GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen"

Transkript

1 GRAPHISOFT ARCHICAD 14 Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING GRAPHISOFT - BOLIGabc Tine Mathisen 1

2 INNHOLD INNLEDNING BIM ArchiCAD på datamaskinen Starte ArchiCAD Lagring Endre prosjektinformasjon Paletter Verktøylinje øvre Rutenett 3D navigering Parallellprojeksjon Perspektiv Infopaletten Verktøypaletten Favorittpaletten Navigatøren er oppdelt i fire deler Mistet paletter/verktøylinjer Quick options Hjelpmeny Zoom TEGNETEKNIKKER MODELLERING Markering av objekter Endring av innstillinger Tomt/terreng 1. etasje dekker/gulv, yttervegger, innervegger og vegginnstillinger Tre metoder for å sette opp dekker og gulv To ulike metoder for å sette opp vegger Tegneverktøy lengde og vinkel på veggen man tegner Målsetting av tegningen Sette ut målsetting manuelt Fjerne målpunkter Legge til nye målpunkter Målestokk Soneverktøyet areal, volum, romfarge og romstempel (Zone tool) Velg dørverktøyet eller vindusverktøyet Plassering med senterutsett Plassering med kantutsett Dører Redigering og editering

3 Etasjer Lag ny etasje Slette en etasje Kopiere en etasje Trace se andre etasjer enn den som er aktiv Tegne tak Tilpasse veggene til taket Trimme vegg til tak, ved hjelp av verktøyknappen Valmtak Geomethry methode: Poly Roof Sette inn møbler objekter Trapper Lys File Print ECO-DESIGNER Eco-designer 41 EKSTRAMATERIELL - NOTATSIDER Ekstramateriell Snitt og fasader Målsette automatisk Notatsider

4 INNLEDNING BIM BIM (bygningsinformasjonsmodell) er et begrep som brukes om prosjektering hvor det benyttes digitale 3D-modeller til å høste og berike informasjon i tegninger. For å kunne benytte deg av BIM må man ha et prosjekteringsverktøy som er 3D-basert og utviklet for å kunne jobbe med intelligente bygningselementer slik som f.eks. ArchiCAD. Fordelene med BIM-prosjektering er at man kun gjør endringer eller tilfører nye elementer én gang. Alle involverte tegninger henger sammen og blir kontinuerlig oppdatert gjennom alle prosjekteringsfaser. BIM-modeller kan utveksles med andre og benyttes i alle fag via IFC som er et fritt intelligent utvekslingsformat. ARCHICAD PÅ DATAMASKINEN ArchiCAD installeres og leggers på samme sted som alle andre program som installeres på datamaskinen. På Windows og Windows Vista vil stien til denne mappen være: C: > Programfiler > Graphisoft > ArchiCAD 14 På Mac vil stien til denne mappen være: Macintosh HD > Programmer > Graphisoft > ArchiCAD 14 Viktig! Innholdet i denne mappen skal ikke endres/slettes. Filer skal heller ikke lagres i/flyttes til denne mappen. Unntaket er dersom man spesifikt får beskjed om dette (for eksempel ved oppdateringer eller installering av Add-Ons) Prosjektfiler skal lagres et annet sted på maskinen eller på en server. Notater: 4

5 STARTE ARCHICAD En mal skal alltid brukes når man tegner i ArchiCAD. Dette for at man alltid skal ha de riktige innstillingene inne i programmet. Velg BOLIGabc prosjekteringsmaler, se rute 3. Oppstartsvindu ved nytt prosjekt. Velg dette oppsettet første gang du skal åpne ArchiCAD. Oppstartsvindu ved åpning av et prosjekt. Denne muligheten bruker du dersom du skal arbeide videre på et prosjekt. 1. Create New Project: ved oppstart av nytt prosjekt. Velg Create New Project første gang du skal bruke ArchiCAD. 2. Open a Project: åpne et eksisterende prosjekt. Denne bruker du dersom du allerede er i gang med å tegne i ArchiCAD. 3. Use a Template: velg malfil. For å benytte en annen mal enn den som ligger standard klikker man og velger Browse. Etter at filen er lokalisert vil den ligge i listen neste gang ArchiCAD startes. Du kan her velge hvilken vanskelighetsgrad du ønsker å arbeide med innenfor de tre ulike oppgavenivåene i BoligABC. 4. Use Latest Project Settings: åpner en ny fil med alle innstillinger til prosjektet som sist var åpnet på denne maskinen. 5. Set up Work Environment: velg arbeidsoppsett. Velg BoligABC. 6. New: velg denne for å starte modelleringen. 1. Create New Project: ved oppstart av nytt prosjekt. Velg dette første gang du skal bruke ArchiCAD. 2. Open a Project: åpne et eksisterende prosjekt. Denne bruker du dersom du allerede er i gang med å tegne i ArchiCAD. 3. Browse for a Solo Project: finn solo- prosjektet man ønsker å åpne på maskinen/nettverket/serveren. 4. Browse for a Teamwork Project: finn TeamWork-prosjektet man ønsker å åpne på maskinen/nettverket/serveren. 5. Select a recent Project: velg et av de siste prosjektene som er jobbet med på denne maskinen fra denne listen. Velg et av BoligABC - prosjektene eller et prosjekt du selv har startet med i forhold til Oppgave C. 6. Set up Work Environment: velg arbeidsoppsett. Velg BoligABC. 7. Open: velg Open når du er ferdig med å legge inn de innstillingene du ønsker. 5

6 LAGRING Lagring mens man jobber er viktig. Det ligger en AutoSave-funksjon i programmet som lagrer hvert 6. minutt, men denne vil kun kunne åpnes dersom man har hatt en maskin-crash (strømbrudd, maskin-crash etc.) Dersom man har opplevd en maskin-crash skal man ikke åpne filen, men programmet på nytt. Man vil da få muligheten til å åpne filen som automatisk er lagret. Velg alltid å lagre ved hjelp av File > Save før man begynner å tegne, slik at man har en destinasjon å lagre mot underveis. Man velger da både navn på filen og hvor den skal ligge. Det typiske ArchiCAD-formatet er ArchiCAD Solo Prosjekt (.pln). ENDRE PROSJEKTINFORMASJON Trykk på informasjonsknappen som vist ovenfor for å endre prosjektinformasjon. Dette legges inn for at det skal komme frem informasjon om prosjektet i tittelfeltet på tegningene. Du endrer innstillinger under Description. 6

7 PALETTER VERKTØYLINJE ØVRE Velg alt Send element framover Send element bakover Dra Roter Snap Points (hjelpepunkter) Snap Special Options Rutenett. Med denne velger du om rutenettet skal være synlig Vis planvindu. 2D tegning Vis alt i 3D Parallellvisning i 3D Perspektivtegning i 3D Orbit. Navigere i 3D, snu modellen Explore. Navigere i 3D, perspektivtegning. (Gå/vandre i perspektiv) Trimme vegg til tak og Bolske operasjoner Disse to bruker du for å tetteåpning mellom vegg og tak. Se Tilpasse veggene til taket, s.?? RUTENETT 7

8 3D NAVIGERING Det finnes to forskjellige måter å se 3D-modeller på; parallellprojeksjon eller perspektiv. Ved paralellvisning er alle sider like lange og kan således skrives ut i målestokk. For å gå til 3Dvinduet kan man trykke på 3D-knappen på verktøylinjen. PARALLELLPROJEKSJON For å aktivere perspektivvisningen klikker man på parallell-knappen på verktøylinja. Ved parallellvisning i 3D vil alltid modellen være i sentrum av vinduet. Trykk på knappen Orbit, det vil da komme opp et kryss midt i vinduet sammen med at kursoren på musen endres. For å navigere, klikker og holder man nede venstre museknapp samtidig som en beveger musen den retningen man ønsker. Klikk ESC for å avslutte navigeringen. PERSPEKTIV For å aktivere perspektivvisning klikker man på perspektiv-knappen på verktøylinja. Man kan navigere enten ved hjelp av Orbit (samme metode som ved parallellvisning) hvor siktepunktet i modellen er sentrum eller ved å vandre/fly. For å vandre/fly trykker man på knappen Explore (knappen på verktøylinjen som ser ut som et menneske). Klikk enten ESC eller med musen for å avslutte navigeringen. Dialogboksen for navigering i perspektiv. 8

9 INFOPALETTEN informasjon om hvordan velge verktøy Det er viktig å følge med på denne. Infopaletten gir hele tiden hjelp ved å vise innstillingene på elementene, enten det er standardverdier eller verdier på et valgt element. Her kan også enkelte innstillinger legges inn, for eksempel lagvalg, ID etc. Infopaletten henger sammen med verktøypaletten og gir alltid informasjon om det verktøyet som er aktivt. Notater: 9

10 VERKTØYPALETTEN Denne brukes som hjelpemiddel til tegningen. Her finner du pilverktøyet, alt du trenger for å tegne vegger, vinduer, dører, gulv etc. og dersom du skal avsette mål, vinkler, sette inn tekst etc. til modellen. Pilverktøy (Arrow Tool): Marketing Områdeverktøy (Marquee Tool): Marketing, utsnitt, editering Veggverktøy (Wall Tool): Tegne vegger, yttervegger og innvendige vegger Dørverktøy (Door Tool): Sette inn dører, ytterdører og innvendige dører Vindusverktøy (Window Tool): Sette inn vinduer, du kan endre type vindu Takverktøy (Roof Tool): Tegne tak Bjelkeverktøy (Beam Tool): Sette ut bjelker Søyleverktøy (Column Tool): Sette ut søyler Dekkeverktøyet (Slab Tool): Tegne grunnflate, etasjeskille Trappeverktøy (Stair Tool): Sette ut trapper, både utvendig og innvendig Terrengverktøy (Mesh Tool): Tegne terreng Soneverktøy (Zone Tool): Denne brukes for å finne areal, volum og overflate Objektverktøy (Object Tool): Sette inn objekter, f.eks trær, stoler, mennesker Lysverktøy (Lamp Tool): Sette inn lamper og lys Snittverktøy (Section Tool): Tegne snitt, og vise modellen vertikalt/loddrett Fasadeverktøy (Elevation Tool): Tegne fasader, endre fasade Målsettingsverktøy (Dimension Tool): Målsette Vinkelmålsettingsverktøy (Angle Dimension Tool): Målsette vinkler Radiusmålsettingsverktøy (Radial Dimension Tool): Målsette radier Tekstverktøy (Text Tool): Sette tekst til modellen Skravurverktøy (Fill Tool): Skravere på modellen Linjeverktøy (Line Tool): Tegne linjer Sirkelverktøy (Arc/Circle Tool): Tegne sirkler og buer Polylinjeverktøy (Polyline Tool): Tegne sammenhengende linjer Importverktøy (Drawing Tool): Verktøy for å plassere tegninger på tittelark (se s. xx) 10

11 FAVORITTPALETTEN Favorittpaletten for vegger Favorittpaletten viser til de mest brukte mulighetene innenfor de ulike verktøyene. For å finne flere elementer innenfor det enkelte verktøy, marker det som skal endres med pilverktøyet > høyreklikk med musepekeren > velg eks. Wall Selection Settings (dersom du er inne i veggverktøyet) > her kan du endre til ulike andre type vegger (Se 1. etasje yttervegger, innervegger og vegginnstillinger, s.??). Paletten gir deg også enkelt mulighet til å lagre og hente inn igjen elementinnstillinger. Det er ulikt antall favoritter under de ulike arbeidsverktøyene, og ulike favoritter er tilgjengelig ut fra hvilken mal du valgte da du åpnet ArchiCAD BoligABC (eks. Oppgave B -Enebolig). Notater: 11

12 NAVIGATØREN ER OPPDELT I FIRE DELER Denne paletten gjør det mulig å navigere i prosjektet på en rask måte, samt effektivt å hente ut informasjonen fra modellen. 1. Project Map: Det gir en oversikt over alle tegninger inne i prosjektfilen. Når en ny tegning lages (etasje, snitt, detalj etc.) vil den automatisk vises her 2. Wiew Map: Her er tegningssettet som inneholder visninger av modellen (plan, snitt, fasade, 3D etc.) med lagrede innstillinger (målestokk, etasje, zoom, laginndeling og visningsvalg) 3. Layout Book: Her er layouter for hele prosjektet 4. Publisher Set: Her defineres tegningssettet for å få dem ut på rask måte (print, plott, lagring) (Se bilde nedenfor)

13 1. Project Map: den dukker alltid automatisk opp i alle filer når man starter et nytt prosjekt, og er en oversikt over alle tegninger i prosjektet. Innholdet utvider seg når man lager nye etasjer, snitt, fasader, detaljer etc. Dobbeltklikker man på en etasje, vil man få vist denne med de lag, målestokk og innstillinger som sist var i bruk i programmet. Dette er tilfelle så lenge man står i visningen Project Map. 2. View Map: man bruker tegningssett som inneholder lagrede views (visninger) av modellen. Et view inneholder innstillinger for hvordan en tegning skal se ut. Dette sørger for at views alltid har riktig visning og at det er lett å komme tilbake/bruke riktig tegning i de riktige situasjonene. Det er tre grunner til å bruke view: - Plassere tegninger i layoutboken (riktig visning på utskift) - Eksport til andre filformater (like tegninger ved hver eksport) - God arbeidsflyt (jobbe i riktig tegning) Det ligger ferdig definerte tegningssett med views fra forskjellige faser av prosjektet. Dette gjør det raskt og enkelt å bruke riktig view. Skisse/forprosjekt, byggemelding, arbeidstegninger, salgstegninger etc. 3. Layout book: Layoutboken inneholder ark (layouter) som man plasserer tegninger på. Alle ark må ha en mal. En tegning som er plassert på et ark blir kalt en drawing. 4. Byggemelding: inneholder tegning av fasader, plantegning, snitt etc. Byggemelding er en melding til kommunen om at man skal bygge et hus. Byggemelding skal brukes på bygg og tilbygg hvor bruksarealet eller bygd areal ikke er større en 50m 2. Byggemelding kan brukes når elevene skal få godkjenning til å kunne få mulighet til å bygge huset sitt. 13

14 MISTET PALETTER/VERKTØYLINJER Hvis man har klikket bort eller ikke finner igjen ikoner i verktøylinjen kan disse hentes opp igjen under Window > Toolbars. Er det derimot palettene som mangler finnes disse under Window > Palettes. RESET TIL BOLIGabc OPPSETT Dersom man har krysset vekk en del paletter/verktøylinjer, flyttet elementer rundt eller ikke finner igjen funksjoner, kan det være lurt å resette til BOLIGabc oppsett. 1. Velg Options > Work Environment > Work Environment. 2. Stå på Work Environment Profiles 3. Klikk på BOLIGabc i listen Stored Profiles 4. Klikk på Apply Schemes of Profile 5. Klikk Applay I dialogboksen som dukker opp 6. Klikk OK nederst til høyre 14

15 QUICK OPTIONS Her kan du raskt velge lagkombinasjon (hva som skal vises i vinduet på tegningen velger man salgstegning her kommer kun huset med vegger uten tak, velg derfor alle lag på), målestokk, konstruksjonsvisning, pennesett, visningsvalgskombinasjon og måleenheter. Slik kan modellen vises med det utseendet som det skal jobbes og/eller presenteres i. Notater: 15

16 HJELPMENY I ArchiCAD finnes det en omfattende og digital brukermanual som du finner under Hjelpmenyen eller ved å trykke F1. Den inneholder utallige bilder og forklaringer. Du kan lett finne det du er ute etter med enten index-listen eller ved å bruke søkefunksjonen. Trykk på Printikonet for å skrive ut interessante temaer. Nedenfor ser du hvordan Hjelp-menyen ser ut. ZOOM Når man tegner i ArchiCAD er det viktig å kunne flytte seg raskt rundt i tegningen. Du må ha en mus med scrollhjul! Rull forover for å zoome inn. Rull bakover for å zoome ut. Ved å trykke og holde scrollhjulet inne mens man beveger kursor, vil man kunne panorere (dvs. bevege seg rundt i modellen) i tegningen. Fit in Window: Nederst på alle vinduer er det et forstørrelsesglass med fire piler i. Klikker man på dette ikonet vil alt som ligger i tegningen, husmodellen og tomten, tilpasses vinduet. Da er man sikker på at ingenting ligger skjult utenfor. 16

17 TEGNETEKNIKKER MODELLERING MARKERING AV OBJEKTER Markering av vegger og objekter etc. skjer med pil-verktøyet, slik at disse er markert grønne. Når de er markert kan man gjøre de endringene man ønsker, eventuelt flytte, forstørre, snu eller eventuelle andre endringer. ENDRING AV INNSTILLINGER Dersom du ønsker å endre på noen innstillinger, gjøres dette likt for alle verktøyene. Du velger samme fremgangsmåte for å finne innstillingene. Nedenfor vises eksempel på innstillingsmuligheter for dekke- og gulv verktøyet. For å endre ytterlige innstillinger på dekke/gulv må du markere det aktuelle (grønn, se bilde neste side), og deretter høyreklikke med musepekeren. Du kommer da til en rute hvor du velger Slab Selection settings, da kommer du inn i vindu til venstre. Her kan du endre ulike innstillinger. For å endre overflateinnstillingene Model, bør du trykke ut lenken slik at du kan endre den enkelte innstillingen, se rød pil. Notater: 17

18 Når du skal endre på innstillinger, må du markere objektet du skal endre, slik at det blir grønt, som vist nedenfor. TOMT/TERRENG denne brukes til oppgave nivå C Nedenfor kan du se hvordan terrenget/tomten vil se ut før elevene starter tegningen av huset i 1. Etasje. Tomtegrensen er fast, og huset skal tegnes innenfor byggegrense. Det skal ikke tegnes inn noe i Terrengnivået annet enn om man ønsker å endre på noen av innstillingene i hagen eller gårdsplassen. 18

19 1. ETASJE DEKKER/GULV, YTTERVEGGER, INNERVEGGER OG VEGGINSTILLINGER For å starte tegning av huset må du være inne i 1. etasje under Navigator Project Map. Her kan du begynne å sette inn dekker/gulv, yttervegger og innvendige vegger. Under Favoritter for gulv- og veggverktøyet kan du finne ulike type gulv eller vegger. Når du tegner veggene, og du har laget veggen så lang du ønsker, må du klikke en gang på venstre musepeker for å sette veggen. Tre metoder for å sette opp dekker og gulv Når du klikker på gulvverktøyet, Slab Tool, kan du velge mellom tre ulike metoder for å sette opp gulv. Geometrimetoder for dekke/gulv: 1. Flerkantet. 2. Rektangulær. 3. Rektangulær rotert. Notater: 19

20 To ulike metoder for å sette opp vegger For vegger er det to ulike metoder for å sette opp vegger, metodene bestemmer hvordan man ønsker å tegne ut elementet. Velg mellom rette eller sirkulære/buede vegger. De rette veggene er standard. Geometrimetoder for vegger: 1. Enkel/kontinuerlig/rektangulær/rotert rektangulær. 2. Buet ved hjelp av senterpunkt og radius/omkrets/tangent. Tegneverktøy lengde og vinkel på veggen man tegner Når man starter å tegne vil det automatisk dukke opp en koordinator - boks (tracker) på skjermen som inneholder Distance (D)og Angle (A). Veggen vil få den lengden man fyller inn på Distance og vil gå i den vinkelen som angis. Notater: 20

21 MÅLSETTING AV TEGNINGEN ArchiCAD har enkle og arbeidsbesparende verktøy for å målsette. Lengder, buer, radier, vinkler og høyder kan målsettes både på plan og snitt. Endres bredden på et vindu, lengden på en bue osv., endres selvfølgelig også målene. Måltallene er knyttet til elementet i modellen. SETTE UT MÅLSETTING MANUELT 1. Klikk på målingsverktøyet. 2. Klikk på hakemarkeringer/sort blyant på de punktene som ønskes målsatt. 3. Dobbeltklikk på utsiden når alle ønskede punkter er klikket på. 4. man får nå en hammer og en linje på kursor, trykk denne der man ønsker mållinjen. Etter at målsettingen er satt ut er det fortsatt mulig å gjøre endringer. Kanskje er det punkter på mållinjen som ønskes fjernet eller nytt vindu settes inn og ønskes med i målingen. 21

22 FJERNE MÅLPUNKTER 1. Marker det målpunktet som skal bort (med hakemarkering). 2. Trykk Delet-tasten. Målpunktet slettes og resten av mållinjen oppdaterer seg. LEGGE TIL NYE MÅLPUNKTER 1. Marker hele mållinjen (mercedestegn på mållinjen). 2. Hold så Ctrl/Eple nede og klikk på de punktene som skal legges til. Målpunktet legges til og resten av mållinjen oppdaterer seg. MÅLESTOKK Når man tegner i ArchiCAD tegner man normalt i målestokk 1:100. Man kan velge å vise modellen i den målestokken som man ønsker i Quick Options, alternativt Document > Floor Plan Scale. Målestokken bestemmer hvor stor tegningen av huset skal fremstå. Notater: 22

23 SONEVERKTØYET AREAL, VOLUM, ROMFARGE OG ROMSTEMPEL (Zone Tool) Ved bruk av dette verktøyet, kan du måle arealet av hvert enkelt rom i bygget, og sette betegnelse på de enkelte rommene (kjøkken, soverom, stu, bad etc.) Notater: 23

24 VELG DØRVERKTØYET ELLER VINDUSVERKTØYET Eksempelet som er vist nedenfor viser utsett av dør, men utsetting av vinduer fungerer på lik måte. PLASSERING MED SENTERUTSETT Velg senterutsett i Infoboksen 1 Beveg kursoren over ønsket plassering i veggen og klikk når en hake vises. 2 Beveg kursoren den vei døren skal slå (marker tydelig med øyet). Der døren skal være blir enten strek innover marker eller utover. Dette henviser til hvilken vei døren går. 3 Klikk når øyet er i ønsket posisjon. Døren vil deretter være ferdig satt ut. 24

25 PLASSERING MED KANTUTSETT Velg kantutsett i Infoboksen 1 Beveg kursoren over ønsket plassering i veggen og klikk 2 Beveg det doble øyet til den siden av utsettingspunktet døren skal plasseres 3 Beveg kursoren den vei døren skal slå (marker tydelig med øyet, som forklart ovenfor) 4 Klikk når øyet er i ønsket posisjon. Døren vil så være ferdig satt ut. DØRER Denne innstillingen fungerer på samme måte for vinduer. For å endre ytterlige innstillinger på døren må du markere døren (grønn) og deretter høyreklikk. Du kommer da til en rute hvor du velger Door Selection settings, da kommer du inn i vindu til venstre. Her kan du endre ulike innstillinger. Her velger du om det er innervegg eller yttervegg du skal ha, eller garasjedør. Du velger også hvordan type dør. 25

26 REDIGERING OG EDITERING Alle editeringsmuligheter ligger i menyen Edit. Flytepalettene for redigering-/editering får du frem ved å klikke på hjørnet eller siden av et markert element. Her kan du finne mange ulike redigeringsmuligheter for alle områder innenfor tegneprosessen. Heriblant, vinduer, dører, vegger, tak, terreng etc. ETASJER I tillegg til å tegne på ulike lag, eks. gulv og vegger i 1. etasje, tegnes det også i ulike etasjer. Etasjene terreng, 1. etg og og tak ligger som standard. Innstillingene for disse bestemmes/endres i settingsboksen under som kommer fram ved å velge Design > Story Settings. Når man lager en ny etasje får man i utgangspunktet et nytt tegneark over/under det som allerede eksisterer med en gitt avstand. 26

27 LAGE NY ETASJE 1. Marker en etasje ved å klikke på den 2. Trykk så på Insert Above eller Insert Below, alt etter om du vil lage en ny etasje over eller under den som er markert 3. Skriv inn navn og høyder SLETTE EN ETASJE 1. Marker etasjen som skal slettes 2. Trykk Delete Story. NB! Du kan ikke angre slettingen av etasjer KOPIERE EN ETASJE 1. Marker den etasjen som skal kopieres 2. Klikk på Copy All 3. Velg under Edith Elements of Selected Story hva som skal kopieres 4. Marker så den etasjen det skal kopieres til, og trykk på Paste Selected Types TRACE SE ANDRE ETASJER ENN DEN SOM ER AKTIV I ArchiCAD kan man bl.a. se andre etasjer enn den som er aktiv. Dette er til fin hjelp når man ønsker informasjon fra en annen etasje i den etasjen man tegner i. Dette er nyttig for eksempel når du skal tegne 2. etasje oppå 1. etasje. Husk at det som vises fra Trace kun kan benyttes for å få hake-/mercedes-markeringer og hjelpelinjer-/punkter, samt hente informasjon fra Pipette. Trace er kun ment som en referanse, så det vil ikke være mulig å justere/endre på en Trace. Velg Trace 1. Høyreklikk på ønsket etasje i Navigator 2. Velg Show as Trace Reference Notater: 27

28 TEGNE TAK Du tegner tak i egen etasje, som under Navigator Project Map heter tak. Du kan velge mellom ulike typer tak: 1. Geomethry methode: Polygonal 2. Geomethry methode: Rectangular or Rotated Rectangular 3. Geomethry methode: Poly Roof 4. Geomethry methode: Dome or Barrel Vaulted I Settingsboksen, kan du stille inn høyde, tykkelse, materialer etc. 28

29 Velg geometrimetode deretter (i dette eksempelet er rektangulært geometrimetode valgt) Etter at streken ovenfor er tegnet får du opp et øye, dette plasserer du på den siden av streken hvor skråen på taket skal gå oppover. 29

30

31

32 5. Notater: 32

33 TILPASSE VEGGENE TIL TAKET Denne operasjonen bør gjøres i 3D visning, da er det enklere å se at veggen tilpasser seg til taket. 33

34 For å trimme veggene må man først ta frem paletten for boolske operasjoner Denne finner man under Design > Solid Element Operations. 1. Marker veggene som skal trimmes 2. Trykk på knappen Get Target Elements 3. Avmarker veggene og marker takflatene 4. Trykk på knappen Get Operator Elements 5. Under valget Choose Operations velges Substractions with upwards extrusion 6. Klikk på Execute Notater: 34

35 Trimme vegg til tak, ved hjelp av verktøyknappen. For å trimme veggene til taket, kan du også bruke en annen metode. Du markerer veggen, setter av mål på veggen som gjør at den er høyere enn taket. Deretter trykker du på verktøyknappen som vist på tegningen til høyre. Veggene er nå tilpasset taket. Dersom takvinkelen endres vil veggen følge etter (forutsatt at veggen er høy nok). Slettes taket vil veggen finne sin opprinnelige form. Dersom du ikke ønsker at veggene skal være knyttet til taket, markeres veggen før man så klikker på knappen All Operators (i paletten for boolske operasjoner). Valmtak Geomethry methode: Poly Roof. For å tegne valmtak bruker du verktøyknappen som markert på bildet (1) nedenfor. Du trykker på verktøyknappen og tenger strek rundt alle husets vegger til du kommer tilbake til utgangspunktet hvor du får opp en hammer. Du trykker ned når hammeren vises og du vil da få opp vinduet PolyRoof Settings, hvor du har muligheten for å endre innstillingene velg OK når du er ferdig. Du vil da automatisk få tak på hele huset (2)

36 2. SETTE INN MØBLER OBJEKTER Tegningen skal vises i Project Map-visning (2D) (se bildet ovenfor). Deretter dobbeltklikker du på verktøyknappen for møblering (se tegningen over). Deretter kommer Object Default Settings ruten opp - du velger selv hvilke møbler du ønsker fra biblioteket. Deretter kan man 36

37 endre innstillinger på de ulike objektene. Man velger de innstillingene som passer, velger deretter OK. Møblene kan flyttes på etter at møblene er plassert i huset. Møbelet som skal flyttes markeres grønt, og man bruker Notater: 37

38 TRAPPER 1. Oversikt over innlastede biblioteker som man kan hente trapper fra. 2. Oversikt over trappene i valgt bibliotek. 3. Favorittknappen. Her kan man lage og hente favoritter. 4. Høyde i forhold til nullpunktet i den etasjen man står i og til prosjketets nullpunkt. 5. Lengde, bredde og høyde. 6. Stairmaker. Her kan man definere egne trapper. 7. Forhåndsvisning av trappen. Til venstre kan man velge projektsjon. 8. Speilvende. 9. Parameterliste; alle innstillingertil trappen (enkelte ved bruk av StairMaker). 10. Innstillinger for kalkulasjon og ID. 11. Her velges hvilket lag trappen skal ligge på. 38

39 LYS 1. Oversikt over innlastede biblioteker som man kan hente lysobjekter fra. 2. Oversikt over lysobjektene i valgt bibiliotek. 3. Favorittknappen. Her kan man lage og hente favoritter. 4. Høyde i forhold til nullpunktet i den etasjen man står i og til prosjketets nullpunkt. 5. Parameterliste; alle innstillinger til lysobjektet samt mulighet for lys av/på, intensitet og farge. 6. Forhåndsvisning av lysobjektet. Til venstre kan man velge projektsjon. 7. Speilvende. 8. Valg for hvilken etasje lysobjektet hører til. 9. Innstillinger for kalkulasjon og ID. 10. Her velges hvilket lag lysobjektet skal ligge på. 39

40 FILE - PRINT I ArchiCAD kan man når som helst, uansett hvilket vindu eller visning man står i, skrive ut. Ønsker man å skrive ut flere forskjellige tegninger eller visninger samtidig, bruker man Publisher. Hvordan man skal skrive ut, se nedenfor: 1. Still inn visningen som det ønskes utskrift av. 2. Still inn printer og arkstørrelse under File > Page Setup. 3. Gå inn på File > Print. Still inn utskriftsvalg. Print Area: Valg utskriftsområde; Hele tegningen, kun det som vises i skjermbildet eller det som er innenfor Marquee. Print Range: Skriv ut alle sider eller kun utvalgte. Print Reference: Skriver ut gjeldende Trace. Hairline: Alle linjer blir hårtynne. Head/Footer: Inntillinger for topp og bunntekst. Arrangement: Velg plassering av utskriften på arket. Forhåndsvisning av utskriften. 4. Trykk Print 40

41 ECO-DESIGNER Denne funksjonen krever at det er tette vegger i hele huset, det er anbefalt at denne funskjonen brukes på husmodell innenfor oppgaver i kategori B. Innenfor denne funksjonen kan du beregne energiforbruket. For å minske energiforbruket, kan du endre tykkelse, størrelse etc. på vinduer, dører og vegger dermed endrer energiforbruket seg. Notater: 41

42 EKSTRAMATERIELL SNITT OG FASADER Snittverktøy Fasadeverktøy I ArchiCAD tegner man tredimensjonale modeller, dermed er alle ønskelige snitt og fasader ferdige når modellen er tegnet. Sett ut en linje på planen der hvor snittet skal være (for fasader settes linjen utenfor bygget, for snitt settes den gjennom bygget). Gi snittet/fasaden et navn og en ID som vil vises på plantegningen. For å se snittet/fasaden velges dette fra Prosject Map i Navigator eller du kan markere snittlinjen i plan, høyreklikke og velge Open Section/Elevation. Bruk også snittene/fasadene aktivt under arbeidet med modellen. Skal noe flyttes i høyde er det enkelt å sette ut et snitt, flytte det ønskede elementet og slette snittmarkeringen etterpå. MÅLSETTE AUTOMATISK Automatisk målsetting kan brukes for rask målsetting av modellen, og man velger inne i verktøyet hvilke mållinjer som skal være med. Målsettingen kan redigeres på lik linke med manuelt utsatt målsetting. Automatisk målsetting kan kun settes ut i plan og kun målsette vegger. 1. Stå i plan og still inn målsettingsverktøyet. 2. Marker alle vegger som skal måles. 3. Gå i Document > Document Extras > Automatic Dimensions > Exterior Dimensioning. 4. Velg hvilke mållinjer som skal være med, og på hvor mange sider man ønsker målsetting. 5. Klikk med mercedestegn på den veggen som skal styre retningen. 6. Klikk med hammeren er hvor første mållinje skal være, eventuelt satt ut ved hjelp av koordinater. Tips: Første mållinje må ha større avstand ut fra veggen enn avstanden mellom mållinjene. 42

43 Notater: 43

44 Notater: 44

45 Notater: 45

ARCHICAD. Introduksjon GRAPHISOFT 2011

ARCHICAD. Introduksjon GRAPHISOFT 2011 ARCHICAD GRAPHISOFT 011 ARK6 1.-3.februar av Jo A. Kielland kilde: http://www.cadjapan.com/products/category/construction/archi_cad/img/pic_0_big.jpg Introduksjon Dette kurshefte er ment som en introduksjon

Detaljer

ArchiCad Intro. Arkitektur 6-2012

ArchiCad Intro. Arkitektur 6-2012 ArchiCad Intro Arkitektur 6-2012 MyArchicad.com Tutorials For å laste ned ArchiCad og rendringsprogrammet Artlantis Studio bruker du denne nettsiden. Registrer studentnummer og du får serienummer til programmene

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Situasjonskart. Den øverste tomta (51/29) skal brukes i dette heftet.

Situasjonskart. Den øverste tomta (51/29) skal brukes i dette heftet. 2.Situasjonskart Et situasjonskart er en oversiktstegning av et terreng i målestokk 1:500 eller 1:1000. Målestokk 1:500 betyr at en millimeter på kartet er 500mm i virkeligheten. Situasjonskart. Den øverste

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Tillegg til BIM BO. Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO.

Tillegg til BIM BO. Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO. Tillegg til BIM BO Her presenteres hvilke innstillinger som er gjort i oppstartsfilen for boka BIM BO. Innhold Lagsinnstillinger... 3 Mengdelister... 6 Innstilling av målestokk.... 10 Hvordan lage nye

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

PolyPrint Brukermanual

PolyPrint Brukermanual PolyPrint Brukermanual POLYPRINT er et merkesystem som gjør det mulig å lage ulike varianter av etiketter. Hovedskjerm Forklaring til menyvalg Mulighetene for POLYPRINT er beskrevet under. Etikett redigering.

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Autodesk Revit 2011. Forhåndskunnskap. 3D-modell. Introduksjon til Ark6-1-3 februar 11

Autodesk Revit 2011. Forhåndskunnskap. 3D-modell. Introduksjon til Ark6-1-3 februar 11 Introduksjon til Ark6-1-3 februar 11 Autodesk Revit 2011 Forhåndskunnskap Denne veiledningen er utarbeidet med tanke på personer med lite eller ingen forhåndskjennskap til programvaren. Dokumentet beskriver

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS

Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC TALE DØVLE JONASSEN, IGM AS Smart gjenbruk få oversikten i InDesign CC LAG I tillegg til de vanlige lagene kan det være smart å ha ett eget lag til pagina, som

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgave 1 Alt i en mappe Når man skal kode på lyd og video er det lurt å ha disse filene i samme mappa som NVivo-prosjektfila. Opprett en mappe på skrivebordet.

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila.

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila. Digitalisering av geoobjekter (eller tegning av stein ) Dette er en liten mal om oppsett av digitalisering av geoobjekter, f.eks. stein fra ortofoto, til Intrasis. Hvordan man setter opp shapefiler i ArcGIS

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus.

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. HamboHus Technical Note Nr 13: Situasjonskart HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 21 A. Cordray Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. Hent kart fra kommunen Situasjonskart

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 NORSK VERSJON Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 Innhold INNHOLD... 3 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Allma Eiendom er et innsynsverktøyfor skogbruksplaner. Skogeier kan bruke denne tjenesten for å få oversikt over sin

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

Kurs. Kapittel 2. Bokmål

Kurs. Kapittel 2. Bokmål Kurs 8 Kapittel 2 Bokmål D.8.2.1 1 av 4 Introduksjon til dynamisk geometri med GeoGebra Med et dynamisk geometriprogram kan du tegne og konstruere figurer som du kan trekke og dra i. I noen slike programmer

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bruk av Powerpoint til å montere en frimerkesamling

Bruk av Powerpoint til å montere en frimerkesamling Før vi starter med å montere må vi ha en mal Vi åpner powerpoint. Får opp et blankt ark. Hva du får fram på din skjerm, kan avvike fra bildene her, det kommer an på hvilken versjon du har (det som er brukt

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer