NMS Midt - Norge. Familieleir med mange kreative aktiviteter som gav misjonslæring. det norske misjonsselskap nr 2 september s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMS Midt - Norge. Familieleir med mange kreative aktiviteter som gav misjonslæring. det norske misjonsselskap nr 2 september 2013. s."

Transkript

1 NMS Midt - Norge det norske misjonsselskap nr 2 september 2013 Familieleir med mange kreative aktiviteter som gav misjonslæring s

2 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: Bank Møre: Regionleder Laila Karin Tusvik Helle , e-post: Regionkontor: Kipervikgt.18, 6003 Ålesund , Leder i Regionstyret: Reidar Standal Misjonskonsulenter: Frivillighet/grasrot Janne Bjune , Menighet May Lisbeth Hovlid Aurdal (DT) , arbeid Martha Ibarra Iribe (DT) , LEIRSTEDER Phillipshaugen Misjonssenter Daglig leder Perly Grande Eikås , Kjeldsund Ungdomssenter Daglig leder Karen Lee Ling Myrene , NMS Gjenbruk Kristiansund: Anna Holm Molde: Anne Marie Ueland Myrvåg: Marit Kristensen Skei: Gudrun Bele Ulsteinvik: Karin Ertesvåg Volda: Irene Lotsberg Ålesund: Solveig Kvamme og Berit Dypvik, NMS U Region Møre Leder Bjørg Marie Myhre Barne- og ungdomsarbeider Martha Ibarra Iribe Leder Vel overstått valg! Når dette leses vet vi alle hvordan det gikk, men i skrivende stund er valgkampen i full gang. Jeg hørte på radioen i dag at KrF hadde 80 års dag og det skulle serveres kake over hele landet. I håp om å få meg en smak av bursdagskaka tok jeg meg en tur til valgbodene ved torget i Trondheim og pratet med alle som stod og kappskein med sola. Hvorfor skal jeg stemme på dette partiet? spurte jeg alle partiene og fikk mange gode, noen kjedelige og et par veldig artige samtaler. KrF: For å bevare vår kristne kulturarv og fordi vi har et ansvar for de svakeste både i Norge og internasjonalt. Ap: For fellesskapet er viktig. Rødt: For vi vil ha mindre forskjeller. SV: For vi kjemper for miljø og rettferdighet. V: For Venstre er det beste partiet! Og den viktigste viktigheten var miljøpolitikken H: For vi har den beste skolepolitikken Pensjonistpartiet: For vi er fremtidens parti! sa han til rungende latter av oss begge. Vi var enige om at det handlet om min personlige fremtid og ikke nasjonens eller klodens fremtid han siktet til. Grønt: For vi kan påvirke miljøpolitikken på stortinget. FrP: For at du skal få mer frihet, mer råderett over dine egne penger. Sp: Det kommer an på hva du synes er viktig. Å ikke velge er også et valg, men er vi for demokrati har vi en samfunnsplikt i å delta med vår ene stemme. NMS står foran flere viktige valg. Dette gjelder aktuelle tema som NMS-strategiplan og fremtiden til NMS-leirsteder. Viktig for mange og jeg tror vi er enige om at det må foretas Øyvind Ulland Eriksen Leder i Region Trøndelag noen valg. Å ikke velge er også et valg, men det er ikke hva vi ønsker nå. Jeg har stor sans for at det i valgår som dette oppmuntres og oppfordres til forbønn for valget, politikerne og stortinget. Vi tror på bønn og vi tror at det har betydning også innfor stortingsvalg. Når du nå vet resultatet av årets valg sitter du kanskje med en opplevelse å ha blitt bønnhørt, eller slett ikke Uansett oppfordres vi alle til fortsatt å være aktive samfunnsborgere som positivt deltar i samfunnet for å bidra til det vi kan. Og det er slett ikke dumt om vi fortsetter og ber for de som sitter ved makta i landet. Slik også i vårt forhold til Det Norske Misjonsselskap. Be om at det i NMS blir gjort gode og kloke valg både i forhold til strategi og leirsteder. Det er et nødvendig bidrag vi alle kan være med på. Jeg er helt sikker på at det har betydning når vi løfter sammen i bønn, for at Gud skal få det som han vil. Min oppfordring til alle leserne av dette bladet er å bære NMS i bønn, en gang, flere ganger eller hele tiden. Så håper jeg at vi alle, også etter at bestemmelser er tatt, vil være positive medarbeidere og bidra der vi kan. Fortsett å be for NMS og det fantastiske vi er med på; veldig nært og langt borte! Lykke til! Tilsettingar ved leirstadane Kjeldsund Eli Kristine Moltu er 55 år, gift, bur i Ørsta og har to voksne barn. Ho er tilsett som husmor på Kjeldsund. Ho har vore med i NMS så lenge ho kan hugse. Først var ho med mor si på NMSforeining, og så reiste ho på leir. Etter at dei flytta til Ørsta starta ho mellom anna småbarnstreff, misjonsklubb og årleg Misjonsmesse for NMS. Eli Kristine har og vore fleire periodar i Kjeldsund-styret, så ho kjenner godt til denne fantastiske leirstaden. Når det no vart ledig stilling, så søkte ho. Dette var ikkje noko ho kom på i februar, men det har vore litt «tema» ettersom ho allereie på midten av 90-talet har vore utfordra til jobb på Kjeldsund. Eli Kristine syns det er kjekt å vere igang,- og håpar mange tek turen innom enten på leir, arrangerer selskap eller kurs av ulikt slag. Eller kanskje du har lyst å jobbe dugnad... Phillipshaugen Perly Grande Eikås (51) er henta frå villmarka som ho seier sjølv. Ho er opprinneleg frå Volda, landbruksutdanna (gartnar) og gardakjerring med 5 born og 3 hestar. Denne dama har allereie eit varmt hjarte og stort engasjement for Phillipshaugen. Planar framover har ho i massevis; høgare standard, tilbakeføre gamlebygget til epoka og gjere det meir attraktivt for utleige. Har du møblar frå denne tida eller lange blondegardiner tar ho imot med stor takk. Hagen kjem nok og etterkvart til å merke at leirstaden har fått seg ein gartnar! * Tilsette på Kjeldsund Ungdomssenter pr. 1. september: Styrar Karen Lee Ling Myrene, leirstadmedarbeidar Ellen Larsen og ny husmor Eli Kristine Moltu. DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: Bank Trøndelag: Regionleder Øyvind Ulland Eriksen Regionkontor Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Sommerveiten 4/6, Trondheim Vaktmester Gunnar Eskelund Leder i Regionstyret: Leiv Elvestad , Misjonskonsulent Ingeborg Meslo Ulvin, , Mjuklia leirsted Daglig leder Kari Hyttebakk Øye , NMS Gjenbruk med kontaktpersoner: Levanger: Marion Ingul Namsos: Eli Kristiansen Trondheim: Jon Halgunset Knausen Lysstøperi, Mjuklia Styreleder Rolf Stranden NMS-U Region Trøndelag Leder Sandra Askeland Flatøe Barne- og ungdomsarbeidere Marit Fauskanger Pedersen , 2 3

3 NMS U Møre-ungdommer på TMF - TenMisjonsFestivalen Marit fekk kall til matlaging og praktisk arbeid Etter 28 år som husmor, kokke, vaskehjelp og altmuleg kvinne let Marit Leine Storøy att døra etter seg for siste gong som fast tilsett ved Kjeldsund ungdomssenter på sjølvaste St. Hans-aftan. Då gjekk ho inn i pensjonistane sine rekker. med Oddmund Mork om saka. Han då var styrar på Kjeldsund. Svaret hans var enkelt: Vi hadde tenkt å spørje deg om å søkje stillinga, og slik kom eg til Kjeldsund. Den fyrste tida var eg tilsett som kokke og då tidlegare husmor slutta, gjekk eg inn i ei 70% stilling, men stillingsprosenten har auka. Fra Tenmisjonsfestivalen: Anders Kaldhol, Brita Petrin Kvalsvik og Guro Topphol. Tekst og foto: Anne Djupvik Konkret oppmoding og Bibelord blei til eit kall - Kva var det som fekk deg til å søke stillinga som husmor i Kjeldsund? - Det var misjonær Betty Vestnes som uroa meg. Det skulle tilsetjast husmor i Kjeldsund og Betty meinte at eg skulle dit. På den tid hadde eg vore heimeverande med born i 15 år, og eg hadde tenkt meg i arbeid, men orsakinga mi for å ikkje søkje i Kjeldsund var i første rekke at eg kunne ikkje kunne koke i stort. Eg hadde sett ei ledig stilling i Våja (Fosnavågen), og hadde tenkt å søkje, men vart i villreie. Gud, gje meg eit svar, bad eg og slo opp Bibelen på måfå. Augene mine fall på eit vers i Det gamle testamente om at Herren vil vise veg til Israels hus. Dagen var ein søndag, og eg skulle til Kjeldsund for å hjelpe til i samband med at Israelsmisjonen hadde stemne der. Dette vart stå sterkt at eg måtte snakke Utbygging av Kjeldsund - Kjeldsund har då og endra seg gjennom åra!? - Ja, her har kome til møtesal og seks hytter, alt fordi det var behov for det. Brannførskriftene førde til at rombruken i både hovedhus og borgstova vart redusert for overnattingsføremål, og det måtte kompenserast for å dekke behovet for overnattingsplassar på leirane. Difor kom hyttene. Også styrarbustaden vart brukt til overnattingsføremål då styrar ikkje lenger budde der. Den gamle møtesalen var for liten og upraktisk. Livsstilsjobb - I 28 år har du hatt ei stilling som vel ikkje har vore 7,5 t dag. Korleis har du halde ut? - Nei, det er slett ikkje ein til jobb. Dessutan ein jobb med mykje helgearbeid, men eg var budd på det. Det er flest kvardagar i eit slikt arbeid og, men det blir ein livsstil! Og eg har gått tilbake til Gudsordet! Eg har møtt mykje trivelege folk. Oppsummert er det nok mest positive opplevingar. Dugnadarbeid - Det er ikkje berre maten og reinhaldet du har hatt ansvar for. Det har vore utført mykje dugnadsarbeid i Kjeldsund, og du har langt på veg vore navet i dette. Korleis er det med dugnadsinnsatsen? - Det har vore utført mykje dugnadsarbeid, både ute og inne, også av folk som elles ikkje ville ha kome til Kjeldsund. Lefse-dugnad og ved-dugnad samlar gjerne ein gjeng når det vert organisert, men der er og einskildpersonar som gjer ein innsats ved servering og anna forefallande arbeid. For ikkje lenge sidan kom nokon uoppfordra for å ta eit tak med plenklipparen.. Vi har eit stendig behov for dugnadsarbeid. Jesus-oppleving og god møtesal - Kan du nemne nokre høgdepunkt gjennom åra? - Ja, to ting: For det første at born og ungdom, fekk koma på leir og at dei møtte Jesus der! Det er størst. Eit anna høgdepunkt var ny møtesal slik at borna fekk meir plass. I den gamle møtesalen var det slik at det til tider regna inn. Nokre gonger regna det horisontalt, veit du, og det vart vått og utriveleg. Med ny møtesal vart alt mykje betre og på mange måtar meir lettvint. 4 5 * Marit Leine Storøy, ein institusjon ved Kjeldsund Ungdomssenter, gjekk av med pensjon i sommar. Tonnevis med mat - Veit du kor mange kilo kjøtkaker du har servert i løpet av åra i Kjeldsund? - Nei, det har eg ikkje oversikt over, ler Marit, men nokre tonn har det blitt! - Korleis vil du oppsummere tenesta i Kjeldsund? Det har vore rike, gode og travle år! Kjekt å sjå at folk kjem attende. Mange tidelegare leirdeltakarar har kome tilbake for å feire bryllaupsfesten her. Det tyder vel på at dei har eit godt forhold til Kjeldsund. Pensjonisttilværet - Kva tenkjer du om framtida? - Eg vonar Kjeldsund vil vera ein framtidig leirstad, for leirarbeidet er viktig. På leir kan born og unge høyre om Jesus og få møte Han. Det er mitt store ynskje. - Om eg kjenner deg rett, kjem du ikkje som pensjonist til å sitja å sjå på veggen. Kva skal du no fylla tida di med? - Eg har mykje å ta meg føre heime; likar å sy, lese, løyse kryssord og så skal eg få bra med tid til barnebarna. Så kan det kanskje vere at Kjeldsund treng hjelp ein gong i mellom...

4 Ingeborg - ny misjonskonsulent i Trøndelag Ingeborg er 33 år og har hele livet vært kristen. Hun beskriver seg selv som snill, lille søster, glad i aktivitet og forholdsvis sosial. Favorittmat er grønnsakssuppe, hun synes kua er vakrere enn grisen og hun liker å lese, men finner ikke tid til det lenger. Ingeborg er nytilsatt på regionkontoret i Trøndelag. Selv om hun bare er i starten av trettiårene har hun allerede med seg et liv fullt av utfordring, spenning og opplevelser. Tekst og foto: Øyvind Ulland Eriksen - Jeg har i hele min oppvekst og ungdomstid vært aktiv med i kristent arbeid, leir, ski, fotball, volleyball og friluftsliv. Jeg er vokst opp på gård der vi drev med melkeproduksjon. Jeg ble vant til dyr, natur og jordbruk, arbeid og seterliv. Barndommen var god, men ble fort også hard for oss. Pappa døde av hjerteinfarkt da jeg var 8 år, og mamma døde av kreft det året jeg var konfirmant. Dette har preget livet mitt; gitt meg sorg, gjort meg tøff, gjort meg sårbar, gjort meg rådvill. Jeg er svært glad for at jeg hadde to eldre søsken, slekt, venner og nærmiljøet i bygda som støttet med det som var mulig hele veien. - Jeg tok videregående på Tomb jordbruksskole. Jeg gikk på Øytun folkehøgskole i Alta og etterpå Hald Internasjonale Senter. Sykepleierutdannigen tok jeg på Levanger. Misjonsdrøm - Jeg har, fra jeg var liten, vært fascinert av Afrika. Jeg elsket misjonsmøter med lysbilder! Jeg skrev i datidens skoledagbøker på spørsmål om drømmeyrke: Misjonær! I løpet av Hald-året fikk jeg tiltro og respekt for arbeidet som NMS gjør rundt om i verden. Afrikanske inntrykk Det å være på solskinnsøya Madagaskar og møte gassere som stråler opp bare du nevner mission Norvezian - det er et kvalitetsstempel. Der har de opplevd mye slags kulturimperialisme opp gjennom årene; så tråorgler i de gassiske kirkene virker i så måte harmløst og bare hjertelig. Misjonærer er faktisk vanlige mennesker, men med andre rammer enn livet her i vår hverdag. De får dele Jesus med ånd, sjel og kropp, samtidig som de stadig blir utfordret på skjevhet/ urettferdighet i forhold til ressursfordelingen i verden. - Hva er dine beste minner fra Madagaskar? - Bønnestund på Tombontsoa da det ble bedt på gassisk, fransk, norsk og engelsk. Mange ungdommer samla rundt et bord i bønn, ingen skjønte alle språk, men alle var viss på at mottakeren av bønnene forstoddet var det som forente oss. Og så husker jeg godt 3. juledag i Isalo. Jeg var så lykkelig. Jeg hadde stråhatt på, plukket moden mango som vi spiste direkte. Jeg hadde overlevd det verste av hjemlengsel, vi var i en utrolig vakker nasjonalpark, jeg var svett og sliten, litt solbrent, vi badet og vi var sammen gode venner i teamet. Madagaskar er et fenomenalt vakkert og spennende land. I en liten stråhytte i en landsby, ble det arrangert gudstjeneste. Tror det var 11 dåpsbarn i forskjellig alder den dagen som ble lemmet inn i Guds menighet på jorden. Hytta var fylt til randen av mennesker, det var varmt og det var godt å være med på. Familie på fem - Du er gift og har tre barn. Hvordan startet den reisen? - Perry, som egentlig heter Per Bjarne Ulvin møtte jeg da jeg kom til Levanger som student i Jeg begynte på sykepleien der, engasjerte meg i Lagsmiljøet og der var også han. Han var ikke student lenger, men jaktet på en snill, kristen sykepleiestudent. Og der var jeg! Vi delte mange felles interesser, så det ble etter hvert mange møtepunkt for oss. Ski, volleyball, bibelgruppe og Rennebu. Det sa ikke pang, men etter noe tid sammen forstod jeg at Perry var mannen i mitt liv. Nyttårsaften 2006 giftet vi oss i Rennebu kirke og vi feiret på Mjuklia. Stort å bli mor - Jeg ble mor først da jeg var 28 år. Det å faktisk ha skapt tre nye, levende, flotte mennesker er jo et under, en gave og en velsignelse! Livet som foreldre til tre barn under 5 år er intenst, altoppslukende og fryktelig slitsomt, men når blikket heves fra det 13. veltede melkeglasset og jeg ser hvor vakre de er når de sover- da vet jeg det er verdt å være mor! Fritid og rekreasjon - Hva gjør du for å hente energi og kose deg? Har du noen hobby? - Hobby nå er å sove! Det er det jeg vil og må bruke ledig tid på. Men det hørtes ut som et trist svar- derfor vil jeg heller si; reise, ski, bålbrenning. Omtrent hvert år har vi brukt ferie på å reise til Alpene for å stå på ski ei uke på nyåret, sammen med en gjeng med utgangspunkt i Rennebu. Ellers synes jeg det er veldig berikende, spennende og morsomt å reise. Jeg har vært mest i Afrika, men også opplevd en flott tur til Israel, ei charterruke i Egypt, skoletur til Russland, skitur på Svalbard, sykkeltur på Ytterøya og fjellturer rundt omkring Jeg liker å se, lære og oppleve! Den beste avslapping må det være alene ved et bål, høy og svart nattehimmel, milliarder av stjerner, litt hjemlengsel, god samtale med Gud, svart og varm kaffe, tid til å tenke stort og vidt, fantasere, drømme og stirre langt inn i varme, røde og vakre flammer. Misjo(nokså)nær... - Hvorfor søkte du på jobben som misjonskonsulent i Trøndelag? - Jeg hadde lyst til å se hva som skjedde, og om Gud ledet meg dit. Jobben som sykepleier er god og trygg, og det har gitt mening, men dette bød på noe annet. Kanskje mer givende? Når jeg nå er gift med en bonde og vi driver en gård er muligheten for å reise ut i den store verden ikke reell. Derfor tenkte jeg at dette er det nærmeste jeg kommer. Misjon bør være spennende - Noen tanker og forventninger til jobben du nå har begynt i? - NMS- arbeidet her i regionen har lange tradisjoner og er godt forankra, men også at det står i fare for å dø ut. Mange engasjerte, trofaste eldre driver arbeidet videre i dag, og at mye av pengene skaffes av de samme menneskene. Jeg håper at penger fortsetter å strømme inn til NMS sitt vide arbeid og at også vi på 33 år engasjerer oss! - Det er mange som har gått på Hald og vært 1. åringer og som nå bor i Trøndelag. Hvor er dere? Hva skjer hvis vi alle 6 7 engasjerer oss for misjon? Jeg ønsker at folk som er tilknyttet menighetene skal finne misjon spennende! At rike trøndere skal se at vi er del av en verdensvid kirke. - Hva gleder du deg mest til? - Madagaskar-tur våren 2014! Jeg har så lyst å være med å arrangere en misjonstur fra region Trøndelag. Mange menigheter i Trøndelag har misjonsavtaler med NMS. Jeg tror en felles reise ut til et misjonsland ville skapt mer kjennskap, kunnskap og engasjement for misjon. Jesus gjennom hele livet - Hva er din troshistorie? - Jeg ble heldigvis født inn i en heim der Jesus var til stede fra dag én. Det har vært situasjoner opp gjennom der jeg har fått stadfesta mitt forhold til Gud og troen min. Leir, barne- og ungdomsarbeid og internatliv, alt dette har gitt meg en positiv Jesusballast som har styrket troen min. Kanskje er det feigt og lettvint å gå på kristne skoler, men det er også berikende. Jeg tror Gud er skaper av alt liv. Jeg tror Jesus har dødd for mine synder. Jeg tror Den Hellige Ånd gir liv og kraft hver ny dag. Jeg hviler, utfordres og lever i den tro, derfor er jeg en kristen! - Vi som bor i Norge, trenger vi Gud? - I Norge har vi det godt! På et vis skjønner jeg om noen tenker; Hva skal vi med Jesus? Men det er Jesus vi trenger mest av alt! Jeg håper virkelig at flere i Norge får oppleve Ham!

5 Hva skjer a i Takk for nå! Etter et år som barne- og ungdomsarbeider i NMS U region Trøndelag er det på tide å si takk for meg. Året har vært preget av mye bra folk, både kolleger og frivillige, samt mye lek og moro. Høydepunktene har vært NMS U-festene og hyggelige middager hos Gunn, og ikke minst Tenmisjonsfestivalen (TMF) på Åpta i sommer! Selv om jeg har flyttet og ikke skal være en like aktiv del av NMS U lengre, har TMF allerede blitt en tradisjon jeg akter å fortsette med. Takker for seg: Therese L. Holm Tusen takk til alle frivillige i NMS og NMS U, og til de flotte ansatte på kontoret, som har gjort det sinnssykt bra å være en del av arbeidet. Jeg kommer til å savne dere alle! Mange gode hilsener fra Therese (som nå befinner seg på Kongsberg, om noen skulle ha lyst til å vite det...) Misjonscamp på Mjuklia 2013 Kaniner, trylling, bål, kano, bibeltimer, campsang, is, familiegudstjeneste, lovsang, misjonstivoli, Jesus, dans, zipline, klovn, campkino, lemur, misjonslotteri, sol, disippelnatt - Misjonscamp på Mjuklia 2013 hadde alt! Lørdag 29. juni - onsdag 03. juli inviterte NMS U, NMS og Mjuklia folk i alle aldre til bibelcamping med moro, misjon og mening. På programmet stod alt fra taubane og misjonstivoli til lovsangskveld, familiegudstjeneste og bibeltimer. Under campen fikk vi også et glimt inn i NMS sitt arbeid i blant annet Kamerun, Japan og Mali. Om kveldene holdt ungdommene litt lenger ut enn de andre deltakerne. På Disippelnatt var det fellesskap, lek, bål og andakt. Et av de store høydepunktene på Misjonscampen var da illusjonisten Ruben Gazki kom på besøk. Han fengslet både store og små med sin fantastiske trylling og sine morsomme kommentarer. Nå er det bare å telle ned dagene til Misjonscampen neste sommer! Team Etiopia 19. september 2013 sender NMS U ut fem ungdommer til Etiopia for tre uker. Der skal de være med på åpningen av det nye ungdomssenteret i Kamashi. Vi syns det er spesielt gøy at tre av fem i teamet er fra NMS U Trøndelag. Kristian Lowzow, Marit Fauskanger Pedersen og Therese Lilleberg Holm reiser sammen med Vegar Isachsen og Marie Svendsen Nerheim for å lære mer om misjon og hvordan NMS jobber i landet. I tillegg skal de være med å undervise, ha aktiviteter og utveksle erfaringer med ungdommene i Kamashi. Vi vil oppfordre dere til å huske på Team Etiopia i bønn. Ballonger: Det bli itj fæst uten ballonger 8 Team Etiopia: Vegar, Kristian, Marie, Therese og Marit er klare for tur NMS U-fest 21. august NMS U Trøndelag startet høstsemesteret med en fest i ekte NMS U-stil. De ansatte i NMS U Trøndelag, Marit Fauskanger Pedersen og Sandra A. Flatøe inviterte til en kveld med pizza, kaker, møte, misjonslotteri og underholdning for å gi litt tilbake til de frivillige. Ekstra stas var det at NMS U-sjef, Stig Sunde, også tok turen til NMS U-festen denne onsdagen. Nå er NMS U Trøndelag klare for et nytt og spennende semester! Høstleirer NMS U Møre 2013 Leir på Phillipshaugen, Sunndal kommune: Adventsleir 29. nov - 1. des, klasse Leir på Kjeldsund, Herøy kommune: Høstleir 1, oktober, klasse Høstleir 2, oktober, klasse BFK-leir des, 9. klasse og oppover PUSH 2013 vår egen festival! november - 8. klasse og oppover Sjøholt skole. Leirlederkurs og leirsjefkurs på Mjuklia, Berkåk i Trøndelag oktober, fra 8. klasse. Gratis å delta, vi setter opp buss fra Møre og Romsdal. Prisen for barneleir er 650 kr. Den går opp til 700 kr ved påmelding etter den 25. september. Håper du blir med Påmelding til leir: 9 Til deg som leser dette! Bli med på leir! Retur: NMS U Møre, Gotfred Lies plass 1, 6415 Molde

6 Familieleir på Kjeldsund leirsted Hva har kaninkosing, kanopadling, seigmannstrekking og grilling til felles? Ja helt riktig, familieleir på Kjeldsund! * Hele leiren ble med ut på skogstur, her stod det nakkekoteletter, salat, pølser og potetsalat på menyen. Tekst/ foto: Ragnhild Danbolt Øygard Fredag 16. august anno 2013 gikk familieleir på Kjeldsund av stabelen for kanskje første gang i verdenshistorien, eller i alle fall på mange år. Tema for leiren var Bygge Guds rike, noe vi både hørte om, sang om, og fikk prøve oss på gjennom et helt eget misjonsløp. Ni familier pluss ledere, til sammen 36 personer, hadde en kjempekjekk helg med mange opplevelser. Bibelundervisning, misjonstime, misjonstivoli, skattejakt med misjonsløp, kaninkosing, padling, grilling, leirkveld, kveldssamling, familiesamling og Søndagshappening stod på programmet. En fullstappet helg, med andre ord. Aktiviteter om misjonsland I tillegg til undervisning og samtale rundt temaet Bygge Guds rike hadde vi en skattejakt med misjonsløype der målet var å bygge Guds rike i ulike NMS-misjonsland. Blant annet var vi innom Midtøsten, Laos, Brasil og Etiopia hvor vi fikk forskjellige oppdrag. I Laos ryddet vi miner, i Etiopia hadde vi sekkeløp med kaffesekker, i Midtøsten var det om å gjøre å frakte mest mulig vann ved hjelp av bare hendene, og i Brasil måtte deltagerne forsere et edderkoppnett uten å bli fanget. Alt for å komme frem i landene for å fortelle om Jesus. * Kaninkosing var en populær aktivitet på familieleiren. (Foto: Kari Godø Sæther) Misjonstime med innlevelse På ettermiddagen lørdag var det tid for misjonstime, og alle som trodde at de skulle sitte og å høre om misjon tok grundig feil. Tidligere Kamerunmisjonær Astrid Øygard, hadde nemlig laget poster fra forskjellige misjonsland. På hver post stod det litt om arbeidet som NMS har i landet, pluss tegneog skrivesaker. Så ble alle delt inn i mindre grupper og sendt ut til hvert sitt land. Barna fikk i oppdrag å tegne flagget til landet, og de voksne måtte lese litt om arbeidet. Så kom alle tilbake, og da måtte de fortelle om det landet de hadde besøkt. Etterpå hadde vi misjonstivoli. Da var det mulig å konkurrere i grenene seigmannsstrekking, handbak og sukkerbitstabling. I tillegg var det jungelsafari, tombola og nonstop-flytting med bakenden av en teskje. På den måten klarte vi å samle penger som selvfølgelig gitt til NMS generelt, siden vi hadde alle landene som tema denne gangen. Kaniner, kano og grilling Etter evalueringen å dømme var det en aktivitet som kronet alle de andre, nemlig kaninkosing. Vi var så heldige å få låne 4 kaniner som barna kunne klappe og kose så mye de orket. Det må legges til at det ble mange timer med kaninkos sammenlagt på leiren. Kanopadling var et spennende alternativ. Middagen på lørdag var grilling ute i skogen. Ved hjelp av sterke ungdomsledere fikk vi båret ut både mat, stoler, grill og rullestoler til en fin liten lysning inne i Kjeldsunds dype skoger. Her ble det anledning for de minste å boltre seg i fjæra, eller å plukke alskens sopp og bær som vokser i skogen. Gjentakelse vil komme... Etter avslutningsmiddag søndag var en gjeng med trøtte og slitne, men godt fornøyde deltagere og ledere klare for hjemreise. Etter smilene og entusiasmen å bedømme, er dette noe som bør gjentas. Blir DU med på familieleir på Kjeldsund neste år!? * I fjøra finnes både stort og smått av hoppekreps, rur, snegler, blåskjell og krabber. Disse ble grundig undersøkt av ivrige leirdeltagere. * Hele leiren ble med ut på skogstur, her stod det nakkekoteletter, salat, pølser og potetsalat på menyen. Grillmester var Bjarne Øygard. * Under søndagshappeningen var det blant annet kåring av leirens sterkeste, her knives det om andre og tredje plassen. * (T.v.:) Klippe, lime og tegne om misjonsland. (Foto: Kari Godø Sæther) * På søndagen var det bønnevandring, med store og små bønner * For å rydde miner måtte alle deltagerne på laget holde i en tråd festet til minerydderen. Så gjaldt det å sikte seg inn på minene, og løfte dem opp med en krok.

7 Leirliv! Innhaldsrik Seniorleir på Kjeldsund BlimedpåNMSU-leirihøst! okt: Hovedlederkurs på Mjuklia for deg på 18 år og oppover okt: Leirlederkurs på Mjuklia for deg i 8. trinn og oppover okt: Studenttur på Mjuklia for deg på 18 år og oppover nov: 10:14! leir. Høst på Solhaug for deg som går i trinn nov: Ungdomsweekend på Hallarheim for deg som går i 8.trinn-3.vgs nov: Barneleir på Mjuklia for deg som går i trinn 29. nov-01. des: Adventsleir for alle på Mjuklia for deg mellom 0 og 120 år 29. des-02. jan: NÅLK på Solhaug for deg som går i 8.trinn-3.vgs Til: Deg som har lyst å bli med på leir For påmelding og mer info om leirene, vervepremier og pris, scann QR-koden eller besøk trondelag Hilsen Marit og Sandra Dagane august i år vart det arrangert seniorleir på Kjeldsund leirstad i Herøy. Tekst og foto: Olav Sæter Leiren gjekk over fire dagar, og hadde eit variert og innhaldsrikt program med innlagte måltid og pausar som gjorde at leirdagane ikkje vart heseblesande. Første kvelden var det presentasjon av deltakarane, som kom frå åtte ulike kommunar på Sunnmøre. Det var spennande første inntrykk, og gav eit godt grunnlag for den gode atmosfæren som vart utvikla desse dagane. Tysdag, onsdag og torsdag var det bibel- og misjonstimar ved misjonærparet Åse og Hans Birger Neergård. Dei gav oss enkel innføring i Guds ord, og illustrerte tekstane med levande forteljingar frå misjonstida deira i Etiopia. Åse og Hans Birger hadde også ansvaret for misjonskvelden tysdag. Før på dag var det tur i nærområdet og nokre enkle aktivitetar både for kropp og tanke. Onsdag hadde vi ein vellukka tur til Ishavsmuseet i Brandal. Før den interessante omvisinga vi fekk på museet, hadde vi eit enkelt måltid, og avslutta opphaldet med å gå om bord og ta i augesyn den kjende ishavsskuta «Aarvak» Då vi kom attende frå Ishavsmuseet, hadde Eli-Kristine Moltu laga god middag til deltakarane. Etterpå var det programkveld der Leiv Havåg fortalde frå livet som sekretær og emissær, og Torstein Aksnes og dottera Oline underheldt med song og musikk. Det var også andre musikkrefter utanfrå: Eldar Husøy og Ann Kristin Frantsen, og misjonær Hans Birger Neergård viste seg også å vere ein habil trekkbasun-spelar. Den korte evalueringa etter leiren viste at deltakarane hadde hatt nokre innhaldsrike og kjekke dagar, og det sosiale og åndelege påfyllet som dagane gav, ville folk leve vidare på lenge. Vertskap for leiren var ekteparet Elsa og Olav Sæter.

8 Arrangement i Møre Søndag 15. september kl 11.00: Gudstjeneste Ulstein kyrkje Søndag 15. september kl 16.00: Leira, Tustna Laurdag 28. september kl 15.00: Basar/jubileum Rovde forsamlingshus Søndag 29. september kl 11.00: Misjonsgudstjeneste Vestnes kyrkje Torsdag 3. oktober: Basar Ålvundeid Fredag 4. oktober: Basar Bigset Laurdag 5. oktober kl 18.00: Basar Remøya Laurdag 12. oktober kl 18.00: Misjonsfest Eidsnes Tirsdag 15. oktober: Storforening Kjeldsund Torsdag 17. oktober: Storforening Kjeldsund Laurdag 19. oktober: Stille dag Kjeldsund Søndag 20. oktober kl 17.00: Misjonsfest Ulsteinvik bedehus Søndag 27. oktober kl 18.00: Jubileumsfest Stordal bedehus november: Misjonshelg Bergmo Laurdag 9. november: Misjonsmesse Ørsta kulturhus Laurdag 23. november kl 11.00: Julemesse Herøy kyrkje Søndag 24. november kl 11.00: Misjonsgudsteneste Stranda kyrkje Torsdag 28. november: Fellesmøte Fredheim, Ulsteinvik 14 Storforening 15. og 17. oktober Kjeldsund ungdomssenter Ta med dei andre foreiningsmedlemmane til Kjeldsund og bli med på storforening: Samling som eit foreiningsmøte med andakt, song og misjonsinformasjon. Kjekt å kome saman fleire til fellesskap og inspirasjon. Kanskje får de nye idear, eller kanskje har di foreining idear å dele med oss andre? Enkel servering kr 120, og kollekt til NMS sitt arbeid i Mali. Finn den dagen og tidspunktet som høver. Påmelding: Kjeldsund eller til Janne Bjune Tysdag 15. okt kl for kvinnegrupper Tysdag 15. okt kl for mannsgrupper Torsdag 17. okt kl for kvinnegrupper Torsdag 17. okt kl for kvinnegrupper Når de melder dykk på, treng vi å vete namnet på foreininga, kor mange som kjem og kva for ei av samlingane de kjem til. Stille dag 19. oktober Kjeldsund ungdomssenter Tema: Då kom Jesus! Det vert ingen tale eller preike. Men det vert mykje tid til å lese Guds ord, meditere og be. Det blir lagt til rette slik at du får høve til å trekke deg tilbake i einerom dersom du ynskjer det. For mange kan det vere godt å rusle ute i naturen under meditasjonen. I leiargruppa er desse med: Janne Bjune, Aud Bovim og Elsa Sæter. Påmelding: Påmelding til Kjeldsund Ungdomssenter Tlf Innan laurdag 12. oktober 2013 Pris kr 400,- Følg med på NMS hjemmeside for info: Storinnrykk på Knausen Lysstøperi I forbindelse med at NMS arrangerer årets arbeidermøte på Mjuklia leirsted ble det arrangert en omvisning for alle som var med på felles bussreise fra Værnes til Berkåk. En fullsatt buss svingte innom En fin flokk på ca. 30 stk. var samlet til innholdsrike dager på Phillipshaugen august. Tekst & foto: Sigrid Sundsbø De som kom fra Molde var så heldige å få være med minibuss med Einar Dahle fra Isfjorden som en stødig sjåfør. Han kjørte også deltagerne på tur opp mot Innerdalen på torsdag, og opp til Grøa og Gjøra på fredag. Dette var to fine turer, og Bjørn Hovde var reiseleder. Han hadde også omvisning i kirka på Ålvundeidet, og her fikk de både historie om kirken og solosang av omviseren. Jagtøyen og Lysstøperiet. Nesten 50 personer fra hele landet fylte lokalet og fikk sett nærmere på bedriften som ledes og drives av kun frivillige. Leder Rolf Stranden skinte om kapp med sola der han viste frem produksjonslinja og fortalte Innholdsrike feriedager på Phillipshaugen Fredag besøkte de bror til Bjørn oppe på Jenstad fjellgård på Gjøra. Det var ellers gode bibeltimer ved Gunnar Skrede, misjonstime fra Etiopia ved Sigrid Sundsbø, fra Kamerun ved Astrid Silnes, og ferske nyheter fra Madagaskar ved Gunn Berit Torvik. På fredag var det en del på dagsbesøk, så da vokste flokken til over 40 stk. Matmor var Anne Marie Ueland, med god hjelp fra Inger Halle, m.fl. Det var god, variert og deilig mat som alltid! Kjell Ueland var leirleder, og han hadde skaffet folk til å være 15 om den gode omsetning og inntjening bedriften besørger NMS med. De som lot seg imponere var ansatte i NMS og NMS U fra hovedadministrasjonen og fra alle regionene. i en komite, noen til å lede, til sangstund, med mer. Gave ble gitt både til Phillipshaugen og til NMS.

9 Arrangement i Trøndelag Sommerveitas misjonsfester Søndag 13. oktober kl Madagaskarmisjonær Arild Bakke taler. Søndag 1. desember kl Adventsfest. Åse og Hans Birger Neergård taler og forteller. Søndag 5. januar 2014 kl Hellig TreKongersFest Julesalget i Sommerveita Torsdag 14. november 16.00: Kaféen åpner 16.30: Julesalget åpner dørene 19.00: Musikk, mat og misjon Fredag 15. november 10.00: Kaféen og julesalget åpner 12.00: Formiddagstreff 16.00: Tett På 19.00: Gla sang i Veita Lørdag 16. november 11.00: Kaféen og julesalget åpner : Barnas julesalgsfest 16 Julesalget i Namsos Lørdag 9. november kl Programmet er ikke fastlagt, men det blir som før salg av julebakst, håndarbeid og åresalg. I tillegg kommer en avdeling med andakt og misjonsinformasjon. Julesalget i Rissa Lørdag 16. november kl Fissa misjonshus. Salg av div. varer, kafé og åresalg. Tale ved Hans Birger Neergård og sang ved Stadsbygd songlag og Soul Children. Julesalget for Innherred Lørdag 30. november kl Verdal misjonshus 11.00: Åpningsmøte Åpningsandakt ved Prost Nils Åge Aune og sang ved Levanger Pensjonistkor : Salget åpner Kaffesalg. Salg av varer, basarbord, Katten i sekken, lynlotteri, m.m : Familiemøte Soul Children Dag Arild Aathun viser bilder og forteller fra hestskokurs i Etiopia. Øyvind Ulland Eriksen gir misjonsglimt i fra Mail og Madagaskar prosjekter : Salg av suppe og salget fortsetter : Avslutningsmøte med trekninger Taler: Regionsleder Øyvind Ulland Eriksen. Svein Gjære og Svein Wolle spiller og synger. Huskoret i fra Verdal deltar. Åresalg. Adventsfest Frøya Sletta kirke lørdag 7. desember Øyvind Dahl på regionsstemne i Spjelkavik: - Dialog er den einaste gode misjonsmetoden! * Misjonsprofessor Øyvind Dahl - Evangeliet om fridom kan berre forkynnast i fridom. Dialog er den einaste gode misjonsmetoden! Professor Øyvind Dahl fengsla forsamlinga på regionstemnet i Spjelkavik 31. august med engasjerte foredrag om «Madagaskar mellom øst og vest» og «Misjon i globaliseringens tidsalder». Tekst og foto: Peter Odd Bjørkhaug Han hevda med styrke at misjon er både forkynning og diakoni og det å vere talsmann for dei svake og undertrykte. Når det gjeld det siste, har vi ikkje vore flinke nok. Vi skal ta parti for svake, gi menneskeverd til undertrykte og bidra til fred og forsoning. Misjonen er ikkje lenger frå «Vesten til resten», men frå kyrkja til verda. Misjonærane kjem i større og større grad frå sør. Kyrkja på Madagaskar sender misjonærar til Afrika og til Thailand. Misjonshøgskolen er blitt ein global kyrkjeleg utdanningsinstitusjon med studentar frå 20 land. Dei fleste av desse reiser tilbake til sine eigne land og blir der. Kanskje er dette meir effektivt enn å utdanne norske misjonærar, som oftast reiser heim etter 4-6 års teneste ute. Øyvind Dahl gav ei levande framstilling av historia på Madagaskar, der han er fødd og oppvaksen. Kjærleiken til landet og folket skein gjennom. Sidan statskuppet i 2009 har det vore store problem i landet, men no er det eit visst håp i og med at det skal haldast presidentval før jul. Alle dei 4 store kyrkjene har gått saman om å støtte ei demokratisk utvikling. Den lutherske kyrkja, som er resultatet av NMS sitt arbeid sidan 1866, er den tredje største kyrkja på Madagaskar med 3-4 millionar medlemmer. Øystein Myhre, Sveinung 17 * Sara Kinden Solem song Myklebust, Hilde Lervik Langås og Lars Langås ga verdifulle glimt av det dei har opplevd gjennom året knytta til eittåringsteneste og Hald Internasjonale Senter. Teneste i Brasil og England har sett djupe og varige spor. * Nokre av medlemmene i arrangementskomitéen: Bjørg Haukedal, Liv Gading (leiar), Berit Nerheim Andersen og Evy Larsen. * Vokalgruppa Cala. F.v.: Marianne Klokk, Synnøve Nesvik Skytterholm, Marit Tørrisen, Laila Karin T. Helle, Inger-Trine Godø, Berit Kjemphol.

10 Mjuklia - vertskap for NMS-ansatte Om akkurat ett år skjer det! SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO juli 2014 Det Norske Misjonsselskap * 80 ansatte i NMS fra Møre og Trøndelag sammen med mange fra hovedkontoret i Stavanger hadde en trivelig og viktig medarbeidersamling på Mjuklia. Mandag 9. september åpnet Mjuklia dørene for alle ansatte i regionarbeidet til NMS og NMS U, i tillegg til mange av de som jobber ved hovedkontoret i Stavanger, nesten 80 totalt. Det er viktige dager der det skal samtales, bes, lekes og drøftes spørsmål som angår strategi for morgendagens NMS. Et av Mjuklias merkevarer er svært god mat. Dette ble igjen stadfestet da deltagerne fikk servert gulasjsuppe som velkomstrett med verdens beste foccatiabrød til. 18 * Generalen Jeffrey Huseby klarte imponerende 18 bruskasser før han veltet Etterpå viste Mjuklia hva de har å by på av ekstremsportmuligheter i form av zip-line, klatrevegg og bruskassestabling med sikkerhetsline. I den forbindelse er det verdt å nevne at generalsekretær Jeffrey Huseby imponerte med å stå på toppen av hele 18 kasser, kun slått av ei ung jente fra NMS U. Åpningsfest på Sommerveita i Trondheim God stemning og fullt av folk da generalsekretær Jeffrey Huseby var kveldens gjestetaler under åpningsfesten til Trondheim misjonsforening. Han formidlet en oppløftende og utfordrende tale om å våge å trå ut av båten og gå på vannet. Ingeborg Meslo Ulvin ble presentert og bedt for. Hun har nylig begynt i ny jobb som misjonskonsulent i Trøndelag. Kjente og nye sanger ble formidlet av «Kirkefedrene», et band fra Heimdal. Det hele ble sydd sammen av regionleder Øyvind Ulland Eriksen, som for øvrig også gav uttrykk for at kveldens servering var ekstra god. Neste gang misjonsforeningen inviterer til misjonsfest er søndag 13. oktober. Da er Madagaskarmisjonær Aril Bakke kveldens gjestetaler. Noe som er verdt å se frem til. Hele verden i Oslo! Begynn å gle deg til en storsamling med tilrettelagt program for alle aldersgrupper: bibeltimer, konserter, turer & utflukter, kor, kveldsmøter, ungdomskro, forhandlinger, misjonsfokus, seminarer, flerkulturell landsby, gjenbrukstelt, café-mingling, etc s k apt til å dele 19 For de voksne Hovedprogrammet foregår i og rundt Ekeberghallen, med tilrettelagt transport til/fra hoteller/overnattingssteder. For tenåringene Egen bade/actionleir på Solsetra i Drammen, fra onsdag til fredag. Under Sommerfesten fredag-søndag: egen ungdomscamp på Ekeberg Camping. For de yngste Artig opplegg i KFUM-hallen, hele dagen fra onsdag til fredag for barna, vegg i vegg med Ekeberghallen. nms.no/gf2014

11 Spor av Gud i hverdagen Øver meg på å leite etter spor av Gud i hverdagen! Han setter sine spor, bare vi ser etter! Og sporene ser forskjellig ut fra gang til dag. Men for en glede det gir når vi ser dem! Det kan være akkurat den telefonen, eller en jeg trengte den dagen, noen som stakk innom eller noen Gud sendte i min veg midt i bygatene. For noen uker siden oppdaget jeg et spor som virkelig berørte meg. Sendte dattera til Karibien tidlig på morgenkvisten. Ut på dagen måtte ho mor google noen bilde fra destinasjonen. Det første som møtte meg var denne Kristus-statuen. 20 Du er der også Gud! Du er overalt Det fyller meg med glede og takk!! Bli med og leit etter spor av Gud i din hverdag! Janne Bjune Misjonskonsulent i Region Møre Som et rom uten vindu, er en kirke uten misjon!

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag Barn barn BARN KRISTINE HJELLEN (barnekonsulent 75 %) kristne@actatrondelag.no mobil: 99 53 49 67 Hei alle leirvenner! RUNE HAUGEN (tenåringskonsulent 75 %) rune@actatrondelag.no

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015

MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 MÅNEDSPLAN FOR MÅNEN mars 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 10 2 3 4 Tur i nærmiljøet 5 Vannleik på vannrommet 6 Vannleik på vannrommet Formingsaktivitet/samling MAT Smøremåltid Matpakke Matpakke

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer