BRY deg! Globalaksjonen. Globalaksjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRY deg! Globalaksjonen. Globalaksjonen"

Transkript

1 AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON Foto: Erlend Seilskjær BRY deg! 2009 Hver aksjon har et tema er knyttet til vandrerprogrammet og har tema: miljø. Speidere har vært opptatt av miljøet og det å ta vare på naturen helt fra speiderens begynnelse. Det er fortsatt minst like viktig å fokusere på miljøet og spre informasjon, engasjement og å bruke kreativitet i møte med klimautfordringene. I juni skal LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) arrangere Ungdommens klimatoppmøte, og KFUK-KFUMspeiderne vil være representert med tre personer. To av disse ble valgt på pefftinget i mars. De skal være med å diskutere hva vi som speidere kan gjøre, og vise at ungdom må bli hørt når det gjelder klimautfordringen. I årets Globalaksjonshefte får du tips om ulike måter du kan arrangere en grønn innsamling. Du kan bli sponset til å utføre grønne utfordrende speiderknuter, du får ideer til å lage fine gjenstander av søppel og du får tips om integrert forkynnelse knyttet til temaet. Lykke til med en grønn aksjon! Fakta om Sudan Sudan er verdens tiende største land og Afrikas største i utstrekning. Landet har om lag 40 millioner innbyggere. Fire millioner mennesker har flyktet på grunn av to langvarige borgerkriger. Våpenhvile ble inngått i Sør-Sudan har selvstyre fram til folkeavstemning om uavhengighet i I sør er mer enn 90 % av kvinnene analfabeter. Bare halvparten av barna begynner på skole. I 2007 brukte FN for første gang mer penger på utviklingshjelp enn på nødhjelp i Sør-Sudan.

2 Myndighetene har gjort sitt til at sikkerheten er blitt bedre for familiene som bor i byene, forklarer hun. Både Yambio og Maridi er ganske sikre nå, men familier som ikke bor i bysentrene er utsatt. Ofte tør de ikke sende barna sine på skole hvis de har lang skolevei. På tross av utfordringene med hensyn til sikkerhet sier hun at mye godt er i ferd med å skje. Forrige generasjon kvinner ble oppdratt til hushjelper, forklarer Modi. Nå skjønner kvinnene selv at de trenger utdanning, og de vil at barna deres, både jenter og gutter skal få muligheter som de selv ikke fikk når de var små. To små jenter på vei til skolen. Foto: Erlend Seilskjær Drøm blir virkelighet Utfordringene står i kø for familiene i Sør-Sudan, forteller Modi Enosa Mbaraza over en kopp te med melk en kald morgen i Oslo. Kontrasten er stor til Yambio hvor hun bor og jobber på KFUKs hovedkontor. Generalsekretær i Sudan KFUK er på besøk blant annet for å fortelle oss om hvordan arbeidet med førskolen i Maridi går fremover. Viktig skolegang Jeg spør hvorfor hun tenker det er viktig med en førskole. Først og fremst er det viktig at jenter får begynne på utdanningen sin tidlig. Fortsatt er det veldig vanlig at jenter slutter tidlig på skolen fordi de blir gravide. Veldig mange er kanskje ikke mer enn 13 år når de får barn og mister muligheten til å gå på skole. Da er det veldig fint om de allerede har lært de viktigste tingene, som å lese, skrive og regne. Hun forteller videre at førskolen i tillegg er viktig for de unge mammaene som da enten får muligheten til å fortsette på skolen selv, eller jobbe for å forsørge familien. Barnesoldater Selv er hun mor til fem og vet alt om hvor tøft det er å skulle ta vare på barna sine i et område som på tross av fredsavtalen er farlig for barn og voksne. Familier som har råd til det sender barna til Uganda for å gå på skole, forteller hun. Bakgrunnen er at LRA, en beryktet geriljahær, fortsatt kommer på tokt over grensen til Sudan og stjeler barn som de bruker til barnesoldater. 2 Modi (i midten) på besøk på speiderkontoret.

3 Fakta om prosjektet KFUK i Sør-Sudan har fått landområder av myndighetene i Maridi. Her skal de nå bygge førskole og nye møtelokaler, takket være speidernes innsamlingsaksjoner. Innsamlingsoversikt Førskolen vil gi barna i Maridi muligheten til å lære å lese, skrive og regne. Foto: Erlend Seilskjær Førskolen er spesielt viktig for familier som bare har én forsørger eller hvor mor er svært ung. På prosjekt-dvden får du lære mer om hvilken betydning førskolen får. Førskolen er et fint sted for KFUK å få kontakt med mødre, og lære dem blant annet om helse, sykdom, ernæring og barns- og kvinners rettigheter. Totalt til nå... Utålmodig etter å komme i gang Modi brenner etter å sette i gang med byggingen. Målet er at førskolen skal stå klar i løpet av Barna kommer til å elske å komme dit, sier hun med glede i stemmen. De får et flott bygg, fint utstyr, gode førskolelærere og nye venner. I tillegg mener hun førskolen blir veldig viktig for KFUK i Maridi. De får noe å tilby sine medlemmer og lokalsamfunnet. Mange kommer til å oppdage KFUK på grunn av førskolen, forklarer hun og forteller at hun er oppriktig glad for innsatsen speiderne i Norge yter for at drømmen deres skal bli virkelighet. Tekst: Ellen Ribeiro Prosjektkostnader på ca kroner. Det skal dekke bygging, inventar, drift i ett år og administrasjon av prosjektet. I mars 2009 var generalsekretær Modi Enosa Mbaraza på partnerbesøk i Norge. Sudan KFUK er nå blitt med i utvekslings programmet gocy. I tillegg hadde Global møter med Modi angående de ulike prosjektene de støtter i Sudan bl.a. bygging av førskolen. Global følger prosjektet tett og i mai reiser en representant fra Global til Sudan for å skrive under kontrakter med et byggefirma, og en norsk arkitekt skal tegne hvordan skolen skal bli Julebukkaksjonen 2009 Hva koster det? Førskolen skal stå ferdig i løpet av En førskolelærer kr. per måned Kokker kr. per måned Leder for førskolen (rektor) kr. per måned Sikkerhetsvakter kr. per måned Takk! Takk til alle grupper som deltok på Julebukkaksjonen Det er til nå samlet inn nesten Det er det beste resultat for Julebukkaksjonen siden sammenslåingen i

4 CO -fotavtrykk i 2 CO 2 -fotavtrykk er en måte å måle den påvirkningen våre handlinger har på miljøet, og særlig klimaforandringer. Vi produserer en mengde drivhusgasser hver dag gjennom drivstoff, elektrisitet, oppvarming, transport osv. Vi skal nå sammenligne CO 2 -fotavtrykk i Sudan og i Norge. Elektrisitet Hvor mye strøm bruker en gjennomsnittlig husholdning hver måned? Norge: Norske husholdninger bruker elektrisitet til å lage mat, varme opp vann, lys og for å holde varmen gjennom vinteren. I 2006 brukte en gjennomsnittlig husholdning kwt per år, noe som plasserer nordmenn blant dem som bruker mest strøm per innbygger i verden (www.ssb.no). Sudan: I Sudan er husets primære energikilde flammer. Det blir brukt som lys, til å lage mat og for å holde varmen. 80 % av energien som brukes kommer fra biologisk materiale som døde trær, grener og annet trevirke, 12 % fra petroleum og bare 1 % fra vannkraft. Mindre bruk av elektrisitet er bra for miljøet, men innendørs fyring kan gi mye forurensning om det ikke gjøres riktig. Dette påvirker helsen, og i utviklingsland dør omtrent 1,6 millioner mennesker årlig av sykdom knyttet til bl.a. bålrøyk. Drivstoff og transport Hvor mye påvirker transport miljøet? Norge: Norges infrastruktur er bra sammenlignet med mange land, men hvordan påvirker det miljøet? 50 % av den norske befolkning eier en bil, og resten har tilgang på offentlig transport. Og vi reiser stadig oftere med fly, særlig på ferie til utlandet. De fleste av disse transportmidlene bidrar til luftforurensning og er dårlig for miljøet. Sudan: Mangelen på infrastruktur i Sudan gjør at bilforurensningen er svært lav. Den vanligste transportmåten er buss, lastebiler eller pick-up. I Vest- og Nord- Sudan bruker mange også kamel, esel eller går til fots. Noen få bruker også sykkel. Dette er transport midler som er bedre for miljøet. Avfall Hvor mye avfall kaster en gjennomsnittlig husholdning, og hvordan blir vi kvitt det? Norge: Avfall kan deles i flere kategorier fra husholdningsavfall (fra normale husholdningsaktiviteter) til farlig avfall som må spesialbehandles for ikke å skade miljø, mennesker og dyr. I 2006 kastet nordmenn 1,9 millioner tonn husholdningsavfall. Av dette gikk kun en tredjedel til gjenvinning, og 10 % av alt avfall ble brukt til fornybar energi. Det er viktig å kildesortere avfallet vårt slik at det kan komme til nytte, enten som resirkulert avfall, eller til fornybar energi. Lastebil brukes ofte, mens sykling er noe mer uvanlig i Sudan. Foto: Erlend Seilskjær I Norge er infrastrukturen godt utbygd, også for tog. Foto: Jon Ingemundsen Sudan: I Sudan er det stor mangel på søppel sortering og søppelfyllinger, noe som gjør det konstant vanskelig å bli kvitt avfallet. Hushold ningene produserer lite avfall fordi forbruket er lavt, men det er likevel et problem å bli kvitt farlig avfall som batterier o.l. Beregninger sier at hushold ningene i Sudanske byer til 4

5 Norge og Sudan sammen produserer omtrent 1,1 millioner tonn husholdnings avfall, med en befolkning som er over åtte ganger større enn Norges. Mye av dette blir dumpet i områder uten beskyttelse, og i nærheten av dyr og mennesker. I Sudan er det ennå ikke lagt til rette for resirkulering, kildesortering og gjenbruk. Vann Hvor mye vann bruker du i løpet av en dag? Norge: I Norge har alle tilgang til rent drikkevann, noe som er veldig bra. Ulempen er at det kan føre til misbruk. Vann er kilde til alt liv, og er helt nødvendig i hverdagen. Misbruket av vann har fått norske myndigheter til å regulere bruken gjennom restriksjoner og sparetiltak. I Norge er det vanlig med produkter som sparedusj, toaletter med minimal spyling etc. Det kan være lett å ta rent vann som en selvfølge når du bare kan skru på kranen og det fosser ut. Nangole hjelper til når familien henter vann. Foto: Erlend Seilskjær I Norge har vi fosser som både gir rent vann og fornybar energi. Foto: Ragnhild Erevik Lea Sudan: Kun 69 % av innbyggerne på landsbygda og 86 % av byboerne har rent drikkevann i Sudan. Det betyr at det er vanlig for Sudanere å reise store avstander bare for å få tak i rent drikkevann. Ofte er vannet de får tak i heller ikke helt rent, men kan være forurenset av industri, olje eller kloakk. I Sudan tar de ikke vannet for gitt fordi de vet hvor mye rent vann er verdt, og hvor vanskelig det er å få tak i. Klima Hvor påvirket er du av klimaforandringene? Du kan også beregne ditt CO2- fotavtrykk og se hvor stor effekt ditt forbruk har på miljøet på Kanskje er det noe du kan forandre? Norge: Over hele verden har klimaforandringer blitt et synlig problem. I 2003 var middeltemperaturen i Norge 1,3 C høyere enn i perioden Klimaforandringene har hatt synlig påvirkning på naturlandskapet og store forandringer er forventet å skje i vegetasjon og dyreliv. Aktiviteter som skigåing kan forsvinne i enkelte områder som resultat av klimaforandringene (Se Miljøverndepartementes nettsider: ). Sudan: I Sudan er effektene fra klimaforandringene mer tydelig enn i Norge. De har hatt ekstremt varme temperaturer og tørke i lange perioder. Villmarken og dyrelivet blir også påvirket. De kan også oppleve perioder med flom og syreholdig regn som resultat av forandringene. Tekst: Neliswa Hlombe 5

6 Grønn innsamling Speiderne kan samle inn penger til aksjonen på den måten de selv ønsker. De mest vanlige metodene er å gå med bøsser fra dør til dør, stå med bøsser på et kjøpesenter eller utenfor en butikk, eller gjøre et arbeid for aksjonen. Til 2008 ble ideen om sponsing lansert. Det innebærer at speiderne kan gå på Globaltråkk eller gjøre Speiderknuter (se s. 9). I år er tema for aksjonen miljø, og derfor lanseres nye og grønne aksjonsformer. Foto: Ragnhild Erevik Lea Miljøskadelig avfall Speiderne kan gå fra dør til dør og samle inn tomflasker. Alle tomflaskene panter dere på butikken og pengene går til aksjonen. Det kan være lurt å legge en lapp i postkassene eller sette inn en liten annonse i lokalavisa et par dager før, så vet folk at dere kommer. Dere kan også samle inn miljøskadelig avfall. Mange folk vet ikke hvor de skal kaste gamle batterier, datautstyr eller kjemikaler, og er villige til å betale noen kroner for at speiderne blir kvitt det for dem. Det må være frivillig om og hvor mye folk vil betale, men det går an å foreslå en sum for å bli kvitt ulikt avfall. På denne måten gjør speiderne to gode ting på en gang. De passer på at miljøskadelig avfall ikke kommer på avveie og samler samtidig inn penger til et viktig prosjekt. Grønne pannekaker Speiderne er kjent med å lage grønne pannekaker. For 10 pannekaker trenger dere 1 egg, 1/2 ts salt, 2 kopper hvetemel, 3 kopper melk og en 1/2 flaske grønn konditorfarge. Speiderne kan selge grønne pannekaker på en lørdag i byen, på et kjøpesenter eller på et arrangement i nærmiljøet. Det er også mulig å lagge grønne vafler eller steke grønne lapper på takke. Når speiderne står og selger grønn mat, kan de i tillegg lage plakater som viser at de er miljøengasjerte. Gjenbruk Det er mange spennende ting som kan lages av det de fleste kaller søppel. På side 10 i heftet finner du flere forslag. Speiderne kan lage flere slike gjenstander og selge på et bruktmarked, markedsdag eller annet type arrangement i nærmiljøet eller i kirka. Det er miljøvennlig å produsere mat selv. Da trenger ikke varene reise langt for å komme til kjøperne. Kortreiste varer sparer miljøet for utslipp av CO2. Speiderne kan lage hjemme laget syltetøy, pesto, kaker, saft, baker varer eller egenproduserte grønnsaker. Dette og lignende varer kan selges av speiderne og overskuddet går til Global aksjonen. Vea speidergruppe lagde og solgte drops og ringblomst krem under forrige Globalaksjon. Tekst: Solveig Øiestad 6 Foto: Jon Ingemundsen

7 Klar for grønn innsamling? Dette heftet inneholder program- og aksjonstips, og viktig informasjon om Sett av minst to møter i semesterplanen allerede nå. Aksjonen arrangeres september, men gruppa kan bestemme om dere vil ha aksjonen på et annet tidspunkt. Aksjonspakka sendes ut til alle enhetsledere for vandrere. Den kommer i posten i midten av august. Pakka innholder IDmerker, bøsseklistremerker, plomberinger til bøssene, plakat, sponsorkort og annen informasjon. Hvis gruppa trenger flere bøsser eller annet materiell, sendes bestillinger til kfuk-kfum-speiderne.no. Prosjekt-DVD Til i 2008 fikk gruppene en DVD om prosjektet i Sudan, bruk gjerne DVD-en igjen i år for å minne speiderne på hva pengene går til. Hvis du ikke har DVD-en kan du bestille en ny eller laste den ned på forbundets nettsider. Globalspillet I fjor ble det også laget et eget brettspill til. Globalspillet kan lastes ned på under. Spillet har et spillbrett, et hefte med spilleregler og egne Baden- Powell penger. Gratis aksjonsmerke Alle som deltar GLOBALAKSJONEN 09 på aksjonen får et eget gratis aksjonsmerke. Merkene passer fint sammen med BRY deg! merket og begge merkene kan du bestille på Pengene dere har samlet inn settes inn på kontonummer Husk å merke innbetalingen med gruppenavn og. Hilsen fra Vea speidergruppe Lørdag 11. oktober hadde vi i Vea vår Globalaksjon. Vi deltok på Vea Kvinne-og Familieforbund sin høstmesse for å selge ringblomst krem og drops som vi hadde laga i speideren. Stifinner gruppa begynte tidlig på produksjon av Ringblomstkrem og på speidermøtet fikk vi høre vi fortellingen om da Jesus var hos Simon den spedalske i Betania og ble oljet av kvinnen med alabastkrukken. Hun brukte olje fra Nardusurten og vi fant ut at denne urten hadde noen av de samme medisinske egenskapene som ringblomsten. På siste møtet før markedsdagen kokte vi drops og vi stilte på messa med 50 bokser ringblomst krem og 27 poser drops. Dette gikk unna som varmt hvetebrød og vi fikk inn kr ,- som ble sendt inn til. På denne dagen oppnådde vi 1000 nautiske mil på og 1000 NM for å delta på en torgdag i nærmiljøet. Ikke verst, og i tillegg hadde vi masse gøy! Foto: Vea KFUK-KFUM-speidere 7

8 Grønn sponsing Globaltråkk Speidere har vært opptatt av miljøvern og tatt vare på naturen i over 100 år. Den beste måten å oppdra nye speidere til å bli miljøforkjempere, er å la dem bli kjent med naturen og gi dem mulighet til å bli glad i den. På haik får speiderne få de anledning til akkurat det. Tråkk skjer hvert år midt i september, samtidig med. Hadde det ikke vært genialt og få gå på haik med patruljen samtidig som du samler inn penger til et godt formål? Det kan du ved å få sponsorer til Tråkk. Venner, familie og naboer sponser en viss sum per kilometer dere går på haik. Kanskje bestemor betaler 10 kroner per kilometer og onkel utfordrer deg med 50 kroner per kilometer? Da får du samlet inn 600 kroner til hvis dere går til sammen 10 km på haik. Ikke slit dere helt ut, men det er moro med en utfordring. Det er bare to ting du skal etterlate deg på leirplassen: Det første er ingenting, og det andre er en takk til eieren. Baden-Powell Andrea og Elise gikk med speiderdrakt på skolen. Hvordan fungerer speiderknutene? Speiderne viser oversikten med speiderknuter til foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, eldre søsken, venner, naboer for å prøve å få sponsorer. Sponsorer kan selv velge fra lista hvilke aktiviteter de har lyst til å utfordre speideren til å gjøre. Kanskje har storebror som har lyst å se deg utkledd som et tre på skolen? Eller mamma vil se om du klarer deg en hel uke uten og bli kjørt noe sted i bil? Flere sponsorer kan sponse samme aktivitet. Kanskje er det flere som ønsker å se deg kravle på alle fire gjennom byen? Speideren samler inn sponsormidlene selv, etter å ha utført oppdraget. Pengene gis til lederen, eller puttes på innsamlingsbøssene på neste speidermøte. 8

9 Speiderknuter er tre gode ting på en gang! Du samler inn penger til, du har det moro med å utfordre deg selv, og mange flere får høre om og se speidere delta på. Kanskje vil avisa skrive om ti speidere som plukker store søppelsekker fulle for barn i Sudan? Når du har fullført ulike speiderknuter kan du henge de ulike symbolene på en snor, som kan henge ned fra høyre skulder på speiderdrakten. Aktivitetene kan også gjøres uten sponsoravtalen, som ulike aktiviteter for et speidermøte. Kanskje vil du bade ute etter 15. september? Foto: Ole Kristian Næs Aktivitet Ikke sitte på i en bil på en uke Gå med speiderdrakt på skolen* Ikke bruke elektrisitet på en dag Sove i telt på en skoledag Gå i gågata/ eller på kjøpesenter med en stor plakat der det står: Spar miljøet! Ha et patruljemøte fra kl om kvelden til om morgenen*. Dette må være i en helg. Kle deg ut som et tre for en dag (bruk blader, kvister, grønne klær og lignende) Kravle på alle fire gjennom gågata i byen en lørdag formiddag* Lag en skulptur av søppel og overrekk skulpturen til rektor/ordfører. * Bade ute etter 15. september Kle deg i retroklær for en dag (det er miljøvennlig å ikke kjøpe nye klær) Plukke søppel i et avgrenset område, eller plukk søppel nok til å fylle en svart søppelsekk Tell alle fairtrade-varer i to butikker, og sammenlikn dem. Fortell de ansatte i butikken om resultatet. Gjør et speiderrop under en gudstjeneste (si i fra til presten å på forhånd)* Bruk to timer for å se hvor mange underskrifter du kan klare å få fra folk som mener det er viktig å være miljøvennlig (konkurrer med en annen speider)* Symbol på draktsnora Skolisse Sløyfe Fyrstikk Sov-i-ro En bit av plakaten Båtmannsknop Blad Plaster Sjokoladepapir (kjøp deg en sjokolade som pris for skulpturen) Ispinne En knapp Noe søppel du finner Papir med Fairtrade-logo En papirbit med speiderropet Lapp med signatur *Alle speiderknutene som har en * må utføres i speiderdrakt 9

10 Gjenbruk av søppel Lyspære Når du bytter ut alle de gamle lyspærene til miljøvennlige lyspærer, kan de brukte pærene brukes til mye rart. Vase Bruk en liten sag til å forsiktig skjære av bunnen på lyspæra og ta ut innmaten. Bruk en hånddrill og lag et hull på hver side. Sett en liten trebit på baksiden av der du lager hullet så du ikke skader deg. Tre en tynn tråd gjennom hulene, som lyspæra kan henge i. Lag flere små lyspærevaser og sett små blomster i dem. Heng de i vinduet, på rekkverket ute, eller andre steder du vil pynte opp litt. Salt- og pepperbøsse Bruk en liten sag til å forsiktig skjære av bunnen av lyspæra og ta ut innmaten. n. Gjør dette med to lyspærer. Lag hull i to brukskorker og sett fast brukskorken på toppen av lyspæra. Fyll en lyspære med salt og den andre med pepper. Vips, så har du fått annerledes salt og pepperbøsse. Parafinlampe Bruk en liten sag til å forsiktig skjære av bunnen av lyspæra og ta ut innmaten. Bruk en bruskork i metall til å lage en topp til lyspæra, og lag et hull i toppen så stort at du kan tre en skolisse gjennom. La en liten bit av skolissa stå opp fra toppen og la resten henge ned i lyspæra. Legg en liten magnet i bunnen av lyspæra. Ha en annen magnet under lyspæra og fyll den med parafin. Fest toppen godt igjen. Lyspæra kan stå av seg selv, eller du kan lage et eget stativ tiv å sette den i. Lyspæra kan også pyntes med maling og glitter. For detaljert beskrivelse av hvordan du går frem sjekk ut: og søk etter Light bulb lamp. T-lysholder fra brusboks Kutt en brusboks av på midten. Bruk den nedre delen av brusboksen og klipp med saks rader rundt hele boksen. Radene kan være ca 1 cm brede. Rull ned radene til en passelig høyde for en t-lys holder. Du kan selv vurdere hvor høy du ønsker holderen skal være. Sett i et t-lys og tenn på. Flere tips til gjenbruk av søppel finner du bl.a. på: Tekst: Solveig Øiestad Foto: Sam 10

11 Miljø i Bibelen Her kommer to ulike forslag til hvordan forkynnelse kan integreres i et speidermøte om miljø. Skapelsen Speiderne blir inndelt i grupper og får tildelt utstyr som papir, papp, farger, tøy, fjær, maling, bomull, piperensere, blader, bark osv. Gruppene får ca. 20 min til å lage et kunstverk som skal stilles ut i kirka eller på speiderhuset. I en pause ødelegger lederne kunstverkene (ikke ødelegg de fullstendig) når speiderne ikke ser det. Speiderne vil reagere sterkt når de ser hva som er skjedd med kunstverket deres. Lederne sier ikke at det er dem som har gjort det før senere. Lederne presenterer skapelsesberetningen, 1. Mos med fokus på 1. Mos 1, Teksten kan leses i fellesskap eller bli presentert gjennom bilder og tekst. På samme måte som lederne har ødelagt speidernes kunstverk, holder menneskene på å ødelegge Guds skaperverk. Hvordan tror du Gud reagerer når vi ødelegger jorden? Hvilket ansvar har vi fått som forvaltere av Guds skaperverk? Bli enige om tre ting speiderne kan gjøre for å ta vare på jordkloden. Sanger: Hvem har skapt alle blomstene nr 85, og Måne og sol nr 105 i Speidersang. Vann Vann er en mangelvare i verden i dag. Snakk sammen om betydningen av vann. Hva bruker vi vann til? Lag ulike poster til en vandring med tema vann. En vanndring gjerne i kirkerommet. Det kan være lurt å ha ledere på noen av postene. Her er noen forslag til poster: Døpefonten - dypp fingrene i vann og tegn deg med korsets tegn i panna til minne om dåpen. Globen/lystenning- tenn et lys og be en bønn for de menneskene som ikke har tilgang på rent vann. En stasjon med kaldt vann. La speiderne drikke et glass hver og få føle på hvor godt det er å drikke friskt vann. En stasjon med en plakat hvor det står Jesus sier; jeg er det levende vann. n. Hva betyr dette? La speiderne komme med ulike tanker. Vannbæring speiderne får i oppgave og bære to fulle bøtter med vann en bestemt avstand. La speiderne skrive ned hvilket vannforbruk de ville kuttet i løpet av dagen hvis de måtte hente og bære vannet flere kilometer. Vann i bibelen fortell eller dramatiser ulike fortellinger fra bibelen: Jesus går på vannet Mark. 14, 22-33, Jesus og kvinnen med brønnen, Jesus blir døpt Joh 1, 19-34, Misjonsbefalingen Matt 28, eller Jesus som vasket disiplene sine føtter Joh Sang: Har du gått og vasset nr 140, i Speidersang. Tekst: Solveig Øiestad Ideer er hentet fra heftet Global konfirmant laget av Norges KFUK-KFUM KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet og trygghet Organisasjonsutvikling KFUK-KFUM Global arbeider gjennom vårt internasjonale nettverk av KFUK og KFUM og har 18 partnere i land rundt om i hele verden. Les mer på Foto: NASA 11

12 Grønt program Speiding og miljøvern går hånd i hånd, og det finnes mye programmateriell om temaet. Speiderprogrammet inneholder mange aktiviteter med fokus på miljø. Det er også mulig å bruke andre ressurser som finnes på internett både til inspirasjon og for konkrete speidertips. Kanskje kan gruppa ha et spesielt fokus på miljø i speideråret ? Faksimile: youtube.com/miljoagentene.no Forvalter og Skaperen Vandrerprogrammet har merkene Forvalter og Skaperen. Hensikten med dette merket er å bli en bevisst og kritisk forbruker, og lære konkrete ting å gjøre for å ta vare på naturen. Merket inneholder aktiviteter som: Butikksjekk Liljene på marken Byttemarked Miljøtur (denne kan gjøres når dere skal på Tråkk) Urettferdighet Patruljeutstyret Hensikten med dette merket er å bli glad i naturen, og lære om hvordan vi kan ta vare på den. Merket inneholder aktiviteter som: Skaperverkets dag Kul tur (denne kan utføres under Tråkk) Båltenning Papirblomster Spesialistmerket Samfunnsaktivist har som hensikt å lære at vi kan påvirke og endre lokalsamfunnet ved å engasjere oss på ulike måter gjennom aktiviteter som fairtrade, rettferdig kirke, grønn menighet og naturoppsynsmann. Stifinnerprogrammet har under Ville vesten aktiviteter som: Miljødetektiv Søppelkongen Skulpturidol (aktiviteten er en del av Speiderknuter) Utenlandske leker På er det under merket Brobygger leker fra andre land. I tillegg til lekene som står i programboka er det også en lek fra Sudan og en fra Bangladesh. Miljømerke WOSM har laget et eget miljøprogram og miljømerke. På deres nettsider finner du i venstremenyen The Youth Programme. Se under Environment med en egen link til Environmet Programme. Programmet inneholder bl.a. en fin aktivitet som heter Sense Nature hvor speiderne skal bruke sine ulike sanser for å oppleve naturen: Synet bruker vi for oppdage og lete etter ting i naturen. Ved å gå barbeint i naturen eller gå med bind for øynene kan vi føle oss frem i naturen. Hørsel bruker vi for å lytte til alle lyder som finnes i naturen. Klimakirken Den norske kirke har laget et eget studieo pplegg om bærekraftig utvikling og global rettferdighet. Det finnes på: YouTube På YouTube.com finnes mange gode småfilmer, musikkvideoer og reklamer som fokuserer på vern av miljøet. Disse kan være fine og bruke som utgangspunkt for et møte eller en diskusjon og som en del av den integrerte forkynnelsen. Tips: Polar bears discussing global warming en liten tegnefilm om to isbjørner som diskuterer global oppvarmning. Reklamer for Miljøagentene og Fremtiden i våre hender. Michael Jackson Earth song, Linkin Park - What I ve done og den kjente sangen What a wonderfull world av Louis Armstrong. Tekst: Solveig Øiestad 12

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte

GLOBALAKSJONEN SAMMEN ER VI STERKE. Lederhefte GLOBALAKSJONEN 2017-2018 SAMMEN ER VI STERKE Lederhefte ALT DU TRENGER VITE OM GLOBALAKSJONEN I dette heftet finner du det meste av det du trenger, eller informasjon om hvor du finner det du trenger, for

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fakta om Sudan AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON. Foto: Erlend Seilskjær

Fakta om Sudan AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON. Foto: Erlend Seilskjær AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON Foto: Erlend Seilskjær Fakta om Sudan KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

BRY deg! Globalaksjonen

BRY deg! Globalaksjonen AKSJONSHEFTE: PROGRAM OG INFORMASJON 2008 KFUK-KFUM Global eies av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere og er vår egen bistandsorganisasjon. KFUK-KFUM Global arbeider med: Skole og utdanning Sårbarhet

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet?

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet? Fasit: 1. Miljøvennlig 2. Rettferdig handel 3. Økologisk produkt 4. Gjenbruk 5. 3) elektrisk avfall 6. 3) kylling 7. klare seg selv 8. Herre, din jord Speidersang nr. 43 9. Colaboks 10. 4) Vann fra bekken

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

GJØR DERE KLARE FOR. Vi har laget noen spennende forhåndsoppgaver

GJØR DERE KLARE FOR. Vi har laget noen spennende forhåndsoppgaver FORHÅNDSOPPGAVER GJØR DERE KLARE FOR Nå er det mindre enn ett år til landsleiren Futura. Sommeren 2018 samles over 6000 speidere i Lånke, Trøndelag. Er dere klare for det store eventyret? Vi har laget

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser.

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser. Merke: Patruljeliv Møte: Symboler Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker to obligatoriske emner: Patruljesærpreg og Speiderkjennskap. DELER Dette er forslag

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015.

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. Mai er ved veis ende og vi kan se tilbake på en vårmåned der sola kanskje ikke har varmet aller mest, men i barnehagen har vi likevel kost

Detaljer

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk

Grønt Flagg. Miljøvennlig og rettferdig forbruk Miljøvennlig og rettferdig forbruk Tidligere miljøprosjekter: o Resirkulering av plast, glass, metall, papir og restavfall. o Kunstprosjekter av resirkuleringsmateriale. o Kunnskap om miljøstasjoner og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2015. Hei alle sammen og takk for enda en flott måned sammen med deres barn. Vi har lekt, lært og utforsket denne måneden og barna er som alltid positive og lystne

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

DEducational Productions (800) 295-5010. Syng med Timon og Pumbaa. Redusere, hei, gjenbruk, ooo, resirkulere, resirkulere

DEducational Productions (800) 295-5010. Syng med Timon og Pumbaa. Redusere, hei, gjenbruk, ooo, resirkulere, resirkulere Syng med Timon og Pumbaa Redusere, hei, gjenbruk, ho, resirkulere, resirkulere Mine venner, det er helt opp til dere Det er opp til deg Refill, ja, fornye, stilig, husk, husk Det er så mye vi kan gjøre!

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Fra 3.mars flytter Sosuna over til en annen barnehage i Lunner. Vi ønsker Sosuna lykke til og takker familien for et fint samarbeid

Fra 3.mars flytter Sosuna over til en annen barnehage i Lunner. Vi ønsker Sosuna lykke til og takker familien for et fint samarbeid Hei alle sammen Februar måned har rullet fort forbi og vi skal begynne på mars måned. Det har vært en fin februar måned med ulike aktiviteter. Barna har kost seg med aking i bakken der utfordrende hopp

Detaljer

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk Her er noen innspill og forslag til måter å legge om vaner, som vi har vært gjennom i løpet av kurset.

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Leirelvaposten. Mars God påske frå alle oss på Leirelva!

Leirelvaposten. Mars God påske frå alle oss på Leirelva! Leirelvaposten Mars 2015 God påske frå alle oss på Leirelva! Mars er ein spennande måned der alt kan skje. Ein dag har me snø og den neste er det god vår. Det lagar rom for mange opplevingar og moglegheiter.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

Månedsbrev for mai Bjørka

Månedsbrev for mai Bjørka Månedsbrev for mai Bjørka April kom med masse regnvær. Til glede for barna som trives ute i allslags vær. Vi mistenker barna for å like regnvær aller best Det blir jo så mange fine vanndammer som kan utforskes

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Maur. Utgitt av: Speideravdelingen, Syvendedags adventistsamfunnet, Vik Senter 3530 Røyse. Illustert av: Nina Norlin

Maur. Utgitt av: Speideravdelingen, Syvendedags adventistsamfunnet, Vik Senter 3530 Røyse. Illustert av: Nina Norlin Maur Utgitt av: Speideravdelingen, Syvendedags adventistsamfunnet, Vik Senter 3530 Røyse Illustert av: Nina Norlin 2005 VIGSEL Jeg er blitt vigslet til maur a) Mitt bilde JEG ER SPEIDER den av Jeg heter.

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

Kunnskap og holdning til miljøet

Kunnskap og holdning til miljøet Kunnskap og holdning til miljøet Hvorfor er det viktig å ta vare på miljøet? Klimagassutslipp og andre menneskelige aktiviteter er en kilde til klimaendringer med påfølgende ekstremvær. Dette er et stort

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Månedsbrev for april

Månedsbrev for april Månedsbrev for april Og vips var påska over også. Den har gått fort denne vinteren, og jeg tror vi alle håper på at etter påske så er våren her. Det er fint med lysere tider både for liten og stor. I mars

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Hva har vi gjort i april og mai Det ble en annerledes vår dette året. Det kom gravemaskiner, som begynte å grave, for å lage grunnmur til tilbygget vi skal få i barnehagen.

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Stifinnerprogram Merker

Stifinnerprogram Merker Stifinnerprogram Merker Sist revidert januar 2012 Dette lille heftet er laget for å gi stifinnere og foreldre i Askerspeiderne en oversikt over hva vi driver med på møter og turer. Målene er at alle stifinnerne

Detaljer

Barna er opptatt av å spille på ipad. Alle som ønsker det er innom dette i løpet av dagen.

Barna er opptatt av å spille på ipad. Alle som ønsker det er innom dette i løpet av dagen. DETTE HAR VI PÅ SOMMERFUGLEN GJORT I JANUAR. Barna er opptatt av å spille på ipad. Alle som ønsker det er innom dette i løpet av dagen. Barna leker mye med det store toget. Vi har nå fått briotogbane på

Detaljer

Forslag til aktiviteter i barnehager

Forslag til aktiviteter i barnehager Forslag til aktiviteter i barnehager Aktivitetene er laget for å gjøre barna mer bevisst på hvorfor, hvordan og når vi bør beskytte oss mot solen. Barnas solvettregler: Ha mulighet til å leke mer i skyggen

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

I India drikker alle saltvann

I India drikker alle saltvann I India drikker alle saltvann Hva er vann? Først legger man vann i en kopp, så setter man den i fryseren og da blir det til is. Så tar man bitte litt varmt vann oppi og da blir det lunka vann. Sara 5 år

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER, 2017. Hei alle sammen! Nok en måned er gått og vi på Sølje har hatt en veldig fin måned sammen. Barnegruppen har satt seg og samtlige trives og har det godt i barnehagen.

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: Høst 2016: september-november PERIODENS PROSJEKT: Hvem er jeg? PERIODENS TEMA: Brannvern, trafikk og førstehjelp FN Høsten Periodens eventyr:

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2012 Hei alle sammen I mars har vi hatt Silje og Margit Johanne hos oss i to uker og det var kjekt å ha de tilbake på Sverdet! De hadde mange musikksamlinger sammen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Grønn handlingsplan for Voksen menighet

Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grunnlag for planen: Vi har sammenstilt MRs gamle plan med den nye punktlisten «Vår grønne menighet», og bruker dette som grunnlag for en ny plan. Vi må ha 25 punkt

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Jeg heter Raphael Fernández og jeg er søppelgutt. Folk sier til meg: "Det er vel ikke godt å vite hva du kan komme over når du roter gjennom så mye

Jeg heter Raphael Fernández og jeg er søppelgutt. Folk sier til meg: Det er vel ikke godt å vite hva du kan komme over når du roter gjennom så mye 1 Jeg heter Raphael Fernández og jeg er søppelgutt. Folk sier til meg: "Det er vel ikke godt å vite hva du kan komme over når du roter gjennom så mye søppel! Kanskje det blir lykkedagen din i dag?" Jeg

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst Vår 2016

MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst Vår 2016 MILJØRAPPORT FOR ASKELADDEN BARNEHAGE Høst 2015- Vår 2016 Marit Aanestad Pedagogisk leder 14. juni 2016 Miljøhandlingsplan 2015-2016 Askeladden barnehage Beskrivelse: I Askeladden er både personal og barnegruppa

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer