Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb"

Transkript

1 Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl Auditoriet i Vikingskipet, Hamar

2 Dagsorden Årsmøte, 26. februar Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Styrets beretning for valgperioden Regnskap 6. Innkomne forslag 1. Sportslig satsning og kontroll 2. Godtgjørelse Styrets leder 7. Fastsatt kontingent Vedta klubbens budsjett for Behandle klubbens organisasjonsplan 10. Valg: a. Leder (ny) og nestleder (ikke på valg) b. 3 styremedlemmer (3 ikke på valg, 1 ny) og 2 varamedlemmer (1 ikke på valg) c. Komitéledere ifølge organisasjonsplan d. Kontrollkomite e. 2 revisorer f. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet g. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 11. Premieutdeling klubbmestere Junior; gutter - Senior; damer/herrer - Damer/Herrer 12. Premieutdeling Atlungstad Match 2014 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 2

3 Sak 4: Styrets beretning for valgperioden 2014 Styret har bestått av: Leder Nestleder Styremedlem / sekretær Styremedlem / kasserer Styremedlem Varamedlem Varamedlem Runar Skjemstad Olaug Bye Tove Aune Helen Helseth Are Pettersen Terje Sveum Pål Stueflotten Styre, komiteer og administrasjon Det er avholdt 10 styremøter i valgperioden. I tillegg har det vært 2 fellesmøter mellom styret og komitelederne. Styret har ikke hatt noen kontroversielle saker til behandling. Vi har en meget godt fungerende organisasjon i ATGK. Klubbens komiteer gjør en formidabel jobb og driver det sportslige, sosiale og dugnadsmessige på en utmerket måte. Samarbeidet mellom administrasjon, komiteer og klubbens styre fungerer bra, og dette samarbeidet er en forutsetning for å lykkes videre i framtiden. 17. desember 2013 ble det signert avtale mellom Atlungstad Golf as og Darren Webster Clarke. Intensjonen var å bygge et Webster Clarke Golf Akademi på Atlungstad. Head pro på Atlungstad blir Marcus Thim. Klubbens styre mener dette samarbeidet har fungert bra, men ser en klar fordel i at klubben tar over ansvaret for Pro og det sportslige apparatet. Medlemsforhold Klubben hadde ved sesongslutt (31/ ) 763 personer registrert i golfklubbens medlemsregister en netto oppgang på 56 medlemmer. I løpet av 2014 ble det registrert 126 nyinnmeldinger og/eller aktivering av tidligere medlemskap, og styret anser tilsiget av nye medlemmer som fortsatt bra. Utfordringen ligger fremdeles i å beholde medlemmene over tid, noe det må jobbes kontinuerlig med. Av de som har tatt kurs i 2012 og 2013 er under halvparten fremdeles medlemmer. Vi vil i 2015 starte et aktivt arbeid med å SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 3

4 finne ut hvorfor vi mister mange av de nye medlemmene, samt gjøre tiltak i forhold til dette. Mye av dette arbeidet vil ligge hos sportslig koordinator(se sak 6) i samarbeid med MAK ALDERSFORDELING MEDLEMMER 2014 Antall Herrer Damer Ved siden av å øke medlemsmassen har klubben som målsetting at medlemmene skal bli bedre golfspillere. Fordelingen av hcp i medlemsmassen 2014 er som følger: Hcp ATGK 2014 Antall < 4,4 4,5-11,4 11,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36, Ikke GK Damer Herrer SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 4

5 Årsrevisjon av medlemmenes hcp er gjennomført i henhold til system vedtatt av Norges Golfforbund. Revisjonen skjer automatisk i Golfbox, og kontrolleres av handicapkomiteen før godkjennelse. Klubben hadde i 2014 totalt 584 medlemmer med hcp 36,0 eller lavere Det er fortsatt mange (184+15) av medlemmene med etablert hcp som ikke registrerer tilstrekkelig antall runder for at årsrevisjone skal bli gjennomført, men det totale antallet er omtrent på samme nivå som i 2013 hvor sammenlignbare tall var (165+42).). Vi oppfordrer klubbens spillere til å registrere så mange runder som mulig som hcp-tellende. På den måten vil en enkeltes hcp bli mest mulig riktig. VTG NGFs modell fra 2010 for opplæring og rekruttering av nye medlemmer, Veien Til Golf (VTG), ble også benyttet i 2014 og vi synes opplegget fungerer bra. Det ble gjennomført 4 ordinære VTG-kurs, samt 1 kurs arrangert spesielt tilrettelagt for en bedrift. Det ble i 2014 gjennomført 5 VTG-kurs, med i alt 96 deltakere. Dette er ny rekord for klubben, og tyder på en positiv utvikling i området. Medlemskontingenten har i 2014 vært kr. 600,- for voksne / kr. 300,- juniorer (10 19 år / kr. 150,- juniorer (0 9 år). Arbeidet med å gi alle medlemmer et godt sportslig og sosialt tilbud vil bli vektlagt også i sesongene som kommer. Spill Atlungstad golfbane hadde også i 2014 en veldig tidlig åpning 16. april var banen åpen for vanlig spill, og sesongen varte til og med 27. oktober. Avgiftene for fritt spill og medlemskap i 2014 var: Voksne medlemmer med aksje: kr 6.900,- Voksne medlemmer uten aksje: kr 8.900,- SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 5

6 Juniorer, avhengig av alder: kr 600,- / 2.100,- / kr 3.100,- I tillegg har det vært rabattert pris for juniorer i familier med minst 2 voksne medlemmer, for nybegynnere som tok golfkortet gjennom ATGK i 2013 eller senere, nye medlemmer fra andre klubber og studenter. Det har også vært tilbud om greenfee-medlemskap og klippekortmedlemskap. Banen Nok en vellykket sesong på Atlungstad er over. Banen har blitt bedre og bedre etter hvert som sesongen har gått og vi må si oss fornøyd med banens tilstand nå. Det viktigste med forandringene på banen denne sesongen har vært planting av nye trær som i fjor. Tankene bak den plantingen er som tidligere år å øke spillehastigheten og gjøre banen sikrere. Dette synes vi har fungert bra og er noe vi kommer til å fortsette med i årene som kommer. Setningsskader som vi hadde på greenene ble heller ikke så ille og gresset fra nurserygreenen har fungert bra. Hull tre fikk vi ikke gjort noe med. Ikke nok penger til å fullføre det vi har tenkt å gjøre, men vi håper at det ikke går alt for lenge før vi kan fullføre dette. I slutten av august fikk vi nesten to hundre busker / trær fra vår gode samarbeidspartner Blomsterkroken. Disse ble plantet av de ansatte samt frivillige og nesten alle kom i bakken før sesongen ble avsluttet. En kjempebra jobb av alle. Turneringer Sesongen 2014 har vært veldig aktiv. Totalt er det avholdt 50 arrangementer, registrert i golfbox. Av disse 50, har 10 arrangement vært rene juniorevents som Christina Kringsjå og juniorkomiteen har hatt ansvaret for. De resterende 40 events, har turneringskomitéen vært involvert i enten som teknisk arrangør i regi av klubben eller involvert gjennom driftselskapet. I forhold til fjoråret har det vært en økende deltakelse på turneringene. Fortsatt sliter komiteen med å få med seg aldersklassen år dette til tross for at komiteen har forsøkt å lage et bredt turneringsprogram med mange forskjellige spilleformer. De mest vellykkede turneringene denne sesongen var åpningsturneringen, Trippel Tee, AGK-3 i ett, Nordea Pairs, Liberg Open, Ladies Aquavita, KM herrer og damer samt avslutningsturneringen. Til sammen var det 559 deltakere på disse 8 arrangementene. De tre største sponsorturneringene var Sulland Open (102), Eika Invitational (128) og SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 6

7 Sparebank1 Hedmark (53) Den mest krevende turneringen i 2014 var Junior- NM (NGF) hvor de beste juniorene i landet deltok. Hele arrangementet gikk helt knirkefritt takket være god planlegging i komiteen, godt samarbeid med NGF og driftsselskapet og alle som bidro med en hjelpende hånd disse tre dagene. Takk skal dere ha alle sammen! Komiteen gikk til innkjøp av 4 stk Ipads for å øke servicegraden på enkelte turneringer ved at livescore blir registrert direkte ute på banen. Sportslig Lag NM 2014: Både herre og damelaget spilte i 2.divisjon (laveste nivå). Damelaget besto av Ida Kristin Lindberg, Julie Boysen Hillestad og Ine Pettersen. Laget endte på en 2. plass og rykker dermed opp til 1.divisjon. Herrelaget bestod av følgende spillere: Even Ruud, Christoffer Nordsveen, Martin Røste, Kristoffer Lie og Daniel Rønning. Laget vant og rykker dermed opp til 1.divisjon. Lag NM juniorer 2014: Guttelaget tok en 10.plass og beholdt dermed plassen i høyeste divisjon. Laget besto av Martin Røste, Bjørn Gustav Kringsjå, Kristoffer Lie, Emil Rønning og Frederick Landmark. Jentelaget, som besto av Ida Kristin Lindberg og Thea Langkaas, endte på en fin 7.plass og spiller også neste år i 2.divisjon. NGF juniorturneringene er organisert på 3 nivåer; Titleist Tour, Junior Tour 1.divisjon og Junior Tour. Vi har hatt 1 representant, Martin L. Røste på det høyeste nivået gjennom hele sesongen, der han i år har etablert seg på Titleist Tour med mange gode resultater. Klubben har i 2014 hatt i gjennomsnitt 5 spillere på Junior Tour 1.divisjon. Også i år har Atlungstad GK dominert med antall spillere på Junior Tour i vår region. Årets fremganger på turneringer blant våre juniorspillere gjør at vi starter med 2-3 spillere på første Titleist Tour i Atlungstad GK har også 2 spillere som er tatt ut til regionslaget 2015 i vår Regionalt kompetansesenter(rks) i aldersgruppen år (født ). Atlungstad GK arrangerte i 2014 NM for juniorer, med mange frivillige fra Atlungstad som gjorde turneringen til en suksess. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 7

8 Klubbmesterskapet fikk følgende vinnere: Klubbmester Herrer: Martin Røste Klubbmester Damer: Julie Boysen Hillestad Senior klubbmester Herrer: Tor Lillemoen Senior klubbmester Damer: Olaug Bye Junior klubbmester gutter: Martin Røste Atlungstad Match har blitt en årviss turnering hvor det er etablert en egen vandrepremie. Vinner i 2014 ble Martin Røste som med dette tok storeslem i år. Styret gratulerer alle med fin innsats gjennom sesongen! Ungdomsarbeidet Målsettingen er å bygge opp en organisasjon som sikrer et godt og trygt miljø for alle. Vi skal markedsføre golfen og ha et inkluderende miljø som gjør at barn og unge søker seg til vår sport. Vi skal også bygge et egnet treningstilbud for de juniorer som ønsker å trene med tanke på å kunne bli bedre golfspillere, og ønsker å spille turneringer. Gjøre tiltak som sikrer at ATGK stiller med lag i NM i alle klasser. Stimulere og legge forholdene til rette slik at ATGK er representert på et høyt turneringsnivå i golf-norge. Sesongen startet med Kick-off med vår nye Pro Marcus Thim. I sesongen 2014 startet vi med 5 treningsgrupper, der barn/ungdommer ble delt inn i grupper utfra alder og ferdigheter. Treningene startet opp uke 17 og ble avsluttet uke 39, med et opphold i uke I 2014 har vi hatt en økning av antall juniorer som deltar i en treningsgruppe, der nesten alle er i grønn gruppe (alder 5 9 år). Samtidig ser vi en reduksjon i antall juniormedlemmer (fra 94 til 86) i Atlungstad Golfklubb sammenlignet med 2013 (Se vedlegg). Samtlige treningsgrupper ble opprettholdt til tross for få deltakere i hver gruppe. Deltakere grønn gruppe har i 2014 vært i en treningsgruppe med 2 trenere (mot tidligere 2 grupper) noe som har bidratt til økt aktivitetsnivå og flere muligheter med tanke på gruppeinndeling og parallelle øvelser. I snitt har det vært 13 barn per trening. Hovedfokuset for denne treningsgruppen er å ha SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 8

9 det gøy med golfrelaterte øvelser, men treningene er likevel gjennomført med en klar struktur ift. oppvarming, hovedøkt og felles avslutning. Målsetningen har vært å tilby varierte treningsøkter med innslag og øvelser fra alle deler av golfspillet, inkludert spill på banen. Også i år har det vært brukt ferdighetsmerkene til barn og golf (putte, bronse, sølv og gull) som en del av treningen i tillegg til andre treningsformer. Flere av barna har i løpet av sesongen klart kravene til NGF gullmerke, som kvalifiserer til klubb hcp 54 med mulighet for banespill ved betalt spilleavgift. Trenere for Grønn gruppe har i år vært Ine Pettersen og Are Pettersen. På enkelte treninger, spesielt der vi har vært på banen har vi fått med oss flere av de eldste juniorene fra Svart gruppe. Dette har fungert bra! Det er ikke gjort noen form for annonsering ut over Atlungstad GKs nettsider for denne juniortreningen. Vi ser helt klart et potensiale til å kunne få med flere barn med en mer aktiv markedsføring. Dette bør være en målsetning for På tross av dette har tilsiget av nye barn i treningsgruppen vært bra. Vintertrening Vi har trening i gymsal en gang per uke samt simulatortrening på innendørssenter 1 gang per uke.. I tillegg har vi tre juniorlag i simulatorserien. Det er kun 9 juniorer som har valgt å benytte seg av vintertilbudet, som har en egenandel på kr. Første helgen i desember var det helgesamling med Marcus og Darren, der 11 juniorer valgte å delta. Vi har også i år tilgang til gymsalen på Ajer hver fredag, der alle som har lyst kan møte opp og spille innebandy. Der er fokus på det sosiale. Det har ikke vært separate treninger for våre elitespillere, Veslemøy Kontorp Heramb og André Toth, de har imidlertid fått tilbud om å trene sammen med juniorene i svart gruppe. Knøttegolf I 2015 er det gjennomført totalt 6 samlinger med «knøttegolf», som er et tilbud til de aller minste eller barn som ønsker å prøve golf for første gang. Det har også i år variert veldig med antall barn på disse treningene hvor maks antall deltakere har vært 8. Disse aktivitetskveldene har vært annonsert på HA-tavla, men vi ser også her at potensialet for flere deltakere er vesentlig større med en mer aktiv markedsføring. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 9

10 Ansvarlig for gjennomføring av knøttegolf har vært Ine Pettersen, med Bjørn Gustav Kringsjå som instruktør. Begge disse har i 2014 gjennomført trener 1 utdanning og trener- og lederutdanning for ungdommer i regi av NGF. Begge har bestått teoretisk og praktisk eksamen, og vil være gode ressurser for golfklubben i årene fremover. Det har også vært bidrag fra de eldste juniorene i Svart gruppe som instruktører for knøttegolfen. Det har fungert meget bra. Treningsaktiviteter for voksne Det har også i 2014 vært treningstilbud til klubbens voksne medlemmer. Både damekomiteen og seniorkomiteen har hatt stor oppslutning på sine treninger og turneringer i år. Dugnader 2014 var nok en gang et meget aktivt år på dugnadssiden. Bygg & Teknisk komite, som i praksis driver byggearbeider og teknisk vedlikehold, har i 2014 blant annet malt terrasse, pusset og beiset stoler og bord, produsert flere teekasser, bygget ny bru på hull 6, satt i gang arbeidet med toaletter ute på banen og mye annet. Det har også blitt gjennomført ulike dugnader på banen, marshalltjeneste, og mange frivillige har bidratt til drift av proshop og Brennerikjelleren. VTGopplæring krever også en dugnadsinnsats fra medlemmene, og mange av våre medlemmer har stilt opp som faddere i Mange medlemmer har lagt ned imponerende mye tid og energi på å bygge opp fellesskapet rundt klubben og banen. Tusen takk til alle dere som bidrar! For øvrig vises det til årsmeldingene fra komiteene, se eget vedlegg. Tilskudd Klubben har mottatt diverse tilskudd fra idrettssystemet på kr ,- basert på medlemsmassen pr Grasrotandelen fra Norsk Tipping er fremdeles en vesentlig inntektskilde for klubben. Medlemmene oppfordres til å fortsette å verve venner og kjente til å gi sin grasrotandel til Atlungstad. For regnskapsåret 2014 mottok klubben kr ,- fra Norsk Tipping. Her er det ennå mer å hente, så det er planer om noen kampanjer for å øke antallet grasrotgivere var også det første året SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 10

11 AGK sto som mottaker av overskudd fra bingobransjen. AGK mottok i ,-. Økonomi Atlungstad Golfklubb har en meget tilfredsstillende økonomi. Komiteene for øvrig har holdt seg innenfor sine tildelte budsjetter og har bidratt til klubbens overskudd. Det vises for øvrig til regnskapet. Representasjon Følgende har deltatt på NGFs kurs og arrangementer: Områdevist lederforum v/runar Skjemstad Godtgjørelser og kompensasjon Ingen av de tillitsvalgte i klubben mottar økonomisk eller annen form for kompensasjon for sitt frivillige arbeid. Komitéledere og andre som benytter privat telefon i stor utstrekning for klubben kan gis refusjon av utgifter etter søknad. Ingen tillitsvalgte søkte om dette i Styret i Atlungstad Golfklubb Runar Skjemstad Olaug Bye Helen Helseth Tove Aune Terje Sveum Are Pettersen Pål Stueflotten SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 11

12 Sak 5: Regnskap Resultat SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 12

13 Balanse SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 13

14 Kommentarer til regnskapet 2014 Klubbens totale inntekter i 2014 ble kr ,78 mot kr ,81 i 2013, dvs at vi har hatt en økning på kr ,97. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt en økning i turneringsinntektene på kr ,50, at vi har mottatt et tilskudd til utstyrsmidler på kr ,20 (av disse skal kr tilbakeføres til klubben til dekning av kostnad til nett på rangen), at vi har mottatt bingomidler på kr ,82 samt at det er bokført 4 grasrotandeler i år i motsetning til tidligere år der det har vært bokført kun 3. Dette utgjør kr ,65. Endringer er gjort for å få en riktig periodisering av inntekten. I 2015 vil det kun bli ført tre andeler til inntekt igjen. I tillegg har vi generelt hatt økning i de fleste inntektsposter i året. Endelig resultat for 2014 ble kr ,84 mot kr ,89 for En økning på kr ,95. Klubbens bokførte verdier utgjør pr kr ,29. Av dette er kr ,07 bankinnskudd. Klubben eier en aksjepost i Atlungstad Golf AS med en verdi på kr (10 aksjer). I tillegg har klubben gitt Atlungstad Golf AS et kortsiktig lån på kr Lånet er rentefritt og skal tilbakebetales så snart tilskudd fra Stange kommune/tippemidler er utbetalt. Ut over dette har vi bokført tilgodehavende av grasrotandel, utstyrsmidler og bingoandel som er ført som inntekt i 2014, men innbetalt til oss i Beløpet utgjør kr ,22. Inntekten i 2014 ble, som tidligere nevnt, noe høyere enn budsjettert. Inntekten har følgende fordeling: Årskontingenter: 36% Grasrotandel: 12,8% Bingoandel: 8,8% Øvrige tilskudd: 11,6% Andre inntekter: 30,8% I andre inntekter ligger inntekter fra klubbens virksomhet dvs turneringer, treningsavgifter, sponsormidler mv. Totale kostnader 2014 utgjør kr ,99. Av dette utgjør 23,3% en videreføring av innbetalt medlemsavgift til NGF, abonnement på Norsk Golf og IT-avgifter til forbundet. 40% er kostnader relatert til junior, elite og MAKarbeid. Administrative kostnader utgjør ca 8% inkludert kjøp av I-padder til NM SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 14

15 jr for kr samt administrativ bistand Atlungstad Golf AS på kr Resterende 28,7% utgjør kostnader til turneringer, premier o.l. Driftskostnadene for 2014 ligger ca kr (7,5%) over budsjett. I dette beløpet ligger ca som skal overføres til Atlungstad Golf AS til dekning av nett på rangen samt generelt økning i kostnader vedrørende turneringer. Dette er naturlig da inntektene vedrørende turneringer også er økt i Positive resultater og god likviditet de siste årene gjør at den økonomiske situasjonen i klubben må anses som tilfredsstillende. Sportslige satsninger og videreutvikling av tilbud til nåværende og nye medlemmer er godt innenfor rekkevidde. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 15

16 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 16

17 Sak 6: Innkomne forslag Det er 2 (to) forslag for behandling av Årsmøtet. 1. Sportslig satsning i klubbregi Klubbens styre foreslår at det gjøres en utvidet sportslig satsning i klubben. Dette innebærer at vi tar inn ressurser som skal jobbe med det som styret mener naturlig er klubbens oppgaver. Med dette tiltaket ønsker vi å gi klubben mulighet og ressurser til videre utvikling. PRO Klubben skriver avtale med Darren Webster Clarke Academy, med Marcus Thim som Pro på Atlungstad. Dette innebærer ingen stor praktisk endring for klubbens medlemmer, men styret mener det er riktig at det er klubben som skal ha den sportslige styringen og da kontrakten med Pro. Sportslig Koordinator Ine Pettersen leies inn på deltid som sportslig koordinator. Hovedoppgaver er rekruttering med vekt på barn, ungdom og kvinner, frafallsanalyse og aktivt arbeid med nye medlemmer for å få disse til å bli, være en støttespiller for komiteene, samt lede arbeidet med å utarbeide en sportslig plan. Økonomiske konsekvenser Budsjettert økning i utgifter ved gjennomføring av dette: ,- Budsjettert økning i inntekter ved gjennomføring av dette: ,- Disse tallene er basert på at det selges 70 VTG kurs til voksne, 10 VTG kurs til junior, samt at det selges Protimer, spesialkurs o.l. for ,- i løpet av sesongen. Dette vedtaket vil bety nye poster i budsjettet(sak 8), samt justering av klubbens organisasjonskart(sak 9). Begge disse punktene må godkjennes av årsmøtet. Styret ber årsmøtet stemme over dette forslaget. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 17

18 2. Godtgjørelse Styrets leder Klubbens styre foreslår at Klubbens styreleder kompenseres med fritt spill og gratis medlemskap i den perioden man er i stillingen. Dette er gjeldende fra og med sesongen Styret ber årsmøtet stemme over forslaget. Sak 7: Fastsatt kontingent for 2015 Styret har, i henhold til fullmakt fra Årsmøtet 2011, vedtatt samme kontingent for 2015 som klubben har hatt siden 2006, i tillegg til den nye kategorien for juniorer 9 år og yngre som ble innført i Voksne: Eldre junior: Yngre junior: Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret) Kr 300,- (10 19 år i kalenderåret) Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret) SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 18

19 Sak 8: Klubbens budsjett 2015 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 19

20 9. Behandle klubbens organisasjonsplan SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 20

21 Sak 10: Valg Valgkomiteens forslag til Årsmøtet 26. februar 2015 Styret: Leder Runar Skjemstad 2år Nestleder Olaug Bye Ikke på valg Styremedlem/sekretær Gunn Kari Siri 2 år (ny) Styremedlem/kasserer Helen Helseth Ikke på valg Styremedlem Are Pettersen Ikke på valg Varamedlem Terje Sveum 2 år Varamedlem Pål Stueflotten Ikke på valg Revisorer: Knut Børre Fangberget 1 år (gjenvalg) Arild Wangen 1 år (gjenvalg) Kontrollkomite: Anne Kari Steen 1 år (gjenvalg) Jan Teksum 1 år (gjenvalg) Komiteledere (alle velges for 1 år): Turneringskomite Tor Einar Heia Gjenvalg Damekomite Cathrine Muri Ny Seniorkomite Terje Kristoffersen Gjenvalg Junior- og elitekomite Christina Kringsjå Gjenvalg Hcp komite Kjell Kringsjå Gjenvalg Banekomite Vidar Furulund Gjenvalg Bygg & teknisk komite Jarl Rasmussen Gjenvalg Medlems-/aktivitetskomite Stein Vidar Hovde Gjenvalg Styrets forslag til ny valgkomité for 2014 Leder Harald Høgmo Edvardsen Gjenvalg Medlem Lars Georg Rønning(Ny) Medlem Rune Haugom(Ny) Varamedlem Morten Århus Gjenvalg Styrets forslag til representanter til Golfting, Idrettsråd m.m. Styret foreslår at Årsmøtet gir Styret fullmakt til å utpeke representanter til Ting og Råd. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 21

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning Bakgrunn European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000. Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer