Møteprotokoll - Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll - Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl til kl Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann, ass. rådmann, kommuneleder, økonomisjef, kontrollutvalgets medlemmer, kontrollutvalgssekretariatet, revisor, biblioteket, Sør-Trøndelag og Trønderbladet. Saksdokumenter for sak 20/10 ettersendt Saksdokumentene er utlagt i Servicekontoret og på Skaun kommunes hjemmeside til offentlig gjennomsyn. Saker som ble behandlet: 12-20/10 Alle medlemmer møtte I alt møtte 7 Av disse 7 medlemmer Ingen varamedlemmer. Ellers møtte: Rådmann Katrine Lereggen, som førte møteprotokollen, økonomisjef Knut Nygård og 1 repr. fra pressen Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt: Torill Hynne og Anne Lise Eidsvåg Torill Hynne Jon P. Husby Anne Lise Eidsvåg

2 Side 2 Sak 12/10 MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE Nye meldinger: 4. Delegert behandling av Søknad om startlån innvilget (Unntatt offentlig ofl. 13) 5. Delegert behandling av Søknad om startlån innvilget (Unntatt offentlig ofl. 13) 6. Skriv av fra Skaun idrettsråd, v/roar Sæther, vedr. søknadsfrist kulturmidler Formannskapet ber om at fristen på kulturmidler 2010 utsettes til , jfr. brev fra Skaun idrettsråd, dat Spørsmål: -Status Fv 802 reguleringsplan - Forberedes til kommunestyremøte Status budsjettmerknad om eiendomsforvaltning Redegjørelse kommer til øk.rapport 1/10 - Status vei 11 Skaun kommune har mottatt henvendelse fra grunneier Henvendelsen vil bli besvart. - Plassbehov Børsa skole Skaun kommune undersøker mulighetene/kostnadene vedr. leie av brakkerigg -Miljøpakken Behandling i formannskapsmøte Skolelokalene Buvik skole: Behov lokaler i Skaunhallen vurderes Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. VEDTAK: Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 13/10 ÅRSMELDING 2009 FOR SKAUN KOMMUNE. RÅDMANNENS FORSLAG TIL Årsmelding med årsberetning for 2009 for Skaun kommune tas til orientering.

3 Side 3 Årsmelding med årsberetning for 2009 for Skaun kommune tas til orientering. Sak 14/10 SKAUN KOMMUNES REGNSKAP FOR RÅDMANNENS FORSLAG TIL 1. Skaun kommunes årsregnskap for 2009 vedtas slik det er fremlagt, jfr. saksdok. nr Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2009, kr ,48, disponeres slik: a) kr avsettes til disposisjonsfond øremerket flyktningetjenesten b) kr avsettes til bufferfond c) kr avsettes til rentereguleringsfond d) kr avsettes til tapsfond e) kr avsettes til disposisjonsfond P-anlegg, Børsa f) kr ,48 avsettes til drifsfond 3. Det vedtas følgende budsjettendringer: Konto Tekst Oppr. budsj. Endring Rev. budsj Disp. tidl års oversk Avsetning til disp.fond Kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årsregnskap for 2009 ettersendt pr. e-post /framlagt i møtet: 4. Skaun kommunes årsregnskap for 2009 vedtas slik det er fremlagt, jfr. saksdok. nr Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2009, kr ,48, disponeres slik: g) kr avsettes til disposisjonsfond øremerket flyktningetjenesten h) kr avsettes til bufferfond i) kr avsettes til rentereguleringsfond j) kr avsettes til tapsfond k) kr avsettes til disposisjonsfond P-anlegg, Børsa l) kr ,48 avsettes til drifsfond

4 Side 4 Det vedtas følgende budsjettendringer: Konto Tekst Oppr. budsj. Endring Rev. budsj Disp. tidl års oversk Avsetning til disp.fond Sak 15/10 ALTERNATIV BRUK AV SALGSSUMMEN VEDR. SALGET AV B-AKSJENE I TRØNDERENERGI, NEDBETALING AV GJELD ELLER LANGSIKTIG FORVALTNING RÅDMANNENS FORSLAG TIL Under forutsetning av at kommunestyret opprettholder premissene som ligger til grunn for budsjett 2010/økonomiplan , anbefales salgssummen for salget av B-aksjene i Trønder Energi benyttet til nedbetaling av gjeld. Denne sak ble behandlet som første sak i møtet Steinar Lille fra Grieg Investor orienterte om sitt notat, framlagt som saksdok. 1 Erik Fenstad fremmet følgende forslag: Saken utsettes til formannskapsmøte Forslaget ble enstemmig tiltrådt. Saken utsettes til formannskapsmøte Sak 16/10 ØKONOMIREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE. RÅDMANNENS FORSLAG TIL Skaun kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement: a. Reglement for årsavslutning b. Reglement for over- og underskudd. Dette reglementet gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2011 c. Reglement for tap på fordringer d.

5 Side 5 Skaun kommunestyre vedtar fremlagte forslag til reglement: a. Reglement for årsavslutning b. Reglement for over- og underskudd. Dette reglementet gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2011 c. Reglement for tap på fordringer Sak 17/10 SØKNAD OM INVESTERINGS- OG DRIFTSSTØTTE - SKAUN MOTORSENTER RÅDMANNENS FORSLAG TIL NNSTILLING: Saken utsettes. Jan Ole Sund fratrådte møtet p.g.a. inhabilitet. Ole Elling Aarvik tiltrådte behandlingen av saken. Følgende omforente forslag ble fremmet: Saken utsettes og vurderes i forbindelse med budsjett for 2011 Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag til innstilling falt. Saken utsettes og vurderes i forbindelse med budsjett for 2011 Sak 18/10 SØKNAD OM KOMMUNAL BANKGARANTI - SKAUN MOTORSENTER RÅDMANNENS FORSLAG TIL Saken utsettes.

6 Side 6 Jan Ole Sund fratrådte møtet p.g.a. inhabilitet. Ole Elling Aarvik tiltrådte behandlingen av saken. Følgende omforente forslag ble fremmet: Saken utsettes. Søker må koordinere søknadene mellom kommunen/fylkeskommunen i regionen. Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag til innstilling falt. Saken utsettes. Søker må koordinere søknadene mellom kommunen/fylkeskommunen i regionen. Sak 19/10 SKAUN MOTORSENTER - AVTALE OM LEIE AV AREAL TIL MOTORSPORTSENTER RÅDMANNENS FORSLAG TIL Skaun kommune inngår ikke leieavtale med grunneier for videre framleie til Orkla motorklubb. Jan Ole Sund fratrådte møtet p.g.a. inhabilitet. Ole Elling Aarvik tiltrådte behandlingen av saken. Skaun kommune inngår ikke leieavtale med grunneier for videre framleie til Orkla motorklubb.

7 Side 7 Sak 20/10 LOVLIGHETSKONTROLL AV BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG TIL Med bakgrunn i ny beregning av renteutgift, kfr. forutsetningene i oppsett i saksframlegg ovenfor, anses vedtatt budsjett for renteutgifter å være tilstrekkelig. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas slik det er framlagt, kfr. saksdok. 2. Låneopptak til investering vedtas med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet og anta lånevilkår. Vedtaket om låneopptak til investeringer i K-sak 92/09 oppheves. Denne sak ble behandlet før sak 17/10. Med bakgrunn i ny beregning av renteutgift, kfr. forutsetningene i oppsett i saksframlegg ovenfor, anses vedtatt budsjett for renteutgifter å være tilstrekkelig. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas slik det er framlagt, kfr. saksdok. 2. Låneopptak til investering vedtas med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet og anta lånevilkår. Vedtaket om låneopptak til investeringer i K-sak 92/09 oppheves.

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Hovedutskrift - Plan og miljøutvalget

Hovedutskrift - Plan og miljøutvalget Hovedutskrift - Plan og miljøutvalget Tirsdag 09.02.2010 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus, fra kl. 17.25 til kl. 19.15 Saksdokumenter utsendt 26.01.10 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Side 2 Sak 6/13 MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 7/13 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING:

Detaljer

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Møteprotokoll Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Gymsal, Sandland skole Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Martin Hansen Medlem H Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Knut Nilsen, Odd Arnold

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 12/86 Møtedato/tid: 21.06.2012, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Tom Skare, leder Lindis Heggvik Aune Bjørg Reitan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 14.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Arne Morten Johnsen (Leder) Marit Overby Landrø (Nestleder)

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 12.00 15.40 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1.

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 13.05.2014 kl. 08:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 13.05.2014 kl. 08:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 13.05.2014 kl. 08:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 16/14: ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE 17/14: EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE FRA TRØNDERENERGI 18/14:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer