Dok.dato: Klassering: PHS/MSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 04.12.2006. Klassering: PHS/MSA"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, tatus: J,A øknad om delvis permisjon fra førskolelærerutdanningen Kristoffer Johansen - førskolelærerutdanning - fagene 2006/ / PH/MA nntatt etter offentlighetsloven 5a jfr forvaltningsloven Kristoffer Johansen Høgskolen i Bodø PH/MA Fremgangsrapport november 2010 Omskolering av militært personell i kraina - The nternational Foundation for ocial Adaptation - FA / FT 2006/ / HHB/ 341 tenriksdepartementet Høgskolen i Bodø HHB/DMY amarbeid med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved niversitetet i Tromsø atsning på lulesamisk språk ved in ( Professor stilling ) 2010/ / TD/KJO 273 niversitetet i Tromsø, nstitutt for språkvitenskap Høgskolen i Bodø /EL ide: 1 av 302

2 Bekreftelse på deltakelse i prosjektsøknad med Nordlandsforskning PhD i sosiologi - Camilla Risvoll Godø / / FV/MJ 621 Camilla Risvoll Godø niversitetet i Nordland FV/HO tsatt frist for tilsagn Naturlig fargestoff fra mikroalger - samarbeid om FO prosjekt 2007/ / FBA/NEL 666 Nordland Fylkeskommune niversitetet i Nordland FBA/REL tudieprogresjon - høst 2011 Permisjon - Anju GC / / FV/TO 531 Anju GC niversitetet i Nordland FV/TO Oppnevning som visedekan LKK Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Gisle Johnsen niversitetet i Nordland PER/OLM ide: 2 av 302

3 Tilbud om tilsetting i vikariat i 50 % stilling som konsulent - st. nr niversitetet i Nordland Vikarbehov - Mo i Rana - Vikariat i 50 % - t.nr / / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl. 13 ***** Annette Mari ønvisen niversitetet i Nordland PER/ON Tilbud til og svar fra Mats Jensaas - Pristilbud på pressebilder av sentrets medarbeidere Pressebildetaking av senterets medarbeidere 2011/ / KK/E 663 Mats Jensaas niversitetet i Nordland KK/E Takker for ja til jobben - fotografering av pressebilder Pressebildetaking av senterets medarbeidere 2011/ / KK/E 663 Pressefoto as v/ Bjørn Erik Lunde niversitetet i Nordland KK/E Engelskspråkling lederutviklingsprogram for forskningsledere - io Kompetanseutvikling - fakultet for biovitenskap og akvakultur 2011/ / FBA/GEM 420 niversitetet i Oslo niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 3 av 302

4 Anbudsinnbydelse Anskaffelse av konsulenttjenester harepoint / / ØKON/TAN 054 FunnT A itet A Atea A niversitetet i Nordland ØKON/TAN tudieveiledning Oxana obulyak tudiene - Oxana obulyak Lund FV 2011/ / FV/TO nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Oxsana obulyak niversitetet i Nordland FV/TO Program pr NOKTs hovedbesøk evaluering kvalitetssikrings-systemet for utdanningsvirksomheten Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - andre syklus 2009/ / PA/MRA 436 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen niversitetet i Nordland PA/BL ide: 4 av 302

5 Oppnevning som visedekan H Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Bodil vendsgård niversitetet i Nordland PER/OLM Dokumentasjon av overtid og tilleggslønn 2011 Riksrevisjonen - revisjon av regnskap / / ØKON/AER Offl. 5 (3) tsatt offentlighet 134 Riksrevisjonen niversitetet i Nordland ØKON/MJO Disponering av AK-midler 2012 Nordlandsprosessen - styringsgruppesaker 2010/ / PA/BL 400 Kunnskapsdepartementet niversitetet i Nordland TAB/BL Videreutdanningstilbud ved in knyttet til Kompetanse for kvalitet - ordningen i strategiperiode Felles innsats for videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet 2008/ / PH/FRT 400 amisk høgskole niversitetet i Nordland /EL ide: 5 av 302

6 Videreutdanningstilbud ved in knyttet til Kompetanse for kvalitet - ordningen i strategiperiode Felles innsats for videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet 2008/ / PH/FRT 400 niversitetet i Tromsø niversitetet i Nordland /EL Opprykk til stilling som universitetslektor Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Anita Tymi niversitetet i Nordland PER/OLM Opprykk til stilling som universitetslektor Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl olveig Limstrand niversitetet i Nordland PER/OLM Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Kalle Pulli niversitetet i Nordland PER/OLM ide: 6 av 302

7 Ny kontrakt Liv M Nielsen ldsjelsprisen Tiltak ldsjelprisen 2011/ / KK/AJO nntatt etter offentlighetsloven 13 (1) jfr. fvl Liv Merete Nielsen niversitetet i Nordland KK/AJO Refusjon av utgifter til Nordlandsprosessen Nordlandsprosessen - prosessdokumenter 2010/ / TAB/BL 400 Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna niversitetet i Nordland TAB/BL Oppnevning av kontaktperson - tvikling av utdanning - Forskning innen universell utforming tvikling av utdanning - Forskning innen universell utforming 2011/ / TD/JAT 530 Nordland Fylkeskommune, Folkehelse NG og Tannhelse niversitetet i Nordland TD/TOM ide: 7 av 302

8 øknad om permisjon fra studiene MBA Permisjon - ergei Ankipov / / HHB/AKN 531 ergei Ankipov niversitetet i Nordland HHB/AKN Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Karin Torsteinsen niversitetet i Nordland PER/OLM ad: Aksept av tilbud på oppgradering av OLiD-plattform ekvensieringsmaskiner - FBA (olid og kapillær) 2009/ / FBA/WBE 054 nvitrogen Dynal A niversitetet i Nordland ØKON/TAN Oppnevning som studieleder for bachelor i sykepleie Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Rachel Reitan niversitetet i Nordland PER/OLM ide: 8 av 302

9 nnvilgelse av søknad om forlenget permisjon uten lønn fra stilling som rådgiver - st.nr PA Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Eirik ivertsen niversitetet i Nordland PER/JVO ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl tatens pensjonskasse niversitetet i Nordland PER/BJ Oppnevning av bedømmelseskomitè for vuredering av søkere på stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Professor igurd Allern niversitetet i Nordland PER/MGA Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av søkere på stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Professor Gunilla Jarlbro niversitetet i Nordland PER/MGA ide: 9 av 302

10 Oppnevning av bedømmelseskomitè for vurdering av søkere på stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Professor Peter Bro niversitetet i Nordland PER/MGA Tilbud om midlertidig utvidelse av stillingsandel - st.nr TD Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Annette Mari ønvisen niversitetet i Nordland PER/JVO Oppnevning som studieleder i 50 % stilling for H/Mo i Rana Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Øyvind Christiansen niversitetet i Nordland PER/OLM Overflytting mellom kull tudiene - Mette Bertheussen PH 2009/ / FA/AME nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Mette Bertheussen niversitetet i Nordland FA/AME ide: 10 av 302

11 Oppfølging av studenter ved VMP Bachelor in animal science - FBA 2009/ / FBA/JHK 411 tudenter på 2010-kullet av Joint Bachelor Degree in Animal cience niversitetet i Nordland FBA/JHK Vedr. klage på formelle feil ved muntlig eksamen - NO261L Avvikling av eksamen - Jannicke With Wikholt / / FA/FNB nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl ***** niversitetet i Nordland FA/FNB Oppnevning som studieleder i 50 % stilling ved H/EV Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Wenche Bjarnedotter ørfonden niversitetet i Nordland PER/OLM Klage på sensurvedtak BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Roar Eidissen igurd Almton / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Nils Magne Larsen Frode Fjelldal-oelberg niversitetet i Nordland ide: 11 av 302

12 Oppnevning som studieleder ved LKK/GL Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Eirin Furre Moan niversitetet i Nordland PER/OLM Klage på sensurvedtak - BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Naomi andra Thuraisingam Maria Baardsgaard / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Nils Magne Larsen Frode Fjelldal-oelberg niversitetet i Nordland Aksept av tilsagn om midler fra Norgesuniversitetet til prosjektet Pedagogisk entreprenørskap i praksis: Veiledning i entreprenørielle læringsformer og pedagogisk utviklingsarbeid Prosjekt " Pedagogisk entreprenørskap i praksis - Veiledning i entreprenørielle læringsformer og pedgogisk utviklingsarbeid " 2011/ / PH/FRT 666 Norgesuniversitetet niversitetet i Nordland PØD/JAJ ide: 12 av 302

13 Vedrørende avvikling av eksamen - KR201L 002 og KR201L 003 Avvikling av eksamen - Alf Marius Fagerheim / / FA/P 451 Alf Marius Fagerheim niversitetet i Nordland FA/P Endring av studieplan Bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - kull 2010H Godkjenning av emne - Camilla Lydersen / / FA/FNB Camilla Lydersen niversitetet i Nordland FA/P Orientering om oppnevning av bedømmelseskomitè - stilling som professor i journalistikk - st.nr FV tilling som professor i jounalistikk - st.nr FV 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 25 (1) Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA nnvilget søknad om resterende foreldrepermisjon Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Bjørnar Eggen niversitetet i Nordland PER/BJ ide: 13 av 302

14 Oversendelse av bedømmelseskomitéens innstilling - stilling som professor i kunstdidaktikk - st.nr PH/LKK tilling som professor i kunstdidaktikk ( visuell kunst ) - st. nr PH - LKK 2010/ / PER/OLM P nntatt etter Off.loven 25 (1) To the applicants niversitetet i Nordland PER/MGA Vurdering av fireårig siviløkonomutdanning kontra dagens mastergrad i økonomi Vurdering av utdanning - Per Magne Kjøde 2011/ / HHB/EAB 541 Per Magne Kjøde niversitetet i Nordland HHB/EAB varbrev fra klagekommisjonen - Y186H - kand 126 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Einar Bakken / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Einar Bakken niversitetet i Nordland var på søknad om permisjon fra studiene Permisjon - Leana Francoise inamenye / / FV/GR nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Leana Francoise inamenye niversitetet i Nordland FV/GR ide: 14 av 302

15 Oppnevning som studieleder PP Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Else noen niversitetet i Nordland PER/OLM Anmodning om utbetaling av gaveforsterkning parebanken Nord-Norges gavefond - gaveprofessorat i økonomi og finans 2007/ / HHB/ Norges forskningsråd niversitetet i Nordland HHB/ Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i universitets- og høgskolesektoren - arkivplan Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i universitets og høgskolesektoren 2010/ / ARK/RNY Riksarkivet niversitetet i Nordland ARK/RNY var på spørsmål og respons fra professor Hagen Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Nils T Hagen niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 15 av 302

16 Norwegian for foreigners - The student is responsible for keeping himself informed about time and place for exams Avvikling av eksamen - Nima Ebrahimpourghavi / / FA/FNB 451 Nima Ebrahimpourgavi niversitetet i Nordland TD/ARP amarbeid Kunnskapsparken Helgeland og niversitetet i Nordland amarbeid - Kunnskapsparken Helgeland - KPH og niversitetet i Nordland - in 2009/ / TD/JAT 321 Kunnskapsparken Helgeland niversitetet i Nordland TD/JAT Pliktavlevering av doktorgradsavhandling HHB Pliktavlevering av doktorgradsavhandling HHB 2009/ / HHB/GKN Nasjonalbiblioteket niversitetet i Nordland HHB/GKN var på søknad om forhåndsgodkjenning av emne tudiene - Axel tentun FV 2011/ / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) Axel tentun niversitetet i Nordland FV/TJA ide: 16 av 302

17 Anmodning om utbetaling av tilsagn til prosjektet " Nettverks -og kompetanseutvikling - VR Nordland " Prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Nordland fylkeskommune - VR Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv / / HHB/ 666 Nordlandsforskning A niversitetet i Nordland HHB/PHH Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk Godkjenning av emne - Rikke Agerup / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) Rikke Agerup niversitetet i Nordland FV/TJA Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk tudiene - Knut-Eirik Lindblad FV 2011/ / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Knut-Eirik Lindblad niversitetet i Nordland FV/TJA øknad om bytte av kull fra 11V til 11H tudiene - Alf æthre PH 2011/ / FA/AME nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Alf æthre niversitetet i Nordland FA/AME ide: 17 av 302

18 nderskrevet kontrakt prosjekt AF0059 Bidragsprosjekt " ***** ***** ***** ***** ***** " - Mabit - niversitetet i Nordland - ***** 2011/ / FBA/HKN nntatt etter Off.lovens 26 (4) 666 MABT-programmet Norinnova A niversitetet i Nordland FBA/HKN øknad - nnopreneurship 21 nnopreneurship 21 - nterreg V-A prosjekt 2011/ / /EL 663 Troms Fylkeskommune niversitetet i Nordland TD/GHA Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk Godkjenning av emne - tine Myhre / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) 461 tine Myhre niversitetet i Nordland FV/TJA Forhåndsgodkjenning av innpassing av emner i Bachelor i Journalistikk Godkjenning av emne - tefan Revang / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) tefan Revang niversitetet i Nordland FV/TJA ide: 18 av 302

19 Oppfølgingsplan ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl NAV niversitetet i Nordland PER/BJ øknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl NAV niversitetet i Nordland PER/BJ Rapport ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl NAV niversitetet i Nordland PER/BJ Vedtak om forhåndsgodkjenning av emner Godkjenning av emne - Astrid Karoline øby Oftedal / / FV/TJA nntatt etter Off.loven 26 (1) 462 Karoline Oftedal niversitetet i Nordland FV/TJA ide: 19 av 302

20 Anmodning om utbetaling av tilsagn til forprosjektet " Benchmarking om lisensiering og sertifisering- en sammenlikning mellom land " Prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Nordland fylkeskommune - VR Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv / / HHB/ 666 Nordlandsforskning A niversitetet i Nordland HHB/PHH Vedrørende Bachelor i sykepleie kull 2011 vår tudiene - Berit Opheim PH 2012/ / FA/AME nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl ***** niversitetet i Nordland FA/P nvitation Babson College Entrepreneurship Research Conference ( BCERC ) / / LED/PPE 351 Babson College niversitetet i Nordland LED/PPE økand om arrangementsstøtte til Norske historiedager 2012 Norske Historiedager / / FV/MNN 153 nstitusjonen Fritt Ord niversitetet i Nordland FV/MNN ide: 20 av 302

21 øknad gaveforsterkning - AT 2011 Nordområdesenteret for næringslivet - HHB ak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 14650/ HHB/ 666 Norges forskningsråd niversitetet i Nordland HHB/ nnkalling ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Regine Vesterlid trøm niversitetet i Nordland PER/BJ var på søknad om permisjon for å delta som folkevalgt i kommunestyret Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Gerd Jakobsen niversitetet i Nordland PER/OLM Klage på sensurvedtak - BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Renate Nikolaisen Karoline Hansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen niversitetet i Nordland ide: 21 av 302

22 Klage på sensurvedtak - BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Egil Rogstad Bjørnar trømsnes / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - YN196H - kand 002 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Linda avjord / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Vigdis Abrahamsen Grøndahl Brit Teigen niversitetet i Nordland Adressetildeling Adresseendring - niversitetet i Nordland 2011/ / ØKON/AER Bodø kommune niversitetet i Nordland ØKON/AER ide: 22 av 302

23 Klage på sensurvedtak - EK203F - kand 005 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Robert Johansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Terje Vassdal Halvard Halvorsen niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - EK203F - kand 007 Klage, anke i forbindelse med eksamen - lv Christian æther / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Terje Vassdal Halvard Halvorsen niversitetet i Nordland øknad om delstudier i utlandet - Eirik Grytten tandal Appalachian tate niversity Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Eirik Grytten tandal EP - V / / TD/RT 462 Eirik Grytten tandal niversitetet i Nordland TD/RT ide: 23 av 302

24 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved niversity of North Carolina, Charlotte - Marlene Bruhaug Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Marlene Bruhaug EP - V / / TD/RT 462 Marlene Bruhaug niversitetet i Nordland HHB/GKN var på søknad om godkjenning av emne tudiene - Karina Jensen FV 2011/ / FV/AGA 52 Karina Jensen niversitetet i Nordland FV/AGA Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Augsburg College - dar Kintel Delstudier/praksis i utlandet - dar Kintel EP - V / / TD/RT 462 dar Kintel niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved niversity of Western ydney - Helene lvang Delstudier / praksis i utlandet - HHB - Helene lvang Bilateral - V / / TD/RT 516 Helene lvang niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 24 av 302

25 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved East Carolina niversity - Kristine Arntzen Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Kristine Arntzen EP - V / / TD/RT 462 Kristine Arntzen niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Katholieke niversitet Leuven - Erlend Nikolaisen Delstudier/praksis i utlandet- HHB - Erland Nikolaisen Erasmus - V / / TD/KMJ 462 Erlend Nikolaisen niversitetet i Nordland HHB/GKN var på søknad om endring av studieretning - Herman. Hoffstad - studentnr Endring av studieretning - Herman orbus Langtind Hoffstad / / FBA/ER 423 Herman orbus Langtind Hoffstad niversitetet i Nordland FBA/ER Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved North Carolina tate niversity Raleigh - Helene Charlotte Naurstad Kristiansen Delstudier/praksis i utlandet - HHB - Helene Charlotte Naurstad Kristiansen EP - V / / TD/RT 462 Helene Charlotte Naurstad Kristiansen niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 25 av 302

26 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved niversity of Alicante - ngrid ommerli Delstudier / praksis i utlandet - HHB - ngrid ommerli Erasmus - V / / TD/RT 516 ngrid ommerli niversitetet i Nordland HHB/GKN Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Leeds Metropolitan niversity - Marius Andreassen Delstudier / praksis i utlandet - HHB - Marius Andreassen Erasmus - V / / TD/RT 516 Marius Andreassen niversitetet i Nordland HHB/GKN Kopi av brev til KD - amfunnskontrakt for universiteter og høgskoler i Nord-Norge amfunnskontrakt for de høyere utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge oppstartmøte 2010/ / LED/FO 002 niversitetet i Nordland LED/FO TE Råd for høgre utdanning i Nord-Norge Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet våren 2012 ved Leeds Metropolitan niversity - Aleksander Rinaldo Delstudier / praksis i utlandet - HHB - Aleksander Rinaldo Erasmus - V / / TD/RT 516 Aleksander Rinaldo niversitetet i Nordland HHB/GKN ide: 26 av 302

27 øknad om fedrekvote Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/GMT B 30 Tormod kålsvik øknad om fedrekvote Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Tormod kålsvik niversitetet i Nordland PER/GMT Oppfølgingsplan ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/AE P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl ***** niversitetet i Nordland PER/TMM øknad - Jennifer Hülskötter - niversity of Applied cience Bremen nternasjonal studentmappe - FBA - Jennifer Hülskötter - Eerasmus - V /5-1 19/ TD/RT nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TD/RT TO Jennifer Hülskötter ide: 27 av 302

28 Prosjekt: Transcriptomics of thermal stress in the seaweed Fucus serratus, a key foundational species in the North Atlantic intertidal amlemappe Kvitteringer - Prosjektsøknader til Norges Forskningsråd - FBA 2012/ / FBA/NEL 666 niversitetet i Nordland FBA/GEM TE Norges forskningsråd øknad om godkjenning av emne - Trine Bernhoft amlemappe Godkjenning av emne - MBA HHB 2012/6-1 24/ HHB/AKN 461 niversitetet i Nordland HHB/AKN B 2 Trine Bernhoft Kopi av tildelingsbrev til Torghatten kurs og feriesenter - Bevilgning - Kompetansemeglingsprosjekt - Geotoper som utgangspunkt for opplevelsesbasert reiseliv Kompetansemeglingsprosjekt Geotoper som utgangspunkt for opplevelsesbasert reiseliv 2012/7-1 25/ /EL 321 niversitetet i Nordland /EL TE Nordland Fylkeskommune ide: 28 av 302

29 luttrapport - High North Energy Dialogue - PNA 2010/10153 Prosjektmidler for Nord-Amerika / / TD/MOB 351 enter for internasjonalisering av utdanning niversitetet i Nordland TD/MOB Oversendelse av offentlig søkerliste - rådgiver økonomi - st.nr FBA Fast stilling som rådgiver økonomi - st.nr FBA 2011/ / FBA/WBE Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA nderskrevet kontrakt om kraftkjøp med Hålogaland kraft for perioden Formidling av elektrisk kraft 2009/ / ØKON/AM Hålogaland Kraft A niversitetet i Nordland ØKON/AER timuleringsmidler til Fo i Nordland 2. tildeling - Tilsagn om tilskudd inntil kr Prosjekt NFK timuleringsmidler / / FBA/REL 666 niversitetet i Nordland FBA/REL TE Nordland Fylkeskommune ide: 29 av 302

30 Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 092 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Tine J. Didriksen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 120 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Julie Teige / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 095 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Camilla Johansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen ide: 30 av 302

31 Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 037 Klage, anke i forbindelse med eksamen - amson Fekade Badishe / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 119 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Helge Bertin Nilsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 005 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marie Paulsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen ide: 31 av 302

32 Behov for bekreftelse på disponering av tildelte VR-midler Kompetansemeglingsprosjekt Geotoper som utgangspunkt for opplevelsesbasert reiseliv 2012/7-3 54/ /EL 321 niversitetet i Nordland /EL TE Torghatten Kurs- og feriesenter Resultat av klagebehandling i YK108H - kand 018 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Line Charlotte Bergvin / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Hans nderhaug Linda tølen Olsen øknad om bytte av kull fra 10H til 11H tudiene - Lisa Lång Larsen PH 2012/9-1 56/ FA/AME nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl niversitetet i Nordland FA/P B 2 Lisa Lång Larsen øknad om fremstilling til bedømming PhD i sosiologi - Janne ren Paulsen Breimo / / FV/MJ 621 niversitetet i Nordland FV/MJ B 5 Janne Breimo ide: 32 av 302

33 Godkjenning av emner fra kull 2009H til kull 2010H bachelor i sykepleie tudiene - Mette Mari Nodeland PH 2010/ / FA/P nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Mette Mari Nodeland niversitetet i Nordland FA/P varbrev fra KD - Anmodning om å få beholde tildelte midler til studiet Videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PB-studier) Fagprofilert videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen - fagprofilerte PB - studier 2009/ / PH/AGH niversitetet i Nordland PØD/JAJ TE Kunnskapsdepartementet Brev til statsrådene - nderskrifter - Forespørsel om dialogmøte med tema - Entreprenørskap i utdanning med spesielt fokus på lærerutdanning Entreprenørskap i utdanning med spesielt fokus på lærerutdanning 2012/8-1 65/ PH/FRT 321 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland niversitetet i Nordland PH/FRT ide: 33 av 302

34 Oversendelse av utvidet søkerliste - rådgiver økonomi - st.nr FBA Fast stilling som rådgiver økonomi - st.nr FBA 2011/ / FBA/WBE P nntatt etter Off.loven 25 (1) Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Tilbud om forlengelse og utvidelse av midlertidig tilsetting i stilling som rådgiver - st.nr MA Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Heidi rene Mathisen niversitetet i Nordland PER/JVO Oversendelse av offentlig søkerliste - vikariat som konsulent/førstekonsulent - st.nr TD tlysning i midlertidig stilling som konsulent/førstekonsulent - st.nr ervicetorget TD 2011/ / TD/ARP Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Klage på formelle feil - eksamensoppgave i EK301E tudiene - Zelim angar HHB 2011/ / HHB/EAB nntatt etter Off.loven 26 (1) 52 Zelim angar niversitetet i Nordland HHB/EAB ide: 34 av 302

35 Endring av studieplan bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Kull 2010 H tudiene - unniva Elisabeth Davis PH 2011/ / FA/P 52 unniva Elisabeth Davis niversitetet i Nordland FA/P øknad om permisjon fra studiene Permisjon - Lene Marie Tønnesen / / HHB/AKN nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl niversitetet i Nordland HHB/AKN B 2 Lene Marie Tønnesen Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 040 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Oxana Bulanova / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frank Lindberg Odd Birger Hansen niversitetet i Nordland Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Til Dem dette måtte vedrøre niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 35 av 302

36 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 024 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Dea Fevang / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frank Lindberg Odd Birger Hansen niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 035 Klage anke i forbindelse med eksamen - Christina Rasch / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 026 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Ravi Kiran hrestha / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland ide: 36 av 302

37 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 023 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Xiaobo Wu / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 020 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Torstein Vik undsfjord / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Avslutning av studiet - Bachelor i sykepleie vår 2012 amlemappe studieåret 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / Avbryting av studiet 2007/ / TD/ARP 517 niversitetet i Nordland TD/ARP TE iril Finne Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl Til Dem dette måtte vedrøre niversitetet i Nordland FBA/GEM ide: 37 av 302

38 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 012 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Mesfin Ghirmai Abraham / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Frank Lindberg Odd Birger Hansen niversitetet i Nordland Klage på sensursvedtak - VT302E - kand 010 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Dmitry Andreevich Pukhlov / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Rekruttering av norske eksperter til E-kommisjonen - tlysninger i DG ANCO og DG REEARCH - Ettersending av stillingsbeskrivelser Rekruttering av norske eksperter til E-kommisjonen 2011/ / TD/PRO 620 niversitetet i Nordland TD/PRO TE Kunnskapsdepartementet ide: 38 av 302

39 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 038 Klage, anke i fobindelse med eksamen - Tetiana Kolesnyk / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 097 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Olga Ponomarenko / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland Oversendelse av offentlig søkerliste - førstekonsulent/ rådgiver - st.nr TD tlysning av stilling som rådgiver ved ervicetorget - Vitnemål - st.nr TD 2011/ / TD/ARP Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA ide: 39 av 302

40 Klage på sensurvedtak - VT302E - kand 080 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Renate ivertsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Odd Birger Hansen Frank Lindberg niversitetet i Nordland øknad om permisjon fra studiene - Lene Marie Tønnesen Permisjon - Lene Marie Tønnesen / / HHB/AKN nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Lene Marie Tønnesen niversitetet i Nordland HHB/AKN var på søknad om godkjenning av emne - Trine Bernhoft amlemappe Godkjenning av emne - MBA HHB 2012/ / HHB/AKN 461 Trine Bernhoft niversitetet i Nordland HHB/AKN var på søknad om godkjenning av emne - Ken Tollaksen amlemappe Godkjenning av emne - MBA HHB 2011/ / HHB/EEN nntatt etter Off.loven 26 (1) 461 Ken Tollaksen niversitetet i Nordland HHB/AKN ide: 40 av 302

41 varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 018 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Line Charlotte Bergvin / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Line Charlotte Bergvin niversitetet i Nordland varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 005 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marie Paulsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Marie Paulsen niversitetet i Nordland varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 092 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Tine J. Didriksen / / Tine Didriksen niversitetet i Nordland øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Marianne Fjellgaard niversitetet i Nordland TD/AJH ide: 41 av 302

42 varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 119 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Helge Bertin Nilsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Helge Bertin Nilsen niversitetet i Nordland Ber om studieveiledning i Bachelor i økonomi og ledelse tudieveiledning - Anne-ren Dahl / / HHB/GKN 541 niversitetet i Nordland HHB/GKN TE Anne Dahl øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Bjørn Faldaas niversitetet i Nordland TD/AJH øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Elisabeth kille niversitetet i Nordland TD/AJH ide: 42 av 302

43 øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Anita Johansen niversitetet i Nordland TD/AJH øknad om redusert arbeidstid Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/GMT TE Kari Flatlandsmo øknad om reservering av studieplass amlemappe Forhåndsløfte - reservering - utsettelse av studieplass 2011/ / TD/AJH nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl Tom Erik Pedersen niversitetet i Nordland TD/AJH Gullsekken kjema åpnet for å foreslå kandidater nvitasjon til å foreslå kandidater til den årlige gullsekken 2011/ / KK/K 438 niversitetet i Nordland KK/K TO Nordland Fylkeskommune ide: 43 av 302

44 varbrev fra kagekommisjonen - YK108H - kand 037 Klage, anke i forbindelse med eksamen - amson Fekade Badishe / / nntatt etter Off.loven 26 (1) amson Fekade Badishe niversitetet i Nordland Tilbud om tilsetting i fast stilling som driftstekniker - st.nr ØKO tlysning av stilling som driftstekniker - st.nr ØKO 2011/ / ØKON/AER P nntatt etter Off.loven 25 (1) Jonas Jom koglund niversitetet i Nordland PER/JVO varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 120 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Julie Teige / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Julie Teige niversitetet i Nordland varbrev fra klagekommisjonen - YK108H - kand 095 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Camilla Johansen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Camilla Johansen niversitetet i Nordland ide: 44 av 302

45 øknad om å bli overflyttet til kull 10H tudiene - Hanne Hind Bogfjelldal PH 2012/ / FA/AME 52 niversitetet i Nordland FA/P B 2 Hanne Hind Bogfjelldal øknad om gjennomføring av eksamen ved niversitetet i Nordland avd Vesterålen - MA119L og BL122L amlemappe Avvikling av eksamen for in studenter ved annen utdanningsinstitusjon 2012/ / TD/ALA 451 niversitetet i Nordland TD/ALA TE tine H. Holdø Klage på sensurvedtak i MA105E - kand 121 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Christer Mehus Hagen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Christer Mehus Hagen Tilsagn og tilskudd på inntil kr til forprosjekt - utvikling av prosjektrettet kurs opplevelsesdesign og opplevelsesproduksjon Prosjektmidler til kursutvikling innen opplevelsesdesign og -produksjon 2011/ / HHB/ 666 niversitetet i Nordland HHB/ TE Nordland Fylkeskommune ide: 45 av 302

46 øknad om fri til forelesninger og eksamen, samt støtte til pensumlitteratur Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / PER/ON P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland ØKON/AER B 8 Morten Johansen Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NB ( H ) Elektronisk fakturering Høring - Elektronisk fakturering 2012/ / HHB/ 008 niversitetet i Nordland HHB/ TE Norsk Regnskapstiftelse nderskrevet arbeidsavtale - 50% stilling som universitetslektor t.nr HHB Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / PER/AE P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/AE TE Eirik imonsen Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 042 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Einar Bakken / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland ide: 46 av 302

47 Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 028 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Marianne Berg-Hanssen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 018 Klage, anke i forbindelse med eksamen - usanne Karlsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland Kopi av brev til Arena nnovative Opplevelser - Betinget tilsagn om VR tilskudd til Fo-prosjekt - Benchmarking om lisensiering og sertifisering - en sammenligning mellom land Prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Nordland fylkeskommune - VR Nordland - Opplevelsesbasert reiseliv / / HHB/ 666 niversitetet i Nordland HHB/PHH TE Nordland Fylkeskommune ide: 47 av 302

48 Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 006 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Margrethe Aadahl / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvie Anne ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland Klage på sensurvedtak - Y115H - kand 022 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Tina Bergholt / / nntatt etter Off.loven 26 (1) ylvei Anna ollied Kirsten Frøysa niversitetet i Nordland øknad om godkjenning av emne - EX120E-2 - OR125E - MA106E - EK231E 000 og BE113E Godkjenning av emne - Lars Røed Hansen / / HHB/BRA nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland HHB/BRA TE Lars Røed Hansen øknad om 50 % permisjon uten lønn i ett år - stilling som professor - st.nr Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / PER/GMT P nntatt etter Off.loven 13(1), Fvl niversitetet i Nordland PER/GMT TE Berit tøre Brinchmann ide: 48 av 302

49 Klage på sensurvedtak - KV300F - kand 001 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Omotoyosi Tolulope Banjo / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Leif Akse Terje olberg niversitetet i Nordland Oversendelse av utvidet søkerliste - førstekonsulent/ rådgiver - st.nr TD tlysning av stilling som rådgiver ved ervicetorget - Vitnemål - st.nr TD 2011/ / TD/ARP P nntatt etter Off.loven 25 (1) Til økerne niversitetet i Nordland PER/MGA Oversendelse av offentlig søkerliste - førsteamanuensis/ førstelektor i matematikk - st.nr PH/LKK tilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk - st.nr PH/LKK 2011/ / PH/AFJ Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Mail til Anh Hien Tran ang fullføring av studium amlemappe - Bekreftelse på studier - HHB 2011/ / HHB/EAB nntatt etter Off.loven 26 (1) 519 Ellen Abelgård HHB/EAB Anh Hien Tran Ellen Abelgård HHB/EAB ide: 49 av 302

50 Oversendelse av offentlig søkerliste - førsteamanuensis/ førstelektor i naturfag - st.nr PH/LKK tilling som førsteamanuensis/førstelektor i naturfag - st.nr PH/LKK 2011/ / PH/AFJ Til søkerne niversitetet i Nordland PER/MGA Klage på sensurvedtak - A349 - kand 020 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Kajsa Liisa Høiland / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Reidun Follesø Bjørn Angell niversitetet i Nordland Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Egil Rogstad Bjørnar trømsnes / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal oelberg Nils Magne Larsen ide: 50 av 302

51 Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Vegard Hanssen Ekra tian. Nustad / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen øknad om avvikling av eksamen ved in - RE108 og EX130 amlemappe Avvikling av eksamen ved in for studenter fra annen utdanningsinstitusjon 2012/ / TD/ALA nntatt etter off.loven 13(1) jfr. fvl niversitetet i Nordland TD/ALA B 2 Tommy Heldahl Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Naomi andra Thuraisingam Maria Baardsgaard / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen ide: 51 av 302

52 Klage på sensurvedtak - A352 - kand 004 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Rabia Zafar / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Bjørn Angell iv Oltdal niversitetet i Nordland Resultat av klagebehandling i BE116E - kand 316 Klage, anke i forbindelse med eksamen - Eskil Andersen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Eirik K. Flatås Ørjan Bjørnådal Raymond vendsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen ide: 52 av 302

53 Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Linda Marie Karlsen Kristine Fjeld / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen Resultat av klagebehandling i BE116E - kand Klage, anke i forbindelse med eksamen - Elena Theres Lifjell Eveline Michaelsen / / nntatt etter Off.loven 26 (1) niversitetet i Nordland TE Frode Fjelldal-oelberg Nils Magne Larsen Klage på sensurvedtak - EK326E - kand 005 Klage anke i forbindelse med eksamen - Christina Rasch / / nntatt etter Off.loven 26 (1) Øystein Gjerde Frode ættem niversitetet i Nordland ide: 53 av 302

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Interimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14

Offentlig journal. Interimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 29.10.2014 nterimrapport for Erasmus mobilitetsmidler studieåret 13/14 ocrates / Erasmus - studieåret 2006 / 2007

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. Sykepermisjon. ***** ***** ***** Personalmappe 2007/23-3 1525/2007 07.06.2007 12.06.2007 PERSØK/ASO. Retur av arbeidsavtalen

Offentlig journal. Sykepermisjon. ***** ***** ***** Personalmappe 2007/23-3 1525/2007 07.06.2007 12.06.2007 PERSØK/ASO. Retur av arbeidsavtalen Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.6.2007-17.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 18.06.2007 ykepermisjon ***** ***** ***** ersonalmappe 2007/23-3 15/2007 07.06.2007 ERØK/AO 221 Retur av arbeidsavtalen

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03102-3 Protokoll Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 Møtedokumenter for Det sentrale forskningsutvalget 2014 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 08.01.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 08.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Tilbud Timelærer SV-125 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04.

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.5.2007-13.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.05.2007 øknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/359-3

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-22.6.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 08.07.2014 Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015 H Fakultetsinterne Fo-søknader 2014-2015

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer