Byåsenavisa 15. utgave August 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byåsenavisa 15. utgave August 2015"

Transkript

1 Byåsenavisa 15. utgave August 2015 Samling på Sognefjell Junior VM orientering Friidrett Glade fotballbarn Håndballjenter på Spaniatur

2 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober Laget har pr. desember 2014 ca betalende medlemmer. Medlemskontingent betales en gang pr. kalenderår. Hvem må være medlem: Følgende regler gjelder for medlemskap i Byåsen IL: Personer som er tillitsvalgt i Hovedstyret, Avdelingsstyret eller tar imot trenings- eller konkurransetilbud fra avdelingene, må være medlem i Byåsen IL. I tillegg må lagledere /oppmenn som signerer dommerkort, skadeforsikring, leverer protester eller foretar påmeldinger til arrangement og konkurranser, være medlem. Alle som skal representerer klubben i en formell situasjon må ha medlemskap for å ha organisasjonens rettigheter. Ved medlemskap oppnås stemmerett på Hovedlaget og avdelingenes årsmøter fra fylte 15 år. Det er ikke tillatt å avgi stemmer for andre ved fullmakter på årsmøtene. Satsene for medlemskontingent er for 2015 er: Enkeltmedlemskap kr. 300,- Familiemedlemskap kr. 600,-. Vårt bankkontonummer for medlemskontingent er I tillegg må det betales aktivitetsavgift for den idretten du er aktiv i. Spørsmål til medlemskap kan sendes til Hvordan bli medlem: Gå inn på hjemmesida og velg «fanen» med «Bli medlem» øverst i skjermbildet. Da kan du melde deg inn «Online». Eller bruk Husk å velge Byåsen som klubb. Fra og med må alle være registrert i minidrett.no for å bli registrert som medlem. Avdelingene i Byåsen IL er: Idrett Leder Fotball Olav Bjarne Lysklett Håndball Geir Jarle Sirås Langrenn Torbjørn Mæhlumsveen Hopp/Kombinert Olav R. Hansen Orientering Harald Storrønning Friidrett Roald Nyborg Allidrett Geir Hanssen Volleyball Ingen aktivitet, men sandvolley på Myra Bandy (Allidrett) Trim Torgeir Jensen Arbeidsutvalg (AU) Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremeldem Styremedlem Leif Lande Even Myhre Iren Hansen Olav Røset Marit Størset Susann H. Eriksson Valgkomite: Ledere fra de største idrettene i laget. / Kontrollkomite : Bjørn Johnsen og Torbjørn Solem Kontaktinfo finnes via Her finner du også «Lov for Byåsen IL» og Klubbhåndbok Allianselag: Byåsen Håndball Elite, Byåsen Toppfotball, Byåsen kvinnefotball Side 2 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

3 KLUBBADMIN og MIN IDRETT Nye regler for medlemsregistrering i norsk idrett trår i kraft fra Da må alle som skal være medlem i et idrettslag registrere seg i Norges idrettsforbunds databaser. Det enkleste for oss i Byåsen IL er å bruke hjemmesiden Her kan du melde deg inn i Byåsen IL, melde deg ut og melde fra om hvilke idretter du til enhver tid deltar i. Ganske praktisk egentlig. Hva må alle gjøre? Hvis du ikke allerede har en konto på så skaff deg en snarest. Når det er ordnet må du registrere alle opplysninger som adresse, mailadresse og mobiltelefonnr, i tillegg til fødselsdato. All korrespondanse mellom medlemmene og klubben som angår økonomi, vil skje på mail eller SMS. Når de grunnleggende opplysninger er lagret, velg så medlemskap i Byåsen IL og velg en eller flere grupper (idretter) som du vil delta i. Voksne må registrere sine barn sammen med sin egen konto i for å få registrert familiemedlemskap. Dette er også praktisk ved f.eks. påmelding til arrangement etc. POLITIATTESTER Hvem omfattes av ordningen? Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet. Søknadsprosedyre Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden. Side 03 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

4 Felleskomiteen for Granåsen Dette er en komite som er avgått ved en stille død uten at det er gjort formelle vedtak om det i de styrende organer. Hva i all verden er dette for en komite vil sikkert mange, i alle fall blant de yngre, spørre om. I et brev av mars 1997 til Granåsen Skisenter AS skriver Harry Jensen bl.a. om Felleskomiteen: Allerede i 1932 ble tanken om en større hoppbakke drøftet av lagene på Byåsen, Selsbakk og Heimdal. I 1937 ble den første såkalte Felleskomite for Granåsen etablert av Byåsen idrettslag og Forsøket Skilag (senere Selsbakk idrettsforening). I 1939 ble det kjøpt grunn av eieren av Søremshallan, Sivert S. Øye, til bakkeområdet, og inngått kontrakt med eieren av Lilleåsen, Nils Berg, om leie av grunn til sletta. I 1951 og i 1961 ble det kjøpt tilleggsgrunn av Sivert S. Øye, og arealet leid av Nils Berg ble i 1953 utvidet og ny kontrakt på 99 år inngått. Etter en omfattende dugnadsinnsats og med bistand fra Strinda kommune i form av arbeid utført av arbeidsledig ungdom, sto bakken ferdig til vinteren1939/40. Bakken ble innviet den 4. februar Birger Ruud vant, og satte bakkerekord med 56 m. Dette var altså starten på det som ble hetende Felleskomiteen for Granåsen. Etter hvert ble anlegget utbygget slik at det til slutt besto av 3 bakker, hhv K80 med FIS-sertifikat, K64 og K38. FIS er en forkortelse for International Ski Federation, dvs Det Internasjonale Skiforbund. Utbyggingen og driften var hele tiden i regi av Felleskomiteen med økonomisk støtte fra Statens Ungdoms- og Idrettskontor (STUI), Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tiden før og etter VM-97 var det mye frem og tilbake om de 3 bakkenes fremtid og plassering i systemet. Resultatet var at anlegget ble overdratt vederlagsfritt til Trondheim kommune, og at Bil fikk en drifts- og bruksavtale med kommunen. Dermed var Felleskomiteens dager talte. At Bil senere har bygget et rekruttanlegg der er en annen sak, og har ikke noe med Felleskomiteen å gjøre. Skihytta, dvs Granåshytta, sorterte også under Felleskomiteen. Den sto ferdig i 1951, og hadde i mange år sin misjon, men kom i bakleksa etter VM-utbyggingen, og er nå revet. Komiteen har hele tiden vært svært påpasselig Felleskomiteen ca : Thomas Borthen, Tjalve Rian, William med å ta vare på protokoller, skriv m.m. som Heggvold, Gotfred Aldstad, Arne Lian, Erling Vanvik, Einar Vanvik, Arvid Vaadan, Gudmund Rian må ha historisk verdi for lagene og hoppsporten som helhet. Alt dette var etter hvert lagret/samlet hos Harry Jensen og de senere årene hos meg. Det er imidlertid ikke holdbart at slike saker oppbevares i private hjem. Da vil de lett forsvinne med personene Men hvor kunne det plasseres på en trygg måte? Et eller annet sted på Selsbakk, eller kanskje Byåsen? Dora ble nevnt. Så var det noen som nevnte Byåsen Historielag. Jeg ba da om et møte som ble holdt den , og hvor følgende var tilstede: Leif Lande, styreleder i Bil, de tidligere ledere av Felleskomiteen Thorvald Ianssen og Åge Eidsæther fra Sif og Egil Berg fra Bil, samt styreleder Karl Kristian Eggan fra Historielaget Materiellet ble gjennomgått og en del ubetydelige og ikke interessante ting ble tatt ut og makulert. Det var samstemmighet om å foreslå at det resterende materiell tilbys Byåsen Historielag for registrering og oppbevaring. Styreleder Karl Kristian Eggan så gjerne at dette ble gjort. Materiellet er for øvrig allerede på plass i Historielagets lokale på Myra idrettsplass. Begge bydelene Byåsen og Selsbakk sorterer forøvrig inn under Historielagets virkeområde. Referat fra møtet er sendt de to lagenes hovedstyrer. Egil Berg Side 04 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

5 Heia Byåsen Fotball! Vi sponser Byåsen Fotball, slik at klubben får midler til sin drift og kan holde kostnadene nede hos medlemmene. Dette samarbeidet bidrar til synlighet for vårt selskap. Når vi støtter Byåsen Fotball, så omfatter det både breddeog toppsatsning, noe som skaper en internt stolthet gjennom at vi bidrar til noe vi synes er et godt samfunnsnyttig formål.

6 Byåsen modellen til glede for flere Av Tor Asle Kleveland Byåsen breddefotball har mottatt første stjerne fra Fotballkretsen som tegn på at klubben er sertifisert som kvalitetsklubb. Ord til pynt eller reelt i hverdagen? Kvalitetsklubb handler i følge Trøndelag Fotballkrets ikke om å «kvittere ut» kriterier, men på prosesser for å utvikle hele klubben. Målet må hele veien være å styrke klubben som premissetter og tilrettelegger for god aktivitet i trygge rammer tilpasset alle. For at alle barn og unge skal oppleve klubben som et sted som gir fotballglede, muligheter og utfordringer må klubben være bevisst sine egne klubbverdier og målsettinger, ha sentrale roller på plass og jobbe bevist med kompetanse i alle ledd. Vår sportslige modell ble valgt ut som presentasjonsgrunnlag for Trøndelag Fotballkrets øvrige kvalitetsklubber på et fagseminar på Lerkendal 15.mars i år og ligger fortsatt ute på kretsens sine hjemmesider under linken klubbutvikling. Det er naturligvis hyggelig. Side 06 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

7 Klubben har nå nylig nedsatt et sportslig utvalg som vil jobbe for å videreutvikle våre retningslinjer og sportsplan. Utvalget som har fått sitt mandat fra årsmøte består av undertegnede som sportslig leder, trenerutvikler Jan Prestmo, dommerkontakt Håvard Kvamvold, styremedlem Kristian Killi Olsen, representant for barnefotballen Karl Morten Dahl og Frode Vigtil som representant fra ungdomsfotballen. I tillegg vil Kent Ragnar Bjørgmo fra Byåsen kvinnefotball være en kontaktperson mellom Byåsen kvinnefotball og Byåsen breddefotball mot spillerutvikling og ift overgangen junior/ senior. Kent går ikke inn formelt i SU BBF, men er tilgjengelig mot BKF og kan bli invitert til SU møtene avhengig av tema. Fra sesongstart 2016 ser vi i utvalget for oss å kunne presentere en videreutvikling og fornyelse av gjeldende sportsplan i klubben. Prosjektet jenteløftet vil ta til i høst der spillere fra Byåsens 1.div lag vil gå inn som faddere for våre jentelag i klubben. Det er gøy å registrere at det har vært mye god utvikling og gode prestasjoner på nye kamparenaer for flere av våre lag. I vår har begge våre 16 års lag på gutte og jentesiden deltatt i den nystartede og mye omtalte 0.div. Jenter 16 har spilt seg helt til topps i avdelingen og G-16 har også spilt så godt at laget er inne blant topp fire i sin regionale serie. Samtidig har G-14 vunnet sin 1.div med 11 er fotball for første gang denne vårsesongen, mens J- 14 ble nr 2 i sin 2.div avdeling. G-13 har fått med to av sine lag videre i 1.div også til høstsesongen på grunn av gode prestasjoner i vårsesongen. Utvikling krever tålmodighet og mye trening over lang tid, men gode resultater gir motivasjon for å få økt den indre «driven» som må til for å få med flest mulig-lengst mulig- slik at også de som vil- kan bli best mulig. Side 07 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

8 Flott avskjedshilsen fra fotballmor Breddefotball fikk våren 2015 en hilsen fra Sirkku Korpela som er mor til to byåsenspillere som etter ti år i utlandet flytter tilbake til Finland. I forbindelse med at barna spiller sin siste kamp for Byåsen G 2004 og J 2007 skriver hun følgende: "Jeg vil hjertelig takke dere alle for den helt fantastiske jobben som dere gjør med barna! Denne måten som barneidrett er organisert i Norge og på Byåsen breddefotball er helt super! At alle har plass i lag, alle kan spille like mye uten noen nivå vurderinger, to likeverdige lag, osv... dette har vært absolutt det beste og mest velpassende laget for Joonatan og Jasmin! Joonatan og Jasmin skal sikkert fortsette fotball i Finland, men å finne en like bra klubb som Byåsen IL med sine verdier og mål for barneidrett kan være utfordrende... vi må krysse fingrene at det går bra! :)" Med vennlig hilsen, Sirkku Korpela Byåsen Breddefotball takker for tilbakemeldingen og ønsker Joonatan og Jasmin lykke til med fotballen i Finland GRASROTANDELEN Hva er grasrotandelen? Grasrotandelen ble lansert 1. mars Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd, Extra og Belago. Hvordan kan jeg tilknytte meg en grasrotmottaker? Du kan tilknytte deg på følgende måter: Gå til Du kan der søke opp ønsket grasrotmottaker. På web er det mulig å få en oversikt over alle grasrotmottakere i ditt distrikt. Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos kommisjonær eller fra mobil. Du kan sende SMS Grasrotandelen til 2020 (tjenesten er gratis) for å gi Grasrotandelen til Byåsen IL. Som grasrotgiver gir jeg 5%, hva menes med dette? Du kan velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent* av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 5 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser. Side 08 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

9 ÅRSMØTE I HOVEDLAGET Årsmøte i Byåsen IL ble holdt tirsdag 9. juni 2015 på Myra. Ikke alt for mange deltok på årsmøtet, så det er er nok på sin plass med en oppsummering av det som ble behandlet. Et forslag ble fremmet av hovedstyret. Dette gjaldt avsetning til et forprosjekt for videre prosjektering av Uglahallen. Det ble vedtatt å bruke inntil kr for å fram et nytt beslutningsgrunnlag for hovedstyret. Så langt har det i hovedsak vært Trondheim kommune som har jobbet med å få ferdig en reguleringsplan for området. Planen skal fremmes for bygningsrådet tidlig september. Hvis planen bli godkjent der, vil Byåsen IL igangsette arbeidet med å få fram planer og kostnader for halllen. Dette vil danne grunnlag for videre behandling i Byåsen IL og hos Trondheim kommune. Bokseklubben B30 og Kaos Kafe (Trondheim kommune) er aktuelle samarbeidspartnere som vi tror vil være med videre i Uglahallprosjektet. En fordel for den videre planleggingen vil være om Ugla skole samtidig igangsetter en utvidelse av skolen, dvs. en erstatning for de nå midlertidige paviljonbyggene. Et annet tema på årsmøtet er selvsagt regnskap. Et fullstendig og revidert regnskap for 2014 ble lagt frem inkl. avdelingenes regnskaper. Det ble et overskudd på ca. 1,14 mill. kr. for 2014, inkl. da avskrivninger på kr. De enkelte avdelinger har alle greie resultater. Størst overskudd denne gang hadde fotball og langrenn med ca. 0,5 mill kr. hver. Dette svinger fra år til år. Langrenn har f.eks. hatt noen år med mindre underskudd, så et godt driftsår var på sin plass. Budsjettene for alle avdelinger viser at vi for 2015 nok vil komme nærmere et 0- regnskap. Valg ble også gjennomført på årsmøtet. Valget består av valg på medlemmer i arbeidsutvalget (AU) i hovedstyret og godkjenning av de valgte avdelingslederne. Alle aktive avdelinger har nå styreledere og AU har 6 medlemmer. Navn på disse finnes på side 2 i Byåsenavisa. Utfordringer i tiden framover vil være oppdatering av medlemsregistrene opp mot MinIdrett, anleggskostnader for alle anlegg, rekruttering, kostnadsstyring i alle ledd og ikke minst reduksjon av aktivitetsavgift for de yngste utøverne. Disse sakene vil være sentrale i AU s arbeid framover. Forsikringer for barneidrett (under 13 år). Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Når barnet er over 13 år må det tegnes særskilte forsikringer for innen hver idrett. Hvem forsikringen gjelder: a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2 f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. g) Forsikringen gjelder i hele verden Hva forsikringen gjelder: a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Hvor/når forsikringen gjelder : Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben. Hvordan melde ifra om en idrettsskade? Alle skader må meldes elektronisk til eller telefon Les mer på Side 09 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

10 ORIENTERING SOMMER 2015 Byåsen medaljer i Hovedløpet i sprint Hovedløpet arrangeres hvert år som et uoffisielt NM for 14, 15 og 16 åringer. I 2015 var løpene lagt til Larvik 8. og 9. august. På sprintdistansen ble det gledelige bronsemedaljer både til Hedda Hoff Hagen i D14 og til Ragnhild Eide i D16. Dessuten 10. plass til Lene Berg Hanssen i D15 etter å ha ledet da 2/3 av løpet var gjennomført!! Sterk 14.plass også til Petter Liabakk Eriksen i H14. I søndagens langdistanse ble Ragnhild og Hedda nr. 6 og 7 mens Lene ble nr. 15 og Are Lodgaard fikk en sterk 19.plass i H15. De øvrige Byåsendeltakerne var Solveig Sæternes i D15, Marte Lien Johnsen og Andrine Viken i D16 og Even Svegård Bye i H16. O-ringen Sommeren er årstiden for idrettsreiser for O- folket. Et at de mest populære reisemålene er O-ringen i sør- Sverige. Her vant Ingeborg Eide både to etappeseiere samt suveren 1. plass sammenlagt i D18 elite! Ragnhild Eide fikk også en etappeseier, og ble nr. 15 sammenlagt. Det ble flere gode enkeltløp av de 24 løperne fra Byåsen som deltok på årets O-ring. JUNIOR VM ORIENTERING. Ingeborg Eide ble tatt ut til junior-vm på Rauland. Ingeborg takket for tilliten og gjennomførte et supert løp på mellomdistanse og hun var kun 51 sekunder fra gullmedaljen. MIDT-NORSK MESTERSKAP Det blir mange arrangement og treninger i O- gruppa utover høsten, både nasjonale og lokale konkurranser. Helga august arrangerer Byåsen IL og Orkanger IF en viktig konkurranse : Midt-Norsk mesterskap Byåsen stiller bl.a. med løpsleder (Erik Vefsnmo) og ledere i mange sentrale roller, samt godt med funksjonærer og deltagere. Følg med på Lyst til å bli med på O-løp? Følg med på O-avdelingens hjemmeside så får du fortløpende info. Side 10 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

11 FRIIDRETT VÅREN 2015 Det har vært stor aktivitet i friidrettsgruppa i Byåsen IL våren Årsmøte ble holdt 21. april med gjenvalg på sittende styre. Det ønskes flere pesoner inn i styret, så ta kontakt med styreleder eller vær positiv hvis noen spør om du vil være med i styret. Det ble gjort et forsøk på å få til lag i ungdomsklassen i Holmenkollstafetten, men dessverre ble det for få som hadde anledning til å delta. Kanskje blir det mer aktuelt våren Veidekkelekene på Lillehammer helga juni ble vellykket både sosialt og sportslig : Gode prestasjoner, personlige rekorder, massevis av konkurranse-erfaring og noen medaljer også! Ei kjempefin helg med mange gode minner å ta med seg. Og tusen takk til trenerne som alltid støtter opp. Byåsen friidrett har ikke så mange arrangement, men Dalgårdstafetten er et av dem. Datoen i år var 19. mai. Stafetten foregår i «terrenget» rundt og på banen på Dalgård. Takk til alle som deltok og alle som arrangerte Dalgårdstafetten, Byåsen friidrett kan være stolt av det vi presterte 19.mai. En spesiell takk til Per Morten Lefdal som var sjef for hele arrangementet. Styret vil evaluere arrangementet. Det er helt sikkert et forbedringspotensiale på noen områder. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Og neste år ønsker vi enda flere klubber med! Trondheimslekene 30. mai på Trondheim stadion ble en ny flott dag for Byåsen med hele 10 førsteplasser og enda flere personlige rekorder!! Aurora og Hedda vant begge den litt uvanlige kombinasjonen 400m og spyd. Ellers vant Erik 200m og 600m, Jonas, Jørgen og Emilie vant 100m og Marte 400m. Sander ble nr 2 på 100m. Maren ble nr 3 på 100m like foran Ida Celine Bilde Emilie Vikdal (J17) I KM stafett klarte Byåsen friidrett følgende resultater : 4x100m: g15-17: 1.plass med tida J15-17: 1.plass med tida x600m j15-17: 1.plass med tida FANTASTISK innsats! Nå blir det treninger på Dalgård fram til høsten kommer. Da flytter vi inn på Ugla skole på tirsdager. På Dalgård er treningstidene mandag og torsdag kl.18. Mer info på hjemmesida Alle må også få med klubbmesterskapet som blir i løpet av september. Side 11 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

12 HOPPDAG I GRANÅSEN Et arrangement preget av enkelhet, men som gav alle de 35 barn/unge muligheten til å prøve å hoppe på ski om sommeren. Lørdag 13. juni var satt av til hoppdag i Granåsen rekruttsenter. Hopp/kombinertgruppa i Byåsen IL hadde invitert til rekrutteringsdag og sommerhopprenn på plast for de yngste aldergruppene. En flott tiltak. Og været ble strålende i en ellers regntung sommer. Gratis vafler, pølser, kaffe og saft stod også på programmet. Byåsen IL lånte ut ski/sko/hjelm til alle potensielle hoppere, og jammen var det noen tøffinger som kom til Granåsen Rekruttsenter denne lørdagen. Etter noen få prøveturer var mange klar for å hoppe i K-10, og langt gikk det også. Blant blide foreldre og idrettslagsrepresentanter, frivillige fra Trønderhopp og Granåsen Skiteam, ble dette en dag vi gjerne vil ha tilbake. Etter kun noen få treningshopp ble det hoppkonkurranse, og deretter premieutdeling av selveste varaordfører Knut Fagerbakke. Han uttalte at flere slike hoppbakker må vi ha, og heisen i anlegget er den beste idrettsinvestering Trondheim har gjort. Bedre kunne vi nesten ikke ha sagt det selv. Granåsen rekruttsenter er et hoppanlegg som er bygd av Byåsen idrettslag med stor støtte fra Trondheim kommune, spillemidler fra fylke og staten, sponsorer og ikke minst hopp/kombinert gruppas dugnadsgjeng. Anlegget består i dag av bakker i størrelse fra K5 til K60. Under World Cup 2015 ble anlegget benyttet til verdens første internasjonale kombinertrenn for kvinner på snø. Dette blir trolig gjentatt også i World Cup 2016 som arrangeres med hopp og kombinertøvelser i februar. Byåsen IL tror Granåsen rekruttsenter er verdifullt for rekruttering av utøvere til hopp og kombinert. Men utfordringen er driften av anlegget. Det er store kostnader spesielt til strøm for drift av snø produksjon, lys og heisanlegg. Gratis anleggsleie er et prinsipp som praktiseres for mange idretter i Trondheim kommune. Men private anlegg omfattes pr. i dag ikke av dette. Her må det jobbes med å få vesentlig større offentlig støtte til drift av anlegg enn det som er dagens praksis. Dialog med kommune og idrettsråd er i gang. Side 12 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

13 3-VANNS LØPET VÅREN 2015 Flott kveld på Myra 20. mai, med rekorddeltagelse. Hele 300 deltok. Så da blir dette snart et storløp. Noe justeringer må til for å takle dette. Det ble løyperekord til Ola Sakshaug denne gang. Kvelden startet kl. 18 med barneløp rundt Myra-banen. Kveldens «hare» var Ingvild Ytterhus Utengen. I løpet deltok barn fra 2 år til 7 år. Gledelig at også flere av 7-åringene løp rundt 1 vann etter at barneløpet var ferdig. Og da løp de selvsagt sammen med en eller flere av foreldrene. Etter barneløpet var det premieutdeling til alle barna. 3-vannsløpet er en etterfølger av den gamle Byåsenrunden fra Ugla skole. Løpet går rundt 3 vann, dvs. Kyvatnet, Lianvatnet og Haukvatnet. Du velger selv om du vil løpe 1, 2 eller 3 vann noe som tilsvarer 2, 6 og 8 km. Hovedløpet startet kl. 18:30, dvs. det ble kl. 18:40 pga. stor påmelding. Det ble benyttet Emit tidtakerbrikker til tidtaking, men det ble litt for lite av disse uten at dette påvirket resultatene. Fellesstart fra demningen ved Kyvatnet gikk greit selv om utgangen er noe trang. Godt merket løype var for øvrig tilbakemelding fra løperne. Ansvaret for arrangementet er i hovedsak lagt til Orienteringsavdelingen samt hovedlaget. Kveldens speaker var Alf Sandstad. Flott løpsvær med grader og overskyet. Økonomisk overskudd fra arrangementet går bl.a. til drift av Myra og klubbhuset, samt O-avdelingen. Resultater 8 km (3 vann) : Herrer : Ola Sakshaug 25:40, Anders Rennemo 26:36, Øyvind Fjeld 26:55 Kvinner : Berit Norstad 31:30, Lisbeth Vold 32:40, Ingvild Larsen Mikaelsen 32:57. For løpet til høsten, dvs. 30. september, gjør vil litt forbedringer : Differensiering i pris mellom forhåndspåmelding og påmelding løpsdagen gir flere forhåndspåmeldte. Bedre merking i sekretariatet for raskere utdeling av startnr. Bedre internettforbindelse for tidtaking og utskrifter. Startintervall mellom klassene (1, 2 eller 3 vann) Premieutdeling til barna ved målgang. TRONDHEIMSLØPET 2015 Løpet ble arrangert 4. juni. Det var en sur og kald dag med kun 6 grader. Men under selve løpet var det i alle fall oppholds. Til tross for sleipe og glatte løyper ble det løyperekord på den korte løypa (8 km) av Ola Sakshaug. I alt 160 løpere fullførte årets løp, 10 færre enn i 2014 (da var det strålende sommer). De beste ble : 8 km damer : Victoria Sørgjerd 32:12/ Anita Eidem 33:30 / Anniken Lorvik 34:47 13 km damer : Katharina Kahrs 52:56 / Lisbeth Vold 53:46 / Hanne Nordgård 56:30 8 km herrer : Ola Saksvik 25:10 / Børge Leiren 28:25 / Tor Michelsen 28:30 13 km herrer : Ebrahim Abdulaziz 43:40 / Øyvind Fjeld 44:28 / Terje Olsen 45:45 Takk til Trimavdelingen i Byåsen IL som står på og får dette til et godt arrangement hvert år. Og samler inn flotte premier. Alle resultater finnes på hjemmesida som nås via Side 13 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

14 Byåsen håndball akademi sommeren 2015 Byåsen håndball gjennomførte sitt første håndballakademi i perioden mellom 9. mai- 25. juni Dette var et tilbud om ekstra trening 3 dager i uken for spillere mellom 12 og 15 år. I utgangspunktet for våre egne spillere i Byåsen håndball, men vi åpnet for utøvere i hele Trondheim. Akademiet ble fulltegnet på kun få timer etter at det ble publisert på Norges håndballforbund Region Midt Norge sine sider. Vi fikk deltagere fra hele Trondheim, alt fra Melhus i sør til Ranheim i nord. Akademiet var lagt opp med to økter pr uke inne i Munkvollhallen og ei ute-økt i Granåsen. Det var lagt opp til 2 timers trening på alle øktene. Instruktører som ble benyttet var Claus Mogensen, Håvard Lomsdal, Per Drilsvik, Per Arne Eriksen, Tone Olsvik og Einar Olsvik. En ekstra takk til Per Drilsvik som stilte på alle øktene! Håndballøktene inneholdt mye induviduell teknisk trening. Mye skudd teknikk, samt keepertreninger. Det var tett oppfølging av den enkelte utøver,og alle fikk nye utfordringer på hver trening. Claus Mogensen, Byåsen elite sin trener var tilstede på ca halvparten av øktene, noe som var meget populært blant deltagerne. Claus har en meget behagelig framtreden overfor utøverne, rolig og pedagogisk forklarende. Til tross for en rolig periode for elitelaget, og han var på reisefot til og fra Danmark så tok han seg tid til å bidra for oss i breddeavdelingen. Utøverne fikk servert frukt og hadde ei sosial økt midt i hver trening noe som var et populært innsalg som de fleste ikke var vant til i sine vanlige klubbtreninger. 14. juni var hele gjengen på herrelandskamp i håndball som ble spilt i Trondheim Spektrum, dette ble en flott opplevelse for alle som hadde anledning til å delta. I en fullsatt hall fikk vi en underholdende kamp der Norge valset over Nederland i EM kvalifiseringskamp. Byåsen håndball har som mål å utvikle akademiet, slik at dette kan bli en årlig happening. Vi håper og tror med egen hall på Ugla så klare vi å doble antallet deltagere, denne gangen hadde vi plass til 30 deltagere. Med egen hall og forutsigbar halltid kan vi godt doble dette antallet. Og vi har som målsetting å arrangere dette to gang pr år. Årets utøvere var i allefall meget godt fornøyd med det de hadde fått være med på gjennom ukene med treninger, ikke minst nye bekjentskaper og relasjoner. Takk for denne gang! Side 14 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

15 Byåsen Håndball med mange jenter på Landslagsaktivitet i sommer. En på All Star Team og en bronsemedalje ble uttellingen! Byåsen Håndball har vært representert med 5 jenter på ulike Landslagsnivå for Norge denne sommeren. Marthe Nygård Pedersen var med det Norske U 98- laget som tok en sterk bronsemedalje i European Youth Olympic Festival. Marthe Nygård Pedersen Marthe fikk god omtale av landslagsledelsen etter mesterskapets slutt, hun er en spiller med meget god utviklet spilleforståelse og gode playmakeregenskaper. ``Hun har funnet mange gode løsninger for laget underveis i mesterskapet``. Byåsen IL gratulerer med bronsemedalje til Marthe Nygård Pedersen. Den 10. august reiser Marthe igjen på oppdrag for Norge, da er det EM i Makedonia som står for tur. Byåsen ønsker Marthe og resten av ungdomslandslaget LK-98 lykke til i mesterskapet. I EM i Valencia i Spania hadde vi med Tonje Haug Lerstad, Maria Hjertner, Moa Høgdahl og Ida Marie Nagelhus Hernes på LK- 96 ungdomslandslaget. Laget spilte seg til en sjetteplass i mesterskapet, og Tonje Haug Lerstad ble kåret til turneringens beste keeper, og fikk på All star teamet. Byåsen gratulerer Tonje med den utmerkelsen. Gratulerer til de andre jentene med flott innsats. Tonje Haug Lerstad I tillegg har vi to Byåsen jenter som skal til Nasjonal samling i Skien. Som 2 av 7 jenter fra region Midt Norge er Hanne Olsvik og Mia Ottem Dahl tatt ut til Nasjonal samling for J / G 15 år (Jenter født 2000) i Skien august. Byåsen IL gratulerer med uttaket og ønsker jentene lykke til på samling. Mia Ottem Dahl og Hanne Olsvik Side 15 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

16 Reisebrev fra Byåsen håndball Jenter 2000 på cup i Barcelona sommeren 2015 Det er ca 2 år siden planleggingen av reisen til Barcelona startet, ivrige jenter har selv deltatt i planlegging av turen hele veien. Jentene har vært delaktig i dugnader og de har spart flittig, og gledet seg voldsomt til denne happeningen! Jenter 2000 hadde som mål i starten av planleggingen at Kaja, Emma, Vilde, Lene, Mia, Thea, Sara SS, dette skulle være en tur for Lisa U, Malin, Hanne, Tuva, Fride og Sara R alle, og alle skulle ha muligheten til å jobbe dugnader slik at de kunne komme tilnærmet lik null i reisekostnad for hele turen. Vi hadde underveis flere mulige alternative reiseoperatører som ville legge opp turen for oss, men vi endte til slutt med at vi ordnet hele opplegget selv. Vi endte opp med at alle familiene som hadde meldt seg på, det vil si 13 spillere med mor eller/og far og søsken kunne bestille sin tur selv etter eget behov for utreise og returreise. Vi jobbet lenge med å finne ut hvordan det var mest hensiktsmessig å bo på en slik type tur, men vi endte til slutt med at vi leide ett stort hus der det var plass til alle, altså 35 i tallet under samme tak. Noe som i ettertid skulle vise seg å være helt perfekt opplegg. Vi leide en eiendom som lå mellom Girona og Barcelona som heter Villa LA Belladonna, en fantastisk flott Herregård fra tallet. Dette skulle være jentene med familie sitt hjem i 8 dager. Noe som gikk smertefritt fra dag en. Alle foreldrene bidrog til at dette skulle bli den opplevelsen jentene hadde gledet seg til så lenge. La Bella Donna Vi hadde i forkant av turen hatt foreldremøter der vi hadde organisert alt fra innkjøpsgrupper til matlagere, og i en storfamile på 35 personer går det uante mengder med mat. Jentene bidrog selvsagt med det de hadde tid til utenom kamper og sosialt samvær som kanskje var det viktigste på denne reisen. Fra innmarsjen Side BYÅSENAVISA AUGUST 2015

17 Vi hadde fedre som grillet, vi hadde fedre som stekte egg og bacon til hele gjengen på morgenen. Vi hadde mødre som vasket klær, skrelte poteter, skar salat og frukt over en lav sko hele uka. Onsdag var selve starten på cupen med innmarsj og storstilt markering inne i Granollers sentrum. Her kom den Norske delegasjonen samlet, med Byåsen- jenter 2000 i spissen. Torsdag startet cupen og kampene for jentene, vi startet i en overoppvarmet hall der det var en ubeskrivelig luftfuktighet og ekstrem dårlig luft. Våre jenter entret banen mot et spansk lag. Og med Spanske dommere! Første kamp var jevn fra start til slutt vi tapte kampen med ett fattig mål når det gjensto 15 sekunder på tavla. Men jentene syntes dette var en grei start. Så hadde vi kamp nr 2 mot et Tysk lag, da med tyske dommere, dette skulle vise seg å bli en langt vanskeligere kamp, her møtte vi fysisk store jenter samt at det var et godt drillet lag med mange gode spillere. Noe vi ikke kunne si om dommerne i denne kampen, for her haglet det med utvisninger og røde kort til de kjappe og mye mindre Byåsen jentene. Det skulle vise seg at dette med dømmingen her nede skulle bli vår største utfordrer. Men nok sagt om dommerne, vi tapte fortjent mot dette tyske laget. Kort oppsummert så tapte jentene de 3 første kampene sine og vant de 3 neste, dette medførte at vi ikke kom videre i sluttspillet. Noe som er helt ok, for her spilles det ikke B-sluttspill, og det er helt suverent, i alle fall når man har 6 kamper i innledende puljer. Etter endt cupspill hadde vi noen dager med badeliv og ikke minst sosialt samvær både blant foreldre og spillere og søsken. Hvis man kan si at noe har vært vellykket, ja så kan vi i aller høyeste grad si at denne turen har vært helt optimal for både spillere og foreldre i jenter 2000 gruppen til Byåsen håndball! Etter 8 dager i samme hus sammen håndballfamilien var det nesten litt vemodig å reise fra den fantastiske eiendommen vi hadde fått lov å leie Heiagjengen Vi kommer gjerne igjen, takk for nå La Bella Donna. Side 17 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

18 LANGRENN Samling på Sognefjell 24 juniorer og 8 voksne har gjennomført en fantastisk samling i Bøverdalen og på Sognefjellet fra fredag 19.6 til mandag Samlingen ble en suksess med fantasisk vær alle dager. Totalt 6 økter ble gjennomført. Derav 3-4 av disse i fantastiske skiforhold på Sognefjellet. I tillegg var en av øktene på rulleski opp Juvassvegen (fra 565 moh til 1840 moh fordelt på 12,9 km!). Takk til junioroppmann Hendrik Spilker for et bra opplegg. Treningsstart for de enkelte gruppene blir i august og september. Langrenn har følgende treningsgrupper : 8-10 år / år / år / år / junior og senior. Alder regnes i forhold til 2016, dvs. at 10 år er de som er født 2006, 9 år er født i 2007 osv. All informasjon om trening blir kunngjort på eller på de enkelte gruppenes facebooksider årsgruppa starter nok ikke før etter høstferien. Det er trening mandager kl. 18 fra Nilsbyen. Møt opp så er du med. Samling i Nilsbyen. Siste helga i august arrangeres samling for alle i Sør-Trøndelag skikrets i Nilsbyen. Samlinga er for 13 år til junior. Dugnader. Det har vært mye dugnader i sommer og høst : Olavsfestdagene og Aqua Nor. Det viktig at alle møter på dugnadene, dette gir verdifulle penger til drift av klubben og anleggene. Aktiviteter ellers høsten 2015 : sept - samling Haltdalen for år 17. okt - byttedag Nilsbyen med treningstilbud alle grupper 24. okt - 63 gr Nord junior for 8-16 år nov - skisamling Vålådalen for hele klubben Nytt av året er at skisamlinga er flyttet til Vålådalen. Vårt faste sted på Tanndalen er under ombygging og omorganisering. Vålådalen er et flott skisted som er minst like snøsikkert som Tanndalen. Så her blir det bare å melde seg på. Hver søndag kl. 10 forsøkes organsisert felles langtur fra Nilsbyen for alle aldersgrupper og gjerne med foreldre. Her er det bare å møte opp. All info på Side 18 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

19 Ingeborg Eide ble «Rookie of the Year«(fra Langrenn.com) - Hardt arbeid og tålmodighet lønner seg, mener Mårten Soleng Skinstad og Ingeborg Eide, som mottok stipend og sponsorkontrakt under utdelingen av Rookie of the Year i Oslo søndag. Søndag 10. mai - på det som så treffende er verdens aktivitetsdag - ble utdelingen av årets Rookie of the Yearstipend gjennomført i Alpinas showroom i Oslo. Mens den ene av de to stipendvinnerne ble fløyet inn fra Trondheim, svippet den andre innom etter å ha løpt hele seks etapper i årets Holmenkollstafett, som fant sted dagen før. Vinnerne av stipendet, Ingeborg Eide og Mårten Soleng Skinstad, mottok hvert sitt stipend på kr 6000,- i tillegg til en valgfri sponsoravtale med Alpina. - Hva betyr dette stipendet for dere? - Dette betyr veldig mye. Det å få en slik anerkjennelse er en motivasjon til å ta satsingen til nye høyder, sier Mårten Soleng Skinstad til Langrenn.com. Ingeborg Eide sier seg enig: - Definitivt. Når man ikke er på pallen i skirenn, er det lett å føle at ikke så mange legger merke til deg. Da er det ekstra kult å få litt oppmerksomhet med dette. frem? Har dere tips til andre skiløpere som vil opp og - Hardt arbeid og tålmodighet lønner seg. - Jeg hadde en skade som gjorde at jeg ikke kunne løpe i fjor høst. Det var tøft, forteller Mårten, og fortsetter: - Mens jeg hadde 90 timer løp gjennom tre sommermåneder, hadde jeg godt under 20 totalt fra september til jul. Skaden gjorde meg egentlig bare mer motivert til å finne en løsning. Det ble mye staking og gåing i rulleskiløype. - Jeg følte jeg hadde det inne i fjor, men jeg fikk det ikke ut. Heldigvis greide jeg å være tålmodig og la ned god trening gjennom sommeren og høsten i fjor. Det betalte seg i år, sier Ingeborg med et smil. Tidligere juniorverdensmester Petter Reistad, som til manges overraskelse valgte å avslutte karrieren etter siste juniorår, er initiativtakeren til stipendet. - Etter et år med jobbing mot denne dagen, er det vanvittig moro å se to steinseriøse utøvere faktisk motta stipendet jeg drømte om å skape. Både Mårten og Ingeborg er løpere som imponerer meg både på det sportslige og personlige plan. Inngår sponsorkontrakt En del av premien er muligheten til å inngå kontrakt med Alpina. Det har Ingeborg Eide tenkt å benytte seg av. - Det er ekstra moro å ha Alpina på laget når en person som Ingeborg vinner. Ingeborg er en av mange skiløpere i Norge som ikke har noen sponsoravtaler, på tross av en imponerende dedikasjon i satsingen, sier Petter Reistad. - Å kunne ta den samtalen hvor man forklarer at tiden uten kontrakter er over, velkommen i Alpina-stallen, er helt rått. Stian Trømborg fra Alpina er glad for å ha fått det unge talentet fra Byåsen inn i stallen: - Det er veldig moro at Ingeborg vil gå på Alpina. I Alpina synes vi ingenting er så artig som å hjelpe løpere med potensiale og pågangsmot. Vi er stolte over å kunne tilby en så hardtsatsende og dedikert utøver som Ingeborg en full sponsoravtale med Alpina, sier han. - Ingeborg vil få god oppfølging fra Alpina gjennom året og vi gleder oss til å følge henne. Ingeborgs avtale vil omfatte Alpinas nye skisko i karbon, rulleskisko og rulleski - i tillegg til staver fra KV+. - Da Petter ringte trodde jeg det var for å mase på en undersøkelse Skiforbundet hadde sendt ut etter junior-nm. Da han sa jeg hadde vunnet stipend og sponsoravtale visste jeg ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Dette er så kult, sier en strålende fornøyd Ingeborg Eide. Side 19 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

20 17. mai og Borgertoget Byåsen IL har tradisjon for å stille opp i Borgertoget. Ansvar for fane og flaggborg går på omgang mellom de største avdelingene. I år var det o-avdeling som tok ansvaret. Byåsens fane ble båret av Øyvind Wiggen fra O-avdelingen. Øyvind har deltatt i orientering, løp og langrenn for Byåsen IL i mange år. De siste årene er det orientering i ulike former som har hatt prioritet. Spesielt ski-orientering har vært en suksess. Det ble etter hvert godt oppmøte fra mange avdelinger og et stort, langt Byåsen-tog. Det var perfekt vær for borgertog (opphold og +8 grader). St.Olavsloppet. Årets «lopp» hadde start i Trondheim onsdag 24. juni Byåsen IL har ansvaret for starten og etappen fram til Lade. Her ble aktive/foreldre fra både langrenn, håndball og fotball engasjert som løypemerkere og løypevakter. Kanskje den ikke helt store utfordringen en litt stille onsdags morgen, men viktig for å hindre at løperne tar feil vei eller at det oppstår situasjoner mellom løpere og andre trafikanter. Byåsen stilte i år med 3 lag : Veteran damer (244), damelag (255) og herrelag (200). I forkant av løpet var det en stor jobb med lagoppsett og kontakt med de enkelte løperne. Transport, overnatting, tilpassede etapper er noen av utfordingene som må løses, helst før start. St.Olavsloppet er et tradisjonelt stafettløp mellom Trondheim og Østersund. Løpet startet for 28 år siden og har i dag ca. 220 lag på startsstreken. Dette er er både idrettslag, vennelag, firmalag. Noen løper alle 4 dager, andre løper mindre. Det er stort sett svenske og norske lag som deltar. Antall deltagere på lagene varierer fra 15 til 25 løpere. Det konkurreres i klasse for idrettslag, mosjonslag mix og mosjonslag kvinner. Byåsens lag kom seg greit gjennom første dag fra Trondheim til Levanger. Flott vær i Levanger og stor stemning på torget. De fleste overnattet hjemme og stilte til start torsdag morgen i Levanger. Turen gikk da forbi vakre og historiske Stiklestad og opp til grense-«byen» Sandvika. Her er det ett hus og det benytter Byåsen til overnatting. Huset eies av Det Norske og har veldig god standard som overnattingssted. Ingen utegrilling denne kvelden, regn og surt vær. Før målgang i Sandvika ble det litt trøbbel for løpere og følgebiler da en utenlandsk trailerl ble stående fast og sperre hele veien. Veien var vel stengt en times tid. Men aller hjelper alle i St.Olavsloppet. Så løperne kom til mål/vekslinger og fikk på seg tørre klær. Fredag morgen var en atskillig bedre dag værmessig. De første bakken opp fra Sandvika er utfordrende for mange men varmen var i alle fall ikke noe problem. En kort dag dette og tidlig ankomst til trivelige Åre. De fleste løpere overnatter her i leiligheter eller på hotell. Det var bedre vær i Åre og mulighet til å rusle litt ute. Middag ble det på hotellet nede ved jernbanestasjonen (Holliday Club). Lørdag morgen var det tidlig start kl. 07:30 for lagene og ankomst Østersund mellom kl. 16 og 17 i strålende sommervær. Stor innsats hele dagen. Litt sykdom gjorde at det ble en del justeringer på lagoppstillingene utover dagen. Men utrolig nok gikk det opp til slutt. Lagene løp omtrent som på planlagt skjema. Guttelaget nr. 200 hadde stipulert tid 4:10 pr km, men klarte 4:00 på km. De fikk en flott 12 plass i klassen. Jentene lag nr. 255 hadde stipulert km tid på 4:40 og løp på 4:41. Neste år (2016) går løpet fra Østersund 29. juni og målgang er i Trondheim 2. juli. Så da er det bare å sette inn dagene i kalender. Og målgangen i Trondheim er det Byåsen IL som arrangerer. Alt om St.Olavsloppet kan du lese på arrangørens hjemmeside Side 20 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

21 MYRADAGEN 30. AUGUST Også i år blir det Myradag. Nærmere bestemt siste søndag i august. Dette har nå blitt den faste arrangementsdagen for oss. Og arrangørene det er Uglamarka velforening, Byåsen IL og naboene til Myra på Ugla. Arrangementet start kl. 16. Rasmus Rodhe stiller på scenen sammen med sirkusartstene August og Alvin. Vi gleder oss, både til å se og høre. Supert at vi har så dyktige artister som stilller opp for nærmiljøet! Vi får også besøk av en av Europas beste sjonglører, Kristian Wanvik fra Byåsen. På Myradagen blir det show Videre program er musikk med Byåsen musikk-korp, håndballkamp, basketballkamp, sandvolleyball, tombola, ansiktsmaling, saftproduksjon, konkurranser for barn mm. Og mat bli det også. Årets «Myraboks» blir grillet laks med grønnsaker. I tillegg selges kaker, kaffe, brus, pølser og hamburgere. Hensikten med Myradagen er å skaffe litt penger til drift og utvikling av Myra nærmiljøanlegg. Vi ønsker oss penger til mer lys, sykkelbane, benker og bord. Og ikke minst ordinært vedlikehold. Myradagen i 2014 ga et overskudd på ca kr. Da var det strålende vær og mye folk. Kanskje blir det enda bedre i Ta turen innom søndag 30. august. Vi åpner kl. 16 og holder på til ca. 18:30. Ta med kontanter! Fra Myradagen 2014: Musikk-korps og diplom etter 60 m løp. Side 21 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

22 3-VANNSLØPET ONSDAG 30. SEPT KL. 18:30 MYRA IDRETTSPLASS V/KYVATNET LØP RUNDT 1, 2 ELLER 3 VANN (2, 6 ELLER 8 KM): KYVATNET, LIANVATNET OG HAUKVATNET. BARNELØP PÅ MYRA BANEN FØR HOVEDLØPET. Påmelding via hvor også mere informasjon vil finnes. I tillegg finner du oss på facebook Nye Byåsenrunden- 3vannsløpet. Forhåndspåmelding med betaling kan gjøres inntil Klasser: 8-12 år, år, år, 50+ fordelt på menn og kvinner samt mosjon. Eget barneløp for 2 til 7 år (løp på Myra banen), kl. 18. Startkontingent: kr. 150 for enkeltstart, kr. 300 for familie. Tillegg kr. 50 for påmelding løpsdagen. Mosjonsklasse kr. 100 uten tidtaking. Kafe/ garderobe / sekretariat på Myra klubbhus. I høst deltok ca. 170 stk, kan vi bli enda flere i vår? Arrangør : Byåsen IL

23 ALLIDRETT I BYÅSEN IL Når høsten nærmer seg er det klart for oppstart av Allidretten i Byåsen IL. Hensikten med tilbudet er å gi barna en smakebit på mange aktiviteter innen idrett, både idretter som Byåsen IL har og andre idretter. Byåsen har i dag idrettene friidrett, orientering, håndball, fotball og ski. Vi er også medlem av volleyball- og bandyforbundet, så hvis noen ønsker å starte med disse idrettene er det bare å varsle hovedstyret. Byåsen Allidrett tilbyr følgende aktivitetsgrupper høsten 2015 / våren 2016: Mandag kl. 17:00: Micro1 (barn født 2010) Mandag kl. 18:00: Rekrutt1 (barn født 2009) Mandag kl. 19:00: Junior (barn født ) Tirsdag kl. 16:30: Micro2 (barn født 2010) Tirsdag kl. 17:30: Micro3 (barn født 2010) Tirsdag kl. 18:30: Rekrutt2 (barn født 2009) Oppstart er 7. og , men det er fullt mulig å starte senere. Aktiviteter : Aktiviteten foregår i Granåsen, Nilsbyen, på Myra og på Stavset skole. Det er lagt opp til omtrent følgende aktiviteter : Skogshinderløype, orientering, friidrett, Tarzanleik, innebandy, turn, dans, ballspill, karate, aking, skøyter, skileik og sykkel. Det meste foregår utendørs, men i enkelte perioder er det best å trene inne på Stavset skole. Allidrett har egne faste trenere som er med barna gjennom hele sesongen. Før trening og etter trening krysses av hvem som har møtt og hvem som drar når de hentes av en voksen. I de ulike anleggene som Byåsen IL har, bidrar gjerne trenere og aktive fra de enkelte idrettene med voksenressurser. Avslutning planlegges til 9. mai 2016 med grilling ved Lianvatnet (kan bli justert dato). Det er selvsagt greit å delta i de andre aktivitetene som Byåsen har, f.eks. klubbrenn (poengrenn) på ski i Nilsbyen (fra 2 år), hopprenn i Granåsen for de aller yngste, håndballskole etc. i tillegg til allidretten. Informasjon om allidretten og påmelding m/betaling gjøres via Allidretten har også en facebookside (byasenallidrett). E-post er Det koster 1100 kr å delta for hele perioden fra september 2015 til mai Du må også melde barna og gjerne de voksne i Byåsen I. Bruk og velg Byåsen som idrettslag. Styret i Allidretten for 2015/2016 er : Geir Hanssen, leder. Tlf: Ola Stenseth, Aktivitetsansvarlig/terminliste Maria Mjønes, Økonomiansvarlig Christian Johansen, Treneransvarlig Frode Lund Winsnes, Hjemmeside og mail Side 23 BYÅSENAVISA AUGUST 2015

24 Vi har åpnet nytt fastlegesenter i Granåsen. I senteret er vi fire erfarne leger: Are Løset Arne Winsnes Gry Silje Raaen Ola Berger Du kan bytte fastlege på Helfo.no eller ved å ringe Fastlegetelefonen: Vi er et legesenter for alle og ønsker unge og gamle velkommen! Gode parkeringsmuligheter. God bussforbindelse med rute 19. Kontakt oss gjerne på telefon