SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN Nr Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt

2 Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto: Monkey Business Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, grafer, perioderapporter, konsern - regnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m. I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos For mer informasjon om Finales programmer send kodeord Finale til eller send e-post til Finale Systemer as Tlf.: e-post: SMS Finale til

3 Skattebetaleren nr 4 / Innhold Leder 4 Slik måler du opp boligen din 5 Gjør drømmen til virkelighet! 8 Må du levere regnskap? Og hvilket regnskap må du egentlig levere? Hvor? 12 Slik endrer du selskapsform 14 Firmabilen koster Valget av selskapsform avgjør hvor mye du må betale når firmabilen også benyttes privat. 18 Jobb hjemme spar skatt 20 La staten sponse pensjonen din 22 Næringsdrivende har en unik mulighet til å la staten dekke over halvparten av den private pensjonssparingen. Gjør drømmen til virkelighet! Det er ikke vanskelig å starte opp et selskap, men utfordringene står fort i kø. Slik går du frem når du vil bli din egen arbeidsgiver. Side 8 Hva med momsen? Skatt er ikke alt du må ta hensyn til når du starter for deg selv. Når hobby blir jobb Inntekter fra hobbyen din kan være skattepliktige Når siste time har kommet Hva gjør du når selskapet ditt avgår ved døden? 28 Alle Får Pensjon 30 Misfornøyde med flytteskatten Dokumentavgiften er Norges mest forhatte avgift. 34 Finn fondet som kan ikle seg den gule trøyen 36 Skattefag: Til lands og til vanns og i luften med 38 Gjestekommentar: Elektroniske offentlig tjenester 41 Vi svarer deg 42 Oss skattebetalere mellom 44 Gry kommenterer 46 Jobb hjemme spar skatt Å bruke egen bolig i forbindelse med næringsvirksomhet sikrer deg ikke bare en kort reisevei til jobben. Side 20 Alle Får Pensjon Den nye AFP-ordningen burde kanskje ha fått et annet navn. Det synes pensjonsekspert Alexandra Plahte, som mener usikkerheten rundt pensjoner er rekordhøy. Les rådene hun og andre pensjonseksperter har å komme med før pensjonsreformen trer i kraft. Side 30

4 4 Skattebetaleren nr 4 / 2010 Tall som teller Skattefritt 12 % Andelen som oppgir at de har snytt på skatten Antallet konkurser og tvangsavviklinger første halvår. 4,87 mill Befolkningen i Norge per. 1. april mrd. Økningen i skatteinngang til primærkommunene i første halvår. 373,6 mrd. Samlet skatteinngang i Norge første halvår. Kilder: SSB, Brønnøysundregistrene og Synovate/Skattebetalerforeningen. Ris, ikke ROS Stig Flesland Skatteetatens nedprioritering av kontroller innebærer en reell risiko for feil i selvangivelser, ifølge Riksrevisjonen. Unnskyldningen til skatteetaten er omorganiseringen av etaten. Denne omorganiseringen, som har fått navnet ROS, har vært «universalunnskyldningen» til etaten siden begynnelsen av Riksrevisor Jørgen Kosmo var ikke veldig fornøyd med unnskyldningen da han kommenterte rapporten. Ifølge riksrevisoren var meningen med omorganiseringen å styrke kompetansen i etaten, få likebehandling av sakene og øke kontrollen av næringsdrivende og selskaper. Fasiten fra rapporten Kosmo la frem er at etaten stryker på sentrale punkter. Kompetansen er svekket, noe som gir seg uttrykk i at når de regionale skattekontorene får konkrete spørsmål kan de gi regelrett feil svar, eller ha en helt annen fortolkning enn Skattedirektoratet har. I begge tilfeller forårsaker dette ulikheter i behandlingen av skattebetalerne, avhengig av hvem du møter på som saksbehandler eller hvor i landet du bor. Riksrevisjonen mener det bør være mulig å forvente en riktig behandling av sakene som behandles i skatteetaten, uavhengig av om etaten omorganiseres eller ikke. Men en slik likebehandling har man ikke sett. «Vi forventer en snarlig bedring av situasjonen», er gjennomgangstonen fra Riksrevisjonen. Hva så med kontrollene? Det kapittelet er vel så nedslående lesning. For det første har skatteetaten nedprioritert kontrollen av såkalte grunnlagsdata. Dette er de opplysningene som står i selvangivelsen min og din, og som vi stoler på er korrekt. Et eksempel er verdifastsettelsen av biler. En av regionene har, formodentlig for å gjøre det enkelt, valgt å verdsette alle biler likt. Når kontrollen blir nedprioritert er det slett ikke utenkelig at du og jeg går glipp av store fradrag fordi opplysningene skatteetaten fører opp i selvangivelsen er feil. På den andre siden er det også mulig at mange slipper unna å betale den skatten de skulle. Begge deler slår feil ut. Samtidig skulle omorganiseringen sørge for at kontrollen med de næringsdrivende ble sterkere. Resultatet for de tre siste årene viser at andelen kontroller med effekt har falt dramatisk. I tillegg har kontrollene blitt færre. Også dette har omorganiseringen skylden for, ifølge de ansvarlige myndigheter. Hvorfor blir det så slik? Ifølge tal lene Riksrevisjonen la frem, har skatte kontorenes ressursbruk i årsverk til ligning og kontroll av lønns takere og pensjonister vært ufor andret, mens man for næringsdrivende og sel skaper har redusert ressursbruken med 3 prosent. Etter en slik revisjon, med disse resultatene er det bare å konstatere at skatteetaten fortjener ris. Og det hjelper ikke å skylde på ROS. Vi må kunne forvente en riktig behandling uavhengig av interne forhold i skatteetaten. SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum, 0103 Oslo Telefon Redaktør: Stig Flesland Abonnement: Skattebetaleren inngår i medlem skapet i Skattebetaler foreningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 295 kroner. Annonser: HS Media Telefon: Grafisk Produksjon: Ad Fontes Medier AS Telefon: Trykk: Kroonpress, Estland Utgiver: Skattebetalerforeningen Opplag: ISSN OPPLAGSKONTROLLERT

5 Skattebetaleren nr 4 / Slik måler du opp boligen din Foto: Crestock Mange må i løpet av kort tid finne ut hvor stor boligen egentlig er. Ikke gå surr i begrepene når du skal fylle ut skjemaet fra skatteetaten. Av Stig Flesland Definisjoner Hvis det ikke hadde vært for en omlegging i takstene for få år siden, ville oppmålingen vært langt enklere. Da hadde vi fortsatt snakket om boareal (BOA), og ikke om de nye begrepene primærrom (P rom) og sekundærrom (S-rom). Bruttoareal (BTA) BTA er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal. Bruksareal (BRA) BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom. Primære rom (P-ROM) P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel. Størrelsen på boarealet ville alle som har kjøpt bolig de senere årene funnet frem til i prospektet, eller de kunne stolt på at det som er registrert om den i boligregisteret stemmer. Nå kan man ikke gjøre det. Mange vil nok slippe å finne frem målebåndet når de skal måle opp hvor stor boligen er dette er opplysninger som vil være tilgjengelig fra da de kjøpte boligen. Men for dem som må frem med målebåndet er det klare regler som gjelder. Norges Takseringsforbund har nemlig definert veldig klart hva som er P-rom og hva som ikke går under den benevnelsen. Ifølge definisjonen er følgende å betrakte som P-rom: Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftsstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom MÅ MÅLE: Eiere av eneboliger må kanskje måle opp både høyde og bredde i de forskjellige rommene. P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over. Det vil si at følgende rom ikke skal telle med når du skal måle opp og finne arealet primærrommene strekker seg over: Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet). Hva så med rommene på loftet eller loftsleilighetene? Takhøyden er gjerne lavere i hele eller deler av rommene der. Da er det også litt verre å måle arealet helt presist, men reglene er klare. For at det skal være målbart skal takhøyden være minst 1,90 meter, mens bredden må være minst 60 centimeter. Deler med skråtak skal måles med inntil 60 centimeter utenfor høyden på 1,90 meter. Det vil si at areal med lavere takhøyde enn 1,90 blir regnet som en del av P-rom-arealet selv om du ikke kan stå oppreist der.

6 6 Skattebetaleren nr 4 / 2010 Siden sist Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Spar smart med BSU ett inn skattepenger, feriepen eller penger fra sommer Sger jobben på BSU-kontoen, er rådet fra Stine Neverdal, senior kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Hun påpeker at det spesielt er nå ungdom har anledning til å sette inn penger på BSU-kontoen. Jeg tror mange unge mennesker i dag har mulighet til å sette av litt til BSU-sparing. Det vesentlige er om en prioriterer dette. Mange tar seg for eksempel råd til kostbare ferier flere ganger i året, eksklusive klær, teknologi og så videre, sier Neverdal. Imidlertid er det viktig at du ikke bruker BSU-kontoen hvis du ikke har skattepliktig inntekt. Da får du nemlig ikke nyte godt av skattefradraget. Tall fra FNO viser at det har vært en kraftig vekst i BSU-sparingen det siste året etter at den rødgrønne regjeringen i fjor bedret ordningen. Andelen som har BSU i aldersgruppen år er nå oppe i 60 prosent, opp fra 50 prosent i fjor, sier Neverdal. Ifølge FNO er det en klar overvekt av kvinner som sparer i BSU. 65 prosent av kvinnene har BSU-konto, mens 55 prosent av mennene har det. Og mens under halvparten av sørlendingene har BSU-konto, velger nærmere tre av fire på Vestlandet å spare på denne måten. Ekspertene er nærmest samstemte i at BSU er en god spareordning ment for alle. At ordningen kun benyttes av velstående mennesker, avviser jeg. At BSU er en ekstremt gunstig spareordning som ofte blir omtalt som landets beste er heller blant karakteristikkene som går igjen om BSU-ordningen, sier Neverdal. EGEN BOLIG: Benytt feriepenger til å spare i BSU er rådet fra FNO. Renteglede kan føre til skattesmell Da skattekortet ditt for i år ble skrevet ut, trodde Skatteetaten lånerentene skulle stige raskt i løpet av året. Slik ser det ikke ut til å gå. Det kan komme til å gi deg en baksmell på skatten dersom du ikke justerer skatte trekket. Har du gjeld er det isolert sett gode nyheter at lånerentene ikke stiger like raskt som Skatteetaten trodde før jul. Men du bør definitivt passe deg for en mulig baksmell på skatten neste år. I prognosene til Skatteetaten, som har basert sine tall på beregninger Finansdepartementet har utført, er det forventet at rentene i gjennomsnitt skal ligge på omtrent 4,5 prosent i år. I Norges Banks siste prognose, som kom ut i juni, anslår sentralbanken at den gjennomsnittlige styringsrenten vil ligge på 1,75 prosent i Renten du får i din bank er høyere enn dette, men det skal like fullt veldig mye til for at den gjennomsnittlige lånerenten kommer opp på 4,5 prosent. I juni var den gjennomsnittlige lånerenten for nye boliglån omtrent 3,5 prosent, ifølge tall fra Norsk Familieøkonomi, gjengitt av Norges Bank. Hva så med resten av året? Ifølge Norges Banks egne prognoser skal renten øke en gang senere i høst/vinter, og da med 0,25 prosentpoeng. Slår det til vil neppe boliglånsrenten din komme opp på 4-tallet i det hele tatt. Sannsynligvis vil den gjennomsnittlige renten for 2010 ligge på omtrent 3,5 prosent. Altså ett prosentpoeng lavere enn Skatteetaten har forutsatt. Har du et boliglån på 2 millioner kroner, må du betale kroner i renter i 2010 med en rente på 3,5 prosent. Men Skatteetaten har antatt at du skal betale kroner i renter. Dermed har du kroner lavere rentekostnader enn Skatteetaten forventet du skulle få. Rentefradraget er på 28 prosent av betalte renter, noe som vil si at dersom du ikke justerer skattekortet, eller på andre måter betaler inn ekstra skatt, får en smell på skatten på kroner i juni neste år. Du trenger ikke fylle ut noe når du vil betale mer skatt. Det holder at du gir beskjed til arbeidsgiveren din om at du vil trekkes ekstra i skatt resten av året. En annen løsning er at du kan sette av pengene selv, og på den måten få rentene på pengene. Hvis du får restskatt er den uansett rentefri hvis du betaler før utgangen av mai.

7 Skattebetaleren nr 4 / Nyheter om skatt i din innboks? Meld deg på vårt e-postbrev på Mange mistet skattepengene Dyrest i Norge Kommunen troner langt fra øverst på pallen når det gjelder eiendoms priser, men i 2009 slo ingen andre kommuner i Norge lille Naustdal kommune når det gjelder eiendoms skatt. Det viser tall fra SSB. Forskjellige takseringsmetoder og skattesatser gjør det vanskelig å sammenligne eiendomsskatten over kommunegrenser. Men SSB har gjort et forsøk, ved å sjekke hvor mye skatt en boligeier med en enebolig på 120 kvadratmeter må betale. Fasiten viser at man i Naustdal måtte ut med kroner i 2009 noe som altså gjør kommunen til den dyreste i landet. Til sammen får kommunen inn like over fem millioner kroner i eiendomsskatt. Dermed har innbyggerne i den lille kommunen mellom Florø og Førde på Vestlandet måttet tåle et kraftig hopp i eiendomsskatten. I 2008 kostet det kroner i eiendomsskatt for en enebolig på 120 kvadratmeter. Motsatt vei har det gått for den dyreste kommunen for to år siden: Gjøvik. Der har eiendomsskatten for en normal bolig falt fra til under kroner. Tall fra NAV viser at omtrent personer fikk et mindre godt skatteoppgjør enn de kanskje trodde de skulle få. Hvert år bruker NAV skatteopp gjøret til å motregne blant annet bidrags gjeld fra norske fedre og mødre. I år fikk NAV inn 110 millioner kroner i denne skattemotregningen, og av disse går 70 millioner til å dekke bidrag og bidragsforskudd. Verst gikk det for en person som egentlig hadde krav på å få igjen mye penger på skatten. Men det var før bidragsgjelden ble motregnet. NAV fikk inn kroner fra denne ene personen, noe som var den høyeste summen som ble krevd inn i år. Det er fint å ha denne muligheten til å få inn barnebidrag. Dette er det enkelttiltaket som er mest effektivt for å få inn utestående bidrag eller feilutbetalte stønader, sier direktør i NAV Innkreving (NAVI), Nina Haugen. Brukerne skal også ha fått muligheten til å gjøre opp for seg før de blir skattemotregnet. Nest mest eiendomsskatt måtte innbyggerne i Skjervøy i Troms betale, mens Østfold-kommunen Rygge kommer deretter. Hva så med de store byene der er jo her det er dyrest å kjøpe? I Oslo er det ikke eiendomsskatt, mens det kostet litt over lappen i Bergen. I Stavanger, som kniver med Oslo om å ha de dyreste kvadratmeterprisene i Norge, måtte en boligeier med enebolig på 120 kvadratmeter ut med kroner. I trønderhovedstaden var det betraktelig dyrere, med kroner i eiendomsskatt. De ti dyreste kommunene Kommune Eiendomsskatt for enebolig på 120 kvm Naustdal kroner Skjervøy kroner Rygge kroner Gildeskål kroner Kristiansand kroner Vadsø kroner Moss kroner Halden kroner Finnøy kroner Målselv kroner Kilde: SSB Jeg har forståelse for at det kan føles strengt, men dette er penger som folk har fått for mye, eller som de skylder i bidrag, sier Haugen. I gjennomsnitt ble det krevd inn kroner fra dem som skylder bidrag, mens gjennomsnittskravet som ble krevd inn i andre saker var på kroner. Samlet sett fikk NAV inn 9 millioner mindre enn året før, noe som blant annet skyldes at nordmenn flest fikk litt mindre tilbake på skatten i år. Varsler høyere skatter Eldrebølgen kommer til å koste i form av høyere skatter. Det mener Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet. I et utspill i VG dro Johansen i sommer i gang en debatt om skattenivået som skapte bølger i et ellers feriestille Norge. Det er ingen tvil om at skatte diskusjonen vil komme opp på nytt. Vi må diskutere hvordan vi skal finansiere velferds staten i fremtiden, uttalte Johansen til VG. Grunnen til den varslede diskusjonen er at antallet eldre stiger, og Johansen mener skatteinntektene må økes for å dekke kostnadene dette medfører. Imidler tid vil skatteøkningen ligge noen år frem i tid. Sannsynligvis vil det ikke være behov for økning før 2017, ifølge Aps parti sekretær. Men vi kommer ikke utenom en disku sjon om hvordan vi skal finansiere velferdsoppgavene, sier Johansen. Flere sentrale politikere på venstresiden var enige med utspillet, og mange mente sågar at skattene burde økes lenge før Johansen foreslo. Det kan være argumenter om tre år som gjør det nødvendig å ta en ny skattedebatt. De store inntektene får vi ved å øke skatten for middelklassen og høyere. Og vi kan vurdere å se på en prosentvis økning på inntektsskatten, uttalte Thomas Breen, skattepolitisk talsmann i Ap, til Aftenposten.

8 8 Skattebetaleren nr 4 / 2010 GODT VERKTØY: Når du skal starte for deg selv bør du gjøre de nødvendige, og riktige, grepene. Gjør drømmen til virkelighet! Mange drømmer om å starte for seg selv. Slik går du frem når du vil bli din egen arbeidsgiver. Av TORBJØRG KYLLAND Det er mange gode og noen mindre gode grunner til å starte sin egen næringsvirksomhet. Foranledningen for å starte en bedrift kan være mange, og det er ofte et skifte i omgivelsene som utløser handlingen. Er du lei den jobben du har, du opplever du ikke får brukt ressursene dine fullt ut? Tar hobbyen din mer og mer tid og ser det ut til å være noe du kan satse mer på? Har du mistet jobben og jobbmarkedet er tørket ut? Vil du tjene mer penger? Har du et unikt produkt du vil spre ut til folket? Dette er et knippe med argumenter vi hører fra etablerere. Mange starter også for seg selv med et ønske om å ha en større frihet over arbeidsdagen sin i egen virksomhet. I virkeligheten betyr den friheten mye mer jobbing enn du gjorde før. Grunnen til at du starter for deg selv er avgjørende for din suksess. Ikke det at det finnes bare en mulighet til suksess, men motivasjonen bak engasjementet er grunnleggende for å lykkes. For det første må du virkelig ville starte en bedrift med alle de herligheter og plikter som følger med. Vekten med argumenter for å ville noe bør være tyngre enn vekten med argumenter på den andre siden å komme bort fra den arbeidssituasjonen du er i i dag. Fra drøm til virkelighet Det kan være en lang vei å gå fra visjonen du har inni deg til du kan begynne å sette den i live. Det er veldig viktig å gjøre tanke- og papirarbeid grundig i forkant. Forretningsplanen skal begynne med å beskrive forretningsideen din. Det er din plan for din virksomhet. Hva og hvorfor er viktige spørsmål du må stille deg selv gjennom forretningsplanprosessen. Forretningsidé Skal gi svar på hva du gjør og hvorfor og hvordan du gjør det. Hvilke behov og forventninger er det ditt produkt/ tjenester skal dekke. Forretningsideen må være svært konkret, enkel, gjerne bare en setning, og når du leser den må det være tydelig hva du mener. Test den for vennene dine som tør å være ærlige mot deg for å se om den fungerer. Organisasjonen/bedriften Hvordan er bedriften bygd opp, er det deg alene, hvilke nettverk har du og hvordan skal du bruke nettverket ditt. Være tydelig på fortrinn du har og hvordan du mener du kan utnytte dem. Svakhetene i organisasjonen må også avdekkes for å se hvordan du kan minimalisere dem på ulike måter. Produktet Beskriv selve produktet og egenskapene som gjør det unikt og salgbart. Markedet Hvem er målgruppen for produktet og hvordan få markedet til å se produktet og at de har behov for det? Det er viktig å analysere markedet, både det geografiske området du satser og Foto: Bo Mathisen

9 Skattebetaleren nr 4 /

10 10 Skattebetaleren nr 4 / 2010 hvilke segmenter i markedet du retter deg mot. Hva er sterke og svake sider i markedet og hvordan vil markedet reagere på økonomiske svingninger? Gjennomføringen Hvordan tenker du deg selve oppstarten, produksjonen, testsalg osv. I svært mange tilfeller bruker en bedrift lang tid fra drøm til bedriften er blitt en lønnsom virkelighet. Hvordan skal du gjøre det? For noen vil det være lurt å starte i det små, beholde jobben du har i dag ved siden av og ta utvidelser skritt for skritt. Det er denne metoden som gir størst økonomisk trygghet og minst risiko. Den andre ytterligheten er å satse på fulltid og vel så det omtrent fra første stund. Denne metoden vil kreve større grad av egen- eller eksternkapital og ha en større risiko faktor for deg som bedrifts etablerer. Budsjett, likviditet og resultat Om du liker tall eller ei, budsjett må du lage. Hvilke økonomiske mål du har for bedriften er noe av det mest vesentlige på sikt. Første året er målet kanskje å få overskudd, så er målet å kunne ta ut eieravkastning lønn til deg selv, videre skal du kanskje utvide bedriften ta ut mer lønn osv. investere mer osv. For å klare dette må du ha en plan for hvordan økonomien skal se ut, altså et budsjett. Et resultatbudsjett viser forholdet mellom inntekter og utgifter for en periode eller et år. Det er lurt å lage et resultatbudsjett per måned de første årene. I tillegg bør du ha årsbudsjett som viser hvordan du mener lønnsomheten blir hvert år i en 5 års periode fremover. Det er dårlig likviditet som gjør at du går konkurs, derfor er det lurt å lage likviditetsbudsjett. Dette budsjettet skal vise forskjellen mellom inn- og utbetalinger hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis det tar lang tid fra du kjøper varene du skal selge til du får oppgjør for det du har solgt er det spesielt viktig med likviditetsbudsjett. Når du senere skal se på skatt og merverdiavgift, vil du også se viktigheten av å vite når du skal betale skatten og merverdiavgiften. Budsjett til forutsigbarhet og trygghet og mulighet til å oppdage faresignaler tidlig slik at du kan ta grep å gjøre noe med situasjonen før det er for sent. Risiko er også med på å gjøre livet mer spennende. Hvor stor grad av spenning du ønsker i livet ditt er veldig personavhengig. Det viktigste i forhold til risiko er å ha et forhold til det. Hva og hvor er risikoen i det du driver med? Ved å spørre deg det enkle spørsmålet kan du til en viss grad ha kontroll over risikoen i din bedrift. Bruk derfor tid til å vurdere risiko fortløpende. Hvilken selskapsform skal jeg velge? Et viktig spørsmål du må ta stilling til er hvilken type selskap du skal opprette. Hver selskapstype har forskjellige egenskaper, og det er fordeler og ulemper ved dem som du bør være klar over. Noen enkle spørsmål kan være med på å avklare hvilken form du bør satse på: Starter du bedrift alene, eller sammen med noen? Krever satsingen store investeringer? Trenger du kapital utenfra? Enkeltpersonforetak (Enk) Du som eier og innehaver er ansvarlig for bedriftens økonomiske og juridiske forpliktelser. Du skatter av overskudd i bedriften som om det var din «lønn». Helt fritt hva du vil gjøre med pengene i bedriften. Du kan gå personlig konkurs, får kun 65 % sykepenger opptil 6G etter 16 sykedager. Dvs. maks på et helt år ved en inntekt på Du har ikke rett til arbeidsledighetstrygd dersom du må legge ned bedriften. Ingen krav til egenkapital. Du får fradrag for underskudd i virksomhet i din personlige selvangivelse det året underskudd oppstår. Ansvarlig selskap (ANS) Når to eller flere driver virksomhet sammen (ikke ektefeller) og begge er solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Ikke krav til egenkapital. Sykepenger og fradrag som for Enk. Delt ansvar (DA) Når to eller flere driver virksomhet sammen (ikke ektefeller). Deltaker er ansvarlig for selskapets forpliktelser begrenset til sin eierandel. Ellers likt som ANS. Aksjeselskap (AS) Har krav til minst kroner i kapital ved oppstart. Eiers ansvar er begrenset til aksjekapital. Ansatt kan ta ut lønn og selskapet må betale arbeidsgiveravgift. Underskudd utlignes mot senere års overskudd. Ansatt vil ha krav på sykepenger og arbeids ledighetstrygd. Flere formelle regler enn de andre selskapsformene. Krav til revisor og innsendingsplikt for regnskapet til Foretaksregisteret. Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) Ofte et AS som er registrert i et annet land men driver virksomhet i Norge. Som AS, men ikke krav til innbetaling av aksjekapital etter norske regler og trenger vanligvis ikke revisor. Har innsendingsplikt for regnskapet til det norske Foretaksregisteret. FORSKJELLEN: Starter du et aksjeselskap, koster det deg minimum kroner. Men du begrenser samtidig risikoen. Samvirkeforetak (SA) Selskapsform der samhandel er i fokus. Samvirke skal ivareta medlemmenes økonomiske interesser. Det er et begrenset eierskap til kapitalen i selskapet og dermed heller ingen risiko. En foretaksform mest egnet når det er ønskelig med et bredt medeierskap og lave etableringskostnader og begrenset ansvar. Foto: Scanstockphoto

11 Skattebetaleren nr 4 / Husk skatten Når du har startet et Enk eller Ans/Da, går det ikke noen direkte forbindelse fra Enhetsregisteret i Brønnøysund til skatte kontoret om at du er blitt næringsdrivende og skal betale forskuddsskatt. Som næringsdrivende i Enk, Ans og Da er du selv ansvarlig for skatten. Forskuddsskatten forfaller til betaling 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november med ¼ part hver gang. Du må selv sørge for å endre skattekortet ditt og oppgi at du er næringsdrivende og at du både får næringsinntekt og personinntekt fra næringsvirksomheten. Ut fra ditt forventede overskudd beregner skattekontoret hvor stor forskuddsskatten vil bli. Hvis du unnlater å betale en termin, eller betaler for lite, forfaller alle gjenstående terminer umiddelbart. Det koster dermed dyrt å slurve med skatten. Hvis du blir syk som næringsdrivende ser Nav på hva du har oppgitt som forventet inntekt til skattekontoret for å beregne sykepengene dine. For aksjeselskaper, NUF og samvirker er reglene litt annerledes. Disse upersonlige skattyterne skal betale forskuddsskatten i løpet av året etter inntektsåret og kalles av den grunn etterskuddspliktige. Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like store terminer 15. februar og 15. april. Registrere selskapet Alle foretak bør registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette er gratis og de får et organisasjonsnummer som identifiserer bedriften sammen med navnet. For å registrere bedriften brukes skjemaet Samordnet registermelding del 1 og finnes på www. brreg.no. Hvis foretaket driver med avgiftspliktig omsetning (se avsnitt om moms) over kroner i løpet av 12 måneder skal du også registreres i merverdiavgiftsregisteret. Da skal samordnet registermelding del 2 fylles ut og sendes til Brønnøysund eller skattekontoret. Hvis du har, eller forventer å få, ansatte skal du registreres som arbeidsgiver i arbeidsgiverregisteret. Dette er et av spørsmålene i samordnet registermelding del 1. Driver du varehandel, aksjeselskap, har mer enn fem faste ansatte i hovedstilling, er et samvirkeforetak, en næringsdrivende forening eller stiftelse skal du i tillegg registreres i Foretaksregisteret. For å registreres her må du betale et gebyr. Se no/reg_gebyrer/ Hvilke feller finnes? Den største feilen gründere begår er å være overoptimistisk med tanke på økonomien. Mange dropper å lage forretningsplan og bare stuper uti driften med en gang man har en idé. Stupet blir ofte til et mageplask som svir en god stund. Langt flere enn i dag burde fortsette i den jobben de har en stund til slik at de har penger til huslån, mat og klær uavhengig av hvordan bedriften går. Hvis du har et realistisk forhold til ditt eget privatforbruk vil du også vite hvor stor inntjeningen må være for å kunne holde på med bedriften på heltid. Dårlig likviditetsstyring er også en vanlig feil. Det kan være like dumt å bruke for lite penger i driften som for mye. Noen er veldig redde for å bruke for mye når det først begynner å gå bra og glemmer at det kanskje er da de skal utvide eller investere videre før pengene blir beskattet. På den andre side, en klassisk feil er også det å ekspandere for raskt uten å ha likviditet og kapasitet til veksten. Hvert skritt og hver mulighet må brukes riktig. Hvor mye koster det så å gjøre feil? Konkurs er den dyreste og mest alvorlige konsekvens av å gjøre feil. En personlig konkurs vil du måtte bære med deg resten av livet. Det å merke sig nalene på at noe går i feil retning tror vi nok blir gjort, men altfor ofte blir signalene ignorert og «glemt» i stedet for at det blir gjort tiltak. Er du kommet inn i en vanskelig situasjon og ikke makter å ta grep selv, må du søke om hjelp. En regnskapsfører, revisor eller lignende kan være rett person. Gjelder det skatt og merverdiavgift vil du oppleve at staten er den vanskeligste kreditor å forhandle med nesten umulig. Klarer du å håndtere de økonomiske forpliktelsene overfor staten, er det mye enklere å få til frivillige gjeldsordninger med andre kreditorer. GOD TANKE: Det er lurt å betale skatten i tide. Betaler du for sent, eller ikke i det hele tatt, en termin, forfaller alle de resterende terminene umiddelbart. Foto: Scanstockphoto

12 12 Skattebetaleren nr 4 / 2010 Må du levere regnskap? Og hvilket regnskap må du egentlig levere? Hvor? Av Kjell Magne Ryland Alle næringsdrivende virksomheter er pliktige til å føre regnskap etter bestemmelsene i bokføringsloven. Imidlertid avhenger regnskapsplikten etter regnskapsloven av organisasjonsformen du har valgt. Hvis du har organisert selskapet som aksjeselskap er det regnskapspliktig. I tillegg gjelder også regnskapsplikten for følgende selskaper: Ansvarlige selskap dersom de enten har minst fem millioner i salgsinntekt, eller fem årsverk eller flere eller flere enn fem deltakere eller noen av deltakerne er en juridisk person, for eksempel aksjeselskap. Enkeltpersonforetak dersom de har mer enn 20 ansatte eller har eiendeler med mer enn 20 millioner i samlet verdi. Regnskapspliktige virksomheter kan ikke nøye seg med å lage et skattemessig årsresultat. De har i tillegg en plikt til å utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven som minst består av resultat, balanse og noter samt årsberetning. Denne regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Årsregnskapet skal sendes til Brønnøysundregistrene, som tar seg av offentliggjøringen. Bokføringsplikt for alle Bokføringsplikten innebærer plikt til bokføring, det vil si spesifikasjon, doku mentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger, og reglene for dette finnes i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Plikt til løpende bokføring innebærer at du registrerer transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker balanse og resultat. Bokføringsreglene skal sikre tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av disse transaksjonene, og dermed sikre de ulike brukerne av regnskapet pålitelig informasjon. Informa sjonen skal kunne etter kontrolleres, og står sentralt i myndig hetenes skatte- og avgiftskontroll. Andre brukere av regnskapsinformasjonen kan være investorer, kreditorer, ansatte og eiere. Føre regnskapet selv? Det er ikke et krav at du skal bruke en regnskapsfører til å hjelpe deg med regnskapet. Men de fleste som driver en virksomhet av noe omfang, vil som oftest finne ut at de sparer mye tid (og også penger) på å sette bort arbeidet til en regnskapsfører. En regnskapsfører vil påse at regnskapet blir ført etter norsk lovgivning, hjelpe deg å fylle ut det som trengs av skjemaer/oppgaver og passe på forfallsdatoer for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skattetrekk osv. Regnskapsfører vil også kunne tolke dine regnskapstall og gi deg økonomiske råd. Driver du en liten bedrift, uten ansatte og med relativt få bilag, bør det være mulig å få ført regnskapet for kroner per måned pluss noe ekstra i forbindelse med årsoppgjør og eventuell utfylling av næringsoppgave og selvangivelse. Velger du å føre regnskapet selv anbefaler vi at du i det minste får hjelp av en regnskapsfører eller revisor til å sette opp kontoplan og legge opp gode rutiner. Hva med revisor? Alle foretak som har regnskapsplikt har i utgangspunktet revisjonsplikt. Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper har ubetinget revisjonsplikt. Det samme gjelder regnskapspliktige ansvarlige selskaper med bare juridiske personer (f.eks. AS) som deltakere, eller mer enn fem deltakere. Andre regnskapspliktige virksomheter, for eksempel enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper og norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) har bare revisjons plikt dersom de samlede driftsinntektene overstiger 5 millioner. Levere ligning for AS Alle aksjeselskap skal levere «Selvangivelse for aksjeselskaper, aksjefond, banker og andre upersonlige skattytere» (RF-1028). Aksjeselskaper skal i tillegg minimum levere «Næringsoppgave 2» (RF-1167) og «Avstemming av egenkapital» (RF-1052) som vedlegg til selvangivelsen. Har aksjeselskapet poster i balansen i næringsoppgaven hvor de regnskapsmessige verdier er forskjellig fra de skattemessige, har en også pliktig til å levere «Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier» (RF-1217). Det er styret, eller dets formann, som er ansvarlig for å levere selvan

13 Skattebetaleren nr 4 / Foto: Crestock givelse på vegne av selskapet. Selvangivelsesfristen er 31. mai i året etter inntektsåret ved elektronisk innlevering. Leveres selvangivelsen på papir er fristen 31. mars i året etter inntektsåret. Andre skjema som er vedlegg til selvangivelsen følger samme frist som for levering av selvangivelsen. Ligning for ANS Et ansvarlig selskap må fylle ut «Selskapsoppgave for ansvarlige selskap mv.», (RF-1215) og «Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i ansvarlige selskap mv.» (RF-1233) i tillegg til næringsoppgave. Den enkelte deltakeren fyller ut «Oppgave over deltakerens formue og inntekt i ansvarlige selskaper mv.» (RF-1221). Beløp fra denne overføres til deltakerens personlige selv angivelse. Dersom du i løpet av inntektsåret har eid andel i deltakerlignet selskap, har du samme frist for å levere selvangivelse som selskapet har frist for å levere selskapsoppgave, dvs. utgangen av mai i året etter inntektsåret. Forutsetningen er at det deltakerlignede selskapet skal levere selskapsoppgave og leverer den elektronisk. Levere som næringsdrivende Er du registrert som eier av enkeltpersonforetak mottar du «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» (RF-1030). Enkeltpersoner som bare har bokføringsplikt etter bokføringsloven, skal som hovedregel minimum levere «Næringsoppgave 1» (RF-1175) og «Skjema for beregning av personinntekt» (RF-1224) som vedlegg til selvangivelsen. Andre relevante skjemaer kan være «Avskrivningsskjema» (RF-1084), «Opplysninger om bruk av bil» (RF- 1125) og «Gevinst- og tapskonto» (RF-1219). Fra og med inntektsåret 2009 kan noen enkeltpersonforetak med brutto næringsinntekt som ikke overstiger kroner fritas fra plikten til å levere næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. Det er imidlertid omfattende avgrensinger av hvilke enkeltpersonforetak som er fritatt fra å levere næringsoppgave. For mer utfyllende informasjon, se «Starthjelp for næringsdrivende» (RF-2003). For enkeltpersonforetak som ikke leverer næringsoppgave skal brutto driftsinntekter, totale fradragsberettigede driftskostnader og driftsresultat føres direkte i selvangivelsen RF I tillegg til fritaket for plikten til å levere næringsoppgave er det også lempet på plikten til å levere skjema for beregning av personinntekt (RF- 1224) i disse tilfellene. Det skal fortsatt beregnes personinntekt, men «Skjema for beregning av personinntekt» (RF- 1224) er i disse tilfellene frivillig. Dersom du ikke leverer skjemaet, legges det beløp som du har ført i selvangivelsen som driftsresultat til grunn som beregnet personinntekt ved skatteberegningen. Skjemaet må imidlertid leveres dersom du har negativ beregnet personinntekt det aktuelle inntektsår eller negativ beregnet personinntekt til fremføring fra tidligere år. For eiere av enkeltpersonforetak som skal levere forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende er selvangivelsesfristen 31. mai i året etter inntektsåret dersom selvangivelsen leveres elektronisk. Leveres selvangivelsen på papir, skal selvangivelsen leveres senest 30. april. UNNGÅ PROBLEMER: La en regnskapsfører ta hånd om regnskapet ditt dersom du får sving på omsetningen.

14 14 Skattebetaleren nr 4 / 2010 Endre selskapsform Da du begynte med selskapet var det kanskje riktig med enkeltpersonforetak. Men alt til sin tid slik endrer du selskapsform. Av Trond Olsen Det å velge riktig selskapsform er viktig for alle som driver næringsvirksomhet. I tillegg til å ha kontroll over risikoen dersom det skulle gå galt, kan det også ha stor betydning i forhold til optimal skattetilpasning. Hvis du for eksempel driver personlig næringsvirksomhet med overskudd som overstiger løpende behov for penger, bør du absolutt vurdere om det kan være skattemessig lønnsomt med skattefri omdanning til AS eller til et deltakerlignet selskap. Endring av selskapsform kan også være aktuelt i forkant av et planlagt generasjonsskifte ved overføring av næringsvirksomheten til neste generasjon. På den måten kan arveavgiften reduseres, kanskje også betydelig, på grunn av de gunstige verdsettelsesreglene ved arv og gave av ikke-børsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper. Hva må du tenke på? Før du tar den endelige beslutningen om å endre selskapsform er det noen spørsmål du må tenke gjennom, og ha svar på: Foreligger det næringsvirksomhet? Skattefri eller skattepliktig omdanning? Hvordan skal omdanningen finansieres? Hvilket privatforbruk vil du ha, og har du behov for kapital? Påvirkning av formuesskatten? Forestående generasjonsskifte? Videre planer om å etablere holdingmodell? Når du oppretter det nye selskapet er det mulig å overføre gjeld til det såfremt den skattemessige egenkapitalen er positiv (minst kroner til aksjekapital). For virksomheter med lave inngangsverdier på sine eiendeler (for eksempel eldre bygårder) kan det være en utfordring å overføre gjeld, nettopp fordi skattemessig egenkapital kan bli negativ. Dersom gjelden holdes utenfor ved omdanningen, er det viktig å tenke på hvordan gjelden rent likviditetsmessig skal betjenes. Skattefri omdanning En omdanning av personlig næringsvirksomhet (ENK) til aksjeselskap kan gjennomføres som en skattepliktig omdanning eller som en skattefri omdanning. Dersom omdanningen utføres skattefritt, utløser du ikke beskatning på eventuelle merverdier i virksomheten. For de fleste som driver personlig næringsvirksomhet er det mest aktuelt med en skattefri omdanning, og i så fall er det strenge regler som må følges. Er næringsvirksomhet organisert i enkeltpersonforetak eller deltakerlignet selskap, kan virksomheten skattefritt omdannes til et (annet) deltakerlignet selskap eller et aksjeselskap. Det er imidlertid knyttet en del forutsetninger til en slik skattefri omdanning. En viktig forutsetning er kravet om skattemessig kontinuitet. Det betyr at driftsmidlene overføres til nedskrevet verdi. Vær oppmerksom på at aksjeselskap ikke kan omdannes skattefritt til enkeltpersonforetak eller deltakerlignet selskap. Det samme gjelder omdanning av deltakerlignet selskap til enkeltperson foretak. Dette er kravene som må innfris for at omdanningen skal være skattefri:

15 Skattebetaleren nr 4 / Krav til foretak som overføres Skattefri omdanning forutsetter næringsvirksomhet, og foretaket må derfor drive næring. Krav til det overtakende selskap Selskapet må være nystiftet i samsvar med aksjelovens regler, eventuelt kan det være et eksisterende selskap hvor det ikke har vært aktivitet. Hovedregelen er at virksomhet, driftsmidler og forpliktelser skal overføres til det nystiftede selskap i sin helhet. Unntak i form av valgfrihet: Gjeldsposter: Det er ikke stilt krav om at gjeldsposter (pengegjeld), skal overføres til det nye selskapet ved skatte fri omdanning. Eier(ne) står fritt til å overføre hele eller deler av gjelden. Pengegjeld i et deltakerlignet selskap som ikke er overført til det nye selskapet må fordeles på deltakerne i det deltakerlignede selskapet slik at nettoverdiene blir fordelt i forhold til deres eierandel. For aksjeselskap må det ikke overføres mer gjeld enn at aksjelovenes vilkår til minimum aksjekapital opp fylles. Fast eiendom som er driftsmiddel i den overførte virksomheten, kreves TAPER PÅ SKATT: Driver du for deg i selv i et enkeltpersonforetak, og gjør det bra, bør du vurdere å stifte aksjeselskap. Esso_Annonse(B182x61H)_Skattebetalerne(ny):Esso_MC_annonse_1-4s Side 1 Med Esso MasterCard får medlemmer: øre i rabatt pr liter bensin og diesel på pumpepris 20% rabatt på bilvask Ingen årsavgift eller gebyr på kjøp Valgfri PIN-kode Send en SMS med SKATTEBETALERENE og din E-POSTADRESSE til 2290 (eks: SKATTEBETALERENE så sender vi deg et søknadsskjema. Sjekk ut mer info om Esso avtalen på - Bli medlem Eff. rente ,8%/ ,3%/ ,8%.

16 16 Skattebetaleren nr 4 / 2010 Nyttig å vite ikke overført ved omdanningen. Dette gjelder selv om driften av eiendommen isolert sett er så omfattende at driften anses som en egen virksomhet. Dersom eiendommen likevel overføres, må dette gjelde hele eiendommen, eventuelt hele næringsseksjonen(e) av seksjonert bygg. Er det flere faste eiendommer som anses som driftsmiddel i virksomheten, kan skattyteren velge å overføre noen eiendommer til aksjeselskapet og la de øvrige bli værende i personlig eie. Forutsetningen er at driften av de eiendommer som overføres vil inngå i en aktivitet som anses som virksomhet. Aksjer og andre finansaktiva eiet i eller utenfor virksomhet kan eier(ne) fritt velge å overføre til det nye selskapet, eller la være. Eiendeler som ikke tillates overført er private aktiva, som for eksempel enebolig, fritidseiendom, boligseksjon i bygning, bil som ikke er yrkesbil og fritidsbåt. Krav om eierkontinuitet Tidligere eier eller ektefelle må eie minst 80 prosent av aksjekapitalen (ingen tidsgrense). Tidligere eiers arvinger, eller andre med særlig tilknytning til virksomheten, kan eie 20 prosent av aksjekapitalen. Tilsvarende krav til eierandel gjelder også for deltakerlignede selskaper. Krav om skattemessig kontinuitet Aksjekapitalens pålydende i det nye selskapet må ikke settes høyere enn den laveste av følgende nettoverdier: Skattemessig egenkapital, basert på de skattemessige inngangsverdier for overførte eiendeler, redusert med de overtatte gjeldsforpliktelser Reell egenkapital, dvs. omsetningsverdien av eiendelene, redusert med de overtatte gjeldsforpliktelser. I private aksjeselskap (AS) må aksjekapitalen være på minst kr , Visste du at skattemyndighetene i en bindende forhåndsuttalelse har sagt at når en driver næring i form av utleie av leiligheter til boligformål, kan en beholde inntil fire leiligheter i privat eie og omdanne skattefritt de resterende til et selskap? Inntekten av leilighetene i privat eie skattlegges kun med 28 prosent. Husk at den delen som omdannes må være næringsvirksomhet (altså normalt mer enn fire enheter). Foto: Bo Mathisen AKSJER SOM NÆRING: Det er spesielt interessant å omdanne skattefritt dersom du investerer mye i aksjer. og i allmenne aksjeselskap (ASA) på minst kr Tidspunkt for overgang til selskapsligning Skattefri overgang til selskapsligning/ deltakerligning kan bare finne sted fra 1. januar i et inntektsår. Overgangen får virkning skattemessig allerede fra 1. januar i omdanningsåret dersom: Det dokumenteres at selskapet er stiftet og melding til foretaksregisteret er sendt innen 1. juli. Næringsdrivende har innrapportert lønn med plikt for selskapet til å betale arbeidsgiveravgift og foreta forskuddstrekk innen 1. juli. Er selskapet stiftet ved kontantinnskudd og virksomheten senere overføres uten kapitalutvidelse, må det dokumenteres ved revisorerklæring at overføringen fant sted innen 1. juli. Overføring må skje til et selskap som er lovlig stiftet i samsvar med reglene i aksjelovene eller selskapsloven. Er selskapet stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli, kan selskapsligning/deltakerligning gjennomføres med virkning fra 1. januar samme år. Forutsetningen er at det utarbeides et regnskap for selskapet fra 1. januar i omdanningsåret som inneholder inntektene og kostnadene vedrørende den overtatte virksomheten for hele inntektsåret. Krav til selskapets kontorsted Selskapet må være hjemme hørende i Norge. Det behøver ikke være hjemmehørende i samme kommune som det tidligere enkeltpersonforetaket eller selskapet. Et ENK kan etter gjeldende rett ikke omdannes til et NUF. Grunnen er at overtakende selskap må være et selskap stiftet i henhold til norsk aksje/selskapslovgivning, og det vil jo ikke et NUF være. Skattepliktig omdanning? Hovedregelen er at all omdanning fra en eierform eller selskapsform til en annen innebærer en skattepliktig realisasjon av eiendelene som omdannes. Dersom en ikke foretar en skattefri omdanning, som beskrevet foran, må det derfor foretas et gevinst- og tapsoppgjør for alle eiendeler knyttet til den virksomheten som omdannes. Skattepliktig omdanning velges typisk dersom virkelig verdi på eiendelene er lavere enn skattemessig verdi, fordi en da får et fradragsberettiget tap. Når gevinsten skal beregnes settes det samlede vederlaget til verdien av aksjene/andelene i det nye selskapet. Tap hos overdrager i forhold til skattemessig inngangsverdi på de enkelte eiendelene er bare fradragsberettiget dersom vederlaget for disse eiendelene er satt til omsetningsverdi. De skattemessige konsekvensene blir dermed: For det selgende selskapet (ENK): Gevinstbeskatning på de overførte eien delene. Er aksjene verdt mer enn det de fysiske eiendelene er verdt, er differansen normalt goodwill. Goodwill skattlegges over gevinst- og tapskonto (dvs. 20 prosent hvert år). Dette inngår i person inntekten. For det kjøpende selskapet (AS): Nye inngangsverdier og avskrivningsgrunnlag på driftsmidler (oppjustert til omsetningsverdi). Fast eiendom Driver man kjøp og salg av fast eiendom i en slik utstrekning at det anses som næring, kan det også være mye å hente på riktig selskapsstruktur. Omdanning til aksjeselskap og senere holdingstruktur kan være gunstig og spare deg for skatt. Ved et salg av eiendommen kan du velge å selge aksjene i eiendomsselskapet i stedet for selve eiendommen. For holdingselskapet vil 3 prosent av denne aksje gevinsten skattlegges med 28 prosent som følge av fritaksmetoden. Skattemyndighetene har adgang til å gjennomskjære illojale disposisjoner som kun har til hensikt å spare skatt. Velger man å organisere virksomheten

17 Skattebetaleren nr 4 / på denne måten, bør man derfor ha en velfundert forretningsplan. Investering i aksjer Anledningen til å omdanne skattefritt er spesielt interessant dersom man driver med kjøp og salg av aksjer i et slikt omfang at det karakteriseres som næringsvirksomhet. Av aksjegevinster og aksjeutbytte som opptjenes av et deltakerlignet selskap eller aksjeselskap, er nemlig kun 3 prosent skattepliktig i selskapet som følge av fritaksmetoden. Selskapet kan på den måten reinvestere i nye aksjer med midler som ikke først er skattlagt fullt ut med 28 prosent. Pengene blir først skattepliktig med 28 prosent ved utdeling til aksjonæren eller deltakerne personlig. Medaljens bakside er at tap ved salg av aksjer ikke er fradragsberettiget for selskapet. Ved skattefri omdanning av annen næringsvirksomhet kan man samtidig overføre private aksjeposter, det vil si aksjeposter som ikke er knyttet til virksomheten. Dette er bekreftet av Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse, og skyldes at det ikke er stillet krav i lovverket om at aksjene må være aksjer i næring. Det betyr at aksjer og andre finans aktiva fritt kan overføres uten å vurdere eventuell næringstilknytning. Eksempel Salgsverdien på enkeltpersonforetaket er 8 millioner kroner, og skattemessig formuesverdi utgjør kroner. Hvis enkeltpersonforetaket overføres som en gave til neste generasjon utgjør arve avgiftsgrunnlaget 8 millioner kroner. Dersom maksimal arveavgiftssats benyttes utgjør arveavgiften 10 prosent av 8 millioner = kroner. Reduser arveavgiften Dersom familiebedriften skal overføres til neste generasjon, er det viktig å være oppmerksom på at arveavgiftsreglene favoriserer overføring av virksomhet organisert som AS, ANS og KS. Det skyldes at arveavgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper kan settes til bare 60 prosent av selskapets skattemessige formuesverdi for skattemessige formuesverdier opp til 10 millioner kroner. Skal familiebedriften beholdes, vil det dermed normalt sett være svært mye arveavgift å spare på grunn av gunstige verdsettelsesregler. Dette er i skarp motsetning til overføring av enkeltpersonforetak, som vil medføre at eiendelenes virkelige verdi skal benyttes som arveavgiftsgrunnlag. Dersom det på kort eller lang sikt er aktuelt med salg av hele deler av virksomheten etter overføringen, vil derimot den sparte arveavgiften kunne føre til økt skatt. I så fall vil det normalt ikke være lønnsomt med en skattefri omdanning før overføringen. Hvis enkeltpersonforetaket hadde vært omdannet til et AS, ville arveavgiftsgrunnlaget vært redusert til kroner (skattemessig verdi). Dersom arveavgiftsgrunnlaget settes til 60 prosent lik kroner, reduseres dermed arveavgiften til kroner (10 prosent av kroner). Det vil si en reduksjon på kroner. rett på søk. rett på fag. Bedriftsmanualen Bokføring og årsoppgjør er et webbasert søkeverktøy som gir deg direkte hjelp i ditt daglige arbeid med bokføring: 8 Raskt svar når du står fast i behandling av enkelttransaksjoner 8 Avklaringer knyttet til fagområdene regnskap, skatt og mva Skriv inn søkeord - få umiddelbart og korrekt svar! nyhet! nå også med fordypning! Bedriftsmanualen Bokføring og årsoppgjør kan nå bygges ut med Xtra, fagartikler som går i dybden og forklarer deg hvorfor og hvordan! Xtra-artiklene inkluderer presentasjon av lovverk, standarder, fortolkninger, brev og uttalelser innenfor fagområdene. Les mer om Xtra på Et kompetanseprodukt fra InfotjEnEstEr prøv gratis Vi vet hvor du står fast Gjennom snart 25 år har tusenvis av regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere kontaktet Infotjenesters rådgivere for svar på spørsmål knyttet til fagområdene regnskap, skatt og merverdiavgift. I Bedriftsmanualen Bokføring og årsoppgjør har vi samlet vår fagkompetanse og erfaring fra dialog med kunder. tlf

18 18 Skattebetaleren nr 4 / 2010 Firmabilen koster Valget av selskapsform avgjør hvor mye du må betale når firmabilen også benyttes privat. Av Kjell Magne Ryland Bilgodtgjørelse Reglene for bruk av firmabil varierer etter selskapsform. Bruker du bil som eies eller leases av aksjeselskapet, regnes fordelen som lønnsinntekt og du må derfor betale skatt av denne. Fordelen beregnes ut fra bilens listepris. Selskapet på sin side, plikter å betale arbeidsgiveravgift. For 2010 er statens satser som følger: km 3,50 pr km 3,65 pr km Over 9000 km 2,90 pr km 3,00 pr km km (Tromsø) 3,55 pr km 3,70 pr km Over 9000 (Tromsø) 2,95 pr km 3,05 pr km Tillegg hver passasjer 0,75 pr km 0,90 pr km Tillegg tilhenger eller stor/tung last 0,60 pr km 0,60 pr km EL-bil (ikke hybridbil) 4,00 pr km 4,00 pr km Påslag og listepris For inntektsåret 2010 fastsettes fordelen til 30 prosent for biler med listepris opp til og med kroner. Hvis listeprisen på bilen er over denne grensen, synker påslaget til 20 prosent av verdien over kroner. Hvis bilen er 3 år eller nyere per 1. januar i inntektsåret, det vil si registrert første gang i 2007 eller senere, blir fordelen regnet av 100 prosent av bilens listepris som ny. Er imidlertid bilen eldre enn dette, eller yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret (reiser til og fra hjemmet regnes ikke med) blir fordelen regnet av 75 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av disse to regnes fordelen av 56,25 prosent av bilens listepris som ny. Når det gjelder elbiler skal fordelen regnes av 50 prosent av bilens listepris som ny uavhengig av lengden på yrkeskjøring i året. Er elbilen eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret blir fordelen regnet av 37,5 prosent av listeprisen. Eksempel: Du disponerer firmabil (ny) med listepris på kr og kjører under km i yrket i året. Beskatningsgrunnlag % av % av Fordel av firmabil Bilgodtgjørelse Alternativet til firmabil er å eie bilen privat og motta bilgodtgjørelse. Ved bruk av egen bil i yrket kan du motta skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser. For aksjeselskapet vil bilgodtgjørelse for yrkeskjøring være trekkfri når godtgjørelsen er utbetalt som kilometergodtgjørelse etter statens satser (se tabell) og i samsvar med legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften. Bilgodtgjørelse som ikke følger statens satser (særavtale) og/eller ikke er i samsvar med legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften vil være trekkpliktig for selskapet i sin helhet. Bruttobeløpet skal da inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Skattefritaket for bilgodtgjørelse etter statens satser gjelder ikke bilgodtgjørelse utbetalt for annet enn yrkesreise, for eksempel for besøksreiser eller arbeidsreiser (hjem og fast arbeidssted). Regnskapsligning Lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse og som kjører mer enn kilometer i yrket, kan alternativt velge å få fradrag for bilutgifter etter regnskap. I et slikt regnskap føres faktiske bilutgifter til fradrag og på inntektssiden kommer tilbakeføring for privat bruk samt den mottatte kilometergodtgjørelsen. Dette alternativet er som regel lite gunstig for Foto: Bo Mathisen lønnstakere fordi eventuelt underskudd inngår i minstefradraget. Eier du ditt eget aksjeselskap og bruker bil i jobben, er det som oftest gunstigst å motta kjøregodtgjørelse i stedet for å ha bilen som firmabil. Dette skyldes at aksjeselskapet ditt må betale arbeidsgiveravgift i tillegg til at du blir beskattet for fordelen. Næring eller privat? Hvis du ikke driver aksjeselskap, men enkeltpersonforetak eller deltakerlignet selskap, avgjøres beskatningen av om bilen anses som yrkes-/næringsbil eller privatbil. Biler anses å være yrkes-/næringsbil (det vil si et driftsmiddel i næringen) hvis bilen kjøres mer enn kilometer i yrket i året. Dette blir vurdert over en treårsperiode, og vil ved oppstart i et år gi fradrag i næring, såfremt fremtidig bruk vil overstige grensen. I noen tilfeller godtas en lavere årlig kjørelengde, for eksempel der kjøring er hensiktsmessig på grunn av frakt og lignende. Hvis bilen kun brukes i yrket skal den godkjennes som nærings bil uansett kjørelengde. Ved bruk av flere biler

19 Skattebetaleren nr 4 / vurderes hver enkelt bil for seg. For yrkes-/næringsbiler kan det kreves fradrag for alle utgifter vedrørende bilen pluss avskrivninger. Avskrivningssatsen er for inntektsåret 2010 på maksimalt 20 prosent uansett biltype. Reduksjon av fradrag Fradraget for bilutgifter skal imidlertid reduseres med utgiftene som gjelder den private bruken av bilen. Dette kan gjøres på to måter (valgfritt): Eksempel: Leasing Den ene metoden er å bruke den beregningen som brukes for firmabiler (sjablonregel), se over. Den andre metoden (som normalt er gunstigst) er å redusere samlede bilutgifter. Reduksjonen (tilbakeføringen) er 75 prosent av de samlede kostnader ved bilholdet tillagt verdiforringelse, eventuelt leasingleie. Eier du bilen selv, fastsettes den årlige verdiforringelsen til 17 % fra og med Bil (ny) med listepris på kroner inkludert ekstrautstyr. Faktiske bilutgifter er kroner. Leasingleie per måned. Sjablontillegg Beregnede samlede kostnader x 30 % kr Driftskostn. inkl. leasingleie kr x 20 % kr Beregnet privat fordel kr % av kr kr Inntektstillegget for privat bruk vil være det som er lavest av sjablongtillegget og beregnede samlede kostnader. I eksemplet over skal altså kroner legges til næringsinntekten. Selv om det foretas tilbakeføring for privat bruk av yrkesbil, skal du likevel ha fradrag i selvangivelsen for utgifter til reise mellom hjem og arbeidssted. det inntektsåret bilen ble registrert første gang. Det opprinnelige saldogrunnlaget er bilens listepris på tidspunktet for førstegangsregistrering. Leaser/leier du bilen, skal leien regnes med i de samlede kostnader i stedet for tillegget for verdiforringelse. Når bilen blir privat Kjører du kilometer eller mindre i yrket i løpet av året anses ikke bilen som en yrkes-/næringsbil, men som en privatbil. Du vil da ikke kunne kreve fradrag for de faktiske kostnader ved bilholdet. I stedet vil du kunne kreve fradrag i næringsinntekten for bruk av egen bil etter antall kilometer. Antall kilometer som er kjørt i næringen multi pliseres med en sats på 3,65 kroner per kilometer. Fradraget etter denne regelen kan maksimalt utgjøre kroner per bil (6.000 km x 3,65 kr). Bruker du flere biler, gjelder grensen på kilometer eller kroner per bil. Yrkeskjøringen må du dokumentere med en nøyaktig utfylt kjørebok eller lignende som viser reiseruten og formålet med reisen. AVVEIING: Bruker du firmabil til private ærender, koster det deg fort tusenlapper.

20 20 Skattebetaleren nr 4 / 2010 Det er gunstig å jobbe hjemmefra. Også skattemessig. Imidlertid bør du være på trygg grunn når det gjelder reglene, ellers risikerer du en skattesmell. En av de grunnleggende forutsetningene er at lokalet i boligen kun er til bruk i næring. Enten det er et kontor, lager eller annet, må det være et eget rom i boligen, og det må kun brukes til næring. En kontorpult i stuen eller på gjesterommet er altså ikke tilstrekkelig. Samtidig er det en klar forskjell i reglene avhengig av om du har et enkeltpersonforetak eller et eget aksjeselskap. For deg selv Driver man i et enkeltpersonforetak er foretaket og en selv en og samme. Det er ikke mulig å kreve husleie av seg selv. Er man selvstendig næringsdrivende kan man altså ikke stipulere en leie. I stedet kan næringsdrivende som har hjemmekontor i egen bolig, kreve fradrag i næringsoppgaven. Fradraget settes til en andel av faktiske kostnader. Disse kostnadene må sannsynliggjøres, og de må bare gjelde hjemmekontordelen og ikke boligdelen av huset. Kostnader som ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen, fordeles i forhold til leieverdien for boligdel og ervervsdel. Dette vil typisk være forsikring, kommunale avgifter og ytre vedlikehold. Eksempel: Samlede utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter, villaeierforsikring, innboforsikring og strøm mv. i løpet av året er kroner. Hjemmekontoret utgjør 10 % av boligarealet. Fradraget for hjemmekontor er kroner. Det er imidlertid mulig å leie av samboer. Eier samboeren boligen fullt ut, kan man leie et lokale på vanlig måte. Eier man boligen sammen med samboer kan man leie halve lokalet. Eksempel: Et rekkehus eies av samboerpar med 50 prosent hver. Den ene bruker loftsetasjen som hjemmekontor. Leieverdien er stipulert til 1500 kroner måneden. Inngå leieavtale om å leie ideell halvpart, leien settes til 750 kroner måneden. For den delen han selv eier fradrag etter vanlige regler. I leid bolig settes fradraget til en forholdsmessig andel av betalt husleie. Selskapskontor i aksjeselskap Drives næringen som aksjeselskap og det er behov for et kontor, kan en del av boligen leies ut til aksjeselskapet. Dette er svært gunstig skattemessig, og innebærer at selskapet får fradrag for betalt leie samtidig som inntekten er skattefri for aksjonæren. Har selskapet allerede et lokale, og det er snakk om et lokale til, et såkalt avdelingskontor, må det først klargjøres om dette virkelig er et kontorlokale for selskapet, eller om det reelt sett er et ordinært hjemmekontor for en ansatt. I den forbindelse vil man både se på behovet. Viktige spørsmål som vil komme fra skattemyndighetene da og som selskapet bør ha svar på er:

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR AREALMÅLING VED TAKSERING AV ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR HISTORIKK NORSKE STANDARDER NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 NS 3940 utgave 1986 - Versjon 2 NS 3940:2007 - Versjon 3» Veileder til NS 3940:2007

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Registrering i Brønnøysund

Registrering i Brønnøysund 1 Registrering i Brønnøysund Alle selvst. næringsdrivende skal registreres i Enhetsregisteret Kan gjøres elektronisk Gebyrfritt Organisasjonsnummer innen ca en uke 2 Andre register Foretaksregisteret Kun

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling 2009 Veileder til NS 3940:2007 Historikk NS 848 utg. 1954 NS 3940 utg.1979 Versjon 2 NS 3940

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform

DE VIKTIGSTE SELSKAPSFORMENE. Velg riktig selskapsform Velg riktig selskapsform 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer