ET INTENSIVT OG BRANSJERETTET STUDIE I FOTOTEKNIKK & KOMMUNIKASJON GRUNNUTDANNING I FOTOGRAFI BILDER NORDIC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET INTENSIVT OG BRANSJERETTET STUDIE I FOTOTEKNIKK & KOMMUNIKASJON GRUNNUTDANNING I FOTOGRAFI BILDER NORDIC"

Transkript

1 ET INTENSIVT OG BRANSJERETTET STUDIE I FOTOTEKNIKK & KOMMUNIKASJON GRUNNUTDANNING I FOTOGRAFI BILDER NORDIC

2 Coverfoto: Kjersti Ellestad Bull Modell: Thomas Stenerud MIRIAM NAMORK

3 VELKOMMEN TIL BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY NORDENS STØRSTE FOTOSKOLE BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY ble grunnlagt i Oslo i 2005 og er en del av konsernet Anthon B. Nilsen Utdanning AS. I løpet av drøye ni år har skolen utviklet seg til å bli en betydelig aktør i norsk fotomiljø, med et internasjonalt nettverk av fotografer, fotosjefer og andre bransjeaktører. Skolen regnes i dag som Nordens største fotoskole, med ca 150 studenter fordelt på våre fire studier, og mer enn 50 fotografer involvert i utdanningene. Vi søker stadig nye ressurser til vårt nettverk slik at du som student alltid vil møtes med aktuell og markedsrelevant kunnskap. MARKEDET FOR PROFESJONELT FOTOGRAFI har aldri vært større enn i dag og stiller derfor andre kunnskapskrav enn tidligere. I et samfunn hvor alle har et digitalkamera og kan knipse bilder, er det å kunne bruke kamera, lysutstyr og det digitale mørkerom som profesjonelle arbeidsverktøy, et viktig kriterie for å lykkes i bransjen. Gjennom de fototekniske fagene kamera og kamerabruk, lyssetting og digitalt mørkerom vil du tilegne deg de tekniske ferdighetene som trengs. Solid forståelse for det visuelle språket er en annen viktig faktor for din fremtid som fotograf. Faget bildekommunikasjon søker å gjøre deg i stand til å fortelle historier og formidle budskap gjennom slående og virkningsfulle bilder, samt stimulere din kreativitet og intuitive kraft. I tillegg sikres du en realistisk tilnærming til fotobransjen gjennom fagene porteføljeutvikling, lov og rett og praktiske workshops. FOR GRUNNUTDANNINGEN kreves ingen forkunnskaper i foto, da vi begynner helt grunnleggende og gradvis bygger deg opp gjennom et lærerikt og intensivt utdanningsløp. Grunnutdanningen er en god vei inn i bransjen, og gir deg et solid springbrett som fotograf. Programmet passer også godt som et kreativt supplement til andre utdanninger og yrker, noe som er høyt verdsatt i arbeidsmarkedet i dag. Studiet kan tas på ett semester heltid eller to semestre deltid. Undervisningsmengden er den samme ved både heltid- og deltidsstudiet. Deltidsstudiet undervises to kvelder per uke, i tillegg til noen helgeworkshops. Majoriteten av studentene ved deltidsstudiet har både full jobb og gjerne familie å ta hensyn til. ALLE BILDENE DU SER i denne katalogen er tatt av heltids - eller deltidsstudenter i løpet av skoletiden, noe vi synes er et godt bevis på hvor langt man kan nå med Grunnutdanningen. Dersom du etter endt utdanning ønsker å studere videre, har vi to tilbud til deg. Disse kan du lese mer om i slutten av katalogen. VI ØNSKER DEG VELKOMMEN til et intensivt, spennende og morsomt studie i et kreativt og inspirerende miljø hvor det skapes gode profesjonelle og personlige nettverk. Grunnlegger / Kreativ Leder.

4

5 GAUTE LYTSKJOLD

6 KJERNEFOKUS & FAGLIG INNHOLD FOR Å SIKRE DINE FREMTIDIGE MULIGHETER ER GRUNNUTDANNINGEN BYGGET OPP RUNDT TRE KJERNEFOKUS: FOTOTEORI OG TEKNIKK, KOMMUNIKASJONSLÆRE OG YRKESUTØVELSE. FOTOTEORI OG TEKNIKK. Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf. I fagene vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, hvordan du profesjonelt lyssetter motivene og alle mulighetene postproduksjon byr på. KOMMUNIKASJONSLÆRE. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming til bildekommunikasjon gjennom forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform. En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. YRKESUTØVELSE. En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekt overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg en innsikt i hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf i dagens marked. FAG OG LÆRINGSMÅL. Gjennom de tre fokusområdene mener vi at du som student står godt rustet til å møte hverdagen som fotograf etter endt utdanning. Ønsker du likevel mer utdanning, kan du søke videre inn på skolens Toårig Fotografutdanning eller påbygningskurset Foto2. Mer informasjon om dette finner du bakerst i katalogen. I KAMERA OG KAMERABRUK lærer du deg kameraets funksjoner og virkemåte, og hvordan benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy i ulike situasjoner og forhold. Du lærer hvordan tekniske valg former bildene dine og hvilke kameraeffekter som kan brukes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget. DIGITALT MØRKEROM lærer deg en profesjonell arbeidsflyt som starter allerede når bildefilene importeres til datamaskinen og som avsluttes når det fotografiske sluttproduktet foreligger. Faget tar for seg optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, sort/hvitt, fremkalling, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud, ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag, masker, oppskarping og klargjøring av filer for trykk, samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også klargjøring og oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop i undervisningen. LYSSETTING starter med en teoretisk innføring i lys og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du en arbeidsmetodikk for å bygge opp en lyssetting, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag. Mellom hver undervisningsøkt vil du jobbe med praktiske øvingsoppgaver knyttet til temaene du har vært igjennom, og du vil få konkret tilbakemelding på dine bilder.

7 CHARLOTTE W. ROSENHOFF

8 MARTIN JOHANSEN

9 KRISTINE NINA V. GRANN LINDEBØ BILDEKOMMUNIKASJON. I løpet av livet har vi alle blitt lært hvordan talespråket vårt er bygget opp og konstruert i tidsdimensjoner. Men, vi har lært lite om hvordan synet, vårt viktigste sanseapparat, opplever og forstår verden. Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy: utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen av sterke fotografier. Du vil også få en tilnærming til bildekommunikasjon gjennom et personlig og introvert perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende evnen og viljen alle har til å skape. Faget søker å gjøre deg bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak for å kunne skape virkningsfulle bilder som rører ved betrakteren. PORTEFØLJEUTVIKLING tar for seg forståelsen for hva en portefølje er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale nettsteder. Du vil få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portefølje som på best mulig måte kan presentere deg som fotograf. Gjennom veiledning og konstruktiv tilbakemelding på dine bilder vil du lære å beherske de tekniske formkravene, samt maksimere slagkraften i dine bilder. Målet med faget er at du skal få en god forståelse for porteføljearbeid allerede ved utdanningens start, slik at du kan starte et målrettet arbeid for å disponere en sterk personlig portefølje ved utdanningens slutt. Porteføljen kan du bruke for å presentere deg som fotograf ved kundemøter og jobbsøking. WORKSHOPS gir deg kjennskap til ulike fotografiske sjangre gjennom praktiske øvelser. I en typisk workshop vil den aktuelle fotografen introdusere deg til bransjen gjennom eget arbeid og fagfelt. Målet er at du skal få en forståelse for hvordan bransjen fungerer, formspråket for ulike sjangre, samt praktiske og virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett veiledning fra gjestefotografen. YRKESUTØVELSE - LOV OG RETT er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene ved fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.

10

11 INGEBJØRG KÅRSTAD

12 LÆREKREFTER MED PROFESJONELLE FOTOGRAFER SOM LÆREKREFTER FÅR DU DIN KUNNSKAP RETT FRA BRANSJEN! VI SØKER STADIG NYE RESSURSER til vårt nettverk, slik at du som student alltid vil møtes av lærekrefter med aktuell og markedsrelevant kunnskap. Personene nedenfor er involvert i Grunnutdanningen: CHRIS HARRISON (UK) er utdannet fra Royal College of Art og bildene hans er vist på gallerier og festivaler rundt om i verden inkludert Tate Britain og Les Rencontres d Arles. Hans kommersielle erfaring omfatter så og si alle store norske selskap og organisasjoner. Han er hovedlærer innen kreativ og konseptuell praksis. Fagområde: Porteføljeutvikling. MARCUS BLEASDALE (UK) jobber for det anerkjente bildebyrået VII og har mottatt en rekke internasjonale priser for dokumentarprosjektene sine. Arbeidene hans er ofte å se i blant andre TIME, Newsweek, The New Yorker, Geo Magazine, National Geographic, og han har gitt ut flere fotobøker. Han er hovedlærer innen narrativ og dokumentarisk praksis. Fagområde: Porteføljeutvikling. ERIK FUGLSETH (NO) kjennetegnes som en teknisk og kreativt dyktig fotograf. Han har arbeidet som reklamefotograf siden tidlig 80-tall, og har vært aktivt involvert i Norske Reklamefotografers Forening gjennom karrieren. På hans merittliste står en rekke priser, i tillegg til flere gruppe- og soloutstillinger. Fagområde: Lyssetting. KJELL BRUSTAD (NO) har vært profesjonell fotograf i 25 år. Han har tidligere jobbet som pressefotograf, men har siden 1992 drevet eget studio med hovedvekt på reklame. Kjell har hatt to separatutstillinger og gitt ut en fotokunstbok sammen med Tor Åge Bringsværd. Fagområde: Lyssetting. ASHLEY CAMERON (UK) er en engelsk reklamefotograf som i en årrekke har vært i verdenstoppen i å skape bilder i Photoshop. Fra kundelisten hans kan det nevnes blant andre; internasjonale konsern som Mercedes, Chrysler, British Airways, Ericsson, Yahoo og Toshiba. Fagområde: Digitalt mørkerom. HANS OTTO NESBØ (NO) jobber som profesjonell kursholder innen digital bildebehandling, og er sertifisert i Photoshop, Dreamweaver, Flash og Aperture. Han har lang erfaring fra fotobransjen som portrett-, reklameog reportasjefotograf og er en av Norges mest erfarne instruktører i Photoshop. Fagområde: Digitalt mørkerom. BÅRD EK (NO) har jobbet som kunst-, reklame- og motefotograf i snart 20 år. Han er opptatt av profesjonalitet i fotografyrket og mener måten å lykkes på er gjennom hardt arbeid, noe han har vist gjennom utgivelse av en rekke fotobøker. Fagområde: Bildekommunikasjon. ROBERT SANNES (NO) er utdannet arkitekt, men jobber som kunstfotograf, kursleder og med meditasjon. Han har en unik evne til å fremme kreativitet og selvutvikling hos studentene, og hans særegne og utradisjonelle undervisningsmetoder har blitt svært godt mottatt. På kundelisten står blant annet Utenriksdepartementet og Snøhetta. Fagområde: Bildekommunikasjon. JULIE PIKE (NO) er utdannet ved Academy of Art College i San Francisco. Hun er fagansvarlig for mote og er en av Norges fremste motefotografer. Med sin særegne stil har moteseriene hennes preget norske og internasjonale magasiner som Elle, Costume, Oyster, Nylon og Mirage. Fagområde: Workshop, mote.

13 BÅRD EK JULIE PIKE

14 SKOLEN & STUDIEMILJØET BILDER NORDIC ER OPPTATT AV Å SKAPE ET ÅPENT OG INSPIRERENDE STUDIEMILJØ HVOR DET LEGGES TIL RETTE FOR AT STUDENTENE KAN UTVIKLE SEG MAKSIMALT I LØPET AV STUDIETIDEN. LOKALER OG FASILITETER. Skolen ligger i hjertet av Oslo, adresse Nedre Vollgate 8. Vi har et auditorium, tre teorirom, to datarom med Imacer til undervisning og individuelt arbeid, et printerrom med mellom- og storformatsprintere, tre fotostudioer med profesjonelt lysutstyr og et lydrom. I tillegg stiller skolen med et mørkerom, bibliotek, kjøkken og loungeområde. UTSTYR. Skolens studentkontor har et godt utvalg av kameraer og kamerautstyr, tegnebrett, mobilt lysutstyr, videoutstyr og lydopptakere til utlån for studentene. EN ÅPEN OG INKLUDERENDE SKOLE. Med personlig kodebrikke har du full tilgang på skolens fasiliteter døgnet rundt, og mange tilbringer lange kvelder på skolen - noen velger til og med å tilbringe natten på en sofa. I løpet av semesteret arrangeres studentfester både i regi av skolen og av studentene selv. Vi tør si at vi er en skole med et godt og åpent studentmiljø med god takhøyde hvor det er kort vei mellom student og ansatte. EN DEL AV FOTOMILJØET. Bilder Nordic er opptatt av å knytte nettverk både til det norske og det internasjonale fotomiljøet, og mellom studenter, fotobransjen og tidligere studenter. Gjennom gratis foredrag med norske og internasjonale fotografer, workshoptilbud, utstillinger, deltakelse i fotofestivaler og messer, håper vi å knytte sammen studietid og veien videre. Å BYGGE NETTVERK. Vi er glade for å oppleve at vi oftere og oftere får henvendelser fra fotografer i inn- og utland som ønsker å rekruttere assistenter og interns blant våre studenter. For mange er dette en fin mulighet videre i karrieren, og det er alltid hyggelig å få positive tilbakemeldinger på våre studenter! Interessen for studentenes arbeid er også voksende, og vi oppfordrer ofte våre studenter til å delta i konkurranser, hvor studentene flere ganger har vunnet priser. Kanskje har du også lest om noen av våre studenter i magasinet Fotografi? Her får vi jevnlig muligheten til å løfte frem spesielle prosjekt gjort av tidligere studenter. HOLD DEG OPPDATERT. Du kan lese mer om skolen, studietilbud, gratis foredrag og workshops på våre nettsider. Dersom du vil være blant de første til å høre siste nytt kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Dette gjøres gjennom nettsiden. Liker du best å få nyheter gjennom sosiale medier kan du følge oss på facebook, og du kan se arbeid fra nåværende og tidligere studenter på vår tumblr.

15 SIMEN PLATOU

16 PRAKTISK SØKERINFORMASJON NEDENFOR FINNER DU NYTTIG INFORMASJON OM SØKNADSPROSESS OG OPPTAK. HAR DU SPØRSMÅL? VI KAN NÅS BÅDE PÅ TELEFON OG EPOST. SØKNADSFRIST OG OPPTAK. Grunnutdanning i Fotografi opererer med rullerende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere sikres plass på studiet i den rekkefølgen de leverer komplett søknad. Du vil få svar på din søknad ca. en uke etter ferdigstillelse. Vi starter opp nye klasser hvert semester, i september og februar. KOMPLETT SØKNAD. Registrer deg elektronisk på bildernordic.no når du har besluttet at du vil søke. Du vil deretter motta en epost med instruksjoner om hvordan du fullfører søknaden. Komplett søknad inkluderer: - Vitnemål fra videregående (dersom du mangler generell studiekompetanse kan du vurderes etter realkompetanse, legg isåfall med CV og attester). - Motivasjonssøknad. - Et bildeutvalg på 5-10 bilder som representerer din fotografiske stil. ARBEIDSMENGDE OG OMFANG. Det gis ca 308 undervisningstimer. Studentene må påregne egeninnsats til pensum og praktiske oppgaver. Grunnutdanning heltid har skoletid mandag - fredag fra Dager uten undervisning i skoletiden er satt av til arbeid med oppgaver og prosjekt. Grunnutdanning deltid har skoletid to kvelder i uken fra (mandag og onsdag dersom du starter studiet i høstsemesteret, tirsdag og torsdag dersom du starter studiet i vårsemesteret). Det må i tillegg påberegnes én til to helgesamlinger i semesteret for avvikling av workshops. PRIS. Studiene koster kroner fordelt på fire innbetalinger i semesteret. Studiene er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse, og skolens faktureringer følger lånekassens utbetalinger. For å se hvor mye du kan få i lån og stipend besøk UTSTYR. Studenter må ha et digitalt speilreflekskamera og en bærbar harddisk. Vi anbefaler også å ha stativ og håndblitz, men dette er ikke påkrevet. Annet utstyr er tilgjengelig for utlån. VIDERE STUDIEMULIGHETER. Grunnutdanningen i Fotografi tilsvarer første semester i vår Toårige Fotografutdanning. Ønsker du å studere videre har du mulighet til å søke deg direkte inn til andre semester i den Toårige utdanningen. Etter to år på Bilder Nordic kan du få godkjent disse som de to første årene på en Bachelor in Fine Arts (BFA) ved School of Visual Arts (SVA) i New York. Skolen regnes som en av USA beste fotoskoler. DERSOM DU ØNSKER Å STUDERE VIDERE, men foretrekker deltidsstudier, tilbyr vi studieløpet Foto2. Foto2 foregår på kveldstid over ett år, og kvalifiserer som andre semester i Toårig Fotografutdanning, slik at du kan studere ytterligere etter Foto2 ved å søke deg inn på andre studieår ved det Toårige studieløpet. FORBEHOLD. Det kan forekomme variasjoner av lærerkrefter og faglig innhold i forhold til hva som er skissert i denne katalogen.

17 GRUPPEARBEID

18 TIDLIGERE STUDENTER LES MER OM TIDLIGERE STUDENTER PÅ WWW. BILDERNORDIC.NO HØSTEN 2012 STARTET JOHANNA SIRING PÅ GRUNN- UTDANNING DELTID. I DAG JOBBER HUN MED KUNDER SOM VG, DAGBLADET, GAFFA, VIXEN MAGAZINE OG GRATISAVISEN NATT&DAG. Hvorfor valgte du å studere fotografi? Etter å ha jobbet noen år som selvlært fotograf, var ønsket stort om å få bedre forståelse for selve teorien bak ulike teknikker innenfor foto. Jeg ønsket også å lære meg nye måter å fotografere på. Hva er den viktigste erfaringen du har fått gjennom et kreativt studie? Det beste ved studiet var at vi ikke hadde lærere, men innleide yrkesaktive fotografer som delte sine erfaringer og kunnskap. Fotoyrket er tøft og det finnes uendelig mange veier å gå, derfor er det uvurderlig å få innsikt i ulike måter å jobbe på fra folk som har lang erfaring i yrket sitt. JOHANNA SIRING For å se mer av Johannas arbeid, besøk: VÅREN 2013 TOK DANIEL SPIRO GRUNNUTDANNING HELTID. DANIEL DRIVER I DAG KONFEKT STUDIO, SOM RETTER SEG MOT REKLAME OG MAGASIN. Hvorfor valgte du å studere fotografi? Den store, åpenlyse grunnen var å endelig få muligheten til å dedikere seg til foto på heltid. Planen var å prøve å få mest mulig utbytte av, og utnytte studietiden best mulig. Jeg ville få en bedre forståelse for hva jeg egentlig trengte å lære for å bli en dyktig fotograf. Bilder Nordic har mye å tilby om man suger ut det man kan. Navnet mitt stod alltid på bookingplanen for utstyr og studio. På skolen brukte jeg tid og overtid på det jeg ville bli bedre på, ofte heller det enn hva jeg var flink på. Lœrerne hadde mange svar, alle ulike vel å merke. Hva er den viktigste erfaringen du har fått gjennom et kreativt studie? For de som vil bygge seg en kjapp karriere kan det kanskje vœre bortkastet tid å velge et kreativt studie, mener jeg. Internett, lœrebøker, workshops og lignende tilbyr en overbelastende pakke med informasjon for den som ønsker å lœre mye, bra og fort. Men Bilder Nordic la opp til at man skulle vœre i stand til å se alle valgmulighetene sine. Jeg visste veldig godt hvorfor jeg drev med foto og var veldig bevisst på hva jeg ville ha ut av skolen. Mange av lærerne tar seg ekstra god tid til å følge deg opp på et personlig plan. De kan gi deg råd i forhold til hva du kan jobbe mer med og lese mer om. Da jeg gikk fra skolen hadde jeg en arbeidsplan og lesestoff for i hvert fall et år, slik at lærekurven min kunne fortsette. Skolen har et veldig godt miljø og jeg besøker den fremdeles ofte. Et råd til deg som ønsker å starte på Bilder Nordic er å gi studietiden mye energi; den er over før du vet ordet av det. For å se mer av Daniels arbeid, besøk:

19 DANIEL SPIRO

20 COVER GRUNNUTDANNING I FOTOGRAFI ER ET PRAKTISK OG INTENSIVT STUDIE I FOTOTEKNIKK OG BILDEKOMMUNIKASJON OVER ETT SEMESTER HELTID ELLER TO SEMESTRE DELTID. VIL DU BLI EN DEL AV ET KREATIVT OG SPENNENDE MILJØ VED NORDENS STØRSTE FOTOSKOLE?

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER

FIRE BACHELORSTUDIER ÅTTE FAGSKOLESTUDIER 2015 NORGES KREATIVE HØYSKOLE OSLO BERGEN TRONDHEIM BACHELORSTUDIER Grafisk design Interiør Journalistikk Kreativ markedskommunikasjon FAGSKOLESTUDIER 3D og animasjon KONTAKT OSS nkh.no 815 68 090 info@nkh.no

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer