FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr Årgang 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20"

Transkript

1 FAGBLADET Nr Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep

2 innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren 07 Nytt fra pensjonistgruppa til avdeling 8 08 Permitteringer og politikk 09 EØS-avtalen en trussel mot norsk fagbevegelse 10 Faglig politisk kurs på Straand hotell 12 Hva er nytt i arbeidslivspolitikken? 13 Telemark Technologies 14 Kaasine og Lundtveit, KL Bygg AS 16 Målevirksomheten 17 Hvi ingen går i fella men passer seg for den 18 Bedrifter som har tariffavtale og som har ansatte organisert i Fellesforbundet 20 Kontaktinformasjon RedAktøReNs LiLLe HjøRNe God jul & Godt Nytt År! ønskes til alle lesere av Fagbladet. Det virker kanskje litt rart å starte et innlegg med noe de fleste avslutter med, men jeg føler at det i år er ganske mange av våre arbeidskollegaer som trenger at vi ønsker litt ekstra. Det har vært en del oppsigelser i høst og det har også vært noen relativt store konkurser siden i sommer. Arbeidsmarkedet er heller ikke så lett for tiden, og med de nye reglene som den mørkeblå regjeringa har innført og vil innføre, er nok en midlertidig kontrakt det beste mange kan håpe på. Det er ikke bare usikkerheten du får som midlertidig ansatt som er ille, du har også stor sjans til å miste mye pensjon, og hele AFP`n. Jeg regner med at vi kommer tilbake til det temaet i et senere nummer. Det som den mørkeblå regjeringa nå har satt i gang er et angrep på selve grunnlaget for hele fagbevegelsen kollektive avtaler. Før de kollektive avtalene var det kjøpers marked når det kom til arbeidskraft. Arbeidsgiver bestemte lønna, og arbeidstakere underbøy hverandre for å få jobb. Så organiserte vi oss og sa til arbeidsgiver at skal du kjøpe arbeidskrafta vår, så koster den like mye, enten du velger den eller den arbeideren. Vi skapte en motkraft, og den var basert på at vi sto sammen i kollektive avtaler. Mister LO retten til å ha kollektive avtaler, er vi satt 107 år tilbake i tid, og det er ingen arbeidstaker tjent med. Derfor er det også viktig at flest mulig nå engasjerer seg i landsmøtedebatten som kommer utover. Fellesforbundets landsmøte er stort og veldig mye politikk blir vedtatt der. Nå er det ikke alt som vi får gjennom, men det er den politikken som Fellesforbundet skal jobbe mot de neste fire åra. Det skal også lages nye vedtekter og retningslinjer for Fellesforbundets drift. Som dere ser i dette nummeret så er det ingen innlegg og reportasjer fra vår utmerkede journalist Tommy. Han valgte å gi seg etter forrige nummer, og det er noe som bladet bærer preg av. Det er fire sider mindre enn vanlig, og Tommy sin skarpe penn og klare meninger mangler. Veldig mye av arbeidet har falt på meg, og det er ikke heldig, hverken for kvaliteten eller variasjonen. Bladet er åpent for alle som vil skrive leserinnlegg, og jeg vil oppfordre alle som har noe på hjertet til å sende inn noen linjer. På den måten får vi et mye bedre blad med flere meninger. Mvh Jon Halvor Svalbjørg Redaksjon: Jon Halvor Svalbjørg, Erik Hørsrud og Arne Hagen e-post: Utgiver: Fellesforbundet Avdeling 8 og 39 Telemark trykk: Telemark Trykk AS, Notodden Opplag: 6500 eks. 2 Fellesforbundet Telemark

3 LedeR FeLLesFORbUNdet Avd. 8 telemark skien går foran Den 4.september fattet et enstemmig bystyre i Skien et 14 punkts program som skal innarbeides i kommunens og kommunale AS-KS anbudsdokumenter. Dette er et modig vedtak av et samlet kommunestyre. Skien vil bli pilotkommune uttalte ordføreren til Magasinet 24. august Det har de blitt etter dette vedtaket, som og medførte at Skien Kommune fikk Ildsjelprisen fra samarbeidskomitéen mot svart arbeid. Kommuner og fylker over hele landet er nå i ferd med å diskutere innføring av "Skiensmodellen". Den er blitt godt mottatt av alle seriøse aktører i byggebransjen. Vedtaket er revolusjonerende. Nå er det egne ansatte, kompetanse, lærlinger og seriøsitet som kommer først. Dette betyr at kvaliteten på byggeoppdrag blir bedret og byggefeilene blir redusert. Telemark Fylke har og fattet vedtak om kompetanse, egne ansatte, aktiv lærlingebedrift osv. Dette skal blant annet ligge i bunnen på den nye skolen som skal bygges på Klosterøya. Når kvalitetskriteriene er oppfylt teller prisen. Fellesforbundet i Telemark skal støtte og følge opp vedtakene både fra Skien kommune og fylket, og være en pådriver for at alle kommuner, boligbyggelag og andre utbyggere som for eksempel Grenlandssamarbeidet vedtar de samme retningslinjer. Vi har hatt et godt samarbeid med NHO og det skal vi fortsette med til hele Telemark har fattet lignende vedtak. Takk til Skien for vedtaket. Årets statsbudsjett De rike gleder seg. I VG 26.november kan vi lese følgende: "folk flest får 400 kroner i skattelette, det tilsvarer en plastposeavgift om dagen". Tjener du 2 millioner i gjennomsnitt blir skatteletta kroner. I avdeling 8 har vi alltid advart mot Frp og Høyres løgner om at de er partiene for folk flest, med støtte fra Krf og Venstre. I årets statsbudsjett er det ikke bare lønnsinntekter som gir skattelette til de rikeste, men også formue, og her er det virkelig snakk om store summer, flere 10 talls tusen. Finansieringa gjøres blant annet ved at de erner feriepenger på ledighetstrygd og at de svekker mange uføre sine pensjoner, det kuttes stort sett til de som har minst og gis til de som har mest. Arbeidslivet Flere blir midlertidig ansatt. Det gjør det lettere og innføre lange arbeidsdager, utvide normalarbeidsdagen og ha mer gjennomsnittsberegning av arbeidstida. Det blir mindre del du kan kreve overtid for og mer søndagsarbeid. Listen kan gjøres lengre. Mange er allerede uten fast jobb takket være permitteringsreglene, nå 20 dager. Vårt krav er 3 dager. Kort sagt: årets statsbudsjett er det første alvorlige angrep på arbeidsfolks lønns- og arbeidsforhold de svakeste blir angrepet først, og de har lovet at nå skal det bli blå politikk. Frp og Høyre har lite til overs for arbeidsfolk og fagbevegelsen. Nå skal vi feire jul og ønske et nytt år velkommen. Til dere som har blitt arbeidsledige grunnet regjeringas permitteringsregler: vi skal fortsette i 2015 og slåss for at de reglene blir endret. Vi skal slå tilbake alle arbeiderfiendlige forslag fra den blå regjeringa, men skal vi greie dette er vi avhengige av en sterk og godt organisert fagbevegelse, det må vi ha uansett hvilken regjering vi har. Det er fagbevegelsen som er velferdsstatens far og mor og den skal vi forsvare mot alle angrep. God Jul og Godt Nytt År Arne Hagen Årsmøte Fellesforbundet avdeling 8 telemark Torsdag 26. mars 2015 kl Sted: Fellesforbundets hus, Gråtenmoen, Skien. Dagsorden etter vedtektene. Forslag må være styret i hende innen mandag 16. mars. Etter årsmøte blir det debatt/orientering om aktuelle faglig-politiske utfordringer. Styret Fellesforbundet Telemark 3

4 LedeR FeLLesFORbUNdet Avd. 39 telemark Hei alle! Denne høsten har gått fort. Jeg syntes at det ikke er lenge siden vi hadde sommer og sol. Men vi ser jo at mørketiden er over oss. Vi ser også at høyresiden har lagt fram sitt første budsjett, det går ikke vår vei. Se bare på plastpose avgift til kr 2,50 pr pose, det koster bare 0,75 øre og produsere den. De har heller ikke holdt mye av det de lovet de skulle gjøre. Det ser en bare på målingene at de går nedover og det er bra. Nå hører vi at de rasler med sablene når det gjelder Arbeidsmiljøloven også. Nå har Erikson vært i møte med partene i arbeidslivet og vil da øke aldergrensen først til 72 år og senere til 75 år, skal ikke ungdommen få komme til? Videre vil de forandre på arbeidsmiljøloven på enkelte områder som ikke går vår vei. De gjør ting mer vanskelig for oss på gulvet. De tenker mest på kapitalistene. På vegne fra oss i Avdeling 39 Industri & Service vil jeg ønske dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År! Alf Kåsene "Fagbladet ønsker alle sine lesere en God Jul og et Godt Nytt År!" 4 Fellesforbundet Telemark

5 vernespalten vernespalten høsten 2014 Aktuelt Atter en vinter er i vente og tiden går fort mot jul. Jeg har i disse dager hatt mange skolebesøk på videregående og fokusert på helse miljø og sikkerhet for elever som skal ut som lærlinger i byggebransjen. Det er viktig å få en god rekrutering til bransjen, det viser seg at færre søker seg til yrkesfagene og klasser blir lagt ned. Bedriftene har her et stort ansvar for å ta inn lærlinger slik at så mange som mulig får en sjanse til å utdanne seg. ergonomi Muskel og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Vi vet jo at byggebransjen har mange tunge løft for den ansatte gjennom et langt arbeidsliv. Det er viktig å se på bruken av hjelpemidler til tunge løft som fins på markedet, også opplæring i den enkelte arbeidsoppgaven. Bytte ut tunge objekter med lettere. Få hjelp av andre. Variere arbeidet, unngå ensformig arbeid og tidspress. Tilrettelegging av arbeidsplassen er viktig for tilpasning av den enkelte arbeidstaker. elementmontasje Sikkerhet ved elementmontasje: Hans Stemland som er seniorforsker ved Sintef krever at det blir et øyeblikkelig forbud mot å oppholde seg i etasjene under når betongelementer blir heist på plass. Når et betongelement faller ned, vil belastningen på gulvet i neste etasje bli ti ganger større enn vekten av den fallende betongen, noe som er mer enn det gulvet er beregnet for. Derfor vil raset bare bli større og større for hver etasje som kollapser og vil ikke stoppe før i kjelleren. kurs Neste 40 timers arbeidsmiljøkurs blir i mars 2015 i Sande- ord Jeg ønsker dere riktig God Jul og et Godt Nytt År! Hilsen Regionalt verneombud Geir Kaasa kort om kurs Kurskatalogen for 2015 er nå klar. I år så blir det 4 stk FTV- 1 kurs, hvorav 2 er dagskoler. FTV-1 på Fellesforbundets hus i Skien går 9-11 og mars. Anbefaler på sterkeste at flest mulig tar dette kurset. Videre er det 2 stk FTV-2, ett av hver av FTV-3, FTV-4 og FTV-5. Nytt av året er Introkurs for medlemmer og nye tillitsvalgte. Det blir på en dag og tar for seg det helt grunnleggende om Fellesforbundet, saksgangen gjennom systemet fra klubb til LO`s juridiske avdeling, rollen som tillitsvalgte har, LO-Favør og informasjon om kurstilbuda. Videre har katalogen oversikt over enkeltstående kurs og MoTo kurs i vårt område, samt Fellesforbundets sentrale kurs og konferanser. Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst Utgangspunktet er at alle tillitsvalgte skal ha et eksemplar av katalogen. Det er derfor viktig at tillitsvalgt er flink til å følge opp sine medlemmer på dette. Plakater til de forskjellige kursa vil komme ut på samme måte som før. Dersom det er noen tillitsvalgte som vil ha flere kataloger kan de henvende seg til avdelinga. Fellesforbundet Telemark 5

6 dk-sekretæren 2015 mulighetenes år "Nytt år og nye muligheter" er et uttrykk som ofte blir brukt og med rette er nå straks tilbakelagt og det som ikke er gjort i 2014, er det ikke mye å få gjort noe med. MEN vi starter på ny frisk like etter at nyttårsrakettene har landet, og 2015 byr på en del muligheter når det gjelder påvirkning. Forbundet skal gjennomføre et landsmøte og det er kommune- og fylkestingsvalg til høsten. Arbeidet har allerede startet og det er nå "toget går", hvis en vil være med og påvirke. Nominasjonen til kommune- og fylkestingsvalg er det for sent å påvirke da listene allerede er behandlet utover høsten og vedtatt i nominasjonsmøter i fylket og de enkelte kommunene. Men arbeidet med å få flertall for den politikken hver enkelt måtte mene er den rette for "arbeidsfolk flest", vil pågå like frem til vi skal legge stemmeseddelen i valgurnen. Det å snakke med og diskutere politikk med kolleger, familie og venner, er det som har størst betydning for å få hver enkelt stemmeberettiget til å ta det valget som en måtte mene er riktig, og ikke minst å avgi sin stemme i midten av september Det har stor betydning for arbeidsplasser, infrastruktur, boligpolitikk, skolepolitikk, eldreomsorg osv. osv. hva du mener og gjør. Setter du deg "på gjerdet" og lar andre ta avgjørelsen for deg, så har du ikke grunn til å klage i ettertid hvis det fører til en politikk som du ikke er enig i. Ta en titt over skulderen og se hva som har skjedd og som skjer, og gjør deg opp en mening om hvilke som er best til å utvikle Telemark og din kommune i den retningen som gavner arbeidsfolk og familien best. ved å stå i nåtida og se på fortida, former vi fremtida. Det samme gjelder ved å delta i debatten og bidra til å fremme forslag til avdelingene som fremmes videre til Fellesforbundets landsmøte som skal avholdes i oktober. Her har startskuddet gått og forbundet ønsker en bred debatt på bakgrunn av hva du som medlem mener om økende forskjeller i samfunnet, klimautfordringene, fagarbeidernes status og overenskomstenes betydning, sosial dumping, innleie og midlertidige ansettelsers betydning for et trygt og godt arbeidsliv. Økende forskjeller med endringene i skattlegging av den enkelte og bedriftene, som vi nå ser resultater av fra den blå-blå regjeringen. Ja det er knapt nok den sak som ikke har betydning for deg og din arbeidsplass og som forbundet gjennom forslag og vedtak på landsmøtet kan ta tak i og påvirke i overfor arbeidsgivere og politikere. Men foretrekker du å sitte på gjerdet og ikke ta tak i muligheten du har i 2015 til å bidra til en samfunnsutvikling for arbeidsfolk flest og ikke milliardærer først og fremst, så må du bidra med dine meninger, påvirkninger og din stemmegivning. jeg ønsker med dette en God jul og et Godt nytt, mulighetenes år til dere alle. Med hilsen Steinar Syversen Distriktssekretær i Telemark 6 Fellesforbundet Telemark

7 pensjonister Nytt fra pensjonistgruppa i avdeling 8 telemark tur til bergen 1-4. juli 2014 Det var avreise fra Gråtenmoen kl Reisefølget entret bussen til L.B. TUR med sjåfør Olav Reinås som også guidet oss fram til Bergen. 25 personer var med på turen. Reiseruta ble lagt via Geilo, hvor inntok vi en velsmakende lunsj, og videre over Hardangervidda og ned Måbødalen til Eid ord. Her tok vi en stopp ved Hardangervidda Natursenter i sol og varmt vær. Etter pausen reiste vi videre over den nye Hardangerbrua til Voss og videre til Bergen. Her tok gjengen inn på Thon Hotell Rosenkrantz. Neste dag hadde vi en guidet tur for å se på ulike steder rundt om i Bergen, før vi tok Fløibanen opp på Fløyen der vi spiste en bedre lunsj. Da vi kom opp var det tåke over byen, men tåka lettet, og da fikk vi ta Bergen i nærmere øyesyn. Etterpå returnerte vi ned til byen og ruslet bort til hotellet som lå like i nærheten. Mange vandret etterpå rundt i byen før middag ble inntatt på kvelden. Den tredje dagen fikk vi igjen en guidet tur ut av byen over Fane ellet med stopp ved Lysekloster før vi ankom Os, der vi tok båt over orden og besøkte Ole Bulls hjem. Her ble det omvisning og historien om Bull ble gjennomgått. Deretter ble vi servert lunsj før vi tok båten over til fastlandet og bussen videre til Nina og Edvard Grieg sitt hjem på Troldhaugen. Den erde dagen var hjemreise. Turen gikk langs Hardanger orden til fergeleiet på Gjermundshavn, hvor vi tok ferge over orden og videre bort til Baroniet i Rosendal. Her fikk vi omvisning i Baronibygningen og historien om Baron Rosenkrantz som la under seg hele 500 gårder på 1600 tallet. Videre ruslet vi rundt i parken og den velkjente rosehagen som var et virkelig skue, før vi inntok en bedre lunsj på stedet. Etter bespisningen var vi klar for videre hjemtur som gikk gjennom Folgefonnstunellen til Odda og over Haukeli ell til Åmot, der vi hadde en lengere pause. Derfra gikk turen videre ned Telemark med avsluttet tur på Gråtenmoen. Reisefølge var enig om at dette hadde vært en fin tur med en dyktig sjåfør og alle ble ønsket en fin sommer videre. Pensjonistgruppa i avdelingen ønsker at alle pensjonister i avdeling 8 slutter opp om våre møter, da dette er hyggelige sammenkomster og en mulighet til å treffe gamle kjente. Ta gjerne med ektefelle/samboer eller kom alene, alle er hjertelig velkommen. Under møtene har vi kaffepause samt utlodding der gevinster skifter eiere. Ellers forsøker vi og få tak i personer som kan underholde om ulike tema. I begynnelsen av desember har vi en julesammenkomst. Den har vært i Fritidsparken de siste årene. Her har vi musikanter som underholder. Møtene avholder vi som vanlig i Fellesforbundets hus på Gråtenmoen den andre onsdag i måneden kl Møtene blir også avertert i avisene på plakaten samme dag som møte avholdes. Pensjonistgruppa vil ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År, og ønsker alle vel møtt i det nye året. Peder Berge sekr. Fellesforbundet Telemark 7

8 innlegg permitteringer og politikk Her i Fagbladet har vi siden 2011 hatt flere reportasjer om permitteringsreglene. Det hele starta med at NAV ikke lenger ville betale ut penger ved permitteringer. Praksisen ble skjerpa på en slik måte at nesten alt ble sesongarbeid, og at bedriftene måtte ta høyde for det ved bemanning, i følge NAV. Det ble vist til et skriv i fra departementet som bakgrunn for endringen i praksis. Vi i Fellesforbundet Avdeling 8 Telemark og flere andre avdelinger i forbundet reagerte straks på dette og begynte å kjøre saker overfor NAV, samtidig som vi jobba politisk opp mot regjeringa. Det første vi fikk til var at regjeringa sendte ut et nytt skriv til NAV, der det ble presisert hva som skulle være praksis. Dette førte ikke til noen endring i NAV sin praksis som vi kunne merke. Vi forfulgte saken videre. Nå var det gått over et år siden vi først tok opp saken. Vi fikk departementet ved statsråden til nok en gang å ta tak i saken. Det ble sendt ut et brev som instruerte NAV om å betale ut ved permittering, men noen nærmere retningslinjer ble ikke gitt, og praksisen endra seg lite. Først etter enda flere henvendelser ble det sendt ut instruks som sa at dersom partene var enige om at det forelå saklig grunn til permittering etter hovedavtalen, så skulle NAV som hovedregel betale ut stønad. Dersom NAV mente at det ikke skulle betales ut måtte de begrunne det. Vi vant også fram i rettssystemet, der det ble slått fast at NAV sin praksis ikke var riktig. NAV endra sin praksis og mange fikk etterbetalt penger. slaget var vunnet trodde vi Ved stortingsvalget 2013 fikk Høyre og Frp flertall sammen med Venstre. Det var en svært dårlig nyhet for alle vanlige arbeidstakere. Allerede før jul i 2013 endra de 2 viktige ting for vanlige arbeidere. Det første var vilkåra i lønnsgarantiordningen ved konkurs. Tidligere fikk du utbetalt feriepenger inntil 24 måneder før konkursen, men det ble endra til at du nå får dekt feriepenger samme år og året før. Går bedriften konkurs i januar får du med andre ord dekt 12 måneder bakover. Det er enda verre med dekninga i oppsigelsestida ved konkurs. Tidligere fikk du dekt hele oppsigelstida, nå er det begrensa til en måned etter konkursen. Det vil si at om du 60 år og har mer enn 10 års ansiennitet i bedriften fikk du tidligere dekt inntil 6 måneders lønn. Nå får du dekt en måned. Begrunnelsen fra departementet er at det er en forenkling og at det vil få arbeidstakeren raskere ut i nytt arbeid. De har tydeligvis ikke prøvd å være 60 år og arbeidsløs Det andre, og det som vi virkelig merker på kroppen om dagen, var at den mørkeblå regjeringa utvida bedriftens betalingsplikt til 20 dager ved permittering. Det vil si at bedriften nå må betale en hel månedslønn for at du skal gå hjemme i grusen og sparke. Det er det ikke mange bedrifter som har økonomi til. Resultatet ble som alle kan skjønne oppsigelser istedenfor permitteringer. Så «seieren» vi fikk om lønn under permittering er ikke mye verdt når nesten ingen lenger blir permittert som følge av den mørkeblå politikken. 8 Fellesforbundet Telemark

9 LeseRiNNLeGG eøs-avtalen, en trussel mot norsk fagbevegelse EØS-avtalen blir markedsført som nødvendig for at norsk eksportindustri skal få solgt sine varer til Europa. Sannheten er at EØS-avtalen skiller seg lite fra handelsavtalen med EU som Norge har hatt fra 1973, og som ikke er oppsagt. Alt pratet om eksportindustriens markedsadgang er bare tildekning av EØS- avtalens egentlige formål, å knytte norsk utvikling til EU. Trusselen om tap av arbeidsplasser og utflagging av industri har vært brukt ved begge EU-avstemminger og har vist seg å være falske skremsler. Nå har taperne ved folkeavstemmingen i 1994 klart å tilpasse oss til et system det norske folk har sagt nei til. Dette har skjedd under dekke av det samme feilaktige påskudd om hensynet til eksportindustrien. Uavhengig av skiftende regjeringers politiske farge bestemmes den politiske kursen av EUs teknokrat og finanselite, gjennom EØS-direktivene. Det store spørsmålet norsk fagbevegelse står ovenfor er om det er mulig å forsvare lov og avtaleverket å bevare ordna forhold i arbeidslivet under dette EØS-regimet. Kan for eksempel effektiv kamp mot sosial dumping føres innenfor tjenestedirektivets rammer og med ubegrensa tilgang på arbeidskraft? kapitalkreftenes frie eu-paradis EU-s indere marked, hvor den frie flyt rår grunnen, har utvikla seg fra det dårlige til det verre. Arbeidsledigheten har bitt seg fast, og en betydelig del av arbeidsstyrken har lønn de ikke kan leve av. Den økonomiske hestekuren, som søkes eksportert til Norge, går ut på å møte krisa med innsparinger og kutt i lønn og velferdsgoder. Konkurranse-utsetting og privatisering av offentlige tjenester fører til at behovsprøving blir erstattet av spørsmål om betalingsevne. Av dette følger økte forskjeller, de rike blir rikere de fattige flere. Tysk fagbevegelse, som var Europas sterkeste, har ikke klart å forsvare seg mot markedskreftenes offensiv. I de mest utsatte delene av arbeidslivet står fagbevegelsen maktesløs. En drøy erdepart av dem som er i arbeid har deltids og korttidsjobber. Mer enn to millioner har lønn tilsvarende 70 kr timen, eller mindre. Samtidig har lønnsforskjellene økt kraftig og trygde-ytelsene bygget ned. De rike blir rikere, mens en betydelig del av arbeidsstyrken må ha flere jobber og/eller sosialhjelp. Vi ser for oss hvilket press dette legger på lønns og arbeidsforhold i de deler av arbeidslivet hvor anstendige forhold fortsatt holder stand. Dette er en tilstand tyskerne deler med befolkningen i det meste av sentral- og søreuropa, og som rykker stadig nærmere Nordens befolkning. Hensikten med EUs fri flyt regime er nettopp å presse ned lønninger og offentlige kostnader for å kunne pro-dusere billigere varer. Fri flyt Fritt fall Tilbud og etterspørsel styrer markedet og i stor grad også arbeidsmarkedet. Fagbevegelsens gamle motto om at lønns og arbeidsforhold ikke skal være konkurransefaktor er stadig vårt være eller ikke være. Det er ubestridelig at det er vanskeligere å forsvare tarifflønn om mange slåss om samme jobben. Dette vet EUs finansfolk som vil rive ned grensene og fremme fri flyt av arbeidskraft. I stedet for at arbeidere forenes i kampen for sine interesser, blir vi sendt over landegrensene for å skape et overtall av arbeidssøkere som undergraver fagbevegelsens evne til å forsvare lønns og arbeidsvilkår. Det er misforstått arbeidersolidaritet å godta dette. Folkeavstemming om eøs-avtalen Fagbevegelsen er ikke tjent med at Norges politiske kurs skal bestemmes av EU-direktiver som utformes av erne byråkrater. Vi må slutte oss til kravet om at det Norske folk blir gitt anledning til å si sin mening EØS-avtalen ved en folkeavstemming. Den lykkelige dag vi er kvitt tvangstrøya som EØS-avtalen utgjør, får vi strides om veien videre, slik vårt parlamentariske system legger til rette for. Noen vil kanskje være med på å leite fram noe av vårt gamle styringsverktøy! Per Gjødingseter FeLLesFORbUNdet AvdeLiNG 8 telemark er NÅ på FAcebOOk Her vil vi prøve å legge ut aktuelle saker og informasjon. vi håper også å få til friske diskusjoner, samt at flest mulig blir informert. dersom du er på Facebook kan du søke oss opp og bli venn med oss. da vil du få melding når vi oppdaterer statusen vår. siden dette er et helt nytt tiltak, så må vi nok regne med at det kan gå litt tid før vi har en jevn flyt på sida. Fellesforbundet Telemark 9

10 RepORtAsje Faglig politisk kurs på straand hotell i vrådal Enda en gang var noen av de fremste tillitsvalgte samlet for å få informasjon og diskutere faglig-politisk samarbeid. Denne gang var vi drøye 40 stykker som hadde satt av denne helga for å få nye impulser og å diskutere aktuelle saker. Og diskusjoner og erfaringsutveksling ble det mye av både under kurset, i pausene og på kveldene. Først ut var Steinar Syversen som gikk grundig gjennom emnet Protokoller. Han tok for seg de forskjellige typene av protokoller, hvorfor og når vi skal skrive protokoll, samt saksgangen ved uenighetsprotokoller. Han viste også hvordan en god protokoll skal se ut, innholdet i den og hva som er viktig og passe på. En godt gjennomført og viktig seanse. Neste som slapp til var Ådne Naper. Han var SV sin toppkandidat ved siste stortingsvalg og er sentral for SV i Telemark. Temaet var: Hva kan SV tilby fagbevegelsen? Han gjennomgikk den politiske situasjonen, og forklarte SV`s bærebjelker i politikken. Videre tok han for seg noen av de mer konkrete standpunkta til partiet og viste hvorfor han mente at vi i Fellesforbundet bør støtte opp om SV. Lørdagen ble avrunda med Harald Berntsen som tok for seg Arbeiderbevegelsens historie i Telemark fra 1905 og fram til i dag. Hvordan arbeiderbevegelsen i Telemark ble etablert og utvikla seg i de første åra, med fokus på Notodden og Rjukan. Videre innom splittelsen i 1920 åra og Menstadkonflikten. Krigsåra og motstandsbevegelsen 10 Fellesforbundet Telemark

11 Steinar Syversen. Ådne Naper. og nazifiseringa. Han tok grundig for seg Herøyastreiken i 1948 som gjaldt forkorting av arbeidstida ved skiftarbeid. I etterkrigsåra fortalte han om den store antikommunismen, med avlytting, overvåkning og sjekking av arbeidsfolk som hørte hjemme i NKP eller på venstresida i AP. Videre om splittelsen i 1961 der SF ble danna. På tallet var det EF splittelse og bytte av regjeringer. I 1974 var nok industrien i Telemark på det høyeste noen gang, og det var oppgangstider. Ved Hydro i 1974 ble det krevd et lønnstillegg på 40%. Det ble streik, men etter kort tid ble det meste innfridd. Dette fordi Hydroarbeiderne ikke hadde hatt lokal forhandlingsrett, og dermed sakka de akterut på lønningene. Hydro mista rett og slett arbeiderne sine. Han tok også for seg nyere tid med Jappetid, og krise. EU kamp der SP ble store til framveksten av Fremskrittspartiet på 2000 tallet. Søndagen starta med LO leder i Oslo - Roy Pedersen. Temaet hans var: Hvordan skal fagbevegelsen jobbe for å bevare velferden? Han hadde et meget godt og engasjerende innlegg om hvordan tingenes tilstand er pr. i dag. Starta med en oppsummering av dagens tilstand med tilbakeblikk til ca Videre hvordan både de planlagte og iverksatte endringa i lovverket regjeringa har kommet med vil påvirke vår hverdag på kort og lang sikt. Hvordan den norske modellen er under press, og hvordan den nordiske modellen er endra. Neste innleder var Terje Lien Aasland, som er leder i Telemark Ap, og sitter på stortinget. Temaet var det samme som for SV: Hva kan AP tilby fagbevegelsen? Terje sa at samarbeid er nøkkelen, at vi har stort sett samme ideologi og mål. Han la vekt på viktigheten av trepartssamarbeidet, og at det er helt vesentlig at LO har forhandlingsrett, og dermed streikerett. Han poengterte at det faktisk er kollektive avtaler og regulering som gir frihet for den enkelte arbeidstaker. Videre var han opptatt av å bevare fellesskapets verdier på offentlige hender, og ikke overlate den til storkapitalen. Han var også innom framtida til petroleumsindustrien som har prega oss i 40 år, og kommer til å prege oss i mange år enda. Det hele ble avslutta med at Kent Rune Pedersen, som er ungdomsrådgiver i LO, innleda til en paneldebatt med de 4 innlederne på temaet: Dagens ungdomsgenerasjon sin situasjon, sett i lys av politikken til den mørkeblå regjeringa. Dette kurset blir i mine øyne bare viktigere og viktigere. Det er lærerikt, med gode innledere og mye erfaringsutveksling. Et realt politisk verksted, og et sted der man knytter nye og gode kontakter et «must» for aktive tillitsvalgte. Tekst og foto: Jon Halvor Svalbjørg Fellesforbundet Telemark 11

12 innlegg Hva er nytt i arbeidslivspolitikken? Den mørkeblå regjeringa har gjennomført flere endringer i arbeidslivspolitikken og har varsla at det kommer mer. Det de har gjennomført og det de nå har sagt kommer, er helt i tråd med det de sa de skulle gjøre før valget. Først endra de reglene ved permittering og i lønnsgarantiordninga ved konkurs, så varsla de forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Og da spesielt på reglene rundt midlertidige ansettelser. Det skal nå bli lettere å ansette midlertidig. Dette er for at det skal bli mer fleksibelt og for å få flere unge ut i arbeid, i følge regjeringa. Når det gjelder fleksibilitet så hadde vi 6 måneders prøvetid i den gamle loven. Dersom du som arbeidsgiver i løpet av 6 måneder ikke klarer å finne ut om arbeidstakeren klarer jobben, så våger jeg den påstanden at da har du tungt for det. At flere unge skal få prøve seg i arbeidslivet er den andre begrunnelsen/påstanden som vi hører. Vi kan se til Sverige som har slike regler. De har den største ungdomsløsheten i Norden, og en av de høyeste i Europa. Og det samtidig som veldig mange unge svensker jobber i Norge, spesielt innenfor hotell og restaurantbransjen. Men hva blir så konsekvensen på lang sikt av denne mørkeblå politikken? Eller for å si det på en annen måte, hva har blitt resultatet i de landa i Europa der dette er gjennomført? Jo det har blitt selve kjernen i den mørkeblå ideologien. De som har blitt sagt opp på grunn av at det er for lite å gjøre, får ikke ny fast tilsetting, men blir midlertidig ansatt. Bedriftene vil til slutt stå igjen med en liten kjerne som er fast ansatt, og resten på en eller annen form for kontrakt. Arbeidstakerne må til slutt stå pent med lua i handa og spørre om det ikke var mulig å få en jobb i dag, og den som våger å spørre hva lønna og arbeidstida er, får nok ikke den jobben. Videre vil det bli mye vanskeligere å organisere de som er ansatt på kontrakt, med den følge at organisasjonsgraden går ned og fagbevegelsen svekkes. Til slutt ender vi der hvor Tyskland nå er, med en nasjonal «minstelønn». Minstelønn vil for de aller fleste bli «makslønn». Da er det enda mindre grunn til å organisere seg, og fagbevegelsen blir enda mer svekket. Dere som leser dette tenker at dette høres ut som et skrekkscenario fra hundre år tilbake i tid, og rein skremselspropaganda. Vel, jeg blir også skremt, men ser man på hvordan utviklingen har gått i Europa de siste åra, så er det nok nærmere sannheten enn vi liker å tro. Som en kamerat av meg så treffende sa det: «hvis du kjører båt ut fra Bergen med kurs for Florida. Og setter kursen et par grader for langt til høyre merker du ingenting med en gang, men du ender i Canada». La oss slå det fast en gang for alle: det blir ikke flere jobber for det om du ansetter midlertidig! Det andre som er varsla er at det skal være mulig å avtale lønn lokalt. Regjeringa sier at det er for at ikke de sentrale forbunda skal hindre gode løsninger lokalt. Det de egentlig gjør er å ta fra oss forhandlingsretten, de tar rett og slett fra oss retten til å ha kollektive avtaler. Og bare tenk å være lokal tillitsvalgt og skal stå imot presset fra bedriften som sier at sånn må det være ellers går det utover arbeidsplassene. 12 Fellesforbundet Telemark

13 RepORtAsje telemark technologies Fagbladet tok en tur til et av våre «nye» firma som ligger på Notodden. Telemark Technologies fikk tariffavtale før sommeren i år, og er dermed et nytt tilskudd til avdelinga. Bedriften har de siste åra vært gjennom en del endringer og oppkjøp. Tidligere het det Industriteknikk, så ble det kjøpt opp og endra navn til Telemark Subsea, før det igjen endra navn til Telemark Fabrication. Da begynte bedriften og ekspandere, og vi fikk etter hvert de første medlemmene. I løpet av 2013 hadde vi så godt som 100% organisert og krevde tariffavtale. Avtala ble imidlertid lagt litt på is, fordi det var flere fusjoneringer på gang, men ble da altså underskrivd i våres. Etter det ble det lagt innunder morselskapet og heter nå da Telemark Technologies. Vi tar en prat med Tillitsvalgt, Jan Olav Løvflaten. Han har vært ansatt i noen år nå, men er helt ny som tillitsvalgt. Han var i utgangspunktet nestleder i klubben, men rykka opp som leder da den tidligere lederen slutta i bedriften. Han har foreløpig ikke tatt noen tillitsvalgtkurs, men er positiv til opplæring som tillitsvalgt, og håper at han får til å ta kurs til neste år. De er nå i gang med de første lønnsforhandlingene som organisert bedrift, og det regner han med går greit. Forholdet til ledelsen beskriver han som bra, både til formann og daglig leder. Dersom det er noe, kan han bare gå til daglig leder og ta opp de sakene som måtte komme. Han sier at ledelsen er opptatt av at det skal være «kort vei», dersom det dukker opp noe. Arbeidsmiljøet er veldig bra. De er en fin gjeng som arbeider godt i sammen. Han forteller at det er 15 mann i produksjonen, hvorav 3 lærlinger. De kjører både dagtid og 2-skiftsordning. Det er to avdelinger, en for maskinering og en for sveising. Det er først og fremst offshoremarkedet, subsea og bedriftene på Kongsberg som er hovedkunder. De samarbeider også tett med engineering-avdelinga i selskapet og noen av de andre bedriftene i næringsparken. Fagbladet drar med en god følelse av å ha besøkt en bra bedrift som er i oppstarten, og som vil vokse. Den har som alle andre sine utfordringer nå i startfasen som bedrift med tariffavtale, men her er det vilje både fra de ansatte og ledelsen til å stå på og få ting til og fungere. Dette er en bedrift med eiere som tenker langsiktig, og som vil bygge industri. Da er det en god hjelp på veien å ha en velorganisert klubb som spiller på lag med bedriften. Tekst og foto Jon Halvor Svalbjørg Fellesforbundet Telemark 13

14 RepORtAsje kaasine og LUNdtveit KL Bygg AS Tillitsvalgt Eivind Myhre. Fagbladet ville ta en tur for å besøke en av de mindre tømmerbedriftene i avdelinga. Valget falt på Kaasine og Lundtveit, eller KL Bygg AS, som de bruker som firmanavn. Bedriften ble etablert i 2003 og har i dag 7 ansatte, hvorav 2 har eierinteresser. Det er 6 organiserte, og den ene som ikke er organisert er også hovedeier i firmaet. De har hatt mange lærlinger opp gjennom, men pr. i dag har de ingen. De er tilknytta Blå Bolig-kjeden og har tradisjonelt mye nybygg, men tar på seg både tilbygg, ombygging og oppussing/restaurering. Det svinger litt med markedet hva slags oppdrag de har. I den litt stillere perioden som nå har vært, har det blitt litt mindre nybygg og litt mer andre oppdrag, men de har ikke mangla jobb. Jeg treffer de på et nybygg. Det er et spesielt prosjekt som skal bli atelier i hovedetasjen, og 2 hybler i underetasjen. Det er arkitekt-tegna og vegger og tak er 10 cm tjukkere enn vanlig. Det er 35cm isolasjon i vegg og 40 i taket. Vindusplasseringer og størrelser er også forskjellig fra standard. Men det synes gutta bare er moro, og utfordringane blir tatt på strak arm. Tillitsvalgt Eivind Myhre som 14 Fellesforbundet Telemark

15 tok FTV 1 kurs i Skien i or sier at tonen i bedriften er svært god, og at de har en stabil arbeidsstokk. De jobber ikke akkord, men har snakka om at det kan være aktuelt å prøve. Det nærmaste de har kommet er at de har prøvd på en lokal bonusavtale på et par jobber. Han forteller at de i år ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og at de blant mye annet sorterer avfallet på byggeplassen. Da jeg spør om ikke de føler at det er mye ekstra arbeid, svarer alle tre at det er det ikke. Som en av de sier: «om du kaster avfallet til høyre eller venstre har ikke så mye å si». Det kommer tydelig til uttrykk at dette er noe de ansatte er stolte av. Sannelig noe å tenke på for andre bedrifter også. Og når jeg går rundt på byggeplassen ser jeg at her er det ikke mye som ligger og slenger. Søppel på bakken finner jeg ikke, bare noen ganske få plankebiter som de ikke har fått kasta i containeren med trevirke enda. Det inntrykket som jeg sitter igjen med når jeg reiser, er at KL Bygg er en godt drevet og framtidsretta bedrift. At de har tatt miljøet på alvor er et stort pluss, som nok også kan bli viktig i markedsføringa fremover. Byggebransjen har tradisjonelt ikke vært så flinke til å fokusere på miljø og stort sett så ser jeg at alt havner i samme container. Jeg tror nok at med det valget som KL Bygg har tatt, så er de i forkant av det som kan bli et krav for framtidige boligbyggere. Tekst og foto Jon Halvor Svalbjørg Fellesforbundet Telemark 15

16 ARtikkeL Målevirksomheten Det vises her til 1. halvår Fortjeneste nivået viser følgende: BETONGFAGET 287,89 KR TØMMER 250,22 KR TAKTEKKING 329,58 KR MALING 292,36 KR MUR 0,00 KR TOTALT FOR MÅLEKONTORET 259,45 KR. 0 Hei igjen! Da var det igjen tid for en liten rapport fra målekontoret. Aktiviteten i år har vert bra. Mange leiligheter er blitt bygd og vi har vert inne på de fleste av disse byggeplassene. Ser allikevel nå at det blir mindre betongmåling på slutten av året. Det tyder nok på en noe roligere start for neste år på tømmermålingene. Men det kan også bli oppstart på mer rene tømmer bygg, så tiden fremover blir spennende. De av dere som kjører forbi huset vårt i Grenaderveien vil kanskje se at det er nymalt. Dette arbeidet tenkte vi det var bra å få målt opp etter akkordtariffen. Arbeiderne som var her var ikke så godt kjent med målesystemet fra før av. De fikk den nødvendige informasjonen av oss med tanke på timeskriving og andre ting som er viktige ved måling. Det viste seg da på deres første måling at det ble en bra fortjeneste/time og langt over det de hadde i garantert forskudd. Håpet er jo da at det kan være en positiv oppstart for mer malermåling i nedre del av fylket vårt. Vi har også lagt opp til kurs denne høsten. Det er i skrivende stund gjennomført tariffkurs i tømmer og betong. Det er også tenkt et baskurs. Vi ser jo nytten av slike tariffkurs, men noen ganger kan det være vel så effektivt å ta et lite lynkurs i brakka ute på byggeplassen. Da kan det være lettere og stille spørsmål om akkurat den aktuelle byggeplassen. Om det skulle være andre ting dere lurer på i forhold til måling ta kontakt med målekontoret. Vi kan være med å sette opp forslag til akkordavtale tilleggsavtaler og finne priser på diverse bygningsdeler under arbeidets gang. Ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År! Frode Gonsholt Daglig leder målekontoret 16 Fellesforbundet Telemark

17 ARtikkeL protokoll Hvis ingen går i fella men passer seg for den Ja slik kan mange situasjoner nå fortone seg i arbeidsmarkedet, med et stadig mer fokus på oppsigelser fremfor permitteringer. Flere og flere arbeidsgivere sier nå opp medarbeidere i stede for å permittere, med bakgrunn i Regjeringen Solbergs endring av permitteringsregelverket til det håpløse for arbeidsgiverne. "Dagpengeperioden redusert til 26 uker, og arbeidsgiverperioden økt til 20 dager." Det sier seg selv, hvem arbeidsgiver har råd til eller ønsker og betale lønn "tilsvarende. 1 måned oppsigelse" når oppsigelse er et alternativ til permittering. Det er her det er viktig for tillitsvalgte å passe på når arbeidsgiverne nå kommer med ønske om å si opp medarbeidere isteden for å permittere. Hovedavtalen hjemler i 8-2 Ansiennitet ved oppsigelse p.g.a. innskrenkinger, og arbeidsmiljølovens 15-7 (2) hjemler sosiale hensyn til den enkelte medarbeider. Disse bestemmelsene er det vi må forholde oss til, og vi ser stadig at arbeidsgivere ønsker å vanne dette ut, ved å ta inn i protokollen andre kriterier for utvelgelse. Her er et grelt eksempel på kriterier i en protokoll fremma av arbeidsgiver: Anvendelighet 40% Kompetanse 30% Ansiennitet 20% Sosiale forhold 10% Hvem ønsker å se kollegaen sin inn i øynene og si at: "din anvendelighet scoret så dårlig at du mister jobben" vårt råd til dere på protokolltekst er: De tillitsvalgte krever at ansiennitetsprinsippet i hovedavtalen 8.2 skal gjelde ved bedriftens utvelgelse av medarbeidere som skal sies opp. Det skal videre tas sosiale hensyn. Partene ble ikke enige/partene er enige om disse prinsipper. Noe mer enn dette bør ikke skrives. Vedkommende som i neste omgang blir berørt av nedbemanning kan da få prøvd saken rettslig. Har vi som tillitsvalgte godtatt oppsigelsene med for eksempel andre kriterier, er veien for den oppsagte mye tyngre å vinne frem med som usaklig. Roald Stykket Fellesforbundet Telemark 17

18 bedrifter som HAR tariffavtale OG som HAR ANsAtte ORGANiseRt i FeLLesFORbUNdet AvdeLiNG 8 telemark Entreprenører/byggmestere: A til Å Entreprenør as Apland og Heibø as AS Industrivedlikehold Block Watne as Boligbyggelagenes Boservice as Buer Entreprenør as Byggmester Hellstad AS Bøttger & Co as Cappelen Holding as Con-Form Sør AS Entreprenør Ulf Solbakken as Fjellerud Bygg as GHV AS Gill & Gregersen AS Grønli og Sønner as HRL Bolig as HRL Entreprenør as Hubert Leif Stål AS avd. Skien Hus & Hyttebygg as Jacobsen Thor H Entr. as Johnny Jensen as Kaasine og Lundtveit AS Kruse Smith as, avd Kragerø KV Bygg AS Liabygg as Maritime Montering AS Midt-Telemark Entreprenør as Moelven Modus AS Morgan AS Multifag as Mustad Bygg as Norbygg as Norsk Tre as Profil Bygg as Ramirent AS Resconsult as Seltor as Skagerak Drift og Utleie Skanska Norge as Skorve Entreprenør as Steinhaug & Kleven as Strøm Sivertsen as Telemarkhus as Telem. Entreprenørservice as Telemark Vestfold Entreprenør as Tor Entreprenør as Tuddal Byggtjeneste as Veidekke Entreprenør as Viktoria Hus as Malerfirmaer: Helberg Bygg og Maling AS Helders Malerforr. Ans Kjellsen Malerforretning as Malemester Evensen as Malermester Runar Danielsen as Malerfirma Engvold & Sønn as Malerbua as Zuraris E. Malerservice as Glass: Glassmester Olaf A Thoresen Murerfirmaer: Murmesterfirma Arne K. Gulliksen Murmester Einar Espedalen as Telemark Murmesterforr. As Rørleggerbedrifter: Aune Rør AS Bamble Rør as Brevik VVS AS Agility Subsea Fabr. avd. Røra Grenland Rør AS Hjallum as Lyng & Løberg AS Notodden Rørleggerforretning as Nytt Rør as Ole og Tores Rørservice as Oras avdeling Skien as Oskar Johansen as Porsgrunn Rørleggerforretning as Rjukan VVS & Elektro as Rørlegger`n as Rørlegger Svein Andersen AS Skien Rørleggerforetning AS Telerør as Taktekkerfirmaer: Icopaltak as Isola as Tekk AS Takmontøren Porsgrunn as Blikkenslagerfirmaer: Vemo as Caverion Norge as, avd Porsgrunn Industrioverenskomsten VO: Bandak Lunde as Bergen Plastics Composite as Berget as Dalen Mekaniske Produksjon as GL Contracting AS Holte Industri as Istrail Ulefoss AS Keytouch Technology AS NCT as avd. Coating Norisol Norge AS avd Drammen Norisol Norge AS avd Fredrikstad Norisol Norge AS avd Porsgrunn Qmatec Drilling as Rjukan Metall Mask & Profil as Scana Skarpenord as Telemark Technologies AS Ulefos Brug as Ulefos Jærnverk as Industrioverenskomsten TEKO: Almankås Ingebjørg as Tele Textiles as Tinn Belysning as AMB: Bø og Sauherad Produkter as Kvito as Nopro as Rjukanlys as Telemark Lys as VTA: KanJa Nome as Byggeindustrien: Aktiv Lek AS Alltid Betong as Bergene Holm as avd. Seljord Con-Form Lunde as Fossen Trelast as Din Dør AS Kebony as, avd produksjon Skien Loe Betongelementer as Loe Rørprodukter as Moelven Sør-Tre AS Moelven Telemarksbruket AS Solvang Trelast as Systemblokk AS Søve Lekemiljø as Taraldsen Trappa as Telemark Treindustri as Wienerberger as Bratsb. tegl Aaltvedt Betong as Naturbruk: AT Skog SA Brennebu AS Cappelen S D Skoger Løvenskiold Fossum Skog ANS Løvenskiold Fossum Kraft Olav-Morten Sauar Telemark Skogplanter as Asfalt: Lemminkäinen Norge as NCC Roads Veiservice as Biloverenskomsten: Autosenteret Notodden as Bilsenteret as Funnemark Notodden as Funnemark Seljord as Lauvstad Bil Notodden AS Norsk Scania as avd. Brunkeberg Telemark Traktor & Maskin as Tresland Bilskade AS Vianor as avd. Notodden Volmax Partner as Stillasfirmaer: Fjeldstad Stillas AS Vetlesen Stillas as Bemanningsfirmaer: Adecco Solutions as 18 Fellesforbundet Telemark

19 bedrifter med tariffavtale OG ANsAtte ORGANiseRt i FeLLesFORbUNdet AvdeLiNG 39 - industri & service telemark Industrioverenskomsten VO: ABB AS Divisjon LP ABB AS Divisjon Kraftprodukter Agility Contracting AS Agility Subsea Fabrication, Langesund Agility Contracting AS, avd Produksjon, Herøya Beha Fabrikker A/S Beha-Hedo Industrier A/S Bilfinger Industrier Norge A/S, Grenland Bjørge Karosseri A/S Brann og Sikringsservice AS Brubakken A/S Furmanite A/S Huldresølv AS Hybeko-Forland AS ISO - Prosess AS Kamek AS KIS Sør AS Avd Skien Macgregor Porsgrunn AS Motor & Generator Service AS Miljø & Høytrykk AS Moflaten Smie og Verksted Nicro A/S Nils Edw Larsen AS Polar Grenland AS Pon Equipment AS verksted Porsgrunn Proweld AS PS Partner AS Skarweld A/S Skiens Rustfri Industri AS Stena Recycling AS, avd Skien Vard Group AS, avd Brevik Vard Offshore Brevik AS ØPD Onshore AS ØPD Solutions AS ØPD Subsea AS Biloverenskomsten: Bertel O Steen Telemark AS Bilsalongen AS, avd salg Bilskadesenteret Telemark AS Bulder Verksted AS avd Skien Formo Bil AS Funnemark Telemark A/S avd. Porsgrunn Grenland Auto A/S Jons Dekk & Felg AS Jorkjend Porsgrunn AS Jorkjend Skien A/S Norsk Scania AS avd verksted Skien Rabbenkroken Bil AS Skien Bil A/S Solberg Bil AS Volmax AS Avd Salg/Verksted/Lager Industrioverenskomsten TD: Maxeta AS AMB overenskomsten: Komp. utvikling Grenland AS, Skippergata VTA overenskomsten: Komp. utvikling Grenland AS, Bamble Komp. utvikling Grenland AS, Bedriftsveien Komp. utvikling Grenland AS, Floodmyrvegen Komp. utvikling Grenland AS, Sitt Ned K&K Komp. utvikling Grenland AS, Skien Riksavtalen: 4Service AS Avd TS-Group 4Service AS Avd Rafnes Industriområde 4Service AS Avd Oksenøyveien Anne Karine Øvrebø - Cafe Opus Porsgrunn Bakeriverkstedet Brotorvet AS Bø Hotell AS Dag Bondeheim AS Gaustablikk Høyfjellshotell AS Herkules Kafe AS Hotel Bryggeparken AS Iss Facility Services AS, avd Catering Porsgrunn Jorunn Isaksen AS Kragerø Resort Drift AS Mecca AS - Thon Hotel Høyers Quality Skjærgården Hotel og Badepark AS Quality Straand Hotel AS Victoria Hotell AS Fellesforbundet Telemark 19

20 Returadresse: Fellesforbundet telemark, postboks 2514, 3702 skien kontaktinformasjon FELLESFORBUNDET AVDELING 8 TELEMARK Skien: Telefon , Faks: Postadresse: Postboks 2514, 3702 Skien Besøksadresse: Fellesforbundets hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien Notodden: Postadresse: Torvet 4, 3674 Notodden Besøksadresse: Torvet 4, Notodden E-post: Hjemmeside: Arne Hagen, leder Mob Roald Stykket, nestleder Mob Rune Tønnesen, organisasjonsarbeider Mob Jon Halvor Svalbjørg, organisasjonsarbeider Mob Unni Elisabeth Sneltvedt, kontorsekretær Tlf: ByGNINGSARBEIDERNES MÅLEKONTOR Telefon: , Faks: Postadresse: Postboks 2514, 3702 Skien Besøksadresse: Fellesforbundets hus, Grenaderveien 4, 3734 Skien Frode Gonsholt, leder Mob Kjetil Helgerud, oppmåler Mob E-post: FELLESFORBUNDET AVDELING 39 - INDUSTRI & SERVICE TELEMARK Telefon , Faks: Post- og besøksadresse: Grenaderveien 4, 3734 Skien E-post: Hjemmeside: Erik Hørsrud, forretningsfører Mob Elin Rygh Bålsrød, organisasjonsarbeider Mob Ann-Kristin Blikra, kontorsekretær Tlf: Alle kontorene har åpningstid mandag - fredag kl Kjernetid:

Ved Skogmo VGS har det gjennom tiden også foregått mye byggevirksomhet og da har det vært en selvfølge at det er elevene som utfører mye av dette arbeidet. Et annet tilbud Skogmo har til allmennheten,

Detaljer

Bas konferanse FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG!

Bas konferanse FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG! ARTIKKEL Artikkel FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG! Bas konferanse Per Horst og Per Arne Røring ved Grenland Golfklubb, er de to første Green Keepere i Norge som har tariffavtale med Fellesforbundet.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Nr. 2 2012 Årgang 18. God jul. og godt nytt år. 1 år senere: Løsning for dagpenger. permittering?

Nr. 2 2012 Årgang 18. God jul. og godt nytt år. 1 år senere: Løsning for dagpenger. permittering? Nr. 2 2012 Årgang 18 God jul og godt nytt år 1 år senere: Løsning for dagpenger under permittering? Innhold 01 Redaktørens Lille Hjørne 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder Avd.39 Telemark 04 Journalisten

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

INTERVJU Ung og fremadstormende i Fellesforbundet Linn Renate Mehren er et friskt pust av en tillitsvalgt. Hun er klubbleder for de Fellesforbundorganiserte på Miljøbil Grenland AS. Linn Renate startet

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2012 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send adk kursnummeret til 26001 Adk mellomrom kursnummeret til

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2011 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt Hovedavtalen - Overenskomsten

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Telemark Offshore en profesjonell partner for olje- og gassindustri

Telemark Offshore en profesjonell partner for olje- og gassindustri Telemark Offshore en profesjonell partner for olje- og gassindustri Telemark Offshore er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshoreområdet.

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 02.06.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Nr. 1 2012 Årgang 17

Nr. 1 2012 Årgang 17 Nr. 1 2012 Årgang 17 Innhold Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK 01 Redaktørens Lille Hjørne 01 Journalisten 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder Avd.39 Telemark 04 NAV og permittering

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen FRI FLYT Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU SVs faglige / EØS-konferanse, november 2016 Saken som ikke fantes Case 189/14 Bogdan Chain

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake.

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake. Nord Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord-Trøndelag som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer