Dok.dato: Klassering: PHS/MSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 04.12.2006. Klassering: PHS/MSA"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, tatus: J,A øknad om delvis permisjon fra førskolelærerutdanningen Kristoffer Johansen - førskolelærerutdanning - fagene 2006/ / PH/MA nntatt etter offentlighetsloven 5a jfr forvaltningsloven Kristoffer Johansen Høgskolen i Bodø PH/MA Fremgangsrapport november 2010 Omskolering av militært personell i kraina - The nternational Foundation for ocial Adaptation - FA / FT 2006/ / HHB/ 341 tenriksdepartementet Høgskolen i Bodø HHB/DMY amarbeid med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved niversitetet i Tromsø atsning på lulesamisk språk ved in ( Professor stilling ) 2010/ / TD/KJO 273 niversitetet i Tromsø, nstitutt for språkvitenskap Høgskolen i Bodø /EL ide: 1 av 302

2 Bekreftelse på deltakelse i prosjektsøknad med Nordlandsforskning PhD i sosiologi - Camilla Risvoll Godø / / FV/MJ 621 Camilla Risvoll Godø niversitetet i Nordland FV/HO tsatt frist for tilsagn Naturlig fargestoff fra mikroalger - samarbeid om FO prosjekt 2007/ / FBA/NEL 666 Nordland Fylkeskommune niversitetet i Nordland FBA/REL tudieprogresjon - høst 2011 Permisjon - Anju GC / / FV/TO 531 Anju GC niversitetet i Nordland FV/TO Oppnevning som visedekan LKK Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Gisle Johnsen niversitetet i Nordland PER/OLM ide: 2 av 302

3 Tilbud om tilsetting i vikariat i 50 % stilling som konsulent - st. nr niversitetet i Nordland Vikarbehov - Mo i Rana - Vikariat i 50 % - t.nr / / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl. 13 ***** Annette Mari ønvisen niversitetet i Nordland PER/ON Tilbud til og svar fra Mats Jensaas - Pristilbud på pressebilder av sentrets medarbeidere Pressebildetaking av senterets medarbeidere 2011/ / KK/E 663 Mats Jensaas niversitetet i Nordland KK/E Takker for ja til jobben - fotografering av pressebilder Pressebildetaking av senterets medarbeidere 2011/ / KK/E 663 Pressefoto as v/ Bjørn Erik Lunde niversitetet i Nordland KK/E Engelskspråkling lederutviklingsprogram for forskningsledere - io Kompetanseutvikling - fakultet for biovitenskap og akvakultur 2011/ / FBA/GEM 420 niversitetet i Oslo niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 3 av 302

4 Anbudsinnbydelse Anskaffelse av konsulenttjenester harepoint / / ØKON/TAN 054 FunnT A itet A Atea A niversitetet i Nordland ØKON/TAN tudieveiledning Oxana obulyak tudiene - Oxana obulyak Lund FV 2011/ / FV/TO nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Oxsana obulyak niversitetet i Nordland FV/TO Program pr NOKTs hovedbesøk evaluering kvalitetssikrings-systemet for utdanningsvirksomheten Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - andre syklus 2009/ / PA/MRA 436 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen niversitetet i Nordland PA/BL ide: 4 av 302

5 Oppnevning som visedekan H Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Bodil vendsgård niversitetet i Nordland PER/OLM Dokumentasjon av overtid og tilleggslønn 2011 Riksrevisjonen - revisjon av regnskap / / ØKON/AER Offl. 5 (3) tsatt offentlighet 134 Riksrevisjonen niversitetet i Nordland ØKON/MJO Disponering av AK-midler 2012 Nordlandsprosessen - styringsgruppesaker 2010/ / PA/BL 400 Kunnskapsdepartementet niversitetet i Nordland TAB/BL Videreutdanningstilbud ved in knyttet til Kompetanse for kvalitet - ordningen i strategiperiode Felles innsats for videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet 2008/ / PH/FRT 400 amisk høgskole niversitetet i Nordland /EL ide: 5 av 302

6 Videreutdanningstilbud ved in knyttet til Kompetanse for kvalitet - ordningen i strategiperiode Felles innsats for videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet 2008/ / PH/FRT 400 niversitetet i Tromsø niversitetet i Nordland /EL Opprykk til stilling som universitetslektor Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Anita Tymi niversitetet i Nordland PER/OLM Opprykk til stilling som universitetslektor Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl olveig Limstrand niversitetet i Nordland PER/OLM Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Kalle Pulli niversitetet i Nordland PER/OLM ide: 6 av 302

7 Ny kontrakt Liv M Nielsen ldsjelsprisen Tiltak ldsjelprisen 2011/ / KK/AJO nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl Liv Merete Nielsen niversitetet i Nordland KK/AJO Refusjon av utgifter til Nordlandsprosessen Nordlandsprosessen - prosessdokumenter 2010/ / TAB/BL 400 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna niversitetet i Nordland TAB/BL Oppnevning av kontaktperson - tvikling av utdanning - Forskning innen universell utforming tvikling av utdanning - Forskning innen universell utforming 2011/ / TD/JAT 530 Nordland Fylkeskommune, Folkehelse NG og Tannhelse niversitetet i Nordland TD/TOM ide: 7 av 302

8 øknad om permisjon fra studiene MBA Permisjon - ergei Ankipov / / HHB/AKN 531 ergei Ankipov niversitetet i Nordland HHB/AKN Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Karin Torsteinsen niversitetet i Nordland PER/OLM ad: Aksept av tilbud på oppgradering av OLiD-plattform ekvensieringsmaskiner - FBA (olid og kapillær) 2009/ / FBA/WBE 054 nvitrogen Dynal A niversitetet i Nordland ØKON/TAN Oppnevning som studieleder for bachelor i sykepleie Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Rachel Reitan niversitetet i Nordland PER/OLM ide: 8 av 302

9 nnvilgelse av søknad om forlenget permisjon uten lønn fra stilling som rådgiver - st.nr PA Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Eirik ivertsen niversitetet i Nordland PER/JVO ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl tatens pensjonskasse niversitetet i Nordland PER/BJ Oppnevning av bedømmelseskomitè for vuredering av søkere på stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Professor igurd Allern niversitetet i Nordland PER/MGA Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av søkere på stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Professor Gunilla Jarlbro niversitetet i Nordland PER/MGA ide: 9 av 302

10 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av søkere på stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Professor Peter Bro niversitetet i Nordland PER/MGA Tilbud om midlertidig utvidelse av stillingsandel - st.nr TD Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Annette Mari ønvisen niversitetet i Nordland PER/JVO Oppnevning som studieleder i 50 % stilling for H/Mo i Rana Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Øyvind Christiansen niversitetet i Nordland PER/OLM Overflytting mellom kull tudiene - Mette Bertheussen PH 2009/ / FA/AME nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Mette Bertheussen niversitetet i Nordland FA/AME ide: 10 av 302

11 Oppfølging av studenter ved VMP Bachelor in animal science - FBA 2009/ / FBA/JHK 411 tudenter på 2010-kullet av Joint Bachelor Degree in Animal cience niversitetet i Nordland FBA/JHK Vedr. klage på formelle feil ved muntlig eksamen - NO261L Avvikling av eksamen - Jannicke With Wikholt / / FA/FNB nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl ***** niversitetet i Nordland FA/FNB Oppnevning som studieleder i 50 % stilling ved H/EV Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Wenche Bjarnedotter ørfonden niversitetet i Nordland PER/OLM Klage på sensurvedtak BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Roar Eidissen igurd Almton / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Nils Magne Larsen Frode Fjelldal-oelberg niversitetet i Nordland ide: 11 av 302

12 Oppnevning som studieleder ved LKK/GL Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Eirin Furre Moan niversitetet i Nordland PER/OLM Klage på sensurvedtak - BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Naomi andra Thuraisingam Maria Baardsgaard / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Nils Magne Larsen Frode Fjelldal-oelberg niversitetet i Nordland Aksept av tilsagn om midler fra Norgesuniversitetet til prosjektet Pedagogisk entreprenørskap i praksis: Veiledning i entreprenørielle læringsformer og pedagogisk utviklingsarbeid Prosjekt " Pedagogisk entreprenørskap i praksis - Veiledning i entreprenørielle læringsformer og pedgogisk utviklingsarbeid " 2011/ / PH/FRT 666 Norgesuniversitetet niversitetet i Nordland PØD/JAJ ide: 12 av 302

13 Vedrørende avvikling av eksamen - KR201L 002 og KR201L 003 Avvikling av eksamen - Alf Marius Fagerheim / / FA/P 451 Alf Marius Fagerheim niversitetet i Nordland FA/P Endring av studieplan Bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - kull 2010H Godkjenning av emne - Camilla Lydersen / / FA/FNB Camilla Lydersen niversitetet i Nordland FA/P Orientering om oppnevning av bedømmelseskomitè - stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA nnvilget søknad om resterende foreldrepermisjon Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Bjørnar Eggen niversitetet i Nordland PER/BJ ide: 13 av 302

14 Oversendelse av bedømmelseskomitéens innstilling - stilling som professor i kunstdidaktikk - st.nr PH/LKK tilling som professor i kunstdidaktikk ( visuell kunst ) - st. nr PH - LKK 2010/ / PER/OLM P nntatt etter Off.loven 25 (1) To the applicants niversitetet i Nordland PER/MGA Vurdering av fireårig siviløkonomutdanning kontra dagens mastergrad i økonomi Vurdering av utdanning - Per Magne Kjøde 2011/ / HHB/EAB 541 Per Magne Kjøde niversitetet i Nordland HHB/EAB varbrev fra klagekommisjonen - Y186H - kand 126 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Einar Bakken / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Einar Bakken niversitetet i Nordland var på søknad om permisjon fra studiene Permisjon - Leana Francoise inamenye / / FV/GR nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Leana Francoise inamenye niversitetet i Nordland FV/GR ide: 14 av 302

15 Oppnevning som studieleder PP Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Else noen niversitetet i Nordland PER/OLM Anmodning om utbetaling av gaveforsterkning parebanken Nord-Norges gavefond - gaveprofessorat i økonomi og finans 2007/ / HHB/ Norges forskningsråd niversitetet i Nordland HHB/ Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i universitets- og høgskolesektoren - arkivplan Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i universitets og høgskolesektoren 2010/ / ARK/RNY Riksarkivet niversitetet i Nordland ARK/RNY var på spørsmål og respons fra professor Hagen Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Nils T Hagen niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 15 av 302

16 Norwegian for foreigners - The student is responsible for keeping himself informed about time and place for exams Avvikling av eksamen - Nima Ebrahimpourghavi / / FA/FNB 451 Nima Ebrahimpourgavi niversitetet i Nordland TD/ARP amarbeid Kunnskapsparken Helgeland og niversitetet i Nordland amarbeid - Kunnskapsparken Helgeland - KPH og niversitetet i Nordland - in 2009/ / TD/JAT 321 Kunnskapsparken Helgeland niversitetet i Nordland TD/JAT Pliktavlevering av doktorgradsavhandling HHB Pliktavlevering av doktorgradsavhandling HHB 2009/ / HHB/GKN Nasjonalbiblioteket niversitetet i Nordland HHB/GKN var på søknad om forhåndsgodkjenning av emne tudiene - Axel tentun FV 2011/ / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) Axel tentun niversitetet i Nordland FV/TJA ide: 16 av 302

17 Anmodning om utbetaling av tilsagn til prosjektet " Nettverks -og kompetanseutvikling - VR Nordland " Prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Nordland fylkeskommune - VR Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv / / HHB/ 666 Nordlandsforskning A niversitetet i Nordland HHB/PHH Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk Godkjenning av emne - Rikke Agerup / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) Rikke Agerup niversitetet i Nordland FV/TJA Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk tudiene - Knut-Eirik Lindblad FV 2011/ / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Knut-Eirik Lindblad niversitetet i Nordland FV/TJA øknad om bytte av kull fra 11V til 11H tudiene - Alf æthre PH 2011/ / FA/AME nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Alf æthre niversitetet i Nordland FA/AME ide: 17 av 302

18 nderskrevet kontrakt prosjekt AF0059 Bidragsprosjekt " ***** ***** ***** ***** ***** " - Mabit - niversitetet i Nordland - ***** 2011/ / FBA/HKN nntatt etter Off.lovens 26 (4) 666 MABT-programmet Norinnova A niversitetet i Nordland FBA/HKN øknad - nnopreneurship 21 nnopreneurship 21 - nterreg V-A prosjekt 2011/ / /EL 663 Troms Fylkeskommune niversitetet i Nordland TD/GHA Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk Godkjenning av emne - tine Myhre / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) 461 tine Myhre niversitetet i Nordland FV/TJA Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk Godkjenning av emne - tefan Revang / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) tefan Revang niversitetet i Nordland FV/TJA ide: 18 av 302

19 Oppfølgingsplan ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl NAV niversitetet i Nordland PER/BJ øknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl NAV niversitetet i Nordland PER/BJ Rapport ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl NAV niversitetet i Nordland PER/BJ Vedtak om forhåndsgodkjenning av emner Godkjenning av emne - Astrid Karoline øby Oftedal / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) 462 Karoline Oftedal niversitetet i Nordland FV/TJA ide: 19 av 302

20 Anmodning om utbetaling av tilsagn til forprosjektet " Benchmarking om lisensiering og sertifisering- en sammenlikning mellom land " Prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Nordland fylkeskommune - VR Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv / / HHB/ 666 Nordlandsforskning A niversitetet i Nordland HHB/PHH Vedrørende Bachelor i sykepleie kull 2011 vår tudiene - Berit Opheim PH 2012/ / FA/AME nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl ***** niversitetet i Nordland FA/P nvitation Babson College Entrepreneurship Research Conference ( BCERC ) / / LED/PPE 351 Babson College niversitetet i Nordland LED/PPE økand om arrangementsstøtte til Norske historiedager 2012 Norske Historiedager / / FV/MNN 153 nstitusjonen Fritt Ord niversitetet i Nordland FV/MNN ide: 20 av 302

21 øknad gaveforsterkning - AT 2011 Nordområdesenteret for næringslivet - HHB ak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 14650/ HHB/ 666 Norges forskningsråd niversitetet i Nordland HHB/ nnkalling ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Regine Vesterlid trøm niversitetet i Nordland PER/BJ var på søknad om permisjon for å delta som folkevalgt i kommunestyret Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Gerd Jakobsen niversitetet i Nordland PER/OLM Klage på sensurvedtak - BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Renate Nikolaisen Karoline Hansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen niversitetet i Nordland ide: 21 av 302

22 Klage på sensurvedtak - BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Egil Rogstad Bjørnar trømsnes / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - YN196H - kand 002 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Linda avjord / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Vigdis Abrahamsen Grøndahl Brit Teigen niversitetet i Nordland Adressetildeling Adresseendring - niversitetet i Nordland 2011/ / ØKON/AER Bodø kommune niversitetet i Nordland ØKON/AER ide: 22 av 302

23 Klage på sensurvedtak - EK203F - kand 005 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Robert Johansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Terje Vassdal Halvard Halvorsen niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - EK203F - kand 007 Klage, anke i forbindelse med eksamen - lv Christian æther / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Terje Vassdal Halvard Halvorsen niversitetet i Nordland øknad om delstudier i utlandet - Eirik Grytten tandal Appalachian tate niversity Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Eirik Grytten tandal EP - V / / TD/RT 462 Eirik Grytten tandal niversitetet i Nordland TD/RT ide: 23 av 302

24 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved niversity of North Carolina, Charlotte - Marlene Bruhaug Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Marlene Bruhaug EP - V / / TD/RT 462 Marlene Bruhaug niversitetet i Nordland HHB/GKN var på søknad om godkjenning av emne tudiene - Karina Jensen FV 2011/ / FV/AGA 52 Karina Jensen niversitetet i Nordland FV/AGA Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Augsburg College - dar Kintel Delstudier/praksis i utlandet - dar Kintel EP - V / / TD/RT 462 dar Kintel niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved niversity of Western ydney - Helene lvang Delstudier / praksis i utlandet - HHB - Helene lvang Bilateral - V / / TD/RT 516 Helene lvang niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 24 av 302

25 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved East Carolina niversity - Kristine Arntzen Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Kristine Arntzen EP - V / / TD/RT 462 Kristine Arntzen niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Katholieke niversitet Leuven - Erlend Nikolaisen Delstudier/praksis i utlandet- HHB - Erland Nikolaisen Erasmus - V / / TD/KMJ 462 Erlend Nikolaisen niversitetet i Nordland HHB/GKN var på søknad om endring av studieretning - Herman. Hoffstad - studentnr Endring av studieretning - Herman orbus Langtind Hoffstad / / FBA/ER 423 Herman orbus Langtind Hoffstad niversitetet i Nordland FBA/ER Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved North Carolina tate niversity Raleigh - Helene Charlotte Naurstad Kristiansen Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Helene Charlotte Naurstad Kristiansen EP - V / / TD/RT 462 Helene Charlotte Naurstad Kristiansen niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 25 av 302

26 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved niversity of Alicante - ngrid ommerli Delstudier / praksis i utlandet - HHB - ngrid ommerli Erasmus - V / / TD/RT 516 ngrid ommerli niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Leeds Metropolitan niversity - Marius Andreassen Delstudier / praksis i utlandet - HHB - Marius Andreassen Erasmus - V / / TD/RT 516 Marius Andreassen niversitetet i Nordland HHB/GKN Kopi av brev til KD - amfunnskontrakt for universiteter og høgskoler i Nord-Norge amfunnskontrakt for de høyere utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge oppstartmøte 2010/ / LED/FO 002 niversitetet i Nordland LED/FO TE Råd for høgre utdanning i Nord-Norge Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Leeds Metropolitan niversity - Aleksander Rinaldo Delstudier / praksis i utlandet - HHB - Aleksander Rinaldo Erasmus - V / / TD/RT 516 Aleksander Rinaldo niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 26 av 302

27 øknad om fedrekvote Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/GMT B 30 Tormod kålsvik øknad om fedrekvote Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Tormod kålsvik niversitetet i Nordland PER/GMT Oppfølgingsplan ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/AE P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ***** niversitetet i Nordland PER/TMM øknad - Jennifer Hülskötter - niversity of Applied cience Bremen nternasjonal studentmappe - FBA - Jennifer Hülskötter - Eerasmus - V /5-1 19/ TD/RT nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TD/RT TO Jennifer Hülskötter ide: 27 av 302

28 Prosjekt: Transcriptomics of thermal stress in the seaweed Fucus serratus, a key foundational species in the North Atlantic intertidal amlemappe Kvitteringer - Prosjektsøknader til Norges Forskningsråd - FBA 2012/ / FBA/NEL 666 niversitetet i Nordland FBA/GEM TE Norges forskningsråd øknad om godkjenning av emne - Trine Bernhoft amlemappe Godkjenning av emne - MBA HHB 2012/6-1 24/ HHB/AKN 461 niversitetet i Nordland HHB/AKN B 2 Trine Bernhoft Kopi av tildelingsbrev til Torghatten kurs og feriesenter - Bevilgning - Kompetansemeglingsprosjekt - Geotoper som utgangspunkt for opplevelsesbasert reiseliv Kompetansemeglingsprosjekt Geotoper som utgangspunkt for opplevelsesbasert reiseliv 2012/7-1 25/ /EL 321 niversitetet i Nordland /EL TE Nordland Fylkeskommune ide: 28 av 302

29 luttrapport - High North Energy Dialogue - PNA 2010/10153 Prosjektmidler for Nord-Amerika / / TD/MOB 351 enter for internasjonalisering av utdanning niversitetet i Nordland TD/MOB Oversendelse av offentlig søkerliste - rådgiver økonomi - st.nr FBA Fast stilling som rådgiver økonomi - st.nr FBA 2011/ / FBA/WBE Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA nderskrevet kontrakt om kraftkjøp med Hålogaland kraft for perioden Formidling av elektrisk kraft 2009/ / ØKON/AM Hålogaland Kraft A niversitetet i Nordland ØKON/AER timuleringsmidler til Fo i Nordland 2. tildeling - Tilsagn om tilskudd inntil kr Prosjekt NFK timuleringsmidler / / FBA/REL 666 niversitetet i Nordland FBA/REL TE Nordland Fylkeskommune ide: 29 av 302

30 Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 092 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Tine J. Didriksen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 120 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Julie Teige / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 095 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Camilla Johansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen ide: 30 av 302

31 Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 037 Klage, anke i forbindelse med eksamen - amson Fekade Badishe / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 119 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Helge Bertin Nilsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 005 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marie Paulsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen ide: 31 av 302

32 Behov for bekreftelse på disponering av tildelte VR-midler Kompetansemeglingsprosjekt Geotoper som utgangspunkt for opplevelsesbasert reiseliv 2012/7-3 54/ /EL 321 niversitetet i Nordland /EL TE Torghatten Kurs- og feriesenter Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 018 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Line Charlotte Bergvin / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen øknad om bytte av kull fra 10H til 11H tudiene - Lisa Lång Larsen PH 2012/9-1 56/ FA/AME nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl niversitetet i Nordland FA/P B 2 Lisa Lång Larsen øknad om fremstilling til bedømming PhD i sosiologi - Janne ren Paulsen Breimo / / FV/MJ 621 niversitetet i Nordland FV/MJ B 5 Janne Breimo ide: 32 av 302

33 Godkjenning av emner fra kull 2009H til kull 2010H bachelor i sykepleie tudiene - Mette Mari Nodeland PH 2010/ / FA/P nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Mette Mari Nodeland niversitetet i Nordland FA/P varbrev fra KD - Anmodning om å få beholde tildelte midler til studiet Videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PB-studier) Fagprofilert videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen - fagprofilerte PB - studier 2009/ / PH/AGH niversitetet i Nordland PØD/JAJ TE Kunnskapsdepartementet Brev til statsrådene - nderskrifter - Forespørsel om dialogmøte med tema - Entreprenørskap i utdanning med spesielt fokus på lærerutdanning Entreprenørskap i utdanning med spesielt fokus på lærerutdanning 2012/8-1 65/ PH/FRT 321 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland niversitetet i Nordland PH/FRT ide: 33 av 302

34 Oversendelse av utvidet søkerliste - rådgiver økonomi - st.nr FBA Fast stilling som rådgiver økonomi - st.nr FBA 2011/ / FBA/WBE P nntatt etter Off.loven 25 (1) Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Tilbud om forlengelse og utvidelse av midlertidig tilsetting i stilling som rådgiver - st.nr MA Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Heidi rene Mathisen niversitetet i Nordland PER/JVO Oversendelse av offentlig søkerliste - vikariat som konsulent/førstekonsulent - st.nr TD tlysning i midlertidig stilling som konsulent/førstekonsulent - st.nr ervicetorget TD 2011/ / TD/ARP Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Klage på formelle feil - eksamensoppgave i EK301E tudiene - Zelim angar HHB 2011/ / HHB/EAB nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Zelim angar niversitetet i Nordland HHB/EAB ide: 34 av 302

35 Endring av studieplan bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Kull 2010 H tudiene - unniva Elisabeth Davis PH 2011/ / FA/P 52 unniva Elisabeth Davis niversitetet i Nordland FA/P øknad om permisjon fra studiene Permisjon - Lene Marie Tønnesen / / HHB/AKN nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl niversitetet i Nordland HHB/AKN B 2 Lene Marie Tønnesen Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 040 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Oxana Bulanova / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frank Lindberg Odd Birger Hansen niversitetet i Nordland Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Til Dem dette måtte vedrøre niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 35 av 302

36 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 024 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Dea Fevang / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frank Lindberg Odd Birger Hansen niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 035 Klage anke i forbindelse med eksamen - Christina Rasch / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 026 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Ravi Kiran hrestha / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland ide: 36 av 302

37 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 023 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Xiaobo Wu / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 020 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Torstein Vik undsfjord / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Avslutning av studiet - Bachelor i sykepleie vår 2012 amlemappe studieåret 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / Avbryting av studiet 2007/ / TD/ARP 517 niversitetet i Nordland TD/ARP TE iril Finne Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Til Dem dette måtte vedrøre niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 37 av 302

38 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 012 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Mesfin Ghirmai Abraham / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frank Lindberg Odd Birger Hansen niversitetet i Nordland Klage på sensursvedtak - VT302E - kand 010 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Dmitry Andreevich Pukhlov / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Rekruttering av norske eksperter til E-kommisjonen - tlysninger i DG ANCO og DG REEARCH - Ettersending av stillingsbeskrivelser Rekruttering av norske eksperter til E-kommisjonen 2011/ / TD/PRO 620 niversitetet i Nordland TD/PRO TE Kunnskapsdepartementet ide: 38 av 302

39 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 038 Klage, anke i fobindelse med eksamen - Tetiana Kolesnyk / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 097 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Olga Ponomarenko / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Oversendelse av offentlig søkerliste - førstekonsulent/ rådgiver - st.nr TD tlysning av stilling som rådgiver ved ervicetorget - Vitnemål - st.nr TD 2011/ / TD/ARP Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA ide: 39 av 302

40 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 080 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Renate ivertsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland øknad om permisjon fra studiene - Lene Marie Tønnesen Permisjon - Lene Marie Tønnesen / / HHB/AKN nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Lene Marie Tønnesen niversitetet i Nordland HHB/AKN var på søknad om godkjenning av emne - Trine Bernhoft amlemappe Godkjenning av emne - MBA HHB 2012/ / HHB/AKN 461 Trine Bernhoft niversitetet i Nordland HHB/AKN var på søknad om godkjenning av emne - Ken Tollaksen amlemappe Godkjenning av emne - MBA HHB 2011/ / HHB/EEN nntatt etter Off.loven 26 (1) 461 Ken Tollaksen niversitetet i Nordland HHB/AKN ide: 40 av 302

41 varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 018 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Line Charlotte Bergvin / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Line Charlotte Bergvin niversitetet i Nordland varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 005 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marie Paulsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Marie Paulsen niversitetet i Nordland varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 092 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Tine J. Didriksen / / Tine Didriksen niversitetet i Nordland øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Marianne Fjellgaard niversitetet i Nordland TD/AJH ide: 41 av 302

42 varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 119 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Helge Bertin Nilsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Helge Bertin Nilsen niversitetet i Nordland Ber om studieveiledning i Bachelor i økonomi og ledelse tudieveiledning - Anne-ren Dahl / / HHB/GKN 541 niversitetet i Nordland HHB/GKN TE Anne Dahl øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Bjørn Faldaas niversitetet i Nordland TD/AJH øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Elisabeth kille niversitetet i Nordland TD/AJH ide: 42 av 302

43 øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Anita Johansen niversitetet i Nordland TD/AJH øknad om redusert arbeidstid Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/GMT TE Kari Flatlandsmo øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Tom Erik Pedersen niversitetet i Nordland TD/AJH Gullsekken kjema åpnet for å foreslå kandidater nvitasjon til å foreslå kandidater til den årlige gullsekken 2011/ / KK/K 438 niversitetet i Nordland KK/K TO Nordland Fylkeskommune ide: 43 av 302

44 varbrev fra kagekommisjonen - YK108H - kand 037 Klage, anke i forbindelse med eksamen - amson Fekade Badishe / / nntatt etter Off.loven 26 (1) amson Fekade Badishe niversitetet i Nordland Tilbud om tilsetting i fast stilling som driftstekniker - st.nr ØKO tlysning av stilling som driftstekniker - st.nr ØKO 2011/ / ØKON/AER P nntatt etter Off.loven 25 (1) Jonas Jom koglund niversitetet i Nordland PER/JVO varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 120 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Julie Teige / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Julie Teige niversitetet i Nordland varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 095 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Camilla Johansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Camilla Johansen niversitetet i Nordland ide: 44 av 302

45 øknad om å bli overflyttet til kull 10H tudiene - Hanne Hind Bogfjelldal PH 2012/ / FA/AME 52 niversitetet i Nordland FA/P B 2 Hanne Hind Bogfjelldal øknad om gjennomføring av eksamen ved niversitetet i Nordland avd Vesterålen - MA119L og BL122L amlemappe Avvikling av eksamen for in studenter ved annen utdanningsinstitusjon 2012/ / TD/ALA 451 niversitetet i Nordland TD/ALA TE tine H. Holdø Klage på sensurvedtak i MA105E - kand 121 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Christer Mehus Hagen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Christer Mehus Hagen Tilsagn og tilskudd på inntil kr til forprosjekt - utvikling av prosjektrettet kurs opplevelsesdesign og opplevelsesproduksjon Prosjektmidler til kursutvikling innen opplevelsesdesign og -produksjon 2011/ / HHB/ 666 niversitetet i Nordland HHB/ TE Nordland Fylkeskommune ide: 45 av 302

46 øknad om fri til forelesninger og eksamen, samt støtte til pensumlitteratur Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland ØKON/AER B 8 Morten Johansen Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NB ( H ) Elektronisk fakturering Høring - Elektronisk fakturering 2012/ / HHB/ 008 niversitetet i Nordland HHB/ TE Norsk Regnskapstiftelse nderskrevet arbeidsavtale - 50% stilling som universitetslektor t.nr HHB Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / PER/AE P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/AE TE Eirik imonsen Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 042 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Einar Bakken / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland ide: 46 av 302

47 Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 028 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marianne Berg-Hanssen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 018 Klage, anke i forbindelse med eksamen - usanne Karlsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland Kopi av brev til Arena nnovative Opplevelser - Betinget tilsagn om VR tilskudd til Fo-prosjekt - Benchmarking om lisensiering og sertifisering - en sammenligning mellom land Prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Nordland fylkeskommune - VR Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv / / HHB/ 666 niversitetet i Nordland HHB/PHH TE Nordland Fylkeskommune ide: 47 av 302

48 Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 006 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Margrethe Aadahl / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anne ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 022 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Tina Bergholt / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvei Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland øknad om godkjenning av emne - EX120E-2 - OR125E - MA106E - EK231E 000 og BE113E Godkjenning av emne - Lars Røed Hansen / / HHB/BRA nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland HHB/BRA TE Lars Røed Hansen øknad om 50 % permisjon uten lønn i ett år - stilling som professor - st.nr Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/GMT TE Berit tøre Brinchmann ide: 48 av 302

49 Klage på sensurvedtak - KV300F - kand 001 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Omotoyosi Tolulope Banjo / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Leif Akse Terje olberg niversitetet i Nordland Oversendelse av utvidet søkerliste - førstekonsulent/ rådgiver - st.nr TD tlysning av stilling som rådgiver ved ervicetorget - Vitnemål - st.nr TD 2011/ / TD/ARP P nntatt etter Off.loven 25 (1) Til økerne niversitetet i Nordland PER/MGA Oversendelse av offentlig søkerliste - førsteamanuensis/ førstelektor i matematikk - st.nr PH/LKK tilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk - st.nr PH/LKK 2011/ / PH/AFJ Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Mail til Anh Hien Tran ang fullføring av studium amlemappe - Bekreftelse på studier - HHB 2011/ / HHB/EAB nntatt etter Off.loven 26 (1) 519 Ellen Abelgård HHB/EAB Anh Hien Tran Ellen Abelgård HHB/EAB ide: 49 av 302

50 Oversendelse av offentlig søkerliste - førsteamanuensis/ førstelektor i naturfag - st.nr PH/LKK tilling som førsteamanuensis/førstelektor i naturfag - st.nr PH/LKK 2011/ / PH/AFJ Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Klage på sensurvedtak - A349 - kand 020 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Kajsa Liisa Høiland / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Reidun Follesø Bjørn Angell niversitetet i Nordland Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Egil Rogstad Bjørnar trømsnes / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal oelberg Nils Magne Larsen ide: 50 av 302

51 Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Vegard Hanssen Ekra tian. Nustad / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen øknad om avvikling av eksamen ved in - RE108 og EX130 amlemappe Avvikling av eksamen ved in for studenter fra annen utdanningsinstitusjon 2012/ / TD/ALA nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl niversitetet i Nordland TD/ALA B 2 Tommy Heldahl Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Naomi andra Thuraisingam Maria Baardsgaard / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen ide: 51 av 302

52 Klage på sensurvedtak - A352 - kand 004 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Rabia Zafar / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Bjørn Angell iv Oltdal niversitetet i Nordland Resultat av klagebehandling i BE116E - kand 316 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Eskil Andersen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Eirik K. Flatås Ørjan Bjørnådal Raymond vendsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen ide: 52 av 302

53 Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Linda Marie Karlsen Kristine Fjeld / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Elena Theres Lifjell Eveline Michaelsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen Klage på sensurvedtak - EK326E - kand 005 Klage anke i forbindelse med eksamen - Christina Rasch / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Øystein Gjerde Frode ættem niversitetet i Nordland ide: 53 av 302

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.04.2008 nnvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag tudentmappe 2008/1369-1 5722/2008 18.03.2008

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007.

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2008-13.1.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.01.2008 Autorisering av nyutdannet helsepersonell - sommeren 2007 - informasjon Autorisering av nyutdannet

Detaljer

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.6.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 23.06.2011 øknad om intern overflytting ved HiG ntern overflytting

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013.

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.10.2013, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2013 Arbeidsavtale Tilsettingsmappe - KB 4/2013 - pesialbibliotekar 2013/1300-10 18284/2013 13.09.2013 O/MONCLAN

Detaljer

02.12.2010 STUD/PRO. Orientering om nedsetting av faglig kommitee for intervju vedrørende godkjenning av utdanning - Omar Abbas 15.12.

02.12.2010 STUD/PRO. Orientering om nedsetting av faglig kommitee for intervju vedrørende godkjenning av utdanning - Omar Abbas 15.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2012-29.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.06.2014 øknad om støtte til samarbeids- og infrastrukturtiltak Forskning og utvikling i Nordland - stimuleringsordninger

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. Brev om videre praksis. Vurdering av skikkethet ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/697-6 6753/2013 26.04.

Offentlig journal. Brev om videre praksis. Vurdering av skikkethet ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/697-6 6753/2013 26.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.9.2013-30.9.2013, Dokumenttype:,, tatus: J,A 23.06.2014 Brev om videre praksis Vurdering av skikkethet ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/697-6 6753/2013

Detaljer

Offentlig journal. Avtale med Bodø kommune om veiledning av grunnskoler 2008. Avtale med Bodø kommune om veiledning av grunnskoler 2008

Offentlig journal. Avtale med Bodø kommune om veiledning av grunnskoler 2008. Avtale med Bodø kommune om veiledning av grunnskoler 2008 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.7.2012-31.7.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 23.06.2014 Avtale med Bodø kommune om veiledning av grunnskoler 2008 Avtale med Bodø kommune om veiledning av

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007

Offentlig journal. Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007. Eksamensavvikling ved HiN - 2006/2007 2006/192-14 1260/2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 20.05.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.05.2007 Oppmelding i prosedyrekunnskap i medikamenthåndtering 15. juni 2007 2006/192-14 1260/2007 10.05.2007 TDADM/MAB

Detaljer

Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012.

Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.11.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.11.2012 øknad om fritak fra fag tudentmappe - ***** ***** ***** 2012/2844-2 19329/2012.off. etter off.loven 26.5 Mottaker

Detaljer

Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten" - Bekreftelse på mottak av tilskudd

Tilsagn nr RDA 351/2007 Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten - Bekreftelse på mottak av tilskudd Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.5.2007-3.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.06.2007 Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i alten" -

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2014. Klassering: STUD/KCZ. Dok.dato: 19.03.2014. Klassering: STUD/AWD

Dok.dato: 04.03.2014. Klassering: STUD/KCZ. Dok.dato: 19.03.2014. Klassering: STUD/AWD Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 22.10.2014 Delvis signert utvekslingsavtale - Erasmus+ - 2014/2021 - niversity of Warsaw - FV tvekslingsavtale

Detaljer

Offentlig journal 2011/1613-3 11414/2011 14.11.2011 EFL/HKLW 2007/1358-116 11482/2011 11.11.2011 2008/826-11 11489/2011 11.11.2011

Offentlig journal 2011/1613-3 11414/2011 14.11.2011 EFL/HKLW 2007/1358-116 11482/2011 11.11.2011 2008/826-11 11489/2011 11.11.2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 14.11.2011 Anskaffelsesprotokoll - praksiskonferanser oktober 2011 EFL Anskaffelsesprotokoll for kjøp mellom 100 000 og 500

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar på søknad om å få skrive bacheloroppgaven alene. Studiene - Matilde Gaard - 281431 - FSV 2014/13-6 3666/2014

Offentlig journal. Foreløpig svar på søknad om å få skrive bacheloroppgaven alene. Studiene - Matilde Gaard - 281431 - FSV 2014/13-6 3666/2014 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.11.2014 Foreløpig svar på søknad om å få skrive bacheloroppgaven alene tudiene - Matilde Gaard - 281431 - FV 2014/13-6

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Journaldato: 9.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 9.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.04.2013 Kostnader knyttet til studenters bruk av advokat

Detaljer

Journaldato: 08.03.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.11.

Journaldato: 08.03.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.03.2012 Klage på formell feil ved eksamen Klage over formelle feil

Detaljer

Journaldato: 25.09.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.04.

Journaldato: 25.09.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype: I,,, tatus: J,A 30.09.2013 Oppnevning av medlem til AM - arbeidsgivers representant

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10.

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.10.2011 TT-sak 41/11 EFL - stilling som førstekonsulent studieadminstrasjon - godkjenning av utlysingstekst EFL Tilsettingssak

Detaljer

Dok.dato: 14.03.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 23.04.2008. Klassering: 212.1. Dok.dato: 02.06.

Dok.dato: 14.03.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 23.04.2008. Klassering: 212.1. Dok.dato: 02.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.06.2008 nnvitasjon - Visum nnvitasjon 2008/1549-1 6393/2008 14.03.2008 DR-/EKLP 432 The Royal Embassy of the Kingdom

Detaljer

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06.

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.6.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.06.2012 øknad om hospitering i enkeltemner høsten 2012

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 O 2013/1546-1 17631/2013 Birgit Wassnes 03.05.2013 O 2013/1546-2

Detaljer

Offentlig journal. Høringssvar - veiledningstjeneste om opphavsrett. Høring - Veiledningstjeneste for utdanningssektoren 2010/2231-3 2721/2011

Offentlig journal. Høringssvar - veiledningstjeneste om opphavsrett. Høring - Veiledningstjeneste for utdanningssektoren 2010/2231-3 2721/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.7.2011-31.7.2011, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.06.2014 Høringssvar - veiledningstjeneste om opphavsrett Høring - Veiledningstjeneste for utdanningssektoren

Detaljer

Offentlig journal. Interimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14

Offentlig journal. Interimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 29.10.2014 nterimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14 ocrates / Erasmus - studieåret 2006 / 2007

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal. Driftsrapport juli 2011. Rapportering til Helse Nord 2011 2011/496-14 17880/2011 16.08.2011 18.08.

Offentlig journal. Driftsrapport juli 2011. Rapportering til Helse Nord 2011 2011/496-14 17880/2011 16.08.2011 18.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2011 Driftsrapport juli 2011 Rapportering til Helse Nord 2011 2011/496-14 17880/2011 ØKON/TAR003 131 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 11.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.

Journaldato: 11.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 30.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 15.02.2013 nnhold: Tilbud Rammeavtale for løst inventar

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2011. Dok.dato: 29.03.2011. Dok.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2011. Dok.dato: 29.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2011 Orienteringer om innkomne saker Barn og unges kommunestyre 2010/3607-11

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av master Psykisk helsevern. Studentmappe - ***** ***** ***** 2006/4542-6 15872/2013 15.10.

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av master Psykisk helsevern. Studentmappe - ***** ***** ***** 2006/4542-6 15872/2013 15.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.11.2013, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.11.2013 øknad om utsettelse av master Psykisk helsevern tudentmappe - ***** ***** ***** 2006/4542-6 15872/2013 15.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2011 Arbeidsavtale datert 220811 ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 Paul Erik Svendsen Arbeidsavtale datert

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: 16.11.2012, Journalenhet: JHIST - Journalførende enhet for arkivet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.09.2012.

Journaldato: 16.11.2012, Journalenhet: JHIST - Journalførende enhet for arkivet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHT - Journalførende enhet for arkivet, Dokumenttype:,, tatus: J,A 19.11.2012 Vedrørende søknad om studieopphold i utlandet 2011/2012 tudentmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studier. Studentpermisjon - Kristin Willassen og Odd Magne Nicolaisen 2009/1098-2 8648/2009 29.09.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studier. Studentpermisjon - Kristin Willassen og Odd Magne Nicolaisen 2009/1098-2 8648/2009 29.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.3.2012-31.3.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.06.2014 øknad om permisjon fra studier tudentpermisjon - Kristin Willassen og Odd Magne Nicolaisen 2009/1098-2

Detaljer

Journaldato: 14.06.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 13.06.

Journaldato: 14.06.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.06.2012 Rector's appointment letter Studentmappe-h.D student

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.3.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.03.2014 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. AMU sak 13/2011 Kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet og kvalitet 2010/1702-21 3154/2011 DIR/BVO001 18.04.2011 10.02.

Offentlig journal. AMU sak 13/2011 Kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet og kvalitet 2010/1702-21 3154/2011 DIR/BVO001 18.04.2011 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2011 AM sak 13/2011 Kvalitet og pasientsikkerhet asientsikkerhet og kvalitet 2010/1702-21 3154/2011 10.02.2011

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Dok.dato: 27.04.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 02.05.2011. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 02.05.2011.

Dok.dato: 27.04.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 02.05.2011. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 02.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2011 ersonalmappe Lieng Knut 2008/346-17 8894/2011 27.04.2011 ERSS/MS8 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til forskningsopphold. Invitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007 HIN/EPS 29.05.

Offentlig journal. Invitasjon til forskningsopphold. Invitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007 HIN/EPS 29.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.5.2007-27.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 29.05.2007 nvitasjon til forskningsopphold. nvitasjon for å komme til HiN for å samarbeide 2007/170-4 1315/2007

Detaljer

Offentlig journal. NF. Sokndal k. Birkjeland gnr 88. Opplysninger fra telefonbestyrer *****, Egersund, om flere hauger i området har vært åpnet.

Offentlig journal. NF. Sokndal k. Birkjeland gnr 88. Opplysninger fra telefonbestyrer *****, Egersund, om flere hauger i området har vært åpnet. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.08.2012 NF. okndal k. Birkjeland gnr 88. Opplysninger fra telefonbestyrer *****, Egersund, om flere hauger i området har

Detaljer

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.

Journaldato: 16.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A nnkallling til møte i styrets klagenemnd 03.04.14 tyrets

Detaljer

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.

Journaldato: 30.01.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 31.01.2014 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk til eksamen

Detaljer

Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666. (enhet/initialer): AF/NL. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 14.10.2011.

Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666. (enhet/initialer): AF/NL. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 14.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2011 Følgebrev Knut Kjeldstadli 2011/1605-41 10727/2011 13.10.2011 Mottaker Knut Kjeldstadli Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2010 ersonalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 02.03.2010 ERSA/AFM Mottaker Kent Syltran Olsen ERSS/MS8

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.12.2013 Akademisk kalender for studieåret 2010/2011 Akademisk

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04.

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.5.2007-13.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.05.2007 øknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/359-3

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om tilsyn - behandling av personer over 80 år med akutt hjerneslag. Varsel om tilsyn 2011/680-2 16505/2011 14.07.

Offentlig journal. Varsel om tilsyn - behandling av personer over 80 år med akutt hjerneslag. Varsel om tilsyn 2011/680-2 16505/2011 14.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.08.2011 Varsel om tilsyn - behandling av personer over 80 år med akutt hjerneslag Varsel om tilsyn 2011/680-2 16505/2011

Detaljer

Dok.dato: 06.07.2009. Klassering: ØKON/AMS

Dok.dato: 06.07.2009. Klassering: ØKON/AMS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2011-28.2.2011, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.06.2014 Miljørapport fra Høgskolen 2008 Miljøfyrtårn 2008/777-8 6322/2009 09.02.2011 06.07.2009 ØKON/AER

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013.

Dok.dato: 29.02.2012. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.11.2013 var på søknad om innpassing av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2154-9 4389/2012 29.02.2012 ALT/DEKAN ALT Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.3.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 01.04.2014 pørsmål angående bachelorgrad Bachelorgrad Bachelorgrad

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak 2015/04996 ***** ***** ***** NPE sak 2015/04996 2015/1164-3 16697/2015 12.06.2015 DIR/EYLA 18.06.2015. Nordlandssykehuset

Offentlig journal. NPE sak 2015/04996 ***** ***** ***** NPE sak 2015/04996 2015/1164-3 16697/2015 12.06.2015 DIR/EYLA 18.06.2015. Nordlandssykehuset Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.06.2015 nnhold: NE sak 2015/04996 NE sak 2015/04996 U 2015/1164-3 16697/2015 DR/EYLA A Offl. 13, jfr.sp.h.tj.l

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015.

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 28.09.2015 Oppfølgingsplan ved sykemelding ersonalmappe - Sak/dok nr: 2004/2297-109

Detaljer

Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011.

Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011. Klassering: ***** PERSS/MS8. Dok.dato: 20.07.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.08.2011 ersonalmappe Waage nger Five 2010/1409-4 16814/2011 ERSS/MS8 Mottaker nger Five Waage ERSS/MS8 ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om støtte til produksjon av dokumentar. STØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim

Offentlig journal. Svar på søknad om støtte til produksjon av dokumentar. STØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 28.10.2013 var på søknad om støtte til produksjon av dokumentar TØH- studentforeningen ved Handelshøyskolen i Trondheim 2013/823-1

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015.

Journaldato: 11.01.2016-24.01.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 25.11.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.01.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.01.2016 Arbeidsavtale - fast tilsetting - personalmappe 2014/510-11 14051/2015

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 04.04.2016.

Journaldato: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 04.04.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.04.2016 Tjenesteattest - Anfrid Jacobsen Tjenesteattester for vikarer

Detaljer

Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-ASP/ANNETTYL. Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-AHS/ANNETTYL. Dok.dato: 26.10.2012.

Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-ASP/ANNETTYL. Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-AHS/ANNETTYL. Dok.dato: 26.10.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.11.2012 Automatisk begrunnelse - 7BP21-B tudentmappe - ***** ***** ***** 2012/2801-1 18875/2012 22.10.2012 AP/DEKAN

Detaljer