Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/5-6 Tid: Mandag 3. august 205 kl Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i første etasje, det akademiske kvarter. Det vil bli servert mat fra kl. 6:30. Møtet settes kl. 7:00 Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 9 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget , samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til organisasjonskonsulent Hege Andersen, senest tre dager før møtet. Dersom du ikke har anledning til å stille på møtet er du selv ansvarlig for å skaffe vara. Ved spørsmål, kontakt leder Johanne Vaagland. E-post: Mobil: Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Forslag til møteplan for SP 205/206 SP 02/5-6 Mandag 3. august (prinsipprogram vedtas) SP 03/5-6 Mandag 28. september (arbeidsprogram legges frem) SP 04/5-6 Mandag 23.november (budsjett for 206 vedtas) SP 05/5-6 Mandag 25.januar SP 06/5-6 Mandag 29.februar SP 07/5-6 Mandag 8. april SP 0/6-7 Mandag 26.mai (konstituerende møte SP ) * (* Møtedato er foreslått endret i sak SP26/5-6)

2 Forslag til dagsorden SP 3/5-6 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt., innmeldt av Arbeidsutvalget SP 4/5-6 Godkjenning av valgprotokoll for valg av fakultetsrepresentant fra Det juridiske fakultet til Studentparlamentet 205/206, innmeldt av Juridisk studentutvalg SP 5/5-6 Godkjenning av protokoll fra SP 0/5-6, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 6/5-6 Orienteringer Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 7/5-6 Orientering fra Studentombud Sylvi Leirvaag Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 8/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 9/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentant til SP-UiB-fondet, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 20/5-6 Suppleringsvalgfullmakt til Arbeidsutvalget, innmeldt av Arbeidsutvalget 2

3 SP 2/5-6 Prinsipprogram, innmeldt av Prinsipprogramkomiteen SP 22/5-6 Innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 23/5-6 Resolusjon: Meat-free day at the SiB canteens, innmeldt av Grønn Liste SP 24/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 25/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om ny strategi for Universitetsbiblioteket, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 26/5-6 Revidering av møteplan for SP , innmeldt av Arbeidsutvalget SP 27 /5-6 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget SP 28/5-6 Møtekritikk Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget 3

4 Forslag til dagsorden SP 3/5-6 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Hensikt:. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn:. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen... Studentparlamentet gjennomfører opprop..2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 4/5-6 Godkjenning av valgprotokoll for valg av fakultetsrepresentant fra Det juridiske fakultet til Studentparlamentet 205/206 Hensikt Godkjenne protokoll for valg av fakultetsrepresentant fra Det juridiske fakultet til Studentparlamentet for inneværende periode. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: - Protokoll fra allmøte arrangert av Juridisk studentutvalg, (Vedlegget blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet godkjenner den fremlagte valgprotokollen. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 5/5-6 Godkjenning av protokoll fra SP 0/5-6 4

5 Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: - Forslag til protokoll SP 0/5-6 (Vedlegget blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 0/5-6 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 6/5-6 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: - Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. - Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. - Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. Leder og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland Det har gått lang tid siden forrige orientering, så jeg skal prøve å holde meg til det viktigste, men det blir en noe lang orientering denne gangen. Hvis dere har utfyllende spørsmål så kan dere alltid kontakte meg på Etter konstituerende møte (SP0) kom vi rimelig kjapt i gang med overlapp, både felles med sittende og påtroppende AU, individuelt, og en felles overlapp med studentpolitikere på sørog vestlandet. Jeg hadde ferie i uke I slutten av juli var hele AU tilbake på kontoret. Tiden har vi blant annet brukt til å bli kjent med kontoret og hverandre, og august var vi på hyttetur i Kvamskogen. Der begynte vi å planlegge semesterstart og vår deltakelse i noen rebusløp - som dere kan se resultatet av her: https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=3 På hytteturen skrev vi også - på impuls - et svar til forbrukerøkonom Marianne Frønsdal som i BA kom med ti tips til en bedre studentøkonomi. Vi tenkte at vi kan komme på bedre tips en dette, og det gjorde vi. Innlegget slo an, og på facebooksiden vår har vi nådd ut til stykker med innlegget, og vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger. Innlegget kan 5

6 dere lese her: Studentombud 7. august startet endelig studentombudet i sin nye jobb. Hun vil bli å finne i Harald hårfagres gate, og kan nås på Det vil også bli opprettet en epostadresse som vil bli omtrent som dette: og denne vil vi spre til de nye studentene så snart den er på plass. Studentombudet deltok også på vår første lunsj med rektoratet dette semesteret. Semesterstart Semesterstart er alltid like kjekt etter å ha sittet på et fullstendig tomt studentsenter i noen uker. Tirsdag.08 sto vi på stand på studenttorget og delte ut omtrent 500 bærenett til studentene. Etter studenttorget var det velkomssteremoni i Nygårdsparken - som til tross for dårlig vær hadde ganske bra oppmøte. Etter seremonien var jeg også så heldig å få pratet en del med statsminister Erna Solberg angående saken til Karina Harkestad som flere av dere kanskje har hørt om. Students at Risk I høst tar UiB for første gang i mot studenter gjennom programmet Students at Risk som er initiert og satt i gang av SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (som Studentparlamentet UiB også er medlem av). Ordningen går kort sagt ut på at studenter som er utviste fra utdanningsinstitusjonen sin på grunn av politisk aktivisme kan få fullføre studiene sine ved utdanningsinstitusjoner i Norge. Hele ordningen er finansiert gjennom statsbudsjettet. UiB har tatt i mot 3 stykker, og 8. august fikk jeg og Tord møte studentene (https://www.facebook.com/spuib/photos/a / /?type=&theater). Disse studentene kommer dere nok til å se mer til i løpet av året. Les mer om ordningen her: Media I sommer kom det som vanlig en del oppslag i media om studentboliger og leiemarkedet. 2. juli var jeg på Nrk Hordaland om studentboliger, og samme innslag ble sendt på Nrk p samme ettermiddag. I tillegg har vi fått oppslag i blant annet BT: (http://www.bt.no/nyheter/lokalt/bergen-verstpa-studentboliger html?xtor=rss- 2&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed) og Khrono: (http://www.khrono.no/samfunn/205/07/manko-pa-3200-studentboliger-nadekning-pa-20-prosent) Mediearkivet vårt blir oppdatert fortløpende, og det kan dere følge med på her: NSO - avspark + ledersamling 6

7 august deltok jeg, Jin og Tord på NSOs sitt årlige avspark-arrangement for tillitsvalgte i organisasjonen. I tillegg deltok jeg på NSO sin ledersamling august, og NSOs første sentralstyremøte den 24. august. Oppstartsseminar Vi har også kommet godt i gang med planleggingen av oppstartsseminaret som finner sted september. I høst har vi bestemt oss for å prioritere å invitere studentutvalgslederne med på seminaret. Vi håper dette kan bidra til at vi får knyttet bedre kontakt mellom SP-UiB og SU. I skrivende stund er det 28 påmeldte til seminaret, og vi håper at det vil renne inn noen påmeldinger i siste liten. Økonomi: I tråd med punkt 4 i kontorreglementet vårt skal vi orientere Studentparlamentet om alle enkeltsummer over 5000 kroner. - I juni vedtok vi å bruke kroner til promoteringsmateriale til semesterstart. Vi kjøpte gensere og t-skjorter til 2700,- og nye flyers (på norsk og engelsk) til 2600,-. - Ny lampe til prosjektor på midtrommet: 5384,8,- - Annonse i Studentersamfunnets programblad: 6000,- - Oppstartsseminaret til Studentparlamentet: samlet budsjett på ,- Andre sentrale møter: Landsstyremøte 5 i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Styremøte i Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) Møte i likestillingskomiteen Møte i studentlederforumet, felles forum for ledere på UiB, HiB, NHH osv Planlegging av velkomstseremonien til UiB Felles overlapp med studentparlamentene på vest- og sørlandet Utdeling av Holbergprisen Styremøte i SAIH Likestillingskonferanse i Trondheim Første planleggingsmøte med det nye arbeidsutvalget Lunsj med rektoratet Møte med Per Kristian Knutsen og Marita Monsen i SiB Presenterte SP-UiB på juridisk fakultet Formøte før universitetsstyremøte med styrestudentene Møte med nye studentombud Lunsj med rektoratet og nye studentombud Nestleder, internasjonalt- og miljøansvarlig, Tord Lauvland Bjørnevik I denne orientering vil det først presenteres hva som har funnet sted på de forskjellige tidspunkt siden sist møte, og til slutt aktuelle saker for perioden. 7

8 Juni Arbeidet begynte forsiktig med både individuell og felles overlapp. Det var også felles overlapp med studentdemokratiene fra blant annet Agder, Stavanger, Stord-Haugesund og Volda. I løpet av måneden deltok jeg også på UiBs ledersamling på Solstrand Hotell i Os. Juli I juli tok jeg ut 3 uker ferie. I ukene jeg var på kontoret gikk mye tid til å sette seg inn i saker og dokumenter, da spesielt med hensyn på UiBs internasjonaliseringsarbeid. Det ble også brukt tid på å skrive pressemelding som respons på årets inntakstall fra Samordna opptak som ble publisert 7.juli. August Måneden ble startet med hyttetur med resten av AU. Hytteturen resulterte blant annet i et felles leserinnlegg som ble trykket i Bergens Avisen om tips for en «mindre håpløs studentøkonomi». De første ukene gikk mye til semesterstartsarbeid der jeg blant annet presenterte SP-UiB for de nye internasjonale studentene, deltok på UiBs Studenttorg og på rebusløpene til SV og HFs fadderuker august deltok jeg, sammen med Johanne og Jin på Norsk Studentorganisasjons Avspark for det nye studieåret. Sentrale saker for perioden: Endring av styringsmodell for Universitets- og høyskolesektoren Det ble rett før sommerferien utlyst en høring angående betydelige endringer i Universitetsog høyskoleloven angående hvordan utdanningsinstitusjoner driftes. Jeg har skrevet et høringssvar på dette som blir vurdert av Studentparlamentet på dette møtet. Students at risk Students at risk er en ordning som handler om at UiB gir studenter som har blitt utvist fra sitt studiested grunnet politisk aktivisme mulighet til å fullføre utdanningen sin ved UiB. UiB har for første gang tatt imot 3 studenter gjennom dette programmet. En student fra Tyrkia, en fra Swaziland og en fra Gambia. Johanne og meg har møtt de nye studentene sammen viserektor for internasjonale relasjoner, representanter fra studieadministrativ avdeling og en representant fra SAIH-Bergen. I møtet fikk vi blant annet høre studentenes historie og fått innspill på hvordan ordningen så langt har fungert for de nyankomne studentene. Læringsmiljø I denne måneden har læringsmiljøarbeidet spesielt dreiet seg om enkeltsaker som omhandler universell tilgang til utdanning, og om en sak som omhandler betryggende saksgang i anledning søknad om tilrettelagt undervisning og ved vedtak om ikke gjennomførte arbeidskrav. Sammen med resterende AU har jeg også utformet et utkast til høringssvar til Eiendomsavdelingens budsjett for 206, som blir vurdert i Studentparlamentet i førstkommende møte. 8

9 Fag- og forskningsansvarlig, Jin Sigve Mæland Den første måneden i Arbeidsutvalget var relativt rolig. Jeg startet med kontorvakt de to første ukene og hadde totalt null henvendelser. De første ukene gikk dermed med til lesning av ulike fag- og forskningsrapporter. De tre siste ukene i juli hadde jeg ferie. August var en veldig hektisk måned med ulike oppstartsseminar og et stort fokus på fadderuken. I tillegg til å betjene daglige gjøremål i AU er jeg også leder for HSU ut august. Arbeidsmengden har til tider vært stor men med god hjelp fra både AU og HSU har det gått fint. I perioden har følgende ting preget kalenderen: 25. juni: Møte i redaksjonskomiteen for infrastrukturutvalget august: Hyttetur med AU. 6. august: Sto på stand når UiB tok imot de internasjonale studentene august: Deltok på Avspark hos NSO. 0. august: Holdt tale for alle nye HF-studenter og møte med styrestudentene.. augsut: Delte ut informasjon og nett på studenttoget. 2. august: AU hadde post på rebusløpet til SV og HF. 3. august: Tok bilder for SiB, deltok på åpningsseremonien til HiB, AU-møte og hadde post på pub til pub med HF. 7. Holdt lyn presentasjon om SP-UiB for studentene på Mat. Nat. 8. møte med Dig-UiB, møte med dekanate på HF, møte i AF-styret. 9. august: Retorlunsj, møte i Husstyret ved HF-bygget. 20. AU-møte Jeg har også fått en del ekstra utvalg der jeg skal være studentrepresentant. Utvalgene jeg sitter i per. dag. dato er som følger: Forskningsutvalget Utdanningsutvalget Styringsgruppen for DigUiB o Fagligråd for lærings- og formidlingslabb o Fagligråd for læringsplattform Praksis i utdanningen arbeidsgruppe Infrastrukturutvalget o Redaksjonsrådet for infrastrukturutvalget forprosjektet - kartlegging av arbeidsprosesser og digitale tjenester Arbeidsgruppen for digitaliseringsstrategi Vara i råd for samfunnskontakt Hvis det er noe dere brenner inne med som kan løftes i et av de følgende utvalgene så kom gjerne innom kontoret og ta en prat. Uten om dette vil jeg spesielt trekke frem følgende oppdateringer: 9

10 DigUiB: DigUiB har gått fra å ha 5 undergrupper til å ha 3. I dag består DigUiB av digital vurdering, lærings- og formidlingslab og læringsplattform. Digital undervisnings er blitt inkorporert i lærings- og formidlingslab mens den siste gruppen som så på juridiske problemstillinger nå er gått fra å være en prosjektgruppe til at det blir jobbet med og implementert i arbeidsprosessen. DigUiB er også klar med sin første MOOC (Massive Open Online Courses). MOOCen har fått titelen «Causes of climate change» og har allerede over 5000 påmeldte. Infrastrukturutvalget: Allerede den 25. juni var jeg i et møte med redaksjonskomiteen for infrastrukturutvalget. Det som jeg originalt trodde at skulle handle om infrastruktur innenfor forskning viste seg å handle om all infrastruktur på UiB. For studentene handler dette da særlig om hvordan har vi det i vår arbeidssituasjon. Hvilken infrastruktur trenger vi for å kunne studere på en best mulig måte. Nøkkelord i denne sammenhengen vil være arbeidsplasser, tilgang på lab, programvarer osv. Alt her er enda ganske ferskt så her er det mulig å komme med mange innspill. Miljø-, fakultet- og forskningsansvarlig, Ingrid Fjellberg Den første tiden min i AU har vært preget av mye informasjon og lite miljø og fakultet. Det første jeg tok tak i i løpet av mine tre arbeidsdager før ferien, var nettsiden vår. Jeg gikk til valg på å gjøre SP mer tilgjengelig og folkelig, eller studentelig om du vil, og synes det er viktig at studenter som oppsøker blir møtt med informasjon som oppleves som relevant og nyttig. Spuib.no Forsiden på har blitt gjort enklere og hyggeligere ved at vi har fjernet bildekarusellen med pressefoto av AU som til nå har preget øverste del av forsiden. Den har blitt erstattet med nyhetssaker fra SP som kan være interessante å lese for den jevne UiBstudent. Vi har også opprettet store, gule menyknapper for de forskjellige delene av nettsiden, hvor man lett kan finne fram til informasjon om studentdemokratiet, arkiv for dokumenter og medieoppslag, tips til studiehverdagen (vil bli gjort mer omfattende etterhvert), i tillegg til de tidligere dominerende pressefotoene. Vi har også oppdatert informasjon om hvem som sitter i ulike råd, styrer og utvalg, oppdatert beskrivelsen av SP og AU, forbedret deler av de engelske sidene og oppdatert kontaktinfo og profilbilde for nesten alle i SP. Materiell Vi fikk laget noe materiell i forbindelse med studiestart, i tillegg til (de sinnsykt poopulære) bærenettene og kulepennene som det forrige AU fikset for oss. Det vi kjøpte inn var 7000 enkle løpesedler med informasjon på både norsk og engelsk, nye T-skjorter som kan lånes ut til alle som står på stand osv, samt en hettegenser med logo til hvert av AU-medlemmene sånn at alle vet hvem vi er når vi lusker rundt på Studentsenteret. 0

11 Fadderuken I fadderuken delte vi ut over 500 bærenett med brosjyrer, penner og løpesedler på Studenttorget. Vi deltok også i rebusløpet til HF og SV hvor vi hadde post utenfor Muséet. Vi fikk faddergruppene til å lage sine egne dyreutstillinger som vi tok bilde av og spredde i sosiale medier. Vi gav bonuspoeng til dem som likte oss på facebook, og oppnådde mer enn 700 nye likes. Studentkampen Vi skal delta i Studentkampen på Kvarteret 29. august. Promoteringskomiteen står for gjennomføringen av arrangementet, i samarbeid med AU. Oppsummering av aktivitet i media SP-UiB har hatt ti medieoppslag siden vi ble valgt inn, i fem forskjellige aviser: Studvest, Khrono, Bergens Tidende, Bergensavisen og Lokalavisa Øyene. Det mest populære var innlegget vårt i BA hvor vi svarte forbrukerøkonom Marianne Frønsdal med våre egne tips for en bedre studentøkonomi. Siden jeg startet i AU. juli, har vi fått 784 nye likerklikk på siden, og nådd ut til mellom 500 og 4000 personer med innleggene våre. Styrestudentene i Universitetsstyret, Thea Sofie Grastveit og Mannys Brekke Nygaard Etter at vi trådde inn i styrevervet. august kan vi orientere om følgende: Det var ekstraordinært styremøte. august i forbindelse med en høring om endring av UHloven. Der sluttet oss til høringssvaret UiB-ledelsen hadde utarbeidet. Høringssvaret sa i korte trekk følgende: UiB ønskler å fortsatt ha valgt rektor som styringsmodell. Styret ønsker ikke å gå inn for hovedmodell, men i stedet likestille modellene. Videre fremmes simpelt flertall for endring av styrets sammensetning og modell (mot 2/3 flertall i dag) og at styrets honorar kan fastsetted av KD. Det var uenighet om hørringssvaret i styret og enkelte av de eksterne tok ut dissens. Informasjonsmessig jobber vi med å skaffe oss flere følgere og mer aktivitet på Facebook og Twitter. Vi holder også på å utarbeide en egen nettside for Styrestudentene. Dessverre fikk vi ikke deltatt så mye på Studenttorget da dette falt på samme dag som styremøte. For å gjøre oss mer tilgjengelige for henvendelse, både fra representanter i Studentparlamentet og studenter har vi bestemt oss for å innføre fast kontortid hver onsdag mellom 2 og 4. Kom gjerne innom hvis du ønsker å ta opp noe. Vi kan selvsagt nås utenom kontortiden også. Videre jobber vi med planleggingen av semesterets første styreforum, for fakultetsstyremedlemmer og SU-ledere. Her skal vi diskutere organiseringen av studentdemokratiet ved de ulike fakultetene.

12 Annet: - Representasjon i forbindelse med åpning av det akademiske år. - Møte med rektoratet, UiB-ledelsen og nyansatt Studentombud 9. august. - Møte med Ingrid (fredag) - Tilstede på allmøtet til JSU hvor de valgte nye styremedlemmer og ny leder Andre styrer, råd og utvalg SP 7/5-6 Orientering fra Studentombud Sylvi Leirvaag Orienteringssak Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Studentombud Sylvi Leirvaag orienterer. Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 24.mai 204 å opprette stillingen Studentombud. Studentombudet skal bistå, veilede og gi råd til studenter om deres rettigheter. Mandag 9. august startet Sylvi Leirvaag i jobben. SP 8/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt: Det skal velges studentrepresentanter og vararepresentanter til de råd, styrer og utvalg som ikke ble fylt opp under SP 0/5-6. Representantene foreslås på møtet. Bakgrunn: Studentparlamentet velger studentrepresentanter til ulike råd og utvalg. Representantenes valgperiode er fra høstsemesteret 205 til og med vårsemesteret 206. For alle valg gjelder et krav om at kandidatene er semesterregistrerte studenter ved UiB i valgsemesteret. I valg med Studentparlamentet som valgforsamling, er det krav til kandidater til verv om framstilling for parlamentsmøtet. Fremstilling kan skje ved personlig oppmøte, telefonisk eller via tredjeperson. Studentparlamentet er valgforsamling ved valg av studentrepresentanter til råd og utvalg ved UiB, og innstiller overfor UiB på de valgte representantene. Studentparlamentet er også 2

13 valgforsamling ved valg av representanter til grupper, komiteer og liknende som Studentparlamentet selv setter ned eller blir spurt om å velge/oppnevne representanter til. I valg som angår Studentparlamentets egne utvalg skal begge kjønn være representert. I valg som er tilknytt UiB heter det at har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. For mer informasjon om de ulike vervene, samt oversikt over hvilke representanter som ble valgt på SP0/5-6, se her: Det skal velges representanter til følgende råd, styrer og utvalg: Sentrale utvalg: 8. Universitetets utdanningsutvalg ** 3+3 Det skal velges en vararepresentant. 8.2 Universitetets forskningsutvalg ** 3+3 Det skal velges to vararepresentanter. 8.3 Læringsmiljøutvalget ** 5+5 Det skal velges fem vararepresentanter. 8.4 Arbeidsmiljøutvalget + (observatørplass) Det skal velges en vararepresentant. Styrer: 8.5 Styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2+2 Det skal velges en mannlig representant og. og 2. vara. 8.6 Det sentrale valgstyret 2+2 Det skal velges to representanter og. og 2. vara. 8.7 Programstyret for lektorutdanningen 2+2 3

14 Det skal velges en kvinnelig representant og. og 2. vara. Råd: 8.8 Råd for førstesemesterstudier 2+2 Det skal velges en vararepresentant. 8.9 Redaksjonsrådet for studieinformasjon 2+2 Det skal velges to representanter og to vararepresentanter. 8.0 Innstillingsrådet for studentlegat/meltzerfondet 6+6 Det skal velges vararepresentanter fra følgende fakultet: Mat.Nat., Jur., Med.Ont., Psyk. og SV. 8. Alumnusrådet + Det skal velges en representant og en vararepresentant. Organer i Studentparlamentet: 8.2 Kontrollkomiteen * 3+3 Det skal velges to medlemmer og tre varamedlemmer. 8.3 Studentenes valgstyre * 5+5 Det skal velges fire medlemmer og fem varamedlemmer. 8.4 Internasjonal komite 5+5 Det skal velges tre varamedlemmer. 8.5 Promoteringskomiteen 6+6 Det skal velges ett medlem og seks varamedlemmer. Andre utvalg: 4

15 Estetisk utvalg 2+2 Det skal velges en vararepresentant. 8.7 Opptakskomiteen for PPU 2+2 Det skal velges to representanter og. og 2. vara. 8.8 Styringsgruppa for DigUiB 2+2 Det skal velges en vararepresentant. 8.9 UiBs arbeidsgruppe for innovasjon og entreprenørskap i studiene + Det skal velges en vararepresentant. SP 9/5-6 Suppleringsvalg av studentrepresentant til SP-UiB-fondet Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Det skal velges ett kvinnelig styremedlem for to år. Bakgrunn På SP 0/5-6 skulle det velges tre styremedlemmer og ett varamedlem til til SP-UiBfondet for to år hver. Det var tre mannlige kandidater som stilte til valg. Styret har allerede ett mannlig medlem (valgt inn på tidligere tidspunkt), og etter krav om kjønnsbalanse kunne derfor ikke alle de tre kandidatene som stilte til valg, bli valgt. Kandidaten med færrest stemmer ble derfor valgt til vararepresentant. Studentparlamentet velger N.N til medlem av styret til SP-UiB-fondet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 20/5-6 Suppleringsvalgfullmakt til Arbeidsutvalget Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. 5

16 Hensikt Å gi Arbeidsutvalget fullmakt til å supplere representanter til resterende råd, styrer og utvalg. Bakgrunn Det ble gjennomført valg til råd, styrer og utvalg på SP 0/5-6 og suppleringsvalg på dagens møte, SP 02/5-6. For å sikre at studentene ved UiB er representert i ulike råd, styrer og utvalg er det ønskelig at Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere resterende plasser. Slik sikrer en at Arbeidsutvalget i etterkant av SP 02/5-6 kan jobbe aktivt for at vi får studentrepresentanter inn i alle råd, styrer og utvalg som vi har krav på å være representerte i. Studentparlamentet gir Arbeidsutvalget fullmakt til å supplere representanter til resterende råd, styrer og utvalg. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 2/5-6 Prinsipprogram Sak innmeldt av Prinsipprogramkomiteen. Hensikt Å revidere prinsipprogrammet som ble vedtatt av Studentparlamentet Bakgrunn Dialogen innad i prinsipprogramkomiteen startet i juni. Etter sommeren ble det opprettet et Google Regneark der alle kunne skrive sine innspill til revisjonen av prinsipprogrammet. Prinsipprogramkomiteen hadde ett fysisk møte for å diskutere prinsipprogrammet, der fem av komitemedlemmene deltok. Forslaget fra møtet ble sendt for innspill til resten av komiteen. Alle har hatt mulighet til å delta aktivt og bidra i utformingen av programmet. Vedlegg - Forslag til revidert prinsipprogram - Kommentarer fra Prinsipprogramkomiteen til revidert prinsipprogram Gjeldende prinsipprogram kan leses her: Studentparlamentet vedtar revidert prinsipprogram med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 6

17 SP 22/5-6 Innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206 Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Å gi innspill til hvilke tiltak Eiendomsavdelingen UiB bør prioritere i sitt budsjett for 206. Bakgrunn Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og uteareal. I sitt årlige budsjett stadfester Eiendomsavdelingen hvilke tiltak som blir prioritert for det kommende året. Ved å gi innspill til Eiendomsavdelingen kan Studentparlamentet UiB påvirke slik at viktige tiltak for studentmassen blir prioritert. Arbeidsutvalget foreslår å prioritere følgende 6 tiltak i dette høringssvaret: Prioritet Montering av stikkontakter ved alle studentarbeidsplasser som mangler dette. 2 Etablering av et studentlokal på SV-fakultetet. 3 Det må sørges for at det ved ombygging av bygg etableres alternative lesesalsplasser. 4 Utbedring av inneklima ved studentbygg hvor bekymringsmeldinger er levert. 5 Gjennomføre viktige tiltak for universell utforming med så umiddelbar igangsetting som mulig.*) 6 Sørge for økt tilgang til mobile studentarbeidsplasser. **) *) For eksempel: Merking av trappekanter og glassdører, samt kontrastfarger på dører. Sørge for tilgjengelige og bruksanvendelige teleslynger og IR-anlegg i alle undervisningsrom. Sørge for automatiske døråpnere i så mange områder som mulig. **) Mobile studentarbeidsplasser er mulige arbeidsplasser plassert utenfor tradisjonelle lesesalsrom. Eksempler kan være «kollokvieøyer» som har blitt i bruk i de senere årene, blant annet på realfagsbygget. Vedlegg - Brev fra Eiendomsavdelingen ifm budsjett Innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206 fra SP-UiB Studentparlamentet vedtar høringssvaret med innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 206 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 7

18 SP 23/5-6 Resolusjon: Meat-free day at the SiB canteens Sak innmeldt av Grønn Liste. Hensikt Å vedta resolusjonen «Meat-free day at the SIB canteens. Forslag til resolusjon: Meat-free day at the SIB canteens "Agriculture, through meat production, is one of the main contributors to the emission of greenhouse gases (GHGs) and thus has a potential impact on climate change" (Schwarzer, 202). Therefore, meat consumption by the average individual should be reduced. Implementing a meat-free day per week at all of the SiB canteens can be used to increase the awareness about the meat production industry as well as to reduce meat consumption at the University of Bergen. It is the opinion of the Student Parliament that: - the SiB canteens should implement one meat-free day per week. - the implementation of the meat-free day should be accompanied with an awareness campaign on the benefits that are brought about by decreasing the consumption, and thus, the production of meat Reference: Schwarzer, S. Growing greenhouse gas emissions due to meat production. UNEP GEAS Bulletin, October 202. Retrieved from: Accessed on 20/08/205 Studentparlamentet vedtar resolusjonen Meat-free day at the SIB canteens. Arbeidsutvalgets instilling: Vedtas ikke Dissens: Ingrid og Tord SP 24/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt 8

19 Å ettergodkjenne høringssvaret fra SP-UiB om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven. Bakgrunn Høringen fra Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, jf. Meld. ST. 8 ( ) ble mottatt 26. juni 205. Høringsfristen var satt til 5. august 205. Vedlegg - Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og Høyskoleloven, fra Kunnskapsdepartementet - Høringsnotat - Høringssvar fra SP-UiB (Vedleggene blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvar om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 25/5-6 Ettergodkjenning av høringssvar om ny strategi for Universitetsbiblioteket Sak innmeldt av Arbeidsutvalget. Hensikt Å ettergodkjenne høringssvaret fra SP-UiB om ny strategi for Universitetsbiblioteket (UB). Bakgrunn Gjeldende strategi for UB utløper 205. UB har iverksatt en prosess for å utarbeide en ny strategi for der fakultetene, Universitetsmuseet og Studentparlamentet er bedt om å komme med innspill. Høringen ble sendt ut 25. mai 205, og høringsfristen var satt til 9. juni 205. Høringssvaret som nå er oppe til ettergodkjenning ble utarbeidet av AU Vedlegg - Høringsbrev fra Universitetsbiblioteket - Utkast til Universitetsbibliotekets strategi Høringssvar fra SP-UiB (Vedleggene blir ikke skrevet ut til møtet.) Studentparlamentet ettergodkjenner ny strategi for Universitetsbiblioteket. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 9

20 SP 26/5-6 Revidering av møteplan for SP Hensikt Å revidere møteplanen vedtatt på SP 0/5-6 slik at konstituerende møte, SP 0/6-7, avholdes mandag 30. mai. Bakgrunn I tråd med Studentparlamentets statutter vedtok parlamentet en møteplan for det kommende året på SP0/5-6. Det hadde imidlertid sneket seg inn en feil i forslaget, og det ble vedtatt å avholde konstituerende møte for SP «mandag 26.mai». 26. mai 206 er en torsdag, og det foreslås derfor å ende møtedato til å være den siste mandagen i måneden, som er den dagen SP tradisjonelt sett avholder møtene sine, altså mandag 30. mai 206. Vedtatt møteplan for SP 205/206 SP 02/5-6 Mandag 3. august (prinsipprogram vedtas) SP 03/5-6 Mandag 28. september (arbeidsprogram legges frem) SP 04/5-6 Mandag 23.november (budsjett for 206 vedtas) SP 05/5-6 Mandag 25.januar SP 06/5-6 Mandag 29.februar SP 07/5-6 Mandag 8. april SP 0/6-7 Mandag 26.mai (konstituerende møte SP ) Forslag til revidert møteplan for SP 205/206 SP 02/5-6 Mandag 3. august (prinsipprogram vedtas) SP 03/5-6 Mandag 28. september (arbeidsprogram legges frem) SP 04/5-6 Mandag 23.november (budsjett for 206 vedtas) SP 05/5-6 Mandag 25.januar SP 06/5-6 Mandag 29.februar SP 07/5-6 Mandag 8. april SP 0/6-7 Mandag 30.mai (konstituerende møte SP ) Studentparlamentet vedtar å revidere møteplanen med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 27 /5-6 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 2 0

21 SP 28/5-6 Møtekritikk Diskusjonssak 2

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 Tid: Mandag 24.november

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB!

Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15! Konferanserommet,!BBB! Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Jonas Liesv.91 5009 Bergen mosu@uib.no Innkalling(til(styremøte(i(MOSU! Torsdag!21.!mai!2015!kl.!16.15!

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Oslo 04.09.2013 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer