Ordfører Tore Opdal Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordfører Tore Opdal Hansen"

Transkript

1

2 Ordfører Tore Opdal Hansen

3 Nina Fjeldhaug Gründerportalen

4 Starte og drive bedrift dagen Union Scene I dag lanseres den.. Portal for deg som vil starte og utvikle egen virksomhet i Drammensregionen

5 Et samarbeidsprosjekt finansiert av Buskerud Fylkeskommune Drammen kommune Lier Kommune Øvre Eiker Kommune Nedre Eiker Kommune Sande Kommune Svelvik Kommune Drammen Næringslivsforening

6 Kunnskap, innhold, refleksjon Innhold Vurdere Hvem kan hjelpe? Etablere Drive Det sentrale punktet å utgå fra Hva skjer? Begrepsavklaringer Maler og guider Vekst Din personlige profil med verktøy

7 Så hva skal portalen hete. Lyst til å ta en titt?

8 Engasjement, innspill og ønsker fremover Send gjerne til meg på Mob Tusen takk for oppmerksomheten! Håper vi kan lykkes sammen

9 Nasim Rizvi Jeg startet for meg selv

10

11

12

13

14

15 Luck is what happens when preparation meets opportunity... Takk for meg Nasim

16 Anne Lise Lervåg Lokal gründerhjelp

17

18

19 Lokal gründerhjelp/ Etablererveiledning Kontor i Union Scenebygget Grønland 60 Telefon

20 Sturla Winther Altinn - Starte og drive bedrift

21 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

22 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

23 Forretningsmodell Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

24 Aksjeselskap Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

25 Stiftelsesdokument for AS Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

26 Vedtekter Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

27 Tillatelser Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

28 Støtteordninger Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

29 Oversikt støtteordninger Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

30 Velkommen på stand Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

31 Turid Torgersen Valg av selskapsform og navn

32 De oftest valgte selskapsformene er Enkeltpersonforetak (ENK) Aksjeselskap (AS) 17. mars 2015

33 Skal du starte et enkeltpersonforetak? Bare en innehaver Innehaveren har personlig ansvar for økonomien Stilles ikke krav om kapital ved oppstart Alle enkeltpersonforetak skal ha innehaverens etternavn i foretaksnavnet Forretningsadresse i Norge Ingen krav til vedlegg 17. mars 2015

34 Registreringsplikt og registreringsrett Alle enkeltpersonforetak som driver næringsvirksomhet har registreringsrett i Foretaksregisteret. Hvis du driver med kjøp og salg av varer, så har du registreringsplikt i Foretaksregisteret. Eksempler: Registrering i Enhetsregisteret: konsulenttjenester, designer, bønder og lignende. Registrering i Foretaksregisteret: butikkdrift, nettbutikk og lignende. 17. mars 2015

35 Vanlige feil i meldingen Mangler etternavn i foretaksnavnet Mangelfull beskrivelse av virksomhet/bransje Søker registrering i Foretaksregisteret 17. mars 2015

36 Skal du stifte et aksjeselskap? Mange velger å få registrert et aksjeselskap i stedet for et enkeltpersonforetak fordi du ikke er personlig ansvarlig for økonomien er ansatt i eget aksjeselskap 17. mars 2015

37 Aksjeselskap Kan bestå av en eller flere eiere Stiftes ved at det lages et stiftelsesdokument Stifterne må skyte inn aksjekapital som skal være på minst kroner Navnevalg er veldig viktig Husk: Styret er ansvarlig for forsvarlig økonomisk drift og at lovbestemte plikter følges. 17. mars 2015

38 Du må ha følgende dokumenter klar før innsending: Stiftelsesdokument Vedtekter Erklæring fra bank eller revisor som bekrefter innskudd av aksjekapital Protokoll fra styremøte hvis selskapet har fravalgt revisjon 17. mars 2015

39 Registrering Du registrerer selskapet ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding. Du finner skjemaet på 17. mars 2015

40 Vanlige feil: Mangler AS i foretaksnavnet Stiftelsesdokumentet er ikke signert av stifterne Alle styremedlemmene har ikke bekreftet at de påtar seg valget Erklæring om innbetalt aksjeinnskudd er ikke i samsvar med beløpet i stiftelsesdokumentet Den som avgir erklæring om innbetaling av aksjeinnskudd har ikke signert denne selv Det finnes identisk navn i Foretaksregisteret fra før Melder at selskapet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kan ikke gjøres før beløpsgrensen på kroner er passert. 17. mars 2015

41 17. mars 2015

42 17. mars 2015

43 17. mars 2015

44 17. mars 2015

45 17. mars 2015

46 17. mars 2015

47 17. mars 2015

48 17. mars 2015

49 Hva skjer når foretaket er registrert? Du får et organisasjonsnummer Alle opplysningene er offentlige og kunngjøres på Mange useriøse aktører vil kontakte deg for å tilby sine tjenester Brønnøysundregistrene tar aldri direkte kontakt for salg av tjenester Bruk kunngjøringene eller nøkkelopplysningene hos Brønnøysundregistrene til å undersøke foretakene som tilbyr deg tjenester 17. mars 2015

50 17. mars 2015

51 Øystein Løvold Etablering, dagpenger og sykepengerettigheter

52 Innhold EGENETABLERING DAGPENGER ARBEIDSAVKLARINGSPENGER SYKEPENGER NAV Drammen Jan Gylder og Øystein Løvold

53 EGENETABLERING Er du registrert som arbeidssøker hos NAV, mottar dagpenger og ønsker å etablere egen virksomhet? Da kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten NAV, Side 53

54 YTELSEN KAN INNVILGES I TO FASER 1. En utviklingsfase på inntil seks måneder 2. En oppstartingsfase på inntil tre måneder (inntil ni måneder tilsammen) Vilkår: Du må allerede motta dagpenger, og gjort dette i tre måneder For «selvforskyldt» arbeidsledig, vil det være en karantenetid på seks måneder før etableringen kan innvilges NAV, Side 54

55 NÅR NAV VURDERE SØKNADEN LEGGER VI VEKT PÅ: Etableringen må antas å føre til at du blir selvforsørget Virksomheten må være ny Etableringen skal ikke fortrenge annen virksomhet Et absolutt krav om at virksomheten er din «egen». Det innebærer at virksomheten enten er et enkeltmannsforetak eller er et selskap/foretak hvor du eier mer enn 50% av aksjene eller andelene NAV, Side 55

56 DEL 2 VUDERING AV SØKNAD Virksomheten skal etableres og drives i Norge for firmaets regning i ditt navn Virksomheten må være tilmeldt de nødvendige offentlige registrene Du må innhente en næringsfaglig vurdering av etablerings planene fra faglig kompetent instans som er godkjent av NAV Utgifter til å få uført vurderingen dekkes ikke av NAV NAV, Side 56

57 VEDTAK OM DAGPENGER UNDER ETABLERING NAV tar i mot søknaden og vurderer inngangskriteriene NAV Forvaltning fatter vedtaket om du får beholde dagpenger under etablering eller ikke NAV, Side 57

58 SYKEPENGER Sykepenger = Dagpenger i etableringsperioden En som har etablert egen virksomhet vurderes som selvstendig næringsdrivende, alternativt AS-modell («ordinær arbeidstaker») Sykepenger er da i utg.pkt 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag Forsikringsordning: Sykepenger etter 100% dekningsgrad fra 17. sykedag, eller Sykepenger etter 100% dekningsgrad fra 1. sykedag For ytterligere info - se nav.no NAV, Side 58

59 OPPFØLGING AV SYKEMELDTE NAV er ansvarlig for å utarbeide oppfølgingsvedtak innen 4 måneder fra og med første fraværsdag i samarbeid med den sykemeldte Raskere-tilbake tiltak (se nav.no) Sykepengerettighet i inntil 52 uker Dersom behandling/rehabilitering varer lenger, så kan man ha rett på arbeidsavklaringspenger NAV, Side 59

60 LYKKE TIL! NAV, Side 60

61 Trond Løsengen Skatt og avgift - en god start

62 En god start Bedriftsetablering Trond Løsengen, skatt sør

63 skatteetaten.no

64 Forskuddsskatt

65 Levere selvangivelse

66 E-veiledning korte filmer

67 Fradragsveiviser skatteetaten.no

68 Merverdiavgiftsregisteret Forutsetning for registrering du driver næringsvirksomhet omsetningen overstiger kroner i løpet av en 12-månedersperiode Benytt Samordnet registermelding del 2 (BR-1010) i altinn.no. Legg med dokumentasjon på at beløpsgrensen for omsetning er oversteget.

69 altinn.no

70 Kurs for nye næringsdrivende Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Følgende temaer tas opp på kursene: regnskap forskuddsskatt selvangivelse og næringsoppgave fradragsrett merverdiavgift og omsetningsoppgave elektronisk innlevering Påmelding og kursoversikt;

71 Skatteetaten ønsker deg lykke til som næringsdrivende!

72 Har du spørsmål ring oss på Skatteetaten.no

73 Signar Slåttøy Altinn bedriftens verktøykasse

74 Altinn bedriftens verktøykasse

75 Innlogging Neste side Min meldingsboks 75

76 Min meldingsboks Neste side Skjema og tjenester 76

77 Skjema og tjenester Neste side Tilgangsstyring 77

78 Delegere roller og rettigheter Neste side Gratis Produkter 78

79 Gratis produkter Neste side Trenger du hjelp? 79

80 Kort om Altinn: Innlogging Min Meldingsboks Skjema og tjenester Gratis informasjon i Altinn Neste side Innlogging 80

81 Trenger du hjelp? Sjekk ut våre hjelpesider på Altinn.no eller kontakt Altinn brukerservice på Telefon: Vi er også på Facebook og Twitter Mandag fredag kl Neste side Takk for oppmerksomheten 81

82 Kenneth Beck Patent, varemerke og design

83 Patent, Varemerke og Design Kenneth Bech, Rådgiver, Marked & Informasjon Gjør ideer til verdier

84 Hvem er vi og hva gjør vi? Etat underlagt Nærings- og fiskeri departementet Behandler søknader om patenter, varemerke- og designregistrering Tilbyr kurs, forundersøkelser og overvåkning 84

85 85

86 Hva kan vi hjelpe deg med? Ønsker du generell informasjon om patenter, varemerker eller design? Ønsker du veiledning om hvordan du skal gå frem når du skal søke patent, varemerke eller design? Infosenteret: Ta kontakt med oss på telefon eller send en e-post til Ønsker du veiledning i utfylling av søknadsskjema om patent, varemerkeog designregistreringer?

87 Varemerke Design Hjelmens navn ønsker du ikke at noen andre skal etterligne Du søker varemerke For hjelmens spesielle utseende søker man designbeskyttelse Patent Remmene festes på en slik måte at hjelmen får perfekt passform. Du søker Patent Skiller seg fra andre typer rettigheter ved at du får en dokumentasjon på eneretten din 87

88 Kan alt patenteres? Nei Oppdagelser Vitenskapelige teorier Matematiske metoder Forretningsidé/konsept Opplæringsmetoder o.l. Ja Produkter Fremgangsmåter Anvendelser 88

89 NO Anvendelse av kullsyre i drikker omfattende polyumettede fettsyrer (PUFA) for å hindre oksidasjon av fettsyrene. Kilde: smartfish.no 89

90 Ikke alt bør patenteres Announciator for the supposed dead 90

91 Hva må til for at et merke skal kunne registreres To hovedvilkår: Varemerket må ha særpreg Varemerket må ikke være egnet til å forveksles med eldre rettigheter I tillegg: Ikke være beskrivende 91

92 Ulike typer varemerker Figurmerker Ordmerker Kombinertmerker HÅG

93 Hva er design? Et design må være en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand 93

94 En designregistrering beskytter ikke funksjon

95 Bruk ikke tid på å finne opp hjulet på nytt Kilde: Seven deadly sins of the inventor - EPO 95

96 96

97 Enkelt å søke 97 Treff i alle tre fagområder

98 Andre nyttige databaser Espacenet worldwide.espacenet.com no.espacenet.com Tmview: Designview https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 98

99 99

100 Kenneth Bech, Rådgiver, Marked & Informasjon Telefon: E-post: Treff oss på: Gjør ideer til verdier patentstyret.no

101 Elisabeth Lillegård Ny i arbeidslivet

102

103 Godt arbeidsmiljø med enkle grep! Nye virksomheter Arbeidstilsynet

104 Ny i arbeidslivet Rett start for nyetablerte virksomheter 0-3 ÅR hovedfokus på små/mellomstore virksomheter God start unge arbeidstakere: ungdom som står i startgropen til arbeidslivet (skoleungdom, lærlinger etc.) unge arbeidstakere i alderen år arbeidsgivere som sysselsetter unge arbeidstakere. Arbeidstilsynet

105 Arbeidstilsynet

106 Roller i arbeidsmiljøarbeidet Arbeidstilsynet

107 Medvirkning Tillit Skape eierskap Engasjer Kultur e Aktiv Medvirke deltakelse Rett og plikt Motiver Involver e Åpenhet e Arbeidstilsynet

108 Kartlegging og risikovurdering Kartlegging Risikovurdering Plan Tiltak Arbeidstilsynet

109 Faktorer som kan ha betydning for arbeidsmiljøet Organisatoriske Psykososiale Ergonomiske Fysiske Kjemiske og biologiske Arbeidstilsynet

110 Arbeidstilsynet

111 Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som da de kom! Arbeidstilsynet

112 Oppdatert informasjon på: o Arbeidstilsynet Vi svarer på spørsmål: Arbeidstilsynets svartjeneste: net

113 Geir Bakke Føre eget regnskap eller sette det bort?

114 One step ahead

115 Regnskapsførers rolle og oppgaver Etablering av selskap, rutiner og systemer - Effektive systemer og etablering av rutiner - Lover og regler etterleves for dokumentasjon og rapportering - Optimal tilpasning til gjeldende skatte- og avgiftsregler - Automatiserte løsninger - Offentlig rapportering - Lønns- og personaltjenester - Rådgiver, økonomistyring, budsjett etc. 115

116 Samarbeidsformer regnskapsfører Hva trenger jeg hjelp til? Ulike løsninger grader av outsourcing Regnskap, rapportering og rådgivning Lønn Fakturering Remittering Helautomatiske løsninger Krever omfang Mest effektive

117 Page 117

118 Britt Haraldsen Aktuelle tjenester/tilbud fra Innovasjon Norge

119 Tilbud til start-ups Britt Haraldsen Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold ENTREPRENØRSKAP

120 Problem / behov Start med HVA HVORDAN - HVEM Hjelpere Gründertelefonen Etablererveiledning

121 Etablerertilskudd - markedsavklaring Hvem kan søke Bedrift som er etablert i Brønnøysund yngre enn 3 år Forretningsidéen må representer noe vesentlig nytt Vekstambisjoner i Norge - ikke «levebrødsbedrift» Vurdering Fokus på de riktige aktivitetene for å få «svar» fra markedet Nyhetsgrad Realistisk vekstambisjon og gjennomføringsevne

122 Hva får du? Svar på søknad innen 14 dager i tilskudd Kurs markedsavklaring IPR rådgiving Møte med kunderådgiver Torsdag 5. mars Tirsdag 7. april Torsdag 7. mai Tirsdag 9. juni Torsdag 3. september Tirsdag 13. oktober Torsdag 19. november Tirsdag 8. desember Bakkenteigen Drammen Bakkenteigen Drammen Bakkenteigen Drammen Bakkenteigen Drammen

123 Etablerertilskudd - kommersialisering Hvem kan søke Har fått avklart realismen i forretningsidéen gjennom en første anerkjennelse hos potensielle kunder Har behov for å avklare forretningsmodell Har behov for å gjennomføre aktiviteter knyttet til videre kommersialisering Vurdering Dokumentasjon på at idéen representerer noe vesentlig nytt. Anslag på vekstpotensial for bedriften. Dokumentasjon på en første anerkjennelse av idéen hos potensielle kunder. Tro på søkers evne til å realisere vekstambisjonene.

124 Hva får du? Inntil i tilskudd Ved behov: Workshop for å klargjøre forretningsmodellen Mentor Business Bootcamp Gründerkurs i Silicon Valley, Boston og Singapore TINC Fall 2015 takes place in Silicon Valley in October/November with kick of in Oslo in September.

125 IFU/OFU-modellen Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning IFU/OFU-kontrakt Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Kompetent norsk leverandørbedrift Krevende kunde SMB med vekstambisjoner Markedsdrevet innovasjon Privat eller offentlig virksomhet Foto: CC by o5com 125

126 Vekst og internasjonalisering Risikolån Ut i verden internasjonal rådgiving fra et av våre 40 kontorer rundt i verden.

127 Takk for meg! Bilde av blodbad Vil du vite mer om våre tjenester, ta en tur innom vår stand

128 Signar Slåttøy Informasjon om samarbeidspartnere og konkurrenter

129 En sentral info kilde Bedriftsveiledning Narvik 2009 Frivillighetsregisteret 2008 Akvakulturregisteret 2005 Altinn Register for utøvere av alt beh 2004 Partiregisteret 2002 Reservasjonsregisteret Jegerregisteret EBR 1999 Oppgaveregisteret 1997 EMAS Enhetsregisteret 1995 Gjeldsordningsregisteret Konkursregisteret 1993 Konkurskaranteneregisteret 1991 Foretaksregisteret 1988 * Gebyrsentralen 1983 Regnskapsregisteret Ektepaktregisteret Løsøreregisteret

130 foredragsholder tittel

131 Få svar på: Er selskapet registrert? Hvem er i styret? Hvem har signaturrett? Har selskapet revisor? Er årsmelding innsendt? Hva har selskapet pantsatt av verdier? Hvor mange roller har styreformann? Konkurser Tvangsoppløsning av selskaper Europeisk foretaksopplysninger

132 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

133 Regnskap Regnskapsregisteret er den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg rede på den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv. Årsmelding Styrets beretning Revisors beretning

134 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

135 Her finner du opplysninger om mer enn 20 millioner europeiske foretak https://w2.brreg.no/ebr/ Danmark Frankrike Italia Østerrike Belgia Norge Nederland Jersey Spania Litauen Luxemburg Malta Sverige Tyskland Irland Finland Estland Latvia Ukraina Storbritannia Serbia Makedonia Slovenia Guernsey

136 Viktige kilder https://w2.brreg.no/ebr/ data.brreg.no/oppslag/enhetsregisteret/enheter.xhtml brreg.no/kunngjoring/index.jsp proff.no purehelp.no forvalt.no varslingslisten.no kredittopplysningen.no finnfirma.no Wisma Bizweb onsdag, 18. mars

137 Henrik Jacobsen Fallgruver

138 Starte og drive bedrift - dagen Henrik Jacobsen DNB

139 tenke seg godt om, lage en forretningsplan, sjekke om man trenger spesielle tillatelser eller godkjenninger, lære seg litt selskapsrett, bestemme seg for selskapsform og selskapsnavn, skaffe styremedlemmer, registrere seg i Brønnøysund, finne ut om man skal stå i mva-registeret, finne egnede lokaler, sette seg inn i husleiekontrakter, tegne OTP og yrkesskadeforsikring, bestemme seg for logo og andre grafiske elementer, finne en løsning for å utvikle og drifte egen nettside og epost-kontoer, skaffe telefon- og internettleverandør, dra på IKEA, sette seg inn i og skaffe teknisk utstyr, skaffe varer, velge gardiner, snakke med banken, lage aksjonæravtale, finne ut om man trenger ansatte, lære seg litt arbeidsrett, utlyse og ansette, sende melding til AA-registeret, skaffe dørskilt, skrive arbeidskontrakt, kjøpe vannkoker, sette seg inn i regler for lønn, ferie og sykdom, bestille elektriker, melde seg inn i bransjeorganisasjonen, kjøpe dopapir, finne en regnskapsfører, unngå belastningsskader, trykke opp visittkort og reklamemateriell, sette opp forretningsdokumenter, sette seg inn i regler for patent og varemerker, kontakte leverandører, registrere varemerker, lage et slagssystem på lageret, sørge for at merverdiavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift rapporteresinn når det skal, betale merverdiavgift, installere Det er mye å tenke på når du skal starte for deg selv

140 Stort frafall de første årene % 60 1 av 2 faller av allerede det første året 50 1 av 3 er fremdeles aktive etter første 5 år år 2 år 3 år 4 år 5 år

141 NETTVERK ALTINN INTERNET IT PLANLEGGING BETALINGRUTINER REGNSKAP KAPITAL NETTSIDE ECONOMIC KONTAKTER VALG AV STYRET KOSTNADER KAPITAL ØKONOMISK BUFFER NETWORKING CONTENT RISIKO DATA BUFFER ORGANISERING HOLDINGSELSKAP MVA REKRUTTERING NETTVERK INNTJENING OPTIMISTISK NETWORK MARKETING LEASING NAV LEAN TALENT INTERNET KONTRAKTER IMPORT ANSATTE TOLL FIRMABIL HUSLEIE AKSJEKAPITAL LÅN A-ORDNING FAKTURA EMISJON FUSJON UTGIFTER HEST

142 Gode verktøy for deg som skal starte bedrift

143 Lurer du på noe? Ta kontakt med en Oppstartslos Send OPPSTARTSLOS til eller ring Besøk vårt forum for oppstartsbedrifter på dnb.no

144 Ole Kristian Bøen Markedsføring av bedriften, sosiale medier

145 Starte og drive bedrift-dagen FREMTIDENS MARKEDSFØRING Hvor HVA ER DET OG HVORDAN KAN DU LYKKES? Frokostmøte Drammen Næringslivsforening Starte og drive bedrift dagen

146 Hei, jeg heter og kommer fra. Starte og drive bedrift dagen

147 OLE KRISTIAN BØEN Innholdsrådgiver i TIBE Drammen Utdannet innen internasjonal markedsføring linkedin.com/in/okboen Jobber med innhold og sosiale medier og innhold for blant andre Starte og drive bedrift dagen

148 Kommunikasjonsrevolusjonen Starte og drive bedrift dagen

149 Har du ikke SnapChat, Mamma? Starte og drive bedrift dagen

150 Alt handler om kommunikasjon Mennesket har hele dens eksistens kommunisert Internett og ny teknologi forandrer ikke på det, men det forandrer måten vi kommuniserer på Mottaker utsettes for støy fra vesentlig flere kanaler enn før Hvordan når man frem til mottaker i et uoversiktlig landskap? Sender Budskap Mottaker Starte og drive bedrift dagen

151 Starte og drive bedrift dagen

152 Hm Dette forsto jeg ikke helt. Tror vi må være på Facebook. Likes er jo bra, ikke sant? Starte og drive bedrift dagen

153 Husk at du aldri kan betale regninger med Likes Starte og drive bedrift dagen

154 Starte og drive bedrift dagen

155 Noen plattformer Facebook Verdens største sosiale nettverk. 2,2 millioner nordmenn bruker Facebook hver dag. Det er 43 % av Norges befolkning. LinkedIn Profesjonelt CV-nettverk. 1 million registrerte norske brukere. Over 5,7 milliarder profesjonelle søk ble gjort i 2012 Twitter Mikroblogg-tjeneste hvor man kan dele korte meldinger på 140 tegn. Ca registrerte norske profiler. En nordmann på Twitter har i snitt 134 følgere. SnapChat Applikasjon hvor man kan dele Snaps ( bilder og video med tekst og effekter) som forsvinner. 1,5 millioner norske brukere. Instagram- Sosialt nettverk for bildedeling. Ca registrerte norske brukere. 50 % av de mest populære #hastaggene kommer fra merkevarer Starte og drive bedrift dagen

156 Fordel: Du kommer tett på kundene dine Ulempe: Det er mye støy HUSK: Snakk mindre om produkt, mer om verdi Starte og drive bedrift dagen

157 Fordel: Du kan komme i dialog med mange Ulempe: Det tar tid å få følgere HUSK: For å lykkes med twitter må du vite hvem du skal snakke med, og du MÅ gå i dialog Starte og drive bedrift dagen

158 Fordel: Det er enklere å ta gode produktbilder Ulempe: Det er ikke lett å selge via Instagram HUSK: Du kan ikke gjemme sannheten bak pene filtre Starte og drive bedrift dagen

159 Fordel: Du har brukerens fulle oppmerksomhet i få sekunder Ulempe: Bilder som forsvinner blir fort glemt HUSK: Målgruppen vil ha noe igjen for å følge deg Starte og drive bedrift dagen

160 Fordel: Du kan faktisk få noe ut av visittkortene du mottok i stad. LinkedIn er en utmerket kanal for å knytte kontakt og bygge relasjoner. Starte og drive bedrift dagen

161 Noen viktige huskeregler Du trenger absolutt ikke være på alle kanaler Velg 1-2 og lær disse godt. Begynn med Facebook og evt. egen nettside Hvem er din viktigste målgruppe? Selv om det er hyggelig med Likes, gir det liten verdi å ha følgere som ikke er i din målgruppe Tenk hele tiden relevans. Selv om du gjerne vil kommunisere ditt produkt, så er ofte kunden mer opptatt av hvilket behov det løser Det er en grunn til at det heter sosiale medier. Snakk med kundene dine, ikke til Starte og drive bedrift dagen

162 Involver kundene dine i produktet og vær autentisk Q- Meieriene bruker sosiale medier til kundeinvolvering og produktutvikling. De snakker med! Legg litt innsats i å ta gode bilder. Skriv kort, konsist og gjerne litt personlig Kundene er din viktigste ressurs. Svar og sett pris på de Starte og drive bedrift dagen

163 Lykke til! Starte og drive bedrift dagen

164 Mye å tenke på? Lykke til.

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf 97046895 john.ivar.halvorsen@dnb.no Det skal være lett å starte opp i Norge Hva er en gründer? Mange ser for seg visjonære mennesker

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

O for Oppstart. Photo: Shutterstock

O for Oppstart. Photo: Shutterstock O for Oppstart Photo: Shutterstock Det skal være lett å starte opp i Norge Hva er en gründer? Mange ser for seg visjonære mennesker som starter rasktvoksende bedrifter basert på en genial idé. Den innovative

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16.

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. september 2015 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING DIGITALISERING

Detaljer

DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE

DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE 1 NORGE 1. SYKDOM Kompensasjon for deler av inntektstap fra folketrygden Lov om folketrygd

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Oversikt over relevante registre fra Brønnøysundregistrene og hvordan man kan bruke disse Innholdet i presentasjonen En oversikt over hvilke

Detaljer

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold.

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold. Innovasjon Norge Eierskiftealliansen 17.02.2016 Ulrik Hammervold www.innovasjonnorge.no Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift IKONER: entreprenøren Egen bedrift Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet Servicekontoret for Næringslivet Kurskatalog høsten 2010 Servicekontoret for næringslivet Kundetorg Brosjyrer Internett Servicetelefon Etablererpakke Nyhetsbrev Etablererkurs Temakveld Veiledning Forretningsplan

Detaljer

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32

Samordnet registermelding. Sammendrag av elektronisk registrering. Innsender: Meldingsnr: 2015 0018 2343 32 Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret 8910 BRØNNØYSUND Innsender: Auskarnes 3 9518 ALTA Sammendrag av elektronisk registrering Dato: 27.03.2015 Side 1/5 Meldingstype Nyregistrering Organisasjonsform Samvirkeforetak

Detaljer

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret.

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Før du går inn på www.altinn.no bør du finne frem følgende: - Skannet signert utdrag av referat fra siste avholdte årsmøte om valg av styre

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret Veiledning Veiledning til blankett for registrering i Merverdiavgiftsregisteret Altinn levér omsetnings oppgaven på Internett Alle

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi skal gjøre næringslivets

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes)

1.1 Foreningens fullstendige navn må fylles ut Organisasjonsnr. (fyll ut hvis det finnes) 1. Foreningens navn Samordnet registermelding Forenklet blankett for foreninger for registrering i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og NAV Aa-registeret

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål 1 Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din?

Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Hvordan kan du beskytte (og utnytte) ideen din? Stavanger, 3. juni 2015 www.innovationnorway.no Hva er immaterielle verdier og IPR? Hvordan beskytte og utnytte IPR? - Verktøykassen Patent, varemerke, design

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen Kurs i selskapsformer Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen 1 1. Innledning / utfordringer 2 Hvorfor er selskapsformer viktig? 3 Den videre fremstilling Valg av selskapsform Konsekvenser

Detaljer

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet.

Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned. Her er en huskeliste for a-melding vedrørende årsskiftet. Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 desember 2015 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post,

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

www.innovasjonnorge.no Go Global Norden Kom i gang! Hanne Wetland Lykke Gill Haanshuus Gøril E Selvik Danske Bank Bergen 19.1.2017 www.innovasjonnorge.no Program Hvem er du? Og Hvem er vi? Hva kan IN bistå

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009 Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart Tor Borgar Hansen (med betydelig gjeld til Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune) Dagen i dag Organisering og ledelse Praktiske aspekter ved

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Nytt fra Innovasjon Norge v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Innovasjon Norge er i endring 1. Endring er naturlig etter 10 år. 2. Ny Regjering 3. Ny AD og ny styreleder 4. Statsbudsjett 2015 innebærer mer

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Aaraas Gård, 17. januar -2013 Gudbrand Teigen, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold ENTREPRENØRSKAP Disposisjon Innovasjon Norges budskap

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre,

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Formål : Få kunnskap som øker sjansen for å lykkes som gründer. Få informasjon om etablerertilskudd. Vår strategi 2013-2016 Formål: Innovasjon Norges formål er å

Detaljer

Nï ½kkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brï ½nnï ½ysundregistrene

Nï ½kkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brï ½nnï ½ysundregistrene Side 1 av 7 Hopp til hovedmeny Hopp til innhold A A Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten pï ½ Mac). Trykk pï ½ + for ï ½ forstï ½rre eller - for ï ½ forminske. Kontakt Om oss English Brï ½nnï ½ysundregistrene

Detaljer

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Innovasjon Norge Rogaland www.innovasjonnorge.no Fokusområder Entreprenørskap Vekstbedrifter Klynger / innovasjonsmiljø/ nettverk Photo: Steinsvik AS 5

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 DAGENS HEADING: Greit å vite Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Litt om skatt, regnskap, mva Forretningsplanlegging,

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer