DNX4230TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM. Hurtigstartguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNX4230TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM. Hurtigstartguide"

Transkript

1 DNX4230TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM Hurtigstartguide 2013 JVC KENWOOD Corporation Norwegian/00 (JKNL)

2 Hurtigstartguide Om hurtigstartguiden Denne hurtigstartguiden forklarer de grunnleggende funksjonene for denne enheten. For funksjoner som ikke dekkes i denne guiden, se instruksjonshåndboken (PDF-fil) som finnes på medfølgende CD-ROM "Instruksjonshåndbok". For å kunne lese instruksjonshåndboken på CD-ROM, er det nødvendig med en PC med Microsoft Windows XP/Vista/7 eller Mac OS X 10.4 eller nyere versjon, i tillegg til Adobe Reader 7.1 eller Adobe Acrobat 7.1 eller nyere versjon. Instruksjonshåndbokens spesifikasjoner kan bli endret. Du kan laste ned nyeste versjon av instruksjonshåndboken fra manual.kenwood.com/edition/ im366/. Panelene i denne håndboken er eksempler som benyttes for å gi tydelige forklaringer av prosedyrene. De kan derfor være noe annerledes enn de faktiske panelene. Hakeparenteser i brukerprosedyrer angir den tasten eller knappen som skal brukes for styring. < >: Angir navn på panelsymbolene. [ ]: Angir navn på berøringstastene. Innhold Forholdsregler 3 2 ADVARSEL 3 Rengjøring av enheten 4 Nullstilling av enheten 4 Sikkerhetsregler og viktig informasjon 5 2ADVARSLER 5 2FORHOLDSREGLER 5 VIKTIG INFORMASJON 5 Første trinn 6 Grunnleggende funksjoner 8 Bruk av frontdekslets taster 8 Vanlig bruk 10 Bruk av navigasjonssystemet 11 Andre funksjoner 13 Slik spiller du musikk 14 Avspilling av film/bilde 16 Slik lytter du til radioen 17 Slik bruker du telefonen 18 Installasjonsprosedyre 20 Før installasjon 20 Installasjonsprosedyre 21 Prosedyre for fjerning 24 Tilkobling 25 Om denne enheten 28 2

3 DNX4230TR Forholdsregler 2 ADVARSEL For å forebygge skade eller brann, må følgende forholdsregler ivaretas: For å forhindre kortslutning, må metallgjenstander (som f.eks. mynter eller metallverktøy) aldri legges inne i enheten. Fest ikke blikket i en lengre periode på displayet når du kjører bil. Ved problemer med installasjonen, ta kontakt med din Kenwood-forhandler. Forholdsregler for bruk av systemet Når du kjøper ekstrautstyr, bør du forhøre deg med din Kenwood-forhandler for å være sikker på at ekstrautstyret fungerer med din modell og i ditt område. Du kan velge språk for visning av menyer, lydfiltagger osv. Se Språkoppsett (s.79) i instruksjonshåndboken. Funksjonene for radiodatasystem og kringkastet radiodatasystem vil ikke fungere der tjenesten ikke støttes av en kringkastningsstasjon. Feil ved enheten kan oppstå dersom koblingene mellom enheten og frontdekslet er tilsmussede. Ta av frontdekslet og rengjør koblingen forsiktig med en bomullspinne, vær forsiktig så koblingen ikke ødelegges. Forholdsregler for batteriet Legg fjernkontrollen på et sted hvor den ikke vil beveges ved oppbremsing eller annen kjøring. En farlig situasjon kunne oppstå dersom fjernkontrollen faller på gulvet og settes i klem under pedalene ved kjøring. Legg ikke batteriet i nærheten av åpen flamme eller direkte sollys. Brann, eksplosjon eller varmegenerering kan oppstå. Batteriet må ikke lades, brytes opp eller varmes opp eller plasseres i en åpen flamme. Dette kan føre til at batterivæske lekker ut. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øyne eller 3 bekledning, skyll straks med vann og kontakt lege. Batteriet må oppbevares utenfor barns rekkevidde. I det usannsynlige tilfellet at et barn svelger batteriet, kontakt straks lege. Beskytting av skjermen For å beskytte skjermen mot skade, må kulepenn eller liknende gjenstand med skarp spiss ikke benyttes. Dugg Når varmeapparatet brukes i kaldt vær, kan dugg eller kondens oppstå på spillerens linse. Dette kalles linsedugg, og kondens på linsen kan føre til at disker ikke spilles av. Ta da ut disken og vent til kondensen er fordampet. Dersom enheten fortsatt ikke fungerer normalt etter en stund, ta kontakt med din Kenwood-forhandler. Forholdsregler ved håndtering av disker Ta ikke på diskens avspillingsflate. Sett ikke tape osv. på disken, og bruk ikke en disk med tape festet på den. Bruk ikke utstyr for å skrive på diskene. Gjør rent innenfra og utover på disken. Når disker tas ut fra enheten, trekk dem ut horisontalt. Dersom diskens midtre hull eller kanter har små spon, må disken brukes først når disse er fjernet med en kulepenn eller liknende. Disker som ikke er runde kan ikke benyttes. 8-cm (3 inch) disker kan ikke benyttes. Disker med farger på avspillingssiden eller skitne disker kan ikke benyttes. Enheten kan kun spille CD med. Disker uten slikt merke kan ikke garanteres korrekt avspilling. En disk som ikke er ferdigbehandlet kan ikke avspilles. (For ferdigbehandlingsprosessen, se programvare for opptak samt instruksjonshåndboken for opptakssystemet.)

4 Hurtigstartguide Innhenting av GPS-signal Første gang du slår på enheten, må du vente mens systemet innhenter satellittsignaler første gang. Prosessen kan ta flere minutter. Sørg for at kjøretøyet er plassert utendørs i et åpent område i avstand fra høye bygninger og trær, slik at signalene raskest mulig kan innhentes. Etter at systemet for første gang har innhentet satellittsignalene, vil det innhente signalene raskere i ettertiden. Nullstilling av enheten Dersom enheten eller tilkoblet enhet ikke fungerer ordentlig, må enheten nullstilles. 1 Trykk på <Reset>-tasten. Enheten går tilbake til fabrikkinnstillingene. Rengjøring av enheten Dersom frontdekslet får flekker, tørk av med en tørr og myk klut, f.eks. en silikonklut. Dersom frontdekslet er svært skittent, tørk av flekkene med en klut fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel og tørk av med en tørr, myk klut. Direkte spraying av rengjøringsmiddel på enheten kan ha konsekvenser for systemets mekaniske deler. Rengjøring med en grov klut eller fordampende væsker som tynnere eller alkohol kan ripe opp overflaten eller fjerne trykte symboler. Koble USB-innretningen fra før du trykker <Reset>-tasten. Dersom <Reset>-tasten trykkes mens USB-innretningen er tilkoblet, kan dette skade dataene som er lagret i USB-innretningen. For korrekt frakobling av USB-innretningen, se Slik spiller du musikk (s.14). Når enheten slås på igjen etter nullstilling, vil skjermbildet for Initial SETUP vises. Se Første trinn (s.6). 4

5 DNX4230TR Sikkerhetsregler og viktig informasjon Les denne informasjonen nøye før du begynner å benytte Kenwood bilnavigasjonssystemet og følg anvisningene i denne håndboken. Hverken Kenwood eller Garmin skal holdes ansvarlig for problemer eller ulykker som skyldes manglende overholdelse av denne håndbokens anvisninger. 2ADVARSLER Dersom de følegnde, potensielt farlige situasjonene ikke unngås, kan dette medføre ulykke eller kollisjon, som kan føre til død eller alvorlig personskade. Ved navigering må informasjonen som vises på navigasjonssystemet sammenlignes med alle tilgjengelige navigasjonsressurser, inkludert informasjon fra veiskilt, visuelle iakttakelser og kart. Av sikkerhetsmessige grunner må alle uoverensstemmelser eller spørsmål avklares før navigering fortsetter. Kjøretøyet må alltid brukes på en sikker måte. Bli ikke distrahert av navigasjonssystemet under kjøring, og vær alltid fullstendig bevisst på alle kjøreforhold. Minimer den tiden som benyttes for å se på navigasjonssystemets skjerm under kjøring, og bruk stemmeanvisninger når dette er mulig. Inntasting av destinasjoner, endring av innstillinger eller bruk av andre funksjoner som krever langvarig bruk av navigasjonssystemet må ikke forekomme under kjøring. Stans kjøretøyet på sikker og lovlig måte før slike inngrep foretas. Hold systemets volum lavt nok til å kunne høre lyder utenfra under kjøring. Dersom du ikke lenger kan høre lyder utenfra, kan du miste evnen til å reagere korrekt i forhold til trafikksituasjonen. Dette kan forårsake ulykker. Navigasjonssystemet vil ikke vise korrekt aktuell posisjon for kjøretøyet første gang det benyttes etter bruk eller dersom kjøretøyets batteri er frakoblet. GPS satellittsignaler vil imidlertid snart bli mottatt og korrekt posisjon vil vises. Følg med på omgivelsestemperaturen. Bruk av navigasjonssystemet i ekstreme temperaturer kan føre til funksjonsfeil eller skade. Enheten kan også bli skadet av sterke vibrasjoner, metallgjenstander eller dersom vann kommer inn i enheten. 5 2FORHOLDSREGLER Dersom de følgende farlige situasjonene ikke unngås, kan dette føre til skade på person eller eiendeler. Navigasjonssystemet er utviklet for å gi deg forslag til reiserute. Det viser ikke stengte veier eller veiforhold, værforhold eller andre faktorer som kan påvirke sikkerheten eller tiden ved kjøring. Bruk navigasjonssystemet kun som hjelp til å navigere. Forsøk ikke å benytte navigasjonssystemet for andre formål som krever presis måling av retning, avstand, plassering eller topografi. Global Positioning System (GPS) drives av USAs regjering, som ene og alene er ansvarlig for systemets nøyaktighet og vedlikehold. Regjeringens system kan være gjenstand for endringer som kan påvirke nøyaktigheten og ytelsen for alt GPS-utstyr, inkludert navigasjonssystemet. Selv om navigasjonssystemet er et presisjonssystem, kan alle navigasjonsinnretninger være gjenstand for feil bruk eller feiltolkninger og derfor føre til usikkerhet. VIKTIG INFORMASJON Bevaring av kjøretøyets batteri Navigasjonssytemet kan benyttes når tenningsnøkkelen er satt til ON eller ACC. For å bevare batteriet bør det imidlertid benyttes når bilmotoren er i gang hvis dette er mulig. Bruk av navigasjonssystemet i lengre tid med motoren slått av, kan føre til at batteriet tappes. Informasjon over kartdata Et av målene for Garmin er å gi kundene så komplett og nøyaktig kartografi som mulig for oss til en fornuftig kostnad. Vi benytter en kombinasjon av myndighetenes og private datakilder, som vi identifiserer i produktets litteratur og opphavsrettighetene vi oppgir til kundene. Så å si alle datakilder inneholder noe unøyaktighet eller ufullstendige data. I visse land er fullstendig og nøyaktig kartinformasjon heller ikke tilgjengelig eller uforholdsmessig dyrt.

6 Hurtigstartguide Første trinn Slå på enheten og foreta noe grunnleggende oppsett før bruk. Trykk <MENU>-tasten. 1 Trykk på ønsket tast og still inn verdien. Enheten slås da på. Initialt oppsett er kun nødvendig når du bruker enheten første gang etter at den ble kjøpt, og når enheten har blitt nullstilt. Language / Språk Velg språk for skjermstyring og innstillinger. Standard er britisk engelsk (en). (Instruksjonshåndboken s.79) Trykk [Enter] etter å ha foretatt innstilling. AV-IN SETUP Velg kilden som er tilkoblet AV-IN. (Instruksjonshåndboken s.88) Color / Farge Still inn skjermens og skjermtastenes farge. Du kan velge om du vil foreta fargeskanning og justere skannefargen. (Instruksjonshåndboken s.83) Trykk [ ] etter å ha foretatt innstilling. Camera / Kamera Still inn kameraets parametre. (Instruksjonshåndboken s.86) Trykk [ ] etter å ha foretatt innstilling. 6

7 DNX4230TR 2 Trykk [Finish]. For detaljer om bruk av hver innstilling, se instruksjonshåndboken. 7

8 Hurtigstartguide Grunnleggende funksjoner Bruk av frontdekslets taster Slik setter du inn et microsd-kort 1) Åpne 9 kortslissen for microsd-kortet som på illustrasjonen til høyre. 2) Hold microsd-kortet med merkesiden opp og den rissede flaten til høyre, og før det inn i sporet inntil det klikker. For å ta ut krotet: Trykk på kortet til det klikker og ta bort fingeren fra kortet. Kortet spretter ut slik at du kan ta det ut med fingrene. 8

9 DNX4230TR Antall Navn Bevegelse Innføringsspor Et spor for å sette inn media på disk. 1 for disk 2 0 (Eject) Støter ut disken. Ved å trykke i 1 sekund, vil disken tvinges ut fi (Nullstilling) Fjernsensor MENU NAV Volumknast TEL microsd kortslisse Dersom enheten eller tilkoblet enhet ikke fungerer skikkelig, vil enheten settes tilbake til fabrikkinnstillingene når denne tasten trykkes (Instruksjonshåndboken s.109). Dersom funksjonen for sikkerhetsindikatoren (SI) er slått på, vil indikatoren blinke når kjøretøyets tenning er slått av (Instruksjonshåndboken s.80). Mottar fjernkontrollsignalet. Viser skjermbildet for toppmenyen (Instruksjonshåndboken s.19). Ved å trykke i 1 sekund, slås strømmen av. Når strømmen er av, vil dette gjøre at strømmen slås på. Viser skjermbildet for navigasjon. Ved å trykke i 1 sekund, veksler bildet til AV ut-kilder. Justerer volumet opp og ned når den dreies. Ved å trykke inn, slås demping av volum på/av. Ved å trykke i 1 sekund, vises skjermbildet for tonestyring (Instruksjonshåndboken s.96).* Viser skjermbildet for hands-free (Instruksjonshåndboken s.67). Ved å trykke i 1 sekund, vises skjermbildet for stemmegjenkjenning. (Instruksjonshåndboken s.72). En micosd-kortslisse for oppgradering av kartet. For å oppgradere kartet, se instruksjonshåndboken for navigasjonssystemet. * Under visse forhold vil displayet ikke bytte til tonekontroll. 9

10 Hurtigstartguide Vanlig bruk Generelt Visse funksjoner kan benyttes fra de fleste av skjermbildene. Skjermbilder med lister Det finnes noen felles funksjonstaster for listene i de fleste kildene. [Menu] Returnerer til skjermbildet Top Menu. Ved å trykk i minst 1 sekund, vil skjermbildet for skjermstyring vises. (Selv når et bilde vises, vil skjermbildet for skjermstyring vises dersom du trykker i minst 1 sekund.) (RETURN) Returnerer til forrige skjermbilde. (tast for fellesmeny) Trykk for å se fellesmenyen. Menyens innhold er som følger. : Viser SETUP Menu-skjermbildet. : Viser Audio Control Menu-skjermbildet. : Viser kontrollskjerm for aktuell kilde. Funksjonen for et ikon varierer avhengig av kilden. : Lukker menyen. (Scroll) Ruller den viste teksten. osv. Berøringstaster med ulike funksjoner vises her. Tastene som vises varierer avhengig av aktuell lydkilde, status osv. For eksempler, se Lister (s.21) i instruksjonshåndboken. Hurtigbla Du kan bla hurtig gjennom listen ved å dra fingeren raskt opp/ned eller høyre/ venstre. 10

11 DNX4230TR Bruk av navigasjonssystemet 1 Trykk på <NAV>-tasten for å få vist navigasjonsskjermbildet. 2 Bruk ønsket funksjon fra hovedmenyen GPS satellittstyrke. 2 Finne en destinasjon. 3 Se på kartet. 4 Bruke apper som ecoroute og Hjelp. 5 Justere innstillingene. Du kan finne mer informasjon ved å bruke hjelpefunksjonen i navigasjonssystemet. For å få vist Hjelp, trykk [Apps] og deretter på [Help]. For mer informasjon om ditt navigasjonssystem, last ned siste versjon av brukerhåndboken fra manual.kenwood.com/edition/im Tast inn din destinasjon og start veiledningen. Finne interessepunkt 1) Trykk [Where To?]. 2) Velg en kategori og underkategori. 3) Velg en destinasjon. 4) Trykk [Go!]. For å taste inn bokstaver i destinasjonens navn, trykk på søkelinjen og tast inn bokstavene. 11 Fortsettes

12 Hurtigstartguide 4 Følg ruten frem til destinasjonen. NAD Ikonet for hastighetsbegrensning er kun til informasjon og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle veiskilt med hastighetsbegrensning og foreta vurderinger for sikker kjøring til enhver tid. Garmin og JVC KENWOOD kan ikke holdes ansvarlige for trafikkbøter eller stevning du kan motta for ikke å overholde alle gjeldende trafikklover og skilt. Ruten er oppmerket med en linje i magenta. Mens du kjører, vil navigasjonssystemet veilede deg frem til destinasjonen med stemmeangivelser, piler på kartet og retningsangivelser på toppen av kartet. Dersom du avviker fra den opprinnelige ruten, vil navigasjonssystemet foreta en ny beregning av ruten Viser siden over neste sving eller kryss, når dette er tilgjengelig. 2 Viser siden som lister svingene. 3 Viser side "Hvor er jeg?" side. 4 Stopper den aktuelle ruten. 5 Viser trafikkinformasjon for ruten. 6 Returnerer til hovedmenyen. 7 Vier et annet datafelt. 8 Viser Trip Computer. 9 Viser flere alternativer. Klikk og dra kartet for å se et annet område av kartet. Et ikon for hastighetsbegrensning kan vises når du reiser på hovedveier. For å legge til et stopp 1) Mens du navigerer i en rute, trykk [ ] og deretter [Where To?]. 2) Søk etter stoppet du vil legge til. 3) Trykk [Go!]. 4) Trykk [Add to Active Route] for å føye stoppet til ruten før sluttdestinasjonen. For å ta en omvei 1) Mens du navigerer i en rute, trykk [ ]. 2) Trykk [ ]. 12

13 DNX4230TR Andre funksjoner Unngå trafikk på din rute manuelt 1) Trykk trafikkikonet på kartet. 2) Trykk [Traffic On Route]. 3) Trykk om nødvendig pilene for å se andre trafikkforsinkelser på din rute. 4) Trykk [ ] > [Avoid]. Se trafikkartet Trafikkartet viser trafikkflyten med fargekoder, samt forsinkelser i nærheten. Om trafikken Du kan kjøpe trafikkabonnementer for regioner eller land. Se for mer informasjon. NAD Trafikktjenesten er ikke tilgjengelig i visse områder eller land. Garmin og JVC KENWOOD er ikke ansvarlige for nøyaktigheten eller korrekt tidsangivelse i trafikkinformasjonen. Med en FM trafikkmottaker kan navigasjonssystemet motta og bruke trafikkinformasjon. Når en trafikkmelding blir mottatt, kan du se hendelsen på kartet og endre ruten for å unngå området. Oppdatering av programvaren For å oppdatere navigasjonssystemets programvare, må du ha en USB masselagringsenhet og Internett-forbindelse. 1) Se 2) Finn din modell og velg [Software Updates] > [Download]. 3) Les og godta betingelsene for programvarens lisensavtale. 4) Følg instruksjonene på nettsiden for å fullføre installasjonen av programvareoppdateringen. Oppdatering av kart Du kan kjøpe oppdaterte kartdata fra Garmin eller be om mer informasjon fra din Kenwood-forhandler eller Kenwood kundeservice. 1) Se 2) Velg [Order Map Updates] på din Kenwood-enhet. 3) Følg anvisningene på nettsiden for å oppdatere kartet. 13

14 Hurtigstartguide Slik spiller du musikk Du kan spille lydfiler fra musikk-cd, diskmedia, USB lagringsenheter og ipod. For detaljer om filformater som kan spilles, mediaformat, ipod-modell osv., se instruksjonshåndboken. 1 Koble til de media du ønsker å spille, som vist nedenfor. Disk 1) Sett disken inn i sporet. Avspilling starter. For å ta ut disken: Trykk <0>-tasten. ipod, USB-innretning 1) Koble innretningen til med hver ledning. Avspilling starter. For frakobling av enheten: Trykk [ ] på skjermen og trykk deretter [0]. Koble innretningen fra kabelen. 14

15 DNX4230TR 2 Kontroller musikken du lytter til med skjermbildet for kildekontroll. Følgende symboler angir tastene på skjermen. Tastenes funksjoner er de samme, på tross av de ulike kildene du bruker til avspilling. Trykk [ ] Grunnleggende funksjoner fra skjermbildet Avspilling eller pause: 38 Stoppe avspilling: 7 Koble fra innretningen: 0 Søke i forrige/neste innhold: 4 Hurtig forover eller hurtig bakover (kun diskmedia, CD og USB-innretning): Gjenta nåværende materiale: Spille alt innhold i tilfeldig rekkefølge: 1 eller flytter markøren i midtlinjen For andre funksjoner, se instruksjonshåndboken. Dersom ønsket tast ikke vises i multifunksjonslinjen, trykk [ ] for å bytte meny. 3 Søke etter spor/fil du vil lytte til. Listesøk 1) Trykk midt på skjermen. Innholdslisten over det media du spiller vises. Dersom informasjonen for kun det aktuelle sporet vises, trykk [ ] for å bytte visning. Avansert søk 1) Trykk [ ]. 2) Trykk ønsket søkemetode. Listen spesifiseres etter det kriteriet du valgte. 3) Trykk på ønsket kriterium. For detaljer om søking, se Søking (s.40) i instruksjonshåndboken. 15

16 Hurtigstartguide Avspilling av film/bilde Du kan spille DVD-video, video-cd (VCD) og filmfiler fra diskmedia og ipod samt bildefiler fra en USB lagringsenhet. For detaljer om filformater som kan spilles, enhetens format osv., se instruksjonshåndboken. 1 Koble til de media du ønsker å spille. For tilkoblingsmetode, se Slik spiller du musikk (s.14). 2 Kontroller filmen/bildet ved å berøre skjermen. Hvert område på skjermen har en egen funksjon. 3 3 DVD: Viser DVD-menyen.* 1 VCD: Viser skjermbildet for zoomkontroll.* 2 Diskmedia: Viser diskmenyen.* Viser skjermbildet Søker neste/forrige innhold eller fil. for kildekontroll. Ved å rulle fra midten av displayet mot venstre eller høyre utføres hurtig bakover eller hurtig forover. For å stoppe hurtig bakover/forover, trykk midt på displayet.* 4 * 1 Se Grunnleggende funksjoner for DVD/VCD (s.24) i instruksjonshåndboken. * 2 Se Zoomstyring for DVD og VCD (s.28) i instruksjonshåndboken. * 3 Se Filmstyring (s.45) i instruksjonshåndboken. * 4 For ipod/usb kan denne funksjonen være utilgjengelig, avhengig av filformatet som avspilles. For bruk av skjermbildet for kildekontroll, se Slik spiller du musikk (s.14). Søk pr. kategori/lenke/albumgrafikk er imidlertid ikke tilgjengelig. Trykk [ ] (vises ved å trykke [ ] i skjermbildet for kildekontroll) for å skjule alle taster. 16

17 DNX4230TR Slik lytter du til radioen 1 Trykk [Menu] på et hvilket som helst skjermbilde. Skjermbildet Top Menu vises. 2 Trykk [TUNER]. Enheten slår over til radio som kilde. 3 Bruk skjermbildet for kildekontroll. Stasjonssøk 1) Trykk [ ]. Underfunksjonsmenyen vises. 2) Trykk [AM] eller [FM] for å velge bånd. 3) Trykk [4] eller [ ] for å tune inn ønsket stasjon. Autominne 1) Trykk [ ]. Underfunksjonsmenyen vises. 2) Trykk [AM] eller [FM] for å velge bånd. 3) Trykk [ ]. 4) Trykk [AME]. 5) Trykk [4] eller [ ] i underfunksjonsmenyen. Autominnet startes. Innhenting av forhåndsinnstilt stasjon 1) Trykk [P#]. Du kan også få vist den forhåndsprogrammerte listen ved å trykke på frekvensvisningen på midten. For andre funksjoner, se Grunnleggende radiofunksjoner (s.52) i instruksjonshåndboken. 17

18 Hurtigstartguide Slik bruker du telefonen Du kan benytte din Bluetooth mobiltelefon når den er paret med denne enheten. 1 Registrer mobiltelefonen til enheten. Følg prosedyrene som vist nedenfor. For detaljert bruk, se Registrering av Bluetooth-enheten (s.65) i instruksjonshåndboken. 1) Trykk [Menu] på et hvilket som helst skjermbilde. Skjermbildet Top Menu vises. 2) Trykk [SETUP]. Menybildet SETUP vises. 3) Trykk [Bluetooth]. Skjermbildet for Bluetooth SETUP vises. 4) Trykk [Search]. Skjermbildet for enhetens liste vises. 5) Trykk [PIN Code Set] i skjermbildet på søkeinnretningen. 6) Tast inn PIN-kode og trykk [Enter]. 7) Velg mobiltelefonen fra listen i skjermbildet. Registrering er fullført. 2 Koble mobiltelefonen til enheten. 1) Trykk på navnet på den enheten du vil koble til i SETUP-skjermbildet for Bluetooth. 2) Trykk [ON] for [TEL(HFP)] i i skjermbildet for BT tilkoblingsinnstillinger. Valgt innretning blir da tilkoblet enheten. Når registrereing av mobiltelefonen er fullført, blir mobiltelefonens telefonbok automatisk nedlastet på enheten. 18

19 DNX4230TR 3 Foreta eller motta et anrop. Se tabellen nedenfor for ulike anropsmetoder. Foreta anrop ved å taste inn telefonnummer 1 Tast inn et telefonnummer med de numeriske tastene. 2 Trykk [ ]. Foreta anrop med anropslogg 1 Trykk [ ] (innkommende anrop), [ ] (tapte anrop) eller [ ] (utgående anrop). 2 Velg telefonnummeret fra listen. 3 Trykk [ ]. Foreta anrop med telefonboken 1 Trykk [ ]. 2 Velg navnet fra listen. 3 Velg nummeret fra listen. 4 Trykk [ ]. Foreta anrop med bruk av forhåndsinnstilt nummer 1 Trykk [Preset #] for å foreta anrop til tilsvarende telefonnummer. 2 Trykk [ ]. Stemmeanrop Du kan foreta et anrop ved å benytte funksjonen for stemmegjenkjenning i mobiltelefonen. 1 Trykk [ ]. 2 Uttal navnet som er registrert i mobiltelefonen. For detaljert bruk, se Bruk av hands-free (s.67) i instruksjonshåndboken. 19

20 Hurtigstartguide Installasjonsprosedyre Før installasjon Før enheten installeres, bør du være klar over følgende forholdsregler. ADVARSLER Dersom du kobler tenningsledningen (rød) og batteriledningen (gul) til bilens karosseri (jord), kan dette forårsake kortslutning, som igjen kan føre til brann. Koble alltid ledningene til strømkilden via sikringsboksen. Fjern ikke sikringen for tenningsledningen (rød) eller batteriledningen (gul). Strømforsyningen må være tilkoblet ledningene via sikringen. FORSIKTIG Installer enheten i konsollen på kjøretøyet. Enhetens metalldeler må ikke berøres under og like etter bruk. Metalldeler som kjøleelement og hus blir varme. NADER Montering og kabling av dette produktet krever kunnskaper og erfaring. For best mulig sikkerhet, må montering og kabling utføres av profesjonelle. Sørg for å jorde enheten til en negativ 12V DC strømforsyning. Monter ikke enheten på et sted som er direkte utsatt for sollys eller ekstrem varme eller fuktighet. Unngå også steder med for mye støv eller mulighet for vannsprut. Dersom strømmen ikke blir slått til ON ( PROTECT vises), kan høyttalerledningen få kortslutning eller kommer i kontakt med kjøretøyets karosseri, og beskyttelsesfunksjonen kan bli aktivert. Høyttalerledningen må derfor kontrolleres. Hvis din bils tenning ikke har en ACCposisjon, skal tenningsledningene kobles til en strømkilde som kan slås på og av med tenningsnøkkelen. Dersom du kobler tenningsledningen til en strømkilde med konstant spenningstilførsel, som f.eks. batteriledninger, kan batteriet bli tappet. Dersom konsollen har et lokk, må enheten monteres slik at frontdekslet ikke kommer i konflikt med lokket når det lukkes og åpnes. Hvis sikringen slår ut, må du først kontrollere at ledningene ikke er i kontakt med hverandre, noe som kan forårsake kortslutning. Bytt deretter den gamle sikringen med en ny med samme spesifikasjon. Isoler utilkoblede ledninger med vinyltape eller liknende materiale. For å forhindre kortslutning, må hettene på de utilkoblede ledningene eller polene ikke fjernes. Koble høyttalerledningene korrekt til de respektive polene. Enheten kan bli ødelagt eller få funksjonsfeil dersom du samler -ledningene eller jorder dem til en metalldel på bilen. Når kun to høyttalere blir tilkoblet systemet, koble da koblingene til enten begge de fremre utgangspolene eller begge de bakre utgangspolene (bland ikke fremre og bakre). Hvis du f.eks. kobler -koblingen på venstre høyttaler til en fremre utgangspol, koble da ikke -koblingen til en bakre utgangspol. Etter at enheten er installert, kontroller at bremselys, blinklys, vindusviskere osv. på bilen fungerer korrekt. Monter enheten slik at monteringsvinkel er 30 eller mindre. Enheten har en kjølevifte for å redusere den innvendige temperaturen. Monter ikke enheten på et sted hvor kjøleviften blokkeres. Blokkering av disse åpningene vil hemme kjølingen av den innvendige temperaturen og forårsake funksjonsfeil. Kjølevifte Trykk ikke hardt på dekslets overflate når enheten installeres i kjøretøyet. Riper, skader eller feil kan oppstå. Mottaket kan bli dårlig dersom metallgjenstander finnes i nærheten av Bluetooth-antennen. Bluetooth antenneenhet 20

21 DNX4230TR Installasjonsprosedyre Medfølgende tilleggsutstyr Kontroller først at alt tilleggsutstyr er levert med enheten (5 m) (3 m) Enhet 1 For å forhindre kortslutning, fjern tenningsnøkkelen fra tenningen og koble fra - -polen på batteriet. 2 Foreta korrekt inngangs- og utgangskoblinger for ledningene for hver enhet. 3 Koble ledningen til ledningsnettet. 4 Koble B-koblingen i ledningsnettet til kjøretøyets høyttalerkobling. 5 Koble A-koblingen i ledningsnettet til kjøretøyets eksterne strømkobling. 6 Koble ledningsnettets kobling til enheten. 7 Monter enheten i bilen. 8 Koble - til batteriet igjen. 9 Trykk <Reset>-tasten. (s.4) 10 Foreta initialt oppsett. Se Første trinn (s.6). Bøy flikene på monteringsmansjetten med en skrutrekker eller liknende verktøy og sett enheten på plass. Sørg for at enheten er montert sikkert. Dersom den er ustabil, kan dette gi funksjonsfeil (f.eks. kan lyden hoppe). 21

22 Hurtigstartguide Dekselplate Fest tilbehøret 4 til enheten GPS-antenne GPS-antennen er montert på utsiden av bilen. Den bør installeres så horisontalt som mulig for å tilrettelegge for enkelt mottak av GPS satellittsignaler. For montering av GPS-antennen på innsiden av bilen: 1) Rengjør dashbordet eller annen overflate. 2) Fjern metallplatens separator (tilbehør 6). 3) Trykk metallplaten (tilbehør 6) hardt ned på dashbordet eller en annen overflate for montering. Du kan bøye metallplaten (tilbehør 6) for å tilpasse den til en bøyd overflate, om nødvendig. 4) Plasser GPS-antennen (tilbehør 5) oppå metallplaten (tilbehør 6). Avhengig av biltypen, kan mottak av GPS-satellittsignaler være umulig ved innvendig montering. Installer GPS-antennen i et område som er langt unna antenner som benyttes med CB-radioer eller satellitt-tv. GPS-antennen må installeres på et sted med minst 12 tommers (30 cm) avstand fra mobiltelefon eller andre sendere. Signaler fra GPS-satellitten kan oppleve interferens fra denne type kommunikasjon. Maling av GPS-antennen med (metallisk) maling kan føre til redusert ytelse. 22

23 DNX4230TR Mikrofon 1) Kontroller plasseringen for montering av mikrofonen (tilbehør 7). 2) Rengjør monteringsflaten. 3) Monter mikrofonen. 4) Før mikrofonledningen opp til enheten ved å sikre den på flere steder med tape eller en annen metode etter ønske. 7 Fest kabelen med en vanlig tape. Fjern mikrofonens separator og fest mikrofonen som vist ovenfor. Juster mikrofonens retning mot føreren. Monter mikrofonen så langt som mulig unna mobiltelefonen. 23

24 Hurtigstartguide Prosedyre for fjerning Fjerning av dekselplaten 1) Bruk låsepinnene på frigjøringsnøkkelen (tilbehør 3) og fjern de to nedre låsene. Senk dekslet (tilbehør 4) og trekk det fremover som vist i figuren. 4 3 Fjerning av enheten 1) Fjern dekselenheten ved å følge trinn 1 i "Fjerning av dekselplaten. 2) Før de to frigjøringsnøklene (tilbehør3) langt inn i slissene på hver side, som vist. 3 Lås Hake 3) Senk frigjøringsnøkkelen nedover og trekk enheten halvveis ut mens du trykker mot innsiden. Dekselplaten kan fjernes fra toppen på samme måte. 2) Når den nederste delen er fjernet, kan de to øverste delene fjernes. Pass på så du ikke skader deg på frigjøringsnøkkelens nålepinner. 4) Trekk enheten helt ut med hendene, pass på så du ikke mister den. 24

25 DNX4230TR Tilkobling Systemtilkobling Tilbehør 7 Tilbehør AV lydutgang Tilbehør 2 Koble til ledningsnettet for parkeringsbremsens deteksjonsbryter. Lysegrønn (ledning for parkeringssensor) PRK SW For best mulig sikkerhet, sørg for tilkobling av parkeringssensoren. Lilla/hvit (ledning for reverssensor) Koble til ledningsnettet REVERSE for reverslampen når det bakre kameraet benyttes. FM/AM antenneinngang Tilbehør 5: GPS-antenne Tilbehør 7: Bluetooth-mikrofon 1 AV-videoutgang 2 Bakre lyd preout Fremre lyd preout Subwoofer preout 25

26 Hurtigstartguide Kobling av ledninger til poler Sikring (10 A) A: Sort (Jordledning) B: Gul (Batteriledning) C: Rød (Tenningsledning) A B C Tilbehør 1 Stifter for ISOkoblinger Ledningsfarge Funksjoner Ekstern strømkobling A-4 Gul Batteri A-5 Blå/hvit Strømstyring A-6 Oransje/hvit Dimmer A-7 Rød Tenning (ACC) A-8 Sort Jordkobling Høyttalerkobling B-1 Lilla Bakre høyre (+) B-2 Lilla/sort Bakre høyre ( ) B-3 Grå Fremre høyre (+) B-4 Grå/sort Fremre høyre ( ) B-5 Hvit Fremre venstre (+) B-6 Hvit/sort Fremre venstre ( ) B-7 Grønn Bakre venstre (+) B-8 Grønn/sort Bakre venstre ( ) *Høyttalerimpedans: 4-8 Ω ANT. CONT MUTE P.CONT STEERING WHEEL REMOTE INPUT REMOTE CONT Dersom det ikke oppstår forbindelse, la ikke ledningen stikke ut av fliken. Blå/hvit (strømstyring/ antennestyringsledning) Brun (kontrolledning for muting) Lyseblå/Gul (ledning for fjernstyring fra rattet) Kobles enten til strømstyringsterminalen ved bruk av valgfri strømforsterker, eller til strømpolen for forsterker av filmtypen eller antenne med kort pol. Koble til terminalen som er jordet, enten når telefonen ringer eller under samtale. For å bruke fjernkontrollfunksjonen på rattet, må du ha en egen fjernstyringsadapter tilpasset din bil (medfølger ikke). 2 ADVARSEL for tilkobling til ISO-kobling Måten stiftene på ISO-koblingene er satt opp, avhenger av type kjøretøy du har. Sørg for at du foretar korrekte koblinger for å forhindre at enheten skades. Standardkobling for ledningsnettet er beskrevet i (1) nedenfor. Dersom ISO-koblingens stifter blir satt som det fremgår av (2), utfør koblingen som vist. Sørg for å koble kabelen til igjen som vist i (2) nedenfor for å installere enheten i Volkswagen-kjøretøy osv. (1): Stanardinnstilling Kjøretøyets røde kobling (A-7 stift) er koblet til tenningen, og den gule (A-4 stift) er koblet til den konstante strømforsyningen. Rød (tenningsledning) Rød (A-7 stift) Enhet Gul (batteriledning) Kjøretøy Gul (A-4 stift) (2) Kjøretøyets røde kobling (A-7 stift) er koblet til den konstante strømforsyningen, og den gule (A-4 stift) er koblet til tenningen. Rød (tenningsledning) Enhet Gul (batteriledning) Rød (A-7 stift) Kjøretøy Gul (A-4 stift) 26

27 DNX4230TR Tilkobling av tilbehør DAB-antenne CX-DAB1(ekstrautstyr) Ekstern I/F USB-terminal (0,8 m) 5V=1A USB maksimal strømtilførsel : DC 5 V 1 A ipod (kommersielt tilgjengelig) USB-enhet (kommersielt tilgjengelig) USB-terminal (0,8 m) KCA-iP202 (ekstrautstyr) AV-utgang (1,8 m) Inngang for bakre kamera AV-IN (CA-C3AV; ekstrautstyr) inngang ipod/ AV-IN2 (CA-C3AV; ekstrautstyr) inngang Bruk av CX-DAB1(ekstrautstyr) som en DAB-antenne anbefales. Når en kommersielt tilgjengelig DABantenne benyttes, må diameteren for SMB-koblingen være Φ6,5 mm eller mindre. Når du kobler et bakre kamera til med lyd, koble til AV-IN. Velg så "Bakre kamera" for AV-IN-grensesnitt på oppsettsskjermbildet for AV-IN. Når du kobler til et bakre kamera med lydeffekt, koble da til bakre kamerainngang. Når AV-IN2-grensesnitt settes til AV-IN2 i skjermbildet AV-IN SETUP, kan ipod kun kobles til USB-terminalen med bruk av KCAiP102 (ekstrautstyr). Φ 6.5 mm (maksimalt) 27

28 Hurtigstartguide Om denne enheten Opphavsrettigheter Bluetooth-ordet som merke og logo eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slikt merke gjennom JVC KENWOOD Corporation foregår på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere. The AAC logo is a trademark of Dolby Laboratories. Made for ipod and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod or iphone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod or iphone may affect wireless performance. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, and ipod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. itunes is a trademark of Apple Inc. is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries. This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker fra Dolby Laboratories. For DTS patents, see Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. DTS, Inc. All Rights Reserved. Android is a trademark of Google Inc. Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. SDHC and microsdhc Logos are trademarks of SD-3C, LLC. OM DIVX VIDEO: DivX er et digitalt videoformat utarbeidet av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisielt godkjent DivX Certified -innretning som spiller DivXvideo. Se divx.com for mer informasjon og programvareverktøy for konvertering av dine filer til DivX-videoer. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified -innretningen må være registrert for å kunne spille filmer som er handlet som DivX Video-on-Demand (VOD). For å innhente din registreringskode, finn DivX VOD i oppsettsmenysn for din innretning. Se vod.divx. com for mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen. DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemerker fra Rovi Corporation eller tilhørende datterselskaper og benyttes etter lisens. Krav til bruk av Aha : Kravene for å lytte til Aha er som følger: Last ned Aha-applikasjonen fra itunes App Store eller Android Marketplace. Logg inn og opprett en gratis konto i Aha ved bruk av applikasjonen på din enhet. Internettilkobling gjennom 3G, EDGE eller WiFi. iphone eller ipod touch Bruk en Apple iphone eller ipod touch som benytter ios4 eller nyere versjon. Søk etter "Aha" i Apples itunes App Store for å finne og installere nyeste versjon av Aha applikasjonen på din innretning. iphone/ ipod touch tilkoblet denne enheten med en KCA-iP202 eller KCA-iP102. Android Bruk Android OS 2.2 eller nyere versjon. Last ned Aha -applikasjonen til din smarttelefon fra Android Marketplace. Bluetooth må være bygget inn, og følgende profiler må være støttet. - SPP (Serial Port Profile) - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Siden Aha er en tjeneste fra tredjepart, kan de tekniske dataene endres uten forvarsel. Kompatibiliteten kan også hemmes, eller noen eller alle tjenester kan bli utilgjengelige. Visse funksjoner i Aha kan ikke benyttes fra denne enheten. aha, Aha-logoen og Aha-merket er varemerker eller registrerte varemerker fra HARMAN International Industries, benyttet med tillatelse. 28

29 DNX4230TR Merking av produkter som benytter lasere CLASS 1 LASER PRODUCT Merkingen er festet til huset og angir at komponenten benytter laserstråler som har blitt klassifisert som klasse 1. Dette betyr at enheten benytter laserstråler av en svakere klasse. Det foreligger ingen fare for farlig stråling utenfor enheten. Informasjon om kasting av utfaset elektrisk og elektronisk utstyr og batterier (gjelder for EU-land som har vedtatt atskilte innsamlingssystem for avfall) Produkter og batterier med symbolet (søppelkasse med kryss) kan ikke kastes som husholdsningsavfall. Utfaset elektrisk og elektronisk utstyr og batterier må resirkuleres på en mottaksstasjon som kan ta imot gjenstandene og håndtere disse og det restavfallet ved sirkulering. Kontakt lokale myndigheter for detaljer om hvordan du kan finne en avfallstasjon for resirkulering i nærheten. Korrekt resirkulering og avfallshåndtering vil bidra til å ivareta ressursene, samtidig som skadelig innvirkning på helse og miljø forhindres. Merknad: Tegnet Pb nedenfor symbolet for batterier angir at batteriet inneholder bly. 29

30 Hurtigstartguide Samsvarserklæring til EMC-direktiv 2004/108/EC Samsvarserklæring til R&TTE-direktiv 2004/108/EC Samsvarserklæring til RoHS-direktiv 2011/65/EU Produsent: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa , JAPAN Representant i EU: JVCKENWOOD NEDERLAND B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands English Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit DNX4230TR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Français Par la présente JVC KENWOOD déclare que l appareil DNX4230TR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce DNX4230TR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser DNX4230TR in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi) Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes DNX4230TR mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG. (Wien) Nederlands Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DNX4230TR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaat JVC KENWOOD dat deze DNX4230TR voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Italiano Con la presente JVC KENWOOD dichiara che questo DNX4230TR è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Español Por medio de la presente JVC KENWOOD declara que el DNX4230TR cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/ CE. Português JVC KENWOOD declara que este DNX4230TR está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Polska JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że DNX4230TR spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC. Český JVC KENWOOD timto prohlasuje, ze DNX4230TR je ve shode se zakladnimi pozadavky a s dalsimi prislusnymi ustanoveni Narizeni vlady c. 426/2000 Sb. Magyar Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen DNX4230TR megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak. Svenska Härmed intygar JVC KENWOOD att denna DNX4230TR stär l överensstämelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Suomi JVC KENWOOD vakuuttaa täten että DNX4230TR tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Slovensko S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je ta DNX4230TR v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC. Slovensky Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že DNX4230TR spĺňa zákldné požiadavky a ďalšie prislušné ustanovenia Direktĺvy 1999/5/EC. Dansk Undertegnede JVC KENWOOD erklærer harved, at følgende udstyr DNX4230TR overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Norsk JVC KENWOOD erklærer herved at enheten DNX4230TR oppfyller grunnleggende krav og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Ελληνικά ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC KENWOOD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DNX4230TR ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK. Eesti Sellega kinnitab JVC KENWOOD, et see DNX4230TR vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele. Latviešu Ar šo, JVC KENWOOD, apstiprina, ka DNX4230TR atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem. Lietuviškai Šiuo, JVC KENWOOD, pareiškia, kad šis DNX4230TR atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Malti Hawnhekk, JVC KENWOOD, jiddikjara li dan DNX4230TR jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Українська Компанія JVC KENWOOD заявляє, що цей виріб DNX4230TR відповідає ключовим вимогам та іншим пов язаним положенням Директиви 1999/5/EC. Türkçe Bu vesileyle JVC KENWOOD, DNX4230TR ünitesinin, 1999/5/ EC Direktifinin başlıca gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. 30

31 DNX4230TR Croatia Ovim putem tvrtka JVC KENWOOD izjavljuje da je ovaj uređaj DNX4230TR ünitesinin, 1999/5/EC Direktifinin başlıca gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. 31

32

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR GPS NAVIGASJONSSYSTEM Hurtigstartguide Du kan oppdatere systemet ved å koble til en USB-enhet som inneholder en oppdateringsfil. For oppdatering av

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA

Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA Personsøker for personlig sikkerhet no Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 3 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: HEOS 1-høyttaler Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt Før du bruker en ny HEOS 1-høyttaler

Detaljer

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

DNN9250DAB DNN6250DAB TILKOBLET MONITOR MED DVD-MOTTAKER DNR8025BT. Hurtigstartguide

DNN9250DAB DNN6250DAB TILKOBLET MONITOR MED DVD-MOTTAKER DNR8025BT. Hurtigstartguide CONNECTED NAVIGATION SYSTEM DNN9250DAB DNN6250DAB TILKOBLET MONITOR MED DVD-MOTTAKER DNR8025BT Hurtigstartguide Du kan oppdatere systemet ved å koble til en USB-enhet som inneholder en oppdateringsfil.

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

CONNECTED NAVIGATION SYSTEM. Hurtigstartguide

CONNECTED NAVIGATION SYSTEM. Hurtigstartguide DNN9150DAB CONNECTED NAVIGATION SYSTEM Hurtigstartguide Du kan oppdatere systemet ved å koble til en USB-enhet som inneholder en oppdateringsfil. For oppdatering av systemet, besøk .

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS NAVIGASJONSSYSTEM Hurtigveiledning Du kan oppdatere systemet ved å koble til en USB-enhet som inneholder en oppdateringsfil. Når det gjelder oppdatering

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. 2013

Detaljer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Mobile Apple ios -, Android- eller Kindleenheter som er koblet til nettverket

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning april 2011 1 Innledning FCC Forklaring Garanti Dette utstyr har blitt testet og følger begrensningene for klasse B digitalt utstyr, og er i overenstemmelse med del 15 av FCC regulativet.

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem.

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby Hurtigstartveiledning for Arlo Baby Velkommen Takk for at du valgte Arlo Baby. Det er enkelt å komme i gang. Dette er inkludert Arlo Baby-kamera Oppstartsveiledning Veggmonteringsplate USBstrømkabel USBstrømadapter

Detaljer

HEOS Drive QUICK START GUIDE

HEOS Drive QUICK START GUIDE HEOS Drive QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER HEOS Drive er utviklet for å gi HEOS fl erroms lydfunksjonalitet med en praktisk, sentralt plassert fl erkanalsforsterker som kan festes på et stativ. Påse

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. Phone... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 4 5. Galleri... 7 6. Annet... 7 1. Lyd SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom radio og mediakilder, f.eks. FM radio og USB? SVAR:

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på.  M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Varsling på smarttelefon AppSender

Varsling på smarttelefon AppSender FlexiApp-Sender Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A2 Dato: 2016.10.11 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme

Detaljer