Ruths bok. I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruths bok. I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen"

Transkript

1 Nr

2 796 Ruths bok 2 I det gamle testamentet er det et skrift som heter Ruts Bok. Men for den nytilsatte menighetspedagogen og trosopplæreren i Eiker prestegjeld, er hele Bibelen Ruths bok. For Ruth Thorkildsen har mange års erfaring i menighetsarbeid blant barn og unge med Bibelen som lærebok og rettesnor. De siste årene har hun vært lærer i grunnskolen, men nå går hun tilbake som heltids menighetsarbeider. Denne gang med trosopplæring som arbeidsfelt i Eiker Prestegjeld. Ruth er godt kjent blant mange eikværinger, både som lærer på barneskolen i Vestfossen og Hokksund, og som klokker i Vestfossen. Alle som møter henne, blir raskt på fornavn med den utadvendte og omsorgsfulle menighetspedagogen. Og eikværingene har lært å sette pris på hennes vennlige smil og positive, oppmuntrende ord i de fleste sammenhenger. Borgerlig konfirmant At Ruth skulle bli menighetsarbeider på heltid, var ingen selvfølge i oppveksten. Hennes far var en av initiativtakerne til borgerlig konfirmasjon i Oslo, og selv ble hun konfirmert borgerlig. Senere underviste hun borgerlige konfirmanter. Men så en dag for 24 år siden ble livet hennes annerledes. Ruth ble kristen og fant fred i Herrens nåde. Og siden den gangen, har menighetsarbeid stått hennes hjerte nær. Ruth er født i Oslo, men flyttet til Trondheim som ettåring. Faren var geolog, og da Norges Geologiske Undersøkelse flyttet kontorene til trønderhovedstaden, så fulgte familien Thorkildsen med nordover. Da hun var jente, drømte hun om å bli jordmor, men det var lærer hun ble. Etter lærerskolen i Levanger, var hun en tid lærer i Namdal før hun flyttet tilbake til Oslo, hvor hun var født. Så ble det studier i diakoni og arbeid som barnekoordinator i Lommedalen Menighet. Fra tigerstaden til kulturhovedstaden Ruths tidligere mann ønsket seg et stort hus. Det fant han i Vestfossen. Dit flyttet Ruth og dattera, Christine, mens Ruths mann ombestemte seg og fant andre løsninger. Og sånn ble det. Ruth meldte seg til tjeneste for Vestfossen menighet og ble klokker. Senere ble hun valgt inn i menighetsrådet og fungert som leder av rådet i nesten to valgperioder, mens hun livnærte seg som lærer. Nå bor Ruth og Christine i Hokksund. Christine er en aktiv og kreativ dame på 19 år som er fast spaltist i Bygdeposten, og har amatørteater som sin store lidenskap. Da hun var yngre, var hun aktiv tensingjente. Til høsten har hun planer om folkehøyskole, men Teaterhøyskolen er drømmen på sikt. Hele prestegjeldet I mange år hadde skolen ansvar for dåpsopplæringen gjennom kristendomsundervisningen. Men da kristendomsfaget ble erstattet av et livsynsorienterende fag, ble ansvaret for dåpsopplæringen ført tilbake der det hører hjemme, nemlig i menigheten hvor barna er døpt. Det er dette Ruth nå skal hjelpe alle menighetsrådene i Øvre Eiker med å ivareta. Foreløpig er arbeidet på planstadiet. Barn og unge skal vite hvilke opplæringstilbud kirken vil gi dem i ulike faser av oppveksten. Dette er også viktig for dem som har brakt barna til dåpen, og samtidig fortalt menigheten at de ønsker at barnet skal oppdras i den kristne tro. Ruths oppgave blir å hjelpe menighetsrådene til å bidra til å oppfylle foreldrenes ønske. - Dette er ingen oppgave for ett menneske, sier Ruth Thorkildsen til menighetsbladet. Etter Kirkeloven er det menighetsrådets ansvar å styrke og nære det kristne liv i soknet. Ruths oppgave blir å veilede og tilrettelegge. Og hvis det er noen som sitter med gode ideer og konstruktive forslag til tiltak, så er hun lut(h)er øre. Ragnar Otto Eriksen MILJØMERKET Redaksjon: Bente Lilleås, Ida Hultmark Tørto, Else Kari Brinchen, Marit Vatsvåg Loe og kateket Anne-Jorun Erichsen. Forsidefoto: Bente Lilleås. Grafisk produksjon: Østfold Trykkeri AS Neste nummer: Kommer iseptember Siste frist for stoff er 1. august. Stoff sendes: Økonomi: Vi trenger gaver og frivillig kontingent for å kunne gis ut. Kontonummer: Trykksak

3 Vestfossen melder: Stol på kirken! Vestfossen menighetsråd ber om støtte til innkjøp av stoler. Som kjent ble ikke innkjøp av inventar (stoler, liturgisk møbler, kontorinnredning, utsmykning) kalkulert inn i byggeprosjektet. Vi trenger 200 stoler i kirkerommet. Solide og slitesterke stoler som ikke trenger utskiftning de første 30 år, koster om lag kr ,- pr. stk. Det kan høres mye ut, men kvalitet og holdbarhet koster. Alle beløp, store eller små, er vi takknemlige for! Firmaer, foreninger eller enkeltpersoner som kan tenke seg å sponse stoler, bes benytte menighetsrådets kontonummer: Gamle slipesteiner skal være alter i kirken. Slik bindes Vestfossen sin historie inn i det nye (merk gaven med stoler ). Vi flytter med oss fra kapellet: Altertavle (fra 1400-tallet, skåret i alabast og av unik historisk verdi), gammelt krusifiks, nattverdsutstyr, lysestaker, blomstervaser, malerier/bilder, elektronisk orgel, døpefont (inntil ny er designet), lesepult, 100 godt brukbare stoler med trekk og en del bord med tilhørende stålstoler. Så langt har vi mottatt solid støtte fra Sparebanken Øst ( ,-), Vestfossen Sanitetsforening ( ,-), Sparebanken 1 Modum (50.000,-) og Vestfossen med Omegns kirkeforening (50.000,-). Midlene brukes til innkjøp av liturgiske møbler, kjøkkenutstyr og stoler, så langt det rekker. Vi takker for gavene! Saken er bare at vi sårt trenger flere midler! Så oppfordringen vår er en gave til stoler! På forhånd: Takk for hjelpen! Vestfossen menighetsråd Presentasjon av Haug menighetsråd 1. Magne Ødegård, 4. Martine Vannebo, Hilde Bjornes 3 2. Arnbjørg Torgersen, 5. Marit Vatsvåg Loe, 6. Marianne Marhaug Svendsen, (Vara) 3. Irene Firing, Rolf Elsness 7. Tove Jamtvedt, (Vara) Menighetsrådet i Haug ønsker at kirken skal framstå trygg, åpen og med stor takhøyde. Om vi søker Haug kirke i dyp sorg eller i stor glede er det vårt mål at alle skal føle seg akseptert og respektert. Menighetsutvikling i folkekirken Vestfossen! Vestfossen menighet startet høsten 2009 et samarbeid med Menighetsfakultetet (MF) som kalles menighetsutvikling i folkekirken. Tanken er at vi skal få hjelp til å utvikle menigheten vår nå som vi får kirke. Ett av arbeidsredskapene er et spørreskjema som besvares anonymt. Spørreundersøkelsen skjer i perioden 21.april 31.mai. Det spørres både om dine tanker om menigheten i dag - og i framtida. Vi har valgt å sende spørreskjemaet ut med Eiker menighetsblad, altså til alle husstander Motto: Haug Menighet Et levende og inkluderende fellesskap i Vestfossen med omegn. Det blir også anledning til å svare på spørreskjemaet elektronisk ved å gå inn på denne adressen: Vi håper på denne måten å få mange gode innspill slik at Vestfossen menighet blir en levende menighet for små og store! Du kan også sende forslag til arbeid i den nye kirka i Vestfossen til: eller: Hvis du velger å svare elektronisk, skal du ikke benytte papirutgave. Papirutgaven kan enten leveres i en lukket konvolutt etter en gudstjeneste eller sendes via post til Haug menighetssenter, Postboks 116, 3301 Hokksund. Merk konvolutten: Spørreskjema, Vestfossen. Vi takker for alle tilbakemeldinger! Vestfossen menighetsråd

4 Størst av alt Trosopplæring i menighetene våre kan være så mangt. Framover vil vi presentere noe av dette: Bilder fra tiltak som er gjennomført, og opplysninger om hva som skal skje. Målet er at når vi har utarbeidet planene for menighetene skal alle vite hvilke tiltak/arrangement de møter ved ulike alderstrinn. Noen tiltak er avgrensede enkelthendelser, andre er kontinuerlige tiltak som kor. Vi har et stort ønske om at det skal etableres flere barnekor i menighetene våre. Så har du lyst til å være dirigent, eller kjenner noen som kan være dirigent så si fra til oss. Vestfossen: Søndag 18. april var det barnas påskefest gudstjeneste, med dramatisering av teksten om Jesus som møtte disiplene på stranden, og som 3 ganger spør Peter om han elsker ham. Haug: Søndag 11.april var det barnas påskefest, se omtale på baksiden av bladet. Søndag 30.mai blir alle 9 åringer invitert til en spesiell gudstjeneste hvor glede, felleskap og naturen er tema. Vi håper på godt vær, slik at alt kan foregå ute! Etter gudstjenesten blir det sporløype og steking av pinnebrød. Så hold av denne dagen allerede nå. Fiskum: Barnekoret i Fiskum kirke har deltatt i en stor konsert i Efteløt kirke med mange andre kor og Jessy Dixon og Elsa Harris. Bakke: Har gjennomført det tradisjonelle påskeverkstedet for 4-åringene og deres familie på Solhaug en lørdag før påske. Dagen startet med at misjonsforeningen Samklang arrangerte frokost. Så gikk barn og voksne i gang med å lage påskepynt. Det er også delt ut bøker til 4-åringene i Bakke og Bingen. I løpet av året vil vi arrangere Lys våken i en eller flere av menighetene. Dette er et konsept der 11-åringene inviteres til kirken fra en lørdag til søndag, med mye forskjellig program og overnatting i kirken!!!! Dette kommer vi tilbake til. 4 Konfirmanter i 2011 Kurs for nye menighetsråd i Eiker prosti Tirsdag 6. april arrangerte Tunsberg bispedømmeråd kurs på menighetssenteret i Haug for nye menighetsråd i Eiker prosti og Kongsberg prosti. Det var ca. 80 deltakere, 50 fra Eiker og 30 fra Kongsberg. Kveldens temaer favnet vidt fra diakoni og misjon til gudstjeneste og trosopplæring. Godt samarbeid mellom menighetsråd og stab er grunnleggende for at begge parter kan utføre sine oppgaver. Leder for menighetsrådet i Haug, Magne Ødegård, la fram hvilke forventninger han har til samarbeid med staben. Han forventer at staben tar initiativ til gode planprosesser, og at den er en samlet og koordinert enhet som er lojal mot menighetsrådet. Det siste gjelder selvfølgelig også for menighetsrådet mot staben. Anne Kjersti Bakke Holberg, kateket i Nedre Eiker, var den som la fram forventningene staben har til menighetsrådet. En grunnleggende forventning er at menighetsrådet legger til rette for at staben har nok ressurser til å utføre arbeidet. Staben forventer at menighetsrådet har tiltak for alle grupper i menigheten som gir dem mulighet til å vokse i troen. Anne Kjersti pekte også på at menighetsrådet må ha antenner ut i menigheten for å få vite hvor denne mener at kirken skal være, og hva den skal gjøre. I disse dager mottar mange familier brosjyre med informasjon om kirkelig konfirmasjon. Brosjyren som er sendt er felles for hele Tunsberg bispedømme. Informasjonen som gjelder spesielt for Øvre Eiker vil komme hjem i posten til de vi har i våre registre. I tillegg inviterer vi til informasjonsmøter. Vi håper også å komme rundt på skolene og informere om vårt tilbud. Påmelding skjer skriftlig, helst på nettet, men det går også å sende som vanlig post. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart, eller dere har synspunkt på noe. Nytt neste år er at alle som sokner til Vestfossen skal konfirmeres i Vestfossen kirke. Vi gleder oss til det første kullet som får den opplevelsen. Påmelding for alle menighetene innen 1.juni. Vi ønsker dere hjertelig velkommen som konfirmantfamilier! Konfirmasjonene blir som følger: Haug kirke søndag 8.mai og lørdag 14.mai Vestfossen kirke lørdag 7.mai og søndag 15.mai Fiskum kirke søndag 29.mai Bakke kirke søndag 5.juni. Eventuelt også Bingen kapell.

5 Tanker i tiden... Fred være med dere.. Kjære konfirmanter! Takk for at dere valgte kirkelig konfirmasjon, takk for tiden dere har delt med oss, takk for innspill, takk for spørsmål. Vi har ønsket å vise dere en liten flik av hvem Jesus er, hva kirken står for og betyr. Hva vi har klart å formidle er kanskje verken dere eller vi helt sikre på. Min trøst er at Jesu disipler heller ikke var så sikre på ting etter Jesu oppstandelse, ikke kjente de ham igjen, de tvilte og de trodde ikke, på tross av at de hadde gått sammen med Jesus hver dag i lang tid. Også jeg kjenner på tvilen, det er ikke alltid jeg heller klarer å tro, ikke alltid jeg heller får øye på Jesus Da vet jeg at jeg er ikke den første.og jeg er ikke alene om å kjenne det slik,.men Jesus møtte sine disipler med ordene: «Fred være med dere!» Den samme hilsen sender han også til deg. Kristen tro er ikke en prestasjonsidrett, ikke et eksamensfag, kristen tro er å hvile i Jesus. I kirken tror vi som kirke, vi tror sammen, og kirkens tro bæres av Jesus. Lykke til i troen og livet! På vegne av kateket, konfirmantmedarbeider og prester Tor Inge Petersen-Øverleir, sokneprest i Haug 5 I or fikk vi en stor gave av Sparebanken Øst, penger til et nytt flygel til Haug kirke. Wiggo og Abram var en tur til Oslo for å prøve forskjellige instrumenter og det ble en Shigero Kawai på 1.86 cm, et nydelig instrument som leveres i slutten av april. Vi gleder oss over det, og ønsker at Haug menighet har glede av dette instrumentet i mange år fremover. Eiker Musikkfestival 2010 er planlagt: oktober, så sett av datoene! Her kommer det mange godbiter. En stor begivenhet vil være prosjektet Messias av Händel med fullt orkester, solister og Eiker prosjektkor på forhåpentligvis 90 sangere. Har du lyst å være med å synge Messias for første gang i Eiker? Sendt en e-post til kantor. Korprosjektet skal ha ukentlige øvelser fra august av, med en første bli-kjentøvelse i juni. Vi håper at det blir en flott opplevelse i Haug kirke. Vi tar også i bruk Vestfossen kirke under EMF til en konsert. Det ser ut til at Minsk Kammerorkester kommer og er med under både Messias og konserten i Vestfossen kirke, samt noen andre lokaler rundt om i Eiker. Også i år blir det et bestillingsverk, komponert for orgel og 10 messingblåsere. TenThing, med Tine Thing Helseth i spissen kommer til Haug kirke, og spiller sammen med Abram urfremførelse av dette nye verket for EMF 2010 på søndag 24.oktober. Det blir nok en begivenhet dette også. Festivalbillett: Også i år er det mulig å sikre seg en billett som gir adgang til alle konserter til en rimeligere pris. Husk, dette kan være en flott bursdagsgave til noen du er glad i. Billetten må spesialbestilles hos Abram (mob ) Mer info om EMF blir fortløpende lagt ut på Orgelkonserter i Haug kirke: Vi har fått støtte fra kulturrådet til noen orgelkonserter med utøvere fra utlandet. La ikke sjansen gå forbi dere, støtt opp om dette! Det er unikt at vi får penger til å invitere gode utenlandske organister til Eiker. Vi i Haug kirkemusikk håper inderlig at Øvre Eikers innbyggere setter pris på disse konsertene og vi ser frem til å ta imot deg. I skrivende stund har jeg akkurat fått vite om denne støtten, og dermed har det ikke blitt gjort konkrete avtaler enda, men det skjer så fort som mulig. Aktuelle datoer kommer på hjemmesiden, eller i lokalavisen. Så, vel møtt til kirkene i Eiker!

6 Bingen kapell Bakke kirke Haug kirke Vestfossen kapell Fiskum kirke Gudstjenester i Øvre Eiker Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen mai s.e.påske Haug kirke: kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Vestfossen kapell: kl Stig Kaarstad Bingen kapell:kl Lørdag 8. mai 2010 Haug kirke: kl og Anne-Jorun Erichsen Kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen 9. mai s.e.påske Haug kirke:kl Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Kl og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Helge Norrud Bakke kirke:kl Helge Norrud 13. mai 2010 Kristi himmelfartsdag Haug kirke: kl Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen kapell: kl Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 16. mai s.e.påske Haug kirke: kl Helge Norrud Vestfossen kapell: Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 17. mai 2010 Grunnlovsdag Haug kirke: kl mai gudstjeneste ved Helge Norrud Vestfossen kapell: kl mai gudstjeneste ved Fiskum kirke: kl mai gudstjeneste ved Bakke kirke: Kl mai gudstjeneste ved 23. mai 2010 Pinsedag Haug kirke: kl Høytidsgudstjeneste ved Tor Inge Petersen-Øverleir Fiskum kirke: kl Høytidsgudstjeneste Bingen kapell: kl Høytidsgudstjeneste ved Tor Inge Petersen-Øverleir 24. mai pinsedag Vestfossen kapell: kl Høytidsgudstjeneste ved Øra friluftsområde: kl Høytidsgudstjeneste ved 30. mai s.e.pinse Haug kirke: kl Gudstjeneste/Barnas pinsejubel ved Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 6. juni s.e.pinse Haug kirke: kl Helge Norrud Bakke kirke: kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved Bingen kapell: Kl Konfirmasjonsgudstjeneste ved 13. juni s.e.pinse Fossesholm kl Friluftsgudstjeneste NB: FORANDRET KLOKKESLETT I SOMMER 20. juni s.e.pinse Fiskum gamle kirke: kl juni s.e.pinse Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen kapell kl Audhild Kaarstad Siste gudstjeneste i kapellet 4. juli s.e.pinse Haug kirke:kl Tor Inge Petersen-Øverleir Bakke kirke kl Tor Inge Petersen-Øverleir 11. juli s.e.pinse Fiskum gamle kirke: kl juli s.e.pinse Helge Norrud Bingen kapell: kl Helge Norrud 25. juli s.e.pinse 29. juli 2010 Olsok Fiskum gamle kirke kl Olsok gudstjeneste ved Petter Lind 1. august s.e.pinse Bakke kirke kl august s.e.pinse Tor Inge Petersen-Øverleir Fiskum gamle kirke kl Tor Inge Petersen-Øverleir 15. august s.e.pinse Helge Norrud Holte ell kl Friluftsgudstjeneste 22. august s.e.pinse Haug kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon ved Tor Inge Petersen-Øverleir og Anne-Jorun Erichsen Fiskum kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon Bakke kirke: kl Gudstjeneste/konfirmantpresentasjon ved 29. august s.e.pinse Vestfossen kirke: kl Vigslingsgudstjeneste ved biskop Laila Riksaasen Dahl og prestene i Øvre Eiker

7 Oppslagstavla Faste aktiviteter BaKKE MENIGHET SMÅBaRNSTREFF I BaKKE Det er småbarnstreff på Solhaug hver tirsdag kl (ikke i skolens ferier). Kontaktperson Vigdis Margrethe Løver Barne- og ungdomsarbeid Mikro-Sing hver fredag på menighetssenteret kl NB! Ny tid. Mini-Sing hver fredag på menighetssenteret kl NB! Ny tid. Ten-Sing hver fredag på menighetssenteret kl Kontakt kateketen for mer info. FORMIDDaGSTREFF PÅ SOLHaUG Onsdag 14. mai kl Diakonatet Onsdag 26. mai kl Sanitetsforeningen Onsdag 9. juni kl Diakonatet Søndagsskole Sprell levende Søndagsskole for barn fra 4 år og oppover. Sang, musikk, fortellinger, aktiviteter 16. mai på Haug Menighetssenter kl Kontaktperson Stine Cross, mobil BUSSTUR TIL STØLSDOKKEN FJELLHOTELL Haug diakonat har busstur til Stølsdokken hotell mandag 7. til onsdag 9. juni. Stølsdokken ligger nydelig til i området mellom Fagernes og Gol. Her kan man bevege seg rundt i god elluft, og skjerpe appetitten til et godt måltid. På denne turen blir det ikke så mye busskjøring, men vi har muligheten til en tur på Panoramaveien andre dagen om vi ønsker. Mange menigheter har lagt sine turer hit. Det blir avreise fra Haug kirke kl , og det kjøres via Hønefoss, Sperillen, Begnadalen, Leira og opp på ellet. På tredje dagen kjører vi til Gol hvor vi besøker Halling Glass og middelalderparken. Pris pr. person i dobbeltrom kr. 2450,-, og pr. person i enkeltrom kr. 2650,-. Dette inkluderer bussreisen, overnatting, 3 lunsjer, 2 middager og 2 frokoster, pluss inngang på Halling Glass og middelalderparken. Påmelding til Øvre Eiker kirkekontor tlf , mandag-fredag kl innen fredag 7. mai. HaUG DIaKONaTS BaSaR Haug dakonat har basar lørdag 16.okt. til høsten. Vi begynner med loddsalg i siste halvdel av august. Gevinster til støtte for menighetens diakonale arbeid tar vi imot med takk. De kan leveres på menighetssenteret. Takk for at du støtter arbeidet vårt! God Sommer 2010 UNGDOMSKLUBB PÅ SOLHaUG "Åpen torsdag" kl til på Solhaug vil arrangeres hver torsdag unntatt i skoleferiene. "Åpen torsdag" er et samarbeid mellom Bakke menighet og Misjonskirken, og alle ungdommer fra 12 år og oppover er velkomne. Vi steker vafler, er sammen, spiller bordtennis etc. og har en andaktsstund hvor vi deler tanker om Jesus og Guds Ord. De voksne som er med er: Heidi Dahl (menighetsarbeider i Misjonskirken), Marit Anmarksrud (Bakke menighet), John Hagen (Misjonskirken) og Øystein Haugerud (Menighetsrådet). Kontaktperson Øystein Haugerud HaUG MENIGHET Menighetssenteret, bibelgruppe Vi fortsetter med bibelgruppene i Haug menighetssenter hvor vi leser kommende søndags tekster. Nye deltakere er hjertelig velkommen. Samlingene er på følgende onsdager fra kl : 5. mai, 19. mai, 2. juni, 8. september og 22, september FORMIDDaGSTREFF I HaUG MENIGHETSSENTER Formiddagstreff fredag 7. mai kl Formiddagstreff fredag 18.juni kl (midtsommertreffet) Formiddagstreff fredag 3. sept kl SJÅFØRER TIL KIRKESKYSS En viktig diakonal oppgave i Haug menighet i Hokksund er å hjelpe dem til kirke som er dårlig til bens. Vi har nå mulighet til å låne en minibuss som kan kjøres med vanlig førerkort. Det vi mangler er nok sjåfører. Kan du tenke deg som en utfordring å kjøre kirkebil to søndager i halvåret? Passer ikke den ene søndagen går det an å bytte innbyrdes blant sjåførene. Vi håper at du kan tilby oss denne tjenesten. Ring oss gjerne på menighetskontoret tlf UTLEIE av HaUG MENIGHETSSENTER Vi minner om Haug menighetssenter som et egnet sted der det kan holdes møter, arrangeres dåpsfester, konfirmasjoner, fødselsdager, minnesamvær og lignende. Lokale cateringfirma kan benyttes. Det er god plass, nytt kjøkken, høyttaleranlegg med cd-spiller, egen garderobe, handicaptoalett, stort kjølerom og kjøkken. Priser: Hele hovedetasjen med kjøkken kr. 1200,- Lillesal eller hall med kjøkken kr. 700,- Peisestue kr. 600,- Kontakt menighetskontoret for nærmere informasjon. VESTFOSSEN MENIGHET Vi har dessverre ikke vann i kapellet, og treffene der utgår. Velkommen til Vestfossen kirke til høsten! FORMIDDaGSTREFF I VESTFOSSEN KaPELL Formiddagstreff fredag 21. mai kl Treffet er flyttet til Ungdomsheimen. 7 FISKUM MENIGHET Fiskum kirkes barnekor Hver tirsdag kl i kirken.

8 Konfirmasjoner Konfirmanter Vestfossen HaUG KIRKE 2.mai kl Stian Fredriksen 8.mai kl Karoline Austheim Jon Erling Fauske Stine Hamre Karoline Moen Hansen Lasse-Andrè Westerhus Henriksen Joakim Isaksen Simen Ingstad Katrine Stolp Rolund Martin Hansen Uverud Charlotte Johansen Daniel Martinsen Rebecca Jæktvik Nordvang Håkon Andrè Sætrang Sundet Reinhard Holmes Thoresen Solvår Wium 9.mai kl Andrè Berli Delgado Espen Fornstedt Lutnes Robin Holestøl Papae Heidi Lyngaas Bottegård Emilie Seljenes Gevelt Ida Gravdahl Lisa Smørdal Gustavsen Solveig Anette Gylthe Katrine Tallhaug Haugen Frida Hoen (Darbu) Kristoffer Kruke Kristoffer Vincent Rebo Martine Skistad Skagseth Jannicke Aass VESTFOSSEN KaPELL 13.mai kl Silje Helene Knudsen Kristian Tovsen Marthinsen Hans Ole Hals Raymond Kristiansen Karoline Lunde Systad 13.mai kl Håkon Hals Hellerud Ida Maria Lunde Christopher Skjønsberg Rust Espen Samuelsen Ragnhild Emilie Simensen 16.mai kl Steffen Leonhardsen Hansen Stine Ula Mortensen Susann Skjoldhorne Kitusan Srikanthan Konfirmanter Fiskum FISKUM KIRKE 30. mai kl Anders Bakken Enger John Cato Gulliksrud Fiskum Simen Granbakken Guro Høgberget Andreas Kajander Magnus Kjennerud Hans Ingar Kristoffersen Christian Jacobsen Støckert Tonje Vego Konfirmanter Bakke BaKKE KIRKE 6. juni kl Carl Henrik Stensvehagen Bache Magnus Berg Line Bergan Espen Brinchen Ole Lodvar Endresen Sandra Kristine Ese Linn Høstvik Fredrik Jørgensen Silje Marie Flatin Lien Mathias Heimstad Løen Per Harald Stenklev Mykland Thea Eirin Berg Nes Gunhild Fransiska Neverdal Sondre Tronrud Ringstad Benjamin Larsen Sucu Henriette Suren Tina Jeanette Thorud BINGEN KaPELL 6. juni kl Sondre Korsbøen Frank Edvin Bergan Thorgersen Konfirmanter Haug HaUG KIRKE 2. mai kl.10:30 Christoffer Andreassen Espen Helgerud Henriette Berget Håkon Vikestad Midtflå Julie Visnes Kristian Bottegård Næss Kristine Loe Kvam Marie Holmen Martine Storeli Oda Vestby Hansen Ole Morten Nævra Dalen Sander Thorsen Oslund Silje Lunåsmo Sandberg Stian Helgerud Tesfaye Mandefro Asefa Tom Alexander Ranheim 2. mai kl.12:30 Andreas Solberg Daniel Olufsen Daniel Bjørnø Ellen Camilla Hansen Gabriella Krogstad Berg Hans Christian Mogen Hedda Rebecca Aarkvisla Sveaas Herman Sørby Stengel Jørgen Jensen Borgersen Mari Knutsen Marius Rust Marte Marie Varlo Per Cristian Løvstad Rebecca Bernadette Brown Sara Henriksen Sondre Løvold Mørk Sonja Brandtzæg Stine Anita Sønju Birgir Thomson (Konfirmeres på Island) 8. mai kl.12:30 Annie Austad Haldorsen Baard Andre Frøyland Daniel Haugerud Kaasa Hanna Karoline Stølen Ida Hoffstuen Ekornrud Isabell Reneé Åberg Fossen Karoline Sævre Kristian Krogh Johannessen Lasse Sundet Maren Helene Sollie Ragnhild Hals Ruben Haugerud Kaasa Thomas Alstad Holst Tine Andrea Nilsson Ulrikke Aaby Evenstad Veronica Hansen William Gaathaug Olafsen 9. mai kl.10:30 Eivind Winje Hobbelstad Emilie Nybråten Emilie Hvidsten Hansen Fabian Volden Amundsen Helene Gaathaug Håvard Kristiansen Kelly Mari Eriksen Kristine Bogen Kristoffer Frøyd Eriksen Mette Egge Østheim Mike Olaussen Berry Simen Ragnvald Terum Sindre Berget Synne Charlotte Stengel Neverlien Tuva Martine Bakken

9 Kirkegårdene Våren kommer med sol og håp om nytt liv, det spirer og gror. Slik også på kirkegårdene våre. Det er stor aktivitet, mye planting og rydding med mye som skal kastes. Benytt søppelstedene og hold orden. Plantefelt Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde og kan ikke stikke lenger frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det er ikke tillatt med plantevekster som er høyere enn gravminnet eller som strekker seg utover plantefeltet. Faste, permanente dekorgjenstander er ikke tillatt. Løse gjenstander skal ernes etter bruk, dette er graveiers/den ansvarliges ansvar. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget rundt. Rullesteiner er ikke tillatt. Plantekasser/selvvanningskasser som flukter terrenget kan benyttes i plantefeltet. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet. Trygghet og respekt på kirkegårdene Kirkegårdene på Eiker har mange fine gravminner. Noen av de er meget gamle. Det er igjen grunn til å minne om at det er graveiers plikt og ansvar å sikre gravminnet i henhold til forskrifter. Det har skjedd ulykker og vi vil ikke det skal skje hos oss. Derfor ber vi om at graveier sørger for at gravminnet er sikret i henhold til 24. i Forskrift til Gravferdsloven: Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm Info fra kirkevergen lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Når vi oppdager gravminner som er usikret og kan være en fare for andre, særlig barn, vil vi legge de ned. Det er også på sin plass å minne om 9 i Forskrift til Gravferdsloven som omtaler Adferd på kirkegård: Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegård skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd. Vi vil oppfordre alle til å vise hensyn og opptre med verdighet på kirkegårdene!! Vi som arbeider med kirkegårder og i kirken opplever fra tid til annen at det er en del spørsmål om regelverk og ord og uttrykk som brukes i forbindelse med gravferd og kirkegård. Hva betyr ordene? Festegrav: En grav som er festet i en bestemt tidsperiode, fester er ansvarlig. Det betales festeavgift. Anonym grav: En grav som ikke har noen ansvarlig og hvor gravens plassering bare er kjent for kirkegårdsmyndighetene. Gravsted: Et grav sted består av en eller flere graver (med samme fester). Fredningstid: Den lovbestemte tiden som må gå før graven kan tas i bruk neste gang, minimum 20 år. Festetid: Den tid som fester mot betaling har disposisjon over graven (gravstedet). Men hva betyr dette rent praktisk? Feste av grav: Når en kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. I praksis betyr det at man reserverer grav i tillegg til den som er i bruk. Disse gravene utgjør et gravsted og skal ha et gravminne. Fredningstid og festetid: Fredningstiden for kister er 20 år (for deler av Fiskum kirkegård er fredningstiden 40 år, grunnet mye leire). Festetiden er 20 år for nye gravsteder, deretter 5 år. Festeavgiften er i dag 600 kr pr enkeltgrav for 5 år. Dette betyr i praksis at et gravsted som inneholder to graver betaler kr 1200 for 5 år og tilsvarende i forhold til hvor mange graver det dreier seg om.. Frigrav og festet grav: Alle har krav på gravplass og får en grav tildelt av kirkegårdsmyndighetene. Denne er fredet i 20 år. Velger man derimot å benytte en grav som er festet, løper festeavgiften hele tiden fra den dagen graven ble festet. Om festers rettigheter og plikter: Fester har rett til å bestemme hvem som kan gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den. Fester har plikt til å holde graven i hevd, sikre gravminnet forsvarlig og melde adresseforandring til kirkevergekontoret. Overføring av feste: Kirkevergekontoret skal ha skriftlig beskjed når festeren ønsker å overføre festet til en annen. Festet kan ikke overføres mot noen former for vederlag. Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkevergekontoret melding om hvem festet ønskes overført til. Sletting av grav: Kirkevergekontoret skal ha skriftlig melding fra fester når festeren ønsker å slette et gravsted. Øvre Eiker kirkelige fellesråd har bestemt at det koster 500kr dersom det er ønskelig at kirkegårdsbetjeningen skal erne og tilintetgjøre gravminnet. Dersom festetiden ikke fornyes og det ikke er gitt skriftlig beskjed om at gravstedet kan slettes, kan kirkevergen beslutte å slette gravstedet. 9

10 Slekters gang Døpte Haug Vilde Heitmann Rasmussen Kristian Julip Stick William Retsius Kartevold Skakstad Ingeborg Vik Sundsmoen Daniel Christensen Per Cristian Løvstad Matheus Sætrang Reiersrud Hedda Rebecca Aarkvisla Sveaas Iselin Bergan Emil Ramsli Øen Nicolai Bogen Skullestad Elias Aso Kerim Gregersen Reinhard Holmes Thoresen Bakke Martine Nordby Bjørn Bjørnsen Werp Vestfossen Marielle Hammer Ole Lodvar Endresen Døde Haug Johan Gulbrandsen Gunnstein Tveit Karsten Inge Holmen Elsa Ramberg Hilda Hallingstad Hans Håvaldsrud Svend Aage Jeppesen Vebjørn Ødegården Åsne Vinje Herluf Johannes Hansen Hanna Brita Myrehaug Tom Idar Nilssen Ruth Røren Arne Nikolai Lien Jørgen Rønning Solveig Asmyhr Oddny Nikolaysen Bakke Albert Jellum Elsa Johannessen Ragnhild Bergan Bermingrud Ingeborg Skålen Vigde Haug Cilje Krogh og Jon K. Bruheim Vestfossen kirke 10 Fiskum Turid Aannestad EIKER PRESTEGJELD ØVRE EIKER KIRKEKONTOR HAUG MENIGHETSSENTER Åpningstid: mandag til fredag Sentralbord: Tlf Fax Adr. Postboks 116, 3301 Hokksund e-post: Besøksadresse: Prof.Hans Strømsvei 10 Menighetssekretær Marina Ulverud Kirketjenere Haug: Cato Smørgrav Carl Erik Smørgrav Vestfossen / Fiskum: Reidar J. Halvorsen Bakke: Oddvar Rasmussen Bingen: Ole Ødegård Kantor /organist Abram Bezuijen Wiggo Nilsson Diakon Kurt Homme Kateket Anne-Jorun Erichsen Menighetspedagog Ruth I. Thorkildsen e-post: PRESTER Haug Sokneprest Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen Sokneprest Bakke og Fiskum Sokneprest EIKER PROSTI Prost Helge Norrud Øvre Eiker kirkelige fellesråd Leder 2009: Magne Ødegård Kirkevergekontor Postboks 215, 3301 Hokksund Kirkeverge: Arne Solberg Saksbehandler: Mona Hølen Strøm MENIGHETSRÅD 2010 Haug: Magne Ødegård Fiskum: Liv Jorunn Kjennerud Bakke: Ruth Mjøberg Vestfossen: Arild Bogen

11 Etablert 1959 Langebru, Hokksund Tlf , døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil Tor Arne Aarnes Arbeidergt. 9, Mjøndalen 24t: Catering Vi har lokaler for bryllup, konfirmasjon, barnedåp, minnesamvær og andre arrangementer. Tlf Din annonse her neste gang? Bruktbutikken Føniks Et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Øvre Eiker Kommune. Åpningstider Tirsdag Onsdag Torsdag Hellefossveien 10 Vi tar i mot brukte møbler, hvitevarer, klær, glass, nips og annet interiør. Ta kontakt for avtale om henting eller levering selv! Ingunn Aune Hennum, mob: Vi takker alle våre støttespillere! 11 Gravstener Stor utstilling! OMSLIPPING BOLTING NAVNETILFØyELSE 4 GENERASJONERS ERFARING UTLEIE HELE ÅRET! Bryllup, barnedåp, selskap, minnesamvær. Vi har fine lokaler og et fantastisk uteområde. Kontakt oss på tlf Vestfossen E-post: Tollbugata 19, 3044 DRAMMEN Telefon: Storgt Vestfossen, tlf CATERING Vi kan tilby snitter, koldtbord, varmretter m.m. alt i kaker og kringler.

12 Barnas påskefest Tekst: Anne-Jorun Erichsen Foto: Bente Lilleås Først i prosesjonen kommer stolte foreldre med tre dåpsbarn, deretter følger Minising med påskeliljer i hendene. Og snart fyller en fullsatt kirke rommet med glad sang: Mine blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom. Han var ikke der. Halleluja! Foran i koret står et kors, laget av stammene fra to gamle juletrær. Slike bindes julebudskap og påskebudskap sammen. I løpet av gudstjenesten blir korset fullt av fargerike lapper med bønner og navn på. Noen tenner lys og det er mulighet for å gi en pengegave til skoleprosjekt i Bangladesh. Hokksund Minising er forsangere og får hele menigheten med på jubelropet. Oppstått er Jesus! Hurra, hurra! Ja, visst er det påskefest i Haug kirke denne dagen. LAYOUT/TRYKK: Østfold Trykkeri AS -

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Øvelse 1. 100m fri, herrer

Øvelse 1. 100m fri, herrer Øvelse 1. 100m fri, herrer 1 Henrik Syvertsen 86 Øvre Eiker SK 58.76 511 2 Ronny Skaalien 80 Modum SK 1,00.67 464 3 Jørgen Gallis 85 Tønsberg SK 1,01.94 436 1 Robert Hunstad 89 Nedre Eiker SK 59.52 492

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Tanker i tiden... har jeg fått til. Det har gått noen dager, men så kommer virkeligheten og tar oppmerksomheten. skulle jo være gjort for lenge siden.

Tanker i tiden... har jeg fått til. Det har gått noen dager, men så kommer virkeligheten og tar oppmerksomheten. skulle jo være gjort for lenge siden. Nr 1 2010 Tanker i tiden... Den vanskelige fasten Det har bestandig vært snakk om faste, men jeg har aldri fått det til. Går det for lang tid mellom måltidene, så blir jeg ubrukelig. Jeg klarer ikke konsentrere

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE ØVRE EIKER

DEN NORSKE KIRKE ØVRE EIKER DEN NORSKE KIRKE ØVRE EIKER ÅRSMELDING 2013 for Øvre Eiker kirkelige fellesråd Tunsberg bispedømme har følgende motto: I KRISTUS, NÆR LIVET - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke INNHOLD

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Berg menighet!

Velkommen som konfirmant i Berg menighet! NN m/foresatte Adresse Halden 28.06.2014 Velkommen som konfirmant i Berg menighet! Nå er det sommer og ferie, men om noen ganske få uker starter konfirmantåret opp. Alle vi som jobber med konfirmanter

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 11813/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/3714-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/OVEFRY Navn: ARON TUNET Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 12035/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Resultater Eikerkarusellen - Hokksund IL Ski (Eiker Ski) Ormåsen - 9.februar 2010

Resultater Eikerkarusellen - Hokksund IL Ski (Eiker Ski) Ormåsen - 9.februar 2010 Resultater Eikerkarusellen - Hokksund IL Ski (Eiker Ski) Ormåsen - 9.februar 2010 Jenter 8 år og yngre Maja Aasen Eiker Kvikk 38:58 Annika Hennum VIF 32:26 Sofie Magnusson IBK 18:31 Kristine Sjønnegård

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

Biskopen og Øvre Eiker

Biskopen og Øvre Eiker Nr 4 2010 Biskopen og Øvre Eiker Det siste halvannet år har biskopen besøkt Øvre Eiker, og særlig Vestfossen jevnlig; Det første spadetaket på kirketomta i Vestfossen 2.pinsedag 2009, grunnsteinnedleggelse

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.

12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16. 12 samlinger her i kirkestua og i kirka Konfirmantene er delt inn i to grupper. Gruppe 1: Tirsdag kl. 14.00-15.30 Gruppe 2: Onsdag kl. 15.00-16.30 Konfirmantene får et enkelt måltid mat Vi har undervisning,

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Rimirennet 2016. Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Kåre Hjalland. Carl Christiansen Frode Haugseth Stein Ringstad Morten Sundsmoen.

Rimirennet 2016. Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Kåre Hjalland. Carl Christiansen Frode Haugseth Stein Ringstad Morten Sundsmoen. Rimirennet 216 Jury/Ledelse RD TD Morten Fretheim e A B C D E Carl Christiansen Frode Haugseth Stein Ringstad Morten Sundsmoen Bakkedata K-punkt Meter verdi Hill size (HS) Bakkerekord Bakkenavn MD Øivind

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Stillingen pr 12.09.11

Stillingen pr 12.09.11 Elite Moi Mardon Sørlandets Tri 15 20 20 20 20 95 Andersen Ib Vegard Eiker Trialklu 17 15 15 17 17 81 Pedersen Håkon NMK Bergen 20 11 17 15 15 78 Lundevold Sverre Kristiansand T 13 5 9 13 13 53 Fjermedal

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultater samlagsstevne 15m. 2016

Resultater samlagsstevne 15m. 2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt Resultater samlagsstevne 15m. 2016 1 Magnus Bergland Johansen Styrvoll 50 50 50 100 250 1 3* Nammo-medalje 2 Andrine Fjeld Løberg Andebu 50 50 48 97 245 7* DFS ungdomsmedalje

Detaljer

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Utarbeidet av Elsa Jensvold i Mål Formålet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i menighetens

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

PROGRAM MANNSKAPER HL

PROGRAM MANNSKAPER HL Hovedlandsrennet 2015 5. - 8. mars 2015 Stevningsmogen INFORMASJON MANNSKAPER PROGRAM MANNSKAPER HL - endelig rev. 05 Til alle funksjonærer under Hovedlandsrennet 2015 Hovedlandsrennet (HL) er et stort

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

kort sagt alle som har ytet økonomisk gaver, frivillig og hjelp - hjertelig takk for kirkebygget! Som en kuriositet

kort sagt alle som har ytet økonomisk gaver, frivillig og hjelp - hjertelig takk for kirkebygget! Som en kuriositet Nr 3 2010 Vestfossen kirke Når dette leses, er Vestfossen kirke i full bruk. Vigslingen har funnet sted, og de første gudstjenester og konserter er avviklet. Vestfossingene har en kirke for alle kirkelige

Detaljer

Konfirmant 2015 Tanum menighet

Konfirmant 2015 Tanum menighet 1010 Konfirmant 2015 Tanum menighet Denne boken tilhører: Kalender // Undervisningen Januar Leir: Uke 27 Man Tirsdag Onsdag Tors Fre Lør Søndag 1 2 3 4 5 6 7 8 19.00: Kick-Off 12 13 16.00:Matteus 18.30:

Detaljer

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon)

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon) Årsrapport Nedre Eiker Menighetsråd 2014 Menighetsrådet består av soknepresten og 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer, Valgt ved kirkevalget 2011. Rådet har en funksjonstid på fire år. Kirkevalget finner

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Leirprogram Tjellholmen 26.-30. juni 2011 Utvidet lederversjon Versjon pr. 24.06.11 SØNDAG Daghavende: Tormod

Leirprogram Tjellholmen 26.-30. juni 2011 Utvidet lederversjon Versjon pr. 24.06.11 SØNDAG Daghavende: Tormod Versjon pr. 24.06.11 SØNDAG Daghavende: Tormod 13:00 Oppmøte på Sydengen, Tormod er på Ropert og rom-liste på Sydengen båttransport. Sydengen. 13:30 14:30 Innkvartering på rom Velkomstkomite på brygga

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer