ÅR SRAP P O R T 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅR SRAP P O R T 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser 2013

2 INNHOLD 1. Medlemmer av styret i The Thor Heyerdahl Institute I Thor Heyerdahls fotspor 3. Instituttets konkretisering av arven etter Thor Heyerdahl 4. Prosjektrapporter hva har skjedd i 2013? 5. Instituttets boksamling i eget Heyerdahl-rom på Larvik bibliotek 6. Satsningsområder i framtiden ( ) 7. Økonomi og instituttets utvikling 8. Regnskap og noter Årsberetning Revisjonsberetning

3 Instituttets administrasjon Revisor Bakgrunn for stiftelsen Kortfattet omtale av oppnådde resultater, strategier og planer Styrets arbeid 7 8 Samlet prosjektoversikt Et 4-årig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Universitetet for Miljø-og Biovitenskap (UMB) The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance Instituttet har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonale forelesere, om et globalt tema Fra 2011/2012: Mastergrad i kulturarv og turisme med vekt på tverrfaglighet Lokale og regionale tiltak Thor Heyerdahl 100 års jubileum ( ) Film. Kampen om Nilen Resultatregnskap Balanseregnskap Noter Stiftelsen Heyerdahl Instituttets drift Thor Heyerdahls minnefond, prosjektregnskap The Thor Heyerdahl International Day, Prosjektregnskap Stipendordning Mastergrad Kulturprosjekt, Larvik Kirke Opplysninger om arten av virksomhet og hvordan virksomheten drives 32 Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift 32 Arbeidsmiljø 34 Ytre miljø 34 Redegjørelse for årsregnskapet 34 Kortfattet omtale av langsiktige strategier og planer fram mot Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere stiftelsens framtidige utvikling

4 1. MEDLEMMER AV STYRET I 2013 Knut Pihl siviløkonom styreleder Hilde Borgir cand. polit/pedagogspesialist nestleder Erling Storm styreformann i Storm-Elektro A/S styremedlem Willy Østreng professor emeritus Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-akademi styremedlem Liv Arnesen ekspedisjonsleder/forfatter/lærer styremedlem Dr. Ingjerd Hoem professor instituttleder, Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo styremedlem 1.1. Instituttets administrasjon Beate Bjørge MM daglig leder Tonje Renate Rogstad Husa markedsøkonom prosjektleder 1.2. Revisor Kai Holhjem statsautorisert revisor KPMG AS Arne Hjeltnes administrerende direktør/forfatter Creuna A/S styremedlem 4

5 2. THE THOR HEYERDAHL INSTITUTE I THOR HEYERDAHLS FOTSPOR Stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute (www.heyerdahl-institute.no) er etablert av Vestfold fylkeskommune. Hovedformålet med instituttet er at det skal konkretisere og videreutvikle Thor Heyerdahls verdier innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet. Instituttet har vært på statsbudsjettet siden 2006 og holder til i Thor Heyerdahls fødeby Larvik. Instituttet har igangsatt og gjennomført en rekke lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Det har gjennom mange år opparbeidet en prosjektportefølje i å jobbe med ulike tverrfaglige prosjekter i samarbeid med norske og utenlandske universitet, stat, fylkeskommune, kommune og ulike organisasjoner. Thor Heyerdahl ( ) ble forelagt planene om et Heyerdahl-institutt i år 1999 og skrev i sin hilsen til instituttets virksomhet: I have neither the desire nor the right to set working rules and plans for The Heyerdahl Institute, merely because it bears my name. But there must be a reason why the founders decided to acknowledge my life`s work in this way. I hope and believe that the basic reason is common belief in the unity of mankind. To achieve such unity, there is an urgent need for building bridges across ethnic diversity, national borders and political and religious factions. Any scientist, thinker and wise person with a global vision, who seeks to contribute towards disentangling this explosive situation, should be encouraged to speak out. Indeed, the new institute represents another forum for expressing such views. As a new forum for international exchange and debate about such critical issues, I wish the Heyerdahl Institute every success and many years of creative work for the benefit of mankind globally. I applaud your interdisciplinary working philosophy, and endorse your emphasis on cross-cultural understanding, reciprocity and mutual respect. (Kilde: Thor Heyerdahl, Tenerife, ) Bakgrunn for stiftelsen I premissene for fylkestingets vedtak bemerkes det: at Thor Heyerdahl har akseptert sitt navn knyttet til instituttet er svært positivt. På denne måten kan vi være med på å hedre den vestfoldingen som i vår tid gjennom sitt liv, virke og verdier har preget verdenssamfunnet på en positiv måte. Hans arbeid og pionerånd er beundret verden over. Dette vil kunne bidra til å styrke instituttets profil og internasjonal gjennkjenningsverdi. Konseptet til the Glover Institute ved Robert Gorden University i Aberdeen gir etter administrasjonens mening et svært godt grunnlag for etableringen av Heyerdahl instituttet. Instituttets visjon er at kulturarven er en del av nasjonens grunnkapital. Instituttet skal fremme Norge og Vestfold som internasjonal ledende innen strategisk forvaltning av kultur, miljø og økonomiske ressurser. Kompetanseutviklinger et svært aktuelt tema nasjonalt og globalt. Selv om det innenfor det området som instituttet skal virke er mange spisskompetansemiljøer, er krysskobling av ulike miljøer et konsept som ikke er vanlig. Dette med sikte på å skreddersy programmer og forskningsoppdrag formidles til medlemmene i nettverket. Heyerdahl-instituttet er basert på at den samlede kompetanse instituttet representerer skal koordineres gjennom nasjonale og internasjonal nettverk. Vestfold trenger dynamiske samfunnsinstitusjoner som kan bidra til regional utvikling og økonomisk vekst. Forskning og utviklingsinstitusjoner kan utvilsomt bidra til dette dersom samfunnet rundt 5

6 institusjonen evner å samhandle med dem i en kreativ og konstruktiv dialog. Det finnes flere eksempler på hvordan offentlige myndigheter og kompetanseorganisasjoner samarbeider. Heyerdahl-instituttet bør kunne ha et nært samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Disse premissene gir, slik stiftelsen ser det, en gjensidige forpliktelse for best mulig utvikling av instituttet. Dette fordrer en løpende dialog og et konstruktivt samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og stiftelsen Kortfattet omtale av oppnådde resultater, strategier og planer Stiftelsen har igangsatt og gjennomført en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter. I tillegg har det arbeidet med regionale og lokale prosjekter. Instituttet har opparbeidet en prosjektportefølje av flerfaglig prosjekter. Stiftelsen har skaffet seg erfaring i å arbeide med prosjekter i samarbeid med norske og utenlandske universitet, Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune og ulike organisasjoner. Instituttet arbeider med STUDIER/FORSKNING- KONFERANSER-EKSPEDISJONER-PROSJEKTER. Flere av tiltakene som er gjennomført og under planlegging kan sies å representere entreprenørskap på ulike områder i nasjonal sammenheng. Eksempler på dette er unike tiltak som årlig konferanse om et globalt tema, The Thor Heyerdahl International Day, et tverrfaglig Thor Heyerdahl professorat gjennomført i samarbeid med Universitet for miljø- og biovitenskap(umb) med tema miljø, samt sommerskole for unge forskere, The Thor Heyerdahl International Summer School. Thor Heyerdahl professoratet i samarbeid med UMB har søkt å ivareta et tematisk og metodisk fokus. Tematisk har hovedinnsatsområdet for professoratet vært knyttet opp mot feltet Environmental governance (miljøforvaltning). Dette med stor vekt på relasjonen mellom miljø og utvikling. Metodisk har det vært fokusert på flerfaglighet. Målet har vært å videreutvikle kompetansen på samspill mellom sosial/politiske prosesser i naturgitte systemer. Innenfor denne rammen har det vært vektlagt hvordan betingelser kan skapes for å endre atferd i en mer miljøvennlig retning. Instituttet har i samarbeid med UMB, Fridthjof Nansen Institute og Norges Forskningsråd arrangert The Thor Heyerdahl International Summer School. Så langt har 51 PhDer og unge forskere fra over 20 land deltatt i 2011 og Målsettingen med tiltaket er å samle unge og mer erfarne forskere fra hele verden, hvor trening i analyse av miljøpolitiske problemstillinger er sentralt. Sommerskolen er så vellykket at den i 2013 har blitt planlagt for The Thor Heyerdahl International Day er en konferanse som hedrer Thor Heyerdahl og, som han, setter en global problemstilling på dagsorden. Konferansen har blitt arrangert i 7 år. Instituttet har siden 2006 og fram til 2013 arbeidet kontinuerlig med å få anerkjente internasjonale forelesere til arrangementet. Det har så langt oppnådd å få to nobelprisvinnere til å være internasjonal foreleser på konferansen. I 2010, var nobelprisvinner i økonomi i 2009 Ellinor Ostrom fra USA, foredragsholder med A polycentric approach to climate change. Klimapolitikk må vi vente på FN? I 2013 har planlegging av Thor Heyerdahl ( ) jubileumskonferanse oppnådd å få nobelprisvinner i miljø, på vegne av FNs klimapanel, Professor Munasinghe, som internasjonalt trekkplaster. Tema på konferansen vil være Sustainable Development. Instituttet har i partnerskap med Glasgow Caledonian University(GCU) Skottland tilbudt to mastergrader til studenter fra hele verden. 6

7 Mastergradene er, ifølge GCU, unike i europeisk sammenheng og innen fagfeltet Heritage and Tourism: MSc Cultural Heritage Studies ( ) og MSc International Tourism Management (fra 2011). Norske studenter har kunnet søke stipend fra instituttet. Noe instituttet har oppnådd gjennom søknad til Telemark og Vestfold fylkeskommune. Instituttet har vært samarbeidspartner og økonomisk bidragsyter til to ekspedisjoner. Tangaroaekspedisjonen (kopi av Kon-Tiki ekspedisjonen) i 2006 og Kon-Tiki seilasen 2012 (En seilas til inspirasjon for målgruppen barn og unge). Dette i forbindelse med lansering av Kon-Tiki filmen i Effekten av Kon-Tiki filmen, som ble Norges mest sette i 2012, har gitt merkbart økt interesse for Thor Heyerdahls verdier, og instituttet som jobber i hans kjølevann. I 2014 er det 100-års jubileum for Thor Heyerdahl ( ). Instituttet har i 2013 planlagt og konkretisert et høyt antall arrangementer i samarbeid med utenlandske universitet; Glasgow Caledonian University (Skottland) University Campus Suffolk (England) og Pacific Lutheran University (USA). Andre arrangementer i samarbeid med Andora kommune (Italia), Kon-Tiki museet, Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune. Inneværende år har instituttet deltatt i dommerpanel i regi av Europeans CSR Awards 2013, i regi av Norges vel. Norge er ett blant 28 land som arrangerer nasjonale CSR Awards. Målet med konferansen er å rette søkelyset og dele ut priser til bedrifter som kan vise til best praksis innenfor næringslivets samfunnsansvar i Europa. Det har vært jobbet målrettet med organisasjonsutviklingen av instituttet parallelt med oppnådde resultater. Årlig strategidebatt har vært på dagsorden. Fra 2012 har instituttet hatt styreseminar med Kon-Tiki museet. Temaet på seminaret har vært hvordan de to institusjonene kan samarbeide nærmere om konkrete prosjekter. Annet tema har vært hvordan de to institusjonene kan fremme Thor Heyerdahl satsningen i framtiden. Heyerdahl-familien har siden 2002 vært aktive støttespillere for instituttets arbeid og gjennom deltagelse i ulike tiltak. Koordineringsbehovet i forhold til Kon-Tiki museet har siden 2002 og fram til 2010 vært ivaretatt ved at direktøren for museet har deltatt i stiftelsens styre. Fra har tidligere forskningsleder ved museet vært styremedlem Styrets arbeid I 2013 har det vært avholdt 4 styremøter. Styret har gjennom regnskapsrapporteringen fulgt den økonomiske situasjonen nøye. Styrets medlemmer representerer et ressurssterkt nasjonalt team med betydelige nasjonale/ internasjonale nettverk og kompetanse. De jobber på frivillig basis og er en styrke for instituttets profil og videre utviklingsmuligheter. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse med et allmennyttig formål, og styret er valgt av Vestfold fylkeskommune og instituttets styre. Alle bevilgninger og overskudd føres tilbake til stiftelsen. Den har ikke erverv som formål, og det er ikke anledning til å dele utbytte fra stiftelsen. Styret arbeider kontinuerlig med å opprettholde og øke nivået på sponsormidler og det økonomiske driftstilskuddet lokalt, regionalt og nasjonalt. Det vektlegger å bygge opp og utvikle instituttets flerfaglige profil. For utvikling av kvantitet og kvalitet ved instituttet kreves en annen type organisering av instituttet for framtiden. Dette for å sikre det som er oppnådd og for å ivareta instituttets unike utviklingspotensial. 7

8 3. INSTITUTTETS KONKRETISERING AV ARVEN ETTER THOR HEYERDAHL Profilen til instituttets faglige virksomhet har som et av sine hovedmål å utvikle metodikken for flerfaglig forskning og tilfredsstille vitenskapelige krav med en slik tilnærming. Det har vært sentralt å utvikle instituttets flerfaglige profil. Dette er nærmere utdypet gjennom et 4-årig Thor Heyerdahl professorat ( ) og The Thor Heyerdahl International Summer School for unge forskere fra hele verden ( ). Utenfor Norges grenser er Thor Heyerdahl en av våre mest berømte, beundrede og respekterte menn. Samtidig er han utvilsomt kontroversiell, spesielt i det vitenskapelige miljøet. Dette fikk instituttet erfare når det skulle etablere et Thor Heyerdahl professorat ved et universitet i Norge. Det tok to år og dialog med tre universiteter før valget falt på Universitet for miljø og biovitenskap (UMB). Thor Heyerdahl var eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer. Heyerdahl fikk flere æresdoktorater og andre priser, men få av de vitenskapelige teoriene hans har vunnet særlig aksept i vitenskapelige miljøer. Av fagfolk har han flere ganger blitt anklaget for selektiv kildebruk og uvitenskapelige metoder (Wikipedia, 2003). Arbeidet med å konkretisere arven etter verdensborgeren Thor Heyerdahl har resultert i at instituttet daglig er engasjert i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Thor Heyerdahl arbeidet utrettelig med å finne svar på en rekke av historiens gåter. Hans meritter er utallige, han fikk folk med seg på de mest hasardiøse prosjekter, og han nådde de mål han satte seg hvor utopiske de enn måtte fremstå for andre (Kock Johansen 2003). Thor Heyerdahl er verdens meste kjente nordmann. Ferden med Kon-Tiki gjorde Heyerdahl berømt med ett slag. Men ekspedisjonene skulle også føre han inn på vanskelige veier. For mens vanlige mennesker jublet over meningsmot, murret det blant vitenskapsmennene (Kvam Jr.2006). 8

9 4. PROSJEKTRAPPORTER HVA HAR SKJEDD I 2013? Samlet prosjektoversikt Nummer Tiltak Tidsramme Aktivitet i Et 4-årig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Arbeidet med ferdigstillelse av bøker og akademiske artikler under professoratet. Møte med UMB om Thor Heyerdahl professorat og sommerskole for unge forskere. 2. The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance. Trening i analyse av miljøpolitiske spørsmål Planlegging av sommerskole for unge forskere fra hele verden for The Thor Heyerdahl International Day Årlig konferanse Konferansen ble ikke arrangert i 2013, jfr. tekst. Planlegging av jubileumskonferanse for MSc International Tourism Management. En tverrfaglig mastergrad i samarbeid med Glasgow Caledonian University (GCU), The Moffat Centre Markedsføring av mastergraden i ulike utdanningskanaler. 5. Lokale/regionale tiltak: Instituttet viderefører og har ansvaret for flere prosjekter fra Larvik kommunes prosjekt, Heyerdahl byen Årlig Instituttet har deltatt i jubileumskomite i Larvik kommune. Utarbeidelse av felles Facebookside for Thor Heyerdahl jubileet i Thor Heyerdahl senter Instituttets framtidige tilholdssted Årlig Utarbeidet ideskisse til et Heyerdahlsenter i Larvik. Presentert for Larvik kommunestyre høsten Thor Heyerdahl 100 års jubileum ( ) Utarbeidet plan for jubileumsaktiviteter i utlandet, Norge, Vestfold og Larvik. 7. Film. Kampen om Nilen. Utarbeide dokumentarserie for NRK om miljø og vann. 9

10 4. 1. Et 4-årig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Universitetet for Miljø-og Biovitenskap (UMB) SAMMENDRAG Hovedinnsatsområdet for Thor Heyerdahl professoratet var forskning og forskningsveiledning. Professoratet var en 4-årig samarbeidsavtale med Universitet for miljø- og biovitenskap( ). De økonomiske konsekvensene for stillingen var delt med en halvpart på hver av institusjonene. TEMA Fire tematiske hovedområder i professoratet innenfor environmental governance (miljøpolitikk) var definert: a) Klimapolitikk. Empirisk og teoretisk forskning rettet mot tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. b) Institusjoner og atferd. Gjennom forskningsprosjekter rette fokus mot hva som motiverer mennesker til miljøvennlig atferd og hvordan endringer i institusjonelle rammebetingelser kan skape vilkår for økt miljøengasjement. c) Helse og utvikling. Planen er å utvikle økt fokus på politiske og kulturelle aspekter ved helse og utvikling. Et annet konkret tiltak er et forskingsprosjekt med en postdoc kandidat innen policy for vann og sanitærforvaltning. d) Miljøforvaltning Alle forskningsområdene som er nevnt i a-d er tverrfaglige. Det er et mål å utnytte erfaringen fra denne type forskning til å utvikle modeller og synteser for gjennomføring av tverrvitenskapelig forskning. AKTIVITETER I 2013 har Professor Arild Vatn planlagt å lage en samlet sammenstilling av alle publikasjonene sine i de 4 årene han var Thor Heyerdahl professor. Dette året har Vatn planlagt The Thor Heyerdahl International Summer School in Enviromental Governance(THSS) for The Thor Heyerdahl International Summer School in Environmental Governance SAMMENDRAG The Thor Heyerdahl Summer School (THSS) er et tiltak inn under Thor Heyerdahl professoratet. Nobelprisvinner i økonomi i 2009 professor Ellinor Ostrom, Indiana University, USA (www.wikipedia) startet opp sommerskolen i Den er økonomisk støttet av Norges Forskningsråd, UMB, The Fridthjof Nansen Institute og The Thor Heyerdahl Institute. THSS har ifølge Vatn vært en viktig og meget vellykket sommerskole i professoratet. Den er videreført utover professoratperioden og planlagt gjennomført i Så langt har 51 PhDer fra over 20 land deltatt. Av forelesere har det vært over 20 stk. fra utenlandske og norske universitet som har deltatt som lærere. Rapportene fra kurset viser at sommerskolen er en suksess, med meget god evaluering. TEMA Ifølge professor Vatn vil deltakerne ved å delta på The Thor Heyerdahl Summer School in Environmental Governance få økt innsikt både om prosessene som 10

11 skaper miljøproblemer og sterke og svake sider ved ulike strategier for å løse dem. Et viktig mål med sommerskolen er og nettverksbygging og utvikling av møteplass for undervisningspersonell, stipendiater og forskere, spesielt fra Afrika og Europa. Sommerskolens kurs har hatt følgende temaer: Institutions and sustainable development Global enviromental governance The Green Economy AKTIVITETER I 2013 har Professor Arild Vatn planlagt laget et notat om alle tre kursene i The Thor Heyerdahl Summer School. Dette året har han planlagt det tredje kurset i The Thor Heyerdahl International (THSS) som skal gjennomføres i Ifølge Vatn: Kurset i 2014 har tittelen The Green Economy og er det tredje i rekken. Vi har igjen lyktes å rekruttere topp internasjonale foredragsholdere. Grønn økonomi kom på den internasjonale dagsorden i kjølevannet av finanskrisen i Grønne investeringer og grønn vekst ble framhevet som en mulig ny vei for økonomisk utvikling jfr. initiativ fra FN/UNEP, Verdensbanken og OECD. Andre særlig NGOer og forskere har påpekt at grønn økonomi burde være mindre om vekst og mer om å tilpasse seg naturens grenser. Kurset er lagt opp til å gi deltakerne innsikt i de ulike posisjonene og støtte dem i deres egen forskning vedrørende hvordan man kan bedre håndtere miljøutfordringer i framtida. Fagområdet Grønn økonomi krever en tverrfaglig tilnærming både på tvers av naturvitenskap og samfunnsfag og på tvers av ulike samfunnsvitenskaper. Kurset legger opp til det både gjennom forelesninger, gruppearbeid og de obligatoriske artiklene de skal skrive (i gruppe). Vi er i ferd med å avslutte opptaket. Igjen har vi en lang liste meget sterke søkere og det har som før vært vanskelig å skille ut de som får delta Instituttet har syv år på rad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) arrangert The Thor Heyerdahl International Day, med internasjonale forelesere, om et globalt tema SAMMENDRAG The Thor Heyerdahl International Day er en årlig konferanse, viet et globalt tema, og har hatt følgende titler: 2006 Global identitet. Internasjonal foreleser var forfatteren Amin Maalouf, Frankrike/Libanon Polarområdene og miljø. Internasjonal foreleser var Dr. Robert Corell, USA Urbefolkning i verden. Internasjonal foreleser var Dr. Mary May Simon, Canada Kampen for miljøet. Internasjonal foreleser var Dr. Robert Corell, USA Beskyttelse av det globale miljøet. Internasjonal foreleser var Tom Steinberg (UK) grunnlegger av mysociety. Arrangementet ble holdt i samarbeid med NTNU Klimapolitikk- må vi vente på FN? A polycentric approach to climate change? Professor Elinor Ostrom, Indiana University, USA. Arrangementet ble holdt i samarbeid med UMB Internasjonalt symposium Our Thirsty Planet i samarbeid med Pacific Lutheran University, Seattle, USA. Internasjonale forelesere fra hele verden. Norsk foreleser var professor Terje Tvedt, UiB/UIO: Water and the development of Human Civilizations: Some perspectives. 11

12 I 2013 ble The Thor Heyerdahl International Day planlagt men ikke gjennomført. i samarbeid med Universitet i Bergen, Bjerknes senteret. Temaet skulle være Vann og Miljø. TEMA Målsettingen med dagen er å hedre Thor Heyerdahls virke og minne, videreføre Thor Heyerdahls verdier ved å sette globale utfordringer på dagsorden, samt synliggjøre instituttet på den nasjonale arenaen som et forum for internasjonal samfunnsdialog. Dagen har vært arrangert i samarbeid med NTNU og UMB i Norge og Pacific Lutheran University i USA, samt organisasjoner som arbeider med konferansens tema. AKTIVITETER The Thor Heyerdahl International Day var i år planlagt gjennomført med Universitet i Bergen (UiB) med temaet miljø og vann. Det var foreslått et tre dagers arrangement bestående av workshop for forskere, The Thor Heyerdahl International Day 2013, samt ekskursjon. Konferansen skulle inngå i et annet arrangement i regi av UiB/Bjerknes senteret og UiB Global. Et seminar i forbindelse med utgivelse av 9-bindsverket A history of water. Til seminaret med temaet: Climate history, water and human adaptions var en rekke ledende forskere invitert. The Thor Heyerdahl International Day 2013 skulle bygge på konferansen Our Thirsty planet som ble gjennomført i 2012 i samarbeid med Pacific Lutheran University, USA. Temaet var vann og miljøutfordringer i verden. The Thor Heyerdahl International Day 2013 ble avlyst. Begrunnelsen var interne forhold ved universitet I Bergen. Planleggingen av jubileumskonferansen for 2014 med tema Sustainable Development ble startet opp i Fra 2011/2012: Mastergrad i kulturarv og turisme med vekt på tverrfaglighet SAMMENDRAG MSc International Tourism Management er en tverrfaglig mastergrad som tilbys til studenter fra hele verden. Den er tverrfaglig og ifølge Glasgow Caledonian University(GCU)unik i Europa. Mastergraden er tuftet på instituttets skotske arv. Instituttet har tidligere søkt og fått innvilget stipendordning fra Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune som skal benyttes i forbindelse med rekruttering av norske studenter til studiet. TEMA Turisme- og kulturarvsektoren er i endring lokalt, regionalt og nasjonalt i Norge. Det vil i framtiden kunne kreve en annen type kompetanse enn den som finnes i Norge i dag. Mastergraden bygger bla. på innhold i internasjonale seminar( ) med Riksantikvaren Vestfold, Buskerud og Telemark fylkeskommune. Den nasjonale kulturminne- og turismepolitikken i Norge har i flere år vært og er i en omstillingsprosess. I denne sammenheng blir partnerskapets mastergrad møtt med positive tilbakemeldinger fra NHO, Innovasjon Norge, Virke og Riksantikvaren. I Storbritannia er det innenfor turisme og kulturarv/ heritage ofte partnerskap mellom offentlige og private aktører, koblet opp mot FoU. Dette representerer en annen måte å utvikle kulturminnedestinasjoner i forhold til turisme enn hva som i dag er 12

13 vanlig i Norge. Mastergraden vektlegger omfattende utveksling av kunnskap på tvers av landegrensene. Fram til nå har det vist seg noe vanskelig å rekruttere norske studenter til mastergraden. AKTIVITETER I 2013 har arbeidet med mastergraden bestått i markedsføring i ulike utdanningskanaler. Det var søkere som var aktuelle til studier og stipend men ingen aktuelle kandidater valgte å stå løpet ut med engelskspråklig test og notat mm. Rekrutteringsarbeidet fortsetter. Instituttet er ikke kjent med at det finnes en tilsvarende mastergrad i Norge fra før av. Den er ifølge GCU unik i europeisk sammenheng. Tilbakemeldingene fra de norske studentene som er uteksaminert fra tidligere mastergradstilbud i regi av partnerskapet er positive. skissert i prosjektplanen blitt realisert. Instituttet har vært en aktiv bidragsyter i styringsgruppen for det lokale prosjektet. Fra 2011 og i inneværende år har instituttet hatt ansvaret for videreføring av enkelte av prosjektene. TEMA I Norge og utlandet har flere vært og er opptatt av Thor Heyerdahls liv og virke, hans pionerånd og ekspedisjoner. Han er som tidligere nevnt en av verdens mest kjente nordmenn, født i Larvik og Vestfold. Filmen om hans mest berømte ekspedisjon Kon-Tiki fra 1947 ble lansert i Den har blitt sett av ca. 1 millioner nordmenn og har blitt vist i over 40 land utenfor Norge. Den har bidratt til økt interesse for Thor Heyerdahl og institusjonene som jobber i hans fotspor Lokale og regionale tiltak SAMMENDRAG Instituttet har siden det ble etablert arbeidet tett med Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune. Stiftelsen prioriterer å være en nasjonal/internasjonal utviklingsaktør lokalt og regionalt. Vestfold fylkeskommune har etablert instituttet og er rådgivende dialogpartner i forhold til rammeavtale og strategier. Larvik kommune og instituttet samarbeider årlig om flere tiltak. Larvik kommune har gjennomført et lokalt prosjekt kalt Heyerdahl-byen fra Det var et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og kommunen. Målet var å synliggjøre at Larvik er Thor Heyerdahls fødeby. Lokalprosjektet integrerte en tidligere vedtatt lokal handlingsplan for instituttet. I løpet av prosjektperioden har de fleste mål som ble AKTIVITETER En hovedsatsning for instituttet har i flere år vært å etablere eget Heyerdahl-senter i Larvik. I 2013 har stiftelsen fått utarbeidet en ideskisse om et framtidig nasjonalt/internasjonalt Heyerdahl-senter i Larvik, knyttet opp mot formidling av FOU, Konferanse/ seminarer, utstilling/opplevelse og aktiviteter for barn og unge. Denne skissen er presentert i Kommunestyret høsten Videre utvikling av dette arbeidet skjer i tett dialog med Larvik kommune og kommunens planer for utvikling av indre havn. Det er utarbeidet en rammeavtale mellom Vestfold fylkeskommune og instituttet. Oppfølgingen av den skjer i forhold til relevante regionale innsatsområder bla. videregående skoler, internasjonalt arbeid, regional utvikling og samarbeidet Høgskolen i Vestfold/Telemark. 13

14 Instituttet har i år arrangert gjestebud innenfor miljø i samarbeid med Larvik kommune. I samarbeid med en tysk student som var i praksis på instituttet, formidlet instituttet tyske erfaringer fra to byer inn i dette arbeidet. Etter Heyerdahl byens prosjektslutt har instituttet hatt ansvar for og fulgt opp følgende tiltak fra 2011: Ivaretakelse av Sebra Film samling av Thor Heyerdahl filmer i Sverige. Ivaretakelse av Bjørn Heyerdahls arkivmateriale på Colla Micheri i Italia. Videreføring av arbeidet med Heyerdahl rommet på Larvik bibliotek Thor Heyerdahl 100 års jubileum ( ) BAKGRUNN I 2013 har Thor Heyerdahl 100 års jubileum( ) blitt planlagt med ulike aktører. TEMA Arrangementene i utlandet skal foregå ved ulike samarbeidsuniversitet. Flere tiltak i Norge skal skje i samarbeid med Kon-Tiki museet. Lokale og regionale tiltak vil bli arrangert i samarbeid med Larvik Kommune og Vestfold fylkeskommune. AKTIVITETER Planlagte arrangementer: Utlandet Skottland. Thor Heyerdahl foredrag ved styremedlem Liv Arnesen, presentasjon av instituttet ved daglig leder, vandreutstilling om Thor Heyerdahl i samarbeid med Kon-Tiki museet og Glasgow Caledonian University. England. Thor Heyerdahl foredrag ved styremedlem Erling Storm, presentasjon av instituttet ved daglig leder, vandreutstilling om Thor Heyerdahl i samarbeid med Kon-Tiki museet og University Campus Suffolk. Italia. Samarbeidstiltak med Andora kommune. Representasjon fra instituttet ved Thor Heyerdahl utstilling i Andora/Italia. Musikkonkurranse i samarbeid med organisasjonen Amusando, www. amusando.it. Thor Heyerdahl konsert. Styreleder Knut Pihl og nestleder Hilde Lindhjem Borgir deltar på vegne av instituttet. USA. Thor Heyerdahl foredrag, presentasjon av instituttet, Thor Heyerdahl utstilling i samarbeid med Pacific Lutheran University, USA. Styreleder Knut Pihl og styremedlem Willy Østreng deltar på vegne av instituttet. Expedition Rahiti. Norge, i samarbeid med Kon-Tiki museet Thor Heyerdahl jubileumsdag og jubileumsmiddag, 6. oktober Thor Heyerdahl jubileumsbok. Boken inneholder Thor Heyerdahls første vitenskapelige publikasjon(fra 1941)om hvordan Polynesia ble befolket, og et utkast Thor Heyerdahl skrev til en revidert versjon av hans verk, American Indians in The Pacific. Heyerdahls teorier og metodikk presenteres for et allment publikum, og diskutert i lys av dagens vitenskap. Felles Facebookside og jubileumslogo Vandreutstilling om Thor Heyerdahl i Norge. Larvik, i samarbeid med Larvik kommune The Thor Heyerdahl International Day 2014, Jubileumskonferanse, Jubileumskonsert 24september Foredragsserie med ulike foredragsholdere: Professor Øystein Koch Johansen (7. mai), Dr. Ian Baxter, UCS og Professor John Lennon GCU (3. juni), Marian Heyerdahl (8. oktober). I samarbeid med Larvik bibliotek. Vandreutstilling om Thor Heyerdahl på Kulturhuset Bølgen. Heyerdahl-installasjon/stein i samarbeid med Poesiparken i Larvik. Teater for barn og unge. Scenegal og Galeiscenen presenterer familieforestillingen: Vesle Thor eventyret begynner i Larvik, Vestfold Musikalsk besøk fra Andora av vinnerne i den omtalte musikkonkurransen. 14

15 4.7. Film. Kampen om Nilen SAMMENDRAG Hovedformålet til instituttet er at det skal konkretisere og videreføre Thor Heyerdahls verdier bla. innenfor beskyttelse av det globale miljøet. Instituttet har sammen med Norsk filminstitutt, Det Norske utenriksdepartement, NRK, Universitet i Bergen og Fritt Ord vært økonomisk bidragsyter til en dokumentarserie som lages for NRK, med internasjonal distribusjon. Temaet er miljø og vann, et temaområde som har vært på dagsorden på The Thor Heyerdahl International Day AKTIVITETER Dette er et tiltak under arbeidet ny markedsstrategi ( )og sponsormidler til instituttet. Denne dokumentarserien om vann og miljø kan ytterligere forsterke instituttets profil. Film er et sterkt virkemiddel og når den er ferdig kan den bli brukt på mange ulike arenaer i forhold til potensielle sponsorer. Dokumentarserien består av tre deler. Hver på 52 minutter. Episode 1: Skapt av Nilen, Episode 2: Kilden i hjertet av Afrika, Episode 3: Kampen om den blå Nilen. Filmen er basert på manus av Professor Terje Tvedt (UIO/UiB). Ifølge prosjektbeskrivelsen skal filmen søke og finne svar på om det finnes en mulighet for å løse denne konflikten før det er for sent. Kampen om Nilen har i den senere tid endret seg radikalt, noe som vil kunne få globale konsekvenser. TEMA Ifølge prosjektbeskrivelsen om dokumentarfilmserien er Kampen om Nilen en dokumentarserie i tre deler rundt konflikten om fordelingen av vannressursene i Nilvassdraget. Statsledere og innbyggere i ti land fører i disse dager en kamp mot tiden og om makten over hvordan vannet i klodens mest sagnomsuste elv skal utnyttes og fordeles. 15

16 5. INSTITUTTETS BOKSAMLING I EGET HEYERDAHL-ROM PÅ LARVIK BIBLIOTEK The Thor Heyerdahl Institute har siden år 2000 samarbeidet med Larvik bibliotek om en boksamling om Thor Heyerdahl. Den består i dag av ca. 600 bøker som alle er til utlån. Boksamlingen vokser stadig og det blir gjort innkjøp til den hvert år. Samlingen gjenspeiler utviklingen av instituttets historie fra år 2000 og fram til i dag, Eksempelvis finnes boken om Kon-Tiki seilasen på 20 språk i forskjellige utgaver. Heyerdahl rommet på biblioteket ble åpnet i 2009 i samarbeid med det lokale prosjektet Heyerdahl byen og Larvik bibliotek. Rommet er meget godt besøkt av barnehave, skoler og andre. I 2013 har instituttet ytterligere supplert rommet med bøker og gjenstander. Det består i dag av instituttets og bibliotekets samling av Thor Heyerdahl bøker, videoer og Dvd-er. Ifølge biblioteket er rommet ofte besøkt av barnehager og skoler. Det blir kjøpt inn bøker i forhold til to typer samlinger i samarbeid med Larvik bibliotek: En basissamling som dekker de fagområdene som grenser opp til instituttets satsningsområder En samling av og om Thor Heyerdahl sett i sammenheng med bibliotekets lokalsamling. Biblioteket har en god lokalsamling som i tillegg til bøker har en unik samling av avisartikler fra flere tiår tilbake. Lokalsamlingen er under kontinuerlig oppbygging og er en verdifull ressurs for instituttets profil Engasjert medarbeider ved instituttet kjøper inn Thor Heyerdahl bøker. Han er aktiv utenom de ordinære kanalene, så både loppemarkeder, bruktbutikker og antikvariater i Norge blir trålet i jakten på best mulig bredde, pris og utvalg til instituttets samling. Fagbøker som grenser opp til instituttets fagområder blir kjøpt inn i samarbeid med Larvik bibliotek. I 2013 har instituttet ytterligere supplert boksamlingen i Thor Heyerdahls barndomshjem. Bøkene står i bokhyllene i barndomshjemmet og er til glede for besøkende. Tidligere har alle barnehagene i Larvik og Thor Heyerdahl videregående skole, samt Fregatten KNM Thor Heyerdahl fått Heyerdahl-bøker i gave fra instituttet. En dialog om hvor instituttets samlingsutvikling endelig skal plasseres i framtiden blir først aktuell problemstilling når instituttet får permanent tilholdssted. 16

17 6. SATSNINGSOMRÅDER I FRAMTIDEN ( ) Fra 2002 og fram til 2013 har instituttet hatt høy grad av måloppnåelse på vedtatte strategier. På bakgrunn av arbeidet i denne perioden har instituttet en målsetting om å utvide ambisjonsnivået og oppnå følgende resultater i framtiden: Arbeide kontinuerlig med å opprettholde og øke nivået på driftstilskudd og sponsormidler for å oppnå økt bemanning, muliggjøre utviklingen av flere prosjekter, samt eget tilholdssted. Være partner i utviklingen av et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter i Larvik. Thor Heyerdahl professoratet omgjort til et permanent professorat. Videreføring av Thor Heyerdahl Summer School ved et universitet i Norge eller utlandet. Arrangere The Thor Heyerdahl Competition, konkurranse for videregående skoler i Norge, knyttet opp mot temaet til The Thor Heyerdahl International Day. Arrangere internasjonale seminarer/workshops i partnerskap med Glasgow Caledonian University og University Campus of Suffolk. Forsøke å være en aktiv verdiskaper i utviklingen av Larvik kommune og Vestfoldregionen. Utvikle Thor Heyerdahl-medalje/-pris/-stipend. Arrangere årlig The Thor Heyerdahl International Day, konferanse med globalt tema. Arrangementssted i Norge eller utlandet. 17

18 7. ØKONOMI OG INSTITUTTETS UTVIKLING Det er et kontinuerlig arbeid å opprettholde, sende søknader og øke nivået på sponsormidler og det økonomiske driftstilskuddet lokalt, regionalt og nasjonalt. Instituttet trenger ytterligere midler som følge av oppnådde resultater. Det er nå kritisk viktig for instituttet å få opp et stabilt økonomisk grunnlag for videre utvikling av det. Det er samtidig kritisk viktig for instituttet å få til flere strategiske allianser som kan være med på å styrke organisasjonen. For ytterligere utvikling av kvantitet og kvalitet kreves en annen type organisering og bemanning av instituttet i framtiden for å sikre det som er oppnådd og for å ivareta instituttets unike utviklingspotensial. Instituttet har ut fra gitte forutsetninger jobbet målrettet og en har forsøkt å utnytte alle muligheter for resultater innen en tidsavgrenset periode. Alt i alt har instituttet flere resultater å vise til i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Økonomien til instituttet består av bevilgninger til drift og frie fondsmidler. Instituttet styrket i 2011 vesentlig sin økonomi ved at søknad om råde- og disposisjonsrett over bundne fondsmidler tildelt av Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune ble innvilget. Til sammen 4 millioner kroner. Larvik kommune innvilget ikke i 2012 av hensyn til kommunens totaløkonomi, driftstilskudd, men bevilget midler for 2013 og resten av økonomiplanperioden, Ifølge sak til formannskapet i Larvik, Strategidokument , kst-sak 208/1212 ble det vedtatt å tildele Thor Heyerdahl-instituttet i Det er lagt inn tilsvarende beløp for årene fram til Vestfold fylkeskommune har innvilget, på bakgrunn av søknad fra instituttet, årlig driftstilskudd på kr i dette er innarbeidet i rammeavtalen med vestfold fylkeskommune for For året 2013 utgjør reduksjonen av driftstilskuddet fra Larvik kommune, fra kr til kr , og en vesentlig sum. Det er dog bedre enn fjorårets bevilgning på kr. 0 og et signal fra Larvik kommune, at kommunen til tross for svak økonomi, prioriterer stiftelsen. Instituttet vil i denne situasjonen tære på oppsparte midler samtidig som utgifter til arrangementer i 2013 vil bli søkt redusert. Tidligere reserverte fondsmidler har blitt brukt på etableringen av et 4-årig Thor Heyerdahl-professorat ( ) i samarbeid med Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB). Begge institusjonene betalte 50 % av professoratet. Instituttet har et lavere driftsbudsjett enn tidligere år fra Høsten 2012 ble det ansatt prosjektleder i 50 % engasjementsstilling for 3 år. Egne knappe midler er brukt til å finansiere tiltaket. Arbeidsoppgavene er sponsorarbeid, prosjektledelse, markedsføring oppgaver, koordinerende oppgaver i forhold til konferansen The Thor Heyerdahl International Day. 18

19 Arbeidet i 2012/2013 har bestått i kartlegging av sponsormarkedet, utarbeidelse av sponsorpresentasjoner og sponsorpakker, henvendelser til og møte med bedrifter, samt etablering av nettverk og allianser. Tilbakemeldingen til instituttet fra privat sektor så langt er at stiftelsens arbeid ansees som en offentlig oppgave og at sponsormidler ikke blir prioritert. Det økonomiske resultatet for 2013 er negativt. Driftsgrunnlaget har vært redusert med kr fra tidligere år. I 2013 har det vært sentralt å sikre framdriften i ulike prosjekter og fokusere på fortsatt resultatoppnåelse, med noe inndekning fra oppsparte midler. I 2014 og Thor Heyerdahl 100 års jubileum søker instituttet å oppnå økt oppmerksomhet om å hedre Thor Heyerdahl og videreutvikle hans verdier. 19

20 REGNSKAP OG NOTER 20

21 8. REGNSKAP 2013 Stiftelsen Heyerdahl Instituttet, all aktivitet 8.1. Resultatregnskap Note Budsjett Driftsinntekter Tilskudd fra Stortinget Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune Tilskudd fra Larvik kommune Sponsormidler/Egenkapital Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Engasjementer The Thor Heyerdahl Int.Summer School Kulturarrangementer Honorar revisjon Honorar regnskap Kontorkostnader/møter/kurs Reise og diett Tilskudd, filmprosjekt Thor Heyerdahl international Day Ny markesstrategi Markedsføring/Web/materiell Ideskisse Heyerdahl-senter Lokal miljødag Expedition Rahiti Honorar Redaktør Honorar Don (over 2 år) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Årets resultat Avsatt til annen egenkapital Avsatt egenkap. med ekst. pålagte begrensninger Sum oppskrivninger og overføringer

22 Stiftelsen Heyerdahl Instituttet, all aktivitet 8.2. Balanseregnskap Note Eiendeler Omløpsmidler Andre fordringer Bankkto DNB Bankkto Skattetrekk Plasseringer DnB Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Stiftelseskapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital med ekstern pålagt restriksjon Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige fondsmidler 0 0 Tilskudd Stipendordning/Mastergrad Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

23 Oslo, 26. mars 2014 Knut Pihl Styreleder Hilde Lise Lindhjem Borgir Nestleder Erling Storm Styremedlem Liv Arnesen Styremedlem Willy Østreng Styremedlem Beate Bjørge Daglig leder 23

24 8.3. Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med stiftelseslovgivning, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Inntektsførings-og kostnadsføringstidspunkt- sammenstilling For ideelle organsisasjoner sammenstilles inntekten med aktiviteten. Med dette menes at inntekten inntektsføres i den perioden aktiviteten for å skaffe inntekt gjøres. Tilskudd som gis for det enkelte år inntektsføres i det året tilskuddet gis. Kostnaden sammenstilles med den aktivitet som medfører bruk av midlene. Kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Note 2 - Lønnskostnader, ant. ansatte, godtgjørelser, pensjoner m.m. Gjennomsnittlig antall årsverk: 1,5 Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Annen godtgjørelse Sum Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr inkl. konsulentbistand Beløpene er inklusiv merverdiavgift. Engasjementer Posten engasjementer består av honorarer til personell på engasjementskontrakt. Pensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon som tilfredstiller kravet i loven. 24

25 Note 3 - Egenkapital Egenkapital: Stiftelses kapital EK med binding KUF Annen EK inst.drift Egenkapital Årsresultat Egenkapital Stiftelseskapital Vestfold fylkeskommune har skutt inn stiftelseskapitalen. Fylkeskommunen har krav på dette beløpet ved eventuell oppløsning av stiftelsen. Egenkapital med eksternt pålagt restriksjon Det er gitt tilskudd fra Det Kongelige Utdannings- og forskningsdepartementet på opprinnelig kr ,-. Tilskuddet og bruken av tilskuddet har som formål å styrke Norges internasjonale rolle, stimulere til kunnskapsutvikling innenfor tverrfaglig forskning, forsvare retten til den frie ytring og spre kunnskap om Thor Heyerdahls liv og virke. Riksrevisjonen har adgang til å foreta kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen. Det er gitt tilskudd fra Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold, samt Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune. Kr ,- i året fra hver bidragsyter frem til og med Tilskuddene inntektsføres i det år tilskuddet gis fra Regionsrådet. Tilskuddet er gitt til prosjektet Utvikling av partnerskap i fellesskap i en internasjonal ramme. Tilsagnet utbetales mot revisorbekreftet prosjektregnskap. I 2011 er det utbetalt kr ,- i tilskudd fra kultur-og kirkedepartementet. Vestfold Fylkeskommune bevilget i 2008 et tilskudd på kr ,- til stipendordningen for mastergraden MSC Cultural Heritage Studies, hvorav kr ,- ble utdelt som stipend i 2008, og ,- ble utbetalt i Rest til utdeling er ,-. Fylkesrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter de forutsetninger som fremkommer av bevilgingssaken. Det er opprettet en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen og Universitet for miljø og biovitenskap som går over fire år fra 2008 tom Stiftelsen har for 2008, 2009, 2010 og 2011 bevilget et tilskudd til proffesoratet på kr ,-. For øvrig vises det til vedlagte prosjektregnskaper. 25

26 8.4. Stiftelsen Heyerdahl Instituttets drift Instituttets drift Driftsinntekter Tilskudd fra Staten Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune Tilskudd fra Larvik kommune Sponsormidler/Egenkapital/andre inntekter 2000 Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Engasjementer/andre honorar The Thor Heyerdahl Int. Summer School 0 Honorar revisjon Honorar regnskap Tilskudd Filmprosjekt Kontorkostnader/møter/kurs Reisekostnader Ny Markedsstrategi Markedsføring/Web/materiell Idéskisse Heyerdahl-senter Honorarer Don (over år) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader 147 Netto finanskostnader Årets resultat

27 8.5. Thor Heyerdahls minnefond, prosjektregnskap Thor Heyerdahls minnefond, prosjektregnskap Driftsinntekter Bevilgning Det Kongelige Utdannings- og Forskningsdepartementet 0 Innesteående minnefond, ikke benyttet 0 Sum driftsinntekter 0 Driftskostnader Professorat 2011 (inkluderer lønn, indirekte kostnader og drift) 0 Sum kostnader i forbindelse med professorat 0 0 Sum driftskostnader 0 Årets resultat 0 Innestående minnefond Akkumulert innestående minnefond

28 8.6. The Thor Heyerdahls International Day, Prosjektregnskap The Thor Heyerdahls International Day, Prosjektregnskap Driftsinntekter Sum driftsinntekter 0 Sum driftsinntekter 0 Driftskostnader Adm. arrangement Heyerdahl-dagen lønn og sosiale kostnader Markedsføring/materiell 0 Design/program/symposium 0 The Thor Heyerdahl Competition 0 Diverse engasjementer 0 Mottakelsen 0 Middag, internasjonal foreleser 0 Reiseutgifter Diverse andre kostnader 0 Sum kostnader i forbindelse med Heyerdahldagen Sum driftskostnader Årets resultat

29 8.7. Stipendordning Mastergrad Stipendordning Mastergrad Driftsinntekter Driftstilskudd Stipendiat 0 Sum driftsinntekter 0 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 0 Utdelt Stipend 0 Møte- og kurskostnader 0 Reiseutgifter 0 Andre kostnader 0 Sum driftskostnader 0 Resultat 0 Innestående, til disposisjon Akkumulert resultat til disposisjon pr Kulturprosjekt Kulturprosjekt Driftsinntekter Inntekter 0 Sum driftsinntekter 0 Driftskostnader Driftskostnader 0 Sum driftskostnader 0 Resultat 0 29

30 30

31 ÅRSBERETNING 31

32 9. ÅRSBERETNING 2013 Opplysninger om arten av virksomhet og hvordan virksomheten drives Hovedformålet med Thor Heyerdahl-instituttet/ The Thor Heyerdahl Institute er å hedre Thor Heyerdahl og konkretisere arbeidet med å videreutvikle hans idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet. Stiftelsen ble etablert av Vestfold fylkeskommune i år Instituttets vedtekter: Stiftelsens formål er å: Fremme kunnskap om og videreutvikle Thor Heyerdahls forskningsog utviklingsidealer Legge til rette for internasjonal samfunnsdialog og debatt gjennom internasjonale konferanser m.v. Synliggjøre og styrke Norges internasjonale rolle Prosjektene og aktivitetene instituttet iverksetter er lokale-, regionale, nasjonale og internasjonale. De søker å ha en flerfaglig profil og en bredere faglig forankring i overordnet målsetting for instituttet. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift Thor Heyerdahl- instituttets driftsgrunnlag er årlig tildeling fra Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune og midler over statsbudsjettet. Økonomien til instituttet består av bevilgninger til drift og frie fondsmidler. Instituttet styrket i 2011 vesentlig sin økonomi ved at søknad om råde- og disposisjonsrett over bundne fondsmidler ble innvilget av Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune, til sammen 4 millioner kroner. Midlene er ikke tenkt benyttet til å dekke løpende drift, men til aktiviteter i tråd med styrking av fondsstrategien. Tilskuddene fra de tre forvaltningsnivåene, kommune, fylkeskommune og stat er innvilget på bakgrunn av søknader, orienteringer og rapportering. Larvik kommune har av hensyn til kommunens totaløkonomi, som er svak, halvert driftstilskuddet i 2013 fra tidligere år. Det er redusert fra kr til kr I 2012 innvilget ikke kommunen driftstilskudd. Tilskuddet i dag er en vesentlig reduksjon fra tidligere år. Samtidig er det et signal fra Larvik kommune, at til tross for svak økonomi, er stiftelsen prioritert. Tilskuddet til instituttet er innlemmet i økonomiplanperioden for Vestfold fylkeskommune og instituttet har inngått rammeavtale. Instituttet er tildelt årlig driftstilskudd på kr for økonomiplanperioden

Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12

Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12 Prosjekter Ekspedisjoner Studier Konferanser ÅRSRAPPORT12 Innhold 1. Medlemmer av styret i 2012 2. The Thor Heyerdahl Institute I Thor Heyerdahls fotspor 3. Instituttets konkretisering av arven etter Thor

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2010 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ fra Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT)

Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) Området for kultur og samfunn Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for IKT (SKIKT) Programstyrets egenvurdering Norges forskningsråd 2 Innhold 1. Programgrunnlaget... 3 1.1. Bakgrunnen for programmet...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn Årsrapport 2014 Teknologi for et bedre samfunn Omstilling krever forskning og kunnskap Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes. Globalisering,

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Årsrapport 2010. InnHold. FFIs organisasjon FFIs nøkkeltall Utsyn administrerende direktør. StyretS beretning Kunnskap for økt forsvarsevne

Årsrapport 2010. InnHold. FFIs organisasjon FFIs nøkkeltall Utsyn administrerende direktør. StyretS beretning Kunnskap for økt forsvarsevne Årsrapport 2010 InnHold FFIs organisasjon FFIs nøkkeltall Utsyn administrerende direktør 2 3 6 StyretS beretning Kunnskap for økt forsvarsevne 8 ÅrSregnSKap Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 Den norske Bokhandlerforening Bokhandelens hus Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo Telefon: 22 39 68 00 Fax: 22 39 68 10 E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding 2000 N o r g e s f o r s k n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding nnhold Noen nøkkeltall 3 Forskning kommer hele samfunnet til gode Intervju med styreleder Frøydis Langmark og administrerende

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen Innhold 1 Styrets innledning... 3 2 Måloppnåelse for 2013 i henhold til mål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet... 5 2.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

PROSJEKTNR 60T15028 RAPPORTNR SINTEF A23086. VERSJON Siste versjon 2 av 65

PROSJEKTNR 60T15028 RAPPORTNR SINTEF A23086. VERSJON Siste versjon 2 av 65 Siste versjon 2 av 65 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 1.1 Kort om Global Future som initiativ og videreført utprøving...5 1.2 Evalueringsoppdrag...7 1.3 Metodisk tilnærming...7 1.4 Leserveiledning...9

Detaljer

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer