Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhører Eidsbugarden Hotell, men ble kjøpt av Fondsfinans og åpnet som DNT-hytta i Fondsfinans er fortsatt eier av hytta, men den leies ut for 1 kr pr. år til DNT Oslo og Omegn.

3 Innhold Fondsfinans... 2 Årsberetning for Regnskap med noter... 7 Revisjonsberetning

4 Fondsfinans Fondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetak med langsiktig verdiskapning for kundene som mål. Fondsfinans har som forretningsidé å være et selvstendig og ledende verdipapirforetak forankret i Norge og det norske verdipapirmarkedet. Selskapet skal ha høy integritet og etisk standard, en solid kapitalbase og lav risikoprofil. Historikk Fondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dag Norges eldste fondsmeglerselskap. Styreformann, Erik Must, overtok selskapet sammen med Kjell Chr. Ulrichsen i Ulrichsen er nå styremedlem ifondsfinans, men har siden 1996 ikke lenger eierinteresser i selskapet. Fra ble virksomheten innad organisert som et partnerskap (Indre Selskap). 20 partnere har et samlet kapitalinnskudd på 25 mill. Fondsfinans ASA, som eies 100% av Erik Must AS, er ansvarlig deltaker i det Indre Selskap med et kapitalinnskudd på 75 mill. AdministrAsjon - medarbeidere Selskapet ledes av administrerende direktør Nils Erling Ødegaard (54). Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master i Economics fra University of California. Han begynte i selskapet i 1990 etter syv år i Den norske Creditbank. Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra 1995 til 1997 og leder av rådgivningsvirksomheten fra 1997 til 2005 og administrende direktør fra Fondsfinans hadde 55 medarbeidere gjennom år 2011 i Oslo og 3 medarbeidere i New York. Av disse var 42 i markedsrettet arbeid. En rekke nyansettelser de siste årene har tilført selskapet betydelig kompetanse. Defleste avvåre medarbeidere har høyskole eller universitetsutdannelse. Flere har tilleggsutdannelse, bl.a. fondsmeglereksamen eller autorisert finansanalytiker. De aller fleste har lang erfaring fra bransjen eller finansiell sektor forøvrig. Mange har itillegg bakgrunn fra industri, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Fondsfinans legger vekt på å være en teambasert arbeidsplass med fokus på kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet. Firmaets medarbeidere har i en årrekke engasjert seg i eksterne råd og utvalg. VirksomHeten Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: Aksje, derivat og obligasjonsmegling Analyse Prosjekter og finansiell rådgivning Vårt heleid datterselskap i New York er primært et salgskontor for våre analyser og de øvrige produkter vi tilbyr i Oslo. I løpet av de siste fem år har firmaet gjennomført rådgivningsoppdrag, børsintroduksjoner, spredningssalg, fusjoner, salg og andre egenkapitaltransaksjoner med en samlet transaksjonsverdi på ca 58 milliarder. soliditet Fondsfinans hadde pr en egenkapital på 93,5 mill. (inkl. pensjonsfond). Sammen med partnerinnskuddet (ansvarlig lån) på 25 mill. utgjør samlet ansvarlig kapital 118,5 mill. Kapitaldekningen var 28,25% ved årsskiftet mot lovens minimumskrav på 8%. Erik Must AS, som eier 100% av aksjene ifondsfinans ASA, hadde pr en bokført egenkapital på mill. Itillegg til investeringer ifondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100% eierskap) og Must Invest AS (87% eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85% eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. 2

5 Årsberetning for 2011 Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige med arbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Fondsfinans har fokus på norsk nærings liv og utvikling av lønnsomme norske selskaper som gir aksjonærene en god avkastning. Fondsfinans er opptatt av å bidra til økt verdiskapning og har ambisjoner om å være en sentral aktør i norsk finansnæring, som er viktig for utvikling av økt verdiskapning i nærings livet forøvrig. Selskapets målsetting er å kombinere finansiell og strategisk rådgivning, og dets nærhet til norsk næringsliv gir grunnlag for en unik forståelse av norske selskaper og deres rammebetingelser. I annenhåndsmarkedet ønsker Fondsfinans spesielt å fokusere på utvalgte bransjer og aksjer, med ambisjoner om å videreutvikle selska pets investerings og analysemetoder til å bli ledende innen bransjen. Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert, og markedet stiller økte krav. Fondsfinans er derfor mer enn noen gang opptatt av å rekruttere og beholde de beste med arbeiderne. Kompetanseutvikling er en forutsetning for at de dyktigste med arbeiderne forblir best. Riktige holdninger og en god bedriftskultur er avgjørende for høyest mulig kvalitet på våre tjenester. Markedet preges av en stadig hardere konkurranse. Det øker kravene til innsats og hardt arbeide fra våre medarbeidere og en ubetinget vilje til å gjøre det ytterste for å tilfredsstille kundenes ønsker, og levere tjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet, utholdenhet og tålmodighet i alle sammenhenger er grunnleggende verdier og holdninger i Fondsfinans. Langsiktige kunderelasjoner forutsetter etterlevelse av høye etiske standarder. resultat og finansiell stilling Fondsfinans hadde en nedgang i drifts inntektene sammenlignet med Totale driftsinntekter ble 72,9 mill. mot 116,2 mill. i Driftsresultatet ble på 1,6 mill mot 4,2 mill i Det ble utbetalt godtgjørelse til partnere med i alt 20,5 mill. Ordinært resultat før skatt ble Fondsfinans samlede aktiva ble redusert fra 283,1 mill. ved årets begynnelse til 219,2 mill. ved årets utgang. Samlet ansvarlig kapital utgjorde 118,5 mill., herav egenkapital 93,5 mill. Dette tilsier en kapitaldekning iht. kapital kravforskriften på 28,25% sammenlignet med lovens minimumskrav på 8%. I samsvar med regnskapslovens krav bekreftes det at årsregnskapet er utarbei det i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Årlig avkastning Oslo Børs All Share Index % 29 % 16 % 13 % 12 % 2% % 13 % 25 % 28 % % Utvalgte landsindekser 2010 og % % 16 % 13 % 9% 10 3 % 0 0% 10 6 % 9 % 15 % 20 Oslo 15 % Stockholm S&P 500 FTSE DAX 17 % Nikkei Norske delindekser 2010 og % 16 % 16 % 12 % 4% 4% 10 % 12 % 0 9 % % 22 % 16 % 33 % % 60 Alle aksjer Finans Grunnfond Industri Energi IT SMB Emisjoner på Oslo Børs bn 70 61,9 56,9 58, , ,6 38, ,5 30 Selskapets driftskostnader (eks. bonus) ble redusert med ca 4 mill til 60 mill. 55 % 52 % 48 % 39 % 33 % 49 % 40 21, ,4 9,0 11,4 15,0 14,4 5,6 6,7 9,

6 markedsutviklingen i 2011 og utsiktene for 2012 Etter to meget gode år for det norske aksjemarkedet i2009 og 2010, snudde sentimentet i 2011 og den brede norske børsindeksen OSEAX falt 9%. Andre nordiske børser var også svake. OMX Stockholm 30 Index falt 14,5% og OMX Copenhagen 20 Index falt 14,8%. De amerikanske markedene var mindre påvirket av markedsuroen. Dow Jones hadde en positiv avkastning på 5,5% mens S&P 500 endte flatt (alt i lokal valuta). Utslagene på børsen var relativt moderate iførste halvår. Til tross for usikkerhet rundt jordskjelv og den påfølgende tsunamien ijapan imars, klarte indeksen åhente seg inn igjen. Det store fallet kom i slutten av juli etter at flere amerikanske makrotall pekte påenmye langsommere økonomisk fremgang enn tidligere anslått. S&Ps nedgradering av kredittverdigheten til USA for første gang i historien bidro til ytterligere svekkelse av tillit i markedet. Indeksen sank 18% i løpet av to uker. I de neste månedene, var markedet preget av ny resesjonsfrykt i USA og problematiske statsfinanser til europeiske land. Først og fremst var det Hellas og Portugal som hadde betydelige problemer. Markedene begynte også å fokusere på svake finanser i Italia og Spania, og det oppsto frykt for sammenbrudd for euroen. I begynnelsen av oktober sendte bølger av dårlige nyheter indeksen til bunnnotering, ogdavar den ned hele 23% siden starten av året. En rekke råvarepriser svekket seg. Rogers brede råvareindeksendtened 5,8% i2011. Olje og gullpriser skilte seg ut og fortsatte oppgangen fra 2009 og Oljepriser ble mye drevet opp av politisk uro i Nord Afrika og imidt Østen, og nådde toppen for året i april. Brent og WTI steg henholdsvis 13,3% og 5,9% gjennom Gull steg 10% etter å ha nådd rekordnivå på $1 900 iseptember. Telekommunikasjon (+7,7%) og Energi (3,6%) var deeneste tosektorer i2011 med positiv avkastning. Svakeste sektorer var konsumvarer ( 46,2%), IT ( 39,6%) og Materialer ( 32,1%). Flere store oljefunn, blant annet Aldous/Avaldsnes som var verdens største funn i fjor, bidro til optimisme for oljerelaterte aksjer, ogvil også sikre høy aktivitet i oljesektoren i fremtiden. Golar LNG mer enn doblet verdien i 2011 og ble årets børsvinner. Det var som følge av kraftig rateoppgang for LNG skip etter at Japan stengte ned kjernekraftproduksjonen etter jordskjelvet. Iden andre enden finner vi bl.a. Sevan Marine som nær gikk konkurs. Blant børsens største selskaper var Statoil, Seadrill og Telenor best med en verdistigning på hhv 15,8%, 11,1% og 7,8%. DNB og YARA falt hhv 25,1% og 27,6%. Omsetningen på børsen falt ca 16% i2011 sammenlignet med For første gang på tre år satt utenlandske investorer med den største andelen av markedsverdiene på Oslo Børs med 34,9%. Privatpersoners beholdning var fortsatt lav på 4%. Fire selskaper ble notert på Oslo Børs i fjor, Aker Drilling, Norway Royal Salmon, Höegh LNG Holdings og The Scottich Salmon Company, som ble overført fra Oslo Axess. Aker Drilling ble senere i fjor kjøpt opp av Transocean ogvar bare på børsen i 10 måneder. Det var 11 andre selskaper som ble tatt av børsen itillegg til Aker Drilling. Emisjonsaktiviteten var beskjeden i Selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess hentet til sammen 38,7 mrd, sammenlignet med 61,9 mrd året før. Største emisjon ble gjort av Norsk Hydro, som hentet 20 mrd i februar i forbindelse med oppkjøpet av aluminavirksomheten i brasilianske Vale. Aker Drilling hentet også inn et stort beløp på 3,6 mrd i forbindelse med børsnoteringen. BNP veksten på verdensbasis var på 3,9% i2011, ned fra 5,3% året før. IMF anslår veksten i sin nyeste prognose til å bli 3,5% for 2012 og 4,1% for 2013, hvor fremvoksende økonomier fortsatt vil være hoveddrivere. Vi forventer atkina opprettholder relativ høy og stabil vekst selv om landet har nedjustert BNP vekstmålet fra 8% til 7,5%. Hovedutfordringene vil fortsatt være knyttet til utvikling av gjeldssituasjonen i Europa. Valgene i flere land vil også påvirke politiske retninger noe. Med lav arbeidsledighet og stabil BNPvekst fremstår Norge som meget solid. NorgesBank senket overraskende styringsrenten med 0,5% idesember ifjor og ytterligere 0,25% i mars i år. Den nye rentebanen tilsier at renten først vil stige imidten av Dette vil bidra til høyere investeringsaktivitet. Risikoen for lav rente for lenge er at den legger større press på allerede høye boligpriser. Hovedindeksen har så langt i år steget over 9%. Men fortsatt ernorske aksjer forholdsvis lavt priset med pris/bok like under 1,5x. Vierpositive til aksjemarkedet da både vekst ogfundamentale makroindikatorer som sysselsetting og industriproduksjon beveger seg iriktig retning, om enn langsomt. Vi tror imidlertid at markedet må leve med en høyere grad av uro og svingninger enn vanlig, da situasjonen i Europa fortsatt er veldig usikker. Norway Interest rates Prosent 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Prosent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Norges Bank Deposit NIBOR 3m Norge Europa US Kilde: Bloomberg Norway 10y gov t bonds Yield 10-year government bonds Central Bank rates Prosent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Norge Europa US Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg 4

7 VirksomHeten megling aksjer, obligasjoner og derivater Året 2011 var nok et volatilt år iaksjeog obligasjonsmarkedet. Etter etpositivt første halvår gjorde markedet en brå vending i august da OSEBX falt over 20% fra topp til bunn. Resten av året bar preg av en gradvis innhenting av fallet iaugust, men markedet var nervøst og usikkert helt inn mot årsslutt. Aktiviteten ibåde første og annenhåndsmarkedet falt som følge av dette i andre halvdel av I lys av det vanskelige markedet, og dårlige volumer generelt i bransjen, er vi relativt fornøyde med resultatet fra megling i Inntektene fra aksjemegling var noe ned fra 2010, mens market making aksjer bedret seg noe og omsetning av obligasjoner fortsatte den positive utviklingen fra året før. Av større transaksjoner på obligasjonssiden kan nevnes 450 millioner i en fondsobligasjon for Sandnes Sparebank samt 300 millioner i en ti årsobligasjon for Arendals Fossekompani. Vår tilstedeværelse i obligasjonsmarkedet er styrket gjennom 2011, og gjennom nye ansettelser er vi også bedre rustet til åfortsette åtamarkedsandeler i2012. Fondsfinans hadde femten meglere gjennom 2011, uendret fra Vi avsluttet virksomheten innenfor egenhandel iaksjer mot slutten av2011 da vi ikke anså dette åvære etviktig forretningsområde, samt at vi ønsker at alle ressurser skal fokusere kunderettet arbeid. Vi implementerte ny handelsteknologi da vi tok i bruk smartorder ruter i løpet av året. På denne måten sikrer vi at alle kundene våre får tilgang til likviditet og de beste kursene på alle de viktige handelsplattformene. Analyse Det har vært noen endringer i analyseteamet også i2011. Analysesjefen sluttet i begynnelsen av året og han ble erstattet internt av Arne Egil Rønning. Rønning har jobbet i Fondsfinans siden 1999, de ni første årene som analytiker og de siste årene på Corporate Finance. I tillegg til Rønning fikk vi inn to nye analytikere (konsum og fisk) imidten av I tillegg fikk vi tilbake en analytiker fra barselpermisjon i september. I løpet av året hadde vi ytterligere to avganger i tillegg til analysesjefen. I begynnelsen av 2012 har vi ansatt ensenior olje og offshore analytiker samt en ny junior. Analyseavdelingen består derfor i dag av 10 analytikere med variert faglig og yrkesmessig bakgrunn: Åtte er siviløkonomer, en er sosialøkonom og en er medisiner. Avdelingen har fokus på energi og shippingrelaterte selskaper. Fire av analytikerne dekker selskaper relatert til disse sektorene. Men vi har som nevnt også økt satsingen på sjømat gjennom ansettelse av en junioranalytiker i august I tillegg dekkes IT/telecom, media/ konsumbank/finans, farmasi/biotech og «small cap» selskaper av hver sin analytiker. Fondsfinans har analysedekning av 55 selskaper med fullt produktspekter. Vi dekker 38 av de største og mest likvide selskapene som inngår i OSEBX indeksen. Disse selskapene utgjør ca 92% av indeksens markedsverdi. Fondsfinans analysevirksomhet er fundamentalt basert, med hovedfokus på selskaper med identifiserbare omsetningsog inntjeningsdrivere. I 2011 ble det femte «Nordic Renewable Energy Conference» arrangert med deltakelse fra en rekke større og mindre selskaper innen fornybar energi. Seminaret hadde et variert program, med god deltakelse fra norske og internasjonale investorer. Prosjekter og finansiell rådgivning Det norske corporatemarkedet var velfungerende ved inngangen til 2011, men ble rammet av betydelig usikkerhet rundt særlig nasjonalgjeld i sydligere Europa fra sommeren 2011 og ut året. Fondsfinans hadde likevel flere gode transaksjonsoppdrag iløpet avåret. De største oppdragene var blant annet rådgivning for AF Gruppen ved oppkjøp av Strøm Gundersen ( 1 mrd), for Sparebanken Vest ved oppkjøp av Sparebanken Hardanger ( 530 m), fondsobligasjon i Sandnes Sparebank ( 450 m), obligasjon for Arendals Fossekompani ( 300 m), bud på alle aksjene irieber Shipping AS for GCRieber ( 200 m), rådgivning ved avhending av Sonans AS for Arendals Fossekompani ( 235 m), og emisjon itranseuro ( 85 m). Itillegg gjennomførte vienrekke mindre oppdrag. Corporate teamet ble betydelig styrket iløpet av2011. Tidligere corporate sjef sluttet ultimo 2010, og ble erstattet av Per Christian Goller fra august Hans Atle Bale og Erik Rønnov begynte som partnere i mars, og Rolf Henning Lem kom tilbake inovember. Avdelingen består av ni personer. Andre forhold Selskapets pensjonsforpliktelser er delvis dekket i egen pensjonskasse. Alle ansatte som er født i1954 eller senere fikk den sine ytelser omgjort til fripoliser. Alle nyansatte blir gitt en innskuddspensjonsordning fra og med

8 Arbeidsmiljøet ergodt. Sykefraværet har vært ubetydelig. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets drift har ingen innvirkning på det ytre miljøet. Erik Must AS eier 100% av aksjene i Fondsfinans ASA. Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets stilling etter regnskapsårets avslutning. Selskapets ledelse består nå kun av menn. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling og for å unngå diskriminering ivirksomheten ogstyret. Fondsfinans var saksøkt av Herikla AS med krav om erstatning for tap oppstått som følge av investering idet polske selskapet Bio Tech Ltd. Borgarting lagmansrett har endelig frifunnet Fondsfinans isaken og idømt motparten saksomkostninger. Alle øvrige aksjonærer i Bio Tech Ltd har frafalt sine krav mot Fondsfinans med unntak for Range. Forutsetningen for fortsatt drift ertilstede. Styret foreslår følgende overskuddsdisponering: Konsernbidrag til morselskap 0 Fra pensjonsfond Til annen egenkapital Årsresultat Oslo, den 20. april 2012 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger (Sign.) (Sign.) (Sign.) Styreformann Adm. direktør Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer (Sign.) (Sign.) (Sign.) 6

9 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Driftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad og andre personalkostnader 5, Administrasjonsutgifter Avskrivning på varige driftsmidler Tap påfordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekt fra foretak isamme konsern 3639 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak isamme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter Kapitalutgifter DIS Fondsfinans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Konsernbidrag Til pensjonsfond Til annen egenkapital

10 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Andre varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansiering pensjonsforpliktelser Investering idatterselskap Andre investeringer iverdipapirer Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Andre kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer Sikringsforretninger Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 14,15,16 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Pensjonsfond Sum egenkapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Gjeld til verdipapirforetak Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kunder Betalbar skatt Forskuddstrekk Skyldige lønn og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 20. april 2012 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger (Sign.) (Sign.) (Sign.) Styreformann Adm. direktør Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer (Sign.) (Sign.) (Sign.) 8

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Endring ikortsiktige fordringer Endring ikortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag Endring ikortsiktige investeringer Endring overfinansiering pensjonsordning Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til regnskapet note 1 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapsloven av sist endret med lov av , og tilfredsstiller kravene i Finansdepartementets forskrift av sist endret 20. desember 2011 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskrav til regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at tallene er sammenlignbare. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteberegning. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Pensjonskostnader Fondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Se note 6. Fra og med er pensjonsordning for nye ansatte i Fondsfinans ASA endret fra å være ytelsesbasert til innskuddsbasert. Fra og med ble de øvrige ansatte også overført til den nye ordningen, med unntak av seks medarbeidere som er født i 1953 og tidligere, som forblir i den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Verdipapirer Kortsiktige investeringer i verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumenter som er notert på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurdert til markedspris pr Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notert på regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Langsiktige investeringer i verdipapirer Langsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Handelsportefølje Egen beholdning av finansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet er definert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter. Finansielle derivater Foretaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egen regning i begrenset omfang og først og fremst som ledd i risikoreduksjon. Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, andre derivater vurderes til teoretisk verdi basert på Black &Scholes modell. Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsportefølje, inngår verdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene. Gevinst og tap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter. Valuta Eiendeler og gjeld iutenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser pr Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Avskrivning Avskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdert som bedriftsøkonomisk korrekt. Godtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans Posten administrasjonsutgifter omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans, samt avsatt betinget avsetning med Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsen. Transaksjoner nærstående parter Fondsfinans ASAs investering i Norne Securities er pr overtatt av Must Invest AS. Andelene ble overtatt til Fondsfinans ASA har for inntektsåret 2011 fakturert Erik Must AS med Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er fakturert med Beløpene gjelder diverse tjenesteyting. Must Invest AS og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er søsterselskap til Fondsfinans ASA, mens Erik Must AS er morselskapet. note 2 finansiell markedsrisiko Finansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold: 1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike finansielle instrumenter. 2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretninger anses lav. Rammene for eksponering iulike finansielle instrumenter er meget begrenset, og det er stilt krav til spredning og maksimal andel i unoterte finansielle instrumenter. Fondsfinans har netto langsiktig investering i USD tilsvarende 13,3 mill. Utover dette er valutaposisjonen i foretaket minimal. note 3 enkelttransaksjoner Store enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen. note 4 salgsinntekter Megling Egenhandel Markedsføring av finansielle instrumenter Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester Fondsfinans ASA har kunder i hele landet. Hovedtyngden av kunder er lokalisert på østlandsområdet. note 5 lønnskostnader Ved utgangen av 2011 var antall årsverk Lønn og annen godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser

13 note 6 foretakets Pensjonsordning Fra og med vil pensjonsordning for nye ansatte være innskuddsbasert. Ordningene tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se også note 1 Pensjonskostnader. Det erlagt følgende parameter til grunn: Årlig avkastning pensjonsmidler 4,1% Diskonteringsrente 3,8% Årlig lønnsvekst 0% 3,5% Årlig G regulering 3,25% Årlig regulering av løpende pensjoner 0,1% Antall aktive medlemmer 6 Antall pensjonister 7 Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetningene er det lagt vekt på at Fondsfinans Pensjonskasse har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer (69,0%), samtidig som pensjonskassens oppnådde avkastning de siste tre år har vært 7,8% i gjennomsnitt pr år. Overfinansiering (se også note 1): Netto pensjonskostnad fremkommer slik : Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Amort.tap(gevinst) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avkorting Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) Markedsverdi avpensjonsmidler Balanseført netto overfinansiering note 7 VArige driftsmidler Inventar kontormaskiner saldoavskrivning Andre null avskrivning Total Anskaffelseskost pr Tilgang dette året Avgang dette året Anskaffelsekost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Avgang dette året Bokført verdi pr Bokført gevinst ved salg/avgang note 8 investering i datterselskap og Andre investeringer i VerdiPAPirer Investering i datterselskap Fondsfinans INC 2011 Kostpris Nedskrivning Bokført verdi Fondsfinans INC har forretningskontoret i New York. Bokført egenkapital pr :USD , tilsvarende Resultat pr : USD , tilsvarende Investering i FF Inc er ført i Fondsfinans regnskapet til antatt virkelig verdi. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap etter regnskapslovens 3 7 (1). Morselskapet Erik Must AS utarbeider konsernregnskap. Andre investeringer i verdipapirer Finansnett 15 B aksjer Finansnett obligasjonslån

14 note 9 Aksjer og Andeler i Andre selskaper, Andre finansielle instrumenter og finansielle derivater Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall Eierandel Handelsportefølje Markedsbaserte verdipapirer Børsnoterte AFG ,005% BRIDGE BUDS ,002% CORT ,155% HNA ,001% HNB ,028% ITCL ,000% MOE 20 1 NPEL ,164% OCRG ,000% PHO ,013% RISH ,012% SBVG ,056% SIOFF ,032% SVEG ,058% VVL ,088% Total Andre finansielle instrumenter IPNETT NATTO ,00% NORSUN REDCORD TSU ,48% Total Obligasjoner VILLA SONGAFRN , , ,00 Total Handelsportefølje Sikringsforretninger (aksjebeholdninger sikret med terminsalg, null posisjon) Verdien aksjebeholdninger Verdien terminforretninger Verdien av sikringsforretninger rapportert i balansen

15 note 10 fordringer Kundefordringer: Kundefordringer før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) Økte spesifiserte tapsavsetninger iperioden Nye spesifiserte tapsavsetninger Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger iperioden =Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Sum spesifiserte oguspesifiserte tapsavsetninger Kundefordringer netto for tapsavsetninger note 13 skattekostnad Beregning av skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag Skattepliktig inntekt % skattepliktig inntekt 22 Endring iutsatt skatt Skatteeffekt av konsernbidrag For lite avsatt skatt forrige år 22 Årets skattekostnad Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere ikke erforetatt spesifiserte tapsavsetninger) Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger iperioden Netto endring i uspesifiserte tapsavsetninger Tap på fordringer resultatsført i Andre kortsiktige fordringer: Fordringer overfor konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer note 11 kortsiktig gjeld Selskapets kortsiktige gjeld til kunder er i forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Ingen av de forfalte poster er eldre enn 30 dager. Gjeld til kredittinstitusjoner inkluderer trekkfasilitet med bank i samband med finansiering av terminsalg for kunder. Beregning av utsatt skatt Fremførbart underskudd Overfinansiering pensjonsmidler Overfinansiering pensjonsmidler Grunnlag for endring i utsatt skatt % utsatt skatt note 14 AnsVArlig kapital Endringer Aksjekapital Overfinansiering pensjonsforpliktelser Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital note 12 Annen kortsiktig gjeld Mellomværende med foretak i samme konsern Gjeld til konsernselskaper Avsatt konsernbidrag Sum Annen kortsiktig gjeld Sum Sum annen kortsiktig gjeld

16 note 15 kapitaldekning Beregningsgrunnlag Kredittrisiko etter standardmetoden Operasjonell risiko Markedsrisiko Sum beregningsgrunnlag Fradrag i beregningsgrunnlag Kjernekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning iht kapitalkravsforskriften 27,80% 20,24% Kjernekapitaldekning ihtkapitalkravsforskriften 23,06% 16,64% Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Avstemming ansvarlig kapital Selskapskapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Fradrag i kjernekapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Kjernekapital iht kapitalkravsforskriften Fradrag i tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Tilleggskapital iht kapitalkravsforskriften Netto ansvarlig kapital iht kapitalkravsforskriften note 17 AnsVArlig lånekapital er ansvarlig lån fra partnerne idis Fondsfinans med forfall 2. mai Lånet er avdragsfritt og har ingen fast avtalt rente. note 18 klientmidler Klientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølge Finansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av Bankinnskudd tilhørende investorene pr Fondsfinans klientansvar pr Over /underdekning 255 note 19 Andre forpliktelser (utenfor balansen) Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådra seg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder alle kontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/ sikkerhetsstillelse i forbindelse med derivathandel gjennom VPS Clearing. Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr note 20 bankgarantier Fondsfinans har følgende bankgarantier: Garanti ifavør Oslo Clearing 50 mill. Garanti ifavør Oslo Clearing (derivatoppgjør) 12 mill. Likviditetsgaranti ifavør OSLO VPS 100 mill. Garanti ifavør Oslo Clearing (Clearing Fund) 8mill. note 21 Ytelser til ledende Personer Lønn/honorar Styrets formann Øvrige styremedlemmer Administrerende direktør (*) Revisor, revisjon (inkl. mva) (*) Overskuddsandel fra Det Indre Selskapet (*) Lønn Pr har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte eller tillitsvalgte. note 16 egenkapital Aksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av aksjer, pålydende hver. Fondsfinans ASA er 100% eiet av Erik Must AS, et selskap eiet av Erik Must og hans familie. Erik Must er styreleder i Fondsfinans ASA. Erik Must AS hadde pr en bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100% eierskap) og Must Invest AS (87% eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85% eierandel) med 596 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. note 22 sikkerhetsstillelse overfor kunder Fondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres av forskrift av nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmel i Verdipapirhandelloven Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter. Sikringsfondet dekker inntil norske kroner for hver enkelt kunde. 14

17 Revisjonsberetning 15

18 16

19 FondsFinans inc Third avenue, suite new York, ny united states TeLePhone: TeLeFaX:

20 signatur.no FondsFinans asa haakon vii`s GaTe 2 PosTBoks 1782 vika no-0122 oslo TeLePhone: TeLeFaX: org. nr FondsFinans inc. 950 Third avenue, suite 1902 new York, ny united states TeLePhone: TeLeFaX:

Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for 2010...3. Regnskap med noter...7. Revisjonsberetning...15

Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for 2010...3. Regnskap med noter...7. Revisjonsberetning...15 Årsrapport 2010 Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhører Eidsbugarden

Detaljer

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin.

Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin. Årsrapport 2006 Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte Eidsbugarden Hotell,

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14

INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Paris Oslo Astrup Fearnley gruppen 4 Fearnley Securities AS 6 Offshore Rig Houston Beijing Seoul Tokyo Styrets beretning 9 Resultatregnskap 12 Offshore Supply Bangkok Hong Kong

Detaljer

Innhold. Et godt år. Omsetning 2005-2009 (Beløp i mill. kr.) Driftsresultat 2005-2009 (Beløp i 1000 kr.) Hovedtall (Beløp i 1000 kr.

Innhold. Et godt år. Omsetning 2005-2009 (Beløp i mill. kr.) Driftsresultat 2005-2009 (Beløp i 1000 kr.) Hovedtall (Beløp i 1000 kr. Årsrapport 2009 Et godt år 2009 var forventet å bli et vanskelig år etter at finanskrisen rystet verden i 2008. Multiconsult forberedte seg tidlig i 2008 på at 2009 kunne bli vanskelig. Tiltak ble igangsatt

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning 5. Resultatregnskap 8. Balanse eiendeler 9. Balanse egenkapital og gjeld 10. Kontantstrømoppstilling 11

INNHOLD. Styrets beretning 5. Resultatregnskap 8. Balanse eiendeler 9. Balanse egenkapital og gjeld 10. Kontantstrømoppstilling 11 ÅRSRAPPORT 2014 Paris Oslo Offshore Rig Houston Beijing Seoul Tokyo INNHOLD Offshore Supply Bangkok Hong Kong Shanghai Styrets beretning 5 Shipping Mumbai Resultatregnskap 8 Investment Banking Singapore

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Innhold. Introduksjon og hovedtall 4. The proof of the pudding 6. Om Heidenreich Holding 8. Fluid Control 12. Styrets beretning 16

Innhold. Introduksjon og hovedtall 4. The proof of the pudding 6. Om Heidenreich Holding 8. Fluid Control 12. Styrets beretning 16 ÅRSRAPPORT 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Introduksjon og hovedtall 4 The proof of the pudding 6 Om Heidenreich Holding 8 Oras 10 Fluid Control 12 Plexx 14 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Styrets årsberetning for 2008

Styrets årsberetning for 2008 Styrets årsberetning for 2008 Virksomhetens art Fornebu Sparebank driver bankvirksomhet med forretningssted på Fornebu i Bærum kommune. I desember flyttet banken til nye lokaler på Fornebu, bare noen hundre

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 2010 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Banksjefen har ordet 8 Ledelsen 10 Styret 12 Årsberetning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Årsregnskap 2008 146. Forretningsår

Årsregnskap 2008 146. Forretningsår Årsregnskap 2008 146. Forretningsår Styrets årsberetning for 2008 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og i Songdalen kommune. Søgne og Greipstad Sparebank tilpasser, markedsfører

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Markedsposisjon. Markedstilbud

Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 28 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 7 Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 9 Bankens styre 1 Årsberetning 17 Resultatregnskap 18 Balanse 2 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 Innhold 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetning 2 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten Fakta!

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer