UTVIKLING SESONGEN 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLING SESONGEN 2014/2015"

Transkript

1 2014/15 ÅRSRAPPORT

2 SIDEOVERSIKT UTVIKLING SESONGEN 2014/2015 Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt Utvikling sesongen 2014/ Engasjerte i utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy... 6 Årsrapport fra utviklingskonsulentene Oslo/Akershus... 8 Østfold Innlandet Agder Rogaland Hordaland Midt-Norge Nord-Norge Bandy EL-innebandy Årsrapport fra sentrale prosjekter Sentrale prosjekter Innebandy i skolen Trenerutvikling Klubbutvikling Nybegynnerkurs/lavterkseltilbud Avslutning TAKK TIL Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. Foto: Børge Andreassen, Frank Nordseth og Kjetil Aa Konsulent grafisk produksjon: Amund Nitter Utviklingskonsulentene er våre ambassadører ute i lokalmiljøet. Konsulentene skal sørge for aktivitetsutvikling og kompetanseheving i eksisterende og nye klubber, over hele landet. Vi ønsker å bruke personalressurser ute i lokalmiljøene der aktiviteten skapes. Utviklingskonsulentene skal hjelpe klubbene å utvikle aktiviteten både kvalitativt og kvantitativt, gjennom varierte og tilpassede tiltak i de ulike lokalmiljøene. Synliggjøring skjer blant annet gjennom deltakelse på arrangementer, minirunder, åpen hall, lokale markedsdager og lignende, samt via nettsidene knyttet til og på sosiale medier Konsulentene er også en samtalepartner og støttespiller for trenere, ledere og spillere i lokalmiljøet, der de kan ytre sine meninger og dele sine utfordringer, som igjen kan tas videre og diskuteres sentralt. Grasrota får med dette et talerør, som bidrar til at avstanden mellom forbund og klubb TILTAK NBF UTVIKLINGSAVDELING blir mindre. Dette er med på å styrke den demokratiske prosessen. Konsulentene bistår i tillegg klubbene med søknader på halltid, utstyr og andre midler. Utviklingsavdelingen arbeider innenfor flere virksomhetsområder og med flere tiltak i tråd med strategien til Norges Bandyforbund. Hovedmålet er å få flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall og det skal være gøy. Tiltakene har foregått innenfor tre faser: 1. fase: Velkommen til innebandy (aktivitet) 2. fase: Grunnleggende utdanningsfase (kompetanse) 3. fase: Konsolideringsfase (klubbutvikling) Utviklingsavdelingen gjennomførte 1881 tiltak i 2014 for personer. Tabellen under viser en oversikt over de tre siste årenes tiltakstall. Antall tiltak Antall deltakere Fordeling menn Fordeling kvinner Konsulenter Aktivitetsutvikling Trener-Dommerutvikling Klubbutvikling Sentralt Aktivitetsutvikling Trener-Dommerutvikling Klubbutvikling Totalt konsulent og sentralt Aktivitetsutvikling Trener-Dommerutvikling Klubbutvikling Total Årsrapporten finnes også digitalt: 2 3

3 ENGASJERTE I UTVIKLINGSAVDELINGEN 2014/2015 MÅLTALL NORGES BANDYFORBUND KLUBBER, MEDLEMMER OG LISENSER Norges Bandyforbund (NBF) hadde pr 1. januar 2015, 332 registrerte klubber med til sammen medlemmer ved den årlige idrettsregistreringen. Til sammenligning var det registrert 337 klubber med medlemmer ved forrige registrering. Diagrammene under viser fordelingen mellom idrettene i form av klubber, medlemmer og lisenser, samt medlemsutviklingen i de ulike alderskategoriene i idrettsregistreringen fra 2013 til TRONDHEIM BODØ Følgende personer har vært engasjert i utviklingsavdelingen sesongen 2014/2015: Andreas Hildremyr Børge Lenborg Nina Durban Andreassen Magnus Skulstad André Kopperud Jørn Hansen Torgeir M. Ådland Joakim Kinnander Martin Denstedt Roy Mikalsen André Hagen Alexander Bjørnerud Oslo/Akershus Oslo/Akershus Østfold Innlandet Agder Rogaland Hordaland Hordaland Midt-Norge Nord-Norge Bandy EL-innebandy KLUBBER, MEDLEMMER OG LISENSER Innebandy Landhockey Bandy KLUBBER MEDLEMMER LISENSER 10% 18% 3% 87% 76% 6% 80% 18% 2% BERGEN STAVANGER HAMAR OSLO FREDRIKSTAD KRISTIANSAND Helge Branting Niklas Brajic Mari Grønlund Kent Göransson Oscar Lundin Vegard Munthe Stian Lillevåje Jostein Sjaatil Marcus Nilsson Eivind Tysdal Trenerutvikling Trenerutvikling Trenerutvikling Trenerutvikling Trenerutvikling Klubbutvikling Sentralt Sentralt Sentralt Leder I tillegg har Gunnar Olsen (Krets), Kim-Alexander Jørstad (Dommer), Per Harald Bai Stabell (Verdens beste idrettsforelder) og Terje Larsen (Laglederlisens) bidratt i avdelingen. ANTALL KLUBBER OG MEDLEMSUTVIKLING 2013 TIL Landhockey (11 klubber) K K K Bandy (34 klubber) K K M 0-5 Innebandy (287 klubber) M M M M 26- Eivind Tysdal har vært leder for Utviklingsavdelingen i sesongen 2014/

4 MÅLTALL INNEBANDY MÅLTALL INNEBANDY KRETS/REGION - INNEBANDY Norges Bandyforbund er inndelt i 12 kretser/regioner. Under følger en prosentvis fordeling av innebandyklubber, medlemmer og lisenser i NBF for de ulike kretser/regioner. FORDELING KLUBBER, MEDLEMMER OG LISENSER I KRETS/ REGION - INNEBANDY Det har vært en vekst i antall innebandymedlemmer i alle kretser/regioner, med unntak av Vestfold, Buskerud, Telemark og Sogn og Fjordane. I den viktige årsklassen er det Hordaland, Nord-Norge og Rogaland som har størst vekst. KLUBBER - INNEBANDY I Norges Bandyforbund er det 287 innebandyklubber. Av de største klubbene i tabellen under kommer sju klubber fra Oslo og Akershus Bandyregion og en klubb fra hver av kretsene/regionene Innlandet, Hordaland og Østfold. Frafallsalderen år er en av idrettens største utfordringer. Det er veldig viktig å både holde på og rekruttere nye spillere i denne alderen. I nederste tabell vises en oversikt over de klubbene som har hatt den største økningen fra 2013 til Utfordringen for flere klubber er å beholde de gode tallene fra 6 12 år til aldersgruppen år, og videre til år. Oslo og Akershus Nord-Norge Midt-Norge Rogaland Innlandet Hordaland Agder Østfold Sogn og Fjordane Vestfold Telemark Buskerud 6% 6% 6% KLUBBER MEDLEMMER LISENSER 2% 2% 5% 3% 2% 23% 7% 1%2% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 12% 6% 30% 12% 16% 16% 5% 6% 13% 14% 12% 4% 3% 5% 10% 14% 6% 40% DE STØRSTE INNBANDYKLUBBENE - MEDLEMMER K sum 2013 M- sum 2013 Total Klubb/Gruppe Gjelleråsen IF Tunet Innebandyklubb Sveiva Innebandy Ajer Innebandyklubb Bygdø Monolitten Idrettslag Fjellkameratene, IL Sarpsborg Innebandyklubb Asker Innebandyklubb Holmlia Sp.kl Sagene IF (Innebandy) Totalt K sum 2014 M- sum 2014 Total diff 6-12 diff diff diff 26- diff K- sum diff M- sum diff Total diff MEDLEMSUTVIKLING KRETS/ REGION - INNEBANDY BESTE MEDLEMSUTVIKLING I FRAFALLSALDEREN ÅR K sum 2013 M- sum 2013 Total Krets/Region (Antall klubber) Oslo og Akershus Bandyregion (66) Midt- Norge Bandyregion (46) Rogaland Bandykrets (34) Nord- Norge Bandykrets (46) Østfold Bandykrets (15) Innlandet Bandyregion (17) Agder Bandykrets (18) Hordaland Bandykrets (17) Vestfold Bandykrets (7) Buskerud Bandykrets (5) Telemark Bandykrets (7) Sogn og Fjordane Bandykrins (9) Totalt (287) K sum 2014 M- sum 2014 Total diff 6-12 diff diff diff 26- diff K- sum diff M- sum diff Total diff K sum 2013 M- sum 2013 Total Klubb/Gruppe Fet IL - Innebandy Fjellkameraterne, IL Hommersåk Innebandyklubb Sjetne IL Bergen og omegn innebandyklubb Tønsberg Innebandy klubb Vestfold Studentsamfunn s Idrettslag Vefsn Innebandyklubb Gjøvik Innebandyklubb Sandnes IBK Totalt K sum 2014 M- sum 2014 Total diff 6-12 diff diff diff 26- diff K- sum diff M- sum diff Total diff 6 7

5 ÅRSRAPPORT 2014/15 OSLO/ AKERSHUS STATUSOVERSIKT Andreas Hildremyr har vært ansatt i 100% stilling. E-post: Mobil: Børge Lenborg har vært ansatt i 100% stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 66 (23,0) 287 Medlemmer 6309 (30,2) Lisenser 3088 (40,4) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) 7 80 Trener 1 (20 timer) 2 36 Dommer 1 (9 timer) 2 28 Klubbesøk (1 2 timer) 5 21 Laglederlisens (4 timer) 4 37 Skolebesøk Skoleturneringer SFO/AKS-innebandy Innebandyskole Venn-innebandy FAM Åpen hall Markedsdager Velkommen til innebandy Trener 1 Minirunder Skolebesøk og skoleturnering Skolebesøk fungerer veldig bra i tett samarbeid med klubb og tilbudet som finnes der i etterkant av skolebesøk. Det gir både kortsiktige og langsiktige resultater. Viktig tiltak for å skape interesse i nye miljøer. Samtidig øker det kunnskap og interesse blant lærere og skaper salg av riktig utstyr til skolene. Bjerke VGS arrangerte en turnering på ungdomsskoletrinnet for 4. gang denne sesongen. 19 lag deltok fra hele Oslo. Innebandyskoler 107 barn deltok på Bandykidz i uke 32 og uke 33 i Ansatte både i administrasjon og utviklingsavdeling samt unge lovende innebandyspillere/ledere bidro som instruktører på Bandykidz. 37 ungdommer deltok på elitecamp. I tillegg ble det gjennomført lokale innebandyskoler som gir kompetanse ut i klubbene, hvor både spillere og trenere får ny motivasjon og utvikling. Venn-innebandy og FAM Det ble gjennomført 2 venn-innebandy kurs i løpet av sesongen i 2 forskjellige klubber. Dette er spennende tiltak rettet mot ungdom og lavterskel. FAM er et integreringstiltak. Hovedmålet har vært å få med folk med minoritetsbakgrunn inn i idrettslag. Flere klubber har etablert en lavere inngangsport for å få med flere innvandrere både blant barn, ungdom og voksne. Markedsdager Synliggjøring ved flere store arrangement i Oslo/Akershus har gjort at vi har fått markedsført innebandy til de store massene. Norway Cup, Verdens kuleste dag, Oslo Maraton og Aktiv 2015 her har flere enn personer i alle aldre hatt mulighet til å prøve innebandy. Minirunder Den store veksten i 6-12 år fortsetter. Minirunden hadde i 12/13 et gjennomsnitt på 69 lag pr runde. Denne sesongen er gjennomsnittet på 104 lag, det vil si 50 % vekst. Arbeidet som er gjort over tid i samarbeid mellom region og klubber har virkelig gitt resultater. Det vil fortsatt være fokus på de yngste, siden det har vist seg over tid at det er her vi får inn nye ressurspersoner og flere spillere til å opprettholde serieordninger i alderen år. Det er ønskelig å få til et konkurranse/aktivitetstilbud med lavere inngangsport enn det som er der i dag i det aldersbestemte tilbudet fra 10 år og oppover, Her ser vi et behov på grunn av frafall totalt sett i idrettene. Treneroppfølging blir sentralt i årene fremover, Behovet for trenerkoordinatorer og virksomhetsplan i klubber med mange lag ses på som en naturlig progresjon og nødvendighet. Utvikle et tett samarbeid med de tillitsvalgte og jobbe med disse på en positiv måte. Jobbe i tråd med LTP lokalt og NBFs strategiplan. MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 2 til 4 nye klubber 10 nye lag i minirunder og 10 i seriespill Passere 3300 lisensierte spillere Passere 6500 medlemmer Oppdater 8 9

6 ÅRSRAPPORT 2014/15 ØSTFOLD STATUSOVERSIKT Nina Durban Andreassen har vært ansatt i 100% stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 15 (5,2) 287 Medlemmer 1563 (7,5) Lisenser 926 (12,1) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) 2 24 Trener 1 (20 timer) 2 20 Dommer 1 (9 timer) 1 6 Klubbesøk (1 2 timer) 5 38 Laglederlisens (4 timer) 2 24 Skolebesøk Innebandyskole Nybegynnerkurs Barneskoleturnering Ungdomsskoleturnering Klubbkveld Aktivitetsrunder Young Mentor kurs Minirunder Innebandyskole/nybegynnerkurs Har fungert veldig bra, men i forhold til å få med deltakerne videre er det nok mest hensiktsmessig å ha en varighet på 6-8 uker. Da med deltakelse i minirunde eller aktivitetsrunde etter de 6-8 ukene. I september startet vi innebandyskole for 1-5 klasse i Oshaug. Den gikk over 6 uker. Det har blitt en fin gruppe på stk som har deltatt på minirunder og aktivitetsrunder. Dette virker som absolutt den beste rekrutteringsmetoden for å etablere nye lag. Barneskoleturnering Dette er et tiltak som fungerer bra så sant vi får skolene med, men det er litt varierende interesse fra sted til sted. Klubbene får en arena til å møte mange barn på en gang, samt at barna og lærerne får et veldig positivt møte med idretten. Arrangementene ble bra gjennomført og fokuset på lek og moro ble opprettholdt hele dagen. Vi har arrangert skoleturnering for 5. trinn i Halden, Sarpsborg og Askim. Det var første gang i Askim og det ble veldig vellykket. Alle skolene stilte med lag og klubben fikk vist seg fram og delt ut info. Målvaktsamling Vi har arrangert 4 målvaktsamlinger med opptil 20 deltakende målvakter fra 8 forskjellige klubber. Det har fungert bra og er en fin arena for å utvikle målvakter på tvers av klubbtilhørighet. Fortsette kontakten med klubbene og bidra i rekrutteringsarbeidet i Østfold og Vestfold. Da med blant annet skolebesøk, markedsdager, velkommen til innebandykurs og innebandyskoler. Satse på barneskoleturneringer i de områdene det trengs rekruttering. Bidra til å arrangere måvaktsamlinger, minirunder for de yngste og aktivitetsrunder for de aldre det måtte være behov for dette. Starte seriespill/aktivitetsrunder for jenter. MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 1-2 nye klubber 5-10 nye lag i seriespill Passere 1000 lisensierte spillere Passere 1700 medlemmer 10 11

7 ÅRSRAPPORT 2014/15 INNLANDET STATUSOVERSIKT Magnus Skulstad har vært ansatt i 100% stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 17 (5,9) 287 Medlemmer 1335 (6,4) Lisenser 353 (4,6) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) Trener 1 (20 timer) 1 80 Dommer 1 (9 timer) Klubbesøk (1 2 timer) Laglederlisens (4 timer) 2 16 Skolebesøk Målvaktskole Minirunder Jenteprosjektet Treneroppfølging Klubbkontakt Klubbesøk Bandykidz EL-innebandy Jenteprosjektet Med fokus på økt deltagelse for jenter i alderen år ble det for første gang kjørt i gang med et «jenteprosjekt» i Innlandet høsten Dette var et svært spennende arbeid som gav gode resultater hos oss. Foran sesongen ble det valgt ut to klubber, en fra hvert fylke, som fikk kjøre prosjektet. Det ble satt store krav til involvering fra klubbene, samt at utviklingskonsulent og daglig leder har brukt mye tid på prosjektet. En lang og grundig planleggingsprosess, intensive rekrutteringsperioder, hardt arbeid fra klubb, og tett oppfølging gjennom hele prosjektperioden gjorde at vi fikk opp 30 nye jenter fordelt på de to klubbene. Prosjektet har vært tidkrevende. Fokusklubber Før sesongen gikk i gang ble det valgt ut tre klubber som skulle få ekstra bistand fra utviklingskonsulent. Dette tiltaket gjøres i klubber som trenger, ønsker og har behov for utvikling. Denne arbeidsmetoden har vist seg å gi gode resultater, og er noe jeg ønsker å jobbe videre med. Tilbudet om å være fokusklubb går på rundgang i regionen og tilbakemeldingene rundt dette har vært utelukkende positive. Den tette kontakten med klubbene i regionen skal opprettholdes med samme styrke som før. Noen klubber bruker meg klart mer enn andre, og målet mitt er at alle som ønsker støtte skal få nettopp dette. Behovet for rekruttering inn i klubbene er stort sett alltid tilstede, og rekrutteringstiltak som skolebesøk, innebandyskoler, Velkommen til innebandy, klubbtreninger og andre lokale tiltak skal prioriteres. Jenteprosjektet som ble kjørt med hell i 2014 skal videreføres i to nye klubber med den intensjonen å skape et solid miljø for jenter flere steder i regionen. Utsiktene for at dette lykkes er svært gode basert på erfaringene fra tidligere. Dette arbeidet er svært spennende og skaper et stort engasjement i klubbene og miljøet generelt. Innlandet Bandyregion har et stort potensiale for å ekspandere. En av de kanskje viktigste jobbene for vår region er å vokse utover de klubbene vi allerede har. Jeg tror 2015/2016 blir en sesong som kan vise til flere nye miljøer i regionen vår. MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 3 nye klubber 3 nye lag i seriespill Passere 350 lisenser Passere 1350 medlemmer 12 13

8 ÅRSRAPPORT 2014/15 AGDER STATUSOVERSIKT André Kopperud har vært ansatt i 100 % stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 18 (6,3) 287 Medlemmer 1260 (6,0) Lisenser 281 (3,7) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) 3 25 Trener 1 (20 timer) 1 12 Dommer 1 (9 timer) 1 7 Klubbesøk (1 2 timer) 4 20 Laglederlisens (4 timer) Skolebesøk Skoleturnering Nybegynnerkurs Klubbkveld Mini-/Aktivitetsrunder Idrettsskoler Skolebesøk og skoleturnering Skolebesøkene og skoleturneringene har også denne sesongen gitt svært positive resultater. Klubbene har merket godt pågangen av nye deltakere fra skoleområdene hvor jeg har vært på besøk. Denne sesongen har vi hatt vekst i nesten samtlige av våre klubber, størst har veksten vært i Mandal IBK, FK Vigør og Kristiansand IBK. Skolebesøkene har resultert i at vi har fått med flere lag i minirundene (6-12 år), noe som også var vår målsetting. Nybegynnerkurs Nybegynnerkurs har i år blitt arrangert i Mandal IBK, Vågsbygd IBK, Kristiansand IBK, Toppen IL og Myra UIL. Nybegynnerkurs er ett lavterskeltilbud for jenter og gutter i trinn som går over 5-8 uker. Alle klubbene som har arrangert nybegynnerkurs har arrangert for gruppen trinn, og etter endt kurs har det blitt opprettet tilbud om videre trening og deltakelse i minirundene. Nybegynnerkursene blir arrangert i regi av klubb med egne instruktører, men noen av klubbene får ved behov hjelp av vårt nyopprettede trenerinstruktørteam. Idrettsskoler Å besøke barneidrettsgrupper/idrettsskoler er ett av tiltakene jeg også denne sesongen har satt fokus på. Jeg har vært på besøk i barneidretten i Just IL, Express IL og Tveit IL denne sesongen, og det har resultert i økt interesse for innebandy både hos barn og voksne i disse gruppene. SFO-innebandy SFO-innebandy er ett tiltak klubbene stort sett gjør i egen regi. Fordelen med dette tiltaket er at vi ikke trenger egen treningstid ettersom de fleste SFO har tilgang til hall/ gymsal i SFO-tid. Målet med dette tiltaket er at vi får flere jenter og gutter interessert i innebandy og at vi får med flere lag i den yngste klassen i minirundene. På SFO-innebandy blir det også delt ut informasjon om treningstilbud i den aktuelle klubb. De eksisterende klubbene i Agder har nå satt seg og har blitt veldig stabile, så derfor vil det i årene som kommer bli lagt større fokus på å få med flere nye klubber/idrettslag i innebandyfamilien. Vi har nå fått en solid gruppe i Mandal, men vi har også kommet i kontakt med en gruppe fra Marnardal IL. Vi ønsker derfor å jobbe med å få til enda flere miljøer rundt Mandalsområdet (Lyngdal, Finsland og Konsmo). Vi ønsker kommende sesong å få opp en klubb i Lillesandområdet. Her finnes det et miljø som spiller innebandy allerede. Trener-/dommerkurs og Velkommen til innebandy Trener 1 del 1 skal det legges stor vekt på neste sesong. MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 2 nye klubber 5-10 nye lag i seriespill Passere 300 lisensierte spillere Passere 1500 medlemmer 14 15

9 ÅRSRAPPORT 2014/15 ROGALAND STATUSOVERSIKT Jørn Hansen har vært ansatt i 100% stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 34 (11,8) 287 Medlemmer 2690 (12,9) Lisenser 776 (10,2) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) 5 69 Trener 1 (20 timer) 1 17 Dommer 1 (9 timer) 5 44 Klubbesøk (1 2 timer) 5 44 Laglederlisens (4 timer) Skolebesøk Skoleturnering Nybegynnerkurs Minirunder Kameratinnebandy Venn-innebandy Velkommen til innebandy Klubbutvikling Minirunder Det er i sesongen 2014/15 blitt arrangert tolv minirunder. Syv av rundene er blitt arrangert i områdene Stavanger, Sandnes, Lye, Ålgård. Fem av rundene er blitt arrangert på Haugalandet. I tillegg kommer minirunden på Stavanger Open 25. april. På det meste har det deltatt rundt 70 minirundelag samme helg. Minirunder er uten tvil vår beste rekrutteringsarena. Skoleturnering Hvert år arrangerer vi eller er medarrangør på skoleturneringer. Den største er ungdomsskoleturneringen som arrangeres i januar, hvor det i år var hele 80 betalende lag. Et godt samarbeid med St. Svithun VGS gjør det mulig å arrangere en slik turnering. I Hundvåg bydel hjelper vi litt til når en 10. klasse arrangerer skoleturnering for de lokale barneskolene. Rogaland Bandykrets ønsker å stimulere til at det blir arrangert flere skoleturneringer rundt omkring i hele fylket. Nybegynnerkurs for barn i 1.-4.klasse Denne sesongen har vi hatt kjempesuksess med rekruttering av barn i SFO-alder. Det har vist seg at det har vært svært enkelt å få lov til å komme og besøke og vise frem innebandy på SFOer. Denne sesongen har alle tiltakene vært vellykket og det har resultert i et varig aktivitetstilbud. Det er blitt gjennomført Nybegynnerkurs hos Lura IL, Sola IBK, Ålgård IBK og Hinna IBK med stor suksess. Vi kan rapportere om nye spiller på hvert tiltak. Kamerat- og Venn-innebandy Kameratinnebandy og venn-innebandy er det samme konseptet, der kameratinnebandy er for gutter/menn, mens venn-innebandy er for jenter/damer. Det er kun lov å stille mikslag i kameratinnebandy. Dette er et rekrutteringstiltak som vi ønsker å rekruttere nybegynnere og mosjonister fra 13 år og oppover. Landhockey Ellers er det gøy å nevne at Rogaland Bandykrets sitt første landhockeylag. Stavanger Landhockey er en del av Stavanger Innebandyklubb og er en gjeng på rundt 50 personer. Laget har spillere i alt fra minirundealder til godt voksne. Hovedfokuset i utviklingsarbeidet til Rogaland Bandykrets har de siste sesongene vært å få flere til å begynne med innebandy. I rekrutteringen har vi prioritert barneskole og SFO høyest, og de siste årene har det primært vært klasse. En nøkkel for å lykkes med rekrutteringsarbeidet er å få med foreldre. Vi vil hjelpe en del klubber i gang med nybegynnerkurs hver sesong, men for å lykkes med å nå over etterspørselen er vi helt avhengig at flere bidrar på slike utviklingstiltak. Denne sesongen har vi engasjert Andreas Hagen, Aleksander Omtvedt, Sigbjørn Førli, Cecilia Lundin, Raymond Eckholm, Anders Hebnes og Terje Olav Hagen til diverse utviklingsoppdrag, og enda har vi behov for flere. Vi vil fortsette med fokus på skolebesøk, skoleturneringer og nybegynnerkurs som resulterer i lag til Minirunder, MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 2 nye klubber 5 nye lag i seriespill Passere 850 lisenser Passere 3000 medlemmer 16 17

10 ÅRSRAPPORT 2014/15 HORDALAND STATUSOVERSIKT Torgeir M. Ådland har vært ansatt i 100 % stilling. E-post: Mobil: Joakim Kinnander har vært ansatt i 100 % stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 17 (5,9) 287 Medlemmer 1115 (5,3) Lisenser 259 (3,4) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) 6 33 Trener 1 (20 timer) Dommer 1 (9 timer) 1 10 Klubbesøk (1 2 timer) 5 14 Laglederlisens (4 timer) Skolebesøk Nybegynnerkurs Minirunder Velkommen til innebandy Klubbkontakt Klubbesøk Ny klubb EL-innebandy Klubbutvikling Jenteprosjekt Nybegynnerkurs Den største utviklingen denne sesongen har vært at vi har fortsatt med nybegynnerkurs i SFO-alder. Dette har vært en stor suksess, og vi har nye lag som har deltatt på minirunde. På litt lengre sikt kan vi bli nødt til å dele opp aldersklassene ytterligere for å få plass til alle. Nye lag/klubber i SFO-alderen denne sesongen er Sædalen, Trane og Ny-Krohnborg. Vi har en del nye lag i mellomtrinnet også (5.-7. klasse), og disse er Flaktveit, Søreide og Fjelljenter. Velkommen til innebandy Vi har i løpet av sesongen gjennomført 6 VIB-kurs der det har vært fra 3 til 15 deltagere. Dette kurset kommer vi til å fortsette å satse på i 15/16-sesongen. Klubbutvikling I løpet av året har utviklingskonsulent Torgeir Ådland tatt et klubbutviklingskurs, og har startet en klubbutviklingsprosses i Flaktveit som vil fortsette i 15/16-sesongen. Vi kommer også til å starte prosessen i andre klubber. Dette er noe vi mener er svært viktig for at utviklingen i Hordaland skal fortsette. Vi har mange små klubber som har geografisk mulighet til å vokse med en bedre organisasjon. Jenteprosjekt Vi har startet opp jenteprosjekt i to klubber; Fjell og Ny- Krohnborg. Dette har resultert i to grupper med ca 8 jenter i hver. De har vært med på minirunde som ett lag med mange innbyttere. Samarbeidspartnere Den gode kontakten med idrettsråd, idrettskrets og kommune har blitt videreført, og gjør at idretten får mye oppmerksomhet på aktivitetsdager og lignende. Dette forholdet mener vi det er viktig å pleie også i fortsettelsen, slik at vi får drahjelp av resten av idrettsfamilien når vi trenger det. Jenteprosjektet vil fortsette i 15/16 der vi må fylle på de eksisterende gruppene, men også starte flere grupper/lag. Den brede tilnærmingen vi har hatt i Bergen, med fokus på helse og tradisjonell rekruttering, har vært med på å åpne dører som tidligere har vært lukket for innebandy og bør videreføres. Den viktigste jobben i Bergensområdet kommende sesonger blir å konsolidere de miljøene vi har, og sørge for at de har tilbud til sine spillere også når de blir eldre, samt sikre at klubbene fortsetter å starte nye grupper fortløpende. Det er allerede interesse fra et idrettslag i Os kommune, og Sotra og Askøy er områder med relativt stor befolkning og lite aktivitet. MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 2 nye klubber 2 nye lag i seriespill Passere 300 lisensierte spillere Passere 1350 medlemmer 18 19

11 ÅRSRAPPORT 2014/15 MIDT-NORGE STATUSOVERSIKT Martin Denstedt har vært ansatt i 100 % stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 46 (16,0) 287 Medlemmer 2876 (13,8) Lisenser 1065 (14,0) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) 7 51 Trener 1 (20 timer) 1 12 Dommer 1 (9 timer) 2 30 Klubbesøk (1 2 timer) 4 34 Laglederlisens (4 timer) 1 3 Skolebesøk Klubbtreninger Velkommen til innebandy Klubbesøk Skoleturnering Minirunder Masterseminar Målvaktssamling Weekend League Sunday League Løkkebandy EL-innebandy Aktivitetstilbud I Midt-Norge er minirunder åpne for barn i aldersgruppen 5-11 år. Etter det videreføres minirundekonseptet enda et år, fortsatt uten føring av resultat og er en myk overgang til aldersbestemt seriespill. Dette blir kalt Weekend League og ble gjennomført 7 ganger med i snitt 5 lag hver runde. Et nytt system for aldersbestemt seriespill ble innført i regionen fra høsten 2014, og har som mål å legge til rette for flere jevne kamper ved å dele inn lagene basert på ferdighetsnivå. Andelen jevne kamper har økt betraktelig og man vil forhåpentligvis også kunne se en effekt av dette i årene som kommer. Nyetablering I nye miljøer har tre ulike tiltak, kombinert i en «pakke», vært en suksessoppskrift i Skolebesøk rettet mot ønsket målgruppe, etterfulgt av Velkommen til innebandykurs og to klubbtreninger, har blitt gjennomført i Lånke IL, Namdalseid IL og Byneset IL. Alle disse klubbene driver nå stabil virksomhet. To skoler i Trondheim har nå 40 splitter nye køller og masse baller for ikke å glemme ivrige kroppsøvingslærere med ny kunnskap. Bra utstyr og motiverte voksne gir barna en god opplevelse med innebandy i gymtimen. Regionen vedtar i år en ny langtidsplan for årene I grove trekk ønsker MNBR å satse på fortsatt nyetablering i Nord-Trøndelag og samtidig styrke de etablerte miljøene rundt Trondheim gjennom felles tiltak i samarbeid med klubbene. Å rekruttere og beholde flere jenter i idretten er også et sentralt mål, og her er tanken å bygge opp fra minirundealder. I Møre og Romsdal vil det vektlegges oppfølging av de relativt nye miljøene der, for å konsolidere aktiviteten. Økt samarbeid er en grunntanke som går igjen i planen, og det å forankre prosjekter blant klubbene vil gi de beste resultatene. Klubbmøter, trenerforum og en gruppe for Sportslig Langsiktig Utvikling (SLU) er noen av de strategiske tiltakene som skal få regionen til å leve opp til NBF sin visjon «Best på samspill». Årlige målvaktssamlinger og innebandycamper er noe vi håper å få etablert som rekrutterings-, inspirasjons- og utviklingstilbud for våre unge spillere som ønsker å legge mer tid på innebandy. Vi satser på fortsatt vekst i medlemstall kommende sesong. Det nye seriesystemet vil forhåpentligvis bidra til å snu den negative trenden i aldersgruppen 13-19, men her må vi være tålmodige. Hvis vi klarer å følge opp minirundedeltakerne og minimere frafallet i overgangen til aldersbestemt seriespill, og spesielt få med flere jenter, så vil nok gruppen år også vokse på lengre sikt. Utstyrspakker til skoler Skolebesøkene har også vist seg å ha en indirekte langsiktig effekt på innebandyaktiviteten. MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 3-4 nye klubber 4-5 nye lag i seriespill Passere 1175 lisensierte spillere Passere 3000 medlemmer 20 21

12 ÅRSRAPPORT 2014/15 NORD-NORGE STATUSOVERSIKT Roy Mikalsen har vært ansatt i 80 % stilling. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 46 (16,0) 287 Medlemmer 2477 (11,9) Lisenser 443 (5,8) 7632 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Velkommen til innebandy (4 timer) Trener 1 (20 timer) Dommer 1 (9 timer) Klubbesøk (1 2 timer) 4 8 Laglederlisens (4 timer) Skolebesøk Turneringer Minirunder Klubbesøk, klubbtrening EL-innebandy Idrettsskole Foreldremøter Klubbkontakt Mosjonsinnebandy Treneroppfølging Skolebesøk og skoleturnering Skolebesøk er et tiltak som fungerer godt på flere måter. Man får vist elever og lærere innebandy, ordentlig utstyr og hvordan kroppsøving i innebandy kan legges opp. Ikke minst er dette et meget godt tiltak med tanke på rekruttering til klubber som man har vært i kontakt med på forhånd. Mosjonsinnebandy Klubber som har prøvd ut mosjonsinnebandy, gjerne med herrer og damer hver for seg, har fått god økning i sin medlemsmasse. Viktig at man fokuserer på at dette er lavterskel og at utvikling skjer på medlemmmenes premisser. Kombinasjon av spill på liten og stor bane er bra. Det å legge inn små turneringer har også fungert godt. Idrettsskole Tiltaket har fungert godt der de har vært gjennomført, og andre klubber/idrettslag bør ta til seg dette konseptet. Et samarbeidsprosjekt mellom IK Grand Bodø, Bodø Håndballklubb og Bodø IBK, kalt Knøtteball, trer i kraft høsten Minirunder At barna har noe å trene mot er viktig. Minirunder i Nord- Norge Bandyregion har tatt helt av i løpet av sesongen 2014/2015. Minirunder har blitt terminfestet og alle soner i Nord-Norge har hatt minirunder. Spesielt Helgeland har fått dette med minirunder svært godt til. 2-3 idrettslag i Salten må sette i gang med innebandy for barn og ungdom, slik at et godt konkurransetilbud sikres. Starte opp «Jenteprosjekt» i Bodø IBK. Det er her det er størst potensial til å komme i gang med et slikt prosjekt. Dette kan igjen spres til andre steder av landsdelen etter en prøveperiode. Dermed slipper man å finne opp kruttet på nytt andre steder. Kurset «Velkommen til innebandy» (VIB) må settes opp der man er på tiltaksreiser og i Bodøregionen. Dette kan igjen være bra for å få flere deltakere til Trener 1. Det vil bli satt opp et Trener 1 sesongen 2015/2016 på Helgeland. EL-innebandy bør på sikt etableres flere steder, som for eksempel i Bodø (Helgeland/Salten), Tromsø (Troms/ Ofoten), Alta (Finnmark) og Hammerfest (Finnmark). MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 3 nye klubber 4-5 nye lag i seriespill Passere 525 lisensierte spillere Passere 2500 medlemmer 22 23

13 ÅRSRAPPORT 2014/15 BANDY STATUSOVERSIKT André G. Hagen har vært ansatt i 100% stilling som utviklingskonsulent. E-post: Mobil: Status antall (% landsbasis) landsbasis Klubber 34 (100,0) 34 Medlemmer 4965 (100,0) 4965 Lisenser 1673 (100,0) 1673 Tiltak Akt.int. Trener/Dom. Klubb Antall tiltak Deltakere Menn Kvinner Kurs antall deltakere Power skating Trener 1 Klubbdommerkurs Klubbesøk (1-2 timer) 5 32 Laglederlisens Bandyskole Skoleturnering Klubbkontakt Klubbesøk Jentesatsning Bandyskole Økt fokus på bandyskoler videre. Dette tiltaket er selve kjernen i rekrutteringsarbeidet. Vi er alle samarbeidspartnere når det gjelder økt rekruttering. Vi har mye å lære av hverandre rundt tiltak. Målet er at vi må øke antall medlemmer i årene fremover, gjennom gode rekrutteringstiltak lokalt i klubbene. Bandyskoledokumentet er tilgjengelig på nettsidene til utviklingskonsulenten. Skoleturnering Det har vært avholdt flere lokale turneringer i løpet av sesongen, og skoleturneringene rettet mot klasse ses på som en god arena for å vise frem idretten, spesielt i nye områder for bandyaktivitet. 4 mot 4 uten keeper er en attraktiv spillform som vi også vil satse på lokalt i skolesammenheng, også i etablerte bandyområder. Nøkkelen her er godt samarbeid med skolene og klubbene rundt skoleturneringene. Jentebandydagen Jentebandydagen er et tiltak for å få flere jenter til å spille bandy. Bandyskole og jentebandydagen er gode arenaer for rekruttering. Det er utarbeidet et konsept med en mal for gjennomføring av jentebandydagen med mål om å øke rekrutteringen av jenter til bandyidretten. Det er i løpet av vinteren arrangert tre jentebandydager i regi av Ready, Stabæk og Drammens Ballklubb med flotte arrangementer og mange deltakere. Informasjon om jentebandydagen finnes på utviklingskonsulentens nettsider. Vi ønsker å få flere jenter til å starte og fortsette med bandy! De gode erfaringene og rutinene fra gjennomføring av bandyskoler må deles. På denne måten kan klubber lære av de gode erfaringene på tvers av klubber. Vi vil derfor skape klubbkvelder der vi kan prate sammen og hjelpe hverandre for å styrke rekrutteringen. Samarbeid er nøkkelen i arbeidet med å styrke rekrutteringen til bandyskolene for bredere deltakelse. Samtidig må vi se på ytterligere tiltak for å rekruttere flere til bandyidretten og skape gode lavterskeltilbud både for barn og ungdom. Alternative spillformer og nybegynnerkurs for ungdom er nye satsningsområder vi vil prøve ut i løpet av vinteren. Målet bør være at alle klubber arrangerer bandyskole og jentebandydag. Det vil også bety økt rekruttering i form av nye ildsjeler gjennom foreldrene som følger sine barn. Målet er klart, vi jobber for en økning i antall medlemmer i årene fremover! Konsulenten ønsker generelt å bidra med rekrutteringstiltak sammen med klubbene, der klubbene selv kjenner de har behov for bistand, med verktøy, tiltak og prosesser. Med fokus på økt medlemsbevissthet hos alle, skal vi sammen løfte antall deltakere på rekrutteringstiltakene, flere spillere, trenere, ledere og lag! MÅLSETTING FOR NESTE SESONG 2 nye klubber på idrettsregistreringen 10 nye lag i seriespill Passere 1800 lisenser Passere 5500 medlemmer 24 25

14 ÅRSRAPPORT 2014/15 EL-INNEBANDY Alexander Bjørnerud har vært ansatt i 20 % stilling. E-post: Mobil: Turneringer Aktivitetsdager Treningsleir Klubbutvikling Kompetanseutvikling Turneringer Det har blitt gjennomført turneringer i Levanger, Trondheim, Sandefjord, Arendal og Oslo i løpet av året. Veksten har vært bra og mange lag melder seg på flere ulike turneringer i løpet av året. Det er i snitt 40 spillere per turnering. Treningsleir Bærums Verk og Hauger IF og Norges Bandyforbund har samarbeidet om å arrangere treningsleir i Rykkinnhallen nok et år. Her deltok lag og enkeltspillere fra hele landet. Vi hadde med instruktører fra Danmark hele treningsleiren. Spillerne trente, spilte kamper og hadde det sosialt i fem dager og overnattet sammen på hotell. I tillegg hadde vi kurs om fair play, dømming og trenerrollen parallelt med treningene. Meget stor suksess, med ca 50 deltakere. Kompetanseutvikling Her har det i all hovedsak vært interesse for dommerkurs, men interessen har ikke vært bra nok. Dette til tross for at alle klubbene ønsker kurs. Det er vanskelig å samle nok folk til oppsatte helger for å få det til. Nyborg har imidlertid hatt kurs, og det har gitt en positiv effekt. Det har også blitt arrangert et kurs i forbindelse med turnering i Rykkinnhallen. Sporten fortsetter å vokse og interessen er stabilt god. Flere klubber begynner å få godt med kompetanse, og samarbeidet klubbene imellom blir bedre. Dette resulterer i at det blir arrangert flere turneringer og samlinger. Det er fortsatt en jobb å gjøre på å bidra med rekruttering til klubbene og spre mer kompetanse. Det er nok viktig at kursene for trenere og dommere blir lagt så lokalt som mulig i tiden fremover. Viktig er det også at det blir satt enda mer fokus på NBFs og idrettens verdigrunnlag. Vi ser tydelig at det også er flere av klubbene som ønsker å ta steget videre, og har behov for mer konkurranse og kamper. Det er ønske fra Sverige og Danmark om et enda tettere og mer hyppig samarbeid på dette området, i tillegg til felles retningslinjer når det gjelder kompetanse på dommere og regler. Fokuset bør ligge på nåværende klubber i fremtiden, og ikke på å opprette nye klubber. Dagens klubber må heller styrkes med flere spillere og trenere. Et bedre og mer organisert samarbeid mellom konsulentene i NBF og EL-innebandykonsulenten blir viktig for neste sesong. En tettere dialog og tettere samarbeid med nåværende klubber og ledere blir også sentralt, med tanke på veien videre og hvor solide klubbene vil bli. Det blir gjort en meget god jobb rundt om i klubbene, men kunnskapen og kompetansen er varierende fra klubb til klubb. En felles plattform og en tydelig felles forståelse av verdigrunnlaget blir en viktig faktor i fremtiden

15 SENTRALE PROSJEKTER 2014/15 INNEBANDY I SKOLEN EVALUERING I prosjektet Innebandy i skolen har fokus vært å synliggjøre innebandyen på høgskole- og videregåendeskolenivå. Trenerutvikling har hatt hovedfokus på implementeringen av den nye trenerløypa. Flere av sesongens Trener 1 har vært besøkt og gjort oss bevisste på kursets styrker og svakheter. I tillegg har utvikling av Trener 2 sammen med Høgskolen i Hedmark og fem andre særforbund vært i fokus. INNEBANDY I SKOLEN Innebandy er en av de mest populære og best egnede aktivitetene i skolen. Det er derfor viktig at vi får ut kunnskap om hvordan innebandy kan tilrettelegges på best mulig måte i undervisningen. Skolen er også en viktig rekrutteringsarena for nye spillere, trenere, lagledere og lagforeldre. NBF jobber mot skolen med blant annet tiltakene skolebesøk, SFO-innebandy, lærerkurs, og idrettsfag på videregående skole. STATUS Sesongen 2014/2015 har vi hatt følgende støtteprosjekter: Innebandy i skolen Trenerutvikling Klubbutvikling Nybegynnerkurs/lavterskelturnering Hensikten med støtteprosjektene er å støtte oppom lokal aktivitet. Utviklingskonsulentene har flere lokale prosjekter, der de sentrale støtteprosjektene skal gi økt kompetanse og virkemidler for de lokale prosjektene. Flere av støtteprosjektene drives av prosjektansatte som arbeider på timebasis. Klubbutvikling har denne sesongen arbeidet med å forene all form for klubbutviklingsarbeid. Nybegynnerkurs har satt en struktur og ramme for tiltaket. Strukturen bygger på gode pedagogiske opplegg, som er gjennomprøvd over flere år. Fokus er mestring og deltakelse gjennom lekpreget aktivitet. Knyttet til våre fire støtteprosjekter er det arbeidet med en struktur for å få administreringen av prosjektene og prosjektansatte til å gå så smidig som mulig. Det vil bli satt enda mer fokus på hvordan vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og samkjøre aktiviteter ute i klubbene, med hovedfokus på trenerutvikling. Det vil derfor neste sesong bli organisert arenaer for samspill mellom lokale utviklingsprosjekt og støtteprosjekt, som for eksempel inspirasjonssamling, frokostseminar og klubbkvelder. Vi vil fortsette med å utarbeide rutinebeskrivelser som hjelpemiddel for både administrasjonen og prosjektmedarbeiderne. Vi vil arbeide videre med prosjektmetodikken (PIGE) med planlegging, ignagsetting, gjennomføring og evaluering. SKOLEBESØK Besøk i gymtimen der innebandy introduseres med fokus på høy aktivitet, tilpasset spill og det sosiale. Instruktøren har med seg tilpasset utstyr, og gjennom et skreddersydd opplegg opplever elevene stor grad av spilleglede og mestring. Avgjørende for suksess med et skolebesøk er at eleven får et tilbud om innebandy videre. Dette kan være nybegynnerkurs, lavterskelturnering og/eller ordinær klubbaktivitet. LÆRERKURS Vi holder lærerkurs over hele landet, der kroppsøvingslærere får en innsikt i hva innebandy er, hvordan innebandy kan tilrettelegges og hvorfor innebandy egner seg på en god måte i undervisningen. Lærerkurs holdes både for eksisterende kroppsøvingslærere og for studenter som skal bli kroppsøvingslærere etter endt studie. Oppfølging av lærere skjer via vår e-læringsplattform Fronter, hvor tips og undervisningsopplegg finnes tilgjengelig. Vi har et mål om at 50 nye lærere begynner å bruke Fronter. IDRETTSFAG PÅ VGS NBF har begynt å samarbeide med idrettsfag på videregående skoler om ledelsesfaget. De fleste klubbene i landet mangler trenere. I et samarbeid med videregående skoler gjennom ledelsesfaget har vi kunnet hjelpe mange klubber med nye engasjerte trenere. SKOLETURNERING Et tiltak som har blitt gjennomført i både bandy og innebandy i ulike skolealdre er skoleturnering. Spesielt turneringen i Stavanger bør nevnes, med 80 innebandylag. Turneringen ble gjennomført i tett samarbeid med idrettsfag på VGS. For både bandy og innebandy er nøkkelen et tett samarbeid med skoler og klubber, både for gjennomføring av turnering og for link til et varig tilbud i klubb

16 TRENERUTVIKLING TRENERUTVIKLING Norsk idrett har som mål å skape verdens beste trenere og vedtok Trenerløypa i Rammeverket innførte NBF på Trener 1 1.januar Treneløypa består av fire nivåer. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning (EtU) - se bilde på side 31. NBF har som ambisjon i strategiplan at vi skal få flere og bedre trenere med gode holdninger. Det har også i vært fokus på grunnleggende kurs, samt Trener 2 med kurs i Bergen og samarbeid med fem særforbund og Høgskolen i Hedmark. De grunnleggende kursene knyttet til ambisjonen er Velkommen til innebandy (VIB)/bandy/EL-innebandy (Trener 1 del 1), Trener 1, Verdens beste idrettsforelder og Laglederlisens. Rollene knyttet til disse tre kursene utgjør kjernen rundt hvert lag, trener, lagleder og lagforelder. TRENERLØYPA Trenerløypa bidrar til å gi høyere status til trenere. Det sikrer bedre aktivitetstilbud i klubber og lag, samt flere kvalifiserte trenere på alle nivåer. VELKOMMEN TIL INNEBANDY/BANDY/EL-INNEBANDY (VIB) TRENER 1 DEL 1 - Kurset gjennomføres på en kveld med to timer teori og to timer praksis, fortrinnsvis lokalt i klubb. Deltakerne får innsikt i hvilke verdier og holdninger NBF står for. I tillegg legges det vekt på hvordan aktiviteten kan ledes på en motiverende måte, der spillerne opplever mestring og utvikling med klare rammer og god tilrettelegging og veiledning. Sesongen ble det gjennomført 30 kurs fordelt over hele landet med totalt 282 deltakere. TRENER 1 Trener 1 har i mange år vært flaggskipet i utdanningssystemet, og der grunnlaget legges for økt kvantitet og kvalitet i klubbene. I den nye Trenerløypa er Trener 1 på 45 timer. I NBF er det fortsatt 20 timer med kurslærer samt 25 timer fordelt på e-læring og arbeid i egen klubb. Endringene i Trener 1 har vært basert på de siste oppdateringene fra NIF, første versjon av SIU, Svensk innebandys utvecklingsmodell, samt arbeid fra Positive coaching alliance i USA. Sesongen er det gjennomført 8 Trener 1 kurs med 177 deltakere. TRENER 2 På Trener 2 er det i Trenerløypa fokus på deltakelse og utvikling. Målet er å gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Målgruppen er trenere, foreldre, spillere og andre ressurspersoner med Trener 1-kompetanse i innebandy og bandy, som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre. Det er definert kompetansekrav innenfor tre hovedområder, idrettsfaglige-, pedagogiske- og organisatoriske krav. Sesongen ble det gjennomført 1 kurs med 18 deltakere i Bergen. I tillegg er det etablert samarbeid med Høgskolen i Hedmark med oppstart av nytt kull september ETTERUTDANNING (ETU) NBF ønsker å legge stor vekt på etterutdanning. Som eksempel kan nevnes «Verdens beste idrettsforelder», «Kommunikasjon og samarbeid» og «Treneroppfølging». NBF vil i tillegg arbeide for etterutdanningstilbud på tvers av idretter med godkjent trenerløype. TRENEROPPFØLGING NBF sine verdier er Samarbeid, Engasjement og Spilleglede, SES. I trenerløypa betyr dette at Vi SES vi følger opp. Alle som har tatt trenerkurs i NBF skal få tilbud om treneroppfølging. Treneroppfølging er et besøk på trening eller observering under kamp. Besøket kan ha et faglig, pedagogisk eller administrativt fokus, alt etter hva treneren ønsker. NBF anser at den beste måten å drive spillerutvikling på er å ha fokus på trenerutvikling. I sesongen har det vært jobbet videre med en kursinstruks, som skal øke kvaliteten på forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av kurs. Et av fokusområdene har i denne instruksen vært rollen fagansvarlig for hver kurstype. Oppgaven til fagansvarlig har vært å koordinere kursene både faglig og administrativt. TRENERLØYPA NORGES BANDYFORBUND Grunnutdanning Trener 1 Innlærings- og deltakerfokus 45 t + 45 t praksis Velkommen til innebandy / bandy / landhockey / EL-innenbandy 4 timer (2 t teori og 2 t praksis) Trener 2 Deltaker- og utviklingsfokus 75 t + 75 t praksis Trener 3 Utviklings- og prestasjonsfokus 90 t + 90 t praksis Trener 4 Prestasjons- og toppidrettsfokus 90 t + 90 t praksis TRENERLØYPA BIDRAR TIL Kommunikasjon og samarbeid (4 t) Trenerkoordinator (8 t) Etterutdanning (EtU) Verdens beste idrettsforelder (4 t) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) (EtU) Alle som har tatt trenerkurs i NBF skal få tilbud om treneroppfølging Høyere trenerstatus Flere kvalifiserte trenere på alle nivå Bedre aktivitetstilbud i klubber og lag Kvalitetsheving for norsk idrett Muligheter for et kompetansegivende samarbeid med høgskolene Muligheter for å kvalifisere trenere internasjonalt 30 31

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2010

Innebandyseksjonens årsmøte 2010 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2010 Ullevaal Business Class Lørdag 12. juni 2010 kl. 1100 Agenda Årsberetning 2009/2010 Regnskap 2009/2010 Budsjett 2010/2011 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2009

Innebandyseksjonens årsmøte 2009 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2009 Ullevaal Business Class Lørdag 13. juni 2009 kl. 1100 Agenda Årsberetning 2008/2009 Regnskap 2008/2009 Budsjett 2009/2010 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2007

Innebandyseksjonens årsmøte 2007 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2007 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2007 kl. 1200 Agenda Årsberetning 2006/2007 Regnskap 2006/2007 Budsjett 2007/2008 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging Strategiplan 2013 2018 Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

RAPPORT 2014 HELSEDIREKTORATET IDRETTENS SKOLE- OG FOLKEHELSEPROSJEKTER, I REGI AV IDRETTSKRETSER OG SÆRFORBUND

RAPPORT 2014 HELSEDIREKTORATET IDRETTENS SKOLE- OG FOLKEHELSEPROSJEKTER, I REGI AV IDRETTSKRETSER OG SÆRFORBUND RAPPORT 2014 HELSEDIREKTORATET IDRETTENS SKOLE- OG FOLKEHELSEPROSJEKTER, I REGI AV IDRETTSKRETSER OG SÆRFORBUND Sverre Aarsand og Ann Katrin Eriksson, NIF 30.01.2015 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2009 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2009 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Side 4-5 Idrettens verdier gjør

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Tromsø desember 2014. Kvinner på sentral midtbane. Jentesatsning i Troms Fotballkrets

PROSJEKTRAPPORT Tromsø desember 2014. Kvinner på sentral midtbane. Jentesatsning i Troms Fotballkrets PROSJEKTRAPPORT Tromsø desember 2014 Kvinner på sentral midtbane Jentesatsning i Troms Fotballkrets Innledning Bakgrunn og organisering: Jentefotball ble sak på kretstinget februar 2013, og jente- / kvinnesatsing

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 5. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 10. Administrasjonens beretning 12. Aktivitet 12. Anlegg 22.

INNHOLD. Fra presidenten 5. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 10. Administrasjonens beretning 12. Aktivitet 12. Anlegg 22. 1 ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 5 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 10 Administrasjonens beretning 12 Aktivitet 12 Anlegg 22 Organisasjon 24 Beretning fra Tingvalgte utvalg og komiteer 32

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer

SPORTSPLAN BREDDEAVDELING SANDNES ULF 2010 2012 Revisjon - januar 2012

SPORTSPLAN BREDDEAVDELING SANDNES ULF 2010 2012 Revisjon - januar 2012 SPORTSPLAN BREDDEAVDELING SANDNES ULF 2010 2012 Revisjon - januar 2012 Innhold INNLEDNING... 2 HOLDNINGER, INNSTILLINGER OG MILJØ... 3 MÅLSETTING FOR BARNE OG UNGDOMSVIRKSOMHETEN I SANDNES ULF... 5 RETNINGSLINJER

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014 Bergen kommune Idrettsårbok 2014 1.0 Forord... 3 2.0 Idrettspolitikk... 4 2.1 Statlig idrettspolitikk... 4 2.2 Fylkeskommunal idrettspolitikk... 5 2.3 Kommunal idrettspolitikk... 5 3.0 Idrettsøkonomi...

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber

over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber 40 over gode eksempler på hvordan idrettstilbud for funksjonshemmede kan etableres i lag/klubber Det skjer mye i idrettslagene Målet med denne brosjyren er å vise gode eksempler på hvordan aktivitet for

Detaljer

Sportslig plan Oppegård IL fotball

Sportslig plan Oppegård IL fotball Sportslig plan Oppegård IL fotball August 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Sportslig leder og sportslig utvalg... 4 3. Holdninger, miljø og motivasjon... 6 4. Organisering av lag og årgang...

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Årsrapport 2009 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no

Årsrapport 2009 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no Årsrapport 2009 Innhold 3 Styrets beretning s. 4 Generalsekretariat s. 6 Stab s. 7 Marked og kommunikasjon s. 9 Barn, ungdom og breddeidrett s. 10 Klubb- og kompetanseutvikling s. 12 Toppidrett s. 15

Detaljer