møte med styrestudentene.. augsut: Delte ut informasjon og nett på studenttoget. 2. august: AU hadde post på rebusløpet til SV og HF. 3. august: Tok bilder for SiB, deltok på åpningsseremonien til HiB, AU-møte og hadde post på pub til pub med HF. 7. Holdt lyn presentasjon om SP-UiB for studentene på Mat. Nat. 8. møte med Dig-UiB, møte med dekanate på HF, møte i AF-styret. 9. august: Retorlunsj, møte i Husstyret ved HF-bygget. 20. AU-møte Jeg har også fått en del ekstra utvalg der jeg skal være studentrepresentant. Utvalgene jeg sitter i per. dag. dato er som følger: Forskningsutvalget Utdanningsutvalget Styringsgruppen for DigUiB o Fagligråd for lærings- og formidlingslabb o Fagligråd for læringsplattform Praksis i utdanningen arbeidsgruppe Infrastrukturutvalget o Redaksjonsrådet for infrastrukturutvalget forprosjektet - kartlegging av arbeidsprosesser og digitale tjenester Arbeidsgruppen for digitaliseringsstrategi Vara i råd for samfunnskontakt Hvis det er noe dere brenner inne med som kan løftes i et av de følgende utvalgene så kom gjerne innom kontoret og ta en prat. Uten om dette vil jeg spesielt trekke frem følgende oppdateringer: 9

10 DigUiB: DigUiB har gått fra å ha 5 undergrupper til å ha 3. I dag består DigUiB av digital vurdering, lærings- og formidlingslab og læringsplattform. Digital undervisnings er blitt inkorporert i lærings- og formidlingslab mens den siste gruppen som så på juridiske problemstillinger nå er gått fra å være en prosjektgruppe til at det blir jobbet med og implementert i arbeidsprosessen. DigUiB er også klar med sin første MOOC (Massive Open Online Courses). MOOCen har fått titelen «Causes of climate change» og har allerede over 5000 påmeldte. Infrastrukturutvalget: Allerede den 25. juni var jeg i et møte med redaksjonskomiteen for infrastrukturutvalget. Det som jeg originalt trodde at skulle handle om infrastruktur innenfor forskning viste seg å handle om all infrastruktur på UiB. For studentene handler dette da særlig om hvordan har vi det i vår arbeidssituasjon. Hvilken infrastruktur trenger vi for å kunne studere på en best mulig måte. Nøkkelord i denne sammenhengen vil være arbeidsplasser, tilgang på lab, programvarer osv. Alt her er enda ganske ferskt så her er det mulig å komme med mange innspill. Miljø-, fakultet- og forskningsansvarlig, Ingrid Fjellberg Den første tiden min i AU har vært preget av mye informasjon og lite miljø og fakultet. Det første jeg tok tak i i løpet av mine tre arbeidsdager før ferien, var nettsiden vår. Jeg gikk til valg på å gjøre SP mer tilgjengelig og folkelig, eller studentelig om du vil, og synes det er viktig at studenter som oppsøker blir møtt med informasjon som oppleves som relevant og nyttig. Spuib.no Forsiden på har blitt gjort enklere og hyggeligere ved at vi har fjernet bildekarusellen med pressefoto av AU som til nå har preget øverste del av forsiden. Den har blitt erstattet med nyhetssaker fra SP som kan være interessante å lese for den jevne UiBstudent. Vi har også opprettet store, gule menyknapper for de forskjellige delene av nettsiden, hvor man lett kan finne fram til informasjon om studentdemokratiet, arkiv for dokumenter og medieoppslag, tips til studiehverdagen (vil bli gjort mer omfattende etterhvert), i tillegg til de tidligere dominerende pressefotoene. Vi har også oppdatert informasjon om hvem som sitter i ulike råd, styrer og utvalg, oppdatert beskrivelsen av SP og AU, forbedret deler av de engelske sidene og oppdatert kontaktinfo og profilbilde for nesten alle i SP. Materiell Vi fikk laget noe materiell i forbindelse med studiestart, i tillegg til (de sinnsykt poopulære) bærenettene og kulepennene som det forrige AU fikset for oss. Det vi kjøpte inn var 7000 enkle løpesedler med informasjon på både norsk og engelsk, nye T-skjorter som kan lånes ut til alle som står på stand osv, samt en hettegenser med logo til hvert av AU-medlemmene sånn at alle vet hvem vi er når vi lusker rundt på Studentsenteret. 0

11 Fadderuken I fadderuken delte vi ut over 500 bærenett med brosjyrer, penner og løpesedler på Studenttorget. Vi deltok også i rebusløpet til HF og SV hvor vi hadde post utenfor Muséet. Vi fikk faddergruppene til å lage sine egne dyreutstillinger som vi tok bilde av og spredde i sosiale medier. Vi gav bonuspoeng til dem som likte oss på facebook, og oppnådde mer enn 700 nye likes. Studentkampen Vi skal delta i Studentkampen på Kvarteret 29. august. Promoteringskomiteen står for gjennomføringen av arrangementet, i samarbeid med AU. Oppsummering av aktivitet i media SP-UiB har hatt ti medieoppslag siden vi ble valgt inn, i fem forskjellige aviser: Studvest, Khrono, Bergens Tidende, Bergensavisen og Lokalavisa Øyene. Det mest populære var innlegget vårt i BA hvor vi svarte forbrukerøkonom Marianne Frønsdal med våre egne tips for en bedre studentøkonomi. Siden jeg startet i AU. juli, har vi fått 784 nye likerklikk på siden, og nådd ut til mellom 500 og 4000 personer med innleggene våre. Styrestudentene i Universitetsstyret, Thea Sofie Grastveit og Mannys Brekke Nygaard Etter at vi trådde inn i styrevervet. august kan vi orientere om følgende: Det var ekstraordinært styremøte. august i forbindelse med en høring om endring av UHloven. Der sluttet oss til høringssvaret UiB-ledelsen hadde utarbeidet. Høringssvaret sa i korte trekk følgende: UiB ønskler å fortsatt ha valgt rektor som styringsmodell. Styret ønsker ikke å gå inn for hovedmodell, men i stedet likestille modellene. Videre fremmes simpelt flertall for endring av styrets sammensetning og modell (mot 2/3 flertall i dag) og at styrets honorar kan fastsetted av KD. Det var uenighet om hørringssvaret i styret og enkelte av de eksterne tok ut dissens. Informasjonsmessig jobber vi med å skaffe oss flere følgere og mer aktivitet på Facebook og Twitter. Vi holder også på å utarbeide en egen nettside for Styrestudentene. Dessverre fikk vi ikke deltatt så mye på Studenttorget da dette falt på samme dag som styremøte. For å gjøre oss mer tilgjengelige for henvendelse, både fra representanter i Studentparlamentet og studenter har vi bestemt oss for å innføre fast kontortid hver onsdag mellom 2 og 4. Kom gjerne innom hvis du ønsker å ta opp noe. Vi kan selvsagt nås utenom kontortiden også. Videre jobber vi med planleggingen av semesterets første styreforum, for fakultetsstyremedlemmer og SU-ledere. Her skal vi diskutere organiseringen av studentdemokratiet ved de ulike fakultetene.

12 Annet: - Representasjon i forbindelse med åpning av det akademiske år. - Møte med rektoratet, UiB-ledelsen og nyansatt Studentombud 9. august. - Møte med Ingrid (fredag) - Tilstede på allmøtet til JSU hvor de valgte nye styremedlemmer og ny leder Andre styrer, råd og utvalg SP 7/5-6 Orientering fra Studentombud Sylvi Leirvaag Orienteringssak Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Studentombud Sylvi Leirvaag orienterer. Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 24.mai 204 å opprette stillingen Studentombud. Studentombudet skal bistå, veilede og gi råd til studenter om deres rettigheter. Mandag 9. august startet Sylvi Leirvaag i jobben. SP 8/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt: Det skal velges studentrepresentanter og vararepresentanter til de råd, styrer og utvalg som ikke ble fylt opp under SP 0/5-6. Representantene foreslås på møtet. Bakgrunn: Studentparlamentet velger studentrepresentanter til ulike råd og utvalg. Representantenes valgperiode er fra høstsemesteret 205 til og med vårsemesteret 206. For alle valg gjelder et krav om at kandidatene er semesterregistrerte studenter ved UiB i valgsemesteret. I valg med Studentparlamentet som valgforsamling, er det krav til kandidater til verv om framstilling for parlamentsmøtet. Fremstilling kan skje ved personlig oppmøte, telefonisk eller via tredjeperson. Studentparlamentet er valgforsamling ved valg av studentrepresentanter til råd og utvalg ved UiB, og innstiller overfor UiB på de valgte representantene. Studentparlamentet er også 2

13 valgforsamling ved valg av representanter til grupper, komiteer og liknende som Studentparlamentet selv setter ned eller blir spurt om å velge/oppnevne representanter til. I valg som angår Studentparlamentets egne utvalg skal begge kjønn være representert. I valg som er tilknytt UiB heter det at har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. For mer informasjon om de ulike vervene, samt oversikt over hvilke representanter som ble valgt på SP0/5-6, se her: Det skal velges representanter til følgende råd, styrer og utvalg: Sentrale utvalg: 8. Universitetets utdanningsutvalg ** 3+3 Det skal velges en vararepresentant. 8.2 Universitetets forskningsutvalg ** 3+3 Det skal velges to vararepresentanter. 8.3 Læringsmiljøutvalget ** 5+5 Det skal velges fem vararepresentanter. 8.4 Arbeidsmiljøutvalget + (observatørplass) Det skal velges en vararepresentant. Styrer: 8.5 Styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2+2 Det skal velges en mannlig representant og. og 2. vara. 8.6 Det sentrale valgstyret 2+2 Det skal velges to representanter og. og 2. vara. 8.7 Programstyret for lektorutdanningen 2+2 3

14 Det skal velges en kvinnelig representant og. og 2. vara. Råd: 8.8 Råd for førstesemesterstudier 2+2 Det skal velges en vararepresentant. 8.9 Redaksjonsrådet for studieinformasjon 2+2 Det skal velges to representanter og to vararepresentanter. 8.0 Innstillingsrådet for studentlegat/meltzerfondet 6+6 Det skal velges vararepresentanter fra følgende fakultet: Mat.Nat., Jur., Med.Ont., Psyk. og SV. 8. Alumnusrådet + Det skal velges en representant og en vararepresentant. Organer i Studentparlamentet: 8.2 Kontrollkomiteen * 3+3 Det skal velges to medlemmer og tre varamedlemmer. 8.3 Studentenes valgstyre * 5+5 Det skal velges fire medlemmer og fem varamedlemmer. 8.4 Internasjonal komite 5+5 Det skal velges tre varamedlemmer. 8.5 Promoteringskomiteen 6+6 Det skal velges ett medlem og seks varamedlemmer. Andre utvalg: 4

15 Estetisk utvalg 2+2 Det skal velges en vararepresentant. 8.7 Opptakskomiteen for PPU 2+2 Det skal velges to representanter og. og 2. vara. 8.8 Styringsgruppa for DigUiB 2+2 Det skal velges en vararepresentant. 8.9 UiBs arbeidsgruppe for innovasjon og entreprenørskap i studiene + Det skal velges en vararepresentant. SP 9/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentant til SP-UiB-fondet Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Det skal velges ett kvinnelig styremedlem for to år. Bakgrunn På SP 0/5-6 skulle det velges tre styremedlemmer og ett varamedlem til til SP-UiBfondet for to år hver. Det var tre mannlige kandidater som stilte til valg. Styret har allerede ett mannlig medlem (valgt inn på tidligere tidspunkt), og etter krav om kjønnsbalanse kunne derfor ikke alle de tre kandidatene som stilte til valg, bli valgt. Kandidaten med færrest stemmer ble derfor valgt til vararepresentant. Studentparlamentet velger N.N til medlem av styret til SP-UiB-fondet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 20/5-6 Suppleringsvalgfullmakt til Arbeidsutvalget Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. 5

16 Hensikt Å gi Arbeidsutvalget fullmakt til å supplere representanter til resterende råd, styrer og utvalg. Bakgrunn Det ble gjennomført valg til råd, styrer og utvalg på SP 0/5-6 og suppleringsvalg på dagens møte, SP 02/5-6. For å sikre at studentene ved UiB er representert i ulike råd, styrer og utvalg er det ønskelig at Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere resterende plasser. Slik sikrer en at Arbeidsutvalget i etterkant av SP 02/5-6 kan jobbe aktivt for at vi får studentrepresentanter inn i alle råd, styrer og utvalg som vi har krav på å være representerte i. Studentparlamentet gir Arbeidsutvalget fullmakt til å supplere representanter til resterende råd, styrer og utvalg. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 2/5-6 Prinsipprogram Sak innmeldt av Prinsipprogramkomiteen. Hensikt Å revidere prinsipprogrammet som ble vedtatt av Studentparlamentet Bakgrunn Dialogen innad i prinsipprogramkomiteen startet i juni. Etter sommeren ble det opprettet et Google Regneark der alle kunne skrive sine innspill til revisjonen av prinsipprogrammet. Prinsipprogramkomiteen hadde ett fysisk møte for å diskutere prinsipprogrammet, der fem av komitemedlemmene deltok. Forslaget fra møtet ble sendt for innspill til resten av komiteen. Alle har hatt mulighet til å delta aktivt og bidra i utformingen av programmet. Vedlegg - Forslag til revidert prinsipprogram - Kommentarer fra Prinsipprogramkomiteen til revidert prinsipprogram Gjeldende prinsipprogram kan leses her: Studentparlamentet vedtar revidert prinsipprogram med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 6

17 SP 22/5-6 Innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206 Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Å gi innspill til hvilke tiltak Eiendomsavdelingen UiB bør prioritere i sitt budsjett for 206. Bakgrunn Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og uteareal. I sitt årlige budsjett stadfester Eiendomsavdelingen hvilke tiltak som blir prioritert for det kommende året. Ved å gi innspill til Eiendomsavdelingen kan Studentparlamentet UiB påvirke slik at viktige tiltak for studentmassen blir prioritert. Arbeidsutvalget foreslår å prioritere følgende 6 tiltak i dette høringssvaret: Prioritet Montering av stikkontakter ved alle studentarbeidsplasser som mangler dette. 2 Etablering av et studentlokal på SV-fakultetet. 3 Det må sørges for at det ved ombygging av bygg etableres alternative lesesalsplasser. 4 Utbedring av inneklima ved studentbygg hvor bekymringsmeldinger er levert. 5 Gjennomføre viktige tiltak for universell utforming med så umiddelbar igangsetting som mulig.*) 6 Sørge for økt tilgang til mobile studentarbeidsplasser. **) *) For eksempel: Merking av trappekanter og glassdører, samt kontrastfarger på dører. Sørge for tilgjengelige og bruksanvendelige teleslynger og IR-anlegg i alle undervisningsrom. Sørge for automatiske døråpnere i så mange områder som mulig. **) Mobile studentarbeidsplasser er mulige arbeidsplasser plassert utenfor tradisjonelle lesesalsrom. Eksempler kan være «kollokvieøyer» som har blitt i bruk i de senere årene, blant annet på realfagsbygget. Vedlegg - Brev fra Eiendomsavdelingen ifm budsjett Innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206 fra SP-UiB Studentparlamentet vedtar høringssvaret med innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 7

18 SP 23/5-6 Resolusjon: Meat-free day at the SiB canteens Sak innmeldt av Grønn Liste. Hensikt Å vedta resolusjonen «Meat-free day at the SIB canteens. Forslag til resolusjon: Meat-free day at the SIB canteens "Agriculture, through meat production, is one of the main contributors to the emission of greenhouse gases (GHGs) and thus has a potential impact on climate change" (Schwarzer, 202). Therefore, meat consumption by the average individual should be reduced. Implementing a meat-free day per week at all of the SiB canteens can be used to increase the awareness about the meat production industry as well as to reduce meat consumption at the University of Bergen. It is the opinion of the Student Parliament that: - the SiB canteens should implement one meat-free day per week. - the implementation of the meat-free day should be accompanied with an awareness campaign on the benefits that are brought about by decreasing the consumption, and thus, the production of meat Reference: Schwarzer, S. Growing greenhouse gas emissions due to meat production. UNEP GEAS Bulletin, October 202. Retrieved from: Accessed on 20/08/205 Studentparlamentet vedtar resolusjonen Meat-free day at the SIB canteens. Arbeidsutvalgets instilling: Vedtas ikke Dissens: Ingrid og Tord SP 24/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt 8

19 Å ettergodkjenne høringssvaret fra SP-UiB om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven. Bakgrunn Høringen fra Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, jf. Meld. ST. 8 ( ) ble mottatt 26. juni 205. Høringsfristen var satt til 5. august 205. Vedlegg - Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og Høyskoleloven, fra Kunnskapsdepartementet - Høringsnotat - Høringssvar fra SP-UiB (Vedleggene blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvar om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 25/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om ny strategi for Universitetsbiblioteket Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Å ettergodkjenne høringssvaret fra SP-UiB om ny strategi for Universitetsbiblioteket (UB). Bakgrunn Gjeldende strategi for UB utløper 205. UB har iverksatt en prosess for å utarbeide en ny strategi for der fakultetene, Universitetsmuseet og Studentparlamentet er bedt om å komme med innspill. Høringen ble sendt ut 25. mai 205, og høringsfristen var satt til 9. juni 205. Høringssvaret som nå er oppe til ettergodkjenning ble utarbeidet av AU Vedlegg - Høringsbrev fra Universitetsbiblioteket - Utkast til Universitetsbibliotekets strategi Høringssvar fra SP-UiB (Vedleggene blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet ettergodkjenner ny strategi for Universitetsbiblioteket. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 9

20 SP 26/5-6 Revidering av møteplan for SP Hensikt Å revidere møteplanen vedtatt på SP 0/5-6 slik at konstituerende møte, SP 0/6-7, avholdes mandag 30. mai. Bakgrunn I tråd med Studentparlamentets statutter vedtok parlamentet en møteplan for det kommende året på SP0/5-6. Det hadde imidlertid sneket seg inn en feil i forslaget, og det ble vedtatt å avholde konstituerende møte for SP «mandag 26.mai». 26. mai 206 er en torsdag, og det foreslås derfor å ende møtedato til å være den siste mandagen i måneden, som er den dagen SP tradisjonelt sett avholder møtene sine, altså mandag 30. mai 206. Vedtatt møteplan for SP 205/206 SP 02/5-6 Mandag 3. august (prinsipprogram vedtas) SP 03/5-6 Mandag 28. september (arbeidsprogram legges frem) SP 04/5-6 Mandag 23.november (budsjett for 206 vedtas) SP 05/5-6 Mandag 25.januar SP 06/5-6 Mandag 29.februar SP 07/5-6 Mandag 8. april SP 0/6-7 Mandag 26.mai (konstituerende møte SP ) Forslag til revidert møteplan for SP 205/206 SP 02/5-6 Mandag 3. august (prinsipprogram vedtas) SP 03/5-6 Mandag 28. september (arbeidsprogram legges frem) SP 04/5-6 Mandag 23.november (budsjett for 206 vedtas) SP 05/5-6 Mandag 25.januar SP 06/5-6 Mandag 29.februar SP 07/5-6 Mandag 8. april SP 0/6-7 Mandag 30.mai (konstituerende møte SP ) Studentparlamentet vedtar å revidere møteplanen med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 27 /5-6 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 2 0

21 SP 28/5-6 Møtekritikk Diskusjonssak 2

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/15-16 den 31. august 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs konstituerende møte 01/15-16 den 23. mai 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter Innledningsvis ønsket avtroppende leder, Tommy Mo Aarethun, og

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

SP 14/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

SP 14/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra møte i Studentparlamentet ved UiB, møte 02/16-17 Avholdt den 29. august 2016 kl.17:00 i Integrerbar, Realfagsbygget SP 14/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra.

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra. Referat fra AU-møte 3. november kl. 12:00 Til stede: AU, Thea, Magnus og Hege (referent) Sted: Rom 207 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat (V) Innkalling og dagsorden godkjent. Godkjenning

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/15-16 den 28. september 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 02.07/ 2015 Tid 12:00-14.30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 Tid: Tirsdag 21.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/15-16 Tid: Mandag 25. september

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/16-17 Tid: Mandag 29. august 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15 Tid: Mandag 27.oktober

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 02.10.2012 REFERAT MØTE 30/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 02.10.2012, kl. 09:00-11:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 22.10.2015 Tid 13:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/1854 Sak 04/11 Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til: Universitetets

Detaljer

PROTOKOLL. SP 04/16-17 Møte i Studentparlamentet, UiB. Mandag 31. oktober 2016 klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB

PROTOKOLL. SP 04/16-17 Møte i Studentparlamentet, UiB. Mandag 31. oktober 2016 klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB PROTOKOLL Møte i Studentparlamentet, UiB Mandag klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB Ordstyrer: Linnea Reitan Jensen Protokollfører: Runar Jenssen Dagsorden Sak 39/16-17 Opprop, godkjenning

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer