nr 33/ NO årgang 94 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 33/ årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker... 8 Internasjonale varemerkeregistreringer... 9 Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen OPENVMS OPENVMS Hewlett-Packard Development Co LP, State Highway, 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskiner, datamaskinvare, dataprogramvare, periferiutstyr for datamaskiner og programvare for operative systemer. (450) Kunngjøringsdato 33/04,

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MATALAN Matalan PLC, Gilbrands Road, West Lancashire, West Lancashire WN8 9TB, England, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 3 Såper, toalettpreparater, kosmetikk, hårpleieprodukter; hudpleieprodukter; badelotions, deodoranter, rensepreparater, fuktighetsmidler, parfymevarer, rensemidler, gel for bruk i håret, ikkemedisinerte toalettpreparater; tannpussemidler, sjampo, neglepleiepreparater, antiperspiranter, hårfjerningspreparater, barbersåper, kosmetiske preparater for bruning av huden; eau de cologne, desinfiserende såper, deodorantsåper, flekkfjernere, toalettvann; barberpreparater, hårbølgingspreparater, hårleggingspreparater; rengjøringspreparater; dusjpreparater; førbarberings- og etterbarberingslotions; kremer, vaske- og baderomspreparater, kroppstalkum; kroppspleieprodukter, skjønnhetspleieprodukter; fargestoffer, tonere og lotions, alle for håret og skjegget, hårblekmidler; preparater for kroppspleie, smergelpapir, smergellerret, alle for stell av neglene; fargestoffer; antiperspirantsåper; badesalt, ikke for medisinske formål; skokremer; skopussemidler; rensemelk for toalettformål; kosmetikksett; kosmetikk, eteriske oljer; øyenmakeup; øyenbrynskosmetikk; øyenbrynsblyanter; hårfargemidler; hårfargestoffer, hårlotions; lotions for kosmetiske formål; makeup; makeup-pudder; makeup-preparater; avsminkingspreparater; skjønnhetsmasker; medisinerte såper; neglelakk; oljer for kosmetiske formål; oljer for parfymer og dufter; parfymer; barberpreparater; barbersåper; skokrem; skopussemidler; skovoks; solbruningspreparater; talkumpudder; kluter impregnert med kosmetiske lotions; toalettpreparater; neglelakk; neglelakkfjernere. 4 Stearinlyssammensetninger; stearinlys; stearinlys for juletrær; stearinlys for bruk som nattlys; stearinlys for bruk som kakedekorasjon; parfymerte stearinlys; moskusduftende stearinlys; duftende stearinlys; veker for stearinlys; ildtennere, brensel, forbrenningsgass, belysningsgass. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; Iåsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap- og skrin; aluminiumsfolier; sikkerhetspengeskrin av uedelt metall; spenner av uedelt metall; pengeskrin av metall; klemmer av metall for kabler eller rør; ikke-elektriske dørringeklokker; ikke-elektriske dørlukkere; beslag av metall for dører; dørkarmer av metall; dørhandtak av metall; dørhammere; ikke-elektriske døråpnere; dørhasper av metall; dører av metall; beslag av metall for senger; beslag av metall for møbler; beslag av metall for vinduer; isenkramvarer av metall; kroker; nøkler; ringer av uedelt metall for nøkler; pengeskrin av metall; 4 bokser; folier; metallbokser; verktøykasser av metall; verktøyskaft av metall; ikke-elektriske ledninger og kabler av metall; deler, tilbehør og komponenter for alle ovenenvnte varer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; maskinhammere; elektriske støvsugere og slanger og poser derfor; gulvpoleringsapparater, poleringsmaskiner og -apparater, gulvrengjøringsmaskiner og -apparater, våt og tørrstøvsugere, sjamponeringsapparater, apparater for rensing av tepper, matter og gardiner, filtre for støvsugere; elektriske rengjøringsapparater; elektriske skopusseapparater; rengjøringsmaskiner og -apparater; klippemaskiner for dyr; elektriske kjøkkenredskaper, elektriske kniver, elektriske hakker; elektriske håndmiksere; kraftdrevne hagemaskiner og -redskaper (plenklippere, lukeredskaper); mixmastere og tilbehør dertil, kjøkkenmaskiner, vispere, miksere, blandeapparater for bruk i tilberedelse av mat og drikke; fruktpressemaskiner; maskiner for husholdningsbruk; elektriske åpnere, elektriske bokseåpnere; symaskiner og strikkemaskiner; klesvaskemaskiner, sentrifuger, kombinerte vaske- og tørkemaskiner; elektriske sakser, elektriske hårklippere; knivslipere; deler, elektriske rengjøringsapparater; strykemaskiner; støvsugerposer. 8 Håndverktøy og redskaper; manuelt drevne verktøy og apparater; ikke-elektrisk håndverktøy; knivsmedvarer, gafler og skjeer; sakser; tenger; hammere; hånddriller, håndverktøy; barberinstrumenter solgt enkeltvis eller som deler av et sett, barberblader, barberbladdispensere, etuier for barberkniver og barberhøvler, barberredskaper, elektriske barberredskaper; klippemaskiner; sagblader; sagholdere; sager; skrutrekkere; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer; sandpapirfiler; hårsakser for dyr; strykejern, ikke elektriske. 9 Telekommunikasjonsinstallasjoner, -apparater og -instrumenter; telefonapparater; telefoner, mobiltelefoner, trådløse telefoner; telefonsvarerapparater og -instrumenter; personsøkere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; fotografiske apparater og instrumenter; etuier for fotografiske apparater og instrumenter; kameraer; videokameraer; fjernsynsapparater og -instrumenter; N-apparater; fjernsynsapparater for mottak av satellittkringkasting; satellitter og dekodere; videoapparater og -instrumenter; video-opptaksmaskiner; videodiskspillere; kombinerte fjernsyns- og VCR-apparater; fjernsynsantenner; antenner; transformere; spenningsbeskyttere; fjernkontrollapparater; audioapparater; audiosystemer; tunere; automatiske avspillingsmaskiner; radiomottakere; radiokassetter; CDradiokassetter; CD-spillere; personlige CD-spillere; båndopptakere; båndspillere; kassettspillere; platetallerken; platespillere; grafiske likestillere; hodetelefoner; høyttaleranlegg, høyttalere, øretelefonhøyttalere, høyttalerkabler; forsterkere; skap for høyttalere og forsterkere; bærbare audioapparater og -instrumenter; radioer, klokkeradioer; karaokemaskiner, jukebokser; datamaskiner, bærbare og reise-datamaskiner, dataspillmaskiner; computer periferiutstyr; apparater for bruk med datamaskiner; datamaskinterminaler; dataskjermer; computer hardware, computer software; dataprogrammer; diskettstasjoner; CD-Rom; dataspill; bånd, disker og disketter, alle med innspilte dataprogrammer; videospill; disker og bånd alle for videospill; spill for bruk med fjernsynsmottakere; audio- og videoband og -disker, alle i uinnspilt form; blanke bånd for audio- og video-opptak; CDer; lydopptak; grammofonplater, kassetter og disker; bånd for båndopptakere; digitale lydbånd; hoderensebånd; elektroniske spill; skap og stativer, alle for audio-, video- og fjernsynsapparater og - instrumenter; elektriske apparater og instrumenter, alle for kontorbruk; tekstbehandlingsapparater og -instrumenter;

5 registrerte varemerker /04 skrivemaskinapparater og -instrumenter; fotokopieringsapparater og -instrumenter; telefaksapparater og -instrumenter; regnemaskiner; kontormaskiner; vekter; klokker og tidtagingsinstrumenter; kontrollere og kontrolltastaturer, alle for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, belysning og sikkerhet; beholdere for mikroskop-objektglass; magneter; forstørrelsesglass; pedometere; periskoper; batterier, batteriladere, batterikasser; kontakter; elektriske husholdningsredskaper; elektriske strykejern; elektriske skopussere; elektrolyseapparater for personlig bruk; elektriske hårkrøllingsapparater; hårbølgingsapparater; hårleggingsapparater; elektriske dampkrøllesett; elektrisk oppvarmede hårruller; kikkerter; briller, solbriller, dykkerbriller; brilleinnfatninger og -linser; etuier for briller og solbriller; brillelenker og -snorer; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer; dataspill. 11 Apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, koking, kjøling, frysing og tørking; elektriske lamper, taklamper; elektriske lyspærer, fluorescerende rør; lampeskjermer, lampeskjermholdere; elektriske lykter, elektriske lommelykter; sykkellys; elektriske lys for juletrær; elektriske ildsteder; vifteovner; varmetepper, ikke for medisinske formål; lommevarmere; varmebekken; vannvarmere; stekeovner, komfyrer, mikrobølgeovner; grillapparater, bordgrill og varmeplater og elektriske apparater til oppvarming og varming av mat; elektriske matvarmere; stekeapparater for matvarer; elektriske frityrstekeapparater; trykk-kokere, husholdningstrykkkokere, trykk-kokingskasseroller; riskokere; stekeapparater, maltstekeapparater; griller; vaffeljern; elektriske kjeler, elektriske vannkokekjeler; kaffemaskiner, elektriske kaffeperkulatorer, elektriske kaffetraktere; maskiner for tilberedning av varme drikker; stativer for trådløse elektriske kjeler og vannkokekjeler; elektriske matlagingsredskaper; tallerkenvarmere; varmeplater; kombinerte kjøleskap og frysere; ismaskiner, isbokser; steriliseringsapparater; vifter; hårtørrere; ansiktsfordampningsapparater (sauna); badeapparater; opptenningsanordninger; reflektorer for kjøretøyer; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer; maskiner for å lage iskrem; tørketromler; elektriske kaffetraktere. 14 Klokker og ur; sportsur, horologiske og kronometriske instrumenter; klokkeremmer; krus; seidler; trofeer, beltespenner, alle av edelmetall eller overtrukne hermed; juvelervarer og imiterte juvelervarer; kronometre, stoppeklokker; vekkerklokker; askebegre av edelmetall; emblemer av edelmetall; skrin; skrin av edelmetall; nåleskrin av edelmetall; armbånd; lysmansjetter av edelmetall; lysestaker av edelmetall; klokke- og urkasser; skrin for ur; kjeder av edelmetall; kronometriske instrumenter; klokkeetuier; urvisere; ikke-elektriske kaffekanner, husholdningsbeholdere, husholdningsbeholdere alle av edelmetall; husholdningsredskaper av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall; nøkkelringer; kjøkkenbeholdere av edelmetall; kjøkkenredskaper av edelmetall; ringer i form av smykker; skåler av edelmetall; slipsklyper, slipsnåler; klokkeremmer; armbåndsur; smykker av edelmetall; pyntegjenstander; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer. 16 Bøker, trykksaker, bilder, plakater, trykk, skriveredskaper, trykte kort, skrivesaker og papirvarer; klebemidler; bindemidler, bindematerialer, hilsningskort, spillkort, kulepenner, filtpenner; splittpenner, mekaniske blyanter; fotografier, album, stivt toalettpapir, toalettpapir; servietter, håndklær; bordservietter og bordduker; kuvertbrikker; dekketøy av papir, adressebøker, notatboker med løse ark, blanke bøker, løsbladbøker (ringpermer), notatbøker, spiralnotatbøker, lagerprotokoller, glosebøker, bokstøtter, malerpensler, kalendere, dagbøker, fotografiholdere, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skiltpenner, pennestativer, blyantstativer, fotostativer; klistremerker; bånd; magasiner; aviser; overføringsbilder og dekalkomanibilder, blyantholdere og penneholdere, manualer, innpakningspapir; skrivesaker og papirvarer; papirhåndklær; bordduker av papir, ansiktspapir; hygienisk papir, lommetørkler, skrivepapir; kataloger, brosjyrer og løpesedler; underlagsbrikker; innpakkings- og emballeringsmaterialer; elektroniske skrivemaskiner; fargebånd for elektroniske skrivemaskiner; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer; pensler for bruk i tilberedelse av mat og drikke. 18 Vesker, kasser og håndkofferter; reisevesker og kofferter; lommebøker og punger; paraplyer, parasoller og spaserstokker; store kofferter, bærevesker, reisevesker, tursekker, ryggsekker, dokumentmapper, meiser (ryggsekker); handlevesker, vadsekker; nøkkeletuier, nøkkelpunger av lær med nøkkelringer; skolevesker og skoleransler; strandvesker; deler, tilbehør og komponenter til alle ovennevnte varer. 20 Møbler; skråputer, hodeputer; puter, madrasser, soveposer; sengeklær; trinser for senger, ikke av metall; senger; benker; kasser; braketter; brødformer for bakere, brødformer for husholdningen; kabelfesteklemmer; trinser; stoler; kommoder; kister; plastbeholdere, beholdere; skap; gardinklyper, gardinskinner, gardinringer, gardinstenger, glidetrinser for gardiner, gardinkroker, gardiner; puter; dekkstoler, disker, divaner, dørbeslag; dører for møbler; lenestoler; møbler; flisekurver; identitetsplater; smykkeskrin; tidsskriftstativer; billedrammer; speil; sofaer; taburetter; bord; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer; gardinkroker og persienner. 21 Små husholdningsredskaper og -beholdere; husholdnings- eller kjøkkenredskaper, -artikler og - beholdere; innsatser til bestikkskuffer; tallerkener, kopper, boller og asjetter; kurver for husholdningsbruk; brett for husholdningsformål; kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller plast; lysestaker; vanningskanner; isbøtter; skulpturer og statuetter; reproduksjoner av skulpturer; glassvarer; porselen; keramikk; statuetter av porselen, terrakotta eller plast; miniatyrfigurer av porselen, terrakotta eller plast; pyntegjenstander; vaser og urner; blomsterpotter; serviser; matlagingsredskaper;,trykkkokere; mugger og drikkekar; ikke-elektriske maskiner, møller og kverner for te og kaffe; kammer, svamper; børster; ikke-elektriske instrumenter og materialer, alle for rengjøring; kjeler, kaffekjeler; husholdnings- og kjøkkenfiltre, holdere for filterpapirinnlegg, alle for husholdnings- eller kjøkkenbruk; strykebrett, avfallsdunker, håndklestativer, grønnsaksstativer; nipsgjenstander; gaveartikler og kunstarbeider, alle laget av benporselen, porselenskrystall, steintøy, glass, porselen eller terrakotta; dekorative gjenstander av glass, dekorert porselen, porselensvarer, steintøy eller porselen; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer; kasseroller; ikkeelektriske kaffetraktere; kluter for vasking av gulv, kluter for rengjøring, kluter for støvtørring og kluter for møbler og kluter impregnert med rensemidler for rengjøring; papirkurver og søppelkasser. 24 Tekstilartikler, tekstiler, tekstiltapeter; lintøy og møbelstoffer; sengelintøy, sengetepper, sengetøy, sengetepper, trekk for vatterte tepper, dynetrekk, putevar, vatterte tepper, dyner, soveposer; badelintøy, håndklær; borddekketøy, bordtepper, bordduker, brikker av tekstil, bordservietter; kjøkkenhåndklær, oppvaskhåndklær; gardiner, putetrekk; lommetørkler; deler, tilbehør og komponenter for alle forannevnte varer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. 26 Kniplinger og broderier; kunstige blomster, 5

6 registrerte varemerker /04 kunstig frukt; hårsmykker, -nåler, -spenner; brosjer, spenner, knapper; nåleetuier, synåleputer; beltespenner; hemper for klær, maljer for klær; krøllruller; lukkeanordninger; jakkemerker, tøylapp for tekstilvarer; knappenålsputer; deler, tilbehør og komponenter til alle forannevnte varer. 27 Gulvbelegg, gulvtepper, teppevarer, linoleum, gulvfliser, gulvmatter, matter, mattevarer, dørmatter, badematter, ryer; veggbelegg, tapeter; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer. 28 Gymnastikk- og sportsartikler; leker, spill og leketøy, myke leker, kotillongjenstander; ballonger; julepynt; sportsartikler; sportsvesker; elektroniske spill; juletrepynt; kunstige juletrær og juletreføtter; spillkort; deler, tilbehør og komponenter for alle ovennevnte varer. 35 Bedrifts- og ledelsesrådgivning; konsultasjonsog informasjonstjenester; bedriftsundersøkelser, markedsundersøkelser, undersøkelser om forretningsinformasjon og undersøkelser relatert til annonse- og reklamevirksomhet; innsamling og fremskaffelse av handels-, forretnings-, pris- og statistikkinformasjon og -databaser; utarbeidelse og innsamling av rapporter; annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse av bedrifter, markedsføring og markedsplanlegging; rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til markedsføring, markedsvurderingstjenester; bedriftsplanlegging; opprettelse, organisering, administrering, drift av kundelojalitet, salg av de varer som er angitt i klassene 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 i varefortegnelsen; motiverende og salgsfremmende aktivitetsplaner og rådgivning, konsultasjons- og informasjonstjenester relatert til slike tjenester; forretningsledelse, inkludert assistanse og rådgivning for butikkvirksomhet og -ledelsen; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg varer slik at kundene på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i stormagasin, engrosutsalg, supermarkeder, rabatthandelsområder, detaljforretninger og/ellerkonsesjon, via en TV-shop-kanal eller fra en postordrekatalog eller ved hjelp av telekommunikasjon eller fra en internett web-side som spesialiserer seg i markedsføring av generelle handelsvarer; bedriftsrådgivningstjenester, salgsfremmende tjenester og informasjonstjenester relatert dertil; postordreannonsering; utsendelse av vareprøver og salgsfremmende artikler; markedsføringstjenester; bedriftsrådgivnings- og - informasjonstjenester fremskaffet on-line fra en computer database eller internett. 36 Finansielle tjenester; forsikringstjenester; kreditttjenester; finansiering ved avbetalingskjøp, tilveiebringelse av finanser for leasing; finansiering av lån; finansielle rådgivnings-, konsultasjons, forsknings- og informasjonstjenester; finansielle tjenester relatert til kjøp, salg, leie, utleie, service, vedlikehold og reparasjon av varer og produkter solgt i stormagasiner; belastningskort-, betalingskort og kredittkorttjenester samt låne- og personlige lånetjenester; garanti- og utvidet garantitjenester. (450) Kunngjøringsdato 33/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen YUMMIE YUMMIE Yummie Brand Scandinavia AS, Voll Terrasse 18, 1358 Jar, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 30 Kaker, bakverk og konditorvarer. (450) Kunngjøringsdato 33/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AD-HERE AD-HERE Arr-Maz Products LP, 61 Snively Avenue, US-Winter Haven, US-Winter Haven, FL 33580, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 1 Kjemiske produkter til industrielle formål; tilsetningsstoffer for asfalt, nemlig overflateaktive stoffer som forbedrer asfalts klebeevne. (450) Kunngjøringsdato 33/04,

7 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MULTIMIX MULTIMIX EI du Pont de Nemours and Co Inc, 1007 Market Street, DE19898 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 2 Maling, fernisser, lakker og emaljer. (450) Kunngjøringsdato 33/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TOTAL REQUEST LIVE TOTAL REQUEST LIVE Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 41 Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon, distribusjon og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og av filmer, levende filmer og lyd- og videoopptak; produksjon av sceneunderholdningsinnslag, produksjon av fjernsynsunderholdningsinnslag; publikasjon og utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon innenfor området underholdning, musikk og utdannelse ved help av globale datanettverk. (450) Kunngjøringsdato 33/04,

8 ansvarsmerker /04 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (556) Merket er figurativt Merket er et rent figurmerke Bertrán de Lis, Karl Johansgate 20, 0159 OSLO, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CCC CCC Guld Carlsen AB, Box 857, SUNDSVALL, SE Smykkekompaniet AS,, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNNI UNNI Unni Engedal, Kong Haralds Gate 33, 4340 BRYNE, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIIL GIIL Marie Giil Prestegård, Lettvintveien 38, 0487 OSLO, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AGI AGI Sølvi Blomberg, Furumoen 7, 2635 TRETTEN, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SASB SASB Glitter AS, Vollsveien 13 D, 1366 LYSAKER, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TS TS Tore Sveinsvoll, Rosselandsvn. 15, 4340 BRYNE, 8

9 internasjonale varemerkeregistreringer /04 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen COMFORT ZONE NATUR DIET Vitamex AB, Box 715, S Norrköping, SE 5 Food preparations and drinks for medical use, pharmaceutical preparations, dietetic substances adapted for medical use, food for babies; medical confectionary and chewing gum, medicinal herbs, vitamin preparations, herb teas, meal substitutes for medical use. COMFORT ZONE Davines SpA, 9/A, Via Ravasini, I Parma, IT J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 3 Cosmetics, cosmetic preparations (creams, oils, lotions), hair lotions, cosmetic wipes, oils for toilet purposes, essential oils, perfumes and perfumery goods, soaps and cakes of toilet soap, deodorants for personal use (perfumery). 9

10 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 3708/2001 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen LUXOR IQ IdealQuality Neusiedler AG, Kelsenstrasse 7, A-1032 Wien, AT Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 16 Stationery. LUXOR Finlux OY, Radiomiehenkatu 3, SF Åbo, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 OSLO, 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical, supervision and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for receiving, recording, transmission or reproduction of data, sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers. 38 Telecommunications. 10

11 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen ACTIGEN-E ACTIGEN-E Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Dietetic drinks and foods for medical use, nutritional supplements; supplementary dietetic and nutritional preparations; vitamin preparations; mineral food supplements; concentrated food supplements made with carbohydrates. 29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and seafood, all these products also in the form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked meals, deepfrozen or dehydrated; jams, eggs; milk, cheeses, yoghurts and other milk-based products, milk product substitutes; preparations made with preserved soya beans for consumption; edible oils and fats; protein preparations for consumption. 30 Coffee, coffee extract and coffee-based preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and tea-based preparations; malt and malt-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products, confectionery products, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles; preparations and snacks made with cereals; snacks made with rice; bars and preparations made with wheat and corn; biscuits, cakes, desserts made from vegetable products and other desserts made with cereals (cereals being the main ingredient); paste, baking powder, flour, spices and flavourings (other than essential oils) included in this class for making desserts (with cereals as the main ingredient); puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, rice-, flouror cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise. 32 Beers; mineral water and other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable juices (drinks); soya milk; syrups, extracts and essences for making non-alcoholic drinks; thirst-quenching drinks in liquid, powder or concentrate form (preparations for making beverages); sport drinks, aloe vera drinks and juices; fruit juices. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH YELLO YELLO Datasound AG, Wohllebgasse 6, CH Zürich, CH Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Audio and image recording media, particularly sound recording disks, magnetic tapes, compact disks and videotapes, included in this class. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX NU-KLAD NU-KLAD Ameron BV, J.F. Kennedylaan 7, NL-4191 MZ Geldermalsen, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Chemical products for industrial use, in particular surfacing layers for floors made of synthetic resins and solvents for such surfacing layers. 17 Packing and insulating materials for floors and walls. 19 Building materials, in particular surfacing layers made of epoxy resins for floors and walls; cements and synthetic resins used for floor coverings; panels and other surfaces made of plastic materials for floors and walls. 11

12 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 DIABLO (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: LI DIABLO Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca, 222, MILA, IT Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Tyres for two-wheel vehicles (included in this class). (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen Yashima Simex Sport GmbH, Herrenpfad Süd 9, D Nettetal, DE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Bicycles, tricycles. 28 Gymnastics and sports apparatus, skill training apparatus, condition training apparatus, physical strength training apparatus. BOOMER TWIST SURPRISE Growseed AG, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ, LI Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 30 Chewing gum, bubble gum. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH RDMANN RDMANN Nordmann Engineering AG, Bruggfeldweg 11, CH-4147 Aesch, CH 11 Refrigerating apparatus; heating installations, ventilation apparatus; air-conditioning installations. 37 Assembly and repair of devices for cooling air, for heating, for ventilation and air-conditioning installations. 12

13 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA Arla Arla Foods amba, Skanderborgsvej 277, 8260 VIBY J, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 OSLO, 5 Dietetic substances adapted for medical use, food for babies; cultures of micro-organisms for medical and veterinary purposes; substitutes for mother's milk; dietary supplements in form of vitamins and minerals, dietetic substances and beverages for medical purposes; lactose. 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; proteins for human consumption, casein and caseinates for human consumption; rennet, cheese powder, substitutes for milk and cream, milk and cream in powder form. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices; ice, salad dressings; meat pies (not included in other classes), pizzas, puddings, soufflés, mousses, milk based dessert mousses, rice pudding and edible ices, powders and preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and coffee. 32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Arla Arla Foods amba, Skanderborgsvej 277, 8260 VIBY J, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 OSLO, 5 Dietetic substances adapted for medical use, food for babies; cultures of micro-organisms for medical and veterinary purposes; substitutes for mother's milk; dietary supplements in form of vitamins and minerals, dietetic substances and beverages for medical purposes; lactose. 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; proteins for human consumption, casein and caseinates for human consumption; rennet, cheese powder, substitutes for milk and cream, milk and cream in powder form. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices; ice, salad dressings; meat pies (not included in other classes), pizzas, puddings, soufflés, mousses, milk based dessert mousses, rice pudding and edible ices, powders and preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and coffee. 32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 13

14 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX LU PIM'S FONDANT Orange General Biscuits Belgie NV, De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 HERENTALS, BE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Biscuits, cakes, pastries, flour and cereal preparations, bread, confectionery, edible ice; all these goods partly or totally made of orange. Arla Arla Foods amba, Skanderborgsvej 277, 8260 VIBY J, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 OSLO, 5 Dietetic substances adapted for medical use, food for babies; cultures of micro-organisms for medical and veterinary purposes; substitutes for mother's milk; dietary supplements in form of vitamins and minerals, dietetic substances and beverages for medical purposes; lactose. 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; proteins for human consumption, casein and caseinates for human consumption; rennet, cheese powder, substitutes for milk and cream, milk and cream in powder form. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices; ice, salad dressings; meat pies (not included in other classes), pizzas, puddings, soufflés, mousses, milk based dessert mousses, rice pudding and edible ices, powders and preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and coffee. 32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 14

15 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB MYTRAVEL LITE MYTRAVEL LITE MyTravel Group Plc, Parkway One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester M14 7QU, England, GB Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Credit cards, debit cards, discount cards, electronic funds transfer cards; computer hardware; computer software; computer operating programs and computer operating systems; pre-recorded computer programs for accessing databases, telecommunication services, computer networks and electronic bulletin boards. 16 Printed publications relating to travel, holidays and leisure activities. 35 Computerised business information storage and retrieval; computerised database management; data processing; data verification and file management; computerised accounting; display services for merchandising, compiling and disseminating advertising matter, production of advertising matter, cost price analysis, database management, consultancy information and advisory services and the preparation of reports for all the aforesaid services. 36 Financial services; arranging and provision of credit, loans, insurance, currency exchange and travellers cheques; leasing of communication apparatus, electronic mail boxes and telecommunications apparatus. 38 Computer aided transmission of messages and images; communication by computer; electronic mail services; telecommunication services; rental and hire of communication apparatus, electronic mail boxes and telecommunications apparatus; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services. 39 Transportation of passengers and passengers' luggage, organisation of holidays, tours and travel; escorting of travellers; holiday reservation services; reservation and booking of seats for travel; travel agency services; travel reservation services, including making reservations and bookings via a global computer network or via contact with a sales agent. 42 Preparation of reports relating to the services mentioned in class Reservation and provision of hotel and other temporary accommodation; reservation and provision of catering services. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /05 IVETRA IVETRA Bayer AG, LEVERKUSEN, DE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Pharmaceutical preparations and substances (except preparations for the treatment of respiratory diseases); diagnostic preparations and reagents for medical use. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /39 the Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, DÜSSELDORF, DE 39 Travel reservation and travel booking. 15

16 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen L-P Laurent-Perrier CHAMPAGNE Laurent-Perrier, 32, Avenue de Champagne, TOURS-SUR-MARNE, FR Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Sparkling wines produced in Champagne (France) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH XELLENT XELLENT DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23, 6130 WILLISAU, CH Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups. 33 Alcoholic beverages (except beer). LAURENT-PERRIER BRUT L-P Laurent-Perrier, 32, Avenue de Champagne, TOURS-SUR-MARNE, FR Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 16 Printing products, articles of stationery, posters, albums, almanacs, calendars, brochures, catalogues, information bulletins, reviews, magazines, newspapers, photographs; silver paper; cigar bands; coasters of paper; paper or cardboard signs; seals (stamps), inking pads; cardboard or paper packaging and covers for bottles, cardboard tubes, cardboard packing, cardboard or paper boxes; paper or plastic bags, small bags, wrappings, pouches for packaging purposes; non-textile labels, leaflets, prospectuses, printed matter, bookmarks, greeting cards, table linen of paper. 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; non-alcoholic aperitifs and cocktails; non-alcoholic fruit extracts; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 16

17 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FI T (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2002C VIAR Vianor Holding OY, Pirkkalaistie 7, SF Nokia, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 OSLO, 35 Retail sales and sales franchising services of vehicles, their parts, fittings and spare parts, included in this class. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX KINDER JO'ICE CoSTUME NATIONAL SCENT E C SpA, Via Fusetti 12, MILA, IT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Perfumery articles, perfumes, cosmetics, beauty creams, after-shaves. KINDER JO'ICE Soremartec SA, Drève de l'arc-en-ciel 102, 6700 SCHOPPACH-ARLON, BE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Milk and dairy products. 30 Coffee, tea and beverages made with cocoa, chocolate, chocolate products, pastry and confectionery; edible ice. 17

18 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen CELL PHARM (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /36 CELL PHARM STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, BAD VILBEL, DE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 OSLO, 5 Pharmaceutical and medico-technical products for medical purposes included in this class and medicoveterinary products; dietetic and diagnostic products for medical purposes. 42 Consultancy in the fields of science, legal medical products and industrial research. 44 Services in the field of pharmacy and medicine. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen EURO HYPO Deutsche Hyp Deutsche Hypothekenbank Frankfurt- Hamburg AG, Taunusanlage 9, D Frankfurt am Main, DE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 36 Financial affairs, monetary affairs, real estate affairs, financial services, financing, financial analysis, investment transactions and insurance. uludag Erbak-Uludag Mesrubat ve Gida Sanayi Anonim Sirketi, Yeni Yalova Yolu 3 Km, Bursa, TR Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 32 Aerated water, fruit flavored aerated water, cola, diet cola, fruit essences for making beverages, fruit extracts, syrups. 18

19 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /42 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /28 ALTANA Altana AG, Herbert-Quandt-Haus, Am Pilgerrain 15, BAD HOMBURG V D HÖHE, DE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 35 Marketing, advertising of pharmaceutical products. 42 Pharmaceutical research and development. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX Zapf Creation Zapf Creation AG, Mönchrödener Strasse 13, RÖDENTAL, DE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 25 Clothing, footwear, headgear. 28 Dolls for playing and accessories for these dolls, in form of toys. River Woods Baby Company American Clothing Associates NV, Noorwegenstraat 17, 9940 EVERGEM, BE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 25 Clothing, footwear, headgear. 19

20 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen Havana Club CHANGÓ Havana Club Holding SA, 5, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg, LU 32 Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 33 Alcoholic beverages (except beer). uludag Uludag Maden Sulari Türk Anonim Sirketi, Yeni Yalova Yolu 3. Km, Bursa, TR Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 32 Mineral water, tonic water, carbonated water. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR PROXIMA PROXIMA Compagnie Générale des Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12, cours Sablon, F Clermont- Ferrand Cedex 09, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007, Majorstuen, 0306 OSLO, 12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for vehicles. 20

21 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR KODAK KODAK Kodak SA, 26, rue Villiot, F Paris, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 1 Chemical products for the sciences, photography, lithography and the graphic arts; sensitised photographic, cinematographic and radiographic plates, paper and films, sensitised microfilms and microfiches, photographic developers. 9 Apparatus and instruments for the exposure, development, processing and printing of films, plates and papers for photographic, lithographic and for graphic arts purposes; apparatus for displaying and reading photographic films and their recorded images; reels and cartridges for films, for plates, for paper for photographic, lithographic and for graphic arts purposes; reels and cartridges for microfilms and microfiches; photographic and cinematographic exposed films; photographic apparatus, projectors, enlargers, objectives, screens and filters; electronic flash units and lighting fixtures for photographic purposes; light meters; apparatus for drying, glazing and mounting photographic prints; lasers (not for medical use); computers, electric and electronic equipment as well as recorded computer programs for image and data entry, analysis, storage, retrieval, display, handling, transmission and printing; magnetic and optical recording media in the form of disks, magnetic tapes, cartridges for films; graphics and visual display terminals; cables for transmitting electric or optical signals; electrical communication devices; photocopying apparatus and machines, apparatus for taking photographs, light-sensitive electronic equipment for image capture; recorders for disks, disk drives, equipment for document capture and storage on film media and optical and magnetic media in the form of disks, magnetic tapes, cartridges for films; photographic apparatus and instruments for recording, handling, transmitting and reproducing images; digital printings on digital compact disk or video compact disk media; compact disks; digital cameras; camcorders; optical compact disks and memory boards for storing images; electronic data banks for photographic pictures. 16 Printed matter, newspapers and periodicals, books, catalogues, manuals; photographs; thermal prints. 35 Advertising services, including advertising services in connection with digital image loading, transmission, processing, reproduction and printing services by means of computer networks, including the Internet; document, image and data reproduction services; technical consulting services in connection with computerassisted analysis, storage, extracting and handling images and data. 37 Installation, servicing and repair services for photographic apparatus, for microfilming apparatus, for photocopiers, for computers and peripheral equipment. 38 Image and information transmission services; 21 digital printing and photograph transmission services via international networks; electronic mail and information transmission services via computer networks, including the Internet, for obtaining, storage, processing, retouching, reproducing, transmitting and printing images, as well as taking of orders for goods in connection with the field of images; technical consulting services in connection with viewing and transmitting images and data. 39 Storage services for electronically-stored documents and photographic images. 40 Development and printing of photographic films; reproduction of photographic, lithographic and graphic art proofs, slides and photographic films; inserting photographic prints and slides; photographic film developing and photograph printing services via the Internet; photograph retouching services via the Internet; printing services; digital printing services; technical consulting services in connection with printing images and data. 41 Education and entertainment services, namely organisation of competitions; photographic services; photographic services via the Internet; information and consulting services in the field of photography. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 ACTIVE LIGHT ACTIVE LIGHT DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, P.O.Box 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Control devices for controlling headlamps for motor vehicles. 11 Headlights for motor vehicles. 12 Motor vehicles; parts and fittings therefor (included in this class).

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/05-2005.04.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 15/05-2005.04.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 15/05-2005.04.11 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.06-50/04 nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/09-2009.07.20 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 30/09-2009.07.20 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 30/09-2009.07.20 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/05-2005.11.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 46/05-2005.11.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 46/05-2005.11.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 26.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 17 26.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 17 26.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/05-2005.01.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 03/05-2005.01.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.17-03/05 nr 03/05-2005.01.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer