MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl. 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10."

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/09 09/185 REFERATSAKER SAKSLISTE 6/09 09/182 ÅRSMEDLING FOR AGDENES KOMMUNE 7/09 09/184 SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2009/2010 8/09 08/386 NY PLEIE- OG OMSORGSPLAN Lensvik, dato EVENTUELT NN ordfører

2 Sak 5/09 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 09/185 Arkiv: 5/09 Hovedutvalg oppvekst og levekår Side 2 av 7

3 Sak 6/09 ÅRSMEDLING FOR AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/182 6/09 Hovedutvalg oppvekst og levekår Årsmelding 2008 fra de ulike virksomhetene innenfor HOLs ansvarsområde tas til orientering. Vedlegg: 1. Årsmelding 121 (2022) PPT 2. Årsmelding 121 Grunnskole 3. Årsmelding 122 Barnehage 4. Årsmelding 123 (3830) Agdenes musikk og kulturskole 5. Årsmelding 123 Kultur idrett og ungdomsarbeid 6. Årsmelding 124 Helsesenteret - sykehjemmet 7. Årsmelding 125 Hjemmetjenesten 8. Årsmelding 126 Barnevern 9. Årsmelding 127 Helsetjenesten Ergo, psykisk helsearbeid Saksopplysninger: Vedlagt følger årsmelding fra resultatenhetene under Oppvekst og levekår. Samlet årsmelding for hele kommunen skal behandles på kommunestyremøte i mai. Årsmeldingene fra enhetene er skrevet på ny modell som prøves for første gang. I 2008 ble det også noen organisatoriske endringer i kommunen. Sosialtjenesten ble lagt inn under NAV. Det ble skrevet avtalen mellom Agdenes kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sør-Trøndelag, gjeldende fra Videre ble barneverntjenesten interkommunal fra Vurdering: Side 3 av 7

4 Sak 7/09 SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2009/2010 Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 09/184 7/09 Hovedutvalg oppvekst og levekår Timene til spesialundervisning i grunnskolen og til eventuell spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder fastsettes til 124 uketimer (4.712 årstimer) for skoleåret 2009/2010. Vedlegg ikke utsendt: 1. Oversikt over søknad om spesialpedagogiske tiltak 2009/ Individuelle opplæringsplaner 3. Sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten 4. Oversikt over spesialpedagogiske tiltak 2009/2010 Saksopplysninger: Rammen for ressursinnsatsen er gitt i handlingsprogrammet/budsjett Nedgang i elevtall og endrede behov for årets kull, ligger til grunn for reduksjon på antall uketimer spesialundervisning. PP-leder framlegger et behov på 124 uketimer spesialundervisning. Ut fra dette har kommuneledelsen lagt til grunn et rammetimetall for grunnskolen i Agdenes på årstimer for skoleåret 2009/2010. Inkludert er den sentralt bestemte økningen på barnetrinnet. Rammetimene er slik fordelt mellom skolene: Lysheim skole: 135 uketimer (5.130 årstimer) Lensvik skole: 587,8 uketimer ( årstimer) Timene inkluderer timer til spesialundervisning og til evt. spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder. Retten til spesialundervisninger er hjemlet i Opplæringsloven 5-1: Elever som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistisk for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jfr. 2-2 og 3-2. Loven krever at det forut for vedtak om spesialundervisning skal foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene eleven har. Videre skal det utarbeides individuelle planer for elever som får spesialundervisning. Vurdering: Prosessen for vurdering av behovet kommende skoleår er likt hvert år. Behov kan meldes av foresatte, lærere, eller en egen vurdering fra PP-leder. Side 4 av 7

5 Sak 7/09 Lovkravet om sakkyndig vurdering, utarbeidelse av individuell opplæringsplan er fulgt. For 2009/2010 leverer PP-leder en samlet søknad på 124 uketimer spesialundervisning fordelt på 22 barn. Dette er en reduksjon på 58 uketimer (2.204 årstimer) i forhold til inneværende skoleår. Side 5 av 7

6 Sak 8/09 NY PLEIE- OG OMSORGSPLAN Saksbehandler: Bjørn Atle Ebbesen Arkiv: 144 F Arkivsaksnr.: 08/386 31/08 Kommunestyret /09 Hovedutvalg oppvekst og levekår /09 Hovedutvalg oppvekst og levekår Pleie- og omsorgsplan for Agdenes kommune for perioden sendes over til kommunestyret for endelig vedtak. Vedlegg: Høringsuttalelser Saksopplysninger: I HOL- møte den ble høringsfristen satt til , og det har pr kommet inn 7 høringsuttalelser. Vurdering: INNSPILL FRA ELDRE RÅDET : 1. Minst 15 nye omsorgsboliger Arbeidsutvalget mener at 10 omsorgsboliger vil dekkes planperiodens behov med utgangspunkt i SSB s statistikk over befolkningsutviklingen i Agdenes i perioden fram til Arbeidsgruppen har i pleieplanen også sagt at oppbygging og struktur for inntaksteamet skal omgjøres og vurderes. Blant annet skal det være en IPLOS vurdering ved tildeling av kommunal bolig. Videre viser statistikken at innbyggere i Agdenes har lettere tilgang til institusjonsplass enn sammenlignbare kommuner. Dette kan endres ved opprettelse av et mellomnivå, samt en gjennomgang av dagens rutiner ved tildeling av boliger. Øvrige innspill avviker ikke Pleie- og omsorgsplan. INNSPILL FRA RÅDET FRA FUNKSJONSHEMMEDE : Innspillene ble gjennomgått. AU mener at innspillene er for detaljerte og at noen av innspillene hører til som under ansvarsområdet til NAV. INNSPILL FRA FAGFORBUNDET: 2. Behov for totalt 40 plasser totalt Begrunnelse gitt under innspill fra Eldrerådet 3. Tilrettelegge for opptrening/rehabilitering, samt eget rom og fast dag for ergoterapeut Side 6 av 7

7 Sak 8/09 Arbeidsgruppen er enig med fagforbundet på innspillet. Dog mener vi at innspillet blir på detaljnivå. INNSPILL FRA NSF : 4. Alle innspillene fra NSF er tatt med og vurdert i planen. Norsk Sykepleier Forbund (NSF) skriver: Omgjøring av stilling til sykepleierstilling er et godt tiltak, men det blir ikke flere stillinger. Arbeidsgruppen viser til tiltak 5, prioritet 7 hvor det er foreslått en stillingsøkning i hjemmesykepleien. INNSPILL FRA LENSVIK HELSELAG Au registrerer at Lensvik helselag ønsker å heve tiltaket om aktivitør opp på prioriteringslisten. Arbeidsgruppen opprettholder plassering av tiltaket. INNSPILL FRA NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE Arbeidsgruppen ser at NFU har mange og detaljerte innspill. Ingen av innspillene avviker fra planen. INNSPILL FRA AGDENES SANITETSFORENING OG LHL Arbeidsgruppen vil understreke at kommunale boliger skal være tilgjengelige for alle våre innbyggere. Ingen boliger er forbeholdt beboere fra indre eller ytre Agdenes. Side 7 av 7

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 1 1.3 REVIDERT ENHET... 2 1.4 AVGRENSNING OG METODE... 3 1.5 KOMMUNIKASJON MED ADMINISTRASJONEN...

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 29.01.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/08 07/322 UTBYGGING AV BOFORM 1 - SLUTTREGNSKAP/FINANSIERING 70/08 08/129 FINANSPLASSERINGER - RAPPORT 3.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/08 07/322 UTBYGGING AV BOFORM 1 - SLUTTREGNSKAP/FINANSIERING 70/08 08/129 FINANSPLASSERINGER - RAPPORT 3. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.06 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer