Norsk Folkehjelp Sanitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Folkehjelp Sanitet"

Transkript

1 Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2011

2 Innhold Kapittel Tittel Side 1.0 Aksjoner og administrasjon 1.1 Forord Grunnverdier og mål Sentralt Sanitetsutvalg Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet Aksjoner og beredskap Norsk Førstehjelpsråd Opplæring og utdanning Førstehjelpsberedskap Kontakt med nasjonale myndigheter Regional aktivitet 2.1 Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør-Vest Region Sør-Øst Region Øst Aktiviteter 3.1 Sentrale aktiviteter: 20 - Bre og fjell 20 - Sentrale kurs 20 - Aktivitetskonferansen 22 - Nasjonal pris og gaver Påskeberedskap Norsk Folkehjelp Årdal, 60 år i redningstjenesten Profilering 4.1 Fagblad Rekruttering juli, innsats juli, NF Hadeland Sanitetsungdom 5.1 Profil og hovedfokus Vinterleir Ungdomslederkurs og høstleir Lokal aktivitet Bilder 6.1 Bilder fra aktiviteter Norsk Folkehjelp - Solidaritet i praksis / / 2

3 1.1 Forord Utfordringer fra ledernes ståsted Færre tillitsvalgte, mer effektvt Etter landsmøtet er det Sentrale Sanitetsutvalget (SSU) halvert og består kun av leder, 1.- og 2. nestleder, leder sanitetsungdom, og nasjonal beredskapsansvarlig. Det er for tidlig å konkludere med hva denne omorganiseringen har ført til, men det kan virke som SSU er blitt mer strømlinjeformet og effektivt. SSU har allerede etablert en effektiv og praktisk arbeidsform. Dette, kombinert med et enda bedre samarbeid med sanitetsseksjonen, gjør oss mer fleksible og funksjonelle. Samfunnet forventer kvalitet Det stilles høyere krav til våre mannskaper både når det gjelder innsats, kompetanse, og tilgjengelighet. Det er likevel ikke kun innad i vår egen organisasjon vi har utfordringer med å henge med. Myndighetenes etterslep er enda lengre, noe som gjør at våre økonomiske rammevilkår på ingen måte står i stil med det samfunnet forventer av oss som organisasjon. Dette er en av våre virkelige store utfordringer som det blir jobbet hardt for å løse. Vår motivasjon for å hjelpe mennesker i nød er, på tross av dette, ikke mindre. Vi skal fortsette å videreutvikle oss som redningsorganisasjon. Aktiviteter på lokalt plan er avgjørende for å møte morgendagens utfordringer. Uten dette stanser organisasjonen opp. Jeg vil derfor oppfordre samtlige medlemmer til å fortsette med det gode arbeidet som allerede blir gjort, og samtidig være åpen for å tenke nytt og å gå nye veier for å fremme organisasjonen, dens aktiviteter og utvikling. Et år for store endringer Året som har gått har resultert i endringer som gir oss et fantastisk spillerom i organisasjonen, men også et stort ansvar som tillitsvalgte. Det er vår jobb å utvikle og ivareta den nye ungdomsstrukturen, og ikke minst levere 110% til grasrota i organisasjonen, de lokale ungdomsgruppene. Delingen av ungdomsstrukturen på landsmøtet er et steg i riktig retning mot et mer samsvarende ungdomsarbeid. Å spisse oss inn mot førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv gir gode rammer for en solid aktivitet. Og aktivitet med meningsfylt innhold er noe folk ønsker å bruke fritid på. Landsmøte vedtok også at ungdomsarbeidet skal prioriteres høyt. Morgendagens redningsmannskaper Ungdommen er en viktig investering i organisasjonen, både lokalt og sentralt. En god og stabil ungdomsgruppe lokalt gir utbytte til sanitetsgruppa i form av erfarne mannskaper, klare til innsats. En satsing på ungdom er en nøkkel for å kunne vokse og utvikle oss som organisasjon. Et godt tilbud til ungdommen avhenger av mye aktivitet, med sunne og gode rammer. Bruk naturen som bakteppe og klasserom. Vi beveger oss i riktig retning Det ble i 2011 arrangert mange nasjonale aktiviteter for Sanitetsungdom og plattformene for arbeidet er spikret. Nå skal løftet komme lokalt med flere ungdomsgrupper og flere aktive ungdommer som får lærerike opplevelser. Børge Johnsen Leder Sentralt Sanitetsutvalg Christian Bolstad Leder Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet Norsk Folkehjelp - Solidaritet i praksis / / 3

4 1.2 Grunnverdier og mål Norsk Folkehjelp Sanitet arbeider for å skape lokal trygghet. Til grunn for dette ligger solidaritet i praksis gjennom tanker for, holdninger til og konkrete handlinger skaper Norsk Folkehjelp Sanitet trygghet. Norsk Folkehjelp Sanitet prioriterer lokalt engasjement og tilstedeværelse. Kunnskap om lokale forhold som ressurser, begrensninger, miljø og mennesker er en forutsetning når vi: Lærer befolkningen førstehjelp Er i beredskap eller innsats i redningsinnsats Er tilstede med førstehjelpsberedskap på arrangementer Skaper trygge møteplasser for ungdom Forebygger skader og ulykker Våre kjerneoppgaver Opplæring innen søk og redning, samt innsats for den norske redningstjenesten Opplæring og beredskap innen førstehjelp Ulykkesforebyggende arbeid innen vann- og fjellvett Videreutvikle og drifte Sanitetsungdom for å gi ungdom en aktiv og meningsfylt fritid. Samtidig som sanitets- og redningstjenesten kan få gode mannskaper i fremtiden. Sentralt Sanitetsutvlag (SSU) Fra venstre: Børge Johnsen, leder. Simon Simonsen, 2. nestleder. Christian Bolstad, leder Sanitetsungdom. Kari-Anne Thygesen, 1. nestleder. 4

5 1.3 Sentralt Sanitetsutvalg Sentralt Sanitetsutvalg har i perioden bestått av disse personene, før og etter landsmøte: Leder Anne Mette Johnsen Norsk Folkehjelp Sanitet Trondheim, Region Midt- Norge 1. nestleder Åse-Mona Vikten Norsk Folkehjelp Lenangen, Region Nord 2. nestleder Kjetil Haugberg Norsk Folkehjelp Oslo, Region Øst Medlem Rune Larsen Norsk Folkehjelp Tromsø, Region Nord Medlem Geir Moe Norsk Folkehjelp Stjørdal, Region Midt-Norge Medlem Inge Andreas Tangedal Norsk Folkehjelp Askøy, Region Vest Medlem Eli Engelien Norsk Folkehjelp Kristiansand, Region Sør-Vest Medlem Roger Bjerknes Norsk Folkehjelp Sande og omegn, Region Sør- Øst Medlem Åsmund Møller Johansen Norsk Folkehjelp Hamar, Region Øst Nasjonal BA Erlend Aarsæther Norsk Folkehjelp Oslo, Region Øst Leder Børge Johnsen Norsk Folkehjelp Sanitet Bergen, Region Vest 1. nestleder Kari Anne Thygesen Norsk Folkehjelp Oslo, Region Øst 2. nestleder Simon Simonsen Norsk Folkehjelp Tromsø, Region Nord Leder Sanitetsungdom Christian Bolstad Norsk Folkehjelp Stavanger, Region Sør-Vest Nasjonal BA Erlend Aarsæther Norsk Folkehjelp Oslo, Region Øst Møteaktivitet: Sentralt Sanitetsutvalg har i 2011 hatt syv utvalgsmøter og behandlet 58 saker. I tillegg har arbeidsutvalget hatt forberedende møter til disse utvalgsmøtene, samt ivaretatt daglig drift mellom møtene. De viktigste sakene i 2011 har vært gjennomføringen av sentrale kurs og konferanser, samt opplysningssentralen for påsken. Debatten rundt den generelle opplæringssituasjonen, Sentralt Sanitetsutvalg frem mot Landsmøtet 2011, revisjon av direktiver og temahefter, organisasjonsdebatten og snøscooteropplæring, har vært viktige og tidkrevende arbeidsoppgaver. Andre aktuelle saker har vært: Utarbeidelse av nasjonal strategi, aktivitetsplattform for Sanitetsungdom, nytt aksjonsantrekk, Fagbladet SANITET og handlingsplan. I tillegg har SSU også i 2011 tildelt materiellstøtte til lagene. Norsk Folkehjelp Sanitet fikk tildelt midler fra Helse- og Rehabilitering for gjennomføring av prosjektet Pasientoppdrag utenfor vei og prosjektet blir igangsatt i Det ble også søkt om forlengelse av prosjektet Førstehjelp for eldre og Bilder som redder liv. Disse tre prosjektene avsluttes i Representasjon: FORF: representert i styret, årsmøtet og seminar Norsk Førstehjelpsråd: representert i styret og årsmøtet Søksplanlegging og atferd hos savnede v/ den amerikanske forskeren Robert Koester Akuttmedisinsk seminar IKAR ettermøte DNK sin arbeidsgruppe for innfasing av nytt nødnett. 5

6 1.4 Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet har etter Landsmøte bestått av disse personene Leder Christian Bolstad Norsk Folkehjelp Stavanger, Region Sør-Vest Nestleder Anette Marie Kyllingmo Norsk Folkehjelp Korgen, Region Midt Medlem Yacob F Stangeland Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, Region Sør- Vest Medlem Sondre Emil Torgersen Norsk Folkehjelp Jæren, Region Sør-Vest 1. varamedlem Ola Lislien Norsk Folkehjelp Veggli og Rollag, Region Sør- Øst 2. varamedlem Adrea Køhler Preuss Norsk Folkehjelp Kragerø, Region Sør-Øst Norsk Folkehjelp Ungdom Ungdomsbevegelsen i Norsk Folkehjelp var frem til landsmøtet i august 2011 samlet under betegnelsen Norsk Folkehjelp Ungdom. Det Sentrale Ungdomsutvalget (SUU) samlet interesser innenfor sanitet- og solidaritetsengasjement. Fra sanitetsungdomsgruppene var følgende representert i den gamle ungdomsstrukturen: Andre Svendsen (1. nestleder), Kristine Notvik (2. nestleder), Elisabeth Strand Vassbakk (medlem), Martin Hansen (medlem), Andrea Køhler Preuss (medlem) og Vetle Bore (medlem). Todeling av ungdomsarbeidet Norsk Folkehjelps landsmøte vedtok å dele ungdomsarbeidet i to. Solidaritetsungdom organiseres som egen struktur med representasjon i styret. Sanitetsungdom organiseres under Norsk Folkehjelp Sanitet og representeres via leder i SSU inn i styret. Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet (SUS) Utvalget har stort fokus på aktiviteter og faglig løft for sanitetsungdom. De nasjonale aktivitetene ønskes videreført og utviklet. SUS har hatt tre møter etter landsmøtet og behandlet 19 saker. Utvalget ønsker reflektere organisasjonen og vil være god støttespiller til arbeidet som gjøres lokalt. Medlemmene i utvalget er aktive i sine egne grupper og har deltatt på de fleste nasjonale samlingene det siste året. Flere av utvalgsmedlemmene deltar som veiledere på kurs og leirer. Leder av utvalget har selv bakgrunn fra arbeid som sivilarbeider i administrasjonen i Norsk Folkehjelp og har vært en viktig premissleverandør for profil- og aktivitetsnivået hos Sanitetsungdom. Leder i SUS og administrasjonen reiste i 2011 til Island for å forberede ungdomsutveksling med Landsbjørg ICE - SAR. Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet (SUS) Fra venstre: Sondre Emil Torgersen, medlem Yacob F Stangeland, medlem Christian Bolstad, leder Anette M Kyllingmo, nestleder 6

7 1.5 Aksjoner og beredskap 32 % økning i antall aksjoner I 2011 rykket Norsk Folkehjelp ut på 210 redningsoppdrag. Det er flere oppdrag enn noen gang tidligere, og fra 2010 er økningen på formidable 32 prosent. I rene tall prater vi om en økning fra 159 aksjoner i 2010, og dette var også en økning fra Søk etter savnet er fortsatt hovedaktivitet Den største aksjonskategorien med 139 aksjoner i 2011 var søk etter savnede. En oppgang på 56 prosent fra De fire foregående årene lå relativt jevnt før denne store økningen (se egen graf). Det er vanskelig å vite hva denne økningen skyldes, men det er rimelig å tro mye av økningen har sammenheng med at Norsk Folkehjelp sine redningsgrupper blir brukt ved en større andel av leteaksjonene enn det som var tilfellet for noen år tilbake. Med andre ord har politiet blitt flinkere til å bruke våre ressurser når noen blir meldt savnet. Søk etter savnet dominerer i alle regioner og det betyr at vi stadig må fokusere på opplæring og øvelser som dekker dette fagfeltet. Både nasjonalt på lederopplæring og lokalt på mannskapsopplæring fokuseres det på å kunne utføre oppdragene mer effektivt og med høyere kvalitet slik at de savnede forhåpentligvis kan finnes raskere. Assistanse person flater ut Etter mange år med vekst i antall aksjoner som er definert som assistanseoppdrag flatet dette noe ut i Årsakene til dette er vanskelige å lese ut av tallene, men Norsk Folkehjelp vil fortsette fokuset på beredskap for slike oppdrag og gjøre organisasjonen enda bedre i stand til å løse denne type oppdrag i fremtiden. Aktive grupper rykker ut stadig oftere Sanitetsgruppene i region Sør-Vest, og da spesielt i Rogaland, har i alle år vært en mye brukt ressurs i redningstjenesten. Det er tydelig at oppdragsgiver hos politi, helse og HRS er fornøyd med arbeidet som blir levert. Da blir det enda lavere terskel for å huske på Norsk Folkehjelp når en savnet-melding kommer inn eller skadde personer trenger assistanse og det ikke er flyvær. Det er fire politidistrikter som utgjør hele 60 prosent av aksjonene som Norsk Folkehjelp deltar i. Dette er: Troms 44, Haugaland 20, Hedmark 24 og Rogaland 38. Region Nord har flest innsatser i snøskred, og oppgangen fra 2009 befester seg dessverre. Her må det jobbes med forebygging og holdninsgskaping. Få hendelser i kategorien annet, men Utøya utløser totalt tre oppdrag i denne kategorien Aksjoner 2011 Søk etter savnet Assistanse person SEAO Snøskred Annet Søk etter savnet Assistanse person 18 % 5 % 3 % 8 % 66 % SEAO Skred/ras Annet

8 1.6 Norsk Førstehjelpsråd Norsk Folkehjelp leder rådet Norsk Folkehjelp har i 2011 hatt Siw Osmundsen som sin representant i Norsk Førstehjelpsråd. I 2011 ble hun valgt inn som leder i rådet. Norsk Folkehjelp samarbeider godt om undervisningsprinsipper og læremateriell. Felles materiell og metoder Spesielt gunstig er det at vi bruker læremateriellet som NFR har utviklet, og gjennom dette støtter rådets funksjon både økonomisk og prinsippmessig. Dette har vært en sak i 2011, hvor Norsk Folkehjelp ble tilskrevet på lik linje med andre organisasjoner som har eller har vurdert å trykke eget undervisningsmateriell. Norsk Folkehjelp var en av initiativtakerne for å grunnlegge Norsk Førstehjelpsråd fordi vi ønsket en enhetlig undervisning, så det er viktig at vi fortsetter å støtte grunntanken ved å bruke materiellet og metodene som utvikles i samarbeidet i rådet. Revisjon av bøker NFR har i 2011 revidert bøkene til kursene Førstehjelp for deg som har omsorg for barn og Norsk Grunnkurs Førstehjelp med både kurshefte og instruktørveiledning. De største endringene kom i NGF hvor illustrasjonene er nye og nye temaer er kommet inn om hjerneslag og hjelmavtrekk. Nå jobber NFR med revidering av boka Førstehjelp, som er vårt grunnlag for Kvalifisert Nivå Førstehjelp, den revideres i løpet av Instruktørsamling Norsk Førstehjelpsråd arrangerte som vanlig instruktørsamling for medlemsorganisasjonenes instruktører i november. Årets samling ble holdt på Sørmarka og var godt besøkt med over 100 instruktører. Norsk Folkehjelp hadde dessverre få instruktører som deltakere ved denne samlingen. Norsk Folkehjelp hadde innlegg sammen med DSB og Røde Kors om innsatsen 22. juli 2011, våre representanter var Guttorm Skovly, Jon Halvorsen og Karoline Stadheim. Nytt kurskonsept i livredning Det nye kurskonseptet fra NFR Norsk Grunnkurs Livredning ble ferdigstilt i Med vår bakgrunn fra kurskonseptet Livredning i vann, og det at Folkehjelpa fører drukningsstatistikken, har gjort oss til en naturlig del av arbeidsgruppa som har utviklet dette kurskonseptet. På instruktørsamlingen ble det for første gang utdannet nye instruktører i NGL. Det var ti deltakere og to av dem var fra Norsk Folkehjelp. Kurset fokuserer på drukningsforebygging og spesielt med tanke på opphold i, ved og på vann utendørs. Kurset vil være et fokusområde for NFR våren

9 1.7 Opplæring og utdanning Opplæring - en svært viktig oppgave Også i 2011 har Norsk Folkehjelp hatt stort fokus på utdanning av nye mannskaper og faglig påfyll til eksisterende mannskaper. Organisasjonen jobber kontinuerlig for å utvikle seg og derfor er fokuset på opplæring viktig. Utdanningsplanen for Søk og redningskurset (SR kurs) ble revidert i Opptakskrav for nye mannskaper Det viktigste som er kommet inn er nå opptakskrav for mannskaper som skal gå utdanningen. Dette for å forsikre oss at mannskapene er fysisk skikket og har de basiskunnskapene som kreves for å gå dette kurset. Testen er en orienteringsløype over 10km, der det er plassert ut fem poster. Mannskapene går alene og bærer sekk på minimum seks kilo på ryggen. Mannskapene må finne fire av fem poster i løpet av fem timer. De må kunne ta selvstendige avgjørelser og stole på sine kunnskaper i fjellet. Krav til mannskap blir positivt mottatt Norsk Folkehjelp Midt- Troms var den første gruppen som gjennomførte denne testen. Resultatet var positivt da man så viktigheten med opptakskrav. Ikke alle mannskapene besto opptaksprøven, og fikk dermed ikke gå Søk og redningskurs. Mannskapene blir fulgt opp av lokallaget framover og får selvsagt nye muligheter senere. Erfaringen fra NF Midt- Troms er at mannskapene liker at det blir satt krav til dem. Det hever motivasjonen og gruppen er trygg på hverandre. Deltakeren på Ssøk og redningskurset hadde også ett mer jevnt nivå, som gjorde gjennomføringen av kurset mye lettere. Erfaringen viser at vi ikke skal være redde for å sette krav til de som vil bli redningsmannskaper i Norsk Folkehjelp, og fokuset under vår opplæring må bygge på gode holdninger og friluftsliv. Det å legge vekt på friluftsliv i søk og redningsutdanningen er viktig. Vår mannskaper er ute på aksjoner i all slags vær og skal i tillegg til å klare seg selv, også finne og ivareta pasient. Undervisning flyttes utendørs Søk og redningsinstruktører må fokusere på å flytte mest mulig undervisning ut fra klasserom med tavle og Powerpoint, og ta undervisningen ut i naturen. I stedet for å tegne en helikopterlandingsplass på tavlen så tar man ut en landingsplass ute i terrenget. La deltakere bruke utstyr man bruker under reelle aksjoner. Man er ute og tester seg selv og sitt utstyr. Det er holdninger til faget som skal videreføres, Norsk Folkehjelp skal fortsette å stille krav til sine redningsmannskaper når det gjeølder fysikk, orientering og faglig kompetanse. Forventningene til organisasjonen både fra oppdragsgiver, publikum og de som trenger vår assistanse øker har på nytt bevist at det det er behov for den frivillige redningstjenesten i Norge og aksjonsmengden er økende. Snøscooteropplæring Norsk Folkehjelp Sanitet har i 2011 fått nok en godkjent instruktør for opplæring i førerkortklasse S. Vi har nå tre godkjente instruktører, samt en godkjent hjelpeinstruktør. I 2011 fikk ti deltakere opplæring og førerkort innen førerkortklasse S. Kursene har i sin helhet blitt gjennomført av Norsk Folkehjelp Sanitet. 9

10 1.8 Førstehjelpsberedskap Førstehjelpsberedskap på store idretts- og kulturarrangementer Norsk Folkehjelp Sanitet er en stor aktør innen leveranse av mannskap til førstehjelpstjenester i Norge. Våre mannskap har, gjennom sin opplæring, blitt kvalitetssikret for å kunne ivareta førstehjelp til utøvere og publikum ved slike arrangementer. Norway Cup Norway Cup 2011, den 39. i rekken ble tradisjonelt planlagt for å sikre en god gjennomføring samt sikre den tradisjonelle sosiale aktiviteten. Men terrorangrepet 22. juli satte sitt preg for planlegging og gjennomføring. Det var først uklart om Norway Cup skulle gjennomføres. Det ble arbeidet kontinuerlig fra hendelsen og frem til oppstart for å få oversikt over hvilke påvirkninger hendelsen kunne få på selve Norway Cup. Det var daglig kontakt med sekretariatet til Norway Cup. De på sin side hadde daglig kontakt med regjeringen og Oslo Kommune, som la noen føringer for endringer. Åpningskonsert ble gjort om til minnekonsert, et åpningsopptog ble gjort om til rosetog, dessuten hadde Norsk Folkehjelp markering med ett minutts stillhet og svart sørgebånd på søndag. En del av førstehjelpsmannskapene som var med på cupen, deltok som innsatspersonell den 22. juli. Norsk Folkehjelp Oslo fikk også ekstra oppdrag rett i forkant av oppstarten av Norway Cup, som gjorde at det måtte tas raske endringer i planlegging og gjennomføring av aktiviteter ved oppstart. Norsk Folkehjelp Oslo hadde vakt og deltakelse i roseparade i Oslo sentrum, samt minnekonsert i Oslo Domkirke lørdag. På tross av alt dette gjorde folk en god jobb for å levere et flott produkt til Norway Cup. Norway Cup sekretariatet ved Frode Kyvåg er svært fornøyd med innsatsen. Åpning av tjenesten på lørdag ble i samarbeid med sentrale utvalg startet med en minneseremoni. Dette var en god markering med over 100 sanitetsmannkaper tilstede. Gjennom Norway Cup-uken deltok 130 mannskaper under tjenestegjennomføringen. Antall skader var 1363, noe som er helt på gjennomsnittet. Dette ble sommerens eneste soluke, noe som førte til typiske skader for tørre og harde baner som brudd. Tjenesten under Norway Cup benyttes også som utstillingsvindu for Norsk Folkehjelp og det blir mange besøk i løpet av uken. Det var blant annet besøk av administrasjonsminister Rigmor Åserud med rådgiver, representanter fra styret i East Africa Cup og fra fungerende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Orrvar Dalby. Det er etablert et meget godt samarbeid med Dansk Folkehjælp, som har bidrat med noen førstehjelpere til Norway Cup gjennom flere år. Dette fungerer som utveksling der Norsk Folkehjelp Oslo deltar på arrangementet Danmarks hurtigste bil i Billund i juni hvert år. 10

11 1.8 Førstehjelpsberedskap Tour de Andørja Dette er en utfordrende idrettskonkurranse som går over en hel helg. På fredagen starter en med terrengløp, fortsetter med sykkelritt på lørdagen og avslutter med tindeløp på søndagen. Det er Norsk Folkehjelp Harstad som har hovedansvaret for sanitetstjenesten med god hjelp fra NF Tromsø. I tillegg har arrangøren både leger og sykepleiere på plass. I 2011 ble det svært utfordrende for mannskapene med en skadd deltaker som lå langt nede i en veldig bratt skråning. Det var så bratt et en måtte til med tau og sikringsutstyr for å løse oppgaven. Samtidig var situasjonen prekær da pasienten hadde alvorlige skader og trengte rask hjelp og transport til sykehus. Godt samarbeid mellom politi, ambulansetjeneste, leger og Norsk Folkehjelp gjorde at oppgaven ble løst på en god og sikker måte. I løpet av helgen ble det også en redningsinnsats på sjøen. En person var mange hundre meter fra land etter en svømmetur og klarte knapt å holde seg flytende. Norsk Folkehjelp kom seg raskt ut med båt og fikk reddet personen fra drukning. har ca deltakere. Førstehjelpsberedskapen er delt i to hvor Røde Kors Hjelpekorps dekker første del av løypa og Norsk Folkehjelp Sanitet andre del av løypa. Det settes opp to repeatere for å kunne dekke Norsk Folkehjelps beredskapsområdet under rennet. Noen av mannskapene drar derfor til fjells dagen før rennet for å få logistikken på plass. Under rennet har Norsk Folkehjelp ca. ti førstehjelpsposter og fem snøscooterpatruljer. Målområdet bemannes med en skadestue og to ambulanser. I 2011 var det ingen alvorlige skader under rennet, men en del mindre skader. Og Folkehjelpa måtte også trå til med spjelking av ski. Sesilåmi Sanitetsgruppene i Rogaland har bemannet førstehjelpsposter under det 52 km lange skirennet siden starten tidlig på åttitallet. Rennet går fra Valle i Setesdalen til Sinnes i Sirdal og Den store styrkeprøven Turrittet fra Trondheim til Oslo ble første gang arrangert i Styrkeprøven omfatter fem distanser på landevei, Trondheim Oslo (540 km ), Dombås Oslo (350 km), Lillehammer Oslo (190 km), Hamar Oslo Jentetråkket (130 km) og Eidsvoll Oslo (60 km). Norsk Folkehjelp Sanitet hadde for andre år på rad ansvaret for førstehjelpstjeneste og matstasjonen på Lillehammer, i tillegg til noe administrativ tjeneste som ble dekket opp sammen med folk fra NRH. Tjenesten ble gjennomført ved hjelp av seks 11

12 1.8 Førstehjelpsberedskap lokallag fra Norsk Folkehjelp Region Øst med totalt 21 sanitetsmannskap i innsats fra fredag ettermiddag til søndag morgen. Skandia Cup Skandia Cup har vært en del av Norsk Folkehjelp Sanitet Trondheims sommerlig aktivitet siden laget ble stiftet i Cupen er to fotballturneringer for jenter og gutter, i alderen 6 19 år. Det spilles fotball på baneanlegg plassert på syv forskjellige steder i Trondheim. Finalene spilles på Lerkendal. I tillegg til selve turneringa ble det arrangert fotballskole med utenlandske instruktører og deltakere den helga de yngste startet cupen. FC camp Barcelona var for deltakere år. Døgnvill Årets Døgnvillfestival gikk av stabelen september 2011 og som tidligere år var Norsk Folkehjelp Tromsø på plass som sanitetsmannskaper. I løpet av helgen var det i sving over 20 mannskaper. Døgnvillfestivalen er et av årets største vaktarrangement for Norsk Folkehjelp Tromsø, med hele tre konsertdager og et publikumstall på over I løpet av festivalen fikk 30 uheldige festdeltakere hjelp hos Norsk Folkehjelp og skadene varierte fra små vepsestikk til bevisstløshet. Etter gode ord fra våre oppdragsgivere i Døgnvill om gjennomføringen av arrangementet ser vi frem til å være på plass også på Døgnvill 2012 med.480 tjenestetimer. Landstreffet for russ Landstreffet ble arrangert på Lillehammer mai. Norsk Folkehjelp Lillehammer hadde ansvaret for førstehjelpsberedskapen under arrangementet. Norsk Folkehjelp Sanitet stilte med 39 mannskap. Til sammen utgjorde dette ca. 839 tjenestetimer. Administrasjonen av russetreffet var ca 116 timer. I forkant av treffet hadde NF Lillehammer møte med AMK og hadde også direkte kontakt med dem under treffet. Oppgavene ble løst av mannskaper og tre leger som alle er medlem av Norsk Folkehjelp og som tidligere har vært med som mannskap. Skadeomfanget i 2011 varierte fra mindre kuttskader til mer alvorlige skader som hodeskader og slagskader. Totalt ble det registrert 350 skader, mot 250 registrerte skader året før. Tjenesten ble gjennomført på en bra måte med kjempegod hjelp fra mange av lagene i region Øst, samt legestudentene fra Norsk Folkehjelp Haukeland. Innsatsviljen og humøret til våre sanitetsmannskap gjør sitt til at vi har en svært høy stjerne hos arrangøren. 12

13 1.9 Kontakt med nasjonale myndigheter FORF Norsk Folkehjelp avsluttet i 2011 sitt arbeid som sekretariat for Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. I perioden vi har hatt sekretariatet har FORF utviklet et tettere samarbeide med politiet, en hjemmeside for organisasjonen, et sterkere fokus på fag på det årlige FORF seminaret, styrket kontakt med LRS representanter og for øvrig alle tiltak som er beskrevet i handlingsplanen til FORF. politiske arbeidet for gratis investering og drift for frivillige ressurser pågår fortsatt. Justiskomiteen Norsk Folkehjelp møtte i budsjetthøringen og tok opp våre spesielle utfordringer. Etter møtet har komiteen tatt inn merknader om frivillige og nytt nødnett og det ble jobbet for økte ressurser til oss. Øvelse med politikere Både i påsken og i sommer har vi hatt med sentrale politikere ut på øvelser. Dette har vært viktige grep for å få gitt grundig orientering om våre utfordringer og drøfte framtiden for redningstjenesten. Omfattende kontaktflate Rutinemessig samhandler vi med helsetjenesten, politiet og andre aktører i redningstjenesten på lokalt, distrikts og nasjonalt nivå. Felles fagsamling I forbindelse med det årlige FORF seminaret arrangerte Norsk Folkehjelp en todagers fagsamling med Robert Koester fra USA. Deltakere fra frivillige organisasjoner og politiet fikk en grundig innføring i forskningsarbeidet til Koester innen søk etter savnede personer og oppførselen til savnede personer. Økt støtte På slutten av 2011 fant Stortinget rom for en ekstra bevilgning til frivillige på fem millioner kroner. Dette skal fordeles til organisasjonene etter søknad. 22. juli Terrorhendelsen 22.7 med påfølgende endringer i Justisdepartementet gjør at redningstjeneste har fått økt fokus i befolkningen og på den politiske dagsorden. Norsk Folkehjelp har etter 22.7 deltatt aktivt i debatter og evalueringer både på helsesiden og redningstjenestesiden. Nytt nødnett Vi er fortsatt i testfase for nytt nødnett, med flere grupper som bruker Tetrasamband. Det 13

14 2.1 Region Nord Årsrapport Region Nord 2011 har vært et spennende år i region nord. I løpet av 2011 har vi fått to nye sanitetslag. Norsk Folkehjelp Andøy og Norsk Folkehjelp Vesterålen. Det er to lag som ligger nært hverandre geografisk og dekker ett område vi tidligere har vært dårlig dekket. Begge lagene ble startet opp i april. Hammerfest Nordreisa Lenangen Karlsøy Tromsø Andøy Berlevåg Midt- Troms Harstad Narvik Vesterålen med egne skredledere. Gruppen deltok på sin første aksjon i september og deltok på tre aksjoner i Også de etablerte gruppene har hatt god aktivitet i år. Norsk Folkehjelp Narvik har gjort det godt med søknader om støtte i år og har i løpet av året stryket utstyrsparken sin med to 6- hjuls ATV og to snøscootere. De har også fått støtte fra Ekstrastiftelsen til å drive ett holdningsskapende prosjekt til sjøs og i den forbindelse støtte til kjøp av båt til laget. I løpet av året har det i regionen blitt avholdt Fagkurs scooter, to søk og redningskurs og en aktivitetskonferanse med egen sesjon for sanitet. Det er opplært 30 nye søk og redningsmannskaper. På årsmøtet til regionen i 2011 ble det vedtatt å ikke velge RSU. Det ble i stedet valgt en sanitetskontakt i styret. Dette er jo også i tråd med det som ble vedtatt på Landsmøtet i august Norsk Folkehjelp Vesterålen ble startet på initiativ fra LO i Vesterålen. De skulle i utgangspunktet være ett solidaritetslag, men under stiftelsesmøtet kom de også fram til at de ville jobbe med sanitet. Laget ledes av Jørn Torgersen og har en liten kjerne som vil jobbe fram en sanitetsgruppe. Norsk Folkehjelp Andøy ble startet etter initiativ fra Vidar Pedersen som, ønsket et lag på Andøy som jobbet med førstehjelp og redningstjeneste. Det er et rent sanitetslag. Begge lag deltok på Søk og redningskurs som ble arrangert på Andøya i høst. De satser på å være operative i løpet av Det er i tillegg startet opp sanitetsgruppe i Norsk Folkehjelp Midt- Troms. De ble startet i mai og har hatt en enorm vekst i år, det er over 20 utdannede mannskaper i gruppen. Beredskapen er på plass med nødvendig utstyr og det er levert inn beredskapsplan til politiet. De satser på å bli større i 2012, med flere redningsmannskaper og en operativ skredgruppe Planene for 2012 er å fortsette med høy aktivitet, vi skal fortsette å øke kompetansen til våre mannskaper. Det vil i løpet av 2012 bli avholdt, fagkurs scooter, fagkurs vinter, skredkurs, skredlederkurs, grunnkurs lederskap, grunnkurs instruksjon, søk og redningskurs, instruktør og operativ leder samling. 14

15 2.2 Region Midt-Norge Årsrapport Region Midt-Norge Regionalt sanitetsutvalg (RSU) Midt-Norge har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Instruktøransvarlig: Beredskapsansvarlig: Bodø Maria Mortensen Monica Nervik Per Flekstad Regionen har en del sterke lag som man må utnytte for å gjøre regionen sterkere. NF Meråker og NF Tydal har i flere år hatt samarbeid med den svenske redningstjenesten og de har høstet mye erfaring der. Begge lagene er svært operative og leverer en god beredskap. De har over flere år opparbeidet seg et nyttig erfaringsgrunnlag som de andre lagene i regionen bør dra nytte av. NF Korgen har også hatt ett positivt arbeid over flere år og har tradisjon for å satse på ungdom. Det gjør at de i dag har en svært ung, men likevel svært operativ redningsgruppe. Dette er lag som man må spille på i de regionale aktivitetene. De kan spre sin erfaring til andre lag og gjøre lag rundt seg sterkere. Ett viktig fokus for veien videre i region Midt- Norge må være å satse på utdanning av flere instruktører. Det man ser er at har man ikke nok instruktører stopper også utdanningen av Mo Korgen Mosjøen Stjørdal Trondheim Sanitet Meråker Tydal I Region Midt- Norge har det i 2011 vært jevn aktivitet i lagene. Noen lag har satset på lokale kurs og hatt god effekt av dette da dette har ført til økt aktivitet i laget. Det er også lag som har satset på sanitetsungdom. Det er svært positivt da dette er framtidens redningsmannskap. Regionen har ikke avholdt sanitetsfaglige kurs i Det er viktig at regionen drar saniteten i en positiv retning, så derfor er det allerede planlagt regionale kurs i første halvdel av nye mannskaper opp. Med et fokus på dette vil man over år styrke saniteten og ha en mer jevn aktivitet. Så ett mål for 2012 i region Midt- Norge må være flere deltakere på sentrale kurs. I løpet av 2011 har de fleste lag som arbeider med sanitet fått besøk fra sanitetsseksjonen. Lagene har gitt tilbakemelding på hvilket behov de har for å kunne utvikle saniteten regionalt. 15

16 2.3 Region Vest Årsrapport Region Vest Regionalt sanitetsutvalg (RSU) Vest har i 2011 hatt følgende sammensetning: Instruktøransvarlig: Beredskapsansvarlig: Molde Nesset Haukeland Askøy Bergen Per Nordnes Inge Andreas Tangedal Det er fire operative sanitetsgrupper med totalt 80 mannskaper. inn det mest aktuelle med samband, vester og lykter. Sammen med NF Haukeland og NF Askøy vil denne gruppen styrke beredskapen i området rundt Bergen. De tre gruppene vil fronte seg som en enhet overfor politi og andre samarbeidspartnere. Lokal helikopterberedskap i Nesset Norsk Folkehjelp Nesset er lokalisert relativt langt fra nærmeste helikopterbase for luftambulanse og redningshelikopter. Ved værutfordringer kan det bli nesten umulig å komme inn til området med helikopter utenfra. I 2011 ble det derfor opprettet samarbeid med sivilt helikopterselkap sammen med politi og brannvesen. Det ble gjennomført en snøskredøvelse hvor det selvsagt er helt avgjørende å få ut mannskaper så raskt som mulig. Regionen har blant annet følgende ressurser: Snøscootere Snøskredberedskap Ressurser for innsats på sjø Hytter og klubbhus Ny sanitetsgruppe i Bergen I 2011 ble det etablert en sanitetsgruppe i NF Bergen med hovedfokus på søk og redning. Gruppen brukte det første året til etablering og opplæring. På utstyrsfronten ble det kjøpt 16

17 2.4 Region Sør-Vest Årsrapport Region Sør-Vest Regionalt sanitetsutvalg (RSU) Sør-Vest har i 2010 hatt følgende sammensetning: Norsk Folkehjelp ryddet også flere landingsplasser for helikopter i 2011 slik at de kan lande nærmere pasientene. Leder: Instruktøransvarlig: Beredskapsansvarlig: Leder Sanitetsungdom: Kristine Notvik Britt Ingrid Abrahamsen Odd Terje Kvål Vetle Bore Det er mange assistanseoppdrag på Preikestolstien, hvor en vet noenlunde hvor pasienten er. Mange av disse ender opp i bårebæring av pasient ned til kjørbar vei. Men det har også være assistanseoppdrag hvor turister har fått mørket på seg og trenger lysustyr og hjelp for å komme seg ned igjen. Haugaland Stavanger Sandnes Jæren Strand/Forsand Åmli Vegårdshei Moland Kristiansand Rekordmange aksjoner i regionen Hele 73 aksjoner ble registrert i 2011 mot 32 i Det er spesielt lagene som holder til i Rogaland som har blitt enda mer brukt i Tross god sti til Preikestolen var det i 2011 flere leteaksjoner hvor folk mistet stien eller kom seg ut på feil sti. Lokallaget har god erfaring i hvilke områder som er naturlige å lete i, men blir stadig overrasket over turister som ender opp på de utroligste stedene. Det jobbes med skiltordning som skal forebygge at turister velger feil sti på vei til Preikestolen. Det er også en utfordring at turister går til Preikestolen hele året. Preikestolen krever frivillige ressurser Turister valfarter til Preikestolen og fjellformasjonen er Norges mest besøkte turistatraksjon, av dem som krever egeninnsats på beina. Hvert år besøker over mennesker den verdenskjente turistmagneten. Det tar normalt to timer å gå en vei, og for noen blir turen en heldagstur med tunge utfordringer Redningshelikopter fra 330 skv. på Sola og luftambulanse fra Stavanger er på hyppige oppdrag for å hente ut overtråkk og mer alvorlige skader og sykdomstilfeller. Tross dette var Norsk Folkehjelp Strand og Forsand på hele elleve oppdrag i dette området i 2011, mot to oppdrag i Årsakene til økningen er trolig en dårlig sesong med henblikk på været. Dårlig vær gir flere skader og flere leteaksjoner. I tillegg gir dårlig vær utfordringer for helikoptrene som enten må snu eller ikke kommer seg i luften i det hele tatt. Også ønske om å spare helikopteressurser spiller inn når meldingene ikke høres veldig alvorlig ut. 17

18 2.5 Region Sør-Øst Årsrapport Region Sør-Øst Regionalt sanitetsutvalg (RSU) Sør-Øst har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Roger Bjerknes Medlemmer: Stine Elisabeth Antonsen, Leif Richard Hotvedt Regional BA: Ronny Frantzen hjelper hyttefolket med både transport, førstehjelp og vi arrangerer et årlig skirenn på påskeaften. I mai hvert år er det vakt på Tønsberg-messa der vi har generell sanitetsvakt, samt vakt under konsertene. P4 og Kreftforeningen har i noen år arrangert Vinterlyd, som er en gratiskonsert, her har Norsk Folkehjelp ansvaret for publikum og artister. Dette er en populær vakt blant medlemmene. Gransherad Notodden Grenland Larvik Kragerø Veggli og Rollag Sande Horten Tønsberg Sandefjord Nye søk og redningsmannskaper og førstehjelpere i regionen Regionen har hele tiden fokus på at våre mannskaper innehar den beste kompetansen på de områdene det fokuseres på, og avholder derfor kontinuerlig kurs. Norsk Folkehjelp har i løpet av året utdannet flere nye mannskaper innen Søk og redning, med mye praktisk trening for mannskapene. I tillegg ble det avholdt kurs i Kvalifisert nivå førstehjelp hvor regionen fikk utdannet 19 nye førstehjelpere. Dette bidrar til økt aktivitet og motivasjon hos alle medlemmene våre. I tillegg til å få mye faglig påfyll gjennom kursene har fokuseres det på det sosiale, slik at vi alle blir bedre kjent og har det moro mens vi lærer. Godt samarbeid mellom lagene Det er ikke så store avstander i regionen, noe som gjør det lettere med samarbeid på tvers av lagene. Hvert år er det arrangementer som krever samarbeid for å kunne gjennomføre tjenestene. De siste årene har Norsk Folkehjelp hatt ansvar for fakkel-tenning på «Lys til ettertanke» ved Stokke i Vestfold. Sande, Sandefjord og Horten har samarbeidet om dette tarrangementet. Markeringen er i regi av Trygg Trafikk, og skal minne oss om trafikkofre hvert år. Det er vinterberedskap i påsken på Tjønnstul, på hytta til Norsk Folkehjelp Gransherad. I 2011 var det Sande, Sandefjord og Horten som samarbeidet om dette. Norsk Folkehjelp Utøya Region Sør-Øst hadde mannskaper i innsats på landsiden 22.juli. Det ble utført ett pasientoppdrag med ambulanse og i tillegg hadde vi ansvar for å dirigere trafikken på stedet. I etterkant av hendelsen arrangerte DSB og Helsedirektoratet besøk til øya for pårørende, overlevende og etterlatte slik at de som ville kunne få en tur rundt på øya. Her deltok Norsk Folkehjelp med mannskaper for generell førstehjelpsberedskap. 18

19 2.6 Region Øst Årsrapport Region Øst Regionalt sanitetsutvalg (RSU) Øst har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Trond Erik Høiby N.leder: Guttorm Skovly Medlem: Martin Adelsøn Medlem: Rino Kjøniksen Medlem: Heidi Martinsen Regional BA: Ivar Windju Instruktøransvarlig: Siw Osmundsen SSU representant: Åsmund Møller Johansen Lillehammer Årdal Vestre Toten Gjøvik Hadeland Nes Romerike Oslo Asker og Bærum Follo Fredrikstad Alvdal Rena Moelv og omegn Hamar Stange/Løten Odal Grue Lørenskog Fetsund Askim Utøya og NF Hadeland Det er vanskelig å unngå 22/7 i oppsummeringen av regionens aktiviteter i Men siden det meste dekkes annet sted i denne rapporten skal vi se på noen av de mange effektene denne tragedien har hatt. NFS Hadeland har hatt en medlemseksplosjon, de har mer enn fordoblet sitt medlemsantall En del av dette kom fra vervekampanjen, men det er grunn til å tro at også en god del kom som følge av 22/7. Hadeland har i tillegg hatt et stort trykk fra media og laget valgte til slutt å si nei til alle media henvendelser. Fagforbundet ønsket å hedre innsatsen til laget og etter en kort dialog med laget ble det klart at de hadde behov for en ATV og snart kunne de prøve ut sin splitter nye ATV (i tillegg fikk Norsk Folkehjelp fra Fagforbundet til utdanning av mannskaper). Mye av fritiden nå går til å lære seg bruken av dette vidunderet. Laget håper dette blir med og gir økning i antall aktive medlemmer. De har også kommet i gang med Sanitetsungdomsgruppe, mellom seks og ti ungdommer møter fast hver tirsdag. De fleste er rundt 18 år og laget gleder seg over denne positive utviklingen. Guttorm Skovly sier medlemmene merker at dette har vært et år utenom det vanlige, han hadde vel aldri trodd at de skulle havnet midt oppi en «krig», både under og etter Utøya. Regionalt kurs Viubråtan Våren 2011 inviterte NF Region Øst til kurs på Viubråtan, som ligger ved Harestua i Lunner kommune. Planen var ambisiøs da de ønsket å gjennomføre både kvalifisert og videregående nivå førstehjelp, grunnkurs lederskap og søk og redning, sminke- og markørtjeneste, grunnkurs instruksjon og livredning i vann. Det var 70 deltakere fra i alt fire regioner; Øst, Sør-Øst, Sør-Vest og Midt-Norge. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det var en fin opplevelse og god læring med gode instruktører og høy faglig kvalitet. Flott at en kan få til felles samling med flere nivåer og kurstyper. Det ble framhevet hvor positivt det var å treffe andre sanitetsfolk og skape kontaktnett på tvers av lag og regioner. Norsk Folkehjelp Follo Region Øst har fått en ny sanitetsgruppe, NFS Follo. De har dannet et interimstyre, startet rekruttering og har nå 18 medlemmer. Laget har allerede deltatt på flere aksjoner i De vil ha Follo og omegn som aksjons- og rekrutteringsarena og vil være et rent sanitetslag. 19

20 3.1 Sentrale Aktiviteter Bre og fjell Fjellsamlingen i Jotunheimen i uke 28 har satt seg godt som friluftsarrangement i Norsk Folkehjelp. Uformelle rammer med fjellvante deltakere som stiller med eget telt, mat og personlig utstyr. Det stilles med noe spesialutstyr som klatreseler, stegjern og tauverk for dem som ikke har dette selv. Trolig vil det ikke overraske mange at denne uken handler om isbreer og fjellturer, da helst som toppturer. Og selvsagt sosialt samvær med andre Folkehjelpere som koser seg i flotte omgivelser og under litt enklere forhold enn hjemme. Jon Halvorsen og Erlend Aarsæther holder ekstra tak i samlingen og sørger for at brevandringene og toppturene går for seg på en sikker og sømmelig måte. Her er det rom for forskjellig kunnskapsnivå og erfaringsgrunnlag. Alle har noe å lære og å lære bort. I 2011 ble det to områder som fikk besøk av fjellivrige Folkehjelpere. Første del av uken ble gjennomført rundt Spiterstulen hvor noen tyvstartet opplegget med tur til Galdhøpiggen. Det ble også en flott dag i Eventyrisen på Svelnosbreen. Noen vandret på blåis for første gang mens andre hadde erfaring fra før og utfordret seg med trening på kameratredning fra bresprekker. Dagen etterpå ble det en langtur over Svelnosbreen og bestigning av fjelltopper rundt breen. Turgjengen flyttet seg midt i uken til området ved Leirvassbu. Det ble slått leir like under majestetiske Kyrkja, som selvfølgelig ble behørig besteget. De fleste kom seg også opp på Visbreatind og andre alpine topper som gir det gode suget i magen når en lener seg over kanten. Og for dem som samler på meterstopper så klarte den ivrigste deltakere å få med seg hele 13 topper i løpet av uken. Sentrale kurs 2011 Sentrale kurs 2011 ble i år arrangert på Rondeheim på Høvringen ved Rondane. Stedet ligger i skoggrensen og har flotte fjellområder i umiddelbar nærhet. Daglig benyttet kursene seg av disse områdene i forhold til undervisning, øvelser og trening. Kursene som i år ble gjennomført var følgende: Instruktørkurs Førstehjelp Instruktørkurs Søk og Redning Lederkurs Operativ Leder Lederkurs Friluftsliv ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte deltagere. Instruktørkurs førstehjelp En motivert gjeng ble utdannet til førstehjelpsinstruktører på Høvringen. I alt ble det godkjent seks nye instruktører. Kurset ble lagt opp med undervisning både inne og ute, og godt samarbeid med de andre kursene. Nytt av året var at opplegget for kurset var endret. Deltakerne skulle få mer faglig påfyll fra kursledelsen. I tillegg til dyktige kandidater ble det et godt miljø på kurset mellom alle deltakerne. 20

21 3.1 Sentrale Aktiviteter Målet med sentralt instruktørkurs er å skape en positiv opplevelse for deltakerne og at alle skal få nødvendig kompetanse. Det var viktig at alle deltakere skulle få prøve seg i ulike undervisningsmetoder og ikke minst at de skulle ha grunnlaget for å komme i gang med å holde kurs når det kom hjem. Siste dag på kurset var det en stor øvelse der alle kursene samarbeidet. Det ble godt mottatt. Lederkurs operativ ledelse Lederkurset fikk som vanlig en meget travel uke med aktiviteter som til tider gikk både ut på kvelden og også gjennom en hel natt. Deltakerne fikk en uke med variert innhold hvor faglig påfyll innen søk og redning stod i fokus. Fagområdet er i stadig utvikling og deltakerne får levert best mulig oppdatert fagstoff slik at de kan gjøre en best mulig jobb i sine sanitetsgrupper. De fleste deltakerne hadde godt faglig grunnlag og erfaring fra før, som var med på å heve innholdet i kurset. Disse fremtidige lederne skal kunne jobbe under stress og marginale forhold. Men de skal også kunne være den gode lederen som medmenneske og problemløseren. Under kurset ble det gjennomført mange øvelser for å gi praktisk erfaring og lærdom. Det Søk- og redningsinstruktører Årets SR instruktørkurs ble gjennomført i fin stil med motiverte og flinke deltakere. Eva og Jon (kursledere) var ikke så rent lite stolte da vi mot slutten av kurset stod på toppen av Vinjeronden i Rondane. Ikke en spesielt krevende tur, men en veldig fin gjeng med motiverte instruktører. SR instruktørkurs foregår mye av tiden ute. Vi øver på alle momentene i utdanningsplanen. Gjerne sammen med andre kurs. I løpet av kurset skal alle ha fått faglig påfyll og fått mulighet til å vise hva de kan. var alt fra akutte situasjoner med ulykker hvor en må handle innen få minutter, til søksoppdrag som varte i ett helt døgn. På langvarige aksjoner kjenner en utfordringer med overlapp i ledelsen og en kjenner utfordringer når søvnen trenger på. Samarbeidet med de andre kursene var også veldig bra og kunnskap og erfaring vandret fritt på tvers av kursene under øvelser. Aktivitetskonferansen Aktivitetskonferansen ble gjennomført på 21

22 3.1 Sentrale Aktiviteter - Nasjonal pris og gaver Quality Mastemyr Hotell i Oppegård april Totalt var det 96 deltakere på konferansen, hvorav 23 av disse var deltakere på aktivitetskonferanse Sanitet. Leder av Sentralt Sanitetsutvalg innledet konferansen med å informere deltakerne om aktuelle saker dette året. Lørdag fikk deltakerne velge mellom flere workshops. I år var saniteten sine workshops relatert til det kommende Landsmøtet og deltakerne kunne velge mellom følgende: Slik vinner du saken Bort fra papirmølla over på web 1+1=2 rekruttering Søndag var satt av til Landsmøtesaker og innstillinger på valg av nytt SSU. Norsk Folkehjelp Ungdom hadde felles samling hvor mye av arbeidet handlet om forberedelser til landsmøtet og deling av ungdomsstrukturen. Deltakerne som representerte sanitetsungdomsgruppene valgte også kandidater som skulle sitte i det nye utvalget etter landsmøtet. Skadevernpris for frivillig redningsinnsats Norsk Folkehjelp Sanitet mottok i 2011 UNI stiftelsens skadevernspris for 2011 på kroner for sin innsats for beredskap, førstehjelp og frivillige redningsarbeid. UNI stiftelsens styre trakk spesielt fram Norsk Folkehjelps innsats under og etter 22. juli -Norsk Folkehjelps redningsmannskaper redder liv og styrker det frivillige arbeidet i hele landet-, sa styremedlem Eli Løite i UNI stiftelsen da hun delte ut prisen til en tydelig stolt generalsekretær Liv Tørres juli viste hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom det offentlige og det frivillige apparatet. Det synliggjorde også med all tydelighet at et land som Norge, med spredt befolkning over lange avstander, er helt avhengig av en frivillig redningstjeneste, sa generalsekretær Liv Tørres. - Det legges ned en betydelig innsats av våre mannskaper hver eneste dag. Da er det ekstra hyggelig at dette blir lagt merke til og satt pris på, slik UNI stiftelsen gjør her i dag, sa Liv Tørres fra Fagforbundet Etter innsatsen i Oslo og på Utøya 22/7 fikk Norsk Folkehjelp en gave på kroner til kurs og opplæring av mannskaper. Pengene skal administreres sentralt. I tillegg fikk NF Hadeland penger til ATV. Ros til Norsk Folkehjelp -Norsk Folkehjelps stiller store krav til de frivillige som er i beredskap. Det så vi både under og etter den 22. juli, og nå til sist denne uken under leteaksjonen på Jæren. Mannskapene bidrar til bevisstgjøring og styrking av befolkningens kunnskap om viktig livreddende arbeid- sa Eli Løite under tildelingen. Liv Tørres takket for prisen på vegne av alle de frivillige mannskapene i Norsk Folkehjelp Sanitet. 22

23 3.2 Påskeberedskap Påskeberedskapen koordinert fra Tromsø I god tradisjon ble Opplysningssentralen etablert i Norsk Folkehjelp Tromsø sine lokaliteter. Opplysningssentralen har som formål å lede og organisere sine redningsaksjoner og vaktstasjoner i hele landet, gjennom hele påsken. 20 vaktstasjoner bemannet Opplysningssentralen er selve pulsåren i den nasjonale beredskapen vi har gjennom hele landet. Påsken er som kjent høytid for utfart til den norske fjellheimen og tusenvis av påsketurister finner veien til fjells. Norsk Folkehjelp Sanitet øker derfor beredskapen betraktelig og reiser med sine mannskaper og utstyr samme vei og bemanner vaktstasjoner som er strategisk plassert ut over vårt langstrakte land. I alt 20 vaktstasjoner bemannes med godt kvalifiserte mannskaper, samtidig som hjemmeberedskapen forsterkes med flere hundre frivillige mannskaper. Påsken var veldig sen i 2011 og sommerværet kom på besøk. Dette førte til svært lite snø i fjellet og en redusert beredskap for Norsk Folkehjelp. osv. I tillegg kommer aksjonene hvor sentralen avlaster de lokale ressursene i forhold til media, pressemeldinger, aksjonsrapporteringer og en del arbeid under og etter aksjonen. Forebygging er den viktigste oppgaven Det er våre mannskaper ute i felt som er sentralens øyne til enhver tid. Våre mannskaper har som en av sine primæroppgaver å gjøre fortløpende vurderinger av farer i terrenget. De foretar skredvurderinger, følger med på vær og vind, sjekk av isforhold og mye mer. På denne måten kan vi og våre mannskaper gi påsketuristene tilbakemeldinger på hvor det er trygt å ferdes. På denne måten kan vi hele tiden ligge foran og hindre at uerfarne turister foretar feil valg og setter seg selv og andre i fare. Tidenes roligste påske Med bare 15 registrerte aksjoner ble 2011 tidenes roligste påske for Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp hadde ni pasienttransporter, det vil si transport av pasienter med sykdom eller skader fra fjellet. De fleste behandler vi på stedet, mens noen må transporteres videre til legevakt eller sykehus. Dette var alt fra kuttskader til en hjertesyk pasient. Vi hadde også seks leteaksjoner etter savnede personer. Ressursoversikt Sentralen har til enhver tid oversikt over alle sine ressurser samt kontaktinformasjon til alle lag. Vi har også kontroll på alle aksjoner og hendelser i fjellet, hvor påsketuristene har hatt behov for litt ekstra bistand. Enten dette er forebyggende veiledning, hjelp til å finne tilbake på stien, brudd, skader og sykdomstilfeller 23

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av.

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av. Velkommen til instruktørsamling Kurs, opplæring og øvelser er helt avgjørende for Norsk Folkehjelp. Dyktige, oppdaterte og motiverte instruktører er derfor svært viktig for organisasjonen. Som en del av

Detaljer

Referat fra SSU møte nr Gardermoen

Referat fra SSU møte nr Gardermoen NORSK FOLKEHJELP SANITET Vern om liv og helse Solidaritet i praksis! Referat fra SSU møte nr. 4-2013 Gardermoen Tilstede: Kari-Anne Thygesen, Vegard Olsen, Simon Simonsen (fra kl. 1400) og Runi Putten

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS

Sakliste: Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik. Budsjett sak til styremøte fellessak med SUS Referat fra SSU møte nr. 8-2013, Gjøvik Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Simon Simonsen, Sondre Emil Torgersen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Erlend Aarsæther og Vegard

Detaljer

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo

Referat fra SSU møte nr , Storgata 33A, Oslo Referat fra SSU møte nr. 11-2013, Storgata 33A, Oslo Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Erlend Aarsæther (lørdag 11:00-1530 og søndag) og Runi Putten (utvalgssekretær og

Detaljer

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet www.folkehjelp.no Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2010 Innhold Kapittel Tittel Side 1.0 Aksjoner og administrasjon 1.1 Forord 3 1.2 Grunnverdier og mål 4 1.3 Sentralt Sanitetsutvalg 5 1.4 Aksjoner

Detaljer

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2012 www.folkehjelp.no Innhold Aksjoner og organisasjon Side Forord 3 Grunnverdier og mål 4 Sentralt Sanitetsutvalg 6 Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 7 Norsk Førstehjelpsråd

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Paraplyorganisasjon for de frivillige i redningstjenesten Samarbeidsorgan Fremme redningsfaglig kompetanse Myndighetskontakt LRS representasjon Medlemsorganisasjoner

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 16. Januar 2015 Saksnr. Sak

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Kenneth Guldbradsøy (vara) Jon Halvorsen (fra kl. 13), Stian B. Tveit, Dagfinn Terning, Erlend Aarsæther (vara) og Bente Asphaug Fraværende: Sven Bruun

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Sanitet 32% opp. Aksjoner 2011. Fagblad. jæren fikk en milion til vaktstasjon. fagkonferanse sanitet. Aldri før har Norsk Folkehjelp. som i 2011.

Sanitet 32% opp. Aksjoner 2011. Fagblad. jæren fikk en milion til vaktstasjon. fagkonferanse sanitet. Aldri før har Norsk Folkehjelp. som i 2011. Fagblad Sanitet Nr 1-2012 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Aksjoner 2011 32% opp Aldri før har Norsk Folkehjelp hatt så mange redningsaksjoner

Detaljer

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport

Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Referat fra SSU møte nr. 06-2014, Thon hotel Oslo Airport Tilstede: Live Kummen, Kari-Anne Thygesen, Sondre Emil Torgersen, Vegard S. Olsen og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Forfall: Geir Moe

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Sanitet. Fagblad. En epoke er over. Forandringer i

Sanitet. Fagblad. En epoke er over. Forandringer i Fagblad Sanitet Nr 1-2011 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Les også: Effektiv skredøvelse i nesset En epoke er over - slutt på førstelinje

Detaljer

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2013 www.folkehjelp.no Trykk: Land Trykkeri Papir: Innmat 100g multioffset Omslag 130g 2 Innhold Aksjoner og organisasjon Side Forord SSU og SUS 4 Grunnverdier og mål

Detaljer

Sanitet. Fagblad SPESIALUTGAVE FOR FAGKONFERANSE SANITET. Årlige mål for alle lokale grupper Ta med kunnskap og motivasjon hjem, og gjør noe med det

Sanitet. Fagblad SPESIALUTGAVE FOR FAGKONFERANSE SANITET. Årlige mål for alle lokale grupper Ta med kunnskap og motivasjon hjem, og gjør noe med det Fagblad Sanitet Spesialutgave Fagkonferanse Sanitet 2012 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste SPESIALUTGAVE FOR FAGKONFERANSE SANITET 2012 Ny

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 26 november

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Innhold: Organisasjon Norsk Folkehjelp Sanitet utfordringer fra lederens ståsted Norsk Folkehjelp Sanitet i beredskap Norsk Folkehjelp Sanitet

Innhold: Organisasjon Norsk Folkehjelp Sanitet utfordringer fra lederens ståsted Norsk Folkehjelp Sanitet i beredskap Norsk Folkehjelp Sanitet 1 Innhold: Organisasjon Norsk Folkehjelp Sanitet utfordringer fra lederens ståsted Norsk Folkehjelp Sanitet i beredskap Norsk Folkehjelp Sanitet Side 3 Side 4 Side 5 Sentralt Sanitetsutvalg (SSU) Side

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Vaktrapport etter sanitetstjeneste. for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013. Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten

Vaktrapport etter sanitetstjeneste. for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013. Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten Vaktrapport etter sanitetstjeneste for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013 Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten Bemanning: - I henhold til kontrakt skulle Norsk Folkehjelp stille med 4 mannskaper

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRSBERETNING 2010-2011 ÅRSBERETNING 2010-2011 Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge (UF-Norge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi - lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge Side

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

Frivillighet når liv skal

Frivillighet når liv skal Frivillighet når liv skal reddes Samfunnssikkerhet, beredskap, førstehjelp, redningstjeneste Mål: Dele noen refleksjoner og dilemmaer med dere Fortelle litt om hva som skal til for å lykkes Gi dere et

Detaljer

Årsberetning MOSJØEN 1995

Årsberetning MOSJØEN 1995 Årsberetning MOSJØEN 1995 INNHOLD FORTEGNELSE Side NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...3 SAKSLISTE...3 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...4 MØTER...5 MEDLEMMER...5 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK...6

Detaljer

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2014 www.folkehjelp.no Trykk: Land Trykkeri Papir: Innmat 100g multioffset Omslag 130g 2 Innhold Aksjoner og organisasjon Side Forord SSU og SUS 4 Grunnverdier og mål

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Stian Tveit, Dagfinn Terning, Sven Bruun (etter lunsj ) og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 23 juni 2015 Saksnr.

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Evaluering etter Utøya-samling

Evaluering etter Utøya-samling Evaluering etter Utøya-samling Sørmarka, 30.9. 2.10.2016 Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver Evalueringen etter samlingen på Sørmarka 30.9.-2.10.2016 viser stor overvekt av fornøyde deltagere. Det som

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

FAGKURS SKREDLEDER Utdanningsplan

FAGKURS SKREDLEDER Utdanningsplan www.folkehjelp.no FAGKURS SKREDLEDER Utdanningsplan KURSETS HENSIKT OG MÅL Kurset skal utdanne skredledere til tjeneste i Norsk Folkehjelp Sanitet. Kurset omfatter alle fagområder som er nødvendig for

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 11. desember klokken 10.00 13.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Miljøsamlingen i oktober samlet over 50 personer i Arendal

Miljøsamlingen i oktober samlet over 50 personer i Arendal Miljøsamlingen i oktober samlet over 50 personer i Arendal For andre år på rad inviterte regionen ungdommer mellom 13-18 år til miljøsamling. I år ble miljøsamlingen avholdt i Arendal. Det deltok utøvere

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Sanitet. Fagblad. rekordhøyt antall aksjoner i 2010 puddersnø på ungdomstur kameratene må redde deg. Norsk Folkehjelp Sanitet. Side 10-13.

Sanitet. Fagblad. rekordhøyt antall aksjoner i 2010 puddersnø på ungdomstur kameratene må redde deg. Norsk Folkehjelp Sanitet. Side 10-13. Fagblad Nr 2-2011 Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Les også: rekordhøyt antall aksjoner i 2010 puddersnø på ungdomstur kameratene

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs!

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs! Hindrer og lindrer nød Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss Velkommen til kurs! Velkommen til kurs! Det er en stor glede for meg på å kunne ønske deg velkommen til pinsekurshelg

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011 Handlingsplan FORF 2011 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2011 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Mens du venter på ambulansen

Mens du venter på ambulansen Mens du venter på ambulansen Årsrapport 2013 1 Bakgrunn og kort historikk Vi har siden 2010 hatt 150 førstehjelpere i beredskap i seks kommuner i Troms. I 2012 gikk startskuddet for prosjektet i syv kommuner

Detaljer

Referat fra styremøtet Referat

Referat fra styremøtet Referat Referat fra styremøtet 23.05.2017 Sted: Møterommet, Grønland 60 Tidspunkt: 18.00 21.00 Tilstede: Jonas Muhammad, Jan-Otto Eek, Monica Finnerud, Torkild Balog, Ivar Flaten, Kobal Visvalingam og Emilie Ruud

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer