GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen"

Transkript

1 GRAPHISOFT ARCHICAD 14 Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING GRAPHISOFT - BOLIGabc Tine Mathisen 1

2 INNHOLD INNLEDNING BIM ArchiCAD på datamaskinen Starte ArchiCAD Lagring Endre prosjektinformasjon Paletter Verktøylinje øvre Rutenett 3D navigering Parallellprojeksjon Perspektiv Infopaletten Verktøypaletten Favorittpaletten Navigatøren er oppdelt i fire deler Mistet paletter/verktøylinjer Quick options Hjelpmeny Zoom TEGNETEKNIKKER MODELLERING Markering av objekter Endring av innstillinger Tomt/terreng 1. etasje dekker/gulv, yttervegger, innervegger og vegginnstillinger Tre metoder for å sette opp dekker og gulv To ulike metoder for å sette opp vegger Tegneverktøy lengde og vinkel på veggen man tegner Målsetting av tegningen Sette ut målsetting manuelt Fjerne målpunkter Legge til nye målpunkter Målestokk Soneverktøyet areal, volum, romfarge og romstempel (Zone tool) Velg dørverktøyet eller vindusverktøyet Plassering med senterutsett Plassering med kantutsett Dører Redigering og editering

3 Etasjer Lag ny etasje Slette en etasje Kopiere en etasje Trace se andre etasjer enn den som er aktiv Tegne tak Tilpasse veggene til taket Trimme vegg til tak, ved hjelp av verktøyknappen Valmtak Geomethry methode: Poly Roof Sette inn møbler objekter Trapper Lys File Print ECO-DESIGNER Eco-designer 41 EKSTRAMATERIELL - NOTATSIDER Ekstramateriell Snitt og fasader Målsette automatisk Notatsider

4 INNLEDNING BIM BIM (bygningsinformasjonsmodell) er et begrep som brukes om prosjektering hvor det benyttes digitale 3D-modeller til å høste og berike informasjon i tegninger. For å kunne benytte deg av BIM må man ha et prosjekteringsverktøy som er 3D-basert og utviklet for å kunne jobbe med intelligente bygningselementer slik som f.eks. ArchiCAD. Fordelene med BIM-prosjektering er at man kun gjør endringer eller tilfører nye elementer én gang. Alle involverte tegninger henger sammen og blir kontinuerlig oppdatert gjennom alle prosjekteringsfaser. BIM-modeller kan utveksles med andre og benyttes i alle fag via IFC som er et fritt intelligent utvekslingsformat. ARCHICAD PÅ DATAMASKINEN ArchiCAD installeres og leggers på samme sted som alle andre program som installeres på datamaskinen. På Windows og Windows Vista vil stien til denne mappen være: C: > Programfiler > Graphisoft > ArchiCAD 14 På Mac vil stien til denne mappen være: Macintosh HD > Programmer > Graphisoft > ArchiCAD 14 Viktig! Innholdet i denne mappen skal ikke endres/slettes. Filer skal heller ikke lagres i/flyttes til denne mappen. Unntaket er dersom man spesifikt får beskjed om dette (for eksempel ved oppdateringer eller installering av Add-Ons) Prosjektfiler skal lagres et annet sted på maskinen eller på en server. Notater: 4

5 STARTE ARCHICAD En mal skal alltid brukes når man tegner i ArchiCAD. Dette for at man alltid skal ha de riktige innstillingene inne i programmet. Velg BOLIGabc prosjekteringsmaler, se rute 3. Oppstartsvindu ved nytt prosjekt. Velg dette oppsettet første gang du skal åpne ArchiCAD. Oppstartsvindu ved åpning av et prosjekt. Denne muligheten bruker du dersom du skal arbeide videre på et prosjekt. 1. Create New Project: ved oppstart av nytt prosjekt. Velg Create New Project første gang du skal bruke ArchiCAD. 2. Open a Project: åpne et eksisterende prosjekt. Denne bruker du dersom du allerede er i gang med å tegne i ArchiCAD. 3. Use a Template: velg malfil. For å benytte en annen mal enn den som ligger standard klikker man og velger Browse. Etter at filen er lokalisert vil den ligge i listen neste gang ArchiCAD startes. Du kan her velge hvilken vanskelighetsgrad du ønsker å arbeide med innenfor de tre ulike oppgavenivåene i BoligABC. 4. Use Latest Project Settings: åpner en ny fil med alle innstillinger til prosjektet som sist var åpnet på denne maskinen. 5. Set up Work Environment: velg arbeidsoppsett. Velg BoligABC. 6. New: velg denne for å starte modelleringen. 1. Create New Project: ved oppstart av nytt prosjekt. Velg dette første gang du skal bruke ArchiCAD. 2. Open a Project: åpne et eksisterende prosjekt. Denne bruker du dersom du allerede er i gang med å tegne i ArchiCAD. 3. Browse for a Solo Project: finn solo- prosjektet man ønsker å åpne på maskinen/nettverket/serveren. 4. Browse for a Teamwork Project: finn TeamWork-prosjektet man ønsker å åpne på maskinen/nettverket/serveren. 5. Select a recent Project: velg et av de siste prosjektene som er jobbet med på denne maskinen fra denne listen. Velg et av BoligABC - prosjektene eller et prosjekt du selv har startet med i forhold til Oppgave C. 6. Set up Work Environment: velg arbeidsoppsett. Velg BoligABC. 7. Open: velg Open når du er ferdig med å legge inn de innstillingene du ønsker. 5

6 LAGRING Lagring mens man jobber er viktig. Det ligger en AutoSave-funksjon i programmet som lagrer hvert 6. minutt, men denne vil kun kunne åpnes dersom man har hatt en maskin-crash (strømbrudd, maskin-crash etc.) Dersom man har opplevd en maskin-crash skal man ikke åpne filen, men programmet på nytt. Man vil da få muligheten til å åpne filen som automatisk er lagret. Velg alltid å lagre ved hjelp av File > Save før man begynner å tegne, slik at man har en destinasjon å lagre mot underveis. Man velger da både navn på filen og hvor den skal ligge. Det typiske ArchiCAD-formatet er ArchiCAD Solo Prosjekt (.pln). ENDRE PROSJEKTINFORMASJON Trykk på informasjonsknappen som vist ovenfor for å endre prosjektinformasjon. Dette legges inn for at det skal komme frem informasjon om prosjektet i tittelfeltet på tegningene. Du endrer innstillinger under Description. 6

7 PALETTER VERKTØYLINJE ØVRE Velg alt Send element framover Send element bakover Dra Roter Snap Points (hjelpepunkter) Snap Special Options Rutenett. Med denne velger du om rutenettet skal være synlig Vis planvindu. 2D tegning Vis alt i 3D Parallellvisning i 3D Perspektivtegning i 3D Orbit. Navigere i 3D, snu modellen Explore. Navigere i 3D, perspektivtegning. (Gå/vandre i perspektiv) Trimme vegg til tak og Bolske operasjoner Disse to bruker du for å tetteåpning mellom vegg og tak. Se Tilpasse veggene til taket, s.?? RUTENETT 7

8 3D NAVIGERING Det finnes to forskjellige måter å se 3D-modeller på; parallellprojeksjon eller perspektiv. Ved paralellvisning er alle sider like lange og kan således skrives ut i målestokk. For å gå til 3Dvinduet kan man trykke på 3D-knappen på verktøylinjen. PARALLELLPROJEKSJON For å aktivere perspektivvisningen klikker man på parallell-knappen på verktøylinja. Ved parallellvisning i 3D vil alltid modellen være i sentrum av vinduet. Trykk på knappen Orbit, det vil da komme opp et kryss midt i vinduet sammen med at kursoren på musen endres. For å navigere, klikker og holder man nede venstre museknapp samtidig som en beveger musen den retningen man ønsker. Klikk ESC for å avslutte navigeringen. PERSPEKTIV For å aktivere perspektivvisning klikker man på perspektiv-knappen på verktøylinja. Man kan navigere enten ved hjelp av Orbit (samme metode som ved parallellvisning) hvor siktepunktet i modellen er sentrum eller ved å vandre/fly. For å vandre/fly trykker man på knappen Explore (knappen på verktøylinjen som ser ut som et menneske). Klikk enten ESC eller med musen for å avslutte navigeringen. Dialogboksen for navigering i perspektiv. 8

9 INFOPALETTEN informasjon om hvordan velge verktøy Det er viktig å følge med på denne. Infopaletten gir hele tiden hjelp ved å vise innstillingene på elementene, enten det er standardverdier eller verdier på et valgt element. Her kan også enkelte innstillinger legges inn, for eksempel lagvalg, ID etc. Infopaletten henger sammen med verktøypaletten og gir alltid informasjon om det verktøyet som er aktivt. Notater: 9

10 VERKTØYPALETTEN Denne brukes som hjelpemiddel til tegningen. Her finner du pilverktøyet, alt du trenger for å tegne vegger, vinduer, dører, gulv etc. og dersom du skal avsette mål, vinkler, sette inn tekst etc. til modellen. Pilverktøy (Arrow Tool): Marketing Områdeverktøy (Marquee Tool): Marketing, utsnitt, editering Veggverktøy (Wall Tool): Tegne vegger, yttervegger og innvendige vegger Dørverktøy (Door Tool): Sette inn dører, ytterdører og innvendige dører Vindusverktøy (Window Tool): Sette inn vinduer, du kan endre type vindu Takverktøy (Roof Tool): Tegne tak Bjelkeverktøy (Beam Tool): Sette ut bjelker Søyleverktøy (Column Tool): Sette ut søyler Dekkeverktøyet (Slab Tool): Tegne grunnflate, etasjeskille Trappeverktøy (Stair Tool): Sette ut trapper, både utvendig og innvendig Terrengverktøy (Mesh Tool): Tegne terreng Soneverktøy (Zone Tool): Denne brukes for å finne areal, volum og overflate Objektverktøy (Object Tool): Sette inn objekter, f.eks trær, stoler, mennesker Lysverktøy (Lamp Tool): Sette inn lamper og lys Snittverktøy (Section Tool): Tegne snitt, og vise modellen vertikalt/loddrett Fasadeverktøy (Elevation Tool): Tegne fasader, endre fasade Målsettingsverktøy (Dimension Tool): Målsette Vinkelmålsettingsverktøy (Angle Dimension Tool): Målsette vinkler Radiusmålsettingsverktøy (Radial Dimension Tool): Målsette radier Tekstverktøy (Text Tool): Sette tekst til modellen Skravurverktøy (Fill Tool): Skravere på modellen Linjeverktøy (Line Tool): Tegne linjer Sirkelverktøy (Arc/Circle Tool): Tegne sirkler og buer Polylinjeverktøy (Polyline Tool): Tegne sammenhengende linjer Importverktøy (Drawing Tool): Verktøy for å plassere tegninger på tittelark (se s. xx) 10

11 FAVORITTPALETTEN Favorittpaletten for vegger Favorittpaletten viser til de mest brukte mulighetene innenfor de ulike verktøyene. For å finne flere elementer innenfor det enkelte verktøy, marker det som skal endres med pilverktøyet > høyreklikk med musepekeren > velg eks. Wall Selection Settings (dersom du er inne i veggverktøyet) > her kan du endre til ulike andre type vegger (Se 1. etasje yttervegger, innervegger og vegginnstillinger, s.??). Paletten gir deg også enkelt mulighet til å lagre og hente inn igjen elementinnstillinger. Det er ulikt antall favoritter under de ulike arbeidsverktøyene, og ulike favoritter er tilgjengelig ut fra hvilken mal du valgte da du åpnet ArchiCAD BoligABC (eks. Oppgave B -Enebolig). Notater: 11

12 NAVIGATØREN ER OPPDELT I FIRE DELER Denne paletten gjør det mulig å navigere i prosjektet på en rask måte, samt effektivt å hente ut informasjonen fra modellen. 1. Project Map: Det gir en oversikt over alle tegninger inne i prosjektfilen. Når en ny tegning lages (etasje, snitt, detalj etc.) vil den automatisk vises her 2. Wiew Map: Her er tegningssettet som inneholder visninger av modellen (plan, snitt, fasade, 3D etc.) med lagrede innstillinger (målestokk, etasje, zoom, laginndeling og visningsvalg) 3. Layout Book: Her er layouter for hele prosjektet 4. Publisher Set: Her defineres tegningssettet for å få dem ut på rask måte (print, plott, lagring) (Se bilde nedenfor)

13 1. Project Map: den dukker alltid automatisk opp i alle filer når man starter et nytt prosjekt, og er en oversikt over alle tegninger i prosjektet. Innholdet utvider seg når man lager nye etasjer, snitt, fasader, detaljer etc. Dobbeltklikker man på en etasje, vil man få vist denne med de lag, målestokk og innstillinger som sist var i bruk i programmet. Dette er tilfelle så lenge man står i visningen Project Map. 2. View Map: man bruker tegningssett som inneholder lagrede views (visninger) av modellen. Et view inneholder innstillinger for hvordan en tegning skal se ut. Dette sørger for at views alltid har riktig visning og at det er lett å komme tilbake/bruke riktig tegning i de riktige situasjonene. Det er tre grunner til å bruke view: - Plassere tegninger i layoutboken (riktig visning på utskift) - Eksport til andre filformater (like tegninger ved hver eksport) - God arbeidsflyt (jobbe i riktig tegning) Det ligger ferdig definerte tegningssett med views fra forskjellige faser av prosjektet. Dette gjør det raskt og enkelt å bruke riktig view. Skisse/forprosjekt, byggemelding, arbeidstegninger, salgstegninger etc. 3. Layout book: Layoutboken inneholder ark (layouter) som man plasserer tegninger på. Alle ark må ha en mal. En tegning som er plassert på et ark blir kalt en drawing. 4. Byggemelding: inneholder tegning av fasader, plantegning, snitt etc. Byggemelding er en melding til kommunen om at man skal bygge et hus. Byggemelding skal brukes på bygg og tilbygg hvor bruksarealet eller bygd areal ikke er større en 50m 2. Byggemelding kan brukes når elevene skal få godkjenning til å kunne få mulighet til å bygge huset sitt. 13

14 MISTET PALETTER/VERKTØYLINJER Hvis man har klikket bort eller ikke finner igjen ikoner i verktøylinjen kan disse hentes opp igjen under Window > Toolbars. Er det derimot palettene som mangler finnes disse under Window > Palettes. RESET TIL BOLIGabc OPPSETT Dersom man har krysset vekk en del paletter/verktøylinjer, flyttet elementer rundt eller ikke finner igjen funksjoner, kan det være lurt å resette til BOLIGabc oppsett. 1. Velg Options > Work Environment > Work Environment. 2. Stå på Work Environment Profiles 3. Klikk på BOLIGabc i listen Stored Profiles 4. Klikk på Apply Schemes of Profile 5. Klikk Applay I dialogboksen som dukker opp 6. Klikk OK nederst til høyre 14

15 QUICK OPTIONS Her kan du raskt velge lagkombinasjon (hva som skal vises i vinduet på tegningen velger man salgstegning her kommer kun huset med vegger uten tak, velg derfor alle lag på), målestokk, konstruksjonsvisning, pennesett, visningsvalgskombinasjon og måleenheter. Slik kan modellen vises med det utseendet som det skal jobbes og/eller presenteres i. Notater: 15

16 HJELPMENY I ArchiCAD finnes det en omfattende og digital brukermanual som du finner under Hjelpmenyen eller ved å trykke F1. Den inneholder utallige bilder og forklaringer. Du kan lett finne det du er ute etter med enten index-listen eller ved å bruke søkefunksjonen. Trykk på Printikonet for å skrive ut interessante temaer. Nedenfor ser du hvordan Hjelp-menyen ser ut. ZOOM Når man tegner i ArchiCAD er det viktig å kunne flytte seg raskt rundt i tegningen. Du må ha en mus med scrollhjul! Rull forover for å zoome inn. Rull bakover for å zoome ut. Ved å trykke og holde scrollhjulet inne mens man beveger kursor, vil man kunne panorere (dvs. bevege seg rundt i modellen) i tegningen. Fit in Window: Nederst på alle vinduer er det et forstørrelsesglass med fire piler i. Klikker man på dette ikonet vil alt som ligger i tegningen, husmodellen og tomten, tilpasses vinduet. Da er man sikker på at ingenting ligger skjult utenfor. 16

17 TEGNETEKNIKKER MODELLERING MARKERING AV OBJEKTER Markering av vegger og objekter etc. skjer med pil-verktøyet, slik at disse er markert grønne. Når de er markert kan man gjøre de endringene man ønsker, eventuelt flytte, forstørre, snu eller eventuelle andre endringer. ENDRING AV INNSTILLINGER Dersom du ønsker å endre på noen innstillinger, gjøres dette likt for alle verktøyene. Du velger samme fremgangsmåte for å finne innstillingene. Nedenfor vises eksempel på innstillingsmuligheter for dekke- og gulv verktøyet. For å endre ytterlige innstillinger på dekke/gulv må du markere det aktuelle (grønn, se bilde neste side), og deretter høyreklikke med musepekeren. Du kommer da til en rute hvor du velger Slab Selection settings, da kommer du inn i vindu til venstre. Her kan du endre ulike innstillinger. For å endre overflateinnstillingene Model, bør du trykke ut lenken slik at du kan endre den enkelte innstillingen, se rød pil. Notater: 17

18 Når du skal endre på innstillinger, må du markere objektet du skal endre, slik at det blir grønt, som vist nedenfor. TOMT/TERRENG denne brukes til oppgave nivå C Nedenfor kan du se hvordan terrenget/tomten vil se ut før elevene starter tegningen av huset i 1. Etasje. Tomtegrensen er fast, og huset skal tegnes innenfor byggegrense. Det skal ikke tegnes inn noe i Terrengnivået annet enn om man ønsker å endre på noen av innstillingene i hagen eller gårdsplassen. 18

19 1. ETASJE DEKKER/GULV, YTTERVEGGER, INNERVEGGER OG VEGGINSTILLINGER For å starte tegning av huset må du være inne i 1. etasje under Navigator Project Map. Her kan du begynne å sette inn dekker/gulv, yttervegger og innvendige vegger. Under Favoritter for gulv- og veggverktøyet kan du finne ulike type gulv eller vegger. Når du tegner veggene, og du har laget veggen så lang du ønsker, må du klikke en gang på venstre musepeker for å sette veggen. Tre metoder for å sette opp dekker og gulv Når du klikker på gulvverktøyet, Slab Tool, kan du velge mellom tre ulike metoder for å sette opp gulv. Geometrimetoder for dekke/gulv: 1. Flerkantet. 2. Rektangulær. 3. Rektangulær rotert. Notater: 19

20 To ulike metoder for å sette opp vegger For vegger er det to ulike metoder for å sette opp vegger, metodene bestemmer hvordan man ønsker å tegne ut elementet. Velg mellom rette eller sirkulære/buede vegger. De rette veggene er standard. Geometrimetoder for vegger: 1. Enkel/kontinuerlig/rektangulær/rotert rektangulær. 2. Buet ved hjelp av senterpunkt og radius/omkrets/tangent. Tegneverktøy lengde og vinkel på veggen man tegner Når man starter å tegne vil det automatisk dukke opp en koordinator - boks (tracker) på skjermen som inneholder Distance (D)og Angle (A). Veggen vil få den lengden man fyller inn på Distance og vil gå i den vinkelen som angis. Notater: 20

21 MÅLSETTING AV TEGNINGEN ArchiCAD har enkle og arbeidsbesparende verktøy for å målsette. Lengder, buer, radier, vinkler og høyder kan målsettes både på plan og snitt. Endres bredden på et vindu, lengden på en bue osv., endres selvfølgelig også målene. Måltallene er knyttet til elementet i modellen. SETTE UT MÅLSETTING MANUELT 1. Klikk på målingsverktøyet. 2. Klikk på hakemarkeringer/sort blyant på de punktene som ønskes målsatt. 3. Dobbeltklikk på utsiden når alle ønskede punkter er klikket på. 4. man får nå en hammer og en linje på kursor, trykk denne der man ønsker mållinjen. Etter at målsettingen er satt ut er det fortsatt mulig å gjøre endringer. Kanskje er det punkter på mållinjen som ønskes fjernet eller nytt vindu settes inn og ønskes med i målingen. 21

22 FJERNE MÅLPUNKTER 1. Marker det målpunktet som skal bort (med hakemarkering). 2. Trykk Delet-tasten. Målpunktet slettes og resten av mållinjen oppdaterer seg. LEGGE TIL NYE MÅLPUNKTER 1. Marker hele mållinjen (mercedestegn på mållinjen). 2. Hold så Ctrl/Eple nede og klikk på de punktene som skal legges til. Målpunktet legges til og resten av mållinjen oppdaterer seg. MÅLESTOKK Når man tegner i ArchiCAD tegner man normalt i målestokk 1:100. Man kan velge å vise modellen i den målestokken som man ønsker i Quick Options, alternativt Document > Floor Plan Scale. Målestokken bestemmer hvor stor tegningen av huset skal fremstå. Notater: 22

23 SONEVERKTØYET AREAL, VOLUM, ROMFARGE OG ROMSTEMPEL (Zone Tool) Ved bruk av dette verktøyet, kan du måle arealet av hvert enkelt rom i bygget, og sette betegnelse på de enkelte rommene (kjøkken, soverom, stu, bad etc.) Notater: 23

24 VELG DØRVERKTØYET ELLER VINDUSVERKTØYET Eksempelet som er vist nedenfor viser utsett av dør, men utsetting av vinduer fungerer på lik måte. PLASSERING MED SENTERUTSETT Velg senterutsett i Infoboksen 1 Beveg kursoren over ønsket plassering i veggen og klikk når en hake vises. 2 Beveg kursoren den vei døren skal slå (marker tydelig med øyet). Der døren skal være blir enten strek innover marker eller utover. Dette henviser til hvilken vei døren går. 3 Klikk når øyet er i ønsket posisjon. Døren vil deretter være ferdig satt ut. 24

25 PLASSERING MED KANTUTSETT Velg kantutsett i Infoboksen 1 Beveg kursoren over ønsket plassering i veggen og klikk 2 Beveg det doble øyet til den siden av utsettingspunktet døren skal plasseres 3 Beveg kursoren den vei døren skal slå (marker tydelig med øyet, som forklart ovenfor) 4 Klikk når øyet er i ønsket posisjon. Døren vil så være ferdig satt ut. DØRER Denne innstillingen fungerer på samme måte for vinduer. For å endre ytterlige innstillinger på døren må du markere døren (grønn) og deretter høyreklikk. Du kommer da til en rute hvor du velger Door Selection settings, da kommer du inn i vindu til venstre. Her kan du endre ulike innstillinger. Her velger du om det er innervegg eller yttervegg du skal ha, eller garasjedør. Du velger også hvordan type dør. 25

26 REDIGERING OG EDITERING Alle editeringsmuligheter ligger i menyen Edit. Flytepalettene for redigering-/editering får du frem ved å klikke på hjørnet eller siden av et markert element. Her kan du finne mange ulike redigeringsmuligheter for alle områder innenfor tegneprosessen. Heriblant, vinduer, dører, vegger, tak, terreng etc. ETASJER I tillegg til å tegne på ulike lag, eks. gulv og vegger i 1. etasje, tegnes det også i ulike etasjer. Etasjene terreng, 1. etg og og tak ligger som standard. Innstillingene for disse bestemmes/endres i settingsboksen under som kommer fram ved å velge Design > Story Settings. Når man lager en ny etasje får man i utgangspunktet et nytt tegneark over/under det som allerede eksisterer med en gitt avstand. 26

27 LAGE NY ETASJE 1. Marker en etasje ved å klikke på den 2. Trykk så på Insert Above eller Insert Below, alt etter om du vil lage en ny etasje over eller under den som er markert 3. Skriv inn navn og høyder SLETTE EN ETASJE 1. Marker etasjen som skal slettes 2. Trykk Delete Story. NB! Du kan ikke angre slettingen av etasjer KOPIERE EN ETASJE 1. Marker den etasjen som skal kopieres 2. Klikk på Copy All 3. Velg under Edith Elements of Selected Story hva som skal kopieres 4. Marker så den etasjen det skal kopieres til, og trykk på Paste Selected Types TRACE SE ANDRE ETASJER ENN DEN SOM ER AKTIV I ArchiCAD kan man bl.a. se andre etasjer enn den som er aktiv. Dette er til fin hjelp når man ønsker informasjon fra en annen etasje i den etasjen man tegner i. Dette er nyttig for eksempel når du skal tegne 2. etasje oppå 1. etasje. Husk at det som vises fra Trace kun kan benyttes for å få hake-/mercedes-markeringer og hjelpelinjer-/punkter, samt hente informasjon fra Pipette. Trace er kun ment som en referanse, så det vil ikke være mulig å justere/endre på en Trace. Velg Trace 1. Høyreklikk på ønsket etasje i Navigator 2. Velg Show as Trace Reference Notater: 27

28 TEGNE TAK Du tegner tak i egen etasje, som under Navigator Project Map heter tak. Du kan velge mellom ulike typer tak: 1. Geomethry methode: Polygonal 2. Geomethry methode: Rectangular or Rotated Rectangular 3. Geomethry methode: Poly Roof 4. Geomethry methode: Dome or Barrel Vaulted I Settingsboksen, kan du stille inn høyde, tykkelse, materialer etc. 28

29 Velg geometrimetode deretter (i dette eksempelet er rektangulært geometrimetode valgt) Etter at streken ovenfor er tegnet får du opp et øye, dette plasserer du på den siden av streken hvor skråen på taket skal gå oppover. 29

30

31

32 5. Notater: 32

33 TILPASSE VEGGENE TIL TAKET Denne operasjonen bør gjøres i 3D visning, da er det enklere å se at veggen tilpasser seg til taket. 33

34 For å trimme veggene må man først ta frem paletten for boolske operasjoner Denne finner man under Design > Solid Element Operations. 1. Marker veggene som skal trimmes 2. Trykk på knappen Get Target Elements 3. Avmarker veggene og marker takflatene 4. Trykk på knappen Get Operator Elements 5. Under valget Choose Operations velges Substractions with upwards extrusion 6. Klikk på Execute Notater: 34

35 Trimme vegg til tak, ved hjelp av verktøyknappen. For å trimme veggene til taket, kan du også bruke en annen metode. Du markerer veggen, setter av mål på veggen som gjør at den er høyere enn taket. Deretter trykker du på verktøyknappen som vist på tegningen til høyre. Veggene er nå tilpasset taket. Dersom takvinkelen endres vil veggen følge etter (forutsatt at veggen er høy nok). Slettes taket vil veggen finne sin opprinnelige form. Dersom du ikke ønsker at veggene skal være knyttet til taket, markeres veggen før man så klikker på knappen All Operators (i paletten for boolske operasjoner). Valmtak Geomethry methode: Poly Roof. For å tegne valmtak bruker du verktøyknappen som markert på bildet (1) nedenfor. Du trykker på verktøyknappen og tenger strek rundt alle husets vegger til du kommer tilbake til utgangspunktet hvor du får opp en hammer. Du trykker ned når hammeren vises og du vil da få opp vinduet PolyRoof Settings, hvor du har muligheten for å endre innstillingene velg OK når du er ferdig. Du vil da automatisk få tak på hele huset (2)

36 2. SETTE INN MØBLER OBJEKTER Tegningen skal vises i Project Map-visning (2D) (se bildet ovenfor). Deretter dobbeltklikker du på verktøyknappen for møblering (se tegningen over). Deretter kommer Object Default Settings ruten opp - du velger selv hvilke møbler du ønsker fra biblioteket. Deretter kan man 36

37 endre innstillinger på de ulike objektene. Man velger de innstillingene som passer, velger deretter OK. Møblene kan flyttes på etter at møblene er plassert i huset. Møbelet som skal flyttes markeres grønt, og man bruker Notater: 37

38 TRAPPER 1. Oversikt over innlastede biblioteker som man kan hente trapper fra. 2. Oversikt over trappene i valgt bibliotek. 3. Favorittknappen. Her kan man lage og hente favoritter. 4. Høyde i forhold til nullpunktet i den etasjen man står i og til prosjketets nullpunkt. 5. Lengde, bredde og høyde. 6. Stairmaker. Her kan man definere egne trapper. 7. Forhåndsvisning av trappen. Til venstre kan man velge projektsjon. 8. Speilvende. 9. Parameterliste; alle innstillingertil trappen (enkelte ved bruk av StairMaker). 10. Innstillinger for kalkulasjon og ID. 11. Her velges hvilket lag trappen skal ligge på. 38

39 LYS 1. Oversikt over innlastede biblioteker som man kan hente lysobjekter fra. 2. Oversikt over lysobjektene i valgt bibiliotek. 3. Favorittknappen. Her kan man lage og hente favoritter. 4. Høyde i forhold til nullpunktet i den etasjen man står i og til prosjketets nullpunkt. 5. Parameterliste; alle innstillinger til lysobjektet samt mulighet for lys av/på, intensitet og farge. 6. Forhåndsvisning av lysobjektet. Til venstre kan man velge projektsjon. 7. Speilvende. 8. Valg for hvilken etasje lysobjektet hører til. 9. Innstillinger for kalkulasjon og ID. 10. Her velges hvilket lag lysobjektet skal ligge på. 39

40 FILE - PRINT I ArchiCAD kan man når som helst, uansett hvilket vindu eller visning man står i, skrive ut. Ønsker man å skrive ut flere forskjellige tegninger eller visninger samtidig, bruker man Publisher. Hvordan man skal skrive ut, se nedenfor: 1. Still inn visningen som det ønskes utskrift av. 2. Still inn printer og arkstørrelse under File > Page Setup. 3. Gå inn på File > Print. Still inn utskriftsvalg. Print Area: Valg utskriftsområde; Hele tegningen, kun det som vises i skjermbildet eller det som er innenfor Marquee. Print Range: Skriv ut alle sider eller kun utvalgte. Print Reference: Skriver ut gjeldende Trace. Hairline: Alle linjer blir hårtynne. Head/Footer: Inntillinger for topp og bunntekst. Arrangement: Velg plassering av utskriften på arket. Forhåndsvisning av utskriften. 4. Trykk Print 40

41 ECO-DESIGNER Denne funksjonen krever at det er tette vegger i hele huset, det er anbefalt at denne funskjonen brukes på husmodell innenfor oppgaver i kategori B. Innenfor denne funksjonen kan du beregne energiforbruket. For å minske energiforbruket, kan du endre tykkelse, størrelse etc. på vinduer, dører og vegger dermed endrer energiforbruket seg. Notater: 41

42 EKSTRAMATERIELL SNITT OG FASADER Snittverktøy Fasadeverktøy I ArchiCAD tegner man tredimensjonale modeller, dermed er alle ønskelige snitt og fasader ferdige når modellen er tegnet. Sett ut en linje på planen der hvor snittet skal være (for fasader settes linjen utenfor bygget, for snitt settes den gjennom bygget). Gi snittet/fasaden et navn og en ID som vil vises på plantegningen. For å se snittet/fasaden velges dette fra Prosject Map i Navigator eller du kan markere snittlinjen i plan, høyreklikke og velge Open Section/Elevation. Bruk også snittene/fasadene aktivt under arbeidet med modellen. Skal noe flyttes i høyde er det enkelt å sette ut et snitt, flytte det ønskede elementet og slette snittmarkeringen etterpå. MÅLSETTE AUTOMATISK Automatisk målsetting kan brukes for rask målsetting av modellen, og man velger inne i verktøyet hvilke mållinjer som skal være med. Målsettingen kan redigeres på lik linke med manuelt utsatt målsetting. Automatisk målsetting kan kun settes ut i plan og kun målsette vegger. 1. Stå i plan og still inn målsettingsverktøyet. 2. Marker alle vegger som skal måles. 3. Gå i Document > Document Extras > Automatic Dimensions > Exterior Dimensioning. 4. Velg hvilke mållinjer som skal være med, og på hvor mange sider man ønsker målsetting. 5. Klikk med mercedestegn på den veggen som skal styre retningen. 6. Klikk med hammeren er hvor første mållinje skal være, eventuelt satt ut ved hjelp av koordinater. Tips: Første mållinje må ha større avstand ut fra veggen enn avstanden mellom mållinjene. 42

43 Notater: 43

44 Notater: 44

45 Notater: 45

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn... 4 2 Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer...

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E

P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E P H O T O S H O P F O R B E G Y N N E R E INNHOLD 5 FORORD OG FORKLARING TIL TEKSTEN 6 1 OPPBYGNING 8 2 TOOLBAR/VERKTØYPALETT 26 10 Å VELGE TING I PHOTOSHOP 26 Move tool: fl ytte og kopiere lag Path selection

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer