Ruths bok. I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruths bok. I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen"

Transkript

1 Nr

2 796 Ruths bok 2 I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen og trosopplæreren i Eiker prestegjeld, er hele Bibelen Ruths bok. For Ruth Thorkildsen har mange års erfaring i menighetsarbeid blant barn og unge med Bibelen som lærebok og rettesnor. De siste årene har hun vært lærer i grunnskolen, men nå går hun tilbake som heltids menighetsarbeider. Denne gang med trosopplæring som arbeidsfelt i Eiker Prestegjeld. Ruth er godt kjent blant mange eikværinger, både som lærer på barneskolen i Vestfossen og Hokksund, og som klokker i Vestfossen. Alle som møter henne, blir raskt på fornavn med den utadvendte og omsorgsfulle menighetspedagogen. Og eikværingene har lært å sette pris på hennes vennlige smil og positive, oppmuntrende ord i de fleste sammenhenger. Borgerlig konfirmant At Ruth skulle bli menighetsarbeider på heltid, var ingen selvfølge i oppveksten. Hennes far var en av initiativtakerne til borgerlig konfirmasjon i Oslo, og selv ble hun konfirmert borgerlig. Senere underviste hun borgerlige konfirmanter. Men så en dag for 24 år siden ble livet hennes annerledes. Ruth ble kristen og fant fred i Herrens nåde. Og siden den gangen, har menighetsarbeid stått hennes hjerte nær. Ruth er født i Oslo, men flyttet til Trondheim som ettåring. Faren var geolog, og da Norges Geologiske Undersøkelse flyttet kontorene til trønderhovedstaden, så fulgte familien Thorkildsen med nordover. Da hun var jente, drømte hun om å bli jordmor, men det var lærer hun ble. Etter lærerskolen i Levanger, var hun en tid lærer i Namdal før hun flyttet tilbake til Oslo, hvor hun var født. Så ble det studier i diakoni og arbeid som barnekoordinator i Lommedalen Menighet. Fra tigerstaden til kulturhovedstaden Ruths tidligere mann ønsket seg et stort hus. Det fant han i Vestfossen. Dit flyttet Ruth og dattera, Christine, mens Ruths mann ombestemte seg og fant andre løsninger. Og sånn ble det. Ruth meldte seg til tjeneste for Vestfossen menighet og ble klokker. Senere ble hun valgt inn i menighetsrådet og fungert som leder av rådet i nesten to valgperioder, mens hun livnærte seg som lærer. Nå bor Ruth og Christine i Hokksund. Christine er en aktiv og kreativ dame på 19 år som er fast spaltist i Bygdeposten, og har amatørteater som sin store lidenskap. Da hun var yngre, var hun aktiv tensingjente. Til høsten har hun planer om folkehøyskole, men Teaterhøyskolen er drømmen på sikt. Hele prestegjeldet I mange år hadde skolen ansvar for dåpsopplæringen gjennom kristendomsundervisningen. Men da kristendomsfaget ble erstattet av et livsynsorienterende fag, ble ansvaret for dåpsopplæringen ført tilbake der det hører hjemme, nemlig i menigheten hvor barna er døpt. Det er dette Ruth nå skal hjelpe alle menighetsrådene i Øvre Eiker med å ivareta. Foreløpig er arbeidet på planstadiet. Barn og unge skal vite hvilke opplæringstilbud kirken vil gi dem i ulike faser av oppveksten. Dette er også viktig for dem som har brakt barna til dåpen, og samtidig fortalt menigheten at de ønsker at barnet skal oppdras i den kristne tro. Ruths oppgave blir å hjelpe menighetsrådene til å bidra til å oppfylle foreldrenes ønske. - Dette er ingen oppgave for ett menneske, sier Ruth Thorkildsen til menighetsbladet. Etter Kirkeloven er det menighetsrådets ansvar å styrke og nære det kristne liv i soknet. Ruths oppgave blir å veilede og tilrettelegge. Og hvis det er noen som sitter med gode ideer og konstruktive forslag til tiltak, så er hun lut(h)er øre. Ragnar Otto Eriksen MILJØMERKET Redaksjon: Bente Lilleås, Ida Hultmark Tørto, Else Kari Brinchen, Marit Vatsvåg Loe og kateket Anne-Jorun Erichsen. Forsidefoto: Bente Lilleås. Grafisk produksjon: Østfold Trykkeri AS Neste nummer: Kommer iseptember Siste frist for stoff er 1. august. Stoff sendes: Økonomi: Vi trenger gaver og frivillig kontingent for å kunne gis ut. Kontonummer: Trykksak

3 Vestfossen melder: Stol på kirken! Vestfossen menighetsråd ber om støtte til innkjøp av stoler. Som kjent ble ikke innkjøp av inventar (stoler, liturgisk møbler, kontorinnredning, utsmykning) kalkulert inn i byggeprosjektet. Vi trenger 200 stoler i kirkerommet. Solide og slitesterke stoler som ikke trenger utskiftning de første 30 år, koster om lag kr ,- pr. stk. Det kan høres mye ut, men kvalitet og holdbarhet koster. Alle beløp, store eller små, er vi takknemlige for! Firmaer, foreninger eller enkeltpersoner som kan tenke seg å sponse stoler, bes benytte menighetsrådets kontonummer: Gamle slipesteiner skal være alter i kirken. Slik bindes Vestfossen sin historie inn i det nye (merk gaven med stoler ). Vi flytter med oss fra kapellet: Altertavle (fra 1400-tallet, skåret i alabast og av unik historisk verdi), gammelt krusifiks, nattverdsutstyr, lysestaker, blomstervaser, malerier/bilder, elektronisk orgel, døpefont (inntil ny er designet), lesepult, 100 godt brukbare stoler med trekk og en del bord med tilhørende stålstoler. Så langt har vi mottatt solid støtte fra Sparebanken Øst ( ,-), Vestfossen Sanitetsforening ( ,-), Sparebanken 1 Modum (50.000,-) og Vestfossen med Omegns kirkeforening (50.000,-). Midlene brukes til innkjøp av liturgiske møbler, kjøkkenutstyr og stoler, så langt det rekker. Vi takker for gavene! Saken er bare at vi sårt trenger flere midler! Så oppfordringen vår er en gave til stoler! På forhånd: Takk for hjelpen! Vestfossen menighetsråd Presentasjon av Haug menighetsråd 1. Magne Ødegård, 4. Martine Vannebo, Hilde Bjornes 3 2. Arnbjørg Torgersen, 5. Marit Vatsvåg Loe, 6. Marianne Marhaug Svendsen, (Vara) 3. Irene Firing, Rolf Elsness 7. Tove Jamtvedt, (Vara) Menighetsrådet i Haug ønsker at kirken skal framstå trygg, åpen og med stor takhøyde. Om vi søker Haug kirke i dyp sorg eller i stor glede er det vårt mål at alle skal føle seg akseptert og respektert. Menighetsutvikling i folkekirken Vestfossen! Vestfossen menighet startet høsten 2009 et samarbeid med Menighetsfakultetet (MF) som kalles menighetsutvikling i folkekirken. Tanken er at vi skal få hjelp til å utvikle menigheten vår nå som vi får kirke. Ett av arbeidsredskapene er et spørreskjema som besvares anonymt. Spørreundersøkelsen skjer i perioden 21.april 31.mai. Det spørres både om dine tanker om menigheten i dag - og i framtida. Vi har valgt å sende spørreskjemaet ut med Eiker menighetsblad, altså til alle husstander Motto: Haug Menighet Et levende og inkluderende fellesskap i Vestfossen med omegn. Det blir også anledning til å svare på spørreskjemaet elektronisk ved å gå inn på denne adressen: Vi håper på denne måten å få mange gode innspill slik at Vestfossen menighet blir en levende menighet for små og store! Du kan også sende forslag til arbeid i den nye kirka i Vestfossen til: eller: Hvis du velger å svare elektronisk, skal du ikke benytte papirutgave. Papirutgaven kan enten leveres i en lukket konvolutt etter en gudstjeneste eller sendes via post til Haug menighetssenter, Postboks 116, 3301 Hokksund. Merk konvolutten: Spørreskjema, Vestfossen. Vi takker for alle tilbakemeldinger! Vestfossen menighetsråd

4 Størst av alt Trosopplæring i menighetene våre kan være så mangt. Framover vil vi presentere noe av dette: Bilder fra tiltak som er gjennomført, og opplysninger om hva som skal skje. Målet er at når vi har utarbeidet planene for menighetene skal alle vite hvilke tiltak/arrangement de møter ved ulike alderstrinn. Noen tiltak er avgrensede enkelthendelser, andre er kontinuerlige tiltak som kor. Vi har et stort ønske om at det skal etableres flere barnekor i menighetene våre. Så har du lyst til å være dirigent, eller kjenner noen som kan være dirigent så si fra til oss. Vestfossen: Søndag 18. april var det barnas påskefest gudstjeneste, med dramatisering av teksten om Jesus som møtte disiplene på stranden, og som 3 ganger spør Peter om han elsker ham. Haug: Søndag 11.april var det barnas påskefest, se omtale på baksiden av bladet. Søndag 30.mai blir alle 9 åringer invitert til en spesiell gudstjeneste hvor glede, felleskap og naturen er tema. Vi håper på godt vær, slik at alt kan foregå ute! Etter gudstjenesten blir det sporløype og steking av pinnebrød. Så hold av denne dagen allerede nå. Fiskum: Barnekoret i Fiskum kirke har deltatt i en stor konsert i Efteløt kirke med mange andre kor og Jessy Dixon og Elsa Harris. Bakke: Har gjennomført det tradisjonelle påskeverkstedet for 4-åringene og deres familie på Solhaug en lørdag før påske. Dagen startet med at misjonsforeningen Samklang arrangerte frokost. Så gikk barn og voksne i gang med å lage påskepynt. Det er også delt ut bøker til 4-åringene i Bakke og Bingen. I løpet av året vil vi arrangere Lys våken i en eller flere av menighetene. Dette er et konsept der 11-åringene inviteres til kirken fra en lørdag til søndag, med mye forskjellig program og overnatting i kirken!!!! Dette kommer vi tilbake til. 4 Konfirmanter i 2011 Kurs for nye menighetsråd i Eiker prosti Tirsdag 6. april arrangerte Tunsberg bispedømmeråd kurs på menighetssenteret i Haug for nye menighetsråd i Eiker prosti og Kongsberg prosti. Det var ca. 80 deltakere, 50 fra Eiker og 30 fra Kongsberg. Kveldens temaer favnet vidt fra diakoni og misjon til gudstjeneste og trosopplæring. Godt samarbeid mellom menighetsråd og stab er grunnleggende for at begge parter kan utføre sine oppgaver. Leder for menighetsrådet i Haug, Magne Ødegård, la fram hvilke forventninger han har til samarbeid med staben. Han forventer at staben tar initiativ til gode planprosesser, og at den er en samlet og koordinert enhet som er lojal mot menighetsrådet. Det siste gjelder selvfølgelig også for menighetsrådet mot staben. Anne Kjersti Bakke Holberg, kateket i Nedre Eiker, var den som la fram forventningene staben har til menighetsrådet. En grunnleggende forventning er at menighetsrådet legger til rette for at staben har nok ressurser til å utføre arbeidet. Staben forventer at menighetsrådet har tiltak for alle grupper i menigheten som gir dem mulighet til å vokse i troen. Anne Kjersti pekte også på at menighetsrådet må ha antenner ut i menigheten for å få vite hvor denne mener at kirken skal være, og hva den skal gjøre. I disse dager mottar mange familier brosjyre med informasjon om kirkelig konfirmasjon. Brosjyren som er sendt er felles for hele Tunsberg bispedømme. Informasjonen som gjelder spesielt for Øvre Eiker vil komme hjem i posten til de vi har i våre registre. I tillegg inviterer vi til informasjonsmøter. Vi håper også å komme rundt på skolene og informere om vårt tilbud. Påmelding skjer skriftlig, helst på nettet, men det går også å sende som vanlig post. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart, eller dere har synspunkt på noe. Nytt neste år er at alle som sokner til Vestfossen skal konfirmeres i Vestfossen kirke. Vi gleder oss til det første kullet som får den opplevelsen. Påmelding for alle menighetene innen 1.juni. Vi ønsker dere hjertelig velkommen som konfirmantfamilier! Konfirmasjonene blir som følger: Haug kirke søndag 8.mai og lørdag 14.mai Vestfossen kirke lørdag 7.mai og søndag 15.mai Fiskum kirke søndag 29.mai Bakke kirke søndag 5.juni. Eventuelt også Bingen kapell.

5 Tanker i tiden... Fred være med dere.. Kjære konfirmanter! Takk for at dere valgte kirkelig konfirmasjon, takk for tiden dere har delt med oss, takk for innspill, takk for spørsmål. Vi har ønsket å vise dere en liten flik av hvem Jesus er, hva kirken står for og betyr. Hva vi har klart å formidle er kanskje verken dere eller vi helt sikre på. Min trøst er at Jesu disipler heller ikke var så sikre på ting etter Jesu oppstandelse, ikke kjente de ham igjen, de tvilte og de trodde ikke, på tross av at de hadde gått sammen med Jesus hver dag i lang tid. Også jeg kjenner på tvilen, det er ikke alltid jeg heller klarer å tro, ikke alltid jeg heller får øye på Jesus Da vet jeg at jeg er ikke den første.og jeg er ikke alene om å kjenne det slik,.men Jesus møtte sine disipler med ordene: «Fred være med dere!» Den samme hilsen sender han også til deg. Kristen tro er ikke en prestasjonsidrett, ikke et eksamensfag, kristen tro er å hvile i Jesus. I kirken tror vi som kirke, vi tror sammen, og kirkens tro bæres av Jesus. Lykke til i troen og livet! På vegne av kateket, konfirmantmedarbeider og prester Tor Inge Petersen-Øverleir, sokneprest i Haug 5 I or fikk vi en stor gave av Sparebanken Øst, penger til et nytt flygel til Haug kirke. Wiggo og Abram var en tur til Oslo for å prøve forskjellige instrumenter og det ble en Shigero Kawai på 1.86 cm, et nydelig instrument som leveres i slutten av april. Vi gleder oss over det, og ønsker at Haug menighet har glede av dette instrumentet i mange år fremover. Eiker Musikkfestival 2010 er planlagt: oktober, så sett av datoene! Her kommer det mange godbiter. En stor begivenhet vil være prosjektet Messias av Händel med fullt orkester, solister og Eiker prosjektkor på forhåpentligvis 90 sangere. Har du lyst å være med å synge Messias for første gang i Eiker? Sendt en e-post til kantor. Korprosjektet skal ha ukentlige øvelser fra august av, med en første bli-kjentøvelse i juni. Vi håper at det blir en flott opplevelse i Haug kirke. Vi tar også i bruk Vestfossen kirke under EMF til en konsert. Det ser ut til at Minsk Kammerorkester kommer og er med under både Messias og konserten i Vestfossen kirke, samt noen andre lokaler rundt om i Eiker. Også i år blir det et bestillingsverk, komponert for orgel og 10 messingblåsere. TenThing, med Tine Thing Helseth i spissen kommer til Haug kirke, og spiller sammen med Abram urfremførelse av dette nye verket for EMF 2010 på søndag 24.oktober. Det blir nok en begivenhet dette også. Festivalbillett: Også i år er det mulig å sikre seg en billett som gir adgang til alle konserter til en rimeligere pris. Husk, dette kan være en flott bursdagsgave til noen du er glad i. Billetten må spesialbestilles hos Abram (mob ) Mer info om EMF blir fortløpende lagt ut på Orgelkonserter i Haug kirke: Vi har fått støtte fra kulturrådet til noen orgelkonserter med utøvere fra utlandet. La ikke sjansen gå forbi dere, støtt opp om dette! Det er unikt at vi får penger til å invitere gode utenlandske organister til Eiker. Vi i Haug kirkemusikk håper inderlig at Øvre Eikers innbyggere setter pris på disse konsertene og vi ser frem til å ta imot deg. I skrivende stund har jeg akkurat fått vite om denne støtten, og dermed har det ikke blitt gjort konkrete avtaler enda, men det skjer så fort som mulig. Aktuelle datoer kommer på hjemmesiden, eller i lokalavisen. Så, vel møtt til kirkene i Eiker!

6 Bingen kapell Bakke kirke Haug kirke Vestfossen kapell Fiskum kirke Gudstjenester i Øvre Eiker Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen mai s.e.påske Haug kirke: kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Vestfossen kapell: kl Stig Kaarstad Bingen kapell:kl Lørdag 8. mai 2010 Haug kirke: kl og Anne-Jorun Erichsen Kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen 9. mai s.e.påske Haug kirke:kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Kl og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Helge Norrud Bakke kirke:kl Helge Norrud 13. mai 2010 Kristi himmelfartsdag Haug kirke: kl Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen kapell: kl Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 16. mai s.e.påske Haug kirke: kl Helge Norrud Vestfossen kapell: Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 17. mai 2010 Grunnlovsdag Haug kirke: kl mai gudstjeneste ved Helge Norrud Vestfossen kapell: kl mai gudstjeneste ved Fiskum kirke: kl mai gudstjeneste ved Bakke kirke: Kl mai gudstjeneste ved 23. mai 2010 Pinsedag Haug kirke: kl Høytidsgudstjeneste ved Tor Inge Petersen-Øverleir Fiskum kirke: kl Høytidsgudstjeneste Bingen kapell: kl Høytidsgudstjeneste ved Tor Inge Petersen-Øverleir 24. mai pinsedag Vestfossen kapell: kl Høytidsgudstjeneste ved Øra friluftsområde: kl Høytidsgudstjeneste ved 30. mai s.e.pinse Haug kirke: kl Gudstjeneste/Barnas pinsejubel ved Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 6. juni s.e.pinse Haug kirke: kl Helge Norrud Bakke kirke: kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved Bingen kapell: Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 13. juni s.e.pinse Fossesholm kl Friluftsgudstjeneste NB: FORANDRET KLOKKESLETT I SOMMER 20. juni s.e.pinse Fiskum gamle kirke: kl juni s.e.pinse Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen kapell kl Audhild Kaarstad Siste gudstjeneste i kapellet 4. juli s.e.pinse Haug kirke:kl Tor Inge Petersen-Øverleir Bakke kirke kl Tor Inge Petersen-Øverleir 11. juli s.e.pinse Fiskum gamle kirke: kl juli s.e.pinse Helge Norrud Bingen kapell: kl Helge Norrud 25. juli s.e.pinse 29. juli 2010 Olsok Fiskum gamle kirke kl Olsok gudstjeneste ved Petter Lind 1. august s.e.pinse Bakke kirke kl august s.e.pinse Tor Inge Petersen-Øverleir Fiskum gamle kirke kl Tor Inge Petersen-Øverleir 15. august s.e.pinse Helge Norrud Holte ell kl Friluftsgudstjeneste 22. august s.e.pinse Haug kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon ved Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon Bakke kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon ved 29. august s.e.pinse Vestfossen kirke: kl Vigslingsgudstjeneste ved biskop Laila Riksaasen Dahl og prestene i Øvre Eiker

7 Oppslagstavla Faste aktiviteter BaKKE MENIGHET SMÅBaRNSTREFF I BaKKE Det er småbarnstreff på Solhaug hver tirsdag kl (ikke i skolens ferier). Kontaktperson Vigdis Margrethe Løver Barne- og ungdomsarbeid Mikro-Sing hver fredag på menighetssenteret kl NB! Ny tid. Mini-Sing hver fredag på menighetssenteret kl NB! Ny tid. Ten-Sing hver fredag på menighetssenteret kl Kontakt kateketen for mer info. FORMIDDaGSTREFF PÅ SOLHaUG Onsdag 14. mai kl Diakonatet Onsdag 26. mai kl Sanitetsforeningen Onsdag 9. juni kl Diakonatet Søndagsskole Sprell levende Søndagsskole for barn fra 4 år og oppover. Sang, musikk, fortellinger, aktiviteter 16. mai på Haug Menighetssenter kl Kontaktperson Stine Cross, mobil BUSSTUR TIL STØLSDOKKEN FJELLHOTELL Haug diakonat har busstur til Stølsdokken hotell mandag 7. til onsdag 9. juni. Stølsdokken ligger nydelig til i området mellom Fagernes og Gol. Her kan man bevege seg rundt i god elluft, og skjerpe appetitten til et godt måltid. På denne turen blir det ikke så mye busskjøring, men vi har muligheten til en tur på Panoramaveien andre dagen om vi ønsker. Mange menigheter har lagt sine turer hit. Det blir avreise fra Haug kirke kl , og det kjøres via Hønefoss, Sperillen, Begnadalen, Leira og opp på ellet. På tredje dagen kjører vi til Gol hvor vi besøker Halling Glass og middelalderparken. Pris pr. person i dobbeltrom kr. 2450,-, og pr. person i enkeltrom kr. 2650,-. Dette inkluderer bussreisen, overnatting, 3 lunsjer, 2 middager og 2 frokoster, pluss inngang på Halling Glass og middelalderparken. Påmelding til Øvre Eiker kirkekontor tlf , mandag-fredag kl innen fredag 7. mai. HaUG DIaKONaTS BaSaR Haug dakonat har basar lørdag 16.okt. til høsten. Vi begynner med loddsalg i siste halvdel av august. Gevinster til støtte for menighetens diakonale arbeid tar vi imot med takk. De kan leveres på menighetssenteret. Takk for at du støtter arbeidet vårt! God Sommer 2010 UNGDOMSKLUBB PÅ SOLHaUG "Åpen torsdag" kl til på Solhaug vil arrangeres hver torsdag unntatt i skoleferiene. "Åpen torsdag" er et samarbeid mellom Bakke menighet og Misjonskirken, og alle ungdommer fra 12 år og oppover er velkomne. Vi steker vafler, er sammen, spiller bordtennis etc. og har en andaktsstund hvor vi deler tanker om Jesus og Guds Ord. De voksne som er med er: Heidi Dahl (menighetsarbeider i Misjonskirken), Marit Anmarksrud (Bakke menighet), John Hagen (Misjonskirken) og Øystein Haugerud (Menighetsrådet). Kontaktperson Øystein Haugerud HaUG MENIGHET Menighetssenteret, bibelgruppe Vi fortsetter med bibelgruppene i Haug menighetssenter hvor vi leser kommende søndags tekster. Nye deltakere er hjertelig velkommen. Samlingene er på følgende onsdager fra kl : 5. mai, 19. mai, 2. juni, 8. september og 22, september FORMIDDaGSTREFF I HaUG MENIGHETSSENTER Formiddagstreff fredag 7. mai kl Formiddagstreff fredag 18.juni kl (midtsommertreffet) Formiddagstreff fredag 3. sept kl SJÅFØRER TIL KIRKESKYSS En viktig diakonal oppgave i Haug menighet i Hokksund er å hjelpe dem til kirke som er dårlig til bens. Vi har nå mulighet til å låne en minibuss som kan kjøres med vanlig førerkort. Det vi mangler er nok sjåfører. Kan du tenke deg som en utfordring å kjøre kirkebil to søndager i halvåret? Passer ikke den ene søndagen går det an å bytte innbyrdes blant sjåførene. Vi håper at du kan tilby oss denne tjenesten. Ring oss gjerne på menighetskontoret tlf UTLEIE av HaUG MENIGHETSSENTER Vi minner om Haug menighetssenter som et egnet sted der det kan holdes møter, arrangeres dåpsfester, konfirmasjoner, fødselsdager, minnesamvær og lignende. Lokale cateringfirma kan benyttes. Det er god plass, nytt kjøkken, høyttaleranlegg med cd-spiller, egen garderobe, handicaptoalett, stort kjølerom og kjøkken. Priser: Hele hovedetasjen med kjøkken kr. 1200,- Lillesal eller hall med kjøkken kr. 700,- Peisestue kr. 600,- Kontakt menighetskontoret for nærmere informasjon. VESTFOSSEN MENIGHET Vi har dessverre ikke vann i kapellet, og treffene der utgår. Velkommen til Vestfossen kirke til høsten! FORMIDDaGSTREFF I VESTFOSSEN KaPELL Formiddagstreff fredag 21. mai kl Treffet er flyttet til Ungdomsheimen. 7 FISKUM MENIGHET Fiskum kirkes barnekor Hver tirsdag kl i kirken.

8 Konfirmasjoner Konfirmanter Vestfossen HaUG KIRKE 2.mai kl Stian Fredriksen 8.mai kl Karoline Austheim Jon Erling Fauske Stine Hamre Karoline Moen Hansen Lasse-Andrè Westerhus Henriksen Joakim Isaksen Simen Ingstad Katrine Stolp Rolund Martin Hansen Uverud Charlotte Johansen Daniel Martinsen Rebecca Jæktvik Nordvang Håkon Andrè Sætrang Sundet Reinhard Holmes Thoresen Solvår Wium 9.mai kl Andrè Berli Delgado Espen Fornstedt Lutnes Robin Holestøl Papae Heidi Lyngaas Bottegård Emilie Seljenes Gevelt Ida Gravdahl Lisa Smørdal Gustavsen Solveig Anette Gylthe Katrine Tallhaug Haugen Frida Hoen (Darbu) Kristoffer Kruke Kristoffer Vincent Rebo Martine Skistad Skagseth Jannicke Aass VESTFOSSEN KaPELL 13.mai kl Silje Helene Knudsen Kristian Tovsen Marthinsen Hans Ole Hals Raymond Kristiansen Karoline Lunde Systad 13.mai kl Håkon Hals Hellerud Ida Maria Lunde Christopher Skjønsberg Rust Espen Samuelsen Ragnhild Emilie Simensen 16.mai kl Steffen Leonhardsen Hansen Stine Ula Mortensen Susann Skjoldhorne Kitusan Srikanthan Konfirmanter Fiskum FISKUM KIRKE 30. mai kl Anders Bakken Enger John Cato Gulliksrud Fiskum Simen Granbakken Guro Høgberget Andreas Kajander Magnus Kjennerud Hans Ingar Kristoffersen Christian Jacobsen Støckert Tonje Vego Konfirmanter Bakke BaKKE KIRKE 6. juni kl Carl Henrik Stensvehagen Bache Magnus Berg Line Bergan Espen Brinchen Ole Lodvar Endresen Sandra Kristine Ese Linn Høstvik Fredrik Jørgensen Silje Marie Flatin Lien Mathias Heimstad Løen Per Harald Stenklev Mykland Thea Eirin Berg Nes Gunhild Fransiska Neverdal Sondre Tronrud Ringstad Benjamin Larsen Sucu Henriette Suren Tina Jeanette Thorud BINGEN KaPELL 6. juni kl Sondre Korsbøen Frank Edvin Bergan Thorgersen Konfirmanter Haug HaUG KIRKE 2. mai kl.10:30 Christoffer Andreassen Espen Helgerud Henriette Berget Håkon Vikestad Midtflå Julie Visnes Kristian Bottegård Næss Kristine Loe Kvam Marie Holmen Martine Storeli Oda Vestby Hansen Ole Morten Nævra Dalen Sander Thorsen Oslund Silje Lunåsmo Sandberg Stian Helgerud Tesfaye Mandefro Asefa Tom Alexander Ranheim 2. mai kl.12:30 Andreas Solberg Daniel Olufsen Daniel Bjørnø Ellen Camilla Hansen Gabriella Krogstad Berg Hans Christian Mogen Hedda Rebecca Aarkvisla Sveaas Herman Sørby Stengel Jørgen Jensen Borgersen Mari Knutsen Marius Rust Marte Marie Varlo Per Cristian Løvstad Rebecca Bernadette Brown Sara Henriksen Sondre Løvold Mørk Sonja Brandtzæg Stine Anita Sønju Birgir Thomson (Konfirmeres på Island) 8. mai kl.12:30 Annie Austad Haldorsen Baard Andre Frøyland Daniel Haugerud Kaasa Hanna Karoline Stølen Ida Hoffstuen Ekornrud Isabell Reneé Åberg Fossen Karoline Sævre Kristian Krogh Johannessen Lasse Sundet Maren Helene Sollie Ragnhild Hals Ruben Haugerud Kaasa Thomas Alstad Holst Tine Andrea Nilsson Ulrikke Aaby Evenstad Veronica Hansen William Gaathaug Olafsen 9. mai kl.10:30 Eivind Winje Hobbelstad Emilie Nybråten Emilie Hvidsten Hansen Fabian Volden Amundsen Helene Gaathaug Håvard Kristiansen Kelly Mari Eriksen Kristine Bogen Kristoffer Frøyd Eriksen Mette Egge Østheim Mike Olaussen Berry Simen Ragnvald Terum Sindre Berget Synne Charlotte Stengel Neverlien Tuva Martine Bakken

9 Kirkegårdene Våren kommer med sol og håp om nytt liv, det spirer og gror. Slik også på kirkegårdene våre. Det er stor aktivitet, mye planting og rydding med mye som skal kastes. Benytt søppelstedene og hold orden. Plantefelt Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde og kan ikke stikke lenger frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det er ikke tillatt med plantevekster som er høyere enn gravminnet eller som strekker seg utover plantefeltet. Faste, permanente dekorgjenstander er ikke tillatt. Løse gjenstander skal ernes etter bruk, dette er graveiers/den ansvarliges ansvar. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget rundt. Rullesteiner er ikke tillatt. Plantekasser/selvvanningskasser som flukter terrenget kan benyttes i plantefeltet. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet. Trygghet og respekt på kirkegårdene Kirkegårdene på Eiker har mange fine gravminner. Noen av de er meget gamle. Det er igjen grunn til å minne om at det er graveiers plikt og ansvar å sikre gravminnet i henhold til forskrifter. Det har skjedd ulykker og vi vil ikke det skal skje hos oss. Derfor ber vi om at graveier sørger for at gravminnet er sikret i henhold til 24. i Forskrift til Gravferdsloven: Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm Info fra kirkevergen lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Når vi oppdager gravminner som er usikret og kan være en fare for andre, særlig barn, vil vi legge de ned. Det er også på sin plass å minne om 9 i Forskrift til Gravferdsloven som omtaler Adferd på kirkegård: Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegård skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd. Vi vil oppfordre alle til å vise hensyn og opptre med verdighet på kirkegårdene!! Vi som arbeider med kirkegårder og i kirken opplever fra tid til annen at det er en del spørsmål om regelverk og ord og uttrykk som brukes i forbindelse med gravferd og kirkegård. Hva betyr ordene? Festegrav: En grav som er festet i en bestemt tidsperiode, fester er ansvarlig. Det betales festeavgift. Anonym grav: En grav som ikke har noen ansvarlig og hvor gravens plassering bare er kjent for kirkegårdsmyndighetene. Gravsted: Et grav sted består av en eller flere graver (med samme fester). Fredningstid: Den lovbestemte tiden som må gå før graven kan tas i bruk neste gang, minimum 20 år. Festetid: Den tid som fester mot betaling har disposisjon over graven (gravstedet). Men hva betyr dette rent praktisk? Feste av grav: Når en kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. I praksis betyr det at man reserverer grav i tillegg til den som er i bruk. Disse gravene utgjør et gravsted og skal ha et gravminne. Fredningstid og festetid: Fredningstiden for kister er 20 år (for deler av Fiskum kirkegård er fredningstiden 40 år, grunnet mye leire). Festetiden er 20 år for nye gravsteder, deretter 5 år. Festeavgiften er i dag 600 kr pr enkeltgrav for 5 år. Dette betyr i praksis at et gravsted som inneholder to graver betaler kr 1200 for 5 år og tilsvarende i forhold til hvor mange graver det dreier seg om.. Frigrav og festet grav: Alle har krav på gravplass og får en grav tildelt av kirkegårdsmyndighetene. Denne er fredet i 20 år. Velger man derimot å benytte en grav som er festet, løper festeavgiften hele tiden fra den dagen graven ble festet. Om festers rettigheter og plikter: Fester har rett til å bestemme hvem som kan gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den. Fester har plikt til å holde graven i hevd, sikre gravminnet forsvarlig og melde adresseforandring til kirkevergekontoret. Overføring av feste: Kirkevergekontoret skal ha skriftlig beskjed når festeren ønsker å overføre festet til en annen. Festet kan ikke overføres mot noen former for vederlag. Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkevergekontoret melding om hvem festet ønskes overført til. Sletting av grav: Kirkevergekontoret skal ha skriftlig melding fra fester når festeren ønsker å slette et gravsted. Øvre Eiker kirkelige fellesråd har bestemt at det koster 500kr dersom det er ønskelig at kirkegårdsbetjeningen skal erne og tilintetgjøre gravminnet. Dersom festetiden ikke fornyes og det ikke er gitt skriftlig beskjed om at gravstedet kan slettes, kan kirkevergen beslutte å slette gravstedet. 9

10 Slekters gang Døpte Haug Vilde Heitmann Rasmussen Kristian Julip Stick William Retsius Kartevold Skakstad Ingeborg Vik Sundsmoen Daniel Christensen Per Cristian Løvstad Matheus Sætrang Reiersrud Hedda Rebecca Aarkvisla Sveaas Iselin Bergan Emil Ramsli Øen Nicolai Bogen Skullestad Elias Aso Kerim Gregersen Reinhard Holmes Thoresen Bakke Martine Nordby Bjørn Bjørnsen Werp Vestfossen Marielle Hammer Ole Lodvar Endresen Døde Haug Johan Gulbrandsen Gunnstein Tveit Karsten Inge Holmen Elsa Ramberg Hilda Hallingstad Hans Håvaldsrud Svend Aage Jeppesen Vebjørn Ødegården Åsne Vinje Herluf Johannes Hansen Hanna Brita Myrehaug Tom Idar Nilssen Ruth Røren Arne Nikolai Lien Jørgen Rønning Solveig Asmyhr Oddny Nikolaysen Bakke Albert Jellum Elsa Johannessen Ragnhild Bergan Bermingrud Ingeborg Skålen Vigde Haug Cilje Krogh og Jon K. Bruheim Vestfossen kirke 10 Fiskum Turid Aannestad EIKER PRESTEGJELD ØVRE EIKER KIRKEKONTOR HAUG MENIGHETSSENTER Åpningstid: mandag til fredag Sentralbord: Tlf Fax Adr. Postboks 116, 3301 Hokksund e-post: Besøksadresse: Prof.Hans Strømsvei 10 Menighetssekretær Marina Ulverud Kirketjenere Haug: Cato Smørgrav Carl Erik Smørgrav Vestfossen / Fiskum: Reidar J. Halvorsen Bakke: Oddvar Rasmussen Bingen: Ole Ødegård Kantor /organist Abram Bezuijen Wiggo Nilsson Diakon Kurt Homme Kateket Anne-Jorun Erichsen Menighetspedagog Ruth I. Thorkildsen e-post: PRESTER Haug Sokneprest Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen Sokneprest Bakke og Fiskum Sokneprest EIKER PROSTI Prost Helge Norrud Øvre Eiker kirkelige fellesråd Leder 2009: Magne Ødegård Kirkevergekontor Postboks 215, 3301 Hokksund Kirkeverge: Arne Solberg Saksbehandler: Mona Hølen Strøm MENIGHETSRÅD 2010 Haug: Magne Ødegård Fiskum: Liv Jorunn Kjennerud Bakke: Ruth Mjøberg Vestfossen: Arild Bogen

11 Etablert 1959 Langebru, Hokksund Tlf , døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil Tor Arne Aarnes Arbeidergt. 9, Mjøndalen 24t: Catering Vi har lokaler for bryllup, konfirmasjon, barnedåp, minnesamvær og andre arrangementer. Tlf Din annonse her neste gang? Bruktbutikken Føniks Et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Øvre Eiker Kommune. Åpningstider Tirsdag Onsdag Torsdag Hellefossveien 10 Vi tar i mot brukte møbler, hvitevarer, klær, glass, nips og annet interiør. Ta kontakt for avtale om henting eller levering selv! Ingunn Aune Hennum, mob: Vi takker alle våre støttespillere! 11 Gravstener Stor utstilling! OMSLIPPING BOLTING NAVNETILFØyELSE 4 GENERASJONERS ERFARING UTLEIE HELE ÅRET! Bryllup, barnedåp, selskap, minnesamvær. Vi har fine lokaler og et fantastisk uteområde. Kontakt oss på tlf Vestfossen E-post: Tollbugata 19, 3044 DRAMMEN Telefon: Storgt Vestfossen, tlf CATERING Vi kan tilby snitter, koldtbord, varmretter m.m. alt i kaker og kringler.

12 Barnas påskefest Tekst: Anne-Jorun Erichsen Foto: Bente Lilleås Først i prosesjonen kommer stolte foreldre med tre dåpsbarn, deretter følger Minising med påskeliljer i hendene. Og snart fyller en fullsatt kirke rommet med glad sang: Mine blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom. Han var ikke der. Halleluja! Foran i koret står et kors, laget av stammene fra to gamle juletrær. Slike bindes julebudskap og påskebudskap sammen. I løpet av gudstjenesten blir korset fullt av fargerike lapper med bønner og navn på. Noen tenner lys og det er mulighet for å gi en pengegave til skoleprosjekt i Bangladesh. Hokksund Minising er forsangere og får hele menigheten med på jubelropet. Oppstått er Jesus! Hurra, hurra! Ja, visst er det påskefest i Haug kirke denne dagen. LAYOUT/TRYKK: Østfold Trykkeri AS -

MORGENDEMRING. Svein Ludvig Larsen

MORGENDEMRING. Svein Ludvig Larsen Nr 2-2012 MORGENDEMRING 2 Svein Ludvig Larsen Som en protest mot vel overstått 2. påskedag, ønsker vi hverandre fortsatt god påske. For påske startet med soloppgangen1. påskedag og varer til pinse. I begynnelsen

Detaljer

Andakt... Hva var spørsmålet, sa du?

Andakt... Hva var spørsmålet, sa du? Nr 2-2015 Andakt... Hva var spørsmålet, sa du? Av prest i Vestfossen, Anne-Jorun Bakken 2 Da jeg var ung og var på en del gospel-nights, som vi kalte det den gang, så var det en sang som gikk igjen «Jesus

Detaljer

EN HELLIG, ALLMENN JUL

EN HELLIG, ALLMENN JUL Nr 4-2012 EN HELLIG, ALLMENN JUL 2 I vår trosbekjennelse sier vi at vi tror på «en hellig, allmenn kirke». Det uttrykket kan være passende på julen også: hellig og allmenn. Ordet ALLMENN bruker vi kanskje

Detaljer

Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!»

Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!» Nr 3-2013 2 Andakt... Folkemengder og enkeltvis Av Ole Petter Ottersen Kanskje er vi mest opptatt av folkemengder, av antall likes på fjesboka, eller antall followers, eller om det kom mange på den konserten

Detaljer

Fastetid askese glede?

Fastetid askese glede? Nr 1-2015 Andakt... Fastetid askese glede? Vi er i fastetiden fram mot påske. Et av ordene vi knytter til fasten er «askese» - som stammer fra et gresk ord for øvelse, læretid. 2 Nå kan sikkert noen spørre,

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

Vi inviterer foreldre/ foresatte til å bli med på disse samlingene hvor det vil bli gitt informasjon om kirkens konfirmasjonsopplegg fram mot

Vi inviterer foreldre/ foresatte til å bli med på disse samlingene hvor det vil bli gitt informasjon om kirkens konfirmasjonsopplegg fram mot Informasjon NES-posten MENIGHETSBLAD FOR NES NR. 1 2011 44. ÅRGANG På en sur og kald vårdag samlet konfirmantene i Nes inn kr 93.500 til Kirkens nødhjelp! Innskriving av nye konfirmanter skjer tirsdag

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

LES OM: 67. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2012. Det er vår i lufta. Leserbrev fra Spania...og mye, mye mer! Tårnagentene i aksjon. Vårbrus med Norsk Linie

LES OM: 67. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2012. Det er vår i lufta. Leserbrev fra Spania...og mye, mye mer! Tårnagentene i aksjon. Vårbrus med Norsk Linie NR. 1 PÅSKENUMMER 2012 67. ÅRGANG LES OM: Menighetsbladet fyller år Tårnagentene i aksjon Det er vår i lufta Vårbrus med Norsk Linie Leserbrev fra Spania...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014 s 6 s 2 s 4 Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år Feiring av grunnlovsjubileet Møt Terje Stykket Mjøndalen menighet Kirkekontoret

Detaljer

Frivillig arbeid. Tema: Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2012 Årgang 44. Staben på tur opp på Svartisen.

Frivillig arbeid. Tema: Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2012 Årgang 44. Staben på tur opp på Svartisen. INFORMASJON Nr. 3 2012 Årgang 44 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Tema: Frivillig arbeid Staben på tur opp på Svartisen. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 1 Prestens hjørne

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 2. 2013 53. årgang

fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 2. 2013 53. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 2. 2013 53. årgang 2 Vår Fedrearv Kalt til fellesskap Andakten Jesus tok en stor risiko da han sendte disiplene med evangeliebudskapet. Kombinasjonen

Detaljer

Den nye soknepresten...! Vel møtt i kirken! 60. ÅRGANG NR. 2 HØSTNUMMER 2007. Foto: Anne Paulsen.

Den nye soknepresten...! Vel møtt i kirken! 60. ÅRGANG NR. 2 HØSTNUMMER 2007. Foto: Anne Paulsen. NR. 2 HØSTNUMMER 2007 60. ÅRGANG LES IDAG: Posisjon... side 2 Kom opg hør Peter Halldorf... side 3 Ole Jørgen takker for seg... side 4 Håp midt i håpløsheten... side 5 Barn og nattverd... side 6 Ny sokneprest

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Eg er berre ei spire med tankar få, eg veks berre til om du fyller på A. O. Vinje. Mai 2007 e. Kr. Nr. 3 - Årgang 76. Dåp i Nykirke side 3

Eg er berre ei spire med tankar få, eg veks berre til om du fyller på A. O. Vinje. Mai 2007 e. Kr. Nr. 3 - Årgang 76. Dåp i Nykirke side 3 Mai 2007 e. Kr. Nr. 3 - Årgang 76 Dåp i Nykirke side 3 Åmot barnegospel camper i kjerka side 10 Menighetsprofilen side 12 Eg er berre ei spire med tankar få, eg veks berre til om du fyller på A. O. Vinje

Detaljer

menighetsblad NR.3 NY SESONG MED G17 ENGLER I KIRKENS TRO Forandringer i Torød kirke

menighetsblad NR.3 NY SESONG MED G17 ENGLER I KIRKENS TRO Forandringer i Torød kirke menighetsblad NR.3-2012 66. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no NY SESONG MED G17 ENGLER I KIRKENS TRO Forandringer i Torød kirke - 2012 66. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og Torød

Detaljer

NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET

NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET NR. 1 Påsken 2008 13. ÅRG. NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET TEMA- NUMMER OM DÅP Side 2-5 Lydspor fra filmens verden Side 6 Møt ordfører Elly Thoresen Side 10 Foto: Knut Johan Finquist Den kristne dåp Å være

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23 nr. 1-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 62. ÅRGANG NR. 1 VÅRNUMMER 2009. Nytt misjonsprosjekt. NETS jubilerer. Grete Sviggum 80 år. Heidi S. Økland og Bangladesh

LES OM: ...og mye, mye mer! 62. ÅRGANG NR. 1 VÅRNUMMER 2009. Nytt misjonsprosjekt. NETS jubilerer. Grete Sviggum 80 år. Heidi S. Økland og Bangladesh NR. 1 VÅRNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Thomas W. Røgeberg Grete Sviggum 80 år Ny messehagel Heidi S. Økland og Bangladesh Nytt misjonsprosjekt NETS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Sør for elva. Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! Agentleir med ulike oppdrag nettbrett og smarttelefoner

Sør for elva. Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! Agentleir med ulike oppdrag nettbrett og smarttelefoner Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 3-2014 Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! s 6 s 2 s 6 Har fått drømmejobben Agentleir med ulike oppdrag Ny hjemmeside tilpasset nettbrett

Detaljer

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene INFORMASJON Nr. 1 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst

Detaljer

Mai 2008 e. Kr. Nr. 2 - Årgang 77. Menighetsprofilen side 4. Aktiviteter i Modum menighet side 14. Kom til den hvitmalte kirke side 16

Mai 2008 e. Kr. Nr. 2 - Årgang 77. Menighetsprofilen side 4. Aktiviteter i Modum menighet side 14. Kom til den hvitmalte kirke side 16 Mai 2008 e. Kr. Nr. 2 - Årgang 77 Menighetsprofilen side 4 Aktiviteter i Modum menighet side 14 Kom til den hvitmalte kirke side 16 «Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor

Detaljer

V elkommen. til PÅSKEFEIRING! ULLERØY INGEDAL SKJEBERG HAFSLUND SKJEBERGDALEN NR. 1 VÅR 2015 51. ÅRG

V elkommen. til PÅSKEFEIRING! ULLERØY INGEDAL SKJEBERG HAFSLUND SKJEBERGDALEN NR. 1 VÅR 2015 51. ÅRG ULLERØY INGEDAL SKJEBERG HAFSLUND NR. 1 VÅR 2015 51. ÅRG V elkommen til PÅSKEFEIRING! SKJEBERGDALEN Innhold: Side: Informasjon / Kirkene i Skjeberg 2 Den store gleden 3 Slekters gang 4 Diakoniside 5 Vi

Detaljer