Sluttrapport. Nordic Delights. - matspesialiteter som attraktive reiseminner. Dato: 25. januar Utarbeidet av Anne Siri Brandrud, prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Nordic Delights. - matspesialiteter som attraktive reiseminner. Dato: 25. januar 2009. Utarbeidet av Anne Siri Brandrud, prosjektleder"

Transkript

1 Sluttrapport Nordic Delights - matspesialiteter som attraktive reiseminner Dato: 25. januar 2009 Utarbeidet av Anne Siri Brandrud, prosjektleder Utarbeidet av

2 Det Kgl. Selskap for Norges Vel Hovedkontor Adresse...: Postboks 115, N SKJETTEN Telefon...: Faks E-post...: Nettsted...: Fotografer på forsiden: Dag B. Urdal, Anne Siri Brandrud og José Ramos

3 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektdeltakere s. 5 2 Prosjektleder s. 5 3 Prosjektstart og slutt s. 5 4 Budsjett og finansiering s. 6 5 Prosjektorganisasjon s. 6 6 Prosjektets formål s. 7 7 Konkrete mål s. 7 8 Forventede resultater/suksesskriterier s. 8 9 Avvik fra opprinnelig målsetting s Avvik fra planlagte aktiviteter s Kartlegging av eksisterende produkter s. 9 og potensielle produsenter 12 Kravspesifikasjon Nordic Delights s Produktutvikling s Prøvesalg s Salg og markedsføring s Grafisk profil s Emballasje s Oppsummering og vurdering prosjektleder s. 11 Lenker s. 13 Vedlegg: Søknad NORA Nordisk Atlantsamarbejde Skisser grafisk profil Brosjyre 3

4 4

5 Nordic Delights matspesialiteter som attraktive reiseminner 1. Prosjektdeltakere Norge; Det Kgl. Selskap for Norges Vel v/kari Clausen - Prosjektansvarlig Tlf.: / Island; Fruma, Øst Islands Inkubator Center v/ari Torsteinsson, Höfn Tlf.: / Færøyene; Utoyggjafelagid v/ Olga Biskopstø, Klaksvik. Tlf.: NB! Kom med i Prosjektet høsten 2008 Sverige; LRF/Lantbrukarnas Riksförbund, Birger Backlund, Östersund Tlf.: +46 (063) NB! Trakk seg fra prosjektet i mai Prosjektleder Anne Siri Brandrud, Det Kgl. Selskap for Norges Vel Tlf: / Prosjektstart og slutt Start; Primo 2008 Tidspunkt i henhold til opprinnelig plan Primo 2010 Slutt (fase 1) innvilget finansiering Primo

6 4. Budsjett og finansiering Prosjektets totalbudsjett opprinnelig; DKR Nordisk Ministerråd, programmet Ny Nordisk Mat, innvilget 500 til gjennomføring av 1. år som omsøkt. Innovasjon Norge har bevilget NKR og samarbeidspartnerne har bidratt med dekning av direkte kostnader til gjennomføring av workshops og eget arbeid. Se revisorbekreftet regnskap i eget vedlegg til rapporten. Prosjekteier antok at de prosjekter som fikk delvis finansiering gjennom programmet Ny Nordisk Mat ville bli vurdert for videre finansiering, noe som viser seg ikke å stemme. Etter at vi i oktober 08 (seminar på Grythyttan) ble klar over dette har vi søkt NORA Nordisk Atlantsamarbeide (Vedlegg)om finansiering for videreføring av prosjektet. 5. Prosjektorganisasjon I prosjektet har vi kontaktet sentrale representanter for hele verdikjeden fra råvareprodusent til forhandler/salgssted. Alle vi har presentert prosjektet for har uttrykt positiv interesse for prosjektet men i denne første fasen har vi begrenset oss til å involvere direkte noen få representanter for produsentene samt fagpersoner/miljøer innen produktutvikling, design og markedsføring. I Norge har vi kontakt med og orientert disse om prosjektet; Inger Nygaard - Høgskolen i Bergen (mat, ernæring og helse) Hanne Frosta - Spisestedet På høyden (Årets kjøkkensjef 2005) Marit Buttingsrud Morten Hoff Inger Klevstrand Sunni Grøndahl Aamodt Ingrid Tønneberg Bjørg Christophersen Eric Saudan Torunn Løne Vinje Åamund Asdal Åse Vøllestad - Nøring BA ( produsent) - Norsk Matraps BA/Odelia (Designpris og næringsutviklingspris for Odelia 2006) - Norsk Økourt (produsentnettverk) - NGB (produsentnettverk) - Stalheim Turisthotell (De historiske hoteller) - Museum Vest (5 museer i Hordaland) - NHO Reiseliv, 4 spisesteder i Bergen - Vossakvann ( produsent u. etablering) - Bioforsk (karve andre sorter/arter) - Øst-Finnmark Forsøksring(lokale produkter) I en eventuell videreføring av prosjektet vil det være aktuelt å ha et nært samarbeid med flere av disse institusjoner og bedrifter, noe vi har fått bekreftet at det er positiv interesse for. På Island er vår samarbeidspartner sterkt involvert i alt utviklingsarbeid på Sud Austlandet og orienterer om utviklingen i sitt nettverk. 6

7 De som utgjør arbeidsgruppe for projektet på Island er følgende: Ari Torsteinsson - Nýsköpunarmiðstöð Íslands Hornafirði María Gísladóttir - Kulturcenteret i Hornafjörður Björg Erlingsdóttir - Kulturcenteret i Hornafjörður Rósa Haldórsdóttir - Ríki Vatnajökuls turist kultur og mad kloster Guðmundur Gunnarsson - Matis födevare forsögslabratorium i island I en neste fase av prosjektet vil det være ønskelig å involvere produsenter og reiselivsnæring i et større geografisk område. Færøyene kom relativt sent inn i prosjektet (etter at Sverige trakk seg) men har etablert et godt nettverk av interesserte deltakere. Det er nå etablert en arbeidsgruppe som vil koordinere aktivitetene i prosjektets neste fase. De som utgjør arbeidsgruppe for projektet på Færøyene er følgende: Olga Biskopstø Johanna á Tjaldrafløtti Edvard Olsen Annika Vaag - Utoyggjafelagið - Leder Færøenes Husholdskole - Leder Kokkeskolen i Klaksvik - Föroya Bjór Bryggjarí, Bryggerimester Dersom prosjektet får finansiering til videreføring i tråd med opprinnelig plan ønsker vi å innlemme også Grønland i prosjektet. For å lykkes med dette har vi sett oss nødt til å utvide prosjektets omfang noe. (se søknad NORA) Vår kontaktperson på Grønland vil sørge for etablering av en egen arbeidsgruppe også på Grønland. Anne Sofie Hardenberg - - Annso s /Arctic Specialities 6. Prosjektets formål Utnytte og kombinere naturlige fortrinn knyttet til vår primærproduksjon med matkultur og gastronomi, for å skape interessante produkter for reiselivsnæringen, og samtidig skape nye jobbmuligheter for produsenter. 7. Konkrete mål Fremskaffe 3-5 prototyper som tilfredsstiller omforente krav til kvalitet og forpakning i hvert deltakerland. Teste produktene i utvalgte markedskanaler i løpet av 2009 og deretter, om nødvendig, justere produktene i forhold til forslag til endringer. Utvikle designprogram og skaffe oversikt over aktuell emballasje tilpasset de valgte kategorier og produkter. Produktene skal presenteres på en måte som både tilfredsstiller behovet for lokal tilhørighet og ha en felles nordisk profil. Utvikle konsept for formidling av den gode historien knyttet til det enkelte produkt. 7

8 8. Forventede resultater/ Suksesskriterier Prosjektet lykkes i å skape konkrete resultater i form av 2-5 etterspurte produkter fra det enkelte deltakerland med salgspotensial Produktene har en innpakning vi stolt viser fram (emballasje og design) Omforente kvalitetskriterier Engasjerte produsenter og konkrete produksjonsavtaler i hvert land Etablerte salgskanaler som sikrer videreføring av prosjektet etter avslutning Vi har lykkes i å bygge kunnskap om Nordisk matkultur inn i produktene og har gjennom prosjektet medvirket til at salgsstedene har produktkunnskap som videreføres til kjøperne 9. Målsetting avvik fra opprinnelig plan I og med at vi kun fikk finansiering for ett år har prosjektgruppen tillatt seg å omformulere målsettingen på enkelte punkter; Målsetting om å komme frem til omforente kvalitetskrav og utvikle 3-5 prototyper fra hvert deltakerland ligger fast. Imidlertid ser vi at det er urealistisk å få laget et ferdig emballasje og profilprogram innenfor de rammer vi arbeider. Vi har konsentrert oss om å kartlegge tilgjengelig standard emballasje og å utarbeide en skisse/forslag til grafisk profil. Vi har i tillegg samlet gode eksempler på formidling av den gode historien knyttet til produkt. 10. Planlagte aktiviteter avvik fra opprinnelig plan Prosjektets faglige aktiviteter har gått som planlagt dette første året. Det største avvik i prosjektet skyldes at Sverige ikke fikk nasjonal finansiering og dermed trakk seg ut av prosjektet i mai Vi orienterte våre kontakter i de andre Nordiske land om denne situasjonen og inviterte til deltakelse, slik vi ble oppfordret til fra programmets koordinator. Vi er glade for at Færøyene etter kort tid bestemte seg for å ta Sveriges plass og komme med i prosjektet. Det ble avholdet en utviklingsworkshop på Færøyene i uke 35 (2008), med stor oppslutning og entusiasme fra ivrige deltakere (se lenke). 8

9 11. Kartlegging av eksisterende produkter og potensielle produsenter/ produsentmiljøer Vi har gjennom dette første året samlet en rekke interessante produkter som det vil bli arbeidet videre med, både på Island og i Norge. På Færøyene er dette kartleggingsarbeidet satt i gang gjennom den workshop som ble avholdt i september 08. I alle de Nordiske land fins det en rekke interessante produkter fra relativt små produsenter som ganske enkelt kan tilrettelegges slik at de tilfredsstiller de krav vi har definert for attraktive reiseminner. Emballering, presentasjon og formidling av den gode historien er imidlertid en stor utfordring. I den neste fasen av prosjektet vil vi velge ut et antall produkter og sørge for at disse tilfredsstiller de krav vi har satt. Gjennom work-shops med produsenter har vi kommet frem til noen nye produkter/produktideer som det også vil være naturlig å arbeide videre med i neste fase av prosjektet. Eksempel på slike produkter er for eksempel salt tilsatt smak av nordiske urter, bær, tang og sjømat. Vi ser for oss at det kan lages en serie i hvert enkelt Nordisk land, smakssatt med råvarer som er typiske nettopp for det aktuelle landet. Ulike produkter av Kvann vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i alle de Nordiske land er et annet interessant eksempel på produkt som kan utvikles med særpreg i det enkelte land men hvor vi kan ha stor glede av å utveksle ideer og erfaringer. 12. Utvikling av kravspesifikasjon for produkter under "Nordic Delights" Eksisterende kvalitetskriterier for ulike ordninger er gjennomgått. Prosjektet ser det som mest hensiktsmessig å få til et mulig samarbeid med KSL Matmerk i Norge om utarbeidelse (og for Norges del forvaltning) av en nordisk merkeordning for Matsuvenirer etter de samme retningslinjer som gjelder for Spesialitet i Norge. Etter møte med KSL Matmerk er det vilje til slikt samarbeid. Prosjektet ønsker ikke å etablere et eget kontrollorgan for godkjenning av produkter men ser et klart behov for kvalitetssikring av produkter til Nordic delight konseptet. Derfor ønsker man å knytte seg til en eksisterende organisasjon. Prosjektgruppen er enig om følgende hovedpunkter hva gjelder kriteriene: Produktet og profilen skal til sammen signalisere følgende kvaliteter; rent, ekte, friskt, naturlig, og med god smak... Produktet skal tåle transport fortrinnsvis ikke kjølevare Produsenten skal ha alle nødvendige godkjenninger knyttet til produksjon av det aktuelle produktet Produktet skal være produsert i det respektive deltakerland (eks: matminner fra Norge skal være produsert i Norge) 9

10 Produktets hovedingredienser skal ha opprinnelse i det enkelte deltakerland (eks: Hovedingredienser i matminner fra Island skal komme fra Island) Emballasje og profil skal formidle de kvaliteter vi definerer for ND matminner og emballasjen skal utformes på en måte som gjør produktet egnet til å tas med i bagasjen Formidling/den gode historien skal være en integrert del av produktet 13. Produktutvikling Produktutvikler og kokk Hanne Frosta er engasjert i prosjektet og har vært med på gjennomføring av 3 utviklingsworkshops (i Norge, Island og på Færøyene). Dette har resultert i 6-8 produktideer som det arbeides videre med. Det er også kartlagt aktuelle produkter og flere produsenter er nå tett knyttet til utviklingen. Det er ønskelig både å utvikle nye produkter i regi av prosjektet og å tilpasse eksisterende produkter til konseptet/kravspesifikasjonen. 14. Prøvesalg Det ble sommeren 2008 gjennomført prøvesalg på fiskebryggen i Bergen og Museum Vest av noen produkter fra en produsent. Målsettingen med dette var i første omgang å å teste ut egnede størrelser og emballering i turistmarkedet. Prosjektet var representert på Matfestivalen i Bergen 12. til 14. september 08, der vi hadde anledning til å teste interessen for et lite utvalg av nye produkter (salt bl.a.) utviklet i regi av Nordic Delights. Vi kunne konstatere at det var stor interesse for produktene fra besøkende på Matmessen. I tillegg fikk vi anledning til å presentere prosjektet for flere av de tilstedeværende utstillerne som var matprodusenter. Flere av disse uttrykte stor interesse for å være med i neste fase av prosjektet. 15. Salg og Markedsføring Vi har inngått en intensjonsavtale med SKALD NORGE AS, et lite og relativt nystartet firma som har som ambisjon å samle og fremby matspesialiteter i ulike kanaler som til eks. gavemarkedet og som souvenirer. På deres nettsider sier de bl.a.; Gjennom sampakking, markedsføring, design og distribusjon skal vi utvikle nye markedskanaler nasjonalt og internasjonalt. Skald Norge har ambisjoner om å utvikle sin virksomhet til å omfatte hele Norden Se Dersom vi får anledning til å videreføre prosjektet vil SKALD Norge AS være en sentral samarbeidspartner med ansvar for distribusjon og salg. De vil om ønskelig også bidra med distribusjons- og salgskonsept i de øvrige samarbeidslandene. Det er utviklet en brosjyre for konseptet/prosjektet som er benyttet i ulike markedsføringssammenhenger. Brosjyren er oversatt til islandsk. (Vedlegg) 10

11 16. Grafisk profil Det er utarbeidet foreløpige skisser til grafisk profil i samarbeid med M8 Design AS.. M8 har utviklet designet for Skald Norge AS. De foreliggende skisser er et selvstendig arbeid for vårt prosjekt, men bygger samtidig på det profilprogram som er utarbeidet for Skald. (Vedlegg) Det er i prosjektgruppen diskutert ulike løsninger for navnevalg. Profilskissene tar utgangspunkt i navnet Nordic Delights men det er ikke tatt noen endelig bestemmelse på om dette skal fungere som et felles betegnelse for produktene. 17. Emballasje Innenfor de rådende økonomiske rammer for vårt prosjekt har vi ikke mulighet for å utvikle et eget emballasjeprogram. Vi har derfor funnet det riktig å konsentrere oss om å skaffe en oversikt over tilgjengelig standard emballasje. 18. Prosjektleders oppsummering og vurdering Vi haroppnådd; (Fase 1) Kartlagt interessante produkter det kan jobbes videre med Laget prototyper på nye produkter (ikke i markedet p.t.) Definert hovedpunkter i kravspesifikasjon Gjennomført svært begrenset testsalg Etablert intensjonsavtale vedr. salg via SKALD Utarbeidet skisser til grafisk profil Kartlagt standard emballasje Fortsatt gjenstår; (Fase 2) Involvere aktuelle produsenter på en forpliktende måte Prøveproduksjon av valgte produkter i hvert deltakerland Valg av emballasje for prototyper Testsalg i hvert deltakerland Kvalitetskriterier endelig utforming Design endelig utforming Forankring av prosjektresultater i verdikjeden (hos produsenter, salgssalskap og forhandlere) slik at man sikrer videre oppfølging 11

12 Vi opplever at vi har satt i gang et viktig pionerarbeid! Det fins svært få produkter på markedet i de tre deltakerlandene som egner seg for formålet reiseminne eller souvenir. Til tross for begrenset tid og ressurser har vi lykkes med å ta frem noen interessante produkter som kan settes i produksjon ganske umiddelbart. Imidlertid ser vi at det er store utviklingsoppgaver knyttet til produksjon av andre produkter, for eksempel basert på kjøtt og fisk som råstoff. Det er et stort uutnyttet potensiale i souvenir- reiseminnemarkedet og vi håper derfor vi lykkes med å få finansiering til å fullføre et påbegynt arbeid av stor betydning og viktighet. Vi tror vårt prosjekt (gjennomført) kan bidra med gode ideer og praktiske løsninger og slik bli til stor inspirasjon for småskala produsenter i hele Norden. Det er i praksis ikke mulig å avgrense et prosjekt som dette til å dreie seg kun om produkter som reiseminner. Vi opplever at prosjektet skaper interesse og ny kunnskap og innsikt om de muligheter som ligger i å utnytte det enkelte lands naturlige råstoffer, ikke bare til souvenirproduksjon men også til interessante måltids- og smaksopplevelser for besøkende på spisesteder og restauranter. Prosjektet har klart å gjennomføre de faglige aktivitetene i forhold til den opprinnelige planen, til tross for at Sverige trakk seg fra prosjektet på et beklagelig tidspunkt. Det er etablert aktive og engasjert arbeidsgrupper i alle de deltakende land grupper som er mentalt og praktisk innstilt på å gjennomføre prosjektet i henhold til opprinnelig plan. Konkrete resultater i form av matspesialiteter som souvenirprodukter i det nordiske markedet forutsetter at vi får anledning til å fullføre prosjektet. For å kunne gjøre det er vi avhengig av finansiering også av neste fase i prosjektet. Dersom vi ikke skulle lykkes med dette vil det være naturlig å gjøre resultatene av vårt arbeid så langt tilgjengelig for interesserte produsenter, og håpe at noen av dem vil videreføre arbeidet på eget initiativ. 12

13 Lenker matur55.php delight verkstova54.php Vedlegg: Søknad NORA Nordisk Atlantsamarbejde Skisser Grafisk Profil Brosjyre 13

14 14

15 DET KGL. SELSKAP FOR NORGES VEL Det Kgl. Selskap for Norges Vel er en uavhengig nærings utviklingsorganisasjon. Våre viktigste kompetanseområder er bærekraftige næringsutviklingsprosesser basert på natur - og kulturressurser, etablereropplæring samt virksomhetsorganisering og samarbeidsløsninger. Målet er å fremme livskraftige lokalsamfunn både nasjonalt og internasjonalt. Vårt hovedkontor ligger på Hellerud i Skedsmo kommune. Vi har også avdelingskontorer i Levanger, Tynset og Bergen, samt landkontor i Kosovo, Makedonia og Tanzania. Vi er til sammen ca 40 medarbeidere. H.M. Dronning Sonja er Det Kgl. Selskap for Norges Vels høye beskytter. 15

16 Det Kgl. Selskap for Norges Vel Postboks 115, N SKJETTEN Telefon...: Faks...: E-post...: Nettsted...:

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Fremtidsrettet rådgivning

Fremtidsrettet rådgivning Fremtidsrettet rådgivning Rådgiverne våre Norges Vel fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn.

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Forprosjekt 01.05.02 31.03.03 Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Sluttrapport Foto: Julemarkedet på Dyrskuplassen, Evje 2002 (K.E. Steindal) *) Med småskala matproduksjon

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet:

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet: Rapport Til: Styret i Visit Sørlandet Fra: Referansegruppen for ny reiselivsstruktur på Agder Kopi: Siri Mathiesen Dato: 13. februar 2015 Sak: Ny reiselivsstruktur i Agder-fylkene Bakgrunn Sommeren 2014

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen 325 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge

Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Næringsutvikling i flomlyset på Nord-Norge Et fellesprosjekt i Nord-Troms mellom kommunene: Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen Sluttrapport 31.09 2009 Red. 01.12.2009 Initiert av: Partnere: I samarbeid med:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer