Ordfører Tore Opdal Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordfører Tore Opdal Hansen"

Transkript

1

2 Ordfører Tore Opdal Hansen

3 Nina Fjeldhaug Gründerportalen

4 Starte og drive bedrift dagen Union Scene I dag lanseres den.. Portal for deg som vil starte og utvikle egen virksomhet i Drammensregionen

5 Et samarbeidsprosjekt finansiert av Buskerud Fylkeskommune Drammen kommune Lier Kommune Øvre Eiker Kommune Nedre Eiker Kommune Sande Kommune Svelvik Kommune Drammen Næringslivsforening

6 Kunnskap, innhold, refleksjon Innhold Vurdere Hvem kan hjelpe? Etablere Drive Det sentrale punktet å utgå fra Hva skjer? Begrepsavklaringer Maler og guider Vekst Din personlige profil med verktøy

7 Så hva skal portalen hete. Lyst til å ta en titt?

8 Engasjement, innspill og ønsker fremover Send gjerne til meg på Mob Tusen takk for oppmerksomheten! Håper vi kan lykkes sammen

9 Nasim Rizvi Jeg startet for meg selv

10

11

12

13

14

15 Luck is what happens when preparation meets opportunity... Takk for meg Nasim

16 Anne Lise Lervåg Lokal gründerhjelp

17

18

19 Lokal gründerhjelp/ Etablererveiledning Kontor i Union Scenebygget Grønland 60 Telefon

20 Sturla Winther Altinn - Starte og drive bedrift

21 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

22 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

23 Forretningsmodell Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

24 Aksjeselskap Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

25 Stiftelsesdokument for AS Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

26 Vedtekter Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

27 Tillatelser Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

28 Støtteordninger Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

29 Oversikt støtteordninger Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

30 Velkommen på stand Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

31 Turid Torgersen Valg av selskapsform og navn

32 De oftest valgte selskapsformene er Enkeltpersonforetak (ENK) Aksjeselskap (AS) 17. mars 2015

33 Skal du starte et enkeltpersonforetak? Bare en innehaver Innehaveren har personlig ansvar for økonomien Stilles ikke krav om kapital ved oppstart Alle enkeltpersonforetak skal ha innehaverens etternavn i foretaksnavnet Forretningsadresse i Norge Ingen krav til vedlegg 17. mars 2015

34 Registreringsplikt og registreringsrett Alle enkeltpersonforetak som driver næringsvirksomhet har registreringsrett i Foretaksregisteret. Hvis du driver med kjøp og salg av varer, så har du registreringsplikt i Foretaksregisteret. Eksempler: Registrering i Enhetsregisteret: konsulenttjenester, designer, bønder og lignende. Registrering i Foretaksregisteret: butikkdrift, nettbutikk og lignende. 17. mars 2015

35 Vanlige feil i meldingen Mangler etternavn i foretaksnavnet Mangelfull beskrivelse av virksomhet/bransje Søker registrering i Foretaksregisteret 17. mars 2015

36 Skal du stifte et aksjeselskap? Mange velger å få registrert et aksjeselskap i stedet for et enkeltpersonforetak fordi du ikke er personlig ansvarlig for økonomien er ansatt i eget aksjeselskap 17. mars 2015

37 Aksjeselskap Kan bestå av en eller flere eiere Stiftes ved at det lages et stiftelsesdokument Stifterne må skyte inn aksjekapital som skal være på minst kroner Navnevalg er veldig viktig Husk: Styret er ansvarlig for forsvarlig økonomisk drift og at lovbestemte plikter følges. 17. mars 2015

38 Du må ha følgende dokumenter klar før innsending: Stiftelsesdokument Vedtekter Erklæring fra bank eller revisor som bekrefter innskudd av aksjekapital Protokoll fra styremøte hvis selskapet har fravalgt revisjon 17. mars 2015

39 Registrering Du registrerer selskapet ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding. Du finner skjemaet på 17. mars 2015

40 Vanlige feil: Mangler AS i foretaksnavnet Stiftelsesdokumentet er ikke signert av stifterne Alle styremedlemmene har ikke bekreftet at de påtar seg valget Erklæring om innbetalt aksjeinnskudd er ikke i samsvar med beløpet i stiftelsesdokumentet Den som avgir erklæring om innbetaling av aksjeinnskudd har ikke signert denne selv Det finnes identisk navn i Foretaksregisteret fra før Melder at selskapet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kan ikke gjøres før beløpsgrensen på kroner er passert. 17. mars 2015

41 17. mars 2015

42 17. mars 2015

43 17. mars 2015

44 17. mars 2015

45 17. mars 2015

46 17. mars 2015

47 17. mars 2015

48 17. mars 2015

49 Hva skjer når foretaket er registrert? Du får et organisasjonsnummer Alle opplysningene er offentlige og kunngjøres på Mange useriøse aktører vil kontakte deg for å tilby sine tjenester Brønnøysundregistrene tar aldri direkte kontakt for salg av tjenester Bruk kunngjøringene eller nøkkelopplysningene hos Brønnøysundregistrene til å undersøke foretakene som tilbyr deg tjenester 17. mars 2015

50 17. mars 2015

51 Øystein Løvold Etablering, dagpenger og sykepengerettigheter

52 Innhold EGENETABLERING DAGPENGER ARBEIDSAVKLARINGSPENGER SYKEPENGER NAV Drammen Jan Gylder og Øystein Løvold

53 EGENETABLERING Er du registrert som arbeidssøker hos NAV, mottar dagpenger og ønsker å etablere egen virksomhet? Da kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten NAV, Side 53

54 YTELSEN KAN INNVILGES I TO FASER 1. En utviklingsfase på inntil seks måneder 2. En oppstartingsfase på inntil tre måneder (inntil ni måneder tilsammen) Vilkår: Du må allerede motta dagpenger, og gjort dette i tre måneder For «selvforskyldt» arbeidsledig, vil det være en karantenetid på seks måneder før etableringen kan innvilges NAV, Side 54

55 NÅR NAV VURDERE SØKNADEN LEGGER VI VEKT PÅ: Etableringen må antas å føre til at du blir selvforsørget Virksomheten må være ny Etableringen skal ikke fortrenge annen virksomhet Et absolutt krav om at virksomheten er din «egen». Det innebærer at virksomheten enten er et enkeltmannsforetak eller er et selskap/foretak hvor du eier mer enn 50% av aksjene eller andelene NAV, Side 55

56 DEL 2 VUDERING AV SØKNAD Virksomheten skal etableres og drives i Norge for firmaets regning i ditt navn Virksomheten må være tilmeldt de nødvendige offentlige registrene Du må innhente en næringsfaglig vurdering av etablerings planene fra faglig kompetent instans som er godkjent av NAV Utgifter til å få uført vurderingen dekkes ikke av NAV NAV, Side 56

57 VEDTAK OM DAGPENGER UNDER ETABLERING NAV tar i mot søknaden og vurderer inngangskriteriene NAV Forvaltning fatter vedtaket om du får beholde dagpenger under etablering eller ikke NAV, Side 57

58 SYKEPENGER Sykepenger = Dagpenger i etableringsperioden En som har etablert egen virksomhet vurderes som selvstendig næringsdrivende, alternativt AS-modell («ordinær arbeidstaker») Sykepenger er da i utg.pkt 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag Forsikringsordning: Sykepenger etter 100% dekningsgrad fra 17. sykedag, eller Sykepenger etter 100% dekningsgrad fra 1. sykedag For ytterligere info - se nav.no NAV, Side 58

59 OPPFØLGING AV SYKEMELDTE NAV er ansvarlig for å utarbeide oppfølgingsvedtak innen 4 måneder fra og med første fraværsdag i samarbeid med den sykemeldte Raskere-tilbake tiltak (se nav.no) Sykepengerettighet i inntil 52 uker Dersom behandling/rehabilitering varer lenger, så kan man ha rett på arbeidsavklaringspenger NAV, Side 59

60 LYKKE TIL! NAV, Side 60

61 Trond Løsengen Skatt og avgift - en god start

62 En god start Bedriftsetablering Trond Løsengen, skatt sør

63 skatteetaten.no

64 Forskuddsskatt

65 Levere selvangivelse

66 E-veiledning korte filmer

67 Fradragsveiviser skatteetaten.no

68 Merverdiavgiftsregisteret Forutsetning for registrering du driver næringsvirksomhet omsetningen overstiger kroner i løpet av en 12-månedersperiode Benytt Samordnet registermelding del 2 (BR-1010) i altinn.no. Legg med dokumentasjon på at beløpsgrensen for omsetning er oversteget.

69 altinn.no

70 Kurs for nye næringsdrivende Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Følgende temaer tas opp på kursene: regnskap forskuddsskatt selvangivelse og næringsoppgave fradragsrett merverdiavgift og omsetningsoppgave elektronisk innlevering Påmelding og kursoversikt;

71 Skatteetaten ønsker deg lykke til som næringsdrivende!

72 Har du spørsmål ring oss på Skatteetaten.no

73 Signar Slåttøy Altinn bedriftens verktøykasse

74 Altinn bedriftens verktøykasse

75 Innlogging Neste side Min meldingsboks 75

76 Min meldingsboks Neste side Skjema og tjenester 76

77 Skjema og tjenester Neste side Tilgangsstyring 77

78 Delegere roller og rettigheter Neste side Gratis Produkter 78

79 Gratis produkter Neste side Trenger du hjelp? 79

80 Kort om Altinn: Innlogging Min Meldingsboks Skjema og tjenester Gratis informasjon i Altinn Neste side Innlogging 80

81 Trenger du hjelp? Sjekk ut våre hjelpesider på Altinn.no eller kontakt Altinn brukerservice på Telefon: Vi er også på Facebook og Twitter Mandag fredag kl Neste side Takk for oppmerksomheten 81

82 Kenneth Beck Patent, varemerke og design

83 Patent, Varemerke og Design Kenneth Bech, Rådgiver, Marked & Informasjon Gjør ideer til verdier

84 Hvem er vi og hva gjør vi? Etat underlagt Nærings- og fiskeri departementet Behandler søknader om patenter, varemerke- og designregistrering Tilbyr kurs, forundersøkelser og overvåkning 84

85 85

86 Hva kan vi hjelpe deg med? Ønsker du generell informasjon om patenter, varemerker eller design? Ønsker du veiledning om hvordan du skal gå frem når du skal søke patent, varemerke eller design? Infosenteret: Ta kontakt med oss på telefon eller send en e-post til Ønsker du veiledning i utfylling av søknadsskjema om patent, varemerkeog designregistreringer?

87 Varemerke Design Hjelmens navn ønsker du ikke at noen andre skal etterligne Du søker varemerke For hjelmens spesielle utseende søker man designbeskyttelse Patent Remmene festes på en slik måte at hjelmen får perfekt passform. Du søker Patent Skiller seg fra andre typer rettigheter ved at du får en dokumentasjon på eneretten din 87

88 Kan alt patenteres? Nei Oppdagelser Vitenskapelige teorier Matematiske metoder Forretningsidé/konsept Opplæringsmetoder o.l. Ja Produkter Fremgangsmåter Anvendelser 88

89 NO Anvendelse av kullsyre i drikker omfattende polyumettede fettsyrer (PUFA) for å hindre oksidasjon av fettsyrene. Kilde: smartfish.no 89

90 Ikke alt bør patenteres Announciator for the supposed dead 90

91 Hva må til for at et merke skal kunne registreres To hovedvilkår: Varemerket må ha særpreg Varemerket må ikke være egnet til å forveksles med eldre rettigheter I tillegg: Ikke være beskrivende 91

92 Ulike typer varemerker Figurmerker Ordmerker Kombinertmerker HÅG

93 Hva er design? Et design må være en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand 93

94 En designregistrering beskytter ikke funksjon

95 Bruk ikke tid på å finne opp hjulet på nytt Kilde: Seven deadly sins of the inventor - EPO 95

96 96

97 Enkelt å søke 97 Treff i alle tre fagområder

98 Andre nyttige databaser Espacenet worldwide.espacenet.com no.espacenet.com Tmview: Designview https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 98

99 99

100 Kenneth Bech, Rådgiver, Marked & Informasjon Telefon: E-post: Treff oss på: Gjør ideer til verdier patentstyret.no

101 Elisabeth Lillegård Ny i arbeidslivet

102

103 Godt arbeidsmiljø med enkle grep! Nye virksomheter Arbeidstilsynet

104 Ny i arbeidslivet Rett start for nyetablerte virksomheter 0-3 ÅR hovedfokus på små/mellomstore virksomheter God start unge arbeidstakere: ungdom som står i startgropen til arbeidslivet (skoleungdom, lærlinger etc.) unge arbeidstakere i alderen år arbeidsgivere som sysselsetter unge arbeidstakere. Arbeidstilsynet

105 Arbeidstilsynet

106 Roller i arbeidsmiljøarbeidet Arbeidstilsynet

107 Medvirkning Tillit Skape eierskap Engasjer Kultur e Aktiv Medvirke deltakelse Rett og plikt Motiver Involver e Åpenhet e Arbeidstilsynet

108 Kartlegging og risikovurdering Kartlegging Risikovurdering Plan Tiltak Arbeidstilsynet

109 Faktorer som kan ha betydning for arbeidsmiljøet Organisatoriske Psykososiale Ergonomiske Fysiske Kjemiske og biologiske Arbeidstilsynet

110 Arbeidstilsynet

111 Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som da de kom! Arbeidstilsynet

112 Oppdatert informasjon på: o Arbeidstilsynet Vi svarer på spørsmål: Arbeidstilsynets svartjeneste: net

113 Geir Bakke Føre eget regnskap eller sette det bort?

114 One step ahead

115 Regnskapsførers rolle og oppgaver Etablering av selskap, rutiner og systemer - Effektive systemer og etablering av rutiner - Lover og regler etterleves for dokumentasjon og rapportering - Optimal tilpasning til gjeldende skatte- og avgiftsregler - Automatiserte løsninger - Offentlig rapportering - Lønns- og personaltjenester - Rådgiver, økonomistyring, budsjett etc. 115

116 Samarbeidsformer regnskapsfører Hva trenger jeg hjelp til? Ulike løsninger grader av outsourcing Regnskap, rapportering og rådgivning Lønn Fakturering Remittering Helautomatiske løsninger Krever omfang Mest effektive

117 Page 117

118 Britt Haraldsen Aktuelle tjenester/tilbud fra Innovasjon Norge

119 Tilbud til start-ups Britt Haraldsen Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold ENTREPRENØRSKAP

120 Problem / behov Start med HVA HVORDAN - HVEM Hjelpere Gründertelefonen Etablererveiledning

121 Etablerertilskudd - markedsavklaring Hvem kan søke Bedrift som er etablert i Brønnøysund yngre enn 3 år Forretningsidéen må representer noe vesentlig nytt Vekstambisjoner i Norge - ikke «levebrødsbedrift» Vurdering Fokus på de riktige aktivitetene for å få «svar» fra markedet Nyhetsgrad Realistisk vekstambisjon og gjennomføringsevne

122 Hva får du? Svar på søknad innen 14 dager i tilskudd Kurs markedsavklaring IPR rådgiving Møte med kunderådgiver Torsdag 5. mars Tirsdag 7. april Torsdag 7. mai Tirsdag 9. juni Torsdag 3. september Tirsdag 13. oktober Torsdag 19. november Tirsdag 8. desember Bakkenteigen Drammen Bakkenteigen Drammen Bakkenteigen Drammen Bakkenteigen Drammen

123 Etablerertilskudd - kommersialisering Hvem kan søke Har fått avklart realismen i forretningsidéen gjennom en første anerkjennelse hos potensielle kunder Har behov for å avklare forretningsmodell Har behov for å gjennomføre aktiviteter knyttet til videre kommersialisering Vurdering Dokumentasjon på at idéen representerer noe vesentlig nytt. Anslag på vekstpotensial for bedriften. Dokumentasjon på en første anerkjennelse av idéen hos potensielle kunder. Tro på søkers evne til å realisere vekstambisjonene.

124 Hva får du? Inntil i tilskudd Ved behov: Workshop for å klargjøre forretningsmodellen Mentor Business Bootcamp Gründerkurs i Silicon Valley, Boston og Singapore TINC Fall 2015 takes place in Silicon Valley in October/November with kick of in Oslo in September.

125 IFU/OFU-modellen Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning IFU/OFU-kontrakt Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Kompetent norsk leverandørbedrift Krevende kunde SMB med vekstambisjoner Markedsdrevet innovasjon Privat eller offentlig virksomhet Foto: CC by o5com 125

126 Vekst og internasjonalisering Risikolån Ut i verden internasjonal rådgiving fra et av våre 40 kontorer rundt i verden.

127 Takk for meg! Bilde av blodbad Vil du vite mer om våre tjenester, ta en tur innom vår stand

128 Signar Slåttøy Informasjon om samarbeidspartnere og konkurrenter

129 En sentral info kilde Bedriftsveiledning Narvik 2009 Frivillighetsregisteret 2008 Akvakulturregisteret 2005 Altinn Register for utøvere av alt beh 2004 Partiregisteret 2002 Reservasjonsregisteret Jegerregisteret EBR 1999 Oppgaveregisteret 1997 EMAS Enhetsregisteret 1995 Gjeldsordningsregisteret Konkursregisteret 1993 Konkurskaranteneregisteret 1991 Foretaksregisteret 1988 * Gebyrsentralen 1983 Regnskapsregisteret Ektepaktregisteret Løsøreregisteret

130 foredragsholder tittel

131 Få svar på: Er selskapet registrert? Hvem er i styret? Hvem har signaturrett? Har selskapet revisor? Er årsmelding innsendt? Hva har selskapet pantsatt av verdier? Hvor mange roller har styreformann? Konkurser Tvangsoppløsning av selskaper Europeisk foretaksopplysninger

132 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

133 Regnskap Regnskapsregisteret er den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg rede på den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv. Årsmelding Styrets beretning Revisors beretning

134 Sett inn dato Sett inn navn på presentasjonen

135 Her finner du opplysninger om mer enn 20 millioner europeiske foretak https://w2.brreg.no/ebr/ Danmark Frankrike Italia Østerrike Belgia Norge Nederland Jersey Spania Litauen Luxemburg Malta Sverige Tyskland Irland Finland Estland Latvia Ukraina Storbritannia Serbia Makedonia Slovenia Guernsey

136 Viktige kilder https://w2.brreg.no/ebr/ data.brreg.no/oppslag/enhetsregisteret/enheter.xhtml brreg.no/kunngjoring/index.jsp proff.no purehelp.no forvalt.no varslingslisten.no kredittopplysningen.no finnfirma.no Wisma Bizweb onsdag, 18. mars

137 Henrik Jacobsen Fallgruver

138 Starte og drive bedrift - dagen Henrik Jacobsen DNB

139 tenke seg godt om, lage en forretningsplan, sjekke om man trenger spesielle tillatelser eller godkjenninger, lære seg litt selskapsrett, bestemme seg for selskapsform og selskapsnavn, skaffe styremedlemmer, registrere seg i Brønnøysund, finne ut om man skal stå i mva-registeret, finne egnede lokaler, sette seg inn i husleiekontrakter, tegne OTP og yrkesskadeforsikring, bestemme seg for logo og andre grafiske elementer, finne en løsning for å utvikle og drifte egen nettside og epost-kontoer, skaffe telefon- og internettleverandør, dra på IKEA, sette seg inn i og skaffe teknisk utstyr, skaffe varer, velge gardiner, snakke med banken, lage aksjonæravtale, finne ut om man trenger ansatte, lære seg litt arbeidsrett, utlyse og ansette, sende melding til AA-registeret, skaffe dørskilt, skrive arbeidskontrakt, kjøpe vannkoker, sette seg inn i regler for lønn, ferie og sykdom, bestille elektriker, melde seg inn i bransjeorganisasjonen, kjøpe dopapir, finne en regnskapsfører, unngå belastningsskader, trykke opp visittkort og reklamemateriell, sette opp forretningsdokumenter, sette seg inn i regler for patent og varemerker, kontakte leverandører, registrere varemerker, lage et slagssystem på lageret, sørge for at merverdiavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift rapporteresinn når det skal, betale merverdiavgift, installere Det er mye å tenke på når du skal starte for deg selv

140 Stort frafall de første årene % 60 1 av 2 faller av allerede det første året 50 1 av 3 er fremdeles aktive etter første 5 år år 2 år 3 år 4 år 5 år

141 NETTVERK ALTINN INTERNET IT PLANLEGGING BETALINGRUTINER REGNSKAP KAPITAL NETTSIDE ECONOMIC KONTAKTER VALG AV STYRET KOSTNADER KAPITAL ØKONOMISK BUFFER NETWORKING CONTENT RISIKO DATA BUFFER ORGANISERING HOLDINGSELSKAP MVA REKRUTTERING NETTVERK INNTJENING OPTIMISTISK NETWORK MARKETING LEASING NAV LEAN TALENT INTERNET KONTRAKTER IMPORT ANSATTE TOLL FIRMABIL HUSLEIE AKSJEKAPITAL LÅN A-ORDNING FAKTURA EMISJON FUSJON UTGIFTER HEST

142 Gode verktøy for deg som skal starte bedrift

143 Lurer du på noe? Ta kontakt med en Oppstartslos Send OPPSTARTSLOS til eller ring Besøk vårt forum for oppstartsbedrifter på dnb.no

144 Ole Kristian Bøen Markedsføring av bedriften, sosiale medier

145 Starte og drive bedrift-dagen FREMTIDENS MARKEDSFØRING Hvor HVA ER DET OG HVORDAN KAN DU LYKKES? Frokostmøte Drammen Næringslivsforening Starte og drive bedrift dagen

146 Hei, jeg heter og kommer fra. Starte og drive bedrift dagen

147 OLE KRISTIAN BØEN Innholdsrådgiver i TIBE Drammen Utdannet innen internasjonal markedsføring linkedin.com/in/okboen Jobber med innhold og sosiale medier og innhold for blant andre Starte og drive bedrift dagen

148 Kommunikasjonsrevolusjonen Starte og drive bedrift dagen

149 Har du ikke SnapChat, Mamma? Starte og drive bedrift dagen

150 Alt handler om kommunikasjon Mennesket har hele dens eksistens kommunisert Internett og ny teknologi forandrer ikke på det, men det forandrer måten vi kommuniserer på Mottaker utsettes for støy fra vesentlig flere kanaler enn før Hvordan når man frem til mottaker i et uoversiktlig landskap? Sender Budskap Mottaker Starte og drive bedrift dagen

151 Starte og drive bedrift dagen

152 Hm Dette forsto jeg ikke helt. Tror vi må være på Facebook. Likes er jo bra, ikke sant? Starte og drive bedrift dagen

153 Husk at du aldri kan betale regninger med Likes Starte og drive bedrift dagen

154 Starte og drive bedrift dagen

155 Noen plattformer Facebook Verdens største sosiale nettverk. 2,2 millioner nordmenn bruker Facebook hver dag. Det er 43 % av Norges befolkning. LinkedIn Profesjonelt CV-nettverk. 1 million registrerte norske brukere. Over 5,7 milliarder profesjonelle søk ble gjort i 2012 Twitter Mikroblogg-tjeneste hvor man kan dele korte meldinger på 140 tegn. Ca registrerte norske profiler. En nordmann på Twitter har i snitt 134 følgere. SnapChat Applikasjon hvor man kan dele Snaps ( bilder og video med tekst og effekter) som forsvinner. 1,5 millioner norske brukere. Instagram- Sosialt nettverk for bildedeling. Ca registrerte norske brukere. 50 % av de mest populære #hastaggene kommer fra merkevarer Starte og drive bedrift dagen

156 Fordel: Du kommer tett på kundene dine Ulempe: Det er mye støy HUSK: Snakk mindre om produkt, mer om verdi Starte og drive bedrift dagen

157 Fordel: Du kan komme i dialog med mange Ulempe: Det tar tid å få følgere HUSK: For å lykkes med twitter må du vite hvem du skal snakke med, og du MÅ gå i dialog Starte og drive bedrift dagen

158 Fordel: Det er enklere å ta gode produktbilder Ulempe: Det er ikke lett å selge via Instagram HUSK: Du kan ikke gjemme sannheten bak pene filtre Starte og drive bedrift dagen

159 Fordel: Du har brukerens fulle oppmerksomhet i få sekunder Ulempe: Bilder som forsvinner blir fort glemt HUSK: Målgruppen vil ha noe igjen for å følge deg Starte og drive bedrift dagen

160 Fordel: Du kan faktisk få noe ut av visittkortene du mottok i stad. LinkedIn er en utmerket kanal for å knytte kontakt og bygge relasjoner. Starte og drive bedrift dagen

161 Noen viktige huskeregler Du trenger absolutt ikke være på alle kanaler Velg 1-2 og lær disse godt. Begynn med Facebook og evt. egen nettside Hvem er din viktigste målgruppe? Selv om det er hyggelig med Likes, gir det liten verdi å ha følgere som ikke er i din målgruppe Tenk hele tiden relevans. Selv om du gjerne vil kommunisere ditt produkt, så er ofte kunden mer opptatt av hvilket behov det løser Det er en grunn til at det heter sosiale medier. Snakk med kundene dine, ikke til Starte og drive bedrift dagen

162 Involver kundene dine i produktet og vær autentisk Q- Meieriene bruker sosiale medier til kundeinvolvering og produktutvikling. De snakker med! Legg litt innsats i å ta gode bilder. Skriv kort, konsist og gjerne litt personlig Kundene er din viktigste ressurs. Svar og sett pris på de Starte og drive bedrift dagen

163 Lykke til! Starte og drive bedrift dagen

164 Mye å tenke på? Lykke til.

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer