Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb"

Transkript

1 Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl Auditoriet i Vikingskipet, Hamar

2 Dagsorden Årsmøte, 26. februar Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Styrets beretning for valgperioden Regnskap 6. Innkomne forslag 1. Sportslig satsning og kontroll 2. Godtgjørelse Styrets leder 7. Fastsatt kontingent Vedta klubbens budsjett for Behandle klubbens organisasjonsplan 10. Valg: a. Leder (ny) og nestleder (ikke på valg) b. 3 styremedlemmer (3 ikke på valg, 1 ny) og 2 varamedlemmer (1 ikke på valg) c. Komitéledere ifølge organisasjonsplan d. Kontrollkomite e. 2 revisorer f. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet g. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 11. Premieutdeling klubbmestere Junior; gutter - Senior; damer/herrer - Damer/Herrer 12. Premieutdeling Atlungstad Match 2014 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 2

3 Sak 4: Styrets beretning for valgperioden 2014 Styret har bestått av: Leder Nestleder Styremedlem / sekretær Styremedlem / kasserer Styremedlem Varamedlem Varamedlem Runar Skjemstad Olaug Bye Tove Aune Helen Helseth Are Pettersen Terje Sveum Pål Stueflotten Styre, komiteer og administrasjon Det er avholdt 10 styremøter i valgperioden. I tillegg har det vært 2 fellesmøter mellom styret og komitelederne. Styret har ikke hatt noen kontroversielle saker til behandling. Vi har en meget godt fungerende organisasjon i ATGK. Klubbens komiteer gjør en formidabel jobb og driver det sportslige, sosiale og dugnadsmessige på en utmerket måte. Samarbeidet mellom administrasjon, komiteer og klubbens styre fungerer bra, og dette samarbeidet er en forutsetning for å lykkes videre i framtiden. 17. desember 2013 ble det signert avtale mellom Atlungstad Golf as og Darren Webster Clarke. Intensjonen var å bygge et Webster Clarke Golf Akademi på Atlungstad. Head pro på Atlungstad blir Marcus Thim. Klubbens styre mener dette samarbeidet har fungert bra, men ser en klar fordel i at klubben tar over ansvaret for Pro og det sportslige apparatet. Medlemsforhold Klubben hadde ved sesongslutt (31/ ) 763 personer registrert i golfklubbens medlemsregister en netto oppgang på 56 medlemmer. I løpet av 2014 ble det registrert 126 nyinnmeldinger og/eller aktivering av tidligere medlemskap, og styret anser tilsiget av nye medlemmer som fortsatt bra. Utfordringen ligger fremdeles i å beholde medlemmene over tid, noe det må jobbes kontinuerlig med. Av de som har tatt kurs i 2012 og 2013 er under halvparten fremdeles medlemmer. Vi vil i 2015 starte et aktivt arbeid med å SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 3

4 finne ut hvorfor vi mister mange av de nye medlemmene, samt gjøre tiltak i forhold til dette. Mye av dette arbeidet vil ligge hos sportslig koordinator(se sak 6) i samarbeid med MAK ALDERSFORDELING MEDLEMMER 2014 Antall Herrer Damer Ved siden av å øke medlemsmassen har klubben som målsetting at medlemmene skal bli bedre golfspillere. Fordelingen av hcp i medlemsmassen 2014 er som følger: Hcp ATGK 2014 Antall < 4,4 4,5-11,4 11,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36, Ikke GK Damer Herrer SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 4

5 Årsrevisjon av medlemmenes hcp er gjennomført i henhold til system vedtatt av Norges Golfforbund. Revisjonen skjer automatisk i Golfbox, og kontrolleres av handicapkomiteen før godkjennelse. Klubben hadde i 2014 totalt 584 medlemmer med hcp 36,0 eller lavere Det er fortsatt mange (184+15) av medlemmene med etablert hcp som ikke registrerer tilstrekkelig antall runder for at årsrevisjone skal bli gjennomført, men det totale antallet er omtrent på samme nivå som i 2013 hvor sammenlignbare tall var (165+42).). Vi oppfordrer klubbens spillere til å registrere så mange runder som mulig som hcp-tellende. På den måten vil en enkeltes hcp bli mest mulig riktig. VTG NGFs modell fra 2010 for opplæring og rekruttering av nye medlemmer, Veien Til Golf (VTG), ble også benyttet i 2014 og vi synes opplegget fungerer bra. Det ble gjennomført 4 ordinære VTG-kurs, samt 1 kurs arrangert spesielt tilrettelagt for en bedrift. Det ble i 2014 gjennomført 5 VTG-kurs, med i alt 96 deltakere. Dette er ny rekord for klubben, og tyder på en positiv utvikling i området. Medlemskontingenten har i 2014 vært kr. 600,- for voksne / kr. 300,- juniorer (10 19 år / kr. 150,- juniorer (0 9 år). Arbeidet med å gi alle medlemmer et godt sportslig og sosialt tilbud vil bli vektlagt også i sesongene som kommer. Spill Atlungstad golfbane hadde også i 2014 en veldig tidlig åpning 16. april var banen åpen for vanlig spill, og sesongen varte til og med 27. oktober. Avgiftene for fritt spill og medlemskap i 2014 var: Voksne medlemmer med aksje: kr 6.900,- Voksne medlemmer uten aksje: kr 8.900,- SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 5

6 Juniorer, avhengig av alder: kr 600,- / 2.100,- / kr 3.100,- I tillegg har det vært rabattert pris for juniorer i familier med minst 2 voksne medlemmer, for nybegynnere som tok golfkortet gjennom ATGK i 2013 eller senere, nye medlemmer fra andre klubber og studenter. Det har også vært tilbud om greenfee-medlemskap og klippekortmedlemskap. Banen Nok en vellykket sesong på Atlungstad er over. Banen har blitt bedre og bedre etter hvert som sesongen har gått og vi må si oss fornøyd med banens tilstand nå. Det viktigste med forandringene på banen denne sesongen har vært planting av nye trær som i fjor. Tankene bak den plantingen er som tidligere år å øke spillehastigheten og gjøre banen sikrere. Dette synes vi har fungert bra og er noe vi kommer til å fortsette med i årene som kommer. Setningsskader som vi hadde på greenene ble heller ikke så ille og gresset fra nurserygreenen har fungert bra. Hull tre fikk vi ikke gjort noe med. Ikke nok penger til å fullføre det vi har tenkt å gjøre, men vi håper at det ikke går alt for lenge før vi kan fullføre dette. I slutten av august fikk vi nesten to hundre busker / trær fra vår gode samarbeidspartner Blomsterkroken. Disse ble plantet av de ansatte samt frivillige og nesten alle kom i bakken før sesongen ble avsluttet. En kjempebra jobb av alle. Turneringer Sesongen 2014 har vært veldig aktiv. Totalt er det avholdt 50 arrangementer, registrert i golfbox. Av disse 50, har 10 arrangement vært rene juniorevents som Christina Kringsjå og juniorkomiteen har hatt ansvaret for. De resterende 40 events, har turneringskomitéen vært involvert i enten som teknisk arrangør i regi av klubben eller involvert gjennom driftselskapet. I forhold til fjoråret har det vært en økende deltakelse på turneringene. Fortsatt sliter komiteen med å få med seg aldersklassen år dette til tross for at komiteen har forsøkt å lage et bredt turneringsprogram med mange forskjellige spilleformer. De mest vellykkede turneringene denne sesongen var åpningsturneringen, Trippel Tee, AGK-3 i ett, Nordea Pairs, Liberg Open, Ladies Aquavita, KM herrer og damer samt avslutningsturneringen. Til sammen var det 559 deltakere på disse 8 arrangementene. De tre største sponsorturneringene var Sulland Open (102), Eika Invitational (128) og SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 6

7 Sparebank1 Hedmark (53) Den mest krevende turneringen i 2014 var Junior- NM (NGF) hvor de beste juniorene i landet deltok. Hele arrangementet gikk helt knirkefritt takket være god planlegging i komiteen, godt samarbeid med NGF og driftsselskapet og alle som bidro med en hjelpende hånd disse tre dagene. Takk skal dere ha alle sammen! Komiteen gikk til innkjøp av 4 stk Ipads for å øke servicegraden på enkelte turneringer ved at livescore blir registrert direkte ute på banen. Sportslig Lag NM 2014: Både herre og damelaget spilte i 2.divisjon (laveste nivå). Damelaget besto av Ida Kristin Lindberg, Julie Boysen Hillestad og Ine Pettersen. Laget endte på en 2. plass og rykker dermed opp til 1.divisjon. Herrelaget bestod av følgende spillere: Even Ruud, Christoffer Nordsveen, Martin Røste, Kristoffer Lie og Daniel Rønning. Laget vant og rykker dermed opp til 1.divisjon. Lag NM juniorer 2014: Guttelaget tok en 10.plass og beholdt dermed plassen i høyeste divisjon. Laget besto av Martin Røste, Bjørn Gustav Kringsjå, Kristoffer Lie, Emil Rønning og Frederick Landmark. Jentelaget, som besto av Ida Kristin Lindberg og Thea Langkaas, endte på en fin 7.plass og spiller også neste år i 2.divisjon. NGF juniorturneringene er organisert på 3 nivåer; Titleist Tour, Junior Tour 1.divisjon og Junior Tour. Vi har hatt 1 representant, Martin L. Røste på det høyeste nivået gjennom hele sesongen, der han i år har etablert seg på Titleist Tour med mange gode resultater. Klubben har i 2014 hatt i gjennomsnitt 5 spillere på Junior Tour 1.divisjon. Også i år har Atlungstad GK dominert med antall spillere på Junior Tour i vår region. Årets fremganger på turneringer blant våre juniorspillere gjør at vi starter med 2-3 spillere på første Titleist Tour i Atlungstad GK har også 2 spillere som er tatt ut til regionslaget 2015 i vår Regionalt kompetansesenter(rks) i aldersgruppen år (født ). Atlungstad GK arrangerte i 2014 NM for juniorer, med mange frivillige fra Atlungstad som gjorde turneringen til en suksess. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 7

8 Klubbmesterskapet fikk følgende vinnere: Klubbmester Herrer: Martin Røste Klubbmester Damer: Julie Boysen Hillestad Senior klubbmester Herrer: Tor Lillemoen Senior klubbmester Damer: Olaug Bye Junior klubbmester gutter: Martin Røste Atlungstad Match har blitt en årviss turnering hvor det er etablert en egen vandrepremie. Vinner i 2014 ble Martin Røste som med dette tok storeslem i år. Styret gratulerer alle med fin innsats gjennom sesongen! Ungdomsarbeidet Målsettingen er å bygge opp en organisasjon som sikrer et godt og trygt miljø for alle. Vi skal markedsføre golfen og ha et inkluderende miljø som gjør at barn og unge søker seg til vår sport. Vi skal også bygge et egnet treningstilbud for de juniorer som ønsker å trene med tanke på å kunne bli bedre golfspillere, og ønsker å spille turneringer. Gjøre tiltak som sikrer at ATGK stiller med lag i NM i alle klasser. Stimulere og legge forholdene til rette slik at ATGK er representert på et høyt turneringsnivå i golf-norge. Sesongen startet med Kick-off med vår nye Pro Marcus Thim. I sesongen 2014 startet vi med 5 treningsgrupper, der barn/ungdommer ble delt inn i grupper utfra alder og ferdigheter. Treningene startet opp uke 17 og ble avsluttet uke 39, med et opphold i uke I 2014 har vi hatt en økning av antall juniorer som deltar i en treningsgruppe, der nesten alle er i grønn gruppe (alder 5 9 år). Samtidig ser vi en reduksjon i antall juniormedlemmer (fra 94 til 86) i Atlungstad Golfklubb sammenlignet med 2013 (Se vedlegg). Samtlige treningsgrupper ble opprettholdt til tross for få deltakere i hver gruppe. Deltakere grønn gruppe har i 2014 vært i en treningsgruppe med 2 trenere (mot tidligere 2 grupper) noe som har bidratt til økt aktivitetsnivå og flere muligheter med tanke på gruppeinndeling og parallelle øvelser. I snitt har det vært 13 barn per trening. Hovedfokuset for denne treningsgruppen er å ha SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 8

9 det gøy med golfrelaterte øvelser, men treningene er likevel gjennomført med en klar struktur ift. oppvarming, hovedøkt og felles avslutning. Målsetningen har vært å tilby varierte treningsøkter med innslag og øvelser fra alle deler av golfspillet, inkludert spill på banen. Også i år har det vært brukt ferdighetsmerkene til barn og golf (putte, bronse, sølv og gull) som en del av treningen i tillegg til andre treningsformer. Flere av barna har i løpet av sesongen klart kravene til NGF gullmerke, som kvalifiserer til klubb hcp 54 med mulighet for banespill ved betalt spilleavgift. Trenere for Grønn gruppe har i år vært Ine Pettersen og Are Pettersen. På enkelte treninger, spesielt der vi har vært på banen har vi fått med oss flere av de eldste juniorene fra Svart gruppe. Dette har fungert bra! Det er ikke gjort noen form for annonsering ut over Atlungstad GKs nettsider for denne juniortreningen. Vi ser helt klart et potensiale til å kunne få med flere barn med en mer aktiv markedsføring. Dette bør være en målsetning for På tross av dette har tilsiget av nye barn i treningsgruppen vært bra. Vintertrening Vi har trening i gymsal en gang per uke samt simulatortrening på innendørssenter 1 gang per uke.. I tillegg har vi tre juniorlag i simulatorserien. Det er kun 9 juniorer som har valgt å benytte seg av vintertilbudet, som har en egenandel på kr. Første helgen i desember var det helgesamling med Marcus og Darren, der 11 juniorer valgte å delta. Vi har også i år tilgang til gymsalen på Ajer hver fredag, der alle som har lyst kan møte opp og spille innebandy. Der er fokus på det sosiale. Det har ikke vært separate treninger for våre elitespillere, Veslemøy Kontorp Heramb og André Toth, de har imidlertid fått tilbud om å trene sammen med juniorene i svart gruppe. Knøttegolf I 2015 er det gjennomført totalt 6 samlinger med «knøttegolf», som er et tilbud til de aller minste eller barn som ønsker å prøve golf for første gang. Det har også i år variert veldig med antall barn på disse treningene hvor maks antall deltakere har vært 8. Disse aktivitetskveldene har vært annonsert på HA-tavla, men vi ser også her at potensialet for flere deltakere er vesentlig større med en mer aktiv markedsføring. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 9

10 Ansvarlig for gjennomføring av knøttegolf har vært Ine Pettersen, med Bjørn Gustav Kringsjå som instruktør. Begge disse har i 2014 gjennomført trener 1 utdanning og trener- og lederutdanning for ungdommer i regi av NGF. Begge har bestått teoretisk og praktisk eksamen, og vil være gode ressurser for golfklubben i årene fremover. Det har også vært bidrag fra de eldste juniorene i Svart gruppe som instruktører for knøttegolfen. Det har fungert meget bra. Treningsaktiviteter for voksne Det har også i 2014 vært treningstilbud til klubbens voksne medlemmer. Både damekomiteen og seniorkomiteen har hatt stor oppslutning på sine treninger og turneringer i år. Dugnader 2014 var nok en gang et meget aktivt år på dugnadssiden. Bygg & Teknisk komite, som i praksis driver byggearbeider og teknisk vedlikehold, har i 2014 blant annet malt terrasse, pusset og beiset stoler og bord, produsert flere teekasser, bygget ny bru på hull 6, satt i gang arbeidet med toaletter ute på banen og mye annet. Det har også blitt gjennomført ulike dugnader på banen, marshalltjeneste, og mange frivillige har bidratt til drift av proshop og Brennerikjelleren. VTGopplæring krever også en dugnadsinnsats fra medlemmene, og mange av våre medlemmer har stilt opp som faddere i Mange medlemmer har lagt ned imponerende mye tid og energi på å bygge opp fellesskapet rundt klubben og banen. Tusen takk til alle dere som bidrar! For øvrig vises det til årsmeldingene fra komiteene, se eget vedlegg. Tilskudd Klubben har mottatt diverse tilskudd fra idrettssystemet på kr ,- basert på medlemsmassen pr Grasrotandelen fra Norsk Tipping er fremdeles en vesentlig inntektskilde for klubben. Medlemmene oppfordres til å fortsette å verve venner og kjente til å gi sin grasrotandel til Atlungstad. For regnskapsåret 2014 mottok klubben kr ,- fra Norsk Tipping. Her er det ennå mer å hente, så det er planer om noen kampanjer for å øke antallet grasrotgivere var også det første året SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 10

11 AGK sto som mottaker av overskudd fra bingobransjen. AGK mottok i ,-. Økonomi Atlungstad Golfklubb har en meget tilfredsstillende økonomi. Komiteene for øvrig har holdt seg innenfor sine tildelte budsjetter og har bidratt til klubbens overskudd. Det vises for øvrig til regnskapet. Representasjon Følgende har deltatt på NGFs kurs og arrangementer: Områdevist lederforum v/runar Skjemstad Godtgjørelser og kompensasjon Ingen av de tillitsvalgte i klubben mottar økonomisk eller annen form for kompensasjon for sitt frivillige arbeid. Komitéledere og andre som benytter privat telefon i stor utstrekning for klubben kan gis refusjon av utgifter etter søknad. Ingen tillitsvalgte søkte om dette i Styret i Atlungstad Golfklubb Runar Skjemstad Olaug Bye Helen Helseth Tove Aune Terje Sveum Are Pettersen Pål Stueflotten SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 11

12 Sak 5: Regnskap Resultat SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 12

13 Balanse SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 13

14 Kommentarer til regnskapet 2014 Klubbens totale inntekter i 2014 ble kr ,78 mot kr ,81 i 2013, dvs at vi har hatt en økning på kr ,97. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt en økning i turneringsinntektene på kr ,50, at vi har mottatt et tilskudd til utstyrsmidler på kr ,20 (av disse skal kr tilbakeføres til klubben til dekning av kostnad til nett på rangen), at vi har mottatt bingomidler på kr ,82 samt at det er bokført 4 grasrotandeler i år i motsetning til tidligere år der det har vært bokført kun 3. Dette utgjør kr ,65. Endringer er gjort for å få en riktig periodisering av inntekten. I 2015 vil det kun bli ført tre andeler til inntekt igjen. I tillegg har vi generelt hatt økning i de fleste inntektsposter i året. Endelig resultat for 2014 ble kr ,84 mot kr ,89 for En økning på kr ,95. Klubbens bokførte verdier utgjør pr kr ,29. Av dette er kr ,07 bankinnskudd. Klubben eier en aksjepost i Atlungstad Golf AS med en verdi på kr (10 aksjer). I tillegg har klubben gitt Atlungstad Golf AS et kortsiktig lån på kr Lånet er rentefritt og skal tilbakebetales så snart tilskudd fra Stange kommune/tippemidler er utbetalt. Ut over dette har vi bokført tilgodehavende av grasrotandel, utstyrsmidler og bingoandel som er ført som inntekt i 2014, men innbetalt til oss i Beløpet utgjør kr ,22. Inntekten i 2014 ble, som tidligere nevnt, noe høyere enn budsjettert. Inntekten har følgende fordeling: Årskontingenter: 36% Grasrotandel: 12,8% Bingoandel: 8,8% Øvrige tilskudd: 11,6% Andre inntekter: 30,8% I andre inntekter ligger inntekter fra klubbens virksomhet dvs turneringer, treningsavgifter, sponsormidler mv. Totale kostnader 2014 utgjør kr ,99. Av dette utgjør 23,3% en videreføring av innbetalt medlemsavgift til NGF, abonnement på Norsk Golf og IT-avgifter til forbundet. 40% er kostnader relatert til junior, elite og MAKarbeid. Administrative kostnader utgjør ca 8% inkludert kjøp av I-padder til NM SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 14

15 jr for kr samt administrativ bistand Atlungstad Golf AS på kr Resterende 28,7% utgjør kostnader til turneringer, premier o.l. Driftskostnadene for 2014 ligger ca kr (7,5%) over budsjett. I dette beløpet ligger ca som skal overføres til Atlungstad Golf AS til dekning av nett på rangen samt generelt økning i kostnader vedrørende turneringer. Dette er naturlig da inntektene vedrørende turneringer også er økt i Positive resultater og god likviditet de siste årene gjør at den økonomiske situasjonen i klubben må anses som tilfredsstillende. Sportslige satsninger og videreutvikling av tilbud til nåværende og nye medlemmer er godt innenfor rekkevidde. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 15

16 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 16

17 Sak 6: Innkomne forslag Det er 2 (to) forslag for behandling av Årsmøtet. 1. Sportslig satsning i klubbregi Klubbens styre foreslår at det gjøres en utvidet sportslig satsning i klubben. Dette innebærer at vi tar inn ressurser som skal jobbe med det som styret mener naturlig er klubbens oppgaver. Med dette tiltaket ønsker vi å gi klubben mulighet og ressurser til videre utvikling. PRO Klubben skriver avtale med Darren Webster Clarke Academy, med Marcus Thim som Pro på Atlungstad. Dette innebærer ingen stor praktisk endring for klubbens medlemmer, men styret mener det er riktig at det er klubben som skal ha den sportslige styringen og da kontrakten med Pro. Sportslig Koordinator Ine Pettersen leies inn på deltid som sportslig koordinator. Hovedoppgaver er rekruttering med vekt på barn, ungdom og kvinner, frafallsanalyse og aktivt arbeid med nye medlemmer for å få disse til å bli, være en støttespiller for komiteene, samt lede arbeidet med å utarbeide en sportslig plan. Økonomiske konsekvenser Budsjettert økning i utgifter ved gjennomføring av dette: ,- Budsjettert økning i inntekter ved gjennomføring av dette: ,- Disse tallene er basert på at det selges 70 VTG kurs til voksne, 10 VTG kurs til junior, samt at det selges Protimer, spesialkurs o.l. for ,- i løpet av sesongen. Dette vedtaket vil bety nye poster i budsjettet(sak 8), samt justering av klubbens organisasjonskart(sak 9). Begge disse punktene må godkjennes av årsmøtet. Styret ber årsmøtet stemme over dette forslaget. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 17

18 2. Godtgjørelse Styrets leder Klubbens styre foreslår at Klubbens styreleder kompenseres med fritt spill og gratis medlemskap i den perioden man er i stillingen. Dette er gjeldende fra og med sesongen Styret ber årsmøtet stemme over forslaget. Sak 7: Fastsatt kontingent for 2015 Styret har, i henhold til fullmakt fra Årsmøtet 2011, vedtatt samme kontingent for 2015 som klubben har hatt siden 2006, i tillegg til den nye kategorien for juniorer 9 år og yngre som ble innført i Voksne: Eldre junior: Yngre junior: Kr 600,- (20 år og eldre i kalenderåret) Kr 300,- (10 19 år i kalenderåret) Kr 150,- (9 år og yngre i kalenderåret) SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 18

19 Sak 8: Klubbens budsjett 2015 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 19

20 9. Behandle klubbens organisasjonsplan SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 20

21 Sak 10: Valg Valgkomiteens forslag til Årsmøtet 26. februar 2015 Styret: Leder Runar Skjemstad 2år Nestleder Olaug Bye Ikke på valg Styremedlem/sekretær Gunn Kari Siri 2 år (ny) Styremedlem/kasserer Helen Helseth Ikke på valg Styremedlem Are Pettersen Ikke på valg Varamedlem Terje Sveum 2 år Varamedlem Pål Stueflotten Ikke på valg Revisorer: Knut Børre Fangberget 1 år (gjenvalg) Arild Wangen 1 år (gjenvalg) Kontrollkomite: Anne Kari Steen 1 år (gjenvalg) Jan Teksum 1 år (gjenvalg) Komiteledere (alle velges for 1 år): Turneringskomite Tor Einar Heia Gjenvalg Damekomite Cathrine Muri Ny Seniorkomite Terje Kristoffersen Gjenvalg Junior- og elitekomite Christina Kringsjå Gjenvalg Hcp komite Kjell Kringsjå Gjenvalg Banekomite Vidar Furulund Gjenvalg Bygg & teknisk komite Jarl Rasmussen Gjenvalg Medlems-/aktivitetskomite Stein Vidar Hovde Gjenvalg Styrets forslag til ny valgkomité for 2014 Leder Harald Høgmo Edvardsen Gjenvalg Medlem Lars Georg Rønning(Ny) Medlem Rune Haugom(Ny) Varamedlem Morten Århus Gjenvalg Styrets forslag til representanter til Golfting, Idrettsråd m.m. Styret foreslår at Årsmøtet gir Styret fullmakt til å utpeke representanter til Ting og Råd. SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2014 ATLUNGSTAD GOLFKLUBB Side 21

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014. Atlungstad Golfklubb

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014. Atlungstad Golfklubb Komiteenes årsberetninger Sesongen 2014 Atlungstad Golfklubb Rapport fra Kontrollkomiteen 2014 Kontrollkomiteens oppgaver er: Kontrollere styrets forvaltning av økonomiske verdier innenfor vedtatte rammer

Detaljer

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Torsdag 7. februar 2013, kl. 18.00 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 7. februar 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2012. Atlungstad Golfklubb

Komiteenes årsberetninger Sesongen 2012. Atlungstad Golfklubb Komiteenes årsberetninger Sesongen 2012 Atlungstad Golfklubb Rapport fra Kontrollkomiteen 2012 Kontrollkomiteen har i 2012 bestått av Jan Teksum og Anne Kari Steen. Kontrollkomiteens kontroll er foretatt

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Retningslinjer/instruks for styre og komiteer. Atlungstad Golfklubb

Retningslinjer/instruks for styre og komiteer. Atlungstad Golfklubb Retningslinjer/instruks for styre og komiteer Atlungstad Golfklubb 1 Retningslinjer for styrearbeidet Atlungstad Golfklubbs lov sier: 15 Klubbens styre Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00 Sted: Klubbhytta Dagsorden og saksinnstillinger 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2014 Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy. Mandag 20.april 2015 kl 1900. HiL-huset Børstad Idrettspark

Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy. Mandag 20.april 2015 kl 1900. HiL-huset Børstad Idrettspark Protokoll fra årsmøtet i Hamar IL bandy Mandag 20.april 2015 kl 1900 HiL-huset Børstad Idrettspark Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede -forretningsorden 15 stemmeberettigede og forretningsorden godkjent.

Detaljer

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad Rekruttering og nybegynneropplæring Einar I Lohne og Anna Dønnestad Hensikten med å løfte fram temaet Bidra til en økt forståelse som grunnlag for å fatte kloke beslutninger (ref. sak 6.1.3, 6.2.1 og 6.2.2)

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010 DAMEKOMITÉEN tilbud til damer over juniornivå. Komitéen skal gi konstruktive - Etablere turneringsprogram med varierende turneringsformer. - Arrangere turneringer i løpet av sesongen sammen med herregruppen.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Generalforsamling 2015 Arna Travlag

Generalforsamling 2015 Arna Travlag Generalforsamling 2015 Arna Travlag Tirsdag 26. Januar 2016 kl. 19:00 i «Gamleskulen» på Haukeland Generalforsamlingen skal behandle: 1. Godkjenning av innkallingen. 2. Valg av dirigent og 2 personer til

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte. Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016

Velkommen til Informasjonsmøte. Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016 Velkommen til Informasjonsmøte Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016 Informasjonsmøte 1. Gjennomgang av de viktigste forbedringene i 2015 pluss prioriteringer for 2016 2. Banedrift i 2016 pluss at det

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB 2009

ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB 2009 ÅRSMELDING BYNESET GOLFKLUBB 2009 Innhold: - Styrets beretning - Rapporter fra komiteene Styrets beretning Byneset Golfklubb er blant landets 20 største golfklubber. Vi var per 31.12.2009 1321 medlemmer,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre!

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre! Styrets beretning/årsmelding Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Klubben er definert som en klubb med treningsanlegg i hht til NGF bestemmelser.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer