Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi"

Transkript

1 xcomfort RF-abc

2 Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner med xcomfort. Eller hva med den nye boligen? Smarte løsninger med trådløs fleksibilitet!

3 1 Innledning 4 2 Sikkerhet for personer og anlegg Sikkerhet gjennom innovativ teknologi Sikkerhet for brukeren Sikkerhet gjennom standardisering 5 3 Fordeler i alle trinn I planleggingsfasen Ved idriftsettelse Ved endringer og oppgraderinger I installasjonsfasen 7 4 Hva du bør vite om radiobølger 8 5 Eaton's RF system ISM båndet (radiofrekvens) Pålitelig overføring To modi for igangkjøring av radiokomponenter Routing-funksjonen 12 6 Bruksområder Hvor stort kan systemet bli? Rekkevidde for Eatons trådløse system 13 7 Komponenter for alle formål Sensorer (sendere) Aktuatorer (mottagere) Sentrale funksjonskomponenter Tilbehør Programvare for planlegging og idriftsettelse 15 8 Smart planlegging Planlegging av rekkevidde Økt rekkevidde ved hjelp av routing Gruppesjalting (Resend) 21 9 Konfigurasjon og oppstart Opplæring av komponentene Basic Mode Comfort Mode Proffmodus Hvordan vi kan bistå Indeks 32

4 1 Innledning Med Eaton s RF system kan du tilby raske, fleksible og fremtidsorienterte løsninger innen elektroinstallasjon. Dette heftet inneholder nyttig informasjon om mulighetene som den trådløse teknologien fra Eaton kan tilby. Det er også ment som en veiledning for planlegging og gjennomføring. Med Eaton s RF system betyr det at du sparer deg for rot og kaos på bygge-plassen ved utvidelser eller endringer i eksisterende installasjoner. Systemet fungerer for alle behov, om det gjelder private boliger, et tradisjonelt kontor eller et moderne og fleksibelt kontor. Kunden din vil glede deg over å se hvor lite rot og smuss det medfører i mange tilfeller unngår du det helt! I planleggingen av nye installasjoner lar Eaton RF deg skape funksjoner som nærmest er utenkelig eller for kostbart å lage med konvensjonelle metoder. Enkle pakkeløsninger kan gi deg en god start. Med kurs og opplæring på Eaton's nettsider kan du skaffe deg tilleggskunnskaper og praktiske tips som gir deg mulighet til å konkurrere i nye forretningsområder. 2 Sikkerhet for personer og anlegg For planleggende og utførende ledd er teknisk sikkerhet og fremtidig levedyktighet for systemet svært viktig. For brukere er komfort av stadig større betydning, noe som kan realiseres enklere med gode løsninger for styring av lys, varme og sikkerhet. Med Eaton s trådløse system xcomfort er du i stand til å gi nettopp dette. 2.1 Sikkerhet gjennom innovativ teknologi Flere og flere systemer og utstyr bruker radiofrekvens for trådløs kommunikasjon. I tillegg er det mange eldre og nye elektriske installasjoner som skaper forstyrrelser ofte med høy intensitet. For å kunne la deg overføre korrekt informasjon til tross for denne mengden av signaler, arbeider Eaton s RF system på frekvensen 868,3 MHz, i det såkalte ISM båndet (industrielt, vitenskapelig, og medisinsk bånd), som er spesielt regulert og reservert for dette formålet. Eaton bruker spesielt utviklede og kodede radio protokoller for å sikre at informasjonen som overføres er korrekt forstått av mottageren. For å forsterke overføringspåliteligheten, benytter Eaton seg av et bidireksjonalt system (sender forventer en bekreftelse fra mottageren). For viktige tekniske detaljer, se Del 4 Hva du må bør vite om radio. Pålitelighet er også et spørsmål om varighet. På den ene siden er moderne, robuste elektronikk-komponenter en garanti for en lang levetid for systemet. På den annen side er komponentene anvendelige for svært mange bruksområder. Designet passer også inn i det øvrige av Eaton s konvensjonelle bryterserier. Om du installerer et nytt system eller oppgraderer et eksisterende, er Eaton s trådløse system en trygg investering. 4

5 2.2 Sikkerhet for brukeren Frykt i forhold til stråling er ubegrunnet. Utvikling og produkttesting utføres i samsvar med relevante europeiske standarder og retningslinjer for EMC for å sikre best mulige forhold til eksisterende utstyr og systemer og hindre påvirkning fra disse. Sende-effekten for radiokomponenter er ca. 1 mw som er grovt regnet en 200-del av maksimal utgangs-effekt for en mobiltelefon og dette skjer kun i et kort øyeblikk under sending. Uavhengige institutter har undersøkt utstrålingen fra radiostyrte brytere med hensyn til sending i private og offentlige miljøer. De konkluderer med at den totale effekten (total induksjonstetthet) for radio-styrete brytere kun var 1/100-del av tilsvarende for konvensjonelle brytere - og mindre enn 1/1000-del sammenlignet med mobiltelefonutstyr. Ingen tilfeller av interferens med medisinsk utstyr som f.eks pacemakere eller høreapparater har blitt rapportert. 2.3 Sikkerhet gjennom standardisering Alt utstyr samsvarer med direktivene for lavspenning, retningslinjer for EMC og imøtekommer kravene i henhold til R&TTE - Guidelines 1999/5/EC. Kurser må være beskyttet med automat-sikringer på maks. 16A, B eller C karakteristikk. 5

6 3 Fordeler i alle trinn 3.1 I planleggingsfasen Eaton S RF sensorer (trykknapper, bevegelsesdetektorer, romtermostater etc.) kan plasseres akkurat der hvor behovet er; bruken er ikke begrenset til de steder hvor nett er tilgjengelig. Smart også i tilfeller hvor det er vanskelig å skjule kabel, f.eks. ved vegger av glass eller ved andre hindringer. Desentralisert montering av de nettforsynte komponentene gir en ekstra fordel i form av routing funksjon i Comfort mode (når PC benyttes for idriftsettelse). For detaljer, se kapittel 8.2 Økt rekkevidde ved hjelp av routing. Gruppebetjening og Felles AV funksjoner kan raskt realiseres uten omfattende planlegging. 3.2 Ved idriftsettelse For enkle løsninger kan Eaton RF systemet igangkjøres raskt og enkelt ved å lære opp radiokomponenter i Basic Mode ved å bruke en skrutrekker. For mer avanserte løsninger med et større antall sensorer og aktuatorer, brukes Comfort Mode med Eaton radio software (MRF) som er et PC-basert verktøy. Programmet er et uvurderlig verktøy hvor komponentene vises grafisk, trådløs konfigurasjon av deres funksjoner og samspill, hjelp under planlegging og kvalitetssikring. For mer informasjon om planlegging og konfigurasjon, se kapittel 8 Smart planlegging. 6

7 3.3 Ved endring og oppgradering Si farvel til utilfredsstillende og lite fleksible konvensjonelle elektriske installasjoner for godt! Ved oppussing eller oppgradering, gjør bruk av fleksibiliteten dette systemet tilbyr. Oppgrader eksisterende systemer ved å legge til trykknapper akkurat der hvor kunden din trenger dem og styr funksjoner presis hvor det elektriske utstyret krever det. Eksisterende installasjoner kan oppgraderes når som helst uten å måtte omprogrammere allerede konfigurert utstyr. 3.4 I installasjonsfasen Komponentene i det radiostyrte systemet er robuste og derfor enkle å håndtere uten at det kreves noe spesialverktøy. De kan enkelt brukes sammen med konvensjonelle elektriske installasjoner. Lim ganske enkelt trykknapp, romtermostat etc. direkte på veggen. Integrer konvensjonelle brytere i radiosystemet via binær inngang 7

8 4 Hva du bør vite om radiobølger Elektromagnetiske bølger omgir oss hele tiden ja, de til og med passerer gjennom oss. Radiobølgene som brukes i Eaton s RF-system er også elektromagnetiske bølger. Andre typer elektromagnetiske bølger inkluderer radiobølger, mikrobølger, infrarød stråling, synlig lys, ultrafiolett stråling, røntgen og gammastråling. Forskjellen mellom disse ulike bølgene ligger i frekvensen og deres bølgelengde. Radiobølger er bølger med en frekvens på mellom 10 khz (kilohertz) og 300 GHz (gigahertz). De følges av de høyere frekvensene for varme eller infrarød stråling, synlig lys og røntgen. Fra en fysikers synspunkt er elektromagnetiske bølger oscillering av det elektromagnetiske feltet som spres i et sfærisk mønster. Følgende ligning definerer sammenhengen mellom frekvens (f) og bølgelengde (λ): c = frekvens (f) x bølgelengde (λ), som også kan leses slik: λ = c f hvor c er konstanten for lysets hastighet, ca km pr sekund. Bølgelengden for frekvensen 868,3 MHz som brukes i Eaton RF system er derfor 34,5 cm. Bølgelengde 8

9 En fordel med høyere frekvenser er at signaler kan sendes over lengre avstander og med mindre energi. Det er imidlertid også et faktum at energien på bølgene avtar betydelig jo lenger avstanden er fra senderen akkurat som lyden fra en bilmotor avtar etter hvert som den kjører lenger fra deg. Denne reduksjonen i energi er omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden. Dette betyr at selv ved svært kort avstand fra senderen er det bare en brøkdel av den sendte energien som blir mottatt. Dette betyr igjen at mottageren må være svært følsom for å plukke opp dette svake signalet. Det er andre grunner for hvorfor det ikke er enkelt å spre radiosignaler. De kan svekkes, avbøyes, reflekteres eller slukkes, men noen ganger kan de også forsterkes. De vitenskaplige uttrykkene for disse fenomenene er absorpsjon, refleksion, polarisering og interferens. Absorpsjon skjer når radiobølger går igjennom objekter. Mens noen bølger (lys, ultrafiolett og infrarød stråling) ikke kan trenge igjennom faste legemer som vegger, møbler og andre objekter, kan radiobølger nettopp dette. De vil imidlertid tape noe av sin energi som et resultat av absorpsjon. Hvor mye energi som tapes avhenger av tykkelsen, konsistens og tetthet i objektet. Høyt fuktighetsinnhold i materialet vil også gi et større energitap. Refleksjon skjer når radiobølger treffer metallobjekter og overflater (stålkonstruksjoner, dørrammer og metalldører, metallfolie i varme-isolasjon, pådampede metallsjikt i varmeisolerende glass eller metall- skap). Bølgene reflekteres akkurat som lys treffer et speil. Bak disse objektene er det en radiolomme; mens i front av dem kan intensiteten av bølgene bli forsterket. Utstyr som er plassert i radiolommen kan likevel fortsatt være i funksjon, ettersom de kan motta reflekterte radiosignaler. 9

10 Noen ganger kan det være ønskelig å holde et område helt fritt for radiobølger. Dette gjøres ved å sette opp en skjerming som omgir området (Faraday s bur, vanligvis lagd av metall). Dermed er det umulig å trigge utstyr inne i buret via et radio system utenfra. Polarisering er oscilleringen i ett plan. Senderantennen sender radiobølger med et spesifikt oscilleringsplan. Mottagerantennen har også et foretrukket oscilleringsplan. Hvis de to er omtrent like, er det ideell sensitivitet for å motta signaler. (Metalliske) overflater kan imidlertid gjøre mer enn å reflektere radiobølger; de kan også endre oscilleringsplanet. I et worst-case scenario hvis oscilleringsplanet dreies 90 vil antennen ikke lenger motta et signal. Interferens skjer når reflekterte og direkte bølger overlapper hverandre. Når dette skjer kan det være områder hvor radiobølgene utraderer hverandre. Modulasjon gjør det i første rekke mulig å overføre informasjon. Selv om radiobølger vellykket når mottageren, har du likevel ikke oppnådd noe ennå. Akkurat som 50 Hz vekselstrøm produserer en jevn summende lyd, ville radiobølgene kun skape en stabil høy tone hvis våre ører hadde vært i stand til å høre dem. For å motta noe fornuftig må vi først sende informasjon over radiobølger akkurat som musikk overføres som lydbølger i form av forskjellige noter eller rytmer. Modulasjon betyr at enten frekvensen på radiosignalet (frekvens modulasjon) eller dens amplitude (amplitudemodulasjon) blir endret i takt med data som skal overføres. 10

11 Det finnes flere varianter av hver av disse to metodene for spesielle formål. Den enkleste varianten er ganske enkelt å slå radiosignalet på og av i en viss takt i amplitudemodulasjon. Radiomottageren må så tilfredsstille flere kriterier. Den må være i stand til å behandle mottatte signaler med stor variasjon i styrke: Sterke signaler nær en sender må ikke tillates å gi overmodulasjon og forvrengning. Ved en lengre avstand fra senderen må følsomheten være høy nok til å kunne evaluere de svært svake signalene. Den overførte informasjonen må samtidig leses ut av de mottatte signalene. 5 Eaton s RF system Hva er spesielt med Eaton s trådløse system? 5.1 ISM frekvensbåndet Eaton s RF system arbeider på frekvensen MHz. Fordelen med denne frekvensen i det spesielle ISM båndet er at det i hele Europa kun er godkjent benyttet til byggautomatisering og er sperret for andre mer generelle radioformål. Den maksimale sendereffekten og den maksimale varigheten for radiosignalet er bestemt. For eksempel, en sender kan overføre med maksimalt 25 mw (Eaton overfører kun med 1 mw!!!), og i maksimalt kun 36 sekunder i løpet av en time (også referert til som Dutycycle <1%). Slik er blokkering av frekvensområdet ved bruk av kontinuerlige sendere helt utelukket, og det er lite sannsynlig at signalene vil kollidere med signaler fra andre sendere. Til sammenligning er radiosystemer som arbeider på 433 MHz mye mer utsatt for interferens ganske enkelt på grunn av den store mengden utstyr og forskjellige bruksområder for frekvensen. Mye av dette utstyret bruker ikke koding og har kun enveis sending. Som et resultat kan feil på grunn av interferens fra nærliggende utstyr ikke unngås. 11

12 5.2 Pålitelig overføring Eaton s radiosystem benytter koding og toveis kommunikasjon som viktige elementer for å sikre pålitelig kommunikasjon. Dette betyr at det utføres en kontroll som forsikring for at sendte meldinger blir mottatt korrekt og komplett. Toveis betyr at mottageren sender en kvittering tilbake til senderen for å bekrefte mottaket av datapakker (meldinger). Hvis en sender (sensor) ikke mottar noen kvittering fra mottageren (aktuator), repeteres kommandoen opp til tre ganger. 5.3 To metoder for å knytte sammen radiokomponenter Som nevnt i del 3.2, er det to måter som kan brukes for å tildele sensorer til aktuatorer, avhengig av kompleksiteten for det planlagde RF systemet: manuelt via den enkle Basic Mode (uten routing funksjon) assistert av programvare via den allsidige Comfort Mode For detaljert beskrivelse, se Del 9 "Idriftsettelse". 5.4 Routingfunksjonen Med routingfunksjonen i Comfort Mode bruker Eaton aktuatorenes mulighet til å videresende informasjon til aktuatorer som befinner seg utenfor direkte rekkevidde for radiosignalet fra senderen. Routingaktuatorer kan være aktuatorer som styrer andre funksjoner, og de kan ivareta routingfunksjon for flere uavhengige kretser. 6 Bruksområder og anvendelse Radiokomponentene er utviklet for bruk inne i bygninger. De er ideelle for radiooverføring i store eller små leiligheter, frittliggende eller kjedede eneboliger så vel som små eller mellomstore kontorbygg. Eaton s RF system har store fordeler ved modernisering og oppgradering av eksisterende elektro- installasjoner. Ved bruk utendørs, f.eks. for overføring til garasjer eller nærliggende bygninger, må en være forberedt på mulig forringelse av radiosignalet som følge av meteorologiske forhold. NB: Eaton s RF system er ikke utviklet for bruk i industrielle bygg som for eksempel til produksjon eller industri-installasjoner! NB: Eaton s RF system er ikke utviklet for bruk i industrielle bygg som produksjonslokaler eller industri-installasjoner! 12

13 6.1 Hvor stort kan systemet bli? Teoretisk kan mindre RF-systemer med inntil ca. 60 komponenter effektivt settes opp i Basic Mode. Dette betyr imidlertid at hver aktuator må være innenfor rekkevidden for kommunikasjon med sensorer slik at routing ikke er påkrevd. Større systemer bør konfigureres ved hjelp av programvare. Programvaren for Eaton s RF-system gir også vesentlig større muligheter med flere funksjoner for komponentene i Comfort Mode. Størrelsen på installasjonen avhenger av struktur, funksjoner for felles betjening. Begrensningen er i første rekke av praktisk karakter ut fra hvor mange komponenter som PC'ens skjermbilde kan inneholde. Fra MRF versjon 2.0 er det mulig å skape relativt store anlegg og fortsatt holde god oversikt på strukturen. 6.2 Rekkevidde for Eaton s RF system Rekkevidden begrenses av maksimalt tillatt sendereffekt. Inne i bygninger er rekkevidden typisk 30 til 50 m (ca 2 vegger og ett dekke, avhengig av veggtykkelse, materiale og senderetning gjennom hindringer). Byggematerialene på stedet, interferens fra elektriske maskiner og andre nærliggende radiosystemer kan også redusere rekkevidden. For mer informasjon og eksempler, se Del 8 "Smart planlegging". Vær også oppmerksom på følgende: RF systemet bør ikke brukes til å styre funksjoner utenfor bygget. NB: Selv om det inneholder funksjoner for pålitelig overføring skal ikke Eaton s RF system brukes til å styre sikkerhetsrelaterte funksjoner som for eksempel NØDSTOPP eller NØDOPPKALL ettersom radiooverføringen skjer via en kanal som ikke utelukkende er beregnet for dette formålet. Dette betyr at mulighet for interferens ikke kan utelukkes fullstendig. For større og mer komplekse bygninger hvor det kreves sammenhengende kommunikasjon mellom alle komponenter i alle plan og bygningsdeler, tilbyr Eaton et stort utvalg av komponenter for byggautomatisering. Flere systemløsninger kan i mange tilfeller kombineres med RF. Etter innføringen av MRF 2.0 samt komponenten ethernet communication interface ligger det også vel til rette for større bygningsstrukturer. 13

14 7 Komponenter for alle formål Eaton s RF system gir mulighet for et gjennomført og helhetlig design med rammer, vipper for alle deler av elektroinstallasjonen med radiostyrte trykkknapper, brytere, stikkontakter, datauttak etc. Hovedelementene i alle radiosystemer er sendere og mottagere. I Eaton s RF system omtales disse også som sensorer og aktuatorer. Dernest kommer funksjonselementer som brukes til å lage et stort utvalg av styringsfunksjoner. Alle sensorer og aktuatorer kan både sende og motta, og gjør det mulig å verifisere informasjonen som mottas. De nettforsynte aktuatorene kan også videresende informasjon gjennom routing funksjonen. Alle radiokomponenter husker sin tildeling og konfigurasjon selv ved nettutfall eller ved bytte av batteri. Når batteriet i en sensor kommer til slutten av sin levetid, rapporteres dette til angjeldende aktuator (bryte- og dimmeaktuator) og vises av aktuatoren. For eksempel vil lys som slås på blinke en gang. Status for alle batterier kan vises på Home Manager og Room Manager. Batterier er tilgjengelig fra Eaton, grossister, spesialbutikker og dagligvare. 7.1 Sensorer (sendere) Sensorer er sendere som sender kommandoer, verdier eller meldinger til aktuatorer eller funksjons- elementer. De fleste av radiosensorene er strømforsynt med batteri. Disse finnes for påveggsmontasje (enkle eller doble trykknapper, bevegelsesdetektorer) eller for skjultmontasje og som fjernkontroller. Fjernkontroll finnes som variant med funksjoner tilsvarende dobbel trykknapp, 6 doble eller 12 enkle trykknapper og har 1.5 ganger lengre rekkevidde. Binærinnganger brukes til å tilkoble sensorer uten radio (vind- / regnsensorer, røykdetektorer, vinduskontakter etc.). Binærinnganger brukes også til å integrere brytere fra andre produsenter inn i RF systemet. For slike funksjoner har binærinngangene fire modi (Mode 1 for impulsknapper, Mode 2 bryterfunksjoner, Mode 3 for 1 impuls og en bryter, Mode 4 for vippe). 7.2 Aktuatorer (mottagere) Aktuatorer er mottagere som mottar kommandoer, verdier eller datameldinger fra sensorer eller betjeningselementer og som utfører den ønskede handlingen (bryter, dimmer etc.). Aktuatorer strømforsynes fra nettet og kan stilles inn slik at de husker sin tilstand selv ved et eventuelt nettutfall. En spesiell fordel med Eaton s RF aktuatorer er at de i Comfort Mode, kan videreføre signaler for andre aktuatorer (routing). 14

15 7.3 Sentrale funksjonskomponenter De sentrale funksjonskomponentene (Home Manager, Room Manager, Sensio-controller, etc. ) gjør det mulig å styre og betjene et større antall elementer som er satt sammen i ett system i huset eller leiligheten. Home- Manager og Room-Manager har imidlertid ikke routingfunksjon selv. 7.4 Tilbehør Det fines et omfattende tilbehørssortiment for montasje, tilkobling, overføring og vedlikehold (GSM modem, USB/RS232 adapter etc.) for tilpasning og effektiv bruk av radiokomponentene. 7.5 Programvare for planlegging og konfigurasjon Programvaren for Eaton s RF system gjør konfigurasjonen av RF systemer i Comfort Mode enkelt.. Med tilrettelagte funksjoner i MRF-programmet er det også enkelt å dokumentere installasjonen funksjonsmessig. 8 Smart planlegging Komponentene i Eaton s RF system er enkle å installere. Imidlertid kan stedsvalg for plassering ha stor innflytelse på radiosignaler og dermed på rekkevidde og pålitelighet i overføringen. Avstanden mellom komponentene og installasjoner som sender interfererende signaler må også tas med i vurderingen. Inne i bygninger vil du sjelden finne de samme ideelle forhold for montering som utendørs, f.eks. uten hindringer mellom senderen og mottageren. Ved å ta hensyn til dette kan du like fullt sikre vellykket og feilfri drift. Følgende faktorer har stor innflytelse på installasjonen: antall, materialer og tykkelse på vegger eller dekker om radiosignaler passerer gjennom hindringene vinkelrett eller skrått desentralisert (jevnt fordelt) plassering av radiokomponenter om det er kilder for interferens i nærheten av mottageren 15

16 8.1 Planlegging av rekkevidde Erfaring viser at i bygninger, under optimale forhold for feilfri drift, er maksimal avstand mellom sender og mottager mellom 30 til 50 m. Hvis radiosignalet må gå gjennom vegger og dekker blir rekkevidden redusert. Følgende eksempler viser omtrentlige verdier for gjennomtrengelighet i forskjellige bygningsmaterialer. Teglstein ca % Tre og reisverk ca % Betong med jernarmering ca % Metallvegger ca % Normalglass ca. 0-10% Varmereflekterende glass (metallsjikt) ca % Kunststoff ca % Vinkelen som radiobølgene trenger igjennom bygningsmaterialet med har også stor betydning. Om mulig bør plassering av sender og mottager velges slik at linjen trukket mellom dem blir så kort som mulig, og der hvor det skal passere vegger og dekker unngås at det sendes skrått igjennom. 16

17 Mennesker begrenser også radiobølger. Dette må det tas hensyn til, særlig ved montering av utstyr i rom hvor det kan forventes at mange personer oppholder seg samtidig. I tillegg må dempning fra installasjoner i rommet, planter, metallflater eller gulvbelegg tas i betraktning. Imidlertid er hvert tilfelle unikt, så det er umulig å være presis på dette. Hvordan ta slike hensyn? Her er noen tips om hvordan man skal kunne vurdere om det vil være mulig å drifte radiokomponenter på ønsket sted. Disse punktene viser trinnene du bør følge: Ta en bygningstegning og marker plasseringen av senderen (T) og mottageren (R) og tegn en rett linje mellom dem. Anslå gjennomtrengelighet for vegger og dekker, avhengig av materiale, tykkelse og vinkel for signalet og merk deg dette. Beregn den antatt mulige rekkevidden og sammenlign denne med den faktiske avstanden. 17

18 Vegger (1, 2 og 3) er eksempler på hindringer som begrenser radiobølger. Materiale, veggtykkelse og vinkel avgjør hvor mye av sendereffekten som blir absorbert. I din beregning, anta en rekkevidde på 30 m uten hindringer og legg inn anslått verdi i en tabell som vist under. Hindring Materiale Anslått gjennomtrengning Rekkevidde uten hindringer 30 m 1 Murstein ca. 60% 30 x 0.6 ca. 18 m 2 Murstein ca. 60% 18 x 0.6 ca m 3 Reisverk ca. 80% 10.8 x 0.8 ca m Denne beregnede verdien bør være større enn den reellt målte verdien for å sikre at radiokomponentene kan motta signalene på en pålitelig måte. I grensetilfeller anbefales det å teste radiosignalet i praksis før man monterer komponentene på endelig plass, eventuelt påregne å bruke routing funksjon. 18

19 8.2 Økt rekkevidde ved hjelp av routing To store fordeler med RF systemer generelt og Eaton s RF system spesielt kommer her til syne. Den desentraliserte montasjen av de nettforsynte aktuatorene og routingfunksjonen i Comfort Mode. Det er viktig å fordele aktuatorene så jevnt som mulig gjennom bygget og så optimalt som mulig i hvert enkelt rom. Dette sikrer at nærliggende aktuatorer har god radiokontakt med hverandre. Hvis dette ikke er mulig å få til, kan det plasseres ut routere; nettforsynte komponenter som ikke har annet formål enn å videreføre signalet. Illustrasjonen viser en god fordeling av aktuatorer som tillater kombinasjon av styring og routing. 19

20 MRF programmet bidrar med å sette opp routingfunksjonen i Comfort Mode: Aktuatorer er plassert innen rekkevidde for direkte kommunikasjon: En aktuator er plassert utenfor rekkevidde for direkte kommunikasjon: En aktuator fra en annen krets sørger for routingfunksjonen: 20

21 8.3 Gruppesjalting (Resend) I det enkleste tilfellet består et RF system av en sender (sensor) og en mottager (aktuator) Det er imidlertid mulig å tildele flere sensorer (opp til 15) til en aktuator. Med gruppesjalting menes det at flere aktuatorer (teoretisk ubegrenset antall) er tilknyttet til en sensor. I dette tilfellet brukes Resend funksjonen. Dette betyr at kun en av aktuatorene som er tilknyttet til sensoren (trykknappen), (denne aktuatoren kalles gruppemaster) reagerer direkte a på en sendt kommando. De øvrige aktuatorene kun lytter. Gruppemaster sender radiokommandoen videre til resten av aktuatorene. RF systemet utpeker selv gruppemaster automatisk både i Basic Mode og Comfort Mode. 21

22 Merk at i Basic Mode er alle deltakerne i gruppen som bruker kombinasjonssjalting plassert innen rekkevidde for direkte kommunikasjon med sensoren (f.eks. trykknapp). Etter innlæring er det kun en av aktuatorene som reagerer direkte a på en overført kommando mens resten bare lytter. Gruppemaster videresender kommandoen til de øvrige gruppedeltagerne. Etter tilknytning av alle radiokomponenter i Basic Mode og avslutning av programmeringsmodus, vil det trådløse systemet velge en gruppemaster ut fra den aktuatoren som reagerer hurtigst på en overført kommando. I Comfort Mode finnes også muligheten å velge en ekstra spesialfordel i Eaton s RF system, muligheten med fordelte grupper. Det betyr at hvis for eksempel en gruppemaster ikke kan nå en aktuator i gruppen vil det automatisk definers en annen gruppe med en annen gruppemaster. Innen hver gruppe distribueres kommandoen via Resend. Viktig: Alle deltakere som er tildelt til en gruppe ved hjelp av MRF programmet må kunne kontaktes via en overført kommando, ellers kan ikke hele gruppen settes i drift. I Comfort Mode velger systemet den aktuatoren i gruppen som har best radiokvalitet til å være gruppemaster. 9 Konfigurasjon og oppstart 9.1 Opplæring av komponentene Som beskrevet i Del 6 Bruksområder og anvendelse, finnes det tometoder for konfigurering av elektroinstallasjoner av forskjellig størrelse: Basic Mode for manuell idriftsettelse av enkle systemer med få komponenter, og tar i bruk grunnfunksjoner. Comfort Mode med trådløs PC og programvare, for idriftsettelse og tilpasning av allerede monterte komponenter som er klare til bruk. 9.2 Basic Mode Oppstart utføres enkelt i Basic Mode ved å tildele sensorer til aktuatorer ved hjelp av en skrutrekker. Alle radiokomponenter med unntak av Home Manager, Room Manager, kommunikasjons- grensesnitt og temperaturinngang kan tildeles på denne måten. Og så enkelt er det faktisk! 22

23 RF SYSTEM BASIC MODE CARD, leveres med alle komponenter, viser de enkle trinnene med en lettfattelige og enkle bilder. Merk at instruksen kan variere for forskjellige komponenter. Tildeling av sensor - aktuator Aktuatoren er montert og spenningssatt. Trykk raskt på programmeringsknappen på aktuatoren (<0.5s, merket med ON/OFF Prog. og skrutrekkersymbol). Aktuatoren slår på det tilkoblede utstyret (lampe, motor...) samt rød LED. Betjen raskt (<0.5s) den ønskede knappen på sensoren (trykknapp, fjernkontroll...). Aktuatoren kvitterer for tilknytningen med 2x blink på det tilkoblede utstyret og på rød LED. Det er mulig å tilknytte flere sensorer (opp til 15) til en aktuator. Det er også mulig å stille programmeringsmodus på flere aktuatorer samtidig og tildele en eller flere sensorer til alle. Avslutt programmeringsmodus med et nytt raskt trykk på programmeringsknap pen på aktuatoren (<0.5s). LED og det tilkoblede utstyret slås av igjen. Slette tildelinger individuelt Trykk raskt på programmeringsknappen på aktuatoren (<0.5s). Aktuatoren slår på det tilkoblede utstyret og rød LED. Hold nede knappen (sensoren) som du skal fjerne tildelingen til i mer enn 5 sekunder. Aktuatoren bekrefter slettingene ved å blinke det tilkoblede utstyret og rød LED fem ganger. Det er også mulig å slette flere sensorer etter hverandre på denne måten. Avslutt programmeringsmodus med et raskt trykk på programmeringsknappen på aktuatoren igjen (<0.5s). LED og det tilkoblede utstyret slås av igjen. 23

24 Slette alle tildelinger Trykk raskt på programmeringsknappen på aktuatoren (<0.5s). Aktuatoren slår på det tilkoblede utstyret og rød LED. Hold programmeringsknappen inntrykket i mer enn 5 sekunder. Aktuatoren bekrefter slettingen med 5 blink på det tilkoblede utstyret og rød LED. Avslutt programmeringsmodus med et raskt trykk på programmeringsknappen på aktuatoren igjen (<0.5s). LED og det tilkoblede utstyret slås av igjen. 9.3 Comfort Mode Hvis du vil installere flere komponenter og knaskje i flere rom, kan det ofte være utfordrende å holde orden på alt. La de smarte funksjonene i MRF programmet hjelpe deg. I tillegg gir Comfort Mode deg tilgang til hele utvalget av funksjoner i Eaton s trådløse system. Du har detaljerte innstillingsvalg for hver av radiokomponentene. Dette innebærer tidsfunksjoner, scenarier, betjeningsvalg, tilstedesimulering, m.v. Med routingfunksjon kan du realisere løsninger selv med vanskelige mottaksforhold. Se også dokumentasjonen for MRF programmet. Gjennom RF-opplæring som tilbys av Eaton kan du skaffe deg mer detaljert kunnskap om behandling av komponenter og programvare gjennom trening på praktiske eksempler. Hvilke forberedelser må gjøres? Du trenger et RS232 programmeringsgrensesnitt, som også kan brukes på USB port via et seriell/usb adapter. RS232 programmeringsgrensesnittet kan strømforsynes via et nettadapter eller brukes i flere timer uavhengig av nettet når det er oppladet. Nettadapteret lader også batteriet. 24

Moeller s RF-ABC. Copyright: Moeller Byggautomatisering

Moeller s RF-ABC. Copyright: Moeller Byggautomatisering Moeller s RF-ABC Copyright: Moeller Byggautomatisering Innholdsoversikt 1 Innledning...5 2 Sikkerhet for personer og installasjon...6 2.1 Sikkerhet gjennom innovativ teknologi...6 2.2 Sikkerhet for brukeren...7

Detaljer

Veiledning med symbolforklaring for idriftsettelse av standard funksjoner i Xcomfort-komponenter Krever ikke bruk av programmeringsverktøy

Veiledning med symbolforklaring for idriftsettelse av standard funksjoner i Xcomfort-komponenter Krever ikke bruk av programmeringsverktøy Veiledning med symbolforklaring for idriftsettelse av standard funksjoner i Xcomfort-komponenter Krever ikke bruk av programmeringsverktøy Symbolforklaring Enkle og doble trykknapper CTAA-01/0X CTAA-02/0X

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MRF 1.53 Manuell NO. 2009 Moeller Gebäudeautomation GmbH

MRF 1.53 Manuell NO. 2009 Moeller Gebäudeautomation GmbH MRF 1.53 Manuell NO 2 Moeller RF-System - Help Innholdsfortegnelse 6 Part I Menu 1 Fil-menyen... 6 Kommandoer i... Fil-menyen Kommandoen... Ny (Fil-menyen) Kommandoen... Åpne... (Fil-menyen) Kommandoen...

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning Versjon R 2.1 Art. Nr.: 0543 xx Funksjon Radiopåsatsen for kopling og dimming muliggjør radiostyrt eller manuell kopling og dimming av en belysning. Innkoplings-lysstyrken kan lagres i apparatet som memory-verdi.

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

cronotec digitale kontaktur Styringer

cronotec digitale kontaktur Styringer cronotec digitale kontaktur Styringer Utforsk den smarte metoden for ur-programmering De digitale cronotec tidsurene kombinerer moderne teknikk med enkelt bruk. For eksempel kan man med et PC program og

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Repeater Bruksanvisning

Repeater Bruksanvisning Art. Nr.: 0867 00 Funksjon Radio-repeater en er en komponent i radio-bussystemet. Den gjør radio-bussystemets rekkevidde og dermed dets arbeidområde større. en mottar (også svakere) radio-telegrammer fra

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

EIB introduksjon Fra Stork AS

EIB introduksjon Fra Stork AS EIB introduksjon Fra Stork AS Stork AS, Brynsveien 00, N-5 Kolsås Tel: +7 67 7 6 00, Fax: +7 67 7 6 0, E-mail: stork@stork.no, www.stork.no EIB INTRODUKSJON. European Installation Bus EIB er et komplett

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Radio-koplingsaktuator Bruksanvisning

Radio-koplingsaktuator Bruksanvisning Radio-tasteaktuator Art. Nr.: 0404 00 Art. Nr.: 0567 00 Funksjon en muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC 230 V ~/10 A). en kan i tillegg betjenes via en sidestasjons-inngang (230 V) med

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

2 Klikk på Install driver (Installer driver).

2 Klikk på Install driver (Installer driver). Produktinformasjon C Installering A B D A: USB-plugg B: Beskyttelseshette C: Koplingslampe [blinker sakte = klar til bruk] [blinker raskt = Bluetooth-aktivitet] D: USB-skjøteledning 1 ON Slå på datamaskinen.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Proff-sensorlamper for innendørs bruk

Proff-sensorlamper for innendørs bruk 20 Proff-sensorlamper for innendørs bruk Proff-sensorlamper for innendørs bruk RS PRO SYSTEM vår høyfrekvensteknologi, konsekvent videreutviklet for profesjonelle krav. I RS PRO SYSTEM finner vi den nyeste

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING Lysstyring for den moderne verden! Med Casambi kan du styre belysningen for å skape den rette stemningen og atmosfæren. Dim din belysning og juster fargetemperatur med veggbrytere,

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler Produktinformasjon Mottaker Mus Tastatur A: Indikator B: Tilkoplingsknapp Installering C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler H: Batteriholder I: Tilkoplingsknapp

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer

Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer Startsettet består av FAM14 (Elnr 4514240) Trådløs Gateway for Eltako Serie 14, FUD14 (Elnr 4514252) universaldimmer inntil 400W for R, L, C last og LED m/driver.

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer