Design: Union Design. Foto: Jan Indr Schibsted årsr apport 1999 ehus / Scanpix. T rykk: Gunnarshaug T rykkeri AS. «schibsted.com»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design: Union Design. Foto: Jan Indr Schibsted årsr apport 1999 ehus / Scanpix. T rykk: Gunnarshaug T rykkeri AS. «schibsted.com»"

Transkript

1 >> «schibsted.com» Årsrapport 1999

2 database

3 INNHOLD Dette er Schibsted 6 Viktige hendelser 10 Konsernsjefen har ordet 12 Årsberetning 14 Kornsernstyret 20 DETTE ER SCHIBSTED For Schibsted-konsernet representerer årtusenskiftet et møte mellom selskapets sterke tradisjoner og dets nye posisjon i en medieverden i forandringens tegn. Massemarkedsportaler 25 Avisenes nettsatsninger 26 Alt midt på 90-tallet besluttet Schibsted å ta en sentral posisjon i online-utviklingen i Skandinavia. Satsningen har vært riktig og nødvendig for å bevare og utvikle konsernet som et av de ledende medieselskaper i Norden. Schibsteds strategi er å styrke og videreutvikle de etablerte medier, og samtidig sikre seg ny vekst og utvikling innen nye medier. Aftenposten 32 Verdens Gang 34 Aftonbladet 36 Svenska Dagbladet 37 Eesti Meedia 39 Schibsted Trykk 40 Scanpix 41 Metronome Film & Television 46 Sandrew Metronome 48 TV 2 49 Kanal 2 51 Scandinavia Online 57 Bokkilden 58 Ticnet 58 Byguider 58 Hugin 59 Chr. Schibsteds Forlag 61 Bladkompaniet 61 Dine Penger 62 Dagens Medisin 63 Aksjonærinformasjon 66 Finanskalender 68 Schibsted Finans 69 Schibsted Eiendom 70 Amandus Traineeprogram 71 Stiftelsen Tinius 72 Resultat Konsern 76 Balanse Konsern 77 Kontantstrøm Konsern 78 Resultat Schibsted ASA 93 Balanse Schibsted ASA 94 Kontantstrøm ASA 95 Revisors beretning 103 Verdiregnskap 104 «schibsted.com» 108 Schibsted online-statistikk 110 Adresser 112 Konsernstruktur 114

4 Nøkkeltall RELEVANT Avis 28 TV/Film 42 Multimedia 52 Regnskap 74 (BELØP I MILL. KR.) Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skattekostnad Driftsmargin (%) 2,3 4,8 12,0 12,6 12,2 Fortjenestemargin (%) 0,6 2,6 9,6 8,9 10,3 Egenkapitalandel (%) 33,3 37,3 50,6 48,1 59,6 Egenkapitalrentabilitet (%) 1,8 7,3 24,6 23,2 23,5 Totalkapitalrentabilitet (%) 3,5 6,1 17,9 18,5 20,3 Resultat pr. aksje (kroner) 0,61 2,48 7,47 5,79 4,99 Kontantstrøm pr. aksje (kroner) 8,76 9,95 10,00 9,50 8,01 Avsatt utbytte (kroner) 1,75 1,75 1,75 1,50 1,30 OPPLAG - AKKUMULERTE TALL Aftenposten morgen, hverdager Aftenposten aften, hverdager Aftenposten, søndag VG, hverdager VG, søndag Aftonbladet, hverdager Aftonbladet, søndag Svenska Dagbladet, hverdager Svenska Dagbladet, søndag

5 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 5 DETTE ER SCHIBSTED (BELØP I MILL. KR.) ANNONSEVOLUM - AKKUMULERTE TALL (SPALTEMETER) Aftenposten VG Aftonbladet Svenska Dagbladet AVIS Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skattekostnad Driftsmargin (%) 2,2 7,0 13,1 12,3 14,4 TV/FILM Driftsinntekter Driftsresultat (9) 24 1 (14) (45) Ordinært resultat før skattekostnad (40) (49) (24) Driftsmargin (%) (1,2) 3,3 0,2 (4,5) (13,0) MULTIMEDIA Driftsinntekter Driftsresultat (14) (179) (90) 11 (14) Ordinært resultat før skattekostnad (27) (205) (105) 6 (14) Driftsmargin (%) (2,8) (73,9) (47,9) 5,2 (18,7) DEFINISJONER NØKKELTALL Driftsmargin Driftsresultat / Driftsinntekter Fortjenestemargin Årsresultat etter minoritetsinteresser / Driftsinntekter Egenkapitalandel Egenkapital og minoritetsinteresser / Totalkapital Egenkapitalrentabilitiet Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig egenkapital Totalkapitalrentabilitet (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital Resultat pr. aksje Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig antall aksjer Kontantstrøm pr. aksje (Ordinært resultat før skattekostnad + avskrivninger +/- endring i netto pensjonsforpliktelse +/- andel resultat og mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper - betalbar skatt) / Gjennomsnittlig antall aksjer

6 RELEVANT Årsberetning 14 Avis 28 TV/Film 42 Multimedia 52 Regnskap 74 DETTE ER SCHIBSTED Schibsted er et ledende mediekonsern i Norden. Virksomheten omfatter avis- og forlagsvirksomhet, TV- og filmproduksjon, TV-kanaler og Internettaktiviteter. Konsernets aviser har et daglig opplag på ca. 1,9 millioner eksemplarer. De ulike nettstedene som Schibsted eier, helt eller delvis, har tilsammen nesten 10 mill. unike brukere hver måned. Ca. 3,2 millioner av disse leser konsernets nettaviser hver måned. Schibsteds hovedkontor ligger i Oslo og konsernet har ca ansatte, hvorav ca utenfor Norge.

7 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 7 DETTE ER SCHIBSTED Schibsteds eksisterende virksomheter og videre ekspansjon underbygges av konsernets visjon: "Schibsted skal bli Skandinavias ledende mediebedrift gjennom å være den foretrukne innholdsleverandør til lesere, seere og annonsører, uavhengig av medievalg." Fortsatt er størstedelen av virksomheten lokalisert i Norge, men ekspansjonen har de siste årene hovedsakelig funnet sted utenfor Norges grenser. Schibsteds strategiske fokus kan også oppsummeres på denne måten: SCHIBSTED Styrke kjerneaktivitet med fokus på Lønnsomhet Kostnadsreduksjoner Omstilling Produktutvikling Deinvesteringer "schibsted.com" Skape vekst ved bruk av konkurransefortrinn Innhold- og merkevarekvalitet Ledende portaler i Skandinavia (aviser, SOL) Markedsføringskapasitet Erfaring og nettverk Transaksjonstilfang

8 Virksomhetsområdene Avis Konsernet eier tilsammen 14 aviser og har eierandeler i ytterligere 11 regionaviser. I Norge eier Schibsted de to største dagsavisene, VG og Aftenposten, samt gratisavisen Avis1 og har eierandeler i seks regionaviser. I Sverige eier Schibsted Aftonbladet, Skandinavias største dagsavis, og Svenska Dagbladet foruten Scanpix som er Skandinavias største billedbyrå. I Estland eier Schibsted to riksaviser, Postimees og Sõnumileht, og har betydelige eierinteresser i fem lokalaviser og ni magasiner. Schibsted har etablert to gratisaviser i Køln og Zürich. Det satses sterkt på å posisjonere Schibsted som en ledende aktør innen nettaviser og internettannonsering. I flere av avisene er det skilt ut selvstendige nettavis-, internettannonserings- og investeringsselskaper. Multimedia Schibsted eier, sammen med Telia og Telenor, Scandinavia Online (SOL) som er etablert i Norge, Sverige og Danmark. SOL er en av Skandinavias mest trafikkerte portaler på Internett og tilbyr nytte- og underholdningsprodukter til massemarkedet. Konsernet har foretatt en rekke internettinvesteringer, blant annet i nettbokhandlene Bokkilden og Bokex, billettformidlingsselskapet Ticnet, investorinformasjonsselskapet Hugin, portalen Startsiden og byguider for Stockholm og København. Forlag Chr. Schibsteds Forlag ble grunnlagt i 1839 og er utgangspunktet for hele Schibstedkonsernet. Forlagsvirksomheten omfatter i dag bokutgivelser gjennom egne forlagshus i Norge og Sverige. Det utgis også magasiner for helsesektoren og om privatøkonomi. TV / Film Schibsted kontrollerer Metronome Film & Television, morselskapet for Skandinavias største gruppe av produksjonsselskaper for TV og reklamefilm. Schibsted eier 50% av Sandrew Metronome, en av Nordens ledende kinoeiere og distributører av spillefilm til kino, video og TV. Schibsted eier 33,3% av TV 2, Norges største kommersielle TV-kanal. TV 2 eier 49,3% av TVNorge, nettverkskanalen for norsk lokal-tv. Schibsted har 86% av kapitalinteressene i Kanal 2 i Estland.

9 Hovedpunkter 1999 Driftsresultat kr. 141 mill. Store oppstartskostnader forbundet med nytt trykkeri. Sterke merkevarenavn gir suksess for nettavisene med 3,2 mill. unike brukere i desember. VG opplagsvinner i norsk presse. Schibsted annonserer et program for kostnadsreduksjoner og effektivitetsøkning med en ramme på kr. 200 mill. i tillegg til det eksisterende programmet på kr. 150 mill. i Aftenposten. Gratisavisene Avis1 i Oslo og 20 Minuten i Köln og Zürich lanseres. Virksomheter SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 9 Aftenposten AS 100% Fædrelandsvennen AS 25% Verdens Gang AS 100% Bergens Tidende AS 24% Aftonbladet Hierta AB 49%* Asker og Bærums Budstikke ASA 10% Svenska Dagbladet Holding AB 89% Schibsted Trykk AS 100% Avis1 AS 100% Tidningstryckarna AB 87% 20 Minuten 40% Scanpix Scandinavia AB 61% AS Eesti Meedia 92% TT Interessenter AB 30% AS Harstad Tidende 39% NTB AS 21% Adresseavisen ASA 32% Stavanger Aftenblad ASA 31% * Konsolideres 100% DETTE ER SCHIBSTED Driftsresultat kr. -6 mill. Avtale med Telia og Telenor om etablering og børsnotering av felles nordisk portalselskap «pansol». Schibsted posisjonerer seg som ledende aktør innen Internett i Skandinavia med tilsammen ca. 7 mill. unike brukere pr. mnd., ikke medregnet nettavisene. Positiv verdiutvikling på internettinvesteringer og realisering av gevinster som følge av salg av virksomheter. «pansol» 50% Bokkilden AS 100% Ticnet AB 50% Hugin AS 30% Startsiden AS 32% Allt om Stockholm AB 100% Alt om København AS 49% Filminfo AS 66% Referanse/Ecomda GmbH 38% Imedia AS 50% Musikklink AS 100% Lommelegen AS 18% Skiinfo 11% AVIS TV / FILM Chr. Schibsteds Forlag AS 100% Driftsresultat kr. -8 mill. Schibsted overtok i januar Bladkompaniet, som er en etablert aktør i massemarkedet for underholdningslitteratur. Bladkompaniet eier 14% av distribusjonsselskapet Bladcentralen. Bladkompaniet AS 100% SMS Publishing AB 100% Svenska Förlaget AB 100% Dine Penger AS 100% Dagens Medisin AS 50% Driftsresultat kr. -9 mill. Forsterket samarbeid med internasjonale partnere: Sandrew Metronome får nordisk enerett på Warner Bros. aktiviteter vedrørende distribusjon av film til kino- og videomarkedet. Metronome får rettigheter til Endemols formater i Norden. Svakt resultat for TV 2 etter terminering av avtale med TVNorge. Svakt annonsemarked første del av året utvikler seg positivt mot slutten av året. TV 2 er for første gang større enn NRK1 i april. Posisjonering for utviklingen innen internettbaserte aktiviteter og bredbånd. TV- OG FILMPRODUKSJON: Metronome Film & Television AB 65% TV/FILMRETTIGHETER OG DISTRIBUSJON: Sandrew Metronome AB 50% TV-KANALER TV 2 AS 33% (TV 2 eier 49,3% av TVNorge) Kanal 2 (Estland) 49%* *(Schibsted kontrollerer 86%) REGNSKAP SCHIBSTED FAKTA

10 SCHIBSTED ASA Viktige hendelser 1999 har vært et krevende år 1. KVARTAL 1999 Schibsted overtar Bladkompaniet. Aftenposten identifiserer kostnadsreduserende tiltak på kr. 150 mill. Schibsted øker sin eierandel i AS Harstad Tidende fra 15% til 39%. Trond Berger tiltrer som ny konserndirektør for økonomi og finans. 2. KVARTAL 1999 Schibsted lanserer den nye gratisavisen for Oslo-regionen, Avis1. Aftonbladet øker prisen fra SEK 8,- til SEK 9,- på fire ukedager fra 5. april. Produksjonen opphører i det gamle trykkeriet på Linderud i Oslo. TV 2 passerer en milepæl i april: For første gang er TV 2 større enn NRK1 i de rapporterte månedstallene. 3. KVARTAL 1999 VG øker prisen fra kr. 8,- til kr. 9,- fra 1. juli. Scandinavia Online AS (SOL) selger SOL System AS til Infostream ASA, og mottar oppgjør delvis i aksjer. VG etablerer et nettbasert rekrutteringsselskap sammen med topjobs.net.plc. Sandrew Metronome inngår avtale med Warner Bros. og får enerett på distribusjon av film til kino- og videomarkedet i Danmark og Finland. Kanal 2 i Estland er i august for første gang landets største kanal målt i seeroppslutning på månedsbasis. Konsernets strategi på Multimedia «schibsted.com» legges frem.

11 SCHIBSTED ARSRAPPORT > > 11 DETTE ER SCHIBSTED «schibsted.com» men vi er kommet styrket ut av det. Kjell Aamot, Konsernsjef AVIS 4. KVARTAL 1999 SOL kjøper 51% av auksjonstjenesten Bid2Day. Gunnar Strömblad, tidligere adm. direktør i Aftonbladet, tiltrer som ny adm. direktør i Svenska Dagbladet. Rolv-Erik Ryssdal, tidligere administrativ direktør, tiltrer som ny adm. direktør i Aftonbladet. Schibsted Multimedia kjøper 50% av det danske selskapet Netstationen AS. Schibsted Multimedia inngår avtale om kjøp av en eierandel på 32% i Startsiden. Opsjon utøvet februar Intensjonsavtale med Telia og Telenor om etablering og børsnotering av felles nordisk portalselskap «pansol». TV-Magasinet avvikles med et totalt tap for Schibsted på kr. 38 mill. i Gratisavisene 20 Minuten lanseres i Köln og Zürich. TV 2 avslutter sitt programmeringsansvar for TVNorge og terminerer sine garantiforpliktelser overfor det tilknyttede selskapet. Kåre Valebrokk (bildet under) tiltrer som sjefredaktør og adm. direktør i TV 2. Sandrew Metronome overtar Warner Bros. filmdistribusjon i Sverige. 1. KVARTAL 2000 Svenska Dagbladet lanserer i samarbeide med en rekke svenske regionaviser sin nye næringslivsavis i tabloid. Hannu Olkinuora (bildet under til venstre) tiltrer som ny sjefredaktør og ansvarlig utgiver for Svenska Dagbladet og Mats Johansson (bildet under til høyre) tiltrer som politisk sjefredaktør. Aftonbladets nettavis passerer for første gang besøk i løpet av en dag. Metronome Film & Television inngår kontrakt om å produsere "Hotel Cæsar" i svensk versjon. Avtalen omfatter 850 episoder, og har en totalverdi på ca. SEK 250 mill. Scanpix Scandinavia kjøper 49% av Nordfoto fra Det Berlingske Officin og blir et av de største billedbyråene i Europa. Integra legger inn bud på Infostream der SOL AS er aksjonær. Dette kan bringe Schibsteds andel av gevinst på salg av SOL System opp i ca. kr. 140 mill. Schibsted vinner rettsaker i Tyskland og får opprettholdt retten til å utgi gratisavisen 20 Minuten. REGNSKAP AKSJONÆRINFORMASJON MULTIMEDIA TV / FILM

12 SCHIBSTED ASA Konsernsjefen har ordet Å få være med inn i et nytt årtusen inviterer både til tilbakeblikk og ettertenksomhet. Samtidig gir en slik enestående begivenhet en egen sitrende spenning og forventning til det som ligger foran. Fremtiden fremstår unektelig som ekstra skinnende blank på terskelen til tusen nye og ubrukte år. Ikke til å undres over at en hel verden lot den nyttårsaften vi har lagt bak oss bli gjenstand for en unik markering preget av respekt for det som var, naturligvis, men først og fremst med forhåpning til det som skal komme. Kjell Aamot Konsernsjef Schibsted ASA Også for Schibsted-konsernet representerte årtusenskiftet et møte mellom selskapets sterke tradisjoner og dets nye posisjon i en medieverden i forandringens tegn. Utgangen av det gamle tusenåret falt sammen med avslutningen av et omfattende investeringsprogram for konsernet, med det nye trykkerianlegget i Oslo til ca. 1,5 milliarder kroner som den største enkeltinvesteringen. Det var på grunnlag av de to store norske avisene, Aftenposten og VG, at Schibsted bygget styrke til å kunne starte ekspansjonen inn i nye markeder og medier. Det nye, store og ultramoderne trykkeriet i Oslo er blitt et vitnesbyrd om Schibsteds forventning om en fortsatt sterk posisjon for våre avisbedrifter, både i og utenfor Norge. Men innkjøringen av det nye Oslo-trykkeriet medførte betydelige produksjonsproblemer. Selv om oppstartsvansker ikke er unormale for trykkerianlegg i denne størrelsen, er det all grunn til å beklage overfor våre kunder og samarbeidspartnere den belastning de har vært utsatt for. Fortsatt er ikke alle problemer overvunnet, men stabiliteten bedres gradvis. Produksjonsregulariteten nærmer seg det nivå vi er avhengig av for å kunne tilfredsstille våre mange lesere og annonsører på vårt opprinnelige hjemme-marked. Ved årsskiftet var det også fem år siden konsernets nye strategi ble fastlagt, med ambisjoner om å bli et ledende skandinavisk medieselskap og utvikle konsernet i takt med endringene i mediemarkedet og den forestående konvergeringen mellom IT, tele- og medieindustrien. I dag synes denne strategien å ha vært svært vellykket, men det var først ved inngangen til det nye årtusen at vi lyktes i å synliggjøre den reposisjoneringen av Schibsted-konsernet som faktisk er gjennomført de siste årene på en måte som ble akseptert og verdsatt av finansmarkedene. Den strategiske retningen for Schibsted er bekreftet og tydeliggjort gjennom beslutningen om å rapportere den tradisjonelle medievirksomheten og «schibsted.com»- aktivitetene adskilt. Det innebærer på ingen måte en nedprioritering av de etablerte mediebedriftene i konsernet på bekostning av aktivitetene innen den såkalte «nye økonomien». Snarere tvert imot. Av de største forandringene Schibsted har opplevet i den seneste femårsperioden, er overgangen fra en regional og nasjonal konkurranse til en internasjonal konkurransesituasjon med globale aktører. Det fremgår tydelig av rankingen av de mest besøkte internettstedene i det skandinaviske markedet. I en slik konkurransesituasjon er det viktig å definere og utnytte de konkurransefortrinn Schibsted-konsernet rår over, og de finnes i stor grad i konsernets tradisjonelle medievirksomhet. Sentralt her står avisenes innhold og de sterke merkenavn som de representerer i det skandinaviske markedet. Avisene bidrar også med betydelig markedsføringskraft som kan

13 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 13 DETTE ER SCHIBSTED utnyttes både til å markedsføre eksisterende merkevarer og bygge nye. Markedføringskapasitet har det siste året vist seg også å representere en meget verdifull valuta som kan investeres i ".com-selskaper" med behov for tradisjonell markedsføring. Denne markedsføringskapsiteten styrkes ytterligere gjennom konsernets mulighet til å tilby markedsføring på de mest besøkte nettstedene i Skandinavia. Betydningen av dette er demonstrert gjentatte ganger i løpet av Ledig markedsføringskapasitet er byttet i eierandeler i «.com-selskaper» hvor betydelig verdiskapning har funnet sted. Den kompetansen og erfaringen som Schibsted har bygget opp med hensyn til Internett, er i kombinasjon med Schibsteds lokale markedskunnskap, en styrke i konkurranseforholdet til andre globale aktører. Den strategiske posisjon som Schibsted i dag besitter, er i det alt vesentlige finansiert med den positive kontantstrømmen fra avisene. Dette har vært mulig selv i en investeringsintensiv periode, men avisene er under press både fra endringen i annonsemarkedet og skiftende medievaner blant forbrukerne. Derfor blir den strategiske utfordringen for Schibsted todelt: Vi skal arbeide kontinuerlig med en effektivisering av de tradisjonelle mediene for å opprettholde og bedre inntjeningen i denne delen av vår virksomhet. Samtidig skal vi utnytte våre konkurransefortrinn til å søke ny vekst og utvikling innen den "nye økonomien". De organisatoriske utfordringene i denne sammenheng er store, og det er vår evne til å mestre dem som avgjør den fremtidige suksess for konsernet. Mediebedrifter har alltid vært avhengige av dyktige medarbeidere. Dette behovet er ikke redusert. For å lykkes og kunne hevde oss med styrke fremover er det et overordnet mål å skape den organisasjonsstruktur og organisasjonskultur som gjør det attraktivt å søke arbeid innen Schibstedkonsernet. USA, med sine teknologiske forutsetninger, var på mange måter Internetts vugge. Der ble mye av grunnlaget lagt for den eksplosjonsartede utvikling på nettet som vi nå er midt oppe i. I dag er nyhetens interesse rettet mot WAP og bredbåndsteknologi. Både når det gjelder teknologiske og markedsmessige forutsetninger fremstår Skandinavia som en av de mest spennende markedsplassene i verden: Det tunge teknologimiljøet med Nokia og Ericsson i spissen, tidlig utbygging av UMTS-nett, og ikke minst mobiltelefonpenetrasjonen som allerede overstiger 50% av befolkningen. Alt dette gir spennende utsikter for Schibsted med nye mediekanaler og nye medieprodukter. Våre konkurransefortrinn vil sannsynligvis også representere fordeler i denne sammenheng, og de er trolig forsterket de siste årene gjennom den kompetanse som er bygget opp i konsernet rundt produksjon og rettigheter innenfor området levende bilder. Vi gleder oss til fortsettelsen. Vi håper og tror at Schibsted skal evne fortsatt høy omstillingstakt og samtidig utnytte de posisjoner og konkurransefortrinn konsernet besitter til glede for våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og ikke minst for våre aksjonærer.

14 RELEVANT Nøkkeltall 4 Konsernstyret 20 Avis 28 TV/Film 42 Multimedia 52 Regnskap 74 Årsberetning Den skandinaviske mediebransjen var i 1999 tydelig preget av sterk vekst for internett-baserte produkter og tjenester. Alt midt på 90-tallet besluttet Schibsted å ta en sentral posisjon i online-utviklingen i Skandinavia. Satsningen har vært riktig og nødvendig for å bevare og utvikle konsernet som et av de ledende medieselskaper i Norden, og har gitt Schibsted strategiske fordeler fremfor mange andre aktører på det nordiske mediemarkedet inn i det nye årtusen. For 1999 ble Schibsteds resultat preget av svekkede annonsemarkeder for avisene, kostnader i forbindelse med oppstart av det nye trykkeriet i Nydalen og engangskostnader knyttet til forbedringstiltak i flere selskaper. Samtidig har nettsteder som Schibsted kontrollerer eller har eierinteresser i nå ca. 10 mill. brukere hver måned. Schibsted er dermed blitt det ledende nordiske mediekonsernet på internettområdet. Gevinster ved salg av selskaper som er definert til å ligge utenfor konsernets kjerneområder har vist at verdiskapningen på området har vært betydelig. De annonseuavhengige selskapene innen TV-produksjon og film-, video- og kinodistribusjon viste forbedrede resultater. Konsernet opprettholdt en god kontantstrøm fra driften i For å møte bl.a. antatt lavere annonseinntjening i avisene vil et kostnadsreduksjonsprogram bli iverksatt i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Målet er å spare kr. 200 mill. i løpet av 2001 i forhold til Dette kommer i tillegg til et tidligere vedtatt program i Aftenposten med en besparelse på kr. 150 mill. i forhold til Virksomhetsområdene Avis Schibsteds aviser gjennomførte flere større produktforbedringstiltak i løpet av I Aftenposten ble det lagt særlig vekt på en utvikling og utvidelse av den daglige økonomiseksjonen. VG foretok en kraftig utvidelse av sin lørdagsavis. Svenska Dagbladet lanserte i februar 2000 et nytt næringslivsbilag, som distribueres sammen med en rekke svenske regionaviser. Avisene utnyttet også sine sterke varemerker til en offensiv satsning på internett som nyhets- og annonsekanal. Annonseomsetningen i Schibsted-avisene falt i 1999 som helhet, men viste en svakt positiv utvikling på merkevaresektoren mot slutten av året. Avisene hadde en sterk økning i annonseinngangen på sine internett-utgaver. Aftenpostens opplag gikk noe tilbake på årsbasis som følge av oppstartsproblemer på det nye trykkeriet. VG hadde en meget positiv opplagsutvikling, og kunne ved årets slutt vise til den suverent største økning i norsk presse. I Sverige gikk Aftonbladet tilbake, men avstanden til konkurrenten Expressen økte. Svenska Dagbladet hadde også en opplagsnedgang i Konsernets nettaviser i Norge og Sverige styrket sine posisjoner i 1999, og er blant de mest besøkte i de to land. Over 3 millioner brukere benytter Schibsteds nettaviser hver måned. Aftonbladet, som i tillegg til den trykte avisen, har ligget langt fremme i Norden i utviklingen av sin nettutgave, skilte ut to selskaper i 1999; Aftonbladet Nya Medier AB skal for fremtiden ha ansvaret for Aftonbladets nettavis - mens Hierta Venture AB har som

15 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 15 DETTE ER SCHIBSTED forretningsidé å kjøpe eierandeler i nye internettselskaper bl.a. ved å tilby annonseplass både i nettavisen og i papirutgaven. Mot slutten av 1999 ble Aftonbladets administrerende direktør, Gunnar Strömblad, ansatt som ny administrerende direktør i Svenska Dagbladet. Ved årsskiftet ble sjefredaktør i den finske avisen Amulehti, Hannu Olkinuora, ansatt som ny sjefredaktør og ansvarlig utgiver, mens Mats Johansson ble ansatt som politisk sjefredaktør. I Aftonbladet overtok avisens administrative direktør Rolv-Erik Ryssdal som administrerende direktør. Schibsted lanserte tre gratisaviser i løpet av 1999, en i Norge, en i Tyskland og en i Sveits. Fra april kom Avis1 ut i Oslo i et opplag på hver onsdag og fredag. Avisen er blitt godt mottatt av lesere og annonsører. I desember startet 20 Minuten i Köln og Zürich. I Zürich er 20 Minuten på kort tid blitt den nest mest leste avisen med daglige lesere. I Köln gikk lokale avisutgivere til rettslige skritt for å stanse avisen, men etter domsavsigelse i Schibsteds favør kom den ut igjen fra midt i februar i år. Resultatene for gratisavisene er i tråd med forventningene. Billedbyrået Scanpix Scandinavia AB inngikk mot slutten av 1999 avtale om å kjøpe 49% av det danske billedbyrået Nordfoto. Dette gjør Scanpix til et av de største fotobyråene i Europa. TV-Magasinet, som var et samarbeidsprosjekt mellom Aftenposten og fire regionaviser, ble lagt ned 19. november Schibsteds andel av tapene i 1998 og 1999 utgjør kr. 46 mill. Det nye trykkeriet i Oslo har hatt store innkjøringsproblemer. Driftssituasjonen bedret seg betydelig i 2. halvår, men ved inngangen til 2000 har det igjen oppstått en del driftsproblemer. Kostnadene forbundet med oppstart av nytt trykkeri beløper seg til ca. kr. 120 mill. for konsernet i 1999 mens de årlige merkostnadene er beregnet til ca. kr. 100 mill. som følge av økte avskrivninger og driftskostnader. Multimedia Resultatutviklingen innen virksomhetsområde Multimedia var meget positiv i 1999, med økte annonseinntekter og et forbedret resultat som følge av verdiøkning og salg av eierandeler. Høsten 1999 ble en videreutvikling av Schibsteds online-strategi presentert. Konkurransefortrinnet ved at konsernet er en sterk aktør i flere mediesegmenter skal utnyttes til videre verdiskapning gjennom nettbaserte aktiviteter. De prioriterte områdene vil være massemarkedsportaler, avisenes nettbaserte aktiviteter og investeringsvirksomhet innenfor vekstsegmenter på online-sektoren : Chr. Schibsted etablerer boktrykkeri og satser på avisutgivelse : Amandus Schibsted utvikler Aftenposten til en moderne storavis. 1964: Aftenpostens nye avishus i Akersgaten 51 innvies. 1988: Schibsted-gruppen reorganiseres fra familieselskap til aksjeselskap.

16 Etablering og børsnotering av et nordisk portalselskap, "pansol", stod sentralt i videreutviklingen av konsernets internettbaserte virksomhet mot slutten av 1999 og inn i Gjennom eierskapet i SOL-selskaper i de nordiske land er Schibsted den største eieren av internettportaler i Norden. Over 4 millioner brukere besøker en Schibsted-portal hver måned. Portaler hadde en sterk vekst i trafikk og annonseinntekter Veksten i annonseinntektene var god. SOL-selskapene hadde annonseinntekter på kr. 79 mill., en økning fra kr. 39 mill. i Et børsnotert "pansol" vil være et meget slagkraftig selskap i Skandinavia, med gode vekstmuligheter også utenfor Norden. Fusjonsbruddet mellom Telia og Telenor førte til at dette arbeidet er blitt forsinket. Den 22. februar 2000 ble de tre eierne av Scandinavia Online Telia, Telenor og Schibsted enige om detaljene omkring etableringen og børsnoteringen av «pansol». Selskapet forventes å bli børsnotert i løpet av 2. eller 3. kvartal Før børsnoteringen kommer Schibsted til å eie ca. 50% av «pansol», Telia og Telenors eierandel blir henholdsvis ca. 25% og ca. 21%. Ansatte og minoritetsaksjeeiere kommer til å eie ca. 4%. SOL-selskapene har samlet kjøpt en eierandel på 61% i auksjonsselskapet Bid2Day. Auksjonstjenestene legges inn som en integrert del av portalenes e-handelstjenester. I Norge har Schibsted Multimedia kjøpt 32% av Startsiden. I Danmark har SOL blitt den nest største internett-portalen gjennom oppkjøp og integrasjon av Netstationen. Konsernets e-handelstjenester Bokkilden og Ticnet (50%) viste sterk omsetningsvekst. Bladkompaniet, som ble kjøpt i april 1999, hadde en driftsutvikling i tråd med forventningene gjennom året, men resultatet er belastet med ca. kr. 10 mill. i restrukturingskostnader. TV/Film Med sin nå etablerte og sterke posisjon som innholdsleverandør på TV- og filmområdet i Norden er Schibsted godt forberedt på å ta aktivt del i billedmedienes videre utvikling på det skandinaviske markedet. Metronome Film & Television-gruppen forsterket sin stilling som den største privateide TVprodusent i Skandinavia, representert med en lang rekke produksjoner hos både statskringkasterne og de kommersielle kanalene i Sverige, Danmark og Norge. Samarbeidet med Endemol, en av Europas ledende TV-produksjonsselskaper, som bl.a. innebærer at Metronomegruppen har enerett til å produsere Endemols TV-formater i Skandinavia, ble videreutviklet. Sandrew Metronome-konsernet oppnådde en markant resultatforbedring i 1999, og befestet sin posisjon som en av de store nordiske aktører i markedet for film- og videodistribusjon, rettighetssalg til TV og kinodrift. Sandrew Metronome styrket samarbeidet med amerikanske Warner Bros. som er en del av det fusjonerte America Online/Time 1992: Schibstedkonsernet børsnoteres 1994: VGs nye avishus i Akersgaten 55 tas i bruk. 1996: Tinius Nagell-Erichsen etablerer Stiftelsen Tinius for å verne om konsernets redaksjonelle uavhengighet. 1998: De første avisene trykkes i konsernets nye avistrykkeri i Nydalen i Oslo, etter en investering på ca. kr. 1,5 milliarder.

17 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 17 DETTE ER SCHIBSTED Warner-konsernet, og overtok Warners filmdistribusjon og store deler av videodistribusjonen i Norden. Som distributør av spillefilm på det nye DVD-formatet var Sandrew Metronome skandinavisk markedsleder i TV 2 avsluttet sitt programmeringsansvar for TVNorge og terminerte sine garantiforpliktelser overfor det tilknyttede selskapet i Sammen med en svikt i reklameinntektene i første halvår svekket avslutningen av TVNorge-samarbeidet selskapets økonomiske resultat i Mot slutten av året innledet TV 2 forhandlinger med myndighetene om fornyelse av selskapets konsesjon. Den nåværende konsesjonen utløper ved utgangen av Økonomi Styret er ikke tilfreds med resultatet av virksomheten i Men når det tas hensyn til verdiskapningen innen internettvirksomheten har det likevel funnet sted en positiv verdiutvikling for konsernet som helhet i Som det er redegjort for andre steder i årsberetningen, er det truffet tiltak for å forbedre driften. Konsernets driftsinntekter ble i 1999 kr mill., en økning på 13% fra året før. Økningen skyldes hovedsakelig tilveksten av nye datterselskaper. Driftsresultatet ble kr. 172 mill., mot kr. 318 mill. året før. Driftsmarginen ble på 2,3%, ned fra 4,8% i Finansresultatet viste et resultat på kr. 9 mill. (kr. -59 mill.) Det bedrede finansresultatet skyldes gevinster ved salg av verdipapirer og positiv agio. Resultatet fra tilknyttede selskaper falt fra kr. 8 mill. til et tap på kr. 67 mill. på grunn av svakere resultater i TV 2 og regionavisene. Resultat før skatt ble kr. 114 mill. (kr. 267 mill.) På grunn av permanente forskjeller, hovedsakelig relatert til avskrivning av goodwill og andel resultat tilknyttede selskaper, ble skattekostnaden kr. 87 mill. og årsresultat kr. 27 mill. (kr. 171 mill.) Kontantstrøm fra driften utgjorde kr. 608 mill. i 1999 (kr. 8,76 pr. aksje) sammenlignet med kr. 689 mill. i 1998 (kr 9,95 pr. aksje). I 1999 ble det investert totalt kr. 751 mill. hvorav kr. 382 mill. i aksjer og andeler og kr. 369 mill. i løpende driftsinvesteringer. Totale likviditetsreserver utgjorde ved årsskiftet ca. kr mill. sammenlignet med kr mill. ved årsskiftet Rentebærende langsiktig gjeld utgjorde ved utgangen av 1999 kr mill. sammenlignet med kr mill. ved utgangen av Økningen skyldes høyere opplåning i forbindelse med nye investeringer og tilvekst av nye datterselskaper. Konsernets totalbalanse økte av samme årsaker fra kr mill. ved utgangen av 1998 til kr mill. ved utgangen av Konsernets egenkapitalgrad ved utgangen av året var på 33,3%, ned fra 37,3% ved utgangen av Konsernets evne og vilje til å foreta nye investeringer vil avhenge av konsernets fremtidige kontantstrøm fra driften, likviditetsreserver og gjeldsgrad. Den nåværende kontantstrøm og låneevne gir rom for en fortsatt offensiv strategi innenfor nye medier. I henhold til krav i regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at årsregnskapet for 1999 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Organisasjon og ytre miljø Antall ansatte i Schibsted-konsernet ved årsskiftet var 4.910, sammenlignet med ved utgangen av Av disse arbeidet utenfor Norge. Konsernet opplevde ingen datatekniske problemer av betydning ved inngangen til år Schibsteds selskaper driver innenfor rammen av gjeldende miljøforskrifter. Det har vært et utfordrende år for alle deler av konsernet med stor innsats fra alle ansatte. Styret vil rette en takk til de ansatte for det arbeidet som er nedlagt i et år preget av stor omstilling.

18 Eierstruktur og aksjonærpolitikk Kursen på Schibsted-aksjen var ved inngangen til året kr. 96,-. Ved utgangen av året var kursen kr. 149,-, en økning på 57% inkludert utbytte på kr. 1,75 pr. aksje. Totalindeksen ved Oslo Børs økte i samme periode med 45,5%. Konsernets aksjonærstruktur har vært relativt stabil i løpet av året. Schibsteds største aksjonær, Tinius Nagell-Erichsen, kontrollerer gjennom Blommenholm Industrier AS fortsatt 26,1% av selskapets aksjer. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 1,75 pr. aksje det samme som for Fremtidsutsikter Schibsteds strategi er å styrke og videreutvikle de etablerte medier, og samtidig sikre ny vekst og utvikling innen nye medier. Skandinavia skal fortsatt være konsernets hovedmarked, uten at dette skal være til hinder for å utnytte forretningsmuligheter utenfor Skandinavia dersom åpenbare konkurransefortrinn skulle tilsi dette. Det finansielle mål er å sikre aksjonærene konkurransedyktig avkastning på sine investeringer i Schibsted ASA gjennom en kombinasjon av positiv kursutvikling over tid og stabil direkte avkastning. De strategiske prioriteringer på kort sikt vil være tiltak for å bedre konsernets lønnsomhet, deinvestere for å øke den finansielle fleksibilitet og konsentrere innsatsfaktorene om konsernets kjernevirksomhet. Reorganiseringstiltak gjennomføres for bedre å kunne å skille mellom de etablerte medier og online-virksomheten. En vesentlig del av den fremtidige verdiskapning vil komme fra nye medier. Det tas sikte på å utnytte konsernets omfattende innholdsproduksjon, sterke merkenavn, store markedsføringskapasitet og etablerte kunderelasjoner for å oppnå vekst og verdiskapning innen dette området. Styret og administrasjonen arbeider kontinuerlig med videreutvikling av strategien parallelt med implementering av nødvendige tiltak. Den forsiktig positive utviklingen i det norske avismarkedet for merkevareannonsering som begynte mot slutten av 1999 har fortsatt inn i 2000, mens rubrikkannonsemarkedet fortsatt er preget av usikkerhet. Denne trenden forventes å vedvare gjennom året. Situasjonen er tilsvarende i Sverige. I Estland er det tegn til bedring i økonomien, noe som på sikt bør kunne bidra til en bedring i annonsemarkedene. Opplaget forventes å holde seg stabilt for abonnementsavisene. VG har fortsatt den positive opplagsutviklingen fra 1999 inn i inneværende år. Det er foreløpig ikke tegn som tyder på at den gradvise nedgangen i opplaget for løssalgsavisene i Sverige har stoppet opp, men Aftonbladet antas å opprettholde sin styrke i forhold til sin fremste konkurrent. En mulig lansering av gratisaviskonseptet 20 Minuten i flere byer vil bli vurdert. Innen Schibsteds online-satsning vil fokus først og fremst være på børsnoteringen av "pansol". Strukturen i selskapet avhenger av hvilken enighet eierne oppnår seg imellom. Konsernet vil investere innenfor nye områder knyttet til Internett og vil vurdere investeringer innenfor andre nye distribusjonsformer. Avisene satser på utvikling av sine nettsteder med tilknyttede aktiviteter. Aftenposten arbeider aktivt for å utvikle rubrikksatsningen på Internett, finn.no, som den ledende norske portalen innen rubrikkannonsering. TV-produksjonsselskapene innen Metronome Film & Television har god tilgang på oppdrag i alle de skandinaviske land, og den positive utviklingen for gruppen antas å fortsette i Sandrew Metronome forventes også å fortsette den positive utviklingen fra TV 2 vil ha hovedfokus på kjernevirksomheten, realisere eierinteresser i selskaper av begrenset strategisk verdi for fremtiden, og utvikle selskapets internettvirksomhet. Styret er av den oppfatning at de mest betydelige risikoelementene knyttet til Schibsteds fremtidige økonomiske utvikling pr. i dag er usikkerheten knyttet til rubrikkannonseringen i

19 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 19 DETTE ER SCHIBSTED avisene og fremtidig inntjening innen investeringer i nye medier. Inntekter fra rubrikkannonser i avisene vil være truet på lengre sikt fra nettannonser, men Schibsted satser offensivt for å kunne være en vesentlig aktør innen nettannonsering. Nye medier vil gi muligheter for nye vekstområder og Schibsted ønsker å være posisjonert innenfor flere vekstsegmenter og investeringsområder. Dette vil også avdempe risikoen knyttet til fremtidig potensiale innenfor enkeltinvesteringer. Schibsted ASA Schibsted ASA er morselskapet i Schibsted-konsernet. Driftsinntektene i Schibsted ASA utgjøres i hovedsak av royaltyinntekter fra Verdens Gang AS og inntekter fra Telenor vedrørende overtakelse av aksesskunder i forbindelse med omorganiseringen av Schibsted Nett, mens de ordinære driftskostnadene er knyttet til den løpende driften av konsernadministrasjonen. Driftsresultatet i 1999 ble kr. -22 mill., mens ordinært resultat før skattekostnad ble et overskudd på kr. 213 mill. Schibsted ASA hadde i 1999 gjennomsnittlig 63 ansatte, med konsernsjefen som administrerende direktør. Arbeidsmiljøet er godt og selskapet forurenser ikke det ytre miljø. For utbetalinger til konsernsjefen og styret, se note 3 til selskapsregnskapet. Disponering av årets resultat i Schibsted ASA Styret i Schibsted ASA foreslår følgende disponering av årets resultat (tall i mill. kr.): Årets resultat 152 Forslag til disponering: Avsatt utbytte 121 Avgitt konsernbidrag (netto) 136 Overført fra fond for vurderingsforskjeller (38) Overført fra annen egenkapital (67) Totalt disponert 152 OSLO, 23. FEBRUAR 2000 STYRET I SCHIBSTED ASA TINIUS NAGELL-ERICHSEN STYRETS FORMANN OLE LUND TORIL BRANDTZÆG HILDE HARBO EINAR KLOSTER CATO A. HOLMSEN JAN REINÅS BJØRN ATLE HOLTER- HOVIND LIZ OVESEN GUNNAR NORDBY KRISTIAN WILHELMSEN

20 K onsernstyrets medlemmer TINIUS NAGELL-ERICHSEN (66), OLE LUND (65), TORIL HILDE CATO A. KONSERNSTYRETS FORMANN VISEFORMANN BRANDTZÆG (45) HARBO (40) HOLMSEN (59) Master of Science (sosialøkonomi) 1959 fra London School of Economics. Styremedlem i Aftenposten AS og Aftonbladet AB. Styreformann i Fædrelandsvennen AS. Tidligere journalist bl.a. i Aftenposten, disponent i Verdens Gang AS og adm. direktør i Aftenposten AS. Formann flere perioder i Avisenes Arbeidsgiverforening Direksjonsformann flere perioder i Schibsted. Styremedlem i Verdens Gang AS og , formann Cand. jur. 1959, lic. jur H.r. advokat i advokatfirmaet BA-HR. Tidligere adm. direktør i Nordisk Skibsrederforening og tidligere styreformann i Den norske Bank. Styreformann i Zürich Protector Forsikring ASA, Statoil AS, Hotel Continental AS, Nordisk Språkteknologi AS, Norsk Medisinaldepot og Norwegian Cruise Line Holding ASA. Journalistikk & Media (MI) Ansatt i Aftenposten AS fra Seniorkonsulent Dataservice. Klubbleder i Presseansattes Klubb i Schibsted. Vararepresentant i forbundsstyret i Presse- og Medieansattes Forbund. Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Ansatt som journalist i Aftenposten AS i 1985, nå reportasjeleder i Politisk redaksjon. Tidligere verv: Vararepresentant for de ansatte i Schibsteds styre Nestleder i Aftenpostens redaksjonsklubb, visepresident i Stortingets presselosje og styremedlem i Oslo Journalistklubb. Siv. ingeniør ETH Zürich Tilleggsutdannelse bl.a. fra University of Newcastle og IMEDE Styreformann/partner i FSN Capital. Tidligere visekonsernsjef i Scancem AB og adm. direktør i Scancem International ANS. Styremedlem i Aftenposten AS, 20 Minutes Holding AG, Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Aker Maritime ASA, Eksportfinans ASA og Johan G. Olsen AS m.fl.

21 SCHIBSTED ARSRAPPORT > > 21 REGNSKAP DETTE ER SCHIBSTED TV / FILM AVIS MULTIMEDIA AKSJONÆRINFORMASJON «schibsted.com» BJØRN ATLE EINAR GUNNAR LIZ JAN KRISTIAN HOLTER-HOVIND (55) KLOSTER (62) NORDBY (57) OVESEN (39) REINÅS (55) WILHELMSEN (58) Siv. økonom (Universität Mannheim) og MBA fra INSEAD (Fontainbleau). Partner i Whitecliff Partners. Styreformann i B. Skaugen Holding AS. Styremedlem i Bergens Tidende AS, Verdens Gang AS og Scandinavia Online AS. Siv. økonom (Dartmouth College, U.S.A.) Selvstendig næringsdrivende. Tidligere bl.a. President og CEO i Philips Lighting Holding, Holland. Styreformann i Norsk Hydro ASA. Styremedlem i Aftenposten AS, Leif Høegh & Co. ASA og Veritas m.fl. Faglært typograf i Ansatt i Aftenposten AS fra Klubbformann i Aftenpostens Grafiske Klubb. Forbundsstyrelandsstyremedlem i Norsk Grafisk Forbund. Salgssekretær i Verdens Gang, ansatt Klubbleder i Presseansattes Klubb i Verdens gang siden Bedriftsøkonom med videreutdanning innen planlegging, rasjonalisering, transportøkonomi og markedsorientert ledelse. INSEADs Executive MBA. Konsernsjef i Norske Skog. Tidligere adm. direktør Fosen Trafikklag, Trondheim Trafikkselskap, SAS Norge, konsernsjef SAS. Styreformann Treforedlingsindustriens Bransjeforening. Styremedlem i PIL, NHO og CEPI. Tidligere styreformann i Sparebanken Midt-Norge, Postverket og NSB. Statsaut. revisor og selvstendig næringsdrivende. Eget revisjonsfirma Managing Director i Lyons Seafood Ltd. i England og styremedlem fra Viseformann i styret i Verdens Gang AS. Styremedlem i Sparebanken Jevnaker/Lunner m.fl.

22 parallellopplevelse

23 INNHOLD «schibsted.com» «schibsted.com» Massemarkedsportaler 25 Avisenes nettsatsninger 26 Proforma regnskap 27 Alle Schibsteds aviser opprettholder en aggressiv nettsatsning. I tiden fremover vil Schibsted bruke ressurser på å opprettholde og styrke sin høye andel av nordiske nettavis-leseres tid, samt bevege seg inn i nye distribusjonskanaler og nye konsepter. Schibsted vil utforske potensialet med hensyn til neste generasjons mobiltelefonløsninger og har i denne forbindelse opprettet selskapet Schibsted Telecom AS.

24 RELEVANT Multimedia 52 Regnskap 74 «schibsted.com» 108 Schibsted online-statistikk 110 «schibsted.com» I Norden har etablerte mediekonsern posisjonert seg langt mer aggressivt i forhold til nye medier enn hva som er tilfellet med sammenlignbare mediekonsern i land som ligger på tilsvarende nivå når det gjelder internettbruk. Schibsted har siden oppkjøpet av aksessselskapet Oslonett i 1995 spilt en ledende rolle i denne prosessen. I løpet av år 2000 planlegges børsnotering av den ledende nordiske internettportalen Scandinavia Online. 1998: Norges ledende nettbokhandel, Bokkilden, etableres. 1998: Over rubrikkannonser treffer sitt publikum gjennom Aftenposten og regionavisenes rubrikkdatabase FINN. 1999: Over tre mill. brukere besøker Schibsteds nettavisenes nettsider hver måned. 2000: Aftonbladets nettavis har for første gang over besøk i løpet av et døgn.

25 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 25 «schibsted.com» 1999 Startskuddet for den nye økonomien? Siden kjøpet av Oslonett i 1995 og lanseringen av avisenes nettsteder har utviklingen av nye merkenavn i internettmarkedet, samt digital distribusjon av eksisterende merkevarer innen trykte medier, blitt en del av Schibsteds kjerneaktiviteter. Muligheten for ny verdiskapning og strategiske initiativ for å sikre langsiktige inntekter for avisene har vært drivkraften bak Schibsteds satsninger på dette området. Det har vært stor trafikk på Schibsteds hel- og deleide nettsteder en uoffisiell opptelling pr. desember måned 1999 viser at det totalt var rundt 10 millioner unike besøkende i løpet av måneden. Det har siden 1998 skjedd få drastiske endringer i Schibsted-konsernets online-aktiviteter. Det har imidlertid skjedd en endring med hensyn til hvordan finansmarkedet verdsetter slike aktiviteter. Fra kun å anse denne typen virksomheter som særdeles risikofylte og underskuddsgenererende, har finansmarkedet etterhvert vist å sette pris på den verdien som er blitt skapt gjennom Schibsteds kontroll over den største samlingen av onlineaktiviteter i Norden. Schibsteds aktiviteter i internettmarkedet kan deles i tre: Massemarkedsportaler Avisenes nettsatsning Tidlige investeringer i raskt voksende internettselskaper Massemarkedsportaler Scandinavia Online (SOL) representerer Schibsteds største enkeltengasjement på Internett. Som en ledende lokal nettaktør i Sverige, Norge og Danmark er SOL svært godt posisjonert for å nyte godt av markedets positive holdning til internettselskaper. For det første fremstår SOL som en stadig mer attraktiv samarbeidspartner. Dette skyldes SOLs evne til å skape internettsuksess ved hjelp av sitt betydelige distribusjonsapparat. SOL er derfor en attraktiv samarbeidspartner og har inngått avtaler med blant annet GlobalNetFinancial, Freetrax og Din Side. I de fleste tilfeller har SOL mottatt eierandeler i forbindelse med inngåelse av slike samarbeidsavtaler. For det andre har fremveksten av nye selskaper på nettet kommet SOL til gode gjennom økte inntekter fra aktører som søker å bygge opp nye merkevarenavn. Den største avtalen hittil av denne typen ble inngått med ActiveISP i desember. For det tredje har stadig høyere verdivurderinger av nettselskaper bidratt til at SOL har oppnådd betydelige gevinster på avhendelse av aktiviteter som ikke lenger blir vurdert som kjerneaktivitet. Eksempler er Neo Interaktive som ble solgt til Icon Medialab International i februar 1999 og SOL System som ble solgt til Infostream i september Betydelige ressurser er blitt brukt for å omstrukturere SOL-selskapene til en felles nordisk enhet, "pansol", og for å forberede selskapet til den planlagte børsnoteringen i løpet av 2000.

26 Andre massemarkedsportaler er Startsiden (eid sammen med Telenor) og byguidene Allt om Stockholm og Alt om København (eid sammen med Berlingske Tidende). Byguidene er avhengige av annonse-baserte inntekter fra restauranter, hoteller og lokalt næringsliv forøvrig. I løpet av 1999 har de opplevd en begrenset vekst, og de vil i løpet av 2000 søke å oppnå økte annonseinntekter med en lavere kostnadsbase. Avisenes nettsatsning Alle Schibsteds heleide aviser i Skandinavia opprettholder en aggressiv nettsatsning. I løpet av 1999 har både Aftonbladet og VG styrket sine posisjoner som nasjonalt ledende nettaviser. Aftonbladet.se er den mest benyttede svenske nyhetssiden på Internett, med 1,3 millioner unike brukere i desember 1999, som i gjennomsnitt tilbragte 45 minutter på nettstedet. I løpet av året har antall lesere som månedlig går inn på VG.no økt fra til Begge disse nettstedene har, i tillegg til å nyte godt av veksten i internettannonsering, kjøpt eierandeler i internettselskaper ved å betale mindre kontantbeløp og stille ledig annonseplass til disposisjon. Eksempler på dette er auksjonstjenesten Bidlet og rekrutteringsselskapet Top Jobs. I Aftenposten har hovedfokuset vært rettet mot utvikling av rubrikkannonsetjenester (stilling, bil, eiendom) for å utfylle de tjenester som allerede er tilbudt gjennom den trykte utgaven. I løpet av året har Aftenposten, i samarbeid med en rekke regionaviser, satset på internettjenesten FINN. For å sikre evnen til å handle raskt i konkurranse med andre internett-selskaper er FINN skilt ut som et selvstendig aksjeselskap der Aftenposten eier 62%. Målet er å innta en dominerende posisjon i det Norske rubrikkmarkedet på Internett. Det er satt inn store ressurser på å oppgradere funksjonalitet, forretningsplaner og markedsføring. Det er i dag ingen andre rubrikktjenester i Norge som kan måle seg med FINNs annonsevolum og antall brukere. I tiden fremover vil Schibsted bruke ressurser på å opprettholde og styrke sin høye andel av nordiske nettavisleseres tid, samt bevege seg inn i nye distribusjonskanaler og nye konsepter som er forenlige med det å være en ledende leverandør av nyheter og underholdning til massemarkedet. Tidlige investeringer i raskt voksende internettselskaper Som betydelig eier og operatør av en rekke ledende nordiske nettsider får Schibsted investeringsforespørsler fra en rekke nystartede internettselskaper. Fra 1995, da Schibsted startet sine nettaktiviteter, har selskapet bygget opp en betydelig kunnskap for å kunne evaluere, forhandle og følge opp avtaler med nystartede internettselskaper. For å dra fordeler av sine naturlige fortrinn planlegger Schibsted Multimedia i år 2000 å bruke rundt kr. 200 mill. til markedsføring i ulike Schibsted-tilknyttede medier og for å investere i nystartede internettfirmaer. I tiden fremover vil slike investeringer i nystartede enheter i større grad enn hva som har vært tilfellet så langt, bli koordinert. På denne måten skapes det synergier mellom investeringsaktiviteter i Schibsted-konsernet og spesielt i avisselskapene. I tillegg til å investere i medierelaterte internettsatsninger vil Schibsted utforske potensialet med hensyn til neste generasjons mobiltelefonløsninger. Disse nye systemene er bygget for bredbåndsdistribusjon av data, underholdning og transaksjonstjenester, et felt der Schibsted innehar et betydelig produkttilbud, så vel som operasjonell erfaring.

27 SCHIBSTED ÅRSRAPPORT > > 27 Proforma regnskap «schibsted.com» «schibsted.com» (BELØP I MILL. KR.) ONLINE AVIS TOTALT 1999 TOTALT 1998 ENDRING (%) Annonseinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (6) (50) (56) (225) Regnskapet er basert på Schibsteds forholdsmessige andel av resultatet i selskapene. «schibsted.com» er ikke et eget virksomhetsområde. Resultatene inngår i virksomhetsområdene Avis og Multimedia. Schibsteds nettaviser på top 10 i USA Unike brukere desember 1999 usatoday.com nytimes.com washingtonpost aftonbladet.se vg.no latimes.com boston.com WSJ.com mercurycenter.com chicagotribune.com detnews aftenposten.no seattletimes.com

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger 1. Kvartal 1999 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

Årsregnskap 1999. Kjell Aamot Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. IR ansvarlig Mette D. Storvestre Tel 23 10 66 97 mette.storvestre@schibsted.

Årsregnskap 1999. Kjell Aamot Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. IR ansvarlig Mette D. Storvestre Tel 23 10 66 97 mette.storvestre@schibsted. Kjell Aamot Konsernsjef IR ansvarlig Mette D. Storvestre Tel 23 10 66 97 mette.storvestre@schibsted.no Hovedpunkter 1999 Ny strategisk retning fra Svakt resultat, men god kontantstrøm Sterkt VG år Betydelige

Detaljer

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.s chibsted.no Investor Relations:

Detaljer

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996

KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 KOMMENTARER ÅRSRESULTAT 1996 1996 ble nok et begivenhetsrikt år for Schibsted-konsernet i tråd med den dynamikk som preger medieindustrien i Norge og verden forøvrig. De viktigste hendelsene gjennom året,

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 1. halvår 1996 Kommentarer 1. HALVÅR 1996 2. kvartal ble preget av oppkjøpet av Aftonbladet, Sveriges nest største avis. Oppkjøpet er det største Schibsted har foretatt, og

Detaljer

1. HALVÅR 1998. Kjell Aamot. konsernsjef

1. HALVÅR 1998. Kjell Aamot. konsernsjef 1. HALVÅR 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.schibsted.no/ir/

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996

Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Delårsrapport INTERIM REPORT 3. kvartal 1996 Kommentarer 3. KVARTAL 1996 3. kvartal har vært positivt for Schibsted, med omsetnings- og resultatvekst innenfor de fleste områder. Unntaket er multimedia,

Detaljer

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 1997 fikk en positiv start for Schibsted-konsernet. Opplagsutviklingen og annonsetilgangen er tilfredsstillende for avisene, mens utviklingen er varierende for TV-kanalene.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL 1997 DELÅRSRAPPORT INTERIM REPORT 3. KVARTAL RESULTATREGNSKAP SCHIBSTED KONSERN 3. KVARTAL 96 3. KVARTAL 97 (TALL I 1000 KR.) 30.9.97 30.9.96 1996 DRIFTSINNTEKTER 122 592 121 110 Abonnementsinntekter 380

Detaljer

1. Kvartal Kjell Aamot. konsernsjef

1. Kvartal Kjell Aamot. konsernsjef Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.schibsted.no Investor Relations:

Detaljer

Årsrapport :00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

Årsrapport :00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 Årsrapport :00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 1998 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 00:00 Innhold Avis 00:12 00:13 00:14 00:16 00:17

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

Kommentarer 3. kvartal 1998

Kommentarer 3. kvartal 1998 3. kvartal 30.9.98 SCHIBSTED KONSERN Kommentarer 3. kvartal 1998 Norsk økonomi er preget av usikkerhet, og de norske avisene merker dette på annonseomsetningen. I Sverige viser imidlertid Aftonbladet rekordresultat.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005

TV 2 Konsern. Pressemelding 5. mai 2006. Regnskap 1. kvartal 2006. (NOK mill.) 2006 2005 2005 TV 2 Konsern Pressemelding 5. mai 2006 Regnskap 1. kvartal 2006 TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2006 Driftsinntekter 517,4 449,1 1.944,3 Driftskostnader (482,0) (410,9) (1.711,1) Driftsresultat

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet hadde i 1. kvartal 2008 et driftsresultat (EBITA) på

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

A-PRESSEN 3. kvartal 2003

A-PRESSEN 3. kvartal 2003 A-pressen 3. KVARTAL 2003 A-PRESSEN 3. kvartal 2003 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.03 30.09.02 31.12.02 31.12.01 Driftsinntekter 1 792 601 1 788 903 2 414 687 2 298 452 Driftsresultat 94 285 92 214

Detaljer

Viktige hendelser. 1. kvartal 2002. 2. kvartal 2002. 3. kvartal 2002. 4. kvartal 2002. 1. kvartal 2003. Brought to you by Global Reports

Viktige hendelser. 1. kvartal 2002. 2. kvartal 2002. 3. kvartal 2002. 4. kvartal 2002. 1. kvartal 2003. Brought to you by Global Reports Årsrapport 2002 Viktige hendelser 1. kvartal 2002 Sverre Munck tiltrer som CEO i 20 Min Holding og fortsetter som konserndirektør i Schibsted Schibsted/20 Min Holding lanserer gratisavisen 20 Minutter

Detaljer

ADRESSEREGISTER KONSERN

ADRESSEREGISTER KONSERN 1997 Årsrapport ADRESSEREGISTER KONSERN FELLESFUNKSJONER SCHIBSTED ASA Adresse: Apotekergaten 10, Oslo Postadresse: Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 23 10 66 00 Telefax: 23 10 66 01 E-post: schibsted@schibsted.no

Detaljer

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Rapport per 31. desember 2008 Stavanger Aftenblad ASA Konsernets driftsinntekter pr 4. kvartal 2008 var 708 MNOK, 22 MNOK (-5%) lavere enn i tilsvarende periode i 2007. Driftsinntektene i 4.

Detaljer

3. kvartal 1999. Kjell Aamot. Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. Kontaktpersoner

3. kvartal 1999. Kjell Aamot. Konsernsjef AVIS TV/FILM MULTIMEDIA. Kontaktpersoner Kjell Aamot Konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig Mette D. Storvestre Økonomisjef Stein Yndestad http://www.schibsted.no/ir/ Finansdirektør Eirik Ubøe Investor Relations: 23 10 66 97 Konserndirektør

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 39,6 mot 45,4 i samme periode i fjor, en nedgang på 5,8. Årets driftsresultat

Detaljer

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

Årsrapport 2001. Adresser. Schibsted årsrapport 2001. Norsk. Se www.schibsted.no for adresseoversikt til samtlige av Schibsteds datterselskaper

Årsrapport 2001. Adresser. Schibsted årsrapport 2001. Norsk. Se www.schibsted.no for adresseoversikt til samtlige av Schibsteds datterselskaper Adresser Aftenposten Akersgaten 51 Postboks 1178 Sentrum N-0107 Oslo Telefon: +47 22 86 30 00 Telefax: +47 22 86 38 17 E-mail: aftenposten@ aftenposten.no www.aftenposten.no Aftonbladet Arenavägen 63 S-105

Detaljer

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist tirsdag 28. januar, 2003 (kl 16.00) Emne : Regnskap for TV 2-konsernet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

FORELØPIG ÅRSRESULTAT

FORELØPIG ÅRSRESULTAT FORELØPIG ÅRSRESULTAT SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 4. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernets driftsresultat (EBITDA) i 4. kvartal er kr 447 mill. (320 mill.)

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS

A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS A1998-11 26.06.98 Konkurranseloven 3-11, Aftenposten AS' aksjeerverv i Net 2 Interaktiv AS Sammendrag: Aftenposten AS ervervet 50% av aksjekapitalen i TV 2s datterselskap Net 2 Interaktiv AS (tidligere

Detaljer

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL lokal nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.02 30.09.01 31.12.01 31.12.00 Driftsinntekter 1 788 903 1 699 139 2 298 452 2 257 587

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

Å R S R A P P O R T 1 9 9 6 1 9 9 6 SYSTEMKRAV

Å R S R A P P O R T 1 9 9 6 1 9 9 6 SYSTEMKRAV ÅRSRAPPORT 1996 INNHOLDSFORTEGNELSE K O N S E R N 4 Schibsteds historie 5 Nøkkeltall 6 Styrets beretning 9 Konsernstyrets medlemmer 10 Året 1996 Å RSREGNSKAP SCHIBSTED - KONSERN: 12 Resultatregnskap 13

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 12. februar 2015 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2014 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2014 v/øk.sjef

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Positiv utvikling i 1. kvartal

Positiv utvikling i 1. kvartal TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per TV 2 Konsern Per 1. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 2004 Driftsinntekter 410,8 375,2 1 617,9 Driftskostnader (393,6) (374,9) (1 422,9) Driftsresultat 17,2 0,3 195,0

Detaljer

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen

3. kvartal 1998. Kjell Aamot. konsernsjef. IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen 3. kvartal 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

Årsrapport 2005. Vi skaper morgendagens medier. I dag.

Årsrapport 2005. Vi skaper morgendagens medier. I dag. Årsrapport 2005 Vi skaper morgendagens medier. I dag. ii Schibsted Årsrapport 2005 // MDNA/virksomhetsbeskrivelse MDNA/virksomhetsbeskrivelse // Schibsted Årsrapport 2005 Nesten tre millioner nordmenn

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002 TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 319 320 Driftsinntekter 1 137 1 074 1 560 (292) (309) Driftskostnader (1 033) (1 009) (1 352) 27

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1. DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.57 3.26 3.26 2.92 3.00 400 300 200 100 0-100 348 303 266 184-3 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.51 1.37 1.41 0.69

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

SCHIBSTED ASA. Soria Moria Konferansesenter

SCHIBSTED ASA. Soria Moria Konferansesenter SCHIBSTED ASA Soria Moria Konferansesenter Kjell Aamot konsernsjef Sterk posisjon i gammel og ny økonomi Aviser Offline posisjoner TV-produksjon Forlagsvirksomhet Filmrettigheter Sterke merkevarer Innhold

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2005 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter Fortsatt positiv utvikling for konsernets nettaktiviteter. Nettaktivitetene

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer