Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi"

Transkript

1 xcomfort RF-abc

2 Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner med xcomfort. Eller hva med den nye boligen? Smarte løsninger med trådløs fleksibilitet!

3 1 Innledning 4 2 Sikkerhet for personer og anlegg Sikkerhet gjennom innovativ teknologi Sikkerhet for brukeren Sikkerhet gjennom standardisering 5 3 Fordeler i alle trinn I planleggingsfasen Ved idriftsettelse Ved endringer og oppgraderinger I installasjonsfasen 7 4 Hva du bør vite om radiobølger 8 5 Eaton's RF system ISM båndet (radiofrekvens) Pålitelig overføring To modi for igangkjøring av radiokomponenter Routing-funksjonen 12 6 Bruksområder Hvor stort kan systemet bli? Rekkevidde for Eatons trådløse system 13 7 Komponenter for alle formål Sensorer (sendere) Aktuatorer (mottagere) Sentrale funksjonskomponenter Tilbehør Programvare for planlegging og idriftsettelse 15 8 Smart planlegging Planlegging av rekkevidde Økt rekkevidde ved hjelp av routing Gruppesjalting (Resend) 21 9 Konfigurasjon og oppstart Opplæring av komponentene Basic Mode Comfort Mode Proffmodus Hvordan vi kan bistå Indeks 32

4 1 Innledning Med Eaton s RF system kan du tilby raske, fleksible og fremtidsorienterte løsninger innen elektroinstallasjon. Dette heftet inneholder nyttig informasjon om mulighetene som den trådløse teknologien fra Eaton kan tilby. Det er også ment som en veiledning for planlegging og gjennomføring. Med Eaton s RF system betyr det at du sparer deg for rot og kaos på bygge-plassen ved utvidelser eller endringer i eksisterende installasjoner. Systemet fungerer for alle behov, om det gjelder private boliger, et tradisjonelt kontor eller et moderne og fleksibelt kontor. Kunden din vil glede deg over å se hvor lite rot og smuss det medfører i mange tilfeller unngår du det helt! I planleggingen av nye installasjoner lar Eaton RF deg skape funksjoner som nærmest er utenkelig eller for kostbart å lage med konvensjonelle metoder. Enkle pakkeløsninger kan gi deg en god start. Med kurs og opplæring på Eaton's nettsider kan du skaffe deg tilleggskunnskaper og praktiske tips som gir deg mulighet til å konkurrere i nye forretningsområder. 2 Sikkerhet for personer og anlegg For planleggende og utførende ledd er teknisk sikkerhet og fremtidig levedyktighet for systemet svært viktig. For brukere er komfort av stadig større betydning, noe som kan realiseres enklere med gode løsninger for styring av lys, varme og sikkerhet. Med Eaton s trådløse system xcomfort er du i stand til å gi nettopp dette. 2.1 Sikkerhet gjennom innovativ teknologi Flere og flere systemer og utstyr bruker radiofrekvens for trådløs kommunikasjon. I tillegg er det mange eldre og nye elektriske installasjoner som skaper forstyrrelser ofte med høy intensitet. For å kunne la deg overføre korrekt informasjon til tross for denne mengden av signaler, arbeider Eaton s RF system på frekvensen 868,3 MHz, i det såkalte ISM båndet (industrielt, vitenskapelig, og medisinsk bånd), som er spesielt regulert og reservert for dette formålet. Eaton bruker spesielt utviklede og kodede radio protokoller for å sikre at informasjonen som overføres er korrekt forstått av mottageren. For å forsterke overføringspåliteligheten, benytter Eaton seg av et bidireksjonalt system (sender forventer en bekreftelse fra mottageren). For viktige tekniske detaljer, se Del 4 Hva du må bør vite om radio. Pålitelighet er også et spørsmål om varighet. På den ene siden er moderne, robuste elektronikk-komponenter en garanti for en lang levetid for systemet. På den annen side er komponentene anvendelige for svært mange bruksområder. Designet passer også inn i det øvrige av Eaton s konvensjonelle bryterserier. Om du installerer et nytt system eller oppgraderer et eksisterende, er Eaton s trådløse system en trygg investering. 4

5 2.2 Sikkerhet for brukeren Frykt i forhold til stråling er ubegrunnet. Utvikling og produkttesting utføres i samsvar med relevante europeiske standarder og retningslinjer for EMC for å sikre best mulige forhold til eksisterende utstyr og systemer og hindre påvirkning fra disse. Sende-effekten for radiokomponenter er ca. 1 mw som er grovt regnet en 200-del av maksimal utgangs-effekt for en mobiltelefon og dette skjer kun i et kort øyeblikk under sending. Uavhengige institutter har undersøkt utstrålingen fra radiostyrte brytere med hensyn til sending i private og offentlige miljøer. De konkluderer med at den totale effekten (total induksjonstetthet) for radio-styrete brytere kun var 1/100-del av tilsvarende for konvensjonelle brytere - og mindre enn 1/1000-del sammenlignet med mobiltelefonutstyr. Ingen tilfeller av interferens med medisinsk utstyr som f.eks pacemakere eller høreapparater har blitt rapportert. 2.3 Sikkerhet gjennom standardisering Alt utstyr samsvarer med direktivene for lavspenning, retningslinjer for EMC og imøtekommer kravene i henhold til R&TTE - Guidelines 1999/5/EC. Kurser må være beskyttet med automat-sikringer på maks. 16A, B eller C karakteristikk. 5

6 3 Fordeler i alle trinn 3.1 I planleggingsfasen Eaton S RF sensorer (trykknapper, bevegelsesdetektorer, romtermostater etc.) kan plasseres akkurat der hvor behovet er; bruken er ikke begrenset til de steder hvor nett er tilgjengelig. Smart også i tilfeller hvor det er vanskelig å skjule kabel, f.eks. ved vegger av glass eller ved andre hindringer. Desentralisert montering av de nettforsynte komponentene gir en ekstra fordel i form av routing funksjon i Comfort mode (når PC benyttes for idriftsettelse). For detaljer, se kapittel 8.2 Økt rekkevidde ved hjelp av routing. Gruppebetjening og Felles AV funksjoner kan raskt realiseres uten omfattende planlegging. 3.2 Ved idriftsettelse For enkle løsninger kan Eaton RF systemet igangkjøres raskt og enkelt ved å lære opp radiokomponenter i Basic Mode ved å bruke en skrutrekker. For mer avanserte løsninger med et større antall sensorer og aktuatorer, brukes Comfort Mode med Eaton radio software (MRF) som er et PC-basert verktøy. Programmet er et uvurderlig verktøy hvor komponentene vises grafisk, trådløs konfigurasjon av deres funksjoner og samspill, hjelp under planlegging og kvalitetssikring. For mer informasjon om planlegging og konfigurasjon, se kapittel 8 Smart planlegging. 6

7 3.3 Ved endring og oppgradering Si farvel til utilfredsstillende og lite fleksible konvensjonelle elektriske installasjoner for godt! Ved oppussing eller oppgradering, gjør bruk av fleksibiliteten dette systemet tilbyr. Oppgrader eksisterende systemer ved å legge til trykknapper akkurat der hvor kunden din trenger dem og styr funksjoner presis hvor det elektriske utstyret krever det. Eksisterende installasjoner kan oppgraderes når som helst uten å måtte omprogrammere allerede konfigurert utstyr. 3.4 I installasjonsfasen Komponentene i det radiostyrte systemet er robuste og derfor enkle å håndtere uten at det kreves noe spesialverktøy. De kan enkelt brukes sammen med konvensjonelle elektriske installasjoner. Lim ganske enkelt trykknapp, romtermostat etc. direkte på veggen. Integrer konvensjonelle brytere i radiosystemet via binær inngang 7

8 4 Hva du bør vite om radiobølger Elektromagnetiske bølger omgir oss hele tiden ja, de til og med passerer gjennom oss. Radiobølgene som brukes i Eaton s RF-system er også elektromagnetiske bølger. Andre typer elektromagnetiske bølger inkluderer radiobølger, mikrobølger, infrarød stråling, synlig lys, ultrafiolett stråling, røntgen og gammastråling. Forskjellen mellom disse ulike bølgene ligger i frekvensen og deres bølgelengde. Radiobølger er bølger med en frekvens på mellom 10 khz (kilohertz) og 300 GHz (gigahertz). De følges av de høyere frekvensene for varme eller infrarød stråling, synlig lys og røntgen. Fra en fysikers synspunkt er elektromagnetiske bølger oscillering av det elektromagnetiske feltet som spres i et sfærisk mønster. Følgende ligning definerer sammenhengen mellom frekvens (f) og bølgelengde (λ): c = frekvens (f) x bølgelengde (λ), som også kan leses slik: λ = c f hvor c er konstanten for lysets hastighet, ca km pr sekund. Bølgelengden for frekvensen 868,3 MHz som brukes i Eaton RF system er derfor 34,5 cm. Bølgelengde 8

9 En fordel med høyere frekvenser er at signaler kan sendes over lengre avstander og med mindre energi. Det er imidlertid også et faktum at energien på bølgene avtar betydelig jo lenger avstanden er fra senderen akkurat som lyden fra en bilmotor avtar etter hvert som den kjører lenger fra deg. Denne reduksjonen i energi er omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden. Dette betyr at selv ved svært kort avstand fra senderen er det bare en brøkdel av den sendte energien som blir mottatt. Dette betyr igjen at mottageren må være svært følsom for å plukke opp dette svake signalet. Det er andre grunner for hvorfor det ikke er enkelt å spre radiosignaler. De kan svekkes, avbøyes, reflekteres eller slukkes, men noen ganger kan de også forsterkes. De vitenskaplige uttrykkene for disse fenomenene er absorpsjon, refleksion, polarisering og interferens. Absorpsjon skjer når radiobølger går igjennom objekter. Mens noen bølger (lys, ultrafiolett og infrarød stråling) ikke kan trenge igjennom faste legemer som vegger, møbler og andre objekter, kan radiobølger nettopp dette. De vil imidlertid tape noe av sin energi som et resultat av absorpsjon. Hvor mye energi som tapes avhenger av tykkelsen, konsistens og tetthet i objektet. Høyt fuktighetsinnhold i materialet vil også gi et større energitap. Refleksjon skjer når radiobølger treffer metallobjekter og overflater (stålkonstruksjoner, dørrammer og metalldører, metallfolie i varme-isolasjon, pådampede metallsjikt i varmeisolerende glass eller metall- skap). Bølgene reflekteres akkurat som lys treffer et speil. Bak disse objektene er det en radiolomme; mens i front av dem kan intensiteten av bølgene bli forsterket. Utstyr som er plassert i radiolommen kan likevel fortsatt være i funksjon, ettersom de kan motta reflekterte radiosignaler. 9

10 Noen ganger kan det være ønskelig å holde et område helt fritt for radiobølger. Dette gjøres ved å sette opp en skjerming som omgir området (Faraday s bur, vanligvis lagd av metall). Dermed er det umulig å trigge utstyr inne i buret via et radio system utenfra. Polarisering er oscilleringen i ett plan. Senderantennen sender radiobølger med et spesifikt oscilleringsplan. Mottagerantennen har også et foretrukket oscilleringsplan. Hvis de to er omtrent like, er det ideell sensitivitet for å motta signaler. (Metalliske) overflater kan imidlertid gjøre mer enn å reflektere radiobølger; de kan også endre oscilleringsplanet. I et worst-case scenario hvis oscilleringsplanet dreies 90 vil antennen ikke lenger motta et signal. Interferens skjer når reflekterte og direkte bølger overlapper hverandre. Når dette skjer kan det være områder hvor radiobølgene utraderer hverandre. Modulasjon gjør det i første rekke mulig å overføre informasjon. Selv om radiobølger vellykket når mottageren, har du likevel ikke oppnådd noe ennå. Akkurat som 50 Hz vekselstrøm produserer en jevn summende lyd, ville radiobølgene kun skape en stabil høy tone hvis våre ører hadde vært i stand til å høre dem. For å motta noe fornuftig må vi først sende informasjon over radiobølger akkurat som musikk overføres som lydbølger i form av forskjellige noter eller rytmer. Modulasjon betyr at enten frekvensen på radiosignalet (frekvens modulasjon) eller dens amplitude (amplitudemodulasjon) blir endret i takt med data som skal overføres. 10

11 Det finnes flere varianter av hver av disse to metodene for spesielle formål. Den enkleste varianten er ganske enkelt å slå radiosignalet på og av i en viss takt i amplitudemodulasjon. Radiomottageren må så tilfredsstille flere kriterier. Den må være i stand til å behandle mottatte signaler med stor variasjon i styrke: Sterke signaler nær en sender må ikke tillates å gi overmodulasjon og forvrengning. Ved en lengre avstand fra senderen må følsomheten være høy nok til å kunne evaluere de svært svake signalene. Den overførte informasjonen må samtidig leses ut av de mottatte signalene. 5 Eaton s RF system Hva er spesielt med Eaton s trådløse system? 5.1 ISM frekvensbåndet Eaton s RF system arbeider på frekvensen MHz. Fordelen med denne frekvensen i det spesielle ISM båndet er at det i hele Europa kun er godkjent benyttet til byggautomatisering og er sperret for andre mer generelle radioformål. Den maksimale sendereffekten og den maksimale varigheten for radiosignalet er bestemt. For eksempel, en sender kan overføre med maksimalt 25 mw (Eaton overfører kun med 1 mw!!!), og i maksimalt kun 36 sekunder i løpet av en time (også referert til som Dutycycle <1%). Slik er blokkering av frekvensområdet ved bruk av kontinuerlige sendere helt utelukket, og det er lite sannsynlig at signalene vil kollidere med signaler fra andre sendere. Til sammenligning er radiosystemer som arbeider på 433 MHz mye mer utsatt for interferens ganske enkelt på grunn av den store mengden utstyr og forskjellige bruksområder for frekvensen. Mye av dette utstyret bruker ikke koding og har kun enveis sending. Som et resultat kan feil på grunn av interferens fra nærliggende utstyr ikke unngås. 11

12 5.2 Pålitelig overføring Eaton s radiosystem benytter koding og toveis kommunikasjon som viktige elementer for å sikre pålitelig kommunikasjon. Dette betyr at det utføres en kontroll som forsikring for at sendte meldinger blir mottatt korrekt og komplett. Toveis betyr at mottageren sender en kvittering tilbake til senderen for å bekrefte mottaket av datapakker (meldinger). Hvis en sender (sensor) ikke mottar noen kvittering fra mottageren (aktuator), repeteres kommandoen opp til tre ganger. 5.3 To metoder for å knytte sammen radiokomponenter Som nevnt i del 3.2, er det to måter som kan brukes for å tildele sensorer til aktuatorer, avhengig av kompleksiteten for det planlagde RF systemet: manuelt via den enkle Basic Mode (uten routing funksjon) assistert av programvare via den allsidige Comfort Mode For detaljert beskrivelse, se Del 9 "Idriftsettelse". 5.4 Routingfunksjonen Med routingfunksjonen i Comfort Mode bruker Eaton aktuatorenes mulighet til å videresende informasjon til aktuatorer som befinner seg utenfor direkte rekkevidde for radiosignalet fra senderen. Routingaktuatorer kan være aktuatorer som styrer andre funksjoner, og de kan ivareta routingfunksjon for flere uavhengige kretser. 6 Bruksområder og anvendelse Radiokomponentene er utviklet for bruk inne i bygninger. De er ideelle for radiooverføring i store eller små leiligheter, frittliggende eller kjedede eneboliger så vel som små eller mellomstore kontorbygg. Eaton s RF system har store fordeler ved modernisering og oppgradering av eksisterende elektro- installasjoner. Ved bruk utendørs, f.eks. for overføring til garasjer eller nærliggende bygninger, må en være forberedt på mulig forringelse av radiosignalet som følge av meteorologiske forhold. NB: Eaton s RF system er ikke utviklet for bruk i industrielle bygg som for eksempel til produksjon eller industri-installasjoner! NB: Eaton s RF system er ikke utviklet for bruk i industrielle bygg som produksjonslokaler eller industri-installasjoner! 12

13 6.1 Hvor stort kan systemet bli? Teoretisk kan mindre RF-systemer med inntil ca. 60 komponenter effektivt settes opp i Basic Mode. Dette betyr imidlertid at hver aktuator må være innenfor rekkevidden for kommunikasjon med sensorer slik at routing ikke er påkrevd. Større systemer bør konfigureres ved hjelp av programvare. Programvaren for Eaton s RF-system gir også vesentlig større muligheter med flere funksjoner for komponentene i Comfort Mode. Størrelsen på installasjonen avhenger av struktur, funksjoner for felles betjening. Begrensningen er i første rekke av praktisk karakter ut fra hvor mange komponenter som PC'ens skjermbilde kan inneholde. Fra MRF versjon 2.0 er det mulig å skape relativt store anlegg og fortsatt holde god oversikt på strukturen. 6.2 Rekkevidde for Eaton s RF system Rekkevidden begrenses av maksimalt tillatt sendereffekt. Inne i bygninger er rekkevidden typisk 30 til 50 m (ca 2 vegger og ett dekke, avhengig av veggtykkelse, materiale og senderetning gjennom hindringer). Byggematerialene på stedet, interferens fra elektriske maskiner og andre nærliggende radiosystemer kan også redusere rekkevidden. For mer informasjon og eksempler, se Del 8 "Smart planlegging". Vær også oppmerksom på følgende: RF systemet bør ikke brukes til å styre funksjoner utenfor bygget. NB: Selv om det inneholder funksjoner for pålitelig overføring skal ikke Eaton s RF system brukes til å styre sikkerhetsrelaterte funksjoner som for eksempel NØDSTOPP eller NØDOPPKALL ettersom radiooverføringen skjer via en kanal som ikke utelukkende er beregnet for dette formålet. Dette betyr at mulighet for interferens ikke kan utelukkes fullstendig. For større og mer komplekse bygninger hvor det kreves sammenhengende kommunikasjon mellom alle komponenter i alle plan og bygningsdeler, tilbyr Eaton et stort utvalg av komponenter for byggautomatisering. Flere systemløsninger kan i mange tilfeller kombineres med RF. Etter innføringen av MRF 2.0 samt komponenten ethernet communication interface ligger det også vel til rette for større bygningsstrukturer. 13

14 7 Komponenter for alle formål Eaton s RF system gir mulighet for et gjennomført og helhetlig design med rammer, vipper for alle deler av elektroinstallasjonen med radiostyrte trykkknapper, brytere, stikkontakter, datauttak etc. Hovedelementene i alle radiosystemer er sendere og mottagere. I Eaton s RF system omtales disse også som sensorer og aktuatorer. Dernest kommer funksjonselementer som brukes til å lage et stort utvalg av styringsfunksjoner. Alle sensorer og aktuatorer kan både sende og motta, og gjør det mulig å verifisere informasjonen som mottas. De nettforsynte aktuatorene kan også videresende informasjon gjennom routing funksjonen. Alle radiokomponenter husker sin tildeling og konfigurasjon selv ved nettutfall eller ved bytte av batteri. Når batteriet i en sensor kommer til slutten av sin levetid, rapporteres dette til angjeldende aktuator (bryte- og dimmeaktuator) og vises av aktuatoren. For eksempel vil lys som slås på blinke en gang. Status for alle batterier kan vises på Home Manager og Room Manager. Batterier er tilgjengelig fra Eaton, grossister, spesialbutikker og dagligvare. 7.1 Sensorer (sendere) Sensorer er sendere som sender kommandoer, verdier eller meldinger til aktuatorer eller funksjons- elementer. De fleste av radiosensorene er strømforsynt med batteri. Disse finnes for påveggsmontasje (enkle eller doble trykknapper, bevegelsesdetektorer) eller for skjultmontasje og som fjernkontroller. Fjernkontroll finnes som variant med funksjoner tilsvarende dobbel trykknapp, 6 doble eller 12 enkle trykknapper og har 1.5 ganger lengre rekkevidde. Binærinnganger brukes til å tilkoble sensorer uten radio (vind- / regnsensorer, røykdetektorer, vinduskontakter etc.). Binærinnganger brukes også til å integrere brytere fra andre produsenter inn i RF systemet. For slike funksjoner har binærinngangene fire modi (Mode 1 for impulsknapper, Mode 2 bryterfunksjoner, Mode 3 for 1 impuls og en bryter, Mode 4 for vippe). 7.2 Aktuatorer (mottagere) Aktuatorer er mottagere som mottar kommandoer, verdier eller datameldinger fra sensorer eller betjeningselementer og som utfører den ønskede handlingen (bryter, dimmer etc.). Aktuatorer strømforsynes fra nettet og kan stilles inn slik at de husker sin tilstand selv ved et eventuelt nettutfall. En spesiell fordel med Eaton s RF aktuatorer er at de i Comfort Mode, kan videreføre signaler for andre aktuatorer (routing). 14

15 7.3 Sentrale funksjonskomponenter De sentrale funksjonskomponentene (Home Manager, Room Manager, Sensio-controller, etc. ) gjør det mulig å styre og betjene et større antall elementer som er satt sammen i ett system i huset eller leiligheten. Home- Manager og Room-Manager har imidlertid ikke routingfunksjon selv. 7.4 Tilbehør Det fines et omfattende tilbehørssortiment for montasje, tilkobling, overføring og vedlikehold (GSM modem, USB/RS232 adapter etc.) for tilpasning og effektiv bruk av radiokomponentene. 7.5 Programvare for planlegging og konfigurasjon Programvaren for Eaton s RF system gjør konfigurasjonen av RF systemer i Comfort Mode enkelt.. Med tilrettelagte funksjoner i MRF-programmet er det også enkelt å dokumentere installasjonen funksjonsmessig. 8 Smart planlegging Komponentene i Eaton s RF system er enkle å installere. Imidlertid kan stedsvalg for plassering ha stor innflytelse på radiosignaler og dermed på rekkevidde og pålitelighet i overføringen. Avstanden mellom komponentene og installasjoner som sender interfererende signaler må også tas med i vurderingen. Inne i bygninger vil du sjelden finne de samme ideelle forhold for montering som utendørs, f.eks. uten hindringer mellom senderen og mottageren. Ved å ta hensyn til dette kan du like fullt sikre vellykket og feilfri drift. Følgende faktorer har stor innflytelse på installasjonen: antall, materialer og tykkelse på vegger eller dekker om radiosignaler passerer gjennom hindringene vinkelrett eller skrått desentralisert (jevnt fordelt) plassering av radiokomponenter om det er kilder for interferens i nærheten av mottageren 15

16 8.1 Planlegging av rekkevidde Erfaring viser at i bygninger, under optimale forhold for feilfri drift, er maksimal avstand mellom sender og mottager mellom 30 til 50 m. Hvis radiosignalet må gå gjennom vegger og dekker blir rekkevidden redusert. Følgende eksempler viser omtrentlige verdier for gjennomtrengelighet i forskjellige bygningsmaterialer. Teglstein ca % Tre og reisverk ca % Betong med jernarmering ca % Metallvegger ca % Normalglass ca. 0-10% Varmereflekterende glass (metallsjikt) ca % Kunststoff ca % Vinkelen som radiobølgene trenger igjennom bygningsmaterialet med har også stor betydning. Om mulig bør plassering av sender og mottager velges slik at linjen trukket mellom dem blir så kort som mulig, og der hvor det skal passere vegger og dekker unngås at det sendes skrått igjennom. 16

17 Mennesker begrenser også radiobølger. Dette må det tas hensyn til, særlig ved montering av utstyr i rom hvor det kan forventes at mange personer oppholder seg samtidig. I tillegg må dempning fra installasjoner i rommet, planter, metallflater eller gulvbelegg tas i betraktning. Imidlertid er hvert tilfelle unikt, så det er umulig å være presis på dette. Hvordan ta slike hensyn? Her er noen tips om hvordan man skal kunne vurdere om det vil være mulig å drifte radiokomponenter på ønsket sted. Disse punktene viser trinnene du bør følge: Ta en bygningstegning og marker plasseringen av senderen (T) og mottageren (R) og tegn en rett linje mellom dem. Anslå gjennomtrengelighet for vegger og dekker, avhengig av materiale, tykkelse og vinkel for signalet og merk deg dette. Beregn den antatt mulige rekkevidden og sammenlign denne med den faktiske avstanden. 17

18 Vegger (1, 2 og 3) er eksempler på hindringer som begrenser radiobølger. Materiale, veggtykkelse og vinkel avgjør hvor mye av sendereffekten som blir absorbert. I din beregning, anta en rekkevidde på 30 m uten hindringer og legg inn anslått verdi i en tabell som vist under. Hindring Materiale Anslått gjennomtrengning Rekkevidde uten hindringer 30 m 1 Murstein ca. 60% 30 x 0.6 ca. 18 m 2 Murstein ca. 60% 18 x 0.6 ca m 3 Reisverk ca. 80% 10.8 x 0.8 ca m Denne beregnede verdien bør være større enn den reellt målte verdien for å sikre at radiokomponentene kan motta signalene på en pålitelig måte. I grensetilfeller anbefales det å teste radiosignalet i praksis før man monterer komponentene på endelig plass, eventuelt påregne å bruke routing funksjon. 18

19 8.2 Økt rekkevidde ved hjelp av routing To store fordeler med RF systemer generelt og Eaton s RF system spesielt kommer her til syne. Den desentraliserte montasjen av de nettforsynte aktuatorene og routingfunksjonen i Comfort Mode. Det er viktig å fordele aktuatorene så jevnt som mulig gjennom bygget og så optimalt som mulig i hvert enkelt rom. Dette sikrer at nærliggende aktuatorer har god radiokontakt med hverandre. Hvis dette ikke er mulig å få til, kan det plasseres ut routere; nettforsynte komponenter som ikke har annet formål enn å videreføre signalet. Illustrasjonen viser en god fordeling av aktuatorer som tillater kombinasjon av styring og routing. 19

20 MRF programmet bidrar med å sette opp routingfunksjonen i Comfort Mode: Aktuatorer er plassert innen rekkevidde for direkte kommunikasjon: En aktuator er plassert utenfor rekkevidde for direkte kommunikasjon: En aktuator fra en annen krets sørger for routingfunksjonen: 20

21 8.3 Gruppesjalting (Resend) I det enkleste tilfellet består et RF system av en sender (sensor) og en mottager (aktuator) Det er imidlertid mulig å tildele flere sensorer (opp til 15) til en aktuator. Med gruppesjalting menes det at flere aktuatorer (teoretisk ubegrenset antall) er tilknyttet til en sensor. I dette tilfellet brukes Resend funksjonen. Dette betyr at kun en av aktuatorene som er tilknyttet til sensoren (trykknappen), (denne aktuatoren kalles gruppemaster) reagerer direkte a på en sendt kommando. De øvrige aktuatorene kun lytter. Gruppemaster sender radiokommandoen videre til resten av aktuatorene. RF systemet utpeker selv gruppemaster automatisk både i Basic Mode og Comfort Mode. 21

22 Merk at i Basic Mode er alle deltakerne i gruppen som bruker kombinasjonssjalting plassert innen rekkevidde for direkte kommunikasjon med sensoren (f.eks. trykknapp). Etter innlæring er det kun en av aktuatorene som reagerer direkte a på en overført kommando mens resten bare lytter. Gruppemaster videresender kommandoen til de øvrige gruppedeltagerne. Etter tilknytning av alle radiokomponenter i Basic Mode og avslutning av programmeringsmodus, vil det trådløse systemet velge en gruppemaster ut fra den aktuatoren som reagerer hurtigst på en overført kommando. I Comfort Mode finnes også muligheten å velge en ekstra spesialfordel i Eaton s RF system, muligheten med fordelte grupper. Det betyr at hvis for eksempel en gruppemaster ikke kan nå en aktuator i gruppen vil det automatisk definers en annen gruppe med en annen gruppemaster. Innen hver gruppe distribueres kommandoen via Resend. Viktig: Alle deltakere som er tildelt til en gruppe ved hjelp av MRF programmet må kunne kontaktes via en overført kommando, ellers kan ikke hele gruppen settes i drift. I Comfort Mode velger systemet den aktuatoren i gruppen som har best radiokvalitet til å være gruppemaster. 9 Konfigurasjon og oppstart 9.1 Opplæring av komponentene Som beskrevet i Del 6 Bruksområder og anvendelse, finnes det tometoder for konfigurering av elektroinstallasjoner av forskjellig størrelse: Basic Mode for manuell idriftsettelse av enkle systemer med få komponenter, og tar i bruk grunnfunksjoner. Comfort Mode med trådløs PC og programvare, for idriftsettelse og tilpasning av allerede monterte komponenter som er klare til bruk. 9.2 Basic Mode Oppstart utføres enkelt i Basic Mode ved å tildele sensorer til aktuatorer ved hjelp av en skrutrekker. Alle radiokomponenter med unntak av Home Manager, Room Manager, kommunikasjons- grensesnitt og temperaturinngang kan tildeles på denne måten. Og så enkelt er det faktisk! 22

23 RF SYSTEM BASIC MODE CARD, leveres med alle komponenter, viser de enkle trinnene med en lettfattelige og enkle bilder. Merk at instruksen kan variere for forskjellige komponenter. Tildeling av sensor - aktuator Aktuatoren er montert og spenningssatt. Trykk raskt på programmeringsknappen på aktuatoren (<0.5s, merket med ON/OFF Prog. og skrutrekkersymbol). Aktuatoren slår på det tilkoblede utstyret (lampe, motor...) samt rød LED. Betjen raskt (<0.5s) den ønskede knappen på sensoren (trykknapp, fjernkontroll...). Aktuatoren kvitterer for tilknytningen med 2x blink på det tilkoblede utstyret og på rød LED. Det er mulig å tilknytte flere sensorer (opp til 15) til en aktuator. Det er også mulig å stille programmeringsmodus på flere aktuatorer samtidig og tildele en eller flere sensorer til alle. Avslutt programmeringsmodus med et nytt raskt trykk på programmeringsknap pen på aktuatoren (<0.5s). LED og det tilkoblede utstyret slås av igjen. Slette tildelinger individuelt Trykk raskt på programmeringsknappen på aktuatoren (<0.5s). Aktuatoren slår på det tilkoblede utstyret og rød LED. Hold nede knappen (sensoren) som du skal fjerne tildelingen til i mer enn 5 sekunder. Aktuatoren bekrefter slettingene ved å blinke det tilkoblede utstyret og rød LED fem ganger. Det er også mulig å slette flere sensorer etter hverandre på denne måten. Avslutt programmeringsmodus med et raskt trykk på programmeringsknappen på aktuatoren igjen (<0.5s). LED og det tilkoblede utstyret slås av igjen. 23

24 Slette alle tildelinger Trykk raskt på programmeringsknappen på aktuatoren (<0.5s). Aktuatoren slår på det tilkoblede utstyret og rød LED. Hold programmeringsknappen inntrykket i mer enn 5 sekunder. Aktuatoren bekrefter slettingen med 5 blink på det tilkoblede utstyret og rød LED. Avslutt programmeringsmodus med et raskt trykk på programmeringsknappen på aktuatoren igjen (<0.5s). LED og det tilkoblede utstyret slås av igjen. 9.3 Comfort Mode Hvis du vil installere flere komponenter og knaskje i flere rom, kan det ofte være utfordrende å holde orden på alt. La de smarte funksjonene i MRF programmet hjelpe deg. I tillegg gir Comfort Mode deg tilgang til hele utvalget av funksjoner i Eaton s trådløse system. Du har detaljerte innstillingsvalg for hver av radiokomponentene. Dette innebærer tidsfunksjoner, scenarier, betjeningsvalg, tilstedesimulering, m.v. Med routingfunksjon kan du realisere løsninger selv med vanskelige mottaksforhold. Se også dokumentasjonen for MRF programmet. Gjennom RF-opplæring som tilbys av Eaton kan du skaffe deg mer detaljert kunnskap om behandling av komponenter og programvare gjennom trening på praktiske eksempler. Hvilke forberedelser må gjøres? Du trenger et RS232 programmeringsgrensesnitt, som også kan brukes på USB port via et seriell/usb adapter. RS232 programmeringsgrensesnittet kan strømforsynes via et nettadapter eller brukes i flere timer uavhengig av nettet når det er oppladet. Nettadapteret lader også batteriet. 24

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer