Kulturuke med friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturuke med friluftsliv"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R Kulturuke med friluftsliv Disse klovnene er fra et kunstprosjekt ved Statland skole siste skoleår. Årets kulturuke for alle barn og unge i barnehage og grunnskole i Namdalseid, er nå klar for avgang. I anledning friluftslivets år er den årlige kulturuka lagt til månedsskiftet september-oktober, med intensjon om å ha mest mulig aktivitet utendørs. Som vanlig blir det ung kreativ utfoldelse gjennom å ta i bruk de ulike kunstfagene. Her blir det ulike verksteder og aktivitetsopplegg med bevegelse, musikk, matkultur, forme i natur, naturfoto, gjenbruksskulptur, rovdyr, dikt, eventyr og mere til. Flere av elevarbeidene skal i en periode stilles ut langs turstien bak Namdalseid skole og fram til gapahuken ved skileikebakken ovenfor idrettsplassen. Det anbefales å legge turen innom her i starten av oktober. Som vanlig er det engasjert eksterne kunstnere og aktivitetsledere i tillegg til egne lokale gode krefter. Kulturuka er et fast samarbeidsprosjekt mellom skolene, kulturskolen, barnehagene og kulturkontoret. Bli med på seniorsurf du også! Det er treff på gammelbiblioteket annenhver torsdag fra kl , med nytt tema hver gang. Det er ikke et ordinært kurs, men et treff, så det passer fint å bli med de gangene det passer for deg. KOMMUNALE MØTER: 15. oktober: Kommunestyret konstituering 27. oktober: Arbeidsmiljøutvalg og felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 29. oktober: Administrasjonsutvalg og formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere. Møtepapirer blir til enhver tid lagt ut på Servicekontoret og på kommunens nettside: Namdalseid kommune Gløttvegen Namdalseid Åpningstider: kl alle hverdager Tlf Faks: E-post:

2 Ordføreren Tusen takk for tilliten! Jeg tillater meg å begynne med å si; Tusen takk for tilliten, nok en gang. Jeg er både ydmyk og rørt over den tilliten som er vist både til partiet og til ordfører. Og når kommunestyret konstituerer seg den 15. oktober, blir det med representanter fra 5 parti og det mener jeg er en styrke for demokratiet. Jeg gleder meg til å ta fatt på fire nye år som ordfører og gleder meg til hver dag for å prøve å gjøre en så god jobb som mulig for alle i Namdalseid kommune, og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med alle i råd og utvalg. Oppgavene for det nyvalgte kommunestyret er mange og store. Prosessen med utredning om fremtidig kommunestruktur er vi midt inne i, og det blir viktig for det nye kommunestyret å ta saken videre frem til en endelig avgjørelse. Det er et tydelig signal fra partiene om at det ønskes en folkeavstemming i forkant av kommunestyrets endelige vedtak, som må komme senest i juni og utvalg som skal fungere de neste 4 årene, og som vil involvere både politikere og representanter fra bl.a. brukerorganisasjoner. TV aksjonen 2015 Også denne høsten, som i mange tidligere år, kommer årets TVaksjon. Søndag 18. oktober gjennomføres den og det er Regnskogfondet som er blitt tildelt TVaksjon Du vil finne nyttig informasjon om TV-aksjon og Regnskogfondet i Melkrampa. I fjor var det Namdalseid songlag som tok utfordringen med å skaffe bøssebærere og de utfordret Namdalseid IL v/fotballgruppa med tanke på å skaffe bøssebærere til årets innsamlingsaksjon. En utfordring de har tatt på strak arm, men den som vil kan bare melde seg som bøssebærer. Se kontaktinformasjon i Melkrampa. Like sikkert som at det er TVaksjon hver høst, er det også like sikkert at vi må huske på å stille klokka siste helga i oktober, men hvilken vei? Ja si det, det finner du nok tidsnok ut, regner jeg med. Høstidyll Namdalseid frivilligsentral ble etablert i år og har i løpet av kort tid lagt til rette for flere aktiviteter og ukentlige tilbud som er blitt godt mottatt og brukt. Frivilligsentralens samarbeid med Idyll om en egen aktivitetsuke, Høstidyll, i skolenes høstferie, synes jeg viser at når frivilligheten samarbeider klarer en å få til betydelig aktivitet. Innholdet i denne aktivitetsuka er både innholdsrikt og spennende. Vi tar imot flyktninger i 2016 Det avtroppende kommunestyrets vedtak om at Namdalseid kommune skal ta i mot flyktninger både i 2016 og 2017, blir også nytt for mange. Men vi skal som kommune gjøre det vi kan for å innfri de forpliktelser et mottak av flykninger krever av oss. Det er tatt høyde for at mottak skjer om ett års tid, altså høsten Fram til da vil vi trenge tiden for å avklare boligbehovet og det som ellers kreves for at mottak og integrering skal bli så bra som mulig. Ord på veien: Ingen kan gå tilbake og lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt. Budsjett for 2016 og ny økonomiplan for perioden er også viktige saker som kommer på politikernes bord allerede før jul. I forbindelse med det konstituerende møtet i kommunestyret i oktober og påfølgende kommunestyremøte i november, skal det velges medlemmer i mange råd Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune 7750 NAMDALSEID 7751 Tel.: Faks: e-post: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Ansvarlig redaktør er: Brit Randi Sæther Pedersen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post eller leveres på Servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer KOMMUNALE Namdalseid kommune Telefon: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid Biblioteket Telefon: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret Telefon: Telefontid alle hverdager fra kl og kl Åpen time alle hverdager for fra kl Påmelding v/oppmøte fra kl Legekontorets åpningstider er fra kl og fra kl Kontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Legevakt Tlf eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Pasientreiser Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret, tlf , senest dagen før reisen. Helsesøster: Helsesøster er å treffe hver dag mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Rus- og psykisk helse Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kirsti Å. Sæther Tlf Aase B. Kaldahl Tlf Kreftsykepleier Treffes tirsdager og torsdager mellom fra på Namdalseid helsetun og ved Miljøbygget, Flatanger, etter behov. Tlf.: Jordmor Treffes annenhver uke i oddetallsuker mellom kl og kl Ukedag varierer mellom mandag og tirsdag. Timebestilling ved helsesøster, tlf , eller ved legekontoret, tlf i ordinær telefontid. Hjelpemidler Gjelder også syn og hørselshjelpemidler. Telefon: Brukerkontoret: Telefon: Skattekontoret (tidl. N.eid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Midtre Namdal Samkommune, Adm.sjef Tor Brenne, Tlf.: Midtre Namdal Samkommune, Utvikling Tlf Midtre Namdal Samkommune, Miljø - og landbruk Tlf. avdelingskontor Namdalseid: Geir Modell Tove Berit Ostad Olav Strøm Skatteoppkreverkontoret, Namsos: Tlf Den Norske Kirke Kontortid Kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkeverge: Marianne Torp tlf Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirketjener/kirkegårdsarb.: Ida Alte tlf ArnfinnTeigmo, Statland tlf Reio Sporildnes, Namdalseid tlf Prest for Namdalseid sokn og Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson, tlf ANDRE Tannhelsetjenesten Barn og ungdom i Namdalseid, som har rett til tannbehandling, blir nå innkalt til tannklinikken i Namsos, tlf Namdalseid Tlf.: Åpningstid for publikumshenvendelser mandag, onsdag og fredag fra kl Stengt hver tirsdag og torsdag. For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, eller internett Servicekontoret Åpent: Tlf.: E-post: Miljøstasjonen i Dalavika Åpent onsdager i partallsuker i tidsrommet kl Side 3

4 Kommunal informasjon Aktiviteter på Dagsenteret i oktober Dagsenterets åpningstider: Tirsdager: 09: Kaffekos m/trim kl Onsdager: kveldsmat bingo. Ulike aktiviteter utover kvelden Torsdager: Kaffekos m/ulike aktiviteter Sommer + Bok Over 30 elever deltok i sommerens leseaksjon Sommer + Bok. Det er ny rekord på Namdalseid. Alle deltakerne får et stort viskelær + diplom. Vi har også trukket ut vinner av gavekort på kr 300 fra Torgersen bokhandel i Namsos: Hedda Tørring. Vinnere av bokpremier er: Erica M Sæther, Ailin Åsegg, John Aron Buvarp, Leo Bergli, Morgan M Sæther, Ayla-Leonora S. Aune og Angelina Halbostad. Vi gratulerer! Namdalseid folkebibliotek Flytting av legekontoret Mandag 5.oktober kl Kurs i scrapbooking. Åpent for alle som har lyst. Påmelding til Grete på tlf Tirsdag 6. oktober strikkekaffe Tirsdag 20. oktober bibliotekdag Dagsenteret flytter inn i nye lokaler i løpet av oktober. Se egne plakater! Namdalseid legekontor stenger grunnet flytting fra onsdag til og med fredag Flatanger legekontor vil være bakvakt for Namdalseid disse dagene. Ved behov for legevakt ring Legekontoret åpner i nye lokaler i helsetunets underetasje fra mandag Spillemidler - viktig informasjon til aktuelle søkere Fristen for innmelding av mulige tiltak til den kommunale planen for idrett og friluftsliv er satt til 15. oktober. Alle tiltak som søker om spillemidler må stå i denne planen for å kunne bli godkjent. Det vil si at kommunen må få informasjon om mulige utbyggingsprosjekt der det er aktuelt å søke om spillemidler, innen Om dere melder tiltaket inn i den kommunale planen, og det ikke iverksettes, slettes tiltaket fra planen igjen neste år. Søknadsfrist for spillemidler inn til Namdalseid kommune er 1. november. Samme frist gjelder også for gjentatte og fornyede søknader. NB! Kommunen kan ikke love at søknader innsendt etter fristen vil bli behandlet. Alle søknader skal registreres og sendes elektronisk på Før dere kan søke om spillemidler til nye anlegg, må tiltaket ha fått tildelt et anleggsnummer. Kommunen er behjelpelig i fht. søknadsprosessen, men det er viktig at dere tar kontakt i god tid før søknadsfristen utløper, slik at vi i samarbeid kan gå igjennom selve søknaden og de ulike vedleggene som kreves. Kontakt Brit Randi Sæther Pedersen, Tlf / namdalseid.kommune.no Side 4

5 TV-aksjonen NRK 2015 for Regnskogfondet 18. oktober TV-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og sammen skal vi bevare noen av verdens største, sammenhengende regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen. Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer prosent av landjordas arter. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for klodens klima, vår felles framtid og for 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem. Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider organisasjonen tett med menneskene som bor i regnskogen. Dette gjøres gjennom rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til skogovervåking. Dette er Regnskogfondet: Regnskogfondet er en norsk organisasjon som jobber med regnskogbevaring i 11 land i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst- Asia. Prosjektene gjennomføres i nært samarbeid med menneskene som lever i og av regnskogen og handler om å styrke deres bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen på egne premisser. Regnskogfondet ble etablert i 1989 og er en av verdens ledende regnskogorganisasjoner. De samarbeider med over 70 lokale miljø-, rettighets- og urfolksorganisasjoner i regnskogslandene.i Norge arbeider Regnskogfondet for å øke engasjementet for regnskogen, forhindre at norsk politikk og norske næringsinteresser bidrar til å ødelegge den og for å styrke politikk og praksis som bevarer den. Regnskogfondet er del av Rainforest Foundation-nettverket med søsterorganisasjoner i USA og Storbritannia. Regnskogfondet har fem norske organisasjoner som medlemmer: Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Miljøagentene, Utviklingsfondet og Framtiden i våre hender. Les mer på; tv-aksjonen-2015 Bøssebærere Namdalseid idrettslag v/ fotballgruppa har tatt på seg å skaffe bøssebærere til årets TVaksjon 18.oktober. De som ønsker å være bøssebærere, kan henvende seg til Christina Landsem, , evt. til kommunens servicekontor, , senest fredag 9.oktober. Nye gatelys i Sjøåsen boligfelt Namdalseid kommune inviterer til offisiell åpning av nye gatelys i Sjøåsen boligfelt. Tirsdag 20. oktober 2015 kl Vi starter fra krysset Sjøåsvegen/Gammelvegen. Enkel servering. Velkommen! Namdalseid kommune Ordfører og Teknisk kultur og service Side 5

6 Frivilligsentralen Velkommen til åpen kafé Velkommen til vår lokale og sosiale møteplass! Hver tirsdag har vi åpen kafé mellom klokka og Alle er velkomne til å stikke innom for å treffe folk og for å få noe godt i magen! Kanskje du også vil hjelpe til en dag innimellom? Ferda-VINJE - konsert med noko attåt Alle er velkomne til å ta del i konsert på frivilligsentralens kafé tirsdag 27. oktober kl Det blir sang, kåseri og gitar med Magne Skjævesland. Gratis inngang. Dette er en konsert gjennom den kulturelle spaserstokken i Namdalseid. Se egen annonse side 11. Trenger du skyss for å komme deg til kaféen vår på tirsdager? Sjekk ut transporttilbudene fra fylkeskommunen! Dere som bor vest for Sjøåsen kan bestille tilbringertransport til Sjøåsen og ta bussen derfra kl med retur Da betaler dere busstakst for taxien til og fra bussen. Selv om kaféen åpner kl går det an å ta en tur på biblioteket eller butikken først. :-) Det er også mulig å ta en kafétur ved å bestille servicetransport. Det er satt opp fra Statland, Fjellbyda og Korsen med ankomst Namdalseid sentrum kl Retur kl Her betales det også busstakst for reisen. Tilbringertransport og servicetransport bestilles før kl kvelden i forveien ved å ringe Hobbykveld for alle Liker du å drive med håndarbeid? Det kan være hekling, spikking, maling, garnbøting, puslespilllegging, modellflybygging, klipping, bindersbøying Kanskje du har lyst til å lære noe nytt håndarbeid? Eller vil du bare treffe trivelige folk? Da er hobbykveldene det rette for deg! Frivilligsentralen og husflidslaget ønsker velkommen til trivelige hobbykvelder på gammelbiblioteket. Vi kommer til å ha ulike tema ut over høsten, men det er opp til hver enkelt om de vil prøve ut temaene våre eller holde på med andre hobbysaker. Første hobbykveld er mandag 26. oktober kl , og så blir det annenhver mandagskveld fremover. Første kveld blir uten tema. Gratis servering. Vel møtt til trivelige kvelder med strikketøy, hobbysaker eller bare deg selv.. Side 6

7 Høstidyll Vi tilbyr fritidsaktiviteter til barn og ungdom i høstferieuka som starter mandag 5. oktober! Alle skoleelever har fått med seg invitasjon og program hjem fra skolen. Det går også an å lese mer om aktivitetene på hjemmesiden namdalseid.org/hostidyll. Vi håper også å se frivillige voksne ta turen innom. Vi kan trenger flere hender til å hjelpe til med både aktiviteter og matservering. Det er også flere aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen! Her er noen av aktivitetene våre: Kreativt verksted Mandag og tirsdag blir det kreativt verksted på skolekjøkkenet. Mandag skal vi ha formingsaktiviteter og tirsdag blir det diverse matlaging. Her er det ikke påmelding, så bare kom innom! Bli med og lag mat i naturen onsdag 7. oktober kl Selv om Høstidyll er for barn og ungdom så håper vi at flere voksne slår følge når vi skal ha matlagingskurs på bål. Det er Grete Ekker som er kursinstruktør og hun legger vekt på å lage mat med naturlige ingredienser på en enkel måte. Brettspillkveld onsdag 7. oktober Velkommen til en trivelig kveld på gammelbiblioteket. Brettspillkvelden vi arrangerte i vinterferien var veldig vellykket og vi utvider nå slik at også de yngre barna kan være med. Derfor blir det to økter: Kl klasse i følge med voksne Kl klasse og eldre. Foresatte er hjertelig velkomne til å ta del i brettspillkvelden sammen med ungdommene! Så bli med! Vi har diverse brettspill til utlån, men ta gjerne med kortstokk og andre spill hjemmefra. Det blir salg av varm mat og kioskvarer. Ved spørsmål ta kontakt med Monica Sotberg på telefon Arrangør av Høstidyll: Frivilligsentralen, Idyll på Namdalseid, Mental Helse Namdalseid og Namdalseid bygdekvinnelag. «Frivillige turvenner til personer med demens - en vinn-vinn-tjeneste». Velkommen til temakveld i regi av Namdalseid besøkstjeneste. Lise Vannebo fra Namsos demensforening holder sitt foredrag «Frivillige turvenner til personer med demens - en vinn-vinntjeneste». Foredraget har fokus på hvordan Namsos demensforening har fått til sin turvenntjeneste, hvordan de følger den opp og hvorfor det er vinn-vinn» (selve sykdomsbildet er ikke tema). Dette er et interessant tema og område. Vi ønsker alle våre besøksvenner velkomne til denne temakvelden, og vi holder også åpent for alle andre som er interessert i foredraget. Vi vil også informere om Namdalseid besøkstjeneste til alle nye. Gratis inngang og kaffe. Velkommen til gammelbiblioteket torsdag 15. oktober kl Side 7

8 Kommunal informasjon Har du noen gamle gjenstander/antikviteter liggende? Nå er det innspurten på utbyggingen av Namdalseid helsetun, og vi er inne i planleggingsfasen på utforming/innredning både innendørs og utendørs. Utendørs er det nå etablert sansehage med fine gangveier langs duftende blomster, frukttrær, bærbusker, vannspeil m/fontene og flere sittegrupper. I løpet av den neste måneden vil det også bli satt opp utegangerfjøs for noen høner og et par sauer, samt et lite vedskjul med hoggestabbe. Vi kunne også tenke oss å pynte med noe gammelt landbruksutstyr, kanskje en miniatyrutgave av en melkerampe e.l. Vi ønsker også å etablere innendørs sansearealer» innredet med gamle gjenstander (f.eks. gamle symaskiner, rokk, landbruksutstyr, gammelt snekkerutstyr e.l.), bilder og møbler, rett og slett noe som vekker minner fra beboernes egne liv. Det er ønskelig å fylle noe av arealene både innendørs og utendørs med minner fra en svunnen tid. Her skal det være gjenstander som en både kan se og ta på, kjenne seg igjen i og som i neste omgang skal stimulere til gode samtaler. Formålet er at sansearealet skal bidra til gode opplevelser hele året, for eksempel Side 8 mellom bestefar og barnebarn, mann og kone, mor og datter, samt mellom pasienter og ansatte ved at de får bruke sansene sine sammen. En demensdiagnose gjør at pasientene glemmer mye av historien sin, og gamle gjenstander vil vekke minner og få i gang samtalene og bygge identitet. Vi ønsker at pasientene skal være våkne og aktive, og da må de ha ting rundt seg som stimulerer til det både innendørs og utendørs. Målet med dette er å bedre pasientenes livskvalitet, både fysisk og psykisk. Det å være ute i grønne, trygge omgivelser med aktiviteter og gjenkjennbare gjenstander,minsker stress, hindrer uro, virker beroligende og øker pasientenes konsentrasjon. Har du gamle gjenstander, utstyr, bilder eller møbler gjemt bort på låven, loftet eller kjelleren som hadde vært morsomt å få frem i dagen,vil vi gjerne høre fra deg/dere. Ta kontakt med Enhetsleder Marit Hatland på telefon hvis du har noe spennende som kan være til glede for beboere, besøkende og ansatte ved Namdalseid helsetun. Aktivitetsgruppe for alle barn fra klasse Når: Torsdager fra kl Hvor: Gymsalen på Namdalseid skole Oppstart 15. oktober Alle elever fra klasse er velkommen! Ingen påmelding Bare å møte opp For mer info ta kontakt med Fysioterapeut Sven Hansen Tlf

9 Lag og foreninger Namdalseid kulturminnedag Det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse. Egenverdi og psykisk helse er temaet for Verdensdagen for psykisk helse Årets kampanjenavn er Se hverandre - kast maska! Manglende selvfølelse og åpenhet fører til psykiske helseplager og uteblivelse fra skole og arbeidsliv. Selv om fremveksten av sosiale medier og dagens informasjonssamfunn bidrar til større synlighet, opplever svært mange at dette også bidrar til større press på å fremstå perfekt. Ny forskning viser at vi blir nedstemt og lei oss av å konstant se andres «lykke». Flere tar til orde for at prestasjonssamfunnet og manglende følelse av egenverdi er medvirkende årsak til psykiske helseplager Å bli sett, hørt og tatt vare på gir motstandskraft. Folkehelse handler om å sørge for at barn og unge får en god start i livet. Jonas Gahr Støre ####### Mental Helse Namdalseid og Rus og psykisk helsetjeneste i kommunen samarbeider om årets markering av Verdensdagen med Kulturminnedagen 2015 markeres i Museumslagret Sjøåsen søndag 04. oktober 2015 fra kl Årets tema er «Nabolaget, mennesker og kulturminner» Markeres med «Gamle bilder fra Namdalseid» Videre vil «Friluftslivets år markeres med utstilling av «Tur utstyr» Servering. Vel møtt! Styret. Loddsalg. VILLMARKSLEIR UTENFOR COOP MARKED NAMDALSEID TORSDAG 8. OKTOBER KL Bål/grilling med svartkjelkaffe, pølser med tilbehør, saft og kjeks, m.m. Vi spanderer! Utdeling av overraskelsesposer med aktuell info. Loddsalg med masse flotte gevinster med trekning kl.1300! Kulturminnelaget INFORMASJON FRA NAMDALSEID IL Oppstart av sesongen 2015/16 blir i uke 42. Treningstider og lagansvarlig/trener: klasse gutter og jenter: gymsalen Namdalseid skole tirsdag kl Lagansvarlig/trener: Siri Kaldal klasse jenter: Beitstadhallen mandag kl Lagansvarlig/trener Bodil Berg klasse gutter: Beitstadhallen mandag kl Lagansvarlig/trener Marte Skevik klasse gutter og jenter: Beitstadhallen mandag kl Lagansvarlige/trenere: Marit S. Kolstad, Hilde Vanebo, Åsa Larsson. Vi planlegger å sette opp faste kjøregrupper/lister etterhvert. Vi kommer til å bruke facebooksida vår som infokanal. Hvis noen av foreldrene ikke har tilgang til facebook, ta kontakt med lagansvarlig. Treningsavgift betales på første trening i uke 42. Derfor må foreldre være med på første trening. Vi har kortterminal. Treningsavgift: 100 kr halvåret for de som trener i gymsalen og 200 kr halvåret for de som trener i Beitstadhallen. Gamle og nye håndballglade spillere ønskes velkommen til ny sesong. HÅNDBALLGRUPPA Styret i håndballgruppa Side 9

10 Velkommen til 90-års jubileum! Musikklaget feirer sine 90 år og holder åpen jubileumskonsert lørdag 28. november i samfunnshuset. Hold av datoen, nærmere informasjon vil komme i novemberutgaven av Melkrampa. Musikklaget vil spille både kjente og nye musikkstykker, og Namdalseid songlag vil også delta denne kvelden. Billettpris kr 200,-. Med hilsen Namdalseid musikklag Arrangementskomiteen SØNDAGSSKOLE Alle barn fra 1. klasse og oppover er velkommen til søndagsskole hos Margrethe og Helge Tore Høyland på Sjøåsen. Program: Bibelfortellinger, sang mm. 4. oktober Tidspunkt: Velkommen! Arr: Søndagsskolen på Sjøåsen Norsk Luthersk Misjonssamband Vi i Molomarkedkomiteen ønsker å takke alle besøkende, dugnadsfolk, bryggeeiere og andre samarbeidspartnere for deltakelse og innsats i forbindelse med Molomarkedet 2015! Sponsorer av penger, premier og tjenester: Coop Namdalseid Rema Rock City Kristensens Transport AS Statland Servicesenter AS Hundset Mølle Taxi Nord-Statland Trekanten Trafikkskole Elektroservice AS Agnar Forbord Leif Skorstad Svenn Kaldahl Bjørn Flore Nortura Kristensens Busstransport AS Namdal Settefisk AS Vinnere loddsalg: Visakort 7000 kr: Andreas Økvik Visakort 3000 kr: Bjørn Flore Gavekort, Rock City 500 kr: Hans Flore Gavekort, Coop Namdalseid: Walter og Anne Havn 1 palle ved: Dennis Maxmillian Finstad ½ røkt laks: Inger Lise Brede ½ røkt laks: Gunvor Vågø ½ røkt laks: Brage Skjengen-Hågensen ½ røkt laks: Hilmar og Maria Finnanger ½ røkt laks: Reidar Søraa ½ røkt laks: Janne Finanger m/fam. ½ røkt laks: Annfrid Oksdøl ½ røkt laks: Pål Sørgård Vinner av Beste Bu 2015: Aunebua Vinner av Akvariekonkurransen: Karl A.Kristiansen MØTER Møte på Solberg bedehus Tøtdal tirsdag 13. okt. ved Åge Hunnestad kl Velkommen. Møteuke okt. kl19.30 ved Gudleik Himle med frue. Sang og musikk. Velkommen. Side 10

11 Ferda-VINJE konsert med noko attåt Tirsdag 27. oktober kl på frivilligsentralens kafé «Sommaren 1860 gjekk Aasmund Olavsson Vinje ( ) frå Kristiania til Trondheim og attende og var mellom mykje anna til stades ved kroninga av den svensknorske kongen Karl den 15. i Nidarosdomen 5.august Hendingane frå reisa kom ut i to hefte året etter, i 1861 i boka Ferdaminne frå sumaren 1860.» 10 av dikta i denne boka blir her presentert med helt nye melodier komponert av Magne Skjævesland. Dette er en konsert i regi av den kulturelle spaserstokken i Namdalseid. Alle er velkomne til konsert! Gratis inngang. Turkafé ved Storvatnet på Statland 25. oktober Velkommen til turkafé søndag 25. oktober ved Storvatnet på Statland. Bli med på en luftetur mellom kl og Alle mellom 0 og 100 år er hjertelig velkomne. Ta med det du trenger av utstyr: noe å sitte på, mat, drikke m.m. Vi sørger for bål hvis du vil ha med mat du ønsker å tilberede på bålet. Vi serverer god bålkaffe. Det legges opp til ulike aktiviteter ved vannet, og ellers trivelig samvær rundt bålet! Arrangør: Frivilligsentralen i samarbeid med Statland IL Side 11

12 Lag og foreninger Aktiviteter i oktober Namdalseid jeger og fiskarlag NJFF båt. Namdalseid jeger og fiskarlag har fått tildelt en ny aluminiumsbåt fra NJFF. "1 nøkkel båter" er Norges Jeger- og Fiskerforbunds nye medlemsfordel. Alle medlemmer av NJFF får tilgang til 100 båter rundt om i landet. Noen er plassert på sjøen, andre på fjellet eller i innlandet. Medlemmer bestiller enkelt sin egen båtnøkkel i njffbutikken.no. Nøkkelen passer til alle båtene. Når du skal bruke en båt, booker du den enkelt på disse nettsidene! Båtene er laget i aluminium og tåler en støyt. De er solide og lette. Med sin vekt på kun 78 kilo, skal det være mulig å håndtere dem for en person. Båtene er 14 fot og modellen heter Viking 440. Alle båtene er gratis å bruke for medlemmer, og vi håper folk viser både båtvett og folkevett når de benytter seg av dette felles gode. Vår båt er stedsplassert ved Straumen i Finnvollvatnet. Husk at NJFL har masse fiskeutstyr til gratis utlån for våre medlemmer, ta kontakt! Sjekk;http://www.minebater.no/ boat/66 Felle og fangst av mår, mink og røyskatt. Namdalseid jeger og fiskarlag har gleden av å tilby et felle- og fangstkurs for mår, mink og røyskatt. Kurset blir avholdt siste helga i oktober Alle deltagerne får tilbud om å låne fangstmateriell av NJFL. Planen er å sette opp flere fangstliner som deltagerne får muligheten til å forvalte ut jaktsesongen. Fangstlinene skal plasseres på flere steder i kommunen, og dette bestemmes ut fra strategiske valg ifm positiv forvaltning av rype og skogsfugl. Målet med kurset er å gi en mer detaljert innføring i fangst av mår, mink og røyskatt. Og på denne måten skal deltagerne selv kunne sette opp feller, samt røkte disse for egen hånd. Side 12 Vi oppfordrer særlig ungdommer med jegerprøven til å delta på kurset. I all hovedsak vil kurset foregå utendørs, men noe teori må påregnes i klasserom. Stikkord for utdanningen; fangstforskriften med veiledning, måren, minken og røyskattas biologi, Hvor finner vi/fanger vi mår, mink og røyskatt, valg av åte, luktbildet, valg av felletyper, kamuflasje av oppsett, Hvordan sette opp feller, Røkting av feller og behandling av fangst. Pris; 250 kr for medlemmer/ 500 kr for ikke medlemmer. Påmelding; Roar Heggdal mob eller ; Sjekk; -fellefangst-av-m%c3%a5r,-minkog-r%c3%b8yskatt.aspx Jaktcamp for ungdom mellom år. Namdalseid jeger og fiskarlag arrangerer den årlige jaktcampen for ungdom mellom år i tidsrommet Som tidligere år tar vi sikte på å bruke Øyenskavlstu som overnattingssted. Fra hytta kan vi raskt komme oss ut i skogen eller på fjellet. I år er det primært rype og skogsfugl vi jakter på, men hare er også aktuelt. Jaktcampen er en "opplæringsarena" for småviltjakt. Fredags kveld settes av til et lite "foredrag", og samtaler omkring god jaktetikk, human jakt, våpenbehandling, forventninger til helga etc. Middag lørdags kveld inngår i kursavgiften. Dere må selv ordne med brødmat, drikke og annen snacks for helga. Anbefaler noe varmt å drikke under jakta (ta med en termos). Erfaringsmessig er det lurt å ta med seg godt med klær, både stillongs, lue og vanter bør være med. Regntette/ vindtette yttertøy og vannavstøtende sko er å anbefale. Sovepose til natten, og en liten ryggsekk for matpakken. Selve jaktutøvelsen foregår under ordnede former, og instruktører fra Namdalseid jeger og fiskarlag sørger for at sikkerheten ivaretas. Vi stiller med utlånshagler og ammunisjon, men det er lov å ha med egen hagle og ammunisjon. Ungdom (jenter og gutter) fra Namdalseid, samt våre nabokommuner, oppfordres til å melde seg på vår uforglemmelige og innholdsrike jaktcamp. Pris; 200 kr for medlemmer/ 400 kr for ikke medlemmer. Påmelding; Stian Furre mob / Roar Heggdal mob eller ; Sjekk; Jaktcamp-for-ungdom.aspx Innkjøp av Tentipi lavvo. Namdalseid jeger og fiskarlag har vært en flittig bruker av tilskuddsportalen for lag og foreninger, en portal stilt til disposisjon av Namdalseid kommune. Et av hovedmålene for 2015, er å prosjektere og gå til innkjøp av en Tentipi Lavvo, modell Cirrus 40. Dette er en lavvo som har plass til 30 personer, og passer utmerket til avholdelse av kurs eller foredrag. Prosjektet krever 100% full finansiering, og pr har vi lovnad om kr fra Olav Thon-stiftelsen. En komplett Tentipi lavvo, modell Cirrus 40 koster kr. Planen med lavvoen er at vi skal kunne gjennomføre kurs, foredrag, overnattinger eller andre sosiale sammenkomster i regi NJFL, et tilbud som vil favne hele bygda. Økt aktivitet for barn, ungdom og voksne gir en positiv stimuli som fremmer samhold og glede i kommunen. Videre håper vi at aktivitetstilbudene fremmer interessen til de unge, slik at de ser positivt på turer i skog og mark, samt på fjell. For å realisere dette prosjektet, må vi skaffe til veie kr innen utgangen av Side 12

13 Skuddpremier. Vi har fått flere henvendelser vedrørende skuddpremier på rev, mår, mink, kråke og ravn. Ordningen er fortsatt gjeldende, og utbetalingen er et spleiselag mellom Namdalseid kommune, Namdalseid fjellstyre, Namdalseid og Osen sauavelslag og Namdalseid jeger og fiskarlag. Slik fungerer ordningen; Ta med dyret, eventuelt høyre fot(bakfot) til lensmannen for attestering av felt vilt. Deretter mottar du/ dere et attestasjonsskjema fra lensmannen, som skal leveres til Namdalseid fjellstyre. Innlevering av attestasjonsskjema skal gjøres en gang i året (november måned). Det er ikke kontant utbetaling, men blir gjennomført over bankkonto. Satser; Rev kr 150 pr stk, Mår kr 100 pr stk, Mink/ Ravn kr 50 pr stk og kråke kr 20 pr stk. Det arbeides med endringer i satser, men disse blir tidligst iverksatt i 2016-sesongen. Namdalseid jeger og fiskarlag ønsker tilbakemeldinger og forslag til nye aktiviteter og kurs for vinter og vår 15/16. Send en mail til Følg gjerne Namdalseid jeger- og fiskarlags aktiviteter på våre hjemmesider på facebook eller under Norges jeger og fiskerforbunds hjemmeside(http:// namdalseid). Her finner du fortløpende oppdateringer av nyheter, arrangementer og kurs. Lørdagskafè 3.oktober LHL avd. Namdalseid inviterer alle eidbygg til lørdagskafé 3. oktober. Kaféen er åpen mellom klokka og i ungdoms- og eldresenteret. Ta turen innom for en god kopp kaffe, noe godt å spise og trivelig selskap. Det blir aktiviteter for barna! Alle er velkomne til en sosial og hyggelig lørdagskafé på Namdalseid! Husk kontanter! LHL ønsker alle velkommen innom åpent trimrom for å ta en titt på hva vi har der. Medlemsmøte SP Namdalseid Senterparti inviterer til medlems- / gruppemøte på Lyngen fjordhotell, mandag 26. oktober 2015 kl Velkommen. Styret/gruppeleder Hageselskapet Namdalseid Årsmøte på Solhaug 8. oktober kl Avslutning av studieringene med utstilling og smaksprøver. Kl viser Kristin Addison Kolstad lysbilder fra Chelsea flower show. Loddsalg og kaffe med kaffespleis. Alle er hjertelig velkommen! Namdalseid jeger og fiskarlag HØSTBASAR Lørdag 24. oktober kl inviterer Statland og Buvik sanitetsforening små og store til den årlige basaren i Musikkhallen på Statland. Loddsalg på bok, tombola og åresalg. Kaffe med noko attåt. Velkommen Side 13

14 LHL avd. Namdalseid trimmen LHL tenker på eidbyggenes helse og tilbyr trimming i våre lokaler. Vi leier av Namdalseid kommune egnede lokaler i underetasjen på Namdalseid samfunnshus for vårt aktivitetstilbud. Vi mener at vi kan tilby et treningsstudio som dekker de flestes behov for aktivitet. Vårt treningsstudio er tilgjengelig hver virkedag i vanlig kontortid, nøkkel lånes på det kommunale servicekontoret. Treningsstudioet er åpent med vaktordning tre kvelder i uka, mandag, onsdag og fredag, alle dager fra kl til kl Den tradisjonelle hjertetrimmen for oss litt eldre foregår hver mandag og torsdag kl til kl Vi avslutter alltid med kaffe på biblioteket og med sosial snakkis. Her trener du etter eget behov og ønske. (LHL har avtale med kommunal fysioterapeut om rådgivning ved behov.) Møt opp eller ta kontakt på tlf om du ønsker å delta. NYE KLUBBKLÆR! Lørdag 17/10 vil det bli anledning til å prøve NIL's nye sportkolleksjon for bestilling! Her blir å finne helårs overtrekksdress, langrennsdress, boblejakker mm. Du finner oss på Ungdoms og eldresenteret kl Info angående priser og oversikt over plagg vil bli lagt ut på NIL's Facebookside når vi har det klart. Kolleksjonen leveres av Gullhaugen Sport ved Bård Jørgen Elden og Frode Elden! Velkommen! For lag og foreninger kan gruppetrening på kveldstid avtales, henvend dere til leder på telefon : De kveldene trimmen er stengt, kan nøkkel lånes hos Geir Grøtan og/eller hos Ole Roger Tinglum. Nøkkelen må alltid bringes tilbake etter bruk. Ordningen skal bare fungere når Grøtan eller Tinglum er hjemme. Aldersgrense på trimmen er 14 år. MVH Styret for LHL Trimmen. Info fra skigruppa Vi vil starte med barmarkstrening for hopp og langrenn like etter høstferien. Aldersgruppe: klasse Innetrening hopp/langrenn, oppstart torsdag 15. oktober kl i gymsalen. Vi legger opp til en allsidig treningsøkt i gymsalen med fokus på basisferdigheter (koordinasjon, balanse, spenst, utholdenhet, styrke). For de som ønsker det kjører vi teknikktrening hopp. Aldersgruppe 6. klasse og eldre (voksne) Utetrening langrenn, oppstart torsdag 15. oktober kl. 1730, oppmøte utenfor gymsalen. Treningen foregår ute i frisk luft og vil bli lagt opp slik alle uansett form kan delta (intervalltrening/løping, rulleski og lignende). Innetrening hopp, oppstart torsdag 15. oktober kl i gymsalen. Første del av økta felles med 2.-5.klasse. Velkommen til trening! Namdalseid IL, Skigruppa Side 14 Side 14

15 Annonser Dette skjer i Lensmannsgården i oktober: Fredag 2. okt: Med Rein på menyen (bordbestilling) PUB Tirsdag 6. okt: Bon-lunsj Mandag 12. okt: Strikkekafé m/gjest Lørdag 17. okt: Utstillingsåpning av ERT keramikk fra Trondheim Fredag 30. okt: Halloween-PUB Følg oss på Facebook, der legger vi ut bilder og kunngjør ting som skjer.. Åpningstider: Alle dager Namdalseid & Beitstad Taxi 24 timers vakt blide og hjelpsomme sjåfører Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestolbrukere. Minibussen har karaokeanlegg. Vakttelefon: Side 15

16 Arrangørkalender for oktober 2015 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Seniorsurf på gammelbiblioteket kl Gågruppe kl Frivilligsentralen Pub i Lensmannsgården kl Lørdagskafè u-/esenteret kl Kulturminnedag museumslagret Sjøåsen fra kl Gågruppe kl Frivilligsentralen Kafè u-/e-senteret kl Bon-lunsj i Lensmannsgården kl Seniordans kl på u-/e-senteret 7 8 Villmarksleir Verdensdagen for Psykisk helse ved Coop Namdalseid Årsmøte i Hageselskapet kl på Solhaug 9 Gågruppe kl Frivilligsentralen Gudstjeneste Statland kirke kl Kveldsåpent bibliotek til kl Strikkekafè i Lensmannsgården kl Gågruppe kl Frivilligsentralen Kafè u-/e-senteret kl Seniordans kl på u-/e-senteret Møte Solberg bedehus kl Onsdagsklubben kl på Rødstu, Helsetunet 15 Seniorsurf på gammelbiblioteket kl Temakveld Frivillige turvenner kl på Gammelbiblioteket Aktivitetsgruppe gymsal kl for klasse 16 Gågruppe kl Frivilligsentralen 17 Namdalseid ILprøving av klubbdrakter på U-/esenteret kl Åpning av keramikkutstilling i Lensmannsgården kl TV-aksjonen Gågruppe kl Frivilligsentralen Kafè u-/e-senteret kl Seniordans kl på u-/e-senteret Åpning av nye gatelys på Sjøåsen kl Aktivitetsgruppe gymsal kl for klasse 23 Gågruppe kl Frivilligsentralen 24 Høstbasar Musikkhallen på Statland kl Gudstjeneste Namdalseid kirke kl Turkafè ved Storvatnet - Statland kl Søndagskaffe på helsetunet kl v/ Pårørendefor. 26 Namdalseid Sp medlemsgruppemøte kl på Lyngen fjordhotell Hobbykveld på gammelbiblioteket kl Gågruppe kl Frivilligsentralen Kafè u-/-e-senteret kl , konsert kl m/magne Skjævesland Seniordans kl på u-/e-senteret Møteuke Solberg bedehus kl Onsdagsklubben kl på Rødstu, Helsestunet Møteuke Solberg bedehus kl Seniorsurf på gammelbiblioteket kl Aktivitetsgruppe gymsal kl for klasse Møteuke Solberg bedehus kl Gågruppe kl Frivilligsentralen Halloween-pub i Lensmannsgården kl Møteuke Solberg bedehus kl Møteuke Solberg bedehus kl