Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhører Eidsbugarden Hotell, men ble kjøpt av Fondsfinans og åpnet som DNT-hytta i Fondsfinans er fortsatt eier av hytta, men den leies ut for 1 kr pr. år til DNT Oslo og Omegn.

3 Innhold Fondsfinans... 2 Årsberetning for Regnskap med noter... 7 Revisjonsberetning

4 Fondsfinans Fondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetak med langsiktig verdiskapning for kundene som mål. Fondsfinans har som forretningsidé å være et selvstendig og ledende verdipapirforetak forankret i Norge og det norske verdipapirmarkedet. Selskapet skal ha høy integritet og etisk standard, en solid kapitalbase og lav risikoprofil. Historikk Fondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dag Norges eldste fondsmeglerselskap. Styreformann, Erik Must, overtok selskapet sammen med Kjell Chr. Ulrichsen i Ulrichsen er nå styremedlem ifondsfinans, men har siden 1996 ikke lenger eierinteresser i selskapet. Fra ble virksomheten innad organisert som et partnerskap (Indre Selskap). 20 partnere har et samlet kapitalinnskudd på 25 mill. Fondsfinans ASA, som eies 100% av Erik Must AS, er ansvarlig deltaker i det Indre Selskap med et kapitalinnskudd på 75 mill. AdministrAsjon - medarbeidere Selskapet ledes av administrerende direktør Nils Erling Ødegaard (54). Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master i Economics fra University of California. Han begynte i selskapet i 1990 etter syv år i Den norske Creditbank. Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra 1995 til 1997 og leder av rådgivningsvirksomheten fra 1997 til 2005 og administrende direktør fra Fondsfinans hadde 55 medarbeidere gjennom år 2011 i Oslo og 3 medarbeidere i New York. Av disse var 42 i markedsrettet arbeid. En rekke nyansettelser de siste årene har tilført selskapet betydelig kompetanse. Defleste avvåre medarbeidere har høyskole eller universitetsutdannelse. Flere har tilleggsutdannelse, bl.a. fondsmeglereksamen eller autorisert finansanalytiker. De aller fleste har lang erfaring fra bransjen eller finansiell sektor forøvrig. Mange har itillegg bakgrunn fra industri, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Fondsfinans legger vekt på å være en teambasert arbeidsplass med fokus på kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet. Firmaets medarbeidere har i en årrekke engasjert seg i eksterne råd og utvalg. VirksomHeten Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: Aksje, derivat og obligasjonsmegling Analyse Prosjekter og finansiell rådgivning Vårt heleid datterselskap i New York er primært et salgskontor for våre analyser og de øvrige produkter vi tilbyr i Oslo. I løpet av de siste fem år har firmaet gjennomført rådgivningsoppdrag, børsintroduksjoner, spredningssalg, fusjoner, salg og andre egenkapitaltransaksjoner med en samlet transaksjonsverdi på ca 58 milliarder. soliditet Fondsfinans hadde pr en egenkapital på 93,5 mill. (inkl. pensjonsfond). Sammen med partnerinnskuddet (ansvarlig lån) på 25 mill. utgjør samlet ansvarlig kapital 118,5 mill. Kapitaldekningen var 28,25% ved årsskiftet mot lovens minimumskrav på 8%. Erik Must AS, som eier 100% av aksjene ifondsfinans ASA, hadde pr en bokført egenkapital på mill. Itillegg til investeringer ifondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100% eierskap) og Must Invest AS (87% eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85% eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. 2

5 Årsberetning for 2011 Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige med arbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Fondsfinans har fokus på norsk nærings liv og utvikling av lønnsomme norske selskaper som gir aksjonærene en god avkastning. Fondsfinans er opptatt av å bidra til økt verdiskapning og har ambisjoner om å være en sentral aktør i norsk finansnæring, som er viktig for utvikling av økt verdiskapning i nærings livet forøvrig. Selskapets målsetting er å kombinere finansiell og strategisk rådgivning, og dets nærhet til norsk næringsliv gir grunnlag for en unik forståelse av norske selskaper og deres rammebetingelser. I annenhåndsmarkedet ønsker Fondsfinans spesielt å fokusere på utvalgte bransjer og aksjer, med ambisjoner om å videreutvikle selska pets investerings og analysemetoder til å bli ledende innen bransjen. Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert, og markedet stiller økte krav. Fondsfinans er derfor mer enn noen gang opptatt av å rekruttere og beholde de beste med arbeiderne. Kompetanseutvikling er en forutsetning for at de dyktigste med arbeiderne forblir best. Riktige holdninger og en god bedriftskultur er avgjørende for høyest mulig kvalitet på våre tjenester. Markedet preges av en stadig hardere konkurranse. Det øker kravene til innsats og hardt arbeide fra våre medarbeidere og en ubetinget vilje til å gjøre det ytterste for å tilfredsstille kundenes ønsker, og levere tjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet, utholdenhet og tålmodighet i alle sammenhenger er grunnleggende verdier og holdninger i Fondsfinans. Langsiktige kunderelasjoner forutsetter etterlevelse av høye etiske standarder. resultat og finansiell stilling Fondsfinans hadde en nedgang i drifts inntektene sammenlignet med Totale driftsinntekter ble 72,9 mill. mot 116,2 mill. i Driftsresultatet ble på 1,6 mill mot 4,2 mill i Det ble utbetalt godtgjørelse til partnere med i alt 20,5 mill. Ordinært resultat før skatt ble Fondsfinans samlede aktiva ble redusert fra 283,1 mill. ved årets begynnelse til 219,2 mill. ved årets utgang. Samlet ansvarlig kapital utgjorde 118,5 mill., herav egenkapital 93,5 mill. Dette tilsier en kapitaldekning iht. kapital kravforskriften på 28,25% sammenlignet med lovens minimumskrav på 8%. I samsvar med regnskapslovens krav bekreftes det at årsregnskapet er utarbei det i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Årlig avkastning Oslo Børs All Share Index % 29 % 16 % 13 % 12 % 2% % 13 % 25 % 28 % % Utvalgte landsindekser 2010 og % % 16 % 13 % 9% 10 3 % 0 0% 10 6 % 9 % 15 % 20 Oslo 15 % Stockholm S&P 500 FTSE DAX 17 % Nikkei Norske delindekser 2010 og % 16 % 16 % 12 % 4% 4% 10 % 12 % 0 9 % % 22 % 16 % 33 % % 60 Alle aksjer Finans Grunnfond Industri Energi IT SMB Emisjoner på Oslo Børs bn 70 61,9 56,9 58, , ,6 38, ,5 30 Selskapets driftskostnader (eks. bonus) ble redusert med ca 4 mill til 60 mill. 55 % 52 % 48 % 39 % 33 % 49 % 40 21, ,4 9,0 11,4 15,0 14,4 5,6 6,7 9,

6 markedsutviklingen i 2011 og utsiktene for 2012 Etter to meget gode år for det norske aksjemarkedet i2009 og 2010, snudde sentimentet i 2011 og den brede norske børsindeksen OSEAX falt 9%. Andre nordiske børser var også svake. OMX Stockholm 30 Index falt 14,5% og OMX Copenhagen 20 Index falt 14,8%. De amerikanske markedene var mindre påvirket av markedsuroen. Dow Jones hadde en positiv avkastning på 5,5% mens S&P 500 endte flatt (alt i lokal valuta). Utslagene på børsen var relativt moderate iførste halvår. Til tross for usikkerhet rundt jordskjelv og den påfølgende tsunamien ijapan imars, klarte indeksen åhente seg inn igjen. Det store fallet kom i slutten av juli etter at flere amerikanske makrotall pekte påenmye langsommere økonomisk fremgang enn tidligere anslått. S&Ps nedgradering av kredittverdigheten til USA for første gang i historien bidro til ytterligere svekkelse av tillit i markedet. Indeksen sank 18% i løpet av to uker. I de neste månedene, var markedet preget av ny resesjonsfrykt i USA og problematiske statsfinanser til europeiske land. Først og fremst var det Hellas og Portugal som hadde betydelige problemer. Markedene begynte også å fokusere på svake finanser i Italia og Spania, og det oppsto frykt for sammenbrudd for euroen. I begynnelsen av oktober sendte bølger av dårlige nyheter indeksen til bunnnotering, ogdavar den ned hele 23% siden starten av året. En rekke råvarepriser svekket seg. Rogers brede råvareindeksendtened 5,8% i2011. Olje og gullpriser skilte seg ut og fortsatte oppgangen fra 2009 og Oljepriser ble mye drevet opp av politisk uro i Nord Afrika og imidt Østen, og nådde toppen for året i april. Brent og WTI steg henholdsvis 13,3% og 5,9% gjennom Gull steg 10% etter å ha nådd rekordnivå på $1 900 iseptember. Telekommunikasjon (+7,7%) og Energi (3,6%) var deeneste tosektorer i2011 med positiv avkastning. Svakeste sektorer var konsumvarer ( 46,2%), IT ( 39,6%) og Materialer ( 32,1%). Flere store oljefunn, blant annet Aldous/Avaldsnes som var verdens største funn i fjor, bidro til optimisme for oljerelaterte aksjer, ogvil også sikre høy aktivitet i oljesektoren i fremtiden. Golar LNG mer enn doblet verdien i 2011 og ble årets børsvinner. Det var som følge av kraftig rateoppgang for LNG skip etter at Japan stengte ned kjernekraftproduksjonen etter jordskjelvet. Iden andre enden finner vi bl.a. Sevan Marine som nær gikk konkurs. Blant børsens største selskaper var Statoil, Seadrill og Telenor best med en verdistigning på hhv 15,8%, 11,1% og 7,8%. DNB og YARA falt hhv 25,1% og 27,6%. Omsetningen på børsen falt ca 16% i2011 sammenlignet med For første gang på tre år satt utenlandske investorer med den største andelen av markedsverdiene på Oslo Børs med 34,9%. Privatpersoners beholdning var fortsatt lav på 4%. Fire selskaper ble notert på Oslo Børs i fjor, Aker Drilling, Norway Royal Salmon, Höegh LNG Holdings og The Scottich Salmon Company, som ble overført fra Oslo Axess. Aker Drilling ble senere i fjor kjøpt opp av Transocean ogvar bare på børsen i 10 måneder. Det var 11 andre selskaper som ble tatt av børsen itillegg til Aker Drilling. Emisjonsaktiviteten var beskjeden i Selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess hentet til sammen 38,7 mrd, sammenlignet med 61,9 mrd året før. Største emisjon ble gjort av Norsk Hydro, som hentet 20 mrd i februar i forbindelse med oppkjøpet av aluminavirksomheten i brasilianske Vale. Aker Drilling hentet også inn et stort beløp på 3,6 mrd i forbindelse med børsnoteringen. BNP veksten på verdensbasis var på 3,9% i2011, ned fra 5,3% året før. IMF anslår veksten i sin nyeste prognose til å bli 3,5% for 2012 og 4,1% for 2013, hvor fremvoksende økonomier fortsatt vil være hoveddrivere. Vi forventer atkina opprettholder relativ høy og stabil vekst selv om landet har nedjustert BNP vekstmålet fra 8% til 7,5%. Hovedutfordringene vil fortsatt være knyttet til utvikling av gjeldssituasjonen i Europa. Valgene i flere land vil også påvirke politiske retninger noe. Med lav arbeidsledighet og stabil BNPvekst fremstår Norge som meget solid. NorgesBank senket overraskende styringsrenten med 0,5% idesember ifjor og ytterligere 0,25% i mars i år. Den nye rentebanen tilsier at renten først vil stige imidten av Dette vil bidra til høyere investeringsaktivitet. Risikoen for lav rente for lenge er at den legger større press på allerede høye boligpriser. Hovedindeksen har så langt i år steget over 9%. Men fortsatt ernorske aksjer forholdsvis lavt priset med pris/bok like under 1,5x. Vierpositive til aksjemarkedet da både vekst ogfundamentale makroindikatorer som sysselsetting og industriproduksjon beveger seg iriktig retning, om enn langsomt. Vi tror imidlertid at markedet må leve med en høyere grad av uro og svingninger enn vanlig, da situasjonen i Europa fortsatt er veldig usikker. Norway Interest rates Prosent 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Prosent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Norges Bank Deposit NIBOR 3m Norge Europa US Kilde: Bloomberg Norway 10y gov t bonds Yield 10-year government bonds Central Bank rates Prosent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Norge Europa US Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg 4

7 VirksomHeten megling aksjer, obligasjoner og derivater Året 2011 var nok et volatilt år iaksjeog obligasjonsmarkedet. Etter etpositivt første halvår gjorde markedet en brå vending i august da OSEBX falt over 20% fra topp til bunn. Resten av året bar preg av en gradvis innhenting av fallet iaugust, men markedet var nervøst og usikkert helt inn mot årsslutt. Aktiviteten ibåde første og annenhåndsmarkedet falt som følge av dette i andre halvdel av I lys av det vanskelige markedet, og dårlige volumer generelt i bransjen, er vi relativt fornøyde med resultatet fra megling i Inntektene fra aksjemegling var noe ned fra 2010, mens market making aksjer bedret seg noe og omsetning av obligasjoner fortsatte den positive utviklingen fra året før. Av større transaksjoner på obligasjonssiden kan nevnes 450 millioner i en fondsobligasjon for Sandnes Sparebank samt 300 millioner i en ti årsobligasjon for Arendals Fossekompani. Vår tilstedeværelse i obligasjonsmarkedet er styrket gjennom 2011, og gjennom nye ansettelser er vi også bedre rustet til åfortsette åtamarkedsandeler i2012. Fondsfinans hadde femten meglere gjennom 2011, uendret fra Vi avsluttet virksomheten innenfor egenhandel iaksjer mot slutten av2011 da vi ikke anså dette åvære etviktig forretningsområde, samt at vi ønsker at alle ressurser skal fokusere kunderettet arbeid. Vi implementerte ny handelsteknologi da vi tok i bruk smartorder ruter i løpet av året. På denne måten sikrer vi at alle kundene våre får tilgang til likviditet og de beste kursene på alle de viktige handelsplattformene. Analyse Det har vært noen endringer i analyseteamet også i2011. Analysesjefen sluttet i begynnelsen av året og han ble erstattet internt av Arne Egil Rønning. Rønning har jobbet i Fondsfinans siden 1999, de ni første årene som analytiker og de siste årene på Corporate Finance. I tillegg til Rønning fikk vi inn to nye analytikere (konsum og fisk) imidten av I tillegg fikk vi tilbake en analytiker fra barselpermisjon i september. I løpet av året hadde vi ytterligere to avganger i tillegg til analysesjefen. I begynnelsen av 2012 har vi ansatt ensenior olje og offshore analytiker samt en ny junior. Analyseavdelingen består derfor i dag av 10 analytikere med variert faglig og yrkesmessig bakgrunn: Åtte er siviløkonomer, en er sosialøkonom og en er medisiner. Avdelingen har fokus på energi og shippingrelaterte selskaper. Fire av analytikerne dekker selskaper relatert til disse sektorene. Men vi har som nevnt også økt satsingen på sjømat gjennom ansettelse av en junioranalytiker i august I tillegg dekkes IT/telecom, media/ konsumbank/finans, farmasi/biotech og «small cap» selskaper av hver sin analytiker. Fondsfinans har analysedekning av 55 selskaper med fullt produktspekter. Vi dekker 38 av de største og mest likvide selskapene som inngår i OSEBX indeksen. Disse selskapene utgjør ca 92% av indeksens markedsverdi. Fondsfinans analysevirksomhet er fundamentalt basert, med hovedfokus på selskaper med identifiserbare omsetningsog inntjeningsdrivere. I 2011 ble det femte «Nordic Renewable Energy Conference» arrangert med deltakelse fra en rekke større og mindre selskaper innen fornybar energi. Seminaret hadde et variert program, med god deltakelse fra norske og internasjonale investorer. Prosjekter og finansiell rådgivning Det norske corporatemarkedet var velfungerende ved inngangen til 2011, men ble rammet av betydelig usikkerhet rundt særlig nasjonalgjeld i sydligere Europa fra sommeren 2011 og ut året. Fondsfinans hadde likevel flere gode transaksjonsoppdrag iløpet avåret. De største oppdragene var blant annet rådgivning for AF Gruppen ved oppkjøp av Strøm Gundersen ( 1 mrd), for Sparebanken Vest ved oppkjøp av Sparebanken Hardanger ( 530 m), fondsobligasjon i Sandnes Sparebank ( 450 m), obligasjon for Arendals Fossekompani ( 300 m), bud på alle aksjene irieber Shipping AS for GCRieber ( 200 m), rådgivning ved avhending av Sonans AS for Arendals Fossekompani ( 235 m), og emisjon itranseuro ( 85 m). Itillegg gjennomførte vienrekke mindre oppdrag. Corporate teamet ble betydelig styrket iløpet av2011. Tidligere corporate sjef sluttet ultimo 2010, og ble erstattet av Per Christian Goller fra august Hans Atle Bale og Erik Rønnov begynte som partnere i mars, og Rolf Henning Lem kom tilbake inovember. Avdelingen består av ni personer. Andre forhold Selskapets pensjonsforpliktelser er delvis dekket i egen pensjonskasse. Alle ansatte som er født i1954 eller senere fikk den sine ytelser omgjort til fripoliser. Alle nyansatte blir gitt en innskuddspensjonsordning fra og med

8 Arbeidsmiljøet ergodt. Sykefraværet har vært ubetydelig. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets drift har ingen innvirkning på det ytre miljøet. Erik Must AS eier 100% av aksjene i Fondsfinans ASA. Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets stilling etter regnskapsårets avslutning. Selskapets ledelse består nå kun av menn. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling og for å unngå diskriminering ivirksomheten ogstyret. Fondsfinans var saksøkt av Herikla AS med krav om erstatning for tap oppstått som følge av investering idet polske selskapet Bio Tech Ltd. Borgarting lagmansrett har endelig frifunnet Fondsfinans isaken og idømt motparten saksomkostninger. Alle øvrige aksjonærer i Bio Tech Ltd har frafalt sine krav mot Fondsfinans med unntak for Range. Forutsetningen for fortsatt drift ertilstede. Styret foreslår følgende overskuddsdisponering: Konsernbidrag til morselskap 0 Fra pensjonsfond Til annen egenkapital Årsresultat Oslo, den 20. april 2012 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger (Sign.) (Sign.) (Sign.) Styreformann Adm. direktør Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer (Sign.) (Sign.) (Sign.) 6

9 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Driftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad og andre personalkostnader 5, Administrasjonsutgifter Avskrivning på varige driftsmidler Tap påfordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekt fra foretak isamme konsern 3639 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak isamme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter Kapitalutgifter DIS Fondsfinans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Konsernbidrag Til pensjonsfond Til annen egenkapital

10 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Andre varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansiering pensjonsforpliktelser Investering idatterselskap Andre investeringer iverdipapirer Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Andre kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer Sikringsforretninger Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 14,15,16 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Pensjonsfond Sum egenkapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Gjeld til verdipapirforetak Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kunder Betalbar skatt Forskuddstrekk Skyldige lønn og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 20. april 2012 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger (Sign.) (Sign.) (Sign.) Styreformann Adm. direktør Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer (Sign.) (Sign.) (Sign.) 8

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Endring ikortsiktige fordringer Endring ikortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag Endring ikortsiktige investeringer Endring overfinansiering pensjonsordning Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til regnskapet note 1 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapsloven av sist endret med lov av , og tilfredsstiller kravene i Finansdepartementets forskrift av sist endret 20. desember 2011 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskrav til regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at tallene er sammenlignbare. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteberegning. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Pensjonskostnader Fondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Se note 6. Fra og med er pensjonsordning for nye ansatte i Fondsfinans ASA endret fra å være ytelsesbasert til innskuddsbasert. Fra og med ble de øvrige ansatte også overført til den nye ordningen, med unntak av seks medarbeidere som er født i 1953 og tidligere, som forblir i den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Verdipapirer Kortsiktige investeringer i verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumenter som er notert på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurdert til markedspris pr Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notert på regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Langsiktige investeringer i verdipapirer Langsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Handelsportefølje Egen beholdning av finansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet er definert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter. Finansielle derivater Foretaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egen regning i begrenset omfang og først og fremst som ledd i risikoreduksjon. Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, andre derivater vurderes til teoretisk verdi basert på Black &Scholes modell. Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsportefølje, inngår verdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene. Gevinst og tap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter. Valuta Eiendeler og gjeld iutenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser pr Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Avskrivning Avskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdert som bedriftsøkonomisk korrekt. Godtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans Posten administrasjonsutgifter omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans, samt avsatt betinget avsetning med Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsen. Transaksjoner nærstående parter Fondsfinans ASAs investering i Norne Securities er pr overtatt av Must Invest AS. Andelene ble overtatt til Fondsfinans ASA har for inntektsåret 2011 fakturert Erik Must AS med Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er fakturert med Beløpene gjelder diverse tjenesteyting. Must Invest AS og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er søsterselskap til Fondsfinans ASA, mens Erik Must AS er morselskapet. note 2 finansiell markedsrisiko Finansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold: 1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike finansielle instrumenter. 2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretninger anses lav. Rammene for eksponering iulike finansielle instrumenter er meget begrenset, og det er stilt krav til spredning og maksimal andel i unoterte finansielle instrumenter. Fondsfinans har netto langsiktig investering i USD tilsvarende 13,3 mill. Utover dette er valutaposisjonen i foretaket minimal. note 3 enkelttransaksjoner Store enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen. note 4 salgsinntekter Megling Egenhandel Markedsføring av finansielle instrumenter Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester Fondsfinans ASA har kunder i hele landet. Hovedtyngden av kunder er lokalisert på østlandsområdet. note 5 lønnskostnader Ved utgangen av 2011 var antall årsverk Lønn og annen godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser

13 note 6 foretakets Pensjonsordning Fra og med vil pensjonsordning for nye ansatte være innskuddsbasert. Ordningene tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se også note 1 Pensjonskostnader. Det erlagt følgende parameter til grunn: Årlig avkastning pensjonsmidler 4,1% Diskonteringsrente 3,8% Årlig lønnsvekst 0% 3,5% Årlig G regulering 3,25% Årlig regulering av løpende pensjoner 0,1% Antall aktive medlemmer 6 Antall pensjonister 7 Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetningene er det lagt vekt på at Fondsfinans Pensjonskasse har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer (69,0%), samtidig som pensjonskassens oppnådde avkastning de siste tre år har vært 7,8% i gjennomsnitt pr år. Overfinansiering (se også note 1): Netto pensjonskostnad fremkommer slik : Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Amort.tap(gevinst) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avkorting Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) Markedsverdi avpensjonsmidler Balanseført netto overfinansiering note 7 VArige driftsmidler Inventar kontormaskiner saldoavskrivning Andre null avskrivning Total Anskaffelseskost pr Tilgang dette året Avgang dette året Anskaffelsekost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Avgang dette året Bokført verdi pr Bokført gevinst ved salg/avgang note 8 investering i datterselskap og Andre investeringer i VerdiPAPirer Investering i datterselskap Fondsfinans INC 2011 Kostpris Nedskrivning Bokført verdi Fondsfinans INC har forretningskontoret i New York. Bokført egenkapital pr :USD , tilsvarende Resultat pr : USD , tilsvarende Investering i FF Inc er ført i Fondsfinans regnskapet til antatt virkelig verdi. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap etter regnskapslovens 3 7 (1). Morselskapet Erik Must AS utarbeider konsernregnskap. Andre investeringer i verdipapirer Finansnett 15 B aksjer Finansnett obligasjonslån

14 note 9 Aksjer og Andeler i Andre selskaper, Andre finansielle instrumenter og finansielle derivater Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall Eierandel Handelsportefølje Markedsbaserte verdipapirer Børsnoterte AFG ,005% BRIDGE BUDS ,002% CORT ,155% HNA ,001% HNB ,028% ITCL ,000% MOE 20 1 NPEL ,164% OCRG ,000% PHO ,013% RISH ,012% SBVG ,056% SIOFF ,032% SVEG ,058% VVL ,088% Total Andre finansielle instrumenter IPNETT NATTO ,00% NORSUN REDCORD TSU ,48% Total Obligasjoner VILLA SONGAFRN , , ,00 Total Handelsportefølje Sikringsforretninger (aksjebeholdninger sikret med terminsalg, null posisjon) Verdien aksjebeholdninger Verdien terminforretninger Verdien av sikringsforretninger rapportert i balansen

15 note 10 fordringer Kundefordringer: Kundefordringer før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) Økte spesifiserte tapsavsetninger iperioden Nye spesifiserte tapsavsetninger Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger iperioden =Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Sum spesifiserte oguspesifiserte tapsavsetninger Kundefordringer netto for tapsavsetninger note 13 skattekostnad Beregning av skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag Skattepliktig inntekt % skattepliktig inntekt 22 Endring iutsatt skatt Skatteeffekt av konsernbidrag For lite avsatt skatt forrige år 22 Årets skattekostnad Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere ikke erforetatt spesifiserte tapsavsetninger) Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger iperioden Netto endring i uspesifiserte tapsavsetninger Tap på fordringer resultatsført i Andre kortsiktige fordringer: Fordringer overfor konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer note 11 kortsiktig gjeld Selskapets kortsiktige gjeld til kunder er i forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Ingen av de forfalte poster er eldre enn 30 dager. Gjeld til kredittinstitusjoner inkluderer trekkfasilitet med bank i samband med finansiering av terminsalg for kunder. Beregning av utsatt skatt Fremførbart underskudd Overfinansiering pensjonsmidler Overfinansiering pensjonsmidler Grunnlag for endring i utsatt skatt % utsatt skatt note 14 AnsVArlig kapital Endringer Aksjekapital Overfinansiering pensjonsforpliktelser Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital note 12 Annen kortsiktig gjeld Mellomværende med foretak i samme konsern Gjeld til konsernselskaper Avsatt konsernbidrag Sum Annen kortsiktig gjeld Sum Sum annen kortsiktig gjeld

16 note 15 kapitaldekning Beregningsgrunnlag Kredittrisiko etter standardmetoden Operasjonell risiko Markedsrisiko Sum beregningsgrunnlag Fradrag i beregningsgrunnlag Kjernekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning iht kapitalkravsforskriften 27,80% 20,24% Kjernekapitaldekning ihtkapitalkravsforskriften 23,06% 16,64% Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Avstemming ansvarlig kapital Selskapskapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Fradrag i kjernekapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Kjernekapital iht kapitalkravsforskriften Fradrag i tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Tilleggskapital iht kapitalkravsforskriften Netto ansvarlig kapital iht kapitalkravsforskriften note 17 AnsVArlig lånekapital er ansvarlig lån fra partnerne idis Fondsfinans med forfall 2. mai Lånet er avdragsfritt og har ingen fast avtalt rente. note 18 klientmidler Klientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølge Finansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av Bankinnskudd tilhørende investorene pr Fondsfinans klientansvar pr Over /underdekning 255 note 19 Andre forpliktelser (utenfor balansen) Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådra seg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder alle kontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/ sikkerhetsstillelse i forbindelse med derivathandel gjennom VPS Clearing. Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr note 20 bankgarantier Fondsfinans har følgende bankgarantier: Garanti ifavør Oslo Clearing 50 mill. Garanti ifavør Oslo Clearing (derivatoppgjør) 12 mill. Likviditetsgaranti ifavør OSLO VPS 100 mill. Garanti ifavør Oslo Clearing (Clearing Fund) 8mill. note 21 Ytelser til ledende Personer Lønn/honorar Styrets formann Øvrige styremedlemmer Administrerende direktør (*) Revisor, revisjon (inkl. mva) (*) Overskuddsandel fra Det Indre Selskapet (*) Lønn Pr har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte eller tillitsvalgte. note 16 egenkapital Aksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av aksjer, pålydende hver. Fondsfinans ASA er 100% eiet av Erik Must AS, et selskap eiet av Erik Must og hans familie. Erik Must er styreleder i Fondsfinans ASA. Erik Must AS hadde pr en bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100% eierskap) og Must Invest AS (87% eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85% eierandel) med 596 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. note 22 sikkerhetsstillelse overfor kunder Fondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres av forskrift av nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmel i Verdipapirhandelloven Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter. Sikringsfondet dekker inntil norske kroner for hver enkelt kunde. 14

17 Revisjonsberetning 15

18 16

19 FondsFinans inc Third avenue, suite new York, ny united states TeLePhone: TeLeFaX:

20 signatur.no FondsFinans asa haakon vii`s GaTe 2 PosTBoks 1782 vika no-0122 oslo TeLePhone: TeLeFaX: org. nr FondsFinans inc. 950 Third avenue, suite 1902 new York, ny united states TeLePhone: TeLeFaX:

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige medarbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur.

Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige medarbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Årsrapport 2015 1 2 Innhold Årsberetning for 2015... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12... 7 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter til regnskapet... 10 Revisjonsberetning... 16 3 ÅRSBERETNING 2015

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer