FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr Årgang 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20"

Transkript

1 FAGBLADET Nr Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep

2 innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren 07 Nytt fra pensjonistgruppa til avdeling 8 08 Permitteringer og politikk 09 EØS-avtalen en trussel mot norsk fagbevegelse 10 Faglig politisk kurs på Straand hotell 12 Hva er nytt i arbeidslivspolitikken? 13 Telemark Technologies 14 Kaasine og Lundtveit, KL Bygg AS 16 Målevirksomheten 17 Hvi ingen går i fella men passer seg for den 18 Bedrifter som har tariffavtale og som har ansatte organisert i Fellesforbundet 20 Kontaktinformasjon RedAktøReNs LiLLe HjøRNe God jul & Godt Nytt År! ønskes til alle lesere av Fagbladet. Det virker kanskje litt rart å starte et innlegg med noe de fleste avslutter med, men jeg føler at det i år er ganske mange av våre arbeidskollegaer som trenger at vi ønsker litt ekstra. Det har vært en del oppsigelser i høst og det har også vært noen relativt store konkurser siden i sommer. Arbeidsmarkedet er heller ikke så lett for tiden, og med de nye reglene som den mørkeblå regjeringa har innført og vil innføre, er nok en midlertidig kontrakt det beste mange kan håpe på. Det er ikke bare usikkerheten du får som midlertidig ansatt som er ille, du har også stor sjans til å miste mye pensjon, og hele AFP`n. Jeg regner med at vi kommer tilbake til det temaet i et senere nummer. Det som den mørkeblå regjeringa nå har satt i gang er et angrep på selve grunnlaget for hele fagbevegelsen kollektive avtaler. Før de kollektive avtalene var det kjøpers marked når det kom til arbeidskraft. Arbeidsgiver bestemte lønna, og arbeidstakere underbøy hverandre for å få jobb. Så organiserte vi oss og sa til arbeidsgiver at skal du kjøpe arbeidskrafta vår, så koster den like mye, enten du velger den eller den arbeideren. Vi skapte en motkraft, og den var basert på at vi sto sammen i kollektive avtaler. Mister LO retten til å ha kollektive avtaler, er vi satt 107 år tilbake i tid, og det er ingen arbeidstaker tjent med. Derfor er det også viktig at flest mulig nå engasjerer seg i landsmøtedebatten som kommer utover. Fellesforbundets landsmøte er stort og veldig mye politikk blir vedtatt der. Nå er det ikke alt som vi får gjennom, men det er den politikken som Fellesforbundet skal jobbe mot de neste fire åra. Det skal også lages nye vedtekter og retningslinjer for Fellesforbundets drift. Som dere ser i dette nummeret så er det ingen innlegg og reportasjer fra vår utmerkede journalist Tommy. Han valgte å gi seg etter forrige nummer, og det er noe som bladet bærer preg av. Det er fire sider mindre enn vanlig, og Tommy sin skarpe penn og klare meninger mangler. Veldig mye av arbeidet har falt på meg, og det er ikke heldig, hverken for kvaliteten eller variasjonen. Bladet er åpent for alle som vil skrive leserinnlegg, og jeg vil oppfordre alle som har noe på hjertet til å sende inn noen linjer. På den måten får vi et mye bedre blad med flere meninger. Mvh Jon Halvor Svalbjørg Redaksjon: Jon Halvor Svalbjørg, Erik Hørsrud og Arne Hagen e-post: Utgiver: Fellesforbundet Avdeling 8 og 39 Telemark trykk: Telemark Trykk AS, Notodden Opplag: 6500 eks. 2 Fellesforbundet Telemark

3 LedeR FeLLesFORbUNdet Avd. 8 telemark skien går foran Den 4.september fattet et enstemmig bystyre i Skien et 14 punkts program som skal innarbeides i kommunens og kommunale AS-KS anbudsdokumenter. Dette er et modig vedtak av et samlet kommunestyre. Skien vil bli pilotkommune uttalte ordføreren til Magasinet 24. august Det har de blitt etter dette vedtaket, som og medførte at Skien Kommune fikk Ildsjelprisen fra samarbeidskomitéen mot svart arbeid. Kommuner og fylker over hele landet er nå i ferd med å diskutere innføring av "Skiensmodellen". Den er blitt godt mottatt av alle seriøse aktører i byggebransjen. Vedtaket er revolusjonerende. Nå er det egne ansatte, kompetanse, lærlinger og seriøsitet som kommer først. Dette betyr at kvaliteten på byggeoppdrag blir bedret og byggefeilene blir redusert. Telemark Fylke har og fattet vedtak om kompetanse, egne ansatte, aktiv lærlingebedrift osv. Dette skal blant annet ligge i bunnen på den nye skolen som skal bygges på Klosterøya. Når kvalitetskriteriene er oppfylt teller prisen. Fellesforbundet i Telemark skal støtte og følge opp vedtakene både fra Skien kommune og fylket, og være en pådriver for at alle kommuner, boligbyggelag og andre utbyggere som for eksempel Grenlandssamarbeidet vedtar de samme retningslinjer. Vi har hatt et godt samarbeid med NHO og det skal vi fortsette med til hele Telemark har fattet lignende vedtak. Takk til Skien for vedtaket. Årets statsbudsjett De rike gleder seg. I VG 26.november kan vi lese følgende: "folk flest får 400 kroner i skattelette, det tilsvarer en plastposeavgift om dagen". Tjener du 2 millioner i gjennomsnitt blir skatteletta kroner. I avdeling 8 har vi alltid advart mot Frp og Høyres løgner om at de er partiene for folk flest, med støtte fra Krf og Venstre. I årets statsbudsjett er det ikke bare lønnsinntekter som gir skattelette til de rikeste, men også formue, og her er det virkelig snakk om store summer, flere 10 talls tusen. Finansieringa gjøres blant annet ved at de erner feriepenger på ledighetstrygd og at de svekker mange uføre sine pensjoner, det kuttes stort sett til de som har minst og gis til de som har mest. Arbeidslivet Flere blir midlertidig ansatt. Det gjør det lettere og innføre lange arbeidsdager, utvide normalarbeidsdagen og ha mer gjennomsnittsberegning av arbeidstida. Det blir mindre del du kan kreve overtid for og mer søndagsarbeid. Listen kan gjøres lengre. Mange er allerede uten fast jobb takket være permitteringsreglene, nå 20 dager. Vårt krav er 3 dager. Kort sagt: årets statsbudsjett er det første alvorlige angrep på arbeidsfolks lønns- og arbeidsforhold de svakeste blir angrepet først, og de har lovet at nå skal det bli blå politikk. Frp og Høyre har lite til overs for arbeidsfolk og fagbevegelsen. Nå skal vi feire jul og ønske et nytt år velkommen. Til dere som har blitt arbeidsledige grunnet regjeringas permitteringsregler: vi skal fortsette i 2015 og slåss for at de reglene blir endret. Vi skal slå tilbake alle arbeiderfiendlige forslag fra den blå regjeringa, men skal vi greie dette er vi avhengige av en sterk og godt organisert fagbevegelse, det må vi ha uansett hvilken regjering vi har. Det er fagbevegelsen som er velferdsstatens far og mor og den skal vi forsvare mot alle angrep. God Jul og Godt Nytt År Arne Hagen Årsmøte Fellesforbundet avdeling 8 telemark Torsdag 26. mars 2015 kl Sted: Fellesforbundets hus, Gråtenmoen, Skien. Dagsorden etter vedtektene. Forslag må være styret i hende innen mandag 16. mars. Etter årsmøte blir det debatt/orientering om aktuelle faglig-politiske utfordringer. Styret Fellesforbundet Telemark 3

4 LedeR FeLLesFORbUNdet Avd. 39 telemark Hei alle! Denne høsten har gått fort. Jeg syntes at det ikke er lenge siden vi hadde sommer og sol. Men vi ser jo at mørketiden er over oss. Vi ser også at høyresiden har lagt fram sitt første budsjett, det går ikke vår vei. Se bare på plastpose avgift til kr 2,50 pr pose, det koster bare 0,75 øre og produsere den. De har heller ikke holdt mye av det de lovet de skulle gjøre. Det ser en bare på målingene at de går nedover og det er bra. Nå hører vi at de rasler med sablene når det gjelder Arbeidsmiljøloven også. Nå har Erikson vært i møte med partene i arbeidslivet og vil da øke aldergrensen først til 72 år og senere til 75 år, skal ikke ungdommen få komme til? Videre vil de forandre på arbeidsmiljøloven på enkelte områder som ikke går vår vei. De gjør ting mer vanskelig for oss på gulvet. De tenker mest på kapitalistene. På vegne fra oss i Avdeling 39 Industri & Service vil jeg ønske dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År! Alf Kåsene "Fagbladet ønsker alle sine lesere en God Jul og et Godt Nytt År!" 4 Fellesforbundet Telemark

5 vernespalten vernespalten høsten 2014 Aktuelt Atter en vinter er i vente og tiden går fort mot jul. Jeg har i disse dager hatt mange skolebesøk på videregående og fokusert på helse miljø og sikkerhet for elever som skal ut som lærlinger i byggebransjen. Det er viktig å få en god rekrutering til bransjen, det viser seg at færre søker seg til yrkesfagene og klasser blir lagt ned. Bedriftene har her et stort ansvar for å ta inn lærlinger slik at så mange som mulig får en sjanse til å utdanne seg. ergonomi Muskel og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Vi vet jo at byggebransjen har mange tunge løft for den ansatte gjennom et langt arbeidsliv. Det er viktig å se på bruken av hjelpemidler til tunge løft som fins på markedet, også opplæring i den enkelte arbeidsoppgaven. Bytte ut tunge objekter med lettere. Få hjelp av andre. Variere arbeidet, unngå ensformig arbeid og tidspress. Tilrettelegging av arbeidsplassen er viktig for tilpasning av den enkelte arbeidstaker. elementmontasje Sikkerhet ved elementmontasje: Hans Stemland som er seniorforsker ved Sintef krever at det blir et øyeblikkelig forbud mot å oppholde seg i etasjene under når betongelementer blir heist på plass. Når et betongelement faller ned, vil belastningen på gulvet i neste etasje bli ti ganger større enn vekten av den fallende betongen, noe som er mer enn det gulvet er beregnet for. Derfor vil raset bare bli større og større for hver etasje som kollapser og vil ikke stoppe før i kjelleren. kurs Neste 40 timers arbeidsmiljøkurs blir i mars 2015 i Sande- ord Jeg ønsker dere riktig God Jul og et Godt Nytt År! Hilsen Regionalt verneombud Geir Kaasa kort om kurs Kurskatalogen for 2015 er nå klar. I år så blir det 4 stk FTV- 1 kurs, hvorav 2 er dagskoler. FTV-1 på Fellesforbundets hus i Skien går 9-11 og mars. Anbefaler på sterkeste at flest mulig tar dette kurset. Videre er det 2 stk FTV-2, ett av hver av FTV-3, FTV-4 og FTV-5. Nytt av året er Introkurs for medlemmer og nye tillitsvalgte. Det blir på en dag og tar for seg det helt grunnleggende om Fellesforbundet, saksgangen gjennom systemet fra klubb til LO`s juridiske avdeling, rollen som tillitsvalgte har, LO-Favør og informasjon om kurstilbuda. Videre har katalogen oversikt over enkeltstående kurs og MoTo kurs i vårt område, samt Fellesforbundets sentrale kurs og konferanser. Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst Utgangspunktet er at alle tillitsvalgte skal ha et eksemplar av katalogen. Det er derfor viktig at tillitsvalgt er flink til å følge opp sine medlemmer på dette. Plakater til de forskjellige kursa vil komme ut på samme måte som før. Dersom det er noen tillitsvalgte som vil ha flere kataloger kan de henvende seg til avdelinga. Fellesforbundet Telemark 5

6 dk-sekretæren 2015 mulighetenes år "Nytt år og nye muligheter" er et uttrykk som ofte blir brukt og med rette er nå straks tilbakelagt og det som ikke er gjort i 2014, er det ikke mye å få gjort noe med. MEN vi starter på ny frisk like etter at nyttårsrakettene har landet, og 2015 byr på en del muligheter når det gjelder påvirkning. Forbundet skal gjennomføre et landsmøte og det er kommune- og fylkestingsvalg til høsten. Arbeidet har allerede startet og det er nå "toget går", hvis en vil være med og påvirke. Nominasjonen til kommune- og fylkestingsvalg er det for sent å påvirke da listene allerede er behandlet utover høsten og vedtatt i nominasjonsmøter i fylket og de enkelte kommunene. Men arbeidet med å få flertall for den politikken hver enkelt måtte mene er den rette for "arbeidsfolk flest", vil pågå like frem til vi skal legge stemmeseddelen i valgurnen. Det å snakke med og diskutere politikk med kolleger, familie og venner, er det som har størst betydning for å få hver enkelt stemmeberettiget til å ta det valget som en måtte mene er riktig, og ikke minst å avgi sin stemme i midten av september Det har stor betydning for arbeidsplasser, infrastruktur, boligpolitikk, skolepolitikk, eldreomsorg osv. osv. hva du mener og gjør. Setter du deg "på gjerdet" og lar andre ta avgjørelsen for deg, så har du ikke grunn til å klage i ettertid hvis det fører til en politikk som du ikke er enig i. Ta en titt over skulderen og se hva som har skjedd og som skjer, og gjør deg opp en mening om hvilke som er best til å utvikle Telemark og din kommune i den retningen som gavner arbeidsfolk og familien best. ved å stå i nåtida og se på fortida, former vi fremtida. Det samme gjelder ved å delta i debatten og bidra til å fremme forslag til avdelingene som fremmes videre til Fellesforbundets landsmøte som skal avholdes i oktober. Her har startskuddet gått og forbundet ønsker en bred debatt på bakgrunn av hva du som medlem mener om økende forskjeller i samfunnet, klimautfordringene, fagarbeidernes status og overenskomstenes betydning, sosial dumping, innleie og midlertidige ansettelsers betydning for et trygt og godt arbeidsliv. Økende forskjeller med endringene i skattlegging av den enkelte og bedriftene, som vi nå ser resultater av fra den blå-blå regjeringen. Ja det er knapt nok den sak som ikke har betydning for deg og din arbeidsplass og som forbundet gjennom forslag og vedtak på landsmøtet kan ta tak i og påvirke i overfor arbeidsgivere og politikere. Men foretrekker du å sitte på gjerdet og ikke ta tak i muligheten du har i 2015 til å bidra til en samfunnsutvikling for arbeidsfolk flest og ikke milliardærer først og fremst, så må du bidra med dine meninger, påvirkninger og din stemmegivning. jeg ønsker med dette en God jul og et Godt nytt, mulighetenes år til dere alle. Med hilsen Steinar Syversen Distriktssekretær i Telemark 6 Fellesforbundet Telemark

7 pensjonister Nytt fra pensjonistgruppa i avdeling 8 telemark tur til bergen 1-4. juli 2014 Det var avreise fra Gråtenmoen kl Reisefølget entret bussen til L.B. TUR med sjåfør Olav Reinås som også guidet oss fram til Bergen. 25 personer var med på turen. Reiseruta ble lagt via Geilo, hvor inntok vi en velsmakende lunsj, og videre over Hardangervidda og ned Måbødalen til Eid ord. Her tok vi en stopp ved Hardangervidda Natursenter i sol og varmt vær. Etter pausen reiste vi videre over den nye Hardangerbrua til Voss og videre til Bergen. Her tok gjengen inn på Thon Hotell Rosenkrantz. Neste dag hadde vi en guidet tur for å se på ulike steder rundt om i Bergen, før vi tok Fløibanen opp på Fløyen der vi spiste en bedre lunsj. Da vi kom opp var det tåke over byen, men tåka lettet, og da fikk vi ta Bergen i nærmere øyesyn. Etterpå returnerte vi ned til byen og ruslet bort til hotellet som lå like i nærheten. Mange vandret etterpå rundt i byen før middag ble inntatt på kvelden. Den tredje dagen fikk vi igjen en guidet tur ut av byen over Fane ellet med stopp ved Lysekloster før vi ankom Os, der vi tok båt over orden og besøkte Ole Bulls hjem. Her ble det omvisning og historien om Bull ble gjennomgått. Deretter ble vi servert lunsj før vi tok båten over til fastlandet og bussen videre til Nina og Edvard Grieg sitt hjem på Troldhaugen. Den erde dagen var hjemreise. Turen gikk langs Hardanger orden til fergeleiet på Gjermundshavn, hvor vi tok ferge over orden og videre bort til Baroniet i Rosendal. Her fikk vi omvisning i Baronibygningen og historien om Baron Rosenkrantz som la under seg hele 500 gårder på 1600 tallet. Videre ruslet vi rundt i parken og den velkjente rosehagen som var et virkelig skue, før vi inntok en bedre lunsj på stedet. Etter bespisningen var vi klar for videre hjemtur som gikk gjennom Folgefonnstunellen til Odda og over Haukeli ell til Åmot, der vi hadde en lengere pause. Derfra gikk turen videre ned Telemark med avsluttet tur på Gråtenmoen. Reisefølge var enig om at dette hadde vært en fin tur med en dyktig sjåfør og alle ble ønsket en fin sommer videre. Pensjonistgruppa i avdelingen ønsker at alle pensjonister i avdeling 8 slutter opp om våre møter, da dette er hyggelige sammenkomster og en mulighet til å treffe gamle kjente. Ta gjerne med ektefelle/samboer eller kom alene, alle er hjertelig velkommen. Under møtene har vi kaffepause samt utlodding der gevinster skifter eiere. Ellers forsøker vi og få tak i personer som kan underholde om ulike tema. I begynnelsen av desember har vi en julesammenkomst. Den har vært i Fritidsparken de siste årene. Her har vi musikanter som underholder. Møtene avholder vi som vanlig i Fellesforbundets hus på Gråtenmoen den andre onsdag i måneden kl Møtene blir også avertert i avisene på plakaten samme dag som møte avholdes. Pensjonistgruppa vil ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År, og ønsker alle vel møtt i det nye året. Peder Berge sekr. Fellesforbundet Telemark 7

8 innlegg permitteringer og politikk Her i Fagbladet har vi siden 2011 hatt flere reportasjer om permitteringsreglene. Det hele starta med at NAV ikke lenger ville betale ut penger ved permitteringer. Praksisen ble skjerpa på en slik måte at nesten alt ble sesongarbeid, og at bedriftene måtte ta høyde for det ved bemanning, i følge NAV. Det ble vist til et skriv i fra departementet som bakgrunn for endringen i praksis. Vi i Fellesforbundet Avdeling 8 Telemark og flere andre avdelinger i forbundet reagerte straks på dette og begynte å kjøre saker overfor NAV, samtidig som vi jobba politisk opp mot regjeringa. Det første vi fikk til var at regjeringa sendte ut et nytt skriv til NAV, der det ble presisert hva som skulle være praksis. Dette førte ikke til noen endring i NAV sin praksis som vi kunne merke. Vi forfulgte saken videre. Nå var det gått over et år siden vi først tok opp saken. Vi fikk departementet ved statsråden til nok en gang å ta tak i saken. Det ble sendt ut et brev som instruerte NAV om å betale ut ved permittering, men noen nærmere retningslinjer ble ikke gitt, og praksisen endra seg lite. Først etter enda flere henvendelser ble det sendt ut instruks som sa at dersom partene var enige om at det forelå saklig grunn til permittering etter hovedavtalen, så skulle NAV som hovedregel betale ut stønad. Dersom NAV mente at det ikke skulle betales ut måtte de begrunne det. Vi vant også fram i rettssystemet, der det ble slått fast at NAV sin praksis ikke var riktig. NAV endra sin praksis og mange fikk etterbetalt penger. slaget var vunnet trodde vi Ved stortingsvalget 2013 fikk Høyre og Frp flertall sammen med Venstre. Det var en svært dårlig nyhet for alle vanlige arbeidstakere. Allerede før jul i 2013 endra de 2 viktige ting for vanlige arbeidere. Det første var vilkåra i lønnsgarantiordningen ved konkurs. Tidligere fikk du utbetalt feriepenger inntil 24 måneder før konkursen, men det ble endra til at du nå får dekt feriepenger samme år og året før. Går bedriften konkurs i januar får du med andre ord dekt 12 måneder bakover. Det er enda verre med dekninga i oppsigelsestida ved konkurs. Tidligere fikk du dekt hele oppsigelstida, nå er det begrensa til en måned etter konkursen. Det vil si at om du 60 år og har mer enn 10 års ansiennitet i bedriften fikk du tidligere dekt inntil 6 måneders lønn. Nå får du dekt en måned. Begrunnelsen fra departementet er at det er en forenkling og at det vil få arbeidstakeren raskere ut i nytt arbeid. De har tydeligvis ikke prøvd å være 60 år og arbeidsløs Det andre, og det som vi virkelig merker på kroppen om dagen, var at den mørkeblå regjeringa utvida bedriftens betalingsplikt til 20 dager ved permittering. Det vil si at bedriften nå må betale en hel månedslønn for at du skal gå hjemme i grusen og sparke. Det er det ikke mange bedrifter som har økonomi til. Resultatet ble som alle kan skjønne oppsigelser istedenfor permitteringer. Så «seieren» vi fikk om lønn under permittering er ikke mye verdt når nesten ingen lenger blir permittert som følge av den mørkeblå politikken. 8 Fellesforbundet Telemark

9 LeseRiNNLeGG eøs-avtalen, en trussel mot norsk fagbevegelse EØS-avtalen blir markedsført som nødvendig for at norsk eksportindustri skal få solgt sine varer til Europa. Sannheten er at EØS-avtalen skiller seg lite fra handelsavtalen med EU som Norge har hatt fra 1973, og som ikke er oppsagt. Alt pratet om eksportindustriens markedsadgang er bare tildekning av EØS- avtalens egentlige formål, å knytte norsk utvikling til EU. Trusselen om tap av arbeidsplasser og utflagging av industri har vært brukt ved begge EU-avstemminger og har vist seg å være falske skremsler. Nå har taperne ved folkeavstemmingen i 1994 klart å tilpasse oss til et system det norske folk har sagt nei til. Dette har skjedd under dekke av det samme feilaktige påskudd om hensynet til eksportindustrien. Uavhengig av skiftende regjeringers politiske farge bestemmes den politiske kursen av EUs teknokrat og finanselite, gjennom EØS-direktivene. Det store spørsmålet norsk fagbevegelse står ovenfor er om det er mulig å forsvare lov og avtaleverket å bevare ordna forhold i arbeidslivet under dette EØS-regimet. Kan for eksempel effektiv kamp mot sosial dumping føres innenfor tjenestedirektivets rammer og med ubegrensa tilgang på arbeidskraft? kapitalkreftenes frie eu-paradis EU-s indere marked, hvor den frie flyt rår grunnen, har utvikla seg fra det dårlige til det verre. Arbeidsledigheten har bitt seg fast, og en betydelig del av arbeidsstyrken har lønn de ikke kan leve av. Den økonomiske hestekuren, som søkes eksportert til Norge, går ut på å møte krisa med innsparinger og kutt i lønn og velferdsgoder. Konkurranse-utsetting og privatisering av offentlige tjenester fører til at behovsprøving blir erstattet av spørsmål om betalingsevne. Av dette følger økte forskjeller, de rike blir rikere de fattige flere. Tysk fagbevegelse, som var Europas sterkeste, har ikke klart å forsvare seg mot markedskreftenes offensiv. I de mest utsatte delene av arbeidslivet står fagbevegelsen maktesløs. En drøy erdepart av dem som er i arbeid har deltids og korttidsjobber. Mer enn to millioner har lønn tilsvarende 70 kr timen, eller mindre. Samtidig har lønnsforskjellene økt kraftig og trygde-ytelsene bygget ned. De rike blir rikere, mens en betydelig del av arbeidsstyrken må ha flere jobber og/eller sosialhjelp. Vi ser for oss hvilket press dette legger på lønns og arbeidsforhold i de deler av arbeidslivet hvor anstendige forhold fortsatt holder stand. Dette er en tilstand tyskerne deler med befolkningen i det meste av sentral- og søreuropa, og som rykker stadig nærmere Nordens befolkning. Hensikten med EUs fri flyt regime er nettopp å presse ned lønninger og offentlige kostnader for å kunne pro-dusere billigere varer. Fri flyt Fritt fall Tilbud og etterspørsel styrer markedet og i stor grad også arbeidsmarkedet. Fagbevegelsens gamle motto om at lønns og arbeidsforhold ikke skal være konkurransefaktor er stadig vårt være eller ikke være. Det er ubestridelig at det er vanskeligere å forsvare tarifflønn om mange slåss om samme jobben. Dette vet EUs finansfolk som vil rive ned grensene og fremme fri flyt av arbeidskraft. I stedet for at arbeidere forenes i kampen for sine interesser, blir vi sendt over landegrensene for å skape et overtall av arbeidssøkere som undergraver fagbevegelsens evne til å forsvare lønns og arbeidsvilkår. Det er misforstått arbeidersolidaritet å godta dette. Folkeavstemming om eøs-avtalen Fagbevegelsen er ikke tjent med at Norges politiske kurs skal bestemmes av EU-direktiver som utformes av erne byråkrater. Vi må slutte oss til kravet om at det Norske folk blir gitt anledning til å si sin mening EØS-avtalen ved en folkeavstemming. Den lykkelige dag vi er kvitt tvangstrøya som EØS-avtalen utgjør, får vi strides om veien videre, slik vårt parlamentariske system legger til rette for. Noen vil kanskje være med på å leite fram noe av vårt gamle styringsverktøy! Per Gjødingseter FeLLesFORbUNdet AvdeLiNG 8 telemark er NÅ på FAcebOOk Her vil vi prøve å legge ut aktuelle saker og informasjon. vi håper også å få til friske diskusjoner, samt at flest mulig blir informert. dersom du er på Facebook kan du søke oss opp og bli venn med oss. da vil du få melding når vi oppdaterer statusen vår. siden dette er et helt nytt tiltak, så må vi nok regne med at det kan gå litt tid før vi har en jevn flyt på sida. Fellesforbundet Telemark 9

10 RepORtAsje Faglig politisk kurs på straand hotell i vrådal Enda en gang var noen av de fremste tillitsvalgte samlet for å få informasjon og diskutere faglig-politisk samarbeid. Denne gang var vi drøye 40 stykker som hadde satt av denne helga for å få nye impulser og å diskutere aktuelle saker. Og diskusjoner og erfaringsutveksling ble det mye av både under kurset, i pausene og på kveldene. Først ut var Steinar Syversen som gikk grundig gjennom emnet Protokoller. Han tok for seg de forskjellige typene av protokoller, hvorfor og når vi skal skrive protokoll, samt saksgangen ved uenighetsprotokoller. Han viste også hvordan en god protokoll skal se ut, innholdet i den og hva som er viktig og passe på. En godt gjennomført og viktig seanse. Neste som slapp til var Ådne Naper. Han var SV sin toppkandidat ved siste stortingsvalg og er sentral for SV i Telemark. Temaet var: Hva kan SV tilby fagbevegelsen? Han gjennomgikk den politiske situasjonen, og forklarte SV`s bærebjelker i politikken. Videre tok han for seg noen av de mer konkrete standpunkta til partiet og viste hvorfor han mente at vi i Fellesforbundet bør støtte opp om SV. Lørdagen ble avrunda med Harald Berntsen som tok for seg Arbeiderbevegelsens historie i Telemark fra 1905 og fram til i dag. Hvordan arbeiderbevegelsen i Telemark ble etablert og utvikla seg i de første åra, med fokus på Notodden og Rjukan. Videre innom splittelsen i 1920 åra og Menstadkonflikten. Krigsåra og motstandsbevegelsen 10 Fellesforbundet Telemark

11 Steinar Syversen. Ådne Naper. og nazifiseringa. Han tok grundig for seg Herøyastreiken i 1948 som gjaldt forkorting av arbeidstida ved skiftarbeid. I etterkrigsåra fortalte han om den store antikommunismen, med avlytting, overvåkning og sjekking av arbeidsfolk som hørte hjemme i NKP eller på venstresida i AP. Videre om splittelsen i 1961 der SF ble danna. På tallet var det EF splittelse og bytte av regjeringer. I 1974 var nok industrien i Telemark på det høyeste noen gang, og det var oppgangstider. Ved Hydro i 1974 ble det krevd et lønnstillegg på 40%. Det ble streik, men etter kort tid ble det meste innfridd. Dette fordi Hydroarbeiderne ikke hadde hatt lokal forhandlingsrett, og dermed sakka de akterut på lønningene. Hydro mista rett og slett arbeiderne sine. Han tok også for seg nyere tid med Jappetid, og krise. EU kamp der SP ble store til framveksten av Fremskrittspartiet på 2000 tallet. Søndagen starta med LO leder i Oslo - Roy Pedersen. Temaet hans var: Hvordan skal fagbevegelsen jobbe for å bevare velferden? Han hadde et meget godt og engasjerende innlegg om hvordan tingenes tilstand er pr. i dag. Starta med en oppsummering av dagens tilstand med tilbakeblikk til ca Videre hvordan både de planlagte og iverksatte endringa i lovverket regjeringa har kommet med vil påvirke vår hverdag på kort og lang sikt. Hvordan den norske modellen er under press, og hvordan den nordiske modellen er endra. Neste innleder var Terje Lien Aasland, som er leder i Telemark Ap, og sitter på stortinget. Temaet var det samme som for SV: Hva kan AP tilby fagbevegelsen? Terje sa at samarbeid er nøkkelen, at vi har stort sett samme ideologi og mål. Han la vekt på viktigheten av trepartssamarbeidet, og at det er helt vesentlig at LO har forhandlingsrett, og dermed streikerett. Han poengterte at det faktisk er kollektive avtaler og regulering som gir frihet for den enkelte arbeidstaker. Videre var han opptatt av å bevare fellesskapets verdier på offentlige hender, og ikke overlate den til storkapitalen. Han var også innom framtida til petroleumsindustrien som har prega oss i 40 år, og kommer til å prege oss i mange år enda. Det hele ble avslutta med at Kent Rune Pedersen, som er ungdomsrådgiver i LO, innleda til en paneldebatt med de 4 innlederne på temaet: Dagens ungdomsgenerasjon sin situasjon, sett i lys av politikken til den mørkeblå regjeringa. Dette kurset blir i mine øyne bare viktigere og viktigere. Det er lærerikt, med gode innledere og mye erfaringsutveksling. Et realt politisk verksted, og et sted der man knytter nye og gode kontakter et «must» for aktive tillitsvalgte. Tekst og foto: Jon Halvor Svalbjørg Fellesforbundet Telemark 11

12 innlegg Hva er nytt i arbeidslivspolitikken? Den mørkeblå regjeringa har gjennomført flere endringer i arbeidslivspolitikken og har varsla at det kommer mer. Det de har gjennomført og det de nå har sagt kommer, er helt i tråd med det de sa de skulle gjøre før valget. Først endra de reglene ved permittering og i lønnsgarantiordninga ved konkurs, så varsla de forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Og da spesielt på reglene rundt midlertidige ansettelser. Det skal nå bli lettere å ansette midlertidig. Dette er for at det skal bli mer fleksibelt og for å få flere unge ut i arbeid, i følge regjeringa. Når det gjelder fleksibilitet så hadde vi 6 måneders prøvetid i den gamle loven. Dersom du som arbeidsgiver i løpet av 6 måneder ikke klarer å finne ut om arbeidstakeren klarer jobben, så våger jeg den påstanden at da har du tungt for det. At flere unge skal få prøve seg i arbeidslivet er den andre begrunnelsen/påstanden som vi hører. Vi kan se til Sverige som har slike regler. De har den største ungdomsløsheten i Norden, og en av de høyeste i Europa. Og det samtidig som veldig mange unge svensker jobber i Norge, spesielt innenfor hotell og restaurantbransjen. Men hva blir så konsekvensen på lang sikt av denne mørkeblå politikken? Eller for å si det på en annen måte, hva har blitt resultatet i de landa i Europa der dette er gjennomført? Jo det har blitt selve kjernen i den mørkeblå ideologien. De som har blitt sagt opp på grunn av at det er for lite å gjøre, får ikke ny fast tilsetting, men blir midlertidig ansatt. Bedriftene vil til slutt stå igjen med en liten kjerne som er fast ansatt, og resten på en eller annen form for kontrakt. Arbeidstakerne må til slutt stå pent med lua i handa og spørre om det ikke var mulig å få en jobb i dag, og den som våger å spørre hva lønna og arbeidstida er, får nok ikke den jobben. Videre vil det bli mye vanskeligere å organisere de som er ansatt på kontrakt, med den følge at organisasjonsgraden går ned og fagbevegelsen svekkes. Til slutt ender vi der hvor Tyskland nå er, med en nasjonal «minstelønn». Minstelønn vil for de aller fleste bli «makslønn». Da er det enda mindre grunn til å organisere seg, og fagbevegelsen blir enda mer svekket. Dere som leser dette tenker at dette høres ut som et skrekkscenario fra hundre år tilbake i tid, og rein skremselspropaganda. Vel, jeg blir også skremt, men ser man på hvordan utviklingen har gått i Europa de siste åra, så er det nok nærmere sannheten enn vi liker å tro. Som en kamerat av meg så treffende sa det: «hvis du kjører båt ut fra Bergen med kurs for Florida. Og setter kursen et par grader for langt til høyre merker du ingenting med en gang, men du ender i Canada». La oss slå det fast en gang for alle: det blir ikke flere jobber for det om du ansetter midlertidig! Det andre som er varsla er at det skal være mulig å avtale lønn lokalt. Regjeringa sier at det er for at ikke de sentrale forbunda skal hindre gode løsninger lokalt. Det de egentlig gjør er å ta fra oss forhandlingsretten, de tar rett og slett fra oss retten til å ha kollektive avtaler. Og bare tenk å være lokal tillitsvalgt og skal stå imot presset fra bedriften som sier at sånn må det være ellers går det utover arbeidsplassene. 12 Fellesforbundet Telemark

13 RepORtAsje telemark technologies Fagbladet tok en tur til et av våre «nye» firma som ligger på Notodden. Telemark Technologies fikk tariffavtale før sommeren i år, og er dermed et nytt tilskudd til avdelinga. Bedriften har de siste åra vært gjennom en del endringer og oppkjøp. Tidligere het det Industriteknikk, så ble det kjøpt opp og endra navn til Telemark Subsea, før det igjen endra navn til Telemark Fabrication. Da begynte bedriften og ekspandere, og vi fikk etter hvert de første medlemmene. I løpet av 2013 hadde vi så godt som 100% organisert og krevde tariffavtale. Avtala ble imidlertid lagt litt på is, fordi det var flere fusjoneringer på gang, men ble da altså underskrivd i våres. Etter det ble det lagt innunder morselskapet og heter nå da Telemark Technologies. Vi tar en prat med Tillitsvalgt, Jan Olav Løvflaten. Han har vært ansatt i noen år nå, men er helt ny som tillitsvalgt. Han var i utgangspunktet nestleder i klubben, men rykka opp som leder da den tidligere lederen slutta i bedriften. Han har foreløpig ikke tatt noen tillitsvalgtkurs, men er positiv til opplæring som tillitsvalgt, og håper at han får til å ta kurs til neste år. De er nå i gang med de første lønnsforhandlingene som organisert bedrift, og det regner han med går greit. Forholdet til ledelsen beskriver han som bra, både til formann og daglig leder. Dersom det er noe, kan han bare gå til daglig leder og ta opp de sakene som måtte komme. Han sier at ledelsen er opptatt av at det skal være «kort vei», dersom det dukker opp noe. Arbeidsmiljøet er veldig bra. De er en fin gjeng som arbeider godt i sammen. Han forteller at det er 15 mann i produksjonen, hvorav 3 lærlinger. De kjører både dagtid og 2-skiftsordning. Det er to avdelinger, en for maskinering og en for sveising. Det er først og fremst offshoremarkedet, subsea og bedriftene på Kongsberg som er hovedkunder. De samarbeider også tett med engineering-avdelinga i selskapet og noen av de andre bedriftene i næringsparken. Fagbladet drar med en god følelse av å ha besøkt en bra bedrift som er i oppstarten, og som vil vokse. Den har som alle andre sine utfordringer nå i startfasen som bedrift med tariffavtale, men her er det vilje både fra de ansatte og ledelsen til å stå på og få ting til og fungere. Dette er en bedrift med eiere som tenker langsiktig, og som vil bygge industri. Da er det en god hjelp på veien å ha en velorganisert klubb som spiller på lag med bedriften. Tekst og foto Jon Halvor Svalbjørg Fellesforbundet Telemark 13

14 RepORtAsje kaasine og LUNdtveit KL Bygg AS Tillitsvalgt Eivind Myhre. Fagbladet ville ta en tur for å besøke en av de mindre tømmerbedriftene i avdelinga. Valget falt på Kaasine og Lundtveit, eller KL Bygg AS, som de bruker som firmanavn. Bedriften ble etablert i 2003 og har i dag 7 ansatte, hvorav 2 har eierinteresser. Det er 6 organiserte, og den ene som ikke er organisert er også hovedeier i firmaet. De har hatt mange lærlinger opp gjennom, men pr. i dag har de ingen. De er tilknytta Blå Bolig-kjeden og har tradisjonelt mye nybygg, men tar på seg både tilbygg, ombygging og oppussing/restaurering. Det svinger litt med markedet hva slags oppdrag de har. I den litt stillere perioden som nå har vært, har det blitt litt mindre nybygg og litt mer andre oppdrag, men de har ikke mangla jobb. Jeg treffer de på et nybygg. Det er et spesielt prosjekt som skal bli atelier i hovedetasjen, og 2 hybler i underetasjen. Det er arkitekt-tegna og vegger og tak er 10 cm tjukkere enn vanlig. Det er 35cm isolasjon i vegg og 40 i taket. Vindusplasseringer og størrelser er også forskjellig fra standard. Men det synes gutta bare er moro, og utfordringane blir tatt på strak arm. Tillitsvalgt Eivind Myhre som 14 Fellesforbundet Telemark

15 tok FTV 1 kurs i Skien i or sier at tonen i bedriften er svært god, og at de har en stabil arbeidsstokk. De jobber ikke akkord, men har snakka om at det kan være aktuelt å prøve. Det nærmaste de har kommet er at de har prøvd på en lokal bonusavtale på et par jobber. Han forteller at de i år ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og at de blant mye annet sorterer avfallet på byggeplassen. Da jeg spør om ikke de føler at det er mye ekstra arbeid, svarer alle tre at det er det ikke. Som en av de sier: «om du kaster avfallet til høyre eller venstre har ikke så mye å si». Det kommer tydelig til uttrykk at dette er noe de ansatte er stolte av. Sannelig noe å tenke på for andre bedrifter også. Og når jeg går rundt på byggeplassen ser jeg at her er det ikke mye som ligger og slenger. Søppel på bakken finner jeg ikke, bare noen ganske få plankebiter som de ikke har fått kasta i containeren med trevirke enda. Det inntrykket som jeg sitter igjen med når jeg reiser, er at KL Bygg er en godt drevet og framtidsretta bedrift. At de har tatt miljøet på alvor er et stort pluss, som nok også kan bli viktig i markedsføringa fremover. Byggebransjen har tradisjonelt ikke vært så flinke til å fokusere på miljø og stort sett så ser jeg at alt havner i samme container. Jeg tror nok at med det valget som KL Bygg har tatt, så er de i forkant av det som kan bli et krav for framtidige boligbyggere. Tekst og foto Jon Halvor Svalbjørg Fellesforbundet Telemark 15

16 ARtikkeL Målevirksomheten Det vises her til 1. halvår Fortjeneste nivået viser følgende: BETONGFAGET 287,89 KR TØMMER 250,22 KR TAKTEKKING 329,58 KR MALING 292,36 KR MUR 0,00 KR TOTALT FOR MÅLEKONTORET 259,45 KR. 0 Hei igjen! Da var det igjen tid for en liten rapport fra målekontoret. Aktiviteten i år har vert bra. Mange leiligheter er blitt bygd og vi har vert inne på de fleste av disse byggeplassene. Ser allikevel nå at det blir mindre betongmåling på slutten av året. Det tyder nok på en noe roligere start for neste år på tømmermålingene. Men det kan også bli oppstart på mer rene tømmer bygg, så tiden fremover blir spennende. De av dere som kjører forbi huset vårt i Grenaderveien vil kanskje se at det er nymalt. Dette arbeidet tenkte vi det var bra å få målt opp etter akkordtariffen. Arbeiderne som var her var ikke så godt kjent med målesystemet fra før av. De fikk den nødvendige informasjonen av oss med tanke på timeskriving og andre ting som er viktige ved måling. Det viste seg da på deres første måling at det ble en bra fortjeneste/time og langt over det de hadde i garantert forskudd. Håpet er jo da at det kan være en positiv oppstart for mer malermåling i nedre del av fylket vårt. Vi har også lagt opp til kurs denne høsten. Det er i skrivende stund gjennomført tariffkurs i tømmer og betong. Det er også tenkt et baskurs. Vi ser jo nytten av slike tariffkurs, men noen ganger kan det være vel så effektivt å ta et lite lynkurs i brakka ute på byggeplassen. Da kan det være lettere og stille spørsmål om akkurat den aktuelle byggeplassen. Om det skulle være andre ting dere lurer på i forhold til måling ta kontakt med målekontoret. Vi kan være med å sette opp forslag til akkordavtale tilleggsavtaler og finne priser på diverse bygningsdeler under arbeidets gang. Ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År! Frode Gonsholt Daglig leder målekontoret 16 Fellesforbundet Telemark

17 ARtikkeL protokoll Hvis ingen går i fella men passer seg for den Ja slik kan mange situasjoner nå fortone seg i arbeidsmarkedet, med et stadig mer fokus på oppsigelser fremfor permitteringer. Flere og flere arbeidsgivere sier nå opp medarbeidere i stede for å permittere, med bakgrunn i Regjeringen Solbergs endring av permitteringsregelverket til det håpløse for arbeidsgiverne. "Dagpengeperioden redusert til 26 uker, og arbeidsgiverperioden økt til 20 dager." Det sier seg selv, hvem arbeidsgiver har råd til eller ønsker og betale lønn "tilsvarende. 1 måned oppsigelse" når oppsigelse er et alternativ til permittering. Det er her det er viktig for tillitsvalgte å passe på når arbeidsgiverne nå kommer med ønske om å si opp medarbeidere isteden for å permittere. Hovedavtalen hjemler i 8-2 Ansiennitet ved oppsigelse p.g.a. innskrenkinger, og arbeidsmiljølovens 15-7 (2) hjemler sosiale hensyn til den enkelte medarbeider. Disse bestemmelsene er det vi må forholde oss til, og vi ser stadig at arbeidsgivere ønsker å vanne dette ut, ved å ta inn i protokollen andre kriterier for utvelgelse. Her er et grelt eksempel på kriterier i en protokoll fremma av arbeidsgiver: Anvendelighet 40% Kompetanse 30% Ansiennitet 20% Sosiale forhold 10% Hvem ønsker å se kollegaen sin inn i øynene og si at: "din anvendelighet scoret så dårlig at du mister jobben" vårt råd til dere på protokolltekst er: De tillitsvalgte krever at ansiennitetsprinsippet i hovedavtalen 8.2 skal gjelde ved bedriftens utvelgelse av medarbeidere som skal sies opp. Det skal videre tas sosiale hensyn. Partene ble ikke enige/partene er enige om disse prinsipper. Noe mer enn dette bør ikke skrives. Vedkommende som i neste omgang blir berørt av nedbemanning kan da få prøvd saken rettslig. Har vi som tillitsvalgte godtatt oppsigelsene med for eksempel andre kriterier, er veien for den oppsagte mye tyngre å vinne frem med som usaklig. Roald Stykket Fellesforbundet Telemark 17

18 bedrifter som HAR tariffavtale OG som HAR ANsAtte ORGANiseRt i FeLLesFORbUNdet AvdeLiNG 8 telemark Entreprenører/byggmestere: A til Å Entreprenør as Apland og Heibø as AS Industrivedlikehold Block Watne as Boligbyggelagenes Boservice as Buer Entreprenør as Byggmester Hellstad AS Bøttger & Co as Cappelen Holding as Con-Form Sør AS Entreprenør Ulf Solbakken as Fjellerud Bygg as GHV AS Gill & Gregersen AS Grønli og Sønner as HRL Bolig as HRL Entreprenør as Hubert Leif Stål AS avd. Skien Hus & Hyttebygg as Jacobsen Thor H Entr. as Johnny Jensen as Kaasine og Lundtveit AS Kruse Smith as, avd Kragerø KV Bygg AS Liabygg as Maritime Montering AS Midt-Telemark Entreprenør as Moelven Modus AS Morgan AS Multifag as Mustad Bygg as Norbygg as Norsk Tre as Profil Bygg as Ramirent AS Resconsult as Seltor as Skagerak Drift og Utleie Skanska Norge as Skorve Entreprenør as Steinhaug & Kleven as Strøm Sivertsen as Telemarkhus as Telem. Entreprenørservice as Telemark Vestfold Entreprenør as Tor Entreprenør as Tuddal Byggtjeneste as Veidekke Entreprenør as Viktoria Hus as Malerfirmaer: Helberg Bygg og Maling AS Helders Malerforr. Ans Kjellsen Malerforretning as Malemester Evensen as Malermester Runar Danielsen as Malerfirma Engvold & Sønn as Malerbua as Zuraris E. Malerservice as Glass: Glassmester Olaf A Thoresen Murerfirmaer: Murmesterfirma Arne K. Gulliksen Murmester Einar Espedalen as Telemark Murmesterforr. As Rørleggerbedrifter: Aune Rør AS Bamble Rør as Brevik VVS AS Agility Subsea Fabr. avd. Røra Grenland Rør AS Hjallum as Lyng & Løberg AS Notodden Rørleggerforretning as Nytt Rør as Ole og Tores Rørservice as Oras avdeling Skien as Oskar Johansen as Porsgrunn Rørleggerforretning as Rjukan VVS & Elektro as Rørlegger`n as Rørlegger Svein Andersen AS Skien Rørleggerforetning AS Telerør as Taktekkerfirmaer: Icopaltak as Isola as Tekk AS Takmontøren Porsgrunn as Blikkenslagerfirmaer: Vemo as Caverion Norge as, avd Porsgrunn Industrioverenskomsten VO: Bandak Lunde as Bergen Plastics Composite as Berget as Dalen Mekaniske Produksjon as GL Contracting AS Holte Industri as Istrail Ulefoss AS Keytouch Technology AS NCT as avd. Coating Norisol Norge AS avd Drammen Norisol Norge AS avd Fredrikstad Norisol Norge AS avd Porsgrunn Qmatec Drilling as Rjukan Metall Mask & Profil as Scana Skarpenord as Telemark Technologies AS Ulefos Brug as Ulefos Jærnverk as Industrioverenskomsten TEKO: Almankås Ingebjørg as Tele Textiles as Tinn Belysning as AMB: Bø og Sauherad Produkter as Kvito as Nopro as Rjukanlys as Telemark Lys as VTA: KanJa Nome as Byggeindustrien: Aktiv Lek AS Alltid Betong as Bergene Holm as avd. Seljord Con-Form Lunde as Fossen Trelast as Din Dør AS Kebony as, avd produksjon Skien Loe Betongelementer as Loe Rørprodukter as Moelven Sør-Tre AS Moelven Telemarksbruket AS Solvang Trelast as Systemblokk AS Søve Lekemiljø as Taraldsen Trappa as Telemark Treindustri as Wienerberger as Bratsb. tegl Aaltvedt Betong as Naturbruk: AT Skog SA Brennebu AS Cappelen S D Skoger Løvenskiold Fossum Skog ANS Løvenskiold Fossum Kraft Olav-Morten Sauar Telemark Skogplanter as Asfalt: Lemminkäinen Norge as NCC Roads Veiservice as Biloverenskomsten: Autosenteret Notodden as Bilsenteret as Funnemark Notodden as Funnemark Seljord as Lauvstad Bil Notodden AS Norsk Scania as avd. Brunkeberg Telemark Traktor & Maskin as Tresland Bilskade AS Vianor as avd. Notodden Volmax Partner as Stillasfirmaer: Fjeldstad Stillas AS Vetlesen Stillas as Bemanningsfirmaer: Adecco Solutions as 18 Fellesforbundet Telemark

19 bedrifter med tariffavtale OG ANsAtte ORGANiseRt i FeLLesFORbUNdet AvdeLiNG 39 - industri & service telemark Industrioverenskomsten VO: ABB AS Divisjon LP ABB AS Divisjon Kraftprodukter Agility Contracting AS Agility Subsea Fabrication, Langesund Agility Contracting AS, avd Produksjon, Herøya Beha Fabrikker A/S Beha-Hedo Industrier A/S Bilfinger Industrier Norge A/S, Grenland Bjørge Karosseri A/S Brann og Sikringsservice AS Brubakken A/S Furmanite A/S Huldresølv AS Hybeko-Forland AS ISO - Prosess AS Kamek AS KIS Sør AS Avd Skien Macgregor Porsgrunn AS Motor & Generator Service AS Miljø & Høytrykk AS Moflaten Smie og Verksted Nicro A/S Nils Edw Larsen AS Polar Grenland AS Pon Equipment AS verksted Porsgrunn Proweld AS PS Partner AS Skarweld A/S Skiens Rustfri Industri AS Stena Recycling AS, avd Skien Vard Group AS, avd Brevik Vard Offshore Brevik AS ØPD Onshore AS ØPD Solutions AS ØPD Subsea AS Biloverenskomsten: Bertel O Steen Telemark AS Bilsalongen AS, avd salg Bilskadesenteret Telemark AS Bulder Verksted AS avd Skien Formo Bil AS Funnemark Telemark A/S avd. Porsgrunn Grenland Auto A/S Jons Dekk & Felg AS Jorkjend Porsgrunn AS Jorkjend Skien A/S Norsk Scania AS avd verksted Skien Rabbenkroken Bil AS Skien Bil A/S Solberg Bil AS Volmax AS Avd Salg/Verksted/Lager Industrioverenskomsten TD: Maxeta AS AMB overenskomsten: Komp. utvikling Grenland AS, Skippergata VTA overenskomsten: Komp. utvikling Grenland AS, Bamble Komp. utvikling Grenland AS, Bedriftsveien Komp. utvikling Grenland AS, Floodmyrvegen Komp. utvikling Grenland AS, Sitt Ned K&K Komp. utvikling Grenland AS, Skien Riksavtalen: 4Service AS Avd TS-Group 4Service AS Avd Rafnes Industriområde 4Service AS Avd Oksenøyveien Anne Karine Øvrebø - Cafe Opus Porsgrunn Bakeriverkstedet Brotorvet AS Bø Hotell AS Dag Bondeheim AS Gaustablikk Høyfjellshotell AS Herkules Kafe AS Hotel Bryggeparken AS Iss Facility Services AS, avd Catering Porsgrunn Jorunn Isaksen AS Kragerø Resort Drift AS Mecca AS - Thon Hotel Høyers Quality Skjærgården Hotel og Badepark AS Quality Straand Hotel AS Victoria Hotell AS Fellesforbundet Telemark 19

20 Returadresse: Fellesforbundet telemark, postboks 2514, 3702 skien kontaktinformasjon FELLESFORBUNDET AVDELING 8 TELEMARK Skien: Telefon , Faks: Postadresse: Postboks 2514, 3702 Skien Besøksadresse: Fellesforbundets hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien Notodden: Postadresse: Torvet 4, 3674 Notodden Besøksadresse: Torvet 4, Notodden E-post: Hjemmeside: Arne Hagen, leder Mob Roald Stykket, nestleder Mob Rune Tønnesen, organisasjonsarbeider Mob Jon Halvor Svalbjørg, organisasjonsarbeider Mob Unni Elisabeth Sneltvedt, kontorsekretær Tlf: ByGNINGSARBEIDERNES MÅLEKONTOR Telefon: , Faks: Postadresse: Postboks 2514, 3702 Skien Besøksadresse: Fellesforbundets hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien Frode Gonsholt, leder Mob Kjetil Helgerud, oppmåler Mob E-post: FELLESFORBUNDET AVDELING 39 - INDUSTRI & SERVICE TELEMARK Telefon , Faks: Post- og besøksadresse: Grenaderveien 4, 3734 Skien E-post: Hjemmeside: Erik Hørsrud, forretningsfører Mob Elin Rygh Bålsrød, organisasjonsarbeider Mob Ann-Kristin Blikra, kontorsekretær Tlf: Alle kontorene har åpningstid mandag - fredag kl Kjernetid:

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall

Går det egentlig utforbakke. med jernbanen? NSB sin eiendomsforvaltning. et nøtteskall verkstedarbeideren.no Nr. 2 juni 2010 - Årgang 64 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Stortinget har nå vedtatt et lovforslag der avtalen fra 2009 tolkes slik at våre opptjente pensjoner

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

DET GRØNNE VALGET SIDE 10 LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 TEMA: Fotoreportasjen: www.fagbladet.no. Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

DET GRØNNE VALGET SIDE 10 LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 TEMA: Fotoreportasjen: www.fagbladet.no. Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Fotoreportasjen: LÆRING LIVSGLEDE VENNSKAP SIDE 40 Nr. 5-2015 < For medlemmer i Fagforbundet TEMA: DET GRØNNE VALGET SIDE 10 INNHOLD

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

FRONTRUTA 3-2009. Stille før stormen Hovedtariffoppgjør 2010. 17 og 18. september holdt Fagforbundet, Jernbaneforbundet,

FRONTRUTA 3-2009. Stille før stormen Hovedtariffoppgjør 2010. 17 og 18. september holdt Fagforbundet, Jernbaneforbundet, 3 Stille før stormen Hovedtariffoppgjør 2010 17 og 18. september holdt Fagforbundet, Jernbaneforbundet, Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet felles tariffkonferanse for Bussbransjeavtalen

Detaljer

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk Bibliotekaren 2 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Fortsett å være kreative! Møt biblioteksjefen i Tromsø Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre Søkemotorer og kildekritikk Innhold Lederen

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer