STATENS VEGVESEN, REGION SØR UNIVERSELL UTFORMING AV BUSSHOLDEPLASSER I GRENLAND FYLKESVEGER PLANHEFTE, PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS VEGVESEN, REGION SØR UNIVERSELL UTFORMING AV BUSSHOLDEPLASSER I GRENLAND FYLKESVEGER PLANHEFTE, PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 STATENS VEGVESEN, REGION SØR UNIVERSELL UTFORMING AV BUSSHOLDEPLASSER I GRENLAND FYLKESVEGER PLANHEFTE, PLANBESKRIVELSE

2 Universell utforming av bussholdeplasser i Grenland 2013 Fylkesveger I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver : Statens vegvesen, Region sør Prosjekt : Universell utforming av bussholdeplasser i Grenland 2013, Fylkesveger. Rapportnavn : Planhefte - Planbeskrivelse Arkiv (filnavn): Fv - Busslommer Grenland doc Rapportforfatter : Kristin Sneltvedt Signatur Dato : Kvalitetskontroll : Utført av : Jørund Auråen Dato : Statens vegvesen, Region sør Asplan Viak AS

3 Universell utforming av bussholdeplasser i Grenland 2013 Fylkesveger II INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING PROSJEKTETS BETYDNING TIDLIGERE PLANER BESKRIVELSE AV PLANEN Trafikk Beskrivelse av vegsystemet SAMARBEIDSPARTNERE OMTALE AV DE ENKELTE HOLDEPLASSENE Generelt Fylkesveg 30 Øvaldvegen Fylkesveg 32 Tollskogvegen Fylkesveg 32 Vallermyrene Fylkesveg 32 Valler Fylkesveg 44 Adjunkt Arentz gate Fylkesveg 48 Bjørntvedtvegen Fylkesveg 48 Lyngbakkvegen Fylkesveg 59 Ingrids gate Fylkesveg 59 Herkulesgata Fylkesveg 352 Søndre Synken Fylkesveg 352 Eik Fylkesveg 352 Dammane Fylkesveg 352 Tangenvegen Fylkesveg 354 Brånan Omtale av øvrige felles tegninger GRUNNEIERLISTE KONTRASTER LEDELINJER Side TEGNINGER Nr Beskrivelse Datert Rev. 1 Tilbudstegninger Statens vegvesen, Region sør Asplan Viak AS

4 1 1 INNLEDNING Asplan Viak AS har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet byggeplan for opparbeidelse og oppgradering av 25 bussholdeplasser langs Fv 30, 32, 44, 48, 59, 352 og 354 i Grenland. Byggeplanen bygger på prosjektbeskrivelse utarbeidet av Statens vegvesen, datert oktober PROSJEKTETS BETYDNING Bussholdeplassene i Grenland er generelt lite tilpasset i forhold til spesielle brukergrupper, og det er store mangler i forhold til krav om universell utforming. Statens vegvesen har foretatt en kartlegging av alle bussholdeplassene langs de tre Metrolinjene i Grenland. Med utgangspunkt i disse registreringene er det foretatt en prioritering av de viktigste stoppestedene. Disse strekker seg geografisk over de tre Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, og de aktuelle bussholdeplassene ligger langs Fylkesveger. Disse bussholdeplassene er prosjektert for oppgradering til ny standard for universell utforming. 3 TIDLIGERE PLANER Dette prosjektet er en videreføring av tilsvarende som ble prosjektert i 2007, 2009, 2010, 2011 og Planene tar i hovedsak utgangspunkt i eksisterende forhold, men noen steder har det vært hensiktsmessig å justere plasseringen av bussholdeplassene. 4 BESKRIVELSE AV PLANEN 4.1 Trafikk Alle stoppestedene langs Fylkesvegene befinner seg på strekninger med fartsgrense 50 km/t til 80km/t. 4.2 Beskrivelse av vegsystemet Utgangpunkt for prosjektering er Statens vegvesens Håndbok 232. Det er foretatt en gjennomgang av stoppestedene i prosjektet og vurdert hvilke som skal oppgraderes til ny standard og hvilke som skal beholdes med eksisterende geometriske utforming. Dette er omtalt under hver enkelt holdeplass.

5 2 5 SAMARBEIDSPARTNERE Byggeplanen er utarbeidet av Asplan Viak AS. Kontaktpersoner i planarbeidet har vært: Jørn Michael Kirkegaard Statens vegvesen, Region sør Vidar Krogsrud Statens vegvesen, Region sør Opplysninger om eksisterende kabler er hentet fra Telenor, Skagerak Energi og Canal Digital. Opplysninger om eksisterende VA-anlegg er hentet fra Skien kommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Statens vegvesen levert kartgrunnlag. 6 OMTALE AV DE ENKELTE HOLDEPLASSENE 6.0 Generelt All prosjektering er foretatt med utgangspunkt i tilgjengelige digitale kartdata. Det tas forbehold om evt. feil i grunnlagsmaterialet, og vurderinger/tilpasninger må foretas på stedet ved bygging. I de etterfølgende kapitlene er hver bussholdeplass beskrevet. 6.1 Fylkesveg 30 Øvaldvegen Tegning C010 Venstre side: Eksisterende kantstopp blir ny busslomme på 20m-20m-15m med repos. Det blir fullverdig repos langs oppstillingslengden, med nedramping kun i den sydlige enden. Det settes opp natursteinsmur i bakkant og på nordsiden av repos, med maks høyde ca 2,5m. Det settes opp et flettverksgjerde i bakkant av repos (ikke oppå muren). Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir kant kjørebane og linje angir kantsteinslinje. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m, og det settes ny kantstein og gjennomgående g/s-veg høydejusteres.

6 3 Linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH010 Det må legges inn et nytt hjelpesluk med OV-ledning til eksisterende OV-kum i busslommen på venstre side, og eksisterende OV-kum må høydejusteres. Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på høyre side. Tegning IN Fylkesveg 32 Tollskogvegen Tegning C020 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m, og det settes ny kantstein. Gjennomgående g/s-veg høydejusteres og flyttes ut mot kantsteinslinjen. Linje angir ny kantsteinslinje. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m, og det settes ny kantstein. Gjennomgående g/s-veg høydejusteres og flyttes ut mot kantsteinslinjen. Tilpasning mot eksisterende g/s-veg fra Myrevegen.

7 4 Linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH020 Et eksisterende sluk må flyttes/tilpasses til ny kantsteinslinje i busslommen på venstre side. To eksisterende kummer må høyde- og sidejusteres, se tegning. Tegning IN Fylkesveg 32 Vallermyrene Tegning C030 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til en oppstillingslengde på 20m og utkjøringslengde på 15m. Denne lommen blir også benyttet til info-lomme, og innkjøringslengden er derfor veldig mye lenger enn 25m. Det settes ny kantstein langs oppstillings- og utkjøringslengden, og gjennomgående g/s-veg høydejusteres. Busslommen tilpasses mot eksisterende rabatt med betongstein. Linje angir ny kantsteinslinje. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 25m-20m-15m, og det settes ny kantstein og gjennomgående g/s-veg høydejusteres.

8 5 Linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH030 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på begge sider. Et eksisterende sluk må flyttes/tilpasses til ny kantsteinslinje i busslommen på venstre side. Et eksisterende sluk må flyttes/tilpasses til ny kantsteinslinje i busslommen på høyre side, og en eksisterende kum må høyde- og sidejusteres. Tegning IN Fylkesveg 32 Valler Tegning C040 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m, og det settes ny kantstein. Gjennomgående g/s-veg høydejusteres og flyttes noe ut mot kantsteinslinjen. Rabattene mellom busslomme og gangfelt/bjørndalvegen steinsettes. Eksisterende sykkelparkering justeres/plasseres i forhold til nytt leskur, se tegning. Linje angir ny kantsteinslinje. Kryssingspunkt: Eksisterende gangfelt mellom de to bussholdeplassene blir markert med kantsteinshøyde 2cm. Det skal settes opp intensivbelysning og nye gangfelt-skilt. Taktil merking med oppmerksomhetsfelt og varselfelt ved fotgjengeroverganger legges i støpejern med lyse betongheller rundt. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m, og det settes ny kantstein. Gjennomgående g/s-veg høydejusteres og flyttes ut mot kantsteinslinjen. Rabatt mellom busslomme og gangfelt steinsettes, det gjøres også med den smale delen av rabatten i retning Skjelsvik.

9 6 Linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH040 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på venstre side. Et eksisterende sluk må flyttes/tilpasses til ny kantsteinslinje i busslommen på venstre side, og en eksisterende kum må høydejusteres. Et eksisterende sluk må flyttes/tilpasses til ny kantsteinslinje i busslommen på høyre side, og to eksisterende kummer må høydejusteres. Tegning IN040 Eksisterende gangfelt skal intensivbelyses, med strømforsyning fra ny stolpe i bakkant av g/svegen og pressing av kabel under Vallermyrvegen. Det plasseres en ny trekkekum på hver side av Vallermyrvegen. 6.5 Fylkesveg 44 Adjunkt Arentz gate Tegning C050 Høyre side: Eksisterende kantstopp får nytt repos, som føres frem til krysset med Adjunkt Arentz gate. Oppstillingslengden blir 16m lang, med nedramping i begge ender. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir ny kantsteinslinje. Eksisterende flettverksgjerde utenfor eiendom 300/2986 flyttes inn til eiendomsgrensen.

10 7 Tegning GH050 Tegning IN Fylkesveg 48 Bjørntvedtvegen Tegning C060 Venstre side: Eksisterende kantstopp blir ny busslomme på 25m-20m-15m med repos, mye nærmere krysset med Trommedalsvegen. Reposet føres frem til krysset Bjørntvedtvegen/Trommedalsvegen og mot et kryssingspunkt i retning Klyve, med nedramping i begge ender. Busslommen er lagt med 2% tverrfall ut mot kjørevegen og 2% tverrfall på repos/fortau mot busslommen. Det blir fylling 1:4 pga utslaking/oppfylling av eksisterende sump ved kryss med Trommedalsvegen, mens det blir litt jordskjæring i bakkant av resten av reposet/fortauet. Det forutsettes at avkjørsel til eiendom 221/168 stenges, og at beboerne kan benytte seg av felles avkjørsel med bakenforliggende bebyggelse. Eksisterende rekkverk langs Trommedalsvegen avsluttes før det nye fortauet begynner. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir kant kjørebane og linje angir ny kantsteinslinje. Kryssingspunkt: Det legges til rette for et kryssingspunkt mellom de to bussholdeplassene. Kantsteinshøyden blir 2cm, og det skal ikke skiltes eller merkes opp for fotgjengerfelt. Høyre side: Eksisterende kantstopp blir ny busslomme på 25m-20m-15m med repos. Reposet føres frem til krysset Bjørntvedtvegen/Hulkavegen og mot et kryssingspunkt i retning Skien, med nedramping i begge ender. Busslommen er lagt med 2% tverrfall ut mot kjørevegen og 2% tverrfall på repos/fortau mot busslommen. Det blir jordskjæring i bakkant av hele reposet/fortauet.

11 8 Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir kant kjørebane og linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH060 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på begge sider. Eksisterende kum må heves og eventuelt flyttes i grøft bak fortau/repos på venstre side. Eksisterende naturgassledning må legges om pga etablering av ny busslomme. Tegning IN060 Eksisterende belysningsstolpe på høyre side fjernes, og det settes opp et nytt belysningspunkt med utligger ca 1m i bakkant av nytt repos på høyre side. 6.7 Fylkesveg 48 Lyngbakkvegen Tegning C070 Venstre side: Eksisterende kantstopp blir ny busslomme på 25m-20m-15m med repos, noe nærmere Skien. Reposet føres frem til et kryssingspunkt ved krysset med Lyngbakkvegen, med nedramping kun i den sydlige enden. Busslommen er lagt med 3% tverrfall inn mot kantsteinslinjen og 2% tverrfall på repos/fortau mot busslommen. Det er mye fjell i bakkant av denne bussholdeplassen, så det blir noe pigging/sprengning for å få nok plass. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir kant kjørebane og linje angir ny kantsteinslinje.

12 9 Kryssingspunkt: Det legges til rette for et kryssingspunkt mellom de to busslommene. Kantsteinshøyden blir 2cm, og det skal ikke skiltes eller merkes opp for fotgjengerfelt. Høyre side: Eksisterende kantstopp blir ny busslomme på 25m-20m-15m med repos. Reposet føres frem til et kryssingspunkt og krysset med Lyngbakkvegen, med nedramping kun i den sydlige enden. Busslommen er lagt med 0% tverrfall og 2% tverrfall på repos/fortau mot bakenforliggende jorde. Det blir fylling i bakkant av hele reposet. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir kant kjørebane og linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH070 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på venstre side. Eksisterende naturgassledning blir liggende som vist på tegningen. Tegning IN070 En eksisterende belysningsstolpe på venstre side flyttes til ca 1m i bakkant av nytt repos, og en annen eksisterende belysningsstolpe flyttes til ca 1m i bakkant av kantstein i innkjøringslengden. 6.8 Fylkesveg 59 Ingrids gate Tegning C080 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m i retning Skien sentrum, og det settes ny kantstein. Gjennomgående g/s-veg høydejusteres og flyttes ut mot kantsteinslinjen. Nytt smalt leskur inkl benk m/armstøtter, søppelkasse utenfor leskur, info-ramme, busstoppskilt (nr 512) og bussholdeplassnavn-skilt, se tegning J003. Linje angir ny kantsteinslinje.

13 10 Eksisterende trapp og rekkverk i bakkant av repos beholdes. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m, og det settes ny kantstein på oppstillingslengden og utkjøringslengden. Gjennomgående g/s-veg høydejusteres og flyttes ut mot kantsteinslinjen. Linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH080 To eksisterende kummer må høydejusteres på venstre side. En eksisterende kum må høydejusteres på høyre side. Tegning IN Fylkesveg 59 Herkulesgata Tegning C090 Høyre side: Gjennomgående g/s-veg flyttes ut mot kantsteinslinjen for å få mer plass til nytt leskur og sykkelparkering. Bredden på den gjennomgående g/s-vegen skal være 3,25m forbi hele holdeplassen. Det etableres ledelinje fra justert bakkant g/s-veg til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Eksisterende leskur som er innebygget i støyskjermen fjernes, og støyskjermen tettes igjen.

14 11 Tegning GH090 Tegning IN Fylkesveg 352 Søndre Synken Tegning C100 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til 25m-20m-15m, og utvides i retning Stathelle. Det settes ny kantstein, og repos høydejusteres. Det er fjell i bakkant av denne bussholdeplassen, så det blir noe pigging/sprengning for å få plass til nytt repos og leskur. Det skal etableres ny sykkelparkering som vist på planen, se tegning J002. Plasseringen er ca der eksisterende leskur står i dag. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir ny kantsteinslinje. Eksisterende leskur fjernes. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 25m-20m-15m, og det settes ny kantstein. Bakenforliggende g/s-veg føres via nytt repos, og denne må høydejusteres. Eksisterende rekkverk langs utkjøringslengden avsluttes før det nye reposet begynner. Linje angir ny kantsteinslinje. Eksisterende leskur fjernes. Tegning GH100

15 12 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på høyre side. Tegning IN100 En eksisterende belysningsstolpe på venstre side flyttes til ca 1m i bakkant av kantstein i utkjøringslengden. En eksisterende belysningsstolpe på høyre side fjernes fordi bakenforliggende g/s-veg blir lagt om Fylkesveg 352 Eik Tegning C110 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til 25m-20m-15m. Det settes ny kantstein, og repos etableres. Nytt repos tilpasses bakenforliggende g/s-veg. Rekkverk langs utkjøringslengden vinkles noe og føres frem til repos, som vist på planen. Det skal etableres ny sykkelparkering som vist på planen, se tegning J002. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir ny kantsteinslinje. Eksisterende leskur fjernes. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 25m-20m-15m. Det settes ny kantstein, og repos etableres. Nytt repos tilpasses bakenforliggende g/s-veg. Rekkverk langs utkjøringslengden vinkles noe og føres frem til repos, som vist på planen. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Linje angir ny kantsteinslinje.

16 13 Tegning GH110 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på høyre side. Tegning IN110 Eksisterende belysningsstolpe på venstre side fjernes, og det settes opp et nytt belysningspunkt med utligger ca 1m i bakkant av nytt repos på venstre side Fylkesveg 352 Dammane Tegning C120 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til 25m-20m-15m, og utvides i retning Stathelle. Det settes ny kantstein, og gjennomgående g/s-veg høydejusteres. Linje angir ny kantsteinslinje. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 25m-20m-15m, og utvides i retning Langesund. Det settes ny kantstein, og gjennomgående g/s-veg høydejusteres. Linje angir kant kjørebane og linje angir ny kantsteinslinje. Tegning GH120

17 14 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på begge sider. To eksisterende kummer må høydejusteres på høyre side. Tegning IN120 Eksisterende belysningsstolpe i bakkant av repos på høyre side vurderes flyttet Fylkesveg 352 Tangenvegen Tegning C130 Venstre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m, og det settes ny kantstein langs oppstillingslengden. Gjennomgående g/s-veg høydejusteres. Rekkverket vinkles noe og føres frem til repos i inn- og utkjøringslengden. Linje angir ny kantsteinslinje. Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-17,5m-17,5m. Eksisterende kantstein og repos beholdes som i dag. Det etableres ledelinje fra bakkant repos til kantsteinslinjen, og det skal legges betongheller på begge sider av ledelinjen. Ledelinje og betongheller legges som vist på tegning J001. Tegning GH130 Det legges inn ny stikkrenne i bakkant av nytt leskur og sykkelparkering på venstre side.

18 15 Tegning IN130 Eksisterende belysningsstolpe på høyre side fjernes, og det settes opp et nytt belysningspunkt med utligger ca 1m i bakkant av nytt repos på høyre side Fylkesveg 354 Brånan Tegning C140 Høyre side: Eksisterende busslomme justeres til 20m-20m-15m. Det settes ny kantstein og gjennomgående g/s-veg høydejusteres. Linje angir ny kantsteinslinje. Eksisterende leskur fjernes. Tegning GH140 Tegning IN140

19 Omtale av øvrige felles tegninger Noen av tegningene gjelder for flere av delprosjektene. Tegning F001 Tegningen viser normalprofil for påstigning ved busstopp med leskur. Den viser også overbygning for kjørearealet på bussholdeplassene, g/s-veg/repos og der det skal legges betongheller. Tegning J001-J007 Tegning J001 viser taktil merking av bussholdeplasser med leskur og taktil merking ved vinkelendringer. Tegning J002 viser utforming av leskur. Tegningen viser plan, fasade og snitt av leskuret, samt oppbygging av såle for vanlig leskur. Det er et vanlig leskur med tre tynne glassvegger. Innvendig skal det settes opp en benk med armstøtter og info-ramme. Skilter på nye leskur (busstopp-skilt og bussholdeplassnavn-skilt) skal være inklusiv. Det skal også settes opp utvendig søppelkasse. Tegningen viser også sykkelparkering. Det er lagt til rette for parkering av seks stk sykler ved hver sykkelparkering. Tegning J003 viser utforming av en smalere versjon leskur. Tegningen viser plan, fasade og snitt av leskuret, samt oppbygging av såle for leskur. Det er et vanlig leskur med tre tynne glassvegger. Innvendig skal det settes opp en benk med armstøtter og info-ramme. Skilter på nye leskur (busstopp-skilt og bussholdeplassnavn-skilt) skal være inklusiv. Det skal også settes opp utvendig søppelkasse. Tegning J004 viser kantsteinsdetaljer for granittkantstein. Tegning J005 viser prinsippet ved tverrspleis. Det må benyttes tverrspleis på bussholdeplassene der det skal gjøres utvidelser i kjørearealet. Tegning J006 viser to standarder for utforming av bussholdeplasser langs fylkesveger. Den ene bussholdeplassen på 20m-20m-15m skal benyttes der fartsgrensen er 60km/t eller lavere, og den andre bussholdeplassen på 25m-20m-15m skal benyttes der fartsgrensen er 70km/t eller høyere. Tegning J007 viser taktil merking ved gangfelt. Oppmerksomhetsfelt og varselfelt legges i støpejern med lyse betongheller rundt. Tegning L001 Tegning L001 viser plassering av skilt på leskur. Viktig informasjon om skiltene står skrevet på tegningen.

20 17 7 GRUNNEIERLISTE Tabell 1 viser oversikt overberørte eller tilgrensende eiendommer. Grunneieroversikt Tabell 1 Holdeplassnummer Holdeplassnavn Gnr/Bnr berørt eiendom Grunneier 010 Øvaldvegen 43/371 Sjøsaasen Gjermund, Nystrandvegen 205, 3944 Porsgrunn 43/185 Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn 43/39 Gjernes Olav, Strannavegen 414, 3810 Gvarv 43/41 Kolle Tove, Øvaldvegen 32, 3944 Porsgrunn 43/95 Sjøsaasen Gjermund, Nystrandvegen 205, 3944 Porsgrunn 43/307 Tveten Borgny, Nystrandvegen 206, 3944 Porsgrunn Tveten John Anders, Nystrandvegen 206, 3944 Porsgrunn 020 Tollskogvegen 46/392 Njålsveg 2 AS, Skolegata 10, 3916 Porsgrunn 46/403 Kongsgaarden Per Kofoed, St. Hansåsvegen 2, 3922 Porsgrunn Servie Eiendom AS, Langmyrvegen 34, 3917 Porsgrunn 46/309 Jakobsen Espen, Myrevegen 1, 3917 Porsgrunn Sønstvedt Hilde, Myrevegen 1, 3917 Porsgrunn Merknad H - 7/8 H - 1/8 F 1/1 H - ½ H - ½

21 18 46/460 Omsland William, Myrevegen 2, 3917 Porsgrunn 46/23 Vipev 51 AS, Vipev 51, 3917 Porsgrunn 46/349 Gundersen Bjørn Maurits, Håvundvegen 248, 3746 Skien 030 Vallermyrene 44/1 Tynning Tone, Leirgata 3, 3946 Porsgrunn 44/83 Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn 44/86 Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo 44/153 Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn 040 Valler 44/33 Ullinveien AS, Elveveien 130, co Yttersø Forvaltning AS, 3271 Larvik 501/5 Statens vegvesen Region Sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal Telemark Fylkeskommune Postboks 2844, 3702 Skien 501/6 Statens vegvesen Region Sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal Telemark Fylkeskommune Postboks 2844, 3702 Skien 44/105 Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn 44/55 Johansen Hans Eliot, Bjørndalvegen 1, 3946 Porsgrunn 44/56 Johansen Hans Eliot, Bjørndalvegen 1, 3946 Porsgrunn Eiers kontaktinstans Aktuell eier Eiers kontaktinstans Aktuell eier

22 Adjunkt Arentz gt. 44/57 Statsnett SF, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo 44/47 Valler 1 Borettslag, Postboks 44, 3901 Porsgrunn 300/2986 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 300/2984 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 300/2982 Sanderød Tor, Nomevegen 20 C, 3733 Skien 060 Bjørntvedtvegen 221/1942 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 221/168 Askedalen Ronald Eugen (død) 414/1 Statens vegvesen Region Sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal Eiers kontaktinstans Aktuell eier Telemark Fylkeskommune Postboks 2844, 3702 Skien 221/1477 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 221/219 Askedalen Ronald Eugen (død) 070 Lyngbakkvegen 221/249 Ballestad Rolf, Lyngbakkvegen 134, 3740 Skien 221/1753 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 080 Gimsøy Ingrids gate 300/5104 Eiere av Gnr 300 Bnr 4053 Valborgsgate Borettslag, Postboks 156, 3701 Skien 300/5096 Gundersen Bjørn, Håvundvegen 248, 3746 Skien F 1/1

23 20 300/4048 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 300/4046 Cehajik Dragica, Valborgs gate 1, 3730 Skien 504/1 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 300/4044 Bjørbekk Holding AS, Ulefossveien 4, 3730 Skien 300/4043 Bjørbekk Holding AS, Ulefossveien 4, 3730 Skien 300/2205 C P B The Church of J Chr Eiendomsadresse: Ulefossvegen 2, Skien 090 Herkulesgata 300/858 Gimsøy X Borettslag Postboks Skien 300/2575 Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien 100 Søndre synken 27/289 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund 110 Eik 27/289 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund 25/595 Telemark Fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien 120 Dammane 29/165 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund 29/1 Garstad Berit, Tangvallveien 3, 3960 Stathelle Garstad Øystein tangvallveien 3, 3960 Stathelle Aktuell eier (Ikke tinglyst eier) H ½ H ½

24 21 29/11 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund 29/278 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund 29/173 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund 130 Tangenvegen 601/2 Jernbaneverket, Postboks Hamar 76/1 Norcem AS Postboks 143 Lilleaker, 0216 Oslo 140 Brånan 60/195 Fjordutsikten Borettslag Postboks 44, 3901 Porsgrunn 60/300 Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn 60/46 Thronsen Kjell, Hvalenvegen 4, 3943 Porsgrunn 150 Skien Havneterminal 227/9 Skien Tomteselskap AS, Postboks 3004, 3707 Skien 227/20 Helgesen Eiendom AS, Storgata 185, 3915 Porsgrunn 227/14 Herum Daghild Kristin, Svanvikvegen 418, 3739 Skien Olsen Olaf Nikolai, Svanvikvegen 342, 3739 Skien 227/2 Herum Daghild Kristin, Svanvikvegen 418, 3739 Skien F 1/1 Eiendom nord for 356 Svanvikvegen

25 22 8 KONTRASTER LEDELINJER Lyshetskontraster Anbefalingene i håndbok 278 «Universell utforming av veger og gater» er lyshetskontraster. Lyshetskontraster måles ved å sammenligne farger med gråskalaen på en lyshetsmåler. Fargen har samme lyshet som den gråtonen den skiller seg minst fra (har minst grensetydelighet mot). Gråskalaen går fra sort med lyshetstall v 0,10 til hvitt med lyshetstall v 0,95 (v = lightness value / lyshetstall). Kontrasten, K, mellom to overflater er differansen mellom de to overflatenes lyshetstall. Jo høyere K, jo sterkere er kontrasten. Den taktile overflaten bør ha lyshetskontrast mot omgivelsene på minimum K = 0,3. Det anbefales imidlertid en kontrast på K = 0,5.

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje

TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Eksist. mur 4 3 3 6 1 2 10 2 10 1 2,6 3 3 A TEGNFORKLARING: Ny kantstein Ledelinje Eiendomsgrense Oppmekringslinje Eks oppmekringslinje Bygning Lehus, se J-tegn Betongheller GS-veg justeres Vegetasjonsrydding

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Fv 107 Jondal ferjekai

Fv 107 Jondal ferjekai Statens vegvesen Prosjektfase Tekniske tegninger Fv 107 Jondal ferjekai Jondal kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense (ÅDT): Trafikkgrunnlag: Hp 01 km 0,030 350 Region

Detaljer

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Tekniske tegninger 2015-2016 2015-06-01 TEGNINGSLISTE PROSJEKT; 2015-2016 Statens vegvesen Tegn. nr. Arkiv nummer Ajour pr.; 2015-06-01 Tegningstittel Tegningsdato

Detaljer

3-15. 81202 Rekkverksavslutning med feste i fjell. 81203 Ny plassering av skilt 512 3-12. Tegnforklaring: Nytt leskur av smal type.

3-15. 81202 Rekkverksavslutning med feste i fjell. 81203 Ny plassering av skilt 512 3-12. Tegnforklaring: Nytt leskur av smal type. 3-15 81500 Nytt leskur av smal type Fall Fall 2,5% Skilt 512 fjernes 10 2 15,5 2,6 20 9,4 10 20 20 81200 10 81201 20 Fall 2,5 %Fall 3,0% 2,7 3 0,25 0,5 Mast flyttes 81202 Rekkverksavslutning med feste

Detaljer

GS-veg langs Bjørntvedtvegen Gamle Bjørntvedtveg - Rødmyrvegen

GS-veg langs Bjørntvedtvegen Gamle Bjørntvedtveg - Rødmyrvegen Tekniske tegninger Konkurransegrunnlag GSveg langs Bjørntvedtvegen Gamle Bjørntvedtveg Rødmyrvegen Tekniske data Fartsgrense: Trafikkgrunnlag (ÅDT): Kartdatum: 50 60 km/t 8750 (fv48) Euref89, UTM sone

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Orientering og veifinning Samstemte: Hovedprinsippet skal være å utforme omgivelsene så logisk og enkelt

Detaljer

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak Pkt. nr. Tiltak Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes 7 betongrekverket

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/12363-1 Dato: 27.8.2012 ROSENKRANTZGATA FRA HAMBORGSTRØM TIL VÅRVEIEN, AUSTADVEIEN - PRINSIPPER FOR BUSSHOLDEPLASSER â INNSTILLING

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune.

Konkurransegrunnlag. Tegningshefte. Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv Statens vegvesen. Vestre Toten kommune. Konkurransegrunnlag Tegningshefte Prosjekt: Parsell: Fv. 33 fv. 92 fv. 110 fv. 111 fv. 246 Ringruta Gjøvik Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Tekniske data Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Statens vegvesen. Bruk av kunstige ledelinjer i transportsystemet - presisering

Statens vegvesen. Bruk av kunstige ledelinjer i transportsystemet - presisering Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord Veg- og transportavdelingen, Vd Saksbehandler/innvalgsnr: Ingrid Øvsteng

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring Ny fellsgrøft Eksist. mast flyttes Nytt skap lysstyring 2,5 3 ype I A ilførsel lys fra kommunens mast ype I A 10 10 Xref \\skien10\oppdrag\525073\07_egning_veg_prof\egning\09 Råbekken\_IN_08.dwg EGNFORKARING:

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato: Bergen Kommune Sluttrapport Utgave: 01 20100525 rapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Bergen Kommune Rapportnavn: rapport Utgave/dato: 01 / 20100525 Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Fag: Tema Leveranse:

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Oppgradering av bussholdeplasser - Universell utforming Fv. 109 Sarpsborg - Fredrikstad

Oppgradering av bussholdeplasser - Universell utforming Fv. 109 Sarpsborg - Fredrikstad 1 3TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt: KOMMUNE Oppgradering av bussholdeplasser - Universell utforming Fv. 109 Sarpsborg - Fredrikstad Sarpsborg og Fredrikstad - del 2 Prosjektnr.: PROF-nr.: Standardklasse: Vegtype:

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Fagkonferanse om drift og vedlikehold av universell utforming på veger og uteområder Trondheim 30. oktober 2012 Jon Berg, Byggherreseksjonen

Detaljer

Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101

Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101 Tegningsliste Tilbudstegning Tegn. nr: A101 Prosjekt: GS-veg Møglestu-Storemyr Dato: 25.02.2013 Statens vegvesen Parsell: Rev.: Rev. dato: Tegn.nr. Tittel Dato Rev. Rev.dato Merknad Tegn.nr Tittel Dato

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt TEKNISKE DATA. Rygge / Moss kommune

Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt TEKNISKE DATA. Rygge / Moss kommune Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt Høgdaveien - Varnaveien Ny bussholdeplass ved Høgda Rygge / Moss kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund Formingsprinsipper Kommunedelplan for sykkel i Farsund Dato: 10.04.2015 Forord Arkitektur er et virkemiddel for å skape attraktive og funksjonelle og universelt utformede anlegg og omgivelser som gjør

Detaljer

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Kommunevegdagene 2011 Ingrid R. Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 23.mai 2011 Vi har ulike

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Foto: Fredrik N. Jensen

Foto: Fredrik N. Jensen 05.12.2014 Foto: Fredrik N. Jensen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest

Detaljer

ADDENDUM TIL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN G/S-VEG LANGS FV 362 HADDLAND I RAULAND

ADDENDUM TIL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN G/S-VEG LANGS FV 362 HADDLAND I RAULAND Oppdragsgiver Vinje kommune Rapporttype Addendum til planbeskrivelse for reguleringsplan PlanID 20110007 2015-04-21 ADDENDUM TIL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN G/S-VEG LANGS FV 362 HADDLAND I RAULAND

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Miljøgater Randaberg sentrum

Miljøgater Randaberg sentrum Miljøgater Randaberg sentrum Prosjektopplysninger. Grønn landsby : Universell utforming og trafikksikring av alle trafikkanter. Arkiv nr. 2005057348 Dato: 30.05.2007 Miljøgate Grønn landsby. Hensikt og

Detaljer

1 Innledning Klassifisering av veger Normalprofil Samleveg Adkomstveg GS-veg... 4

1 Innledning Klassifisering av veger Normalprofil Samleveg Adkomstveg GS-veg... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 20150209 Skrevet av: Joachim Salomonsen Kvalitetskontroll: DIMENSJONERINGSGRUNNLAG FOR VEG INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4 Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Christian Rørtveit Teig Kvalitetskontroll: Morten Henriksen VEG-VURDERING HETLEVIKSÅSEN

Detaljer

Oppland Fylkeskommune

Oppland Fylkeskommune PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse DISTRIBUSJONSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/04581-28 Arkivkode. L 12 Sekkekilen Saksbehandler Henry Hvalvik Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 28.01.2015 6/15 2 Kommunestyret 12.02.2015 5/15 Områderegulering

Detaljer

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS-revisjon for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Beskrivelse av behov for endringer i gjeldende regulering for fv. 171 MPG Lørenfallet (plan-id 161, vedtatt )

Beskrivelse av behov for endringer i gjeldende regulering for fv. 171 MPG Lørenfallet (plan-id 161, vedtatt ) NOTAT OPPDRAG Fv. 171 MPG Lørenfallet DOKUMENTKODE 125797-PLAN-NOT-002 EMNE Mindre reguleringsendringer TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region Øst OPPDRAGSLEDER Torunn Hognestad KONTAKTPERSON

Detaljer

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande

Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande TYPE PLAN KONKURRANSEGRUNNLAG Tekniske tegninger Rv13 Vik sentrum tiltak for gåande og syklande Punktutbetringar Vik kommune TEKNISKE DATA Fra til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag

Detaljer

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17:

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17: Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for byutvikling Transportplanavdelingen Dato: 23.10.2017 Avklaring av vedtak vedrørende høring av plan 2589 Detaljregulering for fv. 411, Dusavikveien G/S-tiltak

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Kantstein avvisende Naturstein og betongkantstein M 1:10. Fortau. B= 0,5m. Bredde 2,5m

Kantstein avvisende Naturstein og betongkantstein M 1:10. Fortau. B= 0,5m. Bredde 2,5m Busskantstein M 1:10 Kantstein avvisende Naturstein og betongkantstein M 1:10 Kantstein nedsenket til 2 cm Ved gangfelt og kryssningspunkt M 1:10 max 1:12 Eksisterende bredde beholdes Eksisterende bærelag

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: KOMMUNE Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg Arendal Prosjektnr.: 205753 Sveisnr.: 2011190072 Vegtype: GS Statens vegvesen Region sør Utarbeidet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING.

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. COWI AS, 03.07.2009 Siv.ing Bjørn Leifsen Forord Cowi AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune ved Miljø- og arealforvaltning

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10 Oppdragsgiver: Helga Raa mfl., Svein Raa, Bergen Tomteselskap Oppdrag: 531332 Reguleringsplan for Raa/Grønstølen Del: Planforslag til 2. gangs behandling Dato: 2014-02-14 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE FV508 GS-VEG SENTRALGÅRDEN/BJØRKE - ROKKERUD I VÅLER

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE FV508 GS-VEG SENTRALGÅRDEN/BJØRKE - ROKKERUD I VÅLER REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE I VÅLER INNHOLD FORORD... 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 2 TIDSPLAN... 4 3 VURDERTE LØSNINGER... 4 4 TIDLIGERE PLANER OG VEDTAK... 7 5 BESKRIVELSE AV PLANEN... 9 5.1

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland 2013-01-07 Fase 1 Generelt: Nattarbeid mellom kl 22 06. Manuell dirigering 4 stk. Et kjørefelt er stengt. Fjerne rabatt og fylle opp med forsterkningslag/bærelag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger:

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/330 Planbeskrivelse datert: 21.11.2012 Planvedtak dato Saksnr: Planident: 20131043 Innledning: Reguleringsplan

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger. Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata. Kommune: Gjøvik kommune

Konkurransegrunnlag. PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger. Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata. Kommune: Gjøvik kommune Konkurransegrunnlag PLANHEFTE 1. B,C,E,F,GH,I, J og L-Tegninger TEGNINGSHEFTE Prosjekt: Gjøvik skysstasjon Delprosjekt: Strandgata, Gjøvik torg og kollektivgata Kommune: Gjøvik kommune Tekniske data Strandgata:

Detaljer

Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer - Mandal kommune

Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer - Mandal kommune Innholdsfortegnelse 1. Forord side 2 1.1 Veityper side 3 1.2 Standardklasser side 3 2.1 Atkomstvei type A1 og A2 side 4 2.2 Samlevei type S1 og S2 side 5 2.3 Gang-/sykkelvei side 6 2.4 Privat felles atkomstvei

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 15.06.2015 2013/335-7263/2015 Arkivkode: Q21 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Ylva Sneve, tlf 77722042 Saksbehandler Ylva

Detaljer

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN Oppdragsgiver: Statoil ASA Oppdrag: 601632-00 JoSEPP, oppfølging Dato: 22.05.2015 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Steinar Onarheim TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN INNHOLD Innledning...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Omlegging av Fv152 Langhusveien 00 For kommentar fra oppdragsgiver 03. 02. 2012 StE KSt StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 17.03.14 Side 1 av 6 1. Hensikt/sammendrag Bidra til tilfredsstillende standard for veg ved oppbygging av nye og rehabilitering av eksisterende veger. Dette gjelder

Detaljer

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG) Oppdragsgiver: Nesodden Kommune Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Dato: 2012-05-11 Skrevet av: Geir P. Pedersen Kvalitetskontroll: Gunnlaug Marie Bucher/Anne-Lise Sæther/Ine

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS

Tekniske tegninger. Reguleringsplan. Prosjekt Rundkjøring Fv170 x Granåsen / Tofsrudveien. Parsell Fv170 Hp1 m TEKNISKE DATA SVENDSEN & CO AS Tekniske tegninger Reguleringsplan Prosjekt Rundkjøring Fv17 x Granåsen / Tofsrudveien Parsell Fv17 Hp1 m - 8 Fet kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: - 17 Hp1 m - 8 Dimensjoneringsklasse : Fartsgrense

Detaljer

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA VIKTIGE FERDSELSÅRER Storgata fra vest. Stigningsforhold ingen utfordring i Otta sentrum Tverrfall fortau er slake, ca 1:50 Gode bredder på fortausarealene stort sett Soneinndeling av gatesnittet, men

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt. Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan TEKNISKE DATA. Ringsaker kommune. Statens vegvesen.

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt. Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan TEKNISKE DATA. Ringsaker kommune. Statens vegvesen. KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Fv. 5 Holtekrysset - Ulvehagan Ringsaker kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimensjoneringsklasse: G/S-veg Fartsgrense : Kartdatum: EUREF89 Kartprojeksjon:

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

STORGATA PORSGRUNN FARTSREDUSERENDE TILTAK FRA MEIERITORGET TIL NORDENTORGET

STORGATA PORSGRUNN FARTSREDUSERENDE TILTAK FRA MEIERITORGET TIL NORDENTORGET STORGATA PORSGRUNN FARTSREDUSERENDE TILTAK FRA MEIERITORGET TIL NORDENTORGET Presentasjon av forprosjekt: Registrering/analyse Illustrasjonsplan forsterkning av fire plasser Detaljplaner September 2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Riksveg 36 Årås - Årnes, reguleringsplan i Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelser

Riksveg 36 Årås - Årnes, reguleringsplan i Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelser Riksveg 36 Årås - Årnes, reguleringsplan i Sauherad kommune Reguleringsbestemmelser Region sør Skien kontorsted Plan og prosjektering Telemark Dato: 12. mars 2012 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 13/3338 13/26516

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem, plannr Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 34/17 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem, plannr Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 34/17 Plan- og utviklingsutvalget Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201319 Saksmappe: 2017/117-17 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 08.06.2017 Saksframlegg Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem, plannr 201319 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer