Ruths bok. I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruths bok. I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen"

Transkript

1 Nr

2 796 Ruths bok 2 I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen og trosopplæreren i Eiker prestegjeld, er hele Bibelen Ruths bok. For Ruth Thorkildsen har mange års erfaring i menighetsarbeid blant barn og unge med Bibelen som lærebok og rettesnor. De siste årene har hun vært lærer i grunnskolen, men nå går hun tilbake som heltids menighetsarbeider. Denne gang med trosopplæring som arbeidsfelt i Eiker Prestegjeld. Ruth er godt kjent blant mange eikværinger, både som lærer på barneskolen i Vestfossen og Hokksund, og som klokker i Vestfossen. Alle som møter henne, blir raskt på fornavn med den utadvendte og omsorgsfulle menighetspedagogen. Og eikværingene har lært å sette pris på hennes vennlige smil og positive, oppmuntrende ord i de fleste sammenhenger. Borgerlig konfirmant At Ruth skulle bli menighetsarbeider på heltid, var ingen selvfølge i oppveksten. Hennes far var en av initiativtakerne til borgerlig konfirmasjon i Oslo, og selv ble hun konfirmert borgerlig. Senere underviste hun borgerlige konfirmanter. Men så en dag for 24 år siden ble livet hennes annerledes. Ruth ble kristen og fant fred i Herrens nåde. Og siden den gangen, har menighetsarbeid stått hennes hjerte nær. Ruth er født i Oslo, men flyttet til Trondheim som ettåring. Faren var geolog, og da Norges Geologiske Undersøkelse flyttet kontorene til trønderhovedstaden, så fulgte familien Thorkildsen med nordover. Da hun var jente, drømte hun om å bli jordmor, men det var lærer hun ble. Etter lærerskolen i Levanger, var hun en tid lærer i Namdal før hun flyttet tilbake til Oslo, hvor hun var født. Så ble det studier i diakoni og arbeid som barnekoordinator i Lommedalen Menighet. Fra tigerstaden til kulturhovedstaden Ruths tidligere mann ønsket seg et stort hus. Det fant han i Vestfossen. Dit flyttet Ruth og dattera, Christine, mens Ruths mann ombestemte seg og fant andre løsninger. Og sånn ble det. Ruth meldte seg til tjeneste for Vestfossen menighet og ble klokker. Senere ble hun valgt inn i menighetsrådet og fungert som leder av rådet i nesten to valgperioder, mens hun livnærte seg som lærer. Nå bor Ruth og Christine i Hokksund. Christine er en aktiv og kreativ dame på 19 år som er fast spaltist i Bygdeposten, og har amatørteater som sin store lidenskap. Da hun var yngre, var hun aktiv tensingjente. Til høsten har hun planer om folkehøyskole, men Teaterhøyskolen er drømmen på sikt. Hele prestegjeldet I mange år hadde skolen ansvar for dåpsopplæringen gjennom kristendomsundervisningen. Men da kristendomsfaget ble erstattet av et livsynsorienterende fag, ble ansvaret for dåpsopplæringen ført tilbake der det hører hjemme, nemlig i menigheten hvor barna er døpt. Det er dette Ruth nå skal hjelpe alle menighetsrådene i Øvre Eiker med å ivareta. Foreløpig er arbeidet på planstadiet. Barn og unge skal vite hvilke opplæringstilbud kirken vil gi dem i ulike faser av oppveksten. Dette er også viktig for dem som har brakt barna til dåpen, og samtidig fortalt menigheten at de ønsker at barnet skal oppdras i den kristne tro. Ruths oppgave blir å hjelpe menighetsrådene til å bidra til å oppfylle foreldrenes ønske. - Dette er ingen oppgave for ett menneske, sier Ruth Thorkildsen til menighetsbladet. Etter Kirkeloven er det menighetsrådets ansvar å styrke og nære det kristne liv i soknet. Ruths oppgave blir å veilede og tilrettelegge. Og hvis det er noen som sitter med gode ideer og konstruktive forslag til tiltak, så er hun lut(h)er øre. Ragnar Otto Eriksen MILJØMERKET Redaksjon: Bente Lilleås, Ida Hultmark Tørto, Else Kari Brinchen, Marit Vatsvåg Loe og kateket Anne-Jorun Erichsen. Forsidefoto: Bente Lilleås. Grafisk produksjon: Østfold Trykkeri AS Neste nummer: Kommer iseptember Siste frist for stoff er 1. august. Stoff sendes: Økonomi: Vi trenger gaver og frivillig kontingent for å kunne gis ut. Kontonummer: Trykksak

3 Vestfossen melder: Stol på kirken! Vestfossen menighetsråd ber om støtte til innkjøp av stoler. Som kjent ble ikke innkjøp av inventar (stoler, liturgisk møbler, kontorinnredning, utsmykning) kalkulert inn i byggeprosjektet. Vi trenger 200 stoler i kirkerommet. Solide og slitesterke stoler som ikke trenger utskiftning de første 30 år, koster om lag kr ,- pr. stk. Det kan høres mye ut, men kvalitet og holdbarhet koster. Alle beløp, store eller små, er vi takknemlige for! Firmaer, foreninger eller enkeltpersoner som kan tenke seg å sponse stoler, bes benytte menighetsrådets kontonummer: Gamle slipesteiner skal være alter i kirken. Slik bindes Vestfossen sin historie inn i det nye (merk gaven med stoler ). Vi flytter med oss fra kapellet: Altertavle (fra 1400-tallet, skåret i alabast og av unik historisk verdi), gammelt krusifiks, nattverdsutstyr, lysestaker, blomstervaser, malerier/bilder, elektronisk orgel, døpefont (inntil ny er designet), lesepult, 100 godt brukbare stoler med trekk og en del bord med tilhørende stålstoler. Så langt har vi mottatt solid støtte fra Sparebanken Øst ( ,-), Vestfossen Sanitetsforening ( ,-), Sparebanken 1 Modum (50.000,-) og Vestfossen med Omegns kirkeforening (50.000,-). Midlene brukes til innkjøp av liturgiske møbler, kjøkkenutstyr og stoler, så langt det rekker. Vi takker for gavene! Saken er bare at vi sårt trenger flere midler! Så oppfordringen vår er en gave til stoler! På forhånd: Takk for hjelpen! Vestfossen menighetsråd Presentasjon av Haug menighetsråd 1. Magne Ødegård, 4. Martine Vannebo, Hilde Bjornes 3 2. Arnbjørg Torgersen, 5. Marit Vatsvåg Loe, 6. Marianne Marhaug Svendsen, (Vara) 3. Irene Firing, Rolf Elsness 7. Tove Jamtvedt, (Vara) Menighetsrådet i Haug ønsker at kirken skal framstå trygg, åpen og med stor takhøyde. Om vi søker Haug kirke i dyp sorg eller i stor glede er det vårt mål at alle skal føle seg akseptert og respektert. Menighetsutvikling i folkekirken Vestfossen! Vestfossen menighet startet høsten 2009 et samarbeid med Menighetsfakultetet (MF) som kalles menighetsutvikling i folkekirken. Tanken er at vi skal få hjelp til å utvikle menigheten vår nå som vi får kirke. Ett av arbeidsredskapene er et spørreskjema som besvares anonymt. Spørreundersøkelsen skjer i perioden 21.april 31.mai. Det spørres både om dine tanker om menigheten i dag - og i framtida. Vi har valgt å sende spørreskjemaet ut med Eiker menighetsblad, altså til alle husstander Motto: Haug Menighet Et levende og inkluderende fellesskap i Vestfossen med omegn. Det blir også anledning til å svare på spørreskjemaet elektronisk ved å gå inn på denne adressen: Vi håper på denne måten å få mange gode innspill slik at Vestfossen menighet blir en levende menighet for små og store! Du kan også sende forslag til arbeid i den nye kirka i Vestfossen til: eller: Hvis du velger å svare elektronisk, skal du ikke benytte papirutgave. Papirutgaven kan enten leveres i en lukket konvolutt etter en gudstjeneste eller sendes via post til Haug menighetssenter, Postboks 116, 3301 Hokksund. Merk konvolutten: Spørreskjema, Vestfossen. Vi takker for alle tilbakemeldinger! Vestfossen menighetsråd

4 Størst av alt Trosopplæring i menighetene våre kan være så mangt. Framover vil vi presentere noe av dette: Bilder fra tiltak som er gjennomført, og opplysninger om hva som skal skje. Målet er at når vi har utarbeidet planene for menighetene skal alle vite hvilke tiltak/arrangement de møter ved ulike alderstrinn. Noen tiltak er avgrensede enkelthendelser, andre er kontinuerlige tiltak som kor. Vi har et stort ønske om at det skal etableres flere barnekor i menighetene våre. Så har du lyst til å være dirigent, eller kjenner noen som kan være dirigent så si fra til oss. Vestfossen: Søndag 18. april var det barnas påskefest gudstjeneste, med dramatisering av teksten om Jesus som møtte disiplene på stranden, og som 3 ganger spør Peter om han elsker ham. Haug: Søndag 11.april var det barnas påskefest, se omtale på baksiden av bladet. Søndag 30.mai blir alle 9 åringer invitert til en spesiell gudstjeneste hvor glede, felleskap og naturen er tema. Vi håper på godt vær, slik at alt kan foregå ute! Etter gudstjenesten blir det sporløype og steking av pinnebrød. Så hold av denne dagen allerede nå. Fiskum: Barnekoret i Fiskum kirke har deltatt i en stor konsert i Efteløt kirke med mange andre kor og Jessy Dixon og Elsa Harris. Bakke: Har gjennomført det tradisjonelle påskeverkstedet for 4-åringene og deres familie på Solhaug en lørdag før påske. Dagen startet med at misjonsforeningen Samklang arrangerte frokost. Så gikk barn og voksne i gang med å lage påskepynt. Det er også delt ut bøker til 4-åringene i Bakke og Bingen. I løpet av året vil vi arrangere Lys våken i en eller flere av menighetene. Dette er et konsept der 11-åringene inviteres til kirken fra en lørdag til søndag, med mye forskjellig program og overnatting i kirken!!!! Dette kommer vi tilbake til. 4 Konfirmanter i 2011 Kurs for nye menighetsråd i Eiker prosti Tirsdag 6. april arrangerte Tunsberg bispedømmeråd kurs på menighetssenteret i Haug for nye menighetsråd i Eiker prosti og Kongsberg prosti. Det var ca. 80 deltakere, 50 fra Eiker og 30 fra Kongsberg. Kveldens temaer favnet vidt fra diakoni og misjon til gudstjeneste og trosopplæring. Godt samarbeid mellom menighetsråd og stab er grunnleggende for at begge parter kan utføre sine oppgaver. Leder for menighetsrådet i Haug, Magne Ødegård, la fram hvilke forventninger han har til samarbeid med staben. Han forventer at staben tar initiativ til gode planprosesser, og at den er en samlet og koordinert enhet som er lojal mot menighetsrådet. Det siste gjelder selvfølgelig også for menighetsrådet mot staben. Anne Kjersti Bakke Holberg, kateket i Nedre Eiker, var den som la fram forventningene staben har til menighetsrådet. En grunnleggende forventning er at menighetsrådet legger til rette for at staben har nok ressurser til å utføre arbeidet. Staben forventer at menighetsrådet har tiltak for alle grupper i menigheten som gir dem mulighet til å vokse i troen. Anne Kjersti pekte også på at menighetsrådet må ha antenner ut i menigheten for å få vite hvor denne mener at kirken skal være, og hva den skal gjøre. I disse dager mottar mange familier brosjyre med informasjon om kirkelig konfirmasjon. Brosjyren som er sendt er felles for hele Tunsberg bispedømme. Informasjonen som gjelder spesielt for Øvre Eiker vil komme hjem i posten til de vi har i våre registre. I tillegg inviterer vi til informasjonsmøter. Vi håper også å komme rundt på skolene og informere om vårt tilbud. Påmelding skjer skriftlig, helst på nettet, men det går også å sende som vanlig post. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart, eller dere har synspunkt på noe. Nytt neste år er at alle som sokner til Vestfossen skal konfirmeres i Vestfossen kirke. Vi gleder oss til det første kullet som får den opplevelsen. Påmelding for alle menighetene innen 1.juni. Vi ønsker dere hjertelig velkommen som konfirmantfamilier! Konfirmasjonene blir som følger: Haug kirke søndag 8.mai og lørdag 14.mai Vestfossen kirke lørdag 7.mai og søndag 15.mai Fiskum kirke søndag 29.mai Bakke kirke søndag 5.juni. Eventuelt også Bingen kapell.

5 Tanker i tiden... Fred være med dere.. Kjære konfirmanter! Takk for at dere valgte kirkelig konfirmasjon, takk for tiden dere har delt med oss, takk for innspill, takk for spørsmål. Vi har ønsket å vise dere en liten flik av hvem Jesus er, hva kirken står for og betyr. Hva vi har klart å formidle er kanskje verken dere eller vi helt sikre på. Min trøst er at Jesu disipler heller ikke var så sikre på ting etter Jesu oppstandelse, ikke kjente de ham igjen, de tvilte og de trodde ikke, på tross av at de hadde gått sammen med Jesus hver dag i lang tid. Også jeg kjenner på tvilen, det er ikke alltid jeg heller klarer å tro, ikke alltid jeg heller får øye på Jesus Da vet jeg at jeg er ikke den første.og jeg er ikke alene om å kjenne det slik,.men Jesus møtte sine disipler med ordene: «Fred være med dere!» Den samme hilsen sender han også til deg. Kristen tro er ikke en prestasjonsidrett, ikke et eksamensfag, kristen tro er å hvile i Jesus. I kirken tror vi som kirke, vi tror sammen, og kirkens tro bæres av Jesus. Lykke til i troen og livet! På vegne av kateket, konfirmantmedarbeider og prester Tor Inge Petersen-Øverleir, sokneprest i Haug 5 I or fikk vi en stor gave av Sparebanken Øst, penger til et nytt flygel til Haug kirke. Wiggo og Abram var en tur til Oslo for å prøve forskjellige instrumenter og det ble en Shigero Kawai på 1.86 cm, et nydelig instrument som leveres i slutten av april. Vi gleder oss over det, og ønsker at Haug menighet har glede av dette instrumentet i mange år fremover. Eiker Musikkfestival 2010 er planlagt: oktober, så sett av datoene! Her kommer det mange godbiter. En stor begivenhet vil være prosjektet Messias av Händel med fullt orkester, solister og Eiker prosjektkor på forhåpentligvis 90 sangere. Har du lyst å være med å synge Messias for første gang i Eiker? Sendt en e-post til kantor. Korprosjektet skal ha ukentlige øvelser fra august av, med en første bli-kjentøvelse i juni. Vi håper at det blir en flott opplevelse i Haug kirke. Vi tar også i bruk Vestfossen kirke under EMF til en konsert. Det ser ut til at Minsk Kammerorkester kommer og er med under både Messias og konserten i Vestfossen kirke, samt noen andre lokaler rundt om i Eiker. Også i år blir det et bestillingsverk, komponert for orgel og 10 messingblåsere. TenThing, med Tine Thing Helseth i spissen kommer til Haug kirke, og spiller sammen med Abram urfremførelse av dette nye verket for EMF 2010 på søndag 24.oktober. Det blir nok en begivenhet dette også. Festivalbillett: Også i år er det mulig å sikre seg en billett som gir adgang til alle konserter til en rimeligere pris. Husk, dette kan være en flott bursdagsgave til noen du er glad i. Billetten må spesialbestilles hos Abram (mob ) Mer info om EMF blir fortløpende lagt ut på Orgelkonserter i Haug kirke: Vi har fått støtte fra kulturrådet til noen orgelkonserter med utøvere fra utlandet. La ikke sjansen gå forbi dere, støtt opp om dette! Det er unikt at vi får penger til å invitere gode utenlandske organister til Eiker. Vi i Haug kirkemusikk håper inderlig at Øvre Eikers innbyggere setter pris på disse konsertene og vi ser frem til å ta imot deg. I skrivende stund har jeg akkurat fått vite om denne støtten, og dermed har det ikke blitt gjort konkrete avtaler enda, men det skjer så fort som mulig. Aktuelle datoer kommer på hjemmesiden, eller i lokalavisen. Så, vel møtt til kirkene i Eiker!

6 Bingen kapell Bakke kirke Haug kirke Vestfossen kapell Fiskum kirke Gudstjenester i Øvre Eiker Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen mai s.e.påske Haug kirke: kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Vestfossen kapell: kl Stig Kaarstad Bingen kapell:kl Lørdag 8. mai 2010 Haug kirke: kl og Anne-Jorun Erichsen Kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen 9. mai s.e.påske Haug kirke:kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Kl og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Helge Norrud Bakke kirke:kl Helge Norrud 13. mai 2010 Kristi himmelfartsdag Haug kirke: kl Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen kapell: kl Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 16. mai s.e.påske Haug kirke: kl Helge Norrud Vestfossen kapell: Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 17. mai 2010 Grunnlovsdag Haug kirke: kl mai gudstjeneste ved Helge Norrud Vestfossen kapell: kl mai gudstjeneste ved Fiskum kirke: kl mai gudstjeneste ved Bakke kirke: Kl mai gudstjeneste ved 23. mai 2010 Pinsedag Haug kirke: kl Høytidsgudstjeneste ved Tor Inge Petersen-Øverleir Fiskum kirke: kl Høytidsgudstjeneste Bingen kapell: kl Høytidsgudstjeneste ved Tor Inge Petersen-Øverleir 24. mai pinsedag Vestfossen kapell: kl Høytidsgudstjeneste ved Øra friluftsområde: kl Høytidsgudstjeneste ved 30. mai s.e.pinse Haug kirke: kl Gudstjeneste/Barnas pinsejubel ved Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 6. juni s.e.pinse Haug kirke: kl Helge Norrud Bakke kirke: kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved Bingen kapell: Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 13. juni s.e.pinse Fossesholm kl Friluftsgudstjeneste NB: FORANDRET KLOKKESLETT I SOMMER 20. juni s.e.pinse Fiskum gamle kirke: kl juni s.e.pinse Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen kapell kl Audhild Kaarstad Siste gudstjeneste i kapellet 4. juli s.e.pinse Haug kirke:kl Tor Inge Petersen-Øverleir Bakke kirke kl Tor Inge Petersen-Øverleir 11. juli s.e.pinse Fiskum gamle kirke: kl juli s.e.pinse Helge Norrud Bingen kapell: kl Helge Norrud 25. juli s.e.pinse 29. juli 2010 Olsok Fiskum gamle kirke kl Olsok gudstjeneste ved Petter Lind 1. august s.e.pinse Bakke kirke kl august s.e.pinse Tor Inge Petersen-Øverleir Fiskum gamle kirke kl Tor Inge Petersen-Øverleir 15. august s.e.pinse Helge Norrud Holte ell kl Friluftsgudstjeneste 22. august s.e.pinse Haug kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon ved Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon Bakke kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon ved 29. august s.e.pinse Vestfossen kirke: kl Vigslingsgudstjeneste ved biskop Laila Riksaasen Dahl og prestene i Øvre Eiker

7 Oppslagstavla Faste aktiviteter BaKKE MENIGHET SMÅBaRNSTREFF I BaKKE Det er småbarnstreff på Solhaug hver tirsdag kl (ikke i skolens ferier). Kontaktperson Vigdis Margrethe Løver Barne- og ungdomsarbeid Mikro-Sing hver fredag på menighetssenteret kl NB! Ny tid. Mini-Sing hver fredag på menighetssenteret kl NB! Ny tid. Ten-Sing hver fredag på menighetssenteret kl Kontakt kateketen for mer info. FORMIDDaGSTREFF PÅ SOLHaUG Onsdag 14. mai kl Diakonatet Onsdag 26. mai kl Sanitetsforeningen Onsdag 9. juni kl Diakonatet Søndagsskole Sprell levende Søndagsskole for barn fra 4 år og oppover. Sang, musikk, fortellinger, aktiviteter 16. mai på Haug Menighetssenter kl Kontaktperson Stine Cross, mobil BUSSTUR TIL STØLSDOKKEN FJELLHOTELL Haug diakonat har busstur til Stølsdokken hotell mandag 7. til onsdag 9. juni. Stølsdokken ligger nydelig til i området mellom Fagernes og Gol. Her kan man bevege seg rundt i god elluft, og skjerpe appetitten til et godt måltid. På denne turen blir det ikke så mye busskjøring, men vi har muligheten til en tur på Panoramaveien andre dagen om vi ønsker. Mange menigheter har lagt sine turer hit. Det blir avreise fra Haug kirke kl , og det kjøres via Hønefoss, Sperillen, Begnadalen, Leira og opp på ellet. På tredje dagen kjører vi til Gol hvor vi besøker Halling Glass og middelalderparken. Pris pr. person i dobbeltrom kr. 2450,-, og pr. person i enkeltrom kr. 2650,-. Dette inkluderer bussreisen, overnatting, 3 lunsjer, 2 middager og 2 frokoster, pluss inngang på Halling Glass og middelalderparken. Påmelding til Øvre Eiker kirkekontor tlf , mandag-fredag kl innen fredag 7. mai. HaUG DIaKONaTS BaSaR Haug dakonat har basar lørdag 16.okt. til høsten. Vi begynner med loddsalg i siste halvdel av august. Gevinster til støtte for menighetens diakonale arbeid tar vi imot med takk. De kan leveres på menighetssenteret. Takk for at du støtter arbeidet vårt! God Sommer 2010 UNGDOMSKLUBB PÅ SOLHaUG "Åpen torsdag" kl til på Solhaug vil arrangeres hver torsdag unntatt i skoleferiene. "Åpen torsdag" er et samarbeid mellom Bakke menighet og Misjonskirken, og alle ungdommer fra 12 år og oppover er velkomne. Vi steker vafler, er sammen, spiller bordtennis etc. og har en andaktsstund hvor vi deler tanker om Jesus og Guds Ord. De voksne som er med er: Heidi Dahl (menighetsarbeider i Misjonskirken), Marit Anmarksrud (Bakke menighet), John Hagen (Misjonskirken) og Øystein Haugerud (Menighetsrådet). Kontaktperson Øystein Haugerud HaUG MENIGHET Menighetssenteret, bibelgruppe Vi fortsetter med bibelgruppene i Haug menighetssenter hvor vi leser kommende søndags tekster. Nye deltakere er hjertelig velkommen. Samlingene er på følgende onsdager fra kl : 5. mai, 19. mai, 2. juni, 8. september og 22, september FORMIDDaGSTREFF I HaUG MENIGHETSSENTER Formiddagstreff fredag 7. mai kl Formiddagstreff fredag 18.juni kl (midtsommertreffet) Formiddagstreff fredag 3. sept kl SJÅFØRER TIL KIRKESKYSS En viktig diakonal oppgave i Haug menighet i Hokksund er å hjelpe dem til kirke som er dårlig til bens. Vi har nå mulighet til å låne en minibuss som kan kjøres med vanlig førerkort. Det vi mangler er nok sjåfører. Kan du tenke deg som en utfordring å kjøre kirkebil to søndager i halvåret? Passer ikke den ene søndagen går det an å bytte innbyrdes blant sjåførene. Vi håper at du kan tilby oss denne tjenesten. Ring oss gjerne på menighetskontoret tlf UTLEIE av HaUG MENIGHETSSENTER Vi minner om Haug menighetssenter som et egnet sted der det kan holdes møter, arrangeres dåpsfester, konfirmasjoner, fødselsdager, minnesamvær og lignende. Lokale cateringfirma kan benyttes. Det er god plass, nytt kjøkken, høyttaleranlegg med cd-spiller, egen garderobe, handicaptoalett, stort kjølerom og kjøkken. Priser: Hele hovedetasjen med kjøkken kr. 1200,- Lillesal eller hall med kjøkken kr. 700,- Peisestue kr. 600,- Kontakt menighetskontoret for nærmere informasjon. VESTFOSSEN MENIGHET Vi har dessverre ikke vann i kapellet, og treffene der utgår. Velkommen til Vestfossen kirke til høsten! FORMIDDaGSTREFF I VESTFOSSEN KaPELL Formiddagstreff fredag 21. mai kl Treffet er flyttet til Ungdomsheimen. 7 FISKUM MENIGHET Fiskum kirkes barnekor Hver tirsdag kl i kirken.

8 Konfirmasjoner Konfirmanter Vestfossen HaUG KIRKE 2.mai kl Stian Fredriksen 8.mai kl Karoline Austheim Jon Erling Fauske Stine Hamre Karoline Moen Hansen Lasse-Andrè Westerhus Henriksen Joakim Isaksen Simen Ingstad Katrine Stolp Rolund Martin Hansen Uverud Charlotte Johansen Daniel Martinsen Rebecca Jæktvik Nordvang Håkon Andrè Sætrang Sundet Reinhard Holmes Thoresen Solvår Wium 9.mai kl Andrè Berli Delgado Espen Fornstedt Lutnes Robin Holestøl Papae Heidi Lyngaas Bottegård Emilie Seljenes Gevelt Ida Gravdahl Lisa Smørdal Gustavsen Solveig Anette Gylthe Katrine Tallhaug Haugen Frida Hoen (Darbu) Kristoffer Kruke Kristoffer Vincent Rebo Martine Skistad Skagseth Jannicke Aass VESTFOSSEN KaPELL 13.mai kl Silje Helene Knudsen Kristian Tovsen Marthinsen Hans Ole Hals Raymond Kristiansen Karoline Lunde Systad 13.mai kl Håkon Hals Hellerud Ida Maria Lunde Christopher Skjønsberg Rust Espen Samuelsen Ragnhild Emilie Simensen 16.mai kl Steffen Leonhardsen Hansen Stine Ula Mortensen Susann Skjoldhorne Kitusan Srikanthan Konfirmanter Fiskum FISKUM KIRKE 30. mai kl Anders Bakken Enger John Cato Gulliksrud Fiskum Simen Granbakken Guro Høgberget Andreas Kajander Magnus Kjennerud Hans Ingar Kristoffersen Christian Jacobsen Støckert Tonje Vego Konfirmanter Bakke BaKKE KIRKE 6. juni kl Carl Henrik Stensvehagen Bache Magnus Berg Line Bergan Espen Brinchen Ole Lodvar Endresen Sandra Kristine Ese Linn Høstvik Fredrik Jørgensen Silje Marie Flatin Lien Mathias Heimstad Løen Per Harald Stenklev Mykland Thea Eirin Berg Nes Gunhild Fransiska Neverdal Sondre Tronrud Ringstad Benjamin Larsen Sucu Henriette Suren Tina Jeanette Thorud BINGEN KaPELL 6. juni kl Sondre Korsbøen Frank Edvin Bergan Thorgersen Konfirmanter Haug HaUG KIRKE 2. mai kl.10:30 Christoffer Andreassen Espen Helgerud Henriette Berget Håkon Vikestad Midtflå Julie Visnes Kristian Bottegård Næss Kristine Loe Kvam Marie Holmen Martine Storeli Oda Vestby Hansen Ole Morten Nævra Dalen Sander Thorsen Oslund Silje Lunåsmo Sandberg Stian Helgerud Tesfaye Mandefro Asefa Tom Alexander Ranheim 2. mai kl.12:30 Andreas Solberg Daniel Olufsen Daniel Bjørnø Ellen Camilla Hansen Gabriella Krogstad Berg Hans Christian Mogen Hedda Rebecca Aarkvisla Sveaas Herman Sørby Stengel Jørgen Jensen Borgersen Mari Knutsen Marius Rust Marte Marie Varlo Per Cristian Løvstad Rebecca Bernadette Brown Sara Henriksen Sondre Løvold Mørk Sonja Brandtzæg Stine Anita Sønju Birgir Thomson (Konfirmeres på Island) 8. mai kl.12:30 Annie Austad Haldorsen Baard Andre Frøyland Daniel Haugerud Kaasa Hanna Karoline Stølen Ida Hoffstuen Ekornrud Isabell Reneé Åberg Fossen Karoline Sævre Kristian Krogh Johannessen Lasse Sundet Maren Helene Sollie Ragnhild Hals Ruben Haugerud Kaasa Thomas Alstad Holst Tine Andrea Nilsson Ulrikke Aaby Evenstad Veronica Hansen William Gaathaug Olafsen 9. mai kl.10:30 Eivind Winje Hobbelstad Emilie Nybråten Emilie Hvidsten Hansen Fabian Volden Amundsen Helene Gaathaug Håvard Kristiansen Kelly Mari Eriksen Kristine Bogen Kristoffer Frøyd Eriksen Mette Egge Østheim Mike Olaussen Berry Simen Ragnvald Terum Sindre Berget Synne Charlotte Stengel Neverlien Tuva Martine Bakken

9 Kirkegårdene Våren kommer med sol og håp om nytt liv, det spirer og gror. Slik også på kirkegårdene våre. Det er stor aktivitet, mye planting og rydding med mye som skal kastes. Benytt søppelstedene og hold orden. Plantefelt Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde og kan ikke stikke lenger frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det er ikke tillatt med plantevekster som er høyere enn gravminnet eller som strekker seg utover plantefeltet. Faste, permanente dekorgjenstander er ikke tillatt. Løse gjenstander skal ernes etter bruk, dette er graveiers/den ansvarliges ansvar. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget rundt. Rullesteiner er ikke tillatt. Plantekasser/selvvanningskasser som flukter terrenget kan benyttes i plantefeltet. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet. Trygghet og respekt på kirkegårdene Kirkegårdene på Eiker har mange fine gravminner. Noen av de er meget gamle. Det er igjen grunn til å minne om at det er graveiers plikt og ansvar å sikre gravminnet i henhold til forskrifter. Det har skjedd ulykker og vi vil ikke det skal skje hos oss. Derfor ber vi om at graveier sørger for at gravminnet er sikret i henhold til 24. i Forskrift til Gravferdsloven: Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm Info fra kirkevergen lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Når vi oppdager gravminner som er usikret og kan være en fare for andre, særlig barn, vil vi legge de ned. Det er også på sin plass å minne om 9 i Forskrift til Gravferdsloven som omtaler Adferd på kirkegård: Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegård skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd. Vi vil oppfordre alle til å vise hensyn og opptre med verdighet på kirkegårdene!! Vi som arbeider med kirkegårder og i kirken opplever fra tid til annen at det er en del spørsmål om regelverk og ord og uttrykk som brukes i forbindelse med gravferd og kirkegård. Hva betyr ordene? Festegrav: En grav som er festet i en bestemt tidsperiode, fester er ansvarlig. Det betales festeavgift. Anonym grav: En grav som ikke har noen ansvarlig og hvor gravens plassering bare er kjent for kirkegårdsmyndighetene. Gravsted: Et grav sted består av en eller flere graver (med samme fester). Fredningstid: Den lovbestemte tiden som må gå før graven kan tas i bruk neste gang, minimum 20 år. Festetid: Den tid som fester mot betaling har disposisjon over graven (gravstedet). Men hva betyr dette rent praktisk? Feste av grav: Når en kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. I praksis betyr det at man reserverer grav i tillegg til den som er i bruk. Disse gravene utgjør et gravsted og skal ha et gravminne. Fredningstid og festetid: Fredningstiden for kister er 20 år (for deler av Fiskum kirkegård er fredningstiden 40 år, grunnet mye leire). Festetiden er 20 år for nye gravsteder, deretter 5 år. Festeavgiften er i dag 600 kr pr enkeltgrav for 5 år. Dette betyr i praksis at et gravsted som inneholder to graver betaler kr 1200 for 5 år og tilsvarende i forhold til hvor mange graver det dreier seg om.. Frigrav og festet grav: Alle har krav på gravplass og får en grav tildelt av kirkegårdsmyndighetene. Denne er fredet i 20 år. Velger man derimot å benytte en grav som er festet, løper festeavgiften hele tiden fra den dagen graven ble festet. Om festers rettigheter og plikter: Fester har rett til å bestemme hvem som kan gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den. Fester har plikt til å holde graven i hevd, sikre gravminnet forsvarlig og melde adresseforandring til kirkevergekontoret. Overføring av feste: Kirkevergekontoret skal ha skriftlig beskjed når festeren ønsker å overføre festet til en annen. Festet kan ikke overføres mot noen former for vederlag. Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkevergekontoret melding om hvem festet ønskes overført til. Sletting av grav: Kirkevergekontoret skal ha skriftlig melding fra fester når festeren ønsker å slette et gravsted. Øvre Eiker kirkelige fellesråd har bestemt at det koster 500kr dersom det er ønskelig at kirkegårdsbetjeningen skal erne og tilintetgjøre gravminnet. Dersom festetiden ikke fornyes og det ikke er gitt skriftlig beskjed om at gravstedet kan slettes, kan kirkevergen beslutte å slette gravstedet. 9

10 Slekters gang Døpte Haug Vilde Heitmann Rasmussen Kristian Julip Stick William Retsius Kartevold Skakstad Ingeborg Vik Sundsmoen Daniel Christensen Per Cristian Løvstad Matheus Sætrang Reiersrud Hedda Rebecca Aarkvisla Sveaas Iselin Bergan Emil Ramsli Øen Nicolai Bogen Skullestad Elias Aso Kerim Gregersen Reinhard Holmes Thoresen Bakke Martine Nordby Bjørn Bjørnsen Werp Vestfossen Marielle Hammer Ole Lodvar Endresen Døde Haug Johan Gulbrandsen Gunnstein Tveit Karsten Inge Holmen Elsa Ramberg Hilda Hallingstad Hans Håvaldsrud Svend Aage Jeppesen Vebjørn Ødegården Åsne Vinje Herluf Johannes Hansen Hanna Brita Myrehaug Tom Idar Nilssen Ruth Røren Arne Nikolai Lien Jørgen Rønning Solveig Asmyhr Oddny Nikolaysen Bakke Albert Jellum Elsa Johannessen Ragnhild Bergan Bermingrud Ingeborg Skålen Vigde Haug Cilje Krogh og Jon K. Bruheim Vestfossen kirke 10 Fiskum Turid Aannestad EIKER PRESTEGJELD ØVRE EIKER KIRKEKONTOR HAUG MENIGHETSSENTER Åpningstid: mandag til fredag Sentralbord: Tlf Fax Adr. Postboks 116, 3301 Hokksund e-post: Besøksadresse: Prof.Hans Strømsvei 10 Menighetssekretær Marina Ulverud Kirketjenere Haug: Cato Smørgrav Carl Erik Smørgrav Vestfossen / Fiskum: Reidar J. Halvorsen Bakke: Oddvar Rasmussen Bingen: Ole Ødegård Kantor /organist Abram Bezuijen Wiggo Nilsson Diakon Kurt Homme Kateket Anne-Jorun Erichsen Menighetspedagog Ruth I. Thorkildsen e-post: PRESTER Haug Sokneprest Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen Sokneprest Bakke og Fiskum Sokneprest EIKER PROSTI Prost Helge Norrud Øvre Eiker kirkelige fellesråd Leder 2009: Magne Ødegård Kirkevergekontor Postboks 215, 3301 Hokksund Kirkeverge: Arne Solberg Saksbehandler: Mona Hølen Strøm MENIGHETSRÅD 2010 Haug: Magne Ødegård Fiskum: Liv Jorunn Kjennerud Bakke: Ruth Mjøberg Vestfossen: Arild Bogen

11 Etablert 1959 Langebru, Hokksund Tlf , døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil Tor Arne Aarnes Arbeidergt. 9, Mjøndalen 24t: Catering Vi har lokaler for bryllup, konfirmasjon, barnedåp, minnesamvær og andre arrangementer. Tlf Din annonse her neste gang? Bruktbutikken Føniks Et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Øvre Eiker Kommune. Åpningstider Tirsdag Onsdag Torsdag Hellefossveien 10 Vi tar i mot brukte møbler, hvitevarer, klær, glass, nips og annet interiør. Ta kontakt for avtale om henting eller levering selv! Ingunn Aune Hennum, mob: Vi takker alle våre støttespillere! 11 Gravstener Stor utstilling! OMSLIPPING BOLTING NAVNETILFØyELSE 4 GENERASJONERS ERFARING UTLEIE HELE ÅRET! Bryllup, barnedåp, selskap, minnesamvær. Vi har fine lokaler og et fantastisk uteområde. Kontakt oss på tlf Vestfossen E-post: Tollbugata 19, 3044 DRAMMEN Telefon: Storgt Vestfossen, tlf CATERING Vi kan tilby snitter, koldtbord, varmretter m.m. alt i kaker og kringler.

12 Barnas påskefest Tekst: Anne-Jorun Erichsen Foto: Bente Lilleås Først i prosesjonen kommer stolte foreldre med tre dåpsbarn, deretter følger Minising med påskeliljer i hendene. Og snart fyller en fullsatt kirke rommet med glad sang: Mine blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom. Han var ikke der. Halleluja! Foran i koret står et kors, laget av stammene fra to gamle juletrær. Slike bindes julebudskap og påskebudskap sammen. I løpet av gudstjenesten blir korset fullt av fargerike lapper med bønner og navn på. Noen tenner lys og det er mulighet for å gi en pengegave til skoleprosjekt i Bangladesh. Hokksund Minising er forsangere og får hele menigheten med på jubelropet. Oppstått er Jesus! Hurra, hurra! Ja, visst er det påskefest i Haug kirke denne dagen. LAYOUT/TRYKK: Østfold Trykkeri AS -

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Bingen kapell Bakke kirke Haug kirke Vestfossen kirke Fiskum kirke Gudstjenester Gudstjenesteliste for Bakke, Fiskum, Haug og Vestfossen sokn. i Øvre Eiker Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

EIKERKARUSELL BINGEN Jenter 8 år og yngre (2 km)

EIKERKARUSELL BINGEN Jenter 8 år og yngre (2 km) EIKERKARUSELL BINGEN 04.01.2011 Jenter 8 år og yngre (2 km) 1 Maren Karlsen Bekkestad IBK 14:27 7 Bettina Hvidsten Fiskum IL 33:35 14 Stina Marie Stryken Bingen BK 31:58 18 Hedda Bergland Mjøndalen IF

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Øvelse 1. 100m fri, herrer

Øvelse 1. 100m fri, herrer Øvelse 1. 100m fri, herrer 1 Henrik Syvertsen 86 Øvre Eiker SK 58.76 511 2 Ronny Skaalien 80 Modum SK 1,00.67 464 3 Jørgen Gallis 85 Tønsberg SK 1,01.94 436 1 Robert Hunstad 89 Nedre Eiker SK 59.52 492

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Tanker i tiden... har jeg fått til. Det har gått noen dager, men så kommer virkeligheten og tar oppmerksomheten. skulle jo være gjort for lenge siden.

Tanker i tiden... har jeg fått til. Det har gått noen dager, men så kommer virkeligheten og tar oppmerksomheten. skulle jo være gjort for lenge siden. Nr 1 2010 Tanker i tiden... Den vanskelige fasten Det har bestandig vært snakk om faste, men jeg har aldri fått det til. Går det for lang tid mellom måltidene, så blir jeg ubrukelig. Jeg klarer ikke konsentrere

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

RESULTATER FRA EIKERKARUSELLRENN PÅ MIF-HYTTA

RESULTATER FRA EIKERKARUSELLRENN PÅ MIF-HYTTA RESULTATER FRA EIKERKARUSELLRENN PÅ MIF-HYTTA 23.02.2016 Gutter 8 år 243 Adrian Fagerås Eiker kvikk 2009 G8 17:51:30 18:10:56 00:19:26 211 Aleksander Henriksen IBK 2009 G8 17:34:30 17:47:06 00:12:36 311

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ungdomsstevnet, 15m, på Sem 2013

Ungdomsstevnet, 15m, på Sem 2013 Ungdomsstevnet, 15m, på Sem 2013 Monte Carlo finale Rekrutt 24. 27. januar 2013 Plass Navn Lag 1 Even Grøterud Sigdal 2 Simen Grøterud Sigdal 3 Gabriel Cabal Berglund Sandar og Sandefjord 4 Bjørnar Kjønstad

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmantene i Børsa sokn 2015

Konfirmantene i Børsa sokn 2015 Konfirmantene i Børsa sokn 2015 Informasjonsskriv 4 (bare lagt ut på nettet) 26.sep.2014 Datoene høst 2014 Det er møteplikt på disse datoene, og det bes om å varsle presten dersom konfirmanten ikke kan

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Berg menighet!

Velkommen som konfirmant i Berg menighet! NN m/foresatte Adresse Halden 28.06.2014 Velkommen som konfirmant i Berg menighet! Nå er det sommer og ferie, men om noen ganske få uker starter konfirmantåret opp. Alle vi som jobber med konfirmanter

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Referat fra infomøte oktober 2016

Referat fra infomøte oktober 2016 Referat fra infomøte oktober 2016 Velkommen som konfirmant og konfirmantfamilie! Vi er glade for å ha dere med, og gleder oss til å bli kjent med dere! «Vi» er oss, som vil ha undervisningen for konfirmant17:

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu KLASSE REKRUTT 1 Ole Gunnar Holland Knutsen 12 12 12 12 48 Gull 2 Camilla Håkedal Nøtterø 10 10 10 7 37 Sølv 3 Hanna Håkedal Nøtterø 9 8 8 10 35 Bronse 4 Fredrik Wikerøy Nøtterø 8 4 6 9 27 7 Adrian Herland

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Øvelse m fri, damer

Øvelse m fri, damer Øvelse 9. 100m fri, damer 1p Eva B Hjellvik 96 Austrheim,,,,,, 1.18,53 274 2 Mariann Takle 96 Radøy SK 1.44,37 116 3 Ida-Kristin Gregersen Dale 96 Radøy SK 1.55,39 86 1p Martine Dahle 97 Vestkantsvømmerne

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE ØVRE EIKER

DEN NORSKE KIRKE ØVRE EIKER DEN NORSKE KIRKE ØVRE EIKER ÅRSMELDING 2013 for Øvre Eiker kirkelige fellesråd Tunsberg bispedømme har følgende motto: I KRISTUS, NÆR LIVET - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke INNHOLD

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 11813/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/3714-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/OVEFRY Navn: ARON TUNET Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 12035/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

00: :46.00 Ine Charlotte Hagen LRK. 00: :54.65 Line Therese Frilseth LRK. 00:59.18 Victoria Rønningen LRK. 00:52.00 Silje Engelberg GIF

00: :46.00 Ine Charlotte Hagen LRK. 00: :54.65 Line Therese Frilseth LRK. 00:59.18 Victoria Rønningen LRK. 00:52.00 Silje Engelberg GIF Side 1 1983 1985 1988 1 50 BRYST KVINNER Line Kokkim 00:46.50 Helga Bysting 00:44.47 Marte Try 00:39.34 Ine Rasen 00:43.03 Isabel Vika 00:46.00 Anne Bysting 00:46.00 Ine Charlotte Hagen 00:43.90 Mari Vollan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer