Målet med kurset. Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målet med kurset. Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å:"

Transkript

1 Fri bil 1

2 Målet med kurset Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å: beregne riktig fordel fri bil foreta lønnsinnberetning av fordel fri bil bokføre fordelen 2

3 Skatteetaten fokus på bil Skatteetaten sine erfaringer viser at ikke alle innberetter fordel fri bil Skatteetaten gjennomfører derfor et landsdekkende informasjonstiltak rettet mot privat bruk av næringsbil og arbeidsgivers bil 3

4 Tema som vil bli gjennomgått Vite når skal det beregnes fordel fri bil Hva regnes som privatkjøring Skille mellom arbeidsreise (privatreise) og yrkesreise (tjenestereise) Beregning av fordelen etter standardregelen Unntak fra standardreglene Lønnsinnberetning av fordel fri bil Bokføring av fordel fri bil 4

5 Fri bil - naturalytelse Skattepliktig for mottakeren Skatteloven 5-1, 5-10 og 5-13 Skattepliktig naturalytelse er trekkpliktig Skattebetalingsloven 5-6 Naturalytelser skal arbeidsgiveravgiftsberegnes i samme utstrekning som det er foretatt forskuddstrekk Folketrygdloven 23-2, 3. Ledd Fordelen skal lønnsinnberettes Ligningsloven 5-2 nr. 1a 5

6 Når skal det fastsettes en skattepliktig fordel? Den ansatte faktisk har brukt arbeidsgiver sin bil til privatkjøring. Som privatkjøring regnes all kjøring som ikke anses som yrkeskjøring/tjenestekjøring. Dette vil si at kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreise for pendler, regnes som privatkjøring. 6

7 Sannsynliggjøring av at bilen ikke er brukt privat Viktig å kunne sannsynliggjøre at bilen ikke er bruk privat. Kjørebok som viser at all kjøring er yrkeskjøring, vil ifølge LigningsABCen tillegges stor vekt. Skatteetaten kan ikke pålegge arbeidsgiveren eller arbeidstakeren å føre kjørebok. Kan være lurt å føre kjørebok 7

8 Sannsynliggjøring av at bilen ikke er brukt privat I tillegg legges det vekt på: hvor bilen er parkert utenom arbeidstiden (hos arbeidstaker eller hos arbeidsgiver) antall førerkort i familien type og antall andre biler til disposisjon privatbilens stand og kjørt distanse yrkesbilens stand og kjørt distanse vurdert opp mot den typen virksomhet hvor bilen brukes familiesammensetning privatboligens beliggenhet yrkesbilens egnethet til privatkjøring 8

9 Arbeidsreise - yrkesreise Arbeidsreise (privatkjøring): Reise mellom bolig og fast arbeidssted. Reise mellom faste arbeidssteder. Dette gjelder både når de faste arbeidsstedene er i samme og forskjellige arbeidsforhold. Reise mellom hjem eller arbeidssted, og undervisningssted hvor det ytes undervisning etter introduksjonsloven. 9

10 Arbeidsreise - yrkesreise Yrkesreise (tjenestekjøring): Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted Reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted Reise mellom ikke-faste arbeidssteder Reise med overnatting utenfor boligen, når overnattingen skjer av hensyn til arbeidet 10

11 Arbeidsreise - yrkesreise Yrkesreise (tjenestekjøring): Reise mellom bolig og fast arbeidssted før skattyteren påbegynner en yrkesreise, eller etter vedkommende avslutter en viderereise, fra eller til et annet arbeidssted. Dette gjelder bare dersom: Arbeidstakeren oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet Reise der stortingsrepresentant av hensyn til stortingsvervet må bo utenfor hjemmet. 11

12 Arbeidsreise - yrkesreise Yrkesreise (tjenestekjøring): Reise mellom bolig til fast arbeidssted når arbeidet regelmessig gjør det påkrevd å frakte arbeidsutstyr, varer og lignede med bil Reisen foretas på grunn av nødvendig tilkalling utenfor ordinær arbeidstid Reise mellom arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller utlandet og et oppmøtested for transport dit Reise utover avstanden mellom hjem og fast arbeidssted (mer-reise) ved reise til fast arbeidssted via ikke-fast arbeidssted 12

13 Arbeidsreise - yrkesreise Fast arbeidssted Sted hvor arbeidstaker normalt utfører sitt arbeid (regelmessig og en viss hyppighet) Ved flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold, Det stedet den overveiende del av arbeidet utføres i en 2 mnd. periode (januar-februar, mars-april, osv.) Sted hvor arbeidstaker normalt ikke utfører sitt arbeid, men som er det samme i en periode på over to uker Oppmøtested for tildeling av/forberedelse til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn to uker Oppmøtested for transport til/fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller utlandet 13

14 Arbeidsreise - yrkesreise Med ikke-fast arbeidssted forstås Arbeidssted/oppmøtested som ikke defineres som fast arbeidssted Særskilt sted for møte, kurs og lignende, der skattyter er deltaker Utfører skattyter normalt sitt arbeid på kursstedet, møtestedet mv., vil dette bli ansett som fast arbeidssted. Sted hvor arbeidstakeren ikke arbeider mer enn 10 dager i inntektsåret. Det foretas en selvstendig vurdering for hvert arbeidsforhold. 14

15 Skillet mellom Fast og Ikke-fast Eksempel 1: arbeidssted Peder Ås har to arbeidssteder i samme arbeidsforhold, Oslo og Drammen. Bortsett fra perioden mai-juni har Peder arbeidet flest timer/dager i Oslo. Drammen blir fast arbeidssted i mai-juni, og Oslo de øvrige månedene. 15

16 Skillet mellom Fast og Ikke-fast Eksempel 2: arbeidssted I ett og samme arbeidsforhold har Lars Holm i perioden januar-februar arbeidet 5 uker på arbeidssted A, 2 ½ sammenhengende uker på arbeidssted B og resten av tiden på arbeidssted C. A blir fast arbeidssted etter tomåneders-regelen og B etter toukersregelen. C blir ikke-fast arbeidssted. B ville blitt fast arbeidssted selv om Lars Holm hadde arbeidet 1 ½ uke i februar og 1 uke i mars, hvis arbeidet ble utført i en sammenhengende periode. 16

17 Eksempel 3 a) Skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise Selger-A bruker arbeidsgiveren sin bil. Dette er en personbil som står parkert hos arbeidstakeren på kveldstid, men han bruker ikke bilen privat. Selgeren kjører bestandig ut til flere kunder om morgenen og på ettermiddagen før han kjører hjem. Han reiser til hovedkontoret midt på dagen der han jobber ca. en time. All kjøring fremgår av kjøreboken. Skal arbeidstakeren fordelsbeskattes for fri bil? b) Selger-B bruker arbeidsgiveren sin bil. Dette er en personbil som står parkert hos arbeidstakeren på kveldstid, men han bruker ikke bilen privat. Selgeren møter opp på hovedkontoret hver morgen og jobber der en time før han kjører ut til kunder. Han reiser direkte fra kunder til hjemmet på ettermiddagen. All kjøring fremgår av kjøreboken. Skal arbeidstakeren fordelsbeskattes for fri bil? 17

18 Skillet mellom arbeidsreise og Eksempel 3 løsning: a) yrkesreise Ettersom Selger-A ikke bruker bilen mellom hjem og fast arbeidssted eller mellom faste arbeidssteder, er all kjøring yrkeskjøring. Det skal derfor ikke beregnes noen fordel for privat bruk av firmabil. b) Selger-B kjører mellom hjem og fast arbeidssted om morgenen. Ettersom dette anses som arbeidsreise (privat reise), og bilen er egnet til privat bruk (personbil), skal arbeidstakeren fordelsbeskattes for privat bruk av firmabil.. 18

19 Hovedregel - standardregel Fordel ved privat bruk fastsettes etter standardregel. Skatteloven 5-13 Finansdepartementets skatteforskrift til Ved beregningen av fordelen tas det utgangspunkt i bilens listepris ved førstegangsregistrering. 19

20 Listepris Med listepris menes bilens listepris ved førstegangsregistrering. Inklusive merverdiavgift og vrakpant Eksklusive frakt- og registreringsomkostninger Årsmodell kan være ulik det året bilen ble registrert For bruktimporterte biler legges tidspunktet for første gangs registrering i utlandet til grunn. For bilmodeller som ikke har listepris i Norge, må det skjønnsmessig fastsettes en pris med utgangspunkt i listepris for tilsvarende bil. Ekstrautstyr skal legges til listeprisen (gjelder ikke utstyr som bare er relevant for yrkesbruken) 20

21 Fri bil - standardregelen Kode 118-A Fordelen beregnes ut fra listepris som ny 30% av listepris inntil kr (for 2013) 20% av det overskytende 21

22 Standardregelen - lønnsinnberetning Fordel etter standardregelen skal innberettes i kode 118-A på lønns- og trekkoppgaven. I tillegg til beløpet skal følgende opplysninger oppgis: Listepris det er listeprisen for bilen som ny som skal innberettes. Dette gjelder også i de tilfeller der redusert listepris er lagt til grunn. Tidsrom startdato og sluttdato bilen har vært stilt til disposisjon for arbeidstaker Bilens reg.nr. bilens registreringsnummer. Ved vekselbruk av flere biler (bilpool) skal det i stedet skrives «bilpool» Har arbeidstakeren skiftet bil i løpet av året, eller disponert flere biler samtidig, skal koden benyttes en gang for hver bil. Kode 118-A 22

23 Standardregelen - lønnsinnberetning Eksempel Kode 118-A Bil med listepris kr Reg.nr. VF gangs registrert i Disponert hele Fordel: 30 % av = % av ( ) = Total fordel LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode Beløp Tekst 118-A Fri bil. Listepris Tidsrom Bilens reg.nr.: VF

24 Kode 118-A Standardregelen biler eldre enn 3 år Beregningsgrunnlaget settes til 75 % av listeprisen Bilen må være eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret Eks: Bil som er registrert 1.gang 10. januar 2010 settes grunnlaget til 100% av listeprisen for hele For 2014 reduseres grunnlaget til 75 %. 24

25 Standardregelen biler eldre enn 3 år Eksempel Bil med listepris kr gangs registrert 15. juni Fordel: Beregningsgrunnlag: kr x 75 % = kr % av = % av ( ) = Total fordel Kode 118-A LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode Beløp Tekst 118-A Fri bil. Listepris Tidsrom Bilens reg.nr.: VF

26 Standardregelen yrkeskjøring over km Kode 118-A Beregningsgrunnlaget settes til 75 % av listeprisen Total yrkeskjøring med den/de biler arbeidstakeren skal fordelsbeskattes for Gjelder selv om arbeidstakeren har brukt flere biler og skiftet arbeidsgiver. Ikke reduksjon dersom yrkeskjøringen ikke overstiger km i løpet av inntektsåret. Dette gjelder uansett årsak, for eksempel i år bilordningen starter/opphører 26

27 Standardregelen yrkeskjøring over km Eksempel Bil med listepris kr gangs registrert 15. juni Yrkeskjøring km. Fordel: Beregningsgrunnlag: kr x 75 % x 75 % = kr (75 % pga. over 3 år og 75 % pga. yrkeskjøring over km) 30 % av = Kode 118-A LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode Beløp Tekst 118-A Fri bil. Listepris Tidsrom Bilens reg.nr.: VF

28 Standardregelen El-bil Kode 118-A Gjelder biler som kun drives med elektrisk kraft. Beregningsgrunnlaget settes til 50% av listeprisen. For El-biler som er over 3 år pr. 1. januar i inntektsåret settes bergningsgrunnlaget til 37,5 %. Ikke reduksjon for yrkeskjøring over km. 28

29 Standardregelen El-biler Kode 118-A Eksempel El-bil med listepris kr gangs registrert 15. juni Yrkeskjøring km. Fordel: Beregningsgrunnlag: kr x 50 % x 75 % = kr (50 % pga. El-bil og 75 % pga. over 3 år) 30 % av = LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode Beløp Tekst 118-A Fri bil. Listepris Tidsrom Bilens reg.nr.: EL

30 Fri bil Bil som står til disposisjon deler av året Fordelen beregnes for antall hele eller påbegynte kalendermåned. Ikke reduksjon for brukshindring som ferie, tjenestereiser, sykdom o.l. Skifte av bil Fordeles mellom bilene etter hele kalendermåned Den måned bilskiftet skjer, er det den bil som disponeres for siste trekkberegning i vedkommende måned som legges til grunn. 30

31 Fri bil Flere arbeidstaker bruker samme bil Fordelen fordeles på hver arbeidstaker etter den enkelte disponering. Flere biler til disposisjon samtidig Skattlegges fullt ut etter standardregelen for hver bil Vekselbruk av flere biler (bilpool) Gjelder når arbeidstakeren stadig veksler på hvilke biler som brukes privat. Fordelen beregnes ut fra gjennomsnittet av beregningsgrunnlaget for de biler arbeidstaker har tilgang til. 31

32 Fri bil Egenbetaling Betaler arbeidstakeren for bruken av firmabilen, reduseres ikke den private fordelen. Eksempel: Arbeidsgiver leaser en bil og trekker arbeidstakeren i lønn tilsvarende leasingleien. Arbeidstakeren betaler alle bilutgiftene. Arbeidstaker sin fordel fastsettes etter standardregelen uten reduksjon for egenbetalingen. 32

33 Kostnader som omfattes av fordelsbeskatningen Fordelen omfatter også bilkostnader pådratt i forbindelse med privat bruk av bilen, som kostnader til drivstoff, reparasjoner, assistanse ved havari etc. Kostnader til ferge, bompenger, piggdekkavgift og parkeringsavgift er ikke bilkostnader, og inngår ikke i fordelen. Dekkes slike kostnader i forbindelse med privat bruk, innberettes dette som lønn. 33

34 Unntak sporadisk adgang til privat bruk Sporadisk adgang til privat bruk utløser ikke fordelsbeskatning etter standardregelen. F.eks. arbeidstakeren en dag låner arbeidsgiverens bil for å flytte. Standardregelen gjelder imidlertid dersom adgangen til privat bruk får et minstemål av regularitet eller varighet. F.eks. arbeidstakeren bruker arbeidsgiveren sin bil i ferien. 34

35 Unntak listepris står ikke Kode 125-A i forhold til fordelen Brukes kun når standardfordelen, basert på listepris ved førstegangsregistrering, klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk. Avviket skal være betydelig. Ved forskuddstrekket Fastsatt beløp (For hele 2013 kr ) Ved ligningsbehandlingen: Fordelen blir for høy beløp fastsatt i takseringsreglene Fordelen blir for lav markedsverdi som listepris 35

36 Unntak listepris står ikke Kode 125-A Eksempel i forhold til fordelen En lastebil på kg har en listepris på kr Bilen ble 1. gangs registrert 15. juni 2009 og arbeidstakeren har disponert bilen hele Fordelen settes til minimum kr på trekktidspunktet. LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode Beløp Tekst 125-A Fri bil. Listepris Tidsrom Bilens reg.nr.: VF

37 Unntak Lastebiler, busser, biler med forbud i lov mot privat bruk Kode 135-A Unntaket gjelder for: Lastebiler med totalvekt på minst kg Busser registrert for mer enn 15 passasjerer Biler som det i lov er forbud mot å bruke til annen privatkjøring enn hjem og arbeidssted For 2013 beregnes fordelen slik: Kr 3,30 pr. km. for kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreise), besøksreise og annen privat kjøring. Kr 1,50 pr. km. for arbeidsreiser og besøksreiser som overstiger km. 37

38 Unntak Lastebiler, busser, biler med forbud i lov mot privat bruk Kode 135-A Gjennomføring av forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift gjennom året: Arbeidstaker skal i utgangspunktet levere oppgave over faktisk privatkjøring frem til trekktidspunktet. Arbeidsgiveren kan i praksis også legge til grunn et skriftlig anslag fra arbeidstakeren over total privat kjørelengde for det kommende året. Det må da foretas en avregning mot faktisk antall kjørte kilometer privat før årets utgang. 38

39 Unntak Lastebiler, busser, biler med Eksempel forbud i lov mot privat bruk Arbeidstakeren har hatt fri lastebil med totalvekt på kg hele Bilen har en listepris på kr Yrkeskjøringen i 2013 har vært km. Arbeidstakeren har kjørt km privat, hvorav arbeidsreiser utgjør km. Beregning av fordel: Arbeidsreise (4 000 km x kr 3,30) kr Arbeidsreise (1 000 km x kr 1,50) kr Annen privat kjøring (3 000 x kr 3,30) kr Skattepliktig fordel kr LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode 135-A Kode 135-A Beløp Tekst Fri bil. Listepris Tidsrom Bilens reg.nr.: VF Totalt antall kjørte km: Herav kjøring hjem-arbeid:

40 Unntak Visse biltyper som bare brukes mellom hjem og arbeidssted Standardregelen omfatter ikke følgende biler dersom den private bruken kun er arbeidsreise: Biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk. Biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise. NB! Dersom slike biler brukes til annen privatkjøring (herunder besøksreiser) enn arbeidsreise, skal fordelen beregnes etter standardregelen. Dette gjelder selv om privatkjøringen kun er sporadisk. Kode 135-A 40

41 Liten grad egnet til privat bruk En vurdering hvor det blant annet legges vekt på: Biler som inneholder faste innretninger og store mengder verktøy/utstyr som er vanskelig å fjerne Bilens størrelse og vekt Biler med dominerende lasteplan (ikke pick-up) Bil med kun en sitteplass Smuss og lukt Bilens alder og slitasjegrad skal til en viss grad tas med i vurderingen NB! Varebiler og pick-up og lignede anses i seg selv ikke som lite egnet til privat bruk. 41

42 Unntak Visse biltyper som bare brukes mellom hjem og arbeidssted For 2013 beregnes fordelen slik: Kr 3,30 pr. km. for kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreise). Kr 1,50 pr. km. for arbeidsreiser som overstiger km. Kode 135-A 42

43 Unntak Visse biltyper som bare brukes mellom hjem og arbeidssted Gjennomføring av forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift gjennom året: Arbeidstaker skal i utgangspunktet levere oppgave over faktisk arbeidsreise frem til trekktidspunktet. Arbeidsgiveren kan i praksis også legge til grunn et skriftlig anslag fra arbeidstakeren over total arbeidsreise for det kommende året. Det må da foretas en avregning mot faktisk antall kjørte kilometer mellom hjem og arbeidssted før årets utgang. Kode 135-A 43

44 Unntak Visse biltyper som bare brukes mellom hjem og arbeidssted Eksempel Bil med listepris kr Bilen ble 1. gangs registrert 15. juni 2009 og yrkeskjøringen i 2013 har vært km. Kjøring mellom hjem og arbeidssted har vært km. Bilen har ikke vært brukt til annen privatkjøring. Beregning av fordel: Arbeidsreise (4 000 km x kr 3,30) kr Arbeidsreise (1 000 km x kr 1,50) kr Skattepliktig fordel kr LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode 135-A Kode 135-A Beløp Tekst Fri bil. Listepris Tidsrom Bilens reg.nr.: VF Totalt antall kjørte km: Herav kjøring hjem-arbeid:

45 Fri bil pensjonist Fordelen fastsettes til omsetningsverdien basert på faktisk privat bruk, jf. Skatteloven 5-3 Omsetningsverdi - hva det vil koste å leie tilsvarende bil som privatperson. 45

46 Fri bil pensjonist Bilen brukes hele året Bilens listepris multipliseres med prosentsatsene i henhold til standardregelen. Beløpet deles med en gjennomsnittlig normalkjørelengde på km. Resultatet (fordel per kilometer) multipliseres med det faktiske antall kilometer bilen er benyttet privat. Denne beregningsmåten kan benyttes med mindre en annen metode gir bedre uttrykk for "omsetningsverdien". 46

47 Fri bil pensjonist Gjennomføring av forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift gjennom året: Pensjonisten skal i utgangspunktet levere oppgave over faktisk privatkjøring frem til trekktidspunktet. Virksomheten kan i praksis også legge til grunn et skriftlig anslag fra pensjonisten over total privat kjørelengde for det kommende året. Det må da foretas en avregning mot faktisk antall kjørte kilometer privat før årets utgang. Er det ikke dekning for det samlede beregnede trekk i de kontante ytelser, må virksomheten melde fra om forholdet til skattekontoret. 47

48 Eksempel Fri bil pensjonist Bilen er ett år gammel. Listepris som ny på kr Bilen er kun benyttet privat og det er kjørt km i løpet av året. For 2013 vil fordelen bli: 30 % av kr = kr % av kr ( ) = kr Fordel i henhold til standardregelen kr Fordel pr km: kr / km (normalkjørelengden) kr 6,50 Skattepliktig fordel: kr 6,50 x km (faktisk kjørte km) = kr Kode 230-A LØNNS- OG TREKKOPPGAVE Kode Beløp Tekst 230-A Naturalytelser i pensjonsforhold Fri bil til pensjonist 48

49 Fri bil aksjonær (som ikke jobber i Beskattes som utbytte. virksomheten) Fordelen fastsettes til omsetningsverdien basert på faktisk privat bruk, jf. Skatteloven 5-3 Omsetningsverdi - hva det vil koste å leie tilsvarende bil som privatperson. Ulovlig utbytte etter aksjeloven ikke skjermingsfradrag Dersom aksjonæren jobber i selskapet, men ikke tar ut lønn, skal fordelen fastsettes etter standardregelen. 49

50 Fri bil aksjonær (som ikke jobber i Selskapet virksomheten) Når selskapet deler ut naturalia til aksjonæren, eller lar en aksjonær bruke selskapets eiendeler fritt (for eksempel fri bruk av selskapets bil), skal selskapet normalt uttaksbeskattes, jf. Skatteloven 5-2 Selskapet får fradrag for de faktiske kostnadene vedrørende bilen på vanlig måte. 50

51 Ansatt/pensjonist Fri bil - Bokføring Debet Mva Kredit Mva 5200 Fri bil Motkonto for gruppe 52 0 Ansattes/pensjonistens skattepliktige fordel ved fri bruk av arbeidsgivers bil registreres på konto Kontoen benyttes for å få registrert det som skal inn i lønnssystemet. I og med at dette er en naturalytelse, som ikke medfører noen utbetaling, må samme beløp krediteres på konto 5290 (motkonto for gruppe 52). 51

52 Ikke ansatt aksjonær Fri bil - Bokføring Debet Mva Kredit Mva 2050 Annen egenkapital Annen driftsinntekt 0 Ved fordel fri bil for ikke ansatt aksjonær må selskapet inntektsføre uttaket. En kan gjøre det ved å kreditere konto 3900 Annen driftsinntekt og debitere konto 2050 Annen egenkapital som motkonto. 52

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK 17.07.2013 FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK Skal innberettes i lønns- og trekkoppgavekode Kode 135-A Fri bil som faller utenfor standardreglene. Under denne kode innberettes fordel ved privat disponering

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015 ABAX AS Seminar Bergen 24.03.2015 OM ABAX Etablert 1999 (ETS AS) Restrukturert i 2009, sterk vekst over de siste fire år Skandinavias ledende leverandør av elektroniske kjørebøker Omsetning 2014: ca 240

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 3 BILTYPER YRKESBIL I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 The difference is ABAX BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da

Detaljer

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Arbeidsgiverdagen, 17.03.2016 Hvorfor endringer? - Utfordringer med reglene for yrkesbil som

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen:

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen: 04.02.2016 Yrkesbil fordelsbeskatning Denne veiviseren gjelder skatt og avgift for privat bruk av firmabil, såkalt yrkesbil. Det vil si, privat bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 501 kg.

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

@ - Informasjon. Prosjekt Fri bil

@ - Informasjon. Prosjekt Fri bil . ÅRGANG 4, NUMMER 10 @ - Informasjon til regnskapsførere og revisorer i Skatt nord UKE 42 2010 Å R G A N G 4, N U M M E R I DETTE NUMMERET: Prosjekt Fri bil 1 Brev til virksomhetene om privat bruk av

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Brønnøy kommune Kemnerkontoret

Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Dagens temaer julebord/andre tilstelninger goder som trimkort pc-briller bilordning private helsetjenester (nøkkelmannsfors) diett etter statens satser reiseregninger

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 03.02.2016 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, februar 2016 Ny versjon av HogiaLønn 2016.2 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Nyheter og forbedringer

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Innst. 138 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:134 S (2011 2012)

Innst. 138 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:134 S (2011 2012) Innst. 138 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:134 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde,

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Firmabilregisteret Bilen må registreres i Firmabilregisteret. Dette finner du under Register i menylinjen.

Firmabilregisteret Bilen må registreres i Firmabilregisteret. Dette finner du under Register i menylinjen. 14.07.2015 Firmabil fordelsbeskatning Denne veiviseren informerer om hvordan beløpene den ansatte skal betale skatt av og det skal beregnes arbeidsgiveravgift av, regnes ut. Beløp og satser i regneeksemplene

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

BILLIGSTE BILHOLD. Kunder om DrivBedre-pakken (40 ebøker i oppdateringsabonnement) Otto Risanger. Risangers ebok nr 013

BILLIGSTE BILHOLD. Kunder om DrivBedre-pakken (40 ebøker i oppdateringsabonnement) Otto Risanger. Risangers ebok nr 013 Otto Risanger BILLIGSTE BILHOLD Risangers ebok nr 013 Utgitt av Adekvat Info AS Kalnesveien 5, 1712 Grålum Tlf: 69 97 17 80 E-post: adekvat@adekvat.no Otto Risanger 2016 ISBN 978-82-7691-286-9 Denne eboka

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Velkommen. Tom Jensen, adm. direktør SpareBank 1 Bilplan AS

Velkommen. Tom Jensen, adm. direktør SpareBank 1 Bilplan AS Velkommen Tom Jensen, adm. direktør SpareBank 1 Bilplan AS SpareBank 1 Bilplan Tilbyr biladministrasjonsløsninger som forenkler bilholdet til kunder innen næringsliv og offentlig sektor Forvalter både

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad

Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad Vibeke Starheim Seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring Introduksjonsstønad Klager på V03 avslag fra søkere som mottar introduksjonsstønad

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 OPPA KOMMUNE RETNINGSINJER FOR TJENESTE TEEFON Vedtatt ioppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 INNHODSFORTEGNESE Innledning ~ Hvem gjelder reglementet for ~ Kriterier for å kunne

Detaljer

Til medlemmene Åpningstider i jula : 27/12 kl /12 kl /12 kl /12 kl

Til medlemmene Åpningstider i jula : 27/12 kl /12 kl /12 kl /12 kl Til medlemmene Åpningstider i jula : 27/12 kl 09.00-14.00 28/12 kl. 09.00 14.00 29/12 kl. 09.00 14.00 30/12 kl. 09.00 14.00 Fannrem 16.12.2016 Varsling av økning i priser på våre tjenester fra 01.01.17.

Detaljer

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold BILLIGSTE BILHOLD i småbedriften R!SANGERS E-BOK 013 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Stortingets

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Desember 2011 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2011...2 Skattetrekktabeller for 2012...2 Lønns- og trekkode

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Bilag på lønnsutgifter som ikke er ordnet av LiST, må leveres innen 28. desember 2015.

Bilag på lønnsutgifter som ikke er ordnet av LiST, må leveres innen 28. desember 2015. Fannrem 18.12.2015 Til medlemmene Åpningstider i jula : 24/12 STENGT 28/12 kl. 09.00 14.00 29/12 kl. 09.00 14.00 30/12 kl. 09.00 14.00 31/12 STENGT Innleveringsfrister : Bilag på lønnsutgifter som ikke

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. november 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, Ventor Sp. Zoo PUH BRV Multi A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Til medlemmene. Vi takker for et godt samarbeid i året som gikk, og ønsker Dere alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Til medlemmene. Vi takker for et godt samarbeid i året som gikk, og ønsker Dere alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! Til medlemmene Fannrem 16.12.2016 Åpningstider i jula : 27/12 kl 09.00-14.00 28/12 kl. 09.00 14.00 29/12 kl. 09.00 14.00 30/12 kl. 09.00 14.00 Varsling av økning i priser på våre tjenester fra 01.01.17.

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 REISEREGULATIVET Noen definisjoner: Tjenestereise- pålagt/godkjent reise i oppdrag for arbeidsgiver. Arbeidssted- der arbeidstaker til daglig arbeider. Arbeidsreiser-

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer